Xeloda

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

27-07-2020

Aktiv bestanddel:
capecitabin
Tilgængelig fra:
Roche Registration GmbH
ATC-kode:
L01BC06
INN (International Name):
capecitabine
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Colon Neoplasmer, Bryst Neoplasmer, Tyk-Og Endetarmskræft Neoplasmer, Mave Neoplasmer
Terapeutiske indikationer:
, Xeloda is indicated for the adjuvant treatment of patients following surgery of stage III (Dukes' stage C) colon cancer. , Xeloda er indiceret til behandling af metastatisk kolorektal cancer. , Xeloda er angivet for first-line behandling af fremskreden gastrisk cancer i kombination med en platin-baseret regime. , Xeloda i kombination med docetaxel er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. Tidligere behandling skulle have inkluderet en antracyklin. Xeloda er også indiceret som monoterapi til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af taxaner og en antracyklin-holdig kemoterapi, eller for hvem yderligere antracyklin terapi er ikke oplyst.
Produkt oversigt:
Revision: 26
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000316
Autorisation dato:
2001-02-02
EMEA kode:
EMEA/H/C/000316

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

27-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

27-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

27-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

27-07-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Xeloda 150 mg filmovertrukne tabletter

Xeloda 500 mg filmovertrukne tabletter

capecitabin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Xeloda til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Xeloda

Sådan skal du tage Xeloda

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1.

Virkning og anvendelse

Xeloda tilhører en gruppe lægemidler som kaldes “cytostatika”, som standser væksten af kræftceller.

Xeloda indeholder capecitabin, som i sig selv ikke virker cytostatisk. Kun når det er optaget i kroppen

ændres det til et aktivt anti-cancer stof (fortrinsvis i svulstvæv).

Xeloda bruges til behandling af kræft i tyktarm, endetarm, mave eller bryst.

Desuden bruges Xeloda til forebyggelse af ny optræden af tyktarmskræft efter fuldstændig fjernelse af

svulsten ved operation.

Xeloda kan anvendes enten alene eller i kombination med andre lægemidler.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Xeloda

Tag ikke Xeloda:

hvis du er allergisk over for capecitabin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xeloda lægemidlet

(angivet i punkt 6). Du skal fortælle din læge, hvis du er overfølsom over for eller reagerer

kraftigt på dette lægemiddel,

hvis du tidligere har haft alvorlige bivirkninger ved fluorpyrimidin-behandling (en gruppe af

kræftlægemidler som fluoruracil),

hvis du er gravid eller ammer,

hvis du har meget få hvide blodlegemer eller blodplader i blodet (leukopeni, neutropeni eller

trombocytopeni),

hvis du har svære lever- eller nyreproblemer,

hvis du ved, at du ikke har nogen aktivitet af enzymet dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)

(fuldstændig DPD-mangel),

hvis du bliver behandlet på nuværende tidspunkt eller inden for de sidste 4 uger har været

behandlet med brivudin som en del af herpes zosterbehandling (skoldkopper eller helvedesild).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Xeloda

hvis du ved, at du har delvis mangel på aktivitet af enzymet dihydropyrimidindehydrogenase

(DPD)

hvis du har et familiemedlem der har delvis eller fuldstændig mangel på enzymet

dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)

hvis du har lever- eller nyrelidelser

hvis du har eller har haft problemer med hjertet (for eksempel uregelmæssig puls eller smerter i

brystet, kæben og ryggen i forbindelse med fysisk anstrengelse og på grund af problemer med

blodforsyningen til hjertet)

hvis du har sygdomme i hjernen (for eksempel kræft, der har spredt sig til hjernen) eller

nerveskader (neuropati)

hvis du har forstyrrelser i kalkstofskiftet (kan ses ved blodprøver)

hvis du har sukkersyge

hvis du ikke kan holde på mad eller vand pga. svær kvalme og opkastning

hvis du har diarré

hvis du har eller får væskemangel

hvis du har forstyrrelser i saltbalancen i blodet (elektrolyt-ubalance - kan ses ved blodprøver)

hvis du tidligere har haft problemer med øjnene, da du herved kan have brug for ekstra

kontrol af dine øjne

hvis du har en alvorlig hudreaktion.

DPD-mangel

DPD-mangel er en genetisk tilstand, der almindeligvis ikke er forbundet med helbredsproblemer,

medmindre man får bestemte lægemidler. Hvis du har DPD-mangel og tager Xeloda, har du en øget

risiko for alvorlige bivirkninger (anført i punkt 4 Bivirkninger). Det anbefales at blive testet for DPD-

mangel, inden behandlingen påbegyndes. Hvis du ikke har nogen aktivitet af enzymet, må du ikke tage

Xeloda. Hvis du har reduceret enzymaktivitet (delvis mangel) kan din læge ordinere en reduceret

dosis. Hvis du er testet negativ for DPD-mangel, kan alvorlige og livstruende bivirkninger stadig

forekomme.

Børn og unge

Xeloda er ikke beregnet til børn eller unge. Giv ikke Xeloda til børn eller unge.

Brug af anden medicin sammen med Xeloda

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, eller har gjort det for nylig.

Det er meget vigtigt, da indtagelse af mere end et lægemiddel på samme tid kan forstærke eller

forringe virkningen af lægemidlerne.

Du må ikke tage brivudin (et lægemiddel mod virus til behandling af helvedesild eller

skoldkopper) samtidig med du får capecitabin-behandling (dette gælder også perioder, hvor du

holder pause og ikke tager capecitabin tabletter).

Hvis du har taget brivudin, skal du vente mindst 4 uger efter endt behandling med brivudin før

du må starte behandling med capecitabin. Se også afsnittet ’Tag ikke Xeloda’.

Du skal også være særlig forsigtig, hvis du tager:

medicin mod urinsyregigt (allopurinol),

blodfortyndende medicin (coumarin eller warfarin),

medicin mod kramper eller rystelser (phenytoin),

alfa-interferon,

får strålebehandling og bestemte lægemidler mod kræft (folinsyre, oxaliplatin, bevacizumab,

cisplatin, irinotecan),

lægemidler til behandling af folsyremangel.

Brug af Xeloda sammen med mad og drikke

Du skal tage Xeloda senest 30 minutter efter et måltid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid , tror du er gravid, påtænker at blive gravid eller hvis du ammer, bør du snakke med

din læge eller apoteketpersonalet inden du tager dette lægemiddel. Du må ikke tage Xeloda, hvis du er

gravid eller tror du er det. Du må ikke amme, hvis du tager Xeloda og i 2 uger efter sidste dosis.

Hvis du er en kvinde, der kan blive gravid, skal du anvende sikker prævention under behandling med

Xeloda og i 6 måneder efter sidste dosis.

Hvis du er en mandlig patient og din kvindelige partner kan blive gravid, så skal du anvende sikker

prævention under behandling med Xeloda og i 3 måneder efter sidste dosis.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xeloda kan forårsage svimmelhed, kvalme og træthed. Det er derfor muligt, at Xeloda kan påvirke din

evne til at køre bil og betjene maskiner.

Xeloda indeholder lactose, vandfri

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Xeloda

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Xeloda må kun ordineres af læger med erfaring i brug af kræftmedicin.

