Xiapex

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

02-03-2020

Aktiv bestanddel:
kollagenase Clostridium histolyticum
Tilgængelig fra:
Swedish Orphan Biovitrum AB
ATC-kode:
M09AB02
INN (International Name):
collagenase Clostridium histolyticum
Terapeutisk gruppe:
Andre midler mod forstyrrelser i muskel-skeletsystemet
Terapeutisk område:
Dupuytren Kontrakt
Terapeutiske indikationer:
, The treatment of Dupuytren’s contracture in adult patients with a palpable cord. Behandling af voksne mænd med Peyronies sygdom med en håndgribelig plak og krumning deformitet af mindst 30 grader ved start af behandling.
Produkt oversigt:
Revision: 20
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002048
Autorisation dato:
2011-02-28
EMEA kode:
EMEA/H/C/002048

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

02-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

02-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

02-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

02-03-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indlægsseddel: Information til brugeren

Xiapex 0,9 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

kollagenase

clostridium histolyticum

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, De vil vide.

Kontakt lægen, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De får Xiapex

Sådan får De Xiapex

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Xiapex anvendes til behandling af to forskellige sygdomme:

Dupuytrens kontraktur (kuskehånd)

hos voksne patienter med en streng, som kan føles (er palpabel),

Peyronies sygdom hos

voksne mænd.

Dupuytrens kontraktur

Dette er en sygdom, som får Deres finger(re) til at krumme indad. Denne krumning kaldes en

kontraktur og skyldes unormal dannelse af en streng, som indeholder kollagen, under huden. For

mange mennesker medfører en kontraktur betydelige vanskeligheder med at udføre daglige opgaver

som at køre, give hånd, udføre sport, åbne glas/dåser, skrive på tastatur eller holde på genstande.

Peyronies sygdom

Dette er en sygdom, hvor voksne mænd har en

plaque

, der kan føles, og en krumning af deres penis.

Sygdommen kan forårsage, at formen på en erigeret penis ændres som følge af en unormal ophobning

af arvæv i de elastiske fibre i penis, hvilket kaldes en plaque. Plaquen kan påvirke evnen til at opnå en

lige rejsning, da plaquen ikke vil strække sig så meget som resten af penis. Mænd med Peyronies

sygdom kan have en erektion, der er krummet eller bøjet.

Det aktive stof i Xiapex er kollagenase

clostridium histolyticum,

og denne kollagenase dannes

naturligt ved hjælp af mikroorganismen

Clostridium histolyticum

. Lægen injicerer Xiapex i strengen i

Deres finger/hånd eller i plaquen på Deres penis. Xiapex virker ved at nedbryde kollagen i strengen

eller plaquen.

Ved Dupuytrens sygdom nedbryder Xiapex den kollagendannende streng, og frigører derved

kontrakturen fuldstændigt eller delvist, og gør det muligt for Dem at rette Deres finger/ fingre mere

Ved Peyronies sygdom nedbryder Xiapex kollagen i den plaque, der får Deres erigerede penis til at

krumme, hvilket kan hjælpe den tidligere bøjede erektion med at blive en mere lige erektion og gøre

Dem mindre besværet af Deres sygdom. Den opnåede mindre krumning vil være forskellig fra person

til person.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

2.

Det skal De vide, før De får Xiapex

De må ikke få Xiapex

hvis De er allergisk over for kollagenase

clostridium histolyticum

eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Xiapex (angivet i afsnit 6).

ved Peyronies sygdom, hvis behandlingen af Deres plaque omfatter urinrøret (kaldet ureter, det

rør, som urinen passerer igennem).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De får Xiapex.

Allergiske reaktioner

Der kan opstå svære allergiske reaktioner hos patienter, der får Xiapex, da det indeholder proteiner,

som menneskekroppen ser som fremmedlegemer.

Kontakt straks Deres læge, hvis De får nogle af disse symptomer på en allergisk reaktion efter

injektion af Xiapex:

nældefeber

hævelse i ansigt

vejrtrækningsbesvær

brystsmerter

Risikoen for en alvorlig allergisk reaktion eller udvikling af et syndrom i bevægeapparatet ved

gentagen brug af Xiapex kan ikke udelukkes. Hvis De bemærker nogen af følgende tegn og

symptomer, bør De sige det til Deres læge: led- eller muskelsmerter, skulderstivhed, hævelse af

hånden, fortykkelse og/eller fremkomst af små knuder i sener.

Før De får denne medicin

, skal De være sikker på, at Deres læge ved:

hvis De tidligere har haft en allergisk reaktion på en Xiapex-injektion.

hvis De tidligere har haft problemer med normal størkning af blodet, eller hvis De tager nogen

medicin, som hjælper med at kontrollere den normale størkning af blodet (kendt som

blodfortyndende medicin).

hvis De samtidig tager blodfortyndende medicin, må De ikke få Xiapex inden for 7 dage efter

sidste dosis af Deres blodfortyndende medicin. En undtagelse er brugen af acetylsalicylsyre op

til 150 mg daglig (et stof, som er i meget medicin, som bruges til at forebygge blodpropper),

som kan anvendes.

Hvis De behandles for Dupuytrens kontraktur

Dette lægemiddel må kun injiceres i kollagenstrengen i Deres hånd af lægen. Lægen vil sørge for, at der

ikke injiceres i sener, nerver elle blodkar. Forkert injektion i sener, nerver eller blodkar kan føre til

blødning eller skade og mulig permanent skade på disse strukturer. Hvis den streng, der skal behandles,

hæfter på huden, er der en større risiko for, at huden revner eller sprækker under manipulationen af

fingeren efter injektionen af Xiapex.

Svære skader som f.eks. fingernekrose eller –fraktur kan føre til, at du mister hele fingeren eller dele

af fingrene. Før fingermanipulationen vil blive udført, skal du fortælle det til lægen, hvis du har en

sygdom, der påvirker dine knogler, f.eks. osteopeni eller osteoporose. Kontakt straks lægen, hvis du er

bekymret over flere smerter eller symptomer i fingrene efter behandlingen.

Fortæl det til lægen, hvis De tidligere har fået, eller hvis De overvejer at få Xiapex til behandling af en

sygdom, der kaldes Peyronies sygdom. Denne sygdom påvirker voksne mænd, som har en

plaque

, der

kan føles, og en krumning af den erigerede penis.

Hvis De behandles for Peyronies sygdom

Dette lægemiddel må kun injiceres i plaquen på penis af lægen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Penisfraktur eller anden alvorlig skade på penis

Når De får en injektion med Xiapex, kan det beskadige de rør i penis, der kaldes corpora. Efter

behandling med Xiapex kan et af disse rør gå i stykker under en erektion. Dette kaldes for en

penisfraktur.

Efter behandlingen med Xiapex kan blodkarrene i Deres penis også gå i stykker og forårsage en

ansamling af blod under huden (hvilket kaldes en hæmatom).

Symptomer på penisfraktur eller anden alvorlig skade på penis kan omfatte:

en poppende lyd eller fornemmelse i den erigerede penis

pludselig manglende evne til at opretholde en erektion

smerter i penis

blåsorte mærker og hævelse af penis

vandladningsbesvær eller blod i urinen

Kontakt straks lægen, hvis De oplever nogle af de symptomer på penisfraktur eller alvorlig

skade på Deres penis, som er anført ovenfor, da det kan kræve et kirurgisk indgreb.

