Ziagen

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-07-2020

Aktiv bestanddel:
abacavir
Tilgængelig fra:
ViiV Healthcare B.V.
ATC-kode:
J05AF06
INN (International Name):
abacavir
Terapeutisk gruppe:
Antivirale midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
HIV infektioner
Terapeutiske indikationer:
Ziagen er indiceret i antiretroviral kombinationsbehandling til behandling af Human immundefektvirus (HIV) infektion hos voksne, unge og børn. Demonstration til fordel for Ziagen er primært baseret på resultaterne af undersøgelser, der udføres med en to gange dagligt, i behandling-naive voksne patienter på en kombination terapi. Før du starter behandling med abacavir, screening for transport af HLA-B*5701 allel bør være udført i enhver HIV-smittet patient, uanset race. Abacavir bør ikke anvendes i patienter, der er kendt for at bære HLA-B*5701 allel.
Produkt oversigt:
Revision: 43
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000252
Autorisation dato:
1999-07-08
EMEA kode:
EMEA/H/C/000252

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

01-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

01-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

01-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

01-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

28-07-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ziagen 300 mg filmovertrukne tabletter

abacavir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

-

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

VIGTIGT - Overfølsomhedsreaktioner

Ziagen indeholder abacavir

(der også er et aktivt stof i medicin som

Kivexa, Triumeq

Trizivir

Nogle personer, der tager abacavir, kan få en

overfølsomhedsreaktion

(en alvorlig allergisk reaktion),

som kan være livstruende, hvis de fortsætter med at tage medicin indeholdende abacavir.

Læs omhyggeligt alle oplysningerne i boksen 'Overfølsomhedsreaktioner' under punkt 4 i

denne indlægsseddel

Der er vedlagt et

oplysningskort

i pakningen med Ziagen for at gøre dig og sundhedspersonalet

opmærksom på overfølsomhed over for abacavir.

Tag kortet ud og hav det altid på dig

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ziagen

Sådan skal du tage Ziagen

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ziagen anvendes til behandling af hiv-infektioner (humant immundefektvirus).

Ziagen indeholder det aktive stof abacavir. Abacavir tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes

nukleosidanalog revers transkriptasehæmmere (NRTI'er)

Ziagen helbreder ikke hiv-infektionen, men nedsætter mængden af virus i kroppen og holder den på et

lavt niveau. Ziagen øger også antallet af CD4-celler i dit blod. CD4-celler er en type hvid blodcelle,

der spiller en vigtig rolle, når kroppen skal bekæmpe infektioner.

Ikke alle reagerer ens på behandlingen med Ziagen. Din læge vil følge virkningen af din behandling.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ziagen

Tag ikke Ziagen

hvis du er

allergisk

(overfølsom) over for abacavir (eller anden medicin, der indeholder abacavir,

f.eks.

Trizivir, Triumeq

eller

Kivexa

) eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

Læs grundigt alle oplysningerne om overfølsomhedsreaktioner under punkt 4

Tal med lægen

, hvis du mener, at ovenstående gælder for dig.

Vær ekstra forsigtig med at tage Ziagen

Nogle personer, der tager Ziagen mod hiv, har større risiko for at få alvorlige bivirkninger end andre.

Vær opmærksom på, at du har en større risiko:

hvis du har en

middelsvær eller svær leversygdom

hvis du tidligere har haft en

leversygdom

, herunder hepatitis B eller C

hvis du er svært

overvægtig

(særligt hvis du er kvinde)

hvis du har en

alvorlig nyresygdom

Tal med lægen

hvis noget af ovenstående gælder for dig

. Det kan være nødvendigt med ekstra

kontrolbesøg, herunder blodprøver, mens du er i behandling.

Se punkt 4 for yderligere

oplysninger.

Overfølsomhedsreaktioner over for abacavir

Selv patienter, som ikke har genet HLA-B*5701, kan udvikle en

overfølsomhedsreaktion

alvorlig allergisk reaktion).

Læs alle oplysninger om overfølsomhedsreaktioner grundigt under punkt 4 i denne

indlægsseddel.

Risiko for hjertetilfælde

Det kan ikke udelukkes, at abacavir kan øge risikoen for at få et hjertetilfælde.

Fortæl det til lægen

, hvis du har hjerteproblemer, hvis du ryger eller har sygdomme, der kan øge

risikoen for at få en hjertesygdom, f.eks. forhøjet blodtryk eller sukkersyge. Du må kun stoppe

behandlingen med Ziagen efter aftale med lægen.

Hold øje med vigtige symptomer

Nogle personer, der tager medicin mod hiv-infektioner, får andre bivirkninger, der kan være alvorlige.

Du skal kende til vigtige tegn og symptomer, du skal holde øje med, mens du tager Ziagen.

Læs oplysningerne under 'Andre bivirkninger ved kombinationsbehandling af hiv' i punkt 4

i denne indlægsseddel

Beskyt andre mennesker

Hiv-infektion spredes ved seksuel kontakt med en person, der har infektionen, eller via smittet blod

(f.eks. ved at dele nåle). Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager dette lægemiddel,

selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler

der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer.

Brug af anden medicin sammen med Ziagen

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin,

for nylig har brugt

anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt

på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. Husk at fortælle det til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du begynder at tage anden medicin, mens du er i behandling med Ziagen.

Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af Ziagen og omvendt

Disse omfatter:

Phenytoin,

til behandling af

epilepsi

Tal med lægen

, hvis du tager phenytoin. Lægen vil eventuelt holde ekstra øje med dig, så længe

du tager Ziagen.

Methadon,

der anvendes som

erstatning for

heroin

. Abacavir øger den hastighed, hvormed

methadon udskilles fra kroppen. Hvis du tager methadon, vil lægen holde øje med, om du får

abstinenser. Det kan være nødvendigt at ændre dosis af methadon.

Tal med lægen,

hvis du tager methadon.

Graviditet

Det anbefales ikke at tage Ziagen under graviditet.

Ziagen og lignende medicin kan give fosteret

bivirkninger.

Hvis du har taget Ziagen under din graviditet, kan din læge bede om regelmæssige blodprøver og

andre diagnostiske undersøgelser for at overvåge barnets udvikling. For de børn, hvis mødre har taget

NRTI'er i løbet af graviditeten, opvejede fordelen ved beskyttelsen mod hiv risikoen ved

bivirkningerne.

Amning

Kvinder, der er hiv-positive, må ikke amme deres børn

, da hiv-infektionen kan overføres til barnet

gennem mælken. Indholdsstofferne i Ziagen kan også udskilles i små mængder i mælken.

Hvis du ammer eller planlægger at amme:

Kontakt straks lægen

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil og betjen ikke maskiner,

hvis du føler dig utilpas.

3.

Sådan skal du tage Ziagen

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Tabletterne skal synkes hele med vand. Ziagen kan tages med eller uden mad.

