Zydelig

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-01-2020

Aktiv bestanddel:
Idelalisib
Tilgængelig fra:
Gilead Sciences Ireland UC
ATC-kode:
L01XX47
INN (International Name):
idelalisib
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastic agents, , Other antineoplastic agents
Terapeutisk område:
Lymfom, Non-Hodgkin, Leukæmi, Kronisk, Kronisk, B-Celle
Terapeutiske indikationer:
Zydelig is indicated in combination with an anti‑CD20 monoclonal antibody (rituximab or ofatumumab) for the treatment of adult patients with chronic lymphocytic leukaemia (CLL):who have received at least one prior therapy, oras first line treatment in the presence of 17p deletion or TP53 mutation in patients who are not eligible for any other therapies. Zydelig is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with follicular lymphoma (FL) that is refractory to two prior lines of treatment.
Produkt oversigt:
Revision: 18
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003843
Autorisation dato:
2014-09-18
EMEA kode:
EMEA/H/C/003843

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

10-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

10-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

10-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

05-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

05-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

05-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

05-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

10-01-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Zydelig 100 mg filmovertrukne tabletter

idelalisib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Zydelig

Sådan skal du tage Zydelig

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Zydelig er et lægemiddel mod kræft, som indeholder det aktive stof idelalisib. Det virker ved at

blokere virkningerne af et enzym, som er involveret i multiplikationen og overlevelsen af visse hvide

blodlegemer, som kaldes lymfocytter. Da dette enzym er overaktiveret i visse kræftagtige hvide

blodlegemer, vil Zydelig ved at blokere det dræbe og reducere antallet af kræftceller.

Zydelig kan anvendes til behandling af to forskellige kræftsygdomme hos voksne:

Kronisk lymfatisk leukæmi

Kronisk lymfatisk leukæmi

(CLL) er en kræftsygdom i en type hvide blodlegemer, som kaldes

B-lymfocytter. Ved denne sygdom deler lymfocytterne sig for hurtigt og lever for længe, så der

cirkulerer for mange af dem i blodet.

Ved CLL anvendes Zydelig sammen med et andet lægemiddel (rituximab) hos patienter med visse

højrisiko-faktorer og hos patienter, hvor kræften er vendt tilbage efter mindst én tidligere behandling.

Follikulært lymfom

Follikulært lymfom

(FL) er en kræftsygdom i en type hvide blodlegemer, som kaldes B-lymfocytter.

Ved follikulært lymfom deler B-lymfocytterne sig for hurtigt og lever for længe, så der er for mange af

dem i lymfeknuderne. Ved FL anvendes Zydelig alene hos patienter, hvis deres kræftsygdom ikke

responderede på behandling med to tidligere kræftbehandlinger.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Zydelig

Tag ikke Zydelig

hvis du er

allergisk

over for idelalisib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zydelig (angivet i

punkt 6).

→ Kontakt lægen

, hvis dette gælder dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Zydelig. Fortæl det til lægen:

hvis du har leverproblemer

hvis du har andre medicinske sygdomme (især en infektion eller feber)

Der er forekommet alvorlige og dødelig infektioner hos patienter, som tager Zydelig. Du skal tage

ekstra medicin, som din læge vil ordinere, mens du tager Zydelig, for at forebygge en type infektion.

Din læge vil monitorere dig for tegn på infektion. Kontakt straks din læge, hvis du bliver syg (især

med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær), mens du tager Zydelig.

Fortæl straks lægen, hvis du eller andre bemærker, at du har: hukommelsestab, problemer med at

tænke, gangbesvær eller synstab – dette kan skyldes en meget sjælden men alvorlig hjerneinfektion,

der kan være dødelig (progressiv multifocal leukoencephalopati eller PML).

Du vil have behov for at få taget regelmæssige blodprøver

før og under behandlingen med Zydelig.

Dette er for at kontrollere, at du ikke har en infektion, at din lever fungerer korrekt, og at dine blodtal

er normale. Hvis det er nødvendigt, kan din læge beslutte sig for at stoppe behandlingen i et stykke tid,

før behandlingen startes igen med den samme eller en lavere dosis. Din læge kan også beslutte sig for

at stoppe behandlingen med Zydelig permanent.

Zydelig kan forårsage svær diarré. Fortæl det straks til lægen ved det første tegn på diarré.

Zydelig kan forårsage lungebetændelse. Fortæl det straks til lægen:

hvis du har nyopstået eller forværret hoste

hvis du er stakåndet eller har vejrtrækningsbesvær

Svære tilfælde af hudvabler er blevet rapporteret hos nogle personer, som fik Zydelig samtidigt med

andre lægemidler, der vides at forårsage disse eventuelt livstruende tilstande. Vablerne kan også

omfatte slimhinden i munden, kønsdelene og/eller øjnene. Afskalning af huden kan føre til alvorlig

infektion. Fortæl det straks til lægen:

hvis du har rødme og vabler på huden

hvis du har hævelse og vabler i slimhinden i munden, kønsdelene og/eller øjnene

Laboratorieundersøgelser vil muligvis vise en stigning i antallet af hvide blodlegemer (“kaldet

lymfocytter”) i dit blod i de første par uger med behandling. Dette forventes og kan vare i et par

måneder. Det betyder sædvanligvis ikke, at din blodkræft er blevet værre. Din læge vil kontrollere

dine blodtal før eller under behandling med Zydelig og i sjældne tilfælde vil lægen give dig et andet

lægemiddel. Tal med lægen om, hvad dine testresultater betyder.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn og unge under 18 år, da det ikke er undersøgt til denne

aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Zydelig

Zydelig bør ikke anvendes sammen med andre lægemidler, medmindre lægen har fortalt dig, at

det er sikkert at gøre det.

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette er yderst

vigtigt, da lægemidlernes virkning kan forstærkes eller svækkes, hvis der bruges mere end ét

lægemiddel på samme tid.

Hvis du tager Zydelig sammen med visse lægemidler, kan det stoppe dem fra at virke korrekt, eller det

kan gøre bivirkninger værre. Du skal især fortælle det til lægen, hvis du tager nogle af de følgende

lægemidler:

alfuzosin,

et lægemiddel, der anvendes til at behandle en forstørret blærehals

dabigatran, warfarin,

lægemidler, der anvendes til at fortynde blodet

amiodaron,

bepridil, disopyramid, lidocain, quinidin,

lægemidler, der anvendes til at

behandle hjerteproblemer

dihydroergotamin, ergotamin,

lægemidler, der anvendes til at behandle migræne-hovedpine

cisaprid,

et lægemiddel, der anvendes til at lindre visse maveproblemer

pimozid,

et lægemiddel, der anvendes til at behandle unormale tanker og følelser

midazolam, triazolam,

når det tages gennem munden, til at hjælpe dig med at sove og/eller

lindre angst

quetiapin,

et lægemiddel, der anvendes til at behandle skizofreni, bipolær lidelse og svær

depressiv lidelse

amlodipin, diltiazem, felodipin, nicardipin, nifedipin,

lægemidler, der anvendes til at

behandle højt blodtryk og hjerteproblemer

bosentan,

et lægemiddel, der anvendes til at behandle pulmonal arteriel hypertension

sildenafil,

tadalafil,

lægemidler, der anvendes til at behandle impotens og pulmonal

hypertension, en lungesygdom, der gør det vanskeligt at trække vejret

budesonid, fluticason,

lægemidler, der anvendes til at behandle høfeber og astma, og

salmeterol,

anvendes til at behandle astma

rifabutin,

et lægemiddel, der anvendes til at behandle bakterieinfektioner, herunder tuberkulose

itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol,

lægemidler, der anvendes til at behandle

svampeinfektioner

boceprevir, telaprevir,

lægemidler, der anvendes til at behandle hepatitis C

carbamazepin, S-mephenytoin, phenytoin,

lægemidler, der anvendes til at forebygge

krampeanfald

rifampicin,

et lægemiddel, der anvendes til at forebygge og behandle tuberkulose og andre

infektioner

Prikbladet perikon

Hypericum perforatum

), et naturlægemiddel mod depression og angst

alfentanil, fentanyl, metadon, buprenorfin/naloxon,

lægemidler, der anvendes til

smertelindring

ciclosporin, sirolimus, tacrolimus,

lægemidler, der anvendes til at kontrollere din krops

immunrespons efter en transplantation

colchicin,

et lægemiddel, der anvendes til at behandle podagra

trazodon,

et lægemiddel, der anvendes til at behandle depression

buspiron, clorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, zolpidem,

lægemidler, der anvendes

til at behandle lidelser i nervesystemet

dasatinib, nilotinib, paclitaxel, vinblastin, vincristin,

lægemidler, der anvendes til at behandle

kræft

orale eller implanterede hormonale præventionsmidler,

anvendes til at forebygge graviditet

clarithromycin, telithromycin,

lægemidler, der anvendes til at behandle bakterieinfektioner

atorvastatin, lovastatin, simvastatin,

lægemidler, der anvendes til at sænke kolesterolniveauet

Zydelig kan ordineres i kombination med andre lægemidler til behandling af CLL. Det er meget

vigtigt, at du også læser indlægssedlerne, der leveres med disse lægemidler.

Spørg lægen, hvis du har spørgsmål om nogle af dine lægemidler.

Graviditet og amning

Zydelig må ikke anvendes under graviditet.

Der er ingen information om sikkerheden af dette

lægemiddel til gravide kvinder.

Anvend en meget sikker præventionsmetode

for at undgå at blive gravid, mens du behandles

med Zydelig, og i 1 måned efter din sidste behandling.

Zydelig kan få p-piller og implanterede hormonelle præventionsmidler til at være mindre

effektive.

Du skal også anvende en barrieremetode til prævention, såsom kondomer eller spiral,

mens du tager Zydelig, og i 1 måned efter din sidste behandling.

Fortæl det straks til lægen, hvis du bliver gravid.

Du må ikke amme, når du tager Zydelig.

Hvis du i øjeblikket ammer, skal du kontakte lægen, før du

starter behandlingen. Det er ukendt, om det aktive stof i Zydelig udskilles i human mælk.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Zydelig påvirker din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Zydelig indeholder sunset yellow FCF (E110)

Fortæl det til lægen, hvis du har allergi over for sunset yellow FCF (E110). Zydelig (100 mg

filmovertrukne tabletter) indeholder sunset yellow FCF, hvilket kan medføre allergiske reaktioner.

3.

Sådan skal du tage Zydelig

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Den anbefalede dosis

er 150 mg, der tages gennem munden, to gange dagligt. Din læge kan imidlertid

reducere denne dosis til 100 mg to gange dagligt, hvis du oplever særlige bivirkninger.

Zydelig kan tages med eller uden mad.

Slug tabletten hel.

Tabletten må ikke tygges eller knuses. Fortæl det til lægen, hvis du har problemer

med at sluge tabletter.

Hvis du har taget for meget Zydelig

Hvis du ved et uheld tager mere end den anbefalede dosis Zydelig, kan du have en øget risiko for

bivirkninger med dette lægemiddel (se punkt 4,

Bivirkninger

Kontakt øjeblikkeligt lægen eller den nærmeste skadestude for rådgivning. Tag tabletbeholderen og

denne indlægsseddel med dig, så du let kan beskrive, hvad du har taget.

Hvis du har glemt at tage Zydelig

Sørg for ikke at springe en dosis med Zydelig over. Hvis du har sprunget en dosis over, og det er

mindre end 6 timer siden, du skulle have taget dosen, skal du straks tage den glemte dosis. Tag

dernæst din næste dosis som sædvanligt. Hvis du har sprunget en dosis over, og det er mere end

6 timer siden, du skulle have taget dosen, skal du vente og tage den næste dosis til den sædvanlige tid.

Du må ikke holde op med at tage Zydelig

Du må ikke holde op med at tage dette lægemiddel, medmindre lægen fortæller dig det.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige.

HOLD OP med at tage Zydelig og søg straks lægehjælp, hvis du oplever noget af følgende:

rødme og vabler på huden

hævelse og vabler i slimhinden i munden, kønsdelene og/eller øjnene

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

diarré/betændelse i tyktarmen

udslæt

ændringer i antallet af hvide blodlegemer

infektioner

feber

Blodprøver kan også vise:

forhøjet niveau af leverenzymer i blodet

Almindelige bivirkninger

kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

lungebetændelse

leverbeskadigelse

Blodprøver kan også vise:

øgede niveauer i blodet af fedt

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på tabletbeholderen og kartonen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zydelig indeholder:

Aktivt stof:

idelalisib. Hver filmovertrukken tablet indeholder 100 mg idelalisib.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Microkrystallinsk cellulose, hydroxypropylcellulose (E463), croscarmellosenatrium,

carboxymethylstivelsesnatrium, magnesiumstearat.

Filmovertræk:

Polyvinylalkohol (E1203), macrogol 3350 (E1521), titandioxid (E171), talcum (E553B), sunset

yellow FCF (E110) (se afsnit 2,

Det skal du vide, før du begynder at tage Zydelig

Udseende og pakningsstørrelser

De filmovertrukne tabletter er orange, ovale tabletter, påtrykt ”GSI” på den ene side og ”100” på den

anden side.

De følgende pakningsstørrelser er tilgængelige: ydre karton indeholdende 1 plastikbeholder med

60 filmovertrukne tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill

County Cork, T45 DP77

Irland

Fremstiller

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

България

Gilead Sciences Ireland UC

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd

Tel: + 44 (0) 8000 113700

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/.

Indlægsseddel: Information til patienten

Zydelig 150 mg filmovertrukne tabletter

idelalisib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Zydelig

Sådan skal du tage Zydelig

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Zydelig er et lægemiddel mod kræft, som indeholder det aktive stof idelalisib. Det virker ved at

blokere virkningerne af et enzym, som er involveret i multiplikationen og overlevelsen af visse hvide

blodlegemer, som kaldes lymfocytter. Da dette enzym er overaktiveret i visse kræftagtige hvide

blodlegemer, vil Zydelig ved at blokere det dræbe og reducere antallet af kræftceller.

Zydelig kan anvendes til behandling af to forskellige kræftsygdomme hos voksne:

Kronisk lymfatisk leukæmi

Kronisk lymfatisk leukæmi

(CLL) er en kræftsygdom i en type hvide blodlegemer, som kaldes

B-lymfocytter. Ved denne sygdom deler lymfocytterne sig for hurtigt og lever for længe, så der

cirkulerer for mange af dem i blodet.

Ved CLL anvendes Zydelig sammen med et andet lægemiddel (rituximab) hos patienter med visse

højrisiko-faktorer og hos patienter, hvor kræften er vendt tilbage efter mindst én tidligere behandling.

Follikulært lymfom

Follikulært lymfom

(FL) er en kræftsygdom i en type hvide blodlegemer, som kaldes B-lymfocytter.

Ved follikulært lymfom deler B-lymfocytterne sig for hurtigt og lever for længe, så der er for mange af

dem i lymfeknuderne. Ved FL anvendes Zydelig alene hos patienter, hvis deres kræftsygdom ikke

responderede på behandling med to tidligere kræftbehandlinger.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Zydelig

Tag ikke Zydelig

hvis du er

allergisk

over for idelalisib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zydelig (angivet i

punkt 6).

→ Kontakt lægen

, hvis dette gælder dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Zydelig. Fortæl det til lægen:

hvis du har leverproblemer

hvis du har andre medicinske sygdomme (især en infektion eller feber)

Der er forekommet alvorlige og dødelig infektioner hos patienter, som tager Zydelig. Du skal tage

ekstra medicin, som din læge vil ordinere, mens du tager Zydelig, for at forebygge en type infektion.

Din læge vil monitorere dig for tegn på infektion. Kontakt straks din læge, hvis du bliver syg (især

med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær), mens du tager Zydelig.

Fortæl straks lægen, hvis du eller andre bemærker, at du har: hukommelsestab, problemer med at

tænke, gangbesvær eller synstab – dette kan skyldes en meget sjælden men alvorlig hjerneinfektion,

der kan være dødelig (progressiv multifocal leukoencephalopati eller PML).

Du vil have behov for at få taget regelmæssige blodprøver

før og under behandlingen med Zydelig.

Dette er for at kontrollere, at du ikke har en infektion, at din lever fungerer korrekt, og at dine blodtal

er normale. Hvis det er nødvendigt, kan din læge beslutte sig for at stoppe behandlingen i et stykke tid,

før behandlingen startes igen med den samme eller en lavere dosis. Din læge kan også beslutte sig for

at stoppe behandlingen med Zydelig permanent.

Zydelig kan forårsage svær diarré. Fortæl det straks til lægen ved det første tegn på diarré.

Zydelig kan forårsage lungebetændelse. Fortæl det straks til lægen:

hvis du har nyopstået eller forværret hoste

hvis du er stakåndet eller har vejrtrækningsbesvær

Svære tilfælde af hudvabler er blevet rapporteret hos nogle personer, som fik Zydelig samtidigt med

andre lægemidler, der vides at forårsage disse eventuelt livstruende tilstande. Vablerne kan også

omfatte slimhinden i munden, kønsdelene og/eller øjnene. Afskalning af huden kan føre til alvorlig

infektion. Fortæl det straks til lægen:

hvis du har rødme og vabler på huden

hvis du har hævelse og vabler i slimhinden i munden, kønsdelene og/eller øjnene

Laboratorieundersøgelser vil muligvis vise en stigning i antallet af hvide blodlegemer (“kaldet

lymfocytter”) i dit blod i de første par uger med behandling. Dette forventes og kan vare i et par

måneder. Det betyder sædvanligvis ikke, at din blodkræft er blevet værre. Din læge vil kontrollere

dine blodtal før eller under behandling med Zydelig og i sjældne tilfælde vil lægen give dig et andet

lægemiddel. Tal med lægen om, hvad dine testresultater betyder.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn og unge under 18 år, da det ikke er undersøgt til denne

aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Zydelig

Zydelig bør ikke anvendes sammen med andre lægemidler, medmindre lægen har fortalt dig, at

det er sikkert at gøre det.

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette er yderst

vigtigt, da lægemidlernes virkning kan forstærkes eller svækkes, hvis der bruges mere end ét

lægemiddel på samme tid.

Hvis du tager Zydelig sammen med visse lægemidler, kan det stoppe dem fra at virke korrekt, eller det

kan gøre bivirkninger værre. Du skal især fortælle det til lægen, hvis du tager nogle af de følgende

lægemidler:

alfuzosin,

et lægemiddel, der anvendes til at behandle en forstørret blærehals

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zydelig 100 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 100 mg idelalisib.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder 0,1 mg sunset yellow FCF (E110) (se pkt. 4.4).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet.

Orange, oval, filmovertrukken tablet med dimensionerne 9,7 mm x 6,0 mm, påtrykt ”GSI” på den ene

side og ”100” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Zydelig i kombination med rituximab er indiceret til behandling af voksne patienter med kronisk

lymfatisk leukæmi (CLL):

som har fået mindst en tidligere behandling (se pkt. 4.4), eller

som førstevalgsbehandling hos patienter med 17p-deletion eller

TP53

-mutation, som ikke er

egnede til at få andre behandlinger (se pkt. 4.4).

Zydelig er indiceret som monoterapi til behandling af voksne patienter med follikulært lymfom (FL),

som er refraktært over for to tidligere behandlingsregimer (se pkt. 4.4).

4.2

Dosering og administration

Behandling med Zydelig bør udføres af en læge med erfaring i anvendelsen af anticancerbehandling.

Dosering

Den anbefalede dosis er 150 mg idelalisib to gange dagligt. Behandlingen bør fortsættes indtil

sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.

Hvis patienten glemmer en dosis Zydelig inden for 6 timer fra det tidspunkt den normalt tages, skal

patienten tage den glemte dosis snarest muligt og genoptage det normale doseringsskema. Hvis en

patient glemmer en dosis i mere end 6 timer, skal patienten ikke tage den glemte dosis, og blot

genoptage det normale doseringsskema.

Dosismodifikation

Forhøjede levertransaminaser

Behandlingen med Zydelig skal pauseres i tilfælde af en grad 3 eller 4 aminotransferaseforhøjelse

(alaninaminotransferase [ALAT]/aspartataminotransferase [ASAT] > 5 x øvre normalgrænse [ULN]).

Når værdierne er vendt tilbage til grad 1 eller derunder (ALAT/ASAT ≤ 3 x ULN), kan behandlingen

genoptages med 100 mg to gange dagligt.

Hvis hændelsen ikke vender tilbage, kan dosis igen øges til 150 mg to gange dagligt efter den

behandlende læges skøn.

Hvis hændelsen vender tilbage, pauseres behandlingen med Zydelig indtil værdierne er vendt tilbage

til grad 1 eller derunder, hvorefter en genstart med 100 mg to gange dagligt kan overvejes efter lægens

skøn (se pkt. 4.4 og 4.8).

Diarré/colitis

Behandlingen med Zydelig skal pauseres i tilfælde af grad 3 eller 4 diarré/colitis. Når

diarréen/colitisen er vendt tilbage til grad 1 eller derunder, kan behandlingen genoptages med 100 mg

to gange dagligt. Hvis diarréen/colitisen ikke vender tilbage, kan dosis igen øges til 150 mg to gange

dagligt efter den behandlende læges skøn (se pkt. 4.8).

Pneumonitis

Behandlingen med Zydelig skal pauseres i tilfælde af formodet pneumonitis. Efter restitution af

pneumonitis og hvis forsættelse af behandlingen er hensigtsmæssigt, kan det overvejes at genstarte

behandlingen med 100 mg to gange dagligt. Behandling med Zydelig skal seponeres permanent i

tilfælde af moderat eller svær symptomatisk pneumonitis eller organiserende pneumoni (se pkt. 4.4

og 4.8).

Udslæt

Behandlingen med Zydelig skal pauseres i tilfælde af grad 3 eller 4 udslæt. Når udslættet er vendt

tilbage til grad 1 eller derunder, kan behandlingen genoptages med 100 mg to gange dagligt. Hvis

udslættet ikke vender tilbage, kan dosis igen øges til 150 mg to gange dagligt efter den behandlende

læges skøn (se pkt. 4.8).

Neutropeni

Behandlingen med Zydelig skal pauseres hos patienter, så længe patientens absolutte neutrofiltal

(ANC) er under 500 pr. mm

. ANC bør monitoreres mindst én gang ugentligt, indtil ANC er

≥ 500 pr. mm

, hvorefter behandlingen kan genoptages med 100 mg to gange dagligt (se pkt. 4.4).

ANC 1.000 til < 1.500/mm

3

ANC 500 til < 1.000/mm

3

ANC < 500/mm

3

Fortsæt Zydelig-dosering.

Fortsæt Zydelig-dosering.

Monitorér ANC mindst én gang

ugentligt.

Afbryd Zydelig-dosering.

Monitorér ANC mindst én gang

ugentligt, indtil ANC

≥ 500/mm

, hvorefter Zydelig-

doseringen kan genoptages med

100 mg to gange dagligt.

Specielle populationer

Ældre

Specifik dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter (i alderen ≥ 65 år) (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig for patienter med let-, moderat- eller svært nedsat nyrefunktion (se

pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig når behandlingen med Zydelig påbegyndes for patienter med let-

eller moderat nedsat leverfunktion, men det anbefales at intensivere overvågning for bivirkninger (se

pkt. 4.4 og 5.2).

Der er utilstrækkelige data til at give dosisanbefalinger for patienter med svært nedsat leverfunktion.

Der bør derfor udvises forsigtighed når Zydelig administreres til denne population, og det anbefales at

intensivere overvågning for bivirkninger (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Zydeligs sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Zydelig er til oral anvendelse. Patienterne skal instrueres i at sluge tabletten hel. Den filmovertrukne

tablet må ikke tygges eller knuses. Den filmovertrukne tablet kan tages med eller uden mad (se

pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Alvorlige infektioner

Der bør ikke initieres behandling med Zydelig hos patienter med nogen form for evidens for aktuel

systemisk bakterie-, svampe- eller virusinfektion.

Der er forekommet alvorlige og dødelige infektioner med idelalisib, herunder opportunistiske

infektioner, som f.eks.

pneumocystis jirovecii

pneumoni (PJP) og cytomegalovirus (CMV).

Profylaktisk behandling for PJP skal gives til alle patienter under hele behandlingen med idelalisib og

i en periode på 2 til 6 måneder efter seponering. Varigheden af profylakse efter behandling skal

baseres på en klinisk vurdering, eventuelt under hensyntagen til patientens risikofaktorer såsom

samtidig kortikosteroidbehandling og forlænget neutropeni (se pkt. 4.8).

Patienterne skal monitoreres for respiratoriske tegn og symptomer under hele behandlingsforløbet.

Patienterne skal informeres om straks at rapportere nye respiratoriske symptomer.

Regelmæssig klinisk og laboratoriemæssig monitorering for CMV-infektion anbefales hos patienter

med positiv CMV-serologi ved påbegyndelse af idelalisib eller med anden evidens for CMV-infektion

i anamnesen. Patienter med CMV-viræmi uden medfølgende kliniske tegn på CMV-infektion skal

overvåges nøje. For patienter med evidens for CMV-viræmi og kliniske tegn på CMV-infektion skal

midlertidig afbrydelse af idelalisib, indtil infektionen er ophørt, overvejes. Hvis fordelene ved

genoptagelse af idelalisib-behandling vurderes at opveje risiciene, skal forebyggende

CMV-behandling overvejes.

Tilfælde af progressiv multifocal leukoencephalopati (PML) er blevet rapporteret efter brug af

indelalisib i forbindelse med tidligere eller samtidige immunosuppressive behandlinger, der er blevet

forbundet med PML. Læger bør overveje PML i differentialdiagnosen hos patienter med nye eller

forværrende neurologiske, kognitive eller adfærdsmæssige tegn eller symptomer. Hvis der er mistanke

om PML, skal relevante diagnostiske vurderinger udføres, og behandlingen skal stilles i bero, indtil

PLM er udelukket. Hvis der er nogen tvivl, skal henvisning til en neurolog og relevante diagnostiske

tiltag til PML, herunder MR-scanning helst med kontraststof, test af cerebrospinalvæske for JC viral

DNA og gentagne neurologiske vurderinger overvejes.

Neutropeni

Behandlingsrelateret neutropeni af grad 3 eller 4, herunder febril neutropeni, er forekommet i patienter

behandlet med idelalisib. Alle patienter skal have deres blodtal monitoreret mindst hver 14. dag i de

første 6 måneder af behandlingen med idelalisib og mindst én gang ugentligt hos patienter med et

ANC på under 1.000 pr. mm

(se pkt. 4.2).

Hepatotoksicitet

Der er blevet observeret forhøjelser af ALAT og ASAT af grad 3 og 4 (> 5 x ULN) i kliniske studier

med idelalisib. Der er desuden blevet rapporteret hepatocellulær leverskade, herunder leversvigt.

Forhøjede levertransaminaser blev generelt observeret inden for de første 12 ugers behandling og var

reversible ved dosisafbrydelse (se pkt. 4.2). Af patienter, som genoptog behandlingen med idelalisib

ved en lavere dosis, oplevede 26 % recidiv af forhøjelserne i ALAT og ASAT. Behandlingen med

Zydelig skal pauseres i tilfælde af grad 3 eller 4 forhøjelser i ALAT/ASAT, og leverfunktionen skal

overvåges. Behandlingen kan genoptages ved en lavere dosis, når værdierne er vendt tilbage til grad 1

eller derunder (ALAT/ASAT ≤ 3 x ULN).

ALAT, ASAT og totalt bilirubin skal overvåges hos alle patienter hver 2. uge i de første 3 måneder af

behandlingen, og siden efter klinisk vurdering. Hvis der observeres forhøjelser af grad 2 eller derover i

ALAT og/eller ASAT, skal patienternes ALAT, ASAT og totalt bilirubin overvåges ugentligt, indtil de

vender tilbage til grad 1 eller derunder.

Diarré/colitis

Tilfælde af svær lægemiddelrelateret colitis forekom relativt sent (måneder) efter behandlingsstart, til

tider med hurtig forværring, men gik væk i løbet af et par uger efter dosisafbrydelse og yderligere

symptomatisk behandling (f.eks. anti-inflammatoriske stoffer, såsom enterisk budesonid).

Der er meget begrænset erfaring med behandling af patienter, hvis anamnese inkluderer

inflammatorisk tarmsygdom.

Pneumonitis og organiserende pneumoni

Tilfælde af pneumonitis og organiserende pneumoni (nogle med dødelig udgang) er blevet rapporteret

med idelalisib. Hos patienter, der får alvorlige lungehændelser, bør idelalisib afbrydes, og patienten

vurderes for en forklarende ætiologi. Ved diagnosticering af enten moderat eller svær symptomatisk

pneumonitis eller organiserende pneumoni, bør der indledes hensigtsmæssig behandling, og idelalisib

skal seponeres permanent.

Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse

Tilfælde af Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) med dødelig

udgang er blevet rapporteret, når idelalisib blev administreret samtidigt med andre lægemidler

forbundet med disse syndromer. Ved formodning om SJS eller TEN, bør idelalisib straks seponeres,

og patienten bør behandles i overensstemmelse hermed.

CYP3A-inducere

Eksponeringen for idelalisib kan reduceres ved administration sammen med CYP3A-inducere, såsom

rifampicin, phenytoin, prikbladet perikon (

Hypericum perforatum

) eller carbamazepin. Da en

reduktion af plasmakoncentrationen af idelalisib kan føre til nedsat virkning, bør det undgås at

administrere Zydelig sammen med moderate eller stærke CYP3A-inducere (se pkt. 4.5).

CYP3A-substrater

Idelalisibs primære metabolit, GS-563117, er en kraftig CYP3A4-hæmmer. Derfor har idelalisib

potentialet til at påvirke andre lægemidler, der metaboliseres af CYP3A, som kan føre til øgede

serumkoncentrationer af det andet produkt (se pkt. 4.5). Når idelalisib administreres sammen med

andre lægemidler, henvises til produktresuméerne (SPC’er) for de andre præparater for anbefalinger

angående administration sammen med CYP3A4-hæmmere. Samtidig behandling med idelalisib og

CYP3A-substrater med alvorlige og/eller livstruende bivirkninger (f.eks. alfuzosin, amiodaron,

cisaprid, pimozid, quinidin, ergotamin, dihydroergotamin, quetiapin, lovastatin, simvastatin, sildenafil,

midazolam, triazolam) bør undgås, og der bør om muligt anvendes andre lægemidler, som er mindre

følsomme over for CYP3A4-hæmning.

Nedsat leverfunktion

Det anbefales at intensivere overvågning for bivirkninger hos patienter med nedsat leverfunktion, da

eksponeringen forventes at være øget i denne population, især hos patienter med svært nedsat

leverfunktion. Der blev ikke inkluderet nogen patienter med svært nedsat leverfunktion i kliniske

studier af idelalisib. Der rådes til forsigtighed, når Zydelig administreres til denne population.

Kronisk hepatitis

Idelalisib er ikke blevet undersøgt hos patienter med kronisk aktiv hepatitis, herunder viral hepatitis.

Der rådes til forsigtighed, når Zydelig administreres til patienter med aktiv hepatitis.

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende meget sikker kontraception, mens de tager idelalisib og i

1 måned efter behandlingsophør (se pkt. 4.6). Kvinder, der bruger hormonel kontraception skal tilføje

en barrieremetode, som ekstra kontraception da det aktuelt er ukendt, om idelalisib kan reducere

effektiviteten af hormonel kontraception.