De må ikke have samleje eller nogen anden seksuel aktivitet i mindst 4 uger

efter den anden

injektion i en behandlingscyklus med Xiapex, og efter smerterne og hævelsen er væk, og vær forsigtig,

når du genoptager seksuel aktivitet.

Fortæl det til lægen, hvis De tidligere har fået, eller hvis De overvejer at få Xiapex til behandling af en

sygdom, der kaldes Dupuytrens kontraktur. I denne sygdom dannes der en streng i vævet i håndfladen, og det

får en eller flere fingre til at bøje mod håndfladen, så de ikke kan rettes ud.

Børn og unge

Der er ikke relevant at bruge Xiapex til børn og unge i alderen 0-18 år til behandling af Dupuytrens

kontraktur eller Peyronies sygdom.

Brug af anden medicin sammen med Xiapex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette omfatter medicin som hjælper med at kontrollere den normale størkning af Deres blod

(kendt som blodfortyndende medicin), antrakinonderivater, nogle typer antibiotika (tetracykliner og

antracykliner/antrakinolon) anvendes til behandling af infektioner. Der er ingen kendte påvirkninger

ved samtidig brug af lægemidler til erektil dysfunktion og behandling med Xiapex.

Graviditet og amning

Dupuytrens kontraktur

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De får dette lægemiddel.

Der er ingen erfaring fra anvendelsen af Xiapex til gravide kvinder, derfor bør Xiapex ikke anvendes

under graviditeten, og behandling bør udsættes til efter graviditeten.

Der er ingen erfaring med anvendelse af Xiapex til ammende kvinder, og derfor bør Xiapex ikke

anvendes under amning.

Peyronies sygdom

Denne sygdom forekommer ikke hos kvinder.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis De oplever svimmelhed, følelsesløshed eller ændret følesans og hovedpine umiddelbart efter en

injektion med Xiapex, skal De undgå potentielt risikable opgaver såsom at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner, indtil disse virkninger er gået væk, eller indtil det er tilrådet af Deres læge.

Hævelse og smerte kan hæmme brugen af den behandlede hånd ved Dupuytrens sygdom.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Xiapex indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

3.

Sådan får De Xiapex

Kun læger med passende træning i den korrekte anvendelse af Xiapex, og som har erfaring med

behandling af Duprytrens eller Peyronies sygdom har tilladelse til at give Dem behandlingen.

De vil få Xiapex som en injektion direkte i det område, der får Deres finger/penis til at bøje sig

(intralæsional injektion). Deres læge vil give alle injektionerne af Xiapex.

Den anbefalede dosis af Deres ordinerede medicin er 0,58 mg.

Dupuytrens kontraktur

Det totale volumen af injektionen afhænger af det led, som skal behandles. Deres læge vil

omhyggeligt udvælge et område, hvor kollagenstrengen er lettest tilgængelig og vil give injektionen

ind i strengen.

Efter injektionen vil Deres læge sætte en forbinding på hånden. De skal begrænse bevægelse af den

behandlede finger i en dag, og det er ikke ualmindeligt at fingeren selv strækker sig ud hos nogle

patienter. De må ikke bøje eller udstrække fingrene på den behandlede hånd, før det tilrådes af Deres

læge. Forsøg ikke at sprænge den streng, der er indsprøjtet i, ved selv at udstrække fingeren på noget

som helst tidspunkt. Efter udstrækning af fingeren skal De holde den behandlede hånd opad så meget

som muligt indtil dagen efter.

Lægen vil bede Dem om at komme igen ca. 24 – 72 timer efter injektionen for at prøve at få udstrakt

Deres finger. Efter udstrækning af Deres finger vil lægen give Dem en skinne, som skal tages på ved

sengetid i op til 4 måneder.

Hvis Deres finger stadigvæk ikke kan udstrækkes ved opfølgningsbesøget hos lægen, kan De have

behov for yderligere behandling med Xiapex, som kan gives cirka 4 uger efter den første behandling.

Injektioner og fingerudstrækninger kan foretages op til 3 gange pr. streng med cirka 4 ugers

mellemrum. Injektioner i op til to strenge eller i to påvirkede led på den samme hånd kan

administreres i løbet af et besøg under behandlingen. Hvis sygdommen har medført flere kontrakturer,

kan yderligere strenge blive behandlet ved andre besøg under behandlingen med ca. 4 ugers

mellemrum, som fastlægges af Deres læge.

Sørg endelig for at spørge Deres læge om, hvornår De kan begynde normale aktiviteter igen efter

behandling med Xiapex. Det tilrådes at undgå anstrengende aktiviteter med Deres finger indtil De er

yderligere vejledt af Deres læge. Deres læge kan tilråde Dem at foretage en række fingerbøjnings- og

udstrækningsøvelser mange gange daglig i flere måneder.

Erfaring fra kliniske studier med Xiapex er aktuelt begrænset til op til 3 injektioner pr. streng og op til

i alt 8 injektioner i hænderne.

Peyronies sygdom

Deres læge vil injicere Xiapex i den plaque, der får Deres penis til at krumme.

Xiapex gives som en del af en behandlingscyklus. I hver behandlingscyklus vil De få en

injektion med Xiapex efterfulgt af endnu en injektion på en anden dag (1 til 3 dage senere).

Efter hver injektion af Xiapex kan De få lagt en bandage på Deres penis. Deres læge vil

fortælle Dem, hvornår De kan fjerne bandagen.

En til tre dage efter den anden injektion af Xiapex i en behandlingscyklus skal De igen møde

hos lægen til en manuel procedure, der vil hjælpe med at strække Deres penis og rette den ud.

Deres læge vil fortælle Dem, hvornår De skal møde til det.

Deres læge vil vise Dem, hvordan De forsigtigt strækker Deres penis og retter den ud på den

korrekte måde. For yderligere oplysninger, se

Anvisninger i forsigtigt at strække Deres penis

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Anvisninger i forsigtigt at rette Deres penis ud

sidst i indlægssedlen.

De må kun strække Deres penis forsigtigt, når De ikke har erektion.

De skal strække Deres

penis forsigtigt 3 gange om dagen i 6 uger efter hver behandlingscyklus.

De må kun rette Deres penis forsigtigt ud, hvis De har en erektion, der opstår uden seksuel

aktivitet (spontan erektion).

De skal rette Deres penis forsigtigt ud 1 gang om dagen i 6 uger

efter hver behandlingscyklus.

Deres læge vil fortælle Dem, hvornår De kan genoptage seksuel aktivitet efter hver

behandlingscyklus.

Deres læge vil også fortælle Dem, hvornår De skal komme igen, hvis flere

behandlingscyklusser er nødvendige.

Erfaringer fra kliniske studier med Xiapex er aktuelt begrænset til fire behandlingscyklusser, hvor i alt

8 injektioner kan administreres i den plaque, der forårsager krumningen.

Fortæl det straks til lægen, hvis De har problemer med at strække Deres penis eller rette den ud, eller

hvis De har smerter eller andre problemer.

Hvis De har fået for meget Xiapex

Da dette lægemiddel indgives af Deres læge, er det meget usandsynligt, at De skulle få en ukorrekt

dosis. Skulle det usandsynlige ske, at Deres læge indgiver en højere dosis end anbefalet, kan De

opleve, en øget hyppighed af bivirkningerne anført i afsnit 4 ”Bivirkninger”.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergisk reaktion

Der er ikke almindeligt (1 tilfælde) blevet rapporteret en alvorlig allergisk reaktion. Tal straks med

lægen, hvis De oplever nogle tegn eller symptomer på en alvorlig overfølsomhedsreaktion, f.eks.

omfattende rødme, udslæt, hævelse, tæthed i halsen eller vejrtrækningsbesvær.

