Zurampic

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

06-07-2017

Aktiv bestanddel:
lesinurad
Tilgængelig fra:
Grünenthal GmbH
ATC-kode:
M04AB05
INN (International Name):
lesinurad
Terapeutisk gruppe:
Antigout præparater
Terapeutisk område:
hyperurikæmi
Terapeutiske indikationer:
Zurampic, er i kombination med en xanthin oxidase inhibitor, indiceret hos voksne til adjuverende behandling af hyperurikæmi i gigt patienter (med eller uden tophi), der ikke har nået målet serum urinsyre niveauer med en passende dosis af en xanthin oxidase inhibitor alene.
Produkt oversigt:
Revision: 4
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003932
Autorisation dato:
2016-02-18
EMEA kode:
EMEA/H/C/003932

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

09-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

06-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

06-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

06-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

06-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

09-03-2016

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Zurampic 200 mg filmovertrukne tabletter

lesinurad

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Zurampic

Sådan skal du tage Zurampic

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Zurampic indeholder det aktive stof lesinurad og anvendes til behandling af urinsyregigt hos voksne

patienter, idet det nedsætter indholdet af urinsyre i blodet. Zurampic skal tages sammen med

allopurinol eller febuxostat, som er lægemidler, der kaldes xanthinoxidasehæmmere, og som også

nedsætter mængden af urinsyre i blodet.

Lægen vil udskrive Zurampic, hvis din nuværende medicin ikke kan kontrollere din urinsyregigt. Du

skal bruge Zurampic sammen med enten allopurinol eller febuxostat.

Sådan virker Zurampic:

Urinsyregigt er en type leddegigt, der skyldes en ophobning af uratkrystaller omkring leddene.

Zurampic stopper denne ophobning ved at sænke mængden af urinsyre i blodet og kan muligvis

forebygge yderligere ledskader.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Zurampic

Tag ikke Zurampic:

hvis du er allergisk over for lesinurad eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zurampic (angivet i

punkt 6).

hvis du har ”tumorlysesyndrom” – en hurtig nedbrydelse af cancerceller, der kan forårsage højt

niveau af urinsyre.

hvis du har Lesch-Nyhans syndrom – en sjælden arvelig sygdom, der starter i barndommen,

hvor der er for meget urinsyre i blodet.

hvis dine nyrer virker meget dårligt, eller hvis du har nyresygdom i slutstadiet

hvis du har gennemgået en nyretransplantation

hvis du er i dialyse

Du må ikke tage Zurampic, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Tal med lægen eller

apotekspersonalet, før du tager Zurampic, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zurampic.

Hold øje med bivirkninger

Zurampic kan forårsage alvorlige nyreproblemer (se punkt 4), som kan forekomme hyppigere, hvis

Zurampic tages alene (se punkt 3). Lægen kan bede om, at du får taget nogle prøver for at se, hvordan

dine nyrer virker.

Fortæl det til lægen, før du tager Zurampic, hvis du har eller har haft hjertesvigt eller andre

hjerteproblemer.

Hvis din urinsyregigt bliver værre

Nogle mennesker kan få flere anfald af urinsyregigt (udbrud af urinsyregigt), når de begynder at tage

Zurampic og i de første uger eller måneder af behandlingen. Hvis dette sker, skal du blive ved med at

tage Zurampic og tale med din læge eller apotekspersonalet. Medicinen virker stadig og nedsætter

indholdet af urinsyre. Hvis du bliver ved med at tage Zurampic, sådan som lægen har forklaret dig, vil

dine anfald af urinsyregigt med tiden komme sjældnere.

Din læge kan give dig anden medicin, såsom colchicin og nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler

(NSAID). Du får dem som hjælp til at forebygge eller behandle dine symptomer på anfald af

urinsyregigt (en pludselig eller stærk smerte og hævelse i et led). Lægen vil fortælle dig, hvor længe

du skal tage disse andre lægemidler.

Prøver og undersøgelser

Før og under behandlingen med Zurampic vil lægen undersøge, hvor godt dine nyrer virker. Lægen

kan overveje at stoppe behandlingen med Zurampic, hvis dine blodprøver viser ændringer i, hvordan

dine nyrer virker (stigning i kreatinin i blodet), eller hvis du får symptomer på nyreproblemer. Lægen

kan fortælle dig, at du skal starte behandlingen med Zurampic igen, når din nyrefunktion er blevet

bedre.

Børn og unge

Zurampic anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Zurampic

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette skyldes, at Zurampic kan påvirke den måde, hvorpå anden medicin virker. Anden medicin kan

også påvirke den måde, hvorpå Zurampic virker.

Du skal især fortælle det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager nogle af følgende lægemidler,

da de kan interagere med Zurampic, og lægen har brug for at vide det:

acetylsalicylsyre - mod feber og smerter - i doser over 325 mg pr. dag

medicin til behandling af forhøjet blodtryk, fx amlodipin

medicin til behandling af forhøjet kolesterol, fx simvastatin

fluconazol – til behandling af svampeinfektioner

amiodaron – til behandling af problemer med hjerterytmen

valproinsyre, valpromid eller carbamazepin - til behandling af kramper, humørforstyrrelser og til

at forebygge migræne

sildenafil – til behandling af impotens (erektil dysfunktion)

præventionsmidler – bruges til at forhindre graviditet, herunder orale præventionsmidler (såsom

p-piller), injektionsvæsker, plastre og implantater

rifampin – til behandling af tuberkulose

warfarin - til forebyggelse og behandling af blodpropper i ben, lunger, hjerne og hjerte.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), skal du tale med lægen eller

apotekspersonalet, inden du tager Zurampic.

Graviditet og amning

Du skal undgå at tage Zurampic under graviditet, og hvis du ammer.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zurampic forventes ikke at påvirke din evne til at køre bil eller bruge værktøj eller maskiner.

Zurampic indeholder lactose

Zurampic tabletter indeholder lactose (en type sukker). Kontakt lægen, før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Zurampic

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Du skal altid tage Zurampic sammen med din morgendosis af enten allopurinol eller febuxostat.

Hvis du ikke følger disse anvisninger, kan du øge risikoen for problemer med nyrerne (se punkt 4).

Så meget skal du tage

Den anbefalede dosis er 1 tablet på 200 mg én gang dagligt om morgenen. Du må ikke tage mere end

én (1) tablet Zurampic om dagen.

Sådan tager du denne medicin

tag den om morgenen med mad og vand

tag Zurampic samtidig med din morgendosis af xanthinoxidasehæmmer – allopurinol eller

febuxostat. Hvis du tager Zurampic alene, kan du have en større risiko for at få nyreproblemer

drik masser af vand i løbet af dagen. To liter er en god mængde at drikke.

Hvis du stopper med at tage din xanthinoxidasehæmmer, skal du også stoppe med at tage

Zurampic. Zurampic må aldrig tages uden en xanthinoxidasehæmmer. Hvis du ikke følger disse

anvisninger, kan du øge risikoen for problemer med nyrerne.

Hvis du har taget for mange Zurampic

Kontakt lægen eller nærmeste skadestue, hvis du har taget mere af denne medicin, end du skal.

Hvis du har glemt at tage Zurampic

Hvis du glemmer at tage en Zurampic-dosis, må du ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis. Vent og tag din næste dosis af Zurampic med din næste morgendosis af allopurinol eller

febuxostat. Spørg din læge eller apotekspersonalet, hvis du ikke er sikker på, hvornår du skal tage din

næste dosis.

Hvis du holder op med at tage Zurampic

Du må ikke stoppe med at tage Zurampic, uden at din læge har rådgivet dig. Det gælder også, selv om

du får det bedre.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger Ikke almindelige – kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

Stop med at tage Zurampic og gå straks til lægen, hvis du får nogen af følgende bivirkninger, da de

kan være tegn på nyreproblemer – du kan have brug for lægehjælp omgående:

smerter i siden (under dine ribben og over dit hofteben),

kvalme, opkastning,

ændringer i vandladning eller besvær med at lade vandet,

træthed, utilpashed eller appetitløshed.