Din læge vil ordinere en dosis og en behandling som er rigtig for

dig

. Xeloda-dosis er baseret på

arealet af din legemsoverflade. Det beregnes ud fra din højde og vægt. Den normale dosis til voksne er

1250 mg/m

legemsoverflade to gange dagligt (morgen og aften). Her følger to eksempler: En person,

som vejer 64 kg, og som er 1,64 m høj, har et legemsoverfladeareal på 1,7 m

og skal tage 4 tabletter á

500 mg og 1 tablet á 150 mg to gange dagligt. En person, som vejer 80 kg, og som er 1,80 m høj, har

et legemsoverfladeareal på 2,00 m

og skal tage 5 tabletter á 500 mg to gange dagligt.

Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis du skal tage, hvornår du skal tage den og hvor længe du skal

tage lægemidlet.

Det kan være din læge vil have at du for hver dosis skal tage en kombination af

150 mg

500 mg

tabletter.

Tag tabletterne

morgen

aften

på den måde, som din læge har ordineret til dig.

Tag tabletterne senest

30 min efter et måltid

(morgenmad og aftensmad)

og slug dem hele

med vand

Du må ikke dele eller knuse tabletterne. Hvis du ikke kan sluge Xeloda

tabletterne hele, skal du kontakte din læge eller sygeplejerske.

Det er vigtigt at du tager al din medicin som foreskrevet af din læge.

Xeloda-tabletter tages normalt i 14 dage efterfulgt af 7 dages pause (hvor der ikke tages tabletter). Denne

21 dages periode er en behandlingsserie.

I kombination med andre lægemidler kan den almindelige dosis for en voksen være mindre end

1250 mg/m

legemsoverfladeareal, og det kan være nødvendigt, at du tager tabletterne i et andet

tidsinterval (for eksempel hver dag uden pause).

Hvis du har taget for mange Xeloda-tabletter

Hvis du har taget for mange Xeloda-tabletter, skal du kontakte lægen så hurtigt som muligt, før du

tager næste dosis.

Du kan få følgende bivirkninger, hvis du kommer til at tage meget mere capecitabin, end du skulle:

kvalme, diarré, irritation eller sårdannelse i tarmen eller munden, smerter og blødning fra tarmene eller

maven eller påvirkning af knoglemarven (nedsat antal bestemte former for blodlegemer). Kontakt

straks lægen, hvis du oplever et eller flere af disse symptomer.

Hvis du har glemt at tage Xeloda

ikke

den glemte dosis. Tag ikke dobbeltdosis for at erstatte den glemte dosis. I stedet for skal du

fortsætte med at tage medicinen som planlagt og tjekke med din læge.

Hvis du holder op med at tage Xeloda

Der er ingen bivirkninger forbundet med at stoppe behandlingen med capecitabin. Hvis du bruger

blodfortyndende medicin (antikoagulantia) af coumarintypen (indeholdende f.eks. phenprocoumon)

kan det blive nødvendigt, at din læge ændrer dosis af denne medicin, hvis behandlingen med

capecitabin stopper.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

STOP

øjeblikkeligt med at tage Xeloda og kontakt lægen, hvis du får nogle af følgende symptomer:

Diarré:

hvis du har en øgning på 4 eller flere afføringer om dagen sammenlignet med dit

normale antal daglige afføringer, eller hvis du får diarré om natten.

Opkastning:

hvis du kaster op mere end én gang i løbet af 24 timer.

Kvalme:

hvis du mister appetitten, og hvis du spiser meget mindre hver dag, end du plejer.

Mundbetændelse:

hvis du har smerter, rødme, hævelse eller sår i din mund og/eller hals.

Hudsymptomer på hænder og fødder:

hvis du har smerter, hævelse, rødme eller prikken i

hænder og/eller fødder.

Feber:

hvis din temperatur stiger til 38 °C eller derover.

Infektion:

hvis du oplever tegn på infektion forårsaget af bakterier eller virus eller andre

organismer.

Brystsmerter:

hvis du får smerter i midten af brystet, specielt hvis det sker under anstrengelse.

Stevens-Johnsons syndrom:

hvis du oplever smertefuldt rødt eller lilla udslæt, der spreder sig

og danner blistre og/eller andre læsioner, der opstår i slimhinderne (fx mund eller læber), især

hvis du tidligere har været følsom over for lys, haft infektioner i luftvejene (fx bronkitis)

og/eller feber.

Hvis disse bivirkninger opdages hurtigt, vil de normalt bedres i løbet af 2 til 3 dage efter, at

behandlingen er stoppet. Hvis bivirkningerne alligevel fortsætter, skal du straks kontakte lægen.

Lægen vil måske bede dig om at begynde behandlingen igen med en lavere dosis.

Hvis alvorlig stomatitis (sår i munden og/eller halsen), slimhindeinflammation, diarré, neutropeni

(øget risiko for infektion) eller neurotoksicitet forekommer under første behandlingsserie, kan DPD-

mangel være involveret (se punkt 2: Advarsler og forsigtighedsregler).

Hudsymptomer på hænder og fødder kan forårsage, at fingeraftrykket forsvinder, som kan påvirke din

identifikation med fingeraftryksscanner.

Udover dette kan Xeloda, når det anvendes alene, have følgende meget almindelige bivirkninger, som

kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer:

mavesmerter

udslæt, tør eller kløende hud

træthed

appetitløshed

Bivirkningerne kan blive alvorlige. Derfor skal du

altid

kontakte lægen

så snart

du får en bivirkning.

Lægen vil måske bede dig om at sætte dosis ned og/eller midlertidigt afbryde behandlingen med

Xeloda. Dermed nedsættes sandsynligheden for at bivirkningen fortsætter eller forværres.

Andre bivirkninger kan være:

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

nedsat antal hvide og røde blodlegemer (kan ses i blodprøver),

væskemangel, vægttab,

søvnløshed, depression,

hovedpine, søvnighed, svimmelhed, abnorm følelse i huden (følelsesløshed eller prikken og

stikken), ændret smagssans,

irriterede øjne, tåreflåd, røde øjne (øjenbetændelse)

betændelse i venerne (tromboflebitis),

stakåndethed, næseblødning, hoste, løbende næse

forkølelsessår eller andet herpesudbrud,

betændelse i lunger eller luftveje (fx lungebetændelse eller bronkitis),

blødning fra tarmen, forstoppelse, smerter i den øverste del af maven, fordøjelsesproblemer, luft

i maven, tør mund

udslæt, hårtab (alopeci), hudrødme, tør hud, kløe, misfarvet hud, hudafskalning, betændelse i

huden, negleproblemer

ledsmerter, smerter i arme, ben, bryst eller ryg,

feber, hævede arme og ben, sygdomsfølelse,

leverproblemer (kan ses i blodprøver) og stigning af bilirubin i blodet (udskilles gennem

leveren)

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

betændelse i blodet, urinvejsinfektion, betændelse i huden, næse- og halsinfektioner, svamp