De må ikke få en

injektion med Xiapex

, hvis De ved, at De har haft en alvorlig overfølsomhedsreaktion over for

kollagenase eller nogen af de andre indholdsstoffer.

Dupuytrens kontraktur

De fleste bivirkninger, som opstod i de kliniske studier, var milde til moderate og var lokaliseret til

den behandlede hånd.

Der er set følgende bivirkninger ved Xiapex, når det blev administreret i op til to strenge eller led pr.

besøg under behandlingen:

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

reaktioner på injektionsstedet såsom blødning, smerte, hævelse, ømhed og blå mærker

kløe i hånden

en følelse af smerte i hånden, håndleddet eller armen

hævede eller forstørrede kirtler nær albuen eller under armen

hævelse i hånden eller armen

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer:

reaktioner på injektionsstedet såsom smerte, varme, hævelse, blærer, rødme i huden og/eller

udslæt

sår i huden på injektionsstedet

sår i huden, blodig vabel

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

smertefulde kirtler nær albuen eller under armen

hævelse eller smerte i led

en brændende fornemmelse, delvis tab af følsomhed, prikkende eller stikkende fornemmelse

eller følelsesløshed

svimmelhed, hovedpine, kvalme

øget svedproduktion

kke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

seneruptur, ligamentskade

lavt antal blodplader

hævelse af øjenlåget

overfølsomhedsreaktioner

kronisk smerte

ubehag, skade, lammelse i arm eller ben

rysten, øget følsomhed ved stimulering

besvimelse

opkastning, diaré, smerter i øverste del af maven

udslæt, eksem

stivhed, skuren i leddene

muskelkrampe, muskelsvaghed, stivhed eller ubehag i knogler, led og muskler

smerter i lysken, skulder, brystkasse eller nakke

hævelse

feber, generel smerte, ubehag, træthed, varmefølelse, utilpashed, influenzalignende sygdom

kuldeintoleranse i de behandlede fingre

reaktioner på injektionsstedet herunder afskalning af hud, misfarvning af huden, infektion,

smerte, sammentrækning i huden, følelsesløshed, irritation eller knuder i huden, sårskorper, sår

forhøjede leverenzymer

ophidselse, desorientering, irritabilitet, rastløshed, søvnbesvær

stakåndethed, hyperventilation

betændelse i lymfeknuder (lymfadenitis), betændelse i lymfekar (lymfangitis), der viser sig ved

rød, varm og øm hud med afgrænset hævelse og sædvanligvis med en rød stribe og hævede

lymfeknuder

Hyppighed af bivirkninger ikke kendt

brækket finger

mistede dele af eller hele fingeren

Peyronies sygdom

Penisfraktur eller anden alvorlig skade på penis

Penisfraktur eller anden alvorlig skade på penis er forekommet med en ikke almindelig hyppighed.

Kontakt straks lægen, hvis De oplever symptomer på penisfraktur eller anden alvorlig skade på

penis, som er følgende:

En poppende lyd eller fornemmelse i den erigerede penis, pludselig

manglende evne til at opretholde en erektion, smerter i penis, blåsorte mærker og hævelse af penis,

vandladningsbesvær eller blod i urinen, ansamling af blod under huden på injektionsstedet.

De fleste bivirkninger, der opstod i de kliniske studier, var lette to moderate af sværhedsgrad, og de

fleste gik væk i løbet af 2 uger efter injektionen.

Følgende bivirkninger er blevet observeret med Xiapex:

Meget almindelig bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

blå mærker eller hævelse af penis og smerter i penis

en lille ansamling af blod under huden på injektionsstedet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

reaktioner på injektionsstedet såsom blister, hævelse, kløe eller et fast, hævet område under

huden

smerter på injektionsstedet og området over penis

blister eller rødme/misfarvning af penis

kløe på kønsdele

smertefuld erektion, smertefuldt samleje og rejsningsproblemer

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

smerte i lymfeknuder og hævede lymfeknuder

forhøjet antal hvide blodlegemer

hurtig puls

ringen for ørerne

opsvulmet mave

forstoppelse

varmefølelse

udslæt på injektionsstedet

feber

svaghed

kuldegysninger

influenzalignende sygdom

udsivning af væske fra en blister på penis

ømhed

allergisk reaktion

svampeinfektion på hud

infektion

infektion af de øvre luftveje

sår på huden

åbent sår

ansamling af blod uden for et blodkar på pungen

ledskader

poppende lyd/fornemmelse, der kan tyde på penisfraktur

forhøjet blodsukker

forhøjet blodtryk

vandophobning

rygsmerter

lyskensmerter og -besvær

fortykkelse nær ledbåndet ved roden af penis

ømhed i ledbåndet ved roden af penis

hovedpine

svimmelhed

ubehagelig smag

unormal fornemmelse

brændende fornemmelse

øget/nedsat følsomhed over for sansestimuleringer

unormale drømme

depression

undgåelse af samleje

smertefuld/øget vandladning

arvæv i penis

penissygdom

forværring af Peyronies sygdom

forstyrret seksuel funktion

rødme, hævelse og smerter i pungen

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

utilpashed fra kønsdele og blå mærker

bækkensmerter

reduceret penisstørrelse

dannelse af en blodprop i venen i penis

hoste

lille område med inflammation (betændelseslignende reaktion)

nattesved

ømhed af huden på penis

hududslæt, der giver rødme

hudsygdom/irritation

ansamling af blod uden for blodkarrene

blå mærker

sygdom i lymfekarrene

overfladisk venebetændelse

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Deres læge må ikke bruge lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og etiketten på

hætteglasset efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab ved 2 ºC-8 ºC. Må ikke nedfryses.

Det anbefales, at medicinen anvendes straks efter tilberedning. Tilberedt Xiapex kan opbevares ved

stuetemperatur (20 ºC-25 ºC) i op til en time eller i køleskab ved 2 ºC-8 ºC i op til 4 timer før

indgivelse. Hvis injektionsvæsken har været i køleskab, skal injektionsvæsken opnå stuetemperatur

(20 ºC-25 ºC) i løbet af ca. 15 minutter før brug.

Deres læge må ikke bruge Xiapex, hvis den tilberedte injektionsvæske er misfarvet eller indeholder

partikler. Injektionsvæsken skal være klar og farveløs uden klumper, flager eller partikler.

Deres læge vil sørge for opbevaring, håndtering og bortskaffelse ad Xiapex. Spørg på apoteket,

hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xiapex indeholder:

Aktivt stof: kollagenase

clostridium histolyticum

. Hvert hætteglas Xiapex indeholder 0,9 mg

kollagenase

clostridium histolyticum.

Øvrige indholdsstoffer: saccharose, trometamol og saltsyre 2,4 % w/w (til justering af pH).

Solvensen indeholder kalciumchloriddihydrat, natriumchlorid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Xiapex er et pulver og en solvens til injektionsvæske, opløsning. Det hvide, frysetørrede pulver fås i et

3 ml type I klart hætteglas med gummiprop, aluminiumforsegling og flip-off plastikhætte.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Den solvens, som skal bruges til at opløse pulveret, er en klar, farveløs væske. 3 ml opløsning fås i et

5 ml type I klart hætteglas med gummiprop, aluminiumsforsegling og flip-off plastikhætte.

