Bendamustine Fresenius Kabi

Hauptinformation

 • Handelsname:
 • Bendamustine Fresenius Kabi Pulver zur Herstellung eines Konzentrats zur Herstellung einer Infusionslösung 2.5 mg-ml
 • Dosierung:
 • 2.5 mg-ml
 • Darreichungsform:
 • Pulver zur Herstellung eines Konzentrats zur Herstellung einer Infusionslösung
 • Verwenden für:
 • Menschen
 • Art der Medizin:
 • allopathic Droge

Dokumenten

 • Information für medizinisches Fachpersonal:
 • Das Informationsblatt für dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar, können Sie eine Anfrage an unseren Kundendienst zu senden und wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir in der Lage, um es zu erhalten.


  Fordern Sie die Packungsbeilage für medizinisches Fachpersonal.

Lokalisierung

 • Erhältlich in:
 • Bendamustine Fresenius Kabi Pulver zur Herstellung eines Konzentrats zur Herstellung einer Infusionslösung 2.5 mg-ml
  Belgien
 • Sprache:
 • Deutsch

Therapeutische Informationen

 • Therapiegruppe:
 • Antineoplastics, alkylierungsmittel

Weitere Informationen

Status

 • Quelle:
 • AFMPS - Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - Belgium
 • Zulassungsnummer:
 • BE504480
 • Letzte Änderung:
 • 06-04-2018

Packungsbeilage

Conformiteitsverklaring betreffende vertalingen in het kader van de Wederzijdse

Erkenningsprocedure (MRP) en de Decentrale Procedure (DCP)

Ondergetekende

Ingrid Nobels, Fresenius kabi nv

, verklaart dat de vertalingen naar het

Nederlands en Frans van de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) van

Bendamustine Fresenius Kabi 2,5 mg/ml poeder voor concentraat voor oplossing

voor infusie (BE504471 en BE504480)

, en de vertalingen naar het Nederlands, het Frans

en het Duits van de bijsluiter en van de etikettering zoals bedoeld in respectievelijk de

artikelen 11 en 1, 26° en 25° van de Richtlijn 2001/83/EG en in de artikelen 6 §1 quinquies

en 6 septies van de Wet van 25/03/64 op de geneesmiddelen, een getrouwe en inhoudelijk

correcte weergave is van de betrokken Engelstalige documenten die werden goedgekeurd

in toepassing van artikel 28 van dezelfde Richtlijn voor

AT/H/0587/001/II/001,

conform

de bepalingen van de Notice to Applicants, Volume 2A, Chapter 2. De ondergetekende

draagt hiertoe de verantwoordelijkheid.

Indien uit willekeurige steekproeven vóór verlening van de ’Vergunning(en) voor het in

de Handel Brengen’ blijkt dat de voornoemde vertalingen geen getrouwe en inhoudelijk

correcte weergave zijn, wordt de ondergetekende door het Federaal Agentschap voor

Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) gevraagd zich te verantwoorden en

worden de vertalingen teruggestuurd voor verbetering. De ondergetekende draagt de

verantwoordelijkheid

voor

vertraging

deze

verbetering

oplevert.

Tijdens

periode waarbinnen ondergetekende de verbeteringen uitvoert wordt de klok gestopt.

Indien de ’Vergunning(en) voor het in de Handel Brengen’ reeds is (zijn) verleend, en

blijkt dat de vertalingen geen getrouwe en inhoudelijk correcte weergave is (zijn), zal

onverwijld na overleg tussen het FAGG en ondergetekende een rechtzetting ingediend

worden

teneinde

overeen

stemmen

decentraal

wederzijds

erkende

documenten.

interpretatie

“getrouwe

inhoudelijk

correcte

weergave”

steeds

beschouwen in het licht van de bescherming van de volksgezondheid en onderworpen aan

het principe van proportionaliteit.

De verantwoordelijke voor de voorlichting Fresenius Kabi nv:

Ingrid Nobels

Datum: 06/10/2017

12-9-2018

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Van kinderwens tot 2-jarige peuter: de ontwikkeling die we in de eerste 1000 dagen als kind meemaken is cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Verreweg de meeste kinderen in Nederland groeien veilig en gezond op. Toch heeft ongeveer 14% van de kinderen in Nederland een ‘valse’ start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JG...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

25-7-2018

Dringende Sicherheitsinformation zu 5008 CorDiax HD-PAED option von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Dringende Sicherheitsinformation zu 5008 CorDiax HD-PAED option von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Weitere Informationen sowie Details zum Produkt entnehmen Sie bitte der anliegenden Kundeninformation des Herstellers.

Deutschland - BfArM - Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

6-7-2018

Kabinet stelt medisch-ethische agenda voor de komende jaren vast

Kabinet stelt medisch-ethische agenda voor de komende jaren vast

Met de Nota Medische Ethiek geeft het kabinet invulling aan de uitwerking van het regeerakkoord. In de nota, die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd, wordt voor 3 overkoepelende thema’s – vraagstukken rond het begin van het leven, medisch-wetenschappelijk onderzoek en vraagstukken rond het einde van het leven – de agenda voor de komende jaren geschetst.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6-7-2018

Wietexperiment meet effect op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid

Wietexperiment meet effect op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid

Het rapport van de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen biedt voor het kabinet concrete handvatten voor de uitwerking van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid besloten het wietteeltexperiment zodanig op te zetten dat het effect goed te meten is op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

22-6-2018

Kabinet wil mensen kansen geven op werk, ontwikkeling en invloed

Kabinet wil mensen kansen geven op werk, ontwikkeling en invloed

De samenleving verandert door globalisering, technologische vooruitgang en flexibilisering. Sommige mensen varen daar wel bij, anderen raken achterop. Het kabinet vindt het belangrijk dat iedereen in de samenleving kan blijven meedoen. Daarom moeten mensen meer kansen krijgen: om zich te ontwikkelen, op de arbeidsmarkt, en om hun eigen omgeving te beïnvloeden. Dit schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer, mede namens de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetens...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14-6-2018

Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken. Dat staat in het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ dat het kabinet vandaag aan de Kamer heeft gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

22-8-2018

Remifentanil Kabi 1 mg/2 mg/5 mg

Rote - Liste

31-7-2018

Rocuroniumbromid Kabi 10 mg/ml

Rote - Liste

31-7-2018

Ciprofloxacin Kabi Infusionslösung

Rote - Liste

31-7-2018

Vancomycin Kabi 500 mg/1 g Pulver

Rote - Liste

11-7-2018

Carboplatin Kabi 10 mg/ml Konzentrat

Rote - Liste

10-7-2018

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4472 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3895/T/7

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Meropenem Kabi

Rote - Liste

16-5-2018

Docetaxel Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Docetaxel Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Docetaxel Kabi (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3053 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2325/T/19

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Active substance: busulfan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3005 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2806/T/8

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Oncology Plc.)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Oncology Plc.)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3060 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety