Zimulti

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

30-01-2009

Aktiv bestanddel:
rimonabant
Tilgængelig fra:
sanofi-aventis
ATC-kode:
A08AX01
INN (International Name):
rimonabant
Terapeutisk gruppe:
Antiobesity preparations, excl. diætprodukter
Terapeutisk område:
Fedme
Terapeutiske indikationer:
Som et supplement til kost og motion til behandling af svært overvægtige patienter (BMI på 30 kg/m2), eller overvægtige patienter (BMI på 27 kg/m2) med tilhørende risikofaktor(er), såsom type 2-diabetes eller dyslipidaemia (se afsnit 5.
Produkt oversigt:
Revision: 8
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000691
Autorisation dato:
2006-06-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/000691

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

30-01-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

30-01-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

30-01-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

30-01-2009

Læs hele dokumentet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

ZIMULTI 20 mg filmovertrukne tabletter

(rimonabant)

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er m

ere, De vil vide.

Lægen har ordineret ZIMULTI til Dem

personligt. Lad derfor være med at give ZIMULTI til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

De anbefales at dele oplysningerne i denne indlægsseddel med pårørende eller andre relevante

personer.

Oversigt over indlægssedlen:

ZIMULTIs virkning, og hvad De skal bruge det til

Det skal De vide, før De begynder at bruge ZIMULTI

Sådan skal De bruge ZIMULTI

Bivirkninger

Sådan opbevarer De ZIMULTI

Yderligere oplysninger

1.

ZIMULTIS VIRKNING, OG HVAD DE SKAL BRUGE DET TIL

Det aktive stof i ZIMULTI hedder rimonabant. Det virker ved at blokere specifikke receptorer, kaldet

CB1- receptorer i hjernen og fedtvæv. ZIMULTI er indiceret til behandling af svært overvægtige eller

overvægtige patienter m

ed yderligere risikofaktorer såsom diabetes (sukkersyge) eller forhøjet indhold

af fedtstoffer i blodet, kaldet lipider (dyslipidæmi, forstyrrelse i blodets lipidindhold; især kolesterol

og triglycerider), som supplement til diæt og motion.

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE ZIMULTI

Tag ikke ZIMULTI

hvis De på nuværende tidspunkt lider af depression

hvis De på nuværende tidspunkt er i behandling m

od depression

hvis De er overfølsom

(allergisk) over for rimonabant eller et af de øvrige indholdsstoffer i

ZIMULTI

hvis De ammer

Vær ekstra forsigtig med at tage ZIMULTI

Fortæl Deres Læge, før De starter med at anvende denne medicin:

hvis De tidligere har lidt af depression eller har haft selvmordstanker

hvis De har nedsat leverfunktion

hvis De har svært nedsat nyrefunktion

hvis De har diabetes (se afsnit 4)

hvis De behandles for epilepsi

hvis De er under 18 år. Der er ingen information tilgængelig vedrørende anvendelse af

ZIMULTI til personer under 18 år

Alvorlige psykiske hændelser inklusiv depression eller hum

ørændringer er forekommet hos patienter i

behandling med ZIMULTI (se afsnittet BIVIRKNINGER).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis De oplever depressive symptomer (se nedenfor) under behandling m

ed ZIMULTI, bør De

kontakte Deres læge og stoppe behandlingen.

Tegn og symptomer i forbindelse med depression kan være:

Tristhed, nedtrykt humør, tab af interesse for tidligere behagelige aktiviteter, ophidselse, irritabilitet,

langsom

me, hæmmede handlinger, dårlig koncentration, uro, søvnløshed, tanker eller ord om død eller

selvmord.

De bør informere Deres læge, hvis nogen af ovenstående symptomer opstår, eller bliver værre efter

behandlingen ar startet.

Brug af anden medicin

Aktiviteten af ZIMULTI forøges ved samtidig anvendelse af visse lægem

idler (såkaldte CYP3A4 -

hæmmere) såsom:

itraconazol (lægemiddel mod svamp)

ketaconazol (lægem

iddel mod svamp)

ritovir (lægem

iddel til behandling af HIV infektioner)

telithrom

ycin (antibiotika)

clarithrom

ycin (antibiotika)

nefazodon (lægem

iddel mod depresion)

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden m

edicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, så som hyperikum perforatum (perikon),

rifampicin (antibiotika), lægemidler mod vægttab, lægemidler til forbedring af lipider (fedt) i blodet,

lægemidler mod diabetes og lægemidler til behandling af epilepsi (f.eks. phenytoin, phenobarbital,

carbamazepin) eller depression.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form

for medicin.

ZIMULTI bør ikke anvendes under graviditet.

Kontakt straks Deres læge hvis De bliver gravid, hvis De har formodning om, at De er gravid eller

planlægger at blive gravid, mens De anvender ZIMULTI.

Anvend ikke dette lægemiddel, hvis De ammer, eller hvis De planlægger at am

me Deres barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

ZIMULTI forventes ikke at nedsætte Deres evne til at køre bil eller betjene m

askiner ved den

anbefalede dosis.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i ZIMULTI

ZIMULTI indeholder laktose. Kontakt Deres læge før De tager dette lægemiddel, hvis De ikke tåler

visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DE BRUGE ZIMULTI

ZIMULTI bør altid anvendes i nøje overensstemmelse m

ed Deres læges instruktioner. De bør

konsultere Deres læge eller apotek, hvis De er usikker. Den normale dosis er en 20 mg tablet taget en

gang dagligt om morgenen før morgenmaden. Tabletten skal synkes hel.

For at få det bedste resultat er det er nødvendigt, at De starter og fortsætter med en reduceret

kaloriediæt og fysisk aktivitet. Deres læge bør anbefale typen af diæt og den fysiske aktivitet, som

passer til Deres specifikke kondition og helbred.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvordan man anvender ZIMULTI sammen med mad og drikkevarer

ZIMULTI bør tages en gang dagligt om morgenen før morgenmaden.

