Zinbryta

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

28-06-2018

Aktiv bestanddel:
daclizumab
Tilgængelig fra:
Biogen Idec Ltd
ATC-kode:
L04AC01
INN (International Name):
daclizumab
Terapeutisk gruppe:
immunosuppressiva
Terapeutisk område:
Multipel sclerose
Terapeutiske indikationer:
Zinbryta er indiceret hos voksne patienter til behandling af recidiverende former for multipel sklerose (RMS).
Produkt oversigt:
Revision: 8
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003862
Autorisation dato:
2016-07-01
EMEA kode:
EMEA/H/C/003862

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

02-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

28-06-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

28-06-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

28-06-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

28-06-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

02-05-2018

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zinbryta 150 mg

injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte

Zinbryta 150 mg

injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen

daclizumab beta

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst

i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Udover denne indlægsseddel vil din læge give dig et patientkort. Det indeholder vigtige

oplysninger om sikkerheden, som du skal være bekendt med inden og under behandlingen med

Zinbryta.

Gem indlægssedlen og patientkortet. Du kan få brug for at læse dem igen. Behold indlægssedlen

og patientkortet under behandlingen og i 6 måneder efter den sidste dosis Zinbryta, da der kan

opstå bivirkninger, også efter du har afsluttet behandlingen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

punkt. 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Zinbryta

Sådan skal du bruge Zinbryta

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sådan injicerer du Zinbryta

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Zinbryta er daclizumab beta. Det tilhører en type lægemidler, der kaldes monoklonale

antistoffer.

Hvad bruges Zinbryta til

Zinbryta bruges til at behandle voksne med attakvis multipel sklerose (MS), som ikke har haft respons,

trods behandling med mindst 2 MS-behandlinger, og som ikke kan få anden behandling.

Ved MS forårsager kroppens immunsystem en betændelseslignende reaktion (inflammation), som

beskadiger den beskyttende isolering (kaldes myelin) omkring nerverne i centralnervesystemet

(herunder hjernen og rygmarven). Dette tab af myelin kaldes demyelinisering, og det forhindrer

nerverne i at fungere korrekt.

Mennesker med attakvis MS har gentagne anfald (attakker) med symptomer forårsaget af, at nerverne

ikke fungerer ordentligt. Disse symptomer varierer fra patient til patient, men involverer ofte

problemer såsom gangbesvær, synsforstyrrelser og balanceproblemer.

Symptomerne kan forsvinde helt, når attakket er overstået, men med tiden kan nogle problemer blive

permanente mellem attakkerne og gribe ind i de daglige aktiviteter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Sådan virker Zinbryta

Zinbryta virker ved at forhindre kroppens immunsystem i at beskadige hjernen og rygmarven.

Det kan være med til at reducere antallet af attakker, og det kan forsinke udviklingen af handikap på

grund af MS. Behandling med Zinbryta kan hjælpe til at forebygge, at du får det værre, men det vil

ikke helbrede din MS. Lægen vil beslutte, om Zinbryta er det rette lægemiddel til dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Zinbryta

Brug ikke Zinbryta

Hvis du er allergisk over for enhver form af daclizumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Zinbryta angivet i punkt 6.

Hvis du har leverproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Zinbryta:

hvis du har andre autoimmunsygdomme udover MS

hvis du tager anden medicin og naturlægemidler eller har gjort det for nylig. Lægen vil evaluere,

om de lægemidler eller kosttilskud du tager har leverbivirkninger, og om du må fortsætte med at

tage disse lægemidler, mens du tager Zinbryta

Hvis du lider af

depression

eller har gjort det.

Hvis du har

en alvorlig infektion

såsom lungebetændelse.

Hvis du har nogensinde har haft tuberkulose (TB) eller bor i et område, hvor tuberkulose

forekommer, kan du have en større risiko for at få tuberkulose. Måske vil din læge teste dig for

TB, inden du begynder behandling med Zimbryta, og overvåge dig under behandlingen.

Mulige leverproblemer

Zinbryta kan forårsage alvorlige leverproblemer, der kan være livstruende eller medføre død. Der kan

forekomme alvorlige leverproblemer både hurtigt efter behandlingen med Zinbryta påbegyndes, når

som helst under behandlingen og flere måneder efter behandlingsophør. Også selvom du ikke før har

haft leverproblemer, vil din læge tage blodprøver for at teste din leverfunktion. Du skal have taget

følgende:

en blodprøve inden du starter

behandlingen, for at kontrollere leverfunktionen og om du har

hepatitis B og C. Hvis din blodprøve viser, at du har leverproblemer, vil lægen beslutte, om

Zinbryta skal startes.

mindst

månedlige blodprøver under

behandlingen, så tæt på hver dosis af Zinbryta som

muligt, og hyppigere, hvis lægen beslutter, at det er nødvendigt.

prøver i

op til 6 måneder efter, du er stoppet med

behandlingen. Bivirkninger kan også opstå

efter endt behandling (se alvorlige bivirkninger i punkt 4)

Det er meget vigtigt, at du får taget disse blodprøver regelmæssigt. Hvis du ikke møder op til

dine planlagte blodprøvekontroller, kan lægen beslutte sig for at stoppe behandlingen med

Zinbryta.

Du vil få et patientkort med yderligere oplysninger om, hvad du skal være opmærksom på, mens du

tager Zinbryta. Behold dette kort under behandlingen og i 6 måneder efter endt behandling. Når du får

medicin, også selvom det ikke er for din MS, skal du vise patientkortet til lægen, apotekspersonalet

eller sundhedspersonalet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Kontakt omgående din læge, hvis du får et eller flere af nedenstående symptomer:

kvalme uden grund

opkastning

ondt i maven

øget træthed

manglende appetit

huden eller det hvide i øjnene bliver gullig

mørk (tefarvet) urin

Disse symptomer kan være tegn på problemer med din lever. Hvis du udvikler leverproblemer, kan din

MS-læge stoppe behandlingen med Zinbryta og henvise dig til en leverspecialist (se punkt 4,

Bivirkninger).

Børn og unge

Zinbryta

må ikke bruges

til børn og unge under 18 år. Zinbrytas sikkerhed og virkning hos denne

aldersgruppe er ikke kendt.

Ældre

Zinbryta er kun blevet undersøgt hos meget få personer over 55 år. Hvis du er over 55, kan din læge

stadig ordinere Zinbryta til dig.

Brug af anden medicin sammen med Zinbryta

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller naturlægemidler eller har gjort det for nylig.

Lægen vil evaluere, om nogle af de lægemidler eller kosttilskud, du tager, har leverbivirkninger, og

om du må fortsætte med disse lægemidler, mens du får Zinbryta.

Vaccinationer

Hvis du skal vaccineres, skal du spørge din læge først, da Zinbryta kan påvirke, hvor godt vaccinen

virker. Det er vist, at vacciner mod sæsoninfluenza (inaktiv vaccine) er effektive, når de gives til

patienter, der bruger Zinbryta. Zinbrytas virkning på andre vacciner (levende vacciner) kendes dog

ikke.

Graviditet og amning

Da der kun er begrænsede data om brug af Zinbryta under graviditet, skal risikoen for barnet og

fordelen for moderen tages i betragtning. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er

gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette

lægemiddel.

Det er ukendt, om Zinbryta udskilles i mælken hos mennesker. Din læge vil hjælpe dig med at

beslutte, om du skal stoppe med at amme eller stoppe med at bruge Zinbryta.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det forventes ikke, at Zinbryta vil påvirke din evne til at køre motorkøretøj og bruge maskiner. Din

læge vil fortælle dig, om din sygdom gør det muligt for dig at køre motorkøretøj og betjene maskiner

på sikker vis.

Zinbryta indeholder en lille mængde natrium

Hver dosis Zinbryta indeholder 0,14 mmol natrium pr. dosis, d.v.s. den er i det væsentlige natriumfri

og kan anvendes af patienter, der følger en natriumfattig diæt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

3.

Sådan skal du bruge Zinbryta

En læge med erfaring i behandling af MS vil ordinere Zinbryta til dig.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Anbefalet dosis

Dosis for Zinbryta er 150 mg hver måned.

Forsøg at give dig selv injektionen den samme dag hver måned som en hjælp til at huske det. Giv

f.eks. dig selv injektionen den første dag i hver måned.

Du skal også have taget en blodprøve for at måle dine levertal hver måned, så tæt på hver dosis af

Zinbryta som muligt, og hyppigere, hvis lægen beslutter, at det er nødvendigt. Det er meget vigtigt, at

du ikke glemmer at få taget denne blodprøve. Forsøg at sætte en fast dag af til det hver måned.

Kontakt din læge, hvis du tror, du har glemt at få taget en blodprøve.

Selvinjektion

Zinbryta injiceres under huden (subkutant) i låret, i maven eller på bagsiden af overarmene. Du kan se

detaljerede anvisninger i, hvordan du injicerer Zinbryta i punkt 7, Sådan injicerer du Zinbryta.

Din læge eller sygeplejersken skal undervise dig i, hvordan du giver dig selv injektionerne. Læs og

følg de råd, der gives i punkt 7.

Hvis du har svært med at håndtere injektionssprøjten/pennen, så spørg din sygeplejerske eller læge til

råds, de kan sikkert hjælpe dig.

Hvor længe skal du bruge Zinbryta

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal bruge Zinbryta. Foretag ikke nogen ændringer,

medmindre din læge siger, at du skal.

Hvis din læge har bedt dig stoppe med at bruge lægemidlet, må du ikke begynde at bruge det igen,

førend lægen siger, at du må. Hvis din MS ikke responderer på Zinbryta, kan lægen beslutte at stoppe

din behandling med Zinbryta.

Hvis du har brugt for meget Zinbryta

Hvis du har injiceret mere end din sædvanlige dosis, og du får bivirkninger eller er bekymret, skal du

tale med din læge eller sygeplejerske. Patienter har taget det dobbelte af den anbefalede dosis Zinbryta

uden at få alvorlige, ekstra bivirkninger.

Hvis du har glemt at tage Zinbryta

Zinbryta injiceres månedligt. Forsøg at sætte en fast dag i måneden af til det for således at hjælpe dig

med at huske injektionen.

Hvis du glemmer en dosis, og det er inden for 2 uger fra din glemte dosis, skal du give dig selv

en injektion, så snart du kan. Fortsæt derefter som normalt og hold dig til din sædvanlige

injektionsdag.

