Xyrem

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
natriumoxybat
Tilgængelig fra:
UCB Pharma Ltd
ATC-kode:
N07XX04
INN (International Name):
sodium oxybate
Terapeutisk gruppe:
Andre nervesystem lægemidler,
Terapeutisk område:
Katapleksi, Narkolepsi
Terapeutiske indikationer:
Behandling af narkolepsi med katapleksi hos voksne patienter.
Produkt oversigt:
Revision: 29
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000593
Autorisation dato:
2005-10-13
EMEA kode:
EMEA/H/C/000593

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Xyrem 500 mg/ml oral opløsning

Natriumoxybat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Xyrem til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Xyrem

Sådan skal De tage Xyrem

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Xyrem indeholder det aktive stof natriumoxybat. Xyrem virker ved at forbedre nattesøvnen, men den

nøjagtige virkningsmekanisme er ikke kendt.

Xyrem anvendes til at behandle narkolepsi med katapleksi hos voksne.

Narkolepsi er en søvnforstyrrelse, som kan omfatte søvnanfald i normalt vågne timer samt katapleksi,

søvnlammelse, hallucinationer og dårlig søvn. Katapleksi er indtræden af pludselig muskelsvækkelse

eller lammelse uden tab af bevidsthed, der opstår som følge af en pludselig følelsesmæssig reaktion

såsom vrede, frygt, glæde, latter eller overraskelse.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Xyrem

Tag ikke Xyrem

hvis De er allergisk over for natriumoxybat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xyrem

(angivet i afsnit 6),

hvis De lider af succin-semialdehyd-dehydrogenase-mangel (en sjælden stofskiftesygdom),

hvis De lider af svær depression,

hvis De er i behandling med opioider eller barbiturater.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Xyrem:

hvis De har vejrtræknings- eller lungeproblemer (og især hvis De er overvægtig), fordi Xyrem

kan forårsage åndedrætsbesvær,

hvis De lider eller tidligere har lidt af depressiv sygdom,

hvis De har hjertesvigt, hypertension (forhøjet blodtryk), lever- eller nyreproblemer, idet det

kan være nødvendigt at justere Deres dosis,

hvis De tidligere har haft et stofmisbrug,

hvis De lider af epilepsi, da brug af Xyrem ikke kan anbefales ved denne sygdom,

hvis De har porfyri (en sjælden stofskiftesygdom).

Hvis noget af dette gælder for Dem, skal De kontakte Deres læge, før De begynder at tage Xyrem.

Hvis De, mens De tager Xyrem, oplever sengevædning og inkontinens (både urin og afføring),

forvirring, hallucinationer, episoder med at gå i søvne eller unormal tankevirksomhed, bør De straks

kontakte Deres læge. Selv om disse bivirkninger ikke er almindelige, er de, hvis de alligevel

forekommer, sædvanligvis af let til moderat grad.

Hvis De er ældre, vil Deres læge nøje overvåge Deres tilstand for at kontrollere, om Xyrem har de

ønskede virkninger.

Xyrem har et velkendt misbrugspotentiale. Der er konstateret tilfælde af afhængighed efter ulovlig

brug af natriumoxybat.

Deres læge vil spørge Dem, om De nogensinde har misbrugt nogen form for medicin, før De begynder

at tage Xyrem og så længe, De tager Xyrem

.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Xyrem

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Xyrem bør navnlig ikke tages sammen med sovemedicin og medicin, som hæmmer aktiviteten i

centralnervesystemet, (centralnervesystemet er den del af kroppen, som omfatter hjernen og

rygmarven).

Fortæl det også til lægen eller på apoteket, hvis De tager nogen af følgende typer medicin:

medicin, som øger centralnervesystemets aktivitet, og medicin mod depression

medicin, som kroppen optager og bearbejder på samme måde (f.eks. valproat, phenytoin eller

ethosuximid, som anvendes til behandling af kramper)

topiramat (anvendes til behandling af epilepsi)

hvis De tager valproat, er det nødvendigt at justere Deres daglige dosis af Xyrem (se afsnit 3),

da valproat kan påvirke den måde, hvorpå Xyrem virker.

Brug af Xyrem sammen med mad, drikke og alkohol

De må ikke drikke alkohol, mens De tager Xyrem, da dets virkninger kan blive forøget.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Et meget lille antal kvinder har taget Xyrem på et tidspunkt i løbet af deres graviditet, og få af dem

aborterede spontant. Risikoen ved at tage Xyrem under graviditet kendes ikke, og derfor kan

anvendelse af Xyrem ikke anbefales til gravide kvinder eller kvinder, som forsøger at blive gravide.

Patienter, der tager Xyrem, bør ikke amme, da man ved, at Xyrem udskilles i modermælken.

Ændringer i søvnmønster er observeret hos ammede spædbørn fra eksponerede mødre.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xyrem påvirker evnen til at køre bil og arbejde med værktøj eller maskiner. Lad være med at køre bil,

betjene tunge maskiner eller udføre nogen form for aktivitet, som er farlig, eller som kræver mental

årvågenhed, i mindst 6 timer, efter De har taget Xyrem. Når De begynder at tage Xyrem første gang og

indtil De ved, om lægemidlet gør Dem søvnig næste dag, må De være yderst forsigtig, når De kører

bil, betjener tunge maskiner eller foretager Dem andet, der kan være farligt eller kræver fuld mental

årvågenhed.

Xyrem indeholder natrium

De skal holde øje med, hvor meget salt De indtager, da Xyrem indeholder natrium (findes i bordsalt),

som kan påvirke Dem, hvis De tidligere har haft forhøjet blodtryk eller problemer med hjertet eller

nyrerne. Hvis De indtager to doser natriumoxybat på 2,25 g hver nat, får De 0,82 g natrium, og hvis De

indtager to doser natriumoxybat på 4,5 g hver nat, får De 1,6 g natrium. Det kan være nødvendigt at

nedsætte forbruget af salt.

3.

Sådan skal De tage Xyrem

Tag altid Xyrem nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Den anbefalede begyndelsesdosis er 4,5 g/dag givet som to lige store doser på hver 2,25 g/dosis. Deres

læge kan gradvist forøge Deres dosis op til højst 9 g/dag givet som to lige store doser på 4,5 g/dosis.

Tag Xyrem oralt (gennem munden) to gange hver nat. Tag den første dosis, når De går i seng, og den

anden dosis 2½ til 4 timer senere. Det kan være nødvendigt at stille vækkeuret, så De er sikker på at

vågne, når De skal tage den anden dosis. Mad nedsætter den mængde Xyrem, som optages i kroppen.