Hvis du ikke kan synke hele tabletter, kan du knuse dem og blande dem i lidt mad eller væske og

derefter straks tage hele dosis.

Hold regelmæssig kontakt med lægen

Ziagen hjælper med at holde din sygdom under kontrol. Du skal tage medicinen hver dag for at

forhindre, at sygdommen forværres. Du kan stadig udvikle andre infektioner og sygdomme, der er

forbundet med hiv-infektionen.

Hold kontakt med lægen, og stop ikke med at tage Ziagen

uden at tale med lægen først.

Så meget skal du tage

Voksne, unge og børn, der vejer mindst 25 kg:

Den sædvanlige dosis af Ziagen er 600 mg daglig

Denne kan tages enten som en 300 mg tablet 2

gange daglig eller som to 300 mg tabletter én gang daglig.

Børn fra 1 år, der vejer mindre end 25 kg:

Dosis afhænger af barnets kropsvægt. Den anbefalede dosis er:

Børn, der vejer mindst 20 kg og mindre end 25 kg:

Den sædvanlige dosis er 450 mg daglig.

Denne dosis kan gives enten som 150 mg (en halv tablet) om morgenen og 300 mg (en hel tablet)

om aftenen eller som 450 mg (en og en halv tablet) én gang daglig. Følg lægens anvisning.

Børn, der vejer mindst 14 kg og mindre end 20 kg:

Den sædvanlige dosis er 300 mg daglig.

Denne dosis kan gives enten som 150 mg (en halv tablet) 2 gange daglig eller som 300 mg (en hel

tablet) én gang daglig. Følg lægens anvisning.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Ziagen findes også som oral opløsning (20 mg abacavir/ml) til børn over tre måneder med en

kropsvægt under 14 kg, eller til patienter, der har behov for en lavere dosis, eller som ikke kan synke

tabletter.

Hvis du har taget for meget Ziagen

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonaet, hvis du har taget mere Ziagen, end der står her,

eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis du har glemt at tage Ziagen

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Fortsæt

derefter behandlingen som før.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Det er vigtigt, at du tager Ziagen regelmæssigt, da der er større risiko for at få en

overfølsomhedsreaktion, hvis du tager medicinen uregelmæssigt.

Hvis du holder op med at tage Ziagen

Hvis du er holdt op med at tage Ziagen af en eller anden grund - særligt hvis det er fordi, du mener, at

du får bivirkninger, eller fordi du har en anden sygdom:

Tal med lægen, inden du begynder at tage Ziagen igen.

Lægen vil undersøge, om dine

bivirkninger skyldtes en overfølsomhedsreaktion. Hvis lægen mener, de kan være forårsaget af en

overfølsomhedsreaktion,

vil lægen råde dig til aldrig mere at tage Ziagen eller nogen anden

medicin, som indeholder abacavir (f.eks. Triumeq, Trizivir eller Kivexa).

Det er vigtigt, at du

følger lægens råd.

Hvis lægen vurderer, at du kan begynde at tage Ziagen igen, bliver du muligvis bedt om at tage de

første doser på et sted, hvor du hurtigt kan få lægehjælp, hvis det skulle blive nødvendigt.

4.

Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose

i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes

vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger.

Når du bliver behandlet for hiv, kan det være svært at afgøre, om dine symptomer skyldes Ziagen eller

anden medicin, eller om de skyldes hiv-sygdommen i sig selv.

Det er derfor meget vigtigt, at du

fortæller lægen om enhver ændring i dit helbred.

Selv patienter, som ikke har genet HLA-B*5701, kan udvikle en

overfølsomhedsreaktion

alvorlig allergisk reaktion) beskrevet i denne indlægsseddel under overskriften

”Overfølsomhedsreaktioner”.

Det er meget vigtigt, at du læser og forstår oplysningerne om denne alvorlige reaktion

Ud over bivirkninger ved Ziagen nævnt nedenfor,

kan du få andre sygdomme, når du får

kombinationsbehandling mod hiv.

Det er vigtigt, at du læser oplysningerne under 'Andre bivirkninger ved kombinationsbehandling af

hiv' senere i dette afsnit.

Overfølsomhedsreaktioner

Ziagen

indeholder

abacavir

(der også er et aktivt stof i medicin som

Trizivir, Triumeq

Kivexa

Abacavir kan forårsage en alvorlig allergisk reaktion, kendt som en overfølsomhedsreaktion. Disse

overfølsomhedsreaktioner er set oftere hos patienter, som tager medicin, der indeholder abacavir.

Hvem får en overfølsomhedsreaktion?

Alle, der tager Ziagen, kan få en overfølsomhedsreaktion over for abacavir, der kan være livstruende,

hvis de fortsætter med at tage Ziagen.

Du har større risiko for at få sådan en overfølsomhedsreaktion, hvis du har et gen, som kaldes

HLA-

B*5701

(men du kan også få en reaktion, selvom du ikke har dette gen). Du skal derfor undersøges

for, om du har dette gen, inden lægen ordinerer Ziagen.

Hvis du ved, at du har dette gen, skal du

fortælle det til lægen, før du begynder at tage Ziagen

. I et klinisk forsøg udviklede 3-4 ud af 100

patienter, der blev behandlet med abacavir, og som ikke havde et gen, som kaldes HLA-B*5701, en

overfølsomhedsreaktion.

Hvad er symptomerne?

De almindeligste symptomer er:

feber

(høj kropstemperatur) og

udslæt

Andre almindelige symptomer:

kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter, udtalt træthed.

Øvrige symptomer omfatter:

Smerter i led og/eller muskler, hævelse af halsen, åndenød, ondt i halsen, hoste, lejlighedsvis

hovedpine, øjenbetændelse (

konjunktivit

), mundsår, lavt blodtryk, snurren eller følelsesløshed i

hænder og/eller fødder.

Hvornår opstår disse reaktioner?

Du kan få en overfølsomhedsreaktion på et hvilket som helst tidspunkt under behandlingen med

Ziagen, men risikoen er størst i de første 6 uger af behandlingen.

Hvis du plejer et barn, der er i behandling med Ziagen, er det vigtigt, at du forstår

oplysningerne om overfølsomhedsreaktioner. Hvis barnet får symptomerne nævnt nedenfor, er

det vigtigt, at du følger de angivne instrukser.

Kontakt straks lægen:

1

hvis du får udslæt, ELLER

2

hvis du får symptomer fra mindst to af følgende grupper:

- feber

- åndenød, ondt i halsen eller hoste

- kvalme, opkastning, diarré eller mavesmerter

- udtalt træthed, ømhed eller almen utilpashed.

Lægen vil muligvis bede dig stoppe med at tage Ziagen

Hvis du holder op med at tage Ziagen

Hvis du holder op med at tage Ziagen på grund af en overfølsomhedsreaktion,

må du ALDRIG

MERE tage Ziagen eller anden medicin, der indeholder abacavir (f.eks. Trizivir, Triumeq eller

Kivexa).

