Xalkori

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

28-10-2020

Aktiv bestanddel:
crizotinib
Tilgængelig fra:
Pfizer Europe MA EEIG
ATC-kode:
L01XE16
INN (International Name):
crizotinib
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Carcinom, ikke-småcellet lunge
Terapeutiske indikationer:
Xalkori er indiceret til førstegangsbehandling af voksne med anaplastisk lymfomkinase (ALK) positiv avanceret ikke-småcellet lungecancer (NSCLC). Xalkori er indiceret til behandling af voksne med tidligere behandlet anaplastisk lymfom-kinase (ALK) positive avanceret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).
Produkt oversigt:
Revision: 28
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002489
Autorisation dato:
2012-10-23
EMEA kode:
EMEA/H/C/002489

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

06-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

28-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

28-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

28-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

28-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

06-02-2018

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

XALKORI 200 mg hårde kapsler

XALKORI 250 mg hårde kapsler

crizotinib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage XALKORI

Sådan skal du tage XALKORI

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

XALKORI er medicin, der bruges til behandling af kræft. XALKORI indeholder det aktive stof

crizotinib, som anvendes til behandling af voksne med en særlig form for lungekræft, som kaldes ikke-

småcellet lungekræft, hvor der er en ændring eller en fejl i enten et gen, som kaldes anaplastisk

lymfomkinase (ALK), eller et gen, som kaldes ROS1.

XALKORI kan ordineres til dig til den indledende behandling, hvis din lungekræft er i et fremskredent

stadium.

XALKORI kan ordineres til dig, hvis din sygdom er i et fremskredent stadium og hvis tidligere

behandling ikke har virket.

XALKORI kan hæmme eller standse lungekræftens vækst. Det kan også få tumoren til at skrumpe.

Kontakt lægen, hvis du har spørgsmål om, hvordan XALKORI virker, eller hvorfor du har fået denne

medicin.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage XALKORI

Tag ikke XALKORI:

hvis du er allergisk over for crizotinib eller et af de øvrige indholdsstoffer i XALKORI (angivet

i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager XALKORI:

Hvis du har haft moderat eller alvorlig leversygdom.

Hvis du på noget tidspunkt har haft andre lungeproblemer. Nogle lungeproblemer bliver værre

under behandlingen med XALKORI fordi XALKORI kan give en betændelseslignende tilstand

i lungerne under behandlingen. Symptomer kan minde om symptomer på lungekræft. Fortæl det

straks til lægen, hvis du får nye forværrede symptomer herunder besvær med at trække vejret,

åndenød, hoste med eller uden slim eller feber.

Hvis du har fået at vide, at du har forstyrrelser i hjerterytmen kaldet forlænget QT-interval, som

kan ses på et elektrokardiogram (ekg).

Hvis din puls er langsom.

Hvis du på noget tidspunkt har haft mave- eller tarmproblemer som f.eks. huller (perforering),

eller hvis du har lidelser, der giver betændelse i maven (divertikulitis), eller hvis du har kræft,

der har bredt sig i maven (metastase).

Hvis du har synsforstyrrelser (ser lysglimt, har sløret syn eller dobbeltsyn).

Hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion.

Hvis du bliver behandlet med medicin nævnt under afsnittet Brug af anden medicin sammen

med XALKORI.

Kontakt straks lægen, når du har taget XALKORI:

Hvis du oplever stærke smerter i maven eller underlivet, feber, kulderystelser, åndenød,

hjertebanken, delvist eller fuldstændigt synstab (på et eller begge øjne) eller ændringer i

afføringsmønstret.

Der er mest information om patienter med en særlig celletype af ALK-positiv ikke-småcellet

lungekræft (adenokarcinom), og der er begrænset information om patienter med andre celletyper.

Børn og unge

Dette lægemiddel anbefales ikke til behandling af børn og teenagere.

Brug af anden medicin sammen med XALKORI

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Medicinen nævnt herunder kan især øge risikoen for at få bivirkninger af XALKORI:

Clarithromycin, telithromycin, erythromycin, antibiotika til behandling af infektioner med

bakterier.

Ketoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol, bruges til behandling af svampeinfektion.

Atazanavir, ritonavir, cobicistat bruges til behandling af hiv-infektioner/AIDS.

Medicinen nævnt herunder kan nedsætte virkningen af XALKORI

Phenytoin, carbamazepin eller phenobarbital, medicin mod epileptiske kramper eller anfald.

Rifabutin, rifampicin, bruges til behandling af tuberkulose.

Naturlægemiddel, som indeholder perikon - til lindring af nervøsitet og nedtrykthed.

XALKORI kan øge bivirkninger i forbindelse med følgende lægemidler:

Alfentanil og anden korttidsvirkende stærk smertestillende medicin som fx fentanyl (anvendes

under operation).

Kinidin, digoxin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid, verapamil, diltiazem til

behandling af problemer med hjertet.

Medicin mod forhøjet blodtryk, der kaldes beta-blokkere, fx atenolol, propranolol og labetolol.

Pimozid, til behandling af psykisk sygdom.

Metformin, til behandling af sukkersyge (diabetes mellitus).

Procainamid, til behandling af forstyrrelser i hjerterytmen.

Cisaprid, til behandling af maveproblemer.

Ciclosporin, sirolimus og tacrolimus til patienter, der er blevet transplanteret.

Migrænemidler som ergotamin, dihydroergotamin og lignende.

Dabigatran, får blodet til at størkne langsommere.

Colchicin, til behandling af urinsyregigt.

Pravastatin, til behandling af for højt kolesterol.

Clonidin, guanfacin, til behandling af for højt blodtryk.

Mefloquin, til forebyggelse af malaria.

Pilocarpin, til behandling af forhøjet tryk i øjet (grøn stær – en alvorlig øjensygdom).

Antikolinerge midler, til at genoprette muskelfunktion.

Medicin mod psykose, psykisk lidelse.

Moxifloxacin, til behandling af bakterieinfektioner.

Methadon, til behandling af smerter og til behandling af misbrug.

Bupropion, til behandling af depression samt til rygeafvænning.

Efavirenz, raltegravir til behandling af hiv-infektion.

Irinotecan, til behandling af kræft i tyktarm og endetarm.

Morphin, til behandling af stærke smerter.

Naloxon, til behandling af afhængighed og abstinenser af opioider (fx morphin).

Du skal undgå ovenstående medicin under behandlingen med XALKORI.

Prævention i form af tabletter

XALKORI kan nedsætte virkningen af p-piller og mini-piller.