Hvis der er gået mere end 2 uger fra din glemte dosis, skal du springe den glemte dosis over og

tage den næste dosis på den sædvanlige dag.

Tag under ingen omstændigheder to injektioner som erstatning for en glemt dosis.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Forsøg

ikke selv at behandle bivirkninger

, men kontakt din læge eller sygeplejerske. Nogle bivirkninger

kan nødvendiggøre, at din læge afbryder behandlingen og henviser dig til en specialist.

Alvorlige bivirkninger:

Leverproblemer:

(Almindelige - kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter)

kvalme uden grund

opkastning

ondt i maven

øget træthed

manglende appetit

huden eller det hvide i øjnene bliver gullig

mørk (tefarvet) urin

(Ikke almindelig – kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Svær leverbetændelse, som kan være livstruende eller medføre død

Kontakt omgående lægen. Disse bivirkninger kan være tegn på et alvorlig leverproblem.

Patientkortet indeholder yderligere oplysninger om disse bivirkninger.

Hudreaktioner:

(Almindelige - kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

svært, udbredt udslæt.

Depression:

(Ikke almindelige - kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

en følelse af ualmindelig tristhed, håbløshed eller ringe selvagtelse

irritabilitet, bliver hurtigt vred

nervøsitet, angst

tanker om at gøre skade på dig selv eller begå selvmord

Lungeinfektioner:

(Almindelige - kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

lungeinfektion (f.eks. lungebetændelse, bronkitis)

Lavt antal røde blodlegemer (autoimmun hæmolytisk anæmi):

(Ikke almindelig – kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

bleghed

øget træthed

mørk urin

stakåndethed

huden eller det hvide i øjnene bliver gullig.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Øget træthed, mørk urin, og hvis huden eller det hvide i øjenene bliver gullig, kan også være

symptomer på leverproblemer, se punktet ovenfor om leverproblemer.

Tarminflammation (colitis):

(Almindelig - kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

diarré, der ikke holder op

ondt i maven

feber

blod i afføringen

Ondt i maven kan også være et symptom på leverproblemer, se punktet ovenfor om leverproblemer.

Et lavt antal hvide blodlegemer (lymfocytter)

Zinbryta kan nedsætte antallet af hvide blodlegemer, derfor skal du have dit blod tjekket hver 3.

måned.

Kontakt omgående lægen,

hvis du får alvorlige bivirkninger.

Andre bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger

(kan påvirke flere end 1 ud af 10 patienter)

luftvejsinfektioner såsom hoste og forkølelser (infektion i de øvre luftveje)

forhøjede leverenzymer i blodet (viser sig i blodprøverne)

Almindelige bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter)

influenza

ondt i halsen, betændelse i mandlerne (svælgkatar, strubekatar)

løbende næse (rhinitis)

hududslæt, herunder betændt, irriteret, kløende, tør eller skællende hud (dermatitis, eksem,

psoriasis)

hudinfektion (folliculitis, akne)

nedsat antal leukocyt (viser sig i blodprøverne)

stigning i kropstemperatur (feber)

betændte eller forstørrede lymfeknuder (lymfadenopati, lymfadenitis)

diarré

forandringer i blodet (anæmi), som kan få dig til at føle dig svag

Ikke almindelige bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter)

Immunsygdom, der kan påvirke lungerne, huden og lymfeknuderne (sarkoidose)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Forsøg ikke at

behandle bivirkninger selv. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Opbevar Zinbryta fyldt injektionssprøjte/pen i den originale yderpakning for at beskytte mod

lys. Hold pakningen lukket, indtil du skal bruge en ny injektionssprøjte/pen.

Opbevares i køleskab (2

C til 8

Må ikke nedfryses. Kassér Zinbryta, hvis det ved et uheld har været udsat for frost.

Hvis du ikke har mulighed for at opbevare Zinbryta i køleskab, kan injektionssprøjter/penne

opbevares ved stuetemperatur (op til 30

C) i den originale yderpakning i op til 30 dage.

Sørg for, at Zinbryta højst er 30 dage uden for køleskab.

Hvis Zinbryta har været uden for køleskab i mere end 30 dage i alt, eller hvis du ikke er sikker

på, hvor længe Zinbryta har stået ved stuetemperatur, skal du kassere injektionssprøjten/pennen

(se punkt 7, Sådan injicerer du Zinbryta).

Sæt ikke Zinbryta tilbage i køleskab, efter det har opnået stuetemperatur.

Yderligere information

Anvend ikke dette lægemiddel, hvis du bemærker, at:

injektionssprøjten/pennen er revnet eller ødelagt

injektionsvæsken er uklar eller indeholder partikler

injektionsvæsken har en anden farve end farveløs til let gullig

pennen er blevet tabt eller er synligt beskadiget.

Bortskaffelse

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zinbryta indeholder:

Aktivt stof: daclizumab beta.

Hver fyldte injektionssprøjte indeholder 150 mg daclizumab beta i 1 ml injektionsvæske, opløsning.

Hver fyldte pen indeholder 150 mg daclizumab beta i 1ml injektionsvæske, opløsning.

Øvrige indholdsstoffer: natriumsuccinat, ravsyre, natriumchlorid, polysorbat 80, vand til

injektionsvæsker (se punkt 2 ‘Zinbryta indeholder en lille mængde natrium’).

Udseende og pakningsstørrelser

Zinbryta er en farveløs til let gullig, klar til opalescerende injektionsvæske i en injektionssprøjte/pen.

Pakningsstørrelser: Hver pakning indeholder en fyldt glas-injektionssprøjte/fyldt pen med en påsat

kanyle, klar til injektion. En multipakning med tre pakker med én injektionssprøjte/pen i hver er også

tilgængelig.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Biogen Idec Ltd.

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Storbritannien

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Fremstiller

Biogen (Danmark) Manufacturing ApS

Biogen Allé 1

Hillerød

DK-3400

Danmark

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Biogen Belgium N.V./S.A.

+32 2 219 12 18

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

+370 5 278 68 88

България

ТП ЕВОФАРМА

+359 2 962 12 00

Luxembourg/Luxemburg

Biogen Belgium N.V./S.A.

+32 2 219 12 18

Česká republika

Biogen (Czech Republic) s.r.o.

+420 255 706 200

Magyarország

Biogen Hungary Kft.

+36 (1) 899 9883

Danmark

Biogen (Denmark) A/S

+45 77 41 57 57

Malta

Pharma MT limited

+356 213 37008/9

Deutschland

Biogen GmbH

+49 (0) 89 99 6170

Nederland

Biogen Netherlands B.V.

+31 20 542 2000

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

+372 617 7410

Norge

Biogen Norway AS

+47 23 40 01 00

Ελλάδα

Genesis Pharma SA

+30 210 8771500

Österreich

Biogen Austria GmbH

+43 1 484 46 13

España

Biogen Spain SL

+34 91 310 7110

Polska

Biogen Poland Sp. z o.o.

+48 22 351 51 00

France

Biogen France SAS

+33 (0)1 41 37 95 95

Portugal

Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica

Unipessoal, Lda

+351 21 318 8450

Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

+385 (0) 1 230 34 46

Ireland

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

+353 (0)1 463 7799

România

Johnson & Johnson Romania S.R.L.

+40 21 207 18 00

Slovenija

Biogen Pharma d.o.o.

+386 1 511 02 90

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Ísland

Icepharma hf

+354 540 8000

Slovenská republika

Biogen Slovakia s.r.o.

+421 2 323 340 08

Italia

Biogen Italia s.r.l.

+39 02 584 9901

Suomi/Finland

Biogen Finland Oy

+358 207 401 200

Κύπρος

Genesis Pharma Cyprus Ltd

+357 22 769946

Sverige

Biogen Sweden AB

+46 8 594 113 60

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

+371 678 93561

United Kingdom

Biogen Idec Limited

+44 (0) 1628 50 1000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu .

Anvisninger på næste side

7.

Sådan injicerer du Zinbryta

Injektion af Zinbryta

Læs disse anvisninger, før du begynder at bruge Zinbryta, og hver gang du får en ny pakning med

lægemidlet. Der kan være nye oplysninger. Disse oplysninger kan ikke erstatte samtaler med din læge

eller sygeplejerske om din sygdom eller din behandling.

Bemærk:

Før du bruger den fyldte injektionssprøjte med Zinbryta første gang,

skal lægen eller

sygeplejersken vise dig, hvordan du klargør og injicerer den fyldte injektionssprøjte med

Zinbryta rigtigt.

Brug

ikke

mere end én fyldt injektionssprøjte om måneden.

Den fyldte injektionssprøjte med Zinbryta er kun beregnet til injektion af lægemidlet under

huden (subkutant).

Hver fyldt injektionssprøjte med Zinbryta kan kun anvendes én gang.

ikke

den fyldte

injektionssprøjte med Zinbryta med andre.

Nødvendigt udstyr til din injektion med Zinbryta

Fyldt injektionssprøjte med Zinbryta

150 mg fyldt injektionssprøjte

Figur A

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Ekstraudstyr, som ikke følger med i pakken (se figur B):

spritserviet

gazeserviet

selvklæbende bandage eller plaster

Bed din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken forklare dig, hvordan du skal kassere brugte

injektionssprøjter.

Figur B

Spritserviet

Gazeserviet

Selvklæbe

bandage

eller

plaster

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Den fyldte injektionssprøjte med Zinbryta består af (se figur C)

Kanylehætte

Lægemiddel

Stempel

Fingerkrave

Glascylin

Figur C

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Klargøring til injektionen

Bemærk:

Før du gør din injektion klar, skal du tage injektionssprøjten ud af køleskabet og lade den

opnå stuetemperatur. Dette tager cirka 30 minutter.

Anvend

ikke

eksterne varmekilder, såsom varmt vand, til at opvarme den fyldte

injektionssprøjte med Zinbryta.

Fingerkraven giver dig et bedre greb i injektionssprøjten og skal blive på.

Trin 1: Saml tingene og vask dine hænder

Find en ren og plan overflade med god belysning, såsom et bord. Saml de ting, du skal bruge til at

give dig selv eller få en injektion.

Vask dine hænder med sæbe og vand.

Trin 2: Kontroller den fyldte Zinbryta injektionssprøjte

Kontroller udløbsdatoen på den fyldte

Zinbryta injektionssprøjte (se figur D).

