Xiliarx

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

06-11-2020

Aktiv bestanddel:
vildagliptin
Tilgængelig fra:
Novartis Europharm Limited
ATC-kode:
A10BH02
INN (International Name):
vildagliptin
Terapeutisk gruppe:
Lægemidler, der anvendes i diabetes,
Terapeutisk område:
Diabetes Mellitus, Type 2
Terapeutiske indikationer:
Vildagliptin, som er angivet i behandlingen af type-2-diabetes mellitus hos voksne:som monotherapyin patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med diæt og motion alene, og for hvem metformin er uhensigtsmæssig på grund af kontraindikationer eller intolerance, som dobbelt oral terapi i kombination withmetformin, hos patienter med utilstrækkelig glykæmisk kontrol på trods af maksimalt tolereret dosis af monoterapi med metformin, en sulphonylurea, hos patienter med utilstrækkelig glykæmisk kontrol på trods af maksimalt tolereret dosis af et sulphonylurea, og for hvem metformin er uhensigtsmæssig på grund af kontraindikationer eller intolerance;en thiazolidinedione, hos patienter med utilstrækkelig glykæmisk kontrol, og for hvem anvendelsen af en thiazolidinedione er passende, som tredobbelt mundtlige behandling i kombination med sulphonylurea og metformin, når diæt og motion plus dual behandling med disse lægemidler ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol;vildagliptin er også indiceret til brug i kom
Produkt oversigt:
Revision: 18
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001051
Autorisation dato:
2008-11-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/001051

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

06-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

20-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

06-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

06-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

06-11-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Xiliarx 50 mg tabletter

Vildagliptin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Xiliarx

Sådan skal du tage Xiliarx

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Xiliarx, vildagliptin, tilhører en gruppe af lægemidler, der hedder ”orale

antidiabetika”.

Xiliarx bruges til at behandle voksne patienter med type 2-diabetes (sukkersyge). Det bruges, når

sukkersygen ikke kan kontrolleres med diæt og motion alene. Det hjælper med at kontrollere

blodsukkeret. Din læge kan ordinere Xiliarx enten alene eller sammen med visse andre typer medicin

mod sukkersyge, som du allerede tager, hvis disse har vist sig ikke at være tilstrækkeligt effektive til at

kontrollere sukkersygen.

Du får type 2 diabetes, hvis kroppen ikke producerer insulin nok, eller hvis det insulin, kroppen

producerer, ikke fungerer så godt, som det skulle. Du kan også få det, hvis kroppen producerer for

meget glucagon (et hormon).

Insulin er et stof, som er med til at sænke blodsukkeret, især efter måltiderne. Glucagon er et stof, som

udløser en produktion af sukker i leveren, og det får blodsukkeret til at stige. Bugspytkirtlen

producerer begge disse stoffer.

Hvordan Xiliarx virker

Xiliarx virker ved at få bugspytkirtlen til at producere mere insulin og mindre glucagon. Det er med til

at regulere blodsukkeret. Dette lægemiddel har vist sig at reducere blodsukkerniveauet, og dette kan

medføre, at du undgår komplikationer, som opstår på grund af sukkersyge.

Selvom du nu begynder at tage medicin for din sukkersyge, er det vigtigt, at du følger den diæt

og/eller den motionsplan, du har fået anbefalet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Xiliarx

Tag ikke Xiliarx:

hvis du er allergisk over for vildagliptin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xiliarx (angivet i

pkt. 6). Hvis du tror, du er overfølsom over for vildagliptin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Xiliarx, må du ikke tage medicinen, men skal henvende dig til din læge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Xiliarx

hvis du har type 1-diabetes (sukkersyge, hvor din krop ikke producerer insulin), eller hvis du er

i en tilstand kaldet diabetisk ketoacidose.

hvis du tager medicin mod diabetes, kaldet sulfonylurinstof (for at undgå at du får lavt

blodsukker [hypoglykæmi], vil din læge måske nedsætte din dosis af sulfonylurinstoffet, når du

tager det sammen med Xiliarx).

hvis du har en moderat eller alvorlig nyresygdom (det er nødvendigt, at du tager en lavere dosis

af Xiliarx).

hvis du er i dialyse.

hvis du har en leversygdom.

hvis du lider af hjertesvigt.

hvis du har eller har haft en sygdom i bugspytkirtlen.

Du må ikke tage denne medicin igen, hvis du tidligere har taget vildagliptin, men blev nødt til at

stoppe på grund af leversygdom.

Diabetiske hudlæsioner er en almindelig komplikation ved diabetes. Du bør følge de anbefalinger for

hud- og fodpleje, som du får af din læge eller sygeplejerske. Du bør også være særlig opmærksom på

nye vabler eller sår, som du får, mens du tager Xiliarx. Skulle disse forekomme skal du straks kontakte

din læge.

Du vil få taget en blodprøve til undersøgelse af din leverfunktion, før du starter med Xiliarx-

behandlingen, med tre måneders interval i det første år og derefter regelmæssigt. Dette gøres for at

opdage tegn på forhøjede leverenzymer så hurtigt som muligt.

