Xyrem

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

08-01-2021

Aktiv bestanddel:
natriumoxybat
Tilgængelig fra:
UCB Pharma Ltd
ATC-kode:
N07XX04
INN (International Name):
sodium oxybate
Terapeutisk gruppe:
Andre nervesystem lægemidler,
Terapeutisk område:
Katapleksi, Narkolepsi
Terapeutiske indikationer:
Behandling af narkolepsi med katapleksi hos voksne patienter.
Produkt oversigt:
Revision: 31
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000593
Autorisation dato:
2005-10-13
EMEA kode:
EMEA/H/C/000593

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

17-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

08-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

08-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

08-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

08-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

17-07-2014

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Xyrem 500 mg/ml oral opløsning

Natriumoxybat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Xyrem til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Xyrem

Sådan skal du tage Xyrem

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Xyrem indeholder det aktive stof natriumoxybat. Xyrem virker ved at forbedre nattesøvnen, men den

nøjagtige virkningsmekanisme er ikke kendt.

Xyrem anvendes til at behandle narkolepsi med katapleksi hos voksne, unge og børn fra 7 år.

Narkolepsi er en søvnforstyrrelse, som kan omfatte søvnanfald i normalt vågne timer samt katapleksi,

søvnlammelse, hallucinationer og dårlig søvn. Katapleksi er indtræden af pludselig muskelsvækkelse

eller lammelse uden tab af bevidsthed, der opstår som følge af en pludselig følelsesmæssig reaktion

såsom vrede, frygt, glæde, latter eller overraskelse.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Xyrem

Tag ikke Xyrem

hvis du er allergisk over for natriumoxybat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xyrem (angivet

i afsnit 6),

hvis du lider af succin-semialdehyd-dehydrogenase-mangel (en sjælden stofskiftesygdom),

hvis du lider af svær depression,

hvis du er i behandling med opioider eller barbiturater.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Xyrem:

hvis du har vejrtræknings- eller lungeproblemer (og især hvis du er overvægtig), fordi Xyrem

kan forårsage åndedrætsbesvær,

hvis du lider eller tidligere har lidt af depressiv sygdom, selvmordstanker, angst, psykose (en

mental lidelse, der kan omfatte hallucinationer, usammenhængende tale eller desorienteret og

ophidset opførsel) eller bipolar lidelse,

hvis du har hjertesvigt, hypertension (forhøjet blodtryk), lever- eller nyreproblemer, idet det kan

være nødvendigt at justere din dosis,

hvis du tidligere har haft et stofmisbrug,

hvis du lider af epilepsi, da brug af Xyrem ikke kan anbefales ved denne sygdom,

hvis du har porfyri (en sjælden stofskiftesygdom).

Hvis noget af dette gælder for dig, skal du kontakte din læge, før du begynder at tage Xyrem.

Hvis du, mens du tager Xyrem, oplever sengevædning og inkontinens (både urin og afføring),

forvirring, hallucinationer, episoder med at gå i søvne eller unormal tankevirksomhed, bør du straks

kontakte din læge. Selv om disse bivirkninger ikke er almindelige, er de, hvis de alligevel

forekommer, sædvanligvis af let til moderat grad.

Hvis du er ældre, vil din læge nøje overvåge din tilstand for at kontrollere, om Xyrem har de ønskede

virkninger.

Xyrem har et velkendt misbrugspotentiale. Der er konstateret tilfælde af afhængighed efter ulovlig

brug af natriumoxybat.

Din læge vil spørge dig, om du nogensinde har misbrugt nogen form for medicin, før du begynder at

tage Xyrem og så længe, du tager Xyrem

.

Børn og unge

Xyrem kan tages af unge og børn fra 7 år, når de vejer 15 kg eller mere.

Xyrem må ikke tages af børn under 7 år eller børn, der vejer under 15 kg.

Hvis du er barn eller ung, vil din læge overvåge din vægt regelmæssigt.

Mens lægen justerer dosis, hvilket kan tage flere uger, skal forældre/omsorgspersoner nøje overvåge

barnets vejrtrækning i de første 2 timer efter indtagelse af natriumoxybat for at vurdere, om der er

noget unormalt ved vejrtrækningen, f.eks. kortvarige vejrtrækningspauser under søvn, højlydt

vejrtrækning og blåfarvning af læberne og ansigtet. Hvis der observeres unormal vejrtrækning, skal

der søges lægehjælp, og lægen skal informeres så hurtigt som muligt. Hvis der bemærkes noget

unormalt efter den første dosis, må den anden dosis ikke gives. Hvis der ikke bemærkes noget

unormalt, kan den anden dosis gives. Den anden dosis bør ikke gives tidligere end 2,5 timer eller

senere end 4 timer efter den første dosis.

Hvis du har haft eller har foruroligende følelser, især hvis du føler dig meget ked af det eller har mistet

interessen for livet, er det vigtigt, at du fortæller det til lægen eller omsorgspersonen.

Brug af anden medicin sammen med Xyrem

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Xyrem bør navnlig ikke tages sammen med sovemedicin og medicin, som hæmmer aktiviteten i

centralnervesystemet, (centralnervesystemet er den del af kroppen, som omfatter hjernen og

rygmarven).

Fortæl det også til lægen eller på apoteket, hvis du tager nogen af følgende typer medicin:

medicin, som øger centralnervesystemets aktivitet

medicin mod depression

medicin, som kroppen optager og bearbejder på samme måde (f.eks. valproat, phenytoin eller

ethosuximid, som anvendes til behandling af kramper)

topiramat (anvendes til behandling af epilepsi)

Hvis du tager valproat, er det nødvendigt at justere din daglige dosis af Xyrem (se afsnit 3), da

lægemidlerne kan påvirke hinanden.

Brug af Xyrem sammen med alkohol

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager Xyrem, da dets virkninger kan blive forøget.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Et meget lille antal kvinder har taget Xyrem på et tidspunkt i løbet af deres graviditet, og få af dem

aborterede spontant. Risikoen ved at tage Xyrem under graviditet kendes ikke, og derfor kan

anvendelse af Xyrem ikke anbefales til gravide kvinder eller kvinder, som forsøger at blive gravide.

Patienter, der tager Xyrem, bør ikke amme, da man ved, at Xyrem udskilles i modermælken.

Ændringer i søvnmønster er observeret hos ammede spædbørn fra eksponerede mødre.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xyrem påvirker evnen til at køre bil og arbejde med værktøj eller maskiner. Lad være med at køre bil,

betjene tunge maskiner eller udføre nogen form for aktivitet, som er farlig, eller som kræver mental

årvågenhed, i mindst 6 timer, efter du har taget Xyrem. Når du begynder at tage Xyrem første gang og

indtil du ved, om lægemidlet gør dig søvnig næste dag, må du være yderst forsigtig, når du kører bil,

betjener tunge maskiner eller foretager dig andet, der kan være farligt eller kræver fuld mental

årvågenhed.

Læger, forældre eller omsorgspersoner skal være opmærksomme på, at det tidsrum der går hos børn

og unge, før de kan udføre aktiviteter, der kræver mental årvågenhed, motorisk koordination eller

andre aktiviteter, der kan indebære en fysisk risiko, kan være af længere varighed end 6 timer,

afhængigt af den enkelte persons følsomhed over for medicinen.