Andre bivirkninger omfatter:

Almindelig – kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

influenza,

hovedpine,

forhøjet indhold af kreatinin i blodet - kan ses i prøver,

halsbrand (sure opstød).

Ikke almindelig – kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

nyresten,

dehydrering (tab af for meget væske fra kroppen).

Sjælden – kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

hudreaktioner, herunder rødme, kløende hud, udslæt med hævelse (nældefeber) og udslæt på

huden ved udsættelse for solskin.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen eller blisterfolien efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zurampic indeholder:

Aktivt stof: lesinurad

én Zurampic 200 mg filmovertrukket tablet (tablet) indeholder 200 mg lesinurad

Øvrige indholdsstoffer:

tabletkerne: hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat (se punkt 2),

crospovidon, magnesiumstearat

filmovertræk: hypromellose, titandioxid, triacetin, indigocarmin, brilliant blue FCF.

Udseende og pakningsstørrelser

Zurampic 200 mg: en blå, oval filmovertrukket tablet, der måler 5,7 x 12,9 mm, præget med

“LES200” på den ene side.

Zurampic 200 mg tabletter fås i klare blisterpakninger i pakningsstørrelser på 10, 28, 30 eller 98 ikke-

perforerede blisterpakninger og 100 x 1 perforerede enkeltdosisblisterpakninger.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Grünenthal GmbH

Zieglerstraße 6

52078 Aachen

Tyskland

Tlf.: +49-241-569-0

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

S.A. Grünenthal N.V.

Lenneke Marelaan 8

1932 Sint-Stevens-Woluwe

België/Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

beinfo@grunenthal.com

Lietuva

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

България

Grünenthal GmbH

Teл.: + 49 241 569-0

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Grünenthal N.V.

Lenneke Marelaan 8

1932 Sint-Stevens-Woluwe

België/Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

beinfo@grunenthal.com

Česká republika

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Magyarország

Grünenthal GmbH

Tel.: + 49 241 569-0

Danmark

Grünenthal Denmark ApS

Arne Jacobsens Allé 7

2300 København S

Tlf: +45 88883200

Malta

Grünenthal GmbH

Tel.: + 49 241 569-0

Deutschland

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

DE-52078 Aachen

Tel: + 49 241 569-1111

service@grunenthal.com

Nederland

Grünenthal B.V.

De Corridor 21K

NL-3621 ZA Breukelen

Tel:+31 (0)30 6046370

info.nl@grunenthal.com

Eesti

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Norge

Grünenthal Norway AS

C.J. Hambros Plass 2C

0164 Oslo

Tlf: +47 22996054

Ελλάδα

Grünenthal GmbH

Τηλ: + 49 241 569-0

Österreich

Grünenthal GmbH

Campus 21, Liebermannstraße A01/501

2345 Brunn am Gebirge

Tel: +43(0)2236 379 550-0

España

Grünenthal Pharma, S.A.

C/Dr. Zamenhof, 36

E-28027 Madrid

Tel: +34 (91) 301 93 00

Polska

Grünenthal GmbH

Tel.: + 49 241 569-0

France

Laboratoires Grünenthal SAS

Immeuble Eurêka

19 rue Ernest Renan

CS 90001

F- 92024 Nanterre Cedex

Tél: + 33 (0)1 41 49 45 80

Portugal

Grünenthal, S.A.

Alameda Fernão Lopes, 12-8.º A

P-1495 - 190 Algés

Tel: +351 / 214 72 63 00

Hrvatska

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

România

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Ireland

Grünenthal Pharma Ltd

4045 Kingswood Road,

Citywest Business Park

IRL – Citywest Co., Dublin

Tel: +44 (0)870 351 8960

medicalinformationie@grunenthal.com

Slovenija

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Ísland

Grünenthal GmbH

Sími: + 49 241 569-0

Slovenská republika

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Italia

Grünenthal Italia S.r.l.

Tel: +39 02 4305 1

Suomi/Finland

Grünenthal GmbH

Puh/Tel: + 49 241 569-0

Κύπρος

Grünenthal GmbH

Τηλ: + 49 241 569-0

Sverige

Grunenthal Sweden AB

Frösundaviks allé 15

169 70 Solna

Tel: +46 (0)86434060

Latvija

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

United Kingdom

Grünenthal Ltd

1 Stokenchurch Business Park

Ibstone Road, HP14 3FE – UK

Tel: +44 (0)870 351 8960

medicalinformationuk@grunenthal.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zurampic 200 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En filmovertrukket tablet indeholder 200 mg lesinurad.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: En tablet indeholder 52,92 mg lactose (som

monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Ovale 5,7 x 12,9 mm blå tabletter.

Tabletterne er præget med “LES200” på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Zurampic er, i kombination med en xanthinoxidasehæmmer, indiceret hos voksne til tillægsbehandling

af hyperurikæmi hos patienter med urinsyregigt (med eller uden tofi), som ikke har opnået det

tilstræbte serumurinsyreniveau med en optimal dosis af en xanthinoxidasehæmmer alene.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede dosis af Zurampic er 200 mg én gang dagligt om morgenen. Dette er også den

maksimale dosis (se pkt. 4.4).

Zurampic-tabletter skal indtages samtidig med morgendosis af en xanthinoxidasehæmmer, dvs.

allopurinol eller febuxostat. Den anbefalede minimaldosis af allopurinol er 300 mg, eller 200 mg til

patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance [CrCL] 30-59 ml/min). Hvis

behandlingen med xanthinoxidasehæmmeren afbrydes, skal behandlingen med Zurampic også

afbrydes.

Patienterne skal informeres om, at manglende efterlevelse af disse instruktioner kan øge risikoen for

nyrepåvirkninger (se pkt. 4.4).

Patienterne skal instrueres i at være velhydrerede (fx 2 liter væske pr. dag).

Det tilstræbte serumurinsyreniveau er under 6 mg/dl (360 µmol/l). Hos patienter med tofi eller

vedvarende symptomer er målet under 5 mg/dl (300 µmol/l). Der kan allerede udføres test af

serumurinsyre 4 uger efter behandlingsstart med Zurampic.

Profylakse mod udbrud af urinsyregigt med colchicin eller et nonsteroidt antiinflammatorisk

lægemiddel (NSAID) anbefales i mindst 5 måneder, efter behandlingen er indledt (se pkt. 4.4).

Særlige populationer

Ældre (≥65 år)

Dosisjustering på grund af alder er ikke nødvendig (se pkt. 5.2), men der er større risiko for, at ældre

patienter har nedsat nyrefunktion (se doseringsanbefalinger for nedsat nyrefunktion). Erfaringen med

meget ældre (≥75 år) er begrænset (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Behandling med Zurampic må ikke påbegyndes hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (CrCL <

30 ml/min), patienter i slutstadiet af nyresygdom og hos patienter i dialyse (se pkt. 4.3 og 4.4). Baseret

på lesinurads virkningsmekanisme er det ikke nødvendigvis effektivt hos disse patienter (se pkt. 5.1).

Zurampic må ikke påbegyndes hos nyretransplanterede patienter.

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion (CrCL

30-89 ml/min) (se pkt. 4.8, 5.1 og 5.2). Zurampic bør anvendes med forsigtighed til patienter med

CrCL på 30 til < 45 ml/min (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh

klasse A og B) (se pkt. 5.2). Zurampic er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion,

og der kan derfor ikke gives dosisanbefalinger.

Pædiatrisk population

Zurampics sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

Oral anvendelse.

Zurampic skal tages om morgenen med mad og vand.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Patienter med tumorlysesyndrom eller Lesch-Nyhans syndrom.

Svært nedsat nyrefunktion (CrCL < 30 ml/min), nyresygdom i slutstadie, nyretransplanterede patienter

og patienter i dialyse (se pkt. 4.2).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nyrepåvirkninger

Behandling med lesinurad 200 mg i kombination med en xanthinoxidasehæmmer er associeret med en

øget forekomst af forhøjet serumkreatinin, som er forbundet med øget renal udskillelse af urinsyre.

Efter start på behandling med Zurampic kan der opstå bivirkninger, som er forbundet med

nyrefunktionen (se pkt. 4.8). Der er observeret en højere forekomst af stigning i serumkreatitin og

renale bivirkninger, herunder alvorlige bivirkninger, med Zurampic 400 mg, når dette blev givet alene

eller i kombination med en xanthinoxidasehæmmer, med den højeste forekomst ved Zurampic som

monoterapi. Zurampic bør ikke anvendes som monoterapi eller i højere dosis end den anbefalede.

Der er begrænset erfaring med Zurampic hos patienter med en estimeret CrCL (eCrCL) under

45 ml/min; Zurampic skal derfor anvendes med forsigtighed til patienter med CrCL fra 30 ml/min til <

45 ml/min.

Nyrefunktionen skal måles inden start med Zurampic og monitoreres regelmæssigt derefter, dvs.

4 gange om året, baseret på kliniske overvejelser, såsom baseline-nyrefunktion, hypovolæmi, samtidig

sygdom eller anden samtidig medicin. Patienter, hvis serumkreatinin stiger til mere end 1,5 gange

værdien før behandling, bør monitoreres nøje. Behandlingen med Zurampic skal afbrydes, hvis

serumkreatinin stiger til mere end to gange værdien før behandling eller i tilfælde af en absolut

serumkreatinin > 4,0 mg/dl. Behandlingen bør afbrydes hos patienter, som melder om symptomer, der

kan tyde på akut urinsyrenefropati, herunder flankesmerter, kvalme eller opkastning, og

serumkreatinin skal straks måles. Zurampic-behandlingen bør ikke startes igen, medmindre der er en

anden forklaring på de abnorme serumkreatininværdier.

Eksisterende kardiovaskulær sygdom

På grund af utilstrækkelige data frarådes Zurampic til patienter med ustabil angina, New York Heart

Association (NYHA)-klasse III eller IV hjertesvigt, ukontrolleret hypertension, med en nylig episode

af myokardieinfarkt eller apopleksi eller med dyb venetrombose inden for de foregående 12 måneder.

Til kardiovaskulære patienter i stabil tilstand skal benefit/risk-forholdet løbende vurderes for hver

enkelt patient, idet der tages højde for fordelene ved at sænke uratniveauet i forhold til en potentielt

øget kardiel risiko (se pkt. 4.8).

Akut anfald af urinsyregigt (udbrud af urinsyregigt)

Der kan forekomme udbrud af urinsyregigt efter behandlingsstart med Zurampic. Dette skyldes det

nedsatte serumurinsyreniveau, som medfører mobilisering af urat fra vævsdepoter. Forebyggelse af

udbrud af urinsyregigt med colchicin eller et NSAID anbefales i mindst 5 måneder, når behandling

med Zurampic indledes (se pkt. 4.2).

Det er ikke nødvendigt at seponere Zurampic på grund af et udbrud af urinsyregigt. Udbruddet bør

håndteres sideløbende på hensigtsmæssig vis for den enkelte patient. Kontinuerlig behandling med

Zurampic mindsker hyppigheden af udbrud af urinsyregigt.

CYP2C9-genotype

Patienter, der er konstateret at være langsomme CYP2C9-omsættere, skal behandles med forsigtighed,

da den potentielle risiko for nyrerelaterede bivirkninger kan være øget (se pkt. 4.8 og 5.2).

Klinisk relevante interaktioner med andre lægemidler

CYP3A-substrater

Lesinurad er en svag til moderat CYP3A-induktor (se pkt. 4.5). En inducerende effekt af lesinurad må

forventes efter 2-3 ugers kontinuerlig samtidig administration af Zurampic. Yderligere monitorering af

lipider og blodtryk anbefales hos patienter, som tager lipidsænkende lægemidler, der er sensitive

CYP3A-substrater (såsom lovastatin eller simvastatin) eller antihypertensiv medicin (såsom

amlodipin, felodipin eller nisoldipin), da deres effekt kan blive nedsat (se pkt. 4.5).

Hormonelle præventionsmidler

Hormonelle præventionsmidler, herunder orale, injicerbare, transdermale og implanterbare former, er

muligvis ikke pålidelige, når de anvendes sammen med Zurampic. Kvindelige patienter i den fertile

alder bør anvendes ekstra præventionsmetoder og ikke stole på de hormonelle præventionsmidler

alene ved samtidig anvendelse af Zurampic (se pkt. 4.5 og 4.6).

Meget ældre (≥75 år)

Den terapeutiske erfaring hos patienter på 75 år og ældre er begrænset. Der skal udvises forsigtighed

ved behandling af disse patienter med Zurampic.

Sekundær hyperurikæmi

Der er ikke udført studier hos patienter med sekundær hyperurikæmi (herunder organtransplanterede

patienter).

Lactoseintolerans

Zurampic indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en

særlig form af arvelig lactasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakodynamiske interaktioner

Salicylater

Salicylater i doser over 325 mg pr. dag kan reducere lesinurads serumurinsyresænkende aktivitet og

bør ikke administreres sammen med Zurampic. Der blev observeret konsistent reduktion af

serumurinsyre hos patienter, som fik en lav dosis acetylsalicylsyre i kombination med allopurinol eller

febuxostat i de placebokontrollerede kliniske studier. Der er ingen restriktioner for salicylatdoser på

325 mg eller derunder pr. dag (dvs. til kardiovaskulær beskyttelse).

Thiaziddiuretika

Der blev observeret konsistent reduktion af serumurinsyre hos patienter, som fik thiaziddiuretika i

kombination med allopurinol eller febuxostat i de placebokontrollerede kliniske studier.

Farmakokinetiske interaktioner

Lesinurads virkning på andre lægemidler:

CYP3A-substrater

Lesinurad kan inducere CYP3A i let til moderat grad og reducere plasmaeksponeringen af samtidigt

administrerede lægemidler, der er sensitive CYP3A-substrater. I interaktionsstudier udført hos raske

forsøgspersoner med Zurampic og CYP3A-substrater reducerede lesinurad plasmakoncentrationen af

sildenafil og amlodipin. HMG-CoA-reduktasehæmmere, der er sensitive CYP3A-substrater, kan

interagere med lesinurad. I de pivotale kliniske studier havde en større andel af patienter, der anvendte

lipidsænkende eller antihypertensive lægemidler, der var CYP3A-substrater, brug for ændring af det

samtidige lægemiddel, når de blev behandlet med Zurampic 200 mg i kombination med en

xanthinoxidasehæmmer, sammenlignet med patienter, der fik placebo i kombination med en

xanthinoxidasehæmmer (henholdsvis 35 % versus 28 %). Det skal tages i betragtning, at der er

mulighed for nedsat effekt af samtidige lægemidler, der er CYP3A-substrater, og deres effekt (fx

blodtryk og kolesterolniveau) skal monitoreres (se pkt. 4.4).

Warfarin

I et interaktionsstudie udført hos raske forsøgspersoner, der fik multiple doser Zurampic 400 mg og en

enkelt dosis warfarin (25 mg), medførte lesinurad et fald i eksponeringen for R-warfarin (den mindst

aktive enantiomer) og havde ingen indvirkning på eksponeringen for S-warfarin (den mest aktive

enantiomer). Derudover medførte lesinurad et 6-8 % fald i International Normaliseret Ratio (INR) og

protrombintid (PT). Standardprogrammet for monitorering af INR bør anvendes, og yderligere

foranstaltninger er ikke nødvendige.

Hormonelle præventionsmidler

Lesinurad er en let til moderat CYP3A-induktor og kan derfor nedsætte plasmakoncentrationen af

nogle hormonelle præventionsmidler, hvorved den præventive virkning kan nedsættes (se pkt. 4.4 og

4.6).

CYP2B6-substrater

På baggrund af in vitro-data kan lesinurad være en let CYP2B6-induktor, men denne interaktion er

ikke undersøgt klinisk. Derfor anbefales det, at patienterne monitoreres for nedsat effekt af

CYP2B6-substrater (fx bupropion, efavirenz) ved administration sammen med Zurampic.

På baggrund af interaktionsstudier hos raske forsøgspersoner eller patienter med urinsyregigt har

Zurampic ikke klinisk signifikante interaktioner med NSAID (naproxen og indomethacin), colchicin,

repaglinid, tolbutamid, febuxostat eller allopurinol. Zurampic medførte en let nedsat eksponering for

oxypurinol (et URAT1-substrat), hovedmetabolitten af allopurinol; dog var den urinsyrenedsættende

virkning af kombinationen med allopurinol signifikant større end for de enkelte stoffer alene.

Andre lægemidlers virkning på lesinurad:

CYP2C9-hæmmere og -induktorer

Lesinurad-eksponering øges, når det administreres sammen med CYP2C9-hæmmere. Fluconazol, som

er en moderat CYP2C9-hæmmer, øgede lesinurad-AUC (56 %) og -C

(38 %) samt den mængde

lesinurad, der blev udskilt uomdannet i urinen. Det forventes, at andre moderate CYP2C9-hæmmere,

såsom amiodaron, også påvirker farmakokinetikken for lesinurad i lignende grad. Derfor anbefales

det, at Zurampic anvendes med forsigtighed til patienter, der tager moderate CYP2C9-hæmmere.

Lesinurads eksponering forventes at falde, når det administreres samtidig med CYP2C9-induktorer (fx

carbamazepin, der er en moderat CYP2C9-induktor). Der skal monitoreres for nedsat effekt, når

Zurampic administreres sammen med en CYP2C9-induktor.

Rifampicin

Rifampin, en hæmmer af OATP’er og en CYP2C9-induktor, formindskede lesinurad-eksponeringen

og reducerede mængden af lesinurad, der udskiltes uomdannet i urinen, en anelse uden nogen klinisk

relevant effekt. Manglen på en observeret interaktion kunne skyldes kombinationen af CYP2C9-

induktion og OATP1B1- og 1B3-hæmning.

Epoxidhydrolasehæmmere

Hæmmere af mikrosomal epoxidhydrolase (mEH) (fx valproinsyre, valpromid) kan interferere med

metaboliseringen af lesinurad. Zurampic bør ikke administreres sammen med mEH-hæmmere.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen data fra brug af lesinurad til gravide.

Dyrestudier tyder ikke på direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Som forholdsregel anbefales det at undgå at anvende Zurampic under graviditet. Kvindelige patienter i

den fertile alder bør ikke stole på hormonel prævention alene, når de tager Zurampic (se pkt. 4.4 og

4.5).

Amning

Tilgængelige farmakodynamiske/toksikologiske data hos rotter har vist, at lesinurad udskilles i mælk.

Det kan ikke udelukkes, at der er en risiko for nyfødte/spædbørn. Zurampic bør ikke anvendes under

amning.

Fertilitet

Lesinurads påvirkning af fertiliteten hos mennesker er ikke undersøgt. Hos rotter påvirkede lesinurad

ikke parring eller fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Lesinurad påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af bivirkningsprofilen:

Sikkerheden ved Zurampic 200 mg blev vurderet i kliniske fase 3-studier med

kombinationsbehandling (herunder udvidede studier). De hyppigst indberettede bivirkninger under

behandling med Zurampic 200 mg er influenza, gastroøsofageal reflukssygdom, hovedpine og forhøjet

kreatinin i blodet. De alvorlige bivirkninger nyresvigt, nedsat nyrefunktion og nyresten forekom med

hyppigheden ”ikke almindelig” (mindre end 1 tilfælde pr. 100 patienter) (se Tabel 1). I de kliniske

studier var de fleste bivirkninger lette eller moderate i intensitet og forsvandt ved fortsat Zurampic-

behandling. Den bivirkning, som hyppigst medførte seponering af Zurampic, var forhøjet kreatinin i

blodet (0,8 %).

Bivirkninger i tabelform

Bivirkningerne er klassificeret efter hyppighed og systemorganklasse. Kategorierne for hyppighed er

defineret efter følgende konvention: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000) og meget sjælden (<1/10.000).

Tabel 1 viser de bivirkninger, der er identificeret i kliniske studier med patienter, som fik Zurampic

200 mg én gang dagligt i kombination med en xanthinoxidasehæmmer, allopurinol eller febuxostat.

Tabel 1

Bivirkninger efter systemorganklasse og hyppighed

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Infektioner og parasitære

sygdomme

Influenza

Immunsystemet

Overfølsomhed*

Metabolisme og ernæring

Dehydrering

Nervesystemet

Hovedpine

Mave-tarm-kanalen

Gastroøsofageal

reflukssygdom

Nyrer og urinveje

Nyresvigt**

Nedsat nyrefunktion

Nefrolitiasis

Undersøgelser

Forhøjet blodkreatinin

* Fotodermatit, fotosensibilitetsreaktion, allergisk dermatitis, pruritus og urticaria.

** Inkluderer de foretrukne termer: nyresvigt, kronisk nyresvigt og akut nyresvigt.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Nyrepåvirkninger

Zurampic medfører en øget renal udskillelse af urinsyre, hvilket kan føre til forbigående stigninger i

serumkreatinin, nyrerelaterede bivirkninger og nyresten. Selvom andre doser er undersøgt, er den

anbefalede Zurampic-dosis 200 mg én gang dagligt i kombination med en xanthinoxidasehæmmer.

I tre placebokontrollerede studier af 12 måneders varighed med Zurampic i kombination med en

xanthinoxidasehæmmer versus en xanthinoxidasehæmmer (placebo-gruppen) alene, blev der

observeret serumkreatininstigninger, der var mellem 1,5 gange og 2 gange over baseline hos 3,9 % af

patienterne på Zurampic 200 mg, 10,0 % af patienterne på Zurampic 400 mg og 2,3 % af patienterne

på placebo. Der blev observeret serumkreatininstigninger, der var 2 gange eller mere over baseline,

hos 1,8 % af patienterne på Zurampic 200 mg, 6,7 % af patienterne på Zurampic 400 mg og 0 % på

placebo. Disse serumkreatininstigninger forsvandt generelt af sig selv og for de flestes vedkommende

uden behandlingsafbrydelse. Der blev rapporteret nyrerelaterede bivirkninger hos 5,7% af patienterne

på Zurampic 200 mg og hos 11,8 % af patienterne på Zurampic 400 mg sammenlignet med 4,5% af

placebo-patienterne, hvilket resulterede i behandlingsafbrydelse hos hhv. 1,2 %, 3,3 % og 1 % (se

pkt. 4.4). De hyppigste nyrerelaterede bivirkninger var forhøjet blodkreatinin (4,3 % med Zurampic

200 mg og 7,8 % med Zurampic 400 mg sammenlignet med 2,3 % med placebo). Hos patienter med

moderat nedsat nyrefunktion var forekomsten af nyrerelaterede bivirkninger den samme i alle

behandlingsgrupperne: Zurampic 200 mg (12,7 %), Zurampic 400 mg (16,3 %) og placebo (13,3 %).

