Zevalin

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

09-03-2020

Aktiv bestanddel:
ibritumomab tiuxetan
Tilgængelig fra:
Ceft Biopharma s.r.o.
ATC-kode:
V10XX02
INN (International Name):
ibritumomab tiuxetan
Terapeutisk gruppe:
Terapeutiske radioaktive lægemidler
Terapeutisk område:
Lymfom, follikulært
Terapeutiske indikationer:
Zevalin er indiceret hos voksne. [90Y]-mærket Zevalin er angivet som konsolidering behandling efter induktion af remission hos tidligere ubehandlede patienter med follikulært lymfom. Fordelen ved Zevalin følgende rituximab i kombination med kemoterapi er ikke blevet oprettet. [90Y]-mærket Zevalin er indiceret til behandling af voksne patienter med rituximab relapsedorrefractory CD20+ follikulært B-celle non-Hodgkin ' s lymfom (NHL).
Produkt oversigt:
Revision: 22
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000547
Autorisation dato:
2004-01-16
EMEA kode:
EMEA/H/C/000547

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

09-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

27-09-2011

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

09-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

09-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

09-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

09-03-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion

Ibritumomab tiuxetan [

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får Zevalin

Sådan får du Zevalin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Dette lægemiddel er et radioaktivt lægemiddel. Det anvendes kun til behandling.

Zevalin er et sæt til præparation af det aktive stof ibritumomab tiuxetan [

Y], som er et monoklonalt

antistof, der er mærket med det radioaktive stof yttrium-90 [

Y]. Zevalin binder sig til et protein

(CD20) på overfladen af visse hvide blodlegemer (B-celler) og dræber dem ved stråling.

Zevalin anvendes til at behandle patienter der lider af særlige undergrupper af sygdommen B-celle

non-Hodgkin’s lymfom (CD20+ smertefri eller transformeret B-celle NHL), hvis en tidligere

behandling med rituximab, som er et andet monoklonalt antistof, ikke har virket eller er holdt op med

at virke (refraktær eller recidiverende sygdom).

Zevalin anvendes også hos patienter med follikulært lymfom, som ikke tidligere er blevet behandlet.

Det anvendes som en (konsolideringsbehandling) for at øge den nedsættelse i antallet af kræftceller

(bedring), som er opnået ved den initiale kemoterapeutiske regime.

Når du får Zevalin, bliver du udsat for en lille mængde radioaktivitet. Din læge og speciallægen i

nuklearmedicin har fundet, at de kliniske fordele, du vil få af behandlingen med det radioaktive

lægemiddel, opvejer strålingsrisikoen.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU FÅR ZEVALIN

Du må ikke få Zevalin:

-

hvis du er allergisk (overfølsom) over for noget af følgende:

ibritumomab tiuxetan, yttriumchlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zevalin (angivet i

punkt 6 ”Hvad Zevalin indeholder”)

rituximab eller andre murinafledte proteiner

hvis du er gravid eller ammer (se også afsnittet ”Gradivitet og amning”).

Vær ekstra forsigtig med at anvende Zevalin:

Zevalin bør ikke anvendes i følgende tilfælde, da sikkerheden og virkningen ikke er klarlagt:

Hvis mere end en fjerdedel af din knoglemarv indeholder ondartede abnorme celler

Hvis du har fået ekstern strålebehandling (en bestemt slags radioterapi) på mere end en

fjerdedel af din knoglemarv

Hvis du kun får Zevalin, og antallet af blodplader i dit blod er under 100.000/mm

3

.

Hvis antallet af dine blodplader er under 150.000/mm

3

efter kemoterapi

Hvis antallet af dine hvide blodlegemer er under 1.500/mm

3

Hvis du tidligere har fået foretaget knoglemarvstransplantation eller har modtaget

blodstamceller.

Hvis du er blevet behandlet med andre proteiner (især museafledte) inden behandlingen med

Zevalin, er det mere sandsynligt, du får en overfølsomhedsreaktion (allergisk reaktion). Det kan derfor

blive nødvendigt, at du bliver testet for specielle antistoffer.

Desuden bør Zevalin ikke anvendes til patienter med non-Hodgkin’s lymfom, der involverer hjernen

og/eller rygmarven, da disse patienter ikke var omfattet af undersøgelserne på mennesker (kliniske

studier).

Børn

Zevalin bør ikke anvendes til børn under 18 år, da sikkerheden og virkningen ikke er klarlagt hos

denne patientgruppe.

Ældre

Der foreligger kun begrænsede data om ældre patienter (65 år og ældre). Der var ikke forskel mellem

disse patienter og yngre patienter med hensyn til sikkerhed og virkning.

Brug af anden medicin sammen med Zevalin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det er især nødvendigt, at din læge afbryder behandling med vækstfaktorer, som fx filgrastim, i en

periode på 3 uger før du får Zevalin og i indtil 2 uger efter Zevalin-behandlingen.

Hvis du får Zevalin før 4 måneder efter, at du har fået kemoterapi, der indeholder det aktive stof

fludarabin, kan du have en større risiko for, at dit blodcelletal falder.

Fortæl det til lægen, at du har fået Zevalin, hvis du skal have en vaccination efter behandlingen.

Graviditet og amning

Zevalin må ikke anvendes under graviditet. Din læge vil tage nogle prøver for at udelukke graviditet,

før du starter på behandlingen. Kvinder i den fødedygtige alder og mandlige patienter skal anvende

sikker prævention under behandlingen med Zevalin og i op til ét år efter, at behandlingen er ophørt.

Der er en potentiel risiko for, at ioniserende stråling fra Zevalin kan skade æggestokke og testikler.

Spørg lægen om, hvordan dette kan påvirke dig, især hvis du planlægger at få et barn i fremtiden.

Kvinder må ikke amme under behandlingen og i 12 måneder efter behandlingen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zevalin kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, da svimmelhed er en

almindeligt forekommende bivirkning. Vær forsigtig, indtil du er sikker på, at du ikke er påvirket af

medicinen.

Zevalin indeholder natrium

Denne medicin indeholder op til 28 mg natrium pr. dosis afhængig af koncentrationen af

radioaktiviteten. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. SÅDAN FÅR DU ZEVALIN

Der er en streng lovgivning angående anvendelse, håndtering og bortskaffelse af radioaktive

lægemidler. Zevalin vil kun blive anvendt i særligt kontrollerede områder. Det er udelukkende

personer med erfaring og kvalifikationer i at anvende præparatet sikkert, der vil håndtere det og give

det til dig. Disse personer vil tage særlige forholdsregler, så præparatet anvendes sikkert, og de vil

holde dig informeret om deres handlinger.

Zevalin-dosis afhænger af din kropsvægt, dit blodpladetal og hvad Zevalin skal anvendes mod

(indikation). Den maksimale dosis må ikke overstige 1200 MBq (megabecquerel, en enhed til måling

af radioaktivitet).

Zevalin anvendes sammen med en anden medicin, der indeholder den aktive substans rituximab.

Du vil få i alt 3 infusioner i løbet af to besøg på klinikken. Besøgene ligger med 7-9 dages

mellemrum.

På dag 1 vil du få én rituximab-infusion

På dag 7, 8 eller 9 vil du få én infusion med rituximab. Senest 4 timer senere vil du få én infusion med

Zevalin.

Den anbefalede dosis er:

Til konsolideringsbehandling hos patienter med follikulært lymfom

Den sædvanlige dosis er 15 MBq/kg kropsvægt

Til patienter med non-Hodgkin's lymfom, der får tilbagefald efter behandling med rituximab eller ikke

reagerer på denne behandling

Den sædvanlige dosis er 11 eller 15 MBq pr. kg kropsvægt afhængig af dit blodpladetal.

Forberedelse af Zevalin

Zevalin anvendes ikke direkte, men skal forberedes først af dit sundhedspersonale. Med

præparationssættet kan der foretages en kobling mellem antistoffet ibritumomab tiuxetan og den

radioaktive isotop yttrium

Y (radioaktiv mærkning).

Sådan gives Zevalin

Zevalin gives via en intravenøs infusion (et drop i en blodåre), der normalt varer omkring 10 minutter.

Efter du har modtaget Zevalin

Mængden af stråling, som din krop vil blive udsat for på grund af Zevalin, er mindre end ved

strålebehandling. Det meste af radioaktiviteten vil henfalde i kroppen, men en lille del vil blive udskilt

med urinen. Du skal derfor vaske dine hænder meget grundigt, hver gang du har ladet vandet, i én uge

efter Zevalin-infusionen.

Efter behandlingen vil din læge regelmæssigt tage blodprøver for at kontrollere dit blodpladetal og

antallet af hvide blodlegemer. Disse tal falder normalt omkring to måneder efter behandlingens start.

Hvis din læge planlægger at behandle dig med nogle andre antistoffer efter Zevalin-behandlingen,

skal du have foretaget prøver for specielle antistoffer. Din læge vil fortælle dig det, hvis det gælder

for dig.

Hvis du har fået for meget Zevalin

Din læge vil behandle dig på passende måde, hvis du får særlige uønskede reaktioner. Det kan

indebære, at Zevalin-behandlingen afbrydes, og at du skal behandles med vækstfaktorer eller med

dine egne stamceller.

4.