Hjælpestoffer

Zydelig indeholder azo-farvestoffet sunset yellow FCF (E110), som kan medføre allergiske reaktioner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Idelalisib metaboliseres primært via aldehydoxidase, og i mindre grad via CYP3A og glukuronidation

(UGT1A4). Den primære metabolit er GS-563117, som ikke er farmakologisk aktiv. Idelalisib og

GS-563117 er substrater af P-gp og BCRP.

Virkning af andre lægemidler på idelalisibs farmakokinetik

CYP3A-inducere

Et klinisk lægemiddelinteraktionsstudie fandt at administration af en enkeltdosis 150 mg idelalisib

sammen med rifampicin (en kraftig CYP3A-inducer) førte til en ~75 % reduktion i idelalisib AUC

Administration af Zydelig sammen med moderate eller stærke CYP3A-inducere, såsom rifampicin,

phenytoin, prikbladet perikon eller carbamazepin bør undgås, da det kan føre til nedsat virkning (se

pkt. 4.4).

CYP3A/P-gp-hæmmere

Et klinisk lægemiddelinteraktionsstudie fandt at administration af en enkeltdosis 400 mg idelalisib

sammen med 400 mg ketoconazol én gang daligt (en kraftig CYP3A-, P-gp- og BCRP-hæmmer) førte

til en 26 % forhøjelse i C

og en 79 % forhøjelse i AUC

for idelalisib. En indledende dosisjustering

af idelalisib anses ikke for at være nødvendig ved administration sammen med

CYP3A/P-gp-hæmmere, men det anbefales at intensivere overvågning for bivirkninger.

Virkning af idelalisib på andre lægemidlers farmakokinetik

CYP3A-substrater

Idelalisibs primære metabolit, GS-563117, er en kraftig CYP3A-hæmmer. Et klinisk

lægemiddelinteraktionsstudie fandt at administration af idelalisib sammen med midazolam (et følsomt

CYP3A-substrat) førte til en ~140 % forhøjelse i C

og en ~440 % forhøjelse i AUC

midazolam på grund af CYP3A-hæmning af GS-563117. Administration af idelalisib sammen med

CYP3A-substrater kan øge deres systemiske eksponeringer og øge eller forlænge deres terapeutiske

aktivitet og bivirkninger.

In vitro

var CYP3A4-hæmningen irreversibel, og det forventes derfor at tage

flere dage at vende tilbage til normal enzymaktivitet efter administrationen af idelalisib stoppes.

Potentielle interaktioner mellem idelalisib ved administration sammen med lægemidler, der er

CYP3A-substrater er opstillet i tabel 1 (en stigning er indikeret ved ”↑”). Denne liste er ikke

udtømmende, og den er kun beregnet til at være vejledende. Generelt henvises til produktresuméet for

det andet præparat for anbefalinger vedrørende administration sammen med CYP3A4-hæmmere (se

pkt. 4.4).

Tabel 1: Interaktioner mellem idelalisib og andre lægemidler, der er CYP3A-substrater

Lægemiddel

Forventet virkning af

idelalisib på

lægemiddelniveauer

Klinisk anbefaling ved

administration sammen med

idelalisib

ALFA 1-ADRENORECEPTORANTAGONISTER

Alfuzosin

↑ serumkoncentrationer

Idelalisib bør ikke administreres

sammen med alfuzosin.

ANALGETIKA

Fentanyl, alfentanil, metadon,

buprenorfin/naloxon

↑ serumkoncentrationer

Nøje overvågning af bivirkninger

(f.eks. respirationsdepression,

sedation) anbefales.

ANTIARYTMIKA

Amiodaron, kinidin

Bepridil, disopyramid, lidocain

↑ serumkoncentrationer

↑ serumkoncentrationer

Idelalisib bør ikke administreres

sammen med amiodaron eller kinidin.

Klinisk overvågning anbefales.

MIDLER MOD CANCER

Tyrosinkinasehæmmere, såsom

dasatinib og nilotinib, også

vincristin og vinblastin

↑ serumkoncentrationer

Nøje overvågning af tolerancen over

for disse midler mod cancer anbefales.

ANTIKOAGULANTIA

Warfarin

↑ serumkoncentrationer

Monitorering af international

normaliseret ratio (INR) anbefales ved

administration sammen med og efter

ophør af idelalisib-behandling.

ANTIKONVULSIVA

Carbamazepin

↑ serumkoncentrationer

Niveauerne af antikonvulsiva bør

monitoreres.

ANTIDEPRESSIVA

Trazodon

↑ serumkoncentrationer

Nøje dosistitrering af det

antidepressive middel og overvågning

af det antidepressive respons

anbefales.

LÆGEMIDLER MOD ARTRITIS URICA

Colchicin

↑ serumkoncentrationer

Dosisreduktion af colchicin kan være

nødvendig. Idelalisib bør ikke

administreres sammen med colchicin

til patienter med nedsat nyre- eller

leverfunktion.

ANTIHYPERTENSIVA

Amlodipin, diltiazem, felodipin,

nifedipin, nicardipin

↑ serumkoncentrationer

Klinisk overvågning af terapeutisk

virkning og bivirkninger anbefales.

ANTIINFEKTIVA

Antimykotika

Ketoconazol, itraconazol,

posaconazol, voriconazol

↑ serumkoncentrationer

Klinisk overvågning anbefales.

Antimykobakterielle midler

Rifabutin

↑ serumkoncentrationer

Øget overvågning for rifabutin-

associerede bivirkninger, herunder

neutropeni og uveitis, anbefales.

HCV-proteasehæmmere

Boceprevir, telaprevir

↑ serumkoncentrationer

Klinisk overvågning anbefales.

Lægemiddel

Forventet virkning af

idelalisib på

lægemiddelniveauer

Klinisk anbefaling ved

administration sammen med

idelalisib

Makrolid-antibiotika

Clarithromycin, telithromycin

↑ serumkoncentrationer

Dosisjustering af clarithromycin er

ikke nødvendig hos patienter med

normal nyrefunktion eller let nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance

[CrCl] 60-90 ml/min). Klinisk

overvågning anbefales af patienter

med CrCl < 90 ml/min. For patienter

med CrCl < 60 ml/min bør alternative

antibakterielle midler overvejes.

Klinisk overvågning anbefales for

telithromycin.

