Zontivity

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

20-09-2017

Aktiv bestanddel:
vorapaxar sulfat
Tilgængelig fra:
Merck Sharp Dohme Limited
ATC-kode:
B01
INN (International Name):
vorapaxar
Terapeutisk gruppe:
Antitrombotiske midler
Terapeutisk område:
Myokardieinfarkt
Terapeutiske indikationer:
Zontivityis indiceret til reduktion af atherothrombotic begivenheder i voksne patienter med en historie af myocardial infarction (MI)co-gives sammen med acetylsalicylsyre (ASA) og, hvor det er relevant, clopidogrel, eller - symptomatisk, perifer arteriel sygdom(PAD), co-gives sammen med acetylsalicylsyre (ASA) eller, hvor det er relevant, clopidogrel.
Produkt oversigt:
Revision: 2
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002814
Autorisation dato:
2015-01-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/002814

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

20-09-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

20-09-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

20-09-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

20-09-2017

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indlægsseddel: Information til patienten

Zontivity 2 mg filmovertrukne tabletter

vorapaxar

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Zontivity

Sådan skal du tage Zontivity

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Zontivity indeholder et aktivt stof kaldet vorapaxar og tilhører en lægemiddelgruppe, der kaldes

”blodpladehæmmende midler”.

Blodplader er blodlegemer, som hjælper til med at få blodet til at størkne. Zontivity forhindrer, at

blodpladerne klæber sammen. Dette nedsætter risikoen for dannelse af blodpropper og tilstopning af

pulsårer såsom pulsårerne i hjertet.

Anvendelse

Zontivity anvendes til voksne, som har haft et hjerteanfald eller som har en lidelse, der kaldes "perifer

arteriesygdom" (også kaldet dårligt blodomløb i benene).

Zontivity anvendes til at nedsætte risikoen for, at du:

får et nyt hjerteanfald eller et slagtilfælde

dør som følge af et hjerteanfald

får behov for akut operation for at åbne tilstoppede pulsårer i hjertet.

Lægen vil også give dig instruktioner om acetylsalicylsyre og/eller clopidogrel (andre

blodpladehæmmende midler), som du muligvis skal tage sammen med Zontivity.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Zontivity

Tag ikke Zontivity:

hvis du nogensinde har haft et slagtilfælde eller et “mini-slagtilfælde” (også kaldet en

forbigående blodprop i hjernen (”transitorisk cerebral iskæmi” eller TCI))

hvis du har haft en blødning i hjernen

hvis du har usædvanlig blødning nu, f.eks. blødning i hjernen, maven eller tarmen

hvis du er allergisk over for vorapaxarsulfat eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6)

hvis du har svær leversygdom

Tag ikke Zontivity, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl, så spørg lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Zontivity.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Zontivity:

hvis du tidligere har haft blødningsproblemer

hvis du for nylig har haft en alvorlig skade eller fået foretaget en operation

hvis du skal have foretaget en planlagt operation, herunder tandoperation

hvis du nogensinde har haft mavesår eller små vækster i din tarm (”tyktarmspolypper”)

hvis du for nylig har haft blødning fra maven eller tarmen

hvis du har aktivt mavesår

hvis du har lever- eller nyreproblemer

hvis du vejer mindre end 60 kg

hvis du er ældre end 75 år

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, eller hvis du er i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet

eller sundhedspersonalet, før du tager Zontivity.

Fortæl det til alle dine læger og tandlæger, at du tager Zontivity. De skal tale med den læge, som har

ordineret Zontivity til dig, før du får foretaget en operation eller et invasivt indgreb. Lægen vil måske

råde dig til at stoppe behandlingen med Zontivity før operationen.

Hvis du får et slagtilfælde, et “minislagtilfælde” eller en blødning i hjernen, mens du tager Zontivity,

skal lægen standse din behandling med Zontivity. Følg lægens anvisning om at stoppe behandlingen

med Zontivity.

Generelt øger brugen af blodpladehæmmende midler, høj alder eller en lav kropsvægt risikoen for

blødning. Lægen vil beslutte, om dette lægemiddel er passende for dig.

Børn og unge

Zontivity må ikke anvendes til børn og unge under 18 år, da Zontivitys sikkerhed og virkning hos børn

og unge ikke er klarlagt.

Brug af anden medicin sammen med Zontivity

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Zontivity kan påvirke virkningen af anden medicin, og anden medicin kan måske påvirke

virkningen af Zontivity. Tag ikke Zontivity, hvis du samtidigt er i behandling med prasugrel eller

ticagrelor (andre blodpladehæmmende midler). Hvis lægen ordinerer prasugrel eller ticagrelor, skal du

stoppe med at tage Zontivity og tale med lægen.

Det er især vigtigt at fortælle lægen, hvis du tager:

itraconazol, ketoconazol, posaconazol (medicin til behandling af svampeinfektioner)

ritonavir, nelfinavir, indinavir, saquinavir (medicin til behandling af hiv og aids)

boceprevir, telaprevir (medicin til behandling af hepatitis C-virusinfektioner)

carbamazepin, phenytoin (krampestillende medicin til behandling af epilepsi)

clarithromycin, telithromycin (medicin til behandling af infektioner)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

rifampin (medicin til behandling af tuberkulose og nogle andre infektionstyper)

nefazodon (medicin til behandling af depression)

syreneutraliserende midler og pantoprazol (medicin til behandling af sur mave)

digoxin (medicin til behandling af hjertesvigt)

warfarin, andre orale blodfortyndende midler, heparin eller lavmolekylært heparin

(blodfortyndende medicin)

Spørg din læge eller apotekspersonalet, hvis du ikke er sikker på, at din medicin er anført ovenfor.

Hold styr på al den medicin, du tager. Før en liste over din medicin, som du kan vise lægen eller

apotekspersonalet, når du skal have en ny type medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Det er ukendt, om Zontivity kan skade dit ufødte barn. Du og din læge skal beslutte, om du skal tage

Zontivity eller ej.

Fortæl det til din læge, hvis du ammer, da det er ukendt, om Zontivity udskilles i mælk. Du og din

læge skal beslutte, om du skal tage Zontivity eller amme. Du må ikke gøre begge dele.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det forventes ikke, at Zontivity påvirker evnen til at køre eller til at bruge maskiner.

Zontivity indeholder lactose

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Zontivity, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Zontivity

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er en tablet, der skal tages gennem munden hver dag med eller uden mad.

Det kan tage mindst 7 dage, før Zontivity begynder at virke. Din læge vil beslutte, om du skal tage

Zontivity i mere end 24 måneder.

Din læge vil beslutte, om du også skal tage acetylsalicylsyre og/eller clopidogrel, mens du tager

Zontivity.

Hvis du har taget for mange Zontivity tabletter

Kontakt straks din læge eller tag på hospitalet, hvis du har taget for mange Zontivity tabletter. Tag

medicinpakningen med. Du kan have forøget risiko for blødning.

Hvis du har glemt at tage Zontivity

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis der er

mindre end 12 timer til den næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis (to doser på samme tid) som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Zontivity

Du må ikke holde op med at tage Zontivity uden først at have talt med den læge, som har

ordineret lægemidlet til dig.