BIVIRKNINGER

Zevalin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Informer omgående din læge hvis du oplever et af følgende symptomer:

Infektion: feber eller kulderystelser

Blodforgiftning (sepsis): feber og kulderystelser, ændringer i mental tilstand, hurtig

vejrtrækning, øget hjertefrekvens, nedsat vandladning, lavt blodtryk, shock, problemer

med blødning eller koagulation

Infektioner i lungerne (lungebetænelse): vejrtrækningsproblemer

Lavt antal blodlegemer: usædvanlige blå mærker, mere blødning end sædvanligt efter

tilskadekomst, feber, eller hvis du føler dig usædvanligt træt eller stakåndet

Alvorlige reaktioner i slimhinderne, hvilket kan ske dage eller måneder efter Zevalin-

og/eller riuximab-behandlingen. Din læge vil straks stoppe behandlingen.

Ekstravasation (udsivning fra infusionen til det omgivende væv): smerte, brændende

fornemmelse eller anden reaktion på infusionsstedet under infusionen. Din læge vil

straks stoppe infusionen og foretage den på ny i en anden blodåre.

Allergisk reaktion (overfølsomhed)/reaktioner på infusionen: symptomer på

allergiske reaktioner/infusionsreaktioner kan være reaktioner i huden, åndedrætsbesvær,

opsvulmen, kløe, rødmen, kulderystelser, svimmelhed (som et potentielt tegn på lav

blodtryk). Din læge vil beslutte, om behandlingen skal stoppes straks, afhængig af

hvilken slags reaktion det er, og hvor alvorlig den er.

De bivirkninger, der er markeret med en stjerne (*), har i nogle tilfælde medført dødsfald, enten under

undersøgelser på mennesker eller under markedsføringen af medicinen.

Bivirkninger mærket med to stjerner (**) blev desuden set under konsolideringsbehandling.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

-

Fald i antallet af blodplader, hvide og røde blodlegemer (

trombocytopeni, leukocytopeni,

neutropeni, anæmi

-

kvalme

-

Svaghed; feber; kulderystelser (

rigor

Infektioner*

Træthed**

Små punktformede blødninger i huden (

petekkier

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Blodforgiftning (

sepsis

)*; infektion i lungerne (

lungebetændelse

)*; urinvejsinfektion,

svampeinfektioner i munden som fx trøske (

oral candidiasis

Anden blodrelateret kræft (

myelodysplastisk syndrom (MDS) / akut myeloid leukæmi (AML)

*, **;

tumorsmerte

Feber med fald i antallet af specifikke hvide blodlegemer (

febril neutropeni

); fald i alle

blodcelletal (

pancytopeni

)*; fald i antallet af lymfocytter (

lymfocytopeni

Allergiske reaktioner (

overfølsomhed

Alvorligt appetittab (

anoreksi

Følelse af ængstelse

(angst)

; søvnbesvær (

insomnia

Svimmelhed; hovedpine

Blødning grundet lavt blodpladetal*

Hoste; løbende næse.

Opkastning, mavesmerter; diaré; fordøjelsesbesvær; halsirritation; forstoppelse.

Udslæt; kløe (

pruritus

Ledsmerter (

artralgi

); muskelsmerter (

myalgi

); rygsmerter; nakkesmerter.

Smerter; influenzalignende symptomer; generel følelse af ubehag; hævelse på grund af

væskeansamling i arme og ben og andet væv (

perifert ødem

); øget svedafsondring

Højt blodtryk (

hypertension

Lavt blodtryk (

hypotension

Udeblevet menstruation (amenorrhoea)**

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Hurtig hjertefrekvens (takykardi)

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

Godartet tumor i hjernen (

meningiom

Blødning i hovedet på grund af lavt blodpladetal*

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Reaktioner i hud og slimhinder (herunder

Stevens-Johnsons symdrom

Udsivning fra infusionen til det omgivende væv (

ekstravasation

), som fører til betændelse i huden

dermatitis på infusionsstedet

) og afskalning (

deskvamation på infusionsstedet

), eller sår ved

injektionsstedet

Vævsskade rundt om tumorer i lymfesystemet og komplikationer med hævelse af sådanne tumorer

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Zevalin efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Denne medicin bliver opbevaret af sundhedspersonalet.

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglassene i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Skal opbevares i overensstemmelse med nationale krav til radioaktive materialer.

Efter radioaktiv mærkning skal medicinen anvendes straks. Stabilitet er påvist i 8 timer ved 2 °C-8 °C

og beskyttet mod lys.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Zevalin indeholder:

Aktivt stof: ibritumomab tiuxetan. Hvert hætteglas indeholder 3,2 mg ibritumomab tiuxetan i 2 ml

opløsning (1,6 mg pr. ml).

Øvrige indholdsstoffer:

-

hætteglas med ibritumomab tiuxetan

: natriumchlorid, vand til injektionsvæsker.

hætteglas med natriumacetat

: natriumacetat, vand til injektionsvæsker.

-

hætteglas med formuleringsbuffer

: albumininfusionsvæske, natriumklorid,

dinatriumphosphatdodecahydrat, natriumhydroxid, kaliumdihydrogenphosphat, kaliumchlorid,

pentensyre, saltsyre (fortyndet) til justering af pH, vand til injektionsvæsker

Den endelig formulering efter den radioaktive mærkning indeholder 2,08 mg [

Y] ibritumomab

tiuxetan i en samlet volumen på 10 ml.

Udseende og pakningstørrelser

Zevalin er et sæt til radiofarmaceutisk præparation til infusion og indeholder:

Et hætteglas med ibritumomab tiuxetan med 2 ml klar, farveløs opløsning.

Et hætteglas med natriumacetat med 2 ml klar, farveløs opløsning.

Et hætteglas med formuleringsbuffer med 10 ml klar, gul til ravgul opløsning.

Et reaktionshætteglas (tomt).

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Ceft Biopharma s.r.o.

Trtinova 260/1

Cakovice, 196 00 Praha 9

Den Tjekkiske republik

Fremstiller

CIS bio international

RN 306- Saclay

B.P. 32

91192 Gif-sur-Yvette Cedex

Frankrig

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Zevalin leveres som et sæt til præparation af yttrium-90 radioaktivt mærket ibritumomab tiuxetan.

Sættet indeholder ét hætteglas med ibritumomab tiuxetan, ét hætteglas med natriumacetat, ét

hætteglas med bufferopløsning og ét tomt reaktionshætteglas. Radionukleidet er ikke en del af dette

sæt.

Ét hætteglas med ibritumomab tiuxetan indeholder 3,2 mg ibritumomab tiuxetan* i 2 ml opløsning

(1,6 mg pr. ml).

*murint IgG

monoklonalt antistof, der er fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi i en kinesisk

hamsterovarie (CHO)-cellelinie, og konjugeret til det chelaterende stof MX-DTPA.

Den endelige formulering efter radioaktiv mærkning indeholder 2,08 mg ibritumomab tiuxetan [

Y] i

et totalt volumen på 10 ml.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel kan indeholde op til 28 mg natrium pr. dosis afhængig af koncentrationen af

radioaktivitet. Dette skal tages med i betragtning for patienter, der er på kontrolleret natriumdiæt.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion

Hætteglas med ibritumomab tiuxetan: Klar, farveløs opløsning

Hætteglas med natriumacetat: Klar, farveløs opløsning

Hætteglas med bufferopløsning: Klar gul til ravgul opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Zevalin er indiceret til voksne.

Y] radioaktivt mærket Zevalin er indiceret til konsolideringsbehandling af tidligere ubehandlede

patienter med follikulært lymfom efter remissionsinduktion. Fordelen ved at anvende Zevalin efter

behandling med rituximab i kombination med kemoterapi er ikke fastslået.

Y] radioaktivt mærket Zevalin er indiceret til behandling af voksne patienter med rituximab

recidiverende eller refraktær CD20+ follikulær B-celle non-Hodgkin's lymfom (NHL).

4.2

Dosering og administration

Y] radioaktivt mærket Zevalin må kun modtages, håndteres og indgives af kvalificeret personale, og

skal præpareres i overensstemmelse med gældende regler både i forhold til strålingssikkerhed og

farmaceutisk kvalitet (se også pkt. 4.4, 6.6 og 12 for yderligere detaljer).

Dosering

Zevalin skal anvendes efter en forbehandling med rituximab. Se produktresuméet for rituximab for

detaljeret vejledning i brugen af rituximab.

Behandlingen består af to intravenøse indgifter af rituximab og én indgift af [

Y]-radioaktivt mærket

Zevalin-opløsning i følgende rækkefølge:

Dag 1: Intravenøs indgift af 250 mg/m

rituximab.

Dag 7 eller 8 eller 9:

Intravenøs infusion af 250 mg/m

rituximab kort tid (inden for 4 timer) før indgiften af [

radioaktivt mærket Zevalin-opløsning.

10 minutters intravenøs infusion af [

Y] radioaktivt mærket Zevalin-opløsning.

Gentagen brug:

Data vedrørende genbehandling af patienter med Zevalin er ikke tilgængelige.

Den anbefalede radioaktive dosis af [

Y]-radioaktivt mærket Zevalin-opløsning er:

Behandling af rituximab- recidiverende eller refraktær CD20+ follikulær B-celle non-Hodgkin's

lymfom (NHL):

patienter med ≥ 150.000

blodplader/mm

: 15 MBq/kg legemsvægt

patienter med 100.000-150.000 blodplader/mm

: 11 MBq/kg.