Alvorlige nyrerelaterede bivirkninger, fx akut nyresvigt og nedsat nyrefunktion, blev rapporteret hos

patienter, der fik lesinurad 400 mg (1 %) og placebo (0,4 %), og ikke hos nogen patienter, der fik

lesinurad 200 mg. Medregnet de langvarige udvidelsesstudier med kombinationsbehandling var

forekomsten af alvorlige nyrerelaterede bivirkninger (herunder akut nyresvigt) pr. 100 patient-

eksponeringsår hhv. 0,4 og 1,4 for Zurampic 200 mg og Zurampic 400 mg i kombination med en

xanthinoxidasehæmmer (se pkt. 4.2 og 4.4). Data fra de langvarige udvidelsesstudier op til 24 måneder

afslørede en renal sikkerhedsprofil, der er i overensstemmelse med den, der blev observeret i de

placebokontrollerede studier.

I et dobbeltblindt placebokontrolleret monoterapistudie af 6 måneders varighed med Zurampic blev

der rapporteret nyrerelaterede bivirkninger hos 17,8 % og alvorlige nyrerelaterede bivirkninger

(herunder akut nyresvigt) hos 4,7 % af de patienter, som fik Zurampic 400 mg alene, og ikke hos

nogen af de patienter, der fik placebo (se pkt. 4.2 og 4.4). Af alvorlige nyrerelaterede bivirkninger blev

der rapporteret nyresvigt, akut nyresvigt og nedsat nyrefunktion hos hhv. 1,9 %, 1,9 % og 0,9 % af de

patienter, der fik lesinurad 400 mg monoterapi, og ikke hos nogen af de patienter, der fik placebo. Da

forekomsten af alvorlige nyrerelaterede bivirkninger var højere med monoterapi i forhold til

kombinationsbehandling med en xanthinoxidasehæmmer bør Zurampic ikke anvendes som

monoterapi (se pkt. 4.2 og 5.1).

Patienter med nyresten i anamnesen blev også inkluderet i studierne af 12 måneders varighed med

Zurampic i kombination med en xanthinoxidasehæmmer. I disse studier blev nyrestensrelaterede

bivirkninger rapporteret (nefrolitiasis var den hyppigste) hos 0,6 % i Zurampic 200 mg-armen, 2,5 % i

Zurampic 400 mg-armen og 1,7 % i placebo-armen.

Kardiovaskulær sikkerhed

I de randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede kliniske studier med kombinationsbehandling

var forekomsten af patienter med vurderede alvorlige kardiovaskulære bivirkninger (Major Adverse

Cardiovascular Events) (kardiovaskulær død, ikke-dødelig myokardieinfarkt eller ikke-dødelig

apopleksi) pr. 100 patient-ekponeringsår: 0,71 (95 % KI 0,23-2,21) for placebo, 0,96 (95 % KI 0,36-

2,57) for Zurampic 200 mg og 1,94 (95 % KI 0,97-3,87) for Zurampic 400 mg ved kombination med

en xanthinoxidasehæmmer. Det er ikke fastslået, om der er kausal sammenhæng med Zurampic. Alle

patienter, der fik en alvorlig kardiovaskulær bivirkning i forbindelse med behandling med Zurampic

200 mg, havde hjertesvigt, apopleksi eller myokardieinfarkt i anamnesen. Post-hoc-analyser i en

subgruppe af patienter med en høj kardiovaskulær risiko ved baseline (defineret som transitorisk

cerebral iskæmi, angina pectoris, hjertesvigt, myokardieinfarkt, perifer vaskulær sygdom og/eller

apopleksi) viste, at forekomsten af alvorlige kardiovaskulære bivirkninger (Major Adverse

Cardiovascular Events) var 1/52 for placebo og 4/53 for Zurampic 200 mg ved kombination med en

xanthinoxidasehæmmer.

Overfølsomhed

Der er rapporteret sjældne tilfælde af overfølsomhed (fotodermatit, fotosensibilitetsreaktion, allergisk

dermatit, pruritus og urticaria) med lesinurad i det kliniske program. Ingen af disse tilfælde var

alvorlige eller krævede hospitalsindlæggelse.

Andre særlige populationer

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der blev ikke set nogen samlet forskel i sikkerheden ved Zurampic hos patienter med let og moderat

nedsat nyrefunktion (eCrCL 30-89 ml/min) i sammenligning med patienter med normal nyrefunktion

(se pkt. 4.2 og 5.2).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der findes ingen specifik behandling i tilfælde af overdosering, og symptomerne på overdosering er

ikke fastlagt. I tilfælde af overdosering skal patienten behandles symptomatisk og understøttende,

herunder tilstrækkelig hydrering sikres.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler mod artritis urica, midler, der øger urinsyreudskillelsen,

ATC-kode: M04AB05

Virkningsmekanisme

Lesinurad er en selektiv urinsyrereabsorptionshæmmer, der hæmmer urinsyretransportøren URAT1.

URAT1 er ansvarlig for hovedparten af reabsorptionen af filtreret urinsyre fra det renale tubulære

lumen. Ved at hæmme URAT1 øger lesinurad urinsyreudskillelsen og nedsætter derfor serumurinsyre

(sUA). Lesinurad hæmmer også OAT4, en urinsyretransportør, der er involveret i diuretikainduceret

hyperurikæmi.

Når lesinurad kombineres med en xanthinoxidasehæmmer, øges udskillelsen af urinsyre og

produktionen af urinsyre nedsættes, hvilket resulterer i større sUA-sænkning. Lesinurad bør kun

anvendes i kombination med en xanthinoxidasehæmmer, fordi kombinationen reducerer mængden af

urinsyre, der er tilgængelig for udskillelse, og reducerer risikoen for nyrerelaterede bivirkninger.

Farmakodynamisk virkning

Virkning på serumurinsyre og udskillelse af urinsyre i urinen

Hos raske forsøgspersoner reducerede lesinurad 200 mg sUA og øgede renal clearance og fraktionel

udskillelse af urinsyre. Gennnemsnitlig sUA-reduktion efter administration af Zurampic 200 mg alene

var ca. 46 % og 26 % henholdsvis 6 timer og 24 timer efter dosering. Når Zurampic 200 mg blev

administreret sammen med en xanthinoxidasehæmmer (febuxostat) blev der observeret yderligere

reduktioner i sUA på 25 % og 19 % henholdsvis 6 timer og 24 timer efter dosering.

Virkning på kardiel repolarisering

Lesinurad i doser op til 1.600 mg viste ingen effekt på EKG-parametre (herunder QTc-interval) hos

raske forsøgspersoner.

Klinisk virkning og sikkerhed

3 randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede kliniske multicenterstudier undersøgte effekten

af Zurampic 200 mg og 400 mg én gang dagligt i kombination med en xanthinoxidasehæmmer,

allopurinol (CLEAR1 og CLEAR2) eller febuxostat (CRYSTAL) hos 1.537 voksne patienter (13 % af

disse patienter var ældre, ≥65 år gamle) med hyperurikæmi og urinsyregigt. Alle studier var af 12

måneders varighed, og patienterne fik profylakse mod udbrud af urinsyregigt med colchicin eller

NSAID i de første 5 måneder med lesinurad.

Baseret på disse studier anbefales det kun at give Zurampic i en dosis på 200 mg én gang dagligt i

kombination med en xanthinoxidasehæmmer (se pkt. 4.2 og 4.4).

Zurampic som tillægsbehandling til allopurinol hos patienter med utilstrækkeligt respons

CLEAR1 og CLEAR2 inkluderede patienter med urinsyregigt, som fik en stabil dosis allopurinol på

mindst 300 mg (eller 200 mg ved moderat nedsat nyrefunktion), havde serumurinsyre over 6,5 mg/dl

og rapporterede mindst 2 udbrud af urinsyregigt i de foregående 12 måneder. I begge studier havde

61 % af patienterne let eller moderat nedsat nyrefunktion, og 19 % havde tofi ved baseline. Patienterne

fortsatte med deres allopurinoldosis og blev randomiseret 1:1:1 til at få Zurampic 200 mg, Zurampic

400 mg eller placebo én gang dagligt.