Tag Zontivity regelmæssigt, så længe din læge fortsat ordinerer det.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks din læge, hvis du får et eller flere af disse sjældne symptomer på et slagtilfælde :

pludseligt opstået følelsesløshed eller slaphed i armen, benet eller ansigtet, især hvis det kun er i

den ene side af kroppen

pludseligt opstået forvirring, talebesvær eller opfattelsesproblemer

pludseligt opstået gangbesvær, tab af balance eller koordinationsevne

pludseligt opstået svimmelhed eller pludseligt opstået kraftig hovedpine uden kendt årsag

Kraftig blødning er sjælden, men kan være livstruende. Kontakt straks din læge, hvis du får et eller

flere af disse tegn eller symptomer på blødning, mens du tager Zontivity:

kraftig blødning, som du ikke kan kontrollere

uventet eller langvarig blødning

lyserød, rød eller brun urin

opkastning af blod, eller dit opkast ligner ”kaffegrums”

rød eller sort afføring (ligner tjære)

ophostning af blod eller blodtilblandet opspyt

Andre mulige bivirkninger

Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

næseblod

tendens til blå mærker

Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

lavt antal røde blodlegemer (anæmi)

blødende tandkød

blødning i øjet

blødning fra skrammer eller sår, der er kraftigere end normalt

dobbeltsyn

mavekatar

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zontivity indeholder:

Aktivt stof: vorapaxarsulfat. Hver tablet indeholder 2,08 mg vorapaxar (som vorapaxarsulfat).

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: lactosemonohydrat; mikrokrystallinsk cellulose (E460); croscarmellosenatrium

(E468); povidon (E1201); magnesiumstearat (E572).

Filmovertræk: lactosemonohydrat; hypromellose (E464); titaniumdioxid (E171); triacetin

(E1518); gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Gule, ovale, filmovertrukne tabletter, 8,48 mm x 4,76 mm, med “351” præget på den ene side og

MSD-logoet på den anden side.

Pakningsstørrelser

Pakninger med 7, 28, 30 og 100 tabletter i aluminiumblisterkort.

Pakninger med 10 og 50 tabletter i aluminiumblisterkort (enhedsdosis).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Fremstiller

Merck Sharp & Dohme Ltd

S-P Labo NV

Hertford Road, Hoddesdon

Industriepark 30

Hertfordshire

B-2220 Heist-op-den-Berg

EN11 9BU

Belgien

Storbritannien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +361 888 53 00

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 299 8700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: + 386 1 5204 201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364224

msd_lv@merck.com.

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zontivity 2 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 2,08 mg vorapaxar (som vorapaxarsulfat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukken tablet indeholder 66,12 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Gule, ovale filmovertrukne tabletter, 8,48 mm x 4,76 mm, med “351” præget på den ene side og MSD-

logoet på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Zontivity er indiceret til reduktion af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter med

myokardieinfarkt (MI) i anamnesen, administreret sammen med acetylsalicylsyre (ASA) og,

hvor det er hensigtsmæssigt, clopidogrel eller

symptomatisk perifer arteriesygdom (PAD), administreret sammen med acetylsalicylsyre (ASA)

eller, hvor det er hensigtsmæssigt, clopidogrel.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede dosis af Zontivity er 2,08 mg en gang dagligt. Behandlingen med Zontivity skal

initieres mindst 2 uger efter et myokardieinfarkt (MI) og preferentielt inden for de første 12 måneder

efter den akutte hændelse (se pkt. 5.1). Forsinket virkning skal forventes (mindst 7 dage), når

behandling med Zontivity igangsættes. Der er begrænsede data vedrørende Zontivitys virkning og

sikkerhed ud over 24 måneder. Fortsat behandling herefter skal baseres på en revurdering af fordele og

risici for den enkelte ved yderligere behandling.

Den anbefalede dosis af Zontivity er 2,08 mg en gang dagligt. Behandlingen med Zontivity kan

initieres når som helst hos patienter, som sættes i behandling med Zontivity på grund af symptomatisk

PAD.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Glemt dosis:

En patient, der glemmer at tage en dosis af Zontivity, skal springe den glemte dosis over, hvis der er

mindre end 12 timer til den næste planlagte dosis, og skal tage den næste dosis på det planlagte

tidspunkt.

Samtidig anvendelse af andre trombocytfunktionshæmmende midler

Patienter, der tager Zontivity, skal også tage acetylsalicylsyre med eller uden clopidogrel i henhold til

indikationerne herfor eller standardbehandling. Der er begrænset klinisk erfaring med prasugrel og

ingen erfaring med ticagrelor i fase III-studierne. Derfor må vorapaxar ikke anvendes sammen med

prasugrel eller ticagrelor. Behandlingen med vorapaxar må ikke initieres hos patienter, der tager

prasugrel eller ticagrelor, og hvis der er behov for yderligere behandling med disse midler, skal

behandlingen med vorapaxar stoppes.

Patienter, der tager Zontivity, skal også tage acetylsalicylsyre eller clopidogrel i henhold til

indikationerne herfor eller standardbehandling.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2). Nedsat

nyrefunktion er dog en risikofaktor for blødning og skal tages i betragtning før initiering af behandling

med Zontivity. Der er begrænset terapeutisk erfaring hos patienter med svært nedsat nyrefunktion eller

terminal nyresygdom. Derfor skal Zontivity anvendes med forsigtighed hos disse patienter.

Nedsat leverfunktion

Nedsat leverfunktion er en risikofaktor for blødning og skal tages i betragtning før initiering af

behandling med Zontivity. Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat

leverfunktion. Zontivity skal anvendes med forsigtighed hos patienter med moderat nedsat

leverfunktion. Zontivity er kontraindiceret hos patienter med svært nedsat leverfunktion på grund af

den begrænsede terapeutiske erfaring og den øgede iboende risiko for blødning hos sådanne patienter

(se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Zontivitys sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

Oral anvendelse. Tabletten kan indtages med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Patienter, der tidligere har haft apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI) (se pkt. 5.1).

Patienter, der tidligere har haft intrakraniel blødning (ICH).

Patienter med aktiv patologisk blødning (se pkt. 4.4 og 4.8).

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1 (se pkt. 4.4).

Svært nedsat leverfunktion.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generel blødningsrisiko

Zontivity øger risikoen for blødning, herunder intrakraniel blødning (ICH) og somme tider letal

blødning. Når Zontivity blev administreret som tillæg til standardbehandling, normalt acetylsalicylsyre

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

og et thienopyridin, øgede Zontivity risikoen for GUSTO (Global utilization of streptokinase and tpa

for occluded arteries) moderat eller svær blødning sammenlignet med standardbehandling alene (se

pkt. 4.8).

Zontivity øger risikoen for blødning i forhold til patientens underliggende blødningsrisiko. Den

underliggende blødningsrisiko (f.eks. nyligt traume, nylig operation, nylig eller recidiverende

gastrointestinal blødning eller aktivt peptisk ulcus) skal tages i betragtning, før behandling med

Zontivity påbegyndes. Generelle risikofaktorer for blødning omfatter høj alder (dosisjustering er dog

ikke nødvendig hos ældre (se pkt. 5.2), lav legemsvægt og nedsat nyre- eller leverfunktion. I disse

undergrupper må Zontivity kun ordineres efter en nøje vurdering af de individuelle potentielle risici og

fordele samt behovet for samtidig anvendelse af medicin, som kan øge risikoen for blødning

yderligere. Blødningssygdomme i anamnesen og samtidig brug af visse typer medicin (f.eks.

behandling med antikoagulantia og fibrinolytika og nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler til

kronisk behandling (NSAID), selektive serotonin-reuptake-hæmmere, serotonin-noradrenalin-

reuptake-hæmmere) kan ligeledes øge risikoen for blødning hos patienter, der tager Zontivity.

Der er begrænset erfaring med samtidig brug af vorapaxar og warfarin eller andre orale

antikoagulantia. Samtidig brug af vorapaxar og warfarin eller andre orale antikoagulantia kan øge

risikoen for blødning og derfor frarådes dette.

Hos patienter i behandling med vorapaxar kan samtidig brug af heparin (herunder lavmolekylært

heparin (LMWH)) associeres med øget risiko for blødning, og forsigtighed tilrådes.

Blødning bør mistænkes hos alle patienter, som har et lavt blodtryk og som for nyligt har fået foretaget

koronarangiografi (KAG), perkutan koronarintervention (PCI), bypassoperation (CABG) eller andre

kirurgiske indgreb, dette også selv om patienten ikke viser tegn på blødning.

