Zavicefta

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
Ceftazidime, avibactam
Tilgængelig fra:
Pfizer Ireland Pharmaceuticals
ATC-kode:
J01
INN (International Name):
ceftazidime / avibactam
Terapeutisk gruppe:
Antibakterielle midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
Lungebetændelse, Bakterielle, Blødt Væv Infektioner, Lungebetændelse, Urinvejsinfektioner, Gram-Negative Bakterie-Infektioner
Terapeutiske indikationer:
Zavicefta er indiceret til behandling af følgende infektioner hos voksne:Kompliceret intra-abdominal Infektion (cIAI)Kompliceret urinvejsinfektion (cUTI), herunder pyelonephritisHospital-erhvervet pneumoni (HAP), herunder ventilator-associeret pneumoni (VAP)Zavicefta er også indiceret til behandling af infektioner på grund af aerobe Gram-negative organismer i voksne patienter med begrænsede behandlingsmuligheder. Det bør overvejes at officielle vejledning om hensigtsmæssig brug af antibakterielle midler..
Produkt oversigt:
Revision: 9
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004027
Autorisation dato:
2016-06-23
EMEA kode:
EMEA/H/C/004027

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zavicefta 2 g/0,5 g pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

ceftazidim/avibactam

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Zavicefta

Sådan skal du bruge Zavicefta

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Zavicefta

Zavicefta er et antibiotikum, der indeholder de to aktive stoffer ceftazidim og avibactam.

Ceftazidim tilhører en gruppe antibiotika, som kaldes cefalosporiner. Medicinen kan slå mange

typer bakterier ihjel.

Avibactam er en beta-laktamasehæmmer, der hjælper ceftazidim med at slå nogle bakterier

ihjel, som det ikke selv kan slå ihjel.

Hvad bruges Zavicefta til

Zavicefta anvendes til voksne til behandling af:

infektioner i mave og tarm (abdomen)

urinvejsinfektioner (infektioner i blæren eller nyrerne)

lungebetændelse (infektion i lungerne)

infektioner forårsaget af bakterier, som andre antibiotika ikke kan slå ihjel

Sådan virker Zavicefta

Zavicefta virker ved at slå visse typer bakterier ihjel, som kan forårsage alvorlige infektioner.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Zavicefta

Brug ikke Zavicefta, hvis:

du er allergisk over for ceftazidim, avibactam eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6).

du er allergisk over for andre antibiotika fra cefalosporingruppen

du nogensinde har haft en alvorlig allergisk reaktion på andre antibiotika, der hører til gruppen

af penicilliner eller carbapenemer

Du må ikke bruge Zavicefta, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Tal med lægen eller

sundhedspersonalet, før du bruger Zavicefta, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Zavicefta, hvis

du nogensinde har haft en allergisk reaktion (selv hvis det kun var udslæt på huden) over for

andre antibiotika, der tilhører gruppen af penicilliner eller carbapenemer

du har nyreproblemer - lægen vil muligvis give dig en lavere dosis for at sørge for, at du ikke får

for meget medicin. Dette ville kunne give dig symptomer såsom krampeanfald (se afsnittet Hvis

du har fået for meget Zavicefta)

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Zavicefta, hvis noget af ovenstående gælder for

dig (eller hvis du er i tvivl).

Tak med lægen eller sundhedspersonalet, hvis du lider af diarré under behandlingen.

Andre infektioner

Der er en lille risiko for, at du kan få en anden infektion, som er forårsaget af en anden bakterie under

eller efter behandlingen med Zavicefta. Dette omfatter trøske (svampeinfektion i munden eller

omkring kønsorganerne).

Laboratorieprøver

Hvis du skal have taget en eller anden prøve, skal du fortælle lægen, at du bruger Zavicefta. Dette

skyldes, at en prøve, der hedder “DAGT” eller “Coombs”, kan give et forkert resultat. Denne prøve

tester for antistoffer, der bekæmper dine røde blodlegemer.

Zavicefta kan også påvirke resultaterne af nogle urinprøver for sukker. Fortæl det til den person, der

tager prøven, at du har fået Zavicefta.

Børn og unge

Zavicefta bør ikke anvendes til børn og unge. Dette skyldes, at det ikke vides, om medicinen er sikker

at bruge til denne aldergruppe.

Brug af anden medicin sammen med Zavicefta

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med lægen, før du bruger Zavicefta, hvis du tager noget af følgende medicin:

et antibiotikum kaldet chloramphenicol

en type antibiotikum kaldet et aminoglykosid, såsom gentamicin, tobramycin

vanddrivende medicin kaldet furosemid

medicin mod urinsyregigt kaldet probenecid

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, skal du tale med lægen, inden du bruger Zavicefta.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zavicefta kan gøre dig svimmel. Dette kan påvirke din evne til at køre motorkøretøj, bruge værktøj og

betjene maskiner.

Zavicefta indeholder natrium

Den maksimale anbefalede daglige dosis af dette lægemiddel indeholder 444 mg natrium (som findes i

bordsalt). Dette svarer til 22,2 % af det anbefalede maksimale daglige kostindtag af natrium for

voksne.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du er blevet rådet til at spise en saltfattig kost.

3.

Sådan skal du bruge Zavicefta

Du vil få Zavicefta af en læge eller sygeplejerske.

Så meget skal der bruges

Den anbefalede dosis er et hætteglas (2 g ceftazidim og 0,5 g avibactam) hver 8. time.

Det gives som drop i en vene - dette vil tage ca. 2 timer.

Et behandlingsforløb varer sædvanligvis fra 5 til 14 dage, afhængigt af den type infektion, du har, og

hvordan du reagerer på behandlingen.

Personer med nyreproblemer

Hvis du har nyreproblemer, kan lægen nedsætte din dosis. Dette skyldes, at Zavicefta udskilles fra

kroppen gennem nyrerne.

Hvis du har fået for meget Zavicefta

Du vil få Zavicefta af en læge eller sygeplejerske, så det er næppe sandsynligt, at du vil få en forkert

dosis. Hvis du har bivirkninger eller tror, at du har fået for meget Zavicefta, skal du dog straks fortælle

det til lægen eller sundhedspersonalet. Hvis du har fået for meget Zavicefta, kan det påvirke hjernen

og forårsage krampeanfald eller koma.

