Yargesa

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-03-2020

Aktiv bestanddel:
miglustat
Tilgængelig fra:
Piramal Critical Care B.V.
ATC-kode:
A16AX06
INN (International Name):
miglustat
Terapeutisk gruppe:
Andre alimentary tract and metabolism produkter,
Terapeutisk område:
Gaucher sygdom
Terapeutiske indikationer:
Yargesa er angivet for den mundtlige behandling af voksne patienter med mild til moderat type 1 Gaucher sygdom. Yargesa kan kun anvendes i behandling af patienter, for hvem enzymsubstitutionsbehandlingen er uegnet. Yargesa er indiceret til behandling af progressive neurologiske forstyrrelser hos voksne patienter, og pædiatriske patienter med Niemann-picks sygdom type C.
Produkt oversigt:
Revision: 3
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004016
Autorisation dato:
2017-03-22
EMEA kode:
EMEA/H/C/004016

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

10-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

10-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

10-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

10-04-2017

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Yargesa 100 mg hårde kapsler

Miglustat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Yargesa

Sådan skal De tage Yargesa

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Yargesa indeholder det aktive stof miglustat, som tilhører en gruppe af lægemidler, som påvirker

stofskiftet. Det anvendes til behandling af to tilstande:

Yargesa anvendes til behandling af let til moderat Gauchers sygdom, type 1, hos voksne.

Ved Gauchers sygdom, type 1 er der et stof kaldet glucosylceramid, som ikke fjernes fra kroppen. Det

ophobes i visse celler i kroppens immunsystem. Dette kan medføre forstørrelse af lever og milt,

forandringer i blodet og knoglesygdom.

Den almindelige behandling af Gauchers sygdom, type 1 er enzymsubstitutionsterapi. Yargesa

anvendes kun, når en patient anses for uegnet til behandling med enzymsubstitutionsterapi.

Yargesa anvendes også til behandling af fremadskridende neurologiske symptomer ved

Niemann-Picks sygdom, type C, hos voksne og børn.

Hvis De har Niemann-Picks sygdom, type C, ophobes fedt f.eks. glycosphingolipider i cellerne i Deres

hjerne. Det kan resultere i forstyrrelser i neurologiske funktioner som f.eks. langsomme

øjenbevægelser, balance, synkning og hukommelse samt i krampeanfald.

Yargesa virker ved at hæmme et enzym, som kaldes ’glucosylceramidsyntase’, som er ansvarlig for det

første trin i omdannelsen af de fleste glycosphingolipider.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Yargesa

Tag ikke Yargesa

hvis De er allergisk over for miglustat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Yargesa (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Yargesa,

hvis De lider af en nyresygdom

hvis De lider af en leversygdom

Deres læge vil gennemføre følgende tests, før og under behandling med Yargesa:

en undersøgelse for at kontrollere nerverne i Deres arme og ben

måling af vitamin B

-niveauerne

kontrollere Deres vækst, hvis De er barn eller ung med Niemann-Picks sygdom, type C.

kontrollere antallet af blodplader

Årsagen til disse prøver er, at visse patients har snurren eller følelsesløshed i hænder og fødder, eller

taber i vægt, når de tager Yargesa. Prøverne vil hjælpe lægen til at beslutte, om disse virkninger skyldes

Deres sygdom eller eksisterende tilstande eller er bivirkninger af Yargesa (se pkt. 4 for nærmere

oplysninger).

Hvis De har diarré, vil Deres læge måske bede Dem om følgende: At De ændrer Deres kost for at

reducere indtagelsen af lactose og kulhydrater såsom saccharose (sukker), at De ikke tager Yargesa

sammen med måltider, eller at De nedsætter Deres dosis midlertidigt. I nogle tilfælde vil lægen

ordinere et lægemiddel mod diarré, for eksempel loperamid. Henvend Dem til Deres læge, hvis Deres

diarré ikke reagerer på disse foranstaltninger, eller hvis De har andre maveproblemer. Hvis det er

tilfældet vil Deres læge muligvis beslutte, at der skal gennemføres flere undersøgelser.

Mandlige patienter bør anvende pålidelige præventionsmidler under behandling med Yargesa og i

3 måneder efter, at behandlingen er afsluttet.

Børn og unge

Giv ikke denne medicin til børn og teenagere (under 18 år) med Gauchers sygdom, type 1, da det ikke

vides, om den virker.

Brug af anden medicin sammen med Yargesa

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Fortæl det til lægen, hvis De tager lægemidler, der indeholder imiglucerase, som nogle gange bruges

samtidigt med Yargesa. Imiglucerase kan nedsætte mængden af Yargesa i kroppen.

Graviditet, amning og frugtbarhed

De må ikke tage Yargesa, hvis De er gravid, eller hvis De overvejer at blive gravid. Deres læge kan

give Dem yderligere oplysninger. De skal benytte effektiv prævention, mens De tager Yargesa. De må

ikke amme, mens De tager Yargesa.

Mænd skal anvende sikker prævention under behandlingen og i 3 måneder efter, behandlingen med

Yargesa er afsluttet.

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apoteket til råds, før De tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Yargesa kan forårsage svimmelhed. Lad være med at køre bil eller arbejde med værktøj eller maskiner,

hvis De føler Dem svimmel.

3.

