Yervoy

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
Ipilimumab
Tilgængelig fra:
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
ATC-kode:
L01XC11
INN (International Name):
ipilimumab
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
melanom
Terapeutiske indikationer:
MelanomaYervoy som monoterapi er indiceret til behandling af fremskreden (inoperabel eller metastatisk) melanom hos voksne og unge på 12 år og ældre. Yervoy i kombination med nivolumab er indiceret til behandling af fremskreden (inoperabel eller metastatisk) melanom hos voksne. I forhold til nivolumab monoterapi, en stigning i progression-fri overlevelse (PFS) og den samlede overlevelse (OS) for kombinationen af nivolumab med ipilimumab er etableret i patienter med lav tumor PD-L1 udtryk. Renalcellecarcinom (RCC)Yervoy i kombination med nivolumab er angivet for den første linje behandling af voksne patienter med mellemliggende/ringe-risiko fremskredent renalcellecarcinom.
Produkt oversigt:
Revision: 31
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002213
Autorisation dato:
2011-07-12
EMEA kode:
EMEA/H/C/002213

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

YERVOY 5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

ipilimumab

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge YERVOY

Sådan skal du bruge YERVOY

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

YERVOY indeholder det aktive stof ipilimumab, som er et protein, der hjælper immunsystemet med

at angribe og ødelægge kræftceller.

Ipilimumab alene anvendes til behandling af fremskredent melanom (en bestemt type hudkræft) hos

voksne og unge på 12 år og derover.

Ipilimumab i kombination med nivolumab anvendes til behandling af

fremskredent melanom (en bestemt type hudkræft) hos voksne

fremskredent renalcellekarcinom (fremskreden nyrekræft) hos voksne

Da YERVOY kan gives i kombination med nivolumab, er det vigtigt, at du også læser indlægssedlen

for dette lægemiddel. Tal med din læge, hvis du har spørgsmål om nivolumab.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge YERVOY

Brug ikke YERVOY

hvis du er allergisk over for ipilimumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i YERVOY

(angivet i afsnit 6 "Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger"). Tal med lægen, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger YERVOY, da det kan medføre:

problemer med hjertet som f.eks. ændringer i rytmen eller hastigheden af hjerteslag eller en

unormal hjerterytme.

betændelse i tarmene (colitis) som kan forværres med blødning eller perforering af tarmen.

Tegn og symptomer på colitis kan være diarre (vandig, løs eller blød afføring), flere afføringer

end normalt, blod i afføringen eller mørkfarvet afføring, smerter eller ømhed i maveområdet.

problemer med lungerne, f.eks.vejrtrækningsbesvær eller hoste. Det kan være tegn på en

betændelseslignende reaktion (inflammation) i lungerne (pneumonitis eller interstitiel

lungesygdom).

leverbetændelse (hepatitis) som kan medføre leversvigt. Tegn og symptomer på hepatitis kan

være gulfarvning af øjnene eller huden (gulsot), smerter i den højre side af maven, træthed.

betændelseslignende reaktion (inflammation) i huden, som kan medføre alvorlige

hudreaktioner (kendt som toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnsons syndrom og

lægemiddelfremkaldt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)). Tegn og

symptomer på en alvorlig hudreaktion kan være hududslæt med eller uden kløe, afskalning af

huden, tør hud, feber, træthed, hævelse af ansigt eller lymfekirtler, øget mængde eosinofile

celler (bestemt type hvide blodlegemer) og påvirkning af lever, nyrer eller lunger. Du skal

være opmærkosm på, at reaktionen DRESS kan opstå uger eller måneder efter din sidste dosis.

nervebetændelse som kan medføre lammelser. Symptomerne på nerveproblemer kan være

muskelsvaghed, følelsesløshed eller snurren i hænder og fødder, tab af bevidsthed eller

problemer med at vågne.

betændelseslignende reaktion i nyrerne eller problemer med nyrerne. Tegn og symptomer

kan være unormale prøveresultater for nyrefunktionen eller nedsat urinmængde.

betændelse i de hormonproducerende kirtler (især i hypofysen, binyrerne og

skjoldbruskkirtlen) som kan påvirke måden, hvorpå disse kirtler virker. Tegn og symptomer på

at dine kirtler ikke virker ordentligt kan være hovedpine, sløret syn eller dobbeltsyn, træthed,

nedsat sexlyst, ændret adfærd.

sukkersyge (diabetes) (symptomer omfatter overdreven tørst, kraftigt øget urinproduktion,

øget appetit med vægttab, træthed, sløvhed, svaghedsfølelse, nedtrykthed, irritabilitet og

generel utilpashed) eller diabetisk ketoacidose (syrestoffer i blodet som følge af diabetes).

betændelseslignende reaktion i musklerne såsom myocarditis (inflammation i

hjertemusklen), myositis (inflammation i musklerne) og rhabdomyolyse (stivhed i muskler og

led, muskelkramper). Tegn og symptomer kan være muskelsmerter, muskelstivhed,

muskelsvaghed, brystsmerter eller voldsom træthed.

øjenbetændelse. Tegn og symptomer kan være røde øjne, smerter i øjnene, synsproblemer,

sløret syn eller midlertidigt synstab.

hæmatofagisk histiocytose. En sjælden sygdom hvor vores immunforsvar laver for mange,

ellers normale, infektions-bekæmpende celler kaldet histiocytter og lymfocytter. Symptomer

kan inkludere forstørret lever og/eller milt, hududslæt, forstørrede lymfekirtler,

vejrtrækningsbesvær, let tendens til blå mærker, nyre-abnormaliteter og hjerteproblemer.

Fortæl det straks til lægen, hvis du får et eller flere af disse tegn eller symptomer eller hvis de bliver

værre. Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin. Din læge vil

muligvis give dig anden medicin for at forebygge flere alvorlige komplikationer og mildne dine

symptomer, udsætte den næste dosis af YERVOY eller helt stoppe din behandling med YERVOY.

Du skal være opmærksom på, at disse tegn og symptomer nogle gange er forsinkede og kan opstå

uger eller måneder efter din sidste dosis. Inden behandlingen vil lægen undersøge din almene

helbredstilstand. Du vil også få taget blodprøver i løbet af behandlingen.

Tal med lægen eller sygeplejersken, inden du får YERVOY

hvis du har en autoimmun sygdom (en tilstand hvor kroppen angriber sine egne celler);

hvis du har eller har haft en kronisk virusinfektion i leveren, herunder hepatitis B (HBV) eller

hepatitis C (HCV);

hvis du har human immundefekt virus (hiv)‑infektion eller erhvervet immundefekt syndrom

(aids).

hvis du før har haft en alvorlig hudbivirkning i forbindelse med en tidligere kræftbehandling.

du tidligere har haft en betændelseslignende reaktion (inflammation) i lungerne.

Børn og unge

YERVOY bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Brug af anden medicin sammen med YERVOY

Fortæl det til lægen, inden du får YERVOY

hvis du tager medicin, der hæmmer immunsystemet, som f.eks. kortikosteroider. Disse typer

medicin kan påvirke YERVOYs virkning. Når du er i behandling med YERVOY, kan lægen

imidlertid godt give dig kortikosteroider for at nedsætte de bivirkninger, du kan få af YERVOY.

hvis du tager medicin, der forhindrer blodet i at størkne (antikoagulanter). Denne type medicin

kan øge risikoen for blødning i maven eller tarmene, som er en bivirkning ved YERVOY.

hvis du for nylig har fået ordineret Zelboraf (vemurafenib; et andet lægemiddel til behandling af

hudkræft). Når YERVOY gives efter vemurafenib kan der være øget risiko for hudbivirkninger.