Xyrem indeholder natrium

Du skal holde øje med, hvor meget salt du indtager, da Xyrem indeholder natrium (findes i bordsalt),

som kan påvirke dig, hvis du tidligere har haft forhøjet blodtryk eller problemer med hjertet eller

nyrerne. Hver 1 g-dosis af natriumoxybat (Xyrem) indeholder 0,18 g natrium. Det kan være

nødvendigt at nedsætte forbruget af salt.

3.

Sådan skal du tage Xyrem

Tag altid Xyrem nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Det er vigtigt, at du kun bruger den sprøjte, der er vedlagt i æsken, når du klargør doser af Xyrem.

Xyremsprøjten har to forskellige måleskalaer. Der er forskel på, hvilken måleskala, det er bedst at

bruge, det afhænger af, hvilken dosis din læge har ordineret. Når du kigger på begge skalaer, vil du

kunne se, hvilken af skalaerne der præcist angiver den dosis, du skal tage.

Voksne, der kun tager Xyrem

Hos voksne er den anbefalede begyndelsesdosis 4,5 g hver dag givet som to separate doser på

hver 2,25 g.

Din læge kan gradvist forøge din dosis op til højst 9 g hver dag givet som to separate doser på

4,5 g. Tag Xyrem oralt (gennem munden) to gange hver nat:

Tag den første dosis, når du går i seng, og den anden dosis 2½ til 4 timer senere. Det kan

være nødvendigt at stille vækkeuret, så du er sikker på at vågne, når du skal tage den anden

dosis.

Mad nedsætter den mængde Xyrem, som optages i kroppen. Derfor er det bedst at tage

Xyrem på bestemte tidspunkter 2-3 timer efter et måltid.

Gør begge doser klar inden sengetid.

Indtag doserne inden for 24 timer efter klargøringen.

Unge og børn fra 7 år, der vejer 15 kg eller mere, og som kun tager Xyrem

Hos børn og unge fra 7 år, der vejer 15 kg eller mere, vil lægen bestemme den rigtige dosis baseret på

din vægt.

Din læge vil bestemme den rigtige dosis til dig. Du må ikke overskride den ordinerede dosis.

Voksne, der tager Xyrem med valproat

Hvis du tager valproat sammen med Xyrem, vil din læge tilpasse dosis af Xyrem.

Når Xyrem tages sammen med valproat, er den sædvanlige begyndelsesdosis af Xyrem for

voksne 3,6 g hver dag givet som to separate doser på hver 1,8 g.

Tag den første dosis ved sengetid og den anden dosis 2½ til 4 timer senere.

Unge og børn fra 7 år, der vejer 15 kg eller mere, og som tager Xyrem med valproat

Hvis du tager valproat sammen med Xyrem, vil din læge tilpasse dosis af Xyrem.

Nyre- eller leverproblemer

Hvis du har nyreproblemer, skal du overveje en diæt med henblik på at nedsætte din indtagelse

af natrium (salt).

Hvis du har leverproblemer, bør begyndelsesdosis af Xyrem halveres. Din læge kan gradvist

øge din dosis.

Instruktion i, hvordan Xyrem fortyndes

Følgende instruktioner forklarer, hvordan Xyrem gøres klar. Læs instruktionerne omhyggeligt og følg

dem trin for trin. Børn må ikke klargøre Xyrem.

Som en hjælp indeholder Xyrem-æsken 1 flaske lægemiddel, en målesprøjte (med to forskellige

måleskalaer) og to doseringsbægre med børnesikkert låg.

Trin 1

Flaskelåget fjernes ved at trykke det ned, mens det drejes mod uret (mod venstre).

Når låget er fjernet, sættes flasken i opret stilling på et bord.

Toppen af flasken er forseglet med plastikfolie, som skal fjernes, før flasken tages i brug første

gang.

Mens flasken holdes i opret stilling, indsættes flaskeadapteren i flaskehalsen. Det er kun

nødvendigt at gøre dette første gang, flasken åbnes. Derefter kan adapteren efterlades i flasken

til efterfølgende brug.

Trin 2

Sæt derefter spidsen af målesprøjten ind midt i flaskens åbning, og tryk hårdt nedad.

Mens flasken og sprøjten holdes med den ene hånd, trækkes den foreskrevne dosis op med den

anden hånd ved at trække i stemplet. BEMÆRK: Der vil ikke strømme lægemiddel ind i

sprøjten, medmindre flasken holdes i opret stilling.

Trin 3

Fjern sprøjten fra flaskens åbning.

Tøm lægemidlet fra sprøjten ned i et af de medfølgende doseringsbægre ved at trykke på

stemplet. Gentag dette for det andet doseringsbæger.

Hæld derefter ca. 60 ml vand i hvert doseringsbæger (60 ml er ca. 4 spiseskefulde).

Trin 4

Sæt de medfølgende låg på doseringsbægrene, og drej hvert låg med uret (mod højre), til det

klikker og låser i den børnesikre stilling.

Skyl sprøjten med vand.

Lige før du går i seng:

Voksne patienter skal anbringe den anden dosis i nærheden af sengen.

Forældre eller omsorgspersoner til unge og børn fra 7 år må ikke efterlade den anden dosis i

nærheden af barnets seng, eller inden for barnets rækkevidde.

Det kan være nødvendigt at stille vækkeuret, så du er sikker på at vågne, når du skal tage den

anden dosis tidligst 2½ time og senest 4 timer efter første dosis.

Derefter:

Fjern låget fra det første doseringsbæger ved at trykke den børnesikre låsetap ned og dreje låget

mod uret (mod venstre).

Drik hele den første dosis, mens du sidder i sengen, sæt låget på igen, og læg dig straks ned. Hos

børn, der sover mere end 8 timer men mindre end 12 timer, kan den første dosis gives efter

barnet har sovet i 1 til 2 timer.

Når du vågner, eller vækker barnet, 2½ til 4 timer senere, fjernes låget fra det andet

doseringsbæger. Mens du sidder i sengen, drikkes hele den anden dosis, lige før du lægger dig

ned for at sove videre. Sæt låget på igen.

Hvis du mener, at virkningen af Xyrem er for kraftig eller for svag, bør du tale med din læge eller

henvende dig på apoteket herom.

Hvis du har taget for meget Xyrem

Symptomerne ved overdosering af Xyrem kan omfatte ophidselse, forvirring, svækket bevægelighed,

svækket vejrtrækning, sløret syn, voldsom svedtendens, hovedpine, opkastning, nedsat bevidsthed, der

fører til koma og krampeanfald, overdreven tørst, muskelkramper og svaghed.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Xyrem, end der står i denne

information eller mere, end lægen har foreskrevet. Du bør tage medicinflasken med etiket med, også

selvom den er tom.

Hvis du har glemt at tage Xyrem

Hvis du glemmer at tage den første dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanker om det, og

derefter fortsætte som før. Hvis du glemmer den anden dosis, så spring denne dosis over, og tag ikke

Xyrem igen før næste aften. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du er usikker på, om du har taget Xyrem

Hvis du er i tvivl om, du har taget en dosis, må du ikke tage endnu en dosis; dette er for at mindske

risikoen for overdosering.