Xiapex fås som en pakning, der indeholder 1 hætteglas med Xiapex og 1 hætteglas med solvens.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), SE-112 76 Stockholm, Sverige

Fremstiller

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), SE-112 76 Stockholm, Sverige

Denne indlægsseddel blev senest ændret

De kan finde yderligere oplysninger om Xiapex på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Xiapex 0,9 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas med pulver indeholder 0,9 mg kollagenase

clostridium histolyticum*.

*En formulering bestående af to kollagenaseenzymer høstet efter anaerob fermentering af en

fænotypisk udvalgt stamme af

Clostridium histolyticum

bakterien.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Natrium injiceret pr. led ved behandling af Dupuytrens kontraktur:

Metacarpofalangeal (MP) led: 0,9 mg

Proksimale interfalangeal (PIP) led: 0,7 mg

Natrium injiceret pr. plaque ved behandling af Peyronies sygdom: 0,9 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulveret er et hvidt frysetørret pulver.

Solvens er en klar farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Xiapex er indiceret til:

Voksne patienter til behandling af Dupuytrens kontraktur med en palpabel streng.

Voksne mænd til behandling af Peyronies sygdom med en palpabel plaque og krumning på

mindst 30 grader ved begyndelsen af behandlingen (se pkt. 4.2 og 4.4).

4.2

Dosering og administration

Dupuytrens kontraktur

Xiapex skal administreres af en læge som er tilstrækkeligt trænet i korrekt administration af

lægemidlet, samt har erfaring i diagnosticeringen og behandlingen af Dupuytrens sygdom.

Dosering

Den anbefalede dosis af Xiapex er 0,58 mg pr. injektion i en palpabel Dupuytrens streng. Volumen af

nødvendigt solvens og volumen af rekonstitueret Xiapex, som skal administreres i Dupuytrens streng,

varierer alt afhængig af den type led, som skal behandles (se pkt. 6.6, tabel 14 for instruktioner i

rekonstitution).

Til strenge, som påvirker MP-led, administreres hver dosis i et injektionsvolumen på 0,25 ml.

Til strenge, som påvirker PIP-led, administreres hver dosis i et injektionsvolumen på 0,20 ml.

Injektioner i op til to strenge eller i to påvirkede led på den samme hånd kan administreres i henhold

til injektionsproceduren i løbet af et besøg under behandlingen. To palpable strenge, der påvirker to

led kan injiceres, eller en palpabel streng, der påvirker to led på den samme finger kan injiceres på to

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

steder i løbet af et besøg under behandlingen. Hver injektion indeholder en 0,58 mg dosis. Hvis

sygdommen har ført til flere kontrakturer, kan yderligere strenge blive behandlet ved andre besøg

under behandlingen, ca. med 4 ugers mellemrum.

Omkring 24 – 72 timer efter injektion kan den behandlede finger, om nødvendigt, manipuleres for at

lette ruptur af strengen. Hvis der ikke er opnået et tilfredsstillende respons, kan injektionen i strengen

og manipulationen af fingeren gentages efter cirka 4 uger. Injektioner i strengen og manipulationen af

fingeren kan foretages op til 3 gange pr. streng med cirka 4 ugers interval. Erfaringen fra kliniske

studier med Xiapex er for tiden begrænset med op til 3 injektioner pr. streng og op til 8 injektioner

totalt.

Peyronies sygdom

Xiapex skal administreres af en læge, som er tilstrækkeligt trænet i korrekt administration af

lægemidlet og med erfaring i diagnosticering og behandling af urologiske sygdomme hos mænd.

Patienter med en peniskrumning >90° blev ikke inkluderet i de kliniske studier. Behandling af denne

gruppe kan derfor ikke anbefales.

Dosering

Den anbefalede dosis Xiapex er 0,58 mg pr. injektion, administreret i en Peyronies plaque. Det

volumen af rekonstitueret Xiapex, der skal administreres i en plaque, er 0,25 ml (se pkt. 6.6, tabel 14

for instruktioner i rekonstitution). Hvis der findes mere end én plaque, skal kun den plaque, der

forårsager deformiteten, injiceres.

Et behandlingsforløb består af maks. 4 behandlingscyklusser. Hver behandlingscyklus består af to

Xiapex-injektioner og en procedure for remodellering af penis. Den anden Xiapex-injektion skal

administreres 1 til 3 dage efter den første injektion. Remodellering af penis udføres 1 til 3 dage efter

den anden injektion i hver behandlingscyklus. Intervallet mellem behandlingscyklusserne er ca.

6 uger.

Særlige populationer

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig, eftersom der ikke kan måles en kvantificerbar systemisk eksposition

efter behandling med Xiapex hos patienter med Dupuytrens kontraktur og kun minimal eller kortvarig

systemisk eksposition for Xiapex hos patienter med Peyronies sygdom. Der er generelt ikke set nogen

forskelle i sikkerhed og virkning mellem ældre og yngre patienter.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig, eftersom der ikke kan måles en kvantificerbar systemisk eksposition

efter behandling med Xiapex hos patienter med Dupuytrens kontraktur og kun minimal eller kortvarig

systemisk eksposition for Xiapex hos patienter med Peyronies sygdom.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig, eftersom der ikke kan måles en kvantificerbar systemisk eksposition

efter behandling med Xiapex hos patienter med Dupuytrens kontraktur og kun minimal eller kortvarig

systemisk eksposition for Xiapex hos patienter med Peyronies sygdom.

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende Xiapex den pædiatriske population og unge i alderen 0-18 år til

behandling af Dupuytrens kontraktur.

Peyronies sygdom forekommer udelukkende hos voksne mænd, og det er derfor ikke relevant at

anvende Xiapex hos børn og unge i alderen 0-18 år til behandling af Peyronies sygdom.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Administration

Intralæsional anvendelse.

Xiapex skal rekonstitueres med det medfølgende solvens og til det passende volumen forud for den

intralæsionale injektion (se pkt. 6.6).

En injektionssprøjte til engangsbrug med 0,01 ml gradueringer med en permanent fastgjort 27 gauge

12 eller 13 mm kanyle (medfølger ikke) bør anvendes til at trække volumen af den rekonstituerede

injektionsvæske op. Der vil være en lille mængde rekonstitueret injektionsvæske tilbage i hætteglasset.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

Dupuytrens kontraktur

Injektionsprocedure

Administration af lokalanæstetikum før injektion af Xiapex i en Dupuytrens streng anbefales ikke, da

det kan påvirke den korrekte placering af injektionen.

Det led, der skal behandles (metacarpofalangeal [MP] eller proksimal interfalangeal [PIP]), skal

bekræftes, og det nødvendige solvensvolumen til rekonstitutionen bestemmes af ledtypen (PIP-led

kræver et mindre injektionsvolumen). Injektionsproceduren er beskrevet i indlægssedlen og lægens

træningsmateriale, og den skal følges.

Patienterne skal informeres om:

At komme tilbage til deres læge ca. 24 – 72 timer efter injektionen til undersøgelse af den

injicerede hånd og for en manipulation af fingeren for at opnå ruptur af strengen.

Ikke at bøje eller strække fingrene på den injicerede hånd, før manipulation af fingeren er

fuldendt, for at mindske udsivning af Xiapex fra strengen.

Ikke på noget tidspunkt forsøge at sprænge den injicerede streng ved selvmanipulation.

At holde den injicerede hånd eleveret så meget som muligt, indtil dagen efter manipulation af

fingeren.

