Xenical

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

07-05-2020

Aktiv bestanddel:
orlistat
Tilgængelig fra:
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
ATC-kode:
A08AB01
INN (International Name):
orlistat
Terapeutisk gruppe:
Antiobesity preparations, excl. diætprodukter
Terapeutisk område:
Fedme
Terapeutiske indikationer:
Xenical er angivet sammen med et mildt hypokalorisk kost til behandling af overvægtige patienter med en body mass index (BMI) større eller lig med 30 kg/m2, eller overvægtige patienter (BMI > 28 kg/m2) med tilhørende risikofaktorer. Behandling med orlistat bør seponeres efter 12 uger, hvis patienterne ikke har været i stand til at tabe mindst 5% af kroppens vægt, målt ved start af behandling.
Produkt oversigt:
Revision: 24
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000154
Autorisation dato:
1998-07-29
EMEA kode:
EMEA/H/C/000154

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

13-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

07-05-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Translarna 125 mg granulat til oral suspension

Translarna 250 mg granulat til oral suspension

Translarna 1.000 mg granulat til oral suspension

ataluren

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Translarna

Sådan skal du tage Translarna

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Translarna er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof ataluren.

Translarna anvendes til at behandle Duchennes muskeldystrofi, der er forårsaget af en specifik

genetisk defekt, der påvirker normal muskelfunktion.

Translarna anvendes til at behandle patienter på 2 år eller derover, som kan gå.

Du eller dit barn er blevet testet af din læge før påbegyndelse af behandlingen med Translarna for at

bekræfte, at din sygdom er egnet til behandling med dette lægemiddel.

Hvordan virker Translarna?

Duchennes muskeldystrofi er forårsaget af genetiske ændringer, der resulterer i en abnormitet i et

muskelprotein, er kaldes dystrofin, som er nødvendig for, at musklerne kan fungere korrekt.

Translarna muliggør produktionen af virksom dystrofin, og hjælper musklerne til at fungere korrekt.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Translarna

Tag ikke Translarna:

Hvis du er allergisk over for ataluren eller et af de øvrige indholdsstoffer i lægemidlet (angivet i

pkt. 6).

Hvis du får behandling med visse typer antibiotika såsom gentamicin, tobramycin eller

streptomycin ved injektion i en vene.

Advarsler og forsigtighedsregler

Din læge skal have foretaget en blodprøve for at bekræfte, at din sygdom er egnet til behandling med

Translarna. Hvis du har nyreproblemer, skal din læge regelmæssigt kontrollere din nyrefunktion.

Hvis du har svære nyreproblemer (eGDR < 30 ml/min), eller hvis du får dialyse, fordi dine nyrer ikke

fungerer (nyresygdom i slutstadiet), vil din læge fastlægge, om behandling med Translarna er egnet til

dig.

Din læge vil teste niveauerne af lipider (fedtstoffer som f.eks. kolesterol og triglycerider) i dit blod

samt din nyrefunktion hver 6. til 12. måned. Din læge vil tage dit blodtryk hver 6. måned, hvis du

tager et kortikosteroid-lægemiddel.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 2 år, eller som vejer under 12 kg, da det ikke er blevet

afprøvet hos denne gruppe patienter.

Brug af anden medicin sammen med Translarna

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. I særdeleshed må du

ikke tage Translarna sammen med antibiotika, der indeholder gentamicin-, tobramycin- eller

streptomycin, der indgives som injektioner. Det kan påvirke din nyrefunktion.

Fortæl det til lægen, hvis du tager nogen af følgende lægemidler:

Lægemiddel

Normalt ordineret til

aciclovir

behandling af skoldkopper [varicella]

adefovir

behandling af kronisk hepatitis B og/eller hiv

atorvastatin

lipidsænkning

benzylpenicillin

alvorlige infektioner

bumetanid

behandling eller forebyggelse af hjertesvigt

captopril

behandling eller forebyggelse af hjertesvigt

ciprofloxacin

behandling af infektioner

famotidin

behandling af aktivt sår på tolvfingertarmen, gastroøsofageal

refluxsygdom

furosemid

behandling eller forebyggelse af hjertesvigt

methotrexat

rheumatoid arthrit, psoriasis

olmesartan

essentiel hypertension hos voksne

oseltamivir

forebyggelse af influenza

phenobarbital

indsovningsmiddel, forebyggelse af krampeanfald

pitavastatin

lipidsænkning

pravastatin

lipidsænkning

rifampicin

behandling af tuberkulose

rosuvastatin

lipidsænkning

sitagliptin

type 2 diabetes

valsartan

behandling eller forebyggelse af hjertesvigt

Nogle af disse lægemidler blev ikke testet sammen med Translarna, og det er muligt, at din læge vil

overvåge dig nøje.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Hvis du bliver gravid, mens du tager

Translarna, skal du straks tale med lægen, da det anbefales, at du ikke tager Translarna, mens du er

gravid eller ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil, cykle eller betjene maskiner, hvis du føler dig svimmel.