Anvend

ikke

den fyldte Zinbryta

injektionssprøjte efter udløbsdatoen.

Kontroller, at Zinbryta-lægemidlet er

farveløst eller let gulligt (se figur E).

Anvend

ikke

den fyldte Zinbryta

injektionssprøjte, hvis væsken er

uklar eller indeholder partikler.

Du vil måske se luftbobler i

Zinbryta-lægemidlet. Dette er

normalt, og boblerne skal ikke

fjernes før injektion.

Figur D

Figur E

Lægemiddel

Udløbs-

dato

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Foretag injektionen

Trin 3: Vælg og rengør injektionsstedet

Den fyldte Zinbryta injektionssprøjte er kun

beregnet til subkutan injektion (injektion i

huden).

Den fyldte Zinbryta injektionssprøjte er

beregnet til injektion i maven, låret eller

bagsiden af overarmene (se figur F).

Injicer

ikke

direkte ind i navlen.

Injicer

ikke

et sted på kroppen, hvor

huden er irriteret, øm, rød, har blå

mærker eller er tatoveret, inficeret

eller arret.

Vælg et injektionssted og aftør huden med

en spritserviet.

Lad injektionsstedet tørre af sig selv, inden

dosis injiceres

.

Du må

ikke

røre ved eller puste på dette

sted igen, før du giver injektionen.

Trin 4: Fjern kanylehætten

Hold fast i injektionssprøjtens glascylinder

med den ene hånd. Sørg for, at hånden ikke

trykker på fingerkraven. Tag godt fat i

kanylehætten med den anden hånd og træk

den lige af kanylen (se figur G).

Vær forsigtig

, når du fjerner kanylehætten,

for ikke at komme til skade på kanylen.

Rør

ikke

ved kanylen.

Pas på

sæt

ikke

hætten på den fyldte

Zinbryta injektionssprøjte igen. Du kan

komme til skade på kanylen.

Figur F

Lår

Mave

Bagsiden af

overarmene

Kanyleh

ætte

Kanyle

Figur G

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Trin 5: Klem forsigtigt om injektionsstedet

Klem forsigtigt om huden omkring det

rengjorte injektionssted med

tommelfingeren og pegefingeren for at lave

en lille bule (se figur H).

Trin 6: Injicér lægemidlet

Hold den fyldte Zinbryta injektionssprøjte i

en vinkel på 45-90° i forhold til

injektionsstedet (se figur I). Stik hurtigt

kanylen lige i hudfolden, indtil kanylen er

trængt helt ind under huden (se figur I).

Slip hudfolden, når kanylen er stukket ind.

Træk

ikke

stemplet tilbage.

Tryk langsomt stemplet helt i bund, indtil

injektionssprøjten er tom (se figur J).

Træk

ikke

den fyldte Zinbryta

injektionssprøjte ud af injektionsstedet, før

du har trykket stemplet helt i bund.

Figur H

Figur I

Figur J

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Trin 7: Fjern den fyldte injektionssprøjte fra injektionsstedet

Træk kanylen lige ud (se figur K).

Pas på

sæt

ikke

hætten på den fyldte

Zinbryta injektionssprøjte igen. Du kan

komme til skade på kanylen.

Brug

ikke

Zinbryta injektionssprøjten igen.

Efter injektion

Trin 8: Bortskaffelse af den brugte Zinbryta injektionssprøjte

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvordan du skal bortskaffe den brugte

injektionssprøjte på korrekt vis.

Trin 9: Pleje af injektionsstedet

Sæt en gazeserviet, selvklæbende bandage eller plaster på injektionsstedet, hvis det er nødvendigt.

Generelle advarsler

Genanvend

ikke

den fyldte Zinbryta injektionssprøjte.

ikke

den fyldte Zinbryta injektionssprøjte med andre.

Opbevar den fyldte Zinbryta injektionssprøjte og al anden medicin utilgængeligt for børn.

Opbevaring

Den anbefalede opbevaring er kontrolleret afkøling mellem 2 °C og 8 °C i den lukkede,

originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Om nødvendigt kan Zinbryta opbevares uden afkøling i den lukkede originale yderpakning ved

op til 30 °C i op til 30 dage.

Sæt

ikke

den fyldte Zinbryta injektionssprøjte tilbage i køleskab, efter den har opnået

stuetemperatur.

ikke

nedfryses eller udsættes for høje temperaturer.

Figur K

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

7.

Sådan injicerer du Zinbryta

Forsigtig!

Fjern

ikke

hætten, før du er klar til at injicere.

Læs disse anvisninger, før du begynder at bruge Zinbryta, og hver gang du får en ny pakning med

lægemidlet. Der kan være nye oplysninger. Disse oplysninger kan ikke erstatte samtaler med din læge

eller sygeplejerske om din sygdom eller din behandling.

Bemærk:

Før du bruger pennen for første gang,

skal lægen eller sygeplejersken vise dig eller din

hjælper, hvordan du klargør og injicerer pennen.

Pennen er kun beregnet til injektion under huden (subkutant).

Hver pen må kun anvendes én gang.

Del ikke

pennen med andre, for at undgå at overføre en infektion til dem eller selv få en

infektion fra dem..

Brug ikke mere end 1

pen om måneden.

Anvend ikke

pennen, hvis den er blevet

tabt eller er synligt beskadiget

Nødvendigt udstyr til injektion med Zinbryta pennen:

1 Zinbryta 150 mg pen (se figur A)

Før brug – Zinbryta pennens forskellige dele (se figur A):

Før brug –Zinbryta pennens forskellige dele (se figur A):

Figur A

Forsigtig! Fjern ikke hætten

, før du er klar til at injicere. Hvis du fjerner hætten, må du

ikke sætte den på pennen igen. Hvis den sættes på igen, kan det medføre, at pennen låser.

Ekstraudstyr, som ikke følger med i pakken (se figur B):

Figur B

Grønne striber

synlige

Vindue for

injektionsstatus

Legeme

Medicinvindue

Medicin synlig

Hætte

Spritserviet

Gazeserviet

Selvklæbende

bandage

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Klargøring til injektion

Trin 1: Tag pennen ud af køleskabet

a. Tag pennen ud af æsken i køleskabet 30 minutter før injektionen skal foretages, så den kan få

mulighed for at opnå stuetemperatur.

Anvend

ikke

eksterne varmekilder, såsom varmt vand, til at opvarme pennen.

Trin 2: Saml tingene, og vask dine hænder

a. Find en ren og plan overflade med god belysning, såsom et bord, og saml de ting, du skal bruge

til at give dig selv eller få en injektion.

b. Vask dine hænder med sæbe og vand.

Trin 3: Kontroller Zinbryta pennen (figur C)

Kontroller vinduet for injektionsstatus. Du

skal kunne se grønne striber.

Kontroller udløbsdatoen.

Kontroller medicinvinduet og se efter, at

Zinbryta-injektionsvæsken er farveløs til let

gullig.

Anvend

ikke

pennen, hvis:

Du ikke ser de grønne striber

vinduet for injektionsstatus.

Den er udløbet

Væsken er uklar eller indeholder

partikler

Bemærk

: Du vil måske se luftbobler i

medicinvinduet. Dette er normalt og vil ikke

påvirke din dosis.

Anvend ikke

pennen, hvis den har været

tabt eller er synligt beskadiget

Figur C

Trin 4: Vælg og rengør dit injektionssted

Vælg et injektionssted på låret, maven eller

bagsiden af overarmen (se fremhævede

områder på figur D).

Hvis nogle steder er for vanskelige for dig

at nå, kan du bede en trænet hjælper om

hjælp.

Injicér

ikke

et sted på kroppen, hvor

huden

er irriteret, rød, har et blåt mærke, er

tatoveret, inficeret eller arret

Injicér

ikke

direkte

i navlen

Aftør huden med en spritserviet.

Bemærk: Undlad at berøre eller puste

dette sted, før injektionen foretages.

Lad injektionsstedet tørre af sig selv, inden

dosis injiceres.

Figur D

Udløbs-

dato

Vindue for

injektionsstatus

Medicin-

vindue

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Foretag injektionen

Trin 5: Fjern Zinbryta pennens hætte

Træk pennens hætte lige af og læg den til

side (se figur E). Pennen er nu klar til

injektion.

Advarsel! Undlad

at berøre, aftørre eller på

anden måde manipulere kanylehætten. Du

kan komme til skade på kanylen, eller

pennen kan låse.

Sæt ikke

hætten på pennen igen. Dette kan

låse pennen.

Figur E

Trin 6: Foretag injektionen

Hold pennen over injektionsstedet.

Kontrollér, at du kan se de grønne striber i

vinduet for status for injektion (se figur F).

Hold pennen i en vinkel på 90

over

injektionsstedet.

Bemærk

: Lad ikke pennen hvile på

injektionsstedet, før du er klar til at injicere. Dette

kan medføre, at pennen låser ved et uheld.

Figur F

Tryk pennen ned på injektionsstedet og hold

den nede.

Du vil høre en klikkende lyd.

Dette fortæller

dig, at medicinen injiceres (se figur G).

Figur G

Kliklyd

starter

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Fortsæt med at holde pennen nede på

injektionsstedet, indtil den klikkende lyd er

stoppet (se figur H).

Løft ikke

pennen væk fra injektionsstedet, før

den klikkende lyd er stoppet, og du ser grønne

flueben i vinduet for status for injektion.

Figur H

Advarsel! Hvis du ikke hører klikkende

lyde, eller du ikke ser grønne flueben

vinduet for injektionsstatus efter at have

forsøgt at injicere, kan pennen være låst, og

du har muligvis ikke fået injektionen. Hvis

dette sker, skal du

kontakte din læge,

sygeplejerske eller apotekspersonalet.

Trin 7: Fjern Zinbryta pennen fra injektionsstedet

Efter den klikkende lyd er stoppet, løftes

pennen væk fra injektionsstedet.

Kanylehætten vil bevæge sig ud, så den

dækker kanylen, og låse (se figur I).

Hvis der er blod på injektionsstedet, skal du

tørre det af med gazeservietten og sætte en

selvklæbende bandage eller et plaster på.

Figur I

Kliklyd

Kliklyd

stopper

Hold

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Trin 8: Kontrollér, at du har fået hele din dosis Zinbryta (se figur J).

Kontrollér vinduet for injektionsstatus. Du

skal kunne se grønne flueben.

Kontrollér medicinvinduet. Du skal kunne se

et gult stempel.

