Xultophy

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

13-10-2020

Aktiv bestanddel:
insulin degludec, liraglutide
Tilgængelig fra:
Novo Nordisk A/S
ATC-kode:
A10
INN (International Name):
insulin degludec, liraglutide
Terapeutisk gruppe:
Lægemidler, der anvendes i diabetes,
Terapeutisk område:
Diabetes Mellitus, Type 2
Terapeutiske indikationer:
Xultophy er indiceret til behandling af voksne med type-2 diabetes mellitus at forbedre glykæmiske kontrol i kombination med oral glukose-sænkende lægemidler, når disse alene eller kombineret med en GLP-1 receptor agonist eller basal insulin ikke giver passende glykæmiske kontrol.
Produkt oversigt:
Revision: 15
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002647
Autorisation dato:
2014-09-18
EMEA kode:
EMEA/H/C/002647

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

13-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

13-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

13-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

13-07-2018

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Xultophy 100 enheder/ml + 3,6 mg/ml injektionsvæske, opløsning

insulin degludec + liraglutid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Xultophy

Sådan skal du bruge Xultophy

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad anvendes Xultophy til

Xultophy anvendes til at forbedre niveauet af blodglucose (blodsukker) hos voksne patienter med type

2-diabetes mellitus (sukkersyge). Du har diabetes, fordi din krop:

ikke danner insulin nok til at kontrollere blodsukkerniveauet, eller

ikke er i stand til at udnytte insulinet ordentligt.

Sådan virker Xultophy

Xultophy indeholder to aktive stoffer, som hjælper din krop med at kontrollere blodsukkeret:

insulin degludec – et langtidsvirkende basalinsulin, der sænker blodsukkerniveauet.

liraglutid – en ‘GLP-1-analog’, som hjælper din krop med at danne mere insulin under måltider

og sænker den mængde sukker, din krop danner.

Xultophy og orale lægemidler til behandling af diabetes

Xultophy anvendes sammen med orale lægemidler til behandling af diabetes (f.eks. metformin,

pioglitazon og sulfonylurinstof). Det ordineres, når disse lægemidler (anvendt alene eller med GLP-1

behandling eller sammen med basalinsulin) ikke er nok til at kontrollere dit blodsukkerniveau.

Hvis du er i behandling med en GLP-1-analog

Du skal stoppe behandlingen med GLP-1-analogen, før du begynder at bruge Xultophy.

Hvis du bruger insulin

Du skal stoppe behandlingen med insulin, før du begynder at bruge Xultophy.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Xultophy

Brug ikke Xultophy

hvis du er allergisk over for insulin degludec eller liraglutid eller et af de øvrige indholdsstoffer

i Xultophy (angivet under punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Xultophy.

Hvis du også tager et sulfonylurinstof (såsom glimepirid eller glibenclamid), vil din læge måske

bede dig om at reducere din dosis af sulfonylurinstof afhængigt af dit blodsukkerniveau.

Brug ikke Xultophy, hvis du har type 1-diabetes mellitus, eller hvis du har ketoacidose (en

tilstand, hvor syre ophobes i blodet).

Xultophy anbefales ikke til brug hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom eller forsinket

tømning af mavesækken (diabetisk gastroparese).

Vær specielt opmærksom på følgende, når du bruger Xultophy:

Lavt blodsukker (hypoglykæmi) – hvis dit blodsukker er lavt, skal du følge rådene under punkt

4 "Lavt blodsukker (hypoglykæmi)".

Højt blodsukker (hyperglykæmi) – hvis dit blodsukker er højt, skal du følge rådene under punkt

4 "Højt blodsukker (hyperglykæmi)".

Sikre, at du anvender den rigtige type insulin - kontrollér altid etiketten før hver injektion for at

undgå utilsigtet forveksling af Xultophy og andre præparater.

Vigtige ting, du bør vide, før du bruger dette lægemiddel:

Fortæl det til lægen, hvis du:

har øjenproblemer. Hurtigt forbedret blodsukkerkontrol kan gøre diabetiske øjenproblemer

værre for en kort periode. Langvarigt forbedret blodsukkerkontrol kan lette øjenproblemerne.

har eller har haft en sygdom i skjoldbruskkirtlen.

Vigtige ting, du bør vide, mens du bruger dette lægemiddel:

Hvis du har alvorlig mavepine, der ikke går væk, skal du fortælle det til lægen – det kan være et

tegn på betændelse i bugspytkirtlen (akut pankreatitis).

Dehydrering (tab af kropsvæske) kan forekomme, hvis du har kvalme, kaster op eller har diarré

– det er vigtigt at drikke rigeligt med væske for at stoppe væskemangel.

Hudforandringer på injektionsstedet

Injektionsstedet bør løbende skiftes for at hjælpe med at forebygge forandringer i fedtvævet under

huden, f.eks. fortykkelse af huden, hud der trækker sig sammen eller knuder under huden. Hvis du

injicerer insulinet i et område af huden med knuder, der har trukket sig sammen eller er fortykket, kan

det være, at insulinet ikke virker så godt (se punkt 3, Sådan skal du bruge Xultophy). Kontakt lægen,

hvis du bemærker forandringer i huden ved injektionsstedet. Kontakt lægen hvis du for øjeblikket

injicerer i disse berørte områder, før du begynder at injicere i et andet område. Det kan være, at lægen

vil fortælle dig, at du skal kontrollere dit blodsukker oftere og tilpasse insulindosen eller dosen af

andre antidiabetiske lægemidler.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn eller unge. Der er ingen erfaring med Xultophy til børn og unge

under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Xultophy

Fortæl altid lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager anden medicin, for nylig har

taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Nogle lægemidler påvirker blodsukkeret –

det kan betyde, at din dosis af Xultophy skal ændres.

Nedenstående liste omfatter de mest kendte lægemidler, som kan påvirke din behandling med

Xultophy.

Dit blodsukkerniveau kan falde, hvis du tager:

andre lægemidler til behandling af diabetes (tabletter eller injektioner)

sulfonamider – mod infektioner

anabolske steroider – såsom testosteron

betablokkere – mod forhøjet blodtryk. De kan gøre det vanskeligere at genkende

advarselssignalerne på lavt blodsukker (se punkt 4 "Advarselssignaler på lavt blodsukker – disse

kan komme pludseligt")

acetylsalicylsyre (og lægemidler, der kaldes salicylater) - mod smerter og mild feber

MAO (monoaminoxidase)-hæmmere – mod depression

ACE (angiotensin-konverteringsenzym)-hæmmere – mod visse hjertelidelser eller forhøjet

blodtryk.

Dit blodsukkerniveau kan stige, hvis du tager:

danazol – et lægemiddel, der påvirker ægløsning

oral prævention – p-piller

skjoldbruskkirtelhormoner – mod sygdom i skjoldbruskkirtlen

væksthormon - mod lavt niveau af væksthormon

lægemidler kaldet "glukokortikoider", såsom kortison – mod betændelse

lægemidler kaldet "sympatomimetika", såsom epinefrin (adrenalin), salbutamol eller terbutalin –

mod astma

vanddrivende tabletter kaldet "thiazider" – mod forhøjet blodtryk eller for meget vand i kroppen

(væskeophobning).

Octreotid og lanreotid

– til behandling af en sjælden lidelse hvor der produceres for meget

væksthormon (akromegali). De kan øge eller reducere dit blodsukkerniveau.