Børn og unge

Xiliarx anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Xiliarx

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Din læge vil muligvis ønske at ændre din Xiliarx-dosis, hvis du tager anden medicin såsom:

thiazider eller andre diuretika (også kaldet vanddrivende tabletter)

kortikosteroider (bruges normalt til at behandle betændelseslignende reaktioner)

medicin, der påvirker skjoldbruskkirtlen

visse typer medicin, der påvirker nervesystemet.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Xiliarx under graviditet. Der er uvist om Xiliarx passerer ind i modermælken. Du må

ikke tage Xiliarx, hvis du ammer eller planlægger at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du føler dig svimmel, når du tager Xiliarx, må du ikke køre bil eller betjene maskiner.

Xiliarx indeholder lactose

Xiliarx indeholder lactose (mælkesukker). Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Xilarx indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Xiliarx

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Så meget Xiliarx skal du tage, og hvornår du skal tage det

Den mængde Xiliarx, du skal tage, afhænger af din sygdomstilstand. Din læge vil fortælle dig helt

nøjagtigt, hvor mange Xiliarx-tabletter du skal tage. Den maksimale daglige dosis er 100 mg.

Den sædvanlige dosis er:

50 mg daglig, som du tager på én gang om morgenen, hvis du tager Xiliarx sammen med anden

medicin, kaldet sulfonylurinstof.

100 mg daglig som 50 mg om morgenen og 50 mg om aftenen, hvis du tager Xiliarx alene,

sammen med anden medicin kaldet metformin eller et glitazon, sammen med en kombination af

metformin og et sulfonylurinstof eller sammen med insulin.

50 mg daglig om morgenen, hvis du har moderat eller svær nyresygdom, eller hvis du er i

dialyse.

Hvordan du skal tage Xiliarx

Synk tabletterne hele med lidt vand.

Så længe skal du tage Xiliarx

Tag Xiliarx hver dag, så længe din læge siger, at du skal gøre det. Det kan være nødvendigt med

behandling i lang tid.

Din læge holder øje med din sygdomstilstand for at kontrollere, at behandlingen virker, som den

skal.

Hvis du har taget for mange Xiliarx tabletter

Hvis du tager for mange Xiliarx tabletter, eller hvis en anden har taget din medicin,

skal du straks

kontakte din læge.

Lægebehandling kan være nødvendig. Medbring pakningen, hvis du skal til læge

eller på hospitalet.

Hvis du har glemt at tage Xiliarx

Hvis du glemmer at tage en dosis af medicinen, skal du tage den, så snart du husker det. Tag derefter

næste dosis til sædvanlig tid. Hvis det næsten er tid til næste dosis, springer du den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Xiliarx

Hold ikke op med at tage Xiliarx, medmindre lægen siger det. Tal med din læge, hvis du har

spørgsmål til, hvor længe du skal tage medicinen.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle symptomer kræver øjeblikkelig lægelig opmærksomhed:

Du bør stoppe med at tage Xiliarx og straks kontakte din læge, hvis du oplever nogle af følgende

bivirkninger:

Angioødem (sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): Symptomerne

inkluderer hævet ansigt, tunge eller hals, synkebesvær, vejrtrækningsbesvær, pludselig optræden

af udslæt eller nældefeber, som kan tyde på en reaktion kaldet ”angioødem”

Leversygdom (hepatitis) (sjælden): Symptomerne inkluderer gul hud og øjne, kvalme, nedsat

appetit eller mørk urin, hvilket kan tyde på en leversygdom (hepatitis)

Betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis) (hyppighed ikke kendt): Symptomerne inkluderer

stærke og vedvarende smerter i maven, der eventuelt breder sig til ryggen, samt kvalme og

opkastning

Andre bivirkninger

Nogle patienter har oplevet følgende bivirkninger, mens de tog Xiliarx og metformin:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): Rysten, hovedpine, svimmelhed,

kvalme, lavt blodsukker

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): Træthed

Nogle patienter har oplevet følgende bivirkninger, mens de tog Xiliarx og et sulfonylurinstof:

Almindelige: Rysten, hovedpine, svimmelhed, svækkelse, lavt blodsukker

Ikke almindelig: Forstoppelse

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): Ondt i halsen, løbende næse

Nogle patienter har oplevet følgende bivirkninger, mens de tog Xiliarx og et glitazon:

Almindelige: Vægtøgning, hævede hænder, ankler eller fødder (ødem)

Ikke almindelige: Hovedpine, svækkelse, lavt blodsukker

Nogle patienter har oplevet følgende bivirkninger, mens de tog Xiliarx alene:

Almindelig: Svimmelhed

Ikke almindelige: Hovedpine, forstoppelse, hævede hænder, ankler eller fødder (ødem),

ledsmerter, lavt blodsukker

Meget sjældne: Ondt i halsen, løbende næse, feber

Nogle patienter har oplevet følgende bivirkninger, mens de tog Xiliarx, metformin og et

sulfonylurinstof:

Almindelige: Svimmelhed, rysten, svaghed, lavt blodsukker, øget svedtendens

Nogle patienter har oplevet følgende bivirkninger, mens de tog Xiliarx og insulin (med eller uden

metformin):

Almindelige: Hovedpine, kuldegysninger, kvalme, lavt blodsukker, halsbrand

Ikke almindelige: Diare, luftafgang fra tarmen

Siden denne medicin er blevet markedsført er følgende bivirkninger blevet rapporteret:

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Kløende udslæt,

betændelse i bugspytkirtlen, områder med afskalning af huden eller blærer i huden,

muskelsmerter

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet og pakningen efter ”EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

Brug ikke Xiliarx, hvis emballagen er beskadiget eller viser tegn på, at nogen har forsøgt at åbne

den.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xiliarx indeholder:

Aktivt stof: vildagliptin.