3.

Sådan skal du tage Translarna

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Translarna fås i breve med følgende styrker: 125 mg, 250 mg og 1.000 mg ataluren pr. brev. Din læge

eller apotekspersonalet vil fortælle dig det nøjagtige antal breve og hvilken styrke, du skal tage på

hvert tidspunkt.

Din Translarna-dosis afhænger af din kropsvægt. Den anbefalede dosis er 10 mg/kg kropsvægt om

morgenen, 10 mg/kg kropsvægt om middagen, og 20 mg/kg kropsvægt om aftenen (hvilket giver en

samlet dosis på 40 mg/kg kropsvægt).

Lægemidlet tages gennem munden blandet med væske eller halvfast føde.

Åbn først brevet, når du skal tage lægemidlet, og brug hele brevets indhold. Hele brevets indhold skal

blandes med mindst 30 ml væske (vand, mælk, frugtjuice) eller 3 spiseskefulde halvflydende mad

(yoghurt eller æblemos). Bland den tilberedte dosis godt før du tager den. Mængden af væske eller

halvflydende mad kan øges efter eget ønske.

Doseringstabel

Vægtklasse

(kg)

Antal breve

Morgen

Middag

Aften

125

mg

breve

250

mg

breve

1.000

mg

breve

125

mg

breve

250

mg

breve

1.000

mg

breve

125

mg

breve

250

mg

breve

1.000

mg

breve

Tag Translarna gennem munden 3 gange dagligt; morgen, middag og aften. Der bør være 6 timer

mellem morgen- og middagsdoserne, 6 timer mellem middags- og aftendoserne, og 12 timer mellem

aftendosen og den første dosis den næste dag. Du kan f.eks. tage Translarna kl. 7:00 om morgenen

med morgenmaden, kl. 13:00 midt på dagen med frokosten, og igen kl. 19:00 om aftenen med

aftensmaden.

Drik vand eller andre væsker regelmæssigt for at undgå væsketab, mens du tager Translarna.

Hvis du har taget for meget Translarna

Kontakt lægen, hvis du tager mere end den anbefalede dosis Translarna.

Du kan få let hovedpine, kvalme, opkastning eller diaré.

Hvis du har glemt at tage Translarna

Tag dosis, hvis du er mindre end 3 timer for sent på den med at tage Translarna efter morgen- eller

middagsdosis, eller mindre end 6 timer for sent på den med aftendosis. Husk at tage den næste dosis til

tiden.

Hvis du er mere end 3 timer for sent på den med morgen- eller middagsdosis, eller mere end 6 timer

for sent på den med aftendosis, må du ikke tage dosis. Men du skal tage den næste dosis til tiden.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Det er vigtigt at tage den

korrekte dosis. Translarna vil muligvis ikke være lige så effektiv til behandling af dine symptomer,

hvis du tager mere end den anbefalede dosis.

Hvis du holder op med at tage Translarna

Du må ikke holde op med at tage Translarna uden at tale med din læge.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Du kan

få en eller flere af de følgende bivirkninger, efter at du har taget Translarna:

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer):

Opkastning

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

Nedsat appetit

Høje blodkoncentrationer af triglycerid

Hovedpine

Sløj

Vægttab

Højt blodtryk

Hoste

Næseblod

Forstoppelse

Luft i maven

Mavegener

Mavesmerter

Udslæt

Smerter i arm eller ben

Brystsmerter

Ufrivillig vandladning

Blod i urinen

Feber

Hyppighed ikke kendt (frekvensen kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Stigninger i fedtstoffer i blodet

Stigninger i nyrefunktionstest

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V

. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og brevet efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Tag hver tilberedt dosis umiddelbart efter tilberedning. Kasser den tilberedte dosis, hvis den ikke tages

inden for 24 timer efter tilberedning, hvis den opbevares nedkølet (2 - 8 °C), eller inden for 3 timer

ved stuetemperatur (15 - 30 °C).

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Translarna indeholder:

Translarna fås i 3 styrker, som hver indeholder hhv. 125 mg, 250 mg og 1.000 mg af det aktive stof,

der kaldes ataluren. Øvrige indholdsstoffer: polydextrose (E1200), macrogol, poloxamer, mannitol

(E421), crospovidon, hydroxyethylcellulose, kunstig vaniljearoma (maltodextrin, kunstige

aromastoffer og propylenglycol), kolloid vandfri silica (E551), magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Translarna er hvidt til off-white granulat til oral suspension i breve.