Hvis De har taget for mange ZIMULTI tabletter

Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis De har taget m

ere ZIMULTI, end de skulle.

Hvis De har glemt at tage ZIMULTI

Tag tabletten så snart De husker det, men De må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for en glemt

tablet.

4.

BIVIRKNINGER

ZIMULTI kan som al anden medicin give bivirkninger, m

en ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger hos patienter i behandling m

ed ZIMULTI, som forekommer i mere

end 1 ud af 10, inkluderer:

Kvalme og infektion i de øvre luftveje.

Almindelige bivirkninger hos patienter i behandling med ZIMULTI, som forekommer i mere end 1 ud

af 100 m

en mindre end 1 ud af 10, inkluderer:

urolig mave, opkastning, problemer med at sove, nervøsitet, depression, irritabilitet, svimmelhed,

diarre, uro, kløe, overdreven sved, muskelkramper eller spasmer, træthed, blå mærker, senesmerter og

betændelse (tendonitis), hukommelsestab, rygsmerter (iskias), forandret følsomhed (mindre følsom

eller sviende eller prikkende følelse) i hænder og fødder, hedetur, fald, influenza og forstuvning af led.

Ikke almindelige bivirkninger hos patienter i behandling m

ed ZIMULTI, som forekommer i mindre

end 1 ud af 100, men mere end 1 ud af 1000, inkluderer:

Døsighed (lethargi), rysten, nattesved, paniksymptomer, hikke, vrede, rastløshed (dysphoria),

følelsesforstyrrelser, selvmordstanker, aggressivitet eller aggressiv opførsel, hypoglykæmi (lavt

blodsukker).

Sjældne bivirkninger hos patienter i behandling m

ed ZIMULTI, som forekommer i mindre end 1 ud af

1000, inkluderer:

Hallucinationer.

Efter markesføring er følgende bivirkninger også rapporteret (hy

ppighed ikke kendt):

Kramper, koncentrationsbesvær, vrangforestillinger, paranoia, udslæt, hovedpine og m

avesmerter.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

5.

SÅDAN OPBEVARER DE ZIMULTI

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke ZIMULTI efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte m

åned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensy

n til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

ZIMULTI indeholder:

Aktivt stof: rimonabant. En filmovertrukken tablet indeholder 20 m

g rimonabant.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Majsstivelse, laktosemonohydrat, povidon K 30 (E1201), natriumcroscarmellose E468),

natriumlaurilsulfat (E487), mikrokrystalinsk cellulose (E460), magnesiumstearat.

Filmovertræk: Laktosemonohydrat, hypromellose 15 mPa.s (E464), titandioxid (E171), macrogol

3000.

Tabletvoks: Carnauba voks (E903)

ZIMULTIs udseende og pakningstørrelse

ZIMULTI er dråbeformet, hvide filmovertrukne tabletter m

ærket med ”20” på den ene side.

ZIMULTI fås i blisterpakninger med 14, 28, 30, 56, 84, 90 og 98 tabletter, i perforerede enkeltdosis-

blisterpakninger med 70 x 1 tabletter, og i hvide plastikdåser med 28, 98 og 500 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

sanofi-aventis

174 Avenue de France

F-75013 Paris, Frankrig

Fremstillere

Sanofi Winthrop Industrie

30-36, avenue Gustave Eiffel –BP 27166

F-37071 Tours Cedex 2

Frankrig

sanofi-aventis S.p.A.

Strada Statale 17, Km 22

67019 Scoppito (AQ)

Italien

Hvis De vil have yderligere oplysninger om ZIMULTI, skal De henvende Dem

til den lokale

repræsentant:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

België/Belgique/Belgien

sanofi-aventis Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Luxembourg/Luxemburg

sanofi-aventis Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

България

sanofi-aventis Bulgaria EOOD

Тел: +359 (0)2 970 53 00

Magyarország

sanofi-aventis zrt., Magyarország

Tel: +36 1 505 0050

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Malta

sanofi-aventis Malta Ltd.

Tel: +356 21493022

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +31 (0)182 557 755

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)180 2 222010

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +48 22 541 46 00

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Portugal

sanofi-aventis - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 35 89 400

France

sanofi-aventis France

Tél : 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

România

sanofi-aventis România S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 103 777

Italia

sanofi-aventis S.p.A.

Tel: +39 02 393 91

Suomi/Finland

sanofi-aventis Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

sanofi-aventis AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

sanofi-aventis

Tel: +44 (0) 1483 505 515

Lietuva

UAB sanofi-aventis Lietuva

Tel: +370 5 2755224

Denne indlægsseddel blev senest godkendt

De kan finde yderligere information om ZIMULTI på Det europæiske Lægem

iddelagenturs (EMEAs)

hjemmeside

http://www.emea.europa.eu/

Læs hele dokumentet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

ZIMULTI 20 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En tablet indeholder 20 mg rimonabant.

Hjælpestoffer:

Tabletterne indeholder cirka 115 mg laktose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet.

Bikonvekse, tåreformede, hvide tabletter m

ærket med ”20” på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Som supplement til diæt og motion til behandling af svært overvægtige (obese) (BMI ≥ 30 kg/m

eller overvægtige (BMI > 27 kg/m

) patienter med associerede risikofaktor(er), såsom type 2 diabetes

eller dyslipidaemia (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Til voksne er den anbefalede dosis en 20 mg tablet dagligt som tages om morgenen før morgenmaden.

Behandlingen bør introduceres med en lettere reduceret kaloriediæt.

Sikkerhed og effekt af rimonabant er ikke undersøgt ud over 2 år.

