Zometa

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-12-2020

Aktiv bestanddel:
zoledronic syre, zoledronic citronsyre monohydrat
Tilgængelig fra:
Phoenix Labs Unlimited Company
ATC-kode:
M05BA08
INN (International Name):
zoledronic acid
Terapeutisk gruppe:
Narkotika til behandling af knoglesygdomme
Terapeutisk område:
Kræft, Frakturer, Knogle
Terapeutiske indikationer:
Forebyggelse af skelet-relaterede hændelser (patologiske frakturer, spinal kompression, strålebehandling eller operation for at knogle, eller tumor-induceret hypercalcaemia) hos patienter med fremskreden maligne sygdomme, der involverer knogle;behandling af tumor-induceret hypercalcaemia (TIH);forebyggelse af skelet-relaterede hændelser (patologiske frakturer, spinal kompression, strålebehandling eller operation for at knogle, eller tumor-induceret hypercalcaemia) hos patienter med fremskreden maligne sygdomme, der involverer knogle;behandling af tumor-induceret hypercalcaemia (TIH);forebyggelse af skelet-relaterede hændelser (patologiske frakturer, spinal kompression, strålebehandling eller kirurgi til knogle, eller tumor-induceret hypercalcaemia) hos voksne patienter med fremskredne lidelser, der involverer knogle;behandling af voksne patienter med tumor-induceret hypercalcaemia (TIH).
Produkt oversigt:
Revision: 35
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000336
Autorisation dato:
2001-03-20
EMEA kode:
EMEA/H/C/000336

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

24-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

14-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

14-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

24-11-2015

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zometa 4 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

zoledronsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får behandling med dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får behandling med Zometa

Sådan gives Zometa

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Zometa er zoledronsyre, der tilhører en gruppe af stoffer kaldet bisfosfonater.

Zoledronsyre virker ved at binde sig til knoglerne og nedsætte knogleomsætningshastigheden. Det

bruges til:

At forebygge knoglekomplikationer,

fx knoglebrud, hos voksne

patienter med

knoglemetastaser

(spredning af kræft fra den primære kræftknude til knoglerne).

At nedsætte mængden af calcium

i blodet hos voksne, hvor det er for højt som følge af

tilstedeværelsen af en tumor. Tumorer kan accelerere den normale knogleomsætning på en

sådan måde, at afgivelsen af calcium fra knoglerne forøges. Denne tilstand kaldes

tumorinduceret hyperkalcæmi (TIH).

2.

Det skal du vide, før du får behandling med Zometa

Følg nøje alle instruktioner, som du har fået af din læge.

Lægen vil tage en blodprøve, inden du begynder behandling med Zometa, og vil med regelmæssige

mellemrum kontrollere, hvordan du reagerer på behandlingen.

Du må ikke få Zometa:

hvis du ammer.

hvis du er allergisk over for zoledronsyre, et andet bisfosfonat (den gruppe af stoffer, som

Zometa tilhører) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zometa (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du får Zometa:

hvis du har eller har haft en

nyrelidelse.

hvis du har eller har haft

smerte, hævelse eller fornemmelse af følelsesløshed

i kæben,

følelsen af tyngde i kæben eller af løse tænder.

Din læge vil måske bede dig om at få et

tandeftersyn, før du starter behandling med Zometa.

hvis du er under

tandlægebehandling

eller skal have en tandoperation, bør du fortælle

tandlægen, at du er i behandling med Zometa og informere din læge om tandlægebehandlingen.

Mens du er i behandling med Zometa, skal du holde en god mundhygiejne (inkl. regelmæssig

tandbørstning) og gå til regelmæssige tandeftersyn.

Kontakt straks din læge eller tandlæge, hvis du får nogle problemer med din mund eller tænder, som

fx tab af tænder, smerte eller hævelse, eller manglende sårheling eller pus fra såret, da dette kan være

tegn på en tilstand kaldet osteonekrose i kæben.

Patienter, der er i kemoterapi og/eller strålebehandling, som er i steroidbehandling, som skal have en

tandoperation, som ikke går til regelmæssige tandeftersyn, som har sygdomme i tandkødet, som er

rygere eller som tidligere har været i behandling med bisfosfonater (bruges til at forebygge

knoglesygdomme) kan have en højere risiko for at udvikle osteonekrose i kæberne.

Nedsat indhold af calcium i blodet (hypokalcæmi), som kan medføre muskelkramper, tør hud, en

brændende følelse, er indberettet for patienter i behandling med Zometa. Uregelmæssig hjerterytme

(hjertearytmi), anfald, spasmer og krampetilfælde (tetani) er indberettet som sekundære symptomer

ved alvorlig hypokalcæmi. I nogle tilfælde kan hypokalcæmien være livstruende. Fortæl det straks til

din læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer. Hvis du har hypokalcæmi, skal den korrigeres,

inden du får den første dosis af Zometa. Du skal have tilstrækkeligt tilskud af calcium og vitamin D.

Patienter i alderen 65 år og derover

Zometa kan gives til patienter i alderen 65 år og derover. Der er intet, der tyder på, at der kræves

særlige forholdsregler.

Børn og unge

Zometa bør ikke bruges til børn og teenagere under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Zometa

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller

planlægger at bruge anden medicin. Det er især vigtigt, at du fortæller lægen, hvis du også får:

Aminoglykosider (en type medicin til behandling af alvorlige infektioner), calcitonin (en type

medicin til behandling knogleskørhed efter menopausen og til for højt calcium), slyngediuretika

(vanddrivende medicin til behandling af forhøjet blodtryk eller væskesamlinger) eller anden

medicin, der sænker calcium, da kombinationen af disse stoffer og bisfosfonater kan forårsage,

at blodets indhold af calcium bliver for lavt.

Thalidomid (medicin brugt til at behandle en bestemt type blodkræft, der involverer knoglerne)

eller anden medicin, der kan skade nyrerne.

Aclasta (medicin, der også indeholder zoledronsyre og bruges til at behandle knogleskørhed og

andre ikke-kræft sygdomme i knoglerne), eller andre bisfosfonater, da den kombinerede effekt

af at tage disse lægemidler sammen med Zometa er ukendt.

Anti-angiogenetisk medicin (brugt til behandling af kræft), da kombination af dette og Zometa

har været forbundet med en øget risiko for osteonekrose i kæberne.

Graviditet og amning

Du bør ikke få Zometa, hvis du er gravid. Fortæl lægen, hvis du er gravid eller tror, du er det.

Du må ikke få Zometa, hvis du ammer.

Spørg din læge til råds, før du tager nogen form for medicin, mens du er gravid, eller hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der har været meget sjældne tilfælde af døsighed og søvnighed ved brug af Zometa. Vær derfor særlig

opmærksom når du kører bil, betjener maskiner eller udfører andre opgaver, der kræver din fulde

opmærksomhed.

Zometa indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit. Hvis din læge anvender en almindelig saltvandsopløsning til at fortynde

Zometa med, vil natriummængden pr. dosisenhed være større.

3.

Sådan gives Zometa

Zometa må kun gives af sundhedspersoner, som er trænet til at indgive bisfosfonater

intravenøst, dvs. gennem en blodåre.

For at undgå væskemangel skal du følge lægens anvisninger og drikke rigeligt med vand inden

infusionerne.

Følg nøje alle de andre instruktioner, som du har fået af din læge, apotekspersonalet eller af

sygeplejersken.

Hvor meget Zometa skal du have

Den normale enkeltdosis er 4 mg.

Hvis du har problemer med nyrerne, vil lægen give dig en lavere dosis afhængig af

sværhedsgraden af dine nyreproblemer.

Hvor ofte skal du have Zometa

Hvis du er i forebyggende behandling for knoglekomplikationer pga. knoglemetastaser, vil du få

en infusion af Zometa hver tredje til fjerde uge.

Hvis du er i behandling for at nedsætte calciumindholdet i blodet, vil du som regel kun få én

infusion med Zometa.

Hvordan får du Zometa

Zometa gives som drop (infusion) i en vene. Infusionen bør vare mindst 15 minutter og skal

gives som en enkelt intravenøs infusion i en separat infusionsslange.

Patienter, som ikke har for højt calciumindhold i blodet, vil få ordineret dagligt tilskud af calcium og

D-vitamin.

Hvis du har fået mere Zometa, end du skulle have haft

Hvis du har fået højere doser end dem, der er anbefalet, skal du nøje overvåges af din læge. Grunden

er, at du måske kan udvikle serum-elektrolyt afvigelser (fx unormale niveauer af calcium, fosfor og

magnesium) og/eller ændringer i nyrefunktionen, inkl. alvorlig nedsat nyrefunktion. Hvis dit

calciumniveau falder for meget, skal du måske have ekstra calcium tilført som infusion.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De

mest almindelige bivirkninger er normalt milde og vil sandsynligvis forsvinde efter kort tid.

Giv straks lægen besked, hvis du bemærker en eller flere af nedenstående bivirkninger:

Almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter):

Svært nedsat nyrefunktion (vil normalt blive afgjort af din læge ved hjælp af en speciel type

blodprøver).

Lavt niveau af calcium i blodet.

Ikke almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter):

Smerter i munden, tænder og/eller kæberne, hævelse eller ikke helende sår inde i munden eller

kæben, udflåd af gullig betændelse, følelsesløshed eller følelsen af tyngde i kæberne eller løsnen

af en tand. Disse symptomer kan være tegn på skade i kæbeknoglerne (osteonekrose). Fortæl det

straks til din læge eller tandlæge, hvis du får sådanne symptomer, mens du er i behandling med

Zometa eller efter behandlingsophør.

Uregelmæssig hjerterytme (atrieflimren) er set hos patienter, der fik zoledronsyre for

postmenopausal osteoporose. Det er på nuværende tidspunkt uklart, om zoledronsyre forårsager

uregelmæssig hjerterytme, men du skal sige det til din læge, hvis du oplever sådanne

symptomer efter, at du har fået zoledronsyre.

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner: åndenød, hævelse hovedsageligt i ansigt og hals.

Sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Som følge af lave calcium-værdier: uregelmæssig hjerterytme (hjertearytmi; sekundære

symptomer på hypokalcæmi).

En nyresygdom, der hedder Fanconis syndrom (vil normalt blive fastslået af din læge med nogle

bestemte urinprøver).

Meget sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Som følge af lave calcium-værdier: kramper, følelsesløshed og tetani (sekundære symptomer på

hypokalcæmi).

Sig det til lægen, hvis du får øresmerter, udflåd fra øret og/eller betændelse i øret. Dette kan

være tegn på knoglebeskadigelse i øret.

Der er i meget sjældne tilfælde set osteonekrose af andre knogler end kæben, særligt af hoften

eller låret. Fortæl det straks til din læge, hvis du oplever symptomer så som nyopstået ømhed,

smerte eller stivhed, eller en forværring af disse symptomer, mens du er i behandling med

Zometa eller efter endt behandling.

Giv lægen besked så hurtigt som muligt, hvis du bemærker en eller flere af nedenstående

bivirkninger:

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Lavt fosfatindhold i blodet.

Almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter):

Hovedpine og influenzalignende symptomer som feber, træthed, svaghed, døsighed,

kulderystelser samt knogle-, led- og/eller muskelsmerter. De fleste tilfælde har ikke krævet

speciel behandling, og symptomerne er forsvundet efter kort tid (nogle timer eller dage).

Mave-tarm-symptomer såsom kvalme og opkastning samt appetitløshed.

Betændelse i øjets bindehinde.

Lavt antal røde blodceller (anæmi).

Ikke almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter):

Overfølsomhedsreaktioner.

Lavt blodtryk.

Brystsmerter.

Hudreaktioner (rødme og hævelse) på infusionsstedet, udslæt, kløe.

Forhøjet blodtryk, åndenød, svimmelhed, angst, søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser, rysten,

følelsesløshed eller prikkende fornemmelse i hænder eller fødder, diarré, forstoppelse,

mavesmerter, mundtørhed.

Lavt antal hvide blodceller og blodplader.

Lavt indhold af magnesium og kalium i blodet. Din læge vil kontrollere dette og tage alle de

nødvendige forholdsregler.

Vægtøgning.

Øget svedtendens.

Søvnighed.

Sløret syn, tåreflåd, lysfølsomhed i øjnene.

Pludselig opstået kuldefølelse med besvimelse, slaphed eller kollaps.

Vejrtrækningsbesvær med hiven efter vejret eller hosten.

Nældefeber.

Sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Langsom hjerterytme.

Forvirring.

Usædvanlige brud på lårbensknoglen, primært hos patienter i langtidsbehandling for

osteoporose kan forekomme i sjældne tilfælde. Kontakt lægen, hvis du får smerter, svaghed

eller ubehag i låret, hoften eller lysken, idet det kan være tidlige tegn på et muligt brud på

lårbensknoglen.

Interstitiel lungesygdom (sygdom i alveolevævet).

Influenza-lignende symptomer herunder gigt (artritis) og hævede led.

Smertefuld rødme og/eller hævelse af øjet.

Meget sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Besvimelse på grund af lavt blodtryk.

Kraftige knogle-, led- og/eller muskelsmerter, lejlighedsvis invaliderende.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersoner ved, hvordan Zometa skal opbevares korrekt (se

afsnit 6).

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zometa indeholder

Aktivt stof: zoledronsyre. Et hætteglas indeholder 4 mg zoledronsyre, svarende til 4,264 mg

zoledronsyremonohydrat.

Øvrige indholdsstoffer: mannitol, natriumcitrat, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Zometa leveres som pulver i et hætteglas. Et hætteglas indeholder 4 mg zoledronsyre.

Hver pakning indeholder hætteglas med pulver sammen med en ampul med 5 ml vand til

infusionsvæsker, som skal bruges til at opløse pulveret.

Zometa leveres i enkeltpakninger, som indeholder henholdvis 1 eller 4 hætteglas og 1 eller 4 ampuller,

og i multipakninger, som indeholder 10 (10x 1+1) hætteglas og ampuller. Ikke alle pakningsstørrelser

er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Fremstiller

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 555

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

INFORMATION TIL SUNDHEDSPERSONER

Tilberedelse og indgift af Zometa

Når du skal tilberede en infusionsvæske indeholdende 4 mg zoledronsyre, skal du under

aseptiske forhold tilsætte 5 ml vand til injektion fra den ampul, der følger med pakningen til

hætteglasset med Zometa pulveret. Omryst hætteglasset forsigtigt for at opløse pulveret.

Fortynd den opløste Zometa opløsning (5 ml) yderligere med 100 ml infusionsvæske som er

calciumfri eller fri for andre divalente kationer. Hvis der kræves en nedsat dosis af Zometa, skal

der først udtages en passende mindre volumen af den rekonstituerede opløsning (4 mg/5 ml)

som angivet nedenfor og derefter fortynde yderligere med 100 ml infusionsopløsning. For at

undgå eventuelle uforligeligheder skal der enten bruges 0,9% w/v natriumchlorid- eller 5% w/v

glucoseinjektions-/infusionsvæske

til fortynding.

Den rekonstituerede Zometa opløsning må ikke blandes med calciumholdige opløsninger

eller andre opløsninger indeholdende divalente kationer som lakteret Ringers væske.

Instruktion for tilberedning af reducerede doser af Zometa:

Udtag det passende volumen af den opløste opløsning (4 mg/5 ml) efter følgende:

4,4 ml til 3,5 mg dosis

4,1 ml til 3,3 mg dosis

3,8 ml til 3,0 mg dosis

Kun til engangsbrug. Al ubrugt opløsning bør kasseres. Kun klar opløsning uden partikler og

misfarvning må bruges. Aseptiske teknikker skal anvendes under tilberedning af infusionen.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal den rekonstituerede og fortyndede opløsning til

infusion anvendes straks. Hvis den ikke anvendes straks, er opbevaringstid og -betingelser før

brug brugerens ansvar og bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2 °C – 8 °C. Den afkølede

opløsning skal derefter tilpasses stuetemperatur før administration.

Opløsningen indeholdende zoledronsyre indgives ved en enkelt intravenøs infusion over

15 minutter i en separat infusionsslange. Patienternes hydreringsstatus skal vurderes før og efter

indgivelsen af Zometa for at sikre, de er tilstrækkeligt hydrerede.

Undersøgelser med forskellige typer af infusionsslanger fremstillet af polyvinylklorid,

polyethylen og polypropylen viste ingen uforligelighed med Zometa.

Da der ikke eksisterer data om forligeligheden af Zometa med andre intravenøst indgivne

stoffer, må Zometa ikke blandes med andre lægemidler eller stoffer og bør altid indgives

gennem en separat infusionsslange

Hvordan skal Zometa opbevares

Zometa opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Zometa efter den udløbsdato, der står på æsken.

Det uåbnede hætteglas kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Den fortyndede Zometa infusionsvæske bør anvendes straks for at undgå mikrobiologisk

kontaminering.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zometa 4 mg/5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

zoledronsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får du behandling med dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får behandling med Zometa

Sådan gives Zometa

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Zometa er zoledronsyre, der tilhører en gruppe af stoffer kaldet bisfosfonater.

Zoledronsyre virker ved at binde sig til knoglerne og nedsætte knogleomsætningshastigheden. Det

bruges til:

At forebygge knoglekomplikationer,

fx knoglebrud, hos voksne

patienter med

knoglemetastaser

(spredning af kræft fra den primære kræftknude til knoglerne).

At nedsætte mængden af calcium

i blodet hos voksne, hvor det er for højt som følge af

tilstedeværelsen af en tumor. Tumorer kan accelerere den normale knogleomsætning på en

sådan måde, at afgivelsen af calcium fra knoglerne forøges. Denne tilstand kaldes

tumorinduceret hyperkalcæmi (TIH).

2.

Det skal du vide, før du får behandling med Zometa

Følg nøje alle instruktioner, som du har fået af din læge.

Lægen vil tage en blodprøve, inden du begynder behandling med Zometa, og vil med regelmæssige

mellemrum kontrollere, hvordan du reagerer på behandlingen.

Du må ikke få Zometa:

hvis du ammer.

hvis du er allergisk over for zoledronsyre, et andet bisfosfonat (den gruppe af stoffer, som

Zometa tilhører) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zometa (angivet i punkt 6).

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zometa 4 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et hætteglas indeholder 4 mg zoledronsyre, svarende til 4,264 mg zoledronsyremonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

Hvidt til råhvidt pulver og klar, farveløs solvens.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse af skeletrelaterede hændelser (patologiske frakturer, spinal kompression,

strålebehandling eller operation af knogler, eller tumorinduceret hyperkalcæmi) hos voksne

patienter med fremskreden malign sygdom og knoglemetastaser.

