VERRUCA HERMAL SOL.EXT.US ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

Griechenland - Griechisch - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation (PIL)
18-01-2023
Fachinformation Fachinformation (SPC)
18-01-2023
Wirkstoff:
FLUOROURACIL; SALICYLIC ACID
Verfügbar ab:
OLVOS SCIENCE AE (0000000042) Ελευθερίας 4,, 145 64, Κηφισιά, 145 64
ATC-Code:
D11AF
INN (Internationale Bezeichnung):
FLUOROURACIL; SALICYLIC ACID
Dosierung:
SOL.EXT.US
Darreichungsform:
ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Zusammensetzung:
0000051218 FLUOROURACIL 4.740000 MG; 0000069727 SALICYLIC ACID 94.800000 MG
Verabreichungsweg:
ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Verschreibungstyp:
ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Therapiegruppe:
Wart and anti-corn preparations
Therapiebereich:
WART AND ANTI-CORN PREPARATIONS
Produktbesonderheiten:
Τύπος διαδικασίας: Εθνική; Νομικό καθεστώς: ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ; Συσκευασίες: 2801873301014 01 FLx13ML 13.00 ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY 5.29
Berechtigungsstatus:
Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
Zulassungsnummer:
1873301

Lesen Sie das vollständige Dokument

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

VERRUCA HERMAL

Διάλυμα για εφαρμογή στο δέρμα (δερματικό διάλυμα)

Φλουορουρακίλη, σαλικυλικό οξύ

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το

φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το

φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη, ακόμη και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με

τα δικά σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον

φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο

παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

Τι είναι το VERRUCA HERMAL και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το VERRUCA HERMAL

Πώς να χρησιμοποιήσετε το VERRUCA HERMAL

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσεται το VERRUCA HERMAL

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.

Τι είναι το VERRUCA HERMAL και ποια είναι η χρήση του

Το Verruca Hermal είναι ένα βερνίκι για μυρμηκιές.

Το Verruca

Hermal

χρησιμοποιείται για μεμονωμένες ή μικρού αριθμού (λιγότερες από 10) κοινές

μυρμηκιές, καθώς και για τις ομαλές μυρμηκιές (επίπεδες μυρμηκιές) για τις μυρμηγκιές στο πέλμα του

ποδιού (μυρμηκιές των πελμάτων), και των νυχιών.

2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησιμοποιήσετε το VERRUCA HERMAL

Μην χρησιμοποιήσετε το Verruca Hermal

σε περίπτωση αλλεργίας στη φλουορουρακίλη, στο σαλικυλικό οξύ ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα

συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6),

κατά τον θηλασμό,

κατά τη διάρκεια της κύησης, και εάν η πιθανότητα εγκυμοσύνης δε μπορεί να αποκλεισθεί με

βεβαιότητα,

σε μικρά παιδιά,

σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία,

εάν λαμβάνετε θεραπεία για ανεμοβλογιά ή έρπητα (Έρπης Ζωστήρας). Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε

το Verruca Hermal εάν λαμβάνετε τώρα θεραπεία ή εάν έχετε λάβει θεραπεία κατά τη διάρκεια των

τεσσάρων προηγούμενων εβδομάδων με μπριβουδίνη, σοριβουδίνη ή παρόμοιες ομάδες ουσιών

σχετιζόμενες με θεραπεία για τον Έρπητα ζωστήρα. Η δραστική ουσία φλουορουρακίλη σε

συνδυασμό με μπριβουδίνη, σοριβουδίνη και τα παράγωγά τους μπορεί ενδεχομένως να ενισχύσει

σημαντικά τις ανεπιθύμητες ενέργειες του Verruca Hermal. Η θεραπεία με φλουορουρακίλη μπορεί

να ξεκινήσει το νωρίτερο τέσσερις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας του Έρπητα

Ζωστήρα με μπριβουδίνη ή σοριβουδίνη. Εάν λαμβάνετε ή έχετε πρόσφατα λάβει θεραπεία για

λοίμωξη από Έρπητα Ζωστήρα, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό σας σχετικά με τα