ANTIPSYKOTIKA/NEUROLEPTIKA

Quetiapin, pimozid

↑ serumkoncentrationer

Idelalisib bør ikke administreres

sammen med quetiapin eller pimozid.

Andre lægemidler, som f.eks.

olanzapin, kan overvejes.

ENDOTELIN-RECEPTORANTAGONISTER

Bosentan

↑ serumkoncentrationer

Der bør udvises forsigtighed, og

patienterne bør observeres nøje for

bosentanrelateret toksicitet.

SEKALEALKALOIDER

Ergotamin, dihydroergotamin

↑ serumkoncentrationer

Idelalisib bør ikke administreres

sammen med ergotamin eller

dihydroergotamin.

STOFFER, DER FREMMER MAVE-TARM-MOTILITETEN

Cisaprid

↑ serumkoncentrationer

Idelalisib bør ikke administreres

sammen med cisaprid.

GLUKOKORTIKOIDER

Inhalerede/nasale

kortikosteroider:

Budesonid, fluticason

Oralt budesonid

↑ serumkoncentrationer

↑ serumkoncentrationer

Klinisk overvågning anbefales.

Klinisk overvågning anbefales for

øgede tegn/symptomer på

kortikosteroidvirkninger.

HMG-CO-A-REDUKTASEHÆMMERE

Lovastatin, simvastatin

Atorvastatin

↑ serumkoncentrationer

↑ serumkoncentrationer

Idelalisib bør ikke administreres

sammen med lovastatin eller

simvastatin.

Klinisk overvågning anbefales, og en

lavere startdosis af atorvastatin kan

overvejes. Alternativt kan det

overvejes at skifte til pravastatin,

rosuvastatin eller pitavastatin.

IMMUNSUPPRESSIVA

Ciclosporin, sirolimus,

tacrolimus

↑ serumkoncentrationer

Terapeutisk overvågning anbefales.

Lægemiddel

Forventet virkning af

idelalisib på

lægemiddelniveauer

Klinisk anbefaling ved

administration sammen med

idelalisib

INHALERET BETA-AGONIST

Salmeterol

↑ serumkoncentrationer

Salmeterol bør ikke administreres

sammen med idelalisib.

Kombinationen kan føre til en øget

risiko for kardiovaskulære uønskede

hændelser forbundet med salmeterol,

herunder QT-forlængelse,

palpitationer og sinus-takykardi.

FOSFODIESTERASEHÆMMERE

Sildenafil

Tadalafil

Sildenafil, tadalafil

↑ serumkoncentrationer

↑ serumkoncentrationer

↑ serumkoncentrationer

For pulmonal arteriel hypertension:

Idelalisib bør ikke administreres

sammen med sildenafil.

Der skal udvises forsigtighed, og

dosisreduktion kan overvejes, når

tadalafil administreres sammen med

idelalisib.

Til erektil dysfunktion:

Der skal udvises særlig forsigtighed,

og dosisreduktion kan overvejes, når

sildenafil eller tadalafil ordineres

sammen med idelalisib. Øget

overvågning for bivirkninger.

SEDATIVA/HYPNOTIKA

Midazolam (oral), triazolam

Buspiron, clorazepat, diazepam,

estazolam, flurazepam,

zolpidem

↑ serumkoncentrationer

↑ serumkoncentrationer

Idelalisib bør ikke administreres

sammen med midazolam (oral) eller

triazolam.

Monitorering af koncentrationen af

sedativa/hypnotika anbefales, og

dosisreduktion kan overvejes.

CYP2C8-substrater

Idelalisib både hæmmede og inducerede CYP2C8

in vitro

, men det er ukendt, om dette kan overføres

til en

in vivo

-virkning på CYP2C8-substrater. Der rådes til forsigtighed, hvis Zydelig anvendes

sammen med lægemidler med et snævert terapeutisk indeks, der er substrater for CYP2C8 (paclitaxel).

Substrater for inducerbare enzymer (f.eks. CYP2C9, CYP2C19, CYP2B6 og UGT)

Idelalisib inducerede adskillige enzymer

in vitro

, og en risiko for nedsat eksponering og dermed

reduceret virkning over for substrater af inducerbare enzymer, såsom CYP2C9, CYP2C19, CYP2B6

og UGT kan ikke udelukkes. Der rådes til forsigtighed, hvis Zydelig anvendes sammen med

lægemidler med et snævert terapeutisk indeks, der er substrater for disse enzymer (warfarin,

phenytoin, S-mephenytoin).

BCRP-, OATP1B1-, OATP1B3- og P-gp-substrater

Administration sammen med flere doser idelalisib 150 mg to gange dagligt hos raske personer førte til

sammenlignelige eksponeringer over for rosuvastatin (AUC 90 % CI: 87; 121) og digoxin (AUC

90 % CI: 98; 111), hvilket ikke tyder på en klinisk relevant hæmning af BCRP, OATP1B1/1B3 eller

systemisk P-gp af idelalisib. En risiko for P-gp-hæmning i mave-tarm-kanalen, der kunne føre til øget

eksponering af følsomme substrater over for intestinalt P-gp, såsom dabigatranetexilat, kan ikke

udelukkes.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/kontraception

Baseret på fund hos dyr kan idelalisib forårsage fosterskade. Kvinder bør undgå at blive gravide, mens

de tager Zydelig og i op til en måned efter endt behandling. Derfor skal kvinder i den fertile alder

anvende meget sikker kontraception, mens de tager Zydelig og i 1 måned efter behandlingsophør. Det

er aktuelt ukendt, om idelalisib kan reducere effektiviteten af hormonel kontraception, og derfor skal

kvinder, der bruger hormonel kontraception, tilføje en barrieremetode, som ekstra kontraception.

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af idelalisib til gravide kvinder. Dyreforsøg har

påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Zydelig bør ikke anvendes under graviditeten og til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender

sikker kontraception.

Amning

Det er ukendt, om idelalisib/metabolitter udskilles i human mælk.

En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Amning skal ophøre under behandling med Zydelig.