Hvis du gør det, kan du inden for få timer få et alvorligt blodtryksfald, der kan medføre død.

Hvis du er holdt op med at tage Ziagen af en eller anden grund - særligt hvis det er, fordi du mener, du

har bivirkninger, eller fordi du har en anden sygdom:

Tal med lægen, inden du begynder at tage Ziagen igen.

Lægen vil undersøge, om dine bivirkninger

skyldtes en overfølsomhedsreaktion. Hvis lægen mener, de kan være forårsaget af en

overfølsomhedsreaktion,

vil lægen råde dig til aldrig mere at tage Ziagen eller nogen anden

medicin, som indeholder abacavir (f.eks. Trizivir, Triumq eller Kivexa).

Det er vigtigt, at du

følger lægens råd.

I nogle tilfælde er overfølsomhedsreaktioner opstået hos personer, der genoptog behandling med

abacavir, og som kun havde et af symptomerne på oplysningskortet, før de stoppede med at tage

medicinen.

I meget sjældne tilfælde er overfølsomhedsreaktioner opstået hos personer, der genoptog behandling

med abacavir, og som ikke havde nogle symptomer på overfølsomhed, før de stoppede med at tage

medicinen.

Hvis lægen vurderer, at du kan begynde at tage Ziagen igen, bliver du muligvis bedt om at tage de

første doser på et sted, hvor du hurtigt kan få lægehjælp, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hvis du er overfølsom over for Ziagen, skal du returnere alle dine Ziagen-tabletter, så de kan

blive destrueret korrekt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds.

Der er vedlagt et

oplysningskort

i pakningen med Ziagen for at gøre dig og sundhedspersonalet

opmærksom på overfølsomhedsreaktioner over for abacavir.

Tag kortet ud og hav det altid på dig.

Almindelige bivirkninger

Disse kan forekomme hos

op til 1 ud af 10

personer:

overfølsomhedsreaktioner

kvalme

hovedpine

opkastning

diarré

appetitløshed

træthed, manglende energi

feber (høj kropstemperatur)

udslæt.

Sjældne bivirkninger

Disse kan forekomme hos

op til 1 ud af 1.000

personer:

betændelse i bugspytkirtlen

(pankreatitis)

Meget sjældne bivirkninger

Disse kan forekomme hos

op til 1 ud af 10.000

personer:

udslæt, der kan danne blister, og som ligner små målskiver (mørk plet i midten omgivet af et

lysere område, omsluttet af en mørk ring)

(erythema multiforme)

udbredt udslæt med blisterdannelse og hudafskalning, særligt omkring munden, næsen, øjnene og

kønsdelene

(Stevens-Johnsons syndrom)

og i alvorlige tilfælde med hudafskalning på mere end 30

% af kroppens overflade

(toksisk epidermal nekrolyse)

for meget mælkesyre i blodet (laktacidose).

Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af disse symptomer

Hvis du får bivirkninger

Tal med lægen eller apotekspersonalet

, hvis en bivirkning er

generende eller bliver værre, eller

hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Andre bivirkninger ved kombinationsbehandling af hiv

Kombinationsbehandling såsom Ziagen kan forårsage udvikling af andre sygdomme under

behandlingen af hiv.

Symptomer på infektion eller betændelseslignende reaktioner (inflammation)

Gamle infektioner kan blusse op

Personer med fremskreden hiv-infektion (aids) har et svækket immunsystem og har større risiko for at

få alvorlige infektioner

(opportunistiske infektioner)

. Når sådanne personer starter behandlingen, kan

gamle, skjulte infektioner blusse op igen og medføre tegn og symptomer på betændelse. Disse

symptomer opstår sandsynligvis, fordi kroppens immunsystem bliver stærkere, og kroppen begynder

at bekæmpe disse infektioner. Symptomer omfatter som regel

feber

, samt nogle af følgende:

hovedpine

mavesmerter

åndenød

I sjældne tilfælde kan immunforsvaret, når det bliver stærkere, også angribe raskt kropsvæv

autoimmune forstyrrelser

). Symptomer på autoimmune forstyrrelser kan opstå mange måneder efter,

at du er startet med at tage medicin til behandling af din hiv-infektion. Symptomerne kan inkludere:

hjertebanken (hurtig eller uregelmæssig hjerterytme) eller rysten

hyperaktivitet (voldsom rastløshed og bevægelse)

svaghed, der starter i hænderne og fødderne og efterfølgende bevæger sig ind mod kroppen.

Hvis du får symptomer på en infektion, mens du tager Ziagen:

Kontakt straks lægen

. Tag ikke anden medicin mod infektioner uden at tale med lægen først.

Du kan få knogleproblemer

Nogle personer, der får kombinationsbehandling mod hiv, udvikler en sygdom, der kaldes

osteonekrose.

Med denne sygdom dør dele af knoglevævet på grund af nedsat blodtilførsel til

knoglerne. Du har større risiko for at få denne sygdom:

hvis du har fået kombinationsbehandling i lang tid

hvis du også tager betændelseshæmmende medicin, kaldet kortikosteroider

hvis du drikker alkohol

hvis dit immunsystem er meget svækket

hvis du er overvægtig.

Symptomer på osteonekrose omfatter:

stive led

smerter (særligt i hofterne, knæene eller skuldrene)

bevægelsesbesvær.

Hvis du bemærker et eller flere af disse symptomer:

Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ziagen indeholder:

Aktivt stof: Hver Ziagen filmovertrukken tablet med delekærv indeholder 300 mg abacavir (som

sulfat).

Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat,

magnesiumstearat og kolloid vandfri silica. Tabletovertræk: Triacetin, methylhydroxypropylcellulose,

titandioxid, polysorbat 80 og gul jernoxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Ziagen filmovertrukne tabletter er præget med 'GX 623' på begge sider og forsynet med delekærv.

Tabletterne er gule og kapselformede og fås i blisterpakninger med 60 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ViiV Healthcare BV, Van Asch van Wijckstraat 55H, 3811 LP Amersfoort, Holland

Fremstiller

Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations), Priory Street, Ware,

Hertfordshire, SG12 0DJ, Storbritannien.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Polen.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

ViiV Healthcare srl/bv

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

ViiV Healthcare srl/bv

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

ViiV Healthcare GmbH

Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Nederland

ViiV Healthcare BV

Tel: + 31 (0) 33 2081199

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

Tel: + 34 900 923 501

es-ci@viivhealthcare.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

ViiV Healthcare SAS

Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969

Infomed@viivhealthcare.com

Portugal

VIIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA

Tel: + 351 21 094 08 01

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

ViiV Healthcare S.r.l

Tel: + 39 (0)45 9212611

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ziagen 300 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg abacavir (som sulfat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Gule, bikonvekse, kapselformede tabletter med delekærv, der er præget ”GX 623” på begge sider.

Tabletten kan deles i to lige store dele.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ziagen er indiceret til antiretroviral kombinationsbehandling af humant immundefektvirus (hiv)-

infektion hos voksne, unge og børn (se pkt. 4.4 og 5.1).