Hver tablet indeholder 50 mg vildagliptin.

Øvrige indholdsstoffer: vandfri lactose, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelseglycolat

(type A) og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Xiliarx 50 mg tabletter er runde, hvide til svagt lysegule og flade præget med ”NVR” på den ene side

og ”FB” på den anden side.

Xiliarx 50 mg tabletter fås i pakninger med 7, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 112, 180 eller 336 tabletter samt i

multipakninger bestående af 3 pakker, som hver indeholder 112 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Fremstiller

Novartis Farmacéutica SA

Ronda de Santa Maria 158

08210 Barberà del Vallès, Barcelona

Spanien

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

Lek d.d.

Verovskova ulica 57

Ljubljana 1526

Slovenien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L.

Tel: +34 900 102 712

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Laboratório Normal – Produtos Farmacêuticos

Lda.

Tel. +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Xiliarx 50 mg tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 50 mg vildagliptin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 47,82 mg lactose

(vandfri).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet.

Hvid til svagt lysegul, rund (8 mm i diameter), flad tablet med skrå kant. Den ene side er præget med

”NVR”, og den anden side er præget med ”FB”.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Vildagliptin er indiceret til behandling af type 2-diabetes mellitus hos voksne:

Som monoterapi

hos patienter, som er utilstrækkeligt kontrolleret med diæt og motion alene, og for hvem

metformin ikke er egnet på grund af kontraindikationer eller intolerans.

Som oral behandling kombineret med

metformin hos patienter med utilstrækkelig glykæmisk kontrol på metformin-monoterapi på

trods af maksimalt tolereret dosis metformin

et sulfonylurinstof hos patienter med utilstrækkelig glykæmisk kontrol på trods af maksimalt

tolereret dosis sulfonylurinstof, og til hvem metformin ikke er egnet på grund af

kontraindikationer eller intolerans

et glitazon hos patienter med utilstrækkelig glykæmisk kontrol, og til hvem et glitazon er egnet.

Som oral trippelbehandling kombineret med

et sulfonylurinstof og metformin når diæt, motion og behandling med disse to lægemidler ikke

udviser tilstrækkelig glykæmisk kontrol.

Vildagliptin er også indiceret i kombination med insulin (med eller uden metformin) når diæt, motion

samt insulin ved stabil dosis ikke udviser tilstrækkelig glykæmisk kontrol.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne

Når Xiliarx anvendes som monoterapi, i kombination med metformin, i kombination med glitazon, i

kombination med metformin og et sulfonylurinstof eller i kombination med insulin (med eller uden

metformin), er den anbefalede daglige dosis af vildagliptin 100 mg, administreret som én dosis på

50 mg om morgenen og én dosis på 50 mg om aftenen.

Når Xiliarx kombineres med et sulfonylurinstof, er den anbefalede dosis af vildagliptin 50 mg én gang

daglig om morgenen. I denne patientpopulation var vildagliptin 100 mg daglig ikke mere virksomt end

vildagliptin 50 mg én gang daglig.

Ved anvendelse i kombination med et sulfonylurinstof kan en lavere dosis sulfonylurinstof overvejes

for at nedsætte risikoen for hypoglykæmi.

Doser på over 100 mg frarådes.

Hvis en dosis af Xiliarx glemmes, skal den tages så snart patienten kommer i tanke om det. En

dobbeltdosis bør ikke tages på samme dag.

Sikkerheden og virkningen af vildagliptin som trippelbehandling i kombination med metformin og et

glitazon er ikke klarlagt.

Supplerende information vedr. specielle populationer

Ældre patienter (≥ 65 år)

Der kræves ingen dosisjustering til ældre patienter (se også pkt. 5.1 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Der kræves ingen dosisjustering for patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

≥ 50 ml/min). Hos patienter med moderat til svært nedsat nyrefunktion eller med nyresygdom i sidste

stadie (

end-stage renal disease

: ESRD) er den anbefalede dosis 50 mg én gang daglig (se også

pkt. 4.4, 5.1 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Xiliarx må ikke anvendes til patienter med nedsat leverfunktion, inklusive patienter der før

behandlingstidspunktet har alanin-aminotransferase (ALAT) eller aspartat-aminotransferase (ASAT)

> 3x den øvre normale grænseværdi (ULN) (se også pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Xiliarx bør ikke anvendes til børn og unge (< 18 år). Xiliarx’s sikkerhed og virkning hos børn og unge

(< 18 år) er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data (se også pkt. 5.1).

Administration

Oral anvendelse

Xiliarx kan tages med eller uden mad (se også pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Xiliarx kan ikke erstatte insulin hos insulinkrævende patienter. Xiliarx bør ikke anvendes til patienter

med type 1-diabetes eller til behandling af diabetisk ketoacidose.