Hvis en dosis er glemt

Fortæl det straks til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Du kan

få følgende bivirkninger af denne medicin:

Alvorlige bivirkninger

Fortæl det straks til lægen, hvis du får nogen af følgende alvorlige bivirkninger - du kan have behov

for omgående lægehjælp:

alvorlige allergiske reaktioner - tegnene omfatter pludselig hævelse af læber, ansigt, svælg eller

tunge, udbredt udslæt eller andre alvorlige hudreaktioner samt synkebesvær eller

vejrtrækningsbesvær. Denne reaktion kan være livstruende.

diarré, der bliver værre eller ikke går væk, eller afføring, der indeholder blod eller slim - dette

kan ske under eller efter afslutning af behandlingen med Zavicefta. Hvis dette sker, må du ikke

tage medicin, der virker stoppende på tarmbevægelser.

Fortæl det straks til lægen, hvis du får nogen af ovenstående alvorlige bivirkninger.

Andre bivirkninger

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får nogen af følgende bivirkninger:

Meget almindelig: (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

unormale resultater af en test, der hedder “DAGT” eller “Coombs”. Denne analyse tester for

antistoffer, der bekæmper de røde blodlegemer. Det er muligt, at dette kan forårsage blodmangel

(som kan gøre dig træt) og gulsot (som medfører gulfarvning af hud og øjne)

Almindelig: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

svampeinfektioner, herunder i mund og skede

ændret antal af visse typer blodlegemer (eosinofiler og blodplader) - kan ses i blodprøver

hovedpine

svimmelhed

kvalme eller opkastning

mavesmerter

diarré

stigning i antallet af nogle enzymer, der dannes i leveren - kan ses i blodprøver

hævet, kløende udslæt på huden (nældefeber)

kløe

rødme, smerter eller hævelse på det sted, hvor Zavicefta blev givet i venen

feber

Ikke almindelig: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

øget antal af en type blodlegeme (lymfocytter) - kan ses i blodprøver

nedsat antal af nogle typer blodlegemer (leukocytter) - kan ses i blodprøver

snurren fornemmelse i huden eller følelsesløshed

dårlig smag i munden

forhøjet niveau af nogle typer stoffer i blodet (kreatinin og urinstof). De viser, hvor godt dine

nyrer virker.

Meget sjælden: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

hævelse i en del af nyren, hvilket nedsætter dens normale funktionsdygtighed

Ikke kendt: (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

betydeligt fald i typen af hvide blodlegemer, der bruges til at bekæmpe infektioner - kan ses i

blodprøver

nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi) - kan ses i blodprøver

alvorlig allergisk reaktion (se Alvorlige bivirkninger ovenfor)

gulfarvning af det hvide i øjnene eller af huden

pludselig forekomst af et kraftigt udslæt eller blærer eller afskalning af huden, muligvis ledsaget

af høj feber eller ledsmerter (dette kan være tegn på en mere alvorlig lidelse såsom toksisk

epidermal nekrolyse, Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme eller en sygdom, der

kaldes DRESS, lægemiddelfremkaldt reaktion med eosinofili og systemiske symptomer)

hævelse under huden, især af læberne og omkring øjnene

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får nogen af ovenstående bivirkninger.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zavicefta indeholder:

Aktive stoffer: ceftazidim og avibactam. Hvert hætteglas indeholder ceftazidimpentahydrat

svarende til 2 g ceftazidim og avibactamnatrium svarende til 0,5 g avibactam.

Øvrige indholdsstoffer: natriumcarbonat (vandfri).

Udseende og pakningsstørrelser

Zavicefta er et hvidt til gult pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning, i et hætteglas. Det fås i

pakninger indeholdende 10 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer Ireland Pharmaceuticals

Operations Support Group

Ringaskiddy, County Cork

Irland

Fremstiller

ACS Dobfar S.p.A.

Via Alessandro Fleming 2

Verona 37135

Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Pfizer spol s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

PFIZER Kft.

Tel. + 36 1 488 37 00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +35621 344610

Deutschland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: +49 (0)800 8535555

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τηλ.: +30 210 67 85 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer PFE Finland Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH)

Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: +371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Vigtigt: Se produktresuméet inden ordination.

Aseptisk teknik skal følges ved fremstilling af infusionsvæsken. Indholdet i et Zavicefta-hætteglas skal

rekonstitueres med 10 ml sterilt vand til injektionsvæsker. Nedenfor findes en vejledning til

rekonstitution af Zavicefta-hætteglas:

Doseringsstyrke

ceftazidim/avibactam

(mg)

Mængde af solvens,

der skal tilsættes

(ml)

Omtrentlig

koncentration af

ceftazidim/avibactam

(mg/ml)

Mængde, der skal

trækkes op

2000/500

167,3/41,8

Det totale volumen

Pres sprøjtens kanyle ned gennem hætteglassets prop og injicer 10 ml sterilt vand til

injektionsvæsker.

Træk kanylen ud og ryst hætteglasset for at få en klar opløsning.

Indsæt ikke en gasudligningskanyle, før produktet er opløst. Indsæt en gasudligningskanyle

gennem hætteglassets prop for at lette det indre tryk.

Overfør straks alt indholdet (ca. 12,0 ml) af den resulterende opløsning til en infusionspose .

Reducerede doser kan opnås ved at overføre et passende volumen af den resulterende

opløsning til en infusionspose baseret på ceftazidim- og avibactamindhold på henholdsvis

167,3 mg/ml og 41,8 mg/ml. Der opnås en dosis på henholdsvis 1000 mg/250 mg eller

750 mg/187,5 mg i voluminer af 6,0 ml eller 4,5 ml.

Bemærk: For at bibeholde præparatets sterilitet er det vigtigt, at gasudligningskanylen ikke indsættes

gennem hætteglassets prop, før produktet er opløst.

Det rekonstituerede koncentrat skal fortyndes yderligere for at fremstille Zavicefta-infusionsvæsken.

Der kan anvendes en 100 ml-infusionspose til at klargøre infusionen, alt efter patientens

volumenbehov. Egnede infusionsvæsker til fortynding omfatter: natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvæske, glucose 50 mg/ml (5 %) injektionsvæske, natriumchlorid 4,5 mg/ml og glucose

25 mg/ml injektionsvæske (0,45 % natriumchlorid og 2,5 % glucose) eller Ringer-lactat-opløsning.

Den fremstillede opløsning skal indgives over 120 minutter.

Rekonstitutionstiden er mindre end 2 minutter. Bland forsigtigt for at rekonstituere og kontroller, at

pulveret er fuldstændig opløst. Det samlede tidsinterval mellem start på rekonstitutionen og

færdiggørelse af den intravenøse infusionsvæske må ikke overstige 30 minutter. Parenterale lægemidler

skal efterses visuelt for partikler før administration.