(også i munden), influenza, maveinfluenza, tandbylder,

knuder under huden (lipom),

fald i blodtal, inklusive blodplader, ”fortyndet” blod (kan ses i blodprøve)

allergi

sukkersyge, nedsat indhold af kalium i blodet, underernæring, øget niveau af triglycerider i

blodet,

forvirring, panikanfald, depression, nedsat sexlyst,

talebesvær, dårlig hukommelse, koordinationsforstyrrelser, balanceforstyrrelser, besvimelse,

nerveskader (neuropati) og føleforstyrrelser,

sløret syn eller dobbeltsyn,

svimmelhed, øresmerter,

uregelmæssige hjerteslag (arytmi) og hjertebanken, brystsmerter og hjertetilfælde (blodprop),

blodprop i de dybe vener, højt eller lavt blodtryk, hedeture, kolde hænder og fødder, lilla

mærker på huden

blodprop i lungerne, sammenklappede lunger, ophostning af blod, astma, stakåndethed ved

anstrengelse,

forstoppelse, væskeansamling i maven, betændelse i tynd- og tyktarm, maven eller spiserøret,

smerter i den nederste del af maven, ubehag i maven, halsbrand (tilbageløb af mad fra maven),

blod i afføringen,

gulsot (gulfarvning af hud og øje)

sår og vabler på huden, solfølsom hud, rødme i håndfladerne, hævelse eller smerter i ansigtet

hævede og/eller stive led, knoglesmerter, muskelsvaghed eller -stivhed,

væskeansamling i nyrerne, øget vandladning om natten, inkontinens, blod i urinen, stigning i

kreatinin i blodet (tegn på nedsat nyrefunktion),

unormal blødning fra skeden

hævelse, kulderystelser og stivhed

Nogle af disse bivirkninger er mere almindelige, når capecitabin bruges sammen med anden

kræftmedicin. Andre bivirkninger, der kan ses i den sammenhæng, er:

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

nedsat indhold af natrium, magnesium og kalk i blodet, stigning i blodsukker,

nervesmerter,

ringen eller summen i ørerne (tinnitus), høretab,

betændelse i venerne,

hikke, ændret stemme,

smerter eller ændret/unormal følelse i munden, smerter i kæben,

sveden, nattesved,

muskelkramper,

problemer ved vandladning, blod i urinen, skummende urin (protein i urinen),

blå mærker eller reaktioner, hvor du får en indsprøjtning (skyldes anden medicin, der gives

samtidig via indsprøjtning).

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):

forsnævring eller blokering af tårekanalen,

leversvigt,

betændelse der medfører, at kroppens udskillelse af galde nedsættes eller ophører (kolestatisk

hepatitis),

bestemte ændringer i EKG’et (QT-forlængelse),

bestemte former for forstyrrelser i hjerterytmen (ventrikelflimren, torsades de pointes og

bradykardi),

inflammation i øjet, der medfører smerter i øjet og muligvis problemer med synet,

inflammation i huden, der medfører røde skællende pletter på grund af en sygdom i

immunsystemet.

Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer):

svære hudreaktioner såsom hududslæt, sårdannelse og blæredannelse, som kan give sår i

munden, næsen, kønsorganer, hænder, fødder og øjne (røde og opsvulmede øjne).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C, og skal opbevares i den originale yderpakning for at

beskytte mod fugt.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xeloda indeholder:

Det aktive stof er capecitabin

Xeloda 150 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder150 mg capecitabine

Xeloda 500 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder 500 mg capecitabine

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkernen: vandfri lactose, croscarmellosenatrium, hypromellose (3 mPa.s),

mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat.

Tabletovertrækket: hypromellose (3 mPa.s), titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), rød

jernoxid (E172) og talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Xeloda 150 mg filmovertrukne tabletter

Lys ferskenfarvet filmovertrukken, bikonveks, aflang tablet med mærkningen ”150” på den ene side

og ”Xeloda” på den anden side.

Hver pakning indeholder 60 filmovertrukne tabletter (6 blisterkort à 10 tabletter)

Xeloda 500 mg filmovertrukne tabletter

Ferskenfarvet filmovertrukken, bikonveks, aflang tablet med mærkningen ”500” på den ene side og

”Xeloda” på den anden side.

Hver pakning indeholder 120 filmovertrukne tabletter (12 blisterkort à 10 tabletter)

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Fremstiller

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str. 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0)1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om Xeloda på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu/

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Xeloda 150 mg filmovertrukne tabletter.

Xeloda 500 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder enten 150 mg eller 500 mg capecitabin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver 150 mg filmovertrukket tablet indeholder 15,6 mg lactose, vandfri.

Hver 500 mg filmovertrukket tablet indeholder 52 mg lactose, vandfri.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet

Xeloda 150 mg filmovertrukne tabletter er lys ferskenfarvede, bikonvekse, aflange tabletter med

mærkningen ”150” på den ene side og ”Xeloda” på den anden side.

Xeloda 500 mg filmovertrukne tabletter er ferskenfarvede, bikonvekse, aflange tabletter med

mærkningen ”500” på den ene side og ”Xeloda” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Xeloda er indiceret som behandling af

-for den adjuverende behandling af patienter, som er opereret for stadium III (Dukes stadium C)

kolonkræft (se pkt. 5.1).

-metastatisk kolorektalkræft (se pkt. 5.1).

-1. linjebehandling af fremskreden ventrikelkræft i kombination med et platinbaseret regime (se

pkt. 5.1).

-i kombination med docetaxel (se pkt. 5.1) til behandling af patienter med lokal fremskreden eller

metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. Tidligere behandling skal have omfattet et

antracyklin.

-som monoterapi til behandling af patienter med lokal fremskreden eller metastatisk brystkræft efter

svigt af taxaner og et kemoterapiregime indeholdende et antracyklin eller hos hvem antracyklin-

behandling ikke er indiceret.

4.2

Dosering og administration

Xeloda må kun ordineres af en kvalificeret læge med erfaring i brug af antineoplastiske lægemidler.

Det anbefales at monitorere alle patienter omhyggeligt under den første behandlingsserie.

Behandlingen skal seponeres, hvis sygdommen progredierer, eller der ses intolerabel toksicitet.

Standard og reducerede initialdosisberegninger af Xeloda på 1.250 mg/m

og 1.000 mg/m

ud fra

legemsoverfladeareal er anført i henholdsvis tabel 1 og 2.

Dosering

Anbefalet dosering (se pkt. 5.1):

Monoterapi

Kolonkræft, kolorektalkræft og brystkræft

Den anbefalede initialdosis ved capecitabin-monoterapi, til adjuverende behandling af kolonkræft, til

behandling af metastatisk kolorektalkræft eller af lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft er

1.250 mg/m

administreret to gange dagligt (morgen og aften, svarende til en daglig dosis på

2.500 mg/m

) i 14 dage, efterfulgt af 7 dages pause. Den anbefalede totale behandlingsvarighed for

adjuverende behandling af patienter med stadium III kolonkræft er 6 måneder.