Den maksimale dosis må ikke overskride 1200 MBq.

Gentagen brug: Data vedrørende genbehandling af patienter med [

Y] radioaktivt mærket Zevalin er

ikke tilgængelig.

Konsolideringsbehandling af tidligere ubehandlede patienter med follikulært lymfom efter

remissionsinduktion.

patienter med ≥ 150.000

blodplader/mm

: 15 MBq/kg op til maksimum 1200 MBq.

Til patienter med under 150.000 blodplader pr. mm

se pkt. 4.4.

Gentagen brug: Data vedrørende genbehandling af patienter med [

Y] radioaktivt mærket Zevalin er

ikke tilgængelige.

Specielle populationer

Pædiatrisk population

Zevalin bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år på grund af manglende oplysninger om

sikkerhed og virkning.

Ældre personer

Der er begrænsede data vedrørende brugen hos ældre patienter (≥ 65 år). Der blev ikke set nogen

samlede forskelle i sikkerhed og virkning mellem disse patienter og yngre patienter.

Patienter med nedsat leverfunktion

Sikkerhed og virkning er ikke undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Sikkerhed og virkning er ikke undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion.

Administration

Y]-radioaktivt mærket Zevalin-opløsning skal præpareres i henhold til pkt. 12.

Før opløsningen gives til patienten, skal den procentvise radioaktive inkorporering i den færdige [

radioaktivt mærkede Zevalin kontrolleres ifølge proceduren, der er beskrevet i pkt. 12.

Hvis den gennemsnitlige radiokemiske renhed er mindre end 95 %, må præparatet ikke indgives.

Den færdige opløsning skal indgives som en langsom intravenøs infusion over 10 minutter.

Infusionen må ikke indgives som en intravenøs bolus.

Zevalin kan indgives direkte ved at stoppe flowet fra en infusionspose og indgive det direkte i

slangen. Der skal indsættes et 0,2 eller 0,22 mikron filter med lav proteinbinding til slangen mellem

patienten og infusionsporten. Slangen skal skylles med mindst 10 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%)

injektonsvæske, opløsning, efter indgiften af Zevalin.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for ibritumomab tiuxetan, yttriumchlorid eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Overfølsomhed over for rituximab eller over for andre murine proteiner.

Graviditet og amning (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Da behandlingen med Zevalin omfatter rituximab, skal man også læse produktresuméet for rituximab.

Y] radioaktivt mærket Zevalin-opløsning må kun modtages, håndteres og administreres af

kvalificeret personale med behørig statsautorisation til brug og håndtering af radionuklider i specielt

afmærkede kliniske områder. Modtagelse, præparering, anvendelse, overførsel, opbevaring og

bortskaffelse skal ske i henhold til regler og/eller relevante autorisationer/tilladelser fra de lokale

myndigheder.

Radiofarmaceutiske midler skal præpareres af brugeren på en sådan måde, at både kravene til

strålingssikkerhed og farmaceutisk kvalitet er opfyldt. Der skal tages passende aseptiske

forholdsregler, som overholder kravene til God Klinisk Praksis for lægemidler.

Indgiften skal gives under tæt overvågning af en erfaren læge med komplet genoplivningsudstyr

umiddelbart tilgængeligt (for radiofarmaceutiske forsigtighedsregler se også pkt. 4.2 og 12).

Y] radioaktivt mærket Zevalin-opløsning må ikke indgives til patienter, der sandsynligvis vil

udvikle tegn på livstruende hæmatologisk toksicitet.

Zevalin må ikke indgives til de nedenfor nævnte patienter, da sikkerheden og virkningen ikke er

blevet fastslået:

patienter, hos hvem mere end 25 % af knoglemarven er infiltreret af lymfomceller,

patienter, som tidligere er behandlet med ekstern strålebehandling, der involverede mere end 25 %

af den aktive knoglemarv,

patienter med blodpladetal <100.000/mm

(monoterapi) og <150.000/mm

(konsolidering)

patienter med et neutrofiltal på <1.500/mm

patienter, som tidligere har fået foretaget knoglemarvstransplantation eller stamcellesupport.

Hæmatologisk toksicitet

Der skal særligt udvises forsigtighed ved knoglemarvssupression. Hos de fleste patienter resulterer

indgift af Zevalin (efter forbehandling med rituximab) i alvorlig og længerevarende cytopeni, der

almindeligvis er reversibel (se pkt. 4.8). Derfor skal det samlede blodcelle- og blodpladetal overvåges

ugentligt efter Zevalin-behandlingen, indtil niveauerne bliver normale igen eller i henhold til klinisk

indikation. Risikoen for hæmatologisk toksicitet kan øges efter forudgående behandling, der

inkluderer fludarabin (for detaljer se pkt. 4.5).

Behandling med vækstfaktorer

Patienten må ikke blive behandlet med vækstfaktorer, fx G-CSF i 3 uger før behandlingen med

Zevalin og i 2 uger efter afslutningen af behandlingen, for at der kan foretages en korrekt vurdering

af, om der er en tilstrækkelig knoglemarvsreserve, og da hurtigt delende myeloide celler er potentielt

sensive over for stråling (se også pkt. 4.5).

Humane anti-murine antistoffer

Patienter, som blev behandlet med murin-deriverede proteiner inden Zevalin-behandlingen, bør testes

for humane anti-murine antistoffer (HAMA). Hos patienter, der har udviklet HAMA, kan der

forekomme allergiske reaktioner eller overfølsomhedsreaktioner, når de bliver behandlet med Zevalin

eller andre murin-deriverede proteiner.

Efter anvendelse af Zevalin bør patienten generelt testes for HAMA, inden yderligere behandling med

murinafledte proteiner.

Infusionsreaktioner

Der kan opstå infusionsreaktioner under eller efter indgift af Zevalin efter forbehandling med

Rituximab. Tegn og symptomer på infusionsreaktioner kan omfatte svimmelhed, hoste, kvalme,

opkastning, udslæt, pruritus, takykardi, asteni, pyreksi, og kulderystelser (se pkt. 4.8). Ved potentielt

alvorlige infusionsreaktioner skal behandlingen stoppes øjeblikkeligt.

Overfølsomhed

Overfølsomhedsreaktioner efter Zevalin-behandling er almindeligt forekommende. Alvorlige

overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi forekommer hos

1% af patienterne (se også pkt.

4.8). Ved overfølsomhedsreaktioner skal Zevalin-infusionen stoppes øjeblikkeligt. Lægemidler til

behandling af overfølsomhedsreaktioner, f.eks. adrenalin, antihistaminer og kortikosteroider, bør være

umiddelbart tilgængelig i tilfælde af allergiske reaktioner under indgivelse af rituximab eller Zevalin.

Alvorlig mukokutane reaktioner

I forbindelse med Zevalin-behandling efter forbehandling med rituximab er der set alvorlige

mukokutane reaktioner, herunder Steven-Johnsons syndrom, nogle med fatalt udfald. Reaktionerne

begyndte fra dage til måneder efter behandlingen. Behandlingen skal seponeres hos patienter, der

oplever en alvorlig mukokutan reaktion.

Kontraception

Der er ikke udført langvarige dyreforsøg af virkningen på fertilitet og forplantningsevne. Der er en

potentiel risiko for, at den ioniserende stråling fra [

Y] radioaktivt mærket Zevalin kan have en

toksisk effekt på de kvindelige og mandlige gonader. På grund af stoffets beskaffenhed bør kvinder i

den fødedygtige alder samt mænd anvende effektive præventionsmidler under og indtil 12 måneder

efter behandlingen med Zevalin (se også pkt. 4.6 og 5.2).

Immunisering

Der er ikke foretaget studier af sikkerheden og virkningen ved immunisering med vacciner, især

levende virusvacciner, efter behandling med Zevalin. På grund af den potentielle risiko for at udvikle

virale infektioner bør levende virale vacciner ikke gives til patienter, der for nylig har fået Zevalin (se

pkt. 4.5). Den potentielt begrænsede mulighed for at generere primær eller anamnestisk humoral

respons over for vacciner efter Zevalin-behandling skal tages med i betragtning.

NHL med påvirkning af centralnervesystemet((CNS)

Der foreligger ikke data om patienter med CNS-lymfomer, da disse patienter ikke indgik i de kliniske

studier. Zevalin bør derfor ikke anvendes til NHL-patienter, hvor der er påvirkning af CNS.

Ekstravasation

For at undgå strålerelaterede vævsskader kræves nøje overvågning for at opdage eventuel

ekstravasation under Zevalin-administrationen. Hvis der opstår tegn eller symptomer på

ekstravasation, skal infusionen stoppes øjeblikkeligt, og genoptages i en ny vene.

Sekundære maligniteter

Brugen af Zevalin er forbundet med en øget risiko for sekundære maligniteter, herunder akut myeloid

leukæmi (AML) og myelodysplasi (MDS) (se også pkt. 4.8).

Hjælpestoffer

Den endelige [

Y] radioaktivt mærkede Zavalin-opløsning indeholder op til 28 mg natrium pr. dosis

afhængig af koncentrationen af radioaktivitet. Dette skal tages med i betragtning for patienter, der er

på kontrolleret natriumdiæt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ingen kendte interaktioner med andre medicinske produkter. Der er ikke udført

interaktionsstudier.

Vækstfaktor-behandling som fx G-CSF må ikke gives til patienten i 3 uger før Zevalin-behandlingen,

samt i 2 uger efter behandlingen er afsluttet (se også pkt. 4.4).