Brug af XALKORI sammen med mad og drikke

Du kan tage XALKORI med og uden mad. Du bør dog ikke drikke grapefrugtjuice eller spise

grapefrugt, mens du er i behandling med XALKORI, fordi grapefrugt kan ændre på mængden af

XALKORI i kroppen.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager XALKORI.

Kvinder bør ikke blive gravide og mænd bør ikke blive fædre under behandlingen med XALKORI, da

lægemidlet kan skade fostret. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention

(ikke p-piller, fordi XALKORI kan nedsætte virkningen af p-piller), mens du tager XALKORI og

mindst 90 dage efter du har afsluttet behandlingen med XALKORI.

Du må ikke amme, når du tager XALKORI, da XALKORI kan skade barnet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du får synsforstyrrelser eller føler dig svimmel eller meget træt, mens du tager XALKORI, skal

du tage hensyn hertil, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner.

Xalkori indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 200 mg eller 250 mg, dvs. det er

i det væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage XALKORI

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er 1 kapsel på 250 mg, som synkes 2 gange dagligt (i alt 500 mg).

Tag 1 kapsel om morgenen og 1 kapsel om aftenen.

Tag kapslerne på nogenlunde samme tid hver dag.

Du kan tage kapslerne med eller uden mad, men undgå altid grapefrugt.

Synk kapslen hel, kapslen må hverken knuses, opløses eller åbnes.

Lægen kan om nødvendigt nedsætte dosis til 200 mg 2 gange dagligt (i alt 400 mg), og hvis yderligere

dosisnedsættelse er nødvendig, kan dosis nedsættes til 250 mg 1 gang daglig. Lægen kan beslutte at

afbryde din behandling permanent, hvis du ikke kan tåle at få XALKORI 250 mg oralt (gennem

munden) 1 gang dagligt.

Hvis du har taget for mange XALKORI

Hvis du har taget for mange kapsler, skal du omgående kontakte lægen eller skadestuen. Du kan

måske få brug for lægehjælp.

Hvis du har glemt at tage XALKORI

Hvad du skal gøre, hvis du har glemt at tage en dosis afhænger af, hvor lang tid der er, til du skal tage

den næste dosis:

Hvis du skal tage den næste dosis om 6 timer eller mere, skal du tage den glemte kapsel lige så

snart, du kommer i tanke om det. Tag derefter næste kapsel til sædvanlig tid.

Hvis du skal tage den næste dosis om mindre end 6 timer, skal du springe den glemte kapsel

over. Tag derefter næste kapsel til sædvanlig tid.

Fortæl lægen om den glemte dosis ved næste besøg.

Du må ikke tage en dobbeltdosis (2 kapsler på samme tid) som erstatning for den glemte kapsel.

Hvis du kaster op efter at have taget en dosis XALKORI, må du ikke tage en ekstra dosis, du skal blot

tage din næste dosis på det sædvanlige tidspunkt.

Hvis du holder op med at tage XALKORI

Det er vigtigt at tage XALKORI hver dag, ligeså længe som lægen har sagt. Hvis du ikke er i stand til

at tage medicinen, som lægen har anvist, eller du føler, at du ikke behøver den mere, skal du straks

kontakte lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger også bivirkninger,

som ikke er nævnt i denne indlægsseddel.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af de følgende

alvorlige bivirkninger (se også afsnit 2 ”Det skal du vide, før du begynder at tage XALKORI”):

Leversvigt

Fortæl det straks til lægen, hvis du føler dig mere træt end normalt, får gulfarvning af hud eller

øjne, mørkfarvning af urinen (tefarvet), kvalme, opkastning eller nedsat appetit eller smerter i

højre side af maven, kløe eller hvis du lettere får blå mærker end du plejer. For at kontrollere

leverfunktionen vil lægen tage blodprøver, og hvis værdierne er for høje, kan det være

nødvendigt, at lægen sætter dosis af XALKORI ned eller stopper behandlingen.

Betændelsesagtig tilstand i lungerne

Kontakt straks lægen, hvis du får åndenød især hvis du også har hoste og feber.

Nedsat antal hvide blodlegemer (herunder neutrofile granulocytter)

Fortæl straks lægen, hvis du får feber eller en infektion. Lægen kan tage en blodprøve, og hvis

værdierne er unormale, kan det være nødvendigt, at lægen nedsætter dosis af XALKORI.

Uklarhed/svimmel, med besvimelse eller ubehag i brystet

Kontakt straks lægen, hvis du får disse symptomer, det kan være tegn på ændringer i hjertets

elektriske impulser (kan ses på elektrokardigram (ekg)) eller unormal hjerterytme. Det kan være

nødvendigt, at lægen undersøger dit hjerte ved hjælp af et ekg under behandlingen med

XALKORI.

Delvist eller fuldstændigt synstab på et eller begge øjne

Kontakt straks lægen, hvis du får synstab eller synsændringer såsom problemer med at se med

et eller begge øjne. Din læge vil måske standse behandlingen med XALKORI og henvise dig til

en øjenlæge.

Andre bivirkninger af XALKORI kan være:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Synsforstyrrelser (lysglimt, sløret syn eller dobbeltsyn, som almindeligvis begynder lige efter

behandlingen med XALKORI er påbegyndt).

Ubehag i maven, herunder opkastning, diaré, kvalme.

Hævede fødder, ankler eller hænder på grund af væskeophobning (ødemer).

Forstoppelse.

Unormale blodprøveresultater for leverfunktionen.

Nedsat appetit.

Træthed.

Svimmelhed.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i led, hænder og fødder (neuropati).

Smagsforstyrrelser.

Smerter i maven

Blodmangel (nedsat antal røde blodlegemer).

Hududslæt.

Langsom puls.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 10 personer)

Fordøjelsesproblemer.

Forhøjede niveauer af kreatinin i blodet (kan tyde på, at nyrerne ikke fungerer normalt).

Forhøjede indhold af enzymet alkalisk fosfatase i blodet (det kan tyde på et dårligt fungerende

eller beskadiget organ, såsom lever, bugspytkirtel, knogle, skjoldbruskkirtel eller galdeblære).

For lidt fosfor i blodet, hvilket kan gøre dig forvirret eller give muskelsvaghed (hypofosfatæmi).

Nyrecyste (væskefyldt hulrum i nyrerne).

Besvimelse.

Betændelse i spiserøret.

Nedsat niveau af testosteron i blodet, et mandligt kønshormon.