Sådan skal De tage Yargesa

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Dosering

Ved Gauchers sygdom, type 1:

Til voksne er den sædvanlige dosis én kapsel (100 mg) tre

gange dagligt (morgen, eftermiddag og aften). Det vil sige maksimalt tre kapsler (300 mg) om

dagen.

Ved Niemann-Picks sygdom, type C:

Til voksne og unge (over 12 år) er den sædvanlige dosis

på to kapsler (200 mg) tre gange dagligt (morgen, eftermiddag og aften). Det vil sige maksimalt

seks kapsler (600 mg) om dagen.

Lægen vil tilpasse dosis hos børn

under 12 år

med Niemann-Picks sygdom, type C.

Hvis De har problemer med Deres nyrer, skal De muligvis starte med en lavere dosis. Hvis De lider af

diarré under behandlingen med Yargesa, vil Deres læge muligvis sætte Deres dosis ned, f.eks. til én

kapsel (100 mg) én eller to gange dagligt (se pkt. 4). Deres læge vil fortælle Dem, hvor længe

behandlingen skal vare.

Udpakning af kapslen:

1. Adskil ved perforeringerne

2. Træk papiret tilbage ved pilene

3. Tryk produktet gennem folien

Yargesa kan tages sammen med eller uden mad. De skal synke kapslen hel med et glas vand.

Hvis De har taget for mange Yargesa

Hvis De tager flere kapsler, end De har fået besked på, skal De straks søge læge. Miglustat er blevet

anvendt i kliniske forsøg med doser, der var ti gange højere, end den anbefalede dosis: Dette medførte

et fald i antallet af hvide blodlegemer og andre bivirkninger svarende til dem, der er beskrevet i pkt. 4.

Hvis De har glemt at tage Yargesa

Tag den næste kapsel til sædvanlig tid. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis De holder op med at tage Yargesa

Stop ikke med at tage Yargesa uden at rådføre Dem med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Mest alvorlige bivirkninger:

Nogle patienter har haft snurren eller følelsesløshed i hænder og fødder (almindelig bivirkning)

Dette kan være tegn på perifer neuropati, som skyldes bivirkninger af Yargesa, eller det kan være på

grund af eksisterende lidelser. Deres læge vil gennemføre nogle prøver før og under behandling med

Yargesa for at bedømme dette (se punkt 2).

Hvis De får nogle af disse bivirkninger, skal De søge rådgivning hos lægen så hurtigt som muligt.

Hvis De får

let rysten,

sædvanligvis

af hænderne, skal De søge rådgivning hos lægen

så hurtigt

som muligt. Denne rysten forsvinder ofte, uden at det er nødvendigt at stoppe behandlingen. Af og til

vil det være nødvendigt for lægen at nedsætte dosis eller stoppe behandlingen med Yargesa for at

stoppe denne rysten.

Meget almindelige bivirkninger

kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede

De almindeligste bivirkninger er diarré, flatulens (luft i maven), mavesmerter, vægttab og nedsat

appetit.

Hvis De taber i vægt

, når De starter behandling med Yargesa, skal De ikke blive bekymret. Normalt

ophører vægttabet ved fortsat behandling.

Almindelige bivirkninger

kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

Almindelige bivirkninger af behandlingen omfatter hovedpine, svimmelhed, paræstesi (snurrende

fornemmelse eller følelsesløshed), koordinationsforstyrrelser, hypoæstesi (nedsat følesans),

fordøjelsesbesvær (halsbrand), kvalme (utilpashed), forstoppelse og opkastning, hævelse eller ubehag i

underlivet (maven) og trombocytopeni (nedsat antal blodplader). De neurologiske symptomer og

trombocytopeni kan skyldes den underliggende sygdom.

Andre mulige bivirkninger er muskelkramper eller -svaghed, træthed, kulderystelser og utilpashed,

depression, søvnbesvær, glemsomhed og nedsat lyst til sex (libido).

De fleste patienter oplever en eller flere af disse bivirkninger, i reglen i starten af behandlingen eller

med mellemrum under behandlingen. De fleste tilfælde er lette og forsvinder ret hurtigt. Hvis nogle af

disse bivirkninger giver anledning til problemer, skal De rådføre Dem med lægen. Han eller hun kan

nedsætte Deres dosis af Yargesa eller anbefale anden medicin, der kan hjælpe med at kontrollere

bivirkningerne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisteren og pakningen efter Exp. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.Spørg på apoteket,

hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Yargesa indeholder:

Aktivt stof: miglustat 100 mg. Hver hårde kapsel indeholder 100 mg miglustat.

Øvrige indholdsstoffer: natriumstivelsesglycolat (type A), povidon (K-29/32), magnesiumstearat,

gelatine, renset vand, titandioxid (E171), trykfarve (shellac glaze, sort jernoxid (E172),

propylenglycol og koncentreret ammoniumopløsning).

Udseende og pakningsstørrelser

Yargesa er en hvid hård kapsel, der består af en uigennemsigtig hvid overdel og underdel med "708"

trykt i sort på underdelen.

Kapslerne er pakket i en blister lavet af PVC og polychlorotrifluoroethylen (PCTFE), der er forseglet

med aluminiumsfolie.

Pakningsstørrelse: 84 kapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Piramal Critical Care B.V.

Rouboslaan 32 (ground floor)

2252 TR, Voorschoten

Holland

Denne indlægsseddel blev senest ændret <{MM/ÅÅÅÅ}> <{måned ÅÅÅÅ}.>

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om Yargesa på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu/.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Yargesa 100 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver hårde kapsel indeholder 100 mg miglustat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel.