Fordelen ved Ziagen er hovedsageligt påvist i studier med et 2 gange daglig regime hos

behandlingsnaive voksne patienter i kombinationsbehandling (se pkt. 5.1).

Før initiering af behandling med abacavir skal alle hiv-patienter, uanset raceoprindelse, screenes for

eventuelt at være bærer af HLA-B*5701-allel (se pkt. 4.4). Abacavir må ikke anvendes til patienter,

der bærer HLA-B*5701-allel.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Ziagen bør ordineres af læger med erfaring i behandling af hiv-infektion.

Ziagen kan tages med eller uden mad.

For at sikre optagelse af hele dosis bør tabletterne synkes hele og ikke knuses.

Ziagen findes også som en oral opløsning. Den orale opløsning anvendes til børn, der er over 3

måneder og som vejer under 14 kg, og til patienter hvor tabletformuleringen er uhensigtsmæssig.

Eventuelt kan patienter med synkebesvær knuse tabletterne og opblande dem i en lille mængde væske

eller halvflydende føde. Hele mængden indtages umiddelbart efter (se pkt. 5.2).

Voksne, unge og børn (som vejer mindst 25 kg):

Den anbefalede dosis Ziagen er 600 mg daglig. Denne dosis kan gives som enten 300 mg (en tablet) 2

gange daglig eller som 600 mg (to tabletter) én gang daglig (se pkt. 4.4 og 5.1).

Børn (som vejer under 25 kg):

Dosering af Ziagen-tabletter ud fra vægtgrupper anbefales.

Børn, der vejer >20 til <25 kg:

Den anbefalede dosis er 450 mg daglig. Denne dosis kan gives som

enten 150 mg (en halv tablet) om morgenen og 300 mg (en hel tablet) om aftenen eller som 450 mg (en

og en halv tablet) én gang daglig.

Børn, der vejer 14 til < 20 kg:

Den anbefalede dosis er 300 mg daglig. Denne dosis kan gives som

enten 150 mg (en halv tablet) 2 gange daglig eller 300 mg (en hel tablet) én gang daglig.

Børn under tre måneder:

Den kliniske erfaring med behandling af børn under tre måneder er

begrænset og utilstrækkelig til at foreslå specifikke doseringsanbefalinger (se pkt. 5.2).

Patienter, som skifter fra at tage 2 daglige doser til at tage én daglig dosis, skal tage den anbefalede

ene daglige dosis (som beskrevet ovenfor) ca. 12 timer efter den seneste af de 2 daglige doser.

Herefter fortsættes med at tage den anbefalede dosis én gang daglig (som beskrevet ovenfor) med ca.

24 timers mellemrum. Ved skift tilbage til 2 daglige doser skal patienten tage den første af de to

anbefalede daglige doser ca. 24 timer efter den sidste dosis.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering af Ziagen er ikke nødvendig hos patienter med nyreinsufficiens. Ziagen bør ikke

anvendes til patienter med nyresvigt (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Abacavir metaboliseres primært i leveren. Det er ikke muligt at give en definitiv doseringsanbefaling

til patienter med let nedsat leverfunktion (Child-Pugh score 5-6). Der foreligger ingen kliniske data for

patienter med moderat og svært nedsat leverfunktion, hvorfor abacavir ikke bør anvendes, medmindre

det vurderes nødvendigt. Hvis abacavir bruges til patienter med let nedsat leverfunktion er omhyggelig

monitorering påkrævet, herunder monitorering af plasmakoncentrationen af abacavir, hvis det er

muligt (se pkt. 4.4 og 5.2).

Ældre

Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen farmakokinetiske data for patienter over 65 år.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for abacavir eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1. Se pkt.

4.4 og 4.8.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhedsreaktioner

(se også pkt. 4.8)

Abacavir er associeret med en risiko for overfølsomhedsreaktioner (se pkt. 4.8), karakteriseret ved

feber og/eller udslæt med andre symptomer, som indikerer multiorganinvolvering. Der er observeret

overfølsomhedsreaktioner ved brug af abacavir, nogle af livstruende karakter og i sjældne tilfælde

dødelige, hvis der ikke gives hensigtsmæssig behandling.

Risikoen for at udvikle en overfølsomhedsreaktion over for abacavir er høj hos de patienter, der er

bærer af HLA-B*5701-allel. Derimod er frekvensen af en overfølsomhedsreaktion over for abacavir

rapporteret med lavere frekvens hos patienter, der ikke er bærer af dette allel.

Derfor bør følgende overholdes:

HLA-B*5701-status skal altid være dokumenteret før initiering af behandling

Ziagen bør aldrig anvendes til patienter med positiv HLA-B*5701-status, ej heller til patienter

med negativ HLA-B*5701-status med tidligere mistanke om en overfølsomhedsreaktion over

for et behandlingsregime indeholdende abacavir (f.eks. Kivexa, Trizivir, Triumeq).

Ziagen skal seponeres uden forsinkelse

, selv hos patienter uden HLA-B*5107-allel, hvis der

opstår mistanke om en overfølsomhedsreaktion. Forsinkelse i seponering af Ziagen efter

indtrædelse af en overfølsomhedsreaktion kan resultere i en livstruende situation.

Efter seponering af Ziagen grundet formodet overfølsomhedsreaktion må behandling med

Ziagen eller andre lægemidler, som indeholder abacavir

(f.eks. Kivexa, Trizivir, Triumeq),

aldrig genoptages

Genoptagelse af behandling med præparater indeholdende abacavir efter en formodet

overfølsomhedsreaktion over for abacavir kan resultere i omgående tilbagevenden af

symptomer inden for timer. Denne tilbagevenden er sædvanligvis alvorligere end ved den

initiale præsentation og kan inkludere livstruende hypotension og død.

For at undgå genoptagelse af abacavir-behandling bør patienter, der har oplevet en formodet

overfølsomhedsreaktion, instrueres i at bortskaffe deres resterende Ziagen-tabletter.

Klinisk beskrivelse af overfølsomhedsreaktion over for abacavir

Overfølsomhedsreaktioner over for abacavir er karakteriseret gennem kliniske studier og via

post

marketing follow-up

. Symptomerne fremkom normalt indenfor de første seks uger (mediantid til debut

var 11 dage) efter behandlingsstart med abacavir,

selvom disse reaktioner kan opstå på et hvilket

som helst tidspunkt under behandlingen

Næsten alle overfølsomhedsreaktioner over for abacavir omfatter feber og/eller udslæt. Andre tegn og

symptomer observeret som en del af en overfølsomhedsreaktion over for abacavir er beskrevet i

detaljer i pkt. 4.8 (

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

) og inkluderer luftvejssymptomer og

gastrointestinale symptomer.