Behandling af voksne patienter med tumorinduceret hyperkalcæmi (TIH).

4.2

Dosering og administration

Zometa må kun udskrives og administreres til patienter af sundhedspersonale med erfaring i

administration af intravenøse bisfosfonater. Patienter i behandling med Zometa bør få udleveret

indlægssedlen og patienthuskekortet.

Dosering

Forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med fremskreden malign sygdom og

knoglemetastaser

Voksne og ældre

Anbefalet dosis til forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med fremskreden malign

sygdom og knoglemetastaser er 4 mg zoledronsyre hver 3. til 4. uge.

Patienterne bør også tage oralt calciumtilskud på 500 mg samt 400 IE D-vitamin daglig.

I beslutningen om at behandle patienter med knoglemetastaser for at forebygge knoglerelaterede

hændelser bør det tages med i betragtning, at behandlingen først har effekt efter 2-3 måneder.

Behandling af TIH

Voksne og ældre

Den anbefalede dosis ved hyperkalcæmi (albuminkorrigeret serumcalcium

12,0 mg/dl eller

3,0 mmol/l) er en enkelt dosis på 4 mg zoledronsyre.

Nyreinsufficiens

TIH:

Behandling med Zometa til TIH-patienter, som også har svær nyreinsufficiens, bør kun overvejes efter

vurdering af risici og fordele ved behandlingen. I kliniske forsøg blev patienter med serum-kreatinin

>400 μmol/l eller >4,5 mg/dl ekskluderet. Det er ikke nødvendigt at dosisjustere patienter med TIH og

serum-kreatinin <400 μmol/l eller <4,5 mg/dl (se afsnit 4.4).

Forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med fremskreden malign sygdom og

knoglemetastaser:

Når behandling med Zometa initieres hos patienter med multipelt myelom eller knoglemetastatisk

skade fra solide tumorer bør serum-kreatinin og kreatininclearence (CLcr) bestemmes. CLcr beregnes

ud fra serum-kreatinin ved brug af Cockeroft-Gault formlen. Zometa anbefales ikke til patienter, der

før behandlingen initieres, har svær nyreinsufficiens, som i denne population er defineret som CLcr

<30 ml/min. I kliniske forsøg med Zometa blev patienter med serum-kreatinin >265

mol/l eller

>3,0 mg/dl ekskluderet.

Til patienter med knoglemetastaser, der før behandlingen initieres, har mild til moderat

nyreinsufficiens, som i denne population er defineret som CLcr 30–60 ml/min, anbefales følgende

dosis af Zometa (se også afsnit 4.4):

Baseline kreatinin clearance (ml/min)

Anbefalet dosis af Zometa*

>60

4,0 mg zoledronsyre

50–60

3,5 mg* zoledronsyre

40–49

3,3 mg* zoledronsyre

30–39

3,0 mg* zoledronsyre

*

Dosis er beregnet ud fra forudsætning om et mål-AUC på 0,66 (mgt/l) (CLcr=75 ml/min). Den

nedsatte dosis til patienter med nyreinsufficiens forventes at give samme AUC, som er set hos

patienter med kreatinin clearence på 75 ml/min.

Efter påbegyndelse af behandling bør serum-kreatinin måles før hver dosis af Zometa, og

behandlingen bør tilbageholdes, hvis nyrefunktionen forværres. Forværring af nyrefunktion blev i

kliniske studier defineret som følger:

Øgning på 0,5 mg/dl eller 44 μmol/l hos patienter med normal serum-kreatinin ved baseline

(<1,4 mg/dl eller <124 μmol/l).

Øgning på 1,0 mg/dl eller 88 μmol/l hos patienter med abnorm kreatinin ved baseline

(>1,4 mg/dl eller >124 μmol/l).

I kliniske studier blev behandling med Zometa først genoptaget når kreatinin-niveauet faldt inden for

10% over baselineværdien (se afsnit 4.4). Behandling med Zometa bør genoptages med den samme

dosis som blev givet før afbrydelse af behandlingen.

Pædiatrisk population

Zoledronsyres sikkerhed og virkning hos børn i alderen 1 år til 17 år er ikke klarlagt. De foreliggende

data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Administration

Intravenøs anvendelse.

Zometa 4 mg pulver og solvent til infusionsvæske, opløsning rekonstitueret yderligere i 100 ml (se

pkt. 6.6) skal indgives som en enkelt intravenøs infusion over minimum 15 minutter.

Hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion anbefales nedsatte doser af Zometa (se afsnittet

”Dosering” ovenfor samt pkt. 4.4).

Instruktion i fremstilling af reducerede doser Zometa

Udtag en passende volumen af den rekonstituerede opløsning (4 mg/5 ml):

4,4 ml til 3,5 mg dosis

4,1 ml til 3,3 mg dosis

3,8 ml til 3,0 mg dosis

For instruktioner om rekonstitution og fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6. Den

udtagne mængde af den rekonstituerede opløsning skal fortyndes i 100 ml sterilt 0,9% w/v

natriumchlorid- eller 5% w/v glucoseinjektions-/infusionsvæske. Dosis skal indgives som en enkelt

intravenøs infusion over minimum 15 minutter.

Reskonstitueret opløsning af Zometa må ikke blandes med calcium eller anden divalent kationholdig

infusionsopløsning såsom Ringer-lactatopløsning, og bør indgives som en enkelt intravenøs opløsning

i en separat infusionsslange.

Patienter skal holdes velhydrerede før og efter administration af Zometa.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, andre bisfosfonater eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

Amning (se pkt. 4.6)

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Før indgift af Zometa skal patienterne vurderes med henblik på at sikre, de er vel hydrerede.

Overhydrering bør undgås hos patienter med risiko for hjertesvigt.

Standard hyperkalcæmirelaterede metabolske parametre som serumniveauer af calcium, fosfat og

magnesium, bør monitoreres grundigt efter påbegyndt behandling med Zometa. Hvis hypokalcæmi,

hypofosfatæmi eller hypomagnesiæmi forekommer kan supplement behandling være nødvendigt i kort

tid. Ubehandlede hyperkalcæmiske patienter har generelt nogen grad af nedsat nyrefunktion, hvorfor

omhyggelig monitorering af nyrefunktionen bør overvejes.

Zometa indeholder den samme aktive substans som Aclasta (zoledronsyre). Patienter, som behandles

med Zometa, bør ikke samtidig behandles med Aclasta eller andre bisfosfonater, da den kombinerede

effekt af disse stoffer er ukendt.

