Xarelto

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

17-01-2020

Aktiv bestanddel:
rivaroxaban
Tilgængelig fra:
Bayer AG
ATC-kode:
B01AF01
INN (International Name):
rivaroxaban
Terapeutisk gruppe:
Antitrombotiske midler
Terapeutisk område:
Artroplastik, Udskiftning, Venøs Tromboemboli
Terapeutiske indikationer:
Xarelto, co-gives sammen med acetylsalicylsyre (ASA) alene eller sammen med ASA plus clopidogrel eller ticlopidin, der er indiceret til forebyggelse af atherothrombotic hændelser hos voksne patienter efter en akut koronar syndrom (ACS) med forhøjet kardiale biomarkører. Xarelto, co-administered with acetylsalicylic acid (ASA), is indicated for the prevention of atherothrombotic events in adult patients with coronary artery disease (CAD) or symptomatic peripheral artery disease (PAD) at high risk of ischaemic events. Forebyggelse af venøs tromboembolisme (VTE) hos voksne patienter, der gennemgår valgfri hofte- eller knæskifteoperation. Behandling af dyb venøs trombose (DVT) og lungeemboli (PE), og forebyggelse af recidiverende DVT og PE i voksne. AdultsPrevention of stroke and systemic embolism in adult patients with non-valvular atrial fibrillation with one or more risk factors, such as congestive heart failure, hypertension, age ≥ 75 years, diabetes mellitus, prior stroke or transient ischaemic attack. Paedi
Produkt oversigt:
Revision: 33
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000944
Autorisation dato:
2008-09-30
EMEA kode:
EMEA/H/C/000944

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

02-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

17-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

17-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

17-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

17-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

02-02-2021

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Xarelto 2,5 mg filmovertrukne tabletter

rivaroxaban

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Xarelto

Sådan skal du tage Xarelto

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Du får Xarelto, da

du har fået stillet diagnosen akut koronarsyndrom (en samlet betegnelse for akut opstået

hjertesygdom som hjerteanfald og ustabil angina pectoris, som giver alvorlige smerter i

brystet), og da du har en unomal stigning i visse blodprøveresultater med relevans for

hjertet.

Hos voksne nedsætter Xarelto risikoen for at få endnu et hjerteanfald og for at dø af

hjerte- og karsygdom.

Du vil ikke få Xarelto alene. Din læge vil også fortælle dig, at du enten skal tage:

acetylsalicylsyre eller

acetylsalicylsyre plus clopidogrel eller ticlopidin.

eller

du har fået stillet diagnosen høj risiko for at få en blodprop på grund af

koronararteriesygdom eller perifer arteriesygdom, som giver dig symptomer.

Hos voksne nedsætter Xarelto risikoen for at få blodpropper (aterotrombotiske

hændelser).

Du vil ikke få Xarelto alene. Din læge vil også fortælle dig, at du skal tage

acetylsalicylsyre.

Xarelto indeholder det aktive stof rivaroxaban, og det tilhører en gruppe medicin, der kaldes

antitrombotika. Det fungerer ved at blokere en blodstørkningsfaktor i blodet (faktor Xa) og nedsætter

således blodets tendens til at klumpe sig sammen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Xarelto

Tag ikke Xarelto

hvis du er allergisk over for rivaroxaban eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xarelto (angivet i

punkt 6).

hvis du bløder kraftigt

hvis du har en sygdom eller tilstand i et af kroppens organer, som øger risikoen for alvorlig

blødning (f.eks. mavesår, hjerneskade eller -blødning, nylig operation i hjernen eller øjnene)

hvis du tager medicin for at hindre blodpropper (f.eks. warfarin, dabigatran, apixaban eller

heparin), bortset fra når du skifter blodfortyndende behandling, eller hvis du får heparin gennem

et vene- eller arteriekateter for at holde det åbent

hvis du får et akut koronarsyndrom og tidligere har haft en blødning eller blodprop i hjernen

(slagtilfælde)

hvis du har en koronararteriesygdom eller perifer arteriesygdom eller tidligere havde en

hjerneblødning (apopleksi), eller hvor der var en blokering af de små arterier, der forsyner

hjernens dybtliggende væv med blod (lakunær apopleksi), eller hvis du havde en blodprop i

hjernen (iskæmisk,ikke-lakunær apopleksi) inden for den sidste måned

hvis du har en leversygdom, der medfører øget risiko for blødning

hvis du er gravid eller ammer.

Lad være med at tage Xarelto, og fortæl det til din læge

, hvis noget af overstående gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Xarelto.

Xarelto må ikke anvendes sammen med visse andre lægemidler, der nedsætter blodets evne til at

størkne, f.eks. prasugrel eller ticagrelor. Du må dog gerne tage acetylsalicylsyre og

clopidogrel/ticlopidin.

Vær ekstra forsigtig med at tage Xarelto

hvis du har øget risiko for blødning, som f.eks. i følgende situationer:

svær nyresygdom, da din nyrefunktion kan påvirke den mængde lægemiddel, der virker i

kroppen

hvis du tager anden medicin for at forebygge blodpropper (f.eks. warfarin, dabigatran,

apixaban eller heparin), når du skifter blodfortyndende behandling, eller hvis du får heparin

gennem et vene- eller arteriekateter for at holde det åbent (se punktet "Brug af anden medicin

sammen med Xarelto")

blødningsforstyrrelser

meget højt blodtryk, som ikke er reguleret med medicin

sygdomme i mave eller tarm, der kan give blødninger, f.eks. betændelse i tarmene eller i

maven eller irritation i spiserøret f.eks. på grund af sure opstød (sygdom, hvor mavesyren

kommer op i spiserøret)

et problem med blodkarrene bagerst i øjnene (

retinopati

en lungesygdom, hvor dine bronkier er udvidede og fyldt med pus (

bronkiektase

), eller du

tidligere har haft blødning fra lungerne

du er over 75 år

du vejer 60 kg eller derunder

du har koronararteriesygdom med alvorlig symptomatisk hjertesvigt

hvis du har en kunstig hjerteklap.

hvis du ved, at du har en sygdom, der hedder antifosfolipidsyndrom (en forstyrrelse i

immunsystemet, der giver øget risiko for blodpropper), skal du sige det til lægen, som vil

vurdere, om behandlingen skal ændres.

Hvis en eller flere af disse betingelser gælder for dig, skal du fortælle det til lægen

, før du tager

Xarelto. Lægen vil beslutte, om du skal behandles med dette lægemiddel, og om du skal holdes under

nøje observation.

Hvis du skal opereres

er det yderst vigtigt, at du tager Xarelto før og efter operationen på præcist de tidspunkter, som

lægen har angivet.

Hvis du i forbindelse med din operation får indsat et kateter eller får en injektion i rygmarven

(f.eks. epidural eller spinal bedøvelse eller smertelindring):

er det meget vigtigt, at du tager Xarelto før og efter injektionen eller fjernelsen af katetret

på præcist det tidspunkt, som lægen har fortalt dig

skal du straks fortælle det til lægen, hvis du bliver følelsesløs eller svag i dine ben, eller

hvis du får afførings- eller vandladningsproblemer, når bedøvelsen er afsluttet; du skal

straks behandles for dette.

Børn og unge

Xarelto anbefales

ikke til børn og unge under 18 år

. Der findes ikke tilstrækkelige oplysninger om

anvendelse til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Xarelto

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt

anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt

på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Hvis du tager

visse former for medicin mod svampeinfektioner (f.eks. fluconazol, itraconazol,

voriconazol, posaconazol), medmindre de kun smøres på huden

ketoconazoltabletter (bruges til at behandle Cushings syndrom – når kroppen producerer

for meget kortisol)

visse former for medicin mod baterieinfektioner (f.eks. clarithromycin, erythromycin)

visse former for virushæmmende medicin mod HIV/AIDS (f.eks. ritonavir)

anden medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. enoxaparin, clopidogrel eller

vitamin-K-antagonister som f.eks. warfarin og acenocumarol, prasugrel og ticagrelor (se

punktet ”Advarsler og forsigtighedsregler”))

betændelseshæmmende og smertestillende medicin (f.eks. naproxen eller

acetylsalicylsyre)

dronedaron, et lægemiddel, der bruges til behandling af unormal hjerterytme

visse former for medicin til behandling af depression (selektive serotonin

genoptagelseshæmmere (SSRI-præparater) eller serotonin-

/noradrenalingenoptagelseshæmmere (SNRI-præparater).