Pioglitazon

– lægemiddel i tabletform til behandling af type 2-diabetes mellitus.

Nogle patienter med

årelang type 2-diabetes og hjertesygdom eller tidligere slagtilfælde, som er blevet behandlet med

pioglitazon og insulin, oplevede hjertesvigt. Fortæl det straks til din læge, hvis du oplever symptomer

på hjertesvigt, såsom usædvanlig kortåndethed, hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger

(ødem).

Warfarin eller andre blodfortyndende lægemidler

– til forebyggelse af blodpropper. Fortæl det til

lægen, hvis du tager warfarin eller andre blodfortyndende lægemidler, da du muligvis skal have taget

blodprøver oftere for at få målt, hvor tykt dit blod er (kaldet "

International Normalised Ratio

" eller

INR-test).

Brug af Xultophy sammen med alkohol

Hvis du drikker alkohol, kan dit behov for Xultophy ændres. Dit blodsukkerniveau kan enten stige

eller falde. Du skal derfor kontrollere dit blodsukkerniveau oftere end normalt.

Graviditet og amning

Brug ikke Xultophy, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid. Fortæl det til lægen, hvis du er

gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. Det vides ikke, om Xultophy

påvirker barnet.

Brug ikke Xultophy, hvis du ammer. Det vides ikke, om Xultophy passerer over i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis dit blodsukker er for lavt eller for højt, kan det påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med

værktøj eller maskiner. Hvis dit blodsukker er lavt eller højt, kan det påvirke din koncentrations- eller

reaktionsevne. Det kan være farligt for dig selv eller andre. Spørg din læge, om du må køre bil:

hvis du ofte har lavt blodsukker

hvis du har svært ved at vurdere, om du har lavt blodsukker.

Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Xultophy

Xultophy indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis. Det betyder, at lægemidlet er stort

set natriumfrit.

3.

Sådan skal du bruge Xultophy

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet

eller sygeplejersken.

Hvis du er blind eller har nedsat syn og ikke kan aflæse dosistælleren på pennen, må du ikke bruge

denne pen uden hjælp. Få hjælp af en person med normalt syn, som har fået undervisning i at bruge

den fyldte pen med Xultophy.

Lægen vil fortælle dig:

hvor meget Xultophy du har behov for hver dag

hvornår du skal måle dit blodsukkerniveau

hvordan du tilpasser din dosis.

Din dosis af Xultophy indgives som "dosistrin". Dosistælleren på pennen viser antallet af dosistrin.

Doseringstidspunkt

Brug Xultophy én gang om dagen, fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag. Vælg det tidspunkt

på dagen, som passer dig bedst.

Hvis det ikke er muligt at bruge Xultophy på samme tid hver dag, kan du bruge det på et andet

tidspunkt i løbet af dagen. Der skal altid gå mindst 8 timer mellem doserne.

Det er ikke nødvendigt at bruge Xultophy sammen med et måltid.

Følg altid lægens råd om dosis og dosisjustering.

Hvis du vil ændre din sædvanlige kost, skal du først tale med lægen, apotekspersonalet eller

sygeplejersken, da en kostændring kan ændre dit behov for Xultophy.

Sådan skal du bruge Xultophy

Xultophy er en fyldt pen med dosisindstilling.

Xultophy indgives som "dosistrin". Dosistælleren på pennen viser antallet af dosistrin.

Ét dosistrin indeholder 1 enhed insulin degludec og 0,036 mg liraglutid.

Den maksimale daglige dosis Xultophy er 50 dosistrin (50 enheder insulin degludec og 1,8 mg

liraglutid).

Læs omhyggeligt Brugervejledningen på den anden side af denne indlægsseddel og brug pennen som

beskrevet.

Kontrollér altid etiketten på pennen, før du injicerer medicinen for at sikre, at du bruger den korrekte

pen.

Sådan skal du injicere

Før du tager Xultophy første gang, viser lægen eller sygeplejersken dig, hvordan du skal injicere.

Xultophy gives som en injektion under huden (subkutant). Du må ikke injicere i en vene eller en

muskel.

De bedste steder til injektion er foran på låret, i overarmen eller foran i maveskindet.

Skift injektionssted inden for det område, hvor du injicerer, hver dag. Hermed reducerer du

risikoen for at udvikle knuder og fordybninger i huden (se punkt 4).

Anvend altid en ny nål ved hver injektion. Genbrug af nåle kan øge risikoen for blokerede nåle,

hvilket kan føre til upræcis dosering. Kassér nålen sikkert efter brug.

For at undgå doseringsfejl og potentiel overdosering, må du aldrig anvende en sprøjte til at

udtage lægemidlet fra pennen.

Der er en detaljeret brugervejledning på den anden side af denne indlægsseddel.

Brug ikke Xultophy:

Hvis pennen er beskadiget eller ikke har været opbevaret korrekt (se punkt 5).

Hvis den væske, du kan se gennem pennens vindue, ikke ser klar og farveløs ud.

Brug til ældre (65 år eller derover)

Xultophy kan bruges til ældre patienter, men hvis du er ældre, kan det være nødvendigt at kontrollere

blodsukkerniveauet oftere. Tal med lægen om ændringer i din dosis.

Hvis du har nyre- eller leverproblemer

Hvis du har nyre- eller leverproblemer, kan det være nødvendigt at kontrollere blodsukkerniveauet

oftere. Tal med lægen om ændringer i din dosis.

Hvis du har brugt for meget Xultophy

Hvis du bruger mere Xultophy, end du skal, kan dit blodsukker blive lavt (hypoglykæmi), eller du kan

få kvalme eller kaste op. Se informationen under punkt 4 "Lavt blodsukker (hypoglykæmi)", hvis dit

blodsukker bliver lavt.

Hvis du har glemt at bruge Xultophy

Hvis du glemmer en dosis, skal du injicere den glemte dosis, når du opdager forglemmelsen, men med

mindst 8 timer mellem doserne. Hvis du opdager, at du har glemt din tidligere dosis, når det er tid til

din næste regelmæssige planlagte dosis, må du ikke tage en dobbeltdosis.

Hvis du holder op med at bruge Xultophy

Du må ikke holde op med at bruge Xultophy uden først at have talt med din læge om det. Hvis du

holder op med at tage Xultophy, kan det føre til et meget højt blodsukkerniveau, se informationen i

punkt 4 "Højt blodsukker (hyperglykæmi)".

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende alvorlige bivirkninger kan forekomme ved brug af dette lægemiddel:

Lavt blodsukker (meget almindelig: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede).

Hvis dit blodsukkerniveau bliver lavt, kan du besvime (blive bevidstløs). Alvorlig hypoglykæmi

kan forårsage hjerneskade og kan være livstruende. Hvis du har symptomer på lavt blodsukker,

skal du straks sørge for at øge dit blodsukker. Se informationen i "Lavt blodsukker

(hypoglykæmi)" længere nede i dette punkt.

Alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) (ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres

ud fra tilgængelige data).

Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion over for et af indholdsstofferne i Xultophy, skal du

stoppe med at tage Xultophy og straks kontakte lægen. Symptomer på alvorlig allergisk reaktion

lokale reaktioner spreder sig til resten af din krop

du pludselig føler dig dårlig og sveder

du har åndedrætsbesvær

du får hjertebanken eller føler dig svimmel.