Hjertesvigt.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 1.00 personer)

Hul (perforering) i maven eller tarmen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet og æsken efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Lægemidlet kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke lægemidlet, hvis indhold og/eller pakning er skadet eller har været åbnet.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

XALKORI indeholder:

Aktivt stof: crizotinib. XALKORI kapsler kan fås i forskellige styrker.

XALKORI 200 mg: Hver kapsel indeholder 200 mg crizotinib.

XALKORI 250 mg: Hver kapsel indeholder 250 mg crizotinib.

Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold: kolloid vandfri silica, mikrokrystallinsk cellulose, vandfrit

calciumhydrogenphosphat, natriumstivelsesglycolat (type A), magnesiumstearat.

Kapselskal indeholder: gelatine, titaniumdioxid (E171) og rød jernoxid (E172).

Printblæk: shellac, propylenglycol, kaliumhydroxid og sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

XALKORI 200 mg er en hård gelatinekapsel med pink overdel og hvid underdel, der er mærket med

sort blæk “Pfizer” på overdelen og “CRZ 200” på underdelen.

XALKORI 250 mg er en hård gelatinekapsel med pink overdel og underdel, der er mærket med sort

blæk “Pfizer” på overdelen og “CRZ 250” på underdelen.

XALKORI findes i blisterpakninger med 60 hårde kapsler og i en plastikbeholder med 60 hårde

kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Fremstiller

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/ België /Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: + 359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel.: + 420 283 004 111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36-1-488-37-00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: + 356 21344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: + 49 (0)30 550055 51000

Nederland

Pfizer BV

Tel: + 31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel.: + 372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf: + 47 67 52 61 00

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τηλ.: + 30 210 6785 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: + 43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tel: + 34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: + 351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: + 40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+ 44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel.: + 421 2 3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: + 39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: + 358 (0)9 43 00 40

Kύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ: + 357 22 817690

Sverige

Pfizer AB

Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: + 44 (0) 1304 616161

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ

Du kan finde yderligere oplysninger om XALKORI på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

XALKORI 200 mg hårde kapsler

XALKORI 250 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

XALKORI 200 mg hårde kapsler

Hver hård kapsel indeholder 200 mg crizotinib.

XALKORI 250 mg hårde kapsler

Hver hård kapsel indeholder 250 mg crizotinib.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel

XALKORI 200 mg hårde kapsler

Hvid og pink hård kapsel, der er mærket med “Pfizer” på overdelen og “CRZ 200” på underdelen.

XALKORI 250 mg hårde kapsler

Pink hård kapsel, der er mærket med “Pfizer” på overdelen og “CRZ 250” på underdelen.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

XALKORI som monoterapi er indiceret til:

1. linje-behandling af voksne med anaplastisk lymfomkinase-positiv (ALK-positiv)

fremskreden ikke-småcellet lungecancer (NSCLC)

Behandling af voksne med tidligere behandlet anaplastisk lymfomkinase-positiv (ALK-positiv)

fremskreden ikke-småcellet lungecancer (NSCLC)

Behandling af voksne med ROS1-positiv fremskreden ikke-småcellet lungecancer (NSCLC)

4.2

Dosering og administration

Behandlingen med XALKORI skal initieres og superviseres af en læge med erfaring i administration

af lægemidler mod cancer.

ALK- og ROS1-analyse

En præcis og valideret test for enten ALK eller ROS1 er vigtig for selektion af patienter til

XALKORI-behandling (se pkt. 5.1 for information om analyser benyttet i kliniske studier).

Enten ALK-positiv eller ROS1-positiv NSCLC-status skal konstateres, inden behandling med

crizotinib indledes. Vurderingen bør udføres af laboratorier med tilstrækkelig kompetence inden for

den anvendte analyse (se pkt. 4.4).

Dosering

Den anbefalede dosis af XALKORI er 250 mg 2 gange dagligt (500 mg dagligt) indtaget kontinuerligt.

Hvis en dosis glemmes, skal den tages så snart patienten kommer i tanke om det, med mindre der er

under 6 timer til, at næste dosis skal indtages, i dette tilfælde springes den glemte dosis over. Der må

ikke indtages 2 doser på en gang for at kompensere for den glemte dosis.

Dosisjustering

Det kan være nødvendigt at pausere behandlingen eller reducere dosis ud fra individuel sikkerhed og

tolerance. I kliniske studier hos 1.722 patienter behandlet med crizotinib for enten ALK-positiv eller

ROS1-positiv NSCLC var de hyppigste bivirkninger (≥ 3%) i forbindelse med afbrydelse af

behandlingen neutropeni, aminotransferasestigning, opkastning og kvalme. De hyppigste bivirkninger

(≥ 3%) i forbindelse med dosisnedsættelse var aminotransferasestigning og neutropeni. Ved behov bør

dosis af crizotinib nedsættes som angivet herunder for patienter behandlet med crizotinib 250 mg oralt

2 gange dagligt.

Første dosisreduktion: XALKORI 200 mg oralt 2 gange dagligt

Anden dosisreduktion: XALKORI 250 mg oralt 1 gang dagligt

Permanent seponering, hvis XALKORI 250 mg oralt 1 gang dagligt ikke tolereres

Vejledning om dosisreduktion for hæmatologisk toksicitet og non-hæmatologisk toksicitet kan ses i

skema 1 og 2. Vejledningen om dosisreduktion i skema 1 og 2 følges for patienter, som behandles med

en lavere dosis crizotinib end 250 mg 2 gange dagligt.

Skema 1.

XALKORI dosisjustering – hæmatologisk toksicitet

a,b

CTCAE

c

-grad

XALKORI-behandling

Grad 3

Hold pause indtil forbedring til grad ≤ 2, herefter

genoptages samme doseringsplan

Grad 4

Hold pause indtil forbedring til grad ≤ 2, herefter

genoptages ved den næste lavere dosis

Bortset fra lymfopeni (med mindre dette er forbundet med kliniske hændelser, fx opportunistiske infektioner).

Se desuden pkt. 4.4 og 4.8 vedrørende patienter, der udvikler neutropeni og leukopeni.

National Cancer Institute (NCI) Common Terminology Criteria for Adverse Events

I tilfælde af genopblussen, holdes pause indtil forbedring til grad ≤ 2, herefter genoptages dosering med 250

mg 1 gang daglig. Ved tilbagevendende opblussen af grad 4 seponeres behandlingen med XALKORI permanent.

Patienter, som blev behandlet med 250 mg 1 gang dagligt, eller hvis dosis blev nedsat til 250 mg 1 gang

dagligt, skal have behandlingen seponeret under evaluering.

Skema 2.