Hvis du tager et eller flere af disse lægemidler, skal du fortælle det til lægen

, før du tager

Xarelto, da Xareltos virkning kan blive forstærket. Lægen vil beslutte, om du skal behandles

med dette lægemiddel, og om du skal holdes under nøje observation.

Hvis din læge tror, at du har øget risiko for at få mavesår, kan han eller hun også ordinere

forebyggende behandling.

Hvis du tager

visse former for medicin til behandling af epilepsi (phenytoin, carbamazepin,

phenobarbital)

perikon (

Hypericum perforatum

), et naturlægemiddel mod depression

rifampicin, et antibiotikum.

Hvis du tager et eller flere af disse lægemidler, skal du fortælle det til lægen

, før du tager

Xarelto, da Xareltos virkning kan blive nedsat. Lægen vil beslutte, om du skal behandles med

Xarelto, og om du skal overvåges nøje.

Graviditet og amning

Tag ikke Xarelto, hvis du er gravid eller ammer. Hvis der er mulighed for, at du kan blive gravid, skal

du bruge effektiv prævention, mens du tager dette lægemiddel. Hvis du bliver gravid, mens du tager

Xarelto, skal du fortælle det til lægen med det samme. Lægen vil så afgøre det videre

behandlingsforløb.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xarelto kan medføre svimmelhed (almindelig bivirkning) eller besvimelse (ikke almindelig

bivirkning) (se punkt 4 "Bivirkninger"). Du må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis du

oplever disse symptomer.

Xarelto indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det

væsentlige natrium-fri.

3.

Sådan skal du tage Xarelto

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Dosis

Den anbefalede dosis er én 2,5 mg tablet to gange dagligt.

Tag tabletterne på omtrent samme tidspunkt

hver dag (for eksempel én tablet om morgenen og én om aftenen). Dette lægemiddel kan tages

sammen med eller uden mad.

Hvis du har problemer med at sluge tabletten hel, skal du tale med din læge om andre måder at tage

Xarelto på. Tabletten kan knuses og blandes med vand eller æblemos, umiddelbart før du tager den.

Hvis det er nødvendigt, kan du også få den knuste Xarelto-tablet via en mavesonde.

Du vil ikke få Xarelto alene.

Din læge vil også fortælle dig, at du skal tage acetylsalicylsyre. Hvis du får Xarelto efter et akut

koronarsyndrom, kan din læge fortælle dig, at du også skal tage clopidogrel eller ticlopidin.

Din læge vil fortælle dig, hvor meget du skal tage af disse (normalt mellem 75 og 100 mg

acetylsalicylsyre dagligt eller en daglig dosis på 75 til 100 mg acetylsalicylsyre plus en daglig dosis af

enten 75 mg clopidogrel eller en daglig standarddosis af ticlopidin).

Hvornår skal du begynde at tage Xarelto?

Behandlingen med Xarelto efter et akut koronarsyndrom skal starte så hurtigt som muligt efter

stabilisering af det akutte koronarsyndrom, tidligst 24 timer efter indlæggelse på hospitalet og på det

tidspunkt, hvor parenteral (via injektion) antikoagulationsbehandling normalt ville blive stoppet.

Din læge vil fortælle dig, hvornår du skal begynde behandlingen med Xarelto, hvis du er blevet

diagnosticeret med koronararteriesygdom eller perifer arteriesygdom.

Din læge vil fortælle dig, hvor lang tid du skal fortsætte behandlingen.

Hvis du har taget for meget Xarelto

Kontakt lægen øjeblikkeligt, hvis du har taget for mange Xarelto-tabletter. Hvis du tager for meget

Xarelto, øges risikoen for blødning.

Hvis du har glemt at tage Xarelto

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer en dosis, skal

du tage den næste dosis til sædvanlig tid.

Hvis du holder op med at tage Xarelto

Tag Xarelto regelmæssigt og så længe, som din læge ordinerer det til dig.

Du må ikke holde op med at tage Xarelto uden først at have talt med din læge. Hvis du holder op med

at tage dette lægemiddel, kan det øge risikoen for, at du får endnu et hjerteanfald eller slagtilfælde,

eller for, at du dør af en sygdom med relation til dit hjerte eller dine blodkar.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Som det er tilfældet med lignende medicin (blodpropsforebyggende medicin), kan Xarelto medføre

blødninger, der muligvis kan være livstruende. Voldsom blødning kan medføre et pludseligt

blodtryksfald (shock). I nogle tilfælde er disse blødninger ikke umiddelbart synlige.

Bivirkninger, der kan være tegn på blødning

Fortæl det øjeblikkeligt til lægen,

hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger:

langvarig eller kraftig blødning

usædvanlig svaghed, træthed, bleghed, svimmelhed, hovedpine, uforklarlig hævelse, åndenød,

brystsmerter eller angina pectoris, da det kan være tegn på blødning.

Lægen kan beslutte at holde dig under nøje observation eller ændre din behandling.

Bivirkninger, der kan være tegn på alvorlige hudreaktioner

Fortæl det øjeblikkeligt til lægen,

hvis du oplever hudreaktioner som f.eks.:

kraftigt hududslæt, der breder sig, blisterdannelse eller læsioner af slimhinden, f.eks. i munden

eller øjnene (Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse). Hyppigheden af denne

bivirkning er meget sjælden (op til 1 ud af 10.000).

en bivirkning, som giver udslæt, feber, betændelse i de indre organer, hæmatologiske

unormaliteter og systemisk sygdom (DRESS syndrom). Hyppigheden af denne bivirkning er

meget sjælden (op til 1 ud af 10.000)

Bivirkninger, der kan være tegn på alvorlige allergiske reaktioner

Fortæl det øjeblikkeligt til lægen,

hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger:

hævelse af ansigt, læber, mund, tunge eller hals, synkebesvær, nældefeber og åndedrætsbesvær,

pludseligt blodtryksfald. Hyppighederne af disse bivirkninger er meget sjældne (anafylaktiske

reaktioner, herunder anafylaktisk shock, kan påvirke op til 1 ud af 10.000 behandlede) og ikke

almindelige (angioødem og allergisk ødem, kan påvirke op til 1 ud af 100 behandlede).

Samlet liste over bivirkninger

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede)

nedsat antal røde blodlegemer, hvilket kan medføre bleghed og svaghed eller åndenød

blødning i maven eller tarmen, blødning i nyrer, urinveje og kønsorganer (herunder blod i

urinen og kraftig menstruationsblødning), næseblødning, blødning fra gummerne

blødning i øjet (herunder blødning fra bindehinden, det hvide i øjet)

blodansamling i væv eller hulrum i kroppen (hæmatom, blå mærker)

ophostning af blod

blødning fra huden eller under huden

blødning efter operation

sivning af blod eller væske fra operationssår

hævede arme og ben

smerter i arme og ben

nedsat nyrefunktion (kan ses i blodprøver)

feber

mavesmerter, fordøjelsesbesvær, kvalme og opkastning, forstoppelse, diaré

lavt blodtryk (symptomerne kan være svimmelhed eller besvimelse, når man rejser sig)

manglende kræfter og energi (svaghed, træthed), hovedpine, svimmelhed

udslæt, kløe

stigning i visse leverenzymer påvist ved blodprøver.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede)

blødning i hjernen eller i kraniet

blødning i led, så der opstår smerter og hævelse

nedsat antal blodplader (trombocytopeni). Blodpladerne hjælper med at stoppe blødning

allergiske reaktioner, herunder allergiske hudreaktioner

nedsat leverfunktion (kan ses i blodprøver)

stigning i bilirubin, visse bugspytkirtel- og leverenzymer eller antal blodplader påvist ved

blodprøver.

besvimelse

utilpashed

hurtigere puls

mundtørhed

nældefeber

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)

blødning i en muskel

galdeophobning (kolestase), leverbetændelse, herunder skadelig virkning på leverceller

(betændelse i leveren og leverskade)

gulfarvning af huden og øjnene (gulsot)

lokal hævelse

blodansamling (hæmatom) i lysken på grund af komplikationer i forbindelse med en

undersøgelse af hjertet, hvor et kateter bliver ført ind gennem en blodåre i benet

(pseudoaneurisme).

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

nyresvigt efter en alvorlig blødning.

øget tryk i muskler i ben eller arme efter en blødning, hvilket kan medføre smerter, hævelse,

ændret følelse, følelsesløshed eller lammelse (kompartmentsyndrom efter en blødning)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter "EXP" og på det enkelte

blisterark eller plastbeholderen efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringsbetingelser for dette lægemiddel.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xarelto indeholder:

Aktivt stof: rivaroxaban. Hver tablet indeholder 2,5 mg rivaroxaban.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose, natriumcroscarmellose, lactosemonohydrat,

hypromellose 2910, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat. Se punkt 2 ”Xarelto indeholder

lactose og natrium”.

Filmovertræk af tablet: macrogol 3350, hypromellose 2910, titandioxid (E 171), gul jernoxid

(E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Xarelto 2,5 mg filmovertrukne tabletter er lysegule, runde, bikonvekse og mærket med et Bayer-kors

på den ene side og "2,5" samt en trekant på den anden side.

De fås

i blisterpakninger i æsker med 14, 20, 28, 30, 56, 60, 98, 168 eller 196 filmovertrukne tabletter

eller

i enkeltdosisblisterpakninger i æsker med 10 × 1 eller 100 × 1, eller

i multipakker med 10 æsker, der hver indeholder 10 x 1 filmovertrukne tabletter eller

i plastbeholdere med 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer AG

51368 Leverkusen

Tyskland

Fremstiller

Fremstilleren kan identificeres ved hjælp af batchnummeret, der er trykt på æskens sideflap og på hver

blisterpakning eller plastbeholder:

Hvis det første og andet tegn er BX, er fremstilleren

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Tyskland

Hvis det første og andet tegn er IT, er fremstilleren

Bayer HealthCare Manufacturing Srl.

Via delle Groane, 126

20024 Garbagnate Milanese

Italien

Hvis det første og andet tegn er BT, er fremstilleren

Bayer Bitterfeld GmbH

Ortsteil Greppin, Salegaster Chaussee 1

06803 Bitterfeld-Wolfen

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België / Belgique / Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Lietuva

UAB Bayer

Tel: +370-5-233 68 68

България

Байер България ЕООД

Тел: +359-(0)2-424 72 80

Luxembourg / Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420-266 101 111

Magyarország

Bayer Hungária KFT

Tel: +36-1-487 4100

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45-4523 5000

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tel: +356-21 44 62 05

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49-(0)214-30 513 48

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31–(0)297-28 06 66

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372-655 85 65

Norge

Bayer AS

Tlf: +47-23 13 05 00

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ:

+30-210-618 75 00

Österreich

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Tel: +43-(0)1-711 460

España

Bayer Hispania S.L.

Tel: +34-93-495 65 00

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +48-22-572 35 00

France

Bayer HealthCare

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Portugal

Bayer Portugal, Lda.

Tel: +351-21-416 42 00

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

România

SC Bayer SRL

Tel: +40-(0)21-528 59 00

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353-(0)1-2999 313

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel: +386-(0)1-58 14 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354-540 80 00

Slovenská republika

Bayer, spol. s r.o.

Tel: +421-(0)2-59 21 31 11

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39-02-3978 1

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel: +358-(0)20-78521

Κύπρος

NOVAGEM Limited

Τηλ: +357-22-48 38 58

Sverige

Bayer AB

Tel: +46-(0)8-580 223 00

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371-67 84 55 63

United Kingdom

Bayer plc

Tel: +44-(0)118 206 3000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Xarelto 2,5 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 2,5 mg rivaroxaban.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukken tablet indeholder 33,92 mg lactose (som monohydrat), se pkt. 4.4.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet)

Lysegule, runde bikonvekse tabletter (6 mm diameter, 9 mm krumningsradius) mærket med et Bayer-

kors på den ene side og "2,5" samt en trekant på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Xarelto, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA) eller med ASA og clopidogrel eller ticlopidin, er

indiceret til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter efter et akut

koronarsyndrom (AKS) med forhøjede hjertemarkører (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.1).

Xarelto, i kombination med acetylsalicylsyre (ASA) er indiceret til forebyggelse af aterotrombotiske

hændelser hos voksne patienter med koronararteriesygdom (CAD) eller symptomatisk perifer

arteriesygdom (PAD) med høj risiko for iskæmiske hændelser.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede dosis er 2,5 mg to gange dagligt.

Akut koronarsyndrom (AKS)

Patienter, der tager Xarelto 2,5 mg to gange dagligt, bør også tage en daglig dosis på 75 - 100 mg ASA

eller en daglig dosis af 75 - 100 mg ASA i tillæg til enten en daglig dosis på 75 mg clopidogrel eller en

daglig standarddosis af ticlopidin.

Behandlingen af den enkelte patient bør evalueres regelmæssigt, idet risikoen for iskæmiske hændelser

holdes op mod risikoen for blødninger. Ved forlængelse af behandlingen ud over 12 måneder skal der

foretages en vurdering af den enkelte patient, da erfaring med behandling op til 24 måneder er

begrænset (se pkt. 5.1).

Behandling med Xarelto bør startes snarest muligt efter stabilisering af AKShændelsen (herunder

revaskularisationsprocedurer), tidligst 24 timer efter indlæggelse på hospitalet og på det tidspunkt,

hvor parenteral antikoagulationsbehandling normalt ville blive seponeret.

Koronararteriesygdom (CAD) /perifer arteriesygdom (PAD)

Patienter, der tager Xarelto 2,5 mg to gange dagligt, bør også tage en daglig dosis af 75 - 100 mg

ASA.

Behandlingsvarigheden skal bestemmes for hver enkelt patient baseret på regelmæssige evalueringer,

og risikoen for trombotiske hændelser versus blødningsrisikoen skal overvejes.

Hos patienter med en akut trombotisk hændelse eller et vaskulært indgreb og et behov for dobbelt

antitrombotisk behandling, skal den fortsatte behandling med Xarelto 2,5 mg to gange dagligt

evalueres, afhængigt af hændelsestypen eller indgrebet og det antitrombotiske program. Xareltos

sikkerhed og virkning ved 2,5 mg to gange dagligt i kombination med ASA plus clopidogrel/ticlopidin

er kun blevet undersøgt hos patienter med nyligt AKS (se pkt. 4.1). Dobbelt antitrombotisk behandling

er ikke blevet undersøgt i kombination med Xarelto 2,5 mg to gange dagligt hos patienter med

koronararteriesygdom (CAD) /perifer arteriesygdom (PAD) (se pkt. 4.4 og 5.1).

Hvis en dosis springes over, skal patienten fortsætte med den regelmæssige dosis som anbefalet på det

næste skemalagte tidspunkt. Der må ikke tages en dobbeltdosis som erstatning for en manglende dosis.