Translarna fås i pakninger med 30 breve.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

PTC Therapeutics International Limited

5th Floor

3 Grand Canal Plaza

Grand Canal Street Upper

Dublin 4

D04 EE70

Irland

Fremstiller

Almac Pharma Services

22 Seagoe Industrial Estate

Craigavon BT63 5QD

Storbritannien

PTC Therapeutics International Limited

5th Floor

3 Grand Canal Plaza

Grand Canal Street Upper

Dublin 4

D04 EE70

Irland

Almac Pharma Services (Ireland) Limited

Finnabair Industrial Estate

Dundalk, Co. Louth, A91 P9KD

Irland

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Dette lægemiddel er godkendt under ”betingede omstændigheder”.

Det betyder, at der forventes yderligere dokumentation for lægemidlet.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil mindst en gang om året vurdere nye oplysninger om

lægemidlet, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Translarna 125 mg granulat til oral suspension

Translarna 250 mg granulat til oral suspension

Translarna 1.000 mg granulat til oral suspension

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Translarna 125 mg granulat til oral suspension

Hvert brev indeholder 125 mg ataluren.

Translarna 250 mg granulat til oral suspension

Hvert brev indeholder 250 mg ataluren.

Translarna 1.000 mg granulat til oral suspension

Hvert brev indeholder 1.000 mg ataluren.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Granulat til oral suspension.

Hvidt til offwhite granulat.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Translarna er indiceret til behandling af Duchennes muskeldystrofi, der er forårsaget af en nonsense-

mutation i dystrofin-genet hos ambulante patienter i alderen 2 år og derover (se pkt. 5.1). Effekt er

ikke blevet påvist hos ikke-ambulante patienter.

Tilstedeværelse af en nonsense-mutation i dystrofin-genet skal bestemmes ved genetisk test (se pkt.

4.4).

4.2

Dosering og administration

Behandling med Translarna bør kun initieres af en speciallæge med erfaring i behandling af

Duchenne/Becker muskeldystrofi.

Dosering

Ataluren skal indgives oralt hver dag i 3 doser.

Den første dosis skal tages om morgenen, den anden midt på dagen og den tredje om aftenen. Det

anbefalede dosisinterval er 6 timer mellem morgen- og middagsdoserne, 6 timer mellem middags- og

aftendoserne og 12 timer mellem aftendosis og den første dosis den næste dag.

Den anbefalede dosis er 10 mg/kg legemsvægt om morgenen, 10 mg/kg legemsvægt midt på dagen, og

20 mg/kg legemsvægt om aftenen (for en daglig dosis på i alt 40 mg/kg legemsvægt).

Translarna fås i breve med 125 mg, 250 mg eller 1.000 mg. Nedenstående tabel giver information om

hvilke(n) styrke(r) brev(e), der skal bruges ved tilberedning af den anbefalede dosis iht. vægtklasse.

Vægtklasse

(kg)

Antal breve

Morgen

Middag

Aften

125

mg

breve

250

mg

breve

1.000

mg

breve

125

mg

breve

250

mg

breve

1.000

mg

breve

125

mg

breve

250

mg

breve

1.000

mg

breve

Forsinket eller oversprunget dosis

Hvis administrationen af ataluren forsinkes med mindre end 3 timer efter morgen- eller middagsdosis

eller med mindre end 6 timer efter aftendosis, skal dosis tages uden ændringer i den efterfølgende

doseringsplan. Hvis den forsinkes med mere end 3 timer efter morgen- eller middagsdoserne eller med

mere end 6 timer efter aftendosis, skal dosis ikke tages, og patienter skal genoptage deres sædvanlige

doseringsplan. Patienter må ikke tage en dobbelt eller ekstra dosis, hvis en dosis springes over. Det er

vigtigt at administrere den korrekte dosis. Øgning af dosis over den anbefalede dosis kan resultere i

reduceret effekt.

Særlige populationer

Ældre

Sikkerheden og effekten af ataluren hos patienter på 65 år og derover er endnu ikke klarlagt. (se pkt.

5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig for patienter med let eller moderat nedsat nyrefunktion. Behandling

af patienter med svært nedsat nyrefunktion (eGFR < 30 ml/min) nyresygdom i slutstadiet anbefales

ikke (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig for patienter med let, moderat eller svært nedsat leverfunktion (se

pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Pædiatriske patienter med en legemsvægt ≥ 12 kg behandles ifølge doseringsanbefalingerne efter

legemsvægtklasse (se ovenstående doseringstabel). Den anbefalede dosis er den samme for alle

aldersgrupper, dvs. 10 mg/kg legemsvægt om morgenen, 10 mg/kg legemsvægt midt på dagen, og

20 mg/kg legemsvægt om aftenen (for en samlet daglig dosis på 40 mg/kg legemsvægt).

Sikkerheden og virkning af Translarna hos børn <12 kg og i alderen 6 måneder til 2 år er endnu ikke

klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Translarna skal indgives peroralt efter opblanding til en suspension i væske eller halvflydende mad.

Brevet/brevene må først åbnes, når dosis skal tilberedes. Hele brevets indhold skal blandes i mindst

30 ml væske (vand, mælk, frugtjuice) eller 3 spiseskefulde halvflydende mad (yoghurt eller æblemos).