Patienter med lav legemsvægt (<60 kg)

Generelt er en legemsvægt på <60 kg en risikofaktor for blødning. Hos de patienter i TRA 2°P - TIMI

50-studiet (Thrombin Receptor Antagonist in Secondary Prevention of Atherothrombotic Ischemic

Events), der blev behandlet med vorapaxar, herunder patienter med apopleksi i anamnesen, blev der

observeret en højere hyppighed af intrakraniel blødning (ICH) hos de patienter, der vejede <60 kg i

forhold til de patienter, der vejede ≥60 kg. Zontivity skal anvendes med forsigtighed hos patienter med

en legemsvægt <60 kg.

Operation

Patienterne skal informere deres læge eller tandlæge om, at de tager Zontivity, før der planlægges

operationer, og før de tager et hvilket som helst nyt lægemiddel.

Selvom der i TRA 2ºP-TIMI 50-studiet (Thrombin Receptor Antagonist in Secondary Prevention of

Atherothrombotic Ischemic Events) blev observeret CABG-relateret større blødning i henhold til TIMI

hos de patienter, der fik vorapaxar (se pkt. 4.8), udviste de patienter, som fortsatte i behandling med

vorapaxar, mens de fik foretaget bypassoperation (CABG), ikke en øget risiko for større blødning i

forhold til placebo. Der er færre oplysninger om andre operationstyper, men den samlede evidens

tyder ikke på en usædvanlig stor risiko for større blødning. Patienter, der får foretaget akut CABG,

PCI, ikke-CABG-kirurgi eller andre invasive indgreb, mens de er i behandling med Zontivity, kan

fortsætte behandlingen med Zontivity. Hvis en patient skal have foretaget elektiv kirurgi, og hvis det

er klinisk muligt, skal Zontivity dog seponeres mindst 30 dage før indgrebet.

Seponering af Zontivity i en kort periode vil ikke være gavnlig med hensyn til at forebygge eller

behandle en akut blødningshændelse på grund af Zontivitys lange halveringstid (se pkt. 5.2). Der

findes ingen kendt behandling til at reversere Zontivitys trombocytfunktionshæmmende effekt. På

basis af prækliniske studier, som undersøgte blødning, mens patienten var i behandling med vorapaxar

og i samtidig baggrundsbehandling med acetylsalicylsyre og clopidogrel, er det måske muligt at

genoprette hæmostase ved at administrere eksogene trombocytter (se pkt. 5.3).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Svært nedsat leverfunktion

Svært nedsat leverfunktion øger risikoen for blødning. Brugen af Zontivity er derfor kontraindiceret

hos patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2 og 5.2).

Svært nedsat nyrefunktion

Nedsat nyrefunktion er en risikofaktor for blødning og skal tages i betragtning før initiering af

behandling med Zontivity. Der er begrænset terapeutisk erfaring med patienter med svært nedsat

nyrefunktion eller terminal nyresygdom. Derfor skal Zontivity anvendes med forsigtighed hos disse

patienter.

Seponering af Zontivity

Afbrydelse af behandlingen med Zontivity bør undgås. Hvis det er nødvendigt at seponere Zontivity

midlertidigt, skal behandlingen genoptages så hurtigt som muligt. Hos patienter, som får apopleksi,

transitorisk cerebral iskæmi (TCI) eller intrakraniel blødning (ICH), mens de er i behandling med

Zontivity, skal behandlingen seponeres permanent (se pkt. 4.8 og 5.1). Patienter, som får akut

koronarsyndrom (AKS), mens de er i behandling med Zontivity, kan fortsætte behandlingen med

Zontivity.

Lactose

Zontivity indeholder lactose. Dette lægemiddel bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller

glucose-galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers virkning på vorapaxar

Vorapaxar elimineres overvejende gennem metabolisering med signifikant bidrag fra CYP3A.

Vorapaxar er også et CYP2J2-substrat. Derfor er der mulighed for, at potente CYP2J2-hæmmere giver

forhøjet eksponering for vorapaxar.

Stærke CYP3A-hæmmere

Samtidig administration af ketoconazol (400 mg en gang dagligt) og vorapaxar øgede i signifikant

grad gennemsnitlig C

og AUC for vorapaxar med henholdsvis 93% og 96%. Samtidig brug af

Zontivity og stærke CYP3A-hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol, posaconazol, clarithromycin,

nefazodon, ritonavir, saquinavir, nelfinavir, indinavir, boceprevir, telaprevir, telithromycin og

conivaptan) frarådes.

Fase III-data tyder på, at samtidig administration af en svag eller moderat CYP3A-hæmmer og

vorapaxar ikke øger blødningsrisikoen eller påvirker vorapaxars virkning. Dosisjustering af vorapaxar

er ikke nødvendig hos patienter, der tager svage eller moderate CYP3A-hæmmere.

Stærke CYP3A-induktorer

Samtidig administration af rifampin (600 mg en gang dagligt) og vorapaxar sænkede i væsentlig grad

gennemsnitlig C

og AUC for vorapaxar med henholdsvis 39% og 55%. Samtidig brug af Zontivity

og stærke (potente) CYP3A-induktorer (f.eks. rifampin, carbamazepin og phenytoin) frarådes.

Lægemidler, der øger gastrisk pH

Der blev ikke observeret klinisk relevante forskelle i farmakokinetikken for vorapaxar efter daglig

samtidig anvendelse af et antacidum indeholdende aluminiumhydroxid/magnesiumcarbonat eller

pantoprazol (en protonpumpehæmmer).

Vorapaxars virkning på andre lægemidler

Digoxin

Vorapaxar er en svag hæmmer af transportproteinet P-glykoprotein (P-gp) i tarmen. Samtidig

administration af vorapaxar (40 mg) og digoxin (0,5 mg enkeltdosis) øgede C

og AUC for digoxin

med henholdsvis 54% og 5%. Dosisjustering af digoxin eller Zontivity frarådes. Patienter, der får

digoxin, skal monitoreres som klinisk indiceret.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

CYP2C8-substrater

Samtidig administration af vorapaxar ændrede ikke enkeltdosis-farmakokinetikken for rosiglitazon

(8 mg), som er et CYP2C8-substrat, der ikke er markedsført i EU.

Antikoagulantia

Ved samtidig administration af Zontivity og warfarin var der ingen ændringer i farmakokinetikken

eller farmakodynamikken for warfarin. Den kliniske erfaring, som involverer samtidig anvendelse af

orale antikoagulantia og vorapaxar, er begrænset, og der er ingen klinisk erfaring med orale faktor Xa-

eller faktor IIa-hæmmere i fase III-programmet for vorapaxar. Samtidig administration af Zontivity og

antikoagulantia, f.eks. warfarin og nye orale antikoagulantia (NOAC), frarådes (se pkt. 4.4).

Hos patienter i behandling med vorapaxar kan samtidig brug af heparin (herunder lavmolekylært

heparin (LMWH)) associeres med øget risiko for blødning, og forsigtighed tilrådes (se pkt. 4.4).

Når Zontivity blev administreret samtidig med prasugrel, blev der ikke påvist klinisk signifikant

farmakokinetisk interaktion. Der er begrænset erfaring med prasugrel og ingen erfaring med ticagrelor

i fase III-studierne med vorapaxar. Det frarådes at anvende vorapaxar sammen med prasugrel eller

ticagrelor (se pkt. 4.2).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af vorapaxar til gravide kvinder. Der blev ikke observeret

nogen relevant virkning hos dyr (se pkt. 5.3). Zontivity må kun anvendes under graviditet, hvis den

potentielle fordel for moderen opvejer den potentielle risiko for fostret.