Fortæl også altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Du må ikke tage anden medicin under behandlingen uden først at tale med lægen. På baggrund af

nye oplysninger frarådes samtidig brug af YERVOY (ipilimumab) og vemurafenib, da der ses en øget

skadelig virkning på leveren.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Du må ikke bruge YERVOY, hvis du er gravid, medmindre lægen specifikt anbefaler det.

YERVOYs virkning hos gravide kvinder kendes ikke, men det er muligt, at det aktive stof ipilimumab

kan skade det ufødte barn.

Du skal anvende sikker prævention, mens du behandles med YERVOY, hvis du er en kvinde i

den fødedygtige alder.

Fortæl det til lægen, hvis du bliver gravid, mens du anvender YERVOY.

Man ved ikke, om ipilimumab udskilles i mælken. Det forventes dog ikke, at spædbarnet eksponeres

for ipilimumab i nogen betydelig grad gennem mælken, og der forventes ingen påvirkning af det

ammede spædbarn. Spørg lægen, om du må amme under eller efter behandlingen med YERVOY.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller cykel og anvend ikke maskiner, hvis du har fået YERVOY, medmindre du er

sikker på, at du har det godt. Træthed og svaghedsfølelse er en meget almindelig bivirkning ved

YERVOY. Dette kan påvirke din evne til at køre bil, cykle eller betjene maskiner.

YERVOY indeholder natrium

Fortæl det til lægen, inden du får YERVOY, hvis du er på en diæt med lavt natriumindhold (lavt

saltindhold). YERVOY indeholder 2,3 mg natrium pr. ml koncentrat.

3.

Sådan skal du bruge YERVOY

Sådan får du YERVOY

Du vil få YERVOY på et hospital eller en klinik under opsyn af en erfaren læge.

Når YERVOY gives alene til behandling af hudkræft, vil du få YERVOY som en intravenøs infusion

(som drop) i en vene over en periode på 90 minutter.

Hvis du får YERVOY sammen med nivolumab til behandling af hudkræft, vil du få de første 4 doser

som en infusion over en periode på 90 minutter med 3 ugers mellemrum (kombinationsfasen).

Herefter vil du få nivolumab som en infusion over en periode på 30 eller 60 minutter hver 2. eller 4.

uge, alt afhængigt af den dosis, du modtager (enkeltstoffasen).

Hvis du får YERVOY sammen med nivolumab til behandling af fremskreden nyrekræft. De første

4 doser vil du få som en infusion givet over en periode på 30 minutter og med 3 ugers mellemrum

(kombinationsfasen). Herefter vil du få nivolumab som en infusion over en periode

på 30 eller 60 minutter hver 2. eller 4. uge, alt afhængigt af den dosis, du modtager (enkeltstoffasen).

Så meget YERVOY skal du have

Når YERVOY gives alene til behandling af hudkræft, er den anbefalede dosis 3 mg ipilimumab pr.

kilogram kropsvægt.

Den mængde YERVOY du får, bliver beregnet ud fra din kropsvægt. Afhængig af din dosis vil hele

eller noget af indholdet i YERVOY hætteglasset blive fortyndet med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvæske eller 50 mg/ml (5 %) glucose injektionsvæske før brug. Det kan være nødvendigt at

anvende mere end et hætteglas for at opnå den nødvendige dosis.

Du vil blive behandlet med YERVOY en gang hver 3. uge med i alt 4 doser. Du vil muligvis bemærke

nye læsioner eller forværring af allerede eksisterende læsioner på huden, hvilket kan forventes, når du

behandles med YERVOY. Lægen vil fortsætte med at give dig YERVOY op til i alt 4 doser, afhængig

af hvordan du tolererer behandlingen.

Hvis YERVOY gives sammen med nivolumab til behandlingen af hudkræft, er den anbefalede dosis

YERVOY 3 mg ipilimumab pr. kilogram kropsvægt hver 3. uge for de første 4 doser

(kombinationsfasen). Herefter er den anbefalede dosis af nivolumab 240 mg hver 2. uge eller 480 mg

hver 4. uge (enkeltstoffasen).

Hvis YERVOY gives sammen med nivolumab til behandlingen af fremskreden nyrekræft, er den

anbefalede dosis YERVOY 1 mg ipilimumab pr. kilogram kropsvægt hver 3. uge for de første 4 doser

(kombinationsfasen). Herefter er den anbefalede dosis af nivolumab 240 mg hver 2. uge eller 480 mg

hver 4. uge (enkeltstoffasen).

Hvis du har glemt at bruge YERVOY

Det er meget vigtigt, at du overholder alle dine aftaler om behandling med YERVOY. Hvis du

glemmer en aftale, skal du spørge lægen om at få en ny aftale.

Hvis du holder op med at bruge YERVOY

Hvis du stopper med behandlingen, kan virkningen af medicinen ophøre. Du må ikke stoppe

behandlingen med YERVOY, medmindre du har aftalt det med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du får YERVOY sammen med nivolumab, vil du få nivolumab først og derefter YERVOY.

Du skal læse indlægssedlen for nivolumab, så du kender dette lægemiddel. Tal med din læge, hvis du

har spørgsmål om dette lægemiddel.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Lægen

vil tale med dig om disse bivirkninger og forklare dig om risikoen og fordelen ved behandlingen.

Vær opmærksom på vigtige symptomer på inflammation (betændelseslignende tilstand)

YERVOY virker på dit immunsystem og kan forårsage inflammation i dele af din krop.

Inflammation kan medføre alvorlige skader i din krop og nogle inflammationstilstande kan være

livstruende.

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret hos patienter, der har fået 3 mg/kg ipilimumab alene:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

manglende appetit

diarré (vandig, løs eller blød afføring), opkastning eller kvalme

hududslæt, kløe

træthed eller svaghedsfølelse, reaktion på injektionssted, feber

Fortæl det straks til lægen, hvis du får et eller flere af disse bivirkninger.

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10 personer)

tumorsmerter

nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen, hvilket kan medføre træthed eller vægtstigning, nedsat

funktion (hypopituitarisme) af eller betændelseslignende reaktion (hypofysitis) i hypofysen, der

er placeret nederst i hjernen

væskemangel

forvirring

nerveskader (medfører smerter, svaghed og kramper), svimmelhed, hovedpine

sløret syn, øjensmerter

lavt blodtryk, forbigående rødme i ansigtet og på halsen, intens varmefølelse med svedudbrud

og hurtig hjertebanken

åndenød (dyspnø), hoste

blødning i maven eller tarmene, tarmbetændelse (tyktarmsbetændelse), forstoppelse, halsbrand,

mavesmerter

unormal leverfunktion

betændelseslignende reaktion (inflammation) på indersiden af visse organer

inflammation og rødme på huden, farveændringer som pletter på huden (vitiligo), nældefeber

(kløende, hævet udslæt), hårtab eller udtynding af håret, voldsom nattesved, tør hud

muskelsmerter og ledsmerter (artralgi), muskelkramper

kulderystelser, manglende energi, væskeansamlinger (hævelse), smerter

influenza‑lignende sygdom

vægttab

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger.