φάρμακα που πήρατε.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

σε

περίπτωση

ανεπάρκειας

διυδροπυριμιδινικής

αφυδρογονάσης

μειωμένης

ενεργότητας

της

διυδροπυριμιδινικής αφυδρογονάσης. Το ένζυμο διυδροπυριμιδινική αφυδρογονάση (DPD) παίζει ένα

σημαντικό ρόλο στην αποικοδόμηση της φλουορουρακίλης, της μίας από τις δύο δραστικές ουσίες

του Verruca Hermal. Η αναστολή ή η μειωμένη ενεργότητα του ενζύμου αυτού (π.χ. λόγω της χρήσης

γνωστών αναστολέων της διυδροπυριμιδινικής αφυδρογονάσης όπως η μπριβουδίνη ή η σοριβουδίνη)

μπορεί να επιφέρει συσσώρευση της δραστικής ουσίας φλουορουρακίλης. Εάν είναι εφαρμόσιμο,

πρέπει να γίνεται προσδιορισμός της ενεργότητας του ενζύμου διυδροπυριμιδινική αφυδρογονάση

πριν την έναρξη της θεραπείας με Verruca Hermal.

εάν λαμβάνετε φαινυτοΐνη για επιληπτικούς σπασμούς. Η ταυτόχρονη χρήση του Verruca Hermal με

φαινυτοΐνη μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα φαινυτοΐνης στο αίμα. Συνεπώς θα πρέπει να

υποβάλλεστε σε τακτικούς ελέγχους για τον έλεγχο των αυξημένων επιπέδων φαινυτοΐνης στο αίμα.

εάν υποφέρετε από διαταραχές της αισθητικότητας (για παράδειγμα σε περίπτωση σακχαρώδη

διαβήτη). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να παρακολουθείστε στενά από τον γιατρό σας.

Το Verruca Hermal δεν προορίζεται για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες δέρματος. Η συνολική επιφάνεια

δέρματος που πρόκειται να θεραπευτεί δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 cm².

Το Verruca Hermal δεν πρέπει να αφήνεται να έρθει σε επαφή με τα μάτια και τους βλεννογόνους υμένες.

Κατά την εφαρμογή του Verruca Hermal, δεν πρέπει να αφήνεται να έρθει σε επαφή με υφάσματα ή

ακρυλικά υλικά (π.χ. με ακρυλικούς λουτήρες). Το διάλυμα μπορεί να δημιουργήσει κηλίδες που δεν

μπορούν να αφαιρεθούν.

Άλλα φάρμακα και Verruca Hermal

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε

άλλα φάρμακα.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι με την ταυτόχρονη λήψη κάποιων φαρμάκων, η δράση επιμέρους

φαρμάκων μπορεί να ενισχυθεί ή να εξασθενίσει.

Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εάν λαμβάνετε ορισμένα αντιικά φάρμακα (φάρμακα που

προορίζονται να δράσουν ενάντια σε ιούς) (μπριβουδίνη, σοριβουδίνη ή παράγωγά τους) ή φάρμακα για την

αντιμετώπιση των επιληπτικών σπασμών (φαινυτοΐνη).

Εξαιτίας της πιθανής πρόσληψης σαλικυλικού οξέος, είναι πιθανές αλληλεπιδράσεις με μεθοτρεξάτη

(κυτταροστατικό φάρμακο) και σουλφονυλουρίες (αντιδιαβητικά φάρμακα).

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί,

ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.

Το Verruca Hermal δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά το θηλασμό, κατά τη διάρκεια της κύησης και σε

περιπτώσεις όπου η πιθανότητα εγκυμοσύνης δε μπορεί να αποκλειστεί με βεβαιότητα.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

Το Verruca Hermal περιέχει διμεθυλοσουλφοξείδιο

Το διμεθυλοσουλφοξείδιο μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.

3.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το VERRUCA HERMAL

Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε

αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνιστώμενη δόση είναι: Εφαρμόστε το Verruca Hermal δύο ή τρεις φορές ημερησίως σε κάθε μυρμηκιά.

...

Lesen Sie das vollständige Dokument

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Verruca Hermal

Δερματικό διάλυμα

Φλουορουρακίλη, σαλικυλικό οξύ

2.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1 ml διαλύματος περιέχει:

Φλουορουρακίλη 4,74 mg, σαλικυλικό οξύ 94,80 mg.