Den hårde kapsel består af en uigennemsigtig hvid overdel og underdel med "708" trykt i sort på

underdelen.

Kapselstørrelse: 4 (14,3 mm x 5,3 mm).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Yargesa er indiceret til oral behandling af voksne patienter med let til moderat Gauchers sygdom,

type 1. Yargesa må kun bruges til behandling af patienter, hvor enzymsubstitutionsterapi ikke er egnet

(se pkt. 4.4 og 5.1).

Yargesa er indiceret til behandling af progressive neurologiske manifestationer hos voksne patienter og

pædiatriske patienter med Niemann-Picks sygdom, type C (se pkt. 4.4 og 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandlingen bør ledes af læger, der har kendskab til behandling af Gauchers sygdom eller Niemann-

Picks sygdom, type C.

Dosering

Dosis ved Gauchers sygdom, type 1

Voksne

Den anbefalede startdosis for behandling af voksne patienter med Gauchers sygdom, type 1, er 100 mg

tre gange dagligt.

Midlertidig dosisreduktion til 100 mg én eller to gange dagligt kan være nødvendig hos visse patienter

på grund af diarré.

Pædiatrisk population

Yargesas virkning hos børn og unge i alderen 0-17 år med Gauchers sygdom, type 1, er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Dosis ved Niemann-Picks sygdom, type C

Voksne

Den anbefalede dosis til behandling af voksne patienter med Niemann-Picks sygdom, type C, er 200

mg tre gange dagligt.

Pædiatrisk population

Den anbefalede dosis til behandling af unge patienter (på 12 år og derover) med Niemann-Picks

sygdom, type C er 200 mg tre gange dagligt.

Dosis til patienter under 12 år skal justeres på basis af legemsoverflade som vist nedenfor:

Legemsoverflade (m2)

Anbefalet dosis

> 1.25

200 mg tre gange dagligt

> 0.88 - 1.25

200 mg to gange dagligt

> 0.73 - 0.88

100 mg tre gange dagligt

> 0.47 - 0.73

100 mg to gange dagligt

≤ 0.47

100 mg én gang dagligt

Midlertidig dosisreduktion kan være nødvendig hos visse patienter på grund af diarré.

Patienternes gavn af behandling med Yargesa skal evalueres regelmæssigt (se pkt. 4.4).

Der er begrænset erfaring med anvendelsen af Yargesa til patienter under 4 år med Niemann-Picks

sygdom, type C.

Særlige populationer

Ældre

Der er ingen erfaring med Yargesa hos patienter over 70 år.

Nyreinsufficiens

Farmakokinetiske data tyder på øget systemisk eksponering for miglustat hos patienter med

nyreinsufficiens. Hos patienter med en justeret kreatinin-clearance på 50-70 ml/min/1,73 m2 bør

indgivelsen starte med en dosis på 100 mg to gange dagligt hos patienter med Gauchers sygdom, type 1

og en dosis på 200 mg to gange dagligt (justeret efter legemsoverflade hos patienter under 12 år) hos

patienter med Niemann-Picks sygdom, type C.

Hos patienter med en justeret kreatinin-clearance på 30-50 ml/min/1,73 m2 bør indgivelsen starte med

en dosis på 100 mg én gang dagligt hos patienter med Gauchers sygdom, type 1 og en dosis på 100 mg

to gange dagligt (justeret efter legemsoverflade hos patienter under 12 år) hos patienter med Niemann-

Picks sygdom, type C. Anvendelse til patienter med svær nyreinsufficiens (kreatinin-clearance

< 30 ml/min/1,73 m2) kan ikke anbefales (se pkt. 4.4 og 5.2).

Leverinsufficiens

Yargesa er ikke evalueret hos patienter med leverinsufficiens.

Administration

Yargesa kan tages sammen med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Tremor

Cirka 37% af patienterne i kliniske studier med Gauchers sygdom, type 1 og 58% af patienterne i

kliniske studier med Niemann-Picks sygdom, type C, rapporterede om tremor ved behandling. Ved

Gauchers sygdom, type 1 blev disse tremortilstande beskrevet som en overdreven fysiologisk tremor i

hænderne. Tremoren begyndte i reglen inden for den første måned og aftog i mange tilfælde under

behandling efter mellem 1 og 3 måneder. Dosisreduktion kan bedre tremoren, i reglen inden for nogle

dage, men seponering af behandlingen kan sommetider være påkrævet.

Gastrointestinale forstyrrelser

Gastrointestinale bivirkninger, hovedsageligt diarré, er observeret hos mere end 80% af patienterne,

enten ved behandlingsstart eller intermitterende under behandlingen (se pkt. 4.8). Mekanismen er højst

sandsynligt hæmning af intestinale disaccharidaser såsom sucrase-isomaltase i mave-tarmkanalen, som

medfører nedsat absorption af disaccharider fra føden. I klinisk praksis er det observeret, at miglustat-

inducerede gastrointestinale bivirkninger reagerer på individuelle kostændringer (for eksempel nedsat

indtagelse af saccharose, lactose og andre kulhydrater), på indtagelse af miglustat mellem måltiderne

og/eller på lægemidler mod diarré, såsom loperamid. Hos nogle patienter kan en midlertidig

dosisnedsættelse være nødvendig. Patienter med kronisk diarré eller andre vedvarende gastrointestinale

bivirkninger, som ikke reagerer på disse tiltag, skal undersøges nærmere i overensstemmelse med

klinisk praksis. Miglustat er ikke undersøgt hos patienter med signifikant gastrointestinal sygdom,

herunder inflammatorisk tarmsygdom, i anamnesen.