Manipulation af fingeren

Ved opfølgningsbesøget ca. 24 – 72 timer efter injektionen skal det bestemmes, om kontrakturen er

bedret. Hvis der stadig er kontraktur af strengen, skal der udføres en passiv manipulation af fingeren

for at forsøge at rumpere strengen. Om nødvendigt kan anvendes lokalanæstesi under manipulation af

fingeren.

Mens patientens håndled er bøjet, skal der trykkes, så der tilføres et moderat stræk på den injicerede

streng ved at strække fingeren ud i ca. 10 til 20 sekunder. For strenge, der påvirker PIP-leddet, skal

manipulationen af fingeren udføres, mens MP-leddet er bøjet. Hvis den første manipulation af fingeren

ikke fører til ruptur af strengen, kan der udføres et andet og tredje forsøg med 5-10 minutters

intervaller. Det anbefales, at det ikke forsøges at sprænge en streng med mere end 3 forsøg pr. påvirket

led.

Hvis strengen ikke er sprængt efter 3 forsøg med manipulation, kan der planlægges et opfølgende

besøg ca. 4 uger efter injektionen. Hvis den kontraherede streng stadig er til stede ved det

efterfølgende besøg, kan der udføres en yderligere injektion og manipulation af fingeren.

Efter manipulationen/manipulationerne af fingeren, og når patienten har fået en skinne på (med det

behandlede led maksimalt udstrakt), skal patienterne instrueres i:

Ikke at udføre anstrengende aktiviteter med den injicerede hånd, indtil det tilrådes.

At have en skinne på ved sengetid i op til 4 måneder.

At udføre en række bøje- og strækøvelser med fingeren flere gange om dagen i flere måneder.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Peyronies sygdom

Injektionsprocedure

Regionalanæstesi (anæstesi af penis) eller topikal anæstesi kan anvendes før Xiapex-injektionen, når

det er nødvendigt. I de pivotale kliniske studier fik ca. 30 % af patienter anæstesi af penis før

injektion.

Behandlingsområdet i en Peyronies plaque identificeres som det punkt, hvor krumningen er maksimal

(eller det fokale punkt) på den erigerede penis, og det markeres med en kirurgisk tusch. Xiapex skal

injiceres på det markerede sted, mens penis er afslappet. Injektionsproceduren er beskrevet i

indlægssedlen og lægens træningsmateriale, og den skal følges.

Procedure for remodellering af penis

Remodellering af penis afhjælper krumningen og retter penisskaftet ud. Ved det opfølgende besøg 1 til

3 dage efter den anden injektion i hver behandlingscyklus skal den trænede læge udføre en

remodellering af penis på den afslappede penis for at strække og forlænge den behandlede plaque, som

Xiapex har sprunget. Lokalanæstesi før remodelleringen kan anvendes, hvis det er nødvendigt. Lægen

skal med handsker tage fat i den plaque eller den indurerede del af den afslappede penis, ca. 1 cm

proksimalt og distalt fra injektionsstedet. Det bør undgås at trykke direkte på injektionsstedet. Den

plaque, der skal behandles, anvendes som et støttepunkt for begge hænder, så der med en fast hånd

påføres et konstant tryk for at forlænge og strække plaquen. Målet er gradvist at bøje mod patientens

peniskrumning ved at strække til et punkt med moderat modstand.

Trykket på penis skal holdes i 30 sekunder og dernæst fjernes med en hvileperiode på 30 sekunder, før

remodelleringsteknikken af penis gentages i alt 3 gange med intervaller på 30 sekunder for hvert

forsøg.

Ud over den ambulante procedure til remodellering af penis skal patienten have udleveret instruktioner

i den passende teknik til hjemme dagligt at udføre remodellering af penis i en 6-ugers periode efter

lægebesøget med remodellering af penis i hver behandlingscyklus, i henhold til de detaljerede

anvisninger, der gives i indlægssedlen.

Hvis krumningen er under 15 grader efter den første, anden eller tredje behandlingscyklus, eller hvis

lægen vurderer, at yderligere behandling ikke er klinisk indiceret, skal de efterfølgende

behandlingscyklusser ikke administreres.

Sikkerheden efter mere end ét behandlingsforløb med Xiapex for Peyronies sygdom er ukendt.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Behandling af Peyronies plaques, der omfatter penisureter, på grund af en mulig risiko for denne

struktur.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Allergiske reaktioner

Efter injektion med Xiapex kan der opstå en svær allergisk reaktion, og patienterne skal observeres i

30 minutter, før de forlader klinikken, for at kunne overvåge for evt. tegn og symptomer på en alvorlig

allergisk reaktion, f.eks. udbredt rødme eller udslæt, hævelse, indsnøring i halsen eller

vejrtrækningsbesvær. Patienterne skal informeres om straks at kontakte en læge, hvis de oplever nogle

af disse tegn eller symptomer. Der skal være relevante midler til rådighed til behandling af mulige

allergiske reaktioner.

I et klinisk studie efter markedsføring blev der rapporteret om en anafylaktisk reaktion hos en patient,

der tidligere var blevet eksponeret for Xiapex ved behandling af Dupuytrens kontraktur, hvilket viser,

at svære reaktioner, herunder anafylaksi, kan opstå efter Xiapex-injektioner. Nogle patienter med

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Dupuytrens kontraktur udviklede IgE-antistoffer mod lægemidlet i en større grad og højere titre ved

efterfølgende Xiapex-injektioner.

I den dobbeltblinde del af tre fase 3-placebokontrollerede kliniske studier med Dupuytrens kontraktur

havde 17 % af de Xiapex-behandlede patienter lette reaktioner (dvs. pruritus) efter op til 3 injektioner.

Hyppigheden af Xiapex-associeret pruritus blev større efter flere Xiapex-injektioner hos patienter med

Dupuytrens kontraktur.

I den dobbeltblinde del af to fase 3-placebokontrollerede kliniske studier af Peyronies sygdom havde

en større andel af de Xiapex-behandlede patienter (4 %), sammenlignet med placebobehandlede

patienter (1 %), lokaliseret pruritus efter op til 4 behandlingscyklusser (med op til

8 Xiapex-injektioner). Forekomsten af Xiapex-associeret pruritus efter hver injektion var den samme

uanset antallet af administrerede injektioner.

Seneruptur eller anden alvorlig skade på den injicerede finger/hånd ved behandling af Dupuytrens

kontraktur

Xiapex må kun indsprøjtes i en Dupuytrens streng. Eftersom Xiapex lyserer kollagen, skal der udvises

forsigtighed for at undgå injektion i sener, nerver, blodkar eller andre strukturer i hånden, som

indeholder kollagen. Injektion af Xiapex i strukturer, som indeholder kollagen, kan medføre skade på

disse strukturer og muligvis permanent skade såsom seneruptur eller ligamentskade. Der bør udvises

forsigtighed, når Xiapex injiceres i strenge, der kontraherer PIP leddene, da kliniske studier indikerer

en øget risiko for seneruptur og ligamentskade forbundet med behandling af PIP kontrakturer med

Xiapex. Dette er særligt vigtigt for strenge placeret ved PIP leddet på den femte finger. Når der

injiceres i en streng, som påvirker PIP led på den femte finger, må kanylen ikke indstikkes mere end 2

til 3 mm i dybden og ikke mere end 4 mm distalt for palmar digital bøjefuren. Patienten skal

informeres om at overholde behandlingsanvisningerne (se pkt. 4.2) og om straks at kontakte lægen,

hvis der er besvær med at bøje fingeren, efter hævelsen er forsvundet (symptomer på seneruptur).

