GABARONT

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • GABARONT 300MG/CAP CAPS
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • N03AX12
 • Δοσολογία:
 • 300MG/CAP
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • GABARONT 300MG/CAP CAPS
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Gabaront 300 mg & 400 mg σκληρά καψάκια

Γκαμπαπεντίνη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το 

φάρμακο.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε 

άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα τους είναι ίδια 

με τα δικά σας. 

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατήσετε κάποια ανεπιθύμητη 

ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το 

γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

1.  Τι είναι το Gabaront και ποια είναι η χρήση του

2.  Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Gabaront

Πώς  να πάρετε το Gabaront

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσεται το Gabaront

Λοιπές πληροφορίες.

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GABARONT ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Τo Gabaront ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων, που χρησιμοποιείται για την θεραπεία της επιληψίας και του 

περιφερικού νευροπαθητικού πόνου.

Επιληψία: Το Gabaront χρησιμοποιείται για τη θεραπεία διαφόρων μορφών επιληψίας (επιληπτικές

κρίσεις που περιορίζονται αρχικά σε συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου, ανεξάρτητα από το αν η κρίση επεκτείνεται σε 

άλλα μέρη του εγκεφάλου ή όχι). Ο γιατρός σας θα σας συνταγογραφήσει το Gabaront για τη θεραπεία της επιληψίας, 

όταν η αγωγή που ακολουθείτε σήμερα δεν ελέγχει πλήρως την κατάσταση σας. Θα πρέπει να λαμβάνετε το Gabaront 

επιπρόσθετα με την αγωγή που ακολουθείτε σήμερα εκτός εάν σας υποδειχθεί αλλιώς. Το Gabaront επίσης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο του, για την θεραπεία ενηλίκων και εφήβων άνω των 12 ετών.

Περιφερικός νευροπαθητικός πόνος: Το Gabaront χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του πόνου

μακράς διάρκειας που οφείλεται σε βλάβη των νεύρων. Περιφερικός (εμφανίζεται πρωτίστως σε πόδια και / ή χέρια) 

νευροπαθητικός πόνος μπορεί να προκληθεί από διάφορες ασθένειες, όπως ο διαβήτης ή ο έρπητας ζωστήρας. Η αίσθηση 

του πόνου μπορεί να περιγραφεί σαν αίσθημα ζέστης, καψίματος, έντονου σφιξίματος, τινάγματος, μαχαιριάς, σουβλιάς, 

κράμπας, πόνου, μυρμηκίασης, μουδιάσματος, τσιμπημάτων κτλ.

2.        ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ GABARONT

Μην πάρετε το Gabaront

σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη γκαμπαπεντίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του.

Προσέξτε ιδιαίτερα με το Gabaront

εάν έχετε προβλήματα με τους νεφρούς σας

εάν αναπτύξετε συμπτώματα όπως επίμονο στομαχικό άλγος, ναυτία και έμετο, επικοινωνήστε με το γιατρό σας 

αμέσως.

Λήψη άλλων φαρμάκων

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα 

ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε φάρμακα που περιέχουν μορφίνη, καθώς η 

μορφίνη μπορεί να αυξήσει την δράση του.

Το Gabaront δεν αναμένεται να αλληλεπιδράσει με άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα ή με από του

στόματος αντισυλληπτικά.

Το Gabaront μπορεί να επηρεάσει μερικές εργαστηριακές εξετάσεις, ενημερώστε το γιατρό σας ή το νοσοκομείο ότι 

λαμβάνετε   Gabaront εάν χρειάζεται να κάνετε εξέταση ούρων.

Εάν το Gabaront και αντιόξινα που περιέχουν αργίλιο και μαγνήσιο λαμβάνονται ταυτόχρονα, η

απορρόφηση του Gabaront από το στομάχι μπορεί να μειωθεί. Επομένως συνιστάται η λήψη του Gabaront να γίνεται το 

νωρίτερο δύο ώρες μετά την λήψη του αντιόξινου.

Λήψη του Gabaront με τροφές και ποτά

Το Gabaront μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς τροφή.

Κύηση και θηλασμός

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.

Το Gabalont δεν πρέπει να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εκτός εάν ο γιατρός σας

σας δώσει άλλες οδηγίες. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να λαμβάνουν αποτελεσματικά 

μέτρα αντισύλληψης.

Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες που ασχολούνται ειδικά με τη χρήση της γκαμπαπεντίνης σε έγκυες γυναίκες, όμως με άλλα 

φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων έχει αναφερθεί αυξημένος κίνδυνος βλάβης για 

το έμβρυο, ιδιαίτερα όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα πάνω από ένα φάρμακο για την επιληπτική κρίση. Επομένως, όποτε 

είναι δυνατό και υπό τη συμβουλή του γιατρού σας, πρέπει να προσπαθήσετε να πάρετε μόνο ένα αντιεπιληπτικό φάρμακο 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Μη διακόψετε ξαφνικά τη λήψη αυτού του φαρμάκου δεδομένου ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επαύξηση των κρίσεων, 

γεγονός που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για εσάς και για το μωρό σας.

Επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας, εάν μείνετε έγκυος, πιστεύετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να μείνετε 

έγκυος στο διάστημα που λαμβάνετε το Gabaront.

Η γκαμπαπεντίνη, η δραστική ουσία του Gabaront απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Δεν συνιστάται να θηλάζετε το 

μωρό σας ενώ χρησιμοποιείτε το Gabaront επειδή η επίδραση στο θηλάζον νεογνό είναι άγνωστη.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Το Gabaront μπορεί να προκαλέσει ζάλη, νωθρότητα και κούραση. Δεν θα πρέπει να οδηγήσετε, να

χειρισθείτε πολύπλοκες μηχανές ή να εμπλακείτε σε πιθανώς επικίνδυνες δραστηριότητες, έως ότου διαπιστώσετε αν αυτό 

το φάρμακο επηρεάζει την ικανότητα σας να διεξάγετε αυτές τις δραστηριότητες.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του

Τα καψάκια περιέχουν λακτόζη. Αν σας έχει πει ο γιατρός σας πως παρουσιάζετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, 

επικοινωνήστε μαζί του πριν αρχίσετε να λαμβάνετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.

3.  ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ GABARONT

Πάντοτε να παίρνετε το Gabaront αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες το του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το 

γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Ο γιατρός σας θα αποφασίσει ποια δόση είναι κατάλληλη για εσάς. 

Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση του Gabaront  είναι είτε υπερβολικά ισχυρή, είτε υπερβολικά αδύνατη, ενημερώστε 

το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 

Αν είστε ηλικιωμένος ασθενής (ηλικίας άνω των 65 ετών), πρέπει να λαμβάνεται κανονικά Gabaront, εκτός και εάν έχετε 

προβλήματα με τους νεφρούς σας. 

Ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει διαφορετικό δασολογικό πρόγραμμα και/ή δόση αν έχετε πρόβλημα με τους 

νεφρούς σας.

Πάντα να καταπίνεται το καψάκιο ολόκληρο, με αρκετό νερό.

Να συνεχίζετε να παίρνετε το Gabaront, μέχρι ο γιατρός σας να σας πει να το σταματήσετε.

Περιφερικός Νευροπαθητικός Πόνος

Να λαμβάνετε τον αριθμό των καψακίων σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Συνήθως ο γιατρός σας θα αυξήσει τη 

δόση σας βαθμιαία. Η αρχική δόση θα κυμαίνεται γενικά μεταξύ των 300mg και των 900 mg την ημέρα. Από εκεί και πέρα, 

η δόση μπορεί να αυξηθεί σταδιακά μέχρι μέγιστο 3600mg κάθε ημέρα και ο γιατρό σας θα σας πει να το λάβετε σε 3 

διηρημένες δόσεις, δηλ μια φορά το πρωί, μια φορά το απόγευμα και μια φορά το βράδυ.

Επιληψία 

Ενήλικες και έφηβοι: 

Να λαμβάνετε τον αριθμό των καψακίων, όπως σας συνεστήθη.

Συνήθως ο γιατρός θα αυξήσει τη δόση σας βαθμιαία. Η αρχική δόση θα κυμαίνεται γενικά μεταξύ των 300mg και των 

900 mg την ημέρα. Έκτοτε, η δόση μπορεί να αυξηθεί σταδιακά μέχρι μέγιστο 3600mg κάθε ημέρα και ο γιατρό σας θα σας 

πει να το λάβετε σε 3 διηρημένες δόσεις, δηλ μια φορά το πρωί, μια φορά το απόγευμα και μια φορά το βράδυ.

Παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω: 

Η δόση που θα χορηγηθεί στο παιδί σας θα αποφασιστεί από τον γιατρό σας καθώς αυτό υπολογίζεται με βάση το βάρος 

του παιδιού. Η θεραπεία αρχίζει  με μια χαμηλή αρχική δόση η οποία σταδιακά αυξάνεται κατά την διάρκεια μιας περιόδου 

περίπου 3 ημερών. Η συνήθης επιτυχής δόση ελέγχου της επιληψίας είναι τα 25-35mg/kg/ημέρα. Η δόση χορηγείται 

συνήθως σε  διηρημένες  δόσεις λαμβάνοντας το(α) καψάκιο(α) κάθε μέρα, συνήθως μια φορά το πρωί, μια φορά το 

απόγευμα και μια φορά το βράδυ. 

Το Gabaront δε συνίσταται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση του Gabaront από την κανονική

Επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή πηγαίνετε αμέσως στο πλησιέστερο νοσοκομείο, στη μονάδα για τα επείγοντα 

περιστατικά. Να έχετε μαζί σας τα εναπομείναντα καψάκια, το κουτί και την επισήμανση έτσι ώστε στο νοσοκομείο να 

μπορούν να εντοπίσουν με ευκολία τι φάρμακο έχετε πάρει.

Εάν ξεχάσατε να πάρετε το Gabaront 

Εάν ξεχάσατε να πάρετε κάποια δόση, πάρτε τη μόλις το θυμηθείτε εκτός εάν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δοση που 

ξεχάσατε.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Gabaront

Μην σταματήσετε την λήψη του Gabaront, εκτός εάν σας το πει ο γιατρός σας. Αν η θεραπεία σας σταματήσει, η διακοπή 

θα πρέπει να γίνει βαθμιαία, σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας εβδομάδας. Αν σταματήσετε να παίρνετε το Gabaront 

ξαφνικά ή πριν σας πει ο γιατρό σας υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με την χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.  

4.  ΠΙΘΑΝΈΣ ΑΝΕΠΙΘΎΜΗΤΕΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα έτσι και το Gabaront μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε 

όλους τους ανθρώπους. 

Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν περισσότερο από 1 άνθρωπο στους 10, αναφέρονται 

παρακάτω.

Ιογενής λοίμωξη 

Αίσθημα υπνηλίας, ζάλη, έλλειψη συντονισμού

Αίσθημα κόπωσης, πυρετός 

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν περισσότερο από 1 άνθρωπο στους 100, αναφέρονται 

παρακάτω:

Πνευμονία, λοίμωξη αναπνευστικού συστήματος, ουρολοίμωξη, λοίμωξη, φλεγμονή του ωτός 

Χαμηλοί αριθμοί λευκοκυττάρων 

Ανορεξία, όρεξη αυξημένη

Θυμός προς τους άλλους, σύγχυση, διακύμανση στη διάθεση, κατάθλιψη, άγχος, νευρικότητα, δυσκολία σκέψης.

Σπασμοί, σπασμωδικές κινήσεις, δυσκολία στην ομιλία, απώλεια μνήμης, τρόμος δυσκολία στον ύπνο, πονοκέφαλος, 

ευαισθησία στο δέρμα, μειωμένη αίσθηση, δυσκολία στο συντονισμό, ασυνήθεις κινήσεις των οφθαλμών, αυξημένα, 

μειωμένα ή κατηργημένα αντανακλαστικά

Θαμπή όραση, διπλωπία

Ίλιγγος 

Υψηλή πίεση αίματος , έξαψη ή διαστολή των αγγείων 

Δυσκολία στην αναπνοή, βρογχίτιδα, πονόλαιμος, βήχας, ξηρότητα ρινός

Έμετος, ναυτία, προβλήματα οδόντων, ούλα με φλεγμονή, διάρροια, στομαχικό άλγος, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα,, 

ξηροστομία ή ξηρότητα του φάρυγγα, μετεωρισμός

Οίδημα προσώπου, μώλωπες , εξάνθημα, φαγούρα, ακμή.