I et klinisk studie, hvor Zevalin blev indgivet som konsolidering efter forudgående 1. linje-

kemoterapi, sås en højere hyppighed af alvorlig og vedvarende neutropeni og trombocytopeni hos de

patienter, der havde fået Zevalin inden for 4 måneder efter en kombinationskemoterapi med

fludarabin og mitoxantron og/eller cyclofosfamid sammenlignet med de patienter, der havde fået

anden kemoterapi. Derfor kan risikoen for hæmatologisk toksicitet være øget, når Zevalin indgives

kort efter (< 4 måneder) en behandling, der omfatter fludarabin (se også pkt. 4.4).

Der er ikke foretaget studier af sikkerheden og virkningen ved immunisering med vacciner, især

levende virusvacciner, efter behandling med Zevalin (se også ”Særlige advarsler og

forsigtighedsregler vedrørende brugen”).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke udført dyreforsøg med ibritumomab tiuxetan vedrørende forplantningsevne. Da IgG vides

at passere placenta, og på grund af den signifikante risiko der er forbundet med stråling, er Zevalin

kontraindiceret under graviditet (se pkt. 4.3)..

Graviditet skal udelukkes inden påbegyndelse af behandling af kvinder.

Ved udebleven menstruation skal kvinden betragtes som værende gravid, indtil andet er påvist, og

alternative behandlinger, der ikke involverer ioniserende stråling, bør derefter overvejes.

Fertile kvinder samt mænd skal anvende sikre kontraceptionsmetoder under behandlingen med

Zevalin og i op til 12 måneder efter behandlingen.

Amning

Selv om det ikke vides, om ibritumomab tiuxetan udskilles i human mælk, er det kendt, at IgG

udskilles i human mælk. Derfor skal kvinden stoppe med at amme, da risikoen for absorption og

immunsuppression hos barnet er ukendt. Zevalin skal anvendes efter forbehandling med rituximab,

hvor amning frarådes under behandlingen og i op til 12 måneder efter behandlingen (se

produktresuméet for rituximab for detaljeret vejledning i brugen).

Fertilitet

Der er ikke udført dyreforsøg for at bestemme virkningen af Zevalin på fertiliteten hos hankøn eller

hunkøn. Der er en potentiel risiko for, at ioniserende stråling med [

Y] radioaktivt mærket Zevalin

kan have toksiske virkninger på de kvindelige og mandlige gonader (se pkt. 4.4 og 5.2). Patienten skal

informeres om, at fertiliteten kan blive påvirket, og at mandlige patienter skal overveje nedfrysning af

sæd.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Zevalin kunne have indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj og til at betjene maskiner, da

svimmelhed er blevet rapporteret som en almindelig bivirkning.

4.8

Bivirkninger

Ekseponering for ioniserende stråling er forbundet med cancerinduktion og risiko for udvikling af

arvelige defekter. Det er i alle tilfælde nødvendigt at sikre, at risiciene fra strålingen er mindre end

risiciene fra selve sygdommen.

Da Zevalin anvendes efter forbehandling med rituximab (se pkt. 4.2 for flere detaljer), skal

produktresumeet for rituximab også læses.

Den samlede sikkerhedsprofil for Zevalin efter forbehandling med rituzimab er baseret på data fra fem

kliniske studier med 349 patienter med recidiverende eller refraktær i mindre grad, follikulær eller

transformeret B-celle non-Hodgkin's lymfom, og desuden på data fra et studie med 204 patienter, der

fik Zevalin som konsolideringsbehandling efter remissionsinduktion med 1. linjebehandling og fra

overvågning efter markedsføringen.

De hyppigste bivirkninger hos patienter, der fik Zevalin efter forbehandling med rituximab, er

trombocytopeni, leukocytopeni, neutropeni, anæmi, infektioner, pyrexi, kvalme, asteni, kulderystelser

(rigors), petekkier og træthed.

De mest alvorlige bivirkninger hos patienter, der får Zevalin efter forbehandling med rituximab, er:

Alvorlige og langvarige cytopenier (se også ”Særlige advarsler og forsigtighedsregler

vedrørende brugen”)

Infektioner

Blødning under trombocytopeni

Alvorlige mukokutane reaktioner (se også ”Særlige advarsler og forsigtighedsregler

vedrørende brugen”)

Myelodysplastisk syndrom / akut myeloid leukæmi

Dødelig udgang er set ved hver af følgende alvorlige bivirkninger. Indberetningerne er enten sket i

forbindelse med kliniske studier eller efter markedsføringen.

Infektion

Sepsis

Pneumoni

Myelodysplastisk syndrom / akut myeloid leukæmi

Anæmi

Pancytopeni

Blødning under trombocytopeni

Interkraniel blødning under trombocytopeni

Mukokutane reaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom

I tabellen nedenfor ses hyppigheden af de bivirkninger, der anses for i det mindste at have en mulig

relation til Zevalin efter forbehandling med rituximab. Disse bivirkninger er baseret på data fra fem

kliniske studier med 349 patienter med recidiverende eller refraktær lavgrads follikulær eller

transformeret B-celle non-Hodgkin's lymfom. Desuden blev de bivirkninger, der er markeret med **

set i studiet med 204 patienter, der modtog Zevalin som konsolideringsbehandling efter 1. linje-

remissionsinduktion, hvor det var indiceret. De bivirkninger, der kun er set efter markedsføringen, og

hvor hyppigheden ikke kunne fastslås, er opført under ”ikke kendt”.

Bivirkningerne nedenfor er klassificeret i henhold til hyppighed og systemorganklasser (MedDRA).

Hyppigheden af bivirkningerne er defineret på følgende måde: (meget almindelig ≥ 1/10, almindelig

≥ 1/100 til <1/10, ikke almindelig ≥ 1/1.000 til

1/100, sjælden:

1/10.000 til <1/1.000; meget

sjælden: <1/10.000).

Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet i rækkefølge efter aftagende alvorlighed.

Tabel 1: Bivirkninger rapporteret i kliniske studier eller efter markedsføringen hos patienter, der er

blevet behandlet med Zevalin efter forbehandling med rituzimab.

Systemorganklasse

(MedDRA)

Meget almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(

1/100 til

<1/10)

Ikke almindelig

(

1/1.000 til

1/100)

Sjælden

(

1/10.000 til

1/1.000)

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Infektion*

Sepsis*,

Pneumoni*,

Urinvejsinfektion

Oral candidiasis,

Benigne, maligne

og uspecificerede

tumorer (inkl.

cyster og

polypper)

Tumorsmerter,

Myelodysplastisk

syndrom/akut

myeloid leukæmi*, **

Meningiom

Blod og

lymfesystem

Trombocytopeni,

Leukocytopeni,

Neutropeni,

Anæmi*

Febril neutropeni,

Pancytopeni*,

Lymfocytopeni

Immunsystemet

Overfølsomheds-

reaktion

Metabolisme og

ernæring

Anorexi

Psykiske

forstyrrel-

ser

Ængstelse,

Søvnløshed

Nervesystemet

Svimmelhed,

Hovedpine,

Hjerte

Takykardi

Vaskulære

sygdomme

Petekkier**

Blødning under

thrombocytopeni*

Hypertension**

Hypotension**

Intrakraniel

blødning under

trombocytopeni*

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste,

Rhinitis

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme

Opkastning

Abdominalsmerter,

Systemorganklasse

(MedDRA)

Meget almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(

1/100 til

<1/10)

Ikke almindelig

(

1/1.000 til

1/100)

Sjælden

(

1/10.000 til

1/1.000)

Ikke kendt

Diarré,

Dyspepsi,

Halsirritation,

Forstoppelse

Det reproduktive

system og

mammae

Amenorrhoea**

Hud og subkutane

væv

Udslæt

Pruritus

Mukokutane reaktioner

(herunder Stevens-Johnsons

syndrom)*

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Arthralgi,

Myalgi,

Rygsmerter

Nakkesmerter

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Asteni,

Pyrexi,

Rigors

Træthed**

Smerter

Influenza-lignende

symptomer,

Ubehag,

Perifert ødem,

Øget svedafsondring

Ekstravasation med

efterfølgende reaktioner på

infusionsstedet

Skade på vævet omkring

lymfomet og komplikationer

på grund af hævelse af

lymfomet

Dødelig udgang er set.

** Er set i et studie med 204 patienter, der fik Zevalin som konsolidering efter 1. linje-

remissionsinduktion.

Den mest passende MedDRA-betegnelse er anvendt til at beskrive en bestemt reaktion og dens

synonymer og tilhørende tilstande.

Blod og lymfesystem

Hæmatologisk toksicitet er meget almindeligt forekommende i kliniske studier, og er

dosisbegrænsende (se også ”Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen”).

Den mediane tid til opnået blodplade- og granulocytnadir var cirka 60 dage efter behandlingsstart.

I de kliniske studier med indikationen recidiverende eller refraktær NHL, blev trombocytopeni

grad 3 eller 4 indberettet med en gennemsnitstid til regenerering på 13 og 21 dage, og neutropeni

grad 3 eller 4 med en gennemsnitstid til regenerering på 8 og 14 dage. Når Zevalin blev givet som

konsolidering efter remissionsinduktion med 1. linjebehandling, var

gennemsnitstiden til

regenerering hhv. 20 og 35 dage for trombocytopeni grad 3 eller 4, og 20 og 28 dage for

neutropeni grad 3 eller 4.