Nedsat nyrefunktion

Der er begrænsede erfaringer med patienter med ESRD i hæmodialyse. Derfor skal Xiliarx anvendes

med forsigtighed til disse patienter (se også pkt. 4.2, 5.1 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Xiliarx må ikke anvendes til patienter med nedsat leverfunktion, inklusive patienter der før

behandlingstidspunktet har ALAT eller ASAT > 3x ULN (se også pkt. 4.2 og 5.2).

Monitorering af leverenzymer

Der er rapporteret sjældne tilfælde af leverdysfunktion (inklusive hepatitis). I disse tilfælde var

patienterne generelt asymptomatiske uden kliniske følgetilstande og leverfunktionstest blev normale

efter behandlingsophør. Leverfunktionstest skal udføres før initiering af behandling med Xiliarx for at

kende patientens

baseline

-værdi. Leverfunktionen skal monitoreres under behandling med Xiliarx med

3 måneders interval i det første år og derefter regelmæssigt. Patienter, som udvikler forhøjede

transaminaseniveauer, skal monitoreres med en sekundær evaluering af leverfunktionen for at

bekræfte resultatet og skal derefter følges med hyppige leverfunktionstest, indtil abnormaliteten/-erne

er tilbage på normalen. Hvis en øgning i ASAT eller ALAT på 3x ULN eller derover varer ved,

anbefales seponering af Xiliarx.

Patienter, der udvikler gulsot eller andre symptomer, som tyder på leverdysfunktion, bør ophøre

behandling med Xiliarx.

Efter behandlingsophør med Xiliarx og normalisering af leverfunktion, bør behandling med Xiliarx

ikke genoptages.

Hjerteinsufficiens

Et klinisk studie med vildagliptin hos patienter med New York Heart Association (NYHA)

funktionsklasse I-III-hjerteinsufficiens viste, at behandling med vildagliptin ikke var forbundet med en

ændring i venstre ventrikels funktion eller forværring af allerede eksisterende kongestiv

hjerteinsufficiens (CHF), sammenlignet med placebo. Den kliniske erfaring hos patienter med NYHA

funktionsklasse III, der behandles med vildagliptin, er stadig begrænset, og resultaterne er ikke

entydige (se pkt. 5.1).

Der er ingen erfaringer med anvendelse af vildagliptin i kliniske forsøg med patienter med NYHA-

funktionsklasse IV, og vildagliptin bør derfor ikke anvendes til disse patienter.

Hudsygdomme

Hudlæsioner, herunder blære- og sårdannelse, er rapporteret på ekstremiteterne i aber i non-kliniske

toksikologi undersøgelser (se pkt. 5.3). Selv om der ikke er set øget forekomst af hudlæsioner i

kliniske undersøgelser, var der begrænset erfaring hos patienter med diabetiske hudkomplikationer.

Derudover er der efter markedsføringen rapporteret om bulløse og eksfoliative hudlæsioner. Det

anbefales derfor, i overensstemmelse med rutinekontrollen af diabetespatienten, at monitorere for

hudlæsioner, såsom blære- og sårdannelse.

Akut pankreatitis

Anvendelse af vildagliptin er blevet forbundet med en risiko for udvikling af akut pankreatitis.

Patienter bør informeres om de karakteristiske symptomer ved akut pankreatitis.

Hvis der er mistanke om pankreatitis, bør vildagliptin seponeres. Hvis akut pankreatitis bekræftes, må

behandling med vildagliptin ikke genoptages. Forsigtighed skal udvises hos patienter med akut

pankreatitis i anamnesen.

Hypoglykæmi

Det er velkendt, at sulfonylurinstoffer forårsager hypoglykæmi. Patienter i behandling med

vildagliptin i kombination med et sulfonylurinstof kan være i risiko for at udvikle hypoglykæmi. For at

nedsætte risikoen for hypoglykæmi bør en lavere dosis sulfonylurinstof overvejes.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Vildagliptin har et lavt potentiale for interaktion med samtidigt administrerede lægemidler.

Vildagliptin er ikke et cytokrom P (CYP) 450-enzymsubstrat og hæmmer eller inducerer ikke

CYP 450-enzymer, og der vil derfor være lav risiko for interaktion med aktive stoffer, som er

substrater, hæmmere eller inducere af disse enzymer.

Kombination med pioglitazon, metformin og glyburid

Resultaterne af studier med disse orale antidiabetika har ikke vist nogen klinisk relevante

farmakokinetiske interaktioner.

Digoxin (Pgp-substrat), warfarin (CYP2C9-substrat)

Kliniske studier med raske forsøgspersoner har ikke vist nogen klinisk relevante farmakokinetiske

interaktioner. Dette er dog ikke fastslået i målpopulationen.

Kombination med amlodipin, ramipril, valsartan eller simvastatin

Der er udført lægemiddel-lægemiddel-interaktionsstudier på raske forsøgspersoner med amlodipin,

ramipril, valsartan og simvastatin. Der blev ikke observeret nogen klinisk relevante farmakokinetiske

interaktioner efter samtidig administration med vildagliptin.

