Zavesca

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

26-11-2020

Aktiv bestanddel:
miglustat
Tilgængelig fra:
Janssen Cilag International NV
ATC-kode:
A16AX06
INN (International Name):
miglustat
Terapeutisk gruppe:
Andre alimentary tract and metabolism produkter,
Terapeutisk område:
Gaucher Sygdom, Niemann-Pick Sygdomme
Terapeutiske indikationer:
Zavesca er indiceret til oral behandling af voksne patienter med mild til moderat type 1-Gauchers sygdom. Zavesca må kun anvendes til behandling af patienter, for hvilke enzymetilskuddsterapi er uegnet. Zavesca er indiceret til behandling af progressive neurologiske forstyrrelser hos voksne patienter, og pædiatriske patienter med Niemann-Pick type-C sygdom.
Produkt oversigt:
Revision: 32
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000435
Autorisation dato:
2002-11-20
EMEA kode:
EMEA/H/C/000435

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

30-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

26-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

26-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

26-11-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zavesca 100 mg kapsler

miglustat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Zavesca

Sådan skal De tage Zavesca

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Zavesca indeholder det aktive stof miglustat, som tilhører en gruppe af lægemidler, som påvirker

stofskiftet. Det anvendes til behandling af to tilstande:

Zavesca anvendes til behandling af let til moderat Gauchers sygdom, type 1, hos voksne.

Ved Gauchers sygdom, type 1 er der et stof kaldet glucosylceramid, som ikke fjernes fra kroppen. Det

ophobes i visse celler i kroppens immunsystem. Dette kan medføre forstørrelse af lever og milt,

forandringer i blodet og knoglesygdom.

Den almindelige behandling af Gauchers sygdom, type 1 er enzymsubstitutionsterapi. Zavesca

anvendes kun, når en patient anses for uegnet til behandling med enzymsubstitutionsterapi.

Zavesca anvendes også til behandling af fremadskridende neurologiske symptomer ved

Niemann-Picks sygdom, type C, hos voksne og børn.

Hvis De har Niemann-Picks sygdom, type C, ophobes fedt f.eks. glycosphingolipider i cellerne i Deres

hjerne. Det kan resultere i forstyrrelser i neurologiske funktioner som f.eks. langsomme

øjenbevægelser, balance, synkning og hukommelse samt i krampeanfald.

Zavesca virker ved at hæmme et enzym, som kaldes ’glucosylceramidsyntase’, som er ansvarlig for det

første trin i omdannelsen af de fleste glycosphingolipider.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Zavesca

Tag ikke Zavesca

hvis De er allergisk over for miglustat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zavesca (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Zavesca,

hvis De lider af en nyresygdom

hvis De lider af en leversygdom

Deres læge vil gennemføre følgende tests, før og under behandling med Zavesca:

en undersøgelse for at kontrollere nerverne i Deres arme og ben

måling af vitamin B

-niveauerne

kontrollere Deres vækst, hvis De er barn eller ung med Niemann-Picks sygdom, type C.

kontrollere antallet af blodplader

Årsagen til disse prøver er, at visse patients har snurren eller følelsesløshed i hænder og fødder, eller

taber i vægt, når de tager Zavesca. Prøverne vil hjælpe lægen til at beslutte, om disse virkninger skyldes

Deres sygdom eller eksisterende tilstande eller er bivirkninger af Zavesca (se pkt. 4 for nærmere

oplysninger).

Hvis De har diarré, vil Deres læge måske bede Dem om følgende: At De ændrer Deres kost for at

reducere indtagelsen af lactose og kulhydrater såsom saccharose (sukker), at De ikke tager Zavesca

sammen med måltider, eller at De nedsætter Deres dosis midlertidigt. I nogle tilfælde vil lægen

ordinere et lægemiddel mod diarré, for eksempel loperamid. Henvend Dem til Deres læge, hvis Deres

diarré ikke reagerer på disse foranstaltninger, eller hvis De har andre maveproblemer. Hvis det er

tilfældet vil Deres læge muligvis beslutte, at der skal gennemføres flere undersøgelser.

Mandlige patienter bør anvende pålidelige præventionsmidler under behandling med Zavesca og i

3 måneder efter, at behandlingen er afsluttet.

Børn og unge

Giv ikke denne medicin til børn og unge (under 18 år) med Gauchers sygdom, type 1, da det ikke vides,

om den virker.

Brug af anden medicin sammen med Zavesca

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin, for nylig har taget anden

medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Fortæl det til lægen, hvis De tager lægemidler, der indeholder imiglucerase, som nogle gange bruges

samtidigt med Zavesca. Imiglucerase kan nedsætte mængden af Zavesca i kroppen.

Graviditet, amning og frugtbarhed

De må ikke tage Zavesca, hvis De er gravid, eller hvis De overvejer at blive gravid. Deres læge kan

give Dem yderligere oplysninger. De skal benytte effektiv prævention, mens De tager Zavesca. De må

ikke amme, mens De tager Zavesca.

Mænd skal anvende sikker prævention under behandlingen og i 3 måneder efter, behandlingen med

Zavesca er afsluttet.

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zavesca kan forårsage svimmelhed. Lad være med at køre bil eller arbejde med værktøj eller maskiner,

hvis De føler Dem svimmel.

Zavesca indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal De tage Zavesca

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Ved Gauchers sygdom, type 1: Til voksne er den sædvanlige dosis én kapsel (100 mg) tre

gange dagligt (morgen, eftermiddag og aften). Det vil sige maksimalt tre kapsler (300 mg) om

dagen.

Ved Niemann-Picks sygdom, type C: Til voksne og unge (over 12 år) er den sædvanlige dosis

på to kapsler (200 mg) tre gange dagligt (morgen, eftermiddag og aften). Det vil sige maksimalt

seks kapsler (600 mg) om dagen.