Infektioner og parasitære sygdomme

Data fra fem kliniske studier med 349 patienter med recidiverende eller refraktær lavgrads

follikulær eller transformeret B-celle non-Hodgkin's lymfom:

I løbet af de første 13 uger efter behandling med Zevalin var infektioner meget almindeligt

forekommende hos patienterne. Grad 3- og grad 4-infektioner var almindeligt forekommende.

Under opfølgningen var infektioner almindeligt forekommende. Af disse var grad 3 almindeligt

forekommende og grad 4 ikke almindeligt forekommende.

Data fra 204 patienter, der fik Zevalin som konsolideringsbehandling efter 1. linje-

remissionsinduktion:

Infektioner var meget almindeligt forekommende.

Infektioner kan være bakterielle, fungale, virale, herunder reaktivering af latente vira.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Der er set ekstravasation med efterfølgende reaktioner på indgiftsstedet som f.eks. dermatitis,

deskvamation på infusionsstedet, og sår på injektionsstedet.

Zevalin-relateret stråling kan skade vævet omkring lymfomet og forårsage komplikationer på grund

af forstørrelse af lymfomet.

Immunsystemet

Data fra fem kliniske studier med 349 patienter med recidiverende eller refraktær lavgrads

follikulær eller transformeret B-celle non-Hodgkin's lymfom:

Overfølsomhedsreaktioner efter Zevalin-indgift er almindeligt forekommende. Alvorlige (grad 3/4)

overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner forekommer hos mindre end 1% af

patienterne (se også ”Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen”).

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Sekundære maligniteter

Refraktær eller recidiverende NHL:

Myelodysplasi (MDS) / akut myeloid leukæmi (AML) er set hos 11 ud af 211 patienter med

recidiverende eller refraktær NHL, som fik Zevalin-behandling, i fire studier.

Konsoliseringsbehandling:

I den endelige analyse efter ca. 7,5 år af et studie, der undersøgte virkning og sikkerhed af Zevalin-

konsolidering hos patienter med fremskredet follikulært lymfom, som responderede på 1. linje-

kemoterapi (studie 4, pkt. 5.1), var der 26 (12,7 %) ud af 204 patienter, som fik Y-90 Zevalin efter 1.

linje-kemoterapi, som udviklede anden primær malignitet, sammenlignet med 14 (6,8 %) patienter i

kontrolarmen. Syv patienter i Zevalin-armen (3,4 %, 7/204) blev diagnosticeret med MDS/AML

sammenlignet med en patient (0,5 %, 1/205) i kontrolarmen, med en median followup på 7,3 år. 8

(3,9 %) patienter i Zevalin-armen døde som følge af anden primær malignitet sammenlignet med 3

(1,5 %) patienter i kontrolarmen. 5 (2,5 %) patienter i Zevalin-armen døde som følge af MDS/AML

sammenlignet med ingen patienter i kontrolarmen.

Risikoen for at udvikle sekundær myelodysplasi eller leukæmi efter behandling med alkylerende

stoffer er velkendt.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er i kliniske studier givet doseringer på op til 19,2 MBq/kg Zevalin. Der blev observeret forventet

hæmatologisk toksicitet, herunder grad 3 eller grad 4. Patienterne kom sig efter disse tegn på

toksicitet, og overdoserne fik ikke alvorlige eller letale følger.

Der er ingen kendt specifik antidot mod overdosering med [

Y] radioaktivt mærket Zevalin.

Behandlingen består af ophør med anvendelse af Zevalin samt støttende behandling, hvilket kan

omfatte vækstfaktorer. Hvis tilgængelig, bør der administreres autolog stamcellestøtte til behandling

af hæmatologisk toksicitet.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Forskellige terapeutiske radiofarmaceutiske lægemidler.

ATC-kode: V10XX02

Virkningsmekanisme

Ibritumomab tiuxetan er et rekombinant murint IgG

kappa-monoklonalt antistof specifikt for B-celle

antigenet CD20. Ibritumomab tiuxetan er specifik for antigenet CD20, som befinder sig på overfladen

af maligne og normale B-lymfocytter. Under B-celle modning viser CD20 sig først i mellemstadiet af

B-lymfoblast (præ-B-celle) og forsvinder under slutstadiet af B-cellernes modning til plasmaceller.

Den løsnes ikke fra celleoverfladen og internaliseres ikke ved binding af antistoffer.

Y] radioaktivt mærket ibritumomab tiuxetan bindes specifikt til B-celler, inklusive maligne celler,

der udtrykker CD20. Isotopen yttrium-90 er en ren

-emitter og har en gennemsnitlig vejlængde på

cirka 5 mm. Dette resulterer i evnen til at dræbe både målrettede og omkringliggende celler.

Det konjugerede antistof har en tilsyneladende affinitetskonstant til CD20-antigenet på cirka 17 nM.

Bindingsmønsteret er meget begrænset og har ingen krydsreaktivitet til andre leukocytter eller til

andre typer humant væv.

Rituximab forbehandling er nødvendig for at fjerne cirkulerende B-celler, således at ibritumomab

tiuxetan [

Y] kan videregive den radioaktive stråling mere specifikt til B-celllerne i lymfomet.

Rituximab indgives i en reduceret dosis sammenlignet med den godkendte monoterapi.

Farmakodynamisk virkning

Behandling med [

Y] radioaktivt mærket Zevalin fører desuden til depletering af normale CD20+ B-

celler. Farmakodynamiske analyser påviste, at dette var en midlertidig virkning; restitution af normale

B-celler begyndte inden for 6 måneder, og gennemsnitsantallet af B-celler var inden for

normalområdet inden for 9 måneder efter behandlingen.

Klinisk virkning og sikkerhed

Sikkerheden og virkningen af terapeutisk Zevalin-regimen er blevet evalueret i to multicenterstudier,

hvori der i alt deltog 197 patienter. Det terapeutiske Zevalin-regimen blev indgivet i to trin (se pkt.

4.2). Virkningen og sikkerheden af en variation af det terapeutiske Zevalin-regimen, hvori der

anvendtes en reduceret dosis ibritumomab tiuxetan [

Y], blev yderligere defineret i et tredje studie,

hvori der i alt deltog 30 patienter, som havde mild trombocytopeni (blodpladetal 100.000 til 149.000

celler/mm

Studiet 1 var et enkelt-arm studie med 54 patienter med recidiverende follikulære lymfomer, der er

refraktære over for rituximab-behandling. Patienter blev betragtet som refraktære, hvis deres sidste

tidligere behandling med rituximab ikke resulterede i en komplet eller delvis respons, eller hvis tiden

til sygdommens progression (TTP = time to disease progression) var

6 måneder. Studiets primære

effektivitetsendepunkt var den overordnede responsgrad (ORR = overall response rate) ved

anvendelse af "International Workshop Response Criteria" (IWRC). Sekundære

effektivitetsendepunker inkluderede tiden til sygdommens progression (TTP) og responsens varighed

(DR = duration of response). I en sekundær analyse, hvor den objektive respons over for terapeutisk

Zevalin-regimen blev sammenlignet med reaktionen, der observeredes med den seneste behandling

med rituximab, var den gennemsnitlige varighed af respons efter det terapeutiske Zevalin-regimen 6

måneder versus 4 måneder. Tabel 1 giver et resume af effektivitetsdata fra dette studie.

Studie 2 var et randomiseret, kontrolleret multicenterstudie, hvor det terapeutiske Zevalin-regimen

blev sammenlignet med behandling med rituximab. Studiet blev udført med deltagelse af 143

rituximab-naive-patienter med recidiverende eller refraktær non-Hodgkin’s lymfom (NHL) eller

transformeret B-celle NHL. I alt 73 patienter modtog det terapeutiske Zevalin regimen, og 70

patienter modtog rituximab, indgivet som en intravenøs infusion på 375 mg/m

ugentlig gange 4

doser. Studiets primære effektivitetsendepunkt var at bestemme ORR ved hjælp afIWRC (se Tabel 2).

ORR var signifikant højere (80% vs. 56%, p = 0,002) for patienter behandlet med det terapeutiske

Zevalin-regimen. De sekundære endepunkter, varighed af respons og tid til progression, viste ikke

signifikante forskelle mellem de to behandlingsarme.

Tabel 2. Resume af effektivitetsdata hos patienter med

recidiverende/refraktær lavgrads

eller follikulær non-Hodgkin’s lymfom (NHL) eller transformeret B-celle NHL

Studie 1

Studie 2

Terapeutisk

Zevalin regimen

N = 54

Terapeutisk

Zevalin regimen

N = 73

Rituximab

N = 70

Overordnet responsgrad

Total responsgrad (%)

CRu grad

Gennemsnits DR

(Måneder)

[Område

[0,5-24,9+]

13,9

[1,0-30,1+]

11,8

[1,2-24,5]

Gennemsnits TTP

(Måneder)

[Område

[1,1-25,9+]

11,2

[0,8-31,5+]

10,1

[0,7-26,1]

IWRC:International Workshop response criteria

CRu:Unconfirmed complete response (ubekræftet total respons)

Estimeret med observeret område.

Duration of response (responsvarighed):interval fra start af respons til progression af

sygdom.

“+” indikerer en igangværende respons.