Specielle patientgrupper

Ældre:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre (se pkt. 5.2). ZIMULTI bør anvendes m

ed forsigtighed

hos patienter ældre end 75 år (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat leverfunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild eller moderat nedsat leverfunktion.

ZIMULTI bør anvendes m

ed forsigtighed hos patienter med moderat nedsat leverfunktion. ZIMULTI

bør ikke anvendes hos patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

ZIMULTI bør ikke anvendes hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Børn:

ZIMULTI er ikke anbefalet til brug hos børn under 18 år p.g.a. m

angel på data vedrørende effekt og

sikkerhed.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Amning.

Eksisterende major depressiv sygdom og/eller igangværende antidepressiv behandling (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Depressive sygdomme

Depressive sygdomme eller humørændringer med depressive symptomer er rapporteret hos op til 10

%, og selvmordstanker hos op til 1 %, af patienterne, der blev behandlet med rimonabant (se pkt. 4.8).

Hos patienter med eksisterende selvmordstanker og/eller med selvmordstanker og depressiv sygdom i

anamnesen, bør rimonabant kun anvendes såfremt udbyttet ved behandlingen vurderes at overstige

disse risici hos den individuelle patient (se pkt. 4.3 og 4.8).

Fedme er en tilstand som kan associeres med depressive sygdomme. Depressive sygdomme kan

associeres m

ed en øget risiko for at gøre skade på sig selv, selvmordstanker og selvmord.

For at kunne vurdere de potentielle risici ved behandling m

ed rimonabant, bør lægen nøje undersøge,

om patienten tidligere har haft en depressiv sygdom.

Depressive tilstande kan forekomme hos patienter, som

ikke har nogen åbenlyse risikofaktorer, bortset

fra fedme. Erfaring efter markedsføring viser at mere en halvdelen af de patienter, som får disse

reaktioner, får dem inden for en måned efter start af behandling, mere end 80% inden for de 3 første

måneder.

Patienter skal efter start af behandlingen, aktivt monitoreres for tegn og symptomer på psykiske

sygdomme, især depression. Hvis depression bliver diagnoseret under rimonabant behandling, skal

behandling med rimonabant stoppes. Patienten skal monitoreres og behandles på passende vis.

Patienter, især dem med depressive sygdomme/humør ændringer i anamnesen, (og pårørende eller

andre relevante personer) bør gøres opmærksom på, at det er nødvendigt at monitorere forekomsten af

sådanne symptomer og at søge læge øjeblikkeligt, hvis de skulle forekomme.

Andre psykiatriske tilstande

Behandling med rimonabant frarådes til patienter med ukontrolleret psykisk sygdom. Hvis psykisk

sygdom diagnosticeres under behandling med rimonabant, skal behandlingen ophøre.

Kramper

Rimonabant er ikke undersøgt hos patienter i behandling for epilepsi. I kliniske forsøg blev der ikke

set nogen forskel i forekomsten af kramper hos patienter, der fik rimonabant eller placebo. Dog bør

rimonabant anvendes med forsigtighed til disse patienter, se også pkt. 5.3.

Nedsat leverfunktion

Rimonabant metaboliseres i leveren, og derfor anbefales forsigtighed ved behandling af patienter med

moderat nedsat leverfunktion. Farmakokinetik og sikkerhed af rimonabant er ikke undersøgt hos

patienter med svært nedsat leverfunktion; anvendelse hos disse patienter anbefales ikke.

Nedsat nyrefunktion

Der er begrænset data hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion og ingen data vedrørende

patienter med svært nedsat nyrefunktion. Rimonabant bør ikke anvendes hos patienter med svært

nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2 og 5.2).

Ældre

Effekt og sikkerhed af rimonabant hos patienter over 75 år er ikke tilstrækkeligt fastsat. Rimonabant

bør anvendes med forsigtighed i denne population (se pkt. 5.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Race

Den kliniske effekt (vægttab) af rimonabant hos negroide er lavere end hos kaukasiere. Dette kan

skyldes en højere rimonabantclearance hos negroide end hos kaukasier, hvilket resulterer i lavere

optagelse (se pkt. 5.2).

Diabetes patienter

På grund af rimonabants effekt på blodsukkerniveauet, kan hypoglykæmi forekomme, når rimonabant

gives til diabetes patienter (se afsnit 4.8). Det anbefales at monitorere blodsukkerniveauet hos disse

patienter.

Lægemiddelinteraktion

Rimonabant bør anvendes med forsigtighed i kombination med potente CYP3A4 hæmmere (f.eks.

ketoconazol, itraconazol, ritonavir, telithromycin, clarithromycin, nefazodon) (se pkt. 4.5).

Lactose

Da ZIMULTI indeholder laktose, bør patienter med sjældne, arvelige problemer med

galaktoseintolerans, Lapp laktasemangel eller glukose-galaktose malabsorption, ikke tage denne

medicin.

Patienter bør instrueres i ikke at forøge dosis af ZIMULTI.

Patienter som havde haft kardivaskulært event (myokardieinfarkt, hjerteanfald etc.) inden for mindre

end 6 måneder, blev ekskluderet i forsøgene med rimonabant.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Rimonabant metaboliseres både via CYP3A og amidohydrolase (primært hepatisk) in vitro

. Samtidig

administration af CYP3A4 hæmmere vil føre til forøget optagelse af rimonabant. Samtidig

administration af CYP3A4 fremmere forventes at føre til reduceret optagelse af rimonabant.

Potentiale for andre lægemidler for påvirkning af rimonabant:

Samtidig administration af ketoconazol (en potent CYP3A4 hæm

mer) forøgede AUC for rimonabant

med 104 % (95 % confidensinterval: 40 % -197 %). En tilsvarende forøgelse i optagelse er forventet

med andre potente CYP3A4-hæmmere. Forsigtighed anbefales under samtidig anvendelse af

ZIMULTI og potente CYP3A4 hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol, ritonavir, telithromycin,

clarithromycin, nefazodon).