XALKORI dosisjustering – non-hæmatologisk toksicitet

CTCAE

a

-grad

XALKORI-behandling

Grad 3 eller 4 alanin-aminotransferase (ALAT)-

eller aspartat-aminotransferase (ASAT)-stigning

med grad ≤ 1 total bilirubin

Hold pause indtil forbedring til grad ≤ 1 eller

baseline, herefter genoptages dosering med

250 mg en gang dagligt med stigning til 200 mg

2 gange dagligt, hvis det tolereres klinisk

Grad 2, 3 eller 4 ALAT- eller ASAT-stigning

med samtidig grad 2, 3 eller 4 total bilirubin-

stigning (uden kolestase eller hæmolyse)

Permanent seponering

Alle grader interstitiel lungesygdom

(ILD)/pneumonitis

Hold pause ved mistanke om ILD/pneumonitis,

og seponer permanent, hvis behandlingsrelateret

ILD/pneumonitis diagnosticeres

Grad 3 QTc forlængelse

Hold pause indtil forbedring til grad ≤ 1,

elektrolytter kontrolleres og korrigeres om

nødvendigt, herefter genoptages dosering med

den næste lavere dosis

Grad 4 QTc forlængelse

Permanent seponering

CTCAE

a

-grad

XALKORI-behandling

Grad 2, 3 bradykardi

Symptomatisk, kan være alvorlig og klinisk

signifikant, medicinsk intervention er indiceret

Hold pause indtil forbedring til grad ≤ 1 eller til

hjertefrekvens på 60 eller derover

Vurder samtidigt administrerede lægemidler, der

er kendt for at forårsage bradykardi, samt

antihypertensive lægemidler

Hvis der findes samtidigt administrerede

lægemidler, der bidrager til bradykardi, og disse

seponeres, eller deres dosis nedsættes,

genoptages behandlingen med den tidligere dosis

XALKORI efter forbedring til grad ≤ 1 eller til

hjertefrekvens på 60 eller derover

Hvis der ikke findes samtidigt administrerede

lægemidler, der bidrager til bardykardi, eller hvis

samtidigt administrerede lægemidler ikke

seponeres eller sættes ned i dosis, genoptages

behandlingen med nedsat dosis

XALKORI efter

forbedring til grad ≤ 1 eller til hjertefrekvens på

60 eller derover

Grad 4 bradykardi

d,e,f

Livstruende konsekvenser, akut intervention er

indiceret.

Seponer permanent, hvis der ikke samtidigt er

blevet administreret lægemidler, der bidrager til

bradykardi.

Hvis der findes samtidigt administrerede

lægemidler, der bidrager til bradykardi, og disse

seponeres, eller deres dosis nedsættes,

genoptages behandlingen med 250 mg en gang

dagligt

efter forbedring til grad ≤ 1 eller til

hjertefrekvens på 60 eller derover med hyppig

monitorering

Grad 4 Øjne (synstab)

Seponér ved evaluering af alvorligt synstab

NCI Common Terminology Criteria for Adverse Events.

Ved tilbagevendende opblussen af grad ≥ 3 seponeres XALKORI permanent. Se pkt. 4.4 og 4.8.

Patienter, som blev behandlet med 250 mg 1 gang dagligt, eller hvis dosis blev nedsat til 250 mg 1 gang

dagligt, skal have behandlingen seponeret under evalueringen.

Se pkt. 4.4 og 4.8.

Hjertefrekvens under 60 slag pr. minut.

Permanent seponering ved genopblussen.

Nedsat leverfunktion

Crizotinib metaboliseres i stort omfang i leveren. Crizotinib skal anvendes med forsigtighed til

patienter med nedsat leverfunktion (se skema 2 og pkt. 4.4, 4.8 og 5.2).

Baseret på National Cancer Institute (NCI) klassifikationen anbefales justering af startdosis af

crizotinib ikke hos patienter med let nedsat leverfunktion (ASAT > over øvre normalgrænse (ULN) og

total bilirubin ≤ ULN eller en enhver ASAT og total bilirubin > ULN men

1,5 × ULN). Til patienter

med moderat nedsat leverfunktion (enhver ASAT og total bilirubin > 1,5 × ULN og

3 × ULN)

anbefales en startdosis på 200 mg to gange dagligt. Til patienter med svært nedsat leverfunktion

(enhver ASAT og total bilirubin > 3 × ULN) anbefales en startdosis på 250 mg en gang dagligt (se pkt.

5.2). Dosisjustering af crizotinib ifølge Child-Pugh klassifikation er ikke undersøgt hos patienter med

nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion

Justering af startdosis er ikke nødvendig hos patienter med let

(60 ≤ kreatininclearance [CL

] < 90 ml/min) eller moderat (30 ≤ [CL

] < 60 ml/min) nedsat

nyrefunktion, da den farmakokinetiske populationsanalyse ikke viste nogen ændringer af klinisk

betydning i steady state crizotinib-eksponeringen hos disse patienter. Plasmakoncentrationen af

crizotinib kan være forhøjet hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (CL

< 30 ml/min).

Startdosis bør justeres til 250 mg oralt 1 gang dagligt hos patienter med svært nedsat nyrefunktion,

som ikke kræver peritonealdialyse eller hæmodialyse. Afhængigt af individuel sikkerhed og

tolerabilitet kan dosis eventuelt øges til 200 mg 2 gange dagligt efter mindst 4 ugers behandling (se

pkt. 4.4 og 5.2).

Ældre

Justering af startdosis er ikke nødvendig (se pkt. 5.1 og 5.2).

Pædiatrisk population

Crizotinibs sikkerhed og virkning er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Kapslerne skal synkes hele med vand. Kapslerne må ikke knuses, opløses eller åbnes. De kan tages

med eller uden mad. Grapefrugt og grapefrugtjuice bør undgås, da det kan øge plasmakoncentrationen

af crizotinib. Perikon bør undgås, da det kan nedsætte plasmakoncentrationen af crizotinib (se pkt. 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Vurdering af ALK- og ROS1-status

Når en patients ALK- eller ROS1-status vurderes, er det vigtigt at vælge en velvalideret og solid

metode for at undgå falsk negative eller falsk positive bestemmelser.

Levertoksicitet

Der er set lægemiddelinduceret levertoksicitet (herunder dødelige tilfælde) hos patienter, der blev

behandlet med crizotinib i kliniske studier (se pkt. 4.8). Leverfunktionsundersøgelse, herunder test for

ALAT, ASAT- og bilirubinstigninger, skal udføres hver uge de første 2 behandlingsmåneder, og

derefter 1 gang om måneden samt hvis det er klinisk nødvendigt, med hyppigere undersøgelser ved

grad 2, 3 eller 4 stigninger. Se pkt. 4.2 angående patienter, som udvikler aminotransferasestigninger.