Time to Disease Progression (tiden til sygdommens progression): interval fra første infusion

til progression af sygdom.

Studie 3 var et enkelt-arm studie med 30 patienter med recidiverende eller refraktær lavgrads,

follikulær eller transformeret B-celle NHL, som havde mild trombocytopeni (blodpladetal 100.000 til

149.000 eller/mm

). Ekskluderet fra studiet var patienter med

25% lymfomer i marven og/eller

nedsat knoglemarvreserve. Patienter blev betragtet som havende nedsat knoglemarvreserve, hvis de

havde et eller flere af følgende: Tidligere myeloablativ terapi med stamcellestøtte; tidligere ekstern

stråling til > 25% af den aktive marv; et blodpladetal <100.000 celler/mm

; eller neutrofiltal <1.500

celler/mm

. I dette studie blev der anvendt en modifikation af det terapeutiske Zevalin regimen med

en lavere [

Y]-Zevalin aktivitet i forhold til legemsvægt (11 MBq/kg). Objektiv, varig klinisk respons

blev observeret [67% ORR (95% CI: 48-85%), 11,8 måneder gennemsnits DR (område: 4-17

måneder)], hvilket resulterede i flere tilfælde af hæmatologisk toksicitet (se afsnit 4.8) end i studie 1

og 2.

Studie 4 undersøgte effekt og sikkerhed af konsolidering med Zevalin hos patienter med fremskredent

follikulært lymfom, som responderede på 1. linjebehandling med kemoterapi.

Hovedinklusionskriterierne var:

CD20+ follikulær lymfom grad 1 eller 2, stadium III eller IV på diagnosetidspunktet, normale perifere

blodcelletal, < 25 % involvering af knoglemarven, alder ≥ 18 år, komplet respons (CR/Cru) eller

partiel respons (PR) efter 1. linjebehandling med kemoterapi bedømt ved en objektiv undersøgelse,

CT-scanning og knoglemarvsbiopsi. Efter afslutning af induktionsbehandlingen blev patienterne

randomiseret til

behandling med enten Zevalin (250 mg/m

rituximab på dag -7 og 0), efterfulgt på

dag 0 af Zevalin 15 MBq/kg legemsvægt, maksimaldosis 1200 MBq [n = 208]) eller ingen yderligere

behandling (kontrolgruppe; n = 206). Induktionsbehandlinerne bestod af CVP, n = 106, CHOP (-

lignende), n = 188, kombinationer med fludarabin, n = 22, chlorambucil, n = 39 og kombinationer af

rituximab og kemoterapi, n = 59. Median progressionsfri overlevelse (PFS) blev beregnet ved en

median followup på 2,9 år. PFS steg fra 13,5 måned (kontrolgruppen) til 37 måneder (Zevalin-

gruppen, p < 0,0001, HR 0,465). Hos patienter, som opnåede PR eller CR efter induktion, var den

mediane PFS hhv. 6,3 og 29,7 måneder (p < 0,0001, HR 0,304) og 29,9 og 54,6 måneder (p = 0,015,

HR 0,613). Efter konsolidering med Zevalin blev 77 % af de patienter, der fik PR efter

induktionsbehandling, konverteret til CR. De patienter, som skiftede respons efter behandling med

Zevalin fra PR til CR, havde en signifikant længere median progressionsfri overlevelse (986 dage)

sammenlignet med de patienter, som forblev i PR (median progressionsfri overlevelse: 460 dage, p =

0,0004). I alt var 87 % af patienterne i CR(u), 76 % i CR og 11 % i CRu.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Hos patienter, der har fået intravenøse infusioner med 250 mg/m

rituximab efterfulgt af intravenøse

injektioner med 15 MBq/kg af [

Y] radioaktivt mærket Zevalin, var den gennemsnitlige effektive

halveringstid i serum af ibritumomab tiuxetan [

Y] 28 timer.

Y danner et stabilt kompleks med ibritumomab tiuxetan, følger biodistributionen af

radiomarkøren antistoffets biodistribution. Stråling fra de udsendte beta-partikler fra

Y sker i en

radius på 5 mm rundt om isotopen.

I kliniske studier medfører behandling med [

Y] radioaktivt mærket Zevalin efter forbehandling med

rituximab en signifikant strålingsdosis af testes. Strålingsdosis af ovarierne er ikke klarlagt. Der er en

potentiel risiko for, at behandling med [

Y] r+adioaktivt mærket Zevalin efter forbehandling med

rituximab kan medføre toksiske virkninger på de kvindelige og mandlige gonader (se pkt. 4.4 og 4.6).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra toksicitet efter enkeltdoser

og gentagne doser.

Vurderinger af humane strålingsdoser afledt fra biodistributionsstudier med mus ved brug af [

eller [

In]-radioaktivt mærket ibritumomab tiuxetan forudsagde acceptabel stråling af normalt

humant væv med begrænset stråling af skelet og knoglemarv. Linker-chelatet tiuxetan danner et stabilt

kompleks med radioisotoperne yttrium-90 og indium-111, og der forventes kun en ubetydelig

degradering på grund af radiolyse.

Toksicitetsstudier med cynomolgus-aber efter enkeltdoser og gentagne doser med det ikke-radioaktive

stof indikerede ikke andre risici end den forventede depletering i antallet af B-celler efter brug af

ibritumomab tiuxetan alene eller kombineret med rituximab. Der er ikke udført studier af

reproduktions- og udviklingstoksicitet.

Der er ikke udført studier med Zevalin vedrørende potentiel mutagenicitet og karcinogenicitet. På

grund af udsættelse for ioniserende stråling fra den radioaktive mærkning skal risikoen for mutagene

og karcinogene virkninger tages i betragtning.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Hætteglas med ibritumomab tiuxetan:

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

Hætteglas med natriumacetat:

Natriumacetat

Vand til injektionsvæsker

Hætteglas med bufferopløsning:

Dinatriumphosphatdodecahydrat

Albumininfusionsvæske

Saltsyre, fortyndet (til justering af pH)

Pentetatsyre

Kaliumchlorid

Kaliumdihydrogenphosphat

Natriumchlorid

Natriumhydroxid

Vand til injektionsvæsker

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 12.

Der er ikke observeret uforligeligheder mellem Zevalin og infusionssæt.

6.3

Opbevaringstid

66 måneder.

Efter præparation anbefales umiddelbar brug. Kemisk og fysisk stabilitet under brug er blevet påvist i

8 timer ved 2°C - 8°C, beskyttet mod lys.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglassene i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Radioaktive lægemidler skal opbevares i overensstemmelse med nationale krav til radioaktive

materialer.

Opbevaringsforhold for det radioaktivt mærkede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Zevalin leveres som et sæt til præparation af yttrium-90 [

Y] radioaktivt mærket ibritumomab

tiuxetan.

Zevalin indeholder 1 af hver af følgende:

Ibritumomab tiuxetan i et hætteglas:

Glastype I-hætteglas med en gummiprop (teflon-foret

bromobutyl) med 2 ml opløsning.

Natriumacetat i et hætteglas:

Glastype I-hætteglas med en gummiprop (teflon-foret bromobutyl) med

2 ml opløsning.

Bufferopløsning i et hætteglas:

Glastype I-hætteglas med en gummiprop (teflon-foret bromobutyl)

med 10 ml opløsning.

Reaktionshætteglas:

Glastype I-hætteglas med en gummiprop (teflon-foret bromobutyl)

Pakningsstørrelse: 1 sæt.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Generel advarsel

Radioaktive lægemidler må kun modtages, anvendes og administreres af bemyndigede personer i

specielt afmærkede kliniske områder. Modtagelse, opbevaring, anvendelse, overførsel og bortskaffelse

skal ske i henhold til regler og/eller relevante autorisationer/tilladelser fra kompetente officielle

organisationer.

Radioaktive lægemidler skal præpareres på en sådan måde, at både kravene til strålingssikkerhed og

farmaceutisk kvalitet opfyldes. Der skal tages passende aseptiske forholdsregler.

Indholdet af sættet er kun beregnet til præparation af Yttrium-90 radioaktivt mærket ibritumomab

tiuxetan, og det må ikke administreres til patienten, før præparationsproceduren er udført.

Instruktioner om ekstemporær præparation af lægemidlet før administration, se pkt. 12.

Hvis beholderne med dette præparat på noget tidspunkt beskadiges, må det ikke anvendes.

Administrationsprocedurerne skal udføres på en måde, så risikoen for kontaminering af lægemidlet og

strålingsrisikoen for personalet minimeres. Tilstrækkelig afskærmning er obligatorisk.

Indholdet i sættet er ikke radioaktivt før ekstemporær præparation. Efter tilsætning af Yttrium-90 skal

en tilstrækkelig afskærmning af det endelige præparat imidlertid opretholdes.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Kontaminerede materialer skal bortskaffes som radioaktivt affald ad autoriseret vej.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ceft Biopharma s.r.o.

Trtinova 260/1

Cakovice, 196 00 Praha 9

Den Tjekkiske republik

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/03/264/001

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 16. januar 2004

Dato for seneste fornyelse: 16. januar 2009

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11. DOSIMETRI

Yttrium-90 henfalder ved emission af beta-partikler af højenergi med en fysisk halveringstid på 64,1

timer (2,67 dage). Produktet af det radioaktive henfald er stabilt zirconium-90. Rækkevidden af beta-

emission af yttrium-90 i væv er 5 mm.