Effekt på spermatogenese

Mandlige patienter skal sørge for pålidelige præventionsmidler, så længe de tager Yargesa.

Undersøgelser på rotter har vist, at miglustat har en negativ effekt på spermatogenese og

spermparametre samt nedsætter fertiliteten (se pkt. 4.6 og 5.3). Indtil yderligere informationer er

tilgængelige, bør mandlige patienter, før de søger at undfange, ophøre med Yargesa og konsekvent

anvende præventive metoder i yderligere 3 måneder.

Særlige populationer

På grund af begrænset erfaring bør Yargesa anvendes med forsigtighed hos patienter med nyre- eller

leverinsufficiens. Der er en nøje sammenhæng mellem nyrefunktion og clearance af miglustat, og

eksponering for miglustat er markant øget hos patienter med svær nyreinsufficiens (se pkt. 5.2). Der er

for øjeblikket utilstrækkelig klinisk erfaring med disse patienter til, at der kan gives

doseringsanbefalinger. Anvendelse af Yargesa til patienter med svær nyreinsufficiens

(kreatinin-clearance <30 ml/min/1,73 m

kan ikke anbefales.

Gauchers sygdom type 1

Der er ikke udført direkte sammenligninger med enzymsubstitutionsterapi (ERT) hos behandlingsnaive

patienter med Gauchers sygdom, type 1, og der er intet bevis for, at miglustat har fordele med hensyn

til effektivitet eller sikkerhed i forhold til ERT. ERT er standardbehandling for patienter, der kræver

behandling for Gauchers sygdom type 1 (se pkt. 5.1). Miglustats virkning og sikkerhed er ikke specifikt

evalueret hos patienter med svær Gauchers sygdom.

Regelmæssig monitorering af cyanocobalamin-niveau anbefales på grund af den høje forekomst af

cyanocobalamin-mangel hos patienter med Gauchers sygdom, type 1.

Der er indberettet tilfælde af perifer neuropati hos patienter behandlet med miglustat med eller uden

samtidige tilstande som cyanocobalamin-mangel og monoklonal gammopati.

Perifer neuropati synes at

være mere almindelig hos patienter med Gauchers sygdom, type I sammenlignet med befolkningen i

almindelighed. Alle patienter bør vurderes neurologisk ved påbegyndelse af behandling og løbende

derefter.

Hos patienter med Gauchers sygdom, type 1 anbefales monitorering af trombocyttallet. Let nedsat

trombocyttal uden forbindelse med blødning blev observeret hos patienter med Gauchers sygdom, type

1, som skiftede fra ERT til miglustat.

Niemann-Picks sygdom, type C

Fordelen ved behandling af neurologiske manifestationer med Yargesa hos patienter med Niemann-

Picks sygdom, type C, skal regelmæssigt evalueres f.eks. hver 6. måned. Fortsat behandling skal

revurderes efter mindst 1 års behandling med Yargesa.

Der er observeret let nedsat thrombocyttal uden associeret blødning hos nogle patienter med Niemann-

Picks sygdom, type C, som er behandlet med Yargesa. Hos patienter, der var inkluderet i den kliniske

undersøgelse, havde 40-50% af patienterne ved

baseline

thrombocyttal, der lå under den nedre normale

grænseværdi. Overvågning af thrombocyttallet anbefales hos disse patienter.

Pædiatrisk population

Der har været rapporteret reduceret vækst hos nogle pædiatriske patienter med Niemann-Picks sygdom,

type C i den tidlige fase af behandlingen med miglustat, hvor den initialt reducerede vægtøgning kan

være ledsaget eller efterfulgt af reduceret højdevækst. Under behandling med Yargesa skal væksten

overvåges hos pædiatriske patienter og unge. Fordel/risiko-balancen ved fortsat behandling skal

revurderes på individuel basis.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Begrænsede data tyder på, at samtidig indgivelse af miglustat og enzymsubstitutionsterapi med

imiglucerase hos patienter med Gauchers sygdom, type 1 kan medføre reduceret eksponering for

miglustat (reduktioner på cirka 22% i C

og 14% i AUC blev observeret i en lille

parallel-gruppeundersøgelse).

Denne undersøgelse tyder også på, at miglustat ingen eller begrænset

effekt har på imiglucerases farmakokinetik.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af miglustat hos gravide kvinder. Dyreforsøg har

påvist reproduktionstoksicitet, inklusive dystoci (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er

ukendt. Miglustat passerer placenta og bør ikke anvendes under graviditet.

Amning

Det vides ikke, om miglustat udskilles i mælk. Yargesa bør ikke tages under amning.

Fertilitet

Rottestudier har vist, at miglustat har negativ virkning på sperm-parametre (motilitet og morfologi),

hvorved fertiliteten reduceres (se pkt. 4.4 og 5.3). Indtil yderligere information foreligger, tilrådes det,

at mandlige patienter, før konception, seponerer Yargesa og anvender sikre kontraceptionsmetoder 3

måneder herefter (se pkt. 4.4 og 5.3).