Hudforandringer på injektionsstedet:

Hvis du injicerer insulin på samme sted, kan fedtvævet enten skrumpe (lipoartrofi) eller fortykkes

(lipohypertrofi) (kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 behandlede). Knuder under huden kan også

skyldes ophobning af et protein, der kaldes amyloid (kutan amyloidose; hvor ofte dette forekommer er

ikke kendt). Hvis du injicerer insulinet i et område med knuder, der har trukket sig sammen eller er

fortykket, kan det være, at insulinet ikke virker så godt. Skift injektionssted ved hver injektion for at

hjælpe med at forebygge disse hudforandringer.

Andre bivirkninger inkluderer:

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10 behandlede)

Nedsat appetit, kvalme eller opkastning, diarré, forstoppelse, fordøjelsesproblemer (dyspepsi),

betændt slimhinde i maven (gastritis), mavepine, halsbrand eller oppustethed – disse

bivirkninger forsvinder normalt efter nogle få dage eller uger.

Reaktioner på injektionsstedet. Symptomerne kan omfatte blå mærker, blødning, smerter,

rødme, nældefeber, hævelse eller kløe – disse forsvinder normalt efter nogle få dage. Kontakt

din læge, hvis reaktionerne ikke er forsvundet efter nogle uger. Hold op med at bruge Xultophy,

og søg straks læge, hvis de bliver alvorlige.

Forhøjet niveau af enzymer i bugspytkirtlen, såsom lipase og amylase.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 behandlede)

Nældefeber (røde hævede områder på huden, der sommetider klør).

Allergiske reaktioner (overfølsomhed), såsom udslæt, kløe og hævelse i ansigtet.

Dehydrering (tab af kropsvæske) – det er vigtigt at drikke rigeligt med væske for at stoppe

dehydrering.

Bøvsen (opstød), tarmluft (flatulens).

Udslæt.

Kløe.

Øget hjertefrekvens.

Galdesten.

Betændelse i galdeblæren.

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)

Betændt bugspytkirtel (pankreatitis).

Hævede arme eller ben (perifert ødem) – når du påbegynder behandling med lægemidlet, kan

kroppen ophobe mere vand, end den skal. Det giver hævelser omkring ankler og andre led. Det

er normalt kun kortvarigt.

Generelle følger af behandling af diabetes

Lavt blodsukker (hypoglykæmi)

Lavt blodsukker kan forekomme, hvis du:

drikker alkohol

motionerer mere end normalt

spiser for lidt eller springer et måltid over

bruger for meget Xultophy.

Advarselssignaler på lavt blodsukker – disse kan komme pludseligt

Hovedpine, sløret tale, hurtig hjertebanken, koldsved, kold og bleg hud, kvalme, usædvanlig stor

sultfornemmelse, rysten, nervøsitet eller bekymring, unormal træthed, svaghed og døsighed eller

forvirring, koncentrationsbesvær, kortvarige synsforstyrrelser.

Hvad du skal gøre, hvis du får lavt blodsukker:

Spis glucosetabletter (druesukker) eller et andet meget sukkerholdigt produkt – såsom slik, kiks

eller frugtjuice (medbring for en sikkerheds skyld altid glucosetabletter eller et meget

sukkerholdigt produkt).

Mål dit blodsukker hvis det er muligt, og hvil dig. Det kan være nødvendigt at måle dit

blodsukker mere end én gang. Det skyldes, at dit blodsukker måske ikke stiger lige med det

samme.

Vent indtil symptomerne på lavt blodsukker er forsvundet, eller dit blodsukker er stabiliseret.

Derefter kan du fortsætte med din medicin som sædvanlig.

Hvad andre skal gøre, hvis du besvimer:

Fortæl alle, du er sammen med, at du har diabetes. Fortæl dem, hvad der kan ske, herunder risikoen

for, at du besvimer, hvis dit blodsukker bliver lavt.

Fortæl dem, at hvis du besvimer, skal de:

vende dig om på siden

straks tilkalde lægehjælp

ikke

give dig noget at spise eller drikke, da du kan risikere at blive kvalt.

Du kan genvinde bevidstheden hurtigere, hvis du får en injektion af glucagon. Det må kun gives af en

person, der er instrueret i, hvordan det anvendes.

Hvis du får glucagon, skal du også have glucose eller et sukkerholdigt produkt at spise, så snart

du igen er ved bevidsthed.

Hvis du ikke reagerer på glucagoninjektionen, skal du behandles på hospitalet.

Hvis alvorligt lavt blodsukker ikke behandles inden for en vis tid, kan det medføre hjerneskade.

Dette kan være kort- eller langvarigt. Det kan i værste fald medføre døden.

Tal med din læge, hvis:

dit blodsukker har været så lavt, at du er besvimet

du har fået en glucagoninjektion

du har haft lavt blodsukker nogle gange på det seneste.

Det kan nemlig være nødvendigt at ændre din dosis ved injektion af Xultophy, måltider eller motion.

Højt blodsukker (hyperglykæmi)

Højt blodsukker kan forekomme, hvis du:

drikker alkohol

motionerer mindre end normalt

spiser mere end normalt

får en infektion eller feber

ikke har brugt tilstrækkeligt Xultophy, gentagne gange bruger mindre Xultophy end du har brug

for, glemmer at bruge Xultophy, eller stopper med at tage Xultophy uden at tale med din læge.

Advarselssignaler på højt blodsukker – disse kommer normalt gradvist

Rødme, tør hud, døsighed eller træthed, mundtørhed, frugtagtig (acetonelugtende) ånde, hyppigere

vandladning, tørst, nedsat appetit, kvalme eller opkastning.

Disse symptomer kan betyde, at du har en meget alvorlig tilstand kaldet "ketoacidose". Det er en

ophobning af syre i blodet, da kroppen nedbryder fedt i stedet for sukker. Denne tilstand kan

ubehandlet resultere i diabetisk koma og i værste fald død.

Hvad du skal gøre, hvis du får højt blodsukker:

Mål dit blodsukkerniveau.

Kontrollér blodet eller urinen for ketoner.

Søg straks lægehjælp.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pennens etiket og karton efter ”EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Før ibrugtagning

Opbevares i køleskab (2°C til 8°C). Må ikke opbevares tæt på køleelementet. Må ikke fryses.

Under brug

Må ikke fryses. Du kan medbringe Xultophy og opbevare det ved stuetemperatur (ikke over 30°C)

eller i køleskab (2°C til 8°C) i op til 21 dage. Produktet skal kasseres 21 dage efter ibrugtagning

.

Lad altid hætten sidde på den fyldte pen, når den ikke er i brug, for at beskytte den mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xultophy indeholder:

Aktive stoffer: Insulin degludec og liraglutid. Hver ml opløsning indeholder 100 enheder insulin

degludec og 3,6 mg liraglutid. Hver ubrugt fyldt pen (3 ml) indeholder 300 enheder insulin

degludec og 10,8 mg liraglutid.

Øvrige indholdsstoffer: Glycerol, phenol, zinkacetat, saltsyre og natriumhydroxid (til pH-

justering), og vand til injektionsvæsker. Se også punkt 2 ’Vigtig information om nogle af

indholdsstofferne i Xultophy’ for yderligere information om natrium.