Den tilberedte dosis skal blandes godt inden administration. Mængden af væske eller halvflydende

mad kan øges i henhold til patientens præference. Patienter skal tage hele dosis.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig brug af intravenøse aminoglykosider (se pkt. 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter, der ikke har en nonsense-mutation

Patienter skal have bekræftet en nonsense-mutation i dystrofin-genet som del af deres grundsygdom

ved genetisk test. Patienter, som ikke har en nonsense-mutation, må ikke få ataluren.

Nedsat nyrefunktion

En stigning i ataluren-eksponering og ataluren-metabolit er rapporteret hos patienter med svært nedsat

nyrefunktion (eGFR < 30 ml/min). Toksiciteten af metabolitten er ukendt. Højere ataluren-

eksponering var forbundet med potentielt nedsat virkning. Patienter med svært nedsat nyrefunktion

eller nyresygdom i slutstadiet bør derfor kun behandles med ataluren, hvis den forventede kliniske

gavn opvejer den potentielle risiko, og bør monitoreres nøje for mulig metabolit-toksicitet og nedsat

virkning. En lavere ataluren-dosis bør overvejes.

Behandling bør ikke påbegyndes hos tidligere ubehandlede patienter med eGFR < 30 ml/min (se

pkt. 4.2 og 5.2).

Ændringer i lipidprofil

Da ændringer i lipidprofil (forhøjede triglycerider og kolesterol) blev rapporteret for visse patienter

i kliniske forsøg, anbefales det, at total kolesterol, LDL, HDL og triglycerider overvåges på årlig

basis hos patienter med nonsense mutation Duchennes muskeldystrofi (nmDMD), som får ataluren,

eller hyppigere efter behov baseret på patientens kliniske status.

Hypertension ved samtidig brug af systemiske kortikosteroider

Da der blev rapporteret hypertension ved samtidig brug af systemiske kortikosteroider hos visse

patienter i kliniske forsøg, anbefales overvågning af systolisk og diastolisk blodtryk i hvile hver 6.

måned hos patienter med nmDMD, der får ataluren samtidig med kortikosteroider, eller hyppigere

efter behov baseret på patientens kliniske status.

Overvågning af nyrefunktion

Da små stigninger i gennemsnitlig serumkreatinin, blodurinkvælstof (BUN) og cystatin C blev

observeret i det kontrollerede studier af nmDMD, anbefales det, at serumkreatinin, BUN og cystatin C

overvåges hver 6. til 12. måned hos patienter med nmDMD, der får ataluren, eller hyppigere efter

behov baseret på patientens kliniske status.

Potentielle interaktioner med andre lægemidler

Der skal udvises forsigtighed, når ataluren administreres samtidig med lægemidler, der inducerer

UGT1A9 eller er substrater for OAT1 eller OAT3 (se pkt. 4.5).

Aminoglykosider

Det er påvist, at aminoglykosider reducerer atalurens ”

readthrough

” aktivitet

in vitro

. Derudover er

det fundet, at ataluren potenserede den nefrotoksiske effekt af intravenøse aminoglykosider. Samtidig

administration af disse lægemidler og ataluren bør undgås (se pkt. 4.3). Da den mekanisme, hvormed

ataluren potenserer den nefrotoksiske effekt af intravenøse aminoglykosider, ikke er kendt, frarådes

samtidig brug af andre nefrotoksiske lægemidler og ataluren. Hvis dette ikke kan undgås (f.eks.

vancomycin til behandling af MRSA), tilrådes omhyggelig overvågning af nyrefunktionen (se pkt.

4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Aminoglykosider

Ataluren må ikke administreres samtidig med intravenøse aminoglykosider baseret på tilfælde af

nedsat nyrefunktion observeret i et klinisk forsøg hos patienter med nmCF (nonsense mutation Cystisk

Fibrose) (se pkt. 4.3).

Forhøjelser i serumkreatinin forekom hos flere patienter med nmCF, der blev behandlet samtidig med

ataluren og intravenøse aminoglykosider sammen med andre antibiotika mod forværring af cystisk

fibrose. Forhøjelserne i serumkreatinin fortog sig i alle tilfælde efter seponering af intravenøs

aminoglykosid, samt ved enten fortsættelse eller afbrydelse af Translarna. Disse fund antyder, at

samtidig indgivelse af Translarna og intravenøse aminoglykosider kan potensere den nefrotoksiske

effekt af aminoglykosiderne. Hvis behandling med intravenøse aminoglykosider er nødvendig, skal

behandlingen med Translarna derfor afbrydes, og kan genoptages 2 dage efter, at administration af

aminoglykosidet er afsluttet. Effekten af administration af ataluren sammen med andre nefrotoksiske

lægemidler kendes ikke.

Dehydrering kan i visse af disse tilfælde være en bidragende faktor. Patienter skal sørge for

tilstrækkelig hydrering, mens de tager ataluren (se pkt. 4.4).