Kombinationsbehandling

Kolonkræft, kolorektalkræft og ventrikelkræft

Ved kombinationsbehandling skal den anbefalede initialdosis af capecitabin reduceres til 800 -

1.000 mg/m

, når det administreres to gange daglig i 14 dage efterfulgt af en pause på 7 dage eller til

625 mg/m

to gange daglig, når det gives kontinuerligt (se pkt. 5.1). Ved kombination med irinotecan

er den anbefalede initialdosis 800 mg/m

, når det administreres to gange dagligt i 14 dage efterfulgt af

en pause på 7 dage kombineret med irinotecan 200 mg/m

på dag 1. Inklusionen af bevacizumab i et

kombinationsregime har ingen indflydelse på initialdosis af capecitabin. Præmedicinering til

opretholdelse af tilstrækkelig hydrering og antiemetisk behandling påbegyndes, i henhold til

produktresumeet for cisplatin, før administration af cisplatin, hos de patienter, som får

kombinationsbehandling med capecitabin og cisplatin. Præmedicinering med antiemetika i

overensstemmelse med produktresumeet for oxaliplatin anbefales til patienter, som får kombinationen

af capecitabin og oxaliplatin. Adjuverende behandling af patienter med stadium III kolonkræft

anbefales i en periode på 6 måneder.

Brystkræft

I kombination med docetaxel er den anbefalede initialdosis af capecitabin til behandling af metastatisk

brystkræft 1.250 mg/m

to gange dagligt i 14 dage efterfulgt af 7 dages pause, kombineret med

docetaxel 75 mg/m

givet som 1 times intravenøs infusion hver 3. uge. Præmedicinering med et oralt

kortikosteroid, som f.eks. dexamethason, af patienter, som får en kombination af capecitabin og

docetaxel, bør ifølge produktresumeet for docetaxel påbegyndes, før der gives docetaxel.

Xeloda-dosisberegninger

Tabel 1

Beregning af standard og reducerede doser ud fra legemsoverfladeareal for en initialdosis

af capecitabin på 1.250 mg/m

Dosisniveau på 1.250 mg/m

(to gange dagligt)

Fuld dosis

1.250 mg/m

Antal 150 mg

tabletter og/eller

500 mg tabletter pr.

dosering (hver

dosering skal gives

morgen og aften)

Reduceret dosis

(75 %)

950 mg/m

Reduceret dosis

(50 %)

625 mg/m

Legemsover-

fladeareal (m

Dosis pr.

dosering (mg)

150 mg

500 mg

Dosis pr. dosering

(mg)

Dosis pr.

dosering (mg)

1,26

1.500

1.150

1,27 – 1,38

1.650

1.300

1,39 - 1,52

1.800

1.450

1,53 - 1,66

2.000

1.500

1.000

1,67 - 1,78

2.150

1.650

1.000

1,79 - 1,92

2.300

1.800

1.150

1,93 - 2,06

2.500

1.950

1.300

2,07 - 2,18

2.650

2.000

1.300

2,19

2.800

2.150

1.450

Tabel 2

Beregning af standard- og reducerede doser ud fra legemsoverfladeareal for en

initialdosis af capecitabin på 1.000 mg/m

Dosisniveau på 1.000 mg/m

(to gange dagligt)

Fuld dosis

1.000 mg/m

Antal 150 mg

tabletter og/eller

500 mg tabletter pr.

dosering (hver

dosering skal gives

morgen og aften)

Reduceret dosis

(75 %)

750 mg/m

Reduceret dosis

(50 %)

500 mg/m

Legemsover-

fladeareal

Dosis pr.

dosering (mg)

150 mg

500 mg

Dosis pr. dosering

(mg)

Dosis pr.

dosering (mg)

1,26

1.150

1,27 - 1,38

1.300

1.000

1,39 - 1,52

1.450

1.100

1,53 - 1,66

1.600

1.200

1,67 - 1,78

1.750

1.300

1,79 - 1,92

1.800

1.400

1,93 - 2,06

2.000

1.500

1.000

2,07 - 2,18

2.150

1.600

1.050

2,19

2.300

1.750

1.100

Dosisjustering under behandlingen

Generelt

Toksicitet som skyldes administration af capecitabin, kan behandles symptomatisk og/eller med

modifikation af Xeloda-dosis (afbrydelse af behandlingen eller reduktion af dosis). Når dosis først er

reduceret, bør den ikke sættes op igen på et senere tidspunkt. For de toksiciteter, for hvilke den

behandlende læge anser det for usandsynligt, at disse kan udvikle sig til at blive alvorlige eller

livstruende, som f.eks. alopeci, smagsændringer og negleforandringer, kan behandlingen fortsættes

med uændret dosis uden dosisreduktion eller behandlingsafbrydelse. Patienter, som tager capecitabin,

skal informeres om nødvendigheden af straks at stoppe behandlingen, hvis der forekommer moderat

eller svær toksicitet. Capectabin-doser, som ikke tages på grund af toksicitet, erstattes ikke. De

anbefalede dosismodifikationer for toksicitet er følgende:

Tabel 3

Dosisreduktion af capecitabin (3 -ugers serier eller kontinuerlig behandling)

Toksicitet

graduering*

Dosisændringer under en

behandlingsserie

Dosisjustering for

næste serie/dosis

(% af begyndelsesdosis)

Grad 1

Fortsæt med samme dosis

Fortsæt med samme dosis

Grad 2

ved 1. forekomst

Afbryd behandlingen indtil

toksiciteten er reduceret til grad 0-1

100 %

ved 2. forekomst

75 %

ved 3. forekomst

50 %

ved 4. forekomst

Seponer behandlingen permanent

Ikke relevant

Grad 3

ved 1. forekomst

Afbryd behandlingen indtil

toksiciteten er reduceret til grad 0-1

75 %

ved 2. forekomst

50 %

ved 3. forekomst

Seponer behandlingen permanent

Ikke relevant

Grad 4

ved 1. forekomst

Seponer behandlingen permanent

eller

hvis lægen skønner at det bedste for

patienten er at fortsætte så afbryd

behandlingen indtil toksiciteten er

reduceret til grad 0-1

50 %

ved 2. forekomst

Seponer behandlingen permanent

Ikke relevant

*I følge National Cancer Institute of Canada Clinical Trial Group (NCIC CTG) Common Toxicity Criteria

(version

1) eller Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) fra Cancer Therapy Evaluation

Program, US National Cancer Institute, version

4.0. Vedrørende hånd- og fodsyndrom og hyperbilirubinæmi se

pkt.

4.4).

Hæmatologi

Patienter, som ved

baseline

har et neutrofiltal < 1,5 x 10

/l og/eller et trombocyttal < 100 x 10

/l, bør

ikke behandles med capecitabin. Hvis uplanlagte laboratorieresultater under en behandlingsserie viser,

at neutrofiltallet falder til under 1,0 x 10

/l, eller antallet af blodplader falder til under 75 x 10

/l, bør

behandling med capecitabin seponeres.

Dosisændringer på grund af toksicitet når capecitabin anvendes i tre ugers serie i kombination med

andre lægemidler

Når capecitabin anvendes i tre ugers serie i kombination med andre lægemidler, skal dosisændring

foretages i henhold til tabel 3 ovenfor for capecitabin og efter det pågældende produktresumé for det

andet lægemiddel/de andre lægemidler.