Figur J

Efter injektionen

Efter brug – Zinbryta pennens forskellige dele (se figur K):

Figur K

Bemærk

: Når pennen fjernes fra injektionsstedet, vil kanylehætten låse for at beskytte mod skade

forårsaget af kanylen.

Sæt ikke hætten på pennen igen.

Trin 9: Bortskaffelse af brugte Zinbryta penne

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvordan du bortskaffer den brugte pen på

korrekt vis.

Sæt ikke hætten på pennen igen.

Trin 10: Pleje af injektionsstedet

Sæt en gazeserviet, selvklæbende bandage eller plaster på injektionsstedet, hvis det er nødvendigt.

Vindue for

injektionsstatus

Medicin-

vindue

Grønt flueben synlig

Vindue for

injektionsstatus

Legeme

Medicinvindue

Kanylehætte

Kanyle

Gult stempel synligt

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Opbevaring

Den anbefalede opbevaring er kontrolleret afkøling mellem 2 °C og 8 °C i den lukkede,

originale æske for at beskytte lægemidlet mod lys.

Om nødvendigt kan Zinbryta opbevares uden afkøling i den lukkede originale æske ved op til

30 °C i op til 30 dage.

Sæt

ikke

Zinbryta pennen i køleskabet igen efter opvarmning til stuetemperatur.

ikke

nedfryses eller udsættes for høje temperaturer.

Zinbryta pennen og al anden medicin opbevares utilgængeligt for børn.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG IV

VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF

BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/-TILLADELSERNE

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Videnskabelige konklusioner

Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport om PSUR'en/PSUR'erne for daclizumab beta er

CHMP nået frem til følgende videnskabelige konklusioner:

Sarkoidose

12 tilfælde af sarkoidose, bekræftet af sundhedspersonale, er rapporteret kumulativt fra kliniske

studier. Der er ikke blevet rapporteret nogen risikofaktorer eller alternativ ætiologi i nogen af disse

tilfælde. Der er også en plausibel virkningsmekanisme for udvikling af sarkoidose på grund af den

immunmodulerende virkning af daclizumab beta og daclizumab betas involvering i udviklingen af

andre immunmedierede hændelser. Et kausalt forhold mellem daclizumab beta og sarkoidose anses for

muligt.

Colitis

Der er modtaget 4 nye alvorlige tilfælde af colitis, der er bekræftet af sundhedspersonale, i løbet af

denne periode. Kumulativt er der indhentet 24 tilfælde af colitis fra kliniske studier. Der er en

plausibel virkningsmekanisme for udvikling af denne colitis på grund af de immunmodulerende

egenskaber ved daclizumab beta og daclizumab betas involvering i udviklingen af andre

immunmedierede hændelser. Et kausalt forhold mellem daclizumab beta og colitis er muligt.

Pkt. 4.8 i produktresuméet er blevet gennemgået, og bivirkningen sarkoidose er blevet tilføjet med

hyppigheden ikke almindelig, og bivirkningen colitis med hyppigheden almindelig.

CHMP tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner.

Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for daclizumab beta er CHMP af den opfattelse, at

benefit/risk-forholdet for det lægemiddel/de lægemidler, der indeholder daclizumab beta, forbliver

uændret under forudsætning af, at de foreslåede ændringer indføres i produktinformationen

CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne ændres.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zinbryta 150 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte

Zinbryta 150 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 150 mg daclizumab beta i 1 ml injektionsvæske, opløsning.

Hver fyldt pen indeholder en fyldt injektionssprøjte med 150 mg daclizumab beta i

1 ml injektionsvæske, opløsning.

Daclizumab beta produceres i en pattedyrscellelinje (NS0) vha. rekombinant dna-teknologi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning (injektion).

Farveløs til let gullig, klar til let opalescerende væske med pH 6.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Zinbryta er indiceret til behandling af voksne patienter med attakvis multipel sklerose (MS), der har

haft et utilstrækkeligt respons på mindst to sygdomsmodificerende behandlinger (

disease modifying

therapies,

DMT'er) og hvor behandling med enhver anden DMT’er er kontraindiceret eller på anden

vis ikke er egnet (se pkt. 4.4).

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal indledes af en læge med erfaring i behandling af multipel sklerose.

Dosering

Den anbefalede dosis er 150 mg Zinbryta som subkutan injektion én gang om måneden.

Patienten skal informeres om, at hvis en dosis glemmes, og det er inden for 2 uger fra den glemte

dosis, skal den glemte dosis injiceres omgående og behandlingen derefter fortsætte i henhold til den

oprindelige, månedlige doseringsplan.

Hvis en dosis glemmes, og der er gået mere end 2 uger fra den glemte dosis, skal den glemte dosis

springes over og patienten vente indtil den næste, planlagte dosis og derefter fortsætte behandlingen i

henhold til den oprindelige, månedlige doseringsplan.

Der må kun administreres én dosis ad gangen til at opveje en glemt dosis.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Særlige populationer

Ældre

Der var en begrænset erfaring med eksponering hos patienter over 55 år fra kliniske studier med

daclizumab beta. Det er ikke klarlagt, om disse patienter reagerer anderledes sammenlignet med yngre

patienter.

Nedsat nyrefunktion

Daclizumab beta er ikke blevet undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion. Da renal udskillelse

ikke er en primær eliminationsvej, betragtes dosisjustering ikke som nødvendig (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Daclizumab beta er ikke blevet undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion. Zinbryta er

kontraindiceret hos patienter med forudeksisterende nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3 og 4.4).

Pædiatrisk population

Zinbrytas sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

Zinbryta er til subkutan brug.

Det anbefales, at patienterne undervises i korrekt teknik, således at patienten selv kan indgive

subkutane injektioner med den fyldte injektionssprøjte/fyldte pen. De sædvanlige injektionssteder for

subkutane injektioner er lår, abdomen og bagsiden af overarmene.

Zinbryta leveres med kanylen påsat. Fyldte injektionssprøjter/fyldte penne indeholder kun en enkelt

dosis og skal kasseres efter brug.

Sikkerhedsforanstaltninger før håndtering og administration af lægemidlet

Når Zinbryta tages ud af køleskabet, skal det stå, indtil stuetemperatur er opnået (20-30°C) (cirka

30 minutter), før det indgives. Zinbryta må ikke opvarmes med eksterne varmekilder såsom varmt

vand.

Dette lægemiddel må ikke anvendes, hvis:

sprøjten/pennen er revnet eller itu

injektionsvæsken er uklar eller indeholder partikler

injektionsvæsken har en anden farve end farveløs til let gullig

pennen er blevet tabt eller er synligt beskadiget.

4.3

Kontraindikationer

Zinbryta er kontraindiceret til patienter med alvorlig overfølsomhed (f.eks. anafylaksi eller

anafylaktoide reaktioner) over for alle former af daclizumab eller over for et eller flere af

hjælpestofferne i Zinbryta (se pkt. 6.1).

Forudeksisterende leversygdom eller nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Leverskade

På grund af risikoen for leverskade, er anvendelsen af Zinbryta begrænset (se pkt. 4.1).

Alvorlig leverskade, herunder forhøjede aminotransferaser i serum og dødelige tilfælde af autoimmun

hepatitis og fulminant leversvigt er forekommet hos patienter behandlet med Zinbryta (se pkt. 4.8).

Tilfældene forekom hurtigt efter behandlingen blev initieret, hos patienter, der fik gentagne

behandlingsforløb, og flere måneder efter seponering.

Før behandlingen med Zinbryta indledes, skal aminotransferase- (ALAT og ASAT) og totale

bilirubinniveauer i serum måles, og patienterne skal screenes for hepatitis B (HBV) og C (HCV).

Initiering af behandling anbefales ikke hos patienter med ALAT eller ASAT ≥ 2 gange den øvre

normalgrænse (ULN), og behandlingen er kontraindiceret hos patienter med forudeksisterende nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.3). For patienter, der tester positive for HBV- eller HCV-infektion, anbefales

det at konsultere en læge med erfaring i at behandle HBV eller HCV. Initiering af behandling

anbefales ikke hos patienter med andre samtidige autoimmunsygdomme end multipel sklerose i

anamnesen.

Patientens aminotransferaser og totalt bilitrubin i serum skal monitoreres mindst månedligt så tæt på

hver administration som muligt, og hyppigere efter klinisk indikation under behandlingen og i op til 6

måneder efter den sidste Zinbryta-dosis. Det anbefales at seponere behandlingen hos patienter, der

opnår niveauer af ALAT eller ASAT > 3 gange ULN, uanset bilirubin-niveauerne.

Patienterne skal informeres om risikoen for leverskade, behovet for periodisk monitorering, og advares

om tegn og symptomer, der kunne tyde på leverdysfunktion. Hvis en patient udvikler kliniske tegn

eller symptomer, der tyder på leverdysfunktion (dvs. uforklarlig kvalme, opkastning,

abdominalsmerter, træthed, anoreksi eller icterus og/eller mørk urin), anbefales det at måle

aminotransferaseniveauerne i serum omgående, seponere Zinbryta-behandlingen, og omgående

henvise patienten til en hepatolog.

Det bør overvejes at seponere behandlingen, hvis der ikke opnås et tilstrækkeligt respons, eller hvis

patienten ikke følger kravet til skemalagt monitorering af leverfunktionen.

Der rådes til forsigtighed, når lægemidler med et kendt hepatotoksisk potentiale, herunder ikke-

receptpligtige præparater og naturlægemidler, administreres samtidigt med Zinbryta (se pkt. 4.5).

Se afsnittet nedenfor, ‘Undervisningsvejledning’, for oplysninger om vejledningen til læger i

håndtering af risikoen for leverskader samt patientkortet, som anbefales til brug sammen med dette

lægemiddel.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Undervisningsvejledning

Enhver læge, som har til hensigt at ordinere Zinbryta, skal være bekendt med vejledningen til læger i

håndtering af risikoen for leverskader.

Lægen skal drøfte risikoen for leverskade med patienterne og give dem et patientkort.

Kortet informerer patienterne om risikoen for alvorlig leverskade og de mulige symptomer, så de er

klar over, i hvilke situationer de skal kontakte en læge eller sundhedsperson i tide. Derudover forklarer

kortet behovet for monitorering af leverfunktionen, og det forklarer patienten vigtigheden af at få

foretaget blodprøver hver måned.