Effekten af andre lægemidler på atalurens farmakokinetik

Baseret på

in vitro

studier er ataluren substrat for UGT1A9. Samtidig administration af rifampicin, der

er en potent induktor af metaboliske enzymer (herunder UGT1A9), reducerede eksponeringen for

ataluren med 29 %. Det vides ikke, hvilken betydning dette fund har for mennesker. Der skal udvises

forsigtighed, når ataluren administreres sammen med lægemidler, der inducerer UGT1A9 (f.eks.

rifampicin).

Effekten af ataluren på andre lægemidlers farmakokinetik

Baseret på

in vitro

studier er ataluren en potentiel hæmmer af UGT1A9, organisk aniontransporter 1

(OAT1), organisk aniontransporter 3 (OAT3) og organisk aniontransporterende polypeptid 1B3

(OATP1B3). Samtidig administration af ataluren og mycophenolatmofetil til raske forsøgspersoner

påvirkede ikke eksponeringen for den aktive metabolit mycophenolsyre (substrat for UGT1A9).

Dosisjustering er ikke nødvendig ved samtidig administration af ataluren og lægemidler, der er

substrater for UGT1A9.

I et klinisk studie, som havde til formål at evaluere ataluren som en potentiel hæmmer af OATP1B3

transportsystemet ved brug af en enkelt-dosis på 80 mg telmisartan, et selektivt substrat

in vitro

, øgede

ataluren eksponeringen for telmisartan med 28 %. Denne effekt betragtes ikke som klinisk relevant.

Størrelsen af effekten kunne dog være større for dosen på 40 mg telmisartan. Der skal derfor udvises

forsigtighed, når ataluren administreres samtidig med lægemidler, der er substrater for OAT1 eller

OATP1B3, pga. risikoen for en øget koncentration af disse lægemidler (f.eks. oseltamivir, aciclovir,

captopril, furosemid, bumetanid, valsartan, pravastatin, rosuvastatin, atorvastatin, pitavastatin).

Der bør også udvises forsigtighed, når ataluren administreres samtidig med substrater for OAT3 (f.eks.

ciprofloxacin), særligt substrater for OAT3 med et smalt terapeutisk vindue. I et klinisk studie var

eksponeringen for ciprofloxacin 32 % højere ved tilstedeværelse af ataluren. I et separat klinisk studie

var eksponeringen for adefovir 60 % højere ved tilstedeværelse af ataluren. Der skal udvises

forsigtighed, når ataluren administreres samtidig med adefovir.

Baseret på

in vitro

studier forventes ataluren ikke at hæmme hverken P-gp medieret transport eller

CYP-medieret metabolisme. Ataluren forventes heller ikke at inducere CYP-isoenzymer

in vivo

Samtidig administration af kortikosteroider (deflazacort, prednison, eller prednisolon) og ataluren

påvirkede ikke plasmakoncentrationerne af ataluren. Der sås ingen klinisk relevante ændringer i

plasmakoncentrationer af kortikosteroider ved samtidig administration af ataluren. Disse indikerer

ingen tilsyneladende lægemiddelinteraktion mellem kortikosteroider og ataluren, og dosisjustering er

ikke påkrævet.

Lægemidler, der påvirker p-glykoproteintransporteren (P-gp)

In vitro

er ataluren er ikke et substrat for p-glykoproteintransporteren. Det er ikke sandsynligt, at

atalurens farmakokinetik påvirkes af lægemidler, der hæmmer p-glykoproteintransporteren.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data fra anvendelse af ataluren til gravide kvinder. Dyrestudier har

udelukkende påvist reproduktionstoksicitet ved doser, som medførte maternel toksicitet (se pkt. 5.3).

For en sikkerheds skyld anbefales det at undgå ataluren under graviditet.

Amning

Det er ukendt, om ataluren/metabolitter udskilles i human mælk. De tilgængelige

farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyr viser, at ataluren/metabolitter udskilles i mælk (se

pkt. 5.3 for detaljer). En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Amning skal ophøre under behandling med ataluren.

Fertilitet

Prækliniske data afslørede ingen risiko for mennesker baseret på en standard fertilitetsundersøgelse

hos han- og hunrotter (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Virkningen af ataluren på evnen til at føre motorkøretøj, cykle eller betjene maskiner er ikke blevet

undersøgt. Patienter, som oplever svimmelhed, skal udvise forsigtighed, når de fører motorkøretøj,

cykler eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Sikkerhedsprofilen for ataluren er baseret på sammenlagte data fra to randomiserede, dobbeltblindede,

48-ugers placebokontrollerede studier, som blev gennemført med ialt 232 mandlige patienter med

Duchennes muskeldystrofi (nmDMD) forårsaget af en nonsense-mutation, som blev behandlet med

den anbefalede dosis på 40 mg/kg/dag (10, 10, 20 mg/kg; n=172 eller med en dosis på 80 mg/kg/dag

(20, 20, 40 mg/kg; n=60) sammenlignet med placebobehandlede patienter (n=172).