Derfor er det bedst at tage Xyrem på bestemte tidspunkter 2-3 timer efter et måltid. Gør begge doser

klar inden sengetid. Indtag doserne inden for 24 timer efter klargøringen.

Hvis De tager valproat sammen med Xyrem, vil Deres læge tilpasse dosis af Xyrem. Når Xyrem tages

sammen med valproat, er den sædvanlige begyndelsesdosis af Xyrem 3,6 g/dag givet som to lige store

doser på hver 1,8 g. Tag den første dosis ved sengetid og den anden dosis 2½ til 4 timer senere.

Hvis De har nyreproblemer, skal De overveje en diæt med henblik på at nedsætte Deres indtagelse af

natrium.

Hvis De har leverproblemer, bør begyndelsesdosis af Xyrem halveres. Deres læge kan gradvist øge

Deres dosis.

Instruktion i, hvordan Xyrem fortyndes

Følgende instruktioner forklarer, hvordan Xyrem gøres klar. Læs instruktionerne omhyggeligt og følg

dem trin for trin.

Som en hjælp indeholder Xyrem-æsken 1 flaske lægemiddel, en målesprøjte og to doseringsbægre

med børnesikkert låg.

Flaskelåget fjernes ved at trykke det ned, mens det drejes mod uret (mod venstre). Når låget er

fjernet, sættes flasken i opret stilling på et bord. Toppen af flasken er forseglet med plastikfolie,

som skal fjernes, før flasken tages i brug første gang. Mens flasken holdes i opret stilling,

indsættes flaskeadapteren i flaskehalsen. Det er kun nødvendigt at gøre dette første gang,

flasken åbnes. Derefter kan adapteren efterlades i flasken til efterfølgende brug.

Sæt derefter spidsen af målesprøjten ind midt i flaskens åbning, og tryk hårdt nedad (se figur 1).

Mens flasken og sprøjten holdes med den ene hånd, trækkes den foreskrevne dosis op med den

anden hånd ved at trække i stemplet. BEMÆRK: Der vil ikke strømme lægemiddel ind i

sprøjten, medmindre flasken holdes i opret stilling (se figur 2).

Fjern sprøjten fra flaskens åbning. Tøm lægemidlet fra sprøjten ned i et af de medfølgende

doseringsbægre ved at trykke på stemplet (se figur 3). Gentag dette for det andet

doseringsbæger. Hæld derefter ca. 60 ml vand i hvert doseringsbæger (60 ml er ca.

4 spiseskefulde).

Figur 3

Figur 2

Figur 1

Sæt de medfølgende låg på doseringsbægrene, og drej hvert låg med uret (mod højre), til det

klikker og låser i den børnesikre stilling (se figur 4). Skyl sprøjten med vand.

Lige før de går i seng anbringes den anden dosis i nærheden af sengen. Det kan være

nødvendigt at stille vækkeuret, så De er sikker på at vågne, når De skal tage den anden dosis

tidligst 2½ time og senest 4 timer efter første dosis. Fjern låget fra det første doseringsbæger ved

at trykke den børnesikre låsetap ned og drej låget mod uret (mod venstre). Drik hele den første

dosis, mens De sidder i sengen, sæt låget på igen, og læg Dem straks ned.

Når De vågner 2½ til 4 timer senere, fjernes låget fra det andet doseringsbæger. Mens De sidder

i sengen, drikkes hele den anden dosis, lige før De lægger Dem ned for at sove videre. Sæt låget

på igen.

Hvis De mener, at virkningen af Xyrem er for kraftig eller for svag, bør De tale med Deres læge eller

henvende Dem på apoteket herom.

Hvis De har taget for meget Xyrem

Symptomerne ved overdosering af Xyrem kan omfatte ophidselse, forvirring, svækket bevægelighed,

svækket vejrtrækning, sløret syn, voldsomme svedeture, hovedpine, opkastning, nedsat bevidsthed, der

fører til koma og krampeanfald, overdreven tørst, muskelkramper og mathed.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere Xyrem, end der står i denne

information eller mere, end lægen har foreskrevet. De bør tage medicinflasken med etiket med, også

selvom den er tom.

Hvis De har glemt at tage Xyrem

Hvis De glemmer at tage den første dosis, skal De tage den, så snart De kommer i tanker om det, og

derefter fortsætte som før. Hvis De glemmer den anden dosis, så spring denne dosis over, og tag ikke

Xyrem igen før næste aften. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De holder op med at tage Xyrem

De bør fortsætte med at tage Xyrem i så lang tid, som Deres læge har foreskrevet. De kan muligvis

opleve, at Deres katapleksianfald vender tilbage, hvis Deres lægemiddelbehandling ophører, og De

kan opleve søvnløshed, hovedpine, angst, svimmelhed, problemer med at sove, søvnighed,

hallucinationer og unormal tankevirksomhed.

Hvis De holder op med at tage Xyrem i mere end 14 dage i træk, bør De kontakte Deres læge, da De

skal genoptage behandlingen med Xyrem på en nedsat dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

Figur 4

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne er sædvanligvis lette til moderate. Hvis De bemærker nogen form for bivirkninger, skal

De omgående fortælle det til Deres læge.

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Kvalme, svimmelhed, hovedpine.

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Søvnproblemer herunder søvnløshed, sløret syn, hjertebanken, opkastning, mavesmerter, diarré,

anoreksi, nedsat appetit, vægttab, mathed, unormale drømme, træthed, følelse af beruselse,

søvnlammelse, søvnighed, rystelser, forvirring/desorientering, mareridt, søvngængeri, sengevædning,

svedeture, depression, muskelkramper, hævelse, faldtendens, ledsmerter, rygsmerter, overdreven

søvnighed i dagtimerne, balanceforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, nedsat følsomhed over for

berøring, unormal følsomhed ved berøring, følelse af "prikken og stikken" (en del af kroppen (typisk

en fod eller en hånd) begynder at snurre og bliver følelsesløs eller "falder i søvn"), sløvhed,

smagsforstyrrelser, angst, problemer med at falde i søvn midt om natten, nervøsitet, følelse af at

”snurre rundt” (svimmelhed), ufrivillig vandladning, åndenød, snorken, tilstoppet næse, udslæt,

bihulebetændelse, betændelse i næse og svælg, forhøjet blodtryk.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Psykose (en mental lidelse, som kan medføre hallucinationer, usammenhængende tale eller

desorienteret og ophidset opførsel), paranoia, unormal tankevirksomhed, hallucinationer, ophidselse,

selvmordsforsøg, besvær med at falde i søvn, uro i benene, glemsomhed, myoklonus (ufrivillige

muskelsammentrækninger), ufrivillig tømning af tarmen, allergi.