Hudreaktioner

Hudreaktioner, inklusive alvorlige (f.eks. eksfoliativt udslæt eller dermatit, toksisk udslæt), er blevet

rapporteret for Zinbryta. Hudreaktionerne forsvandt generelt ved brug af standardbehandling, herunder

behandling med topikale eller systemiske steroider. Hvis en patient udvikler et diffust eller voldsomt

inflammatorisk udslæt, kan henvisning til en dermatolog og seponering af Zinbryta være nødvendig

(se pkt. 4.8).

Depression

Zinbryta skal administreres med forsigtighed til patienter med tidligere eller nuværende depressive

lidelser. Patienter behandlet med Zinbryta skal informeres om straks at rapportere eventuelle

symptomer på ny eller forværret depression og/eller selvmordstanker til den ordinerende læge. Hvis en

patient udvikler alvorlig depression og/eller selvmordstanker, bør seponering af Zinbryta overvejes (se

pkt. 4.8).

Infektioner

Infektioner, nogle alvorlige (f.eks. pneumoni og bronkitis), er blevet rapporteret med Zinbryta. Hvis en

alvorlig infektion udvikles, kan det blive nødvendigt at afbryde behandlingen med Zinbryta, indtil

infektionen er forsvundet.

Tuberkulose er rapporteret hos patienter behandlet med Zinbryta. Patienter, som har haft tuberkulose,

eller som bor i områder, hvor tuberkulose er endemisk, skal screenes for aktiv tuberkulose inden

behandlingsstart og monitoreres under behandlingen.

Det bør overvejes at udsætte initiering af Zinbryta-behandling (se pkt. 4.8) hos patienter med alvorlig

infektion.

Zinbryta er ikke blevet undersøgt hos patienter med immundefektsyndromer.

Autoimmun hæmolytisk anæmi

Der er blevet rapporteret autoimmun hæmolytisk anæmi hos patienter behandlet med Zinbryta, som

ophørte med standardbehandling og seponering af Zinbryta.

Hvis en patient udvikler tegn eller symptomer på autoimmun hæmolytisk anæmi (f.eks. bleghed,

træthed, mørk urin, icterus, stakåndethed), skal det overvejes at henvise til en specialist, og at seponere

Zinbryta (se pkt. 4.8).

Gastrointestinale lidelser

Colitis er blevet rapporteret med Zinbryta. Colitis bedredes efter seponering af Zinbryta og

standardbehandling. Det tilrådes at henvise patienter, som udvikler symptomer på colitis (f.eks.

abdominalsmerter, feber, langvarig diarré), til en specialist (se pkt. 4.8).

Lymfopeni

Lymfopeni observeret i kliniske studier med Zinbryta var for det meste let til moderat (≥ 500/mm

Vedvarende, alvorlig lymfopeni (< 500/mm

) blev ikke observeret i kliniske studier med Zinbryta.

Som en forholdsregel anbefales det dog at foretage komplet blodtælling hver 3. måned.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Risikoen for progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associeret med behandling med Zinbryta

er ikke blevet klarlagt.

Overvejelser relateret til hjælpestoffer

Denne medicin indeholder 0,14 mmol natrium pr. dosis. Den er i det væsentlige natriumfri og kan

anvendes af patienter på en natriumbegrænset diæt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Zinbryta forventes ikke at blive metaboliseret vha. leverenzymer eller elimineret via nyrerne. Der

foreligger begrænsede data for brugen af Zinbryta sammen med symptomatisk MS-behandling.

Leverskade

Der er opstået tilfælde af leverskade hos patienter, der tager Zinbryta samtidig med andre

hepatotoksiske lægemidler, selvom disse lægemidlers rolle ikke er sikker. Der rådes til forsigtighed,

når lægemidler med et kendt hepatotoksisk potentiale, herunder ikke-receptpligtige præparater og

naturlægemidler, administreres samtidigt med Zinbryta (se pkt. 4.4).

Immuniseringer

Sikkerheden ved immunisering med vaccine med levende virus under behandling med Zinbryta er

ikke blevet undersøgt. Vaccination med levende vacciner tilrådes ikke under behandlingen og i 4

måneder efter seponering.

I et klinisk studie udviste patienter (n=90) i langtidsbehandling med Zinbryta passende

immunresponser på en inaktiveret, trivalent, sæsonbestemt influenzavaccine. Immunresponsen over

for den sæsonbestemte influenzavaccine og andelen af patienter med serokonversion og seroprotektion

var konsistent med data hos raske, frivillige populationer. Patienter i behandling med Zinbryta kan

vaccineres med ikke-levende vacciner.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af Zinbryta til gravide kvinder. Dyrestudier indikerer

hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Zinbryta bør kun anvendes under graviditet, hvis den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko

for fosteret.

Amning

Tilgængelige toksikologiske data fra diegivende cynomolgusaber har vist, at daclizumab beta udskilles

i mælk (se pkt. 5.3 for flere oplysninger). Det er ukendt, om Zinbryta udskilles i human mælk. Selvom

humant IgG udskilles i human mælk, antyder offentliggjorte data, at antistoffer i mælk ikke går over i

nyfødtes og spædbørns kredsløb i betydelige mængder. En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke

udelukkes.

Hvis en kvinde ønsker at amme under behandlingen med Zinbryta, skal fordelen ved amning for

barnet overvejes i forhold til de terapeutiske fordele for kvinden.

Fertilitet

Der blev ikke registreret nogen indvirkning på handyrs eller hundyrs fertilitet ifølge fertilitetsdata fra

dyrestudier (se pkt. 5.3). Der foreligger ingen data om Zinbrytas indvirkning på fertiliteten hos

mennesker.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Zinbryta påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

I det placebokontrollerede studie (SELECT-studiet) fik 417 patienter Zinbryta (150 mg, n=208;

300 mg, n=209; hver 4. uge) i op til 1 år. I det aktivt kontrollerede studie (DECIDE-studiet) fik

919 patienter Zinbryta (150 mg hver 4. uge), og 922 patienter fik interferon beta-1a intramuskulært,

(30 mikrogram om ugen) i mimumum 2 år og i op til 3 år.

De hyppigst rapporterede bivirkninger, der førte til seponering af Zinbryta, var hepatiske reaktioner,

herunder forhøjede aminotransferaser i serum (5%) og kutane reaktioner (4%) (se pkt. 4.4).

De hyppigste bivirkninger rapporteret for Zinbryta var udslæt, forhøjet alaninaminotransferase

(ALAT), depression, nasofaryngitis, infektion i de øvre luftveje, influenza, oro-faryngeale smerter og

lymfadenopati.

Tabel over bivirkninger

Bivirkningerne er vist i henhold til de foretrukne MedDRA-termer i MedDRA-systemorganklassen og

efter frekvens. Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne listet med de mindst alvorlige sidst.

Bivirkningernes frekvens er udtrykt iht. følgende kategorier:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10. 000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tabel 1: Bivirkninger rapporteret for Zinbryta 150 mg

Systemorganklasse

Bivirkning

Frekvens

Infektioner og infestationer

Infektion i øvre luftveje†

Meget almindelig

Nasofaryngitis†

Meget almindelig

Pneumoni

Almindelig

Luftvejsinfektion

Almindelig

Bronkitis

Almindelig

Virusinfektion

Almindelig

Influenza†

Almindelig

Laryngitis

Almindelig

Tonsillitis†

Almindelig

Faryngitis

Almindelig

Follikulitis

Almindelig

Rhinitis*

Almindelig

Blod og lymfesystem

Lymfadenopati†

Almindelig

Lymfadenitis

Almindelig

Anæmi*

Almindelig

Autoimmun hæmolytisk anæmi

Ikke almindelig

Immunsystemet

Sarkoidose

Ikke almindelig

Psykiatriske lidelser

Depression*

Almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Oro-faryngeale smerter†

Almindelig

Mave-tarm-kanalen

Diarré

Almindelig

Colitis

Almindelig

Hud og subkutane væv

Dermatitis

Almindelig

Allergisk dermatitis

Almindelig

Eksem†

Almindelig

Psoriasis

Almindelig

Seboroisk dermatitis†

Almindelig

Afskalning af huden

Almindelig

Udslæt*†

Almindelig

Makulopapuløst udslæt

Almindelig

Akne†

Almindelig

Erytem

Almindelig

Pruritus

Almindelig

Tør hud

Almindelig

Eksfoliativt udslæt

Ikke almindelig

Toksisk udslæt

Ikke almindelig

Nummulært eksem

Ikke almindelig

Almene lidelser og tilstande på

administrationsstedet

Pyreksi*

Almindelig

Lever og galdeveje

Forhøjede aminotransferaser

Meget almindelig

Autoimmun hepatitis

Ikke almindelig

Fulminant hepatitis

Ikke kendt

Undersøgelser

Abnorm leverfunktionstest

Meget almindelig

Nedsat antal lymfocytter

Almindelig

*Observeret med en ≥ 2% højere frekvens end for placebo

†Observeret med en ≥ 2% højere frekvens end for interferon beta-1a (intramuskulært)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Leverskade

Alvorlig leverskade, herunder dødelige tilfælde af autoimmun hepatitis og fulminant leversvigt, er

forekommet hos patienter behandlet med Zinbryta. Alvorlige reaktioner, herunder autoimmun

hepatitis, hepatitis og icterus, blev observeret hos 1,7 % af patienterne i kliniske studier.

I kliniske studier forekom forhøjede aminotransferaser i serum når som helst under behandlingen og i

op til 6 måneder efter sidste Zinbryta-dosis. De fleste patienter havde let forhøjede niveauer, som var

under eller op til 3 x ULN og forsvandt spontant. I kliniske studier blev der hyppigere rapporteret en

øget incidens af forhøjet niveau af ALAT eller ASAT hos Zinbryta-behandlede patienter

sammenlignet med placebo og interferon beta-1a (intramuskulært). Incidensen af seponering grundet

medicinrelaterede hepatiske bivirkninger var 5% hos Zinbryta-behandlede patienter og 4% hos

patienter behandlet med interferon beta-1a (intramuskulært).

Tabel 2. Kumulative forekomster af maksimale ALAT- eller ASAT-stigningerer (baseret på

laboratoriedata), observeret i kliniske studier

Hudreaktioner

I kliniske studier var der en øget incidens af hudreaktioner for Zinbryta sammenlignet med placebo og

interferon beta-1a (intramuskulært) [18% kontra 13% (placebo); 37% kontra 19% (interferon beta-1a

(intramuskulært))] og af alvorlige hudreaktioner [<1% kontra 0% (placebo); 2% kontra <1%

(interferon beta-1a (intramuskulært))].