Hvis du holder op med at tage Xyrem

Du bør fortsætte med at tage Xyrem i så lang tid, som din læge har foreskrevet. Du kan muligvis

opleve, at din katapleksianfald vender tilbage, hvis din lægemiddelbehandling ophører, og du kan

opleve søvnløshed, hovedpine, angst, svimmelhed, problemer med at sove, søvnighed, hallucinationer

og unormal tankevirksomhed.

Hvis du holder op med at tage Xyrem i mere end 14 dage i træk, bør du kontakte din læge, da du skal

genoptage behandlingen med Xyrem på en nedsat dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne er sædvanligvis lette til moderate.

Voksne - mest almindelige bivirkninger observeret i kliniske studier (forekommer hos 10 % til

20 % af patienterne):

svimmelhed

kvalme

hovedpine

Hvis du oplever en eller flere af disse bivirkninger, skal du straks fortælle det til din læge.

Børn og unge - mest almindelige bivirkninger observeret i et klinisk studie:

sengevædning (18,3 %)

kvalme (12,5 %)

opkastning (8,7 %)

vægttab (8,7 %)

nedsat appetit (6,7 %)

hovedpine (5,8 %)

svimmelhed (5,8 %)

selvmordstanker (1 %)

følelse af ikke at have det mentalt godt (tab af kontakt med virkeligheden) (1 %)

Hvis du oplever en eller flere af disse bivirkninger, skal du straks fortælle det til din læge

Bivirkningerne hos voksne og børn er de samme. Hvis du oplever en eller flere af nedenstående

bivirkninger, skal du straks fortælle det til din læge:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

kvalme

svimmelhed

hovedpine

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

søvnproblemer, herunder søvnløshed, unormale drømme, søvnlammelse, søvnighed, mareridt,

søvngængeri, sengevædning, overdreven søvnighed i dagtimerne, problemer med at falde i søvn

midt om natten

følelse af at være beruset, rystelser, forvirring/desorientering, sløret syn, balanceforstyrrelser,

faldtendens, følelse af at ”snurre rundt” (vertigo)

hjertebanken, forhøjet blodtryk, åndenød

opkastning, mavesmerter, diarré

anoreksi, nedsat appetit, vægttab

svaghed, træthed, sløvhed

svedtendens

depression

muskelkramper, hævelse

ledsmerter, rygsmerter

opmærksomhedsforstyrrelser, ændret følsomhed især over for berøring, unormal berøringsfølelse,

smagsforstyrrelser

angst, nervøsitet

ufrivillig vandladning

snorken, tilstoppet næse

udslæt

bihulebetændelse, betændelse i næse og svælg

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

psykose (en mental lidelse, der kan omfatte hallucinationer, usammenhængende tale eller

desorienteret og ophidset opførsel)

paranoia, unormal tankevirksomhed, hallucinationer, ophidselse, selvmordsforsøg

besvær med at falde i søvn, uro i benene

glemsomhed

myoklonus (ufrivillige muskelsammentrækninger)

ufrivillig afføring

overfølsomhed

Ikke kendt

hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data

:

kramper

nedsat vejrtrækningsdybde eller -hastighed, kortvarige vejrtrækningspauser under søvn

nældefeber

selvmordstanker, vrangforestillinger, tanker om at begå voldelige handlinger (herunder at skade

andre)

irritabilitet, aggression

eufori

panikanfald

mani/bipolar lidelse

mundtørhed, dehydrering

hævet ansigt (angioødem)

bruksisme (tænderskæren og spændte kæber)

pollakisuri (hyppig vandladning)/imperiøs vandladning (pludselig vandladningstrang)

tinnitus (støj i ørerne, såsom ringen og susen)

søvnrelateret spiseforstyrrelse

øget appetit

tab af bevidsthed

dyskinesi (f.eks. unormale, ufrivillige bevægelser af lemmerne)

skæl

øget seksuallyst

nykturi (overdreven vandladning om natten)

kvælningsfornemmelse

Hvis du oplever en eller flere af de bivirkninger, der er anført ovenfor, skal du straks fortælle det til

din læge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Efter fortynding i doseringsbægeret skal opløsningen indtages inden for 24 timer.

Når du har åbnet en flaske Xyrem, skal det, der ikke er anvendt inden for 90 dage, kasseres.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xyrem indeholder

Aktivt stof: natriumoxybat. Hver ml indeholder 500 mg natriumoxybat.

Øvrige indholdsstoffer: renset vand, æblesyre og natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Xyrem leveres i en 240 ml brun plastflaske indholdende 180 ml oral opløsning, som er lukket med

børnesikret låg. Flasken er ved levering forseglet med plastfolie, som er placeret øverst på flasken

under låget.

Hver pakning indeholder en flaske, en flaskeadapter (BIPA), en doseringssprøjte i plast og to

doseringsbægre med børnesikre låg.

Xyrem er en klar til let opaliserende opløsning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

UCB Pharma S.A., Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, Belgien

Fremstiller

UCB Pharma S.A., Chemin du Foriest, B-1420 Braine l’Alleud, Belgien

Eller

UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Storbritannien

Du skulle fra din læge have modtaget en Xyrem-informationspakke, som omfatter et hæfte med

information om, hvordan du skal tage lægemidlet, patientinformation omhandlende Ofte Stillede

Spørgsmål samt et patient-sikkerhedskort.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

UCB Pharma SA/NV

Tel/Tél: +32 / (0)2 559 92 00

България

Ю СИ БИ България ЕООД

+ 359 (0) 2 962 30 49

Lietuva

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221(Suomija)

Luxembourg/Luxemburg

UCB Pharma SA/NV

Tél/Tel: +32 / (0)2 559 92 00

Česká republika

UCB s.r.o.

Tel: + 420 221 773 411

Magyarország

UCB Magyarország Kft.

Tel.: + 36-(1) 391 0060

Danmark

UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Malta

Pharmasud Ltd.

Tel: +356 / 21 37 64 36

Deutschland

UCB Pharma GmbH

Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

Nederland

UCB Pharma B.V.

Tel.: +31 / (0)76-573 11 40

Eesti

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221(Soome)

Norge

UCB Nordic A/S

Tel: +45 / 32 46 24 00

Ελλάδα

UCB Α.Ε.

Τηλ: +30 / 2109974000

Österreich

UCB Pharma GmbH

Tel: + 43 (0) 1 291 80 00

España

UCB Pharma, S.A.

Tel: + 34 / 91 570 34 44

Polska

UCB Pharma Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 696 99 20

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Xyrem 500 mg/ml oral opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml opløsning

indeholder 500 mg natriumoxybat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral opløsning.

Den orale opløsning er klar til let opaliserende.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af narkolepsi med katapleksi hos voksne patienter, unge og børn fra 7 år.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen bør påbegyndes og fortsættes under vejledning af en læge med erfaring i behandling af

narkolepsi. Læger skal nøje overholde kontraindikationer, advarsler og forsigtighedsregler.