Analyser af den estimerede absorberede strålingsdosis blev udført ved brug af kvantitativ scanning

med gamma-emitter [

In] radioaktivt mærket Zevalin, blodprøveudtagning og MIRDOSE3 software-

programmet. Scanningsdosen af [

In] radioaktivt mærket Zevalin blev altid indgivet umiddelbart

efter en infusion med rituximab på 250 mg/m² for at nedsætte antallet af perifere CD20+ celler og til

at optimere biodistributionen. Efter indgivelse af [

In] radioaktivt mærket Zevalin blev der udført

helkrops-scanninger på op til otte forskellige tidspunkter med både anteriore og posteriore scanninger.

Blodprøver til beregning af residenstider for rød knoglemarv blev udtaget på op til otte forskellige

tidspunkter.

Baseret på dosimetriundersøgelser med [

In] radioaktivt mærket Zevalin blev den estimerede

strålingsdosimetri for individuelle organer efter indgivelse af [

Y] radioaktivt mærket Zevalin ved

aktiviteter på 15 MBq og 11 MBq udregnet ifølge Medical Internal Radiation Dosimetry (MIRD)

(Tabel 3). De estimerede absorberede strålingsdoser til normale organer var væsentligt under de

vedtagne øvre sikkerhedsgrænser. Dosimetriresultater for individuelle patienter var ikke prædiktive

for toksiciteten af [

Y] radioaktivt mærket Zevalin.

Tabel 3.

Estimerede absorberede strålingsdoser fra [

90

Y]-Zevalin

Organ

[

90

Y]-Zevalin mGy/MBq

Gennem-

snit

Område

Milt

1

1,8 – 20,0

Lever

1

2,9 - 8,1

Nedre tyktarmsvæg

1

3,1 – 8,2

Øvre tyktarmsvæg

1

2,0 – 6,7

Hjertevæg

1

1,5 - 3,2

Lunger

1

1,2 - 3,4

Testes

1

1,0 – 4,3

Tyndtarm

1

0.8 – 2,1

Rød knoglemarv

2

0,6 - 1,8

Urinblærevæg

3

0,7 – 1,3

Knogleoverflader

2

0,5 - 1,2

Ovarier

3

0,3 - 0,5

Uterus

3

0,3 - 0,5

Binyrer

3

0,2 - 0,5

Hjerne

3

0,2 - 0,5

Bryster

3

0,2 - 0,5

Galdeblærevæg

3

0,2 - 0,5

Muskel

3

0,2 - 0,5

Bugspytkirtel

3

0,2 - 0,5

Hud

3

0,2 - 0,5

Mave

3

0,2 - 0,5

Thymus

3

0,2 - 0,5

Thyroid

3

0,2 - 0,5

Nyrer

1

0,0 - 0,3

Hele kroppen

3

0,4 - 0,7

1 Organområde af interesse

2 Sacrumområde af interesse

3 Hele kroppens område af interesse

12.

INSTRUKTIONER FOR FREMSTILLING AF RADIOAKTIVE LÆGEMIDLER

Læs hele brugsanvisningen grundigt, inden præparationsproceduren påbegyndes.

Korrekt aseptisk teknik og forsigtighedsregler for håndtering af radioaktive materialer bør anvendes.

Vandtætte handsker bør anvendes ved præparation og under bestemmelsen af radiokemisk renhed af

Y]-mærket Zevalin.

Der skal tages forholdsregler for strålingsbeskyttelse i overensstemmelse med lokale regler, da

administration af radioaktive lægemidler indebærer risici for andre personer fra ekstern stråling eller

kontamination fra urinspild, opkastning etc.

Specifikation for yttrium-90

Følgende minimumsspecifikationer for yttrium-90 anbefales:

Koncentration af radioaktivitet på

anvendelsestidspunktet

1,67 til 3,34 GBq/ml

Total ekstraherbar aktivitet at overføre

på anvendelsestidspunktet

1,48 GBq svarende til 0,44 ml til 0,89 ml

yttrium-90 opløsning

HCl-koncentration

0,035-0,045 M

Chlorididentifikation

Positiv

Yttriumidentifikation

Positiv

Radiokemisk renhed af yttrium-90-

chloridopløsningen

95 % af fri ionisk yttrium-90

Bakterielle endotoksiner

150 EU/ml

Sterilitet

Ingen vækst

Radionukleid renhed strontium-90 indhold

0,74 MBq strontium-90 /

37 GBq yttrium-90

Metalurenheder

Totale metaller*

50 ppm

Individuelle metaller*

10 ppm hver

* Den specifikke fremstillingsproces bestemmer hvilke metaller, der skal inkluderes. Metallerne kan

kontrolleres gennem procesvalidering eller frigivelsestest.

Yderligere tests, der kan være nødvendige til vurdering af egnethed:

Proces-specifikke urenheder:

Totalt organisk kulstof (f.eks. organiske chelatdannere)

Under kvantiseringsgrænsen*

Restprodukter (f.eks. ammoniak, nitrat)

Under kvantiseringsgrænsen*

Totale Alpha-urenheder

Under kvantiseringsgrænsen*

Totale andre Beta-urenheder (non-strontium-90)

Under kvantiseringsgrænsen*

Totale Gamma-urenheder

Under kvantiseringsgrænsen*

* Skal inkluderes som frigivelsestests eller kontrolleres gennem procesvalidering, hvis

kvantiseringsgrænsen overskrides.

Anvisninger for radioaktiv mærkning af Zevalin med yttrium-90:

Steril, pyrogen-fri yttrium-90-chlorid af den oven for specificerede kvalitet skal anvendes til

præparation af den

Y] radioaktivt mærkede Zevalin.

Før den radioaktive mærkning skal det nedkølede Zevalin-sæt bringes op til stuetemperatur (25°C).

Rengør gummipropperne på alle kolde hætteglas samt hætteglasset med yttrium-90-chlorid med en

egnet spritserviet, og lad dem lufttørre.

Placér det kolde reaktionshætteglas inde i en egnet afskærmning (plastik indkapslet i bly).

Trin 1: Overfør natriumacetatopløsningen til reaktionshætteglasset

Overfør natriumacetatopløsningen til reaktionshætteglasset med en 1-ml steril sprøjte. Voluminet af

den tilførte natriumacetatopløsning er 1,2 gange større end voluminet af yttrium-90-chlorid, som

overføres i trin 2.

Trin 2: Overfør yttrium-90-chlorid til reaktionshætteglasset

Overfør med en 1-ml steril sprøjte 1500 MBq yttrium-90-chlorid aseptisk til reaktionshætteglasset,

som indeholder natriumacetatopløsningen, der er overført i trin 1. Bland det fuldstændigt ved at

dække hele reaktionshætteglassets indvendige overflade. Bland opløsningen ved at vende og rulle

beholderen. Bør ikke rystes. Undgå skumdannelse.

Trin 3: Overfør ibritumomab tiuxetan opløsningen til reaktionshætteglasset

Overfør 1,3 ml ibritumomab tiuxetan opløsning til reaktionshætteglasset med en 2-3 ml steril sprøjte.

Bland det fuldstændigt ved at dække hele reaktionshætteglassets indvendige overflade. Bland

opløsningen ved at vende og rulle beholderen. Bør ikke rystes. Undgå skumdannelse.

Inkubér yttrium-90-chlorid/acetat/ibritumomab tiuxetan opløsningen ved stuetemperatur i fem

minutter. Inkubationstider, der er længere end seks minutter eller kortere end fire minutter, vil

resultere i utilstrækkelig radioaktiv inkorporation.

Trin 4: Tilfør bufferopløsning til reaktionshætteglasset

Træk ved brug af en 10-ml sprøjte med en nål med stor lumen (18-20 G) så meget bufferopløsning op,

at det vil resultere i et kombineret totalvolumen på 10 ml.

Efter de fem minutters inkubationstid udtrækkes fra reaktionshætteglasset et lige så stort volumen luft

som den bufferopløsning, der skal tilsættes, for at normalisere trykket. Umiddelbart derefter tilsættes

bufferopløsningen forsigtigt ned langs reaktionshætteglassets inderside for at afslutte inkubationen.

Blandingen må ikke rystes. Undgå skumdannelse.

Trin 5: Bestem den specifikke radioaktivitet af den [

Y]-radioaktivt mærkede Zevalin-opløsning.

Den radiokemiske renhed af det radioaktivt mærkede præparat gælder, så længe mere end 95 % af det

tilførte yttrium-90 er inkorporeret i det monoklonale antistof.

Den procentvise radioaktive inkorporation af den færdige [

Y] radioaktivt mærkede Zevalin skal

kontrolleres inden indgivelse til patienten ifølge proceduren, der er beskrevet nedenfor.

Forsigtighed: Patientdosis må ikke overskride 1200 MBq.

Anvisninger for bestemmelse af den procentvise radioaktive inkorporation

Bestemmelse af den radiokemiske renhed udføres ved brug af tyndtlagskromatografi (Instant Thin

Layer Chromatography (ITLC)) og bør udføres ifølge nedenstående procedure.