Πόνος στις αρθρώσεις, πόνος στους μύες, πόνος στη πλάτη, μυϊκές δεσμιδώσεις

Ακράτεια 

Δυσκολίες με τη στύση 

Πρήξιμο στα άκρα ή σε ολόκληρο το σώμα, ή πρήξιμο που μπορεί να εμπλέκει το πρόσωπο,, τον κορμό και τα άκρα, 

δυσκολία στο βάδισμα, , αδυναμία, πόνος, αίσθημα κακουχίας, συμπτώματα γρίπης 

Μείωση στα λευκοκύτταρα, σωματικό βάρος αυξημένο.

Τυχαίο τραύμα, κάταγμα, εκδορά

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν λιγότερους από 1 άνθρωπο στους 1000, αναφέρονται 

παρακάτω: 

Μειωμένα αιμοπετάλια (κύτταρα πήξης του αίματος)

Αλλεργικές αντιδράσεις όπως οι δερματικές εκδηλώσεις 

Παραισθήσεις 

Προβλήματα με μη φυσιολογικές κινήσεις όπως συσπάσεις, σπασμωδικές κινήσεις και δυσκαμψία 

Κουδούνισμα των ώτων 

Ταχυκαρδία 

Φλεγμονή του παγκρέατος

Φλεγμονή του ήπατος, κιτρίνισμα του δέρματος και των οφθαλμών 

Σοβαρές αντιδράσεις του δέρματος που απαιτούν άμεση ιατρική προσοχή, πρήξιμο των χειλιών και του προσώπου, 

εξάνθημα δέρματος και ερυθρότητα, απώλεια τριχών

Οξεία ανεπάρκεια νεφρού 

Ανεπιθύμητα συμβαματα σε ακολουθία της απότομης διακοπής της gabapentin (άγχος, δυσκολία στον ύπνο, 

ναυτία, πόνος, εφίδρωση), θωρακικός πόνος.

Διακυμάνσεις της γλυκόζης του αίματος σε ασθενείς με διαβήτη, μη φυσιολογικά αποτελέσματα δοκιμασιών 

αίματος που υπαινίσσονται προβλήματα με το ήπαρ.

Επιπροσθέτως, σε κλινικές μελέτες σε παιδιά, αναφέρθηκαν συχνά επιθετική συμπεριφορά και σπασμωδικές κινήσεις.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια  που δεν αναφέρεται 

στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό η το φαρμακοποιό σας. 

5.  ΠΏΣ ΝΑ ΦΥΛΆΣΣΕΤΑΙ ΤΟ GABARONT

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φτάνουν τα παιδιά.

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 0 C.

Να μη χρησιμοποιείται το Gabaront μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η 

τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς 

να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Τι περιέχει το Gabaront

Η δραστική ουσία είναι η γκαμπαπεντίνη. Κάθε καψάκιο σκληρό περιέχει 300mg ή 400mg  γκαμπαπεντίνης .

Τα άλλα συστατικά στα καψάκια Gabaront είναι: lactose monohydrate, starch maize, talc.

Καπάκι καψακίου: gelatin, titanium dioxide, yellow  iron oxide, red iron oxide (μόνο στα σκληρά καψάκια των 400mg).

Εμφάνιση του Gabaront και περιεχόμενο της συσκευασίας.

Κίτρινα, σκληρά καψάκια που περιέχουν λευκή σκόνη   συσκευασμένα σε κυψελίδες από 

PVC/PVDC/Aluminium σε συσκευασίες των 50 καψακίων.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:

ALET PHARMACEUTICALS ABEE

Αϊδινίου 26, 

Χαϊδάρι, 

124 61 Αθήνα  

Ελλάδα

Τηλ: 210 5698610-1

E-mail: info@aletpharmaceuticals.gr

Παραγωγός: 

FLAMINGO PHARMACEUTICALS LIMITED 

E-28, Taloja Industrial Area, M.I.D.C.

Taloja, Raigad, 

Maharashtra 

India

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 

03-02-2010

Τρόπος διάθεσης

Με ιατρική συνταγή 

15-5-2018

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Δεν υπάρχουν ειδήσεις που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.