Dosering

Voksne

Den anbefalede startdosis er 4,5 g natriumoxybat/dag fordelt på to lige store doser á 2,25 g. Dosis bør

titreres til effekt baseret på virkning og tolerabilitet (se pkt. 4.4) til en maksimal dosis på 9 g/dag

fordelt på to lige store doser á 4,5 g ved op-eller nedjustering i intervaller på 1,5 g/dag (dvs.

0,75 g/dosis). Det anbefales, at der minimum går 1 til 2 uger mellem hver øgning af dosis. Den daglige

dosis på 9 g bør ikke overskrides på grund af muligheden for svære symptomer ved doser på 18 g eller

mere/dag (se pkt. 4.4).

Enkeltdoser på 4,5 g bør ikke gives, medmindre patienten tidligere er titreret til dette dosisniveau.

Ved samtidig administration af natriumoxybat og valproat (se pkt. 4.5) bør dosis af natriumoxybat

reduceres med 20 %. Når natriumoxybat og valproat administreres samtidigt, er den anbefalede

startdosis 3,6 g natriumoxybat/dag, som administreres oralt fordelt på to lige store doser a ca. 1,8 g.

Hvis der er behov for samtidig behandling med natriumoxybat og valproat, bør patientens respons og

tolerabilitet monitoreres og dosis tilpasses i overensstemmelse hermed (se pkt. 4.4).

Ophør med Xyrem-behandlingen

Effekten ved ophør med natriumoxybat har ikke været systematisk evalueret i kontrollerede, kliniske

studier (se pkt. 4.4).

Hvis patienten ophører med at tage lægemidlet i mere end 14 dage i træk, bør titrering genoptages fra

laveste dosis.

Særlige populationer

Ældre

Ældre patienter skal monitoreres nøje for hæmning af motoriske og/eller kognitive funktioner under

behandling med natriumoxybat (se pkt. 4.4.).

Nedsat leverfunktion

Den initiale dosis bør halveres til alle patienter med nedsat leverfunktion, og respons på dosisøgninger

skal monitoreres nøje (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Alle patienter med nedsat nyrefunktion bør overveje anbefaling om reducering af natriumindtag (se

pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Unge og børn fra 7 år med en legemsvægt på mindst 15 kg:

Xyrem administreres oralt to gange om natten.

Doseringsanbefalinger findes i tabel 1.

Tabel 1 Anbefalet dosisinitiering og -titrering af natriumoxybat til pædiatriske patienter

Patientens vægt

Samlet daglig

initialdosis

(tages i 2 opdelte

doser)*

Titreringsregime (til klinisk

effekt)

Anbefalet maksimal samlet

daglig dosis

15 kg - < 20 kg

≤ 1 g/dag

≤ 0,5 g/dag/uge

0,2 g/kg/dag

20 kg - < 30 kg

≤ 2 g/dag

≤ 1 g/dag/uge

30 kg - < 45 kg

≤ 3 g/dag

≤ 1 g/dag/uge

≥ 45 kg

≤ 4,5 g/dag

≤ 1,5 g/dag/uge

9 g/dag

*Ved sengetid og 2,5 til 4 timer senere. Hos børn, der sover mere end 8 timer pr. nat, kan natriumoxybat gives

efter sengetid, når barnet er i sengen, i to lige store doser med 2,5 til 4 timers mellemrum.

Dosis bør titreres gradvist til virkning baseret på effektivitet og tolerabilitet (se pkt. 4.4). Det

anbefales, at der minimum går 1 til 2 uger mellem hver dosisøgning. Dosisanbefalinger for

Natriumoxybat (initialdosis, titreringsregime og maksimal dosis) til pædiatriske patienter er baseret på

legemsvægt. Derfor skal patienternes legemsvægt kontrolleres med regelmæssige mellemrum, især

under titrering, for at sikre, at den korrekte dosis natriumoxybat administreres.

Den anbefalede maksimale samlede daglige dosis er 0,2 g/kg/dag hos pædiatriske patienter, der vejer

mindre end 45 kg. Hos pædiatriske patienter, der vejer 45 kg eller mere, er den maksimale samlede

daglige dosis 9 g/dag.

Ved samtidig administration af natriumoxybat og valproat (se pkt. 4.5), bør dosis af natriumoxybat

reduceres med 20 %, f.eks. 4,8 g/dag i stedet for 6 g/dag.

Natriumoxybats sikkerhed og virkning hos børn under 7 år er ikke klarlagt, og natriumoxybat

anbefales derfor ikke til børn under 7 år. Børn, der vejer under 15 kg, bør ikke få natriumoxybat.

Administration

Xyrem bør indtages oralt ved sengetid og igen 2,5 til 4 timer senere. Det anbefales, at begge doser

Xyrem klargøres samtidigt før sengetid.

Xyrem leveres med en målesprøjte med måleinddeling og to 90 ml doseringsbægre med børnesikret

låg. Hver afmålt dosis Xyrem skal hældes i doseringsbægret og fortyndes med 60 ml vand før

indtagelsen. Da mad signifikant nedsætter biotilgængeligheden af Xyrem, bør både voksne og

pædiatriske patienter spise senest flere (2-3) timer før indtagelse af den første dosis Xyrem ved

sengetid. Voksne og pædiatriske patienter bør altid overholde samme tidsinterval mellem dosering og

måltider. Efter fortynding skal opløsningen indtages inden for 24 timer; hvis opløsningen ikke

anvendes inden for 24 timer, skal den kasseres.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Patienter med major depression.

Patienter med succinylsemialdehyddehydrogenasemangel.

Patienter i behandling med opioider eller barbiturater.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Xyrem har potentiale til at fremkalde respirationsdepression

Respirationsdepression og CNS-depression

Natriumoxybat har også potentiale til at fremkalde respirationsdepression. Patienterne bør vurderes for

søvnapnø før behandling, og der skal udvises forsigtighed, når behandling overvejes. Apnø og

respirationsdepression har været observeret hos fastende raske personer efter et enkelt indtag på 4,5 g

(det dobbelte af den anbefalede startdosis). I forbindelse med overvågning efter markedsføring er det

observeret, at brugen af natriumoxybat kan prædisponere patienterne for kvælningsfornemmelse under

søvn. Patienter bør udspørges angående tegn på depression af centralnervesystemet (CNS) eller

respirationsdepression. Særlig forsigtighed bør udvises over for patienter med en underliggende

respirationslidelse. Patienterne bør monitoreres for tegn på respirationsdepression under behandlingen.

På grund af øget risiko for søvnapnø bør patienter med et BMI ≥40 kg/m

monitoreres nøje, mens de

tager natriumoxybat.

Ca. 80 % af patienterne, som blev behandlet med natriumoxybat i kliniske studier, fortsatte brugen af

CNS-stimulantia. Hvorvidt dette havde en effekt på respirationen om natten, er uvist. Før øgning af

natriumoxybatdosis (se pkt. 4.2) bør den ordinerende læge være opmærksom på, at søvnapnø

forekommer hos op til 50 % af patienter med narkolepsi.