Amning

Det er ukendt, om vorapaxar udskilles i human mælk. Studier med rotter har vist, at vorapaxar og/eller

dets metabolitter udskilles i mælk. På grund af den ukendte risiko for bivirkninger fra Zontivity hos

ammede spædbørn, skal det besluttes, om amning eller behandling med Zontivity skal ophøre, idet der

tages hensyn til vigtigheden af lægemidlet for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om indvirkningen af Zontivity på fertilitet hos mennesker. Der blev ikke

observeret nogen virkning på fertiliteten i dyrestudier (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Zontivity påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

Den hyppigst rapporterede bivirkning under behandling er blødning. Næseblod er den hyppigst

rapporterede bivirkning blandt de almindelige blødningshændelser.

Bivirkningerne blev vurderet hos 19.632 patienter, som har været i behandling med Zontivity (13.186

patienter, herunder 2.187 patienter, som har været i behandling i mere end 3 år, i TRA 2°P TIMI 50-

studiet (Thrombin Receptor Antagonist in Secondary Prevention of Atherothrombotic Ischemic Events)

og 6.446 patienter i TRACER-studiet (Thrombin Receptor Antagonist for Clinical Event Reduction in

Acute Coronary Syndrome)). De blødningsrelaterede bivirkninger i tabel 1 er opsummeret for TRA

2°P TIMI 50-studiet. De ikke-blødningsrelaterede bivirkninger i tabel 1 er opsummeret for både TRA

2°P TIMI 50-studiet og TRACER-studiet (se tabel 1).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Bivirkningstabel

Bivirkningerne er inddelt i henhold til hyppighed og systemorganklasse. Hyppigheden er angivet som:

Meget almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100 til <1/10); Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100);

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); Meget sjælden (<1/10.000); Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Tabel 1: Bivirkningstabel

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Blod og lymfesystem

Anæmi

Øjne

Konjunktivalblødning,

diplopi (dobbeltsyn)

Vaskulære sygdomme

Hæmatom

Blødning

Luftveje, thorax og mediastinum

Næseblod

Mave-tarm-kanalen

Gastritis, gastrointestinal

blødning, gingival blødning,

melæna, rektalblødning

Hud og subkutane væv

Øget tendens til blå mærker

Ekkymose, blodudtrædning

under huden

Nyrer og urinveje

Blod i urinen

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Kontusion

Blødning fra sår

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Bivirkningerne hos post-MI-patienter (efter myokardieinfarkt) og PAD-patienter, der var blevet

behandlet med vorapaxar (n=10.059) eller havde fået placebo (n=10.049) uden apopleksi eller

transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i anamnesen, er vist nedenfor.

Blødning

Blødningskategorier:

Svær blødning i henhold til GUSTO: letal, intrakraniel blødning, eller blødning med hæmodynamisk

kompromittering, der kræver intervention.

Moderat blødning i henhold til GUSTO: blødning, der kræver transfusion af fuldblod eller pakkede

erytrocytter uden hæmodynamisk kompromittering.

Større blødning i henhold til TIMI: Klinisk tydelig blødning med et fald på >50 g/l i hæmoglobin eller

intrakraniel blødning.

Mindre blødning i henhold til TIMI: Klinisk tydelig blødning med et fald på 30-50 g/l i hæmoglobin.

Resultaterne for blødningsendepunkterne hos post-MI- eller PAD-patienter uden apopleksi eller TCI i

anamnesen er vist i tabel 2.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tabel 2: Ikke-CABG-relaterede blødninger hos post-MI- og PAD-patienter uden apopleksi

eller TCI i anamnesen

Placebo

(n=10.049)

Zontivity

(n=10.059)

Hazard ratio

†,‡

(95% CI)

p-værdi

Endepunkter

Patienter

hændelser

K-M %*

Patienter

hændelser

K-M %

GUSTO-blødningskategorier

Svær

Moderat

105 (1,0%)

138 (1,4%)

1,3%

1,6%

115 (1,1%)

229 (2,3%)

1,3%

2,6%

1,09 (0,84-1,43)

1,67 (1,35-2,07)

0,503

<0,001

TIMI-blødningskategorier

Større

Mindre

Intrakraniel blødning

(ICH)

Letal blødning

183 (1,8%)

80 (0,8%)

39 (0,4%)

20 (0,2%)

2,1%

0,9%

0,5%

0,3%

219 (2,2%)

150 (1,5%)

49 (0,5%)

19 (0,2%)

2,5%

1,7%

0,6%

0,3%

1,20 (0,99-1,46)

1,88 (1,44-2,47)

1,25 (0,82-1,91)

0,95 (0,51-1,78)

0,069

<0,001

0,294

0,872

* K-M-estimat efter 1.080 dage

Hazard ratio er Zontivity-gruppen versus placebogruppen

Hazard ratio og p-værdi blev beregnet på basis af Cox proportional hazards-model med kovariaterne

behandling og stratificeringsfaktorer (kvalificerende aterosklerotisk sygdom og planlagt brug af thienopyridin)

Det blev påvist, at indvirkningen af Zontivity på GUSTO svær eller moderat blødning i forhold til

placebo var ensartet på tværs af de undersøgte undergrupper.

I TRA 2°P - TIMI 50 fik 367 post-MI- eller PAD-patienter uden apopleksi eller TCI i anamnesen

foretaget bypassoperation (CABG). Procentdelen af patienter, som fik foretaget bypassoperation

(CABG) og som havde CABG-relaterede blødninger, er vist i tabel 3. Andelen var den samme for

Zontivity og placebo.

Tabel 3: CABG-relaterede blødninger

Post-MI- og PAD-patienter uden apopleksi eller TCI i anamnesen

Placebo

(n=196)

Zontivity

(n=171)

Endepunkter

Patienter med hændelser (%)

Patienter med hændelser (%)

TIMI-blødningskategori

Større

10 (5,1%)

11 (6,4%)

Samlet population

Placebo

(n=230)

Zontivity

(n=189)

TIMI-blødningskategori

Større

13 (5,7%)

12 (6,3%)

Blødningshændelser blev behandlet på samme måde som ved andre trombocytfunktionshæmmende

midler, herunder håndtering af blødningsårsagen, samtidig med at patienten får understøttende

behandling.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Seponering af lægemidlet

Henholdsvis 6,8% af post-MI- og PAD-patienterne uden apopleksi eller TCI i anamnesen i Zontivity-

gruppen og 6,9% i placebogruppen seponerede studiemedicinen som følge af bivirkninger. Blødning

var den bivirkning, som hyppigst medførte seponering af studiemedicinen for begge behandlinger

(3,0% for Zontivity og 1,8% for placebo).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Trombocythæmningen med vorapaxar sker gradvist og er reversibel. Ved formodet overdosering

behandles tegn og symptomer.

Da vorapaxar har en høj proteinbinding, vil hæmodialyse højst sandsynligt ikke være en effektiv

metode til behandling af en overdosering.

Hos mennesker er vorapaxar blevet administreret i enkeltdoser på op til 120 mg og i daglige doser på

5 mg i op til 4 uger, uden at der blev observeret dosisrelaterede bivirkninger eller identificeret en

specifik risiko.

Transfusion af trombocytter kan overvejes som understøttende behandling, hvis der forekommer

blødning (se pkt. 5.3).

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antitrombotiske midler, trombocytaggregationshæmmere,

eksklusive heparin, ATC-kode: B01AC26.

Virkningsmekanisme

Vorapaxar er en selektiv og reversibel hæmmer af PAR-1-receptorer på trombocytter, som aktiveres

ved hjælp af trombin.

Farmakodynamisk virkning

Vorapaxar hæmmer trombin-induceret trombocytaggregation i in vitro-studier. Derudover hæmmer

vorapaxar trombin-receptor-agonist-peptid (TRAP)-induceret trombocytaggregation uden at påvirke

koagulationsparametre. Vorapaxar hæmmer ikke trombocytaggregation, der er induceret af andre

agonister såsom adenosindiphosphat (ADP), collagen eller tromboxan-mimetika.