Kvinder i den fertile alder skal anvende prævention. Mandlige patienter bør anvende sikre

kontraceptionsmetoder, mens de tager Yargesa (se pkt. 4.4 og 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Yargesa påvirker kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Svimmelhed er indberettet som en almindelig bivirkning, og patienter, der lider af svimmelhed, bør

ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigste bivirkninger, som blev rapporteret i kliniske studier med miglustat, var diarré, flatulens,

abdominalsmerter, vægttab og tremor (se pkt. 4.4). Den hyppigst rapporterede alvorlige bivirkning i

kliniske studier med miglustatvar perifer neuropati (se pkt. 4.4).

I 11 kliniske undersøgelser med forskellige indikationer blev 247 patienter behandlet med Yargesa i

doser på 50-200 mg t.i.d. i en periode på gennemsnitligt 2,1 år. Af disse patienter havde 132 Gauchers

sygdom, type 1 og 40 havde Niemann-Picks sygdom, type C. Bivirkningerne var generelt af let til

moderat sværhedsgrad og forekom med samme hyppighed uafhængigt af indikation og dosering.

Tabel over bivirkninger

Bivirkninger fra kliniske undersøgelser og spontane indberetninger, som forekommer hos >1% af

patienterne, er angivet i tabellen nedenfor efter systemorganklasse og frekvens (meget almindelig:

1/10, almindelig

1/100 til <1/10, ikke almindelig:

1/1.000 til <1/100, sjælden:

1/10.000 til

<1/1.000, meget sjælden: <1/10.000). Bivirkningerne inden for hver frekvensgruppe er angivet i

forhold til, hvor alvorlige de er, med de alvorligste først.

Blod og lymfesystem

Almindelig

Trombocytopeni

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Vægttab, nedsat appetit

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Depression, søvnløshed, nedsat libido

Nervesystemet

Meget almindelig

Tremor

Almindelig

Perifer neuropati, ataksi, amnesi, paræstesi, hypæstesi, hovedpine, svimmelhed

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Diarré, luft i maven, mavesmerter

Almindelig

Kvalme, opkastning, udspilet mave/ubehag i maven, forstoppelse, dyspepsi

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

Muskelkramper, muskelsvaghed

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Træthed, asteni, kulderystelser og utilpashed

Undersøgelser

Almindelig

Anomal nerveledningsundersøgelse

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Vægttab er rapporteret hos 55% af de patienter, der fik miglustat. Den højeste forekomst blev

observeret mellem 6 og 12 måneder.

Miglustat er undersøgt ved indikationer, hvor visse hændelser rapporteret som bivirkninger, som f.eks.

neurologiske og neuropsykologiske symptomer/tegn, kognitiv dysfunktion og trombocytopeni, også

kunne skyldes de underliggende sygdomme.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

Ingen akutte symptomer på overdosering er blevet identificeret. Miglustat er indgivet i doser på op til

3000 mg/dag i op til seks måneder hos HIV-positive patienter under kliniske forsøg. De observerede

bivirkninger omfattede granulocytopeni, svimmelhed og paræstesi. Leukopeni og neutropeni er

ligeledes observeret i en lignende patientgruppe, der modtog 800 mg/dag eller højere dosis.

Behandling

I tilfælde af overdosering anbefales almen, understøttende behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre fordøjelseskanal- og stofskifteprodukter, ATC-kode:

A16AX06

Gauchers sygdom, type 1

Gauchers sygdom er en nedarvet stofskiftelidelse, som skyldes en manglende evne til at nedbryde

glucosylceramid, hvilket resulterer i lysosomal oplagring af dette stof og udbredt patologi. Miglustat er

en hæmmer af glucosylceramidsyntase, det enzym, der er ansvarligt for det første trin i syntesen af de

fleste glycolipider.

In vitro

hæmmes glucosylceramidsyntesen af miglustat med en IC

på 20-37 µm.

in vitro

undersøgelser er der desuden påvist en hæmmende funktion på en non-lysosomal

glucosylceramidase. Den hæmmende funktion på glucosylceramidsyntesen danner grundlaget for

substratreduktionsterapi ved Gauchers sygdom.

Det centrale forsøg med miglustat blev gennemført på patienter, der ikke kunne eller ikke ville modtage

ERT. Årsagerne til ikke at modtage ERT omfattede belastningen ved intravenøse infusioner og

vanskelighed ved venøs adgang. Otteogtyve patienter med let til moderat Gauchers sygdom, type 1

blev inkluderet i denne 12 måneders ikke-komparative undersøgelse, og 22 gennemførte

undersøgelsen. Efter 12 måneder var der en gennemsnitlig reduktion i leverorganvolumen på 12,1% og

en gennemsnitlig reduktion i miltvolumen på 19,0%. En gennemsnitlig forøgelse af

hæmoglobinkoncentrationen på 0,26 g/dl samt en gennemsnitlig forøgelse af trombocyttallet på

8,29

/l blev observeret. Atten patienter fortsatte dernæst med at modtage miglustat under en

frivillig forlængelse af behandlingsprotokollen. Den kliniske nytte er blevet vurderet efter 24 og

36 måneder hos 13 patienter. Efter 3 års kontinuerlig behandling med miglustat var de gennemsnitlige

reduktioner i lever- og miltorganvolumen på henholdsvis 17,5% og 29,6%. Der var en gennemsnitlig

forøgelse af trombocyttallet på 22,2

/l og en gennemsnitlig forøgelse af

hæmoglobinkoncentrationen på 0,95 g/dl.