Ikke kendt

hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data

:

Kramper, nedsat vejrtrækningsdybde eller -hastighed, nældefeber, selvmordstanker, kortvarige

vejrtrækningspauser under søvn, eufori, mundtørhed, hævet ansigt (angioødem), dehydrering,

panikanfald, mani/bipolar lidelse, vrangforestilling, bruksisme (tænderskæren og knytten kæbe),

pollakisuri/imperiøs vandladning (hyppig vandladning), nykturi (overdreven vandladning om natten),

tinnitus (ringen og susen for ørerne), søvnrelateret spiseforstyrrelse, tab af bevidsthed, øget appetit,

irritabilitet, aggression, dyskinesi (f.eks. unormale, ufrivillige bevægelser af lemmerne) og tanker om

at begå voldelige handlinger (herunder at skade andre), skæl, øget seksuallyst og

kvælningsfornemmelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Efter fortynding i doseringsbægeret skal opløsningen indtages inden for 24 timer.

Når De har åbnet en flaske Xyrem, skal det, der ikke er anvendt inden for 40 dage, kasseres.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xyrem indeholder

Aktivt stof: natriumoxybat. Hver ml indeholder 500 mg natriumoxybat.

Øvrige indholdsstoffer: renset vand, æblesyre og natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Xyrem leveres i en 240 ml brun plastflaske indholdende 180 ml oral opløsning, som er lukket med

børnesikret låg. Flasken er ved levering forseglet med plastfolie, som er placeret øverst på flasken

under låget.

Hver pakning indeholder en flaske, en flaskeadapter (BIPA), en doseringssprøjte i plast og to

doseringsbægre med børnesikre låg.

Xyrem er en klar til let opaliserende opløsning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

UCB Pharma S.A., Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, Belgien

Fremstiller

UCB Pharma S.A., Chemin du Foriest, B-1420 Braine l’Alleud, Belgien

Eller

UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Storbritannien

De skulle fra Deres læge have modtaget en Xyrem-informationspakke, som omfatter et hæfte med

information om, hvordan De skal tage lægemidlet, patientinformation omhandlende Ofte Stillede

Spørgsmål samt et patient-sikkerhedskort.

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

UCB Pharma SA/NV

Tel/Tél: +32 / (0)2 559 92 00

България

Ю СИ БИ България ЕООД

Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

Lietuva

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221(Suomija)

Luxembourg/Luxemburg

UCB Pharma SA/NV

Tél/Tel: +32 / (0)2 559 92 00

Česká republika

UCB s.r.o.

Tel: + 420 221 773 411

Magyarország

UCB Magyarország Kft.

Tel.: + 36-(1) 391 0060

Danmark

UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Malta

Pharmasud Ltd.

Tel: +356 / 21 37 64 36

Deutschland

UCB Pharma GmbH

Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

Nederland

UCB Pharma B.V.

Tel.: +31 / (0)76-573 11 40

Eesti

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221(Soome)

Norge

UCB Nordic A/S

Tel: +45 / 32 46 24 00

Ελλάδα

UCB Α.Ε.

Τηλ: +30 / 2109974000

Österreich

UCB Pharma GmbH

Tel: + 43 (0) 1 291 80 00

España

UCB Pharma, S.A.

Tel: + 34 / 91 570 34 44

Polska

UCB Pharma Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 696 99 20

France

UCB Pharma S.A.

Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 66

Portugal

UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda

Tel: + 351 / 21 302 5300

Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 230 34 46

Ireland

UCB (Pharma) Ireland Ltd.

Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

România

UCB Pharma Romania S.R.L.

Tel: +40 21 300 29 04

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: + 386 1 589 69 00

Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika

UCB s.r.o., organizačná zložka

Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

Italia

UCB Pharma S.p.A.

Tel: + 39 / 02 300 791

Suomi/Finland

UCB Pharma Oy Finland

Puh/ Tel: + 358 9 2514 4221

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Τηλ: + 357 22 34 74 40

Sverige

UCB Nordic A/S

Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

Latvija

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221 (Somija)

United Kingdom

UCB Pharma Ltd.

Tel: +44 / (0)1753 534 655

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Xyrem 500 mg/ml oral opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml opløsning

indeholder 500 mg natriumoxybat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral opløsning.

Den orale opløsning er klar til let opaliserende.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af narkolepsi med katapleksi hos voksne patienter.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen bør påbegyndes og fortsættes under vejledning af en læge med erfaring i behandling af

søvnforstyrrelser.

Dosering

Den anbefalede startdosis er 4,5 g natriumoxybat/dag fordelt på to lige store doser á 2,25 g. Dosis bør

titreres til effekt baseret på virkning og tolerabilitet (se pkt. 4.4) til en maksimal dosis på 9 g/dag

fordelt på to lige store doser á 4,5 g ved op-eller nedjustering i intervaller på 1,5 g/dag (dvs.

0,75 g/dosis). Det anbefales, at der minimum går 1 til 2 uger mellem hver øgning af dosis. Den daglige

dosis på 9 g bør ikke overskrides på grund af muligheden for svære symptomer ved doser på 18 g eller

mere/dag (se pkt. 4.4).

Enkeltdoser på 4,5 g bør ikke gives, med mindre patienten tidligere er titreret til dette dosisniveau.

Ved samtidig administration af natriumoxybat og valproat (se pkt. 4.5) bør dosis af natriumoxybat

reduceres med 20 %. Når natriumoxybat og valproat administreres samtidigt, er den anbefalede

startdosis 3,6 g natriumoxybat/dag, som administreres oralt fordelt på to lige store doser a ca. 1,8 g.

Hvis der er behov for samtidig behandling med natriumoxybat og valproat, bør patientens respons og

tolerabilitet monitoreres og dosis tilpasses i overensstemmelse hermed (se pkt. 4.4).

Ophør med Xyrem-behandlingen

Effekten ved ophør med natriumoxybat har ikke været systematisk evalueret i kontrollerede, kliniske

studier (se pkt. 4.4).

Hvis patienten ophører med at tage lægemidlet i mere end 14 dage i træk, bør titrering genoptages fra

laveste dosis.

Særlige populationer

Ældre

Ældre patienter skal monitoreres nøje for hæmning af motoriske og/eller kognitive funktioner under

behandling med natriumoxybat (se pkt. 4.4.).

Nedsat leverfunktion

Den initiale dosis bør halveres til alle patienter med nedsat leverfunktion, og respons på dosisøgninger

skal monitoreres nøje (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Alle patienter med nedsat nyrefunktion bør overveje anbefaling om reducering af natriumindtag (se

pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Natriumoxybats sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen 0-18 år er ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Administration

Xyrem bør indtages oralt ved sengetid og igen 2,5 til 4 timer senere. Det anbefales, at begge doser

Xyrem klargøres samtidigt før sengetid.