Nyreinsufficiens

Patienter med TIH og verificeret forværret nyrefunktion bør evalueres på relevant vis, og det bør

overvejes om den potentielle gavn af behandling opvejer de mulige ricisi.

Ved beslutning om at behandle patienter med knoglemetastaser til forebyggelse af skeletrelaterede

hændelser, bør det tages i betragtning at behandlingens effekt først indtræder efter 2–3 måneder.

Zometa har været forbundet med rapporter om nedsat nyrefunktion. Faktorer, der kan øge potentialet

for nedsættelse af nyrefunktionen, inkluderer dehydrering, allerede eksisterende nyreinsufficiens,

adskillige cyklus af Zometa og andre bisfosfonater så vel som brug af andre nefrotoksiske lægemidler.

Selvom risikoen reduceres ved administration af 4 mg zoledronsyre over 15 minutter, kan der stadig

opstå forværring af nyrefunktionen. Der er rapporteret forværring af nyrefunktion, progression til

nyresvigt samt dialyse hos patienter efter initial dosis eller enkeltdosis af 4 mg zoledronsyre. Der er

hos nogen patienter også set stigninger i serum-kreatinin ved kronisk administration af Zometa i

anbefalede doser til forebyggelse af skeletrelaterede hændelser, selvom dette er mindre hyppigt.

Patienter bør få deres serum-kreatinin niveau vurderet før hver dosis af Zometa. Ved initiering af

behandling til patienter med knoglemetastaser og mild til moderat nyreinsufficiens anbefales nedsatte

doser af zoledronsyre. Hos patienter, der har påvist forværret nyrefunktion under behandling, bør

Zometa tilbageholdes. Zometa bør kun genoptages, når serum-kreatinin igen er inden for 10% af

baseline. Zometa behandling bør genoptages med samme dosis som givet før afbrydelse af

behandlingen.

I betragtning af zoledronsyres potentielle indflydelse på nyrefunktionen, manglende omfattende

kliniske sikkerhedsdata hos patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion (i kliniske studier defineret

som serumkreatinin

mol/l eller

4,5 mg/dl hos patienter med TIH, og ≥265 µmol/l eller

≥3,0 mg/dl hos patienter med henholdsvis cancer og knoglemetastaser) i forhold til deres baseline

værdi og kun begrænsede farmakokinetiske data hos patienter med svært nedsat nyrefunktion ved

baselinien (serumkreatinin clearance <30 ml/min), kan Zometa ikke anbefales til patienter med

alvorlig nedsat nyrefunktion.

Leverinsufficiens

Da der kun eksisterer begrænsede kliniske data for patienter med kraftigt nedsat leverfunktion, kan der

ikke gives nogen specifikke anbefalinger for denne patientgruppe.

Osteonekrose

Osteonekrose af kæberne

Osteonekrose af kæberne (ONJ) er blevet rapporteret med frekvensen ”ikke almindelig” i kliniske

forsøg hos patienter behandlet med Zometa. Erfaringer efter markedsføring og litteratur tyder på

hyppigere indberetninger af ONJ afhængigt af tumorens type (avanceret brystkræft, myelomatose). Et

studie viste, at ONJ var hyppigere hos myelomatose patienter, sammenlignet med andre kræftpatienter

(se pkt. 5.1)

Behandlingens start eller en ny behandling bør udskydes hos patienter med uhelede sår i det bløde væv

i munden, undtaget i akutte medicinsk tilfælde. Et tandeftersyn med passende forebyggende

tandbehandling og en individuel benefit/risk-vurdering anbefales inden behandling med bisfosfonater

hos patienter med samtidige risikofaktorer.

Følgende risikofaktorer skal tages i betragtning, når risikoen for at udvikle osteonekrose af kæberne

skal vurderes hos den enkelte patient:

Bisfosfonatets potens (øget risiko ved højpotente stoffer), administrationsvej (øget risiko ved

parenteral administration) og kumuleret dosis af bisfosfonater.

Cancer, følgesygdomme (fx anæmi, koagulationslidelse, infektion), rygning.

Samtidig behandling: kemoterapi, angiogenesehæmmere (se pkt. 4.5), stråleterapi i nakke og

hoved, kortikosteroider.

Tandsygdom i anamnesen, dårlig mundhygiejne, parodontal sygdom, invasiv tandbehandling

(fx tandudtrækninger) og dårligt tilpassede tandproteser.

Alle patienter bør opfordres til at opretholde en god mundhygiejne, gennemgå rutinemæssige

tandeftersyn og straks rapportere eventuelle orale symptomer såsom tandmobilitet, smerter eller

hævelse eller vedvarende sår eller sekretion under behandling med Zometa. Under behandling bør

invasiv tandbehandling udføres med forsigtighed og undgås tæt på administration af zoledronsyre. For

patienter, som udvikler osteonekrose af kæberne under behandling med bisfosfonater, kan

tandoperationer forværre disse forhold. For patienter med behov for tandoperationer er der ikke nogen

tilgængelige data, der viser, om stop af behandlingen med bisfosfonater reducerer risikoen for

osteonekrose af kæben.

Planen for patienter, der udvikler osteonekrose, bør laves i tæt samarbejde mellem den behandlende

læge og en tandlæge eller oral kirurg med ekspertise i osteonekrose. Midlertidig afbrydelse af

zoledronsyrebehandling bør overvejes, indtil tilstanden er afhjulpet og bidragende risikofaktorer er

mindsket så vidt muligt.

Osteonekrose af andre anatomiske steder

Der er rapporteret osteonekrose af øregangen med bisfosfonater, hovedsageligt i forbindelse med

langtidsbehandling. Mulige risikofaktorer for osteonekrose af øregangen inkluderer steroider og

kemoterapi og/eller lokale risikofaktorer som infektioner eller traumer. Muligheden for osteonekrose

af øregangen skal overvejes hos patienter, der får behandling med bisfosfonater, og som udviser

øresymptomer, herunder kroniske øreinfektioner.

Derudover har der været sporadiske rapporter om osteonekrose af andre steder, inklusive hoften og

femur. Disse tilfælde blev overvejende rapporteret hos voksne cancerpatienter, som blev behandlet

med Zometa.