Kombination med ACE-hæmmere

Der kan være en øget risiko for angioødem hos patienter, som samtidig tager ACE-hæmmere (se

pkt. 4.8).

Som ved andre orale antidiabetika kan den hypoglykæmiske virkning af vildagliptin mindskes af visse

aktive stoffer, herunder thiazider, kortikosteroider, thyroideaprodukter og sympatomimetika.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af vildagliptin til gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet ved høje doser (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. På

grund af manglende data for mennesker bør Xiliarx ikke anvendes under graviditet.

Amning

Det er ukendt, om vildagliptin udskilles i human mælk. Dyreforsøg har vist, at vildagliptin udskilles i

mælk. Xiliarx bør ikke anvendes under amning.

Fertilitet

Der er ikke udført studier vedrørende Xiliarxs virkning på human fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Patienter, som oplever svimmelhed som en bivirkning, bør derfor undgå at køre bil eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over bivirkningsprofilen

Der er indhentet sikkerhedsdata fra i alt 3.784 patienter, som blev eksponeret for vildagliptin med en

daglig dosis på 50 mg (én gang daglig) eller 100 mg (50 mg to gange daglig eller 100 mg én gang

daglig) i kontrollerede forsøg af mindst 12 ugers varighed. Af disse patienter fik 2.264 patienter

vildagliptin som monoterapi, og 1.520 patienter fik vildagliptin kombineret med et andet lægemiddel.

2.682 patienter blev behandlet med 100 mg vildagliptin daglig (50 mg to gange daglig eller 100 mg én

gang daglig) og 1.102 patienter blev behandlet med 50 mg vildagliptin én gang daglig.

De fleste bivirkninger i disse forsøg var milde og forbigående og krævede ikke afbrydelse af

behandlingen. Der blev ikke fundet nogen forbindelse mellem bivirkninger og alder, etnicitet,

eksponeringsvarighed eller daglig dosis.

Der er rapporteret sjældne tilfælde af leverdysfunktion (inklusive hepatitis). I disse tilfælde var

patienterne generelt asymptomatiske uden kliniske følgetilstande og leverfunktionstest blev normale

efter ophør med behandlingen. I data fra kontrollerede monoterapi- og tillægsbehandlingsstudier af op

til 24 ugers varighed var incidensen af ALAT- eller ASAT-forhøjelser > 3x ULN (klassificeret som til

stede ved mindst 2 fortløbende målinger eller ved det sidste behandlingsbesøg) 0,2 % for vildagliptin

50 mg en gang daglig, 0,3 % for vildagliptin 50 mg to gange daglig og 0,2 % for alle

sammenligningsstofferne. Disse transaminaseforhøjelser var generelt asymptomatiske, ikke-

progredierende og ikke associeret med kolestase eller gulsot.

Sjældne tilfælde af angioødem er rapporteret med vildagliptin med en frekvens, der svarer til

kontrolgruppens. En større andel af tilfælde blev rapporteret, når vildagliptin blev administreret i

kombination med en ACE-hæmmer (angiotensin converting enzyme hæmmer). De fleste tilfælde var

milde og forsvandt ved fortsat vildagliptin behandling.

Skematisk oversigt over bivirkninger

De bivirkninger, der blev rapporteret hos patienter, der fik Xiliarx som monoterapi i dobbeltblindede

studier og tillægsbehandlinger, er opført nedenfor for hver indikation efter organsystemklasse og

absolut hyppighed. Hyppigheden defineres som meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til

<1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden

(<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt

frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er

anført først.

Kombination med metformin

Tabel 1

Bivirkninger rapporteret hos patienter, der fik Xiliarx 100 mg daglig i kombination

med metformin i dobbeltblindede studier (N=208)

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Hypoglykæmi

Nervesystemet

Almindelig

Tremor

Almindelig

Hovedpine

Almindelig

Svimmelhed

Ikke almindelig

Træthed

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Kvalme

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

I kontrollerede studier af kombinationen af vildagliptin 100 mg daglig + metformin, blev der ikke

rapporteret nogen udtræden af studierne på grund af bivirkninger, hverken i gruppen, der fik

vildagliptin 100 mg daglig + metformin, eller i gruppen, der fik placebo + metformin.

I kliniske studier var forekomsten af hypoglykæmi almindelig blandt de patienter, der fik vildagliptin

100 mg daglig kombineret med metformin (1 %) og ikke almindelig blandt de patienter, som fik

placebo + metformin (0,4 %). Der er ikke rapporteret nogen svære hypoglykæmiske bivirkninger i

vildagliptinarmene.

I kliniske studier ændrede vægten sig ikke fra

baseline

, når 100 mg vildagliptin blev givet daglig

sammen med metformin (+0,2 kg og -1,0 kg for henholdsvis vildagliptin og placebo).

Kliniske forsøg af op til over 2 års varighed viste ingen yderligere sikkerhedssignaler eller uforudsete

risici, når vildagliptin blev lagt til metformin.