Selvom samtidig administration med CYP3A4 fremmere (f.eks. rifampicin, phenytoin, phenobarbital,

carbam

azepine, Hyperikum Perforatum) ikke er undersøgt, forventes det, at samtidig administration af

potente CYP3A4 fremmere kan reducere plasmakoncentrationen af rimonabant og kan resultatere i tab

af effekt.

Samtidig administration af orlistat, ethanol eller lorazepam havde ingen signifikant effekt på

plasm

aniveauet af rimonabant.

Potentiale for rimonabant for påvirkning af andre lægemidler:

Den in vivo hæm

mende effekt på CYP2C8 er ikke undersøgt. Dog havde rimonabant in vitro en mildt

hæmmende effekt på CYP2C8. Potentialet for hæmning af CYP2C8 in vivo synes at være lavt.

Rimonabant hæmmer eller fremmer ikke andre CYPenzymer eller P-glycoprotein (P-gp) in vitro.

Dette blev bekræftet klinisk med specifikke forsøg med midazolam (CYP3A4 substrat) og warfarin

(CYP2C9 substrat) og digoxin (et P-gp substrat).

Steady-state farmakokinetikken af ethinyl estradiol/levonorgestrel kombination oralt kontraceptiv blev

ikke signifikant ændret ved samtidig administration af rimonabant.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.6

Graviditet og amning

Der er ingen tilstrækkelige eller velkontrollerede forsøg m

ed gravide. Der kan ikke konkluderes på

baggrund af data fra dyr, men de tyder på skadelige virkninger på embryonal/foetal udvikling (se pkt.

5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. Anvendelse under graviditet anbefales derfor

ikke. Patienter bør informere deres læge, hvis de bliver gravide under behandling med ZIMULTI.

Rimonabant har været påvist i mælken fra diegivende rotter og rim

onabant kan hæmme sutterefleksen.

Det vides ikke, om rimonabant udskilles i human mælk. ZIMULTI er kontraindiceret under amning

(se pkt. 4.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

askiner.

Kognitive undersøgelser i klinisk farmakologiske forsøg viste, at rimonabant er blottet for kognitiv

eller sedativ effekt.

4.8

Bivirkninger

Sikkerheden for ZIMULTI 20 mg er blevet undersøgt hos ca. 2500 patienter i forsøg som

undersøgte

effekten på metabolisme og vægttab hos overvægtige og stærkt overvægtige patienter og hos ca. 3800

patienter i andre indikationer. I placebokontrollerede forsøg var frekvensen af afbrudt behandling, pga.

bivirkninger, 15,7 % for patienter, der fik rimonabant. De mest almindelige bivirkninger, som førte til

afbrudt behandling var: kvalme, humørsvingninger med depressive symptomer, depressive sygdomme,

uro og svimmelhed.

Depressive sygdomme blev rapporteret hos 3,2 % af obese patienter, eller overvægtige patienter med

associerede risikofaktor(er) i behandling m

ed rimonabant 20 mg. Disse var sædvanligvis milde eller

moderate. Korrektiv behandling eller afbrydelse af rimonabant resulterede i helbredelse i alle tilfælde

og behandlingen udviste ingen forskelle sammenlignet med tilfælde rapporteret i kontrolgruppen.

Den følgende tabel (Tabel 1) viser alle behandlingsrelaterede bivirkninger fra 4 placebokontrollerede

forsøg m

ed patienter, som blev behandlet for vægttab og relaterede metaboliske sygdomme, når

forekomsten var statistisk signifikant større end den tilsvarende placebofrekvens (for tilfælde ≥ 1 %)

eller når den blev betragtet som klinisk relevant (for tilfælde < 1 %).

Klassifikation af forventede frekvenser af bivirkninger:

Meget almindelig (≥ 10 %

); Almindelig (≥ 1, < 10 %); Usædvanlig (≥ 0,1, < 1 %); Sjælden (≥ 0,01, <

0,1 %); Meget sjælden (< 0,01 %), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe skal bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger skal anføres først.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 1:

Organ-klasse system

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektioner i det

øvre

åndedrætssystem

Gastroenteritis

Metabolisme og ernæring

Hypoglykæmi*

Psykiske forstyrrelser

Depressive

sygdomme

Humørsvingninger

med depressive

symptomer

Angst

Irritabilitet

Nervøsitet

Søvnforstyrrelser

Søvnløshed

Parasomni

Paniksymptomer

Vrede

Dysphoria

Følelses-

forsty

rrelser

Selvmordstanker

Aggressivitet

Aggressiv adfærd

Hallucinationer

Nervesystemet

Hukommelsestab

Svimmelhed

Hypoaesthesia

Ischias

Paræstesi

Apati

Tremor

Vaskulære sygdomme

Rødme

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hikke

Mave-tarmkanalen

Kvalme

Diarré

Opkastning

Hud og subkutane væv

Pruritus

Hyperhidrosis

Nattesved

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Tendonitis

Muskelkramper

Muskelspasmer

Almene symptomer

Slaphed/træthed

Influenza

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Fald

Blå mærker

Ledforstuvning

* frekvens er kun baseret på rapporter på obese eller overvægtige personer.

I kliniske forsøg for andre indikationer, blev følgende, y

derligere bivirkninger rapporteret som

almindelige:

Infektioner og parasitære sygdomme: sinusitis

Metabolisme og ernæring: anoreksi, nedsat appetit,

Mave-tarmkanalen: ondt i maven, tør mund.

Efter markedsføring

Følgende bivirkninger er yderligere rapporteret efter m

arkedsføring (hyppighed ikke kendt):

kiske forstyrrelser: psykotiske tilstande inklusive hallucinationer, vrangforestillinger

og paranoia.