Zavicefta-infusionsvæske er lysegul og fri for partikler.

Studier har vist, at Zavicefta-infusionsvæske er holdbar i op til 12 timer ved stuetemperatur. Alternativt

er den holdbar i op til 24 timer i køleskab. Efter udtagning fra køleskab til stuetemperatur skal den

fortyndede infusionsvæske anvendes inden for 12 timer. Den samlede holdbarhed under brug fra

rekonstitution til administration må ikke overstige 36 timer (24 timer ved 2-8 °C plus 12 timer ved

stuetemperatur).

Fra en mikrobiologisk synsvinkel skal lægemidlet anvendes med det samme, medmindre rekonstitution

og fortynding har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser. Anvendes det

ikke med det samme, er opbevaringstid og -forhold inden anvendelse brugerens ansvar.

Zaviceftas forligelighed med andre lægemidler er ikke blevet klarlagt. Zavicefta bør ikke blandes med

eller fysisk tilsættes til infusionsvæsker indeholdende andre lægemidler.

Hvert hætteglas er kun til engangsbrug.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zavicefta 2 g/0,5 g pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder ceftazidimpentahydrat svarende til 2 g ceftazidim og avibactamnatrium

svarende til 0,5 g avibactam.

Efter rekonstitution indeholder 1 ml koncentrat 167,3 mg ceftazidim og 41,8 mg avibactam (se

pkt. 6.6).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hvert hætteglas indeholder 6,44 mmol (ca.

148 mg) natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning (pulver til koncentrat).

Hvidt til gult pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Zavicefta er indiceret til behandling af følgende infektioner hos voksne (se pkt. 4.4 og 5.1):

Kompliceret intra-abdominal infektion (cIAI)

Kompliceret urinvejsinfektion (cUTI), herunder pyelonefritis

Nosokomiel pneumoni, herunder respiratorassocieret pneumoni (VAP)

Zavicefta er også indiceret til behandling af infektioner forårsaget af aerobe gramnegative

mikroorganismer hos voksne patienter med begrænsede behandlingsmuligheder (se pkt. 4.2, 4.4 og

5.1).

Der skal tages hensyn til officielle retningslinjer for hensigtsmæssig anvendelse af antibakterielle

lægemidler.

4.2

Dosering og administration

Det anbefales, at Zavicefta kun anvendes til behandling af infektioner forårsaget af aerobe

Gram-negative mikroorganismer hos voksne patienter med begrænsede behandlingsmuligheder efter

rådføring med en læge med passende erfaring i håndtering af infektionssygdomme (se pkt. 4.4).

Dosering

Tabel 1 viser den anbefalede intravenøse dosis til patienter med estimeret kreatininclearance

(CrCL) ≥ 51 ml/min (se pkt. 4.4 og 5.1).

Tabel 1 Anbefalet intravenøs dosis til patienter med estimeret CrCL ≥ 51 ml/min

Infektionstype

Dosis af

ceftazidim/avibactam

Hyppighed

Infusions-

Behandlings- varighed

Kompliceret IAI

2, 3

2 g/0,5 g

Hver 8. time

2 timer

5-14 dage

Kompliceret UTI,

herunder

pyelonefritis

2 g/0,5 g

Hver 8. time

2 timer

5-10 dage

Nosokomiel

pneumoni, herunder

2 g/0,5 g

Hver 8. time

2 timer

7-14 dage

Infektioner forårsaget

af aerobe Gram-

negative

mikroorganismer hos

patienter med

begrænsede

behandlings-

muligheder

2, 3

2 g/0,5 g

Hver 8. time

2 timer

Bestemmes efter

sværhedsgraden af

infektionen,

patogenet/patogenerne og

patientens kliniske og

bakteriologiske

fremskridt

CrCL estimeret ved anvendelse af Cockcroft-Gault-formlen

Skal anvendes i kombination med metronidazol, når det er verificeret, eller der er mistanke om, at anaerobe

patogener bidrager til infektionsprocessen

Skal anvendes i kombination med et antibiotikum, der er aktivt mod Gram-positive patogener, når det er

verificeret, eller der er mistanke om, at de bidrager til infektionsprocessen

Den viste samlede behandlingsvarighed kan omfatte intravenøs Zavicefta efterfulgt af passende oral behandling

Der er meget begrænset erfaring med anvendelse af Zavicefta i mere end 14 dage

Særlige populationer

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med let nedsat nyrefunktion (estimeret CrCL ≥ 51 -

≤ 80 ml/min) (se pkt. 5.2).

Tabel 2 viser de anbefalede dosisjusteringer til patienter med estimeret CrCL ≤ 50 ml/min (se pkt. 4.4

og 5.2).

Tabel 2 Anbefalede intravenøse doser til patienter med estimeret CrCL ≤ 50 ml/min

Estimeret CrCL

(ml/min)

Dosisregime

Hyppighed

Infusionstid

31-50

1 g/0,25 g

Hver 8. time

2 timer

16-30

0,75 g/0,1875 g

Hver 12. time

2 timer

6-15

0,75 g/0,1875 g

Hver 24. time

2 timer

ESRD

inklusive i

hæmodialyse

0,75 g/0,1875 g

Hver 48. time

2 timer

CrCL estimeret ved anvendelse af Cockcroft-Gault-formlen

Dosisanbefalinger er baseret på farmakokinetiske modeller

Terminal nyresygdom

Ceftazidim og avibactam fjernes ved hæmodialyse (se pkt. 4.9 og 5.2). Dosering af Zavicefta på

hæmodialysedage skal ske efter afsluttet hæmodialyse.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Zaviceftas sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er endnu ikke klarlagt.

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende

dosering.

Administration

Zavicefta administreres via intravenøs infusion over 120 minutter i et infusionsvolumen på 100 ml.

For instruktioner om rekonstitution og fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Overfølsomhed over for cefalosporin-antibiotika.

Alvorlig overfølsomhed (fx anafylaktisk reaktion, alvorlig hudreaktion) over for nogen

β-laktam-antibiotika (fx penicilliner, monobactamer eller carbapenemer).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhedsreaktioner

Alvorlige og til tider dødelige overfølsomhedsreaktioner kan forekomme (se pkt. 4.3 og 4.8). I tilfælde

af overfølsomhedsreaktion skal Zavicefta straks seponeres, og der skal tages tilstrækkelige

forholdsregler for så vidt angår førstehjælp.