Kombination med et sulfonylurinstof

Tabel 2

Bivirkninger rapporteret hos patienter, der fik Xiliarx 50 mg daglig i kombination

med et sulfonylurinstof i dobbeltblindede studier (N=170)

Infektioner og parasitære sygdomme

Meget sjælden

Snue

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Hypoglykæmi

Nervesystemet

Almindelig

Tremor

Almindelig

Hovedpine

Almindelig

Svimmelhed

Almindelig

Asteni

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig

Forstoppelse

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

I kontrollerede studier af kombinationen af vildagliptin 50 mg daglig + et sulfonylurinstof, var den

samlede udtræden af studierne på grund af bivirkninger 0,6 % for gruppen, der fik vildagliptin 50 mg

+ et sulfonylurinstof, mod 0 % for gruppen, der fik placebo + et sulfonylurinstof.

I kliniske studier var forekomsten af hypoglykæmi 1,2 %, når 50 mg vildagliptin én gang daglig blev

kombineret med glimepirid mod 0,6 % for placebo + glimepirid. Der er ikke rapporteret nogen svære

hypoglykæmiske bivirkninger i vildagliptinarmene.

I kliniske studier ændrede vægten sig ikke fra

baseline

, når vildagliptin 50 mg daglig blev givet

sammen med glimepirid (-0,1 kg og -0,4 kg for henholdsvis vildagliptin og placebo).

Kombination med et glitazon

Tabel 3

Bivirkninger rapporteret hos patienter, der fik Xiliarx 100 mg daglig i kombination

med et glitazon i dobbeltblindede studier (N=158)

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Vægtstigning

Ikke almindelig

Hypoglykæmi

Nervesystemet

Ikke almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Asteni

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Perifert ødem

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

I kontrollerede studier af kombinationen af vildagliptin 100 mg daglig + et glitazon, blev der ikke

rapporteret nogen udtræden af studierne på grund af bivirkninger, hverken i gruppen, der fik

vildagliptin 100 mg daglig + et glitazon, eller i gruppen, der fik placebo + et glitazon.

I kliniske studier var forekomsten af hypoglykæmi ikke almindelig blandet de patienter, der fik

vildagliptin + pioglitazon (0,6 %), men almindelig blandt de patienter, som fik placebo + pioglitazon

(1,9 %). Der er ikke rapporteret nogen svære hypoglykæmiske bivirkninger i vildagliptinarmene.

I pioglitazon-tillægsstudiet var den absolutte vægtstigning 1,4 for placebo og 2,7 kg for Xiliarx

100 mg daglig.

Forekomsten af perifert ødem, når vildagliptin 100 mg daglig blev anvendt i tillæg til maksimal dosis

af baggrunds-pioglitazon (45 mg én gang daglig), var 7,0 %, sammenlignet med 2,5 % for baggrunds-

pioglitazon alene.

Monoterapi

Tabel 4

Bivirkninger rapporteret hos patienter, der fik Xiliarx 100 mg daglig som

monoterapi i dobbeltblindede studier (N=1.855)

Infektioner og parasitære sygdomme

Meget sjælden

Infektion i de øvre luftveje

Meget sjælden

Nasopharyngitis

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig

Hypoglykæmi

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed

Ikke almindelig

Hovedpine

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Perifere ødemer

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig

Forstoppelse

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke almindelig

Artralgi

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

I kontrollerede monoterapistudier med vildagliptin var den samlede hyppighed af udtræden på grund

af bivirkninger ikke større for de patienter, der fik behandling med vildagliptin-doser på 100 mg daglig

(0,3 %) end for de patienter, der fik placebo (0,6 %) eller sammenligningsstoffer (0,5 %).

I sammenlignende, kontrollerede monoterapistudier var hypoglykæmi ikke almindelig, idet det blev

rapporteret hos 0,4 % (7 af 1.855) af de patienter, som blev behandlet med vildagliptin 100 mg daglig,

sammenlignet med 0,2 % (2 af 1.082) af patienterne i de grupper, der blev behandlet med et aktivt

sammenligningsstof eller placebo. Der blev ikke rapporteret nogen alvorlige eller svære bivirkninger.

I kliniske studier ændrede vægten sig ikke fra

baseline

, når vildagliptin 100 mg daglig blev givet som

monoterapi (-0,3 kg og -1,3 kg for henholdsvis vildagliptin og placebo).

Kliniske forsøg af op til 2 års varighed viste ingen yderligere sikkerhedssignaler eller uforudsete risici

med vildagliptin monoterapi.

Kombination med metformin og et sulfonylurinstof

Tabel 5

Bivirkninger, der blev rapporteret hos patienter, der fik Xiliarx 50 mg to gange

dagligt i kombination med metformin og et sulfonylurinstof (N=157)

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Hypoglykæmi

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed, tremor

Hud og subkutane væv

Almindelig

Hyperhidrose

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Asteni

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Der blev ikke rapporteret om seponering grundet bivirkninger i vildagliptin + metformin + glimepirid-

behandlingsgruppen

versus

0,6 % i placebo + metformin + glimepirid-behandlingsgruppen.

Hyppigheden af hypoglykæmi var almindelig i begge behandlingsgrupper (5,1 % i vildagliptin +

metformin + glimepirid-gruppen

versus

1,9 % i placebo + metformin + glimepirid-gruppen). Et

alvorligt hypoglykæmisk tilfælde blev rapporteret i vildagliptin-gruppen.