Interstitiel lungesygdom/pneumonitis

Alvorlig, livstruende eller dødelig interstitiel lungesygdom (ILD)/pneumonitis kan opstå hos patienter,

der behandles med crizotinib. Patienter med lungesymptomer, der kan tyde på ILD/pneumonitis, skal

observeres. Behandlingen med crizotinib skal afbrydes, hvis der er mistanke om ILD/pneumonitis.

Lægemiddelinduceret ILD/pneumonitis bør overvejes som differentialdiagnose hos patienter med

ILD-lignende tilstande såsom pneumonitis, strålepneumonitis, allergisk alveolitis, interstitiel

pneumonitis, lungefibrose, akut respiratorisk distress-syndrom (ARDS), alveolitis, lungeinfiltration,

pneumoni, lungeødemer, kronisk obstruktiv lungesygdom, pleuraeffusion, aspirationspneumoni,

bronkitis, bronchiolitis obliterans og bronkiektase. Andre mulige årsager til ILD/pneumonitis skal

udelukkes, og crizotinib skal seponeres permanent hos patienter, som diagnosticeres med

behandlingsrelateret ILD/pneumonitis (se pkt. 4.2 og 4.8).

Forlængelse af QT-intervallet

Der er set QTc-forlængelse i kliniske studier hos patienter, behandlet med crizotinib (se pkt. 4.8 og

5.2), hvilket kan medføre øget risiko for ventrikulær takyarytmier (fx torsades de pointes) eller

pludselig død. Fordele og mulige risici ved crizotinib skal overvejes før behandlingen indledes hos

patienter med præeksisterende bradykardi, som tidligere har haft eller er disponeret for QTc-

forlængelse, som tager antiarytmika eller andre lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet, og hos

patienter med relevant præeksisterende hjertesygdom og/eller elektrolytforstyrrelser. Crizotinib skal

administreres med forsigtighed hos disse patienter, og periodisk monitorering med elektrokardiogram

(ekg), af elektrolytter og af nyrefunktion er påkrævet. Det anbefales, at patienterne får taget ekg og

målt elektrolytter (fx calcium, magnesium og kalium) så sent som muligt inden den første dosis og

periodisk monitoreres for elektrolytter og får taget ekg især i starten af behandlingen i tilfælde af

opkastning, diarré, dehydrering eller nedsat nyrefunktion. Korriger elektrolytter efter behov. Hvis QTc

forlænges ≥60 ms i forhold til baseline, men QTc er <500 ms, skal behandlingen med crizotinib

afbrydes, og en kardiolog konsulteres. Hvis QTc forlænges til ≥500 ms, skal en kardiolog straks

konsulteres. Se pkt. 4.2, 4.8 og 5.2, hvis patienten udvikler forlænget QT-interval.

Bradykardi

I kliniske studier sås bradykardi af enhver årsag hos 13% af de patienter, der blev behandlet med

crizotinib. Symptomatisk bradykardi (fx synkope, svimmelhed eller hypotension) kan opstå hos

patienter, der får crizotinib. Den fulde virkning af crizotinib med hensyn til nedsat hjertefrekvens vil

muligvis først vise sig flere uger efter behandlingsstart. Undgå så vidt det er muligt at bruge crizotinib

i kombination med andre lægemidler, der kan give bradykardi (fx beta-blokkere, non-dihydropyridin

calciumantagonister såsom verapamil og diltiazem, clonidin, digoxin), på grund af den øgede risiko

for symptomatisk bradykardi. Monitorer hjertefrekvens og blodtryk regelmæssigt. Dosisjustering er

ikke nødvendig i tilfælde med asymptomatisk bradykardi. Behandling af patienter, der udvikler

symptomatisk bradykardi, fremgår af afsnittene Dosisjustering og Bivirkninger (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hjertesvigt

Der er set alvorligt, livstruende og dødeligt hjertesvigt i kliniske studier og efter markedsføring (se pkt.

4.8).

Patienter med eller uden præ-eksisterende hjertesygdom, som bliver behandlet med crizotinib, skal

monitoreres for symptomer på hjertesvigt (åndenød, ødemer, hurtig vægtøgning pga. væskeretention).

Det bør overvejes midlertidigt at pausere behandlingen, nedsætte dosis eller seponere behandlingen,

hvis nævnte symptomer opstår.

Neutropeni og leukopeni

I kliniske studier med crizotinib hos patienter med enten ALK-positiv eller ROS1-positiv NSCLC blev

grad 3 eller 4 neutropeni indberettet med hyppigheden meget almindelig (12%). Grad 3 eller 4

leukopeni er blevet indberettet som almindelig (3%) (se pkt. 4.8). Færre end 0,5% af patienterne

oplevede febril neutropeni i kliniske studier med crizotinib. Fuldstændig blodtælling inklusive

differentialtælling af hvide blodlegemer bør foretages, når det er klinisk påkrævet, med hyppigere

gentestning ved afvigelser af sværhedsgrad 3 og 4, eller i tilfælde af feber eller infektion (se pkt. 4.2).

Gastrointestinal perforation

Der er set gastrointestinal perforation i kliniske studier med crizotinib. Efter markedsføringen er der

blevet rapporteret om tilfælde af gastrointestinal perforation med dødelig udgang ved brug af

crizotinib (se pkt. 4.8).

Crizotinib bør anvendes med forsigtighed hos patienter, der har risiko for gastrointestinal perforation

(fx divertikulitis i anamnesen, metastaser i mave-tarm-kanalen, samtidig brug af lægemidler med en

kendt risiko for gastrointestinal perforation).

Crizotinib bør seponeres hos patienter, der udvikler gastrointestinal perforation. Patienterne bør

informeres om tidlige tegn på gastrointestinal perforation og rådes til hurtigt at henvende sig, hvis

disse tegn forekommer.

Påvirkning af nyrerne

Der blev observeret stigning af blod-kreatinin og nedsat kreatininclearance hos patienter i kliniske

studier med crizotinib. Der blev indberettet nyresvigt og akut nyresvigt hos patienter, som blev

behandlet med crizotinib i kliniske studier og efter markedsføring. Der blev ligeledes observeret

tilfælde med dødelig udgang, tilfælde som krævede hæmolyse og tilfælde af hyperkaliæmi grad 4. Det

anbefales at overvåge nyrefunktionen ved baseline og under behandling med crizotinib, med særlig

opmærksomhed rettet mod patienter, med kendte risikofaktorer eller med nedsat nyrefunktion i

anamnesen (se pkt. 4.8).