Inden behandlingen påbegyndes, skal det fastslås, hvorvidt patienten tidligere har haft

overfølsomhedsreaktioner over for ceftazidim, over for andre cefalosporiner eller over for andre

β-lactam-antibiotika. Der skal udvises forsigtighed, hvis ceftazidim/avibactam gives til patienter med

tidligere tilfælde af ikke-alvorlig overfølsomhed over for pencilliner, monobactamer eller

carbapenemer.

Clostridium difficile-associeret diarré

Clostridium difficile-associeret diarré er indberettet for ceftazidim/avibactam og kan variere i

sværhedsgrad fra let til livstruende. Denne diagnose skal overvejes hos patienter, som får diarré under

eller efter behandling med Zavicefta (se pkt. 4.8). Seponering af Zavicefta og administrationen af

specifik behandling mod Clostridium difficile skal overvejes. Der må ikke gives lægemidler, der

hæmmer peristaltikken.

Nedsat nyrefunktion

Ceftazidim og avibactam udskilles via nyrerne, og dosis bør derfor reduceres i forhold til graden af

nyrefunktionsnedsættelse (se pkt. 4.2). Neurologiske sequelae, herunder tremor, myoclonus,

ikke-konvulsiv status epilepticus, kramper, encefalopati og koma, er sommetider rapporteret for

ceftazidim, når dosis ikke er blevet reduceret hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Hos patienter med nedsat nyrefunktion anbefales tæt monitorering af estimeret kreatininclearance. Hos

nogle patienter kan kreatininclearance estimeret fra serumkreatinin ændre sig hurtigt, især tidligt i

behandlingsforløbet.

Nefrotoksicitet

Samtidig behandling med høje doser af cefalosporiner og nefrotoksiske lægemidler såsom

aminoglykosider eller potente diuretika (fx furosemid) kan påvirke nyrefunktionen negativt.

Direkte antiglobulintest (DAT eller Coombs test) serokonversion og potentiel risiko for hæmolytisk

anæmi

Anvendelse af ceftazidim/avibactam kan medføre udvikling af en positiv direkte antiglobulintest

(DAT eller Coombs test), der kan interferere med krydsmatching af blod og/eller kan forårsage

lægemiddelinduceret immun hæmolytisk anæmi (se pkt. 4.8). Mens DAT-serokonversion hos

patienter, der får Zavicefta, var meget hyppig i kliniske studier (det estimerede serokonversionsområde

på tværs af fase 3-studier var 3,2 % til 20,8 % hos patienter med en negativ Coombs test ved baseline

og mindst én opfølgende test), var der ingen evidens for hæmolyse hos patienter, som udviklede

positiv DAT under behandlingen. Risikoen for, at der kan opstå hæmolytisk anæmi i forbindelse med

behandling med Zavicefta, kan imidlertid ikke udelukkes. Patienter, der får anæmi under eller efter

behandling med Zavicefta, skal derfor undersøges for dette.

Begrænsninger i de kliniske data

Kliniske studier af Zaviceftas virkning og sikkerhed er udført for cIAI, cUTI og HAP (herunder VAP).

Komplicerede intra-abdominale infektioner

I to studier med patienter med cIAI var den hyppigste diagnose (ca. 42 %) perforeret blindtarm eller

periappendiceal absces. Ca. 87 % af patienterne havde APACHE II-score ≤ 10, og 4,0 % havde

bakteriæmi ved baseline. 2,1 % (18/857) af de patienter, som fik Zavicefta og metronidazol, og 1,4 %

(12/863) af de patienter, der fik meropenem, døde.

I en undergruppe med baseline-CrCL 30-50 ml/min døde 16,7 % (9/54) af de patienter, som fik

Zavicefta og metronidazol, og 6,8 % (4/59) af de patienter, som fik meropenem. Patienter med CrCL

30-50 ml/min fik en lavere dosis Zavicefta, end der normalt anbefales til patienter i denne

undergruppe.

Komplicerede urinvejsinfektioner

I to studier med patienter med cUTI deltog 381/1091 (34,9 %) patienter med cUTI uden pyelonefritis,

mens 710 (65,1 %) havde akut pyelonefritis (mMITT-population). I alt 81 cUTI-patienter (7,4 %)

havde bakteriæmi ved baseline.

Nosokomiel pneumoni, herunder respiratorassocieret pneumoni

I et enkelt studie med patienter med nosokomiel pneumoni havde 280/808 (34,7 %) VAP, og 40/808

(5,0 %) var bakteriæmiske ved baseline.

Patienter med begrænsede behandlingsmuligheder

Anvendelsen af ceftazidim/avibactam til behandling af infektioner, forårsaget af Gram-negative aerobe

patogener hos patienter med begrænsede behandlingsmuligheder, er baseret på erfaring med

ceftazidim alene og på analyser af de farmakokinetiske-farmakodynamiske relationer mellem

ceftazidim/avibactam (se pkt. 5.1).

Spektrum for aktiviteten af ceftazidim/avibactam

Ceftazidim har ringe eller ingen aktivitet mod de fleste Gram-positive mikroorganismer og anaerober

(se pkt. 4.2 og 5.1). Der bør anvendes supplerende antibiotika, når disse patogener er konstateret, eller

der er mistanke om, at de bidrager til infektionsprocessen.

Det hæmmende spektrum for avibactam omfatter mange af de enzymer, der inaktiverer ceftazidim,

herunder Ambler klasse A-β-laktamaser og klasse C-β-laktamaser. Avibactam inhiberer ikke klasse B-

enzymer (metallo-β-laktamaser) og er ikke i stand til at hæmme mange af klasse D-enzymerne (se

pkt. 5.1).

Ikke-følsomme mikroorganismer

Langvarig brug kan resultere i overvækst af ikke-følsomme mikroorganismer (fx enterococci,

svampe), der kan gøre det nødvendigt at afbryde behandlingen eller tage andre passende

foranstaltninger.

Interferens med laboratorieprøver

Ceftazidim kan interferere med kobberreduktionsmetoder (Benedicts, Fehlings, Clinitest) til påvisning

af glukosuri, medførende falsk positive resultater. Ceftazidim interfererer ikke med enzymbaserede

analyser for glukosuri.

Diæt med kontrolleret natriumindhold

Hvert hætteglas indeholder i alt 6,44 mmol natrium (ca. 148 mg), svarende til 7,4 % af det af WHO

anbefalede maksimale daglige indtag af natrium. Den maksimale daglige dosis af dette produkt svarer

til 22,2 % af det af WHO anbefalede maksimale daglige indtag af natrium.