Det primære effektendepunkt i både CLEAR1 og CLEAR2 var andelen af patienter, der nåede et

målniveau for serumurinsyre på under 6 mg/dl ved Måned 6. I begge studier var der betydeligt flere

patienter, der blev behandlet med Zurampic 200 mg i kombination med allopurinol, som nåede

målniveauet for serumurinsyre på under 6 mg/dl ved Måned 6 og ved Måned 12 sammenlignet med

patienter, der fik placebo i kombination med allopurinol (se Tabel 2).

Stabiliteten af det vedligeholdte respons blev demonstreret ved, at en større andel af patienter, som fik

Zurampic 200 mg i kombination med allopurinol, opnåede målniveauet for serumurinsyre ved hvert

besøg 3 måneder i træk (Måned 4, 5 og 6) sammenlignet med patienter, der fik placebo i kombination

med allopurinol (se Tabel 2).

Tabel 2

Andel af patienter, som nåede det ønskede målniveau for serumurinsyre (<6 mg/dl)

med Zurampic i kombination med allopurinol - Puljede data fra CLEAR1- og

CLEAR2-studierne

Andel af patienter, som opfyldte målet for

serumurinsyre (<6,0 mg/dl)

N (%)

Forskel i andel

(95 % KI)

Tidspunkt

Placebo + allopurinol

N=407

Zurampic 200 mg +

allopurinol

N=405

Zurampic 200 mg vs

placebo

Måned 4, 5, 6

48 (12 %)

155 (38 %)

0,26

(0,21-0,32)

Måned 6

104 (26 %)

222 (55 %)

0,29

(0,23-0,36)

Måned 12

105 (26 %)

203 (50 %)

0,24

(0,18-0,31)

Zurampic administreret sammen med allopurinol medførte en øjeblikkelig reduktion i det

gennemsnitlige serumurinsyreniveau i sammenligning med placebo. Reduktionen blev opretholdt på

langt sigt hos patienter, der fortsatte behandlingen (se Figur 1).

Figur 1

Gennemsnitlige serumurinsyreniveauer i puljede kliniske studier med Zurampic i

kombination med allopurinol hos patienter med utilstrækkeligt respons (sUA

≥6 mg/dl) på allopurinol alene

I begge studier opnåede en større andel af patienter, som blev behandlet med Zurampic 200 mg i

kombination med allopurinol, serumurinsyre under 5 mg/dl ved Måned 6 sammenlignet med placebo i

kombination med allopurinol (CLEAR1: 29 % versus 10 %; CLEAR2: 35 % versus 5 %).

Zurampic i kombination med febuxostat ved toføs urinsyregigt

CRYSTAL inkluderede urinsyregigtpatienter med målbare tofi. Patienterne fik febuxostat 80 mg én

gang dagligt i 3 uger og blev derefter randomiseret 1:1:1 til Zurampic 200 mg, Zurampic 400 mg eller

placebo én gang dagligt i kombination med febuxostat. 66 % af patienterne havde let eller moderat

nedsat nyrefunktion. 50 % af patienterne havde sUA ≥5,0 mg/dl ved baseline, hvilket var efter 3 ugers

behandling med febuxostat alene.

Zurampic administreret sammen med febuxostat medførte en øjeblikkelig reduktion i det

gennemsnitlige serumurinsyreniveau i sammenligning med placebo. Reduktionen blev opretholdt på

langt sigt hos patienter, der fortsatte behandlingen

I undergruppen af patienter med baseline-sUA 5,0 mg/dl efter 3 ugers behandling med febuxostat var

der ved alle studiebesøg opnået en signifikant forskel for Zurampic 200 mg i kombination med

febuxostat sammenlignet med placebo i kombination med febuxostat (se Tabel 3).

Tid fra baseline i måneder

Baseline

Behandlingsgruppe:

-- Placebo + allopurinol,

Zurampic 200mg + allopurinol

Gennemsnitlig (SE) urinsyre i serum (mg/dl)

Tabel 3

Andel af patienter med baseline sUA ≥5,0 mg/dl, som når det ønskede målniveau for

serumurinsyre (<5 mg/dl) med Zurampic i kombination med febuxostat

Andel af patienter, som opfyldte målet for

serumurinsyre (<5,0 mg/dl)

N (%)

Forskel i andel

(95 % KI)

Tidspunkt

Placebo + febuxostat

80 mg

N=51

Zurampic 200 mg +

febuxostat 80 mg

N=59

Zurampic 200 mg vs

placebo

Måned 4, 5, 6

6 (12 %)

23 (39 %)

0,27

(0,12-0,42)

Måned 6

12 (24 %)

26 (44 %)

0,21

(0,03-0,38)

Måned 12

12 (24 %)

27 (46 %)

0,22

(0,05-0,39)

Primært endepunkt hos patienter med nedsat nyrefunktion

I overensstemmelse med den samlede population var andelen af patienter med baseline-sUA

5,0 mg/dl og let til moderat nedsat nyrefunktion (eCrCL 30-89 ml/min), som opnåede det tilsigtede

serumurinsyreniveau efter Måned 6, 56 % for Zurampic 200 mg versus 29 % for placebo ved

administration sammen med allopurinol, og 40 % for Zurampic 200 mg versus 26 % for placebo ved

administration sammen med febuxostat.

Kliniske resultater - behandlingskrævende udbrud af urinsyregigt

Forekomsten af behandlingskrævende udbrud af urinsyregigt var lav og sammenlignelig med placebo i

de sidste 6 måneder af de randomiserede studier (efter seponering af urinsyregigtprofylakse) med

medianscoren nul. I de ukontrollerede forlængelsesstudier var forekomsten af behandlingskrævende

udbrud af urinsyregigt lav og blev yderligere reduceret hos de 60 % af forsøgspersonerne, som deltog i

forlængelsesstudierne og fortsatte behandlingen med Zurampic 200 mg i kombination med allopurinol

eller febuxostat i op til et år ekstra.

Kliniske resultater - ophør og reduktion af tophus

I CRYSTAL var andelen af forsøgspersoner, som oplevede fuldstændig resolution (defineret som

100 % resolution af mindst et target-tophus, og at intet tophus viste progression) på ≥1 target-tophus,

højere i gruppen, som blev behandlet med Zurampic 200 mg i kombination med febuxostat,

sammenlignet med placebo i kombination med febuxostat, selvom forskellen ikke var statistisk

signifikant (26 % sammenlignet med 21 %). Efter fortsat behandling i op til 24 måneder med

Zurampic 200 mg i kombination med febuxostat steg andelen af forsøgspersoner, som oplevede

fuldstændig resolution af mindst ét target-tophus, til 53 %.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Zurampic i alle undergrupper af den pædiatriske population ved behandling og forebyggelse af

hyperurikæmi (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Den absolutte biotilgængelighed af lesinurad er ca. 100 %. Lesinurad absorberes hurtigt efter oral

administration. Efter administration af en enkelt oral dosis lesinurad enten efter fødeindtagelse eller

fastende blev maksimal plasmakoncentration (C

) nået inden for 1 til 4 timer. Lesinurad-C

AUC steg proportionalt med enkeltdoser fra 5 til 1.200 mg. Efter en enkelt dosis lesinurad på 200 mg i

forbindelse med fødeindtagelse var den geometriske middelværdi af C

og AUC henholdsvis

6 μg/ml og 29 μg/t/ml. Fedtindholdet i måltidet havde tilsyneladende ingen indvirkning på lesinurads

farmakokinetik. I kliniske studier blev Zurampic administreret ved samtidig fødeindtagelse, fordi

nedsættelsen af serumurinsyre blev forbedret efter fødeindtagelse.