Nedsat nyrefunktion

Dosis bør justeres hos patienter med svært nedsat nyrefunktion, som ikke kræver peritonealdialyse

eller hæmodialyse (se pkt. 4.2 og 5.2).

Påvirkning af synet

I kliniske studier med crizotinib hos patienter med enten ALK-positiv eller ROS1-positiv NSCLC

(N=1.722) blev der rapporteret om synsfeltdefekt med synstab af grad 4 hos 4 (0,2%) patienter. Der er

rapporteret om optisk atrofi og synsnervelidelse som mulige årsager til synstab.

Hos patienter med nyligt opstået alvorligt synstab (bedst korrigeret synsskarphed på mindre end 6/60

på et eller begge øjne) skal behandlingen med crizotinib seponeres (se pkt. 4.2). Der skal udføres en

oftalmologisk undersøgelse bestående af bedst korrigeret synsskarphed, nethindefotografier, synsfelter,

optisk kohærens tomografi (OCT) og andre relevante undersøgelser for nyligt opstået alvorligt synstab.

Der er utilstrækkelige oplysninger til at karakterisere risikoen ved at genoptage crizotinib-behandling

hos patienter med alvorligt synstab. Ved en beslutning om at genoptage crizotinib-behandling skal

man tage de mulige fordele for patienten i betragtning.

En oftalmologisk undersøgelse anbefales ved vedvarende synsforstyrrelser eller hvis disse

progredierer (se pkt. 4.8).

Interaktioner med andre lægemidler

Administration af crizotinib sammen med potente CYP3A4-hæmmere eller sammen med potente eller

moderate3A4 induktorer bør undgås (se pkt. 4.5).

Administration af crizotinib sammen med CYP3A4-substrater med lille terapeutisk indeks bør undgås

(se pkt. 4.5). Undgå at bruge crizotinib i kombination med andre lægemidler, der kan give bradykardi

eller forlænge QT-intervallet, og/eller antiarytmika (se Forlængelse af QT-intervallet og Bradykardi

under pkt. 4.4, og se pkt. 4.5).

Interaktion med føde

Grapefrugt eller grapefrugtjuice skal undgås under behandling med crizotinib (se pkt. 4.2 og 4.5).

Non-adenokarcinom histologi

Der er få tilgængelige data fra patienter med ALK-positiv og ROS1-positiv NSCLC med non-

adenokarcinom-histologi, herunder planocellulært karcinom (SCC) (se pkt. 5.1).

Natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 200 mg eller 250 mg kapsel, dvs.

det er i det væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakokinetiske interaktioner

Lægemidler, som kan øge plasmakoncentrationen af crizotinib

Administration af crizotinib sammen med potente CYP3A-hæmmere forventes at øge

plasmakoncentrationen af crizotinib. Administration af en oral enkeltdosis crizotinib 150 mg under

tilstedeværelse af ketoconazol (200 mg 2 gange dagligt), en kraftig CYP3A-hæmmer, medførte en

stigning i plasmakoncentrationen af crizotinib med AUC fra starttid til uendelighed (AUC

) og

maksimal plasmakoncentration (C

), der var henholdsvis 3,2 og 1,4 gange større end dem, der ses,

når crizotinib administreres alene.

Administration af gentagne doser crizotinib (250 mg 1 gang dagligt) sammen med gentagne doser

itraconazol (200 mg 1 gang daglig), en stærk CYP3A-hæmmer, medførte en stigning i crizotinib

steady state AUC

og C

-værdier, der var henholdsvis cirka 1,6 og 1,3 gange større end dem, der

ses, når crizotinib administreres alene.

Derfor bør samtidig administrering af kraftige CYP3A-hæmmere (herunder men ikke begrænset til

atazanavir, ritonavir, cobicistat, itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol, clarithromycin,

telithromycin og erythromycin) undgås, medmindre den mulige fordel for patienten opvejer risikoen, i

hvilket tilfælde patienten bør overvåges nøje for bivirkninger fra crizotinib (se pkt. 4.4).

Simulering af fysiologisk baseret farmakokinetik forudsiger en 17 % stigning i crizotinib steady state

AUC efter behandling med moderate CYP3A-hæmmere som diltiazem eller verapamil. Der bør derfor

udvises forsigtighed ved samtidig administration af crizotinib og moderate CYP3Ahæmmere.

Grapefrugtjuice kan øge plasmakoncentrationen af crizotinib og bør derfor undgås (se pkt. 4.2 og 4.4).

Lægemidler, som kan nedsætte plasmakoncentrationen af crizotinib

Administration af gentagne doser crizotinib (250 mg 2 gange dagligt) sammen med gentagne doser af

rifampicin (600 mg 1 gang dagligt) en kraftig CYP3A4-induktor, medførte et fald i crizotinib steady

state AUC

og C

-værdier på henholdsvis 84% og 79%, sammenlignet med når crizotinib

administreres alene. Samtidig behandling med potente CYP3A-induktorer, inklusive (men ikke

begrænset til) carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifampicin og naturlægemidler som indeholder

perikon bør undgås (se pkt. 4.4).

Virkningen af en moderat induktor herunder efavirenz eller rifabutin er ikke entydigt klarlagt. Denne

kombination bør defor undgås (se pkt. 4.4).

Samtidig administration af lægemidler, der øger gastrisk pH

Crizotinibs vandopløselighed er pH-afhængig, og lav (sur) pH giver højere opløselighed.

Administration af en enkelt dosis på 250 mg crizotinib efter behandling med 40 mg esomeprazol en

gang dagligt i 5 dage resulterede i et fald på ca. 10% i den samlede crizotinib-eksponering (AUC

) og

ingen ændring i den maksimale eksponering (C

). Ændringen i den samlede eksponering havde

ingen klinisk betydning. Justering af startdosis er derfor ikke nødvendig, når crizotinib administreres

sammen med lægemidler, der øger gastrisk pH (såsom syrepumpehæmmere, H2-blokkere eller

antacida).

Lægemidler, hvis plasmakoncentration kan påvirkes af crizotinib

Efter 28 dages behandling af cancer-patienter med 250 mg crizotinib 2 gange dagligt var AUC for oral

midazolam 3,7 gange større end det AUC

, som ses når midazolam administreres alene. Dette antyder,

at crizotinib er en moderat hæmmer af CYP3A. Derfor bør samtidig administration af crizotinib med

CYP3A-substrater med smalt terapeutisk indeks, herunder (men ikke begrænset til) alfentanil, cisaprid,

cyclosporin, ergotaminderivater, fentanyl, pimozid, chinidin, sirolimus og tacrolimus undgås (se pkt.