Fertilitet

Der er ingen humane data om idelalisibs virkning på fertiliteten. Dyreforsøg indikerer mulighed for

skadelige virkninger af idelalisib på fertilitet og føtal udvikling (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Zydelig påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Vurderingen af bivirkninger er baseret på to fase 3-studier (studie 312-0116 og studie 312-0119) og

seks fase 1- og fase 2-studier. Studie 312-0116 var et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret

studie, hvor 110 patienter med tidligere behandlet CLL fik idelalisib + rituximab. Desuden fik

86 patienter fra dette studie, som blev randomiseret til placebo + rituximab, efterfølgende idelalisib

som enkeltstof i et forlængelsesstudie (studie 312-0117). Studie 312-0119 var et randomiseret,

kontrolleret, åbent studie, hvor 173 patienter med tidligere behandlet CLL fik

idelalisib + ofatumumab. Fase 1- og fase 2-studierne vurderede sikkerheden af idelalisib hos i alt

536 patienter med hæmatologisk malignitet, herunder 400 patienter, som fik idelalisib (en hvilken som

helst dosis) som enkeltstof, og 136 patienter, som fik idelalisib i kombination med et anti-CD20

monoklonalt antistof (rituximab eller ofatumumab).

Tabel over bivirkninger

De bivirkninger, der blev rapporteret med idelalisib alene eller i kombination med anti-CD20 et

monoklonalt antistof (rituximab eller ofatumumab), er opstillet i tabel 2. Bivirkningerne er opstillet

efter systemorganklasse og hyppighed. Hyppighederne er defineret som: meget almindelig (≥ 1/10),

almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til

< 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data).

Læs hele dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency,2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/003843

Zydelig (idelalisib)

En oversigt over Zydelig, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Zydelig, og hvad anvendes det til?

Zydelig er et kræftlægemiddel, der anvendes til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL, en type

kræft i de hvide blodlegemer kaldet B-lymfocytter) og follikulært lymfom (en anden type kræft, der

påvirker B-lymfocytterne).

Til CLL anvendes Zydelig i kombination med et andet lægemiddel (rituximab eller ofatumumab) hos

patienter, der har fået mindst én tidligere behandling, og hos patienter, hvis kræftceller har genetiske

mutationer (ændringer) kaldet 17p-deletion eller TP53-mutation, og som ikke kan behandles med

anden terapi.

Til follikulært lymfom anvendes Zydelig alene hos patienter, hvis sygdomstilstand ikke er blevet bedre

med to tidligere behandlinger.

Zydelig indeholder det aktive stof idelalisib.

Hvordan anvendes Zydelig?

Zydelig fås kun på recept og bør ordineres af en læge med erfaring i brug af kræftmedicin.

Zydelig fås som tabletter på 100 mg og 150 mg. Den anbefalede dosis er 150 mg to gange dagligt, og

behandlingen bør fortsætte, så længe patientens tilstand forbedres eller forbliver stabil, og så længe

bivirkningerne tåles. Hvis patienten har svære bivirkninger, skal behandlingen stoppes og kan

genstartes med en lavere dosis på 100 mg to gange dagligt.

Alle patienter, der behandles med Zydelig, bør også have forebyggende medicin mod lungeinfektionen

Pneumocystis jirovecii-lungebetændelse i op til 6 måneder efter afslutningen af behandlingen med

Zydelig. Patienterne bør også overvåges for infektion og jævnligt have taget blodprøver for at måle

antallet af hvide blodlegemer. Patienter med en generaliseret infektion (en infektion, der har spredt sig

med symptomer, der berører hele kroppen, f.eks. feber og kulderystelser), bør ikke behandles med

Zydelig.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Zydelig, kan du læse indlægssedlen eller kontakte

lægen eller apotekspersonalet.

Zydelig (idelalisib)

EMA/405154/2019

Side 2/3

Hvordan virker Zydelig?

Det aktive stof i Zydelig, idelalisib, blokerer virkningerne af et enzym kaldet PI3K-delta. Dette enzym

bidrager til de hvide blodcellers vækst, migration og overlevelse, og ved blodkræft er det overaktivt og

gør det muligt for kræftcellerne at overleve. Ved at målrette dette enzym og blokere dets virkninger

dræber idelalisib kræftcellerne, og forsinker eller standser dermed forværring af kræften.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Zydelig?

I et hovedstudie med deltagelse af 220 patienter med tidligere behandlet CLL var Zydelig mere

effektivt til behandling af kræft end placebo (en uvirksom behandling), når de begge blev givet i

kombination med rituximab: 75 % af de patienter, der fik Zydelig, oplevede en forbedring af deres

sygdom sammenlignet med 15 % af de patienter, der fik placebo. Zydelig var også mere effektivt end

placebo hos patienter, der havde en specifik genetisk mutation i deres kræftceller, som gør dem

uegnede til visse andre behandlingsformer.

Zydelig i kombination med ofatumumab var mere effektivt end ofatumumab alene til behandling af

CLL. I et studie med 261 tidligere behandlede CLL-patienter varede det i gennemsnit over 16 måneder,

før sygdommen blev værre hos patienter, der blev behandlet med Zydelig plus ofatumumab,

sammenlignet med 8 måneder hos dem, der blev behandlet med ofatumumab alene.

Et andet hovedstudie så nærmere på Zydelig hos patienter med forskellige lymfomer, herunder 72

patienter med follikulært lymfom, som ikke havde haft gavn af to tidligere behandlinger. Zydelig var

effektivt, idet 54 % af patienterne med follikulært lymfom responderede enten fuldstændigt eller

delvist på behandlingen.

Hvilke risici er der forbundet med Zydelig?

De hyppigste bivirkninger ved Zydelig (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er

infektioner (herunder lungeinfektion forårsaget af Pneumocystis jirovecii og cytomegalovirus-

infektioner), neutropeni (lavt antal neutrofiler, en type hvide blodlegemer), lymfocytose (forhøjet

indhold af lymfocytter, en anden type hvide blodlegemer), diarré, blodprøver, der viser ændringer i

leveren, udslæt, feber og forhøjet fedtindhold i blodet.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Zydelig fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Zydelig godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur bemærkede, at dataene fra de vigtigste studier viste store

responsrater med Zydelig hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi og follikulært lymfom. Zydelig

var også effektivt hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi, hos hvem kræftcellerne havde den

17p-deletion eller TP53-mutation, som normalt giver dårlige resultater.

Desuden blev lægemidlets sikkerhed anset for acceptabel. Agenturet konkluderede derfor, at fordelene

ved Zydelig opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Zydelig?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Zydelig.

Zydelig (idelalisib)

EMA/405154/2019

Side 3/3

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Zydelig løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Zydelig vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Zydelig

Zydelig fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 18. september 2014.

Yderligere information om Zydelig findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/zydelig.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 12-2019.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information