Hud og subkutane væv: udslæt

Nervesy

stemet: kramper, koncentrationsforstyrrelser, hovedpine.

Mave-tarm

kanalen: mavesmerter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Laboratorie bivirkninger

ZIMULTI har ikke vist påvirkning af laboratorietestværdier.

4.9

Overdosering

Erfaring med overdosering af rimonabant er begrænset. I et enkeltdosis toleranceforsøg, blev doser på

op til 300 m

g givet til et begrænset antal forsøgspersoner. Ved forsøget blev der rapporteret svage

symptomer. Disse inkluderede hovedpine, eufori, træthed og insomnia. Den farmakokinetiske profil

viser et plateau i optagelse ved 180 mg. Der er ingen specifik antidot for rimonabant; Derfor bør

hensigtsmæssige supportive monitoreringer initieres i tilfælde af overdosering. Behandling bør bestå

af generelle principper anvendt ved behandling af overdosis, såsom at holde luftvejene fri,

monitorering af kardiovaskulær funktion og generelle og supportive målinger.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiobesitas middel

ATC-kode: A08AX01

Rimonabant er en selektiv cannabinoid-1 receptor (CB1) antagonist som

hæmmer den farmakologiske

effekt af cannabinoid agonister in vitro og in vivo.

Det endocannabinoide system er et fysiologisk system som er placeret i hjernen og de perifere væv

(inklusive adiposytter). Systemet har effekt på energibalance, glukose, lipidmetabolisme og

kropsvægt. Systemet befinder sig ligeledes i neuroner i det mesolimbiske system som modulerer

indtagelse af meget velsmagende ting, slik og fed mad.

Resultater i kliniske forsøg

Vægtstyring

I alt blev mere end 6800 patienter inkluderet i fase 2 og fase 3 kliniske forsøg. Patienterne inkluderet i

fase 3 forsøgene fulgte en restriktiv diæt under forsøget ordineret af en diætist og de blev rådet til at

forøge deres fysiske aktivitet. Patienterne havde et BMI ≥ 30 kg/m

eller BMI > 27 kg/m

hypertension og/eller dyslipaedimia ved inklusionen. Cirka 80 % af populationen var kvinder, 87 %

kaukasier og 9 % negroide. Erfaring med patienter over 75 år og orientalere/asiater er begrænset.

Signifikant middelvægtreduktion fra baseline til et år for ZIMULTI 20 mg versus placebo blev

demonstreret i tre forsøg foretaget med ikke diabetes patienter. Et middel vægttab på 6,5 kg fra

baseline til et år blev vist for ZIMULTI 20 mg versus et middelvægttab på 1,6 kg for placebo (forskel -

4,9 kg CI

95 %

-5,3; -4,4, p < 0,001).

Procentdelen af patienter som tabte 5 % og 10 % af deres baseline kropsvægt efter 1 års behandling er

vist i Tabel 2:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 2:

Ikke-diabetesforsøg

Diabetesforsøg

Placebo

ZIMULTI

20 mg

Placebo

ZIMULTI

20 mg

1254

2164

Vægt ved baseline

(kg)

Personer med 5 %

vægt reduktion

19,7 %

50,8 %

14,5 %

49,4 %

Forskel (CI

95 %

31,1 % (28 %; 34 %)

34,9 % (28 %; 41 %)

Personer med 10 %

vægt reduktion

7,8 %

27,0 %

2,0 %

16,2 %

Forskel (CI

95 %

19,2 % (17 %; 22 %)

14,2 % (10 %; 19 %)

Det meste af den observerede vægtreduktion blev set inden for de første 9 m

åneders behandling.

ZIMULTI 20 mg var effektiv til at vedligeholde vægttab i op til 2 år. Vægttab ved 2 år var 5,1 kg for

patienter, der fik ZIMULTI 20 m

g og 1,2 kg for placebo (forskel – 3,8 kg; CI

-4,4, - 3,3; p < 0,001).

Rimonabant 20 mg reducerede risikoen for vægtforøgelse. Patienter, der fik ZIMULTI 20 m

g, blev re-

randomiseret til at få ZIMULTI 20 mg eller placebo. Ved 2 år havde patienter, der fortsatte på

rimonabant, et gennemsnitlig totalt vægttab på 7,5 kg over de 2 år, mens patienter, der blev re-

randomiseret til placebogruppen i det andet år, havde et gennemsnitligt totalt vægttab på 3,1 kg over

de 2 år. Ved 2 år var forskellen i totalt vægttab mellem ZIMULTI og placebogruppen -4,2 kg (CI

5,0;-3,4, p < 0,001).

Behandling med rimonabant var associeret med en signifikant reduktion i livsm

ål, en kendt markør for

intra-abdominalt fedt.

Effekten på kropsvægt synes at være den samme for m

ænd og kvinder. Vægttabet i det begrænsede

antal af negroide patienter var mindre udtalt (middelforskel til placebo -2,9 kg). Der kan ikke drages

nogle konklusioner vedrørende effekt for patienter over 75 år eller for asiater/orientalere p.g.a. af det

lave antal patienter.

Vægtstyring og yderligere risikofaktorer

I ikke-diabetesforsøgene med en blandet population af personer med/uden (behandlet) dyslipidemia

blev en forøgelse i HDL-C og et fald i trigly

cerider observeret (efter et år). En middelforøgelse for

HDL-C på 16,4 % blev set for rimonabant 20 mg (baseline HDL-C 1,24 mmol/l) sammenlignet med

en forøgelse på 8,9 % for placebo (baseline HDL-C 1,21 mmol/l). Forskellen var statistisk signifikant

(forskel 7,9 % CI

6,6 %; 9,2 %, p < 0,001). For triglycerider blev der set et middelfald på 6,9 % ved

rimonabant 20 mg (baseline TG 1,62 mmol/l) sammenlignet med en forøgelse på 5,8 % for placebo

(baseline TG 1,65 mmol/l). Forskellen var statistisk signifikant (forskel -13,3 % CI

– 16,5; -10,2 %

p < 0,001). Det estimeres at ca. halvdelen af den observerede forbedring i HDL-C og triglyserider hos

patienter, der fik rimonabant 20 mg var ud over det, der forventedes fra vægttab alene.