4.4). Hvis kombinationen er nødvendig, bør dette ske under tæt klinisk monitorering.

In vitro studier antyder, at crizotinib er en CYP2B6-hæmmer. Dermed kan crizotinib potentielt øge

plasmakoncentrationen af samtidig administrerede lægemidler, som metaboliseres af CYP2B6 (fx

bupropion, efavirenz).

In vitro studier med humane hepatocytter antyder at crizotinib kan inducere preganan-X-receptor

(PXR)- og konstitutiv androstanreceptor (CAR)-regulerede enzymer (fx CYP3A4, CYP2B6, CYP2C8,

CYP2C9, UGT1A1). Der er imidlertid ikke observeret induktion in vivo, når crizotinib administreres

samtidig med CYP3A-testsubstratet midazolam.

Der bør udvises forsigtighed, når crizotinib administreres samtidig med lægemidler, som

metaboliseres af disse enzymer. Bemærk at effekten af samtidig administreret oral kontraception kan

være reduceret.

In vitro studier antyder, at crizotinib er en svag hæmmer af uridindiphosphat-glukuronosyltransferase

(UGT)1A1 og UGT2B7. Dermed kan crizotinib potentielt øge plasmakoncentrationen af samtidig

administrerede lægemidler, som overvejende metaboliseres af UGT1A1 (fx raltegravir, irinotecan)

eller UGT2B7 (morphin, naloxon).

Baseret på in vitro studier forventes det, at crizotinib kan hæmme P-gp i tarmen. Derfor kan samtidig

administration af crizotinib og lægemidler, som er substrat for P-pg (fx digoxin, dabigatran, colchicin,

pravastatin), medføre øget virkning og øgede bivirkninger af disse lægemidler. Tæt klinisk

overvågning anbefales, når crizotinib administreres samtidig med disse lægemidler.

Crizotinib er en hæmmer af organisk kationtransporter 1 og 2 (OCT1 og OCT2) in vitro. Crizotinib

kan derfor potentielt øge plasmakoncentrationen af samtidig administrerede lægemidler, som er

substrater for OCT1 eller OCT2 (fx metformin, procainamid).

Farmakodynamiske interaktioner

Forlænget QT-interval er set i kliniske studier med crizotinib. Derfor bør samtidig brug af crizotinib

og lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet eller inducere Torsade de pointes (fx klasse IA

[chinidin, disopyramid] eller klasse III [fx amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid], methadon, cisaprid,

moxifloxacin, antipsykotika etc.) overvejes nøje. QT-intervallet bør måles, når denne kombination

anvendes (se pkt. 4.2 og 4.4).

Bradykardi er set under kliniske studier. Derfor bør crizotinib anvendes med forsigtighed på grund af

risiko for udtalt bradykadi, når det anvendes sammen med lægemidler, der kan give bradykardi (fx

non-dihydropyridin calciumantagonisterså som verapamil og diltiazem, beta-blokkere, clonidin,

guanfacin, digoxin, mefloquin, acethylcholinesterase, pilocarpin) (se pkt. 4.2 og 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Antikonception i kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder bør rådes til at undgå at blive gravid under behandling med

XALKORI. Der bør anvendes sikker prævention under behandlingen og mindst 90 dage efter

afslutning af behandlingen (se pkt. 4.5).

Graviditet

XALKORI kan forårsage fosterskade, når det gives til gravide kvinder. Dyrestudier har vist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Der er ingen data fra kliniske studier for anvendelse af crizotinib under graviditet. Dette lægemiddel

må ikke anvendes under graviditet, med mindre moderens kliniske tilstand nødvendiggør behandling.

Gravide kvinder eller patienter, der bliver gravide under behandling med crizotinib, eller mandlige

patienter, der er partner med en gravid kvinde, skal oplyses om den potentielle risiko for fostret.

Amning

Det er ukendt, om crizotinib eller dets metabolitter udskilles i human mælk. Da der er risiko for

bivirkninger hos det ammede barn, bør amning ophøre under behandling med XALKORI (se pkt. 5.3).

Fertilitet

På baggrund af ikke-kliniske sikkerhedsdata kan mænds og kvinders fertilitet påvirkes af behandling

med XALKORI (se pkt. 5.3). Både mænd og kvinder bør søge råd om fertilitetsbevarelse før

behandling.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der skal udvises forsigtighed ved bilkørsel eller betjening af maskiner, hvis patienten oplever

symptomatisk bradykardi (fx synkope, svimmelhed eller hypotension), synsforstyrrelser, eller træthed

under behandling med XALKORI (se pkt. 4.2, 4.4 og 4.8).

4.8

Bivirkninger

Sikkerhedsprofil

De data, der er beskrevet herunder, afspejler XALKORI-eksponering hos 1.669 patienter med ALK-

positiv fremskreden NSCLC, som deltog i 2 randomiserede fase 3-studier (studie 1007 og 1014), og i

2 enkeltarmsstudier (studie 1001 og 1005), samt hos 53 patienter med ROS1-positiv fremskreden

NSCLC, der deltog i enkeltarmsstudie 1001, i alt 1.722 patienter (se pkt. 5.1). Disse patienter fik en

oral startdosis på 250 mg 2 gange dagligt kontinuerligt. I studie 1014 var den mediane varighed af

studiebehandlingen 47 uger for patienter i crizotinib-armen (N=171); den mediane

behandlingsvarighed var 23 uger for patienter, der overgik fra kemoterapi-armen til at få

crizotinibbehandling (N=109). I studie 1007 var den mediane behandlingsvarighed 48 uger for

patienter i crizotinib-armen (N=172). For ALK-positive NSCLC-patienter i studie 1001 (N=154) og

1005 (N=1.063) var den mediane behandlingsvarighed hhv. 57 og 45 uger. For ROS1-positive

NSCLC-patienter i studie 1001 (N=53) var den mediane behandlingstid 101 uger.

De alvorligste bivirkninger hos 1.722 patienter med enten ALK-positiv eller ROS1-positiv

fremskreden NSCLC var hepatotoksicitet, ILD/pneumonitis, neutropeni og forlængelse af QT-

intervallet (se pkt. 4.4). De hyppigste bivirkninger (≥25%) hos patienter med enten ALK-positiv eller

ROS1-positiv NSCLC var synsforstyrrelser, kvalme, diarré, opkastning, ødemer, obstipation, stigning

i aminotransferase, træthed, appetitløshed, svimmelhed og neuropati.