Xyrem leveres med en målesprøjte med måleinddeling og to 90 ml doseringsbægre med børnesikret

låg. Hver afmålt dosis Xyrem skal hældes i doseringsbægret og fortyndes med 60 ml vand før

indtagelsen. Da mad signifikant nedsætter biotilgængeligheden af Xyrem, bør patienterne spise senest

flere (2-3) timer før indtagelse af den første dosis Xyrem ved sengetid. Patienterne bør altid overholde

samme tidsinterval mellem dosering og måltider. Efter fortynding skal opløsningen indtages inden for

24 timer; hvis opløsningen ikke anvendes inden for 24 timer, skal den kasseres.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Patienter med major depression.

Patienter med succinylsemialdehyddehydrogenasemangel.

Patienter i behandling med opioider eller barbiturater.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Xyrem har potentiale til at fremkalde respirationsdepression

Respirationsdepression og CNS-depression

Natriumoxybat har også potentiale til at fremkalde respirationsdepression. Apnø og

respirationsdepression har været observeret hos fastende raske personer efter et enkelt indtag på 4,5 g

(det dobbelte af den anbefalede startdosis). I forbindelse med overvågning efter markedsføring er det

observeret, at brugen af natriumoxybat kan prædisponere patienterne for kvælningsfornemmelse under

søvn. Patienter bør udspørges angående tegn på depression af centralnervesystemet (CNS) eller

respirationsdepression. Særlig forsigtighed bør udvises over for patienter med en underliggende

respirationslidelse. På grund af øget risiko for søvnapnø bør patienter med et BMI ≥40 kg/m

monitoreres nøje, mens de tager natriumoxybat.

Ca. 80 % af patienterne, som blev behandlet med natriumoxybat i kliniske studier, fortsatte brugen af

CNS-stimulantia. Hvorvidt dette havde en effekt på respirationen om natten, er uvist. Før øgning af

natriumoxybatdosis (se pkt. 4.2) bør den ordinerende læge være opmærksom på, at søvnapnø

forekommer hos op til 50 % af patienter med narkolepsi.

Benzodiazepiner

På grund af muligheden for øget risiko for respirationsdepression bør samtidig brug af

benzodiazepiner og natriumoxybat undgås.

Alkohol og CNS-supprimerende lægemidler

Kombineret brug af alkohol eller ethvert CNS-supprimerende lægemiddel og natriumoxybat

kan resultere i potensering af natriumoxybats CNS-supprimerende virkning. Derfor bør

patienter advares mod at indtage alkohol sammen med natriumoxybat.

Gamma-hydroxybutyrat (GHB)-dehydrogenase-hæmmere

Der skal udvises forsigtighed hos patienter, som samtidig behandles med valproat eller andre

GHB-dehydrogenase-hæmmere, da der er set farmakokinetiske og farmakodynamiske

interaktioner, når natriumoxybat administreres samtidigt med valproat (se pkt. 4.5). Hvis der

er behov for samtidig administration, skal dosisjustering overvejes (se pkt. 4.2). Derudover

bør patientens respons og tolerabilitet nøje monitoreres og dosis tilpasses i overenstemmelse

hermed.

Topiramat

Der har været kliniske observationer af koma og forhøjet GBH-plasmakoncentration efter

samtidig administration af natriumoxybat og topiramat. Derfor bør patienter advares mod at

bruge topiramat sammen med natriumoxybat (se pkt. 4.5).

Misbrugspotentiale og afhængighed

Natriumoxybat, som er et natriumsalt af GHB, er et CNS-depressivt aktivt stof med velkendt

misbrugspotentiale. Før behandlingen bør lægen evaluere patienter med tidligere stofmisbrug eller

disposition for udvikling af stofmisbrug. Patienterne bør monitoreres rutinemæssigt, og ved mistanke

om misbrug bør natriumoxybat seponeres.

Der har været rapporteret tilfælde af afhængighed efter ulovlig brug af GHB ved hyppigt gentagne

doser (18 til 250 g/dag) ud over det terapeutiske dosisinterval. Selv om der ikke er klar evidens for, at

patienter i behandling med natriumoxybat i terapeutiske doser skulle kunne blive afhængige, kan dette

ikke udelukkes.

Patienter med porfyri

Natriumoxybat anses ikke for sikkert til patienter med porfyri, da det har vist sig at føre til porfyri hos

dyr og i

in vitro

-systemer.

Neuropsykiatriske forhold

Patienter kan blive konfuse under behandling med natriumoxybat. Hvis dette sker, bør patienten

evalueres grundigt, og passende intervention bør overvejes på individuel basis. Andre

neuropsykiatriske forhold inkluderer angst, psykose, paranoia, hallucinationer og agitation. Udvikling

af tankeforstyrrelser, herunder tanker om at begå voldelige handlinger (herunder at skade andre)

og/eller adfærdsmæssige abnormiteter, når patienter er i behandling med natriumoxybat, kræver

omhyggelig og omgående evaluering.

Udvikling af depression, mens patienter er i behandling med natriumoxybat, kræver omhyggelig og

omgående evaluering. Patienter med tidligere depressiv sygdom og/eller suicidalforsøg bør

monitoreres særligt omhyggeligt med hensyn til udvikling af depressive symptomer under behandling

med natriumoxybat. Brug af Xyrem er kontraindiceret til patienter med major depression (pkt. 4.3).

Hvis en patient oplever inkontinens for urin eller afføring under natriumoxybatbehandling, bør den

ordinerende læge tilstræbe, at der foretages undersøgelser for at udelukke underliggende ætiologi.

Der er rapporteret søvngængeri hos patienter, som i kliniske studier er behandlet med natriumoxybat.

Det er uklart, om nogle eller alle disse episoder svarer til egentlig somnabulisme (en parasomni, der

opstår under non-REM-søvn) eller til en anden specifik medicinsk lidelse. Risikoen for skade eller

selvpåført skade bør tages i betragtning hos enhver patient, som går i søvne. Derfor skal episoder med

søvngængeri evalueres grundigt, og passende foranstaltninger skal overvejes.

Natriumindtagelse

Patienter i behandling med natriumoxybat har et ekstra dagligt natriumindtag, som strækker sig fra

0,82 g (ved en Xyrem-dosis på 4,5 g/dag) til 1,6 g (ved en Xyrem-dosis på 9 g/dag). Anbefaling om at

reducere natriumindtag bør nøje overvejes ved behandling af patienter med hjertesvigt, hypertension

eller nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2 og 4.9).