Udseende og pakningsstørrelser

Xultophy er en klar og farveløs opløsning.

Pakningsstørrelser på 1, 3, 5 og en multipakning indeholdende 10 (2 pakker med 5) penne à 3 ml. Ikke

alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danmark

Vend indlægssedlen for at få oplysninger om, hvordan du skal bruge den fyldte pen.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

Brugervejledning til Xultophy 100 enheder/ml + 3,6 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Læs denne vejledning omhyggeligt,

inden du bruger den fyldte Xultophy

pen.

Tag ikke pennen i brug, før du har fået undervisning

af lægen eller

sygeplejersken.

Begynd med at kontrollere pennen for at

sikre dig, at den indeholder

Xultophy 100 enheder/ml + 3,6 mg/ml,

og se derefter på nedenstående

illustrationer, så du kan lære de forskellige dele af pennen og nålen at kende.

Hvis du er blind eller har nedsat syn og ikke kan aflæse dosistælleren på

pennen, må du ikke bruge denne pen uden hjælp.

Få hjælp af en person

med godt syn, som har fået undervisning i at bruge den fyldte Xultophy pen.

Xultophy er et lægemiddel, der indeholder insulin degludec og liraglutid.

Xultophy indgives som "dosistrin".

Ét dosistrin indeholder 1 enhed insulin

degludec + 0,036 mg liraglutid.

Pennen er en fyldt pen med dosisindstilling. Den indeholder 3 ml Xultophy

opløsning. Den leverer doser fra:

1 dosistrin

maksimalt 50 dosistrin

(50 enheder insulin degludec + 1,8 mg

liraglutid).

Pennen leverer doser med en stigning på 1 dosistrin.

Lav ikke nogen ændring af din dosis. De valgte dosistrin svarer til det tal, der

vises i dosistælleren.

Pennen er beregnet til anvendelse sammen med NovoTwist eller NovoFine

engangsnåle med en længde på op til 8 mm og så tynde som 32G. Nåle

medfølger ikke i pakningen.

Vigtig information

Vær særligt opmærksom på denne information, da den er vigtig for at kunne

anvende pennen sikkert.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Xultophy 100 enheder/ml + 3,6 mg/ml injektionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder 100 enheder insulin degludec* og 3,6 mg liraglutid*.

*Fremstillet i

Saccharomyces cerevisiae

ved rekombinant DNA-teknologi

.

En fyldt pen indeholder 3 ml svarende til 300 enheder insulin degludec og 10,8 mg liraglutid.

Et dosistrin indeholder 1 enhed insulin degludec og 0,036 mg liraglutid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs, isotonisk opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Xultophy er indiceret til behandling af voksne med utilstrækkeligt kontrolleret type 2-diabetes mellitus

for at opnå forbedret glykæmisk kontrol, i tillæg til kost og motion, som supplement til andre orale

lægemidler til behandling af diabetes. For forsøgsresultater vedrørende kombinationer, virkning på

glykæmisk kontrol og de undersøgte populationer henvises til pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Xultophy indgives én gang dagligt ved subkutan administration. Xultophy kan indgives på et hvilket

som helst tidspunkt af dagen, fortrinsvis samme tidspunkt hver dag.

Xultophy skal doseres i overensstemmelse med patientens individuelle behov. Det anbefales at

optimere den glykæmiske kontrol via dosisjustering baseret på faste-plasmaglucose.

Justering af dosis kan blive nødvendig, hvis patienter udøver øget fysisk aktivitet, ændrer deres

kostvaner eller under samtidig anden sygdom.

Patienter, som glemmer en dosis, rådes til at tage den, når de opdager forglemmelsen, og derefter

genoptage deres sædvanlige doseringsplan med dosering en gang dagligt. Der skal altid gå mindst

8 timer mellem injektionerne. Dette gælder også, hvis administration på samme tidspunkt af dagen

ikke er mulig.

Xultophy administreres i dosistrin. Et dosistrin indeholder 1 enhed insulin degludec og 0,036 mg

liraglutid. Den fyldte pen kan levere fra 1 til 50 dosistrin i én injektion med en stigning på ét dosistrin

ad gangen. Den maksimale daglige dosis Xultophy er 50 dosistrin (50 enheder insulin degludec og

1,8 mg liraglutid). Dosistælleren på pennen viser antallet af dosistrin.

Supplement til orale antidiabetika

Den anbefalede startdosis af Xultophy er 10 dosistrin (10 enheder insulin degludec og 0,36 mg

liraglutid).

Xultophy kan anvendes som supplement til en eksisterende oral antidiabetisk behandling. Når

Xultophy anvendes som supplement til behandling med sulfonylurinstof, skal det overvejes at reducere

dosis af sulfonylurinstof (se pkt. 4.4).

Skift fra GLP-1-receptoragonist

Behandling med GLP-1 receptoragonister bør seponeres, inden Xultophy initieres. Ved skift fra en

GLP-1 receptoragonist er den anbefalede startdosis af Xultophy 16 dosistrin (16 enheder insulin

degludec og 0,6 mg liraglutid) (se pkt. 5.1). Den anbefalede startdosis bør ikke overskrides. Hvis der

skiftes fra en langtidsvirkende GLP-1-receptoragonist (f.eks. dosering én ugentlig doseringt), skal den

langvarige effekt tages i betragtning. Behandling med Xultophy skal initieres på det tidspunkt, hvor

den næste dosis langtidsvirkende GLP-1-receptoragonist skulle have været indgivet. Hyppig

blodglucosekontrol anbefales i overgangsperioden og i de efterfølgende uger.

Skift fra enhver insulinbehandling, som inkluderer en basal-insulinkomponent

Behandling med andre insulinregimer skal seponeres, inden Xultophy initieres. Ved skift fra enhver

anden behandling med insulin, som inkluderer en basal-insulinkomponent, er den anbefalede startdosis

af Xultophy 16 dosistrin (16 enheder insulin degludec og 0,6 mg liraglutid) (se pkt. 4.4 og 5.1). Den

anbefalede startdosis bør ikke overskrides, men kan i udvalgte tilfælde reduceres for at undgå

hypoglykæmi. Hyppig blodglucosekontrol anbefales i overgangsperioden og i de følgende uger.

Særlige patientgrupper

Ældre patienter (≥65 år)

Xultophy kan anvendes til ældre patienter. Monitorering af glucose skal intensiveres og dosis justeres

individuelt.

Nedsat nyrefunktion

Når Xultophy anvendes til patienter med let, moderat eller svært nedsat nyrefunktion, skal

monitorering af glucose intensiveres og dosis justeres individuelt. Xultophy kan ikke anbefales til

patienter med terminal nyreinsufficiens (se pkt. 5.1 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Xultophy kan anvendes til patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion. Monitorering af

glucose skal intensiveres, og dosis skal justeres individuelt.

På grund af liraglutid-bestanddelen anbefales Xultophy ikke til patienter med svært nedsat

leverfunktion (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Der er ingen relevante indikationer for Xultophy i den pædiatriske population.

Administration

Xultophy er kun til subkutan anvendelse. Xultophy må ikke administreres intravenøst eller

intramuskulært.

Xultophy administreres subkutant ved injektion i abdominalvæggen, låret, overarmen, deltoid- eller

glutealregionen. Injektionsstedet bør altid skiftes inden for samme område for at reducere risikoen for

lipodystrofi og kutan amyloidose (se pkt. 4.4 og 4.8). For yderligere instruktioner om administration,

se pkt. 6.6.