Skift fra vitamin-K-antagonister (VKA) til Xarelto

Ved skift af patienter fra VKA til Xarelto kan der optræde en falsk stigning i International Normalised

Ratio (INR)-værdien efter indtagelse af Xarelto. INR er ikke et pålideligt mål for Xareltos

antikoagulerende aktivitet og bør derfor ikke benyttes (se pkt. 4.5).

Skift fra Xarelto til vitamin-K-antagonister (VKA)

Der er risiko for utilstrækkelig antikoagulation under skiftet fra Xarelto til VKA. Tilstrækkelig,

kontinuerlig antikoagulation skal sikres under skift fra et antikoagulans til et andet. Det skal

bemærkes, at Xarelto kan medføre forhøjet INR.

Hos patienter, der skifter fra Xarelto til VKA, skal VKA gives sideløbende, indtil INR ≥ 2,0. I de

første to dage af skifteperioden skal standard-initialdosis af VKA benyttes, hvorefter VKA doseres ud

fra INR--målinger. I den periode, hvor patienten tager både Xarelto og VKA, bør INR tidligst måles

24 timer efter den seneste dosis Xarelto, men før den næste dosis. 24 timer efter seponering af Xarelto

er det atter muligt at foretage pålidelige INR-målinger (se pkt. 4.5 og 5.2).

Skift fra parenterale antikoagulantia til Xarelto

For patienter, der aktuelt tager et parenteralt antikoagulans, skal det parenterale antikoagulans

seponeres og Xarelto startes op 0 - 2 timer før det tidspunkt, hvor den næste planlagte administration

af det parenterale lægemiddel (f.eks. lavmolekylært heparin) skulle have fundet sted, eller på

tidspunktet for seponering af et kontinuerligt administreret parenteralt lægemiddel (f.eks. intravenøs

ufraktioneret heparin).

Skift fra Xarelto til parenterale antikoagulantia

Første dosis af det parenterale antikoagulans administreres på tidspunktet for næste planlagte

administration af Xarelto.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Der foreligger begrænsede kliniske data for patienter med svært nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance 15 - 29 ml/min), og disse data indikerer, at plasmakoncentrationerne af

rivaroxaban stiger signifikant hos denne patientgruppe. Xarelto skal derfor anvendes med forsigtighed

hos disse patienter. Xarelto bør ikke anvendes til patienter med kreatininclearance < 15 ml/min (se

pkt. 4.4 og 5.2).

Der kræves ingen dosisjustering hos patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatinclearance 50 -

80 ml/min) eller moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 30 - 49 ml/min) (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Xarelto er kontraindiceret hos patienter med leversygdom, der er forbundet med koagulationsdefekt og

en klinisk relevant blødningsrisiko, herunder cirrosepatienter med Child-Pugh B og C (se pkt. 4.3 og

5.2).

Ældre population

Ingen dosisjustering (se pkt. 4.4 og 5.2)

Stigende alder kan øge blødningsrisikoen (se pkt. 4.4).

Legemsvægt

Ingen dosisjustering (se pkt. 4.4 og 5.2)

Køn

Ingen dosisjustering (se pkt. 5.2)

Pædiatrisk population

Xareltos sikkerhed og virkning hos børn fra 0 til 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data, og

derfor bør Xarelto ikke anvendes til børn eller unge under 18 år.

Administration

Xarelto er til oral anvendelse.

Tabletterne kan tages sammen med eller uden mad (se pkt. 4.5 og 5.2).

Hos patienter, der ikke er i stand til at sluge hele tabletter, kan Xarelto administreres oralt ved at knuse

tabletten og blande den med vand eller æblemos umiddelbart før indtagelse.

Den knuste Xarelto-tablet kan også gives via en mavesonde, når det er blevet bekræftet, at sonden er

placeret korrekt. Den knuste tablet bør administreres i en smule vand via en mavesonde, hvorefter

sonden skylles med vand (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Aktiv, klinisk signifikant blødning.

Læsion eller tilstand, hvis den betragtes som værende af betydelig risiko for svær blødning. Dette kan

omfatte nuværende eller nylige ulcerationer i mave-tarm-kanalen, tilstedeværelse af maligne tumorer

med høj blødningsrisiko, nylige cerebrale eller spinale skader, nyligt gennemgået hjerne-, spinal- eller

øjenkirurgi, nylig intrakraniel blødning, kendte og mistænkte øsofagusvaricer, arteriovenøse

misdannelser, vaskulære aneurismer eller større intraspinale eller intracerebrale vaskulære

abnormiteter.

Samtidig behandling med andre antikoagulantia, f.eks. ufraktioneret heparin (UFH), lavmolekylære

hepariner (enoxaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia

(warfarin, dabigatranetexilat, apixaban etc.), bortset fra i de specifikke tilfælde, hvor der skiftes

antikoagulantionsbehandling (se pkt. 4.2), eller når UFH gives i doser, der er nødvendige for at holde

et centralt vene- eller arteriekateter åbent (se pkt. 4.5).

Samtidig behandling af AKS med antitrombotisk medicin hos patienter med forudgående apopleksi

eller forbigående iskæmisk anfald (TIA) (se pkt. 4.4).

Samtidig behandling af koronararteriesygdom (CAD) /perifer arteriesygdom (PAD) med ASA hos

patienter med tidligere hæmoragisk eller lakunær apopleksi, eller enhver form for apopleksi inden for

en måned (se pkt. 4.4).

Leversygdom, der er forbundet med koagulationsdefekt og en klinisk relevant blødningsrisiko,

herunder cirrosepatienter med Child-Pugh B og C (se pkt. 5.2).

Graviditet og amning (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hos patienter med akut koronarsyndrom (AKS) er virkningen af og sikkerheden af Xarelto ved 2,5

mg undersøgt i kombination med de antitrombotiske stoffer ASA alene eller ASA plus

clopidogrel/ticlopidin. Behandling i kombination med andre antitrombotiske stoffer, f.eks. prasugrel

eller ticagrelor, er ikke undersøgt og anbefales derfor ikke.

Hos patienter med en høj risiko for iskæmiske hændelser med koronararteriesygdom (CAD) /perifer

arteriesygdom (PAD) er Xareltos virkning og sikkerhed ved 2,5 mg kun blevet undersøgt i

kombination med ASA.

Sædvanlig klinisk antikoagulationsovervågning anbefales i hele behandlingsperioden.

Blødningsrisiko

Som ved andre antikoagulantia bør patienter, som får Xarelto, overvåges nøje for tegn på blødning. I

tilfælde med øget risiko for blødning bør Xarelto anvendes med forsigtighed. Behandlingen med

Xarelto bør afbrydes, hvis der opstår svær blødning (se pkt. 4.9).

I kliniske studier sås slimhindeblødninger (f.eks. blødning fra næse, tandkød, mave-tarm-kanalen,

genitalier og urinveje, herunder unormal blødning fra skeden eller øget menstruationsblødning) og

anæmi hyppigere under langtidsbehandling med rivaroxaban i tillæg til enkelt eller dobbelt

antitrombotisk behandling. Derfor kan det, hvis det skønnes nødvendigt, være af værdi ud over den

kliniske overvågning at undersøge hæmoglobin/hæmatokrit for at konstatere okkult blødning og

kvantificere den kliniske relevans af synlig blødning.

Flere patientgrupper har, som beskrevet nedenfor, øget risiko for blødning. Derfor skal brugen af

Xarelto i kombination med dobbelt antitrombotisk behandling hos patienter med en kendt øget risiko

for blødning opvejes mod fordelen med hensyn til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser.

Desuden skal disse patienter omhyggeligt overvåges for tegn og symptomer på

blødningskomplikationer og anæmi efter indledning af behandlingen (se pkt. 4.8).

Ethvert fald i hæmoglobin eller blodtryk bør medføre søgning efter blødningskilde.