Skema over bivirkninger

Skema 3 viser bivirkninger, der er set hos 1.722 patienter med enten ALK-positiv eller ROS1-positiv

fremskreden NSCLC, der fik crizotinib i både 2 randomiserede fase 3-studier (1007 og 1014) og 2

kliniske enkeltarmsstudier (1001 og 1005) (se pkt. 5.1).

De hyppigste bivirkninger (≥3%, uanset kausalitet) i forbindelse med behandlingsafbrydelse var

neutropeni (11%), aminotransferasestigning (7%), opkastning (5%) og kvalme (4%). De hyppigste

bivirkninger (≥3%, uanset kausalitet) i forbindelse med dosisreduktion var aminotransferasestigning

(4%) og neutropeni (3%). Permanent seponering på grund af bivirkninger uanset kausalitet forekom

hos 302 (18%) patienter, hvoraf de hyppigste (≥1%) var interstitiel lungesygdom (1%) og

aminotransferasestigning (1%).

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/73314/2018

EMEA/H/C/002489

EPAR - sammendrag for offentligheden

Xalkori

crizotinib

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Xalkori.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Xalkori bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Xalkori, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Xalkori, og hvad anvendes det til?

Xalkori er et kræftlægemiddel, der anvendes alene til behandling af voksne med en type lungekræft

kaldet ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), når sygdommen er fremskreden.

Det anvendes ved ikke-småcellet lungekræft, der er "ALK-positiv", dvs. at kræftcellerne indeholder

visse ændringer, der påvirker genet for et protein kaldet ALK (anaplastisk lymfomkinase).

Det anvendes også, når ikke-småcellet lungekræft er "ROS1-positiv". Dette betyder, at

kræftcellerne indeholder ændringer, der påvirker genet for proteinet ROS1.

Xalkori indeholder det aktive stof crizotinib.

Hvordan anvendes Xalkori?

Behandlingen med Xalkori bør indledes og overvåges af en læge med erfaring i anvendelse af

kræftlægemidler. Tilstedeværelsen af genændringen, der påvirker ALK ("ALK-positiv"-status) eller

ROS1 ("ROS1-positiv"-status), skal være bekræftet, inden behandlingen med Xalkori indledes.

Xalkori fås som kapsler (200 mg og 250 mg). Den anbefalede dosis er 250 mg to gange dagligt. Ved

visse bivirkninger kan lægen beslutte at afbryde behandlingen eller nedsætte dosis til 200 mg to gange

dagligt og derefter 250 mg én gang dagligt. Doserne skal måske udskydes, eller behandlingen

Xalkori

EMA/73314/2018

Side 2/3

standses helt, hvis patienten udvikler visse alvorlige bivirkninger. Ved nedsat nyrefunktion kan det

være nødvendigt med lavere dosis.

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen. Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan virker Xalkori?

ALK og ROS1 er proteiner i familien receptor-tyrosinkinaser (RTK), der medvirker ved cellers vækst.

Hos "ALK-positive" eller "ROS1-positive" patienter er ALK- eller ROS1-proteinet unormalt aktivt og kan

fremme vækst af kræftceller og udvikling af nye blodårer, der forsyner disse kræftceller.

Det aktive stof i Xalkori, crizotinib, er en RTK-hæmmer. Det virker hovedsagelig ved at blokere

virkningen af ALK eller ROS1, også når den genetiske ændring er til stede, og mindsker derved

væksten og udbredelsen af ALK-positiv eller ROS1-positiv ikke-småcellet lungekræft.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Xalkori?

ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft

En undersøgelse af 347 tidligere behandlede patienter viste, at dem, der fik Xalkori, gennemsnitligt

overlevede i næsten otte måneder, uden at sygdommen forværredes, sammenlignet med tre måneder

for de patienter, som blev behandlet med pemetrexed eller docetaxel.

I en anden undersøgelse af 343 patienter, der ikke tidligere var blevet behandlet for ikke-småcellet

lungekræft, overlevede de, der fik Xalkori, gennemsnitligt i næsten 11 måneder, uden at sygdommen

forværredes, sammenlignet med syv måneder for de patienter, som blev behandlet med præparater

indeholdende pemetrexed.

ROS1-positiv ikke-småcellet lungekræft

En undersøgelse af 53 ROS1-positive patienter med fremskreden sygdom viste, at omkring 70 % af

patienterne, som fik Xalkori (37 ud af 53), responderede helt eller delvis på behandlingen. Dette anses

for at være et positivt resultat i forhold til responsraterne på ca. 20-30 % ved tidligere behandlinger

hos patienter, som havde fået disse. Blandt de patienter, der ikke tidligere var blevet behandlet,

responderede 6 ud af 7 på behandlingen.

Hvilken risiko er der forbundet med Xalkori?

De hyppigste bivirkninger ved Xalkori (som optræder hos mere end 1 ud af 4 patienter) er

synsforstyrrelser, kvalme, diarré, opkastning, ødem (hævelse), forhøjede leverenzymtal i blodet,

nedsat appetit, forstoppelse, svimmelhed, neuropati (smerte på grund af nerveskader) og træthed. De

mest alvorlige bivirkninger er leverskader, lungebetændelse (pneumonitis), neutropeni (lavt antal

neutrofiler, en type hvide blodceller) og forlænget QT-interval (et problem vedrørende den elektriske

aktivitet i hjertet). Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Xalkori fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor er Xalkori blevet godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at behandling med Xalkori har en gavnlig virkning

på, hvor længe patienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft overlever, uden at sygdommen

forværres, uanset om de tidligere var blevet behandlet. For patienter med ROS1-positiv ikke-småcellet

Xalkori

EMA/73314/2018

Side 3/3

lungekræft, som der på nuværende tidspunkt ikke findes nogen specifik behandling for, bemærkede

agenturet den dokumenterede høje responsrate, navnlig for patienter, som ikke tidligere havde fået

anden kræftbehandling. Agenturet besluttede derfor, at fordelene ved Xalkori opvejer risiciene, og

anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse for Xalkori.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Xalkori?

Virksomheden, der markedsfører Xalkori, skal sørge for, at læger, der forventes at ordinere Xalkori,

modtager en pakke med lægemidlets produktinformation og et patientadvarselskort, som skal

udleveres til patienterne.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Xalkori.

Andre oplysninger om Xalkori

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Xalkori den 23. oktober 2012.

Den fuldstændige EPAR for Xalkori findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Xalkori, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 09-2017.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information