Ved en dosis på 2,5 mg vorapaxarsulfat (svarende til 2,08 mg vorapaxar) dagligt opnår vorapaxar

konsekvent ≥80% hæmning af TRAP-induceret trombocytaggregation inden for en uge efter

påbegyndelse af behandlingen. Varigheden af trombocythæmningen er dosis- og

koncentrationsafhængig. Hæmningen af TRAP-induceret trombocytaggregation ved et niveau på

≥80% kan vare i 2 til 4 uger efter seponering af daglige doser af vorapaxarsulfat på 2,5 mg.

Varigheden af disse farmakodynamiske virkninger er overensstemmende med lægemidlets

halveringstid.

I overensstemmelse med vorapaxars selektive molekylære target (PAR-1) har vorapaxar ingen

indvirkning på ADP-induceret trombocytaggregation hos raske forsøgspersoner og

patientpopulationer.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

I studier med raske forsøgspersoner forekom der ingen ændringer i ekspression af trombocyt P-

selectin og opløselig CD40 ligand (sCD40L) eller koagulationstestparametre (TT, PT, aPTT, ACT,

ECT) efter administration af vorapaxar som enkelt- eller flerdosis (28 dage). Der blev ikke observeret

betydningsfulde ændringer i koncentrationen af P-selectin, sCD40L og hs-CRP hos patienter, der var i

behandling med vorapaxar i kliniske fase II/III-studier.

Evaluering af Zontivitys indvirkning på QTc-intervallet

Vorapaxars indvirkning på QTc-intervallet blev vurderet i et indgående QT-studie og i andre studier.

Vorapaxar havde ingen indvirkning på QTc-intervallet i enkeltdoser på op til 120 mg.

Klinisk virkning og sikkerhed

Det er påvist, at Zontivity reducerer hyppigheden af det kombinerede endepunkt kardiovaskulær (CV)

død, myokardieinfarkt (MI), apopleksi og akut koronar revaskularisering (UCR).

Den kliniske evidens for Zontivitys virkning hos patienter med myokardieinfarkt i anamnesen,

defineret som et spontant MI ≥2 uger siden, men inden for

12 måneder, er udledt fra TRA 2°P - TIMI

50-studiet (Thrombin Receptor Antagonist in Secondary Prevention of Atherothrombotic Ischemic

Events). TRA 2°P - TIMI 50 var et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenterstudie

gennemført i patienter, som havde tegn på eller tidligere havde haft aterosklerose involverende det

koronare, cerebrale eller det perifere karsystem. Patienterne blev randomiseret til at få daglig

behandling med 2,5 mg vorapaxarsulfat (n=13.225) eller placebo (n=13.224) i tillæg til anden

standardbehandling. Studiets primære sammensatte endepunkt var kardiovaskulær død, MI, apopleksi

og UCR. Kardiovaskulær død, MI og apopleksi blev vurderet som sekundære endepunkter. Den

gennemsnitlige varighed af behandlingen med vorapaxar var 823 dage (interkvartilt interval: 645-

1.016 dage).

Resultaterne for det primære sammensatte endepunkt viser en 3-års Kaplan-Meier (K-M)-event rate

11,2% i Zontivity-gruppen sammenlignet med 12,4% i placebogruppen (Hazard ratio [HR]: 0,88;

95% konfidensinterval [CI], 0,82 til 0,95; p=0,001) og påviste superioritet af Zontivity i forhold til

placebo med hensyn til at forebygge CV-død, MI, apopleksi eller UCR.

Resultatet for det centrale sekundære endepunkt, 3-års K-M-event rate på 9,3% i Zontivity-gruppen,

var sammenligneligt med resultatet på 10,5% i placebogruppen (HR: 0,87; 95% CI, 0,80 til 0,94;

p <0,001).

Selvom TRA 2°P - TIMI 50-studiet ikke var designet med henblik på at vurdere den relative gavn af

Zontivity i de enkelte patientundergrupper, var den gavnlige virkning mest tydelig hos patienter, som

blev inkluderet på basis af et nyligt myokardieinfarkt (MI), defineret ved spontant MI ≥2 uger siden,

men inden for

12 måneder (post-MI- eller PAD-patientpopulation) uden apopleksi eller TCI i

anamnesen. Af disse patienter fik 10.080 Zontivity (8.458 post-MI og 1.622 PAD), og 10.090 fik

placebo (8.439 post-MI og 1.651 PAD) i tillæg til standardbehandling, inklusive

trombocytfunktionshæmmende behandling med acetylsalicylsyre og thienopyridin. Af patienterne med

MI uden apopleksi eller TCI i anamnesen var 21% i behandling med acetylsalicylsyre uden

thienopyridin, 1% var i behandling med et thienopyridin uden acetylsalicylsyre, og 77% fik både

acetylsalicylsyre og et thienopyridin, da de blev inkluderet i studiet. Af patienterne med PAD uden

apopleksi eller TCI i anamnesen fik 61% acetylsalicylsyre uden thienopyridin, 8% fik et thienopyridin

uden acetylsalicylsyre, og 27% fik både acetylsalicylsyre og et thienopyridin, da de blev inkluderet i

studiet. Hos post-MI- og PAD-patienter var den gennemsnitlige behandlingsvarighed med Zontivity

2,5 år (op til 4 år). Baggrundsbehandlingen skulle fortsætte under studiet efter den behandlende læges

skøn i henhold til standardbehandling.

Post-MI-patientpopulationen uden apopleksi eller TCI i anamnesen bestod af 88% kaukasere, 20% var

kvinder og 29% ≥65 år, medianalderen var 58 år, og inkluderede patienter med diabetes (21%) og

patienter med hypertension (62%). Det mediane BMI (Body Mass Index) var 28.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

PAD-patientpopulationen uden apopleksi eller TCI i anamnesen bestod af 90% kaukasere, 29% var

kvinder og 57% ≥65 år, medianalderen var 66 år, og inkluderede patienter med diabetes (35%) og

patienter med hypertension (82%). Det mediane BMI var 27.

I kohorten med post-MI- og PAD-patienter uden apopleksi eller TCI i anamnesen er resultaterne for

det primære sammensatte endepunkt og det centrale sekundære sammensatte endepunkt i

overensstemmelse med resultatet i den samlede population (se figur 1 og tabel 4).

Blandt patienterne med et kvalificerende MI blev behandling med Zontivity initieret mindst 2 uger

efter myokardieinfarktet og inden for de første 12 måneder efter den akutte hændelse. Inden for denne

periode var virkningen sammenlignelig uanset tiden fra det kvalificerende MI til initiering af

behandlingen med Zontivity.

Vorapaxars effekt på det primære endepunkt og det centrale sekundære endepunkt blev demonstreret

holdbar og vedvarende under hele TRA 2°P - TIMI 50-studiet.