Lægen vil tilpasse dosis hos børn under 12 år med Niemann-Picks sygdom, type C.

Hvis De har problemer med Deres nyrer, skal De muligvis starte med en lavere dosis. Hvis De lider af

diarré under behandlingen med Zavesca, vil Deres læge muligvis sætte Deres dosis ned, f.eks. til én

kapsel (100 mg) én eller to gange dagligt (se pkt. 4). Deres læge vil fortælle Dem, hvor længe

behandlingen skal vare.

Udpakning af kapslen:

Adskil ved perforeringerne

Træk papiret tilbage ved pilene

Tryk produktet gennem folien

Zavesca kan tages sammen med eller uden mad. De skal synke kapslen hel med et glas vand.

Hvis De har taget for meget Zavesca

Hvis De tager flere kapsler, end De har fået besked på, skal De straks søge læge. Zavesca er blevet

anvendt i kliniske forsøg med doser, der var ti gange højere, end den anbefalede dosis: Dette medførte

et fald i antallet af hvide blodlegemer og andre bivirkninger svarende til dem, der er beskrevet i pkt. 4.

Hvis De har glemt at tage Zavesca

Tag den næste kapsel til sædvanlig tid. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis De holder op med at tage Zavesca

Stop ikke med at tage Zavesca uden at rådføre Dem med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Mest alvorlige bivirkninger:

Nogle patienter har haft snurren eller følelsesløshed i hænder og fødder (almindelig bivirkning).

Dette kan være tegn på perifer neuropati, som skyldes bivirkninger af Zavesca, eller det kan være på

grund af eksisterende lidelser. Deres læge vil gennemføre nogle prøver før og under behandling med

Zavesca for at bedømme dette (se punkt 2).

Hvis De får nogle af disse bivirkninger, skal De søge rådgivning hos lægen så hurtigt som muligt.

Hvis De får en let rysten, sædvanligvis af hænderne, skal De søge rådgivning hos lægen så hurtigt

som muligt. Denne rysten forsvinder ofte, uden at det er nødvendigt at stoppe behandlingen. Af og til

vil det være nødvendigt for lægen at nedsætte dosis eller stoppe behandlingen med Zavesca for at

stoppe denne rysten.

Meget almindelige: (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

De almindeligste bivirkninger er diarré, flatulens (luft i maven), mavesmerter, vægttab og nedsat

appetit.

Hvis De taber i vægt, når De starter behandling med Zavesca, skal De ikke blive bekymret. Normalt

ophører vægttabet ved fortsat behandling.

Almindelige: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

Almindelige bivirkninger af behandlingen omfatter hovedpine, svimmelhed, paræstesi (snurrende

fornemmelse eller følelsesløshed), koordinationsforstyrrelser, hypoæstesi (nedsat følesans),

fordøjelsesbesvær (halsbrand), kvalme (utilpashed), forstoppelse og opkastning, hævelse eller ubehag i

underlivet (maven) og trombocytopeni (nedsat antal blodplader). De neurologiske symptomer og

trombocytopeni kan skyldes den underliggende sygdom.

Andre mulige bivirkninger er muskelkramper eller -svaghed, træthed, kulderystelser og utilpashed,

depression, søvnbesvær, glemsomhed og nedsat lyst til sex (libido).

De fleste patienter oplever en eller flere af disse bivirkninger, i reglen i starten af behandlingen eller

med mellemrum under behandlingen. De fleste tilfælde er lette og forsvinder ret hurtigt. Hvis nogle af

disse bivirkninger giver anledning til problemer, skal De rådføre Dem med lægen. Han eller hun kan

nedsætte Deres dosis af Zavesca eller anbefale anden medicin, der kan hjælpe med at kontrollere

bivirkningerne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apotekspersonalet. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Spørg apotekspersonalet, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zavesca indeholder:

Aktivt stof: miglustat 100 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Natriumstivelsesglycolat,

Povidon (K30),

Magnesiumstearat.

Gelatine,

Titandioxid (E171).

Sort Jernoxid (E172)

Shellac.

Udseende og pakningsstørrelser

Zavesca er en hvid 100 mg kapsel med ”OGT 918” trykt i sort på kapslens overdel og ”100” trykt i sort

på underdelen.

Æske med 4 blisterpakninger hver indeholdende 21 kapsler, hvilket giver 84 kapsler i alt.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Fremstiller:

Actelion Manufacturing GmbH

Emil-Barell-Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Teл.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Malta

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Τηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +43 1 610 300

España

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: 48 22 237 60 00

France

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: + 40 21 207 1800

Ireland

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Simi: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +421 232 408 400

Italia

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret

De kan finde yderligere oplysninger om Zavesca på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside:

http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om,

hvordan de behandles.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Zavesca 100 mg kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 100 mg miglustat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kapsel, hård.

Hvide kapsler med "OGT 918" trykt i sort på overdelen og "100" trykt i sort på underdelen.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Zavesca er indiceret til oral behandling af voksne patienter med let til moderat Gauchers sygdom,

type 1. Zavesca må kun bruges til behandling af patienter, hvor enzymsubstitutionsterapi ikke er egnet

(se pkt. 4.4 og 5.1).

Zavesca er indiceret til behandling af progressive neurologiske manifestationer hos voksne patienter og

pædiatriske patienter med Niemann-Picks sygdom, type C (se pkt. 4.4 og 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandlingen bør ledes af læger, der har kendskab til behandling af Gauchers sygdom eller Niemann-

Picks sygdom, type C.

Dosering

Dosis ved Gauchers sygdom, type 1

Voksne

Den anbefalede startdosis for behandling af voksne patienter med Gauchers sygdom, type 1 er 100 mg

tre gange dagligt.

Midlertidig dosisreduktion til 100 mg én eller to gange dagligt kan være nødvendig hos visse patienter

på grund af diarré.