ZIMULTI 20 mg havde generelt ingen signifikant effekt på Total-C eller LDL-C niveauer.

Der blev observeret forbedringer i HbA1c og kropsvægt i forsøget m

ed type 2 diabetes patienter (RIO-

Diabetes) behandlet med metformin eller sulfonylurea, som var overvægtige eller obese. Den absolutte

ændring i HbA1c ved et år var -0,6 for rimonabant 20 mg (baseline 7,3 %) og +0,1 for placebo

(baseline 7,2 %). Forskellen var statistisk signifikant (forskel - 0,7 %, CI

-0,80;-0,5, p < 0,001).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Efter et år så man et middelvægttab på 5,3 kg for ZIMULTI 20 m

g versus et tab ved placebo på 1,4 kg

(forskel -3,9 kg CI

95 %

-4,6; -3,3, p < 0,001). Procentdelen af patienter, som tabte 5 % og 10 % af deres

kropsvægt ved baseline efter 1 års behandling, er vist i tabel 2.

I et andet forsøg med obese behandlings-naive type II diabetikere (Serenade) var den absolutte

ændring i HbA1c ved 6 måneder -0,8 for rimonabant 20 mg og -0,3 for placebo (baseline for begge

grupper: 7,9 %) (forskel -0,51, CI

-0,78, -0,24 p < 0,001). Procentdelen af patienter, som opnåede

HbA1c < 7 %, var 51 % i rimonabant-gruppen og 35 % i placebo-gruppen. Forskellen mellem 20 mg-

og placebo-gruppen, i den gennemsnitlige ændring af kropsvægt, var 3,8 kg (CI

-5,0, -2,6 p <

0,001). Ændringer i HDL-C og TG i denne population svarede til dem i ikke-diabetespopulationen.

Det estimeres, at ca. halvdelen af middelforbedringen i HbA1c hos patienter, der fik rimonabant 20 mg

var ud over den forventede effekt på vægttabet alene.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken for rimonabant er forholdsvis proportional op til 20 m

g. For doser over 20 mg

forøgedes AUC mindre end proportionalt.

Absorption:

Rimonabant viser høj in vitro perm

eabilitet og er ikke et substrat af P-glycoprotein. Den absolutte

biotilgængelighed for rimonabant er ikke bestemt. Efter mange doser af 20 mg givet en gang dagligt til

fastende sunde personer, opnås maksimal plasmakoncentration af rimonabant efter ca. 2 timer med et

steady state plasmaniveau opnået efter 13 dage (C

= 196 + 28,1 ng/ml; C

= 91,6 + 14,1 ng/ml;

0-24

= 2960 + 268 ng.h/ml). Steady state rimonabant eksponering er 3,3 gange højere end det

observerede efter første dosis. Farmakokinetisk populationsanalyse viste mindre udsving i max. til

min. plasmakoncentration, men ingen forskel i steady state AUC, som vægten øges. Som vægten

forøges fra 65 kg til 200 kg, forventes C

at falde 24 % og C

forventes at forøges med 5 %. Tiden

til steady state er længere hos obese patienter (25 dage) som en konsekvens af det højere

distributionsvolumen i disse patienter. Farmakokinetiske populationsanalyser indikerer, at

rimonabants farmakokinetik er den samme for sunde, ikke-rygende personer og patienter som ryger.

Effekt af mad:

Administration af rimonabant til sunde fastende personer eller m

ed et meget fedt måltid, viste at C

og AUC forøgedes henholdsvis 67 % og 48 % ved fedt måltid. ZIMULTI 20 mg blev taget om

morgenen sædvanligvis før morgenmad i de kliniske forsøg.

Distribution:

In vitro hum

an plasmaproteinbinding af rimonabant er høj (> 99,9 %) og ikke-mættet over et stort

koncentrationsområde. Det tilsyneladende perifere distributionsvolume for rimonabant synes at være

relateret til kropsvægt, hvor obese patienter har et højere distributionsvolume end personer med

normal vægt.

Biotransformation:

Rimonabant metaboliseres via både CYP3A og am

idohydrolase (primært hepatiske) veje in vitro.

Cirkulerende metabolitter bidrager ikke til den farmakologiske aktivitet.

Elimination:

Rimonabant bliver hovedsageligt elimeneret via m

etabolisme og efterfølgende udskillelse af

metabolitter via galden. Kun omkring 3 % af rimonabant-dosis bliver elimineret via urinen, mens

omkring 86 % af dosis udskilles i fæces som uomdannet stof og metabolitter. I obese patienter er

eliminationshalveringstiden længere (ca.16 dage) end i ikke-obese patienter (ca. 9 dage) p.g.a. af et

højere distributionsvolume.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Specielle befolkningsgrupper:

Race:

I enkelt- og gentagen-dosisforsøg var C

og AUC for rimonabant ens hos sunde japanske og

kaukasiske personer, men eliminationshalveringstiden var kortere hos japanske personer (3-4 dage)

sammenlignet med kaukasiske personer (ca. 9 dage). Forskellen i halveringstiden skyldtes forskellen i

det perifere distributionsvolume som konsekvens af lavere vægt hos japanske personer. Negroide

patienter kan have op til 31 % lavere C

og 43 % lavere AUC end patienter af anden race.

Køn:

Rimonabants farmakokinetik er ens i kvindelige og mandlige patienter.