Xultophy må ikke udtages fra cylinderampullen tilhørende den fyldte pen og ind i en sprøjte (se punkt

4.4).

Patienter skal instrueres i altid at bruge en ny nål. Genbrug af engangsnåle øger risikoen for blokerede

nåle, hvilket kan føre til under- eller overdosering. I tilfælde af blokerede nåle, skal patienter følge

instruktionerne beskrevet i brugervejledningen, som findes sammen med indlægssedlen (se pkt. 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for et eller begge aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Xultophy må ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes mellitus eller til behandling af diabetisk

ketoacidose.

Hypoglykæmi

Hypoglykæmi kan forekomme, hvis dosis af Xultophy er større end nødvendigt. Udeladelse af et

måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan medføre hypoglykæmi. I kombination med

sulfonylurinstof kan risikoen for hypoglykæmi mindskes ved at reducere dosis af sulfonylurinstof.

Samtidige sygdomme i nyrer, lever eller sygdomme, som påvirker binyrer, hypofyse eller thyreoidea,

kan nødvendiggøre ændringer i dosis af Xultophy. Patienter, hvis blodglucosekontrol er væsentligt

forbedret (f.eks. ved intensiveret behandling), kan opleve ændringer i deres sædvanlige

advarselssymptomer på hypoglykæmi og skal orienteres herom. Sædvanlige advarselssymptomer (se

pkt. 4.8) på hypoglykæmi kan udeblive hos patienter med mangeårig diabetes. Den langvarige

virkning af Xultophy kan forsinke normalisering af blodsukkeret efter hypoglykæmi.

Hyperglykæmi

Utilstrækkelig dosering og/eller seponering af diabetesbehandlingen kan føre til hyperglykæmi og

potentielt til hyperosmolært koma. Ved seponering af Xultophy, skal der efterfølgende sikres

vejledning til initiering af en alternativ behandling med antidiabetika. Desuden kan samtidig sygdom,

især infektioner, føre til hyperglykæmi og derved forårsage et øget behov for diabetesbehandling. De

første symptomer på hyperglykæmi opstår normalt gradvist over en periode på timer eller dage.

Symptomerne inkluderer tørst, hyppigere vandladning, kvalme, opkastning, døsighed, rødme og tør

hud, mundtørhed, appetitløshed og acetoneånde.

Administration af hurtigtvirkende insulin bør overvejes i situationer med alvorlig hyperglykæmi

Ubehandlede hyperglykæmiske tilfælde fører i sidste instans til hyperosmolært koma/diabetisk

ketoacidose, som kan være dødelig.

Lidelser i hud og subkutane væv

Patienterne skal instrueres i løbende at skifte injektionssted for at reducere risikoen for udvikling af

lipodystrofi og kutan amyloidose. Der er en potentiel risiko for forsinket absorption af insulin og

forværret glykæmisk kontrol efter insulininjektioner på steder med disse reaktioner. Der er rapporteret

om resulterende hypoglykæmi i forbindelse med en pludselig ændring af injektionsstedet til et uberørt

område. Monitorering af blodglucose anbefales efter ændring af injektionsstedet fra et berørt til et

uberørt område og dosisjustering af antidiabetiske lægemidler kan overvejes.

Kombinationsbehandling med pioglitazon og insulinpræparater

Tilfælde af hjerteinsufficiens er blevet rapporteret, når pioglitazon har været brugt i kombination med

insulinpræparater, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Dette

skal tages i betragtning, hvis kombinationsbehandling med pioglitazon og Xultophy overvejes. Hvis

kombinationsbehandlingen anvendes, skal patienterne observeres for tegn og symptomer på

hjerteinsufficiens, vægtforøgelse og ødemer. Pioglitazon skal seponeres, hvis der sker en forværring af

hjertesymptomer.

Øjensygdom

Intensivering af behandling med insulin, som er et indholdsstof i Xultophy, med en hurtig forbedret

glykæmisk kontrol, kan være forbundet med en forbigående forværring af diabetisk retinopati,

hvorimod forbedret glykæmisk kontrol gennem længere tid nedsætter risikoen for forværring af

diabetisk retinopati.

Dannelse af antistoffer

Administration af Xultophy kan forårsage dannelse af antistoffer mod insulin degludec og/eller

liraglutid. I sjældne tilfælde vil tilstedeværelsen af sådanne antistoffer nødvendiggøre dosisjustering af

Xultophy for at korrigere en tendens til hyper- eller hypoglykæmi. Meget få patienter udviklede

specifikke antistoffer mod insulin degludec, antistoffer der krydsreagerede på humant insulin, eller

anti-liraglutidantistoffer efter behandling med Xultophy. Dannelse af antistoffer er ikke blevet

forbundet med nedsat virkning af Xultophy.

Akut pankreatitis

Der er observeret akut pankreatitis i forbindelse med brugen af GLP-1-receptoragonister, herunder

liraglutid. Patienterne skal informeres om de karakteristiske symptomer på akut pankreatitis. Hvis der

er mistanke om pankreatitis, skal Xultophy seponeres. Hvis akut pankreatitis bliver bekræftet, må

behandling med Xultophy ikke genoptages.

Thyreoidea-relaterede bivirkninger

Thyreoidea-relaterede bivirkninger, f.eks. struma er blevet rapporteret i kliniske studier med GLP-1

receptoragonister, herunder liraglutid, og særligt hos patienter med allerede eksisterende

thyreoideasygdom. Xultophy skal derfor anvendes med forsigtighed hos disse patienter.

Inflammatorisk tarmsygdom og diabetisk gastroparese

Der er ingen erfaring med Xultophy til behandling af patienter med inflammatorisk tarmsygdom og

diabetisk gastroparese. Xultophy anbefales derfor ikke til disse patienter.

Dehydrering

Tegn og symptomer på dehydrering, inklusive nedsat nyrefunktion og akut nyresvigt, er blevet

rapporteret i kliniske studier med GLP-1 receptoragonister, herunder liraglutid, som er et indholdsstof

i Xultophy. Patienter, der behandles med Xultophy, skal informeres om den potentielle risiko for

dehydrering i relation til bivirkninger fra mave-tarm-kanalen og tage forholdsregler for at undgå

væskemangel.

Forebyggelse af medicineringsfejl

Patienterne skal instrueres i altid at kontrollere penetiketten før hver injektion for at undgå utilsigtet

forveksling mellem Xultophy og andre injicerbare antidiabetika.

Patienterne skal visuelt kontrollere de indstillede enheder på pennens dosistæller. Derfor er kravet til

patienter, der selvinjicerer, at de kan aflæse dosistælleren på pennen. Patienter, der er blinde eller har

nedsat syn, skal have besked på altid at få hjælp/assistance fra en anden person med et normalt syn og

som har fået undervisning i brug af insulinpennen.

For at undgå doseringsfejl og potentiel overdosering, skal patienter og sundhedspersonale aldrig

anvende en sprøjte til at udtage lægemidlet fra cylinderampullen i den fyldte pen.

I tilfælde af blokerede nåle, skal patienter følge instruktionerne beskrevet i brugervejledningen, som

findes sammen med indlægssedlen.