Benzodiazepiner

På grund af muligheden for øget risiko for respirationsdepression bør samtidig brug af

benzodiazepiner og natriumoxybat undgås.

Alkohol og CNS-depressiva

Kombineret brug af alkohol eller ethvert CNS-depressiva og natriumoxybat kan resultere i

potensering af natriumoxybats CNS-deprimerende virkning. Derfor bør patienter advares mod

at indtage alkohol sammen med natriumoxybat.

Gamma-hydroxybutyrat (GHB)-dehydrogenase-hæmmere

Der skal udvises forsigtighed hos patienter, som samtidig behandles med valproat eller andre

GHB-dehydrogenase-hæmmere, da der er set farmakokinetiske og farmakodynamiske

interaktioner, når natriumoxybat administreres samtidigt med valproat (se pkt. 4.5). Hvis der

er behov for samtidig administration, skal dosisjustering overvejes (se pkt. 4.2). Derudover

bør patientens respons og tolerabilitet nøje monitoreres og dosis tilpasses i overenstemmelse

hermed.

Topiramat

Der har været kliniske observationer af koma og forhøjet GBH-plasmakoncentration efter

samtidig administration af natriumoxybat og topiramat. Derfor bør patienter advares mod at

bruge topiramat sammen med natriumoxybat (se pkt. 4.5).

Misbrugspotentiale og afhængighed

Natriumoxybat, som er et natriumsalt af GHB, er et CNS-depressivt aktivt stof med velkendt

misbrugspotentiale. Før behandlingen bør lægen evaluere patienter med tidligere stofmisbrug eller

disposition for udvikling af stofmisbrug. Patienterne bør monitoreres rutinemæssigt, og ved mistanke

om misbrug bør natriumoxybat seponeres.

Der har været rapporteret tilfælde af afhængighed efter ulovlig brug af GHB ved hyppigt gentagne

doser (18 til 250 g/dag) ud over det terapeutiske dosisinterval. Selv om der ikke er klar evidens for, at

patienter i behandling med natriumoxybat i terapeutiske doser skulle kunne blive afhængige, kan dette

ikke udelukkes.

Patienter med porfyri

Natriumoxybat anses ikke for sikkert til patienter med porfyri, da det har vist sig at føre til porfyri hos

dyr og i

in vitro

-systemer.

Neuropsykiatriske forhold

Patienter kan blive konfuse under behandling med natriumoxybat. Hvis dette sker, bør patienten

evalueres grundigt, og passende intervention bør overvejes på individuel basis. Andre

neuropsykiatriske forhold inkluderer angst, psykose, paranoia, hallucinationer og agitation. Udvikling

af tankeforstyrrelser, herunder tanker om at begå voldelige handlinger (herunder at skade andre)

og/eller adfærdsmæssige abnormiteter, når patienter er i behandling med natriumoxybat, kræver

omhyggelig og omgående evaluering.

Udvikling af depression, mens patienter er i behandling med natriumoxybat, kræver omhyggelig og

omgående evaluering. Patienter med tidligere affektive lidelser (herunder depressiv sygdom, angst og

bipolar lidelse), suicidalforsøg og psykose bør monitoreres særligt omhyggeligt med hensyn til

udvikling af depressive symptomer og/eller suicidale tanker under behandling med natriumoxybat.

Brug af natriumoxybat er kontraindiceret til patienter med major depression (pkt. 4.3).

Hvis en patient oplever inkontinens for urin eller afføring under natriumoxybatbehandling, bør den

ordinerende læge tilstræbe, at der foretages undersøgelser for at udelukke underliggende ætiologi.

Der er rapporteret søvngængeri hos patienter, som i kliniske studier er behandlet med natriumoxybat.

Det er uklart, om nogle eller alle disse episoder svarer til egentlig somnabulisme (en parasomni, der

opstår under non-REM-søvn) eller til en anden specifik medicinsk lidelse. Risikoen for skade eller

selvpåført skade bør tages i betragtning hos enhver patient, som går i søvne. Derfor skal episoder med

søvngængeri evalueres grundigt, og passende foranstaltninger skal overvejes.

Pædiatrisk population:

Monitorering under titreringsfasen

Patientens tolerabilitet, især med hensyn til potentielle tegn på centralnervesystems- og

respirationsdepression, skal monitoreres nøje ved hver dosisøgning under titrering. Omhyggelig

monitorering bør omfatte, at forældrene/omsorgspersonerne observerer barnets vejrtrækning efter

indtagelse af natriumoxybat for at vurdere, om der er abnormitet i vejrtrækningen i de første 2 timer,

f.eks. højlydt vejrtrækning, søvnapnø, læbe-/ansigtscyanose. Hvis der observeres unormal

vejrtrækning, skal der søges lægehjælp. Hvis der bemærkes abnormitet efter den første dosis, bør den

anden dosis ikke administreres. Hvis der ikke bemærkes abnormitet, kan den anden dosis

administreres. Den anden dosis bør ikke gives tidligere end 2,5 timer eller senere end 4 timer efter den

første dosis. I individuelle tilfælde, f.eks. hvis det er usikkert, om forældrene/omsorgspersonerne kan

varetage omhyggelig monitorering som beskrevet, anbefales natriumoxybat ikke, medmindre der kan

arrangeres lægeligt opsyn med behandlingen.

Hvis der er tvivl om administration af en dosis, må der ikke administreres endnu en dosis; dette er for

at reducere risikoen for overdosering.

Vægttab

Vægttab er almindeligt blandt patienter, der får behandling med natriumoxybat (se pkt. 4.8). Hos

pædiatriske patienter er det vigtigt, at deres vægt kontrolleres med regelmæssige mellemrum, især

under dosistitrering, for at sikre, at den korrekte dosis natriumoxybat administreres (se pkt. 4.2).

Neuropsykiatriske hændelser

Der skal udvises særlig forsigtighed hos børn og unge i forhold til vurdering af potentielle suicidale

eller depressive tilstande, før behandling med natriumoxybat påbegyndes (se pkt. 4.8), og for at

monitorere eventuelle behandlingsrelaterede hændelser.

Alkohol- og CNS-depressiva

I betragtning af risikoen for alkoholindtag blandt unge, skal det bemærkes, at alkohol kan øge

natriumoxybats CNS- og respirationsdepressive virkninger yderligere hos børn – unge, der tager

natriumoxybat (se pkt. 4.5).

Natriumindtagelse

Patienter i behandling med natriumoxybat har et ekstra dagligt natriumindtag, som strækker sig fra

0,82 g (ved en Xyrem-dosis på 4,5 g/dag) til 1,6 g (ved en Xyrem-dosis på 9 g/dag). Anbefaling om at

reducere natriumindtag bør nøje overvejes ved behandling af patienter med hjertesvigt, hypertension

eller nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2 og 4.9).

Ældre

Der er meget begrænset erfaring med behandling med natriumoxybat hos ældre patienter. Ældre

patienter bør derfor monitoreres nøje for hæmmet motorisk og/eller kognitiv funktion under

behandling med natriumoxybat.

Epilepsipatienter

Krampeanfald er set hos patienter behandlet med natriumoxybat. Hos patienter med epilepsi, er

sikkerhed og virkning af natriumoxybat ikke blevet klarlagt; derfor kan brug heraf ikke anbefales.