Ældre

Der er meget begrænset erfaring med behandling med natriumoxybat hos ældre patienter. Ældre

patienter bør derfor monitoreres nøje for hæmmet motorisk og/eller kognitiv funktion under

behandling med natriumoxybat.

Epilepsipatienter

Krampeanfald er set hos patienter behandlet med natriumoxybat. Hos patienter med epilepsi, er

sikkerhed og virkning af natriumoxybat ikke blevet klarlagt; derfor kan brug heraf ikke anbefales.

Rebound-effekt og

abstinenssymptomer

Effekten ved ophør med natriumoxybat har ikke været systematisk evalueret i kontrollerede, kliniske

studier. Hos nogle patienter kan katapleksi vende tilbage med øget frekvens ved ophør med

natriumoxybatbehandling, men dette kan dog skyldes den naturlige variabilitet af sygdommen. Selv

om erfaring fra kliniske studier med natrium oxybat til narkolepsi-/katapleksipatienter i terapeutiske

doser ikke udviser klar evidens for abstinenssymptomer, er der i sjældne tilfælde observeret episoder

med insomnia, hovedpine, angst, svimmelhed, søvnforstyrrelser, somnolens, hallucinationer og

psykotiske lidelser efter ophør med GHB.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Kombineret brug af alkohol og natriumoxybat kan resultere i forstærkning af natriumoxybats CNS-

depressive virkning. Patienter bør advares mod indtagelse af enhver form for alkoholisk drik i

forbindelse med natriumoxybat.

Natriumoxybat bør ikke anvendes i kombination med sedative hypnotika eller andre CNS-depressive

lægemidler.

Sedativa og hypnotika

Lægemiddelinteraktionsstudier hos raske voksne med natriumoxybat (enkelt dosis på 2,25 g) og

lorazepam (enkelt dosis på 2 mg) og zolpidemtartrat (enkelt dosis på 5 mg) viste ingen

farmakokinetiske interaktioner. Øget søvnighed blev observeret efter samtidig administration af

natriumoxybat (2,25 g) og lorazepam (2 mg). Farmakodynamisk interaktion med zolpidem er ikke

blevet vurderet. Når højere doser på op til 9 g natriumoxybat/dag kombineres med højere doser

hypnotikum (inden for det anbefalede dosisinterval) kan farmakodynamiske interaktioner med

symptomer på CNS-depression og/eller respirationsdepression ikke udelukkes (se pkt. 4.3).

Tramadol

Et interaktionsstudie hos raske voksne med natriumoxybat (enkelt dosis på 2,25 g) og tramadol (enkelt

dosis på 100 mg) viste ingen farmakokinetisk/farmakodynamisk interaktion. Når højere doser på op til

9 g natriumoxybat/dag kombineres med højere doser opioider (inden for det anbefalede dosisinterval)

kan farmakodynamiske interaktioner med symptomer på CNS-depression og/eller

respirationsdepression ikke udelukkes (se pkt. 4.3).

Antidepressiva

Lægemiddelinteraktionsstudier hos raske voksne viste ingen farmakokinetiske interaktioner mellem

natriumoxybat (enkelt dosis på 2,25 g) og de 2 antidepressiva protriptylinhydrochlorid (enkelt dosis på

10 mg) og duloxetin (60 mg ved steady state). Der sås ingen additiv effekt på søvnighed, når man

sammenlignede enkeltdoser af natriumoxybat alene (2,25 g) og natriumoxybat (2,25 g) i kombination

med duloxetin (60 mg ved steady state). Antidepressiva har været anvendt til behandling af katapleksi.

En mulig additiv effekt af antidepressiva og natriumoxybat kan ikke udelukkes.

Bivirkningsfrekvensen øges, når natriumoxybat administreres sammen med tricykliske antidepressiva.

Modafinil

Et interaktionsstudie hos raske voksne viste ingen farmakokinetisk interaktion mellem natriumoxybat

(enkelt dosis på 4,5 g) og modafinil (enkelt dosis på 200 mg). Natriumoxybat har været administreret

sammen med CNS-stimulerende lægemidler hos ca. 80 % af patienterne i kliniske studier med

narkolepsi. Hvorvidt dette påvirkede respirationen om natten, er ikke kendt.

Omeprazol

Samtidig administration af omeprazol har ingen klinisk signifikant effekt på natriumoxybats

farmakokinetik. Dosis af natriumoxybat kræver derfor ingen justering, når det gives sammen med

proton-pumpe-hæmmere.

Ibuprofen

Lægemiddelinteraktionsstudier hos raske voksne viste ingen farmakokinetiske interaktioner mellem

natriumoxybat og ibuprofen.

Diclofenac

Lægemiddelinteraktionsstudier hos raske voksne viste ingen farmakokinetiske interaktioner mellem

natriumoxybat og diclofenac. Samtidig administration af natriumoxybat og diclofenac hos raske

frivillige reducerede den nedsatte opmærksomhed forårsaget af administration af natriumoxybat alene

målt ved psykometriske tests.

GHB-dehydrogenase-hæmmere

Da natriumoxybat metaboliseres af GHB-dehydrogenase, er der en potentiel risiko for interaktion med

lægemidler, som stimulerer eller hæmmer dette enzym (f.eks. valproat, phenytoin og ethosuximid) (se

pkt. 4.4).

Samtidig administration af natriumoxybat (6 g pr. dag) med valproat (1.250 mg pr. dag) resulterede i

en stigning i den systemiske eksponering for natriumoxybat med ca. 25 %, men ingen signifikant

ændring i C

. Der blev ikke observeret påvirkning af valproats farmakokinetik. De

farmakodynamiske virkninger, herunder øget forringelse af den kognitive funktion og søvnighed, var

større ved samtidig administration end ved administration af stofferne alene. Hvis der er behov for

samtidig administration, bør patientrespons og tolerabilitet monitoreres og dosis om nødvendigt

justeres (se pkt. 4.2).

Topiramat

Da der har været klinisk(e) observation(er) af koma og forhøjet GBH-plasmakoncentration hos

patienter efter samtidig administration af natriumoxybat og topiramat, kan mulige farmakodynamiske

og farmakokinetiske interaktioner ikke udelukkes ved samtidig administration af natriumoxybat og

topiramat (se pkt. 4.4).

In vitro-

studier med poolede, humane levermikrosomer indikerer, at natriumoxybat ikke signifikant

hæmmer aktiviteten af de humane isoenzymer (se pkt. 5.2).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Dyrestudier har ikke påvist teratogenicitet, men embryonaldød er set i studier med både rotter og

kaniner (se pkt. 5.3).