Hvis det ved starten af en behandlingsserie er indiceret at udsætte enten behandlingen med capecitabin

eller det andet lægemiddel/de andre lægemidler, skal behandlingen med alle lægemidler udsættes,

indtil betingelserne for genoptagelse af behandling med alle lægemidler er opfyldt.

For de toksiske virkninger, der af den behandlende læge under en behandlingsserie ikke anses for at

være relateret til capecitabin, bør behandlingen med capecitabin fortsætte, og dosis af det andet

lægemiddel bør justeres i henhold til det pågældende produktresumé.

Hvis behandling med det andet lægemiddel/de andre lægemidler skal afbrydes permanent, kan

behandlingen med capecitabin genoptages, når betingelserne for genoptagelse af behandlingen med

capecitabin er opfyldt.

Dette gælder for alle indikationer og for alle særlige populationer.

Dosisændring på grund af toksicitet når

capecitabin

anvendes kontinuerligt i kombination med andre

lægemidler

Dosisændring på grund af toksicitet, når capecitabin anvendes kontinuerligt i kombination med andre

lægemidler, skal foretages efter tabel 3 ovenfor for capecitabin og efter det pågældende

produktresumé for det andet lægemiddel/de andre lægemidler.

Dosisjusteringer for særlige populationer:

Nedsat leverfunktion

På grund af utilstrækkelige tilgængelige sikkerheds- og effektdata hos patienter med nedsat

leverfunktion er der ingen anbefalet dosering. Der er ingen tilgængelig data vedrørende

leverinsufficiens på grund af cirrhose eller hepatitis.

Nedsat nyrefunktion

Capecitabin er kontraindiceret til patienter med svær nedsat nyrefunktion (creatininclearance under

30 ml/min ved

baseline

Cockcroft og Gault

. Incidensen af bivirkninger af sværhedsgrad 3 eller 4 er

højere hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (creatininclearance 30 – 50 ml/min ved

baseline

), sammenlignet med den samlede population. Til patienter med moderat nedsat nyrefunktion

baseline

anbefales det at reducere dosis til 75 % af en initialdosis på 1.250 mg/m

. Til patienter

med moderat nedsat nyrefunktion ved

baseline

er det for en initialdosis på 1.000 mg/m

ikke

nødvendigt med dosisjustering. Til patienter med let nedsat nyrefunktion (creatininclearance 51 -

80 ml/min ved

baseline

) er dosisjustering ikke nødvendig. Hvis patienterne under behandlingen får

uønskede hændelser af grad 2, 3 eller 4 tilrådes omhyggelig overvågning og øjeblikkelig afbrydelse af

behandlingen med efterfølgende dosisjustering som beskrevet i tabel 3 ovenfor. Xeloda bør seponeres,

hvis den beregnede creatininclearance under behandling falder til et niveau under 30 ml/min.

Rekommendationer for dosisjustering ved nedsat nyrefunktion gælder både for monoterapi og for

kombinationsbehandling (se også afsnittet om ældre nedenfor).

Ældre

Under monoterapi med capecitabin er justering af initialdosis ikke nødvendig. Behandlingsrelaterede

bivirkninger af sværhedsgrad 3 eller 4 var dog hyppigere hos patienter

60 år sammenlignet med

yngre patienter.

Ældre patienter ((≥ 65 år) havde, sammenlignet med yngre patienter, flere bivirkninger af grad 3 og 4,

inklusiv dem, som førte til seponering, når capecitabin blev anvendt i kombination med andre

lægemidler. Omhyggelig monitorering af patienter

60 år tilrådes.

I kombination med docetaxel:

Der blev observeret en øget incidens af grad 3 eller 4

behandlingsrelaterede bivirkninger og behandlingsrelaterede alvorlige bivirkninger hos patienter

på 60 år og derover (se pkt. 5.1). Til patienter på 60 år og derover anbefales det at reducere

initialdosis af capecitabin til 75 % af vanlig initialdosis (950 mg/m

to gange dagligt). Hvis der

ikke ses toksicitet hos patienter

60 år, som behandles med en nedsat initialdosis af capecitabin

i kombination med docetaxel, kan capecitabin-dosis med forsigtighed øges til 1.250 mg/m

gange dagligt.

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende capecitabin til indikationerne kolonkræft, kolorektalkræft,

ventrikelkræft og brystkræft hos den pædiatriske population.

Administration

Xeloda tabletter skal synkes hele med vand senest 30 minutter efter et måltid.

Xeloda tabletter må ikke deles eller knuses.

4.3

Kontraindikationer

Tidligere alvorlige og uventede reaktioner på behandling med fluorpyrimidin,

Overfølsomhed overfor capecitabin eller et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 eller

fluoruracil,

Kendt fuldstændig dihydropyrimidindehydrogenase- (DPD-) mangel (se pkt. 4.4)

Graviditet og amning,

Patienter med svær leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni,

Patienter med svær leverinsufficiens,

Patienter med svær nyreinsufficiens (creatininclearance under 30 ml/min),

Nylig eller samtidig behandling med brivudin (se pkt. 4.4 og 4.5 for interaktioner mellem

lægemidler).

Hvis der forekommer kontraindikationer til et af lægemidlerne i kombinationsregimet, bør det

pågældende lægemiddel ikke anvendes.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dosisbegrænsende toksicitet

Dosisbegrænsende toksicitet omfatter diarré, mavesmerter, kvalme, stomatitis og hånd- og

fodsyndrom (hånd- og fodhudreaktioner, palmoplantar erytrodysæstesi). De fleste bivirkninger er

reversible og kræver ikke seponering af behandlingen selvom nogle doser måske skal springes over

eller reduceres.

Diarré

Patienter med svær diarré bør monitoreres omhyggeligt og gives væske og elektrolyttilskud, hvis de

dehydreres. Der kan anvendes standardbehandling imod diarré (f.eks. loperamid). NCIC CTC grad 2

diarré defineres som en øgning til 4 til 6 afføringer/dag eller natlige afføringer, grad 3 diarré som som

en øgning til 7 til 9 afføringer/dag eller inkontinens og malabsorption, og grad 4 diarré som en øgning

til flere end 10 afføringer/dag eller stærkt blodig diarré eller behov for parenteral støttebehandling.

Dosis skal reduceres om nødvendigt (se pkt. 4.2).

Dehydrering

Dehydrering bør forebygges eller korrigeres så snart, den forekommer. Patienter med anoreksi, asteni,

kvalme, opkastning eller diarré kan hurtigt blive dehydrerede. Dehydrering kan forårsage akut

nyreinsufficiens særligt hos patienter med eksisterende kompromitteret nyrefunktion, eller når

capecitabin gives samtidigt med lægemidler med kendt nefrotoksisk effekt. Akut nyreinsufficiens

sekundært til dehydrering kan potentielt være dødeligt. Ved dehydrering af grad 2 (eller højere), bør

behandlingen med capecitabin straks seponeres, og dehydreringen korrigeres. Behandlingen bør ikke

genoptages, før patienten er rehydreret, og udløsende årsager er korrigerede eller kontrollerede. Dosis

ændres i henhold til de ovenfor anførte retningslinjer for den udløsende bivirkning (se pkt. 4.2).