Muskel- og knoglesmerter

Ved erfaring efter markedsføring er der rapporteret om alvorlige og lejlighedsvis invaliderende

knogle-, led-, og/eller muskelsmerter hos patienter i behandling med Zometa. Sådanne rapporter har

dog været sjældent forekommende. Tidsrummet til forekomst af symptomer varierede fra én dag til

flere måneder efter behandlingsstart. De fleste patienter havde symptomlindring efter afslutning af

behandling. Nogle havde tilbagevendende symptomer ved gentagen behandling med Zometa eller med

andre bisfosfonater.

Atypiske frakturer på femur

Der er rapporteret om atypiske subtrokantære og diafyseale femurfrakturer ved bisfosfonatbehandling,

primært hos patienter i langtidsbehandling af osteoporose. Disse transverse eller korte oblikke

frakturer kan forekomme hvor som helst på femur, fra lige under trochanter minor til lige over det

suprakondylære svaj. Disse frakturer forekommer efter minimalt eller intet traume, men nogle

patienter får lår- eller lyskesmerter, ofte med tilhørende billedmæssige karakteristika af stressfrakturer,

uger til måneder før den komplette femurfraktur viser sig. Frakturerne er ofte bilaterale. Derfor bør

den kontralaterale femur undersøges hos patienter, som behandles med bisfosfonater, og som har

pådraget sig en fraktur af lårbensskaftet. Dårlig heling af disse frakturer er også blevet rapporteret. Det

bør overvejes at seponere bisfosfonat hos patienter med mistanke om atypisk femurfraktur, indtil der

foreligger en evaluering af patienten, baseret på en individuel benefit/risk-vurdering.

Patienten skal informeres om at rapportere enhver lår-, hofte- eller lyskesmerte under

bisfosfonatbehandlingen, og alle patienter, som fremviser disse symptomer, skal evalueres for en

ufuldstændig femurfraktur.

Hypokalcæmi

Hypokalcæmi er blevet rapporteret hos patienter i behandling med Zometa. Hjertearytmi og

neurologiske bivirkninger (herunder kramper, hypæstesi og tetani) er blevet rapporteret sekundært til

tilfælde af alvorlig hypokalcæmi. Der er blevet rapporteret alvorlige, hospitalskrævende tilfælde af

hypokalcæmi. I nogle tilfælde er livstruende hypokalcæmi forekommet (se pkt. 4.8). Der skal udvises

forsigtighed, når Zometa gives sammen med lægemidler, der vides at forårsage hypokalcæmi, da de

kan have en synergistisk effekt, resulterende i svær hypokalcæmi (se pkt 4.5). Serumcalcium bør

måles og hypokalcæmi korrigeres, inden Zometa-behandling påbegyndes. Patienterne skal have

tilstrækkeligt tilskud af calcium og vitamin D.

Zometa indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit. Hvis Zometa fortyndes med en almindelig saltvandsopløsning (0,9 % w/v

natriumchlorid) inden administration, vil natriummængden pr. dosisenhed være større.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

I kliniske studier er Zometa indgivet samtidig med almindeligt anvendte anticancerlægemidler,

diuretika, antibiotika og analgesika uden tilsyneladende kliniske interaktioner. Zoledronsyre udviser

ingen mærkbar binding til plasmaproteiner og hæmmer ikke de humane P450-enzymer

in vitro

afsnit 5.2), men der er ikke udført nogen formelle kliniske interaktionsstudier.

Der tilrådes forsigtighed, når bisfosfonater indgives sammen med aminoglykosider, calcitonin eller

loop-diuretika, da disse stoffer kan have en additiv effekt og give et lavere serumcalciumniveau i

længere perioder end påkrævet (se pkt. 4.4).

Der bør udvises forsigtighed når Zometa anvendes sammen med andre potentielt nefrotoksiske

lægemidler. Opmærksomheden henledes endvidere på muligheden for udvikling af hypomagnesiæmi

under behandlingen.

Hos patienter med multipelt myelom kan risikoen for nedsat nyrefunktion øges, når Zometa anvendes i

kombination med thalidomid.

Der tilrådes forsigtighed, når Zometa indgives sammen med anti-angiogene lægemidler, da der er set

en øget hyppighed af osteonekrose af kæberne hos patienter i samtidig behandling med disse

lægemidler.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af zoledronsyre til gravide kvinder. Dyrestudier har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. Zometa bør ikke

anvendes under graviditet. Kvinder i den fertile alder skal tilrådes at undgå at blive gravide.

Amning

Det er ukendt, om zoledronsyre udskilles i human mælk. Zometa er kontraindikeret hos kvinder, der

ammer (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Zoledronsyres potentielle uønskede virkninger på fertiliteten blev vurderet i rotter hos forældre og F1

generationen. Dette resulterede i unormalt store farmakologiske effekter, der menes at være relateret

til stoffets hæmning af knogle-calcium-metabolismen, resulterende i periparturient hypokalcæmi, en

klasseeffekt for bisfosfonater, dystoci og afslutning af forsøget før tid. Disse resultater forhindrede

bestemmelsen af zoledronsyres definitive effekt på fertiliteten hos mennesker.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Bivirkninger såsom svimmelhed og døsighed kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner, der skal derfor iagttages forsiktighed når Zometa anvendes i forbindelse med bilkørsel og

betjening af maskiner.

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

Inden for 3 dage efter indgivelse af Zometa er en akut fasereaktion blevet indrapporteret med

symptomer som knoglesmerter, feber, træthed, artralgi, myalgi, stivhed og artritis med efterfølgende

hævede led; disse symptomer aftager som regel inden for få dage (se beskrivelse af udvalgte

bivirkninger).

Følgende er de vigtigeste identificerede risici med Zometa for de godkendte indikationer:

Nedsat nyrefunktion, osteonekrose af kæberne, akut fasereaktion, hypokalcæmi, atrieflimren,

anafylaksi, interstitiel lungesygdom. Frekvenserne for hver af de identificerede risici er vist i Tabel 1.