Data fra anvendelse af natriumoxybat hos et begrænset antal gravide kvinder, som blev eksponeret i 1.

trimester, tyder på en mulig øget risiko for spontan abort. Der er ikke andre relevante epidemiologiske

data tilgængelige. Begrænsede data fra anvendelse af natriumoxybat hos gravide kvinder i 2. og 3.

trimester indikerer ingen misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet af natriumoxybat.

Natriumoxybat bør ikke anvendes under graviditet.

Amning

Natriumoxybat og/eller dets metabolitter udskilles i human mælk. Ændringer i søvnmønster er

observeret hos ammede spædbørn fra eksponerede mødre, som kan være konsistent med

natriumoxybats påvirkninger af nervesystemet. Natriumoxybat bør ikke anvendes under amning.

Fertilitet

Der foreligger ingen kliniske data vedrørende natriumoxybats virkning på fertilitet. GBH har ikke

forårsaget negative virkninger relateret til fertilitet i studier med han- og hunrotter ved doser på op til

1.000 mg/kg/dag.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Natriumoxybat påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

I mindst 6 timer efter indtagelse af natriumoxybat må patienter ikke deltage i aktiviteter, som kræver

fuld mental opmærksomhed eller motorisk koordination, såsom at betjene maskiner og køre bil.

Når patienter starter med at tage natriumoxybat og indtil de ved, om dette lægemiddel har en

hangover-effekt til næste dag, bør de udvise særlig forsigtighed, når de kører bil og betjener maskiner

eller udfører enhver anden opgave, som kan være farlig eller kræver fuld mental opmærksomhed.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger er svimmelhed, kvalme og hovedpine, som optræder hos 10 %

til 20 % af patienterne. De mest alvorlige bivirkninger er suicidalforsøg, psykose,

respirationsdepression og kramper.

Natriumoxybats sikkerhed og virkning til behandling af narkolepsisymptomer blev dokumenteret i fire

randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede multicenterstudier med parallelle grupper med

patienter, der havde narkolepsi med katapleksi med undtagelse af ét studie, hvor katapleksi ikke var et

inklusionskriterium. Der blev også udført to fase 3 og et fase 2 dobbeltblinde, placebokontrollerede

studier med parallelle grupper for at vurdere natriumoxybat til indikationen fibromyalgi. Derudover

blev der udført randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede,

crossover

lægemiddelinteraktionsstudier med ibuprofen, diclofenac og valproat med raske personer, og disse er

opsummeret i pkt. 4.5.

Ud over de bivirkninger, der blev rapporteret i kliniske studier, er der også rapporteret bivirkninger

efter markedsføring. Det er ikke altid muligt at estimere en pålidelig frekvens af deres forekomst i den

befolkning, der skal behandles.

Skematisk oversigt over bivirkninger

Bivirkningerne er anført i henhold til MedDRA-systemorganklasser.

Frekvensinddeling: Meget almindelig (≥ 1/10); Almindelig (≥ 1/100 og < 1/10); Ikke almindelig (≥

1/1.000 og < 1/100); Sjælden (≥ 1/10.000 og < 1/1.000); Meget sjælden (< 1/10.000); Ikke kendt (kan

ikke estimeres

ud fra forhåndenværende

data).

Inden for hver frekensinddeling er bivirkningerne opført efter faldende sværhedsgrad.

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig:

nasopharyngitis, sinusitis

Immunsystemet

Ikke almindelig

: overfølsomhed

Metabolisme og ernæring

Almindelig:

anoreksi, nedsat appetit

Ikke kendt:

dehydrering, øget appetit

Psykiske forstyrrelser

Almindelig:

depression, katapleksi, angst, unormale drømme, konfusionstilstand, desorientering,

mareridt, søvngængeri, søvnproblemer, søvnløshed, middelsvær søvnløshed, nervøsitet

Ikke almindelig:

suicidalforsøg, psykose, paranoia, hallucinationer, abnorm tankegang, agitation,

initial søvnløshed

Ikke kendt

: suicidale tanker, drabstanker, aggression, eufori, søvnrelateret spiseforstyrrelse,

panikanfald, mani/bipolar lidelse, vrangforestillinger, bruksisme, irritabilitet og øget libido

Nervesystemet

Meget almindelig:

svimmelhed, hovedpine

Almindelig:

søvn paralyse, somnolens, tremor, balanceproblemer, opmærksomhedsforstyrrelser,

hypæstesi, paræstesi, sedation, dysgeusi

Ikke almindelig:

myoklonus, amnesi,

restless legs

syndrom (RLS)

Ikke kendt:

kramper, tab af bevidsthed, dyskinesi

Øjne

Almindelig:

sløret syn

Øre og labyrint

Almindelig:

vertigo

Ikke kendt:

tinnitus

Hjerte

Almindelig:

palpitationer

Vaskulære sygdomme

Almindelig:

hypertension

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig:

dyspnø, snorken, nasal kongestion

Ikke kendt:

respirationsdepression, søvnapnø, kvælningsfornemmelse

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig:

kvalme (hyppigheden af kvalme er højere hos kvinder end hos mænd)

Almindelig:

opkastning, diaré, smerter i øvre abdomen

Ikke almindelig

: fækal inkontinens

Ikke kendt:

mundtørhed

Hud og subkutane væv

Almindelig

:

hyperhidrose, udslæt

Ikke kendt:

urticaria, angioødem, seborrhea

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig:

artralgi, muskelspasmer, rygsmerter

Nyrer og urinveje

Almindelig:

natlig enurese, urininkontinens

Ikke kendt:

pollakisuri/imperiøs vandladning, nykturi

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig:

asteni, træthed, følelse af at være fuld, perifere ødemer

Undersøgelser

Almindelig:

blodtryksforhøjelse, vægttab

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Almindelig:

fald

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hos nogle patienter kan katapleksi vende tilbage med en hyppigere frekvens, når natriumoxybat

behandling ophører, men dette kan være på grund af den naturlige variabilitet af sygdommen. Skønt

erfaring fra kliniske studier med natriumoxybat til narkolepsi-/katapleksipatienter i terapeutiske doser

ikke udviser klar evidens for et seponeringssyndrom, er der i sjældne tilfælde observeret bivirkninger i

form af insomnia, hovedpine, angst, svimmelhed, søvnforstyrrelser, somnolens, hallucinationer, og

psykotiske tilstande ved ophør med GHB.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Information om tegn og symptomer forbundet med overdosering med natriumoxybat er begrænset. De

fleste data stammer fra ulovlig brug af GHB. Natriumoxybat er natriumsaltet af GHB.

Abstinenssymptomer er observeret uden for det terapeutiske interval.