Ældre:

Ældre patienter har lidt højere optagelse end unge patienter. Baseret på farm

akokinetiske

populationsanalyser (alder fra 18-81 år), er en 75-årig patient estimeret til at have en 21 % højere C

og en 27 % højere AUC end en 40-årig patient.

Patienter med nedsat leverfunktion:

Lettere nedsat leverfunktion ændrer ikke rim

onabant-optagelse. Der er ikke tilstrækkelige data til at

drage konklusioner vedrørende moderat nedsat leverfunktion. Patienter med alvorlig nedsat

leverfunktion blev ikke evalueret.

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Nyrefunktionens effekt på farmakokinetikken af rimonabant er ikke specifikt undersøgt.

Mild nedsat nyrefunktion, synes ikke at påvirke farm

akokinetikken af rimonabant baseret på

farmakokinetiske populationsforsøg. Begrænsede data antyder en forøget optagelse hos patienter med

moderat nedsat nyrefunktion (40 % forøgelse i AUC). Der er ingen data vedrørende alvorlig nedsat

nyrefunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Bivirkninger, som ikke blev observeret i kliniske forsøg, men som blev set i dyr ved udsættelse for

niveauer svarende til kliniske niveauer og m

ed mulig relevans for klinisk brug, var som følger:

Kramper blev sporadisk observeret i forsøg med gnavere og javaneseraber. Der blev ikke observeret

kramper hos hunde under et 3 måneders forsøg. I nogle men ikke alle tilfælde synes initieringen af

kramper at være associeret med stress under proceduren, såsom håndtering af dyrene. En

proconvulsant aktivitet af rimonabant blev fundet i et ud af to safety farmakologiforsøg. Der blev ikke

observeret nogen bivirkninger i EEG mønsteret hos rotter ved rimonabantbehandling.

Forøget incidens og/eller alvorlighed af kliniske tegn som

antyder forøget berøringshypersesthesia,

blev observeret i forsøg med gnavere. En direkte effekt af rimonabant kan ikke påvises.

Leversteatosis og dosisrelateret forøgelse af centrilobular nekrosis blev observeret i langtidsforsøg

ed rotter. En direkte effekt af rimonabant kan ikke påvises.

I standard fertilitetsforsøg med hunrotter (dosering i 2 uger før parring) var der abnorm

østrus cyklus

og en nedsættelse af corpora lutea og fertilitetsindeks ved rimonabantdoser, som inducerede maternal

toksicitet (30 og 60 mg/kg/dag). Efter dosering i en længere behandlingsvarighed før parring (9 uger),

som tillod restitution for de initiale påvirkninger af rimonabant, blev der ikke set bivirkninger på

fertilitet og østruscyklus. Vedrørende reproduktive parametre, blev der ikke observeret nogen forskel

mellem behandlede og kontroldyr ved 30 mg/kg, ved 60 mg/kg var der stadig observeret effekt

(mindre antal af corpora lutea, total implantationsfostre og levedygtige fostre).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Sporadiske misdannelser (anencephalitis, mikro-ophthalm

itis, udvidede hjerneventrikler og

omphalocele) blev observeret i kanin embryfoetal toksicitetsforsøg ved doser, som gav påvirkninger

som var sammenlignelige med klinisk påvirkning. Selvom maternal toksicitet blev observeret ved

disse doser, kan en relation til behandlingen ikke udelukkes. Ingen behandlingsrelaterede misdannelser

blev set i rotter.

Effekten af rimonabant på præ- og postnatal udvikling blev undersøgt i rotter i doser op til

10 m

g/kg/dag. Der var en behandlingsrelateret forøgelse i mortaliteten hos rotteungerne inden

afvænningsperioden. Den forøgede mortalitet hos rotteungerne kan skyldes fejl i moderdyrets pleje

eller indtagelse af rimonabant i mælken og/eller hæmning af sutterefleksen, som er rapporteret i

litteraturen, som initieret i neonatale mus via endocannabinoid-signalering via CB1-receptorer. Der er

rapporter i litteraturen om, at den rumlige distribution og densitet af CB1- receptorer i hjernen ændres

under udviklingen hos både gnavere og mennesker. Den potentielle relevans af dette i forhold til

administration af CB1 antagonister er ukendt. I præ- og postnatale udviklingsforsøg i rotter, gav

påvirkning af rimonabant in utero og via mælken ingen ændringer i indlæring og hukommelse, men

tvivlsomme påvirkninger på motorisk aktivitet og respons på lyd blev observeret hos unge rotter, som

et resultat af rimonabants påvirkning.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

majsstivelse,

laktosemonohydrat,

povidon K 30 (E1201),

natriumcroscarmellose (E468),

natriumlaurilsulfat (E487),

mikrokrystalinsk cellulose (E460),

magnesiumstearat

Filmovertræk:

laktosemonohydrat,

hypromellose 15 mPa.s (E464),

titandioxid (E171),

macrogol 3000

Tablet voks:

carnauba voks (E903)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

PVC-aluminium pakning indeholdende 14, 28, 30, 56, 84, 90 og 98 film

overtrukne tabletter.

70 x 1 filmovertrukne tabletter i PVC-aluminium

perforeret enkeltdosis blisterpakninger.

Ugennemsigtige hvide HDPE dåser indeholdende 28, 98 og 500 film

overtrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

sanofi-aventis

174 Avenue de France

F-75013 Paris

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/345/001-011

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

19. juni 2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægem

iddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside

http://www.emea.europa.eu/

Læs hele dokumentet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00, Fax (44-20) 74 18 86 13

E-mail: mail@emea.eu.int http://www.emea.eu.int

EMEA 2006 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged.

EMEA/H/C/691

EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR)

ZIMULTI

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Det

forklarer, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) vurderede de gennemførte

undersøgelser og nåede frem til sine anbefalinger om, hvordan lægemidlet skal anvendes

.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om baggrunden for CHMP’s anbefalinger, kan du læse de faglige drøftelser

(også en del af denne af EPAR).