Έκδοχο με γνωστές δράσεις: διμεθυλοσουλφοξείδιο 80 mg/g διαλύματος.

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

3.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Δερματικό διάλυμα.

Το Verruca Hermal είναι ένα διαυγές, άχρωμο διάλυμα.

4.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1

Θεραπευτικές ενδείξεις

Μεμονωμένες ή μικρού αριθμού (μέχρι 10) κοινές μυρμηκιές (ειδική μορφή: μυρμηκιές των

πελμάτων, σε περιοχές του πέλματος του ποδιού οι οποίες υπόκεινται σε πίεση), ομαλές μυρμηκιές

και υπονύχιες μυρμηκιές.

4.2

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Για εφαρμογή στο δέρμα.

Γενικά, το Verruca Hermal εφαρμόζεται σε κάθε μυρμηκιά δύο έως τρεις φορές την ημέρα.

Το Verruca Hermal πρέπει να έρχεται σε επαφή μόνο με την μυρμηκιά και όχι με το υγιές δέρμα γύρω

από τη μυρμηκιά. Εάν είναι απαραίτητο, το γύρω δέρμα θαπρέπει να καλύπτεται με κάποια κρέμα ή

αλοιφή. Συνιστάται να στραγγίζετε το πινέλο στο στόμιο του φιαλιδίου πριν την επάλειψη.

Στην περίπτωση πολύ μικρών μυρμηκιών, το φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με

μεγαλύτερη ακρίβεια με μια οδοντογλυφίδα ή άλλο παρόμοιο αντικείμενο αντί για το πινέλο.

Σε κάθε επανεφαρμογή του Verruca Hermal, η υπάρχουσα μεμβράνη που έχει μείνει από την

προηγούμενη επάλειψη θαπρέπει να αφαιρείται με ένα απλό ξεφλούδισμα.

Στις μυρμηκιές των νυχιών και ιδιαίτερα στις υπονύχιες μυρμηκιές, θαπρέπει να δίνεται προσοχή να

μην είναι καταστραμμένη η μήτρα του νυχιού και να μην εισέρχεται το Verruca Hermal στην κοίτη

του νυχιού.

Η επιφάνεια που θεραπεύεται δεν θαπρέπει να είναι μεγαλύτερη από 25 cm

Η θεραπεία διαρκεί κατά μέσο όρο 6 εβδομάδες. Πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεπής εφαρμογή σε

ημερήσια βάση.

Εφόσον η θεραπεία αποδειχθεί επιτυχής, θαπρέπει να συνεχίζεται για περίπου μία εβδομάδα.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι σε πολλές περιπτώσεις, π.χ. όταν υπάρχουν κοινές μυρμηκιές που

προεξέχουν πολύ και μυρμηκιές στα πέλματα των ποδιών, είναι ωφέλιμο ο ιστός που έχει νεκρωθεί

ως αποτέλεσμα της θεραπείας με Verruca Hermal να απομακρύνεται από έναν γιατρό.

4.3

Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο

6.1.

Το Verruca Hermal δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη γαλουχία, σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή σε

γυναίκες για τις οποίες το ενδεχόμενο εγκυμοσύνης δε μπορεί να αποκλεισθεί με βεβαιότητα.

Το Verruca Hermal δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία βρεφών ή ασθενών με νεφρική

ανεπάρκεια.

Το Verruca Hermal δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μπριβουδίνη, σοριβουδίνη και

ανάλογα. Η μπριβουδίνη, η σοριβουδίνη και τα ανάλογα αυτών είναι ισχυροί αναστολείς του ενζύμου

αποικοδόμησης της φλουορουρακίλης, της διυδροπυριμιδινικής αφυδρογονάσης (DPD) (βλ. επίσης

παραγράφους 4.4 και 4.5).

Το Verruca Hermal δεν προορίζεται για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες δέρματος (επιφάνεια δέρματος

όχι μεγαλύτερη από 25 cm

To Verruca Hermal δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα μάτια ή τους βλεννογόνους υμένες.

4.4

Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Το Verruca Hermal περιέχει τον κυτταροστατικό παράγοντα 5-φλουορουρακίλη.