Selvom behandling med rivaroxaban ikke kræver rutinemæssig monitorering af eksponeringen, kan

bestemmelse af rivaroxaban-niveauerne med en kalibreret kvantitativ test for anti-faktor Xa være

anvendelig i specielle situationer, hvor kendskab til eksponeringen for rivaroxaban kan være en støtte

for kliniske beslutninger, f.eks. ved overdosering og akut kirurgi (se pkt. 5.1 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) kan

plasmakoncentrationerne af rivaroxaban være signifikant forhøjet (i gennemsnit 1,6 gange), hvilket

kan medføre en øget blødningsrisiko. Xarelto skal bruges med forsigtighed til patienter med en

kreatininclearance på 15 - 29 ml/min. Xarelto bør ikke anvendes til patienter med kreatininclearance

< 15 ml/min (se pkt. 4.2 og 5.2).

Xarelto anvendes med forsigtighed hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

30 - 49 ml/min), der samtidig får andre lægemidler, som øger plasmakoncentrationen af rivaroxaban

(se pkt. 4.5)

Interaktion med andre lægemidler

Xarelto bør ikke anvendes til patienter, der får samtidig systemisk behandling med azolantimykotika

(som f.eks. ketoconazol, itraconazol, voriconazol og posaconazol) eller hiv-proteasehæmmere (f.eks.

ritonavir). Disse aktive stoffer er stærke hæmmere af både CYP3A4 og P-gp, og kan derfor øge

rivaroxabans plasmakoncentrationer til et klinisk relevant niveau (i gennemsnit 2,6 gange), hvilket kan

resultere i en øget blødningsrisiko (se pkt. 4.5).

Der skal udvises forsigtighed, hvis patienten samtidig bliver behandlet med lægemidler, der påvirker

hæmostasen, f.eks. non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID), acetylsalicylsyre (ASA) og

trombocytaggregationshæmmere eller selektive serotoninreuptake-hæmmere (SSRI-præparater) og

serotonin-/noradrenalinreuptake-hæmmere (SNRI-præparater). Hos patienter, der har risiko for at få

gastrointestinal ulceration, bør passende profylakse overvejes (se pkt. 4.5 og pkt. 5.1).

Patienter i behandling med Xarelto og ASA eller med Xarelto og ASA plus clopidogrel/ticlopidin bør

kun få samtidig behandling med NSAID, hvis fordelen opvejer blødningsrisikoen.

Andre risikofaktorer for blødning

Som ved andre antitrombotika anbefales rivaroxaban ikke til patienter med øget blødningsrisiko, f.eks.

i tilfælde af:

medfødte eller erhvervede blødningsforstyrrelser

ukontrolleret, svær arteriel hypertension

anden gastrointestinal sygdom uden aktiv ulceration, der potentielt kan medføre

blødningskomplikationer (f.eks. inflammatorisk tarmsygdom, øsofagitis, gastritis og

gastroøsofageal refluks)

vaskulær retinopati

bronkiektase eller lungeblødning i anamnesen

Det bør anvendes med forsigtighed hos patienter med akut koronarsyndrom

(

AKS) og patienter med

koronararteriesygdom (CAD) /perifer arteriesygdom (PAD):

≥ 75 år, hvis det administreres i kombination med ASA eller med ASA og clopidogrel eller

ticlopidin. Benefit/risk-forholdet for behandlingen skal vurderes individuelt regelmæssigt.

som har en lavere kropsvægt (< 60 kg), hvis det administreres i kombination med ASA alene

eller med ASA og clopidogrel eller ticlopidin.

CAD patienter med alvorlig symptomatisk hjertesvigt. Data fra studier indikerer, at disse

patienter kan have mindre gavn af behandling med rivaroxaban (se pkt. 5.1).

Patienter med kunstige hjerteklapper

Rivaroxaban bør ikke anvendes til tromboseprofylakse hos patienter, der for nyligt har gennemgået

transkateterbaseret hjerteklapudskiftning (transcatheter aortic valve replacement, TAVR). Sikkerheden

og virkningen af Xarelto er ikke undersøgt hos patienter med kunstige hjerteklapper. Der foreligger

derfor ingen data, der kan dokumentere, at Xarelto giver tilstrækkelig antikoagulation for denne

patientpopulation. Behandling med Xarelto frarådes for disse patienter.

Patienter med antifosfolipidsyndrom

Direkte virkende orale antikoagulantia (DOAK), herunder rivaroxaban, anbefales ikke til patienter

med tidligere trombose, som er diagnosticerede med antifosfolipidsyndrom. Navnlig for patienter, der

er tredobbelt positive (for lupus antikoagulans, anticardiolipin-antistoffer og anti-beta 2-glykoprotein

I-antistoffer), kan behandling med DOAK være forbundet med øget forekomst af recidiverende

trombotiske hændelser i forhold til behandling med vitamin K-antagonister.

Patienter med forudgående apopleksi og/eller TIA

Patienter med akut koronarsyndrom (AKS)

Xarelto 2,5 mg er kontraindiceret til behandling af AKS hos patienter med forudgående apopleksi eller

TIA (se pkt. 4.3). Få AKS-patienter med forudgående apopleksi eller TIA er blevet undersøgt, men de

begrænsede tilgængelige data for virkning indikerer, at disse patienter ikke drager fordel af

behandlingen.

Patienter med koronararteriesygdom (CAD) /perifer arteriesygdom (PAD)

CAD/PAD-patienter med tidligere hæmoragisk eller lakunær apopleksi, eller iskæmisk, ikke-lakunær

apopleksi inden for den sidste måned blev ikke undersøgt (se pkt. 4.3).

Spinal/epiduralanæstesi eller -punktur

I forbindelse med neuraksial anæstesi (spinal/epiduralanæstesi) eller spinal/epiduralpunktur har

patienter, som får antitrombotika til forebyggelse af tromboemboliske komplikationer, risiko for at

udvikle epiduralt eller spinalt hæmatom, hvilket kan føre til langvarig eller permanent paralyse.

Risikoen for disse hændelser kan stige ved postoperativ brug af permanent epiduralkateter eller

samtidig brug af lægemidler, der påvirker hæmostasen. Risikoen kan også stige ved traumatisk eller

gentagen epidural- eller spinalpunktur. Patienten skal overvåges hyppigt for symptomer på

neurologisk svækkelse (f.eks. følelsesløshed eller svaghed i benene og afførings- eller

vandladningsforstyrrelser). Hvis der bemærkes neurologisk svækkelse, skal der øjeblikkeligt stilles en

diagnose og iværksættes behandling. Før neuraksial intervention skal lægen afveje de mulige fordele

med risikoen hos patienter, der får antikoagulantia, og hos patienter, der skal have antikoagulantia til

tromboprofylakse. Der er ingen klinisk erfaring med anvendelse af 2,5 mg Xarelto sammen med ASA

alene eller sammen med ASA og clopidogrel eller triclopidin i disse situationer.

For at reducere den potentielle blødningsrisiko ved neuraksial (epidural/spinal) anæstesi eller

spinalpunktur hos patienter i behandling med rivaroxaban bør rivaroxabans farmakokinetiske profil

tages i betragtning. Det er bedst at indsætte eller fjerne et epiduralkateter eller udføre lumbalpunktur,

når den antikoagulerende virkning af rivaroxaban vurderes til at være lav (se pkt. 5.2). Det vides

imidlertid ikke, præcist hvornår en tilstrækkelig lav antikoagulerende virkning nås hos den enkelte

patient.

Trombocytfunktionshæmmere skal seponeres som foreslået i fabrikantens produktresumé.

Doseringsanbefaling før og efter invasive indgreb og kirurgi

Såfremt der er behov for invasive indgreb eller kirurgi, skal Xarelto 2,5 mg så vidt muligt seponeres

mindst 12 timer før indgrebet baseret på den behandlende læges kliniske vurdering. Hvis en patient

skal gennemgå elektiv kirurgi og der ikke ønskes en antitrombotisk virkning, bør

trombocytaggregationshæmmere seponeres efter retninglinjerne fra fremstillerens

ordinationsinformation.