Hvad er ZIMULTI?

ZIMULTI er et lægemiddel, som indeholder det aktive stof rimonabant. Det leveres som hvide,

dråbeformede tabletter.

Hvad anvendes ZIMULTI til?

ZIMULTI anvendes som supplement til diæt og motion til behandling af voksne patienter:

som er adipøse (svært overvægtige) og med et kropsmasseindeks (BMI) større end eller lig med

30 kg/m², eller

som er overvægtige (med et BMI større end eller lig med 27 kg/m²), og som også har en eller

flere andre risikofaktorer som f.eks. type 2-diabetes eller dyslipidæmi (unormalt højt fedtindhold

i blodet).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes ZIMULTI?

Doseringen af ZIMULTI er én tablet dagligt, som tages inden morgenmaden. Patienterne bør desuden

følge en diæt med reduceret kalorieindhold og øge deres fysiske aktivitetsniveau. Lægemidlet bør ikke

anvendes til patienter med alvorlige lever- eller nyreproblemer.

Hvordan virker ZIMULTI?

Det aktive stof i ZIMULTI, rimonabant, er en cannabinoid-receptorantagonist. Det virker ved at blokere

en bestemt type receptorer, der kaldes cannabinoid-receptorer type 1 (CB1). Disse receptorer findes i

nervesystemet og udgør en del af kroppens system til kontrol af fødeindtagelse. Receptorerne findes også i

adipocytter (fedtvæv).

Hvordan blev ZIMULTI undersøgt?

Virkningerne af ZIMULTI blev først afprøvet i forsøgsmodeller, inden de blev undersøgt hos mennesker.

Der er foretaget fire undersøgelser af ZIMULTI hos næsten 7 000 overvægtige og svært overvægtige

patienter, hvis vægt i starten af undersøgelsen gennemsnitligt lå på mellem 94 og 104 kg. En af

undersøgelserne så især nærmere på patienter med unormalt højt fedtindhold i blodet, og en anden så

nærmere på patienter med type 2-diabetes. Undersøgelserne sammenlignede virkningen af ZIMULTI med

placebo (en uvirksom behandling) med hensyn til vægttab over et til to år. En undersøgelse så også

nærmere på, hvordan dette vægttab kunne vedligeholdes det andet år.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

EMEA 2007

Der er desuden foretaget fire undersøgelser af ZIMULTI, hvor det blev anvendt som hjælp til at stoppe

rygning. Undersøgelserne, der omfattede over 7 000 patienter, sammenlignede lægemidlet med placebo og

målte virkningen af behandlinger på 10 uger (et år i nogle af undersøgelserne) med hensyn til opnåelse af

rygestop og tilbagefald det følgende år.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved ZIMULTI?

Efter et år havde alle patienter, der fik ZIMULTI, opnået et større vægttab end dem, der fik placebo: de

tabte gennemsnitligt 4,9 kg mere end patienterne i placebo-gruppen, undtagen i undersøgelsen af

sukkersygepatienter, hvor forskellen i vægttabet var 3,9 kg. Lægemidlet nedsatte desuden risikoen for

fornyet vægtøgning. Undersøgelserne med hensyn til opnåelse af rygestop gav ikke ensartede resultater,

og det var vanskeligt at vurdere virkningen af ZIMULTI på dette område. Firmaet besluttede at

tilbagetrække sin ansøgning vedrørende rygeafvænning. Det anbefales således ikke at anvende ZIMULTI

som hjælp til at stoppe rygning.

Hvilken risiko er der forbundet med ZIMULTI?

I løbet af undersøgelserne var de hyppigste bivirkninger ved ZIMULTI (som ses hos flere end 1 ud af 10

patienter) kvalme og infektioner i det øvre åndedrætssystem. Den fuldstændige liste over indberettede

bivirkninger ved ZIMULTI fremgår af indlægssedlen.

ZIMULTI bør ikke anvendes til patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for rimonabant

eller andre af indholdsstofferne, eller af patienter, som ammer. ZIMULTI bør heller ikke anvendes til

patienter med svær depression, eller som behandles med antidepressive midler, da det kan øge risikoen for

depression, herunder selvmordstanker hos et mindre antal patienter. Patienter, der har symptomer på

depression, bør tale med deres læge og eventuelt afbryde behandlingen. ZIMULTI bør anvendes med

forsigtighed i kombination med visse lægemidler, f.eks. ketoconazol eller itraconazol (lægemiddel mod

svamp), ritonavir (anvendes ved hiv-infektion), telithromycin eller clarithromycin (antibiotika).

Hvorfor blev ZIMULTI blevet godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at ZIMULTI har vist sig effektivt til

opnåelse af vægttab hos overvægtige eller svært overvægtige patienter med tilknyttede risikofaktorer.

Udvalget besluttede, at fordelene ved ZIMULTI er større end risiciene ved anvendelse som supplement til

diæt og motion til behandling af svært overvægtige patienter og overvægtige patienter med risikofaktorer

såsom type 2-diabetes eller dyslipidæmi. Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for

ZIMULTI.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri anvendelse af ZIMULTI?

Firmaet, som fremstiller ZIMULTI, iværksætter et program, der skal sikre, at lægemidlet anvendes til

patienter til sundhedsmæssige formål frem for af kosmetiske årsager (ved at give uddannelsespakker til

patienter og læger), og føre tilsyn med, hvordan lægemidlet anvendes. Firmaet anvender specifikke

databaser til overvågning af bivirkninger, navnlig bivirkninger forbundet med nervesystemet.

Andre oplysninger om ZIMULTI:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union

for ZIMULTI til sanofi-aventis den 19. juni 2006.

Den fuldstændige EPAR om ZIMULTI findes

her.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2007.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information