Symptomer

Patienter har udvist varierende grad af nedsat bevidsthed, som kan skifte hurtigt mellem en konfus,

agiteret kampberedt tilstand med ataksi og koma. Emesis (selv ved bevidsthedssløring), diaphorese,

hovedpine, og hæmmede psykomotoriske færdigheder kan ses. Sløret syn har været rapporteret.

Tiltagende dybde af koma er observeret ved højere doser. Myoklonus og tonisk-kloniske anfald har

været rapporteret. Der er rapporteret tilfælde med kompromitteret respirationsfrekvens og -dybde og

tilfælde med livstruende respirationsdepression, som gjorde intubation og ventilation nødvendig.

Cheyne-Stokes respiration og apnø er set. Bradykardi og hypotermi kan forekomme i forbindelse med

bevidstløshed, lige så vel som muskulær hypotoni, men med intakte senereflekser. Bradycardi har

responderet på intravenøs administration af atropin. Der er rapporteret tilfælde af hypernatriæmi med

metabolisk alkalose i forbindelse med samtidig brug af NaCl-infusion.

Behandling

Ventrikelskylning bør overvejes ved mistanke om samtidig indtagelse af andre stoffer. Da emese kan

opstå i tilfælde af bevidsthedssløring, skal passende lejring (aflåst sideleje) og beskyttelse af luftvejene

ved intubation sikres. Selv om brækrefleksen kan forsvinde hos dybt komatøse patienter, kan selv

bevidstløse patienter modarbejde intubation, og

rapid sequence induction

(uden brug af sedativa) bør

overvejes.

Der kan ikke forventes ophævelse af den CNS-depressive effekt af natriumoxybat ved administration

af flumazenil. Der er utilstrækkelig evidens til at anbefale brug af naloxon til behandling af en

overdosis med GHB. Brug af hæmodialyse og andre metoder til ekstrakorporal lægemiddelelimination

har ikke været undersøgt i forbindelse med natriumoxybatoverdosis. På grund af den hurtige

metabolisme af natriumoxybat kan disse tiltag imidlertid ikke betale sig.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre midler med virkning på centralnervesystemet, ATC-kode:

N07XX04.

Natriumoxybat er et CNS-depressivt lægemiddel, som nedsætter udtalt søvnighed og katapleksi i

dagtimerne hos patienter med narkolepsi og modificerer søvnmønsteret, hvilket reducerer afbrudt

nattesøvn. Den præcise mekanisme for natriumoxybats effekt er ukendt, men det antages, at

natriumoxybat virker ved at promovere slow (delta) wave-søvn og konsolidere nattesøvnen.

Natriumoxybat, administreret før nattesøvnen, øger søvnstadie 3 og 4 og øger søvnlatens, mens det

reducerer frekvensen af sleep onset REM-perioder (SOREMPs). Andre mekanismer, som stadig

mangler at blive klarlagt, kan også være involveret.

I den kliniske forsøgsdatabase fortsatte mere end 80 % af patienterne med samtidig anvendelse af

stimulerende midler.

Natriumoxybats effektivitet til behandling af narkolepsisymptomer, blev dokumenteret i fire

randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede multicenterstudier med parallelle grupper (studie

1, 2, 3 og 4) med patienter, der havde narkolepsi med katapleksi, en undtagelse var studie 2, hvor

katapleksi ikke var et inklusionskrav. Samtidig anvendelse af stimulerende midler var tilladt i alle

studier (undtaget den aktive behandlingsfase i studie 2); antidepressiva blev seponeret før den aktive

behandling i alle studier med undtagelse af studie 2. I hvert studie blev den daglige dosis fordelt på to

lige store doser. Hver nat blev den første dosis indtaget ved sengetid og den anden dosis blev indtaget

2,5 til 4 timer senere.

Tabel 1

Sammenfatning af kliniske studier ved anvendelse af natriumoxybat til behandling

af narkolepsi

Studie

Primær effekt

N=

Sekundær

effekt

Varighed

Aktiv

behandling

og dosering

(g/d)

Studie 1

EDS (ESS);

CGIc

MWT/Sleep

Architechure/

Katapleksi/Naps/FOSQ

8 uger

Xyrem 4,5-9

Studie 2

EDS (MWT)

Sleep Architecture/

ESS/CGIc/Naps

8 uger

Xyrem 6-9

Modafinil

200-600 mg

Studie 3

Katapleksi

EDS (ESS)/CGIc/Naps

4 uger

Xyrem 3-9

Studie 4

Katapleksi

Ingen

4 uger

Xyrem 3-9

EDS –

Excessive daytime sleepiness

(udtalt søvnighed om dagen);

ESS –

Epworth Sleepiness Scale

(Epsworths skala for søvnighed);

MWT –

Maintenance of Wakefulness Test

(test for opretholdelse af vågenhed);

Naps – (antal utilsigede episoder med blunden i løbet af dagen);

CGIc –

Clinical Global Impression of Change

(klinisk global vurdering af ændring);

FOSQ –

Functional Outcomes of Sleep Questionnaire

(funktionelle resultater fra spørgeskema om

søvn)

Studie 1 inkluderede 246 patienter med narkolepsi og omfattede en uges optitreringsfase. De primære

målinger af virkning omfattede ændringer i udtalt søvnighed i dagtimerne, målt iht. Epworth

Sleepiness Scale (ESS), samt ændringen i den overordnede alvorlighed af patientens

narkolepsisymptomer, vurderet af den ansvarlige læge for undersøgelsen ved brug af

Clinical Global

Impressions of Change

(CGI-c)-målingen.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/359552/2014

EMEA/H/C/000593

EPAR – sammendrag for offentligheden

Xyrem

natriumoxybat

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Xyrem.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Xyrem.

Hvad er Xyrem?

Xyrem er en oral opløsning, der indeholder det aktive stof natriumoxybat (500 mg/ml).

Hvad anvendes Xyrem til?

Xyrem anvendes til behandling af voksne, som lider af narkolepsi med katapleksi. Narkolepsi er en

søvnforstyrrelse, som giver overdreven søvntrang i dagtimerne. Katapleksi er et symptom på

narkolepsi, der indebærer pludselig muskelslaphed som respons på en følelsesmæssig reaktion såsom

vrede, angst, glæde, latter eller overraskelse. Katapleksi kan undertiden få en patient til at falde om.

Lægemidlet udleveres kun efter særlig recept.

Hvordan anvendes Xyrem?

Behandling med Xyrem bør indledes og overvåges af en læge med erfaring i behandling af

søvnforstyrrelser. Da natriumoxybat kan misbruges, bør lægen kontrollere, om patienten tidligere har

været stofmisbruger eller er i fare for at udvikle et stofmisbrug, før behandlingen indledes, samt

foretage overvågning for forkert brug eller misbrug under behandlingen.