De hyppigste hudreaktioner var udslæt, dermatitis og eksem. Størstedelen af patienterne havde lette

eller moderate hudreaktioner. 4% af de Zinbryta-behandlede patienter seponerede behandlingen på

grund af hudreaktioner.

Depression

I kliniske studier var der en øget incidens af depression for Zinbryta [5% kontra 1% (placebo); 8%

kontra 6% (interferon beta-1a (intramuskulært))]; incidensen af alvorlige depressionsreaktioner var

<1% for Zinbryta.

Infektioner

I kliniske studier var der en øge incidens af infektioner for Zinbryta sammenlignet med placebo og

interferon beta-1a (intramuskulært) [50% kontra 44% (placebo) og 65% kontra 57% (interferon beta-

1a (intramuskulært))] og alvorlige infektioner [3% kontra 0% (placebo); 4% kontra 2% (interferon

beta-1a (intramuskulært))]. De hyppigste typer var infektioner i de øvre luftveje og virusinfektioner.

Den gennemsnitlige varighed var sammenlignelig imellem behandlingsgrupperne. Hyppigheden af

infektioner og alvorlige infektioner steg ikke med tiden. Størstedelen af patienterne med infektioner

fortsatte Zinbryta-behandlingen. Mindre end 1% seponerede Zinbryta på grund af infektion.

Daclizumab 150 mg

(N=1943)

Interferon beta-1a

(N=922)

Placebo

(N=204)

Total eksponering (personår)

7011

1884

≥ 3 x ULN

13,6 %

8,5 %

3,4 %

> 5 x ULN

9,0 %

3,4 %

0,5 %

> 10 x ULN

4,3 %

1,3 %

0,0 %

> 20 x ULN

1,4 %

0,4 %

0,0 %

ASAT eller ALAT ≥ 3 x ULN OG

totalt bilirubin ≥ x 2 ULN

0,77 %

0,1 %

0,5 %

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Autoimmun hæmolytisk anæmi

Der blev rapporteret autoimmun hæmolytisk anæmi hos < 1 % af patienterne behandlet med Zinbryta i

kliniske studier.

Gastrointestinale lidelser

En øget incidens af svær colitis (<1%) blev rapporteret hos patienter behandlet med Zinbryta i kliniske

studier.

Lymfadenopati

I kliniske studier øgede Zinbryta incidensen af lymfadenopati med debut i hele behandlingsperioden.

Mindre end 1% af patienterne seponerede Zinbryta på grund af lymfadenopati. Størstedelen af

patienterne med lymfadenopati fortsatte behandlingen med Zinbryta, og størstedelen af tilfældene

bedredes inden for 3 måneder.

Immunogenicitet

I DECIDE-studiet (se pkt. 5.1) blev patienterne testet for antistoffer mod daclizumab beta ved uge 4

og cirka hver 3. måned derefter. Dannelse af antistoffer mod lægemidlet og neutraliserende antistoffer

under behandlingen blev observeret hos henholdsvis 19% (175/913) og 8% (71/913) af

studiepatienterne. Størstedelen af antistofresponserne overfor lægemidlet var forbigående (12%

[110/913]), og den resterende minoritet (7% [65/913]) var persisterende. Blandt de evaluerbare

patienter var størstedelen af responserne på de neutraliserende antistoffer forbigående (6% [56 af

913]), og 2% af patienterne (15 af 913) havde vedvarende neutraliserende antistoffer. Antistoffer mod

lægemidlet og neutraliserende antistoffer forekom hovedsageligt i det første behandlingsår, og

frekvensen af disse faldt ved fortsat behandling med Zinbryta.

Hos patienter med neutraliserende antistoffer steg daclizumab beta-clearance med gennemsnitligt 19%

(se pkt. 5.2). Der var ingen klar sammenhæng mellem udviklingen af antistoffer mod lægemidlet eller

neutraliserende antistoffer og den kliniske respons, bivirkninger eller den farmakodynamiske profil for

daclizumab beta.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er begrænset erfaring med overdosering. Sikkerheden ved doser over 300 mg subkutant og

400 mg intravenøst er ikke blevet evalueret. Doser op til dette niveau var veltolererede uden evidens

for akut toksicitet. Potentielle bivirkninger over dette niveau forventes at være i overensstemmelse

med sikkerhedsprofilen for daclizumab beta hos MS-patienter.

Behandling

I tilfælde af overdosering kan lægehjælp være nødvendig, og der bør gives passende, understøttende

behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: immunsuppressiva, interleukinhæmmere, ATC-kode: L04AC01

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Virkningsmekanisme

Daclizumab beta er et humaniseret IgG1 monoklonalt antistof, der binder til CD25 (IL-2Rα) og

forhindrer IL-2-binding til CD25. Daclizumab beta modulerer IL-2-signalering ved at blokere CD25-

afhængig, høj-affinitets IL-2-receptorsignalering, hvilket resulterer i højere niveauer af IL-2, som er

tilgængelig for signalering via IL-2-receptoren med intermediær affinitet. Hovedeffekterne af denne

modulering af IL-2-signaleringen, der potentielt er relateret til daclizumab betas terapeutiske

virkninger ved MS, inkluderer selektiv antagonisering af aktiverede T-celleresponser og ekspansion af

immunregulerende CD56

bright

naturlige dræberceller (NK-celler), som er vist selektivt at reducere

aktiverede T-celler.

Tilsammen menes disse immunmodulerende virkninger af daclizumab beta at

reducere de CNS-patologiske træk ved MS og derved reducere forekomsten af attakker og

sygdomsprogression.

Farmakodynamisk virkning

I kliniske studier var de farmakodynamiske virkninger af Zinbryta 150 mg indgivet subkutant hver 4.

uge i overensstemmelse med modulering af IL-2-signalering som vist ved den hurtige og vedvarende

mætning af CD25-målreceptorerne på cirkulerende T-celler og en vedvarende omtrentlig 2-folds

stigning i IL-2-koncentrationen i serum. Derudover blev der observeret et øget antal CD56

bright

celler og et nedsat antal regulatoriske T-celler (defineret som CD4

CD127

FoxP3

T-celler) inden for

2 uger efter den første dosis, svarende til en vedvarende 5-folds stigning i CD56

bright

NK-celler i

forhold til

baseline

og et fald på cirka 60% i regulatoriske T-celler i behandlingsfasen med

tilbagevenden til

baseline

-niveauerne cirka 20-24 uger efter den sidste dosis. Under Zinbryta-

behandlingen forblev det gennemsnitlige antal celler i de vigtigste immunundergrupper (T-, B- og NK-

celler) inden for normalværdierne; det totale antal lymfocytter, T-celler og B-celle faldt i gennemsnit

med ≤10% i forhold til

baseline

i løbet af det første år af behandlingen. Det totale lymfocyttal vendte

tilbage til

baseline

-niveauerne cirka 8-12 uger efter den sidste dosis Zinbryta (150 mg). Totale

lymfocyttal <0,8x10

celler/l ([

Common Terminology Criteria for Adverse Events

– CTCAE] grad 2;

mindst en måling) forekom hos 4% af placebopatienterne og hos 5% af de Zinbryta-behandlede

patienter i SELECT-studiet, og hos 9% af patienterne behandlet med interferon beta-1a

(intramuskulært) og hos 8% af de Zinbryta-behandlede patienter i DECIDE-studiet. Det totale NK-

celletal steg cirka 1,5-fold som resultat af ændringen i CD56

bright

NK-celler.

Klinisk virkning og sikkerhed

Effekten af Zinbryta blev vist i to studier (SELECT og DECIDE) hos patienter med attakvis MS.

SELECT-studiet var et dobbeltblindt, randomiseret, placebokontrolleret studie med enten Zinbryta

150 mg (n=208) eller 300 mg (n=209)

versus

placebo (n=204) hver 4. uge i 52 uger. DECIDE-studiet

var et dobbeltblindt, randomiseret, parallelgruppestudie med aktiv kontrol med Zinbryta 150 mg hver

4. uge (n=919)

versus

interferon beta-1a (intramuskulært) 30 mikrogram hver uge (n=922) i minimum

2 år til maksimum 3 år (96 til 144 uger). Studiedesign og

baseline

-karakteristika er vist i tabel 3.

Tabel 3: Studiedesign og

baseline

-karakteristika for SELECT-studiet og DECIDE-studiet

Studiets navn

SELECT

DECIDE

Studiedesign

Behandling

52 uger

96 til 144 uger

Anamnese

Patienter med attakvis MS, mindst 1 attak (klinisk og/eller

MRI) i løbet af det sidste år før randomisering og en EDSS-

score mellem 0 og 5,0. For DECIDE-studiet var mindst 2

attakker (et af dem et klinisk attak) inden for de forudgående 3

år også påkrævet

Baseline-karakteristika

Gennemsnitsalder (år)

35,7

36,3

Gennemsnitlig sygdomsvarighed

(år)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Gennemsnitligt antal attakker

inden for 12 måneder før studiet

Gennemsnitlig EDSS-score

Procent med EDSS

Procent med

1 Gd-forstærket

læsion (gennemsnit)

44% (1,8)

46% (2,1)

Procent med

2 attakker i året

forud for studiet

Procent med forudgående

sygdomsmodificerende

behandling (DMT)

Resultaterne for SELECT-studiet vises i tabel 4. Behandling med Zinbryta 150 mg hver 4. uge kontra

placebo reducerede signifikant den årlige attakrate (ARR) såvel som risikoen for attak sammenlignet

med placebo. Desuden var der en statistisk signifikant effekt på 24 ugers bekræftet

handikapprogression hos patienter behandlet med Zinbryta med en

hazard

ratio på 0,24 [95

% CI 0,09-0,63]. 300 mg dosen gav ikke nogen yderligere fordel i forhold til 150 mg dosen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tabel 4: SELECT-studiets kliniske resultater og MRI-resultater (ved 52 uger)

Placebo

Zinbryta 150 mg

p-værdi

Kliniske endepunkter

Antal patienter

Årlig attakrate

Risikorate [95% CI]

0,458

0,211

0,461

[0,318-0,668]

p<0,0001

Procentdel patienter, der er attakfri

Hazard

ratio*

[95% CI]

0,45

[0,30-0,67]

p<0,0001

Procentdel med 24 ugers bekræftet

handikapprogression

Hazard

ratio

[95% CI]

2,6%

0,24

[0,09-0,63]

p=0,0037

Procentdel med 12 ugers bekræftet

handikapprogression

Hazard

ratio

[95% CI]

0,43

[0,21-0,88]

p=0,0211

Gennemsnitlig ændring i MSIS-29

fysisk score

3,0 points forværring

1,0 points forbedring

p=0,0008

MRI-endepunkter

Gennemsnitligt antal nye eller nyligt

forstørrede T2-hyperintense læsioner

Gennemsnitlig læsionsrate

[95% CI]

8,13

0,30

[0,22-0,40]

p<0,0001

Gennemsnitligt antal nye T1-Gd-

forstærkede læsioner mellem uge 8

og 24 (på månedlige MR-

scanninger)

Gennemsnitlig læsionsrate

[95% CI]

4,79

1,46

0,31

[0,20-0,48]

p<0,0001

Hazard

ratio for attakrisiko

MRI-analyser anvendte evaluerbare dataset for hvert endepunkt: TI-Gd-forstærket: MRI-intensive

population

Tabel 5 og figur 1-2 viser resultaterne fra DECIDE-studiet. Zinbryta reducerede signifikant ARR og

risikoen for attak sammenlignet med patienter behandlet med interferon beta-1a (intramuskulært).