Påkrævet udstyr, som ikke er indeholdt i Zevalin-sættet:

Fremkalderkammer til kromatografi

Mobil fase: 9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridopløsning, fri for bakteriostatiske stoffer

ITLC-strips (f.eks. ITLC Tec-Control Chromatography Strips, Biodex, Shirley, New York,

USA, Art. nr. 150-772 eller tilsvarende dimensioner: ca. 0,5-1 cm x 6 cm)

Scintillationsglas

LSC cocktail (f.eks. Ultima Gold, katalognr. 6013329, Packard Instruments, USA eller

tilsvarende)

Bestemmelsesprocedure:

Tilfør cirka 0,8 ml 9 mg/ml (0,9%) natriumchloridopløsning til fremkalderkammeret, men sørg

for, at væsken ikke når 1,4 cm begyndelsespunktet på ITCL-strippen.

Placér med en 1 ml insulinsprøjte med en 25- til 26-G nål en hængende dråbe (7-10 µl) af [

radioaktivt mærket Zevalin

på ITLC-strippen ved dens begyndelsespunkt. Sæt en dråbe på én

strip ad gangen, og kør tre ITLC-strips. Det kan være nødvendigt at foretage en fortynding

(1:100), inden den [

Y] radioaktivt mærkede Zevalin påføres strippene.

Placér ITLC-strippen i fremkalderkammeret, og lad væskefronten vandre forbi 5,4 cm mærket.

Tag ITLC-strippen ud, og skær den midt over ved 3,5 cm skæringslinjen. Placér hver halvdel i

separate scintillationsglas, og tilfør 5 ml LSC cocktail (f.eks. Ultima Gold, katalognr. 6013329,

Packard Instruments, USA eller tilsvarende). Tæl hvert hætteglas i en beta-tæller eller i en

passende tæller i ét minut (CPM), registrér nettotallene, korrigeret for baggrund.

Beregn den gennemsnitlige radiokemiske renhed (RCP) på følgende måde:

Gennemsnit % RCP

= netto CPM nederste halvdel x 100

netto CPM øverste halvdel + netto CPM nederste halvdel

Hvis den gennemsnitlige radiokemiske renhed er mindre end 95 %, bør præparatet ikke

indgives.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/725154/2011

EMEA/H/C/000547

EPAR – sammendrag for offentligheden

Zevalin

ibritumomab tiuxetan

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Zevalin.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Zevalin.

Hvad er Zevalin?

Zevalin er et sæt til fremstilling af en ”radioaktivt mærket” infusion (dråbetilførsel i en vene) af det

aktive stof ibritumomab tiuxetan.

Hvad anvendes Zevalin til?

Zevalin anvendes ikke direkte, men skal mærkes radioaktivt før brug. Radiomærkning er en teknik,

hvor man mærker et stof med et radioaktivt stof. Zevalin radiomærkes ved opblanding med en

opløsning af radioaktivt yttrium (

Y)-chlorid. Det radiomærkede lægemiddel anvendes til behandling af

voksne patienter med follikulær B-celle non-Hodgkins lymfom. Det er kræft i lymfevævet (en del af

immunsystemet). Sygdommen udgår fra den type hvide blodlegemer, der kaldes B-lymfocytter eller

B-celler. Zevalin anvendes til følgende patientgruppe:

patienter, der er i remission (dvs. hvor antallet af kræftceller er faldet) efter deres første

”induktionsbehandling” (førstebehandling med kemoterapi) mod lymfomer. Zevalin gives som

”konsoliderende behandling” for at forbedre remissionen

patienter, hos hvem rituximab (et andet middel mod non-Hodgkins lymfom) ikke længere virker

eller hos hvem sygdommen er vendt tilbage efter behandling med rituximab.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Zevalin?

Radiomærket Zevalin må kun håndteres og gives af personer, som er autoriserede til at anvende

radioaktive lægemidler.

Før behandlingen med radiomærket Zevalin skal patienten have en infusion med rituximab (i en lavere

dosis end den, der ville blive anvendt til behandlingsformål) for at fjerne B-cellerne fra kredsløbet, så

kun de kræftramte B-celler er tilbage i lymfevævet. Zevalin kan herefter afgive stråling, der specifikt

retter sig mod de kræftramte B-celler. Syv til ni dage senere får patienten endnu en infusion af

rituximab og en indsprøjtning af radiomærket Zevalin. Zevalin skal gives ved langsom intravenøs

infusion, der varer 10 minutter. Den anvendte dosis Zevalin beregnes, så der tilføres en passende

mængde radioaktivitet i forhold til patientens tilstand, baseret på antallet af blodlegemer.

Hvordan virker Zevalin?

Ibritumomab, det aktive stof i Zevalin, er et monoklonalt antistof. Et monoklonalt antistof er en type

protein, der er opbygget, så det genkender og binder sig til en bestemt struktur, der kaldes et antigen

og som findes i visse celler i kroppen. Ibritumomab er opbygget, så det binder sig til et antigen, CD20,

der findes på overfladen af alle B-lymfocytter.

Når Zevalin bliver radiomærket, binder det radioaktive grundstof yttrium-90 (

Y) sig til ibritumomab.

Når det radioaktive lægemiddel injiceres i patienten, bærer det monoklonale antistof radioaktiviteten

hen til målantigenet CD20 på B-cellerne. Efter at antistoffet har bundet sig til antigenet, kan

radioaktiviteten virke lokalt og ødelægge lymfom-B-cellerne.

Hvordan blev Zevalin undersøgt?

Zevalin blev anvendt som konsoliderende behandling i en hovedundersøgelse med 414 patienter med

non-Hodgkins lymfom, som havde opnået delvis eller fuld remission i løbet af en induktionsbehandling.

I undersøgelsen blev patienter, som fik Zevalin, sammenlignet med patienter, som ingen supplerende

behandling fik. Det vigtigste mål for virkningen var, hvor længe patienterne overlevede, uden at

sygdommen forværredes

Zevalin blev desuden undersøgt hos i alt 306 patienter med non-Hodgkins lymfom, som ikke

responderede på andre behandlinger, eller hos hvem sygdommen var vendt tilbage efter tidligere

behandling. I hovedundersøgelsen blev virkningen af Zevalin sammenlignet med virkningen af

rituximab hos 143 patienter. I en yderligere undersøgelse blev der givet Zevalin til 57 patienter med

follikulær lymfom, som tidligere var blevet behandlet med rituximab og ikke havde responderet på

behandlingen. I begge undersøgelserne var det vigtigste mål for virkningen antallet af patienter, der

responderede helt eller delvis på behandlingen.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Zevalin?

De patienter, som fik Zevalin som konsoliderende behandling, overlevede længere uden at sygdommen

forværredes end de patienter, som ingen supplerende behandling fik. Patienterne, der fik radioaktivt

mærket Zevalin, overlevede gennemsnitligt i 37 måneder, inden deres sygdom forværredes,

sammenlignet med 14 måneder for dem, som ikke fik nogen supplerende behandling. Antallet af

patienter, som havde fået rituximab som en del af deres induktionsbehandling, var imidlertid for lavt til

at afgøre, om det ville have været en fordel at anvende Zevalin som konsoliderende behandling hos

disse patienter.

Hos patienter, som ikke responderede på andre behandlinger eller hos hvem sygdommen var vendt

tilbage efter tidligere behandling, var Zevalin mere effektivt end rituximab, idet 80 % af patienterne

Zevalin

Page 2/3

Zevalin

Page 3/3

responderede på behandlingen med radiomærket Zevalin sammenlignet med 56 % af de patienter,

som fik rituximab. Den tid, der gik efter behandlingen til sygdommen forværredes, var imidlertid den

samme i de to grupper (ca. ti måneder). I den yderligere undersøgelse responderede ca. halvdelen af

patienterne på radiomærket Zevalin.

Hvilken risiko er der forbundet med Zevalin?

Radiomærket Zevalin er radioaktivt, og anvendelsen heraf kan medføre risiko for kræft og arvelige

defekter. Den ordinerende læge skal sikre, at risikoen ved udsættelse for radioaktiviteten er mindre

end risikoen ved selve sygdommen. De mest almindelige bivirkninger ved Zevalin (der ses hos flere

end 1 ud af 10 patienter), er anæmi (for lavt antal røde blodlegemer), leukocytopeni og neutropeni

(for lavt antal hvide blodlegemer), trombocytopeni (for lavt antal blodplader), kraftesløshed, feber,

stivhed og kvalme. Den fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved Zevalin fremgår af

indlægssedlen.

Zevalin bør ikke anvendes til patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for ibritumomab,

yttriumchlorid, museproteiner eller andre af indholdsstofferne. Zevalin må ikke anvendes til patienter,

der er gravide eller ammer.

Hvorfor blev Zevalin godkendt?

CHMP konkluderede, at fordelene ved Zevalin opvejer risiciene ved anvendelse som konsoliderende

behandling efter remissionsinduktion hos ubehandlede patienter med follikulær lymfom og ved

behandling af voksne patienter med CD20-positiv follikulær B-celle non-Hodgkins lymfom, som fik

tilbagefald eller ikke responderede på behandlingen med rituximab. Udvalget anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Zevalin.

Zevalin blev oprindeligt godkendt under "særlige omstændigheder", da det ikke havde været muligt at

indhente fyldestgørende oplysninger om produktet. Efter at virksomheden havde forelagt de

supplerende oplysninger, det var blevet anmodet om, blev de "særlige omstændigheder" ophævet den

22. maj 2008.

Andre oplysninger om Zevalin:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Zevalin den 16. januar 2004.

Den fuldstændige EPAR for Zevalin findes på agenturets websted: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Zevalin, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 09-2011.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information