Pædiatrisk population

Zavescas virkning hos børn og unge i alderen 0-17 år med Gauchers sygdom, type 1, er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Dosis ved Niemann-Picks sygdom, type C

Voksne

Den anbefalede dosis til behandling af voksne patienter med Niemann-Picks sygdom, type C, er

200 mg tre gange dagligt.

Pædiatrisk population

Den anbefalede dosis til behandling af unge patienter (på 12 år og derover) med Niemann-Picks

sygdom, type C er 200 mg tre gange dagligt.

Dosis til patienter under 12 år skal justeres på basis af legemsoverflade som vist nedenfor:

Legemsoverflade (m

Anbefalet dosis

1,25

200 mg tre gange dagligt

0,88 – 1,25

200 mg to gange dagligt

0,73 – 0,88

100 mg tre gange dagligt

0,47 – 0,73

100 mg to gange dagligt

0,47

100 mg én gang dagligt

Midlertidig dosisreduktion kan være nødvendig hos visse patienter på grund af diarré.

Patienternes gavn af behandling med Zavesca skal evalueres regelmæssigt (se pkt. 4.4).

Der er begrænset erfaring med anvendelsen af Zavesca til patienter under 4 år med Niemann-Picks

sygdom, type C.

Særlige populationer

Ældre

Der er ingen erfaring med Zavesca hos patienter over 70 år.

Nyreinsufficiens

Farmakokinetiske data tyder på øget systemisk eksponering for miglustat hos patienter med

nyreinsufficiens. Hos patienter med en justeret kreatinin-clearance på 50-70 ml/min/1,73 m

bør

indgivelsen starte med en dosis på 100 mg to gange dagligt hos patienter med Gauchers sygdom, type 1

og en dosis på 200 mg to gange dagligt (justeret efter legemsoverflade hos patienter under 12 år) hos

patienter med Niemann-Picks sygdom, type C.

Hos patienter med en justeret kreatinin-clearance på 30-50 ml/min/1,73 m

bør indgivelsen starte med

en dosis på 100 mg én gang dagligt hos patienter med Gauchers sygdom, type 1 og en dosis på 100 mg

to gange dagligt (justeret efter legemsoverflade hos patienter under 12 år) hos patienter med Niemann-

Picks sygdom, type C. Anvendelse til patienter med svær nyreinsufficiens (kreatinin-clearance

< 30 ml/min/1,73 m

) kan ikke anbefales (se pkt. 4.4 og 5.2).

Leverinsufficiens

Zavesca er ikke evalueret hos patienter med leverinsufficiens.

Administration

Zavesca kan tages sammen med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Tremor

Cirka 37% af patienterne i kliniske studier med Gauchers sygdom, type 1 og 58% af patienterne i

kliniske studier med Niemann-Picks sygdom, type C, rapporterede om tremor ved behandling. Ved

Gauchers sygdom, type 1 blev disse tremortilstande beskrevet som en overdreven fysiologisk tremor i

hænderne. Tremoren begyndte i reglen inden for den første måned og aftog i mange tilfælde under

behandling efter mellem 1 og 3 måneder. Dosisreduktion kan bedre tremoren, i reglen inden for nogle

dage, men seponering af behandlingen kan sommetider være påkrævet.

Gastrointestinale forstyrrelser

Gastrointestinale bivirkninger, hovedsageligt diarré, er observeret hos mere end 80% af patienterne,

enten ved behandlingsstart eller intermitterende under behandlingen (se pkt. 4.8). Mekanismen er højst

sandsynligt hæmning af intestinale disaccharidaser såsom sucrase-isomaltase i mave-tarmkanalen, som

medfører nedsat absorption af disaccharider fra føden. I klinisk praksis er det observeret, at miglustat-

inducerede gastrointestinale bivirkninger reagerer på individuelle kostændringer (for eksempel nedsat

indtagelse af saccharose, lactose og andre kulhydrater), på indtagelse af Zavesca mellem måltiderne

og/eller på lægemidler mod diarré, såsom loperamid. Hos nogle patienter kan en midlertidig

dosisnedsættelse være nødvendig. Patienter med kronisk diarré eller andre vedvarende gastrointestinale

bivirkninger, som ikke reagerer på disse tiltag, skal undersøges nærmere i overensstemmelse med

klinisk praksis. Zavesca er ikke undersøgt hos patienter med signifikant gastrointestinal sygdom,

herunder inflammatorisk tarmsygdom, i anamnesen.

Effekt på spermatogenese

Mandlige patienter skal sørge for pålidelige præventionsmidler, så længe de tager Zavesca.

Undersøgelser på rotter har vist, at miglustat har en negativ effekt på spermatogenese og

spermparametre samt nedsætter fertiliteten (se pkt. 4.6 og 5.3). Indtil yderligere informationer er

tilgængelige, bør mandlige patienter, før de søger at undfange, ophøre med Zavesca og konsekvent

anvende præventive metoder i yderligere 3 måneder.

Særlige populationer

På grund af begrænset erfaring bør Zavesca anvendes med forsigtighed hos patienter med nyre- eller

leverinsufficiens. Der er en nøje sammenhæng mellem nyrefunktion og clearance af miglustat, og

eksponering for miglustat er markant øget hos patienter med svær nyreinsufficiens (se pkt. 5.2). Der er

for øjeblikket utilstrækkelig klinisk erfaring med disse patienter til, at der kan gives

doseringsanbefalinger. Anvendelse af Zavesca til patienter med svær nyreinsufficiens

(kreatinin-clearance <30 ml/min/1,73 m

) kan ikke anbefales.