De mest almindelige bivirkninger i de 2 placebokontrollerede studier var opkastning, diarré, kvalme,

hovedpine, mavesmerter i den øvre del af abdomen samt flatulens, som alle forekom i ≥5 % af alle

ataluren-behandlede patienter. I begge studier afbrød 1/232 (0,43 %) af patienter behandlet med

ataluren behandlingen på grund af en bivirkning i form af forstoppelse og 1/172 (0,58 %) af

placebopatienter afbrød behandlingen på grund af en bivirkning i form af sygdomsprogression (tab af

ambulation).

Et åbent studie blev udført med patienter i alderen fra 2-5 år (n=14) med henblik på at evaluere

farmakokinetik [PK] og sikkerhed af ataluren. En højere hyppighed af utilpashed (7,1 %), pyreksi

(42,9 %), øreinfektion (28,6 %) og udslæt (21,4 %) blev rapporteret hos patienter i alderen fra 2-5 år

sammenlignet med patienter på 5 år eller derover. Disse tilstande rapporteres dog generelt mere hos

små børn. Sikkerhedsdata fra 28-ugers behandling viser en tilsvarende sikkerhedsprofil af ataluren hos

patienter i alderen fra 2-5 år sammenlignet med patienter på 5 år eller derover.

Bivirkningerne var generelt milde eller moderate i sværhedsgrad og der blev ikke rapporteret nogen

behandlingsrelaterede alvorlige bivirkninger blandt de ataluren-behandlede patienter i disse 2 studier.

Sammendrag af bivirkninger i tabelform

Bivirkningerne, der blev rapporteret hos patienter med nmDMD, som blev behandlet med den

anbefalede daglige dosis på 40 mg/kg/dag ataluren i de 2 placebokontrollerede studier, er anført i

Tabel 1. Bivirkninger rapporteret hos >1 patient i 40 mg/kg/dag-gruppen med en forekomst, der var

hyppigere end placebogruppens, er anført efter MedDRA systemorganklasse, foretrukket term og

hyppighed. Hyppighedsgrupperingerne defineres i henhold til følgende konvention: meget almindelig

(≥ 1/10) og almindelig (≥ 1/100 til < 1/10).

Tabel 1. Bivirkninger rapporteret hos >1 ataluren-behandlede patienter med nmDMD ved en

forekomst, som var hyppigere end placebo i de 2 placebokontrollerede studier (sammenlagt analyse)

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Hyppighed ikke

kendt

Metabolisme og ernæring

Reduceret appetit,

hypertriglyceridæmi

Ændring i lipidprofil

(forhøjede

triglycerider og

kolesterol)

Nervesystemet

Hovedpine

Vaskulære sygdomme

Hypertension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste, næseblod

Mave-tarm-kanalen

Opkastning

Kvalme,

mavesmerter i den

øvre del af abdomen,

flatulens, abdominalt

ubehag, obstipation

Hud og subkutane væv

Erytematøst udslæt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Smerter i

ekstremiteterne,

muskoskeletale

brystsmerter

Nyrer og urinveje

Hæmaturi, enuresis

Ændring i

nyrefunktionstest

(forhøjet kreatinin,

blodureanitrogen,

cystatin C)

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Feber, vægttab

I et åbent forlængelsesstudie på 48 uger hos patienter med nmDMD var sikkerhedsprofilen den samme

hos ambulante og ikke-ambulante patienter. Langtids-sikkerhedsdata er ikke tilgængelige.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger (laboratorieabnormiteter)

Serumlipider

Der blev observeret en stigning i serumlipider, dvs. kolesterol og triglycerider. Der er blevet

rapporteret tilfælde, hvor denne stigning til abnormt høje værdier blev set allerede efter 4 uger.

Nyrefunktionstest

Under de randomiserede, placekontrollerede studier af nmDMD observeredes små stigninger i

gennemsnitlig serumkreatinin, BUN og cystatin C. Tendensen var, at disse værdier stabiliseredes

tidligt i studiet og ikke steg yderligere ved fortsat behandling.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V

4.9

Overdosering

Raske frivillige, som fik en enkelt oral dosis på 200 mg/kg ataluren, havde forbigående, milde

symptomer i form af hovedpine, kvalme, opkastning og diarré. Ingen alvorlige bivirkninger blev

observeret hos disse forsøgspersoner. Hvis der er mistanke om overdosering, skal der gives

understøttende medicinsk behandling herunder konsultation med en læge og nøje observation af

patientens kliniske status.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre lægemidler mod sygdomme i bevægeapparatet, ATC-kode:

M09AX03

Virkningsmekanisme

En nonsense-mutation i DNA resulterer i et præmaturt stop codon inden for en mRNA. Dette

præmature stop codon i mRNA forårsager sygdom ved at stoppe translationen, før der genereres et

fuldlængdeprotein. Ataluren muliggør ribosomal aflæsning af mRNA, som indeholder et sådant

præmaturt stop codon, hvilket resulterer i produktion af et fuldlængdeprotein.