Figur 1: Tid til første forekomst af CV-død, MI, apopleksi eller UCR hos post-MI- og PAD-

patienter uden apopleksi eller TCI i anamnesen

1080

Dage fra randomisering

ZONTIVITY (Z) ( 896 /10080)

Placebo (P) (1073 /10090)

HR 95% CI p-værdi

(Z) vs (P) 0,83 (0,76; 0,90) <0,001

11,8% (P)

10,1% (Z)

9745

9502

9261

7670

5394

2464

9659

9351

9087

7556

5364

2467

Antal i risikogruppe:

ZONTIVITY (Z)

Placebo (P)

Incidens (%)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tabel 4: Primært og centralt sekundært virkningsendepunkt hos post-MI- og PAD-patienter

uden apopleksi eller TCI i anamnesen

Placebo

(n=10.090)

Zontivity

(n=10.080)

Hazard ratio

‡,§

(95% CI)

værdi

Endepunkter

Patienter

hændelser*

K-M %

Patienter

hændelser*

K-M %

Primært

virkningsendepunkt

(CV-død/MI/

apopleksi/UCR)

1.073

(10,6%)

11,8%

896 (8,9%)

10,1%

0,83 (0,76-0,90)

<0,001

CV-død

Apopleksi

154 (1,5%)

531 (5,3%)

123 (1,2%)

265 (2,6%)

129 (1,3%)

450 (4,5%)

91 (0,9%)

226 (2,2%)

Centralt sekundært

virkningsendepunkt

(CV-død/MI/

apopleksi)

§

851 (8,4%)

9,5%

688 (6,8%)

7,9%

0,80 (0,73-0,89)

<0,001

CV-død

Apopleksi

160 (1,6%)

562 (5,6%)

129 (1,3%)

132 (1,3%)

464 (4,6%)

92 (0,9%)

* Hver

patient blev kun talt med én gang (første hændelse) i

de komponenter, som udgjorde det primære

virkningsendepunkt

K-M-estimat efter 1.080 dage

Hazard ratio er Zontivity-gruppen versus placebogruppen

Cox proportional hazards-model med kovariaterne behandling og stratificeringsfaktorer (kvalificerende

aterosklerotisk sygdom og planlagt brug af thienopyridin)

I kohorten med post-MI- og PAD-patienter uden apopleksi eller TCI i anamnesen er det rene kliniske

analyseresultat baseret på multiple forekomster af endepunkter (CV-død/MI/apopleksi/svær blødning

iht. GUSTO) konstant over tid på alle tidspunkter, hvor dette blev undersøgt (12, 18, 24, 30 og 36

måneder) kumulativt med 6 måneders interval (se tabel 5).

Tabel 5: Multiple forekomster af rene kliniske resultater (CV-død/MI/apopleksi/svær blødning

iht. GUSTO*) hos post-MI- og PAD-patienter uden apopleksi eller TCI i anamnesen

Placebo

n=10.049

Zontivity

n=10.059

Hazard Ratio

(95% CI)

p-værdi

Randomisering til 12 måneder

Hændelser i alt

0,83 (0,73 - 0,95)

0,008

Patienter med kun en hændelse

Patienter med to hændelser

Patienter med ≥3 hændelser

Randomisering til 18 måneder

Hændelser i alt

0,79 (0,71 - 0,89)

<0,001

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Placebo

n=10.049

Zontivity

n=10.059

Hazard Ratio

(95% CI)

p-værdi

Patienter med kun en hændelse

Patienter med to hændelser

Patienter med ≥3 hændelser

Randomisering til 24 måneder

Hændelser i alt

0,81 (0,73 - 0,89)

<0,001

Patienter med kun en hændelse

Patienter med to hændelser

Patienter med ≥3 hændelser

Randomisering til 30 måneder

Hændelser i alt

1.070

0,82 (0,75 - 0,90)

<0,001

Patienter med kun en hændelse

Patienter med to hændelser

Patienter med ≥3 hændelser

Randomisering til 36 måneder

Hændelser i alt

1.166

0,83 (0,76 - 0,91)

<0,001

Patienter med kun en hændelse

Patienter med to hændelser

Patienter med ≥3 hændelser

Omfatter alle forekomster af CV-død, MI, apopleksi og svær blødning iht. GUSTO på hvert tidspunkt som

angivet i tabellen.

Hazard Ratio er vorapaxar-gruppen versus placebo-gruppen.

Hazard Ratio og p-værdi blev beregnet på basis af Andersen-Gill modellen med kovariaterne behandling og

stratificeringsfaktor (planlagt anvendelse af thienopyridin).

Hos post-MI- og PAD-patienter uden apopleksi eller TCI i anamnesen indikerede en analyse af

gentagne forekomster af endepunkter, bekræftet af en uafhængig komite, at Zontivity var associeret

med en reduktion i incidensen af recidiverende hændelser.

Blandt post-MI- og PAD-patienter uden apopleksi eller TCI i anamnesen syntes Zontivity at reducere

raten af definitiv stenttrombose (HR: 0,71 (0,51-0,99) for bedømmelsen “definitiv”) versus placebo

hos forsøgspersoner, der fik nogen form for stent før eller under studiet.

Patienter med PAD, men uden apopleksi eller TCI i anamnesen, som var randomiseret til vorapaxar,

gennemgik færre perifere revaskulariseringsprocedurer (15,4% versus 19,3%, 3-års-KM-rater; HR:

0,82 [0,71-0,94; 95% CI]; P=0,005) og havde færre hospitalsindlæggelser for akut ekstremitetsiskæmi

(2,0% versus 3,3%; HR: 0,59 [0,40–0,86]; P=0,007) end patienter, som var randomiseret til placebo.

Zontivitys effekt var i overensstemmelse med de overordnede resultater på tværs af mange

undergrupper, herunder køn; alder; nedsat nyrefunktion; diabetes mellitus i anamnesen; brug af tobak;

samtidige behandlinger ved baseline, inkluderende thienopyridin, acetylsalicylsyre og statiner.

Blandt de patienter, som indtrådte i TRA 2°P - TIMI 50-studiet, havde patienterne med iskæmisk

apopleksi i anamnesen en højere 3-års K-M-event rate for ICH, såfremt de fik Zontivity plus

standardbehandling (2,7%) sammenlignet med standardbehandling alene (0,9%). Hos post-MI- og

PAD-patienter uden apopleksi eller TCI i anamnesen var 3-års K-M-event rate for ICH henholdsvis 0,

6% og 0,5% for Zontivity plus standardbehandling og standardbehandling alene.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

I TRACER-studiet (Thrombin Receptor Antagonist for Clinical Event Reduction in Acute Coronary

Syndrome), inkluderende patienter med NSTE-AKS (akut koronart syndrom (AKS) uden elevation af

ST-segmentet i ekg (NSTE)), som overvejende ikke havde været i trombocytfunktionshæmmende

behandling, opnåede vorapaxar, med en startdosis på 40 mg og en vedligeholdelsesdosis på

2,5 mg/dag som tillæg til standardbehandling, som blev påbegyndt inden for 24 timer efter NSTE-

AKS, ikke dets primære endepunkt (kardiovaskulær død, MI, apopleksi, akut koronar

revaskularisering og recidiverende iskæmi med genindlæggelse), og der var en øget risiko for moderat

eller svær blødning i henhold til GUSTO.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Zontivity i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved forebyggelse af arteriel

tromboemboli (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Vorapaxar absorberes hurtigt efter oral administration af en enkeltdosis vorapaxarsulfat på 2,5 mg, og

maksimalkoncentrationen forekommer ved en gennemsnitlig t

på 1 time (interval: 1 til 2) i fastende

tilstand. Den gennemsnitlige absolutte biotilgængelighed for vorapaxar fra en dosis på 2,5 mg

vorapaxarsulfat er 100%.

Indtagelse af vorapaxar sammen med et fedtholdigt måltid resulterede ikke i nogen betydningsfuld

ændring i AUC med et mindre (21%) fald i C

og en forsinket t

(45 minutter). Zontivity kan

indtages med eller uden mad. Samtidig anvendelse af et antacidum indeholdende

aluminiumhydroxid/magnesiumcarbonat eller en protonpumpehæmmer (pantoprazol) påvirkede ikke

AUC for vorapaxar og resulterede i et mindre fald i C

. Derfor kan Zontivity administreres uden

hensyntagen til samtidig anvendelse af lægemidler, der øger gastrisk pH (antacidum eller

protonpumpehæmmer).

Fordeling

Det gennemsnitlige fordelingsvolumen for vorapaxar er cirka 424 liter. Vorapaxar og dennes primære

cirkulerende aktive metabolit, M20, er i udstrakt grad bundet (≥99%) til humane plasmaproteiner.