En anden åben, kontrolleret undersøgelse af miglustat randomiserede 36 patienter, som havde modtaget

minimum 2 års behandling med ERT, i tre behandlingsgrupper: fortsat behandling med imiglucerase,

imiglucerase i kombination med miglustat, eller skift til miglustat. Denne undersøgelse blev

gennemført over en 6-måneders randomiseret sammenligningsperiode, efterfulgt af 18 måneders

forlængelse, hvor alle patienter fik miglustat-monoterapi. I de første 6 måneder hos patienter, der

skiftede til miglustat, var lever- og miltorganvolumina og hæmoglobinniveauer uændrede. Hos nogle

patienter var der reduktioner i trombocyttal og forhøjet chitotriosidaseaktivitet, hvilket tyder på, at

miglustat-monoterapi måske ikke opretholder samme kontrol med sygdomsaktiviteten hos alle

patienter. 29 patienter fortsatte i den forlængede periode. Sammenlignet med målingerne efter 6

måneder var sygdomskontrollen uændret efter 18 og 24 måneders miglustat-monoterapi (henholdsvis

20 og 6 patienter). Ingen patienter udviste hurtig forværring af Gauchers sygdom type 1 efter skift til

miglustat-monoterapi.

Der blev benyttet en samlet daglig dosis på 300 mg miglustat fordelt på tre doser i ovennævnte to

undersøgelser. En supplerende monoterapiundersøgelse blev gennemført på 18 patienter ved en samlet

daglig dosis på 150 mg, og resultaterne tyder på reduceret effektivitet sammenlignet med en samlet

daglig dosis på 300 mg.

Et åbent, non-komparativt studie af 2 års varighed inkluderede 42 patienter med Gauchers sygdom,

type 1, som i mindst 3 år havde fået ERT, og som opfyldte kriteriet stabil sygdom i mindst 2 år.

Patienterne skiftede til monoterapi med miglustat 100 mg tre gange dagligt. Levervolumen (primær

effektvariabel) var uændret fra

baseline

til slutningen af behandlingen. Seks patienter afsluttede

miglustat-behandling før tid på grund af potentiel forværring af sygdommen, som defineret i studiet.

Tretten patienter afbrød behandlingen på grund af en bivirkning. Små gennemsnitlige reduktioner i

hæmoglobin [-0,95 g/dl (95% CI: -1,38; -0,53)] og trombocyttal [-44,1 × 10

/l (95% CI: -57,6; -30,7)]

sås mellem

baseline

og studieafslutning. Enogtyve patienter fuldførte 24 måneders behandling med

miglustat. Af disse havde 18 patienter værdier ved

baseline

, der lå inden for de fastlagte terapeutiske

mål for lever- og miltvolumen, hæmoglobinniveauer og trombocyttal, og 16 patienter opretholdt

værdier, der alle lå inden for disse terapeutiske målværdier efter 24 måneder.

Knoglemanifestationer blev evalueret i 3 open-label kliniske undersøgelser hos patienter med Gauchers

sygdom type 1, der blev behandlet med miglustat 100 mg 3 gange dagligt i op til 2 år (n=72). I en

poolet analyse af ukontrollerede data øgedes knoglemineraltæthedens Z-scores i columna lumbalis og

lårbenshovedet med mere end 0,1 enhed fra

baseline

hos 27 (57%) og 28 (65%) af patienterne med

længdegående knogletæthedsmålinger. Der var ingen tilfælde af knoglekriser, avaskulær nekrose eller

fraktur i behandlingsperioden.

Niemann-Picks sygdom, type C

Niemann-Picks sygdom, type C, er en meget sjælden, altid progressiv og muligvis dødelig

neurodegenererende sygdom, som er karakteriseret ved nedsat intracellulær lipidoverførsel. De

neurologiske manifestationer skønnes at være sekundære til den unormale akkumulation af

glycospingolipider i de neurale og gliale celler.

Data, der understøtter Yargesa sikkerhed og virkning ved Niemann-Picks sygdom, type C, stammer

fra et prospektivt, åbent klinisk studie og en retrospektiv undersøgelse. Det kliniske studie omfattede

29 voksne og unge patienter i en 12 måneders kontrolleret periode, efterfulgt af forlænget behandling

med en gennemsnitlig varighed fra 3,9 og op til 5,6 år. Yderligere 12 pædiatriske patienter blev

inkluderet i et ukontrolleret delstudie med en gennemsnitlig varighed fra 3,1 år og op til 4,4 år. Af de

41 patienter, der deltog i studiet, blev 14 patienter behandlet med Yargesa i mere end 3 år.

Undersøgelsen omfattede et patientmateriale på 66 patienter, som blev behandlet med Yargesa uden for

den kliniske undersøgelse med en gennemsnitlig behandlingsvarighed på 1,5 år. Begge datagrupper

omfattede pædiatriske, unge og voksne patienter i alderen fra 1 år til 43 år. Den sædvanlige dosis

Yargesa til voksne patienter var 200 mg 3 gange dagligt, og var justeret i forhold til

legemsoverflade hos pædiatriske patienter.

Generelt viste data, at behandling med Yargesa kan reducere progressionen af klinisk relevante

neurologiske symptomer hos patienter med Niemann-Picks sygdom, type C.