De fleste patienter, der oplevede sene/ligamentruptur eller skade, har efterfølgende gennemgået

vellykket kirurgi. Tidlig diagnose og prompte evaluering og behandling er vigtigt, da

seneruptur/ligamentskade kan påvirke håndens overordnede funktion.

Patienter med Dupuytrens kontrakturer, der klæber til huden, kan have højere risiko for at få

hudlæsioner på den hud, som ligger over den injicerede streng, som et resultat af den farmakologiske

virkning af Xiapex og manipulation af fingeren.

Tilfælde af rifter i huden, der kræver hudtransplantation efter manipulation af fingeren er blevet

rapporteret efter markedsføring. Tegn eller symptomer, der kan afspejle alvorlig skade på den

behandlede finger/hånd efter injektionen eller manipulationen bør evalueres prompte, da det kan være

nødvendigt med et kirurgisk indgreb. En større forekomst af rifter i huden er blevet vist efter to

samtidige injektioner i den samme hånd i et kontrolleret studie efter markedsføring (se også pkt. 4.8).

Tilfælde af fingernekrose er blevet rapporteret, hvilket i nogle tilfælde førte til amputation af dele af

fingrene. Præeksisterende nedsat perifert kredsløb, f.eks. Raynauds syndrome, og anvendelsen af

adrenalin kombineret med lokalanæstetika hos disse patienter kan bidrage til dette (se også pkt. 4.8).

Tilfælde af digitale falangeale frakturer er blevet rapporteret efter manipulationen. Der bør udvises

forsigtighed, når der udføres manipulation med at strække fingrene hos patienter med skøre knogler,

hvilket kan disponere patienten for digitale falangeale frakturer (f.eks. hos patienter med

osteopeni/osteoporose). Diagnostisk billeddannelse anbefales efter manipulation, hvis der udvikles

fingerdeformitet, smerter eller øget hævelse (se også pkt. 4.8).

Penisfraktur eller anden alvorlig skade på penis ved behandling af Peyronies sygdom

Injektionen af Xiapex i kollagenholdige strukturer, såsom corpora cavernosa på penis, kan føre til

beskadigelse af disse strukture og mulig skade, såsom penisfraktur. Derfor må Xiapex kun injiceres i

Peyronies plaquen, og der skal udvises forsigtighed, så det undgås at injicere det i ureter, nerver,

blodkar, corpora cavernosa eller andre kollagenholdige strukturer i penis.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Penisruptur blev rapporteret som en alvorlig bivirkning efter Xiapex-injektion hos 5 ud af

1.044 patienter (0,5 %) i de kontrollerede og ikke-kontrollerede kliniske studier af Peyronies sygdom.

Hos andre Xiapex-behandlede patienter (9 ud af 1.044; 0,9 %) blev der rapporteret om en kombination

af penil ekkymose eller penilt hæmatom, pludselig afslapning af penis og/eller en

poppende

lyd eller

fornemmelse i penis, og i disse tilfælde kan diagnosen penisruptur ikke udelukkes.

Svært hæmatom på penis blev også rapporteret som en bivirkning hos 39 ud af 1.044 patienter (3,7 %)

i de kontrollerede og ikke-kontrollerede kliniske studier af Peyronies sygdom.

Lægerne skal råde patienterne til at vente mindst 4 uger efter den anden injektion i en

behandlingscyklus, før der genoptages seksuel aktivitet, og sikre, at smerter og hævelser er væk og

være forsigtig, når de genoptager seksuel aktivitet.

Tegn og symptomer, der kan afspejle alvorlig skade på penis, skal straks evalueres for at vurdere, om

det drejer sig om penisfraktur eller svært penilt hæmatom, hvilket kan kræve et kirurgisk indgreb.

Anvendelse til patienter med koagulationssygdomme

Xiapex skal anvendes med forsigtighed til patienter med koagulationssygdomme, eller dem som tager

antikoagulantia. I tre dobbeltblinde, placebokontrollerede fase 3-studier af Dupuytrens kontraktur

rapporterede 73 % af de Xiapex-behandlede patienter om en ekkymose eller et blåt mærke, og 38 %

rapporterede en blødning på injektionsstedet. I de to dobbeltblinde, placebokontrollerede fase 3-studier

af Peyronies sygdom udviklede 65,5 % af de Xiapex-behandlede patienter penilt hæmatom, og 14,5 %

udviklede penil ekkymose. Virkningen og sikkerheden af Xiapex kendes ikke hos de patienter, som får

andre antikoagulantia end acetylsalicylsyre op til 150 mg daglig førend administration af Xiapex. Det

kan ikke anbefales at behandle patienter, som har fået antikoagulantia (med undtagelse af

acetylsalicylsyre op til 150 mg daglig) inden for de seneste 7 dage før de skal have en Xiapex

injektion.

Immunogenicitet

Ved behandling med alle lægemidler bestående af et fremmed protein kan patienterne udvikle

antistoffer mod det terapeutiske protein. I de kliniske studier blev blodprøver fra patienter med

Dupuytrens kontraktur og Peyronies sygdom undersøgt på forskellige tidspunkter for antistoffer

overfor proteinkomponenterne i lægemidlet (AUX-I og AUX-II).

I de kliniske studier af Dupuytrens kontraktur havde 92 % af patienterne udviklet cirkulerende

antistoffer mod AUX-I 30 dage efter den første injektion, og 86 % af patienterne havde udviklet

cirkulerende antistoffer mod AUX-II. Fem år efter den første injektion af Xiapex var 92,8 % og

93,4 % af forsøgspersonerne seropositive for hhv. anti-AUX-I og anti-AUX-II.

Næsten alle patienter havde positive titre mod anti-AUX-I-antistoffer (97,9 %) og

anti-AUX-II-antistoffer (97,5 %) 60 dage efter to på hinanden følgende injektioner.

I de kliniske studier af Peyronies sygdom havde ca. 75 % af patienterne antistoffer mod AUX-I 6 uger

efter den første behandlingscyklus med Xiapex, og ca. 55 % af patienterne havde antistoffer mod

AUX-II. Seks uger efter den 8. injektion (4. behandlingscyklus) med Xiapex udviklede > 99 % af de

Xiapex-behandlede patienter høje antistoftitre mod både AUX-I og AUX-II. Neutraliserende

antistoffer blev undersøgt i en undergruppe med 70 prøver, der blev udvalgt som repræsentative for

høj- og lavtiter bindende antistofrespons ved 12. behandlingsuge. For hver forsøgsperson, hvor der

blev udtaget en uge 12-prøve, blev de tilsvarende prøver for uge 6, 18, 24 og 52 undersøgt, om de også

var positive for bindende antistof. Neutraliserende antistoffer mod AUX-I eller AUX-II blev detekteret

hos hhv. 60 % og 51,8 % af de testede patienter. Fem år efter den første injektion af Xiapex var de

fleste forsøgspersoner (>90 %) seropositive for anti-AUX-I- og anti-AUX-II-antistoffer. Desuden var

seropositiviteten for neutraliserende anti-AUX-I- og anti-AUX-II-antistoffer opretholdt.

Hos patienter, der blev behandlet for disse to indikationer, var der ingen tydelig sammenhæng mellem

antistoffrekvens, antistoftitre eller neutraliserende status og klinisk respons eller bivirkninger.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Eftersom nogle sekvenser i Xiapex enzymerne er de samme som for dem der ses ved human matrix

metalloproteinaser (MMPs), kunne antidrug antistoffer (ADA) teoretisk interferere med human MMP.