Vorapaxar er bundet med høj affinitet til humant serumalbumin og fordeles ikke fortrinsvis i

erytrocytter.

Biotransformation

Vorapaxar elimineres gennem metabolisering via CYP3A4 og CYP2J2, der er ansvarlig for dannelsen

af M20, dets primære cirkulerende aktive metabolit, og M19, den mest fremtrædende metabolit i

ekskreter. Den systemiske eksponering for M20 er ~20% af eksponeringen for vorapaxar.

Elimination

Den primære eliminationsvej er gennem fæces, og cirka 91,5% af den radioaktivt mærkede dosis

forventes at blive genfundet i fæces sammenlignet med 8,5% i urinen. Vorapaxar elimineres primært i

form af metabolitter, og der er ikke fundet vorapaxar i urinen. Den tilsyneladende terminale

halveringstid for vorapaxar er 187 timer (interval: 115-317 timer) og er tilsvarende for den aktive

metabolit.

Linearitet/non-linearitet

Eksponeringen for vorapaxar stiger tilnærmelsesvist dosisproportionalt efter enkeltdoser på 1 til 40 mg

og multiple doser på 0,5 til 2,5 mg vorapaxarsulfat. Vorapaxars systemiske farmakokinetik er lineær

med akkumulation (6 gange), som kan forudses fra enkelt- til flerdosisdata. Steady-state opnås 21 dage

efter dosering en gang dagligt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Særlige populationer

Effekten af nedsat nyrefunktion (patienter med terminal nyresygdom i hæmodialyse) og nedsat

leverfunktion på vorapaxars farmakokinetik blev vurderet i særlige farmakokinetiske studier og er

opsummeret nedenfor:

Nedsat nyrefunktion

Vorapaxars farmakokinetik er sammenlignelig mellem patienter med terminal nyresygdom (ESRD)

undergående hæmodialyse, og raske forsøgspersoner. På basis af en farmakokinetisk

populationsanalyse med data fra raske forsøgspersoner og patienter med aterosklerose estimeres

vorapaxars gennemsnitlige AUC at være højere hos patienter med let (17%) og moderat (34%) nedsat

nyrefunktion sammenlignet med patienter med normal nyrefunktion. Disse forskelle anses ikke for at

være klinisk relevante. Dosisjustering er ikke nødvendig for patienter med nedsat nyrefunktion,

herunder forsøgspersoner med ESRD. Der er begrænset terapeutisk erfaring med patienter med svært

nedsat nyrefunktion eller terminal nyresygdom. Derfor skal Zontivity anvendes med forsigtighed hos

disse patienter.

Nedsat leverfunktion

Vorapaxars farmakokinetik er sammenlignelig hos patienter med let (Child-Pugh, 5 til 6 point) og

moderat (Child-Pugh, 7 til 9 point) nedsat leverfunktion og raske patienter. Nedsat leverfunktion er en

risikofaktor for blødning og skal tages i betragtning før initiering af behandling med Zontivity.

Dosisjustering er ikke nødvendig for patienter med let nedsat leverfunktion. Zontivity skal anvendes

med forsigtighed hos patienter med moderat nedsat leverfunktion. Zontivity er kontraindiceret hos

patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh, 10 til 15 point) (se pkt. 4.3 og 4.4).

Alder, køn, vægt og race blev medtaget som faktorer i den farmakokinetiske populationsmodel med

henblik på at vurdere vorapaxars farmakokinetik hos raske forsøgspersoner og patienter:

Ældre

Vorapaxars farmakokinetik er sammenlignelig mellem ældre patienter, herunder ældre patienter

≥75 år, og yngre patienter. Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 4.4).

Køn

Den gennemsnitlige estimerede C

og AUC for vorapaxar var henholdsvis 30% og 32% højere hos

kvinder sammenlignet med mænd. Disse forskelle anses ikke for at være klinisk relevante, og

dosisjustering er ikke nødvendig.

Vægt

Den gennemsnitlige estimerede C

og AUC for vorapaxar var henholdsvis 35% og 33% højere hos

patienter med en legemsvægt på <60 kg i forhold til de patienter, der vejede 60-100 kg. Til

sammenligning estimeres eksponering for vorapaxar (AUC og C

) at være 19-21% lavere hos

patienter med en legemsvægt på >100 kg i forhold til de patienter, der vejer 60-100 kg. Generelt er en

legemsvægt på <60 kg en risikofaktor for blødning. Zontivity skal anvendes med forsigtighed hos

patienter med en legemsvægt på <60 kg.

Race

Den gennemsnitlige estimerede C

og AUC for vorapaxar var 24% og 22% højere hos asiatiske

patienter sammenlignet med kaukasere. Eksponering for vorapaxar (AUC og C

) hos patienter med

afrikansk herkomst estimeres at være 17-19% lavere sammenlignet med kaukasere. Disse forskelle

anses ikke for at være klinisk relevante, og dosisjustering er ikke nødvendig.

Lægemiddelinteraktioner

Vorapaxars virkning på andre lægemidler

In vitro-metabolismestudier viser, at det er usandsynligt, at vorapaxar forårsager klinisk signifikant

hæmning af human CYP1A2, CYP2B6, CYP3A, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 eller CYP2D6. Der

forventes ingen klinisk betydningsfuld hæmning af CYP2B6, CYP3A, CYP2C19 eller CYP2D6 via

M20. Derudover forventes der ingen klinisk betydningsfuld hæmning af OATP1B1, OATP1B3,

BCRP, OAT1, OAT3 og OCT2 via vorapaxar eller M20. På basis af in vitro-data er det usandsynligt,

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

at kronisk administration af vorapaxar inducerer metabolismen af lægemidler, der metaboliseres via

primære CYP-isoformer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data afslører ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, genotoksicitet, karcinogent potentiale og fertilitet.

I toksicitetsstudier med gentagne orale doser hos gnavere og aber var de vigtigste

behandlingsrelaterede fund hyperplasi af urinblæren og urinlederne hos mus, blodpropper i

leverblodkar, lymfoid nekrose og dannelse af blærer (vakuoler) i nethinden hos rotter og fosfolipidose

hos alle arter. Fosfolipidose forekommer ved en acceptabel sikkerhedsmargin for forskellen mellem

mennesker og dyr og er reversibel. Den kliniske betydning af dette fund kendes ikke på nuværende

tidspunkt.

Der blev ikke observeret misdannelser i embryo-føtale udviklingsstudier med rotter og kaniner ved

eksponeringsniveauer, der var tilstrækkeligt højere end eksponeringen hos mennesker ved den

anbefalede humane dosis (RHD). Præ- og postnatale studier udelukkende i rotter viste nogle

inkonsekvente udviklingsmæssige effekter ved eksponeringsniveauer, der var tilstrækkeligt højere end

eksponeringen hos mennesker ved den anbefalede humane dosis på 2,08 mg vorapaxar. Det generelle

nul-effekt-niveau for præ- og postnatale udviklingsmæssige effekter var 5 mg/kg/dag (6,8 gange

(hundyr) eksponeringen hos mennesker ved steady-state ved en dosis på 2,5 mg/dag).

Vorapaxar havde ingen effekt på fertiliteten hos han- eller hunrotter ved eksponeringsniveauer, der var

tilstrækkeligt højere end eksponeringen hos mennesker ved den anbefalede humane dosis.

Vorapaxar var ikke mutagent elle genotoksisk i en serie af in vitro- og in vivo-studier.

Vorapaxar øgede ikke blødningstiden hos non-humane primater, når det blev administreret alene ved

1 mg/kg. Blødningstiden blev forlænget marginalt ved administration af acetylsalicylsyre alene eller i

kombination med vorapaxar. Kombinationsbehandling med acetylsalicylsyre, vorapaxar og

clopidogrel gav en signifikant forlængelse af blødningstiden. Transfusion af humant trombocytrigt

plasma normaliserede blødningstiderne med delvis bedring af ex vivo-trombocytaggregation induceret

af arachidonsyre, men ikke induceret af ADP eller TRAP. Trombocytfattigt plasma havde ingen

virkning på blødningstider eller trombocytaggregation (se pkt. 4.4).