Ikke-undersøgte patientgrupper

Skift til Xultophy fra basalinsulindoser <20 og >50 enheder er ikke blevet undersøgt.

Der er ingen erfaring med behandling af patienter med kongestiv hjerteinsufficiens,

New York Heart

Association

(NYHA)-klasse IV, og anvendelse af Xultophy anbefales derfor ikke til disse patienter.

Hjælpestoffer

Xultophy indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, og lægemidlet er derfor stort set

"natriumfrit".

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakodynamiske interaktioner

Der er ikke udført interaktionstudier med Xultophy.

En række stoffer påvirker glucosemetabolismen og kan nødvendiggøre en dosisjustering af Xultophy.

Følgende stoffer kan nedsætte behovet for Xultophy:

Antidiabetika, monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere), betablokkere, ACE-hæmmere,

salicylater, anabolske steroider og sulfonamider.

Følgende stoffer kan øge behovet for Xultophy:

Orale kontraceptiva, thiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika,

væksthormoner og danazol.

Betablokkere kan maskere symptomerne på hypoglykæmi.

Octreotid/lanreotid kan enten øge eller reducere behovet for Xultophy.

Alkohol kan øge eller reducere den hypoglykæmiske effekt af Xultophy.

Farmakokinetiske interaktioner

In vitro

-data tyder på, at potentialet for farmakokinetisk lægemiddelinteraktion relateret til CYP-

interaktion og proteinbinding er lavt for både liraglutid og insulin degludec.

Den mindre forsinkelse af ventrikeltømningen, som liraglutid forårsager, kan påvirke absorptionen af

samtidigt oralt indgivne lægemidler. Interaktionsstudier har ikke påvist nogen klinisk relevant

forsinkelse af absorptionen.

Warfarin og andre coumarinderivater

Der er ikke udført interaktionsstudier. En klinisk relevant interaktion med aktive stoffer med lav

opløselighed eller med et snævert terapeutisk indeks, såsom warfarin, kan ikke udelukkes. Ved

initiering af behandling med Xultophy hos patienter i behandling med warfarin eller andre

coumarinderivater anbefales hyppigere overvågning af INR (International Normalised Ratio).

Paracetamol

Liraglutid ændrede ikke den overordnede eksponering for paracetamol efter én enkelt dosis på

1.000 mg. C

for paracetamol blev reduceret med 31%, og medianværdien for t

blev forsinket

med op til 15 min. Dosisjustering ved samtidig brug af paracetamol er ikke nødvendig.

Atorvastatin

Liraglutid ændrede ikke den overordnede eksponering for atorvastatin i klinisk relevant grad efter

administration af én enkelt dosis på 40 mg atorvastatin. Dosisjustering af atorvastatin er derfor ikke

nødvendig ved administration sammen med liraglutid. C

for Atorvastatin blev reduceret med 38%,

og medianværdien for t

blev forsinket fra 1 time til 3 timer med liraglutid.

Griseofulvin

Liraglutid ændrede ikke den overordnede eksponering for griseofulvin efter administration af én enkelt

dosis på 500 mg griseofulvin. C

for Griseofulvin steg med 37%, mens medianværdien for t

uændret. Dosisjustering af griseofulvin og andre forbindelser med lav opløselighed og høj

permeabilitet er ikke nødvendig.

Digoxin

Administration af én enkelt dosis på 1 mg digoxin sammen med liraglutid resulterede i en reduktion af

AUC for digoxin på 16%, og C

blev reduceret med 31%. Digoxins mediantid til

maksimumkoncentration (t

) blev forsinket fra 1 time til 1,5 time. Baseret på disse resultater er

dosisjustering for digoxin ikke nødvendig.

Lisinopril

Administration af én enkelt dosis på 20 mg lisinopril sammen med liraglutid resulterede i en reduktion

af AUC for lisinopril på 15%, og C

blev reduceret med 27%. Medianværdien for t

for lisinopril

sammen med liraglutid blev forsinket fra 6 timer til 8 timer. Baseret på disse resultater er

dosisjustering af lisinopril ikke nødvendig.

Oral kontraception

Liraglutid sænkede C

for ethinylestradiol og levonorgestrel med henholdsvis 12% og 13% efter

administration af én enkelt dosis af et oralt kontraceptionsmiddel. T

blev forsinket med 1,5 time

med liraglutid for begge forbindelser. Der var ingen klinisk relevant virkning på den overordnede

eksponering for hverken ethinylestradiol eller levonorgestrel. Det forventes derfor ikke, at

kontraceptionsmidlernes virkning påvirkes ved samtidig administration med liraglutid.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ingen kliniske erfaringer med anvendelsen af Xultophy, insulin degludec eller liraglutid

til gravide kvinder. Hvis en patient ønsker at blive gravid, eller der konstateres graviditet, bør

behandling med Xultophy seponeres.

Reproduktionsstudier med insulin degludec hos dyr har ikke vist nogen forskelle mellem insulin

degludec og humant insulin med hensyn til embryotoksicitet og teratogenicitet. Dyreforsøg med

liraglutid har påvist reproduktionstoksicitet, se pkt. 5.3. Den potentielle risiko for mennesker er

ukendt.

Amning

Der foreligger ingen kliniske erfaringer med anvendelsen af Xultophy under amning. Det er ukendt,

om insulin degludec eller liraglutid udskilles i human mælk. På grund af den manglende erfaring må

Xultophy ikke anvendes under amning.

Hos rotter blev insulin degludec udskilt i mælken. Koncentrationen i mælk var lavere end i plasma.

Dyreforsøg har påvist, at liraglutid og metabolitter, der er nært strukturelt beslægtede, kun i ringe

omfang blev udskilt i modermælken. Ikke-kliniske studier med liraglutid har påvist en

behandlingsrelateret reduktion af neonatal vækst hos diende rotteunger (se pkt. 5.3).

Fertilitet

Der foreligger ingen kliniske erfaringer med virkningen af Xultophy i relation til fertilitet.

Reproduktionsstudier med insulin degludec hos dyr har ikke vist nogen bivirkninger på fertiliteten. Ud

over et let fald i antallet af levedygtige implantationer, indikerede studier hos dyr med liraglutid ikke

nogen skadelig effekt, hvad angår fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Patientens koncentrations- og reaktionsevne kan være svækket på grund af hypoglykæmi. Dette kan

udgøre en risiko i situationer, hvor disse evner er af speciel vigtighed (f.eks. ved bilkørsel eller brug af

maskiner).

Patienter skal informeres om at tage forholdsregler for at undgå hypoglykæmi, når de kører bil. Det er

især vigtigt for personer, som har nedsat eller manglende fornemmelse af advarselssymptomer på

hypoglykæmi eller hyppige episoder med hypoglykæmi. Det skal overvejes, om bilkørsel er tilrådeligt

under disse omstændigheder.

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

Det kliniske udviklingsprogram for Xultophy omfattede ca. 1.900 patienter, der blev behandlet med

Xultophy.

De hyppigst rapporterede bivirkninger under behandling med Xultophy var hypoglykæmi og

gastrointestinale bivirkninger (se afsnittet "Beskrivelse af udvalgte bivirkninger" nedenfor).