Dette bør tages i betragtning, når Zavicefta administreres til patienter, som er på diæt med kontrolleret

natriumindhold.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro er avibactam substrat for OAT1- og OAT3-transportører, som kan bidrage til den aktive

optagelse af avibactam fra blodfordelingsrummet og derfor påvirke dets udskillelse. Probenecid (en

potent OAT-hæmmer) hæmmer denne optagelse med 56 % til 70 % in vitro og kan derfor potentielt

ændre eliminationen af avibactam. Da der ikke er udført et klinisk interaktionsstudie med avibactam

og probenecid, frarådes samtidig administration af avibactam og probenecid.

Avibactam viste ingen betydelig hæmning af CYP-enzymer in vitro. Avibactam og ceftazidim viste

ingen in vitro CYP-induktion ved klinisk relevante koncentrationer. Avibactam og ceftazidim hæmmer

ikke de vigtigste renale og hepatiske transportører i det klinisk relevante eksponeringsinterval, og

derfor anses interaktionspotentialet via disse mekanismer for at være lavt.

Kliniske data har vist, at der ikke er interaktion mellem ceftazidim og avibactam, og mellem

ceftazidim/avibactam og metronidazol.

Andre typer interaktioner

Samtidig behandling med høje doser af cefalosporiner og nefrotoksiske lægemidler såsom

aminoglykosider eller potente diuretika (fx furosemid) kan påvirke nyrefunktionen negativt (se

pkt. 4.4).

Chloramphenicol og ceftazidim og andre cefalosporiner har antagonistisk virkning in vitro. Den

kliniske relevans af dette er ukendt, men på grund af muligheden for antagonisme in vivo bør

kombinationen undgås.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Dyrestudier med ceftazidim indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger på

graviditet, embryoets/fostrets udvikling, fødsel eller postnatal udvikling. Dyrestudier med avibactam

har vist reproduktionstoksicitet uden evidens for teratogene virkninger (se pkt. 5.3).

Ceftazidim/avibactam bør kun anvendes under graviditet, hvis de potentielle fordele overstiger den

mulige risiko

Amning

Ceftazidim udskilles i små mængder i human mælk. Det er ikke kendt, om avibactam udskilles i

human mælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Der skal besluttes, om amning eller

behandling med ceftazidim/avibactam skal ophøre, idet der tages højde for fordelene ved amning for

barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Indvirkningen af ceftazidim/avibactam på fertiliteten hos mennesker er ikke undersøgt. Der foreligger

ingen data fra dyrestudier med ceftazidim. Dyrestudier med avibactam indikerer ikke skadelige

virkninger på fertiliteten (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der kan forekomme bivirkninger (fx svimmelhed), som kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner efter administration af Zavicefta (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

I syv kliniske fase 2- og 3-studier blev 2.024 voksne patienter behandlet med Zavicefta. De hyppigste

bivirkninger, der forekom hos ≥5 % af de patienter, der blev behandlet med Zavicefta, var positiv

direkte Coombs test, kvalme og diarré. Kvalme og diarré var normalt af let eller moderat

sværhedsgrad.

Bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger er indberettet for ceftazidim alene og/eller identificeret i fase 2- og

fase 3-studierne med Zavicefta. Bivirkningerne er klassificeret efter hyppighed og systemorganklasse.

Hyppighedskategorierne stammer fra bivirkninger og/eller potentielt klinisk signifikante

laboratorieabnormiteter og er defineret i henhold til følgende konventioner:

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 og <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 og <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 og <1/1000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Tabel 3 Hyppighed af bivirkninger efter systemorganklasse

Systemorgan-

klasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Candidiasis

(inklusive

vulvovaginal

candidiasis og oral

candidiasis)

Clostridium

difficile colitis

Pseudo-

membranøs

colitis

Blod og

lymfesystem

Positiv

direkte

Coombs

test

Eosinofili

Trombocytose

Trombocytopeni

Neutropeni

Leukopeni

Lymfocytose

Agranulocytose

Hæmolytisk anæmi

Immunsystemet

Anafylaktisk

reaktion

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Paræstesi

Mave-tarm-

kanalen

Diarré

Abdominalsmerter

Kvalme

Opkastning

Dysgeusi

Lever og

galdeveje

Forhøjet alanin-

aminotransferase

Forhøjet aspartat-

aminotransferase

Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet

Forhøjet gamma-

glutamyltransferase

Forhøjet laktat-

dehydrogenase

i blodet

Gulsot

Hud og

subkutane væv

Makulopapuløst

udslæt

Urticaria

Pruritus

Toksisk epidermal

nekrolyse

Stevens-Johnsons

syndrom

Erythema

multiforme

Angioødem

Lægemiddelfremka

ldt reaktion med

eosinofili og

systemiske

symptomer

(DRESS)

Systemorgan-

klasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Ikke kendt

Nyrer og

urinveje

Forhøjet

kreatinin i

blodet

Forhøjet

urinstof i blodet

Akut nyreskade

Tubulointerstitiel

nefritis

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Trombose på

infusionsstedet

Flebitis på

infusionsstedet

Pyreksi

Pædiatrisk population

Sikkerhedsvurderingen hos børn er baseret på sikkerhedsdata fra 1 forsøg, hvor 61 pædiatriske

patienter med cIAI i alderen 3 år til under 18 år fik Zavicefta. Sikkerhedsprofilen hos de 61 børn

svarede samlet set til den profil, som blev observeret hos den voksne population med cIAI.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Overdosering af ceftazidim/avibactam kan medføre neurologiske sequelae, herunder encefalopati,

kramper og koma, som skyldes ceftazidim-komponenten.

Serumniveauet af ceftazidim kan reduceres ved hæmodialyse eller peritonealdialyse. Under en

hæmodialyseperiode på 4 timer blev 55 % af avibactamdosen fjernet.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antibakterielle stoffer til systemisk brug, ceftazidim,

kombinationer, ATC-kode: J01DD52

Virkningsmekanisme

Ceftazidim hæmmer bakteriel peptidoglycan-cellevægssyntese efter binding til penicillinbindende

proteiner (PBP’er), hvilket medfører bakteriolyse og celledød. Avibactam er en non-β-laktam-β-

laktamasehæmmer, der virker ved at danne et covalent addukt med enzymet, som er stabilt over for

hydrolyse. Det hæmmer både Ambler klasse A- og klasse C-β-lactamaser og nogle klasse D-enzymer,

herunder β-lactamaser med udvidet spektrum (ESBL’er), KPC- og OXA-48-carbapenemaser og

AmpC-enzymer. Avibactam hæmmer ikke klasse B-enzymer (metallo-β-laktamaser) og er ikke i stand

til at hæmme mange af klasse D-enzymerne.