Rebound-effekt og

abstinenssymptomer

Effekten ved ophør med natriumoxybat har ikke været systematisk evalueret i kontrollerede, kliniske

studier. Hos nogle patienter kan katapleksi vende tilbage med øget frekvens ved ophør med

natriumoxybatbehandling, men dette kan dog skyldes den naturlige variabilitet af sygdommen. Selv

om erfaring fra kliniske studier med natrium oxybat til narkolepsi-/katapleksipatienter i terapeutiske

doser ikke udviser klar evidens for abstinenssymptomer, er der i sjældne tilfælde observeret episoder

med insomnia, hovedpine, angst, svimmelhed, søvnforstyrrelser, somnolens, hallucinationer og

psykotiske lidelser efter ophør med GHB.

Uddannelsesmateriale

Ordinerende læger og patienter/omsorgspersoner vil få udleveret uddannelsesmateriale, der indeholder

vigtige oplysninger om Xyrem. Materialet vil især understrege, at der hos pædiatriske patienter skal

foretages en initial vurdering af patienten med hensyn til vækst- og indlæringsevne, og at der udover

eventuelle bivirkninger skal indberettes eventuelle adfærdsændringer (sociale og indlæringsmæssige)

til barnets læge.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Kombineret brug af alkohol og natriumoxybat kan resultere i forstærkning af natriumoxybats CNS-

depressive virkning. Patienter bør advares mod indtagelse af enhver form for alkoholisk drik i

forbindelse med natriumoxybat.

Natriumoxybat bør ikke anvendes i kombination med sedative hypnotika eller andre CNS-depressive

lægemidler.

Sedativa og hypnotika

Lægemiddelinteraktionsstudier hos raske voksne med natriumoxybat (enkelt dosis på 2,25 g) og

lorazepam (enkelt dosis på 2 mg) og zolpidemtartrat (enkelt dosis på 5 mg) viste ingen

farmakokinetiske interaktioner. Øget søvnighed blev observeret efter samtidig administration af

natriumoxybat (2,25 g) og lorazepam (2 mg). Farmakodynamisk interaktion med zolpidem er ikke

blevet vurderet. Når højere doser på op til 9 g natriumoxybat/dag kombineres med højere doser

hypnotikum (inden for det anbefalede dosisinterval) kan farmakodynamiske interaktioner med

symptomer på CNS-depression og/eller respirationsdepression ikke udelukkes (se pkt. 4.3).

Tramadol

Et interaktionsstudie hos raske voksne med natriumoxybat (enkelt dosis på 2,25 g) og tramadol (enkelt

dosis på 100 mg) viste ingen farmakokinetisk/farmakodynamisk interaktion. Når højere doser på op til

9 g natriumoxybat/dag kombineres med højere doser opioider (inden for det anbefalede dosisinterval)

kan farmakodynamiske interaktioner med symptomer på CNS-depression og/eller

respirationsdepression ikke udelukkes (se pkt. 4.3).

Antidepressiva

Lægemiddelinteraktionsstudier hos raske voksne viste ingen farmakokinetiske interaktioner mellem

natriumoxybat (enkelt dosis på 2,25 g) og de 2 antidepressiva protriptylinhydrochlorid (enkelt dosis på

10 mg) og duloxetin (60 mg ved steady state). Der sås ingen additiv effekt på søvnighed, når man

sammenlignede enkeltdoser af natriumoxybat alene (2,25 g) og natriumoxybat (2,25 g) i kombination

med duloxetin (60 mg ved steady state). Antidepressiva har været anvendt til behandling af katapleksi.

En mulig additiv effekt af antidepressiva og natriumoxybat kan ikke udelukkes. Bivirkningsfrekvensen

øges, når natriumoxybat administreres sammen med tricykliske antidepressiva.

Modafinil

Et interaktionsstudie hos raske voksne viste ingen farmakokinetisk interaktion mellem natriumoxybat

(enkelt dosis på 4,5 g) og modafinil (enkelt dosis på 200 mg). Natriumoxybat har været administreret

sammen med CNS-stimulerende lægemidler hos ca. 80 % af patienterne i kliniske studier med

narkolepsi. Hvorvidt dette påvirkede respirationen om natten, er ikke kendt.

Omeprazol

Samtidig administration af omeprazol har ingen klinisk signifikant effekt på natriumoxybats

farmakokinetik. Dosis af natriumoxybat kræver derfor ingen justering, når det gives sammen med

proton-pumpe-hæmmere.

Ibuprofen

Lægemiddelinteraktionsstudier hos raske voksne viste ingen farmakokinetiske interaktioner mellem

natriumoxybat og ibuprofen.

Diclofenac

Lægemiddelinteraktionsstudier hos raske voksne viste ingen farmakokinetiske interaktioner mellem

natriumoxybat og diclofenac. Samtidig administration af natriumoxybat og diclofenac hos raske

frivillige reducerede den nedsatte opmærksomhed forårsaget af administration af natriumoxybat alene

målt ved psykometriske tests.

GHB-dehydrogenase-hæmmere

Da natriumoxybat metaboliseres af GHB-dehydrogenase, er der en potentiel risiko for interaktion med

lægemidler, som stimulerer eller hæmmer dette enzym (f.eks. valproat, phenytoin og ethosuximid) (se

pkt. 4.4).

Samtidig administration af natriumoxybat (6 g pr. dag) med valproat (1.250 mg pr. dag) resulterede i

en stigning i den systemiske eksponering for natriumoxybat med ca. 25 %, men ingen signifikant

ændring i C

. Der blev ikke observeret påvirkning af valproats farmakokinetik. De

farmakodynamiske virkninger, herunder øget forringelse af den kognitive funktion og søvnighed, var

større ved samtidig administration end ved administration af stofferne alene. Hvis der er behov for

samtidig administration, bør patientrespons og tolerabilitet monitoreres og dosis om nødvendigt

justeres (se pkt. 4.2).

Topiramat

Da der har været klinisk(e) observation(er) af koma og forhøjet GBH-plasmakoncentration hos

patienter efter samtidig administration af natriumoxybat og topiramat, kan mulige farmakodynamiske

og farmakokinetiske interaktioner ikke udelukkes ved samtidig administration af natriumoxybat og

topiramat (se pkt. 4.4).

In vitro-

studier med poolede, humane levermikrosomer indikerer, at natriumoxybat ikke signifikant

hæmmer aktiviteten af de humane isoenzymer (se pkt. 5.2).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Dyrestudier har ikke påvist teratogenicitet, men embryonaldød er set i studier med både rotter og

kaniner (se pkt. 5.3).

Data fra anvendelse af natriumoxybat hos et begrænset antal gravide kvinder, som blev eksponeret i 1.

trimester, tyder på en mulig øget risiko for spontan abort. Der er ikke andre relevante epidemiologiske

data tilgængelige. Begrænsede data fra anvendelse af natriumoxybat hos gravide kvinder i 2. og 3.

trimester indikerer ingen misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet af natriumoxybat.

Natriumoxybat bør ikke anvendes under graviditet.