Ved afslutningen af studiet var virkningen på gennemsnits-kropsvægten neutral (+0,6 kg i vildagliptin-

gruppen og -0,1 kg i placebo-gruppen).

Kombination med insulin

Tabel 6

Bivirkninger, der blev rapporteret hos patienter, der fik Xiliarx 100 mg dagligt i

kombination med insulin (med eller uden metformin) i dobbeltblindede studier

(N=371)

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Nedsat blodsukker

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine, kulderystelser

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Kvalme, gastroøsofageal reflukssygdom

Ikke almindelig

Diarré, flatulens

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

I kontrollerede kliniske studier med vildagliptin 50 mg to gange dagligt i kombination med insulin,

med eller uden samtidig administration af metformin, var den samlede seponeringshyppighed grundet

bivirkninger 0,3 % i vildagliptin-gruppen og 0 i placebo-gruppen.

Hyppigheden af hypoglykæmi var ens i de 2 behandlingsgrupper (14,0 % i vildagliptin-gruppen

versus

16,4 % i placebo-gruppen). To patienter i vildagliptin-gruppen rapporterede om alvorlige

hypoglykæmiske tilfælde og 6 patienter i placebo-gruppen.

Ved afslutningen af studiet var virkningen på gennemsnits-kropsvægten neutral (+0,6 kg i forhold til

baseline

i vildagliptin-gruppen og ingen vægtændring i placebo-gruppen).

Post-marketing erfaring

Tabel 7

Bivirkninger fra post-marketing

Mave-tarm-kanalen

Ikke kendt

Pankreatitis

Lever og galdeveje

Ikke kendt

Hepatitis (reversibel ved seponering af lægemidlet)

Unormale leverfunktionsværdier (reversibel ved seponering af

lægemidlet)

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke kendt

Myalgi

Hud og subkutane væv

Ikke kendt

Urticaria

Eksfoliative og bulløse hudlæsioner, herunder bulløs pemfigoid

Læs hele dokumentet

EMA/799858/2012

EMEA/H/C/001051

EPAR - sammendrag for offentligheden

Xiliarx

vildagliptin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Xiliarx.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Xiliarx.

Hvad er Xiliarx?

Xiliarx er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof vildagliptin. Det fås som tabletter (50 mg).

Hvad anvendes Xiliarx til?

Xiliarx anvendes til behandling af type 2 diabetes mellitus. Det kan anvendes på følgende måder:

alene (monoterapi) til patienter, hvis sukkersyge ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med diæt og

motion, og for hvem behandling med metformin ikke anses for egnet.

sammen med metformin, et thiazolidindion eller et sulfonylurinstof (som dobbelt behandling), når

patientens sukkersyge ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med denne anden medicin alene, men

det anvendes kun i kombination med et sulfonylurinstof til patienter, som ikke kan tage

metformin,

sammen med et sulfonylurinstof og metformin (som tredobbelt behandling), når patienternes

sukkersyge ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med disse lægemidler samt diæt og motion,

sammen med insulin (med eller uden metformin) til patienter, når patienternes sukkersyge ikke

kan kontrolleres tilfredsstillende med diæt, motion og en fast dosis insulin.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan anvendes Xiliarx?

Den anbefalede dosis af Xiliarx til voksne er:

en tablet om morgenen og en tablet om aftenen(100 mg pr. dag), når det tages alene, sammen

med metformin, et thiazolidindion, metformin og et sulfonylurinstof eller insulin (med eller uden

metformin),

en tablet om morgenen (50 mg pr. dag), når det tages sammen med et sulfonylurinstof. En lavere

dosis sulfonylurinstof bør også overvejes for at mindske risikoen for hypoglykæmi (lave

blodsukkerniveauer).

Dagsdosis må ikke være over to tabletter (100 mg).

Hvordan virker Xiliarx?

Ved type 2-sukkersyge producerer bugspytkirtlen enten ikke nok insulin til at regulere glukosen

(sukkeret) i blodet, eller også er kroppen ikke i stand til at udnytte insulinet effektivt. Det aktive stof i

Xiliarx, vildagliptin, er en dipeptidylpeptidase-IV (DPP-IV)-hæmmer. Det virker ved at blokere

nedbrydningen af inkretinhormoner i kroppen. Disse hormoner udskilles efter et måltid og stimulerer

bugspytkirtlen til at producere insulin. Vildagliptin øger indholdet af incretiner i blodet. Det får

bugspytkirtlen til at producere mere insulin, når blodsukkeret er højt. Vildagliptin virker ikke, når

blodsukkeret er lavt. Vildagliptin nedsætter desuden leverens sukkerproduktion ved at øge

insulinindholdet og sænke indholdet af hormonet glukagon. Sammenlagt sænker disse processer

blodsukkeret og er derved med til at kontrollere type 2-diabetes.

Hvordan blev Xiliarx undersøgt?

Xiliarx blev anvendt i elleve hovedundersøgelser, der tilsammen omfattede over 5 000 patienter med

type 2-sukkersyge, hvis blodsukker ikke var tilfredsstillende reguleret.