Gauchers sygdom type 1

Der er ikke udført direkte sammenligninger med enzymsubstitutionsterapi (ERT) hos behandlingsnaive

patienter med Gauchers sygdom, type 1, og der er intet bevis for, at Zavesca har fordele med hensyn til

effektivitet eller sikkerhed i forhold til ERT. ERT er standardbehandling for patienter, der kræver

behandling for Gauchers sygdom type 1 (se pkt. 5.1). Zavescas virkning og sikkerhed er ikke specifikt

evalueret hos patienter med svær Gauchers sygdom.

Regelmæssig monitorering af cyanocobalamin-niveau anbefales på grund af den høje forekomst af

cyanocobalamin-mangel hos patienter med Gauchers sygdom, type 1.

Der er indberettet tilfælde af perifer neuropati hos patienter behandlet med Zavesca med eller uden

samtidige tilstande som cyanocobalamin-mangel og monoklonal gammopati. Perifer neuropati synes at

være mere almindelig hos patienter med Gauchers sygdom, type I sammenlignet med befolkningen i

almindelighed. Alle patienter bør vurderes neurologisk ved påbegyndelse af behandling og løbende

derefter.

Hos patienter med Gauchers sygdom, type 1 anbefales monitorering af trombocyttallet. Let nedsat

trombocyttal uden forbindelse med blødning blev observeret hos patienter med Gauchers sygdom, type

1, som skiftede fra ERT til Zavesca.

Niemann-Picks sygdom, type C

Fordelen ved behandling af neurologiske manifestationer med Zavesca hos patienter med Niemann-

Picks sygdom, type C, skal regelmæssigt evalueres f.eks. hver 6. måned. Fortsat behandling skal

revurderes efter mindst 1 års behandling med Zavesca.

Der er observeret let nedsat thrombocyttal uden associeret blødning hos nogle patienter med Niemann-

Picks sygdom, type C, som er behandlet med Zavesca. Hos patienter, der var inkluderet i den kliniske

undersøgelse, havde 40-50% af patienterne ved baseline thrombocyttal, der lå under den nedre normale

grænseværdi. Overvågning af thrombocyttallet anbefales hos disse patienter.

Pædiatrisk population

Der har været rapporteret reduceret vækst hos nogle pædiatriske patienter med Niemann-Picks sygdom,

type C i den tidlige fase af behandlingen med miglustat, hvor den initialt reducerede vægtøgning kan

være ledsaget eller efterfulgt af reduceret højdevækst. Under behandling med Zavesca skal væksten

overvåges hos pædiatriske patienter og unge. Fordel/risiko-balancen ved fortsat behandling skal

revurderes på individuel basis.

Natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Begrænsede data tyder på, at samtidig indgivelse af Zavesca og enzymsubstitutionsterapi med

imiglucerase hos patienter med Gauchers sygdom, type 1 kan medføre reduceret eksponering for

miglustat (reduktioner på cirka 22% i C

og 14% i AUC blev observeret i en lille

parallel-gruppeundersøgelse). Denne undersøgelse tyder også på, at Zavesca ingen eller begrænset

effekt har på imiglucerases farmakokinetik.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af miglustat hos gravide kvinder. Dyreforsøg har

påvist reproduktionstoksicitet, inklusive dystoci (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er

ukendt. Miglustat passerer placenta og Zavesca bør ikke anvendes under graviditet.

Amning

Det vides ikke, om miglustat udskilles i mælk. Zavesca bør ikke tages under amning.

Fertilitet

Rottestudier har vist, at miglustat har negativ virkning på sperm-parametre (motilitet og morfologi),

hvorved fertiliteten reduceres (se pkt. 4.4 og 5.3). Indtil yderligere information foreligger, tilrådes det,

at mandlige patienter, før konception, seponerer Zavesca og anvender sikre kontraceptionsmetoder 3

måneder herefter (se pkt. 4.4 og 5.3).

Kvinder i den fertile alder skal anvende prævention. Mandlige patienter bør anvende sikre

kontraceptionsmetoder, mens de tager Zavesca (se pkt. 4.4 og 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Zavesca påvirker kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Svimmelhed

er indberettet som en almindelig bivirkning, og patienter, der lider af svimmelhed, bør ikke føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigste bivirkninger, som blev rapporteret i kliniske studier med Zavesca, var diarré, flatulens,

abdominalsmerter, vægttab og tremor (se pkt. 4.4). Den hyppigst rapporterede alvorlige bivirkning i

kliniske studier med Zavesca var perifer neuropati (se pkt. 4.4).

I 11 kliniske undersøgelser med forskellige indikationer blev 247 patienter behandlet med Zavesca i

doser på 50-200 mg t.i.d. i en periode på gennemsnitligt 2,1 år. Af disse patienter havde 132 Gauchers

sygdom, type 1 og 40 havde Niemann-Picks sygdom, type C. Bivirkningerne var generelt af let til

moderat sværhedsgrad og forekom med samme hyppighed uafhængigt af indikation og dosering.

Tabel over bivirkninger

Bivirkninger fra kliniske undersøgelser og spontane indberetninger, som forekommer hos >1% af

patienterne, er angivet i tabellen nedenfor efter systemorganklasse og frekvens (meget almindelig:

1/10, almindelig

1/100 til <1/10, ikke almindelig:

1/1.000 til <1/100, sjælden:

1/10.000 til

<1/1.000, meget sjælden: <1/10.000). Bivirkningerne inden for hver frekvensgruppe er angivet i

forhold til, hvor alvorlige de er, med de alvorligste først.

Blod og lymfesystem

Almindelig

Trombocytopeni

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Vægttab, nedsat appetit

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Depression, søvnløshed, nedsat libido

Nervesystemet

Meget almindelig

Tremor

Almindelig

Perifer neuropati, ataksi, amnesi, paræstesi, hypæstesi, hovedpine,

svimmelhed

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Diarré, flatulens, abdominalsmerter

Almindelig

Kvalme, opkastning, abdominal distension/ubehag, obstipation, dyspepsi

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

Muskelspasmer, muskelsvaghed

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Træthed, asteni, kuldegysninger og utilpashed

Undersøgelser

Almindelig

Undersøgelser af nerveimpulsoverledning unormale

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Vægttab er rapporteret hos 55% af patienterne. Den højeste forekomst blev observeret mellem 6 og

12 måneder.