Ingen sikkerhedsmæssige problemer relateret til hæmningen af endogent MMPs er blevet observeret, i

særdeleshed ingen bivirkninger som indikerer udvikling eller forværring af autoimmune sygdomme

eller udvikling af et muskuloskeletalt syndrom (MSS). Mens der ikke er nogen klinisk evidens fra

indeværende sikkerhedsdata for udvikling af et muskuloskeletalt syndrom efter administration af

Xiapex, kan potentialet for at det forekommer, ikke udelukkes. Hvis dette syndrom skulle udvikles,

ville det forekomme progressivt og er karakteriseret ved et eller flere af følgende tegn og symptomer:

artralgi, myalgi, ledstivhed, stivhed af skuldrene, håndødemer, håndfladefibrose og fortykkelse eller

knudedannelse i senerne.

Operation efter behandling

Indvirkningen af Xiapexbehandling på eventuelle efterfølgende nødvendige operationer kendes ikke.

Særlige penislidelser/sygdomme, der ikke er undersøgt i kliniske studier:

Xiapex-behandling er ikke blevet undersøgt hos patienter med en forkalket plaque, der kunne have

påvirket injektionsteknikken, chordee med eller uden hypospadi, trombosering af den dorsale

penisarterie og/eller -vene, infiltration af en benign eller malign masse, der fører til krumning af penis,

infiltration af en infektiøs agens, såsom ved

lymphogranuloma venereum

, ventral krumning uanset

årsag og isoleret timeglasdeformitet af penis. Behandling af disse patienter bør undgås.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der ikke udført formelle interaktionsstudier med Xiapex. Der er ingen kvantificerbar systemisk

eksposition efter en enkelt injektion af Xiapex hos patienter med Dupuytrens kontraktur, og kun en

minimal eller kortvarig systemisk eksposition for Xiapex hos patienter med Peyronies sygdom.

Der var ingen klinisk meningsfyldte forskelle i forekomsten af bivirkninger efter behandling med

Xiapex, baseret på sværhedsgraden af erektil dysfunktion ved

baseline

eller samtidig anvendelse af

phosphodiesterase type 5 (PDE 5)-hæmmer.

Medens der ikke er nogen klinisk evidens for en interaktion mellem tetracyklin,

antracyklin/antrakinolon antibiotika, antrakinonderivater og Xiapex, har sådanne derivater vist at

hæmme matrix metalloproteinasemedieret kollagendegradering ved farmakologisk relevante

koncentrationer

in vitro.

Brug af Xiapex til patienter, som har fået tetracyklinantibiotika (f.eks.

doxycyclin) inden for 14 dage før de skal have en injektion med Xiapex, anbefales derfor ikke.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet og fertilitet

Der er ingen kliniske data fra anvendelse af Xiapex til gravide kvinder. Dyrestudier indikerer hverken

direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår fertilitet, graviditet eller embryonisk/føtal

udvikling (se pkt. 5.3). Dyrestudier vedrørende fødsel og postnatal udvikling blev ikke udført,

eftersom humane farmakokinetiske studier viser, at Xiapex-niveauer ikke er kvantificerbare i det

systemiske kredsløb efter injektion i Dupuytrens streng (se pkt. 5.1). Patienter udvikler ADA efter

gentagen administration, krydsreaktiviteten af den

versus

endogent MMPs involveret i graviditet og

fødsel kan ikke udelukkes. Den potentielle risiko for mennesker ved fødsel og postnatal udvikling

kendes ikke. Xiapex bør derfor ikke anvendes under graviditet, og behandling bør udskydes til efter

afsluttet graviditet.

Peyronies sygdom forekommer udelukkende hos voksne mænd, og der er derfor ingen relevant

information om brugen hos kvinder. Lave niveauer af Xiapex kunne kvantificeres i plasma hos

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

evaluerbare mandlige patienter i op til 30 minutter efter administration af Xiapex i plaque på penis hos

patienter med Peyronies sygdom (se pkt. 5.2).

Amning

Det er ukendt, om kollagenase

clostridium histolyticum

udskilles i human mælk. Der skal udvises

forsigtighed, når Xiapex administreres til ammende kvinder.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Xiapex kan i væsentlig grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner som følge af

hævelse og smerter, som kan hæmme brugen af den behandlede hånd ved Dupuytrens sygdom. Andre

faktorer, som i mindre grad påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner og som

ligeledes er rapporteret efter injektion af Xiapex omfatter svimmelhed, paræstesi, hypæstesi og

hovedpine. Patienterne skal instrueres om at undgå potentielt risikable opgaver såsom at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner, indtil det er sikkert at gøre det eller som tilrådet af lægen.

4.8

Bivirkninger

Dupuytrens kontraktur

Oversigt over sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger i de kliniske studier med Xiapex (272 ud af 409 patienter fik op

til tre enkelte injektioner af Xiapex og 775 patienter fik samtidig to injektioner i den samme hånd) var

reaktioner lokalt på injektionsstedet såsom perifere ødemer (lokalt på injektionsstedet), blå mærker

(herunder blodudtrædninger), blødning på injektionsstedet og smerter på injektionsstedet. Reaktioner

på injektionsstedet var meget almindelige og forekom hos langt de fleste af patienterne, de var

hovedsagelig milde til moderate og aftog almindeligvis inden for 1-2 uger efter injektion. Alvorlige

bivirkninger som seneruptur (6 tilfælde), betændelse i sene (1 tilfælde), anden ligamentskade

(2 tilfælde) og komplekst regionalt smertesyndrom (1 tilfælde) relateret til lægemidlet blev også

rapporteret. Der blev rapporteret anafylaktisk reaktion hos en patient, der tidligere blev behandlet med

Xiapex (1 tilfælde).

Liste over bivirkninger i tabelform

Tabel 1 indeholder bivirkninger opstillet efter organklassificering og frekvens ved brug af følgende

konvention: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100) og ikke kendt: kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data. Inden for hver

frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet med faldende grad af alvorlighed. De bivirkninger, som er

rapporteret fra det kliniske program er dem, som forekom i de placebokontrollerede fase 3-

dobbeltblinde studier til behandling af Dupuytrens kontraktur hos voksne patienter med en palpabel

streng (AUX-CC-857, AUX-CC-859) og kliniske studier efter markedsføring (AUX-CC-864,

AUX-CC-867), til to samtidige injektioner i den samme hånd.

Tabel 1: Bivirkninger i tabelform.

Organklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Cellulitis ved

injektionsstedet

Lymfangitis

Blod og

lymfesystem

Lymfadenopati

Smerte i

lymfeknuder

Trombocytopeni

Lymfadenitis

Immunsystemet

Overfølsomhed

Anafylaktisk reaktion

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Organklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Psykiske

forstyrrelser

Desorientering

Agitation

Søvnløshed

Irritabilitet

Rastløshed

Nervesystemet

Paræstesi

Hypæstesi

Brændende

fornemmelse

Svimmelhed

Hovedpine

Komplekst regionalt

smertesyndrom

Monoplegi

Vasovagal synkope

Tremor

Hyperæstesi

Øjne

Øjenlågsødem

Vaskulære

sygdomme

Hæmatom

Hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Hyperventilering

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Diarré

Opkastning

Mavesmerter i øvre del

af abdomen

Hud og subkutane

væv

Pruritus

Ekkymose

Blodige blister

Blister

Hududslæt

Erytem

Hyperhidrose

Rødligt eller makuløst

udslæt

Eksem

Hævelse i ansigtet

Hudsygdom som

afskalning, læsioner,

smerter,

sammentrækning,

misfarvning eller

skorpedannelse

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Smerter i

ekstremiteter

Artralgi

Aksillær masse

Hævede led

Myalgi

Smerte i thoraxvæg,

lyske, nakke eller

skulder

Muskuloskeletale gener

eller stivhed, stivhed

eller krepitation i led

Ubehag i lemmerne

Tendonitis

Muskelspasmer eller

muskelsvaghed

Det reproduktive

system og mammae

Ømhed i brystet

Brysthypertrofi

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/748449/2015

EMEA/H/C/002048

EPAR - sammendrag for offentligheden

Xiapex

kollagenase clostridium histolyticum

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Xiapex.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Xiapex skal anvendes.