Xyrem gives i en dosis a 4,5 til 9 g pr. dag i to ligeligt fordelte doser. Den maksimale dagsdosis er 9 g.

Patienten bør normalt starte med to doser à 2,25 g (4,5 ml) pr. dag. Dosis justeres dernæst med en til

to ugers intervaller, afhængigt af patientens respons. Startdosis skal halveres hos patienter med

leverproblemer. Dosen af Xyrem bør desuden reduceres med en femtedel, hvis patienterne samtidig

Xyrem

EMA/359552/2014

Side 2/3

med behandlingen med Xyrem får valproat for en anden lidelse. Patienter, som har problemer med

deres nyrer, bør overveje en kost med lavt natriumindhold. Patienter, som tager Xyrem, bør undgå

alkohol, da det kan øge virkningerne af Xyrem.

Xyrem leveres med en måleanordning og et bæger. Inden lægemidlet tages, skal patienten opløse

dosis i vand til en drik. Dagens første dosis tages ved sengetid mindst to til tre timer efter et måltid.

Den anden dosis tages 2,5 til 4 timer senere. Begge doser bør forberedes samtidigt, inden patienten

går i seng. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Xyrem?

Det aktive stof i Xyrem, natriumoxybat, er et middel, som nedsætter aktiviteten i centralnervesystemet.

Det vides ikke nøjagtigt, hvordan det virker, men det menes at binde sig til bestemte receptormolekyler

på overfladen af visse celler i hjernen. Dette ændrer hjerneaktiviteten og fremmer "delta-hjernebølger"

(langsomme hjernebølger) og nattesøvnen. Når Xyrem tages ved sengetid, øges den dybe søvn og

mængden af den tid, der soves om natten, samtidig med at det reducerer antallet af søvnperioder i

løbet af dagen. Dette lindrer symptomerne på narkolepsi.

Hvordan blev Xyrem undersøgt?

Virkningen af Xyrem på narkolepsi og katapleksi er blevet undersøgt hos 707 patienter i fire

undersøgelser. I alle undersøgelser blev Xyrem givet i daglige doser på mellem 3 og 9 g og blev

sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling). Den første undersøgelse (136 patienter) så

på, hvilken virkning Xyrem havde på antallet af katapleksianfald over en behandlingsperiode på fire

uger. I den anden undersøgelse, der omfattede 56 patienter, som havde taget Xyrem i mindst seks

måneder, sammenlignedes virkningen ved at fortsætte med den samme dosis Xyrem med virkningen

ved at skifte til placebo. Undersøgelsen målte antallet af katapleksianfald i løbet af to uger. I de andre

to undersøgelser (516 patienter) så man på, hvilken virkning Xyrem havde på den overdrevne

søvntrang i dagtimerne og andre symptomer på narkolepsi, når det enten blev taget alene eller som

tillægsbehandling til patientens eksisterende dosis af modafinil (et stimulerende lægemiddel til

behandling af narkolepsi). Virkningen blev hovedsagelig bedømt på ændringen i søvntrangen i

dagtimerne.

Virkningerne af Xyrem er desuden blevet undersøgt hos fibromyalgipatienter med moderate til svære

symptomer i forbindelse med to kortvarige (12 uger) undersøgelser af 1 121 patienter og én langvarig

(op til ni måneder) undersøgelse af 560 patienter. Fibromyalgi er en sygdom af ukendt oprindelse, som

forårsager langvarig og udbredt smerte og smerter ved berøring. Virkningen blev hovedsagelig bedømt

på graden af smertelindring og forbedret funktion.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Xyrem?

Xyrem var mere effektivt end placebo til at lindre symptomerne. I den første undersøgelse reducerede

en daglig dosis på 9 g antallet af katapleksianfald med 16,1 (fra 23,5 til 8,7) pr. uge sammenlignet med

et fald på 4,3 anfald pr. uge hos patienter, der tog placebo. Den anden undersøgelse viste, at Xyrem

fortsatte med at forhindre katapleksianfald efter langvarig behandling: i løbet af 2 uger var der ingen

ændring i antallet af anfald hos patienterne, som fortsatte med at tage Xyrem, sammenlignet med en

stigning på 21,0 anfald hos de patienter, der skiftede til placebo. Xyrem reducerede også den udtalte

søvntrang i dagtimerne hos patienter, som fortsatte med at tage modafinil, ligeså vel som hos de

patienter, der kun tog Xyrem.

De data, som blev opnået i forbindelse med fibromyalgiundersøgelserne, understøttede ikke brugen af

Xyrem til behandling af denne lidelse hos den europæiske population.

Xyrem

EMA/359552/2014

Side 3/3

Hvilken risiko er der forbundet med Xyrem?

De hyppigste bivirkninger ved Xyrem (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er svimmelhed,

hovedpine og kvalme. Kvalme er mere almindelig hos kvinder end hos mænd. Xyrem kan også give

respirationsdepression (åndedrætsbesvær). Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved

Xyrem fremgår af indlægssedlen.

Xyrem må ikke anvendes til patienter med svær depression, til patienter med

”succinylsemialdehyddehydrogenasemangel” (en sjælden stofskiftelidelse) eller til patienter, som

behandles med opioider (såsom visse smertestillende midler) eller barbiturater (såsom visse anæstetika

og lægemidler til forebyggelse af krampeanfald). Da natriumoxybat kan skabe afhængighed, skal lægen

nøje overvåge patienter, der tager Xyrem. Det frarådes patienterne at indtage alkohol under

behandlingen med Xyrem. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Xyrem godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Xyrem opvejer risiciene. Selvom en dosis på 9 g havde størst

virkning, var den forbundet med øgede bivirkninger, så udvalget anbefalede en startdosis på 4,5 g

dagligt. Da den effektive dosis ligger tæt på den dosis, hvor der er svære bivirkninger, skal

dosisøgninger foretages med omhu og under overvågning af en læge, der er specialiseret i behandling

af søvnforstyrrelser. Udvalget anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse for Xyrem.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Xyrem?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Xyrem anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Xyrem,

herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Virksomheden, som fremstiller Xyrem, skal minimere risikoen for misbrug af Xyrem ved at udarbejde

informationsmateriale til fagfolk inden for sundhedssektoren og til patienter, ved nøje at kontrollere

udleveringen af lægemidlet og ved at overvåge anvendelsen af dette.

Andre oplysninger om Xyrem

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Xyrem den 13. oktober 2005.

Den fuldstændige EPAR for Xyrem findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Xyrem, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2014.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information