Zavesca er undersøgt ved indikationer, hvor visse hændelser rapporteret som bivirkninger, som f.eks.

neurologiske og neuropsykologiske symptomer/tegn, kognitiv dysfunktion og trombocytopeni, også

kunne skyldes de underliggende sygdomme.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

Ingen akutte symptomer på overdosering er blevet identificeret. Zavesca er indgivet i doser på op til

3000 mg/dag i op til seks måneder hos HIV-positive patienter under kliniske forsøg. De observerede

bivirkninger omfattede granulocytopeni, svimmelhed og paræstesi. Leukopeni og neutropeni er

ligeledes observeret i en lignende patientgruppe, der modtog 800 mg/dag eller højere dosis.

Behandling

I tilfælde af overdosering anbefales almen, understøttende behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre fordøjelseskanal- og stofskifteprodukter, ATC-kode:

A16AX06

Gauchers sygdom, type 1

Gauchers sygdom er en nedarvet stofskiftelidelse, som skyldes en manglende evne til at nedbryde

glucosylceramid, hvilket resulterer i lysosomal oplagring af dette stof og udbredt patologi. Miglustat er

en hæmmer af glucosylceramidsyntase, det enzym, der er ansvarligt for det første trin i syntesen af de

fleste glycolipider. In vitro hæmmes glucosylceramidsyntesen af miglustat med en IC

på 20-37 µm.

Ved in vitro undersøgelser er der desuden påvist en hæmmende funktion på en non-lysosomal

glucosylceramidase. Den hæmmende funktion på glucosylceramidsyntesen danner grundlaget for

substratreduktionsterapi ved Gauchers sygdom.

Det centrale forsøg med Zavesca blev gennemført på patienter, der ikke kunne eller ikke ville modtage

ERT. Årsagerne til ikke at modtage ERT omfattede belastningen ved intravenøse infusioner og

vanskelighed ved venøs adgang. Otteogtyve patienter med let til moderat Gauchers sygdom, type 1

blev inkluderet i denne 12 måneders ikke-komparative undersøgelse, og 22 gennemførte

undersøgelsen. Efter 12 måneder var der en gennemsnitlig reduktion i leverorganvolumen på 12,1% og

en gennemsnitlig reduktion i miltvolumen på 19,0%. En gennemsnitlig forøgelse af

hæmoglobinkoncentrationen på 0,26 g/dl samt en gennemsnitlig forøgelse af trombocyttallet på

8,29

/l blev observeret. Atten patienter fortsatte dernæst med at modtage Zavesca under en

frivillig forlængelse af behandlingsprotokollen. Den kliniske nytte er blevet vurderet efter 24 og

36 måneder hos 13 patienter. Efter 3 års kontinuerlig behandling med Zavesca var de gennemsnitlige

reduktioner i lever- og miltorganvolumen på henholdsvis 17,5% og 29,6%. Der var en gennemsnitlig

forøgelse af trombocyttallet på 22,2

/l og en gennemsnitlig forøgelse af

hæmoglobinkoncentrationen på 0,95 g/dl.

En anden åben, kontrolleret undersøgelse randomiserede 36 patienter, som havde modtaget minimum 2

års behandling med ERT, i tre behandlingsgrupper: fortsat behandling med imiglucerase, imiglucerase i

kombination med Zavesca, eller skift til Zavesca. Denne undersøgelse blev gennemført over en

6-måneders randomiseret sammenligningsperiode, efterfulgt af 18 måneders forlængelse, hvor alle

patienter fik Zavesca monoterapi. I de første 6 måneder hos patienter, der skiftede til Zavesca, var

lever- og miltorganvolumina og hæmoglobinniveauer uændrede. Hos nogle patienter var der

reduktioner i trombocyttal og forhøjet chitotriosidaseaktivitet, hvilket tyder på, at Zavesca-monoterapi

måske ikke opretholder samme kontrol med sygdomsaktiviteten hos alle patienter. 29 patienter fortsatte

i den forlængede periode. Sammenlignet med målingerne efter 6 måneder var sygdomskontrollen

uændret efter 18 og 24 måneders Zavesca-monoterapi (henholdsvis 20 og 6 patienter). Ingen patienter

udviste hurtig forværring af Gauchers sygdom type 1 efter skift til Zavesca-monoterapi.

Der blev benyttet en samlet daglig dosis på 300 mg Zavesca fordelt på tre doser i ovennævnte to

undersøgelser. En supplerende monoterapiundersøgelse blev gennemført på 18 patienter ved en samlet

daglig dosis på 150 mg, og resultaterne tyder på reduceret effektivitet sammenlignet med en samlet

daglig dosis på 300 mg.

Et åbent, non-komparativt studie af 2 års varighed inkluderede 42 patienter med Gauchers sygdom,

type 1, som i mindst 3 år havde fået ERT, og som opfyldte kriteriet stabil sygdom i mindst 2 år.

Patienterne skiftede til monoterapi med miglustat 100 mg tre gange dagligt. Levervolumen (primær

effektvariabel) var uændret fra baseline til slutningen af behandlingen. Seks patienter afsluttede

miglustat-behandling før tid på grund af potentiel forværring af sygdommen, som defineret i studiet.