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 personer)

alvorlig bakterieinfektion i blodet (sepsis, septisk shock), betændelse i hjernen eller rygraden,

betændelse i maven og tarmene, betændelse i tarmvæggen (medfører feber, opkastning og

mavesmerter), urinvejsinfektion, infektion i de øvre luftveje

en række symptomer, der skyldes kræften i kroppen som f.eks. høj calcium- og

kolesterolkoncentration i blodet og lavt blodsukkerniveau (paraneoplastisk syndrom)

allergisk reaktion

nedsat udskillelse af de hormoner, der dannes i binyrerne (kirtler placeret over nyrerne), øget

funktion af skjoldbruskkirtlen, hvilket kan medføre hurtig hjerterytme, svedudbrud og vægttab,

nedsat funktion af kirtler der producerer kønshormoner

nedsat funktion af binyrerne på grund af nedsat funktion af hypothalamus (del af hjernen)

en række stofskiftekomplikationer efter kræftbehandling karakteriseret ved høje koncentrationer

af kalium og phosphat i blodet og lav koncentration af calcium i blodet (tumorlysesyndrom)

ændret psykisk velbefindende, depression, nedsat seksualdrift

alvorlig og muligvis dødelig nervebetændelse, som medfører smerter, svaghed eller lammelse i

arme og ben (Guillain‑Barrés syndrom), besvimelse, nervebetændelse i hjernen, voldsom

væskeophobning i hjernen, problemer med koordinering af bevægelser (ataksi), rysten,

kortvarig, ufrivillig muskeltrækning, talebesvær

øjenbetændelse (konjunktivitis), blødning i øjnene, betændelse i den farvede del af øjet, nedsat

syn, følelse af et fremmedlegeme i øjet, hævede øjne, der løber i vand, hævede øjne,

inflammation i øjenlågene

uregelmæssig eller unormal hjerterytme

betændelse i blodårerne, sygdom i blodårerne, nedsat blodtilførsel til arme og ben, lavt blodtryk,

når man rejser sig op

voldsomt vejrtrækningsbesvær, væskeophobning i lungerne, lungebetændelse, høfeber

perforering af tarmene, betændelse i hinden på indersiden af mavesækken, betændelse i

tyndtarmen, betændelse i tarmen eller bugspytkirtlen (pancreatitis), mavesår, mundsår og

forkølelsessår (stomatitis), betændelse i spiserøret, tilstopning af tarmen

leversvigt, leverbetændelse, forstørret lever, gulfarvning af huden eller øjnene (gulsot)

alvorlig og muligvis dødelig afskalning af huden (toksisk epidermal nekrolyse)

muskelbetændelse med smerter eller stivhed i hoften og skulderen, ledsmerter (artralgi)

hævelse af skjoldbruskkirtlen, betændelseslignende reaktion i nyrerne eller i

centralnervesystemet

inflammation i flere organer

inflammation i skeletmuskulaturen

muskelsvaghed

nyresvigt, nyresygdom

manglende menstruation

multiorgansvigt ‑ en reaktion forbundet med infusionen af medicinen

ændret hårfarve

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger.

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

betændelsessygdom i blodårerne (som regel i arterierne i hovedet)

inflammation i endetarmsåbningen og indersiden af endetarmen (kendetegnet ved blodig

afføring og hyppig afføring)

hudsygdom kendetegnet ved tørre, røde pletter dækket af skæl (psoriasis)

betændelse og rødme af huden (erythema multiforme)

en bestemt type hudreaktion kendetegnet ved udslæt sammen med en eller flere af følgende

træk: feber, hævelse af ansigt eller lymfekirtler, øget mængde eosinofile celler (en bestemt slags

hvide blodlegemer), påvirkning af lever, nyrer eller lunger (en reaktion kaldet DRESS).

løsning af hinde bagerst i øjet (serøs nethindeløsning)

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger.

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

Alvorlig, muligvis livstruende allergisk reaktion

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger.

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.

Derudover er følgende ikke almindelige (kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 personer)

bivirkninger blevet rapporteret hos patienter, som i kliniske forsøg fik andre doser end 3 mg/kg

YERVOY:

række af symptomer (meningitis): nakkestivhed, følsomhed over for stærkt lys og hovedpine,

influenza-lignende ubehag

betændelse i hjertemusklen, svaghed i hjertemusklen, væske omkring hjertet

betændelse i leveren eller skjoldbruskkirtlen, små knuder af inflammationsceller (celler, der er

involveret i kroppens selvforsvar mod diverse skadelige stimuli) i forskellige organer i kroppen

bughulebetændelse

smertefulde hudlæsioner på arme, ben og ansigt (erythema nodosum)

overaktiv hypofyse

nedsat funktion af biskjoldbruskkirtlen

øjenbetændelse, inflammation i øjenmuskulaturen

nedsat hørelse

dårlig blodcirkulation som gør fingre og tæer følelsesløse eller hvide

vævsskader i hænder og fødder med rødme, hævelse og blæredannelse

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger.

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.

Andre rapporterede bivirkninger (frekvens ikke kendt) inkluderer:

en type sygdom med blæredannelse på huden (kaldet pemphigoid)

en tilstand hvor immunsystemet laver for mange infektions-bekæmpende celler kaldet

histiocytter og lymfocytter, der kan forårsage forskellige symptomer (kaldet hæmatofagisk

histiocytose)

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger.

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.

Ændringer i testresultater

YERVOY kan ændre resultaterne af de tests lægen har udført. Disse tests kan være:

en ændret mængde af røde blodlegemer (som transporterer ilt) i blodet, hvide blodlegemer (som

er vigtige for at kunne bekæmpe infektioner) eller blodplader (celler der hjælper blodet til at

størkne)

unormalt udsving af hormon- og leverenzymniveauer i blodet

unormal leverfunktionstest

unormal koncentration af calcium, natrium, phosphat eller kalium i blodet

blod eller protein i urinen

unormalt høj alkalinitet i blodet og andet kropsvæv

manglende evne hos nyrerne til at fjerne syre fra blodet

antistoffer i blodet rettet mod visse af dine egne celler

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret, når ipilimumab er givet i kombination med nivolumab:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (hvilket kan medføre træthed eller vægtstigning), øget

funktion af skjoldbruskkirtlen (som kan medføre hurtig hjerterytme (puls), svedudbrud og

vægttab)

manglende appetit

hovedpine

åndenød (dyspnø)

betændelseslignende reaktion i tarmene (colitis), diarré (vandig, løs eller blød afføring),

opkastning eller kvalme, mavesmerter

hududslæt, undertiden med blærer, kløe

smerter i muskler og knogler (muskuloskeletale smerter) og smerter i led (artralgi)

træthed eller svaghedsfølelse, feber

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger.

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

alvorlig lungeinfektion (lungebetændelse), infektioner i de øvre luftveje, øjenbetændelse

(konjunktivitis)

øget antal eosinofiler (en bestemt type af hvide blodlegemer)

allergisk reaktion, reaktioner i forbindelse med infusion af medicinen

nedsat udskillelse af de hormoner, der dannes i binyrerne (kirtler placeret over nyrerne), nedsat

funktion (hypopituitarisme) af hypofysen eller betændelseslignende reaktion (hypofysitis) i

hypofysen (sidder nederst i hjernen), hævelse af skjoldbruskkirtlen, sukkersyge (diabetes)

dehydrering

betændelseslignende reaktion i leveren

betændelseslignende reaktion i nerverne (som medfører følelsesløshed, svaghed, snurrende

fornemmelse eller brændende smerter i arme og ben), svimmelhed

øjenbetændelse (med rødme og smerter), sløret syn

hurtig hjerterytme (puls)

forhøjet blodtryk (hypertension)

betændelseslignende reaktion i lungerne (pneumonitis, med hoste og vejrtrækningsbesvær),

blodpropper, væske omkring lungerne, hoste

mundsår og forkølelsessår (stomatitis), betændelseslignende reaktion i bugspytkirtlen

(pancreatitis), forstoppelse, mundtørhed

pletvise farveændringer af huden (vitiligo), tør hud, hudrødme, unormalt hårtab eller udtynding af

håret, nældefeber (kløende, hævet udslæt)

en betændelseslignende reaktion (inflammation) i led (artritis), muskelkramper, muskelsvaghed

nyresvigt (inklusive pludseligt tab af nyrefunktion)

væskeansamlinger (hævelse), smerter, brystsmerter, kulderystelser

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger.