Amning

Natriumoxybat og/eller dets metabolitter udskilles i human mælk. Ændringer i søvnmønster er

observeret hos ammede spædbørn fra eksponerede mødre, som kan være konsistent med

natriumoxybats påvirkninger af nervesystemet. Natriumoxybat bør ikke anvendes under amning.

Fertilitet

Der foreligger ingen kliniske data vedrørende natriumoxybats virkning på fertilitet. GBH har ikke

forårsaget negative virkninger relateret til fertilitet i studier med han- og hunrotter ved doser på op til

1.000 mg/kg/dag.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Natriumoxybat påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

I mindst 6 timer efter indtagelse af natriumoxybat må patienter ikke deltage i aktiviteter, som kræver

fuld mental opmærksomhed eller motorisk koordination, såsom at betjene maskiner og køre bil.

Når patienter starter med at tage natriumoxybat og indtil de ved, om dette lægemiddel har en

hangover-effekt til næste dag, bør de udvise særlig forsigtighed, når de kører bil og betjener maskiner

eller udfører enhver anden opgave, som kan være farlig eller kræver fuld mental opmærksomhed.

Hos pædiatriske patienter skal læger og forældre eller omsorgspersoner være opmærksomme på, at,

hvis forholdet mellem den daglige dosis og legemsvægten overstiger 0,1 g/kg/dag, ventetiden kan

være længere end 6 timer, afhængigt af den individuelle følsomhed.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Kliniske studier

Sikkerhedsprofilen var kvalitativt den samme i studier med voksne og børn.

Hos voksne var de hyppigst rapporterede bivirkninger svimmelhed, kvalme og hovedpine, som

optræder hos 10 % til 20 % af patienterne. De mest alvorlige bivirkninger er suicidalforsøg, psykose,

respirationsdepression og kramper.

Natriumoxybats virkning og sikkerhed til behandling af narkolepsisymptomer hos voksne blev

dokumenteret i fire randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede multicenterstudier med

parallelle grupper med patienter, der havde narkolepsi med katapleksi med undtagelse af ét studie,

hvor katapleksi ikke var et inklusionskriterium. Der blev også udført to fase 3 og et fase 2

dobbeltblinde, placebokontrollerede studier med parallelle grupper for at vurdere natriumoxybat til

indikationen fibromyalgi hos voksne. Derudover blev der udført randomiserede, dobbeltblinde,

placebokontrollerede,

crossover

lægemiddelinteraktionsstudier med ibuprofen, diclofenac og valproat

med raske voksne personer, og disse er opsummeret i pkt. 4.5.

Erfaring efter markedsføring

Ud over de bivirkninger, der blev rapporteret i kliniske studier, er der også rapporteret bivirkninger

efter markedsføring. Det er ikke altid muligt at estimere en pålidelig frekvens af deres forekomst i den

befolkning, der skal behandles.

Skematisk oversigt over bivirkninger

Bivirkningerne er anført i henhold til MedDRA-systemorganklasser.

Frekvensinddeling: Meget almindelig (≥ 1/10); Almindelig (≥ 1/100 og < 1/10); Ikke almindelig (≥

1/1.000 og < 1/100); Sjælden (≥ 1/10.000 og < 1/1.000); Meget sjælden (< 1/10.000); Ikke kendt (kan

ikke estimeres

ud fra forhåndenværende

data).

Inden for hver frekensinddeling er bivirkningerne opført efter faldende sværhedsgrad.

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig:

nasopharyngitis, sinusitis

Immunsystemet

Ikke almindelig

: overfølsomhed

Metabolisme og ernæring

Almindelig:

anoreksi, nedsat appetit

Ikke kendt:

dehydrering, øget appetit

Psykiske forstyrrelser

Almindelig:

depression, katapleksi, angst, unormale drømme, konfusionstilstand, desorientering,

mareridt, søvngængeri, søvnproblemer, søvnløshed, middelsvær søvnløshed, nervøsitet

Ikke almindelig:

suicidalforsøg, psykose, paranoia, hallucinationer, abnorm tankegang, agitation,

initial søvnløshed

Ikke kendt

: suicidale tanker, drabstanker, aggression, eufori, søvnrelateret spiseforstyrrelse,

panikanfald, mani/bipolar lidelse, vrangforestillinger, bruksisme, irritabilitet og øget libido

Nervesystemet

Meget almindelig:

svimmelhed, hovedpine

Almindelig:

søvn paralyse, somnolens, tremor, balanceproblemer, opmærksomhedsforstyrrelser,

hypæstesi, paræstesi, sedation, dysgeusi

Ikke almindelig:

myoklonus, amnesi,

restless legs

syndrom (RLS)

Ikke kendt:

kramper, tab af bevidsthed, dyskinesi

Øjne

Almindelig:

sløret syn

Øre og labyrint

Almindelig:

vertigo

Ikke kendt:

tinnitus

Hjerte

Almindelig:

palpitationer

Vaskulære sygdomme

Almindelig:

hypertension

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig:

dyspnø, snorken, nasal kongestion

Ikke kendt:

respirationsdepression, søvnapnø, kvælningsfornemmelse

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig:

kvalme (hyppigheden af kvalme er højere hos kvinder end hos mænd)

Almindelig:

opkastning, diaré, smerter i øvre abdomen

Ikke almindelig

: fækal inkontinens

Ikke kendt:

mundtørhed

Hud og subkutane væv

Almindelig

:

hyperhidrose, udslæt

Ikke kendt:

urticaria, angioødem, seborrhea

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig:

artralgi, muskelspasmer, rygsmerter

Nyrer og urinveje

Almindelig:

natlig enurese, urininkontinens

Ikke kendt:

pollakisuri/imperiøs vandladning, nykturi

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig:

asteni, træthed, følelse af at være fuld, perifere ødemer

Undersøgelser

Almindelig:

blodtryksforhøjelse, vægttab

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Almindelig:

fald

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hos nogle patienter kan katapleksi vende tilbage med en hyppigere frekvens, når natriumoxybat

behandling ophører, men dette kan være på grund af den naturlige variabilitet af sygdommen. Skønt

erfaring fra kliniske studier med natriumoxybat til narkolepsi-/katapleksipatienter i terapeutiske doser

ikke udviser klar evidens for et seponeringssyndrom, er der i sjældne tilfælde observeret bivirkninger i

form af insomnia, hovedpine, angst, svimmelhed, søvnforstyrrelser, somnolens, hallucinationer, og

psykotiske tilstande ved ophør med GHB.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/359552/2014

EMEA/H/C/000593

EPAR – sammendrag for offentligheden

Xyrem

natriumoxybat

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Xyrem.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Xyrem.

Hvad er Xyrem?

Xyrem er en oral opløsning, der indeholder det aktive stof natriumoxybat (500 mg/ml).

Hvad anvendes Xyrem til?

Xyrem anvendes til behandling af voksne, som lider af narkolepsi med katapleksi. Narkolepsi er en

søvnforstyrrelse, som giver overdreven søvntrang i dagtimerne. Katapleksi er et symptom på

narkolepsi, der indebærer pludselig muskelslaphed som respons på en følelsesmæssig reaktion såsom

vrede, angst, glæde, latter eller overraskelse. Katapleksi kan undertiden få en patient til at falde om.