Disse symptomer kan føre til fejldiagnosticering af overfølsomhed som respiratorisk sygdom

(pneumoni, bronkitis, faryngitis) eller gastroenteritis

Symptomerne i forbindelse med en overfølsomhedsreaktion forværres ved fortsat behandling og kan

være livstruende. Symptomerne bedres sædvanligvis ved seponering af abacavir.

I sjældne tilfælde oplever patienter, der er stoppet behandling med abacavir af andre grunde end

symptomer på en overfølsomhedsreaktion, også livstruende reaktioner indenfor timer efter

genoptagelse af abacavir-behandling (se pkt. 4.8

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

). Genstart af

abacavir hos disse patienter skal foregå under omstændigheder, hvor medicinsk assistance er hurtig

tilgængelig.

Mitokondriel dysfunktion efter eksponering in utero

Nukleosid-/nukleotid-analoger kan påvirke mitokondriefunktionen i variende grad, hvilket er mest

udtalt for stavudin, didanosin og zidovudin. Der er rapporteret om mitokondriel dysfunktion hos

hiv-negative spædbørn, som har været eksponeret for nukleosidanaloger

in utero

og/eller postnatalt.

Det har hovedsageligt drejet sig om behandling med regimer indeholdende zidovudin. De hyppigst

rapporterede bivirkninger er hæmatologiske forstyrrelser (anæmi, neutropeni) og metaboliske

forstyrrelser (hyperlaktatæmi, hyperlipasæmi). Bivirkningerne har ofte været forbigående. Sent

forekommende neurologiske forstyrrelser er i sjældne tilfælde blevet rapporteret (hypertoni, kramper,

unormal adfærd). I hvilken udstrækning sådanne neurologiske forstyrrelser er forbigående eller

permanente er p.t. ikke kendt. Mitokondriel dysfunktion bør overvejes hos alle børn med svære

kliniske symptomer af ukendt ætiologi, især neurologiske symptomer, der har været eksponeret for

nukleosid-/nukleotid-analoger

in utero

. Disse fund påvirker ikke de aktuelle nationale anbefalinger

vedrørende brug af antiretroviral behandling hos gravide med henblik på at undgå vertikal

hiv-overførsel.

Vægt og metaboliske parametre

Vægtstigning og forhøjede lipider og glucose i blodet kan forekomme under antiretroviral behandling.

Sådanne forandringer kan til dels være forbundet med sygdomskontrol og livsstil. For lipider er der i

visse tilfælde fundet evidens for en behandlingseffekt, mens der ikke er tydelig evidens for relation

mellem vægtøgning og en specifik behandling. Med hensyn til monitorering af lipider og glucose i

blodet refereres til eksisterende behandlingsguidelines for hiv. Tilstande med forhøjet lipid skal

behandles som klinisk indiceret.

Pancreatitis

Pancreatitis er rapporteret, men kausal sammenhæng med abacavir er usikker.

Tripel nukleosidterapi

Hos patienter med høj virusbyrde (> 100.000 kopier/ml) kræver valget af en tripelkombination med

abacavir, lamivudin og zidovudin særlig overvejelse (se pkt. 5.1.).

Der er rapporteret om høj hyppighed af virologisk svigt og forekomst af resistens på et tidligt stadie,

når abacavir kombineres med tenofovirdisoproxilfumerat og lamivudin som et én gang daglig regime.

Leversygdom

Ziagens sikkerhed og virkning er ikke blevet klarlagt hos patienter med betydende, underliggende

leversygdom. Ziagen anbefales ikke til patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion (se pkt.

4.2 og 5.2).

Hos patienter med leverinsufficiens, herunder kronisk aktiv hepatitis, ses oftere abnorm leverfunktion

i forbindelse med den antiretrovirale behandling, og disse patienter skal kontrolleres i henhold til

standardpraksis. Hvis der er tegn på forværring i leversygdommen hos disse patienter, bør afbrydelse

eller ophør med behandlingen overvejes.

Patienter co-inficeret med kronisk hepatitis B eller C

Patienter med kronisk hepatitis B eller C, behandlet med antiretroviral kombinationsbehandling, har

større risiko for alvorlige og potentielt letale leverbivirkninger. Ved samtidig behandling af hepatitis B

eller C med antivirale lægemidler henvises til relevant produktinformation for disse lægemidler.

Nyresygdom

Ziagen bør ikke gives til patienter med nyresvigt (se pkt. 5.2).

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved påbegyndelse af antiretroviral

kombinationsbehandling (CART) opstå en inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller residuale

opportunistiske patogener, som kan forårsage alvorlige kliniske tilstande eller forværring af

symptomer. Typisk er sådanne reaktioner observeret inden for de første få uger eller måneder efter

påbegyndelsen af CART. Relevante eksempler er cytomegalovirus retinitis, generaliserede og/eller

fokale mycobakterielle infektioner og

pneumocystis carinii

pneumoni. Alle inflammatoriske

symptomer bør vurderes og behandling påbegyndes efter behov. Autoimmune sygdomme (som f.eks.

Graves´ sygdom og autoimmun hepatitis) er også blevet rapporteret i forbindelse med

immunreaktivering; dog er den rapporterede tid til frembrud mere variabel, og frembrud kan

forekomme mange måneder efter behandlingsstart.

Osteonekrose

Der er rapporteret om tilfælde af osteonekrose hos patienter, der har fremskreden hiv-sygdom og/eller

hos patienter som befinder sig i langvarig kombinationsbehandling med antiretrovirale lægemidler

(CART). Ætiologien anses dog for at være multifaktoriel (omfattende anvendelse af kortikosteroider,

alkoholforbrug, svær immunsuppression, højere

Body Mass Index

(BMI)). Patienter, der oplever

ømme og smertende led, ledstivhed eller bevægelsesbesvær, bør rådes til at søge læge.

Opportunistiske infektioner

Patienter, der får Ziagen eller anden antiretroviral behandling, kan fortsat få opportunistiske

infektioner eller andre komplikationer af hiv-infektionen. Patienter bør derfor følges tæt af læger med

erfaring i behandling af disse sygdomme, som ledsager hiv.

Overførsel/transmission

Selvom effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har vist sig at nedsætte risikoen

væsentligt for seksuel overførsel, kan en residual risiko ikke udelukkes. Der bør træffes

foranstaltninger med henblik på at forebygge overførsel i overensstemmelse med nationale

retningslinjer.