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

bronkitis

midlertidig og reversibel ikke-infektiøs betændelse i de beskyttende membraner, der dækker

hjernen og rygmarven (aseptisk meningitis)

kroniske sygdomme forbundet med ophobning af betændelsesceller i forskellige organer og væv,

oftest i lungerne (sarkoidose)

syrestoffer i blodet som følge af sukkersyge (diabetisk ketoacidose)

forhøjet syreindhold i blodet

midlertidig betændelseslignende reaktion i nerverne, der medfører smerter, svaghed og lammelse

af arme og ben (Guillain-Barré syndrom); nerveskade, som medfører følelsesløshed og svaghed

(polyneuropati); betændelseslignende reaktion i nerverne; dropfod (peroneusparese);

betændelseslignende reaktion i nerverne, som skyldes, at kroppen angriber sig selv, og som

medfører følelsesløshed, svaghed og en stikkende eller brændende smerte (autoimmun neuropati),

svaghed i muskulaturen og øget træthed uden svind af muskelvæv (myasthenia gravis)

betændelse i hjernen

ændret hjerterytme eller hjertefrekvens, uregelmæssig eller unormal hjerterytme, en

betændelseslignende reaktion (inflammation) i hjertemusklen

perforering af tarmene, betændelseslignende reaktion i maven (gastritis), betændelseslignende

reaktion i tolvfingertarmen

hudsygdom med fortykkede røde områder på huden, ofte med sølvagtige skæl (psoriasis), alvorlig

hudsygdom med røde, ofte kløende knopper, som ligner mæslingeudslæt, og som begynder på

arme og ben, og nogle gange i ansigtet og på resten af kroppen (erythema multiforme)

alvorlig og muligvis dødelig afskalning af huden (Stevens-Johnsons syndrom)

kronisk sygdom i leddene (spondylartropati), sygdom, hvor immunsystemet angriber de kirtler,

der producerer kropsvæsker som tårer og spyt (Sjögrens syndrom), muskelsmerter, ømme eller

svage muskler, som ikke skyldes fysisk aktivitet (myopati), en betændelseslignende reaktion i

musklerne (myositis), stivhed i muskler og led, muskelkramper (rhabdomyolyse),

betændelseslignende reaktion (inflammation) i musklerne med smerter og stivhed (polymyalgia

rheumatica)

nyrebetændelse

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger.

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer)

alvorlig og muligvis dødelig afskalning af huden (toksisk epidermal nekrolyse)

løsning af hinde bagerst i øjet (serøs nethindeløsning)

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger.

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.

Andre bivirkninger, som er blevet rapporteret (hyppighed ikke kendt) med ipilimumab i

kombination med nivolumab, inkluderer:

afstødning af transplanterede solide organer

en række stofskiftekomplikationer efter kræftbehandling karakteriseret ved høje koncentrationer af

kalium og phosphat i blodet og lav koncentration af calcium i blodet (tumorlysesyndrom)

en betændelseslignende sygdom (højst sandsynligt af autoimmun oprindelse), der påvirker øjnene,

huden og membranerne i ørerne, hjernen og rygmarven (Vogt-Koyanagi-Harada syndrom)

betændelseslignende reaktion i sækken, der ligger omkring hjertet, og ophobning af væske

omkring hjertet (sygdomme i perikardiet)

Ændringer i prøveresultater

YERVOY i kombination med nivolumab kan ændre resultaterne af de tests lægen har udført. Disse

kan være:

unormale prøveresultater for leverfunktionen (øget mængde af leverenzymerne aspartat-

aminotransferase, alanin-aminotransferase eller alkalisk phosphatase i blodet, øget indhold af

nedbrydningsproduktet bilirubin i blodet)

unormale prøveresultater for nyrefunktionen (øget mængde kreatinin i blodet)

høje (hyperglykæmi) eller lave (hypoglykæmi) blodsukkerniveauer

nedsat antal røde blodlegemer (som transporterer ilt), hvide blodlegemer (som er vigtige for at

kunne bekæmpe infektioner) eller blodplader (celler der hjælper blodet til at størkne)

øget mængde af enzymet, der nedbryder fedtstoffer, og af enzymet, der nedbryder stivelse

forhøjet eller nedsat mængde calcium eller kalium

forhøjet eller nedsat mængde magnesium eller natrium i blodet

vægttab

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten på hætteglasset efter

Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C ‑ 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Eventuelt resterende infusionsvæske må ikke opbevares til senere brug. Ikke anvendte lægemidler

samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

YERVOY 5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml koncentrat indeholder 5 mg ipilimumab.

Et 10 ml hætteglas indeholder 50 mg ipilimumab.

Et 40 ml hætteglas indeholder 200 mg ipilimumab.

Ipilimumab er et fuldt humant anti-CTLA-4 monoklonalt antistof (IgG1κ) fremstillet ved rekombinant

DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstre.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

En ml koncentrat indeholder 0,1 mmol natrium, hvilket svarer til 2,30 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

Klar til let opaliserende, farveløs til lysegul væske, der kan indeholde lyse (få) partikler og har en pH

på 7,0 og en osmolaritet på 260-300 mOsm/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Melanom

YERVOY som monoterapi er indiceret til behandling af fremskredent (inoperabelt eller metastatisk)

melanom hos voksne og unge på 12 år og derover (se pkt. 4.4).

YERVOY i kombination med nivolumab er indiceret til behandling af fremskredent (inoperabelt eller

metastatisk) melanom hos voksne.

I forhold til nivolumab-monoterapi er en forbedring af progressionsfri overlevelse (PFS) og samlet

overlevelse (OS) for kombinationen af nivolumab og ipilimumab udelukkende dokumenteret hos

patienter med lav PD-L1-tumorekspression (se pkt. 4.4 og 5.1).

Renalcellekarcinom (RCC)

YERVOY i kombination med nivolumab er indiceret til førstelinjebehandling af voksne patienter med

fremskredent renalcellekarcinom i mellem- eller højrisikogruppen (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal initieres og superviseres af en læge med erfaring i cancerbehandling.

Dosering

YERVOY som monoterapi

Melanom

Voksne og unge på 12 år og derover

Den anbefalede induktionsbehandling med YERVOY er 3 mg/kg administreret intravenøst over en

periode på 90 minutter hver 3. uge til i alt 4 doser. Patienten bør få hele induktionsbehandlingen

(4 doser) afhængig af tolerance, uanset eventuel opståen af nye læsioner eller vækst af allerede

eksisterende læsioner. Vurdering af tumorrespons bør først foretages efter afslutning af

induktionsbehandlingen.

YERVOY i kombination med nivolumab

Melanom

Den anbefalede dosis er 3 mg/kg ipilimumab i kombination med 1 mg/kg nivolumab administreret

intravenøst hver 3. uge for de første 4 doser. Dette efterfølges af fase 2, hvor nivolumab administreres

som monoterapi intravenøst, enten som 240 mg hver 2. uge eller som 480 mg hver 4. uge, som angivet

i Tabel 1. For monoterapifasen, bør den første dosis af nivolumab administreres;

3 uger efter den sidste dosis af nivolumab og ipilimumab i kombination, hvis der anvendes 240 mg

hver 2. uge; eller

6 uger efter den sidste dosis af nivolumab og ipilimumab i kombination, hvis der anvendes 480 mg

hver 4. uge.