Tretten patienter afbrød behandlingen på grund af en bivirkning. Små gennemsnitlige reduktioner i

hæmoglobin [-0,95 g/dl (95% CI: -1,38; -0,53)] og trombocyttal [-44,1 × 10

/l (95% CI: -57,6; -30,7)]

sås mellem baseline og studieafslutning. Enogtyve patienter fuldførte 24 måneders behandling med

miglustat. Af disse havde 18 patienter værdier ved baseline, der lå inden for de fastlagte terapeutiske

mål for lever- og miltvolumen, hæmoglobinniveauer og trombocyttal, og 16 patienter opretholdt

værdier, der alle lå inden for disse terapeutiske målværdier efter 24 måneder.

Knoglemanifestationer blev evalueret i 3 open-label kliniske undersøgelser hos patienter med Gauchers

sygdom type 1, der blev behandlet med miglustat 100 mg 3 gange dagligt i op til 2 år (n=72). I en

poolet analyse af ukontrollerede data øgedes knoglemineraltæthedens Z-scores i columna lumbalis og

lårbenshovedet med mere end 0,1 enhed fra baseline hos 27 (57%) og 28 (65%) af patienterne med

længdegående knogletæthedsmålinger. Der var ingen tilfælde af knoglekriser, avaskulær nekrose eller

fraktur i behandlingsperioden.

Niemann-Picks sygdom, type C

Niemann-Picks sygdom, type C, er en meget sjælden, altid progressiv og muligvis dødelig

neurodegenererende sygdom, som er karakteriseret ved nedsat intracellulær lipidoverførsel. De

neurologiske manifestationer skønnes at være sekundære til den unormale akkumulation af

glycospingolipider i de neurale og gliale celler.

Data, der understøtter Zavescas sikkerhed og virkning ved Niemann-Picks sygdom, type C, stammer

fra et prospektivt, åbent klinisk studie og en retrospektiv undersøgelse. Det kliniske studie omfattede 29

voksne og unge patienter i en 12 måneders kontrolleret periode, efterfulgt af forlænget behandling med

en gennemsnitlig varighed fra 3,9 og op til 5,6 år. Yderligere 12 pædiatriske patienter blev inkluderet i

et ukontrolleret delstudie med en gennemsnitlig varighed fra 3,1 år og op til 4,4 år. Af de 41 patienter,

der deltog i studiet, blev 14 patienter behandlet med Zavesca i mere end 3 år. Undersøgelsen omfattede

et patientmateriale på 66 patienter, som blev behandlet med Zavesca uden for den kliniske

undersøgelse med en gennemsnitlig behandlingsvarighed på 1,5 år. Begge datagrupper omfattede

pædiatriske, unge og voksne patienter i alderen fra 1 år til 43 år. Den sædvanlige Zavescadosis til

voksne patienter var 200 mg 3 gange dagligt, og var justeret i forhold til legemsoverflade hos

pædiatriske patienter.

Generelt viste data, at behandling med Zavesca kan reducere progressionen af klinisk relevante

neurologiske symptomer hos patienter med Niemann-Picks sygdom, type C.

Fordelen ved behandling med Zavesca ved neurologiske manifestationer hos patienter med Niemann-

Picks sygdom, type C, skal evalueres regelmæssigt f.eks. hver 6. måned. Fortsat behandling skal

revurderes efter mindst 1 års behandling med Zavesca (se pkt. 4.4).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetiske parametre for miglustat blev vurderet hos raske personer, et lille antal patienter med

Gauchers sygdom, type 1, Fabrys sygdom, HIV-inficerede patienter og hos voksne, unge og børn med

Niemann-Picks sygdom, type C, eller Gauchers sygdom, type 3.

Kinetikken for miglustat lader til at være dosislineær og tidsuafhængig. Hos raske personer absorberes

miglustat hurtigt. Maksimale plasmakoncentrationer nås cirka 2 timer efter dosering. Absolut

biotilgængelighed er ikke bestemt. Samtidig indgivelse af mad mindsker absorptionshastigheden (C

blev mindsket 36%, og t

forsinket 2 timer), men det har ingen statistisk signifikant virkning på

absorptionsgraden af miglustat (AUC mindsket 14%).

Det tilsyneladende distributionsvolumen for miglustat er 83 l. Miglustat bindes ikke til

plasmaproteiner. Miglustat elimineres overvejende ved renal udskillelse, med genfinding i urin af

uomdannet lægemiddel på 70-80% af dosis. Tilsyneladende oral clearance (CL/F) er 230 ± 39 ml/min.

Den gennemsnitlige halveringstid er 6-7 timer.

Efter administration af en enkelt dosis på 100 mg

C-miglustat til raske frivillige personer blev 83% af

radioaktiviteten genfundet i urin og 12% i fæces. Der blev identificeret flere metabolitter i urin og

fæces. Den mest fremherskende metabolit i urin var miglustatglucuronid med 5% af dosis. Den

terminale halveringstid for radioaktivitet i plasma var 150 timer, hvilket antyder tilstedeværelse af én

eller flere metabolitter med meget lang halveringstid. Denne metabolit er ikke blevet identificeret, men

kan akkumulere og nå koncentrationer, der overskrider miglustats ved steady-state.

Pædiatrisk population

Miglustats farmakokinetik er ens hos voksne patienter med Gauchers sygdom, type 1 og patienter med

Niemann-Picks sygdom, type C, sammenlignet med raske personer. Farmakokinetiske data blev opnået

hos pædiatriske patienter med Gauchers sygdom, type 3 i alderen 3-15 år, og patienter med Niemann-

Picks sygdom, type C, i alderen 5-16 år. Dosis til børn på 200 mg 3 gange dagligt, justeret i forhold til

legemsoverflade, resulterede i C

- og AUC

-værdier, som var på ca. det dobbelte af det, som blev

opnået efter 100 mg 3 gange dagligt hos patienter med Gauchers sygdom, type 1, hvilket er i

overensstemmelse med miglustats dosis-lineære farmakokinetik. Hos seks patienter med Gauchers

sygdom, type 3 var koncentrationen af miglustat i cerebrospinalvæske ved steady state 31,4-67,2% af

indholdet i plasma.