Myokardieinfarkt

Observationsstudier har vist en association mellem myokardieinfarkt og brugen af abacavir. I disse

studier udgjordes patientgruppen hovedsageligt af behandlingserfarne antiretrovirale patienter. Data

fra kliniske studier viste begrænsede tilfælde af myokardieinfarkt, og der kunne ikke afvises en let

forøget risiko. Generelt viser tilgængelige data fra kohortestudier og randomiserede studier

uoverensstemmelser, således kan der hverken be- eller afkræftes en årsagssammenhæng mellem

abacavir behandling og risiko for myokardieinfarkt. Indtil nu er der ingen kendt biologisk mekanisme,

som kan forklare en potentielt forøget risiko. Ved ordinering af Ziagen bør man så vidt muligt forsøge

at minimere samtlige påvirkelige risikofaktorer (såsom rygning, hypertension og hyperlipidæmi).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Muligheden for P

-medierede interaktioner med andre lægemidler, som involverer abacavir, er lille

baseret på resultater af

in vitro

forsøg og de kendte betydende metaboliseringsveje for abacavir. P

spiller ikke en større rolle i metabolismen af abacavir, og abacavir hæmmer ikke metabolisme

forårsaget af CYP3A4. Det er desuden vist

in vitro

, at abacavir ikke hæmmer CYP3A4, CYP2C9 eller

CYP2D6 enzymerne i klinisk relevante koncentrationer. Der er ikke set induktion af levermetabolisme

i kliniske studier. Derfor er der et lille potentiale for interaktioner med antiretrovirale PI’er og andre

lægemidler, som metaboliseres af betydende P

-enzymer. Kliniske studier har vist, at der ikke er

klinisk betydende interaktioner mellem abacavir, zidovudin og lamivudin.

Potente enzymatiske induktorer som rifampicin, phenobarbital og phenytoin kan eventuelt nedsætte

plasmakoncentrationer af abacavir lidt via deres indvirkning på UDP-glucuronyltransferaser.

Ethanol

Metabolismen af abacavir ændres ved tilstedeværelse af ethanol, hvilket medfører en øgning i AUC af

abacavir på ca. 41 %. Disse fund anses for at være uden klinisk betydning. Abacavir har ingen

indvirkning på metabolismen af ethanol.

Methadon

Et farmakokinetisk studie viste, at samtidig administration af 600 mg abacavir 2 gange daglig og

methadon reducerede C

for abacavir med 35 % og udsatte t

med en time, men AUC var uændret.

Ændringerne af abacavirs farmakokinetik betragtes ikke som klinisk relevant. I studiet øgede abacavir

den gennemsnitlige systemiske clearance for methadon med 22 %. Induktion af

lægemiddelmetaboliserende enzymer kan derfor ikke udelukkes. Patienter i behandling med methadon

og abacavir bør monitoreres for tegn på abstinenser, der indikerer underdosering, da det af og til kan

være nødvendigt at dosistitrere methadon igen.

Retinoider

Retinoider elimineres via alkoholdehydrogenase. Interaktion med abacavir er mulig, men er ikke

undersøgt.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Som en generel regel skal der, ved stillingtagen til anvendelse af antiretrovirale lægemidler ved

behandling af hiv-infektion hos gravide kvinder og dermed ved reduktion af risikoen for hiv-

overførsel til barnet, tages højde for både dyreforsøg og klinisk erfaring hos gravide kvinder.

Dyrestudier har vist toksicitet over for det udviklende embryon og foster hos rotter, men ikke hos

kaniner (se pkt. 5.3). Abacavir er vist at være karcinogent i dyremodeller (se pkt. 5.3). Klinisk

relevans af disse data hos mennesker er ikke kendt. Det er vist, at abacavir og/eller metabolitter heraf

passerer placenta hos mennesker.

Hos gravide kvinder, i flere end 800 tilfælde efter eksponering i første trimester og i flere end 1.000

tilfælde efter eksponering i andet og tredje trimester, var der ingen indikationer af malformative og

føto/neonatal virkning af abacavir. Den malformative risiko er usandsynlig hos mennesker, baseret på

disse data.

Mitokondriel dysfunktion

Nukleosid- og nukleotidanaloger in vitro og in vivo har påvist at kunne forårsage en variabel grad af

mitokondriel skade. Der er rapporteret mitokondriel dysfunktion hos hiv-negative nyfødte, der in utero

eller efter fødslen har været eksponeret for nukleosidanaloger se pkt. 4.4).

Amning

Abacavir og metabolitter heraf udskilles i mælken hos diegivende rotter. Abacavir udskilles også i

human mælk. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerheden af abacavir givet til spædbørn under 3

måneder. For at undgå overførsel af hiv anbefales det, at hiv-inficerede kvinder under ingen

omstændigheder ammer deres børn.

Fertilitet

Dyrestudier har vist, at abacavir ikke har nogen virkning på fertiliteten (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

For mange rapporterede bivirkninger er det uklart, om de skyldes Ziagen, den vide udstrækning af

lægemidler, der bruges ved behandling af hiv-infektion, eller er et resultat af sygdomsprocessen.

En del af de bivirkninger, der er nævnt nedenfor, er almindelige hos patienter med overfølsomhed over

for abacavir (kvalme, opkastning, diarré, feber, svær udmatning, udslæt). Derfor skal patienter, der har

et eller flere af disse symptomer, nøje vurderes for at klarlægge, om der er tale om en

overfølsomhedsreaktion (se pkt. 4.4). Der er meget sjældent rapporteret om erythema multiforme,

Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse, hvor overfølsomhed over for abacavir

ikke kunne udelukkes. I disse tilfælde skal behandling med abacavir ophøre permanent.

Mange af bivirkningerne var ikke begrænsende for behandlingen. Følgende termer er anvendt til

klassifikation: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000

til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000) og meget sjælden (< 1/10.000).

Metabolisme og ernæring

Almindelig:

Appetitmangel

Meget sjælden:

Laktacidose

Nervesystemet

Almindelig:

Hovedpine

Mave-tarmkanalen

Almindelig:

Kvalme, opkastning, diarré

Sjælden:

Pancreatitis

Hud og subkutane væv

Almindelig:

Udslæt (uden systemiske reaktioner)

Meget sjælden:

Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig:

Feber, svær udmatning, træthed

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Overfølsomhed over for abacavir

Tegn og symptomer på denne overfølsomhedsreaktion er anført nedenfor. De er blevet identificeret

enten i kliniske studier eller fra postmarketing overvågning. De symptomer, der er rapporteret

hos

mindst 10 %

af patienterne med en overfølsomhedsreaktion, er skrevet med fed skrift.

Næsten alle patienter, som får overfølsomhedsreaktioner, vil få feber og/eller udslæt (sædvanligvis

makulopapuløst eller urtikarielt) som del af syndromet. Reaktioner uden udslæt og feber er dog

forekommet. Andre vigtige symptomer omfatter gastrointestinale, respiratoriske eller almene

symptomer som svær udmatning og utilpashed

Hud

Udslæt

(sædvanligvis makulopapuløst eller urtikarielt)

Mave-tarmkanalen

Kvalme, opkastning, diarré, abdominalsmerter

, ulcerationer

i munden

Luftvejene

Åndenød, hoste

, ondt i halsen, akut respiratorisk distress

syndrom, respirationssvigt

Andet

Feber, svær udmatning, utilpashed

, ødem, lymfadenopati,

hypotension, konjunktivitis, anafylaksi

Neurologiske/psykiatriske

Hovedpine

, paræstesi

Hæmatologiske

Lymfopeni

Lever/bugspytkirtel

Forhøjede leverfunktionsprøver

, hepatitis, leversvigt

Skeletmuskulatur

Myalgi

, sjældent myolyse, artralgi, forhøjet kreatinkinase

Urinvejene

Forhøjet kreatinin, nyresvigt

Symptomer relateret til denne overfølsomhedsreaktion forværres ved fortsat abacavir-behandling, kan

være livstruende og har i sjældne tilfælde været dødelig.