Hånd- og fodsyndrom

Hånd- og fodsyndrom også kendt som hånd- og fodhudreaktion, palmoplantar erytrodysæstesi eller

kemoterapiinduceret akralt erytem. Grad 1 hånd- og fodsyndrom defineres som følelsesløshed,

dysæstesi/paræstesi, prikken, hævelse eller erytem uden smerter af hænderne og/eller fødderne og/eller

ubehag der ikke påvirker patienternes daglige aktiviteter.

Grad 2 hånd- og fodsyndrom defineres som smertefuld erytem og hævelse af hænderne og/eller

fødderne og/eller ubehag der påvirker patienternes daglige aktiviteter.

Grad 3 hånd- og fodsyndrom defineres som fugtig afskalning, ulceration, blisterdannelse og svær

smerte af hænderne og/eller fødderne og/eller svært ubehag der forårsager at patienten ikke kan passe

sit arbejde og er ude af stand til at udføre daglige aktiviteter. Vedvarende eller svært hånd-og

fodsyndrom (grad 2 og højere) kan i sidste ende forårsage, at fingeraftrykket forsvinder, som kan

påvirke patientens identifikation. Hvis der optræder grad 2 eller 3 af hånd- og fodsyndrom skal

behandlingen med capecitabin afbrydes indtil symptomerne forsvinder eller er aftaget i intensitet til

grad 1. Efter grad 3 hånd- og fodsyndrom skal dosis sættes ned. Hvis capecitabin og cisplatin

anvendes i kombination, frarådes anvendelse af vitamin B

(pyridoxin) til behandling af symptomatisk

eller sekundær profylaktisk behandling af hånd- og fodsyndrom, da der er offentliggjort meddelelser

om, at det kan nedsætte virkningen af cisplatin. Der er nogen evidens for, at dexpanthenol er virksomt

som profylakse mod hånd- og fodsyndrom hos patienter, der behandles med Xeloda.

Kardiotoksicitet

Fluorpyrimidinterapi har været ledsaget af kardiotoksicitet, inklusive myokardieinfarkt, angina

pectoris, dysrytmier, kardiogent shock, pludselig død og ekg-ændringer (herunder meget sjældne

tilfælde af QT-forlængelse). Disse bivirkninger kan optræde hyppigere hos patienter med tidligere

koronarinsufficiens. Der er rapporteret om kardiale arytmier (herunder ventrikelflimren, torsades de

pointes og bradykardi), angina pectoris, myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens og kardiomyopati hos

patienter, som får capecitabin. Der skal iagttages forsigtighed hos patienter, som har signifikant

hjertesygdom, arytmier og angina pectoris i anamnesen (se pkt. 4.8).

Hypo- eller hyperkalcæmi

Der er rapporteret om hypo- og hyperkalcæmi under behandling med capecitabin. Der skal iagttages

forsigtighed hos patienter med tidligere hypo- eller hyperkalcæmi (se pkt. 4.8).

Centrale eller perifere nervesystem

Der skal iagttages forsigtighed hos patienter med sygdomme i centralnervesystemet eller i det perifere

nervesystem, f.eks. hjernemetastaser eller neuropati (se pkt. 4.8).

Diabetes mellitus eller elektrolytforstyrrelser

Der skal iagttages forsigtighed hos patienter med diabetes mellitus eller elektrolytforstyrrelser, da

disse kan forværres under behandling med capecitabin.

Antikoagulantia af coumarintypen

I et interaktionsstudie med enkeltdosis administration af warfarin, var der en signifikant stigning i

middel-AUC (+ 57 %) af S-warfarin. Disse resultater tyder på en interaktion, sandsynligvis på grund

af capecitabins hæmning af cytokrom P450 2C9 isoenzymsystemet. Hos patienter, som samtidig får

behandling med capecitabin og orale antikoagulantia af coumarintypen, skal antikoagulansresponset

(INR eller protrombintiden) monitoreres tæt, og antikoagulansdosis justeres, om nødvendigt (se pkt.

4.5).

Brivudin

Brivudin må ikke administreres samtidig med capecitabin. Der er rapporteret dødelige tilfælde som

følge af denne lægemiddelinteraktion. Der skal være en periode på mindst 4 uger mellem endt

behandling med brivudin og initiering af behandling med capecitabin. Behandling med brivudin kan

initieres 24 timer efter sidste dosis af capecitabin (se pkt. 4.3 og 4.5). I tilfælde af utilsigtet

administration af brivudin til patienter, der behandles med capecitabin, bør der tages effektive

foranstaltninger for at reducere toksiciteten af capecitabin. Øjeblikkelig hospitalsindlæggelse

anbefales. Alle foranstaltninger bør indledes for at forhindre systemiske infektioner og dehydrering.

Leverinsufficiens

Da der ikke findes sikkerheds- og effektdata hos patienter med leverinsufficiens skal anvendelsen af

capecitabin kontrolleres omhyggeligt hos patienter med let til moderat leverdysfunktion, uanset om

der er levermetastaser eller ej. Hvis der forekommer behandlingsrelaterede stigninger af bilirubin

> 3,0 x UNL eller af hepatiske aminotransferaser (ALAT og ASAT) > 2,5 x UNL skal behandlingen

med capecitabin straks afbrydes. Behandlingen med capecitabin-monoterapi kan genoptages, når

bilirubin er faldet til

3,0 x UNL eller levertransaminaserne er faldet til

2,5 x UNL.

Nyreinsufficiens

Sammenlignet med hele populationen er hyppigheden af bivirkninger af grad 3 eller 4 forøget hos

patienter med moderat nyreinsufficiens (creatininclearance 30 - 50 ml/min) (se pkt. 4.2 og pkt. 4.3).

Dihydropyrimidindehydrogenase- (DPD-) mangel

DPD-aktiviteten er hastighedsbestemmende i katabolismen af 5-fluorouracil (se pkt. 5.2). Patienter

med DPD-mangel har derfor en øget risiko for fluorpyrimidinrelateret toksicitet, herunder f.eks

stomatitis, diarré, slimhindeinflammation, neutropeni og neurotoksicitet.

Toksicitet relateret til DPD-mangel forekommer sædvanligvis under den første behandlingsserie eller

efter dosisøgning.

Fuldstændig DPD-mangel

Fuldstændig DPD-mangel er sjælden (0,01-0,5 % af kaukasiere). Patienter med fuldstændig DPD-

mangel har høj risiko for livstruende eller dødelig toksicitet, og disse patienter må ikke behandles med

Xeloda (se pkt. 4.3).

Delvis DPD-mangel

Delvis DPD-mangel vurderes at påvirke 3-9 % af den kaukasiske befolkning. Patienter med delvis

DPD-mangel har en øget risiko for svær eller potentielt livstruende toksicitet. En reduceret startdosis

bør overvejes for at begrænse denne toksicitet. DPD-mangel skal betragtes som en parameter, der skal

tages højde for i forbindelse med andre rutinemæssige foranstaltninger til dosisreduktion. Initial

dosisreduktion kan påvirke effekten af behandlingen. Hvis der ikke ses alvorlig toksicitet, kan

efterfølgende doser forøges med omhyggelig monitorering.