Tabel 1:

Anbefalede doser og infusionstider for intravenøs administration af ipilimumab

o

g nivolumab i kombination

Kombinationsfase, hver

3. uge for

4 doseringscyklusser

Monoterapifase

Nivolumab

1 mg/kg over 30 minutter

240 mg hver 2. uge over 30 minutter eller

480 mg hver 4. uge over 60 minutter

Ipilimumab

3 mg/kg over 90 minutter

Renalcellekarcinom

Den anbefalede dosis er 1 mg/kg ipilimumab i kombination med 3 mg/kg nivolumab administreret

intravenøst hver 3. uge for de første 4 doser. Dette efterfølges af fase 2, hvor nivolumab administreres

som monoterapi intravenøst, enten som 240 mg hver 2. uge eller som 480 mg hver 4. uge, som angivet

i Tabel 2. For monoterapifasen, bør den første dosis af nivolumab administreres;

3 uger efter den sidste dosis af ipilimumab og nivolumab i kombination, hvis der anvendes 240 mg

hver 2. uge; eller

6 uger efter den sidste dosis af ipilimumab og nivolumab i kombination, hvis der anvendes 480 mg

hver 4. uge.

Tabel 2:

Anbefalede doser og infusionstider for intravenøs administration af ipilimumab

og nivolumab i kombination

Kombinationsfase, hver

3. uge for

4 doseringscyklusser

Monoterapifase

Nivolumab

3 mg/kg over 30 minutter

240 mg hver 2. uge over 30 minutter eller

480 mg hver 4. uge over 60 minutter

Ipilimumab

1 mg/kg over 30 minutter

Behandling med YERVOY i kombination med nivolumab bør fortsættes for de fire doser i

kombinationsterapi, så længe der observeres en klinisk gavnlig effekt, eller indtil patienten ikke

længere tolererer behandlingen. Der er set atypisk respons (dvs. en indledende forbigående øgning af

tumorstørrelse eller små nye læsioner i de første få måneder efterfulgt af tumorreduktion). Det

anbefales at fortsætte behandlingen med YERVOY i kombination med nivolumab hos klinisk stabile

patienter, der indledningsvist udviser tegn på sygdomsprogression, indtil sygdomsprogression er

bekræftet.

Kontrol af levertal og thyreoideafunktionen skal vurderes inden behandlingsstart og inden hver

YERVOY-dosis. Derudover skal alle tegn eller symptomer på immunrelaterede bivirkninger, herunder

diarre og colitis, vurderes under behandling med YERVOY (se Tabel 3A, 3B og pkt. 4.4).

Børn under 12 år

Ipilimumabs sikkerhed og virkning hos børn under 12 år er ikke klarlagt.

Permanent seponering af behandling eller udsættelse af dosis

Behandling af immunrelaterede bivirkninger kan nødvendiggøre udsættelse af en dosis eller

permanent seponering af YERVOY og påbegyndelse af behandling med systemisk højdosis

kortikosteroid. I visse tilfælde kan samtidig behandling med anden immunsuppressiv behandling

overvejes (se pkt. 4.4).

Dosisstigning eller -reduktion frarådes. På baggrund af individuel sikkerhed og tolerance kan

udsættelse af dosis eller seponering være nødvendig.

Retningslinjer for permanent seponering eller udsættelse af doser fremgår af Tabel 3A og 3B for

YERVOY som monoterapi og af Tabel 3C for YERVOY i kombination med nivolumab eller

administration af anden fase af behandlingen (nivolumab som monoterapi) efterfulgt af

kombinationsbehandling. Detaljerede retningslinjer for behandling af immunrelaterede bivirkninger er

beskrevet i pkt. 4.4.

Tabel 3A

Hvornår bør YERVOY som monoterapi seponeres permanent

YERVOY skal seponeres permanent hos patienter med følgende bivirkninger. Håndtering af

sådanne bivirkninger kan også kræve behandling med systemisk højdosis kortikosteroid, hvis det

er vist eller ved mistanke om, at de er immunrelaterede (se pkt. 4.4 for detaljerede retningslinjer

for behandling).

Svære eller livstruende bivirkninger

NCI-CTCAE v4 Grad

a

Gastrointestinal:

Svære symptomer (mavesmerter, kraftig diarre eller signifikant

ændring i hyppigheden af afføring, blod i afføringen,

gastrointestinal blødning, gastrointestinal perforation)

Grad 3 eller 4 diarre eller colitis

Hepatisk:

Svær forhøjelse af aspartataminotransferase (ASAT),

alaninaminotransferase (ALAT) eller total-bilirubin eller

symptomer på hepatotoksicitet

Grad 3 eller 4 forhøjelse i

ASAT, ALAT eller total-

bilirubin

Hud:

Livstruende hududslæt (herunder Stevens-Johnson syndrom

eller toksisk epidermal nekrolyse) eller svær, udbredt pruritus,

der påvirker daglige aktiviteter eller kræver medicinsk

behandling

Grad 4 udslæt eller Grad 3

pruritus

Neurologisk:

Nyopstået eller forværret svær motorisk eller sensorisk

neuropati

Grad 3 eller 4 motorisk eller

sensorisk neuropati

Andre organsystemer

b

:

(f.eks. nefritis, pneumonitis, pancreatitis, ikke-infektiøs

myokarditis)

≥ Grad 3 immunrelaterede

reaktioner

≥ Grad 2 for immunrelaterede

øjensygdomme, der IKKE

responderer på topikal

immunosuppressiv behandling

Toksicitetsgrader er i henhold til National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events.

Version 4.0 (NCI-CTCAE v4).

Alle andre bivirkninger, som er vist eller mistænkes for at være immunrelaterede, bør klassificeres i henhold til

CTCAE. Beslutningen om at seponere YERVOY bør være baseret på sværhedsgrad.

Patienter med svær (Grad 3 eller 4) endokrinopati, som kontrolleres med hormonsubstitutionsbehandling, kan

eventuelt fortsætte med behandlingen.

Tabel 3B

Hvornår bør en planlagt dosis af YERVOY som monoterapi

udsættes

YERVOY-dosis

a

udsættes hos patienter med følgende bivirkninger. Se pkt. 4.4 for udførlige

retningslinjer for behandling.

Lette til moderate immunrelaterede bivirkninger

Handling

Gastrointestinal:

Moderat diarre eller colitis, som enten ikke kontrolleres med

medicinsk behandling eller vedvarer (5-7 dage) eller recidiverer

1. Udsæt dosis indtil bivirkning

svinder til Grad 1 eller Grad 0

(eller vender tilbage til samme

niveau som ved behandlingsstart).

2. Hvis remission, genoptages

behandling.

3. Hvis remission ikke er indtrådt,

udsættes doserne fortsat indtil

remission, hvorefter behandlingen

genoptages.

4. YERVOY seponeres hvis

remission til Grad 1 eller Grad 0

eller tilbagevenden til samme

niveau som ved behandlingsstart

ikke indtræder.

Hepatisk:

Grad 2 forhøjelse i ASAT, ALAT eller total-bilirubin

Hud:

Moderat til svær (Grad 3)

hududslæt eller (Grad 2)

udbredt/intenst pruritus uanset ætiologi

Endokrin:

Alvorlige bivirkninger i de endokrine kirtler, som f.eks.

hypophysitis og tyroiditis, som ikke er tilstrækkeligt

kontrolleret med hormonsubstitutionsbehandling eller højdosis

immunosuppressiv behandling

Neurologisk:

Moderat (Grad 2)

uforklarlig motorisk neuropati,

muskelsvaghed eller sensorisk neuropati (som varer i mere end

4 dage)

Andre moderate bivirkninger

c

Dosisreduktion af YERVOY frarådes.

Toksicitetsgrader er i henhold til National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events.

Version 4.0 (NCI-CTCAE v4).

Alle andre bivirkninger i organsystemet, der anses for at være immunrelaterede, bør klassificeres i henhold til

CTCAE. Beslutningen om at udsætte en dosis bør være baseret på sværhedsgrad.

Indtil administration af alle 4 doser eller 16 uger efter første dosis afhængigt af, hvad der indtræder først.

