Xagrid

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-12-2020

Aktiv bestanddel:
Anagrelide
Tilgængelig fra:
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
ATC-kode:
L01XX35
INN (International Name):
anagrelide
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Trombocytæmi, essentiel
Terapeutiske indikationer:
Xagrid