Desuden var der en statistisk signifikant effekt på 24 ugers bekræftet handikapprogression hos

patienter behandlet med Zinbryta med en

hazard

ratio på 0,73 [95 % CI 0,55-0,98]. Ved uge 96 viste

Zinbryta en statistisk signifikant reduktion i antallet af nye eller nyligt forstørrede T2-hyperintense

læsioner, antallet af nye T1-Gd-forstærkede læsioner og det gennemsnitlige antal nye T1-hypointense

læsioner. Derudover reducerede Zinbryta på en klinisk betydningsfuld måde forværring af

patientrapporteret MS-relateret fysiske påvirkning (≥7,5 point forværring i MSIS-29 fysisk score fra

baseline

til uge 96) sammenlignet med interferon beta-1a (intramuskulært).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tabel 5: DECIDE-studiets kliniske resultater og MRI-resultater (uge 96 til uge 144)

(Værdierne

henviser til resultater ved uge 96, medmindre andet er angivet

Interferon

beta-1a

(intramuskulært)

30 mikrogram

Zinbryta 150 mg

p-værdi

Kliniske endepunkter

Antal patienter

Årlig attakrate*

Risikorate*

[95% CI]

0,393

0,216

0,550

[0,469, 0,645]

p<0,0001

Procentdel patienter, der er attakfri

Hazard ratio# *

[95% CI]

0,59

[0,50, 0,69]

p<0,0001

Procentdel med 24 ugers bekræftet

handikapprogression

Hazard ratio*

[95% CI]

0,73

[0,55, 0,98]

p=0,03

Procentdel med 12 ugers bekræftet

handikapprogression

Hazard ratio*

[95% CI]

0,84

[0,66, 1,07]

p=0,16

Procentdel patienter med klinisk

betydningsfuld forværring i MSIS-29

fysisk score (≥7,5 point)

Oddsratio

[95% CI]

0,76

[0,60, 0,95]

p=0,018

MRI-endepunkter

Gennemsnitligt antal nye eller nyligt

forstørrede T2-hyperintense læsioner

Gennemsnitlig læsionsrate

[95% CI]

9,44

4,31

0,46

[0,39, 0,53]

p<0,0001

Gennemsnitligt antal nye T1-Gd-

forstærkede læsioner

Odds ratio

[95% CI]

0,25

[0,20, 0,32]

p<0,0001

Gennemsnitligt antal nye

hypointense T1-læsioner

Gennemsnitlig læsionsrate

[95% CI]

4,43

2,13

0,48

[0,42, 0,55]

p<0,0001

*Frekvenser og risikoreduktioner/endepunkter er beregnet i løbet af behandlingsperioden på op til 144

uger.

Hazard

ratio for attakrisiko.

† MRI-analyse anvender evaluerbare dataset for hvert MRI-endepunkt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Analyser af undergrupper i SELECT- og DECIDE-studierne viste en konsistent effekt af Zinbryta

sammenlignet med placebo og interferon beta-1a (intramuskulært) på tværs af undergrupper defineret

ved demografiske karakteristika og MS-karakteristika. I analysen af undergrupper i DECIDE-studiet

blev der observeret en statistisk signifikant reduktion sammenlignet med interferon beta-1a

(intramuskulært) i ARR og antal nye eller nyligt forstørrede T2-hyperintense læsioner på tværs af

undergrupperne (køn, alder, tidligere sygdomsmodificerende behandling af MS og

sygdomsaktivitetsniveau).

Selvom effekten på handikapprogression primært blev observeret hos patienter med EDSS < 3,5 ved

baseline

, var der evidens for effekt hos patienter med attakvis sekundær progressiv MS (SPMS),

defineret ved EDSS ≥ 3,5 ved

baseline

og mindst én af tre: bekræftet 24 ugers forværring af

EDSS, ≥ 20 % reduktion ved

Timed 25-foot Walk

(T25FW) eller ≥ 20 % reduktion ved

9-Hole Peg

Test

(9-HPT).

Effekt hos patienter med højaktiv sygdom

Højaktiv sygdom blev defineret på følgende måde:

Patienter med 2 eller flere attakker på 1 år og med 1 eller flere Gd-forstærkede læsioner på MR-

scanning af hjernen, eller

Patienter, som ikke har responderet på en komplet og passende forudgående

sygdomsmodificerende behandling (mindst 1 år), som har haft mindst 1 attak i det forudgående

år samtidig med behandling og mindst 9 T2-hyperintense læsioner på kraniel MRI eller mindst

1 Gd-forstærket læsion, eller som har haft en uændret eller øget attakfrekvens i det sidste år

sammenlignet med de forudgående 2 år.

Kliniske forsøgsdata fra DECIDE-studiet viste overensstemmende behandlingsvirkninger i

undergruppen med højaktiv sygdom. Sammenlignet med interferon beta-1a intramuskulært (n=440)

medførte Zinbryta (n=404) reduktioner i ARR (risikorate 0,52 [95% CI 0,42; 0,641], p<0,0001), antal

nye eller nyligt forstørrede T2-hyperintense læsioner (gennemsnitlig læsionsrate 0,46 [95% CI: 0,37;

0,57], p<0,0001) og 24 uger bekræftet handikapprogression (

hazard

ratio 0,60 [95% CI: 0,40; 0,89],

p=0,012).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Figur 1: Procentdel patienter, der er fri for attakker (DECIDE-studie)

Figur 2: Andel patienter med 24 ugers bekræftet Handikapprogression (DECIDE-studie)

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Zinbryta i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved behandling af multipel

sklerose (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Procent patienter med 24

Ugers bekræftet handikapprogression

Tidspunkt under studiet (uger)

Gennemsnitligt antal patienter i risikogruppe

Baseline

IFN beta-1a

IFN beta-1a

Procent patienter, der er fri for attakker

Tidspunkt under studiet (uger

Antal patienter i risikogruppe

Baseline

IFN beta-1a

IFN beta-1a

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Daclizumab betas farmakokinetik er velbeskrevet ved en 2-kompartmentsmodel med førsteordens

absorption og elimination.

Absorption

Efter subkutan administration af daclizumab beta var gennemsnitstiden til opnåelse af maksimale

serumkoncentrationer (T

) mellem 5 og 7 dage. Den absolutte biotilgængelighed af daclizumab beta

150 mg administreret subkutant var cirka 90% baseret på en tværgående, farmakokinetisk analyse af

subkutan og intravenøs dosering hos studiepopulationen.

Fordeling

Efter subkutan administration af daclizumab beta 150 mg hver 4. uge blev der opnået

steady state

koncentrationer af daclizumab beta i serum ved den 4. dosis, og daclizumab beta akkumulerede til et

niveau på cirka 2,5-fold sammenlignet med en enkelt dosis. Ved

steady state

var den gennemsnitlige

maksimale serumkoncentration af daclizumab beta (C

), den minimale serumkoncentration (C

) og

arealet under serumkoncentration-tid-kurven over doseringsintervallet (AUC

) henholdsvis cirka

30 mikrogram/ml, 15 mikrogram/ml og 640 dag∙mikrogram/ml med en inter-individuel variation (%

CV) på cirka 40%.

Baseret på den tværgående farmakokinetiske analyse af studiepopulationen er fordelingsvolumenet af

daclizumab beta ved

steady state

6,34 l hos en patient, der vejer 68 kg (omtrenlige median for de

evaluerede patienter). Dette lille fordelingsvolumen angiver, at daclizumab beta primært fordeles til

vaskulære og interstitielle rum.

Biotransformation

Daclizumab

betas nøjagtige metabolisme er ikke blevet karakteriseret. Som et IgG1 monoklonalt

antistof forventes daclizumab beta at blive kataboliseret til peptider og aminosyrer på samme måde

som endogent IgG. Daclizumab beta forventes ikke at blive metaboliseret vha. leverenzymer såsom

CYP-isoenzymer (se pkt. 4.5).

Elimination

Som et IgG1monoklonalt antistof forventes daclizumab beta ikke at blive elimeret via nyrerne.

Baseret på den tværgående farmakokinetiske analyse af studiepopulationen er daclizumab betas

clearance 0,212 l/dag med en terminal halveringstid på cirka 21 dage. Daclizumab betas clearance hos

patienter, der udviklede neutraliserende antistoffer, var i gennemsnit 19% højere (se pkt. 4.8

Immunogenicitet).

Linearitet/non-linearitet

I overensstemmelse med resultater fra individuelle studier indikerede en tværgående farmakokinetisk

analyse af studiepopulationen, at eksponeringen for daclizumab beta er mere end proportional med

dosis i dosisintervallet 50 mg til 100 mg subkutant, og proportional med dosis i dosisintervallet

100 mg til 300 mg subkutant.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Inden for de undersøgte behandlingsregimer med daclizumab beta 150 mg og 300 mg administreret

subkutant hver 4. uge hos MS-patienter var der ikke en tydelig sammenhæng mellem daclizumab

betaeksponeringen og de kliniske effektendepunkter (ARR, T2-læsioner og Gd-forstærkede læsioner)

eller relevante sikkerhedsendepunkter (alvorlig infektionstilstand, moderat eller svær kutan bivirkning

eller ASAT/ALAT > 5 gange ULN).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion eller leverfunktion

Der blev ikke udført studier til evaluering af daclizumab betas farmakokinetik hos patienter med

nedsat nyre- eller leverfunktion. Daclizumab beta forventes ikke at blive elimineret via nyrerne eller

blive metaboliseret vha. leverenzymer (se pkt. 4.2).