Tabel over bivirkninger

De følgende bivirkninger, opført i Tabel 1, er samlet fra kliniske forsøg og post-marketing rapporter

efter fortrinsvis kronisk behandling med 4 mg zoledronsyre:

Tabel 1

Bivirkningerne er ordnet under overskrifter om hyppighed, den hyppigste først, ved brug af de

følgende konventionelle regler: Meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til <1/10), ikke

almindelig (

1/1.000 til <1/100), sjælden (

1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Blod og lymfesystem

Almindelig

Anæmi

Ikke almindelig

Trombocytopeni, leukopeni

Sjælden

Pancytopeni

Immunsystemet

Ikke almindelig

Overfølsomhedsreaktioner

Sjælden

Angioneurotisk ødem

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Angst, søvnforstyrrelser

Sjælden

Konfusion

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Svimmelhed, paræstesier, dysgeusi, hypæstesi,

hyperæstesi, tremor, døsighed

Meget sjælden

Kramper, hypæstesi og tetani (sekundært til

hypokalcæmi)

Øjne

Almindelig

Konjunktivitis

Ikke almindelig

Sløret syn, sklerit og orbital inflammation

Sjælden

Uveitis

Meget sjælden

Episcleritis

Hjerte

Ikke almindelig

Hypertension, hypotension, atrieflimren,

hypotension førende til synkope eller

kredsløbssvigt

Sjælden

Bradykardi, hjertearytmi (sekundært til

hypokalcæmi)

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Dyspnø, hoste, bronkokonstriktion

Sjælden

Interstitiel lungesygdom

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Kvalme, opkastning, nedsat appetit

Ikke almindelig

Diarré, obstipation, abdominalsmerter,

dyspepsi, stomatitis, mundtørhed

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Pruritus, udslæt (inklusive erythematøst og

makuløst udslæt), øget svedtendens

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

Knoglesmerter, myalgi, ledsmerter, generel

smerte

Ikke almindelig

Muskelspasmer, osteonekrose af kæberne

Meget sjælden

Osteonekrose af øregangen (klasse-bivirkning

for bisfosfonater) og andre anatomiske steder,

inklusive femur og hofte

Nyrer og urinveje

Almindelig

Nedsat nyrefunktion

Ikke almindelig

Akut nyresvigt, hæmaturi, proteinuri

Sjælden

Erhvervet Fanconis syndrom

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Feber, influenzalignende syndrom

(inkluderende træthed, kulderystelser,

utilpashed og hedeture)

Ikke almindelig

Asteni, perifere ødemer, reaktioner ved

injektionsstedet (inklusive smerter, irritation,

hævelse, induration), brystsmerter,

vægtøgning, anafylaktisk reaktion/shock,

urticaria

Sjælden

Artritis og hævede led som symptomer på en

akut fasereaktion

Undersøgelser

Meget almindelig

Hypofosfatæmi

Almindelig

Øgninger i serumkreatinin og serumurea,

hypokalcæmi

Ikke almindelig

Hypomagnesiæmi, hypokaliæmi

Sjælden

Hyperkaliæmi, hypernatriæmi

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Nedsat nyrefunktion

Der er rapporter om nedsat nyrefunktion i forbindelse med Zometa. I en pooled analyse af

sikkerhedsdata fra Zometa-registreringsstudier vedrørende forebyggelse af knogle-relaterede

hændelser hos patienter med fremskreden malign sygdom, der involverer knoglerne, var frekvensen af

bivirkninger med relation til nedsat nyrefunktion, og som formodes at være relateret til Zometa,

følgende: 3,2% ved multipelt myelom, 3,1% ved prostatacancer, 4,3% ved brystcancer og 3,2% ved

lunge- og andre solide tumorer. Faktorer, der kan øge risikoen for nedsat nyrefunktion, inkluderer

dehydrering, allerede eksisterende nyreinsufficiens, flere behandlingscyklusser af Zometa eller andre

bisfosfonater så vel som brug af andre nefrotoksiske lægemidler eller brug af en kortere infusionstid

end anbefalet på nuværende tidspunkt. Der er rapporteret om forværring af nyrefunktionen,

progression til nyresvigt og dialyse hos patienter efter den initiale dosis og efter 4 mg enkeltdosis af

zoledronsyre (se pkt. 4.4).

Osteonekrose af kæberne

Tilfælde af osteonekrose i kæberne er blevet rapporteret, overvejende hos cancerpatienter i behandling

med lægemidler, der hæmmer knogleresorption, såsom Zometa (se pkt. 4.4). Mange af disse patienter

har også modtaget kemoterapi og kortikosteroider og viste tegn på lokal infektion inklusive

osteomyelitis. Størstedelen af rapporterne referer til cancerpatienter, som har fået trukket en tand ud

eller har fået foretaget andre tandoperationer.

Atrieflimren

I et 3-års, randomiseret, dobbeltblindet, kontrolleret studie, som evaluerede effekt og sikkerhed af

zolendronsyre 5 mg én gang årligt versus placebo ved behandling af postmenopausal osteoporose

(PMO), var den generelle forekomst af atrieflimren 2,5 % (96 ud af 3.862) og 1,9 % (75 ud af 3.852)

hos patienter, som fik henholdsvis zoledronsyre 5 mg og placebo. Frekvensen af atrieflimren som

alvorlig utilsigtigt hændelse var 1,3 % (51 ud af 3.862) og 0,6 % (22 ud af 3.852) hos patienter som fik

henholdsvis zoledronsyre 5 mg og placebo. Skævheden som blev observeret i studiet er ikke

observeret i andre studier med zoledronsyre, ej heller i studier med Zometa (zoledronsyre) 4 mg hver

3-4 uge i onkologiske patienter. Mekanismen bag den øgede forekomst af atrieflimren i dette ene

kliniske studie er ukendt.

Akut fasereaktion

Denne bivirkning består af en række symptomer der inkluderer feber, myalgi, hovedpine, smerter i

arme og ben, kvalme, opkastning, diarré, artralgi og artritis med efterfølgende hævede led.

Starttidspunktet er ≤ 3 dage efter infusion med Zometa, og reaktionen er også refereret til ved brug af

termerne ”inluenza-lignende symptomer” eller ”symptomer efter dosering”.

Atypiske femurfrakturer

Efter markedsføringen er følgende bivirkninger blevet rapporteret (hyppighed sjælden):

Atypiske subtrokantære og diafyseale femurfrakturer (bisfosfonat klasseeffekt).