Genoptagelse af behandling med abacavir efter en overfølsomhedsreaktion resulterer i, at

symptomerne omgående vender tilbage (inden for timer). Denne tilbagevenden af

overfølsomhedsreaktionen er som regel alvorligere end den initiale reaktion og kan indebære

livstruende hypotension og død. Tilsvarende reaktioner er også forekommet i sjældne tilfælde efter

genoptagelse af abacavir-behandling hos patienter, der kun havde ét af kernesymptomerne på

overfølsomhed (se ovenfor) forud for ophør med abacavir-behandling. I meget sjældne tilfælde er

overfølsomhedsreaktioner rapporteret hos patienter, der har genoptaget behandlingen, og som ikke

havde haft nogen forudgående symptomer på en overfølsomhedsreaktion (f.eks. patienter, som

tidligere ansås for at være abacavir-tolerante).

Metaboliske parametre

Kropsvægt og niveauerne af lipid og glucose i blodet kan stige under antiretroviral behandling (se pkt.

4.4).

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved påbegyndelse af antiretroviral

kombinationsbehandling (CART) opstå en inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller residuale

opportunistiske infektioner. Autoimmune sygdomme (som f.eks. Graves´ sygdom og autoimmun

hepatitis) er også blevet rapporteret i forbindelse med immunreaktivering; dog er den rapporterede tid

til frembrud mere variabel, og frembrud kan forekomme mange måneder efter behandlingsstart (se

pkt. 4.4).

Osteonekrose

Særligt hos patienter med generelt anerkendte risikofaktorer, fremskreden hiv-sygdom eller langvarig

kombinationsbehandling med antiretrovirale lægemidler (CART) er der rapporteret om tilfælde af

osteonekrose. Hyppigheden heraf er ukendt (se pkt. 4.4).

Afvigende laboratoriefund

I kontrollerede kliniske studier var afvigende laboratoriefund, som havde sammenhæng med

behandlingen med Ziagen, usædvanlige. Der var ingen forskel i forekomsten hos patienter, som fik

Ziagen, og kontrolgrupperne.

Pædiatrisk population

1.206 HIV-inficerede patienter i alderen 3 måneder til 17 år blev inkluderet i ARROW-studiet

(COL105677); heraf fik 669 patienter abacavir og lamivudin enten som én daglig dosis eller som 2

daglige doser (se pkt. 5.1). Der blev ikke observeret yderligere sikkerhedsproblemer hos pædiatriske

patienter, som fik én eller 2 daglige doser, sammenlignet med voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er givet enkeltdoser op til 1.200 mg og døgndoser op til 1.800 mg Ziagen til patienter i kliniske

studier. Der blev ikke rapporteret bivirkninger ud over dem, som er set efter normal dosis. Effekten af

højere doser kendes ikke. Hvis overdosering finder sted, bør patienten overvåges for tegn på

forgiftning (se pkt. 4.8) og symptomatisk behandling iværksættes om nødvendigt. Det vides ikke, om

abacavir kan fjernes ved peritonealdialyse eller hæmodialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Nukleosid revers transkriptasehæmmere, ATC-kode: J05AF06.

Virkningsmekanisme

Abacavir er en NRTI. Det er en potent selektiv hæmmer af hiv-1 og hiv-2. Abacavir bliver

metaboliseret intracellulært til den aktive del, carbovir 5’- triphosphat (TP).

In vitro

-studier har vist, at

virkningsmekanismen over for hiv er en hæmning af hiv-revers transkriptaseenzymet. En virkning

som medfører afslutning af kæden og afbrydelse af den virale replikationscyklus. I cellekulturer blev

abacavirs antivirale aktivitet ikke antagoniseret ved kombination med nukleosid revers

transkriptasehæmmerne (NRTI’er) didanosin, emtricitabin, lamivudin, stavudin, tenofovir eller

zidovudin, non-nukleosid revers transkriptasehæmmeren (NNRTI) nevirapin eller proteasehæmmeren

(PI) amprenavir.

Resistens

In vitro-resistens:

Der er påvist abacavirresistente isolater af hiv-1

in vitro

, som er forbundet med

specifikke genotypeforandringer i revers transkriptase (RT)-codonregionen (codoner M184V, K65R,

L74V og Y115F). Viral resistens over for abacavir udvikles relativt langsomt

in vitro

og kræver

multiple mutationer for at nå en klinisk relevant stigning i EC

i forhold til vildtype virus.

In vivo-resistens (behandlingsnaive patienter):

Isolater fra patienter, som har haft virologisk svigt

under en behandling med abacavir i pivotale kliniske studier, viste i de fleste tilfælde enten ingen

NRTI-relaterede ændringer i forhold til baseline (45 %) eller kun M184V- eller M1841-mutationer (45

%). Den generelle forekomst af M184V eller M1841 var høj (54 %). Mindre almindelige var

mutationerne L74V (5 %), K65R (1 %) og Y115F (1 %). Når zidovudin inkluderes i behandlingen

med abacavir, reduceres forekomsten af L74V- og K65R-mutationerne (med zidovudin: 0/40, uden

zidovudin: 15/192, 8 %).

Behandling

Abacavir +

Combivir

1

Abacavir +

lamivudin +

NNRTI

Abacavir +

lamivudin + PI

(eller

PI/ritonavir)

I alt

Antal

forsøgspersoner

1094

2285

Antal virologiske

svigt

Antal genotyper i

behandling

40 (100 %)

51 (100 %)

41 (100 %)

232 (100 %)

K65R

1 (2 %)

2 (1 %)

3 (1 %)

L74V

9 (18 %)

3 (2 %)

12 (5 %)

Y115F

2 (4 %)

2 (1 %)

M184V/I

34 (85 %)

22 (43 %)

70 (50 %)

126 (54 %)

TAM’er

3

3 (8 %)

2 (4 %)

4 (3 %)

9 (4 %)

1 Combivir er en fastdosiskombination af lamivudin og zidovudin

2 Omfatter tre ikke-virologiske svigt og fire ubekræftede, virologiske svigt

3 Antal forsøgspersoner med ≥1 thymidinanaloge mutationer (TAM’er)

TAM’er kan opstå, når thymidinanaloger anvendes sammen med abacavir. I en metaanalyse med seks

kliniske studier sås ingen TAM’er i behandlingsregimerne med abacavir uden zidovudin (0/127), men

der blev påvist TAM’er i behandlingsregimerne indeholdende abacavir og thymidinanalogen

zidovudin (22/86, 26 %).