Farmakodynamisk virkning

Ikke-kliniske

in vitro

studier af nonsense-mutation med cellulære analyser og fiskelarver dyrket i en

ataluren-opløsning har vist at ataluren muliggør ribosomal aflæsning med et klokkeformet (omvendt

U-form) koncentrations-respons-forhold. Det antages, at

in vivo

dosis-respons-forholdet ligeledes kan

være klokkeformet, men

in vivo

data var for begrænsede til at bekræfte denne antagelse i en

musemodel for nmDMD og hos mennesker.

Ikke-kliniske

in vitro

studier antyder, at kontinuerlig eksponering for ataluren muligvis er vigtig for

maksimering af aktivitet, og at det aktive stofs effekt på ribosomal aflæsning af præmaturt stop codon

reverseres kort tid efter seponering af ataluren.

Klinisk virkning og sikkerhed

Virkningen og sikkerheden af Translarna blev vurderet i 2 randomiserede, dobbeltblindede,

placebokontrollerede forsøg om nmDMD. Det primære effektmål i begge forsøg var en ændring i seks

minutters gangtest (6 Minute Walk Distance, 6MWD) i uge 48. Andre effektmål inkluderet i begge

forsøg var tid til vedvarende 10 % forværring i 6MWD, ændring i tid til 10 meters løb/gang i uge 48,

ændring i tid til at gå op ad fire trin i uge 48 samt ændring i tid til at gå ned ad 4 trin i uge 48. Patienter

skulle desuden have dokumenteret bekræftelse på tilstedeværelse af en nonsense-mutation i dystrofin-

genet som påvist ved gen-sekvensering.

I Studie 1 vurderedes 174 mandlige patienter i alderen 5 til 20 år. Alle patienter skulle være i stand til

at gå ≥75 meter uden hjælpemidler under en seks minutters gangtest (6MWT) ved screening.

Størstedelen af patienter i alle behandlingsgrupper var kaukasiske (90 %). Patienter blev randomiseret

i et 1:1:1 forhold, og de fik ataluren eller placebo 3 gange dagligt (morgen, middag og aften), og

57 patienter fik ataluren 40 mg/kg/dag (10, 10, 20 mg/kg), 60 fik ataluren 80 mg/dk/dag (20, 20,

40 mg/kg) og 57 fik placebo.

I studie 1 viste en post-hoc analyse af det primære effektmål, at fra baseline til uge 48 udviste

patienter, som fik ataluren 40 mg/kg/dag, en gennemsnitlig nedgang i 6MWD på 12,9 meter, og

patienter, som fik placebo, udviste en gennemsnitlig nedgang i 6MWD på 44,1 meter (figur 1). Den

gennemsnitlige ændring i observeret 6MWD fra baseline til uge 48 var således 31,3 meter bedre hos

gruppen, som fik ataluren 40 mg/kg/dag, end hos gruppen, som fik placebo (p=0,056). I en statistisk

modelestimering var middeldifferencen 31,7 meter (justeret p=0,0367). Der var ingen forskel på

ataluren 80 mg/kg/dag og placebo.

Disse resultater indikerer, at ataluren 40 mg/kg/dag forsinker tabet af evnen til at gå hos nmDMD-

patienter.

Figur 1. Gennemsnitlig ændring i 6-minutters gangtest (Studie 1)

En post-hoc analyse af tid til 10 % vedvarende forværring i 6MWD viste, at 26 % af patienterne i

gruppen, som fik 40 mg/kg/dag ataluren, var blevet værre ved uge 48 sammenlignet med 44 % i

placebo-gruppen (p=0,0652) (figur 2). Der var ingen forskel på 80mg/kg/dag ataluren og placebo.

Disse resultater indikerer, at færre patienter, der fik 40 mg/kg/dag ataluren, fik det værre i 6MWD i

løbet af 48 uger.

Uger

Ændring i 6MWD

(gennemsnitlig ±SEM, meter)

TRANSLARNA 10, 10, 20 mg/kg (N=57)

Placebo (N=57)

Baseline

Læs hele dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/154

EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR)

XENICAL

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Det

forklarer, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) vurderede de

gennemførte undersøgelser og nåede frem til sine anbefalinger om, hvordan lægemidlet skal

anvendes.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CHMP’s anbefalinger, kan du læse de faglige

drøftelser (også en del af denne EPAR).

Hvad er Xenical?

Xenical er et lægemiddel, som indeholder det aktive stof orlistat. Det leveres som turkise kapsler (120

mg).

Hvad anvendes Xenical til?