Tabel 3C:

Anbefalede modifikationer for YERVOY i kombination med nivolumab

eller administration af anden fase af behandlingen (nivolumab monoterapi)

efterfulgt af kombinationsbehandling

Immunrelateret

bibivirkning

Sværhedsgrad

Behandlingsmodifikation

Immunrelateret

pneumonitis

Grad 2 pneumonitis

Dosis/doser udsættes, indtil

symptomerne forsvinder, radiografiske

anormaliteter bedres, og behandling med

kortikosteroider er afsluttet

Grad 3 eller 4 pneumonitis

Behandlingen seponeres permanent

Immunrelateret colitis

Grad 2 diarré eller colitis

Dosis/doser udsættes, indtil

symptomerne forsvinder, og eventuel

behandling med kortikosteroider er

afsluttet

Grad 3 eller 4 diarré eller colitis

Behandlingen seponeres permanent

Immunrelateret

hepatitis

Grad 2 forhøjelse af

aspartataminotransferase (ASAT),

alaninaminotransferase (ALAT)

eller total-bilirubin

Dosis/doser udsættes, indtil

laboratorieværdierne vender tilbage til

baseline, og eventuel behandling med

kortikosteroider er afsluttet

Grad 3 eller 4 forhøjelse i ASAT,

ALAT eller total-bilirubin

Behandlingen seponeres permanent

Immunrelateret

nefritis og nedsat

nyrefunktion

Grad 2 eller 3 kreatininstigning

Dosis/doser udsættes, indtil kreatinin

vender tilbage til baseline, og

behandling med kortikosteroider er

afsluttet

Grad 4 kreatininstigning

Behandlingen seponeres permanent

Immunrelaterede

endokrinopatier

Symptomatisk

grad 2 eller 3 hypotyroidisme,

hypertyroidisme, hypofysitis,

Grad 2 binyrebarkinsufficiens

Grad 3 diabetes

Dosis/doser udsættes, indtil

symptomerne forsvinder, og eventuel

behandling med kortikosteroider (for

symptomer på akut inflammation) er

afsluttet. Behandlingen bør fortsættes

under hormonsubstitutionsbehandling

så længe, der ikke er symptomer

Grad 4 hypotyroidisme

Grad 4 hypertyroidisme

Grad 4 hypofysitis

Grad 3 eller 4 binyrebarkinsufficiens

Grad 4 diabetes

Behandlingen seponeres permanent

Immunrelaterede

hudbivirkninger

Grad 3 udslæt

Dosis/doser udsættes, indtil

symptomerne forsvinder, og behandling

med kortikosteroider er afsluttet

Grad 4 udslæt

Behandlingen seponeres permanent

Stevens-Johnsons syndrom (SJS)

eller toksisk epidermal nekrolyse

(TEN)

Behandlingen seponeres permanent (se

pkt. 4.4)

Immunrelateret

myocarditis

Grad 2 myocarditis

Dosis/doser udsættes, indtil

symptomerne forsvinder, og behandling

med kortikosteroider er afsluttet

Tabel 3C:

Anbefalede modifikationer for YERVOY i kombination med nivolumab

eller administration af anden fase af behandlingen (nivolumab monoterapi)

efterfulgt af kombinationsbehandling

Grad 3 eller 4 myocarditis

Behandlingen seponeres permanent

Andre

immunrelaterede

bivirkninger

Grad 3 (første forekomst)

Dosis/doser udsættes

Grad 4 eller recidiverende grad 3;

vedvarende grad 2 eller 3 på trods af

behandlingsmodifikation; ikke

muligt at reducere

kortikosteroiddosis til 10 mg

prednison dagligt eller en dosis

ækvivalent hermed

Behandlingen seponeres permanent

Bemærk: Toksicitetsgrader er i henhold til National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse

Events Version 4.0 (NCI-CTCAE v4).

Anbefalinger for hormonsubstitutionsbehandling er beskrevet i pkt. 4.4.

Sikkerheden ved at genoptage behandlingen med ipilimumab i kombination med nivolumab hos patienter,

der tidligere har haft immunrelateret myocarditis, kendes ikke.

YERVOY i kombination med nivolumab skal seponeres permanent ved:

Grad 4 eller tilbagevendende grad 3 bivirkninger;

Vedvarende grad 2 eller 3 bivirkninger trods behandling.

Når YERVOY administreres i kombination med nivolumab og dosering af det ene stof udsættes, skal

dosering af det andet stof ligeledes udsættes. Hvis dosering genoptages efter at have været udsat, kan

enten kombinationsbehandling eller nivolumab-monoterapi genoptages baseret på en vurdering af den

enkelte patient.

Særlige populationer

Pædiatrisk population

YERVOYs sikkerhed og virkning hos børn under 12 år er ikke klarlagt. Der foreligger meget

begrænsede data. YERVOY bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Ældre

Der blev ikke rapporteret om nogen generel forskel på sikkerhed eller virkning mellem ældre (≥ 65 år)

og yngre patienter (< 65 år). Data fra førstelinje RCC-patienter ≥75 år er for begrænsede til at kunne

drage konklusioner for denne population (se pkt. 5.1). Det er ikke nødvendigt med dosisjustering til

denne population (se pkt. 5.1).

Nedsat nyrefunktion

YERVOYs sikkerhed og virkning er ikke undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion. Baseret på

farmakokinetiske resultater fra denne population er dosisjustering ikke nødvendig hos patienter med

let til moderat nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

YERVOYs sikkerhed og virkning er ikke undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion. Baseret

på populationsfarmakokinetiske data er dosisjustering ikke nødvendig hos patienter med let nedsat

leverfunktion (se pkt. 5.2). YERVOY skal administreres med forsigtighed til patienter med

aminotransferaseniveauer ≥ 5 x ULN (øvre grænse for normalområdet) eller bilirubinniveauer > 3 x

ULN ved behandlingsstart (se pkt. 5.1).

Administration

YERVOY er til intravenøs anvendelse. Den anbefalede infusionsperiode er 30 eller 90 minutter,

afhængigt af dosen.

YERVOY kan anvendes til intravenøs administration uden fortynding eller kan fortyndes i

natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske eller glucose 50 mg/ml (5 %) injektionsvæske til en

koncentration på mellem 1 og 4 mg/ml.

YERVOY må ikke administreres intravenøst som hurtig bolus (”push injection”) eller bolusinjektion.

Når YERVOY administreres i kombination med nivolumab, skal nivolumab administreres først og

efterfølges af YERVOY på den samme dag. Der skal anvendes separate infusionsposer og -filtre til

hver infusion.

For instruktioner om forberedelse og håndtering af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ipilimumab i kombination med nivolumab

Når ipilimumab administreres i kombination med nivolumab, bør produktresuméet for nivolumab

læses inden behandlingen indledes. Se produktresuméet for nivolumab for at få yderligere oplysninger

om advarsler og forsigtighedsregler forbundet med behandling med nivolumab. De fleste

immunrelaterede bivirkninger forbedredes eller forsvandt med passende behandling, herunder

kortikosteroidbehandling og behandlingsmodifikationer (se pkt. 4.2). Immunrelaterede bivirkninger

forekom med større hyppighed, når nivolumab blev administreret i kombination med ipilimumab

sammenlignet med nivolumab som monoterapi.

Kardielle og pulmonale bivirkninger, herunder lungeemboli, er også rapporteret i forbindelse med

kombinationsbehandling. Patienterne bør monitoreres løbende for kardielle og pulmonale

bivirkninger. Før og regelmæssigt under behandlingen bør patienten monitoreres for kliniske tegn,

symptomer og abnorme laboratorieværdier, som kan være tegn på elektrolytforstyrrelser og

dehydrering. Ipilimumab i kombination med nivolumab bør seponeres ved livstruende eller

tilbagevendende alvorlige kardielle og pulmonale bivirkninger (se pkt. 4.2).