Vægt

Baseret på den tværgående farmakokinetiske analyse af studiepopulationen kunne kropsvægt redegøre

for mindre end 40% af den inter-individuelle variabilitet i daclizumab betas clearance. Der blev ikke

observeret betydningsfulde forskelle i klinisk effekt eller sikkerhed i undergrupperne af MS-patienter

efter vægtkvartil i DECIDE-studiet.

Alder og køn

Baseret på den tværgående farmakokinetiske analyse af studiepopulationen blev daclizumab betas

farmakokinetik ikke påvirket af alder (interval 18 til 66 år; n = 1.670) eller køn (n = 567 mænd og

1.103 kvinder).

Race

Der blev ikke observeret nogen farmakokinetiske forskelle mellem japanere og kaukasiske raske

frivillige.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske sikkerhedsstudier blev udført på cynomolgusaber grundet artsspecificitet for

daclizumab beta, der kun binder til CD25 hos mennesker og primater.

Karcinogenese

Der er ikke udført karcinogenicitetsstudier med daclizumab beta. I to studier af 9 måneders varighed

hos aber blev der ikke observeret præ-neoplastisk eller neoplastisk væv.

Mutagenese

Der er ikke udført genotoksicitetsstudier.

Reproduktionstoksicitet

Daclizumab beta påvirkede ikke reproduktionsevnen hos cynomolgus-hunner eller -hanner (AUC hos

hunner og hanner op til henholdsvis 85 og 100 gange højere end eksponeringen ved

den kliniske

dosis). Der var ingen påvirkning af fosterets udvikling og ingen tegn på teratogenicitet. Daclizumab

beta havde ingen virkning på den peri- og post-natale udvikling hos afkommet fra fødslen og op til 6

måneder efter fødslen. Eksponeringerne (AUC) i disse studier var fra 55 til 140 gange den observerede

eksponering ved den kliniske dosis. Daclizumab beta kunne detekteres i mælken hos 11 ud af

14 diegivende aber med niveauer, der var <0,122% af moderens serumniveau, uden observation af

bivirkninger hos afkommet.

Toksikologi

I to studier af 9 måneders varighed udført hos cynomolgusaber blev daclizumab beta administreret

subkutant to gange om ugen i doser på 10-200 mg/kg.

Kronisk administration af daclizumab beta i alle doser øgede incidensen af hudreaktioner

(sammenlignet med kontroldyrene). Disse fund (tørre, rødplettede, hævede områder i huden, der

mikroskopisk svarede til acanthose/hyperkeratose og subakut til kronisk inflammation) blev

hovedsageligt karakteriseret som lette til moderate, med et tilfælde vurderet som svært.

Der blev observeret en dosisafhængig stigning i incidensen af mikrogliale aggregater i hjernen og

rygmarven hos aber behandlet med ≥ 35 mg/kg (AUC 27 gange højere end ved den kliniske dosis).

Efter en restitutionsperiode på op til 12 uger var der evidens for reversibilitet. Mikrogliale aggregater

hos aber blev ikke hyppigere eller sværere med øget behandlingsvarighed og var ikke forbundet med

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

neuronal skade eller neuroadfærdsmæssige effekter. En mindre undergruppe af mikrogliale aggregater

var forbundet med mikrohæmoragi, men uden nogen tydelige funktionelle sequelae hos aberne.

In vitro

studier antyder, at mikrogliale aggregater ikke skyldes en direkte virkning af daclizumab beta

på mikrogliale celler, men sandsynligvis kan tilskrives en stigning i lokal IL-2-biotilgængelighed.

Den kliniske relevans af mikrogliale aggregater er ukendt, men der er ikke blevet observeret skadelige

neurologiske effekter hos aber, der kan tilskrives den mikroskopiske forandring.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumsuccinat

Ravsyre

Natriumchlorid

Polysorbat 80

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Zinbryta kan opbevares ved stuetemperatur (op til 30

C) i den originale yderpakning i 30 dage.

Sæt ikke Zinbryta tilbage i køleskab efter opvarmning til stuetemperatur.

Hvis Zinbryta har været uden for køleskab i mere end 30 dage i alt, eller hvis du ikke er sikker på,

hvor længe Zinbryta har stået ved stuetemperatur, skal lægemidlet kasseres.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

For yderligere oplysninger om opbevaring ved stuetemperatur, se pkt. 6. 3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Fyldt injektionssprøjte fremstillet af glas (type 1) med en gummiprop og termoplastisk, ufleksibel

kanylehætte indeholdende 1 ml injektionsvæske. En 29 gauge (0,345 mm), 0,5 tommer (12,7 mm)

kanyle (rustfri stål) er påsat injektionssprøjten.

Pakningsstørrelser:

- Pakning indeholdende en 150 mg fyldt injektionssprøjte.

- 3-måneders multipakning indeholdende tre 150 mg fyldte injektionssprøjter (3 æsker indeholdende 1

sprøjte hver).

En fyldt injektionssprøjte med Zinbryta er indeholdt i en fjederaktiveret peninjektor med navnet

Zinbryta-pen. Sprøjten i pennen er en fyldt injektionssprøjte fremstillet af glas (type 1) med en

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

gummiprop og termoplastisk, ufleksibel kanylehætte indeholdende 1 ml injektionsvæske. En 29 gauge

(0,345 mm), 0,5 tommer (12,7 mm) kanyle (rustfrit stål) er påsat injektionssprøjten.

Pakningsstørrelser:

- Pakning indeholdende en 150 mg fyldt pen.

- 3-måneders multipakning indeholdende tre 150 mg fyldte penne (3 æsker indeholdende 1 pen hver).

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BIOGEN IDEC Limited

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/16/1107/001

EU/1/16/1107/002

EU/1/16/1107/003

EU/1/16/1107/004

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 01. juli 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/416455/2016

EMEA/H/C/003862

EPAR – sammendrag for offentligheden

Zinbryta

daclizumab

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Zinbryta.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk vejledning

i, hvordan Zinbryta bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Zinbryta, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Zinbryta, og hvad anvendes det til?

Zinbryta er et lægemiddel til behandling af voksne med tilbagevendende former af multipel sklerose.

Multipel sklerose er en sygdom, hvor den beskyttende skede omkring nervecellerne i hjernen og

rygmarven beskadiges af inflammation. Tilbagevendende vil sige, at patienterne har opblussen af

symptomerne.

Zinbryta indeholder det aktive stof daclizumab.

Hvordan anvendes Zinbryta?

Lægemidlet udleveres kun efter recept, og behandlingen bør iværksættes af en læge med erfaring i

behandling af multipel sklerose. Den anbefalede dosis er 150 mg én gang om måneden ved injektion

under huden. Patienterne bør oplæres i at injicere sig selv enten med en fyldt sprøjte eller med en

injektionspen. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Zinbryta?

Ved multipel sklerose fungerer kroppens immunsystem forkert og angriber og beskadiger den

beskyttende skede omkring nervecellerne i centralnervesystemet (hjernen og rygmarven). Det aktive

stof i Zinbryta, daclizumab, er et monoklonalt antistof, der bindes til T-celler. T-cellerne er en del af

kroppens immunsystem og aktiveres af interleukin-2, som er et af kroppens signalproteiner. Ved at

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Zinbryta

EMA/416455/2016

Side 2/2

bindes til T-cellerne blokerer daclizumab interleukin-2, hvorved T-cellerne forhindres i at angribe og

beskadige nervecellerne. Daclizumab kan også have andre virkninger, der mindsker immunsystemets

skadelige virkninger på nervecellerne.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Zinbryta?

Zinbryta er fundet effektivt til behandling af tilbagevendende multipel sklerose i to hovedundersøgelser

med over 2 400 patienter.

I den ene undersøgelse med 600 patienter var Zinbryta mere effektivt end virkningsløs behandling

(placebo) til at mindske tilbagefald af sygdommen. De patienter, der fik Zinbryta, 150 mg, hver fjerde

uge, havde i gennemsnit 0,21 tilbagefald på et år, sammenholdt med 0,46 hos dem, der fik placebo.

I den anden undersøgelse med 1 841 patienter havde de patienter, der fik Zinbryta, 150 mg, hver

fjerde uge, i gennemsnit 0,22 tilbagefald på et år, sammenholdt med 0,39 hos dem, der fik et andet

lægemiddel mod multipel sklerose (interferon beta-1a).

Hvilke risici er der forbundet med Zinbryta?

De hyppigste bivirkninger med Zinbryta (som kan forekomme hos over 1 ud af 100 personer) er udslæt,

forhøjede leverenzymer i blodet, depression, inflammeret og øm næse og hals, influenza og øvre

luftvejsinfektioner såsom forkølelse og hævede lymfekirtler (lymfadenopati). De alvorligste bivirkninger

af Zinbryta er leverskade og alvorlige hudreaktioner. Den fuldstændige liste over begrænsninger og alle

indberettede bivirkninger ved Zinbryta fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Zinbryta godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Zinbryta

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Zinbryta har vist sig effektivt i

undersøgelser, der har varet op til tre år. Zinbryta virker på en anden måde end eksisterende

behandlinger og har den fordel, at det kun gives en gang om måneden. Behandlingen er forbundet med

bivirkninger på leveren og øget risiko for infektioner, men CHMP fandt, at dette kunne håndteres med

regelmæssig overvågning.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Zinbryta?

Den virksomhed, der markedsfører Zinbryta, skal udarbejde oplysningsmateriale til sundhedspersoner

og patienter om leverskade, og om, hvordan man undgår eller begrænser leverskade.

Derudover indeholder produktresuméet og indlægssedlen anbefalinger og forholdsregler, der skal følges

af sundhedspersoner og patienter af hensyn til sikker og effektiv brug af Zinbryta.

Andre oplysninger om Zinbryta

Den fuldstændige EPAR for Zinbryta findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere oplysninger

om behandling med Zinbryta, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte

din læge eller dit apotek.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information