Hvad er Xiapex?

Xiapex er et pulver og en solvens til injektionsvæske, opløsning. Det indeholder det aktive stof

kollagenase clostridium histolyticum.

Hvad anvendes Xiapex til?

Xiapex anvendes til behandling af Dupuytrens kontraktur og Peyronies sygdom hos voksne.

Dupuytrens kontraktur er en tilstand, hvor en eller flere fingre krummer indad mod håndfladen og ikke

kan strækkes fuldstændigt ud. Det skyldes en fortykkelse i vævet under håndfladens hud, som danner

"strenge", der trækker fingrene indad. Xiapex anvendes hos patienter, hvor strengene i håndfladen er

så tykke, at de kan føles gennem huden.

Peyronies sygdom er en tilstand, hvor mænd får forhærdninger (plaks) af fibrøst, arlignende væv i

penis, så den bliver abnormt krum, undertiden med smerter eller problemer ved samleje. Xiapex

anvendes hos patienter med plaks, der kan mærkes gennem huden, og hos hvem den abnorme

krumning af penis er mindst 30 grader ved påbegyndelse af behandlingen.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Xiapex?

Xiapex skal gives af en læge, der er uddannet i lægemidlets brug og har erfaring med diagnosticering

og behandling af Dupuytrens kontraktur eller problemer med de mandlige kønsorganer.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Xiapex

EMA/748449/2015

Side 2/3

Ved Dupuytrens kontraktur injicerer lægen den korrekte dosis Xiapex direkte i en streng i patientens

håndflade. Ca. 24 timer efter injektionen kan lægen rette fingeren ud ved at udføre en

"fingerudstrækningsprocedure", hvor fingeren strækkes ud i ca. 10-20 sekunder, hvilket er med til at

nedbryde strengen. Optil to strenge eller to berørte led i samme hånd kan behandles samtidig. Hvis

injektion og fingerudstrækning ikke giver et tilfredsstillende resultat, kan proceduren gentages med en

måneds mellemrum og med maksimalt tre injektioner pr. streng.

Til patienter med Peyronies sygdom gives Xiapex i op til 4 behandlingsserier, der hver er af ca. 6 ugers

varighed. I hver behandlingsserie injiceres Xiapex i plakken, der er årsag til deformiteten, hvorefter

der gives endnu en injektion 1-3 dage efter den første. Efter yderligere 1-3 dage foretager lægen en

"modellering" af penis ved forsigtigt at strække og bøje plakken i modsat retning af den abnorme

krumning. Patienten skal derefter hver dag hjemme selv fortsætte med modelleringen, idet han følger

anvisningerne i resten af behandlingsserien.

Yderligere oplysninger om anvendelsen af Xiapex, herunder instruktioner om fremgangsmåden ved

fingerudstrækning og ved modellering af penis, fremgår af produktresuméet (også en del af EPAR).

Hvordan virker Xiapex?

Strengene i håndfladen hos patienter med Dupuytrens kontraktur og plakkene ved Peyronies sygdom

består af fibre af et protein, der kaldes kollagen. Xiapex indeholder en blanding af to "kollagenaser",

som er enzymer, der nedbryder kollagen. Når det injiceres i en streng eller en plak, nedbryder

kollagenaserne kollagenfibrene. Dette svækker og nedbryder strengen eller plakken.

Kollagenaserne i Xiapex udvindes af bakterien Clostridium histolyticum.

Hvordan blev Xiapex undersøgt?

Xiapex blev sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) i to hovedundersøgelser, der

omfattede i alt 374 voksne patienter med Dupuytrens kontraktur. Patienterne blev behandlet med tre

injektioner, og deres hænder blev undersøgt tre måneder efter den sidste injektion for at se, hvor

meget deres fingerled kunne rettes ud. Virkningen blev hovedsagelig bedømt på andelen af patienter,

hvis primære berørte led kunne rettes ud, så deres indadgående krumning var på højst 5 grader.

Ved Peyronies sygdom blev Xiapex sammenlignet med placebo i yderligere to undersøgelser med

deltagelse af 832 mænd. Patienterne fik op til 4 behandlingsserier, hver bestående af to

indsprøjtninger og efterfølgende modellering, og virkningerne blev målt ved opfølgning efter et år.

Virkningen blev hovedsagelig bedømt på reduktionen i den abnorme krumning af penis og på, hvilke

gener patienten havde af sygdommen.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Xiapex?

Xiapex viste sig at være mere effektivt til behandling af Dupuytrens kontraktur end placebo. Blandt de

patienter, som afsluttede den første undersøgelse, kunne 64 % (130 ud af 203) af dem, der fik Xiapex,

rette deres fingre ud med en vinkel på højst 5 grader, sammenlignet med 7 % (7 ud af 103) af de

patienter, der fik placebo. I den anden undersøgelse var tallene 44 % (20 ud af 45) for Xiapex-

gruppen og 5 % (1 ud af 21) for placebogruppen.

Xiapex var også mere effektivt end placebo til behandling af Peyronies sygdom og medførte en

forbedring på 38 % og 31 % i den abnorme krumning i de to undersøgelser, sammenholdt med hhv.

21 % og 15 % med placebo. Der var også større bedring med Xiapex end med placebo i patienternes

beskrivelse af, hvor store gener de havde af sygdommen efter behandlingen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Xiapex

EMA/748449/2015

Side 3/3

Hvilken risiko er der forbundet med Xiapex?

De hyppigste bivirkninger ved Xiapex var lokale reaktioner på injektionsstedet, såsom hævelse, blå

mærker, blødning og smerter. Reaktioner på injektionsstedet var meget almindelige og forekom hos

langt størstedelen af patienterne. Disse reaktioner var for det meste af let til moderat sværhedsgrad

og forsvandt som regel efter 1-2 uger. Xiapex må ikke anvendes til behandling af Peyronies sygdom,

hvis plakken inddrager urinrøret (det rør, der fører urin og sæd ud af kroppen). Den fuldstændige liste

over bivirkninger og begrænsninger ved Xiapex fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Xiapex godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Xiapex opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Xiapex.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri anvendelse af

Xiapex?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Xiapex anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Xiapex, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Virksomheden, der markedsfører Xiapex, skal desuden sikre, at alle læger, som forventes at bruge

lægemidlet, er korrekt uddannet i lægemidlets brug og har erfaring med diagnosticering og behandling

af Dupuytrens kontraktur eller Peyronies sygdom. Virksomheden skal gennemføre

uddannelsesprogrammer for læger i lægemidlets korrekte brug og de potentielle bivirkninger.

Andre oplysninger om Xiapex

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Xiapex den 28. februar 2011.

Den fuldstændige EPAR for Xiapex findes på agenturets websted under

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Xiapex, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 11-2015.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information