Fordelen ved behandling med Yargesa ved neurologiske manifestationer hos patienter med Niemann-

Picks sygdom, type C, skal evalueres regelmæssigt f.eks. hver 6. måned. Fortsat behandling skal

revurderes efter mindst 1 års behandling med Yargesa (se pkt. 4.4).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetiske parametre for miglustat blev vurderet hos raske personer, et lille antal patienter med

Gauchers sygdom, type 1, Fabrys sygdom, HIV-inficerede patienter og hos voksne, unge og børn med

Niemann-Picks sygdom, type C, eller Gauchers sygdom, type 3.

Kinetikken for miglustat lader til at være dosislineær

og tidsuafhængig. Hos raske personer absorberes

miglustat hurtigt. Maksimale plasmakoncentrationer nås cirka 2 timer efter dosering. Absolut

biotilgængelighed er ikke bestemt. Samtidig indgivelse af mad mindsker absorptionshastigheden (C

blev mindsket 36%, og t

forsinket 2 timer), men det har ingen statistisk signifikant virkning på

absorptionsgraden af miglustat (AUC mindsket 14%).

Det tilsyneladende distributionsvolumen for miglustat er 83 l. Miglustat bindes ikke til

plasmaproteiner. Miglustat elimineres overvejende ved renal udskillelse, med genfinding i urin af

uomdannet lægemiddel på 70-80% af dosis. Tilsyneladende oral clearance (CL/F) er 230 ± 39 ml/min.

Den gennemsnitlige halveringstid er 6-7 timer.

Efter administration af en enkelt dosis på 100 mg

C-miglustat til raske frivillige personer blev 83% af

radioaktiviteten genfundet i urin og 12% i fæces. Der blev identificeret flere metabolitter i urin og

fæces. Den mest fremherskende metabolit i urin var miglustatglucuronid med 5% af dosis. Den

terminale halveringstid for radioaktivitet i plasma var 150 timer, hvilket antyder tilstedeværelse af én

eller flere metabolitter med meget lang halveringstid. Denne metabolit er ikke blevet identificeret, men

kan akkumulere og nå koncentrationer, der overskrider miglustats ved steady-state.

Pædiatrisk population

Miglustats farmakokinetik er ens hos voksne patienter med Gauchers sygdom, type 1 og patienter med

Niemann-Picks sygdom, type C, sammenlignet med raske personer. Farmakokinetiske data blev opnået

hos pædiatriske patienter med Gauchers sygdom, type 3 i alderen 3-15 år, og patienter med Niemann-

Picks sygdom, type C, i alderen 5-16 år. Dosis til børn på 200 mg 3 gange dagligt, justeret i forhold til

legemsoverflade, resulterede i Cmax- og AUCτ-værdier, som var på ca. det dobbelte af det, som blev

opnået efter 100 mg 3 gange dagligt hos patienter med Gauchers sygdom, type 1, hvilket er i

overensstemmelse med miglustats dosis-lineære farmakokinetik. Hos seks patienter med Gauchers

sygdom, type 3 var koncentrationen af miglustat i cerebrospinalvæske ved steady state 31,4-67,2% af

indholdet i plasma.

Begrænsede data hos patienter med Fabrys sygdom og nedsat nyrefunktion viste, at

CL/F mindskes

med aftagende nyrefunktion. Mens antallet af forsøgspersoner med let og moderat nyreinsufficiens var

meget lille, tyder dataene på et omtrentligt fald i CL/F på henholdsvis 40% og 60% ved let og moderat

nyreinsufficiens (se pkt. 4.2). Data for svær nyreinsufficiens er begrænset til to patienter med

kreatinin-clearance i området 18-29 ml/min. og kan ikke ekstrapoleres under dette område. Disse data

tyder på et fald i CL/F på mindst 70% hos patienter med svær nyreinsufficiens.

Over rækken af tilgængelige data blev der ikke bemærket nogen signifikante relationer eller tendenser

mellem miglustats farmakokinetiske parametre og demografiske variabler (alder, BMI, køn eller race).

Der foreligger ingen tilgængelige farmakokinetiske data for patienter med leverinsufficiens, børn og

unge med Gauchers sygdom, type 1, eller ældre (>70 år).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De væsentligste virkninger, der var fælles for alle arter, var vægttab og diarré og, ved højere doser,

skader på den gastrointestinale mucosa (erosioner og ulceration). Derudover var de virkninger, der sås

hos dyr ved doser, som medfører eksponeringsniveauer, som er de samme eller moderat højere end det

kliniske eksponeringsniveau: Ændringer i lymfeorganer

hos alle testede arter, påvirkning af

aminotransferaser, vakuolisering i thyroidea og pancreas, katarakt, nefropati og myokardieændringer

hos rotter. Disse resultater blev betragtede som følger af svækkelse.

Indgivelse af miglustat til han- og hun-Sprague-Dawley-rotter ved oral gavage i 2 år i dosisniveauer på

30, 60 og 180 mg/kg/dag medførte øget forekomst af hyperplasi i testis’ interstitielle celler (Leydigs

celler) og adenomer hos hanrotter på alle dosisniveauer. Den systemiske eksponering ved den laveste

dosis var mindre eller sammenlignelig med den, der ses hos mennesker (baseret på AUC

) ved den

anbefalede dosis for mennesker. Et No Observed Effect Level (NOEL) blev ikke fastlagt, og effekten

var ikke dosisafhængig. Der var ingen lægemiddelrelateret stigning i tumorincidensen hos han- eller

hunrotter i noget andet organ. Mekanismeundersøgelser viste en for rotter specifik mekanisme, som

skønnes at være af ringe relevans for mennesker.