Patienterne bør monitoreres løbende (som minimum i op til 5 måneder efter den sidste dosis), da

bivirkninger ved ipilimumab i kombination med nivolumab kan opstå på et hvilket tidspunkt under

eller efter seponering af behandlingen.

Immunrelaterede reaktioner

Ipilimumab er associeret med inflammatoriske bivirkninger forårsaget af øget eller overdreven

immunaktivitet (immunrelaterede bivirkninger), hvilket sandsynligvis er relateret til dets

virkningsmekanisme. Immunrelaterede bivirkninger, som kan være svære eller livstruende, kan

omfatte mave‑tarmkanal, lever, hud, nervesystemet, det enokrine system eller andre organsystemer.

Mens de fleste immunrelaterede bivirkninger opstod i induktionsperioden, er der også rapporter om

sent opståede bivirkninger måneder efter den sidste ipilimumab‑dosis. Medmindre der er identificeret

en alternativ ætiologi, skal diarre, hyppigere afføring, blod i afføringen, forhøjelse af levertallene,

udslæt og endokrinopati betragtes som inflammatoriske og relaterede til ipilimumab. Tidlig diagnose

og passende behandling er væsentlig for at minimere livstruende komplikationer.

Systemiske højdosis kortikosteroider med eller uden yderligere immunosuppressiv terapi kan være

nødvendig til behandling af alvorlige immunrelaterede bivirkninger.

Specifikke retningslinjer for behandling af immunrelaterede bivirkninger i forbindelse med

ipilimumab som monoterapi og i kombination med nivolumab er beskrevet nedenfor.

Ved mistanke om immunrelaterede bivirkninger bør den nødvendige evaluering udføres for at

bekræfte ætiologi eller udelukke andre årsager. Afhængigt af bivirkningens sværhedsgrad bør

ipilimumab eller ipilimumab i kombination med nivolumab udsættes og kortikosteroider

administreres. Hvis immunsuppression med kortikosteroider anvendes til behandling af en bivirkning,

der er opstået som følge af en kombinationsbehandling, skal nedtrapning over mindst 1 måned

initieres, når der er opnået bedring. Hurtig nedtrapning kan medføre forværring eller tilbagevenden af

bivirkningen. Non-kortikosteroid immunsuppressiv behandling bør tilføjes, hvis der opstår forværring,

eller der ikke sker bedring, på trods af anvendelse af kortikosteroider.

Ipilimumab i kombination med nivolumab bør ikke genoptages, mens patienten får immunsuppressive

doser af kortikosteroid eller anden immunsuppressiv behandling. Antibiotika bør anvendes

profylaktisk for at forebygge opportunistiske infektioner hos patienter, der får immunsuppressiv

behandling.

Ipilimumab i kombination med nivolumab skal seponeres permanent i tilfælde af enhver recidiverende

alvorlig immunrelateret bivirkning og enhver livstruende immunrelateret bivirkning.

Immunrelaterede gastrointestinale bivirkninger

Ipilimumab som monoterapi

Ipilimumab er associeret med svære immunrelaterede gastrointestinale bivirkninger. Der er rapporteret

om dødsfald på grund af gastrointestinal perforation i kliniske forsøg (se pkt. 4.8).

Hos patienter med fremskredent (inoperabelt eller metastatisk) melanom, som fik Ipilimumab 3 mg/kg

monoterapi i et fase 3 studie (MDX010-20, se pkt. 5.1), var mediantiden til indtræden af svære eller

dødelige (Grad 3-5) immunrelaterede gastrointestinale bivirkninger 8 uger (5 til 13 uger) efter

behandlingsstart. Med protokolspecificerede retningslinjer for behandling indtrådte remission/ophør af

bivirkningerne (defineret som bedring til let [Grad 1] eller derunder eller til samme sværhedsgrad som

ved behandlingsstart) i de fleste tilfælde (90 %) med en mediantid på 4 uger (0,6 til 22 uger) fra

indtræden til remission/ophør.

Patienten skal monitoreres for gastrointestinale tegn og symptomer, der kan indikere immunrelateret

colitis eller gastrointestinal perforation. Den kliniske tilstand kan omfatte diarre, hyppigere afføring,

mavesmerter eller hæmatokesi, med eller uden feber. I kliniske forsøg var immunrelateret colitis

associeret med tegn på slimhindeinflammation, med eller uden ulceration samt infiltration af

lymfocytter og neutrofile granulocytter. Efter markedsføring er der rapporteret om tilfælde af

cytomegalovirus (CMV)-infektion/reaktivering hos patienter med kortikosteroid-refraktær

immunrelateret colitis. Afføringen bør undersøges for infektioner ved forekomst af diarré eller colitis

for at udelukke infektiøse eller alternative ætiologier.

Anbefalinger for behandling af diarre eller colitis er baseret på symptomernes sværhedsgrad (ifølge

NCI-CTCAE v4 graduering af sværhedsgrad). Patienter med let til moderat (Grad 1 eller 2) diarre (en

stigning på op til 6 gange afføring pr. dag) eller mistænkt let til moderat colitis (f.eks. mavesmerter

eller blod i afføringen) kan eventuelt fortsætte med ipilimumab. Symptomatisk behandling (f.eks.

loperamid, væsketilskud) og tæt monitorering tilrådes. Hvis lette til moderate symptomer opstår igen

eller vedvarer i 5-7 dage, bør den planlagte dosis ipilimumab udsættes og behandling med

kortikosteroider (f.eks. prednison 1 mg/kg oralt en gang dagligt eller tilsvarende) initieres. Hvis

remission/ophør til Grad 0-1 eller tilbagevenden til samme niveau som ved behandlingsstart indtræder,

kan ipilimumab genoptages (se pkt. 4.2).

Ipilimumab skal seponeres permanent hos patienter med svær (Grad 3 eller 4) diarre eller colitis (se

pkt. 4.2), og intravenøs systemisk behandling med højdosis kortikosteroid bør straks initieres. (I

kliniske forsøg har man anvendt methylprednisolon 2 mg/kg/dag). Når først diarre og andre

symptomer er under kontrol, bør initiering af nedtrapning af kortikosteroiddosis baseres på en klinisk

vurdering. I kliniske forsøg resulterede hurtig nedtrapning (over en periode på < 1 måned) i tilbagefald

af diarre eller colitis hos nogle patienter. Patienten skal undersøges for tegn på gastrointestinal

perforation eller peritonitis.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/55223/2019

EMEA/H/C/002213

Yervoy (ipilimumab)

En oversigt over Yervoy og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Yervoy, og hvad anvendes det til?

Yervoy er et kræftlægemiddel, der anvendes hos voksne og unge fra 12 år med fremskredent

melanom (en type hudkræft) og hos voksne med fremskredent renalcellekarcinom (nyrekræft).

Yervoy anvendes normalt i kombination med et andet lægemiddel, nivolumab, men kan også anvendes

alene til behandling af melanom.

Ved renalcellekarcinom gives Yervoy til patienter, som ikke tidligere er blevet behandlet, og som har

en moderat eller høj risiko for, at deres kræft forværres.

Yervoy indeholder det aktive stof ipilimumab.

Hvordan anvendes Yervoy?

Yervoy gives ved infusion (drop) i en vene over 90 minutter, og dosis afhænger af patientens

kropsvægt.

Når Yervoy anvendes alene, skal patienten have i alt 4 doser, der gives hver 3. uge. Når Yervoy

anvendes sammen med nivolumab, skal patienten have i alt 4 doser Yervoy og nivolumab, der gives

hver 3. uge, efterfulgt af behandling med nivolumab alene.

Lægen kan udsætte doserne, hvis der opstår visse bivirkninger, og helt standse behandlingen, hvis

bivirkningerne er svære.

Yervoy udleveres kun efter recept, og behandlingen bør påbegyndes og overvåges af en speciallæge

med erfaring i behandling af kræft. For mere information om anvendelse af Yervoy, se indlægssedlen,

eller kontakt lægen eller apotekspersonalet.