Hypokalcæmi-relaterede bivirkninger

Hypokalcæmi er en vigtig, identificeret risiko ved Zometa ved de godkendte indikationer. Baseret på

evalueringen af både kliniske studier og tilfælde post-marketing er der tilstrækkelig evidens til at

understøtte en sammenhæng mellem Zometa-behandling og de rapporterede tilfælde af hypokalcæmi

og den sekundære udvikling af hjertearytmi. Desuden synes der at være en association mellem

hypokalcæmi og de sekundære neurologiske bivirkninger, der er rapporteret i disse tilfælde, herunder

kramper, hypæstesi og tetani (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Klinisk erfaring med akut overdosis af Zometa er begrænset. Indgivelse af doser op til 48 mg af

zoledronsyre er fejlagtigt blevet rapporteret. Patienter, som har fået højere doser end de anbefalede (se

pkt. 4.2), bør derfor overvåges nøje, eftersom nedsat nyrefunktion (inklusive nyresvigt) og

serum-elektrolyt (inklusive calcium, fosfor og magnesium) forstyrrelser er blevet observeret. I tilfælde

af hypokalcæmi bør calciumglukonat-infusioner administreres, hvis det er klinisk indikeret.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/681281/2015

EMEA/H/C/000336

EPAR - sammendrag for offentligheden

Zometa

Zoledronsyre

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Zometa.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Zometa skal anvendes.

Hvad er Zometa?

Zometa er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof zoledronsyre. Det fås som et pulver (4 mg) og

en solvens og som et koncentrat (4 mg/5 ml), begge til fremstilling af en opløsning til infusion (drop i

en vene), og som en færdig opløsning til infusion (4 mg/100 ml).

Hvad anvendes Zometa til?

Zometa kan anvendes til forebyggelse af knoglekomplikationer hos voksne med fremskreden kræft,

der påvirker knoglerne. Komplikationerne kan bl.a. være brud (knoglebrud), rygmarvskompression

(når rygmarven presses sammen af knoglen), knoglelidelser, der kræver stråleterapi eller operation,

og forhøjet calciumindhold i blodet (hypercalcæmi). Zometa kan også anvendes til at behandle forhøjet

calciumindhold i blodet, der skyldes svulster (tumorer).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Zometa?

Zometa må kun anvendes af en læge med erfaring i brugen af denne type lægemiddel (som indgives i

en vene).

Den normale dosis Zometa er én infusion på 4 mg over mindst 15 minutter. Når lægemidlet anvendes

til forebyggelse af knoglekomplikationer, kan infusionen gentages hver tredje til fjerde uge, og

patienterne bør desuden tage calcium- og D-vitamintilskud. Det anbefales at give en lavere dosis til

Zometa

EMA/681281/2015

Side 2/3

patienter med knoglemetastaser (når kræften har spredt sig til knoglerne), hvis de har milde til

moderate nyreproblemer. Det anbefales heller ikke til patienter med svære nyreproblemer.

Hvordan virker Zometa?

Det aktive stof i Zometa, zoledronsyre, er et bisphosphonat. Det blokerer virkningen af osteoklasterne,

der er de celler i kroppen, som medvirker ved nedbrydningen af knoglevævet. Derved nedsættes

knogletabet. Nedsættelsen af knogletabet mindsker risikoen for knoglebrud. Dette er en fordel for

kræftpatienter med metastaser.

Patienter med svulster kan have forhøjet mængde calcium i blodet, der er afgivet fra knoglerne. Da

Zometa forebygger nedbrydning af knoglerne, hjælper det også med at reducere den mængde

calcium, der afgives til blodet.

Hvordan blev Zometa undersøgt?

Der blev gennemført tre hovedundersøgelser med over 3 000 voksne med knoglemetastaser, hvor man

undersøgte Zometas evne til at forebygge knogleskader. Zometa blev sammenlignet med placebo (en

uvirksom behandling) i to af undersøgelserne og med pamidronat (et andet bisphosphonat) i den

tredje. Det primære mål for virkningen var antallet af patienter, som oplevede mindst én ny

knoglerelateret hændelse i en periode på 13 måneder. Det omfattede enhver form for

knoglekomplikation, der krævede enten strålebehandling eller operation, enhver form for knoglebrud

eller enhver forekomst af rygmarvskompression.

Zometa blev også sammenlignet med pamidronat i to hovedundersøgelser, der i alt omfattede 287

voksne med forhøjet calciumindhold i blodet som følge af svulster. Det primære mål for virkningen var

antallet af patienter, hvis calciumindhold i blodet var vendt tilbage til det normale indhold inden 10

dage efter behandlingen.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Zometa?

I de to første undersøgelser af patienter med knoglemetastaser var antallet af patienter, som oplevede

en ny knoglerelateret hændelse, mindre med Zometa (33-38 %) end med placebo (44 %). I den tredje

undersøgelse var Zometa lige så virksomt som pamidronat: 44 % af de patienter, som fik Zometa,

oplevede mindst én knoglerelateret hændelse, sammenlignet med 46 % af dem, som fik pamidronat.

Hos patienterne med forhøjet calciumindhold i blodet var Zometa mere virksomt end pamidronat. Når

resultaterne af de to undersøgelser blev betragtet samlet, var calciumindholdet i blodet vendt tilbage

til det normale indhold inden 10 dage efter behandlingen hos 88 % af dem, som havde fået Zometa,

og hos 70 % af dem, som havde fået pamidronat.

Hvilken risiko er der forbundet med Zometa?

Den hyppigste bivirkning ved Zometa (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er et unormalt

lavt indhold af fosfater i blodet. Der er rapporteret sjældne tilfælde af osteonekrose i kæben

(beskadigelse af kæbebenene, der kan medføre smerter, sår i munden eller løse tænder) (hos mellem

1 og 10 patienter ud af 1 000). Den fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger ved Zometa

fremgår af indlægssedlen.

Zometa

EMA/681281/2015

Side 3/3

Zometa må ikke anvendes hos patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for zoledronsyre, andre

bisphosphonater eller andre af indholdsstofferne. Zometa bør ikke anvendes til behandling af gravide

eller ammende.

Hvorfor blev Zometa godkendt?

CHMP konkluderede, at fordelene ved Zometa er større end risiciene og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Zometa?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Zometa anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Zometa, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Virksomheden, som markedsfører Zometa, vil desuden udarbejde et patientkort med oplysninger om

risikoen for osteonekrose i kæben og en instruks til patienter om at kontakte deres læge, hvis de

oplever symptomer.

Andre oplysninger om Zometa

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Zometa den 20. marts 2001.

Den fuldstændige EPAR for Zometa findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Zometa, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev senest ajourført i 11-2015.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information