Resistens

Bakterielle resistensmekanismer, der potentielt kunne påvirke ceftazidim/avibactam, omfatter

muterede eller erhvervede PBP’er, nedsat permeabilitet af den ydre membran for et af stofferne, aktiv

effluks af et af stofferne samt β-lactamaseenzymer, der er refraktære over for avibactams hæmning, og

som kan hydrolysere ceftazidim.

Antibakteriel aktivitet i kombination med andre antibakterielle midler

Der blev ikke påvist synergisme eller antagonisme i kombinationsstudier in vitro med

ceftazidim/avibactam og metronidazol, tobramycin, levofloxacin, vancomycin, linezolid, colistin og

tigecyclin.

Grænseværdier ved følsomhedsbestemmelse

Grænseværdierne for mindste hæmmende koncentration (MIC), som er fastlagt af European

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) for ceftazidim/avibactam, er følgende:

Organismer

Følsom

Resistent

Enterobacteriaceae

Pseudomonas aeruginosa

≤8 mg/l

≤8 mg/l

>8 mg/l

>8 mg/l

Farmakokinetisk/farmakodynamisk (PK/PD) forhold

Det er vist, at den antimikrobielle aktivitet af ceftazidim mod specifikke patogener korrelerer bedst

med den procentdel af tiden i dosisintervallet, hvor den fri lægemiddelkoncentration er over den

mindste hæmmende koncentration for ceftazidim/avibactam (%fT >MIC for ceftazidim/avibactam).

For avibactam er PK-PD-indekset den procent af tiden i dosisintervallet, hvor den frie

lægemiddelkoncentration er over en tærskelkoncentration (% fT >C

Klinisk virkning mod specifikke patogener

I kliniske studier er der vist virkning på følgende patogener, som var følsomme for

ceftazidim/avibactam in vitro.

Komplicerede intra-abdominale infektioner

Gram-negative mikroorganismer

Citrobacter freundii

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Pseudomonas aeruginosa

Komplicerede urinvejsinfektioner

Gram-negative mikroorganismer

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Enterobacter cloacae

Pseudomonas aeruginosa

Nosokomiel pneumoni, herunder respiratorassocieret pneumoni

Gram-negative mikroorganismer

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Serratia marcescens

Pseudomonas aeruginosa

Klinisk virkning er ikke fastlagt for følgende patogener, der er relevante ved de godkendte

indikationer, selvom in vitro-studier antyder, at de ville være følsomme for ceftazidim/avibactam i

fravær af erhvervet resistensmekanisme.

Gram-negative mikroorganismer

Citrobacter koseri

Enterobacter aerogenes

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Providencia rettgeri

In vitro-data indikerer, at følgende arter ikke er følsomme for ceftazidim/avibactam.

Staphylococcus aureus (methicillin-følsom og methicillin-resistent)

Anaerober

Enterococcus spp.

Stenotrophomonas maltophilia

Acinetobacter spp.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Zavicefta i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved behandling af

intra-abdominale infektioner, urinvejsinfektioner, pneumoni og infektioner forårsaget af

Gram-negative bakterier (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

Den humane proteinbinding af både ceftazidim og avibactam er henholdsvis ca. 10 % og 8 %.

Fordelingsvolumen ved steady state for ceftazidim og avibactam var henholdsvis ca. 22 l og 18 l hos

raske voksne efter multiple doser på 2000 mg/500 mg ceftazidim/avibactam infunderet over 2 timer

hver 8. time. Både ceftazidim og avibactam penetrerer ind i epitelvæsken (epithelial lining fluid - ELF)

i bronkierne hos mennesker i samme udstrækning med koncentrationer på ca. 30 % af

plasmakoncentrationen. Koncentration-tid-profilerne er sammenlignelige for ELF og plasma.

Ceftazidim penetrerer kun i ringe grad den intakte blod-hjerne-barriere. Ceftazidimkoncentrationer på

4-20 mg/l eller højere opnås imidlertid i CSF ved inflammerede meninges. Penetration af avibactam

ind i blod-hjerne-barrieren er ikke undersøgt klinisk, men hos kaniner med inflammerede meninges

var CSF-eksponeringen af ceftazidim og avibactam henholdsvis 43 % og 38 % af plasma-AUC.

Ceftazidim krydser nemt placenta og udskilles i mælk.

Biotransformation

Ceftazidim metaboliseres ikke. Der blev ikke observeret nogen metabolisering af avibactam i humant

levermateriale (mikrosomer og hepatocytter). Uomdannet avibactam var den primære

lægemiddelrelaterede komponent i humant plasma og urin efter dosering med [

C]-avibactam.

Elimination

Den terminale halveringstid (t

) for både ceftazidim og avibactam er ca. 2 timer efter intravenøs

administration. Ceftazidim udskilles uomdannet i urinen ved glomerulær filtration; ca. 80-90 % af

dosen genfindes i urinen inden for 24 timer. Avibactam udskilles uomdannet i urinen med en renal

clearance på ca. 158 ml/min, hvilket tyder på aktiv tubulær sekretion ud over glomerulær filtration. Ca.

97 % af avibactamdosen genfindes i urinen, 95 % inden for 12 timer. Mindre end 1 % ceftazidim

udskilles via galde, og mindre end 0,25 % avibactam udskilles i fæces.

Linearitet/non-linearitet

Farmakokinetikken for både ceftazidim og avibactam er omtrent lineær over det undersøgte

dosisinterval (50 mg til 2000 mg) efter en enkelt intravenøs administration. Der blev ikke observeret

nogen væsentlig akkumulering af ceftazidim eller avibactam efter multiple intravenøse infusioner af

2000 mg/500 mg ceftazidim/avibactam administreret hver 8. time i op til 11 dage hos raske voksne

med normal nyrefunktion.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Eliminationen af ceftazidim og avibactam er nedsat hos patienter med moderat eller svært nedsat

nyrefunktion. Den gennemsnitlige stigning i avibactam-AUC er 3,8 gange og 7 gange hos

forsøgspersoner med henholdsvis moderat og svært nedsat nyrefunktion, se pkt. 4.2.

Nedsat leverfunktion

Let til moderat nedsat leverfunktion havde ingen indvirkning på ceftazidims farmakokinetik hos

patienter, som fik 2 g intravenøst hver 8. time i 5 dage, forudsat at nyrefunktionen ikke var nedsat.