Zurampic administreres som en 50:50-blanding af lesinurad-atropisomerer. Forholdet mellem

atropisomer 1- og atropisomer 2-AUC

(0-24)

var 44:56, fordi atropisomer 1 gennemgår mere ekstensiv

metabolisering end atropisomer 2, hvorfor atropisomer 1 har lavere plasmaeksponering end

atropisomer 2.

Fordeling

Lesinurad bindes i høj grad til plasmaprotein (mere end 98 %), hovedsageligt til albumin.

Plasmaproteinbindingen ændres ikke betydeligt hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion. Det

gennemsnitlige steady state-distributionsvolumen for lesinurad var ca. 20 l efter intravenøs

administration. Gennemsnitlige plasma:blod-ratioer for lesinurad-AUC og -C

var ca. 1,8, hvilket

indikerer, at radioaktiviteten for størstedelen blev indeholdt i plasma og ikke penetrerede eller

fordeltes til de røde blodlegemer i udstrakt grad.

Biotransformation

Lesinurad undergår oxidativ metabolisme hovedsageligt via CYP2C9 til mellemstadiemetabolitten

M3c (ikke påvist in vivo) og metaboliseres efterfølgende af mEH til metabolitten M4. Der er minimalt

bidrag fra CYP1A1, CYP2C19 og CYP3A til lesinurads metabolisme. Atropisomer 1 metaboliseres i

udstrakt grad af CYP2C9, hvorimod atropisomer 2 metaboliseres minimalt af både CYP2C9 og

CYP3A4. Det er ikke klart, om eksponeringen for metabolitter i plasma er minimal. Så vidt vides

bidrager metabolitterne ikke til lesinurads urinsyresænkende effekt.

Elimination

Renal clearance er 25,6 ml/min (CV=56 %). Lesinurad er i høj grad proteinbundet og renal clearance

er høj (i sammenligning med den typiske humane glomerulære filtrationsrate), hvilket indikerer, at

aktiv udskillelse spiller en vigtig rolle ved renal udskillelse af lesinurad. Inden for 7 dage efter en

enkelt dosis radioaktivt mærket lesinurad blev 63 % af den administrerede radioaktive dosis genfundet

i urin og 32 % i fæces. Det meste af den radioaktivitet, der blev genfundet i urin (>60 % af dosis), blev

genfundet i de første 24 timer. Uomdannet lesinurad i urin udgjorde ca. 30 % af dosis. Lesinurads

eliminationshalveringstid (t

) var ca. 5 timer efter en enkelt dosis. Lesinurad akkumuleres ikke efter

gentagne doser.

Linearitet/non-linearitet

Efter gentagen dosering af Zurampic én gang dagligt var der ingen tegn på tidsafhængige ændringer i

de farmakokinetiske egenskaber, og dosisproportionaliteten var bevaret.

In vitro-vurdering af interaktioner

Lesinurad metaboliseres primært af CYP2C9 og mEH, og i mindre grad af CYP1A1, CYP2C19 og

CYP3A. In vitro hæmmer lesinurad CYP2C8, men ikke CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19,

CYP2D6, CYP3A4 og mEH. Derudover inducerer lesinurad CYP2B6 og CYP3A via CAR/PXR in

vitro. Lesinurad hverken hæmmer eller inducerer CYP2C9 og 2C8 in vivo, men inducerer CYP3A i let

til moderat grad. CYP2B6 er ikke undersøgt in vivo.

Lesinurad er substrat for OATP1B1, OAT1, OAT3 og OCT1. In vitro hæmmer lesinurad OATP1B1,

OAT1, OAT3, OAT4 og OCT1 ved klinisk relevante plasmakoncentrationer. In vivo-aktiviteten af

OATP1B1, OAT1, OAT3 og OCT1 blev imidlertid ikke påvirket af lesinurad. Lesinurad hæmmer ikke

P-glykoprotein, BCRP, OATP1B3, MRP2, MRP4, OCT2, MATE1 eller MATE2-K in vitro.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Den populationsfarmakokinetiske analyse af kliniske data hos patienter med urinsyregigt behandlet i

op til 12 måneder estimerede stigning i lesinuradeksponeringen på ca. 12 %, 31 % og 65 % hos

patienter med henholdsvis let, moderat og svært nedsat nyrefunktion, sammenlignet med patienter med

normal nyrefunktion.

Efter administration af en enkelt dosis lesinurad til personer med nedsat nyrefunktion var henholdsvis

lesinurad-C

og -AUC 36 % og 30 % højere (200 mg) hos patienter med let nedsat nyrefunktion

(eCrCL 60-89 ml/min), 20 % og 73 % højere (200 mg) og 3 % og 50 % højere (400 mg) hos patienter

med moderat nedsat nyrefunktion (eCrCL 30-59 ml/min) og 13 % højere og 113 % højere (400 mg)

hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (eCrCL <30 ml/min), sammenlignet med personer med

normal nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Efter administration af en enkelt dosis lesinurad 400 mg til patienter med let nedsat leverfunktion

(Child-Pugh klasse A) eller moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse B) var lesinurad-C

sammenlignelig med C

max,

hos personer med normal leverfunktion, og lesinurad-AUC var henholdsvis

7 % og 33 % højere end AUC hos personer med normal leverfunktion. Der er ingen klinisk erfaring

hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C).

Langsomme CYP2C9-omsættere

Omtrent halvdelen af en oral dosis lesinurad elimineres via CYP2C9-metabolisme. Effekten af

CYP2C9-genotyper på lesinurads farmakokinetik blev undersøgt hos 8 raske forsøgspersoner og hos

59 patienter med urinsyregigt efter daglig dosering af lesinurad, der varierede fra 200 mg til 600 mg,

uden eller med samtidig administration af en xanthinoxidasehæmmer. Ved en dosis på 400 mg og

sammenlignet med ekstensive CYP2C9-omsættere (CYP2C9 *1/*1[N=41]) blev der observeret højere

lesinuradeksponering hos intermediære CYP2C9-omsættere (CYP2C9 *1/*3 [N=4], ca. 22 % stigning

i AUC) og hos langsomme CYP2C9-omsættere (CYP2C9 *3/*3 [N=1], ca. 111 % stigning i AUC)

ledsaget af højere renal udskillelse af lesinurad. De individuelle værdier lå imidlertid pænt inden for

det interval, der blev observeret for ekstensive omsættere.

Zurampic bør anvendes med forsigtighed hos patienter, som på baggrund af tidligere tilfælde eller

erfaring med andre CYP2C9-substrater vides at være eller mistænkes at være langsomme

CYP2C9-omsættere (se pkt. 4.4).

Andre særlige populationer

Med udgangspunkt i en populationsfarmakokinetisk analyse har alder, køn, race og etnicitet ingen

klinisk betydningsfuld indvirkning på lesinurads farmakokinetik. På baggrund af farmakokinetiske

modelsimulationer forudsiges patienter med moderat nedsat nyrefunktion og reduceret

CYP2C9-aktivitet (samtidig administration af en CYP2C9-hæmmer eller hos en langsom CYP2C9-

omsætter) at have en stigning i AUC på ca. 200 % sammenlignet med en person med normal

nyrefunktion og ikke-nedsat CYP2C9-aktivitet.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, karcinogenicitetspotentiale

samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

hypromellose

mikrokrystallinsk cellulose

lactosemonohydrat

crospovidon type A

magnesiumstearat

Tabletovertræk

hypromellose

titandioxid

triacetin

Indigocarmin

Brilliant Blue FCF

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Klar (PVC/PVDC/Aluminium) blister med 10 eller 14 (kalenderblister) tabletter.