Indgivelse af miglustat til han- og hun-CD1-mus ved oral gavage i 2 år (dosisreduktion efter ½ år) i

dosisniveauer på 210, 420 og 840/500 mg/kg/dag medførte øget forekomst af inflammatoriske og

hyperplastiske læsioner i tyktarmen hos begge køn. Baseret på mg/kg/dag og korrigeret for forskelle i

fækal udskillelse, svarede doserne til 8,16 og 33/19 gange den højeste anbefalede humane dosis (200

mg 3 gange dagligt). Carcinomer i tyktarmen forekom lejlighedsvist ved alle doser med en statistisk

signifikant stigning ved de høje doser. Det kan ikke udelukkes, at disse fund har relevans for

mennesker. Der var ingen lægemiddelrelateret stigning i tumorincidensen i noget andet organ.

Miglustat viste ikke noget potentiale for mutagene eller clastogene effekter i et standardbatteri af

genotoksicitetstest.

Gentagne dosis-toksicitetsundersøgelser på rotter viste virkninger på det seminifere epitel i testes.

Øvrige undersøgelser afslørede ændringer i spermparametre (motilitet og morfologi)

overensstemmende med en observeret reduktion af fertiliteten. Disse virkninger forekom ved

eksponeringsniveauer svarende til dem, der fandtes hos patienterne, men udviste reversibilitet.

Miglustat påvirkede embryo-/føtal overlevelse hos rotter og kaniner, dystoci blev indberettet,

postimplantationstab blev forøget, og der var en øget forekomst af vaskulære anomalier hos kaniner.

Disse virkninger kan delvist være relaterede til maternel toksicitet.

Ændringer i laktation blev observeret hos hunrotter i en 1-årig undersøgelse. Mekanismerne ved denne

virkning er ikke kendt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Povidon (K-29/32)

Magnesiumstearat

Kapselskal

Gelatine

Renset vand

Titandioxid (E171)

Trykfarve

Shellac glaze

Sort jernoxid (E172)

Propylenglycol

Koncentreret ammoniumopløsning

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Blister af PVC og polychlorotrifluoroethylen (PCTFE) forseglet med aluminiumsfolie indeholdende 21

kapsler.

Pakningsstørrelse: 84 x 1 kapsel.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Piramal Critical Care B.V.

Rouboslaan 32 (ground floor)

2252 TR, Voorschoten

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/17/1176/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 22 Marts 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

<{MM/ÅÅÅÅ}>

<{DD/MM/ÅÅÅÅ}>

<{DD måned ÅÅÅÅ}>

Yderligere information om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/88215/2017

EMEA/H/C/004016

EPAR – sammendrag for offentligheden

Yargesa

miglustat

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Yargesa.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Yargesa bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Yargesa, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Yargesa, og hvad anvendes det til?

Yargesa er et lægemiddel, der anvendes til behandling af voksne med mild til moderat Gauchers

sygdom, type 1.

Patienter med denne sygdom mangler et enzym, der nedbryder en type fedt kaldet glucosylceramid.

Det medfører, at glucosylceramid ophobes flere steder i kroppen, f.eks. i milten, leveren og knoglerne.

Yargesa bruges hos patienter, der ikke kan få enzymsubstitutionsbehandling.

Yargesa er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at det indeholder det samme aktive stof (miglustat)

og virker på samme måde som et "referencelægemiddel" kaldet Zavesca, der allerede er godkendt i

Den Europæiske Union (EU). Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i

dokumentet med spørgsmål og svar her

Hvordan anvendes Yargesa?

Yargesa fås som kapsler a 100 mg, der tages gennem munden. Den anbefalede startdosis er én kapsel

tre gange dagligt. En lavere dosis bør anvendes hos patienter med nedsat nyrefunktion og hos dem,

der får diarré.

Yargesa

EMA/88215/2017

Side 2/2

Lægemidlet udleveres kun efter recept, og behandlingen bør følges af læger med erfaring i håndtering

af Gauchers sygdom.

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Yargesa?

Det aktive stof i Yargesa, miglustat, forhindrer et enzym kaldet glucosylceramidsyntase i at virke.

Dette enzym har betydning for det første trin i dannelsen af glucosylceramid. Ved at forhindre enzymet

i at virke kan miglustat mindske produktionen af glucosylceramid i cellerne og derved reducere

symptomerne på Gauchers sygdom, type 1.

Hvordan blev Yargesa undersøgt?

Der er allerede gennemført undersøgelser af fordelene og risiciene ved det aktive stof i den godkendte

anvendelse med referencelægemidlet, Zavesca, og det er ikke nødvendigt at gentage disse med

Yargesa.

Som for alle lægemidler fremlagde virksomheden undersøgelser af kvaliteten af Yargesa.

Virksomheden gennemførte også en undersøgelse, der viste, at lægemidlet er "bioækvivalent" med

referencelægemidlet. To lægemidler er bioækvivalente, når de danner den samme mængde af det

aktive stof i kroppen og derfor forventes at have samme virkning.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Yargesa?

Da Yargesa er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med referencelægemidlet, anses

benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Yargesa godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's

krav er påvist, at Yargesa er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med Zavesca. Det var

derfor CHMP's opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Zavesca. Udvalget

anbefalede, at Yargesa godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Yargesa?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Yargesa.

Andre oplysninger om Yargesa

Den fuldstændige EPAR for Yargesa findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Yargesa, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information