Såfremt indgrebet ikke kan udskydes, må den øgede blødningsrisiko afvejes mod behovet for hurtig

intervention.

Efter invasive indgreb eller kirurgi skal Xarelto startes op igen hurtigst muligt, forudsat patientens

kliniske tilstand tillader det, og der efter den behandlende læges vurdering er sikret tilstrækkelig

hæmostase (se pkt. 5.2).

Ældre population

Stigende alder kan øge blødningsrisikoen (se pkt. 5.1 og 5.2).

Dermatologiske reaktioner

Alvorlige hudreaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse og DRESS

syndrom (se pkt. 4.8), er under bivirkningsovervågning efter markedsføring blevet rapporteret i

forbindelse med anvendelsen af rivaroxaban. Patienter ser ud til at have den højeste risiko for disse

bivirkninger i begyndelsen af behandlingen: i de fleste tilfælde indtrådte bivirkningen inden for de

første uger af behandlingen. Rivaroxaban bør seponeres ved første forekomst af et alvorligt hududslæt

(f.eks spredning, svært udslæt og/eller blisterdannelse) eller andre tegn på overfølsomhed i forbindelse

med slimhindelæsioner.

Oplysninger om hjælpestofferne

Xarelto indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total

lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

CYP3A4- og P-gp-hæmmere

Samtidig indtagelse af rivaroxaban og ketoconazol (400 mg én gang dagligt) eller ritonavir (600 mg to

gange dagligt) førte til en stigning på 2,6 gange/2,5 gange i det gennemsnitlige AUC for rivaroxaban

og en stigning på 1,7 gange/1,6 gange i den gennemsnitlige C

for rivaroxaban med en signifikant

stigning i de farmakodynamiske effekter, der kan medføre øget risiko for blødning. Xarelto bør derfor

ikke anvendes til patienter, der får samtidig systemisk behandling med azolantimykotika som f.eks.

ketoconazol, itraconazol, voriconazol og posaconazol eller hiv-proteasehæmmere. Disse aktive stoffer

er stærke hæmmere af både CYP3A4 og P-gp (se pkt. 4.4).

Aktive stoffer, der er stærke hæmmere af kun én af rivaroxabans udskillelsesveje, enten CYP3A4 eller

P-gp, forventes kun at øge plasmakoncentrationen af rivaroxaban i mindre udstrækning. F.eks. øgede

clarithromycin (500 mg to gange dagligt), der betragtes som en stærk hæmmer af CYP3A4 og en

moderat hæmmer af P-gp, middel-AUC for rivaroxaban med en faktor 1,5 og C

med en faktor 1,4.

Interaktionen med clarithromycin er sandsynligvis ikke klinisk relevant hos de fleste patienter, men

kan potentielt være signifikant hos højrisikopatienter (for patienter med nedsat nyrefunktion: Se

pkt. 4.4).

Erythromycin (500 mg tre gange dagligt), der hæmmer CYP3A4 og P-gp i moderat grad, medførte en

stigning på 1,3 gange i det gennemsnitlige AUC og C

for rivaroxaban. Interaktionen med

erythromycin er sandsynligvis ikke klinisk relevant hos de fleste patienter, men kan potentielt være

signifikant hos højrisikopatienter.

Hos personer med let nedsat nyrefunktion medførte erythromycin (500 mg tre gange dagligt) en

1,8 gange forhøjelse i gennemsnitlig rivaroxaban-AUC og en 1,6 gange forhøjelse i C

sammenlignet med personer med normal nyrefunktion. Hos personer med moderat nedsat

nyrefunktion medførte erythromycin en 2,0 gange forhøjelse i gennemsnitlig rivaroxaban-AUC og en

1,6 gange forhøjelse i C

, sammenlignet med personer med normal nyrefunktion. Virkningen af

erythromycin og virkningen af nedsat nyrefunktion er additive (se pkt. 4.4).

Fluconazol (400 mg én gang dagligt), der anses for at være en moderat CYP3A4-hæmmer, medførte

en stigning i gennemsnitlig rivaroxaban-AUC med en faktor 1,4 og en stigning i gennemsnitlig C

med en faktor 1,3. Interaktionen med fluconazol er sandsynligvis ikke klinisk relevant hos de fleste

patienter, men kan potentielt være signifikant hos højrisikopatienter (for patienter med nedsat

nyrefunktion, se pkt. 4.4).

Da der kun er begrænsede kliniske data vedrørende dronedaron, bør det ikke gives sammen med

rivaroxaban.

Antikoagulantia

Efter kombineret indtagelse af enoxaparin (enkeltdosis på 40 mg) og rivaroxaban (enkeltdosis på

10 mg) blev der observeret en additiv indvirkning på anti-faktor Xa-aktiviteten uden yderligere

indvirkning på koagulationsparametrene (PT, aPTT). Enoxaparin påvirkede ikke rivaroxabans

farmakokinetik.

På grund af den øgede blødningsrisiko skal der udvises forsigtighed hos patienter, der får samtidig

behandling med andre antikoagulantia (se pkt. 4.3 og 4.4).

NSAID'er/trombocytaggregationshæmmere

Der blev ikke observeret en klinisk relevant forlængelse af blødningstiden efter samtidig indtagelse af

rivaroxaban (15 mg) og 500 mg naproxen. Hos nogle patienter kan der dog opstå en mere udtalt

farmakodynamisk respons.

Der blev ikke observeret nogen klinisk signifikante farmakokinetiske eller farmakodynamiske

interaktioner ved samtidig indtagelse af rivaroxaban og 500 mg acetylsalicylsyre.

Der sås ingen farmakokinetisk interaktion mellem rivaroxaban (15 mg) og clopidogrel (initialdosis på

300 mg efterfulgt af en vedligeholdelsesdosis på 75 mg), men hos en undergruppe af patienter blev der

observeret en relevant forlængelse af blødningstiden, der ikke var korreleret med

trombocytaggregation, P-selektin eller GPIIb-/IIIa-receptorniveauerne.

Der skal udvises forsigtighed hos patienter, der får samtidig behandling med NSAID'er (herunder

acetylsalicylsyre) og trombocytaggregationshæmmere, da disse lægemidler typisk øger

blødningsrisikoen (se pkt. 4.4).

SSRI-/SNRI-præparater

Som ved andre antikoagulantia kan der være risiko for, at patienter har øget blødningsrisiko ved

samtidig brug af SSRI- og SNRI-præparater på grund af den rapporterede virkning på trombocytter for

disse lægemidler. I rivaroxabans kliniske udviklingsprogram blev der observeret numerisk flere major

eller non-major klinisk relevante blødninger i alle behandlingsgrupper, når disse præparater blev givet

samtidigt.

Warfarin

Skift af patienter fra vitamin K-antagonisten warfarin (INR 2,0-3,0) til rivaroxaban (20 mg) eller fra

rivaroxaban (20 mg) til warfarin (INR 2,0-3,0) øgede protrombintiden/INR (Neoplastin) mere end

additivt (der kan forekomme individuelle INR-værdier på op til 12), hvorimod virkningerne på aPTT,

hæmning af faktor Xa-aktiviteten og endogent trombinpotentiale var additive.

Såfremt den farmakodynamiske virkning af rivaroxaban ønskes undersøgt i skifteperioden, kan anti-

faktor Xa-aktiviteten, PiCT og Heptest benyttes, idet disse test ikke påvirkes af warfarin. På dag 4

efter sidste dosis warfarin afspejler samtlige test (herunder PT, aPTT, hæmning af faktor Xa-aktivitet

og ETP) kun effekten af rivaroxaban.