Begrænsede data hos patienter med Fabrys sygdom og nedsat nyrefunktion viste, at CL/F mindskes

med aftagende nyrefunktion. Mens antallet af forsøgspersoner med let og moderat nyreinsufficiens var

meget lille, tyder dataene på et omtrentligt fald i CL/F på henholdsvis 40% og 60% ved let og moderat

nyreinsufficiens (se pkt. 4.2). Data for svær nyreinsufficiens er begrænset til to patienter med

kreatinin-clearance i området 18-29 ml/min. og kan ikke ekstrapoleres under dette område. Disse data

tyder på et fald i CL/F på mindst 70% hos patienter med svær nyreinsufficiens.

Over rækken af tilgængelige data blev der ikke bemærket nogen signifikante relationer eller tendenser

mellem miglustats farmakokinetiske parametre og demografiske variabler (alder, BMI, køn eller race).

Der foreligger ingen tilgængelige farmakokinetiske data for patienter med leverinsufficiens eller ældre

(>70 år).

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

De væsentligste virkninger, der var fælles for alle arter, var vægttab og diarré og, ved højere doser,

skader på den gastrointestinale mucosa (erosioner og ulceration). Derudover var de virkninger, der sås

hos dyr ved doser, som medfører eksponeringsniveauer, som er de samme eller moderat højere end det

kliniske eksponeringsniveau: Ændringer i lymfeorganer hos alle testede arter, påvirkning af

aminotransferaser, vakuolisering i thyroidea og pancreas, katarakt, nefropati og myokardieændringer

hos rotter. Disse resultater blev betragtede som følger af svækkelse.

Indgivelse af miglustat til han- og hun-Sprague-Dawley-rotter ved oral gavage i 2 år i dosisniveauer på

30, 60 og 180 mg/kg/dag medførte øget forekomst af hyperplasi i testis’ interstitielle celler (Leydigs

celler) og adenomer hos hanrotter på alle dosisniveauer. Den systemiske eksponering ved den laveste

dosis var mindre eller sammenlignelig med den, der ses hos mennesker (baseret på AUC

) ved den

anbefalede dosis for mennesker. Et No Observed Effect Level (NOEL) blev ikke fastlagt, og effekten

var ikke dosisafhængig. Der var ingen lægemiddelrelateret stigning i tumorincidensen hos han- eller

hunrotter i noget andet organ. Mekanismeundersøgelser viste en for rotter specifik mekanisme, som

skønnes at være af ringe relevans for mennesker.

Indgivelse af miglustat til han- og hun-CD1-mus ved oral gavage i 2 år (dosisreduktion efter ½ år) i

dosisniveauer på 210, 420 og 840/500 mg/kg/dag medførte øget forekomst af inflammatoriske og

hyperplastiske læsioner i tyktarmen hos begge køn. Baseret på mg/kg/dag og korrigeret for forskelle i

fækal udskillelse, svarede doserne til 8,16 og 33/19 gange den højeste anbefalede humane dosis (200

mg 3 gange dagligt). Carcinomer i tyktarmen forekom lejlighedsvist ved alle doser med en statistisk

signifikant stigning ved de høje doser. Det kan ikke udelukkes, at disse fund har relevans for

mennesker. Der var ingen lægemiddelrelateret stigning i tumorincidensen i noget andet organ.

Miglustat viste ikke noget potentiale for mutagene eller clastogene effekter i et standardbatteri af

genotoksicitetstest.

Gentagne dosis-toksicitetsundersøgelser på rotter viste virkninger på det seminifere epitel i testes.

Øvrige undersøgelser afslørede ændringer i spermparametre (motilitet og morfologi)

overensstemmende med en observeret reduktion af fertiliteten. Disse virkninger forekom ved

eksponeringsniveauer svarende til dem, der fandtes hos patienterne, men udviste reversibilitet.

Miglustat påvirkede embryo-/føtal overlevelse hos rotter og kaniner, dystoci blev indberettet,

postimplantationstab blev forøget, og der var en øget forekomst af vaskulære anomalier hos kaniner.

Disse virkninger kan delvist være relaterede til maternel toksicitet.

Ændringer i laktation blev observeret hos hunrotter i en 1-årig undersøgelse. Mekanismerne ved denne

virkning er ikke kendt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapslerne indeholder

Natriumstivelsesglycolat,

Povidon (K30),

Magnesiumstearat.

Kapselskallen

Gelatine,

Titandioxid (E171).

Trykfarve

Sort jernoxid (E172)

Shellac.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/307451/2012

EMEA/H/C/000435

EPAR - sammendrag for offentligheden

Zavesca

miglustat

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Zavesca. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for Zavesca.

Hvad er Zavesca?

Zavesca er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof miglustat. Det fås som kapsler (100 mg).

Hvad anvendes Zavesca til?

Zavesca anvendes til behandling af to arvelige sygdomme, der påvirker måden, hvorpå kroppen

håndterer fedt. Ved begge sygdomme ophobes et fedtstof kaldet glycosphingolipid i kroppen. Zavesca

anvendes til behandling af følgende patienter:

voksne (18 år og derover) med let til moderat Gauchers sygdom type 1. Patienter med denne

sygdom mangler et enzym, som kaldes glucocerebrosidase, hvilket medfører ophobning af et

glycosphingolipid kaldet glucosylceramid i forskellige dele af kroppen, f.eks. milten, leveren og

knoglerne. Zavesca anvendes, når patienten anses for uegnet til standardbehandling med

enzymsubstitutionsbehandling,

patienter i alle aldre med Niemann-Picks sygdom type C, en potentielt dødelig sygdom, hvor

glycosphingolipider ophobes i hjerneceller og andre steder i kroppen

. Zavesca anvendes til

behandling af de neurologiske symptomer på sygdommen (påvirkning af hjernen og

nervesystemet). Symptomerne omfatter tab af koordinationsevne, problemer med hurtige

øjenbevægelser, hvilket kan medføre nedsat syn, forsinket udvikling, synkebesvær, nedsat

muskeltonus, krampeanfald og indlæringsvanskeligheder

Zavesca

Side 2/3

Da antallet af patienter med denne sygdom er lavt, betragtes sygdommen som sjælden. Zavesca blev

udpeget som lægemiddel til sjældne sygdomme den 18. oktober 2000 for Gauchers sygdom type 1 og

den 16. februar 2006 for Niemann Picks sygdom type C.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Zavesca?