Yervoy (ipilimumab)

EMA/55223/2019

Side 2/4

Hvordan virker Yervoy?

Det aktive stof i Yervoy, ipilimumab, er et monoklonalt antistof. Et monoklonalt antistof er en type

protein, der er udformet, så det genkender et bestemt mål i kroppen og bindes til det.

Ipilimumab øger antallet af og aktiviteten i en type hvide blodlegemer kaldet T-celler, der er en del af

immunsystemet, og som kan dræbe kræftceller. Det virker på T-cellerne ved at binde sig til og blokere

aktiviteten af proteinet CTLA-4, som styrer T-cellernes aktivitet.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Yervoy?

Fremskredent melanom

Af flere studier fremgår det, at Yervoy forlænger levetiden for patienter med fremskredent melanom.

I et studie med deltagelse af 676 voksne, hos hvem forudgående behandling for fremskredent

melanom ikke havde virket eller var holdt op med at virke, var den samlede overlevelsestid med

Yervoy, kombineret med et eksperimentelt lægemiddel kaldet "gp100", 10 måneder, sammenlignet

med 6 måneder for patienter, der udelukkende fik gp100.

I et studie med deltagelse af 502 voksne, hvis fremskredne melanom ikke tidligere var blevet

behandlet, levede patienter, der blev behandlet med høje doser af Yervoy og dacarbazin, i gennemsnit

i 11 måneder, sammenlignet med 9 måneder for dem, der fik placebo (en uvirksom behandling) plus

dacarbazin. Ca. en tredjedel af patienterne kunne dog ikke gennemføre behandlingen med Yervoy på

grund af bivirkninger.

I et studie med deltagelse af 727 voksne med fremskredent melanom levede patienter, der fik Yervoy,

3 mg/kg, i gennemsnit i omkring 12 måneder, sammenlignet med 16 måneder for dem, der fik

10 mg/kg. Patienter behandlet med den høje dosis havde dog flere bivirkninger og var derfor mindre

tilbøjelige til at gennemføre behandlingen. Af flere andre studier med deltagelse af tidligere

ubehandlede voksne fremgik det, at patienter, der blev behandlet med Yervoy, 3 mg/kg, i gennemsnit

levede i 13,5 måneder.

I to små studier med deltagelse af i alt 30 unge i alderen 12-18 år med fremskredent melanom

frembragte behandling med Yervoy samme indhold af lægemidlet i blodet som hos voksne.

Virkningerne af Yervoy hos unge forventes at svare til virkningerne hos voksne. Da lægemidlet kun er

undersøgt hos meget få unge, hersker der usikkerhed om lægemidlets bivirkninger. Alle unge, der

behandles med Yervoy, vil derfor blive overvåget tæt.

I to studier viste en kombination afYervoy og nivolumab sig sluttelig at være effektiv til behandling af

fremskredent melanom hos voksne, der ikke tidligere var behandlet, og hos hvem kræften dannede et

protein kaldet PD-L1. I det første af disse studier, hvori 945 voksne deltog, levede patienter, der blev

behandlet med Yervoy og nivolumab, i gennemsnit i 11,7 måneder uden sygdomsforværring,

sammenlignet med 6,9 måneder for dem, der blev behandlet med nivolumab alene, og 2,9 måneder

for dem, der blev behandlet med Yervoy alene. I det andet studie, hvori 142 voksne deltog, var

sygdommen under kontrol hos 56 % af de patienter, der fik Yervoy og nivolumab, sammenlignet med

9 % af dem, der fik Yervoy alene.

Fremskredent renalcellekarcinom

I et hovedstudie med deltagelse af 1 096 voksne med tidligere ubehandlet fremskredent

renalcellekarcinom blev behandling med Yervoy og nivolumab, sammenlignet med behandling med

sunitinib, et andet kræftlægemiddel mod renalcellekarcinom. Af resultaterne fremgik det, at hos

patienter med moderat eller høj risiko for sygdomsforværring levede patienter, der fik

kombinationsbehandlingen, samlet set længere end dem, der fik sunitinib. Efter 24 måneder var

Yervoy (ipilimumab)

EMA/55223/2019

Side 3/4

66,5 % af de patienter, der fik kombinationsbehandlingen, stadig i live, sammenlignet med 52,9 % af

dem, der fik sunitinib. Desuden reagerede 41,6 % af patienterne (177 ud af 423) på

kombinationsbehandlingen, sammenlignet med 26,5 % (112 ud af 416) af dem, der fik sunitinib.

Tidsrummet, hvor patienterne levede, uden at deres sygdom forværredes, var 11,6 måneder for

kombinationsbehandlingen, sammenlignet med 8,4 for behandlingen med sunitinib.

Hvilke risici er der forbundet med Yervoy?

Yervoy er almindeligvis forbundet med bivirkninger, der skyldes høj aktivitet i immunsystemet,

herunder svære reaktioner og betændelse. De fleste bivirkninger fortager sig ved passende behandling

eller ved ophør af behandlingen med Yervoy. De hyppigste bivirkninger (som kan forekomme hos mere

end 1 ud af 10 personer) er diarré, udslæt, kløe, træthed, kvalme, opkastning, nedsat appetit og

mavesmerter. Yderligere hyppige bivirkninger ved brug af Yervoy sammen med nivolumab omfatter

feber, reduceret eller forhøjet indhold af skjoldbruskkirtelhormoner, tyktarmsbetændelse (colitis),

ledsmerter, hovedpine og åndenød.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Yervoy fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Yervoy godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur bemærkede, at Yervoy forbedrer overlevelsen ved melanom, hvor

den samlede overlevelsesprocent er lav. De hyppigste bivirkninger ved lægemidlet er lette til

moderate. Da studierne af Yervoy kun har omfattet meget få unge, har virksomheden forpligtet sig til

at indsamle oplysninger om bivirkninger, herunder eventuelle følger for vækst og kønsmodning. Ved

behandlingen af fremskredent renalcellekarcinom vil Yervoy i kombination med nivolumab også øge

patienternes overlevelse, og bivirkningerne anses for acceptable.

Agenturet konkluderede, at fordelene ved Yervoy opvejer risiciene, og at det kan godkendes til

anvendelse i EU. Selv om overlevelsestiden ved behandling af melanom var længere ved en dosis på

10 mg/kg, anbefalede agenturet, at Yervoy anvendes i en dosis på 3 mg/kg, da den højere dosis gav

flere bivirkninger og ringere livskvalitet efter behandlingens start.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Yervoy?

Virksomheden, der markedsfører Yervoy, skal sørge for, at alle sundhedspersoner, som forventes at

ordinere Yervoy, såvel som alle patienter, får udleveret en folder med sikkerhedsinformation om

lægemidlet, herunder bivirkninger, der skyldes forhøjet immunsystemaktivitet. Patienterne skal

derudover have udleveret et patientinformationskort af deres læge med en sammenfatning af de

vigtigste sikkerhedsoplysninger om lægemidlet.

Da det ikke er klart, i hvor høj grad Yervoy bidrager til fordelene, når det gives i kombination med

nivolumab, hos patienter med fremskredent renalcellekarcinom, skal virksomheden foretage et studie

med henblik på at bestemme Yervoys præcise bidrag, og om de risici, der er forbundet med Yervoy,

kan minimeres yderligere.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Yervoy.

Som for alle lægemidler, er data vedrørende brug af Yervoy løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Yervoy vurderes omhyggeligt, og der foretages nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Yervoy (ipilimumab)

EMA/55223/2019

Side 4/4

Andre oplysninger om Yervoy

Yervoy fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 13. juli 2011.

Yderligere information om Yervoy findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Yervoy.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 12-2018.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information