Ceftazidims farmakokinetik hos patienter med svært nedsat leverfunktion er ikke fastlagt. Der er ikke

foretaget undersøgelser af avibactams farmakokinetik hos patienter med nogen som helst grad af

nedsat leverfunktion.

Da ceftazidim og avibactam ikke synes at undergå signifikant hepatisk metabolisme, forventes nedsat

leverfunktion ikke at ændre den systemiske clearance af nogen af stofferne i betydelig grad.

Ældre patienter (≥65 år)

Der blev observeret reduceret clearance af ceftazidim hos ældre patienter, hvilket primært skyldes et

aldersrelateret fald i den renale clearance af ceftazidim. Den gennemsnitlige eliminationshalveringstid

for ceftazidim varierede fra 3,5 til 4 timer efter intravenøs bolus af 2 g hver 12. time til ældre patienter

i alderen 80 år eller ældre.

Efter en enkelt administration af 500 mg avibactam som en 30-minutters i.v.-infusion var avibactams

terminale halveringstid længere hos de ældre, hvilket kan skyldes en aldersrelateret reduktion af den

renale clearance.

Køn og race

Ceftazidim/avibactams farmakokinetik påvirkes ikke signifikant af køn eller race.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ceftazidim

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, reproduktionstoksicitet eller genotoksicitet.

Der er ikke udført karcinogenicitetsstudier med ceftazidim.

Avibactam

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser eller genotoksicitet. Der er ikke udført

karcinogenicitetsstudier med avibactam.

Reproduktionstoksicitet

Hos drægtige kaniner, som fik avibactam i doser på 300 og 1000 mg/kg dagligt, var der en

dosisrelateret lavere gennemsnitlig fostervægt og forsinket ossifikation, der potentielt var relateret til

maternel toksicitet. Plasma-eksponeringsniveauer ved maternel og føtal NOAEL (100 mg/kg dagligt)

indikerer moderate til lave sikkerhedsmargener.

Der blev ikke observeret nogen negative virkninger på embryoføtal udvikling eller fertilitet hos rotter.

Efter administration af avibactam til rotter under drægtighed og diegivning var der ingen påvirkning af

afkommets overlevelse, vækst eller udvikling, men der var en stigning i forekomsten af udvidelse af

nyrebækken og ureter hos under 10 % af rotteafkommet ved maternelle eksponeringer højere end eller

lig med ca. 1,5 gange den terapeutiske eksponering hos mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumcarbonat (vandfri)

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Tørt pulver

3 år.

Efter rekonstitution

Efter rekonstitution skal hætteglasset anvendes straks.

Efter fortynding

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er demonstreret i op til 24 timer ved 2-8 °C efterfulgt af op til

12 timer ved højst 25 °C.

Ud fra en mikrobiologisk betragtning skal lægemidlet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks,

er opbevaringstider og -forhold under brug brugerens ansvar og vil normalt ikke være længere end

24 timer ved 2-8 ºC, medmindre rekonstitution/fortynding har fundet sted under kontrollerede og

validerede aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution eller fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

20 ml hætteglas (type 1-glas) lukket med en gummiprop (halobutyl) og aluminiumforsegling med en

flip-off-hætte.

Lægemidlet leveres i pakninger med 10 hætteglas.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Pulveret skal rekonstitueres med vand til injektionsvæsker, og det resulterende koncentrat skal derefter

straks fortyndes inden brug. Det rekonstituerede koncentrat er en lysegul opløsning fri for partikler.

Aseptiske standardteknikker skal anvendes til fremstilling og administration af infusionsvæsken.

Stik sprøjtens kanyle ned gennem hætteglassets prop og injicer 10 ml sterilt vand til

injektionsvæsker.

Træk kanylen ud og ryst hætteglasset for at få en klar opløsning.

Indsæt ikke en gasudligningskanyle, før pulveret er opløst. Indsæt en gasudligningskanyle gennem

hætteglassets prop for at lette det indre tryk.

Overfør straks hele voluminet (ca. 12,0 ml) af det fremstillede koncentrat til en infusionspose.

Reducerede doser kan opnås ved at overføre et passende volumen af det fremstillede koncentrat til

en infusionspose, baseret på et indhold af ceftazidim og avibactam på henholdsvis 167,3 mg/ml og

41,8 mg/ml. Der opnås en dosis på 1000 mg/250 mg eller 750 mg/187,5 mg ved voluminer på

henholdsvis 6,0 ml eller 4,5 ml.

Bemærk: For at bibeholde præparatets sterilitet er det vigtigt, at gasudligningskanylen ikke indsættes

gennem hætteglassets prop, før pulveret er opløst.

Hætteglas med ceftazidim/avibactam-pulver skal rekonstitueres med 10 ml sterilt vand til

injektionsvæsker og skal efterfølgende rystes, indtil indholdet opløses. Infusionsposen kan indeholde

en af følgende injektionsvæsker: natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %), glucose 50 mg/ml (5 %),

natriumchlorid 4,5 mg/ml og glucose 25 mg/ml (0,45 % natriumchlorid og 2,5 % glucose), eller

Ringer-lactat-infusionsvæske. Der kan anvendes en 100 ml infusionspose til at fremstille

infusionsvæsken, alt efter patientens volumenbehov. Det samlede tidsinterval mellem start på

rekonstitution og færdiggørelse af den intravenøse infusion bør ikke overstige 30 minutter.

Hvert hætteglas er kun til engangsbrug.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Ireland Pharmaceuticals

Operations Support Group

Ringaskiddy, County Cork

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/16/1109/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

24. juni 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/314117/2016

EMEA/H/C/004027

EPAR - sammendrag for offentligheden

Zavicefta

ceftazidim/avibactam

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Zavicefta. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Zavicefta bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Zavicefta, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Zavicefta, og hvad anvendes det til?

Zavicefta er et antibiotikum, der anvendes hos voksne til behandling af følgende infektioner:

komplicerede (svære at behandle) infektioner i mavevæv og -organer (intra-abdominale

infektioner)

komplicerede (svære at behandle) infektioner i urinvejene (urinvejsstrukturer), inklusiv

pyelonephritis (nyreinfektion)

lungeinfektioner, der er blevet pådraget i hospitalsmiljøet (HAP), inklusive ventilator-associeret

lungebetændelse (lungebetændelse pådraget fra en ventilator, der hjælper patienten med at ånde)

infektioner forårsaget af gramnegative bakterier (speciel bakterietype), når andre behandlinger

ikke virker.