Xenical anvendes sammen med diæt til behandling af adipøse (meget overvægtige) patienter med et

kropsmasseindeks (BMI) større end eller lig med 30 kg pr. kvadratmeter, eller overvægtige patienter

(BMI større end eller lig med28 kg/m²), som risikerer at blive syge på grund af overvægt.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Xenical?

Xenical tages som en kapsel med vand umiddelbart før, under eller op til en time efter hvert

hovedmåltid. Hvis et måltid springes over eller ikke indeholder fedt, skal man undlade at tage Xenical.

Patienten bør være på en diæt, hvor ca. 30 % af kalorierne kommer fra fedt, og som er rig på frugt og

grøntsager. Den daglige indtagelse af fedt, kulhydrat og protein bør fordeles over 3 hovedmåltider.

Behandling med Xenical bør ophøre efter 12 uger, hvis patienterne ikke har været i stand til at tabe

mindst 5 % af deres legemsvægt siden starten af behandlingen.

Hvordan virker Xenical?

Det aktive stof i Xenical, orlistat, er et lægemiddel mod fedme, som ikke påvirker appetitten. Orlistat

blokerer lipaser i mavetarmkanalen (enzymer, der nedbryder fedt). Når disse enzymer blokeres, kan de

ikke nedbryde alt fedt i kosten, hvilket medfører, at ca. 30 % af måltidets fedt passerer igennem

tarmen uden at blive nedbrudt. Kroppen kan ikke anvende dette fedt som energikilde eller omdanne

det til fedtvæv. Dette bidrager til vægttab.

Hvordan blev Xenical undersøgt?

Virkningerne af Xenical blev først afprøvet i forsøgsmodeller, inden de blev undersøgt hos mennesker.

Xenical er blevet undersøgt i syv hovedundersøgelser, som omfattede over 3 000 overvægtige eller

adipøse patienter. Undersøgelserne varede fra et til to år og sammenlignede tre forskellige doser af

Xenical med placebo (en virkningsløs behandling) i kombination med en diæt. Hverken patienter eller

læger vidste, hvilken behandling de enkelte patienter fik, indtil undersøgelsen var afsluttet. En

supplerende, længere undersøgelse med deltagelse af over 3 000 adipøse patienter sammenlignede

virkningerne af Xenical og placebo over en periode på fire år i kombination med diæt og motion. I

samtlige undersøgelser blev behandlingens virkning hovedsagelig bedømt på ændringer i vægt.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Xenical?

Xenical var mere effektivt end placebo med henblik på at fremkalde vægttab. Sammenlagt viste

resultaterne fra samtlige syv korte undersøgelser, at patienter, der fik 120 mg Xenical tre gange

dagligt, havde mindsket deres kropsvægt med gennemsnitligt 1,6 kg efter et år sammenlignet med 2,6

kg for placebobehandlede patienter. Andelen af patienter, der tabte 10 % eller mere af deres

kropsvægt, var 20 % hos patienter, der fik denne dosis af Xenical, og 8 % hos patienter, der fik

placebo. Efter afslutning af den fireårige undersøgelse havde 21 % af patienterne, behandlet med

Xenical, mindsket mere end 10 % af deres kropsvægt sammenlignet med 10 % af de patienter, der fik

placebo.

Hvilken risiko er der forbundet med Xenical?

De hyppigste bivirkninger af Xenical (som ses hos flere end 1 ud af 10 patienter) er influenza,

hypoglykæmi (lavt blodsukker), hovedpine, øvre luftvejsinfektioner (forkølelse), olielignende pletter

fra endetarmen, mavesmerter eller abdominale gener, flatus (tarmluft) med udflåd, bydende

defæktationstrang (pludselig, tvingende afføringstrang), fedtlignende eller olielignende afføring,

flatulens (tarmluft), flydende afføring, olielignende udtømning (afføring) og øget defækation. Disse

symptomer opstår generelt i starten af behandlingen og forsvinder efter et stykke tid. Den fuldstændige

liste over indberettede bivirkninger ved Xenical fremgår af indlægssedlen.

Xenical må ikke anvendes af patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for orlistat eller

andre af indholdsstofferne. Lægemidlet må heller ikke anvendes af personer, der har en kronisk

malabsorptionssygdom (nedsat optagelse af næringsstoffer under fordøjelsen), har cholestatis (en

leversygdom), eller som ammer.

Hvorfor blev Xenical godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) besluttede, at fordelene ved Xenical er større

end risiciene, i kombination med en mild lavkaloriediæt, til behandling af adipøse patienter med et

BMI, der ligger over eller svarer til 30 kg/m

, eller overvægtige patienter (BMI ≥ 28 kg/m

) med

hermed forbundne risikofaktorer. Udvalget anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse for

Xenical.

Andre oplysninger om Xenical:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Xenical til Roche Registration Limited den 29. juli 1998. Markedsføringstilladelsen blev

fornyet den 29. juli 2003 og den 29. juli 2008.

Den fuldstændige EPAR om Xenical findes her.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 07-2008.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information