Skema over bivirkninger

De bivirkninger, der er forbundet med Xultophy, er anført nedenfor efter systemorganklasse og

hyppighed. Hyppighedskategorierne er defineret som følger: Meget almindelig (≥1/10), almindelig

(≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget

sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1 Bivirkninger rapporteret i kontrollerede fase 3-studier

MedDRA Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Immunsystemet

Ikke almindelig

Urticaria

Ikke almindelig

Overfølsomhed

Ikke kendt

Anafylaktisk reaktion

Metabolisme og ernæring

Meget

almindelig

Hypoglykæmi

Almindelig

Nedsat appetit

Ikke almindelig

Dehydrering

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Kvalme, diarré, opkastning, konstipation,

dyspepsi, gastritis, abdominalsmerter,

gastroøsophageal reflukssygdom, abdominal

distension

Ikke almindelig

Ructus, flatulens

Ikke kendt

Pankreatitis (herunder nekrotiserende

pankreatitis)

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

Cholelithiasis

Ikke almindelig

Cholecystitis

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Udslæt

Ikke almindelig

Pruritus

Ikke almindelig

Erhvervet lipodystrofi

Ikke kendt

Kutan amyloidose†

Almindelig

Reaktion på injektionsstedet

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Ikke kendt

Perifert ødem

Undersøgelser

Almindelig

Forhøjet lipase

Almindelig

Forhøjet amylase

Ikke almindelig

Øget hjertefrekvens

†Bivirkninger indrapporteret efter markedsføring.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hypoglykæmi

Hypoglykæmi kan forekomme, hvis dosis af Xultophy er større end nødvendigt. Alvorlig

hypoglykæmi kan medføre bevidstløshed og/eller kramper og kan resultere i midlertidig eller

permanent hjerneskade eller i værste fald død. Symptomerne på hypoglykæmi opstår normalt

pludseligt. De kan omfatte koldsved, kold bleg hud, udmattelse, nervøsitet eller tremor, ængstelse,

usædvanlig træthed eller svaghed, forvirring, koncentrationsbesvær, døsighed, overdreven sult,

synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme og hjertebanken. Vedrørende hyppigheder for hypoglykæmi, se

pkt. 5.1.

Allergiske reaktioner

Allergiske reaktioner (som har vist sig ved tegn og symptomer såsom urticaria (0,3% af de patienter,

der blev behandlet med Xultophy), udslæt (0,7%), pruritus (0,5%) og/eller hævelse i ansigtet (0,2%))

er blevet rapporteret for Xultophy. Få tilfælde af anafylaktiske reaktioner med yderligere symptomer

som hypotension, palpitationer, dyspnø og ødem er blevet rapporteret ved brug af liraglutid efter

markedsføring. Anafylaktiske reaktioner kan være potentielt livstruende.

Gastrointestinale bivirkninger

Gastrointestinale bivirkninger kan forekomme hyppigere i starten af behandlingen med Xultophy og

aftager normalt inden for få dage eller uger ved fortsat behandling. Kvalme blev rapporteret hos 7,8%

af patienterne og var af forbigående karakter for de fleste patienter. Den del af patienterne, der

rapporterede kvalme, lå pr. uge på et hvilket som helst tidspunkt i behandlingen på under 4%. Diarré

og opkastning blev rapporteret hos henholdsvis 7,5% og 3,9% af patienterne. Hyppigheden af kvalme

og diarré var "Almindelig" for Xultophy og "Meget almindelig" for liraglutid. Desuden blev

konstipation, dyspepsi, gastritis, abdominalsmerter, gastroøsophageal reflukssygdom, abdominal

distension, ructus, flatulens og nedsat appetit rapporteret hos op til 3,6% af de patienter, der blev

behandlet med Xultophy.

Reaktioner på injektionsstedet

Reaktioner på injektionsstedet (inklusive

hæmatom, smerter, hæmoragi, erytem, knuder, hævelse,

misfarvning, pruritus, varme samt fortykkelse på injektionsstedet) er blevet rapporteret hos 2,6% af de

patienter, der blev behandlet med Xultophy. Sædvanligvis var disse reaktioner milde og forbigående,

og de forsvinder normalt af sig selv under fortsat behandling.

Lidelser i hud og subkutane væv

Lipodystrofi og kutan amyloidose kan forekomme på injektionsstedet og forsinke den lokale

absorption af insulin. Løbende skift af injektionssted inden for det givne område kan medvirke til at

reducere eller forebygge disse reaktioner (se pkt. 4.4).

Lipodystrofi

Lipodystrofi (inklusive lipohypertrofi og lipoatrofi) kan forekomme på injektionsstedet. Kontinuerligt

skift af injektionssted inden for det specifikke injektionsområde kan medvirke til at reducere risikoen

for udvikling af disse reaktioner.

Øget hjertefrekvens

En gennemsnitlig stigning i hjertefrekvensen fra baseline på 2 til 3 slag i minuttet er blevet observeret i

kliniske studier med Xultophy. I LEADER-studiet blev der ikke observeret nogen langsigtet klinisk

effekt af stigning i hjertefrekvensen på risikoen for kardiovaskulære hændelser med liraglutid (en

bestanddel af Xultophy) (se pkt. 5.1).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

De tilgængelige data vedrørende overdosering af Xultophy er begrænsede.

Hypoglykæmi kan forekomme, hvis en patient får en større dosis Xultophy end nødvendigt:

Mild hypoglykæmi, som kan behandles med oral indtagelse af glucose eller andre sukkerholdige

produkter. Det anbefales derfor, at patienten altid bærer sukkerholdige produkter på sig

Alvorlig hypoglykæmi, hvor patienten ikke er i stand til at behandle sig selv, kan behandles med

glucagon (0,5 til 1 mg) administreret intramuskulært eller subkutant af en instrueret person eller

med glucose administreret intravenøst af sundhedspersonale. Glucose skal gives intravenøst,

hvis patienten ikke reagerer på glucagon inden for 10 til 15 minutter. Efter at bevidstheden er

genvundet, anbefales det at give patienten kulhydrater oralt for at forhindre et tilbagefald.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antidiabetika. Insuliner og analoger til injektion, langtidsvirkende.

ATC-kode: A10AE56.

Virkningsmekanisme

Xultophy er et kombinationslægemiddel, der består af insulin degludec og liraglutid med

komplementære virkningsmekanismer for at forbedre den glykæmiske kontrol.

Insulin degludec er et basalinsulin, som efter subkutan injektion danner opløselige multihexamerer,

hvorved der opstår et depot, hvorfra insulin degludec kontinuerligt og langsomt absorberes i

kredsløbet, og derved fører til en flad og stabil glucosesænkende virkning af insulin degludec med en

lav dag-til-dag-variation i insulinets virkning.

Insulin degludec bindes specifikt til humaninsulinreceptoren og medfører samme farmakologiske

virkninger som humant insulin.

Den evne, insulin degludec har til at sænke blodglucosen, skyldes den faciliterede optagelse af

glucose, efter at insulin er bundet til receptorer på muskel- og fedtceller, og den samtidige inhibering

af glucosefrigivelse fra leveren.

Liraglutid er en GLP-1-analog (glucagon-lignende peptid-1-analog) med 97% sekvenshomologi til

humant GLP-1, der bindes til og aktiverer GLP-1 receptoren (GLP-1R). Efter subkutan administration

er den langvarige virkningsprofil baseret på tre mekanismer: selvassociering, der resulterer i langsom

absorption;

binding til albumin samt højere enzymstabilitet for DPP-IV- og NEP-enzymerne

(dipeptidylpeptidase-IV og neutral endopeptidase), hvilket resulterer i lang plasmahalveringstid.