Testning for DPD-mangel

Testning af fænotype og/eller genotype inden initiering af behandling med Xeloda anbefales, på trods

af usikkerheder omkring optimale testmetoder før behandling. Der skal tages hensyn til relevante

kliniske retningslinjer.

Genotypisk karakterisering af DPD-mangel

Testning før behandling for sjældne mutationer af DPYD genet kan identificere patienter med DPD-

mangel.

De fire varianter af DPYD c.1905+1G>A [også betegnet som DPYD*2A], C.1679T>G [DPYD*13],

c.2846A>T and c.1236G>A/HapB3 kan forårsage fuldstændig fravær eller reduktion af DPD

enzymaktivitet. Andre sjældne varianter kan også være forbundet med en øget risiko for svær eller

livstruende toksicitet.

Visse homozygote og sammensatte heterozygote mutationer i DPYD-genlocuset (f.eks. kombinationer

af de fire varianter med mindst én allel af c.1905+1G>A or c.1679T>G) er kendt for at forårsage

fuldstændig eller næsten fuldstændig mangel på DPD enzymaktivitet.

Patienter med visse heterozygote DPYD varianter (inklusive c.1905+1G>A, c.1679T>G, c.2846A>T

and c.1236G>A/HapB3 varianter) har en øget risiko for svær toksicitet ved behandling med

fluorpyrimidiner.

Frekvensen af den heterozygote c.1905+1G>A genotype i DPYD genet hos kaukasiske patienter er

omkring 1 %, 1,1 % for c.2846A>T, 2,6 – 6,3 % for c.1236G>A/HapB3 varianter og 0,07 til 0,1 % for

c.1679T>G.

Der er begrænsede data for frekvensen af de fire DPYD varianter i andre populationer end den

kaukasiske. På nuværende tidspunkt betragtes de fire DPYD varianter (c.1905+1G>A, c.1679T>G,

c.2846A>T and c.1236G>A/HapB3) som stort set fraværende i populationer af afrikansk (-

amerikansk) eller asiatisk oprindelse.

Fænotypisk karakterisering af DPD-mangel

Ved fænotypisk karakterisering af DPD-mangel anbefales måling af præterapeutiske blodniveauer af

det endogene DPD-substrat uracil (U) i plasma.

Forhøjede uracilkoncentrationer før behandling er forbundet med en øget risiko for toksicitet. På trods

af usikkerheder omkring uracil-grænseværdier, der definerer fuldstændig og delvis DPD-mangel, skal

et uracil-niveau i blodet > 16 ng/ml og < 150 ng/ml betragtes som indikativt for delvis DPD-mangel

og forbindes med øget risiko for fluorpyrimidintoksicitet. Et uracil-niveau i blodet > 150 ng/ml skal

betragtes som indikativt for fuldstændig DPD-mangel og forbindes med en risiko for livstruende eller

dødelig fluorpyrimidintoksicitet.

Oftalmologiske komplikationer

Patienter bør monitoreres omhyggeligt for oftalmologiske komplikationer såsom keratitis og

sygdomme på cornea. Dette gælder særligt, hvis de tidligere har haft øjensygdomme. Klinisk relevant

behandling af øjensygdomme bør initieres.

Alvorlige hudreaktioner

Xeloda kan inducere alvorlige hudreaktioner såsom Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal

nekrolyse. Xeloda skal seponeres permanent hos patienter, der oplever en alvorlig hudreaktion under

behandlingen.

Da dette lægemiddel indeholder vandfri lactose som hjælpestof, bør patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form for hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller

glucose/galactosemalabsorption ikke anvende denne medicin.

Xeloda tabletter må ikke deles eller knuses. I tilfælde, hvor enten patienten eller patientens

omsorgsperson udsættes for delte eller knuste Xeloda tabletter, kan der opstå bivirkninger (se pkt 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

Interaktion med andre lægemidler

Brivudin

Der er beskrevet en klinisk signifikant interaktion mellem brivudin og fluorpyrimidiner (f.eks.

capecitabin, 5-FU, tegafur), som et resultat af brivudins hæmning af dihydropyrimidindehydrogenase.

Interaktionen, som medfører øget fluorpyrimidintoksicitet, er potentiel dødelig. Brivudin må derfor

ikke administreres samtidig med capecitabin (se pkt. 4.3 og 4.4). Der skal være en periode på mindst 4

uger mellem endt behandling med brivudin og initieringen af capecitabinbehandling. Behandling med

brivudin kan initieres 24 timer efter sidste dosis af capecitabin.

CYP2C9-substrater

Der er ikke gennemført formelle lægemiddelinteraktionsstudier med capecitabin og andre CYP2C9-

substrater bortset fra warfarin. Der bør udvises forsigtighed, når capecitabin administreres samtidig

med 2C9-substrater (fx phenytoin). Se også interaktion med antikoagulerende lægemidler af

coumarintypen nedenfor samt under pkt. 4.4.

Antikoagulantia af coumarintypen

Der er rapporteret om ændrede koagulationsparametre og/eller ændret blødning hos patienter som tog

capecitabin sammen med antikoagulantia af coumarintypen såsom warfarin og phenprocoumon. Disse

bivirkninger indtraf fra flere dage og op til flere måneder efter påbegyndelsen af behandlingen med

capecitabin og, i nogle få tilfælde, i op til en måned efter ophør med capecitabin. I et klinisk

farmakokinetisk interaktionsstudie øgede behandling med capecitabin, efter en enkelt dosis på 20 mg

warfarin, S-warfarin-AUC med 57 %, og INR-værdien steg med 91 %. Da R-warfarins metabolisme

ikke var påvirket, tyder disse resultater på, at capecitabin nedregulerer isoenzym 2C9, men ikke har

effekt på isoenzymerne 1A2 og 3A4. Patienter som tager antikoagulantia af coumarintypen sammen

med capecitabin skal kontrolleres regelmæssigt mht. ændringer i deres koagulationsparametre (PT

eller INR), og antikoagulansdosis skal om nødvendigt justeres.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the

European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/373970/2020

EMEA/H/C/000316

Xeloda (capecitabin)

En oversigt over Xeloda, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Xeloda, og hvad anvendes det til?

Xeloda er et lægemiddel, der anvendes til behandling af:

tyktarmskræft. Xeloda anvendes alene eller sammen med andre kræftlægemidler til patienter, der

er opereret for tyktarmskræft i stadium III eller Dukes' stadium C

metastatisk tyktarmskræft (kræft i tyktarmen, der har bredt sig til andre dele af kroppen) Xeloda

anvendes alene eller sammen med andre kræftlægemidler

fremskreden mavekræft. Xeloda anvendes sammen med andre kræftlægemidler, herunder et

platinholdigt kræftlægemiddel såsom cisplatin

fremskreden eller metastatisk brystkræft (brystkræft, der er begyndt at brede sig til andre dele af

kroppen). Xeloda anvendes sammen med docetaxel (et andet kræftlægemiddel), hvis behandling

med antracykliner (en anden type kræftlægemidler) ikke har virket. Det kan desuden bruges

alene, når behandling med både antracycliner og taxaner (en anden type kræftlægemidler) ikke

virker, eller når yderligere behandling med antracycliner ikke er hensigtsmæssigt.

Xeloda indeholder det aktive stof capecitabin.