Såfremt den farmakodynamiske virkning af warfarin ønskes undersøgt i skifteperioden, kan INR-

måling benyttes ved rivaroxabans C

(24 timer efter seneste indtagelse af rivaroxaban), idet denne

test på dette tidspunkt påvirkes minimalt af rivaroxaban.

Der er ikke iagttaget nogen farmakokinetisk interaktion mellem warfarin og rivaroxaban.

CYP3A4-induktorer

Samtidig indtagelse af rivaroxaban og den stærke CYP3A4-induktor rifampicin medførte et fald på ca.

50 % i det gennemsnitlige AUC for rivaroxaban og parallelle reduktioner i dets farmakodynamiske

effekter. Samtidig brug af rivaroxaban og andre stærke CYP3A4-induktorer (f.eks. phenytoin,

carbamazepin, phenobarbital eller prikbladet perikon (

Hypericum perforatum

)) kan også medføre et

fald i plasmakoncentrationerne af rivaroxaban. Samtidig indtagelse af stærke CYP3A4-induktorer bør

derfor undgås, medmindre patienten observeres nøje for tegn og symptomer på trombose.

Anden samtidig behandling

Der blev ikke observeret nogen klinisk signifikante farmakokinetiske eller farmakodynamiske

interaktioner, når rivaroxaban blev givet samtidigt med midazolam (substrat for CYP3A4), digoxin

(substrat for P-gp), atorvastatin (substrat for CYP3A4 og P-gp) eller omeprazol

(protonpumpehæmmer). Rivaroxaban hverken hæmmer eller inducerer væsentlige CYP-isoformer

såsom CYP3A4.

Ingen klinisk relevant interaktion sammen med mad blev observeret (se pkt. 4.2).

Laboratorieparametre

Koagulationsparametrene (f.eks. PT, aPTT, Heptest) påvirkes som forventet af rivaroxabans

virkningsmekanisme (se pkt. 5.1).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Xareltos sikkerhed og virkning hos gravide kvinder er ikke klarlagt. Dyrestudier har vist reproduktiv

toksicitet (se pkt. 5.3). Xarelto er kontraindiceret under graviditet på grund af den potentielle

reproduktionstoksicitet, risikoen for blødning og evidens for, at rivaroxaban passerer placenta (se

pkt. 4.3).

Fertile kvinder bør undgå at blive gravide under behandling med rivaroxaban.

Amning

Xareltos sikkerhed og virkning hos ammende kvinder er ikke klarlagt. Data fra dyrestudier indikerer,

at rivaroxaban udskilles i mælk. Xarelto er derfor kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3). Det må

besluttes enten at afbryde amningen eller at afbryde/undgå behandlingen.

Fertilitet

Der er ikke foretaget specifikke studier hos mennesker for at evaluere virkningen på fertiliteten. I et

fertilitetsstudie hos han- og hunrotter sås ingen virkninger (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Xarelto påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Der er set

bivirkninger som besvimelse (hyppighed: ikke almindelig) og svimmelhed (hyppighed: almindelig) (se

pkt. 4.8). Patienter, der oplever disse bivirkninger, bør ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Sikkerheden af rivaroxaban er blevet undersøgt i 13 fase III-studier omfattende 53.103 patienter, der

fik rivaroxaban (se tabel 1).

Tabel 1: Antal undersøgte patienter, total daglig dosis og maksimal behandlingsvarighed i

fase III-studier

Indikation

Antal

patienter*

Total daglig dosis

Maksimal varighed

af behandlingen

Forebyggelse af venøs tromboemboli

(VTE) hos voksne patienter, der

gennemgår planlagt hofteleds- eller

knæledsalloplastik

6.097

10 mg

39 dage

Forebyggelse af VTE hos medicinsk

syge patienter

3.997

10 mg

39 dage

Behandling af dyb venetrombose

(DVT), lungeemboli (PE) og

forebyggelse af recidiv

6.790

Dag 1 - 21: 30 mg

Fra og med dag 22:

20 mg

Efter mindst

6 måneder: 10 mg

eller 20 mg

21 måneder

Forebyggelse af apopleksi og systemisk

emboli hos patienter med ikke-valvulær

atrieflimren

7.750

20 mg

41 måneder

Forebyggelse af aterotrombotiske

hændelser hos patienter efter akut

koronarsyndrom

(

AKS)

10.225

Henholdsvis 5 mg

eller 10 mg ved

samtidig

administration med

enten

acetylsalicylsyre

eller

acetylsalicylsyre plus

clopidogrel eller

ticlopidin

31 måneder

Forebyggelse af aterotrombotiske

hændelser hos patienter med

koronararteriesygdom (CAD) /perifer

arteriesygdom (PAD)

18.244

5 mg administreret

sammen med ASA

eller 10 mg alene

47 måneder

Patienter, der har fået mindst én dosis rivaroxaban

De hyppigst rapporterede bivirkninger hos patienter, der fik rivaroxaban, var blødning (tabel 2) (se

også pkt. 4.4. ”Beskrivelse af udvalgte bivirkninger” nedenfor). De hyppigst rapporterede blødninger

var epistaxis (4,5 %) og blødning fra mave-tarm-kanalen (3,8 %).

Læs hele dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/617633/2020

EMEA/H/C/000944

Xarelto (rivaroxaban)

En oversigt over Xarelto, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Xarelto, og hvad anvendes det til?

Xarelto er et blodfortyndende lægemiddel (et lægemiddel til forebyggelse af blodpropper), som

anvendes til at:

behandle dyb venetrombose (blodprop i en dyb vene, typisk i benet) og lungeemboli (blodprop i en

af de årer, der forsyner lungerne med blod) samt forhindre dyb venetrombose og lungeemboli i at

vende tilbage hos voksne

forebygge venøs tromboemboli (blodprop i en vene) hos voksne, som får indopereret en ny hofte

eller et nyt knæ

behandle venøs tromboemboli og forhindre venøs tromboemboli i at vende tilbage hos børn og

unge under 18 år

forebygge slagtilfælde (forårsaget af en blodprop i hjernen) og systemisk emboli (blodprop i andre

organer) hos voksne med ikkevalvulær atrieflimmer (uregelmæssige, hurtige sammentrækninger

af hjertets forkamre)

forebygge aterotrombotiske hændelser (såsom hjerteanfald, slagtilfælde eller død pga.

hjertesygdom) hos voksne:

efter akut koronarsyndrom, når det anvendes sammen med et blodpladehæmmende

lægemiddel (som forebygger blodpropper). Akut koronarsyndrom omfatter tilstande som f.eks.

ustabil angina (svære brystsmerter) og hjerteanfald

med høj risiko for iskæmiske hændelser (problemer, der skyldes utilstrækkelig blodforsyning),

som har koronararteriesygdom (sygdom, hvor blodforsyningen til hjertemusklen er blokeret)

eller perifer arteriesygdom (sygdom med nedsat blodgennemstrømning i arterierne). Det

anvendes sammen med aspirin.

Xarelto indeholder det aktive stof rivaroxaban.

Hvordan anvendes Xarelto?

Xarelto fås som tabletter og granulat til fremstilling af en oral suspension. Dosen og varigheden af

behandlingen med Xarelto afhænger af, hvad lægemidlet anvendes til, og patientens risiko for

Xarelto (rivaroxaban)

EMA/617633/2020

Side 2/4

blødning. For børn afhænger formen, dosis og behandlingens varighed også af patientens alder og

vægt.

Xarelto gives i en lavere dosis (2,5 mg to gange dagligt), når det anvendes i kombination med et

blodpladehæmmende lægemiddel, som f.eks. aspirin, clopidogrel eller ticlopidin. Lægen vil

regelmæssigt vurdere fordelene ved fortsat behandling i forhold til risikoen for kraftig eller indre

blødning.

Lægemidlet fås kun på recept. Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Xarelto, kan du

læse indlægssedlen eller kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Xarelto?