Το ένζυμο διυδροπυριμιδινική αφυδρογονάση (DPD) παίζει σημαντικό ρόλο στην αποικοδόμηση της

φλουορουρακίλης. Η αναστολή, η ανεπάρκεια ή η μειωμένη ενεργότητα αυτού του ενζύμου μπορεί

να οδηγήσει σε συσσώρευση της φλουορουρακίλης.

Τα νουκλεοσιδικά ανάλογα όπως η μπριβουδίνη και η σοριβουδίνη μπορεί να οδηγήσουν σε

δραστική αύξηση των συγκεντρώσεων της φλουορουρακίλης ή των άλλων φλουοροπυριμιδινών στο

πλάσμα και συνεπώς, σε μια σχετιζόμενη αύξηση της τοξικότητας. Για το λόγο αυτό, θαπρέπει να

τηρείται ένα διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων μεταξύ της χρήσης της φλουορουρακίλης και της

μπριβουδίνης, της σοριβουδίνης και των αναλόγων τους.

Εάν είναι εφαρμόσιμο, ενδείκνυται ο προσδιορισμός της ενεργότητας του ενζύμου DPD πριν την

έναρξη της θεραπείας με φλουοροπυριμιδίνες. Σε περίπτωση ακούσιας χορήγησης μπριβουδίνης σε

ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με φλουορουρακίλη, πρέπει να λαμβάνονται αποτελεσματικά

μέτρα για να μειωθεί η τοξικότητα της φλουορουρακίλης. Μπορεί να χρειαστεί εισαγωγή σε

νοσοκομείο. Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία από

συστηματικές μολύνσεις και αφυδάτωση.

Οι ασθενείς που λαμβάνουν φαινυτοΐνη ταυτόχρονα με φλουορουρακίλη θα πρέπει να ελέγχονται

τακτικά για αυξημένα επίπεδα φαινυτοΐνης στο πλάσμα.

Εύφλεκτο! Κρατήστε το μακριά από φωτιά ή φλόγες.

Το διμεθυλοσουλφοξείδιο μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.

Εάν περιοχές του δέρματος με λεπτή επιδερμίδα έχουν προσβληθεί από μυρμηκιές, το Verruca

Hermal πρέπει να εφαρμόζεται με μικρότερη συχνότητα και η πορεία της θεραπείας να ελέγχεται πιο

συχνά, καθώς η έντονη μαλακτική δράση του σαλικυλικού οξέος που περιέχεται στο Verruca Hermal

επί της κεράτινης στοιβάδας μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό ουλών.

Σε περίπτωση μυρμηκιών με μεγάλη τάση κερατινοποίησης, ορισμένες φορές είναι αποτελεσματική η

προθεραπεία των μυρμηκιών με επιθέματα σαλικυλικού οξέος.

Σε ασθενείς με διαταραχές της αισθητικότητας (π.χ. σε αυτούς με σακχαρώδη διαβήτη) απαιτείται

στενή ιατρική παρακολούθηση της θεραπευόμενης περιοχής.

Το φιαλίδιο πρέπει να κλείνεται καταλλήλως κάθε φορά που το σκεύασμα χρησιμοποιείται, καθώς

διαφορετικά εξατμίζεται γρήγορα και δε μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί σωστά. Το διάλυμα

δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εάν εμφανιστούν κρύσταλλοι.

Όταν εφαρμόζεται το Verruca Hermal πρέπει να δίνεται προσοχή να μην έρχεται σε επαφή με

υφάσματα ή ακρυλικά υλικά (π.χ. με ακρυλικούς λουτήρες) καθώς το διάλυμα μπορεί να προκαλέσει

κηλίδες οι οποίες δε μπορούν να απομακρυνθούν πριν από τη δημιουργία μεμβράνης.

4.5

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Το ένζυμο διυδροπυριμιδινική αφυδρογονάση (DPD) παίζει σημαντικό ρόλο στην αποικοδόμηση της

φλουορουρακίλης. Τα ανάλογα νουκλεοζιδίων όπως η μπριβουδίνη και η σοριβουδίνη μπορεί να

...

Lesen Sie das vollständige Dokument

Ähnliche Produkte

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt

Dokumentverlauf anzeigen

Teilen Sie diese Informationen