Lægemidlet udleveres kun efter særlig recept.

Hvordan anvendes Xyrem?

Behandling med Xyrem bør indledes og overvåges af en læge med erfaring i behandling af

søvnforstyrrelser. Da natriumoxybat kan misbruges, bør lægen kontrollere, om patienten tidligere har

været stofmisbruger eller er i fare for at udvikle et stofmisbrug, før behandlingen indledes, samt

foretage overvågning for forkert brug eller misbrug under behandlingen.

Xyrem gives i en dosis a 4,5 til 9 g pr. dag i to ligeligt fordelte doser. Den maksimale dagsdosis er 9 g.

Patienten bør normalt starte med to doser à 2,25 g (4,5 ml) pr. dag. Dosis justeres dernæst med en til

to ugers intervaller, afhængigt af patientens respons. Startdosis skal halveres hos patienter med

leverproblemer. Dosen af Xyrem bør desuden reduceres med en femtedel, hvis patienterne samtidig

Xyrem

EMA/359552/2014

Side 2/3

med behandlingen med Xyrem får valproat for en anden lidelse. Patienter, som har problemer med

deres nyrer, bør overveje en kost med lavt natriumindhold. Patienter, som tager Xyrem, bør undgå

alkohol, da det kan øge virkningerne af Xyrem.

Xyrem leveres med en måleanordning og et bæger. Inden lægemidlet tages, skal patienten opløse

dosis i vand til en drik. Dagens første dosis tages ved sengetid mindst to til tre timer efter et måltid.

Den anden dosis tages 2,5 til 4 timer senere. Begge doser bør forberedes samtidigt, inden patienten

går i seng. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Xyrem?

Det aktive stof i Xyrem, natriumoxybat, er et middel, som nedsætter aktiviteten i centralnervesystemet.

Det vides ikke nøjagtigt, hvordan det virker, men det menes at binde sig til bestemte receptormolekyler

på overfladen af visse celler i hjernen. Dette ændrer hjerneaktiviteten og fremmer "delta-hjernebølger"

(langsomme hjernebølger) og nattesøvnen. Når Xyrem tages ved sengetid, øges den dybe søvn og

mængden af den tid, der soves om natten, samtidig med at det reducerer antallet af søvnperioder i

løbet af dagen. Dette lindrer symptomerne på narkolepsi.

Hvordan blev Xyrem undersøgt?

Virkningen af Xyrem på narkolepsi og katapleksi er blevet undersøgt hos 707 patienter i fire

undersøgelser. I alle undersøgelser blev Xyrem givet i daglige doser på mellem 3 og 9 g og blev

sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling). Den første undersøgelse (136 patienter) så

på, hvilken virkning Xyrem havde på antallet af katapleksianfald over en behandlingsperiode på fire

uger. I den anden undersøgelse, der omfattede 56 patienter, som havde taget Xyrem i mindst seks

måneder, sammenlignedes virkningen ved at fortsætte med den samme dosis Xyrem med virkningen

ved at skifte til placebo. Undersøgelsen målte antallet af katapleksianfald i løbet af to uger. I de andre

to undersøgelser (516 patienter) så man på, hvilken virkning Xyrem havde på den overdrevne

søvntrang i dagtimerne og andre symptomer på narkolepsi, når det enten blev taget alene eller som

tillægsbehandling til patientens eksisterende dosis af modafinil (et stimulerende lægemiddel til

behandling af narkolepsi). Virkningen blev hovedsagelig bedømt på ændringen i søvntrangen i

dagtimerne.

Virkningerne af Xyrem er desuden blevet undersøgt hos fibromyalgipatienter med moderate til svære

symptomer i forbindelse med to kortvarige (12 uger) undersøgelser af 1 121 patienter og én langvarig

(op til ni måneder) undersøgelse af 560 patienter. Fibromyalgi er en sygdom af ukendt oprindelse, som

forårsager langvarig og udbredt smerte og smerter ved berøring. Virkningen blev hovedsagelig bedømt

på graden af smertelindring og forbedret funktion.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Xyrem?

Xyrem var mere effektivt end placebo til at lindre symptomerne. I den første undersøgelse reducerede

en daglig dosis på 9 g antallet af katapleksianfald med 16,1 (fra 23,5 til 8,7) pr. uge sammenlignet med

et fald på 4,3 anfald pr. uge hos patienter, der tog placebo. Den anden undersøgelse viste, at Xyrem

fortsatte med at forhindre katapleksianfald efter langvarig behandling: i løbet af 2 uger var der ingen

ændring i antallet af anfald hos patienterne, som fortsatte med at tage Xyrem, sammenlignet med en

stigning på 21,0 anfald hos de patienter, der skiftede til placebo. Xyrem reducerede også den udtalte

søvntrang i dagtimerne hos patienter, som fortsatte med at tage modafinil, ligeså vel som hos de

patienter, der kun tog Xyrem.

De data, som blev opnået i forbindelse med fibromyalgiundersøgelserne, understøttede ikke brugen af

Xyrem til behandling af denne lidelse hos den europæiske population.

Xyrem

EMA/359552/2014

Side 3/3

Hvilken risiko er der forbundet med Xyrem?

De hyppigste bivirkninger ved Xyrem (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er svimmelhed,

hovedpine og kvalme. Kvalme er mere almindelig hos kvinder end hos mænd. Xyrem kan også give

respirationsdepression (åndedrætsbesvær). Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved

Xyrem fremgår af indlægssedlen.

Xyrem må ikke anvendes til patienter med svær depression, til patienter med

”succinylsemialdehyddehydrogenasemangel” (en sjælden stofskiftelidelse) eller til patienter, som

behandles med opioider (såsom visse smertestillende midler) eller barbiturater (såsom visse anæstetika

og lægemidler til forebyggelse af krampeanfald). Da natriumoxybat kan skabe afhængighed, skal lægen

nøje overvåge patienter, der tager Xyrem. Det frarådes patienterne at indtage alkohol under

behandlingen med Xyrem. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Xyrem godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Xyrem opvejer risiciene. Selvom en dosis på 9 g havde størst

virkning, var den forbundet med øgede bivirkninger, så udvalget anbefalede en startdosis på 4,5 g

dagligt. Da den effektive dosis ligger tæt på den dosis, hvor der er svære bivirkninger, skal

dosisøgninger foretages med omhu og under overvågning af en læge, der er specialiseret i behandling

af søvnforstyrrelser. Udvalget anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse for Xyrem.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Xyrem?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Xyrem anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Xyrem,

herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Virksomheden, som fremstiller Xyrem, skal minimere risikoen for misbrug af Xyrem ved at udarbejde

informationsmateriale til fagfolk inden for sundhedssektoren og til patienter, ved nøje at kontrollere

udleveringen af lægemidlet og ved at overvåge anvendelsen af dette.

Andre oplysninger om Xyrem

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Xyrem den 13. oktober 2005.

Den fuldstændige EPAR for Xyrem findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Xyrem, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2014.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information