Det aktive stof i Xarelto, rivaroxaban, er en såkaldt faktor Xa-hæmmer. Det vil sige, at det blokerer

enzymet faktor Xa, som medvirker ved dannelsen af trombin. Trombin spiller en central rolle i

blodstørkningen. Ved at blokere faktor Xa falder trombinindholdet, hvilket reducerer risikoen for

blodpropper i venerne og arterierne og desuden er med til at behandle eksisterende blodpropper.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Xarelto?

Behandling og forebyggelse af dyb venetrombose og lungeemboli

Hvad angår dyb venetrombose og lungeemboli, blev Xarelto sammenlignet med enoxaparin (et andet

blodfortyndende lægemiddel) givet i kombination med en vitamin K-antagonist (en gruppe af

blodfortyndende lægemidler, som f.eks. warfarin) i to hovedstudier af ca. 3.400 voksne med akut dyb

venetrombose og ca. 4.800 voksne med lungeemboli. I studiet hos patienter med akut dyb

venetrombose fik 2,1 % (36 ud af 1.731) af de patienter, der blev behandlet med Xarelto, enten dyb

venetrombose eller lungeemboli igen sammenholdt med 3,0 % (51 ud af 1.718) af de patienter, der

blev behandlet med enoxaparin og en vitamin K-antagonist. I studiet hos patienter med lungeemboli

fik 2,1 % (50 ud af 2.419) af de patienter, der blev behandlet med Xarelto, enten dyb venetrombose

eller lungeemboli igen sammenholdt med 1,8 % (44 ud af 2.413) af de patienter, der blev behandlet

med enoxaparin og en vitamin K-antagonist.

Et yderligere studie omfattede over 3.000 voksne, der gennemførte 6-12 måneders behandling for dyb

venetrombose og lungeemboli. Patienterne fik enten 10 eller 20 mg Xarelto dagligt eller aspirin dagligt

i yderligere 12 måneder. Resultaterne viste, at 1,5 % af den gruppe patienter, der blev behandlet med

20 mg Xarelto, 1,2 % af den gruppe patienter, der blev behandlet med 10 mg Xarelto, og 4,4 % af den

gruppe patienter, der blev behandlet med aspirin, fik dyb venetrombose eller lungeemboli igen eller

døde.

Forebyggelse af venøs tromboemboli efter operation

Hvad angår forebyggelse af venøs tromboemboli efter operation, var Xarelto mere effektivt end

enoxaparin i tre hovedstudier (hvoraf to omfattede voksne, der fik indopereret en hofteprotese, og ét

omfattede voksne, der fik indopereret en knæprotese):

Resultaterne fra det første studie viste, at 1 % af de patienter, der fik ny hofte, og som fik 5 ugers

behandling med Xarelto, fik blodpropper eller døde (18 ud af 1.595) sammenholdt med 4 % af de

patienter, der fik enoxaparin (58 ud af 1.558).

Xarelto (rivaroxaban)

EMA/617633/2020

Side 3/4

Resultaterne fra det andet studie viste, at 2 % af de patienter, der fik ny hofte, og som fik 5 ugers

behandling med Xarelto, fik blodpropper eller døde (17 ud af 864) sammenholdt med 9 % af de

patienter, der fik enoxaparin (81 ud af 869) i 2 uger.

Resultaterne fra det tredje studie viste, at 10 % af de patienter, der blev behandlet med Xarelto i

2 uger, fik blodpropper eller døde (79 ud af 824) sammenholdt med 19 % af de patienter, der fik

enoxaparin (166 ud af 878) i 2 uger.

Forebyggelse af slagtilfælde og systemisk emboli

Hvad angår forebyggelse af slagtilfælde og systemisk emboli, viste et hovedstudie med over

14.000 voksne patienter med ikkevalvulær atrieflimren, at Xarelto var mere effektivt end warfarin:

2,7 % (188 ud af 6.958) af de patienter, der blev behandlet med Xarelto, fik et slagtilfælde eller en

blodprop, sammenholdt med 3,4 % (241 ud af 7.004) af de patienter, der blev behandlet med

warfarin.

Forebyggelse af aterotrombotiske hændelser

Hvad angår forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos patienter med akut koronarsyndrom, blev

Xarelto sammenlignet med placebo (en uvirksom behandling) i et hovedstudie, som omfattede over

15.000 voksne med nyligt akut koronarsyndrom. Alle patienterne fik samtidig standard

blodpladehæmmende lægemidler. I studiet hos patienter med akut koronarsyndrom sås hjerteanfald,

slagtilfælde eller død som følge af hjerteproblemer under studiet hos 6,1 % (313 ud af 5.114) af de

patienter, der fik Xarelto, sammenholdt med 7,4 % (376 ud af 5.113) af de patienter, der fik placebo.

I et studie med ca. 30.000 patienter med koronararteriesygdom eller symptomatisk perifer

arteriesygdom og høj risiko for iskæmiske hændelser sås hjerteanfald, slagtilfælde eller død som følfe

af hjerteproblemer under studiet hos 4,1 % (379 ud af 9.152) af de patienter, der fik Xarelto og

aspirin, sammenholdt med 5,4 % (496 ud af 9.126) af de patienter, der fik aspirin og placebo.

Behandling af venøs tromboemboli og forebyggelse af tilbagefald af venøs tromboemboli

hos børn

Xarelto blev sammenlignet med standardbehandling med blodfortyndende midler til forebyggelse af

tilbagefald af venøs tromboemboli hos børn og unge under 18 år med akut venøs tromboemboli. I et

studie, som omfattede 500 patienter, havde 1,2 % (4 ud af 335) af de patienter, der blev behandlet

med Xarelto, tilbagefald af venøs tromboemboli mod 3 % (5 ud af 165) af dem, der blev behandlet

med enten et heparinlægemiddel eller en vitamin K-antagonist.

Hvilke risici er der forbundet med Xarelto?

De hyppigste bivirkninger ved Xarelto (der kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er blå

mærker og blødning forskellige steder i kroppen, blodmangel, svimmelhed, hovedpine, lavt blodtryk,

mavesmerter, fordøjelsesbesvær, kvalme, forstoppelse, diarré, opkastning, kløe, udslæt, smerter i

arme og ben, nedsat nyrefunktion, feber, perifert ødem (hævelse, navnlig i ankler og fødder),

kraftesløshed og nedsat energi, forhøjet koncentration af visse leverenzymer i blodet og udsivning af

blod eller væske fra et operationssår.

Den fuldstændige liste over bivirkninger ved Xarelto fremgår af indlægssedlen.

Xarelto må ikke anvendes hos patienter, der bløder, eller som har en leversygdom eller en tilstand, der

øger risikoen for blødning. Xarelto må ikke anvendes sammen med andre blodfortyndende midler,

Xarelto (rivaroxaban)

EMA/617633/2020

Side 4/4

bortset fra under særlige omstændigheder. Xarelto må ikke anvendes hos kvinder, der er gravide eller

ammer. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Xarelto godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Xarelto opvejer risiciene, og at det

kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Xarelto?

Virksomheden, der markedsfører Xarelto, vil sørge for informationsmateriale med relevante

sikkerhedsoplysninger til de ordinerende læger, herunder oplysninger om risikoen for blødning under

behandling med Xarelto, og om, hvordan denne risiko håndteres. Derudover vil den udlevere et

patientinformationskort med de vigtigste sikkerhedspåmindelser til patienter, der får Xarelto.

Virksomheden vil desuden uddele en instruktionsvideo til sundhedspersoner og omsorgsgivere, der

forklarer, hvordan Xarelto, oral suspension, klargøres og gives.

Virksomheden vil også indsamle flere data om Xareltos sikkerhed ved brug hos patienter med akut

koronarsyndrom.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Xarelto.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Xarelto løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Xarelto vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Xarelto

Xarelto fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 30. september 2008.

Yderligere information om Xarelto findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/xarelto

Denne oversigt blev sidst ajourført i 12-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information