Zavicefta indeholder de aktive stoffer ceftazidim og avibactam.

Zavicefta

EMA/314117/2016

Side 2/3

Hvordan anvendes Zavicefta?

Zavicefta fås som et pulver, der blandes til en opløsning til infusion (drop) i en vene. Infusionen gives

over et tidsrum på 2 timer, 3 gange dagligt. Behandlingen varer mellem 5 og 14 dage, afhængigt af

infektionstypen.

Dosis skal måske reduceres og/eller indgives mindre hyppigt i patienter med alvorligt reduceret

nyrefunktion.

Zavicefta fås kun på recept og den ordinerende læge skal følge den officielle vejledning om anvendelse

af antibiotika.

Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Zavicefta?

De aktive stoffer i Zavicefta er ceftazidim og avibactam. Ceftazidim er et antibiotikum kaldet

cefalosporin, der tilhører den bredere gruppe af "betalaktamer". Det virker ved at gribe ind i dannelsen

af visse molekyler, som bakterierne behøver for at opbygge deres beskyttende cellevægge.

Bakteriernes cellevæg bliver derved svag og tilbøjelig til at briste, så bakterierne til sidst dør.

Avibactam hæmmer virkningen af bakterielle enzymer, der kaldes betalaktamaser. Disse enzymer

sætter bakterier i stand til at nedbryde betalaktam-antibiotika som ceftazidim, hvorved de bliver

resistente over for den antibakterielle virkning. Ved at blokere virkningen af disse enzymer giver

avibactam ceftazidim mulighed for at virke mod bakterier, der ellers ville være resistente.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Zavicefta?

Fordelene ved Zavicefta er blevet illustreret i fire store undersøgelser. I to undersøgelser blev

virkningerne af kombinationen af Zavicefta og metronidazol (et andet antibiotikum) sammenlignet med

virkningerne af antibiotikummet meropenem i 1 490 patienter med kompliceret intra-abdominal

infektion. Begge undersøgelser viste, at Zavicefta i kombination med metronidazol var mindst lige så

effektivt som meropenem til at helbrede infektionen. I den første undersøgelse viste en af de

undersøgte patientgrupper, at 92 % af patienterne (376 ud af 410) behandlet med Zavicefta og

metronidazol blev helbredt sammenlignet med 93 % (385 ud af 416) af patienterne behandlet med

meropenem. I den anden undersøgelse blev 94 % af patienterne (166 ud af 177) behandlet med

Zavicefta og metronidazol helbredt, sammenlignet med 94 % (173 ud af 184) af patienterne behandlet

med meropenem.

En tredje undersøgelse omfattede 332 patienter med komplicerede intra-abdominale infektioner eller

urinvejsinfektioner forårsaget af gramnegative bakterier, der var resistente over for ceftazidim (dvs.

ikke kunne slås ned af ceftazidim). Zavicefta alene (for urinvejsinfektion) eller i kombination med

metronidazol (for intra-abdominal infektion) gav resultater der lignede dem for andre antibiotika, hvad

angår helbredelse af infektionen: 91 % af patienterne (140 ud af 154) blev helbredt efter behandling

med Zavicefta sammenlignet med 91 % (135 ud af 148) efter behandling med det bedste alternative

antibiotikum. I tillæg hertil blev sygdomsfremkaldende bakterier elimineret i 82 % af patienterne (126

ud af 154) efter behandling med Zavicefta sammenlignet med 63 % (94 ud af 148) efter behandling

med det bedste alternative antibiotikum. På grund af opbygningen af dette studie er dette bevis for

Zaviceftas virkning ikke så stærkt som de andre undersøgelser. Resultaterne understøtter dog

Zaviceftas virkning, når de ses i sammenhæng med de andre studier.

Zavicefta

EMA/314117/2016

Side 3/3

I en fjerde undersøgelse blev 1 020 patienter med kompliceret urinvejsinfektion (inklusive

pyelonephritis) forårsaget af gramnegative bakterier behandlet med Zavicefta eller det antibiotiske

lægemiddel doripenem. Et hovedeffektmålene er baseret på elimineringen af den

sygdomsfremkaldende bakterie. Zavicefta var mindst lige så effektiv som doripenem: 77 % af

patienterne (304 ud af 393) behandlet med Zavicefta viste et respons, sammenlignet med 71 % af

patienterne (296 ud af 417) behandlet med doripenem.

Hvilke risici er der forbundet med Zavicefta?

De mest almindelige bivirkninger ved Zavicefta (som ramte mere end 5 ud af 100 personer) er kvalme

(opkastning), diarré og et positivt resultat i en antiglobulintest (et tegn på udvikling af antistoffer, der

angriber de røde blodceller). Den fuldstændige liste over alle bivirkninger ved Zavicefta fremgår af

indlægssedlen.

Zavicefta må ikke anvendes hos personer, som er overfølsomme (allergiske) over for aktivstofferne i

Zavicefta eller nogen af dets andre indholdsstoffer, eller hos personer, som er hypersensitive over for

andre antibiotika af cefalosporin-typen eller har haft en svær allergisk reaktion over for et andet

betalaktam-antibiotikum.

Hvorfor er Zavicefta blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Zavicefta

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. CHMP har vurderet, at

undersøgelserne vedrørende Zavicefta viste, at lægemidlet er effektivt til behandling af komplicerede

intra-abdominale infektioner og urinvejsinfektioner. En undersøgelse af virkningen af Zavicefta i

patienter med hospitalspådraget lungebetændelse er endnu ikke færdiggjort. Dog tog CHMP i

betragtning, at de allerede tilgængelige data understøttede Zaviceftas aktivitet under

hospitalspådraget lungebetændelse og under behandling af infektioner som følge af aerobiske

gramnegative organismer i voksne patienter, når andre behandlinger ikke viser sig effektive. Hvad

angår Zaviceftas sikkerhedsprofil er bivirkningerne de samme som dem, der kan forventes for

ceftazidim og betalaktamase-hæmmere.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Zavicefta?

Virksomheden der producerer Zavicefta udfører en undersøgelse til at sammenligne effektiviteten og

sikkerheden af Zavicefta med meropenem (et andet antibiotikum) til behandling af hospitalspådraget

lungebetændelse.

I produktresuméet og indlægssedlen er der indføjet anbefalinger og forholdsregler, som

sundhedspersonale og patienter skal følge med henblik på sikker og effektiv anvendelse af Zavicefta.

Andre oplysninger om Zavicefta

Den fuldstændige EPAR for Zavicefta findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Zavicefta, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information