I fem af undersøgelserne blev Xiliarx uden tillægsbehandling anvendt hos i alt 3 644 patienter. Det

blev her sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling), med metformin, rosiglitazon (et

thiazolidindion) eller gliclazid (et sulfonylurinstof).

I fire undersøgelser blev virkningen af Xiliarx, 50 eller 100 mg dagligt i 24 uger, sammenlignet med

placebo som tillægsbehandling til enten metformin (544 patienter), thiazolidindionet pioglitazon (463

patienter), sulfonylurinstoffet glimepirid (515 patienter) eller insulin (296 patienter).

Der blev også udført en yderligere undersøgelse, hvori Galvus blev sammenlignet med placebo som

tillægsbehandling hos 318 patienter, som allerede tog metformin og glimepirid.

Desuden blev Galvus i en undersøgelse sammenlignet med placebo som tillægsbehandling hos 449

patienter, som allerede tog en fast dosis længerevirkende. Visse af patienterne tog også metformin.

I alle undersøgelserne blev medicinens virkning hovedsagelig bedømt ved at måle blodets indhold af et

stof, der kaldes glykosyleret hæmoglobin (HbA1c). Dette stof fortæller, hvor godt blodsukkeret er

reguleret.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Xiliarx?

Xiliarx anvendt alene var effektivt til at reducere indholdet af HbA1c, dog mindre effektivt end de

lægemidler, det blev sammenlignet med

I den undersøgelse, der sammelignede Xiliarx med

metformin, blev der opnået væsentligt bedre resultater med metformin: et fald i indholdet af HbA1c på

Xiliarx

EMA/799858/2012

Side 2/4

1,5 procent efter 52 uger sammenlignet med et fald på ca. 1 procent hos patienter behandlet med

Xiliarx.

Som tillægsbehandling til anden medicin til behandling af type 2-sukkersyge var Xiliarx bedre end

placebo til at sænke indholdet af HbA1c. Sammen med metformin og pioglitazon virkede en dosis på

100 mg dagligt bedre end 50 mg dagligt og gav en reduktion i indholdet af HbA1c på mellem 0,8 og

1,0 procent. I kombination med glimepirid gav både 50 mg og 100 mg dagligt en reduktion på ca.

0,6 procent. Hos de patienter, der i stedet fik placebo som tillægsbehandling til den medicin, de fik i

forvejen, var ændringen i HbA1c-niveauet derimod mindre (mellem et fald på 0,3 procent og en

stigning på 0,2 procent).

I en kombination med metformin og glimepirid reducerede 50 mg Galvus to gange dagligt HbA1c-

niveauet med 1 procent sammenlignet med en reduktion på 0,3 procent hos patienter, der tog

placebo.

I undersøgelsen af 296 patienter, der tog insulin, gav Galvus som tillægsbehandling et større fald i

HbA1c-niveauet end placebo. Virkningen var imidlertid lille, hvilket sikkert skyldes, at undersøgelsen

omfattede patienter, der havde været i behandling i lang tid, og at det derfor var mindre sandsynligt,

at der kunne observeres forbedringer hos dem. I en anden undersøgelse af 449 patienter, der tog

insulin, var størrelsen af virkningen signifikant. Patienter, der tog Galvus i tillæg til insulin, med eller

uden metformin, oplevede et fald i HbA1c-niveauerne på 0,77 procent sammenlignet med 0,05 procent

hos patienter, der tog placebo i tillæg til insulin.

Hvilken risiko er der forbundet med Xiliarx?

Den hyppigste bivirkning ved Xiliarx (som ses hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100) er svimmelhed.

Den fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved Xiliarx fremgår af indlægssedlen.

Xiliarx bør ikke anvendes hos patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for vildagliptin eller

andre af indholdsstofferne.

Da vildagliptin er blevet sat i forbindelse med leverproblemer, skal patienterne undersøges for at

kontrollere deres leverfunktion inden behandlingen med Xiliarx og med regelmæssige mellemrum

under behandlingen.

Hvorfor blev Xiliarx godkendt?

CHMP bemærkede, at Xiliarx var effektivt som tillægsbehandling til metformin, thiazolidinedion eller et

sulfonylurinstof (dobbelt behandling), til et sulfonylurinstof og metformin (tredobbelt behandling) eller

til insulin med eller uden metformin, og konkluderede, at fordelene ved tillægsbehandlingen opvejer

risiciene.

CHMP analyserede også anvendelsen af Xiliarx alene og konkluderede, at det var effektivt til at

reducere blodsukkeret, dog i mindre grad end metformin. Xiliarx skal derfor kun anvendes hos

patienter, hos hvem metformin er uhensigtsmæssigt enten på grund af de bivirkninger, der indtræffer,

eller fordi de har en tilstand, som gør, at metformin ikke er hensigtsmæssigt for dem.

Andre oplysninger om Xiliarx

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Xiliarx den 19. november 2008.

Markedsføringstilladelsen var baseret på den tilladelse,

som blev udstedt for Galvus i 2007

('informeret samtykke')

Xiliarx

EMA/799858/2012

Side 3/4

Den fuldstændige EPAR for Xiliarx findes på agenturets websted under Agency’s website

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om behandling med Xiliarx, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne

EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 11-2012.

Xiliarx

EMA/799858/2012

Side 4/4

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information