Behandlingen med Zavesca bør indledes og overvåges af læger med erfaring i behandling af patienter

med Gauchers sygdom eller Niemann Picks sygdom type C.

Den anbefalede startdosis til behandling af voksne patienter med Gauchers sygdom type 1 er en kapsel

tre gange dagligt. Den anbefalede dosis til behandling af Niemann Picks sygdom type C er to kapsler

tre gange dagligt til patienter på 12 år og derover. Til behandling af børn under 12 år afhænger dosen

af vægt og højde. Zavesca er beregnet til langvarig brug.

Der skal anvendes en lavere dosis til patienter med nedsat nyrefunktion. Dosen skal desuden

midlertidigt reduceres hos patienter, der får diarré. Yderligere oplysninger fremgår af produktresuméet

(også en del af denne EPAR).

Hvordan virker Zavesca?

Det aktive stof i Zavesca, miglustat, forhindrer et enzym kaldet glucosylceramidsyntase i at virke.

Dette enzym har betydning for det første trin i dannelsen af glycosphingolipider. Ved at forhindre

enzymet i at virke kan miglustat reducere dannelsen af glycosphingolipider i cellerne. Dette forventes

at kunne forsinke eller forebygge udvikling af symptomer på Gauchers sygdom type 1 og reducere

symptomerne på Niemann Picks sygdom type C.

Hvordan blev Zavesca undersøgt?

Zavescas virkning på Gauchers sygdom type 1 blev undersøgt i en hovedundersøgelse af 28 voksne

med let til moderat Gauchers sygdom type 1, som ikke kunne eller ikke ville modtage

enzymsubstitutionsbehandling. Hovedparten af undersøgelsen varede i et år, men 13 patienter blev

ved med at modtage lægemidlet i yderligere to år. Undersøgelsen så på Zavesca effekt på størrelsen af

leveren, milten, og blodbilledet, f.eks. koncentrationen af hæmoglobin (et protein, som findes i de røde

blodlegemer, der transporterer ilt rundt i kroppen) og blodplader (komponenter, som hjælper blodet

med at størkne).

Zavesca til behandling af Niemann-Picks sygdom type C blev undersøgt i en hovedundersøgelse af 31

patienter, hvoraf 12 var under 12 år. I undersøgelsen sammenlignede man virkningen af

standardbehandling suppleret med Zavesca med virkningen af standardbehandling alene.

Behandlingens virkning blev hovedsagelig bedømt på ændringen i den hastighed, hvormed patienterne

foretog hurtige vandrette øjenbevægelser efter et års behandling, men undersøgelsen så også på

andre neurologiske symptomer såsom patienternes evne til at synke og intellektuelle funktion. Visse

patienter blev behandlet i op til fem et halvt år. Virksomheden fremlagde også resultaterne af en

spørgeundersøgelse blandt 66 patienter, der var blevet behandlet med Zavesca

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Zavesca?

I undersøgelsen af Gauchers sygdom type 1 forekom der en moderat reduktion af levervolumenet (12

%) og miltvolumenet (19 %) efter et år. Der kunne også konstateres en lille forbedring af blodbilledet:

mængden af hæmoglobin blev i gennemsnit øget med 0,26 g pr. deciliter og blodpladetallene med

8,29 mio. pr. milliliter. De gavnlige virkninger af Zavesca holdt i tre år med kontinuerlig behandling

Zavesca

Side 3/3

I undersøgelsen af Niemann-Picks sygdom type C var forbedringen i øjenbevægelserne den samme for

patienter, der var blevet behandlet med og uden Zavesca. Der var dog tegn på forbedringer i evnen til

at synke og den intellektuelle funktion hos patienter behandlet med Zavesca. Undersøgelsen viste, at

Zavesca førte til en stabilisering eller et fald i andelen af symptomer, der blev værre, hos ca.

trefjerdele af patienterne

Hvilken risiko er der forbundet med Zavesca?

De hyppigste bivirkninger ved Zavesca (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er vægttab,

nedsat appetit, rysten, diarré, luft i maven og mavesmerter. Den fuldstændige liste over de

indberettede bivirkninger ved Zavesca fremgår af indlægssedlen

Zavesca må ikke anvendes til personer, der er overfølsomme (allergiske) over for miglustat eller andre

af indholdsstofferne.

Hvorfor blev Zavesca godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Zavesca opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse

Zavesca blev oprindelig godkendt under ”særlige omstændigheder”, da der kun var begrænsede

oplysninger tilgængelige om lægemidlet på godkendelsestidspunktet, fordi sygdommene er sjældne.

Da virksomheden havde indsendt de yderligere oplysninger, den var blevet anmodet om, overgik

godkendelsen til normal status den 23. august 2012.

Andre oplysninger om Zavesca:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Zavesca den 20. november 2002.

Den fuldstændige EPAR for Zavesca findes på agenturets websted: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Zavesca, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme for Zavesca findes på

agenturets websted under ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designations

Gauchers sygdom

Niemann-Picks sygdom type C.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 08-2012.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information