Hvordan anvendes Xeloda?

Xeloda bør kun ordineres af en læge med erfaring i brug af kræftlægemidler.

Inden behandlingen indledes, anbefales det, at patienterne undersøges for, om enzymet

dihydropyrimidin dehydrogenase (DPD) udøver sin funktion.

Xeloda leveres som tabletter (150 og 500 mg). Dosis afhænger af patientens højde og vægt og den

behandlede kræfttype. Xeloda-tabletter tages inden for 30 minutter efter et måltid. Tabletterne gives

to gange dagligt i 14 dage, efterfulgt af en 7-dages pause inden næste behandlingsforløb.

Behandlingen fortsættes i seks måneder efter tyktarmsoperationen. For andre kræftformers

vedkommende afbrydes behandlingen, hvis sygdommen forværres eller bivirkningerne er uacceptable.

Dosis skal tilpasses, hvis patienten har lever- eller nyresygdom, eller hvis der opstår bestemte

bivirkninger. Til patienter med delvis DPD-mangel kan det overvejes at anvende en lavere startdosis.

Xeloda (capecitabin)

EMA/373970/2020

Side 2/4

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Xeloda, kan du læse indlægssedlen eller kontakte

lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Xeloda?

Det aktive stof i Xeloda, capecitabin, er et cytotoksisk lægemiddel (dvs. det dræber celler, der deler sig

hurtigt, f.eks. kræftceller) og tilhører gruppen af antimetabolitter (stofskiftehæmmere). Capecitabin

omdannes i kroppen til lægemidlet fluoruracil, men omdannelsen sker i højere grad i svulstcellerne end

i normalt væv.

Fluoruracil ligner i høj grad pyrimidin. Pyrimidin er en del af cellernes genetiske materiale (DNA og

RNA). I kroppen indtager fluoruracil pyrimidinets plads og forstyrrer virkningen af de enzymer, der

medvirker ved dannelse af ny DNA. Derved hæmmes væksten af svulstcellerne, der til sidst dør.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Xeloda?

Tyktarmskræft

Med hensyn til tyktarmskræft har Xeloda anvendt alene, vist sig at være lige så effektivt som en

kombination af fluoruracil og folinsyre (et lægemiddel, der øger virkningen af fluoruracil) i et

hovedstudie, der omfattede 1.987 kræftopererede patienter. Ca. to tredjedele af de patienter, der fik

Xeloda eller kombinationen, var fortsat sygdomsfri i de 3,8 år, som studiet varede.

I et andet studie, der omfattede 1.886 opererede patienter, var Xeloda sammen med oxaliplatin (et

andet kræftlægemiddel) mere effektivt end kombinationen af fluoruracil og folinsyre. Patienter, der fik

Xeloda og oxaliplatin, havde 20 % lavere risiko for at få kræft igen eller at dø i forhold til patienter, der

fik fluoruracil og folinsyre.

Tyktarmskræft

Til behandling af metastatisk tyktarmskræft var Xeloda, anvendt alene, lige så effektivt som

kombinationen af fluoruracil og folinsyre i to studier, der omfattede 1.207 patienter. Sygdommen

udviste respons på behandlingen hos 19-25 % af de patienter, der blev behandlet med Xeloda,

sammenlignet med 12-15 % hos dem, der fik sammenligningskombinationen.

Xeloda er også blevet sammenlignet med kombinationen af fluoruracil og folinsyre, begge i

kombination med oxaliplatin, i to studier. Det første omfattede 2.035 patienter, der ikke tidligere

havde været behandlet, og det andet omfattede 627 patienter, hos hvem tidligere behandling med

irinotecan og et fluoropyrimidin (en gruppe kræftlægemidler, der omfatter fluoruracil) ikke havde

virket. Resultaterne viste, at når enten Xeloda eller fluoruracil og folinsyre blev givet sammen med

oxaliplatin, varede det gennemsnitligt otte måneder, før sygdommen forværredes hos ikke tidligere

behandlede patienter, og fem måneder hos patienter, hvis tidligere behandling ikke var lykkedes.

Mavekræft

Ved fremskreden mavekræft var Xeloda med cisplatin lige så effektivt som en kombination af

fluoruracil og cisplatin til at forhale sygdommen i et studie, hvori der indgik 316 patienter. Hos de

patienter, der fik Xeloda og cisplatin, gik der 5,6 måneder, uden at sygdommen skred frem, mens der

gik 5,0 måneder hos dem, der fik fluoruracil og cisplatin. Desuden viste resultaterne fra et studie, der

omfattede 1.002 patienter, at patienter, der fik kombinationsbehandling med Xeloda, overlevede i en

lige så lang periode som dem, der fik kombinationsbehandling med fluoruracil.

Xeloda (capecitabin)

EMA/373970/2020

Side 3/4

Brystcancer

Med hensyn til lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft var Xeloda, anvendt med docetaxel,

mere effektivt end docetaxel, anvendt alene, i et studie, der omfattede 511 kvinder. Hos patienter, der

fik Xeloda med docetaxel, varede det længere tid, inden sygdommen blev forværret sammenlignet

med patienter, der fik docetaxel alene (186 dage i forhold til 128 dage). To mindre studier (238

patienter) viste, at Xeloda var effektivt efter at behandlingen med taxaner og antracykliner ikke

virkede.

Hvilke risici er der forbundet med Xeloda?

De hyppigste bivirkninger ved Xeloda er diarré, kvalme, opkastning, mavesmerter, stomatitis (sår i

munden), palmar-plantar erythrodysæstesi (hånd-fodsyndrom, hudreaktion med udslæt og smerte på

hænder og fødder), træthed, svaghed, appetitløshed, problemer som følge af dannelse af blodpropper i

blodkarrene, hjerteproblemer og nyreproblemer hos patienter, der allerede har nedsat nyrefunktion.

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Xeloda fremgår af indlægssedlen.

Xeloda må ikke anvendes hos patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for capecitabin,

andre af indholdsstofferne eller over for fluoruracil. Xeloda må desuden ikke anvendes til følgende

grupper:

patienter, som har haft svære, uventede reaktioner mod behandling med fluoropyrimidin

patienter, det vides ingen DPD-enzymaktivitet har

gravide eller ammende kvinder

patienter med svær leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni (lavt antal hvide blodlegemer eller

blodplader i blodet)

patienter med svær lever- eller nyresygdom

patienter, der tager brivudin (et antiviralt lægemiddel til behandling af helvedesild eller

skoldkopper), eller som har taget det inden for de sidste 4 uger.

Hvorfor er Xeloda godkendt i EU?

Xeloda har vist sig effektivt til behandling af tyktarmskræft, mavekræft og brystkræft. Lægemidlets

sikkerhedsprofil anses for at være acceptabel. Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede

derfor, at fordelene ved Xeloda opvejer risiciene, og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Xeloda?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Xeloda.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Xeloda løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Xeloda vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Xeloda (capecitabin)

EMA/373970/2020

Side 4/4

Andre oplysninger om Xeloda

Xeloda fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 2. februar 2001.

Yderligere information om Xeloda findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Xeloda

Denne oversigt blev sidst ajourført i 06-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information