Pakningsstørrelser a 10, 28, 30, 98 i ikke-perforerede blistere.

Pakningsstørrelse a 100 x 1 filmovertrukket tablet i perforerede enkeltdosisblistere.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal

bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Tyskland

Tlf.: +49-241-569-0

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1080/001 10 filmovertrukne tabletter

EU/1/15/1080/002 28 filmovertrukne tabletter

EU/1/15/1080/003 30 filmovertrukne tabletter

EU/1/15/1080/004 98 filmovertrukne tabletter

EU/1/15/1080/005 100x1 filmovertrukne tabletter (enkeltdosis)

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 18. februar 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

DD/MM/ÅÅÅÅ

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/3764/2016

EMEA/H/C/003932

EPAR – sammendrag for offentligheden

Zurampic

lesinurad

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Zurampic. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Zurampic bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Zurampic, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Zurampic, og hvad anvendes det til?

Zurampic er et lægemiddel, der anvendes hos voksne med podagra til at nedsætte et for højt indhold

af urinsyre i blodet. Det anvendes i kombination med en anden type medicin mod podagra, en

xanthinoxidasehæmmer, når denne ikke alene kan kontrollere indholdet af urinsyre tilfredsstillende.

Podagra skyldes urinsyrekrystaller, der dannes i og omkring leddene, navnlig i tæerne, og bevirker

smerter og hævelse.

Zurampic indeholder det aktive stof lesinurad.

Hvordan anvendes Zurampic?

Zurampic fås som tabletter på 200 mg. Den anbefalede dosis er 200 mg én gang dagligt, der tages om

morgenen samtidig med et lægemiddel af typen xanthinoxidasehæmmer, f.eks. allopurinol eller

febuxostat.

Patienten bør drikke rigeligt med væske dagen igennem. Hvis behandlingen med

xanthinoxidasehæmmeren afbrydes, skal behandlingen med Zurampic også afbrydes samtidigt.

Lægemidlet Zurampic udleveres kun efter recept.

Zurampic

EMA/3764/2016

Side 2/3

Hvordan virker Zurampic?

Det aktive stof i Zurampic, lesinurad, medvirker til at udskille urinsyre fra kroppen. Det sker ved at

blokere proteinet "urinsyretransporter-1" (URAT1) i nyrerne. URAT1 giver sædvanligvis mulighed for,

at en vis mængde urinsyre returnerer til blodet, efter at nyrerne har filtreret den ud. Når URAT1

blokeres, udskilles der mere urinsyre i urinen, så der bliver mindre tilbage i blodet.

Zurampic anvendes i kombination med en xanthinoxidasehæmmer såsom allopurinol eller febuxostat.

Xanthinoxidasehæmmere nedsætter produktionen af urinsyre i kroppen. Når Zurampic anvendes som

tillægsbehandling til en xanthinoxidasehæmmer, bliver koncentrationen af urinsyre nedsat endnu

mere. Dette forhindrer ophobningen af urinsyre i leddene, hvor det kan give smerter, hævelse og

ledbeskadigelser.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Zurampic?

Zurampic er undersøgt i to hovedundersøgelser med over 1 200 voksne med podagra, som forinden

var behandlet med allopurinol. Deres urinsyreindhold i blodet var ikke tilfredsstillende kontrolleret med

allopurinol alene og var over 60 mg/l ved begyndelsen af undersøgelsen. I undersøgelserne

sammenlignedes virkningen af at anvende enten Zurampic eller virkningsløs behandling (placebo) som

tillægsbehandling til patienternes behandling med allopurinol. Virkningen blev hovedsagelig målt på

det antal patienter, hos hvem blodkoncentrationen af urinsyre faldt til under 60 mg/l efter 6 måneders

behandling. Tillægsbehandling med Zurampic, 200 mg én gang dagligt, var effektiv hos 55 % (222 af

405) af patienterne. Dette skal sammenholdes med 26 % (104 af 407) hos patienter, der fik placebo

som tillægsbehandling til allopurinol.

I en tredje hovedundersøgelse deltog 324 voksne, som havde mindst én målelig stor knude (tophus)

som følge af urinsyreophobning i eller omkring et led eller under huden, og som havde højt indhold af

urinsyre i blodet (over 80 mg/l uden podagramedicin, eller over 60 mg/l trods behandling med

allopurinol eller febuxostat). Patienterne fik først febuxostat alene i tre uger og derefter febuxostat plus

enten Zurampic eller placebo. Virkningen blev hovedsagelig målt på det antal patienter, hos hvem

blodets indhold af urinsyre kom under 50 mg/l efter 6 måneders behandling. I alt var Zurampic, 200

mg én gang dagligt, effektivt hos 57 % (60 af 106) af patienterne. Dette skal sammenholdes med

47 % (51 af 109) af dem, der fik placebo. Hvis man kun ser på de patienter, hvis indhold i blodet af

urinsyre ikke faldt tilstrækkeligt ved behandling med febuxostat alene, kom koncentrationen under 50

mg/l hos 44 % (26 af 59) af de patienter, der fik Zurampic, sammenholdt med 24 % (12 af 51) af

dem, der fik placebo.

Hvilke risici er der forbundet med Zurampic?

De hyppigste bivirkninger med Zurampic (forekommer hos op til 1 ud af 10 personer) er influenza,

hovedpine, halsbrand, tilbageløb af mavesyre til munden (gastroøsofageal reflukssygdom) og øget

indhold i blodet af kreatinin, der er en markør for nyrefunktionen. De alvorligste bivirkninger var

nyresvigt, nedsat nyrefunktion og nyresten, som forekom hos mindre end 1 ud af 100 patienter. Den

fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Zurampic fremgår af indlægssedlen.

Patienterne må ikke få Zurampic, hvis de har en komplikation som følge af hurtig nedbrydning af

kræftceller under kræftbehandling (tumorlysesyndrom) eller den sjældne arvelige sygdom Lesch-

Nyhan syndrom, som begge forhøjer blodets indhold af urinsyre. Patienter, der har meget dårlig

nyrefunktion eller har fået foretaget en nyretransplantation, må heller ikke få Zurampic. Den

fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Zurampic

EMA/3764/2016

Side 3/3

Hvorfor blev Zurampic godkendt?

Agenturets Udvalg for Humanmedicinske lægemidler (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Zurampic

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. I kombination med en

xanthinoxidasehæmmer nedsatte Zurampic blodets urinsyreindhold hos patienter med podagra, hos

hvem et for højt urinsyreindhold ikke var kontrolleret tilfredsstillende alene med en

xanthinoxidasehæmmer. Med tiden forsvandt de synlige ophobninger af urinsyre hos flere og flere af

de patienter, der fortsatte med Zurampic og febuxostat, og færre af dem fik igen anfald af podagra.

Risici såsom nyreskade eller hjerteproblemer er omhandlet i produktinformationen.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Zurampic?

Patientens nyrefunktion skal overvåges regelmæssigt under behandling med Zurampic, og lægen skal

instruere patienten i at indtage tilstrækkelig væske i løbet af dagen og altid tage Zurampic sammen

med enten allopurinol eller febuxostat, hvilket er med til at forhindre nyreskade forårsaget af

Zurampic.

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Zurampic anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Zurampic, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal følge.

Den virksomhed, der markedsfører Zurampic, skal udføre en undersøgelse af risikoen for hjerte-,

kredsløbs- og nyresygdomme hos de patienter, der er behandlet med Zurampic, navnlig hos dem, der

tidligere har haft sådanne sygdomme. Dette begrundes med, at disse sygdomme har optrådt under

behandling med Zurampic.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Zurampic

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Zurampic den <dato for udstedelse af markedsføringstilladelse>.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Zurampic findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Zurampic, kan du læse indlægssedlen (også en del

af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i MM-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information