Virkningen af liraglutid medieres via en specifik interaktion med GLP-1 receptorer og forbedrer den

glykæmiske kontrol ved at sænke fasteglucose og postprandial glucose i blodet. Liraglutid stimulerer

insulinsekretion og sænker en uhensigtsmæssigt høj glucagonsekretion glucoseafhængigt. Når

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/301016/2018

EMEA/H/C/002647

Xultophy (insulin degludec / liraglutid)

Oversigt over Xultophy, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Xultophy, og hvad anvendes det til?

Xultophy er et lægemiddel, der anvendes til behandling af type 2-sukkersyge. Xultophy anvendes i

tillæg til kost og motion til behandling med sukkersygelægemidler indtaget gennem munden hos

patienter, hvis blodsukker (glukose) ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med disse lægemidler alene

eller andre indsprøjtninger.

De aktive stoffer i Xultophy er insulin degludec og liraglutid.

Hvordan anvendes Xultophy?

Xultophy leveres som fyldte penne til engangsbrug, og lægemidlet udleveres kun på recept. Det gives

som en indsprøjtning under huden i låret, overarmen eller maveskindet. Der bør skiftes injektionssted

for hver injektion for at undgå hudforandringer (såsom fortykkelse), der kan få lægemidlet til at virke

dårligere end forventet. Patienterne kan give sig selv indsprøjtningerne med Xultophy, hvis de er

behørigt instrueret heri.

Xultophy gives én gang dagligt, fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag. Dosis tilpasses den enkelte

patient, og blodsukkeret skal kontrolleres regelmæssigt for at fastlægge den laveste effektive dosis.

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Xultophy, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte lægen eller apoteket.

Hvordan virker Xultophy?

Ved type 2-sukkersyge producerer kroppen enten ikke nok insulin til at regulere blodsukkeret, eller

også er kroppen ikke i stand til at udnytte insulinet effektivt. Det ene aktive stof i Xultophy, insulin

degludec, er et erstatningsinsulin, der virker på samme måde som naturligt produceret insulin, og som

får glukose til at trænge ind i cellerne fra blodet. Når blodsukkeret reguleres, mindskes

diabetessymptomerne og -komplikationerne. Insulin degludec er kun en anelse forskelligt fra det

menneskelige insulin, idet det optages langsommere og jævnt af kroppen efter en indsprøjtning og

virker i lang tid.

Xultophy (insulin degludec / liraglutid)

EMA/301016/2018

Side 2/3

Det andet aktive stof i Xultophy, liraglutid, tilhører en gruppe sukkersygelægemidler, der er kendt som

GLP-1-agonister. Det virker på samme måde som inkretiner (hormoner, der produceres i tarmen) ved

at få bugspytkirtlen til at afgive mere insulin som reaktion på fødeindtagelse. Dette er med til at

regulere blodsukkeret.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Xultophy?

Én daglig indsprøjtning af Xultophy er påvist at have gavnlig virkning på reguleringen af blodsukkeret i

tre hovedundersøgelser med 2 514 patienter med type 2-sukkersyge. I alle undersøgelserne blev

virkningen hovedsagelig bedømt på ændringen i blodets indhold af stoffet glykosyleret hæmoglobin

(HbA1c) efter 6 måneders behandling. Dette viser, hvor godt blodsukkeret er reguleret.

Den første undersøgelse omfattede 1 663 patienter, hvis sukkersyge ikke var tilfredsstillende

reguleret med sukkersygelægemidlerne metformin eller metformin og pioglitazon indtaget gennem

munden. Tilføjelse af Xultophy til behandlingen blev sammenlignet med tilføjelse af de aktive

stoffer i Xultophy, insulin degludec eller liraglutid. Det gennemsnitlige indhold af HbA1c var i

begyndelsen 8,3 %, men faldt til 6,4 % efter 26 ugers behandling med Xultophy, sammenlignet

med henholdsvis 6,9 % og 7,0 % med insulin degludec og liraglutid.

Den anden undersøgelse omfattede 413 patienter, hvis blodsukker ikke var tilfredsstillende

reguleret med insulin og metformin med eller uden andre sukkersygelægemidler indtaget gennem

munden. Behandling med Xultophy og metformin blev sammenlignet med behandling med insulin

degludec og metformin. Det gennemsnitlige indhold af HbA1c i Xultophy-gruppen var først 8,7 %,

men faldt efter 26 ugers behandling til 6,9 %. I den gruppe, som fik insulin degludec, faldt det fra

8,8 % til 8,0 %.

Den tredje undersøgelse omfattede 438 patienter, hvis blodsukker ikke var tilfredsstillende

reguleret med en kombination af en GLP-1-agonist (liraglutid eller exenatid) og metformin med

eller uden andre sukkersygelægemidler indtaget gennem munden. Patienterne i undersøgelsen

fortsatte enten med deres igangværende behandling eller fik Xultophy i stedet for GLP-1-

agonisten. Det gennemsnitlige indhold af HbA1c lå på 7,8 %, inden patienterne begyndte at få

Xultophy, og faldt efter 26 ugers behandling til 6,4 %. I den gruppe, der fortsatte med at få GLP-1-

agonisten, faldt det fra 7,7 % til 7,4 %.

Størstedelen af de patienter, der blev behandlet med Xultophy i disse undersøgelser, opnåede kontrol

af blodsukkeret (et HbA1c på under 7,0 %), og mange nåede et HbA1c på under 6,5 %.

Hvilke risici er der forbundet med Xultophy?

Den hyppigste bivirkning ved Xultophy (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

hypoglykæmi (lavt blodsukker). Bivirkninger for fordøjelsessystemet forekom hos op til 1 ud af 10

patienter og omfattede kvalme, diarré, opkastning, forstoppelse, fordøjelsesbesvær (dyspepsi),

mavekatar (gastritis), mavesmerter, luft i maven (flatulens), tilbageløb af maveindholdet op mod

munden (gastroøsofagealt reflukssygdom) og oppustet mave. Den fuldstændige liste over bivirkninger

og begrænsninger ved Xultophy fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Xultophy godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur besluttede, at fordelene ved Xultophy opvejer risiciene, og at det

kan godkendes til anvendelse i EU. Tilføjelse af dette lægemiddel til andre sukkersygelægemidler giver

bedre kontrol af blodsukkeret, og det er værdifuldt at råde over en ekstra behandlingsmulighed for at

kunne tilpasse behandlingen til den enkelte patient.

Xultophy (insulin degludec / liraglutid)

EMA/301016/2018

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Xultophy?

Den virksomhed, der markedsfører Xultophy, skal udlevere oplysningsmateriale til sundhedspersoner

og patienter med instruktioner i sikker anvendelse af lægemidlet, for at nedsætte risikoen for

fejlbehandling.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Xultophy.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Xultophy løbende overvåget. De bivirkninger,

der blev indberettet for Xultophy, vurderes omhyggeligt, og der tages de nødvendige forholdsregler for

at beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Xultophy

Xultophy fik markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 18. september 2014.

Yderligere information om Xultophy findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports..

Denne oversigt blev sidst ajourført i 05-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information