In vivo-resistens (tidligere behandlede patienter):

Der er påvist klinisk signifikant reduktion af

følsomhed over for abacavir i kliniske isolater fra patienter med ukontrolleret virusreplikation, som

tidligere er behandlet med, og nu er resistente over for, andre nukleosidinhibitorer. I en metaanalyse

med fem kliniske studier, blev abacavir tilføjet for at intensivere behandlingen. 123 (74 %) ud af de

166 forsøgspersoner havde M184V/I, 50 (30 %) havde T215Y/F, 45 (27 %) havde M4IL, 30 (18 %)

havde K70R og 25 (15 %) havde D67N. K65R blev ikke fundet, og L74V og Y115F forekom sjældent

(≤ 3 %). Den logistiske regressionsmodel for den prædiktive værdi af genotype (justeret for baseline-

plasma hiv-1-RNA [vRNA], CD4+-celletal, antal og varighed af tidligere antiretrovirale behandlinger)

viste, at tilstedeværelsen af 3 eller flere NRTI-resistens-forbundne mutationer var forbundet med

nedsat respons i uge 4 (p = 0,015) eller 4 eller flere mutationer ved median uge 24 (p ≤ 0,012).

Ydermere kan 69-indsættelseskomplekset eller Q151M-mutationen, sædvanligvis fundet i

EMA/197546/2020

EMEA/H/C/000252

Ziagen (abacavir)

En oversigt over Ziagen, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Ziagen, og hvad anvendes det til?

Ziagen anvendes med andre antivirale lægemidler til at behandle patienter, der er smittet med humant

immundefektvirus (hiv), som er den virus, der forårsager erhvervet immundefektsyndrom (aids).

Ziagen indeholder det aktive stof abacavir.

Hvordan anvendes Ziagen?

Ziagen fås kun på recept, og behandlingen bør iværksættes af en læge med erfaring i behandling af

hivinfektion.

Inden behandlingen med abacavir indledes, skal alle patienter undersøges for, om de har et bestemt

gen kaldet "HLA-B (type 5701)". Patienter med dette gen har øget risiko for overfølsomhed over for

abacavir og bør derfor ikke få Ziagen.

Det fås som tabletter (300 mg) og som oral opløsning (20 mg/ml). Den anbefalede dosis til voksne og

børn, der vejer mindst 25 kg, er 600 mg dagligt. Det kan enten tages som en enkelt daglig dosis eller

opdelt i 300 mg to gange dagligt.

Hos børn på under 25 kg afhænger den anbefalede dosis af kropsvægten.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Ziagen, kan du læse indlægssedlen eller kontakte

lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Ziagen?

Det aktive stof i Ziagen, abacavir, er en nukleosid revers transkriptasehæmmer (NRTI). Det virker ved

at blokere aktiviteten af revers transkriptase, et enzym, der dannes af hiv til at danne flere kopier af

sig selv i de celler, det har inficeret, og dermed sprede sig i kroppen. Ved at blokere dette enzym

reducerer Ziagen, når det tages sammen med andre antivirale lægemidler, koncentrationen af hiv i

blodet og holder den på et lavt niveau. Det helbreder ikke hivinfektion, men udsætter den skade på

immunsystemet og udviklingen af de infektioner og sygdomme, der er forbundet med aids.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Ziagen?

Seks hovedstudier viste, at Ziagen var mere effektivt end placebo (en uvirksom behandling) og lige så

effektivt som andre antivirale lægemidler til at holde hivinfektion under kontrol. Studierne omfattede

Ziagen (abacavir)

EMA/197546/2020

Side 2/3

1.843 hivsmittede voksne (på 18 år og derover). Ziagen blev taget alene eller føjet til kombinationen

af lamivudin og zidovudin (andre antivirale lægemidler) eller patienternes eksisterende hivbehandling.

Virkningen blev hovedsagelig målt på ændringerne i niveauet af hiv i blodet (viral belastning) og

antallet af CD4 T-celler i blodet (CD4-celletal). CD4 T-celler er hvide blodlegemer, der hjælper med at

bekæmpe infektioner, og som dræbes af hiv.

I alle studier gav Ziagen en lavere virale belastninger hos alle aldersgrupper, især når det blev taget

sammen med andre antivirale lægemidler. I et af studierne havde 77 % (67 af 87) af de patienter, der

tog Ziagen sammen med lamivudin og zidovudin, virale belastninger på under 400 kopier/ml efter 16

uger, sammenlignet med 38 % (33 af 86) af de voksne, der tog lamivudin og zidovudin uden Ziagen.

Et andet studie sammenlignede virkningerne af at tage Ziagen en og to gange om dagen i kombination

med lamivudin og efavirenz (andre antivirale lægemidler) hos 784 patienter. Ziagen havde den samme

virkning på den virale belastning, hvad enten det blev taget en gang dagligt eller to gange dagligt.

Patienter, der fik Ziagen, havde også stigninger i deres CD4-celletal.

Der blev også gennemført studier hos hivsmittede patienter i alderen 3 måneder til 18 år. Et studie

viste, at Ziagen hos patienter over 1 år i kombination med enten lamivudin eller zidovudin var mere

effektivt end behandling med en kombination af lamivudin og zidovudin.

Derudover blev der gennemført studier med én daglig dosis og to daglige doser hos børn, og det

fremgik, at Ziagen én gang dagligt og to gange dagligt havde samme virkning på den virale belastning.

Hvilke risici er der forbundet med Ziagen?

De hyppigste bivirkninger ved Ziagen (som kan forekomme hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100) er

appetitløshed, hovedpine, kvalme, opkast, diarré, udslæt, feber, letargi (mangel på energi) og

træthed.

Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner) forekommer hos patienter, der tager Ziagen, normalt

inden for de første seks uger af behandlingen, og de kan være livstruende. Risikoen for overfølsomhed

er højere hos patienter, der har HLA-B-genet (type 5701). Symptomerne omfatter næsten altid feber

eller udslæt, men også meget ofte kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter, dyspnø

(vejrtrækningsbesvær), hoste, feber, letargi, utilpashed, hovedpine, blodprøver med tegn på

leverskade og muskelsmerter. Behandling med Ziagen skal stoppes øjeblikkeligt, hvis patienten har

overfølsomhedsreaktioner.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Ziagen fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Ziagen godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur bemærkede, at den påviste fordel ved Ziagen var baseret på

resultaterne af studier, der hovedsagelig blev udført, hvor lægemidlet blev taget to gange om dagen i

kombination med andre lægemidler. Agenturet konkluderede, at fordelene ved Ziagen opvejer

risiciene, og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Ziagen?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Ziagen.

Ziagen (abacavir)

EMA/197546/2020

Side 3/3

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Ziagen løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Ziagen vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Ziagen

Ziagen fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 8. juli 1999.

Yderligere information om Ziagen findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ziagen.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 04-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information