Ingen vorapaxar-relaterede tumorer blev observeret i studier med rotter og mus af 2-års varighed ved

orale doser på op til 30 mg/kg/dag hos rotter og 15 mg/kg/dag hos mus (8,9 og 30 gange de anbefalede

terapeutiske eksponeringsniveauer hos mennesker på basis af eksponering for vorapaxar i plasma for

henholdsvis rotter og mus).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactosemonohydrat

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

Croscarmellosenatrium (E468)

Povidon (E1201)

Magnesiumstearat (E572)

Filmovertræk

Lactosemonohydrat

Hypromellose (E464)

Titaniumdioxid (E171)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Triacetin (E1518)

Gul jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Pakninger med 7, 28, 30 og 100 filmovertrukne tabletter i aluminium/aluminiumblisterkort.

Pakninger med 10 og 50 filmovertrukne tabletter i aluminium/aluminiumblisterkort (enhedsdosis).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/976/001

EU/1/14/976/002

EU/1/14/976/003

EU/1/14/976/004

EU/1/14/976/005

EU/1/14/976/006

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. januar 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/462973/2016

EMEA/H/C/002814

EPAR – Sammendrag for offentligheden

Zontivity

vorapaxar

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Zontivity. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Zontivity bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Zontivity, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Zontivity, og hvad anvendes det til?

Zontivity er et lægemiddel, der anvendes til at mindske forekomsten af blodpropper og stivhed i

arterierne (aterotrombotiske hændelser) såsom nye hjerteanfald eller slagtilfælde hos voksne

patienter, der tidligere har haft et hjerteanfald, eller som har problemer med blodgennemstrømningen

i arterierne (perifer arteriesygdom) med symptomer. Det gives i kombination med acetylsalicylsyre.

Når det er hensigtsmæssigt, gives det desuden i kombination med et tredje lægemiddel, clopidogrel,

der også begrænser aterotrombotiske hændelser.

Zontivity indeholder det aktive stof vorapaxar.

Hvordan anvendes Zontivity?

Zontivity fås som tabletter (2 mg) og udleveres kun efter recept. Den anbefalede dosis er én tablet én

gang dagligt.

For patienter, der tidligere har haft et hjerteanfald, bør behandlingen med Zontivity påbegyndes fra 2

uger efter og helst ikke senere end et år efter hjerteanfaldet . Der findes kun begrænset data om

anvendelsen af Zontivity gennem mere end to år. Derfor bør lægen tage fordele og risici ved Zontivity

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Zontivity

EMA/462973/2016

Side 2/3

for den enkelte patient op til ny vurdering efter to års behandling. Det gives i kombination med aspirin

og, hvis det er relevant, med clopidogrel.

For patienter med perifer arteriesygdom kan behandlingen påbegyndes når som helst. Det gives i

kombination med enten aspirin eller, hvis det er relevant, med clopidogrel.

Hvordan virker Zontivity?

Årsagen til hjerteanfald nogle typer slagtilfælde er blodpropper i arterierne. Det aktive stof i Zontivity,

vorapaxar, hæmmer sammenklumpning af blodpladerne. Det betyder, at det medvirker til at forhindre

dannelse af blodpropper. Når blod størkner, sker der en sammenklumpning af særlige celler i blodet,

blodpladerne. Vorapaxar blokerer PAR-1-receptorerne (også kaldet "trombinreceptorerne") på

blodpladernes overflade. Trombin er et af de stoffer, der medvirker ved størkningsprocessen, og når

det bindes til PAR-1 receptoren, bliver blodpladerne "klæbrige", så blodproppen lettere kan dannes.

Når PAR-1-receptoren blokeres, ophører blodpladerne med at blive klæbrige. Dette mindsker risikoen

for blodpropper og er med til at forebygge nye slagtilfælde eller hjerteanfald.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Zontivity?

Zontivity blev sammenlignet med en virkningsløs behandling (placebo) i en hovedundersøgelse der

omfattede over 26 000 voksne, der havde haft et hjerteanfald eller en anden aterotrombotisk

hændelse, eller som havde perifer arteriesygdom. Næsten alle patienterne fik også aspirin og/eller et

andet lægemiddel til at forebygge aterotrombotiske hændelser, og de blev behandlet gennem mindst

et år. Virkningen blev hovedsagelig bedømt på antallet af patienter, der fik en "hændelse" såsom et

nyt hjerteanfald eller slagtilfælde, eller som døde af en hjerte-karsygdom (problemer, der vedrørte

hjertet og blodkarrene).

Zontivity viste sig at være mere effektivt end placebo til at nedsætte forekomsten af aterotrombotiske

hændelser. Samlet fik 9,5 % af de patienter (1 259 ud af 13 225 patienter), der fik Zontivity, en

aterotrombotisk hændelse, sammenholdt med 10,7 % (1 417 ud af 13 224) af dem, der fik placebo.

Fordelene ved Zontivity var klarest i den undergruppe på 16 897 patienter, der havde haft et

hjerteanfald, men ikke tidligere havde haft slagtilfælde eller såkaldt forbigående slagtilfælde

(transitorisk iskæmisk attak). I denne gruppe fik 8,5 % af de patienter (719 ud af 8 458), der blev

behandlet med Zontivity, en aterotrombotisk hændelse, sammenholdt med 10,3 % (867 ud af 8 439)

af dem, der fik placebo.

Blandt patienter med perifær arteriesygdom fik 10,9 % (177 ud af 1 622 patienter) af de patienter, der

fik Zontivity, en aterotrombotisk hændelse, sammenholdt med 12,5% (206 ud af 1 651) af dem, der

fik placebo.

Hvilke risici er der forbundet med Zontivity?

Den hyppigste bivirkning ved Zontivity (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er

blødning, navnlig næseblødning. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger fremgår af

indlægssedlen.

Zontivity må ikke anvendes til patienter, der har haft slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde. Det må

heller ikke anvendes til patienter, der har haft en blødning i kraniet (intrakraniel blødning) eller som

bløder aktivt, eller hos patienter med svært nedsat leverfunktion. Zontivity må ikke anvendes sammen

med prasugrel eller ticagrelor, to andre lægemidler, der bidrager til at forebygge sammenklumpning af

blodpladerne. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Zontivity

EMA/462973/2016

Side 3/3

Hvorfor blev Zontivity godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Zontivity

overstiger risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Lægemidlet er påvist at være

fordelagtig til at nedsætte antallet af aterotrombotiske hændelser hos patienter, der har haft et

hjerteanfald. For patienter med perifær arteriesygdom viste dataene en fordel for patienter, der fik

Zontivity, selv om antallet af rapporterede aterotrombotiske hændelser ikke var stort nok til at skabe

afgørende resultater. Da patienter med perifær arteriesygdom har en høj risiko for aterotrombotiske

hændelser, og behandlingsmulighederne for at forebygge disse hændelser er begrænsede, fandt CHMP

imidlertid, at fordelene opvejer risiciene for denne sygdom.

Vedrørende sikkerhedsprofilen for Zontivity var der i CHMP betænkelighed ved risikoen for blødning

hos patienter, der får Zontivity som tillægsbehandling til deres sædvanlige behandling. Navnlig gælder

dette alvorlig blødning, som forekom oftere hos patienter med tidligere slagtilfælde. Udvalget fandt det

derfor hensigtsmæssigt at begrænse brugen til patienter, der ikke har haft et slagtilfælde.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Zontivity?

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Zontivity.

Andre oplysninger om Zontivity

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union den 19. januar 2015.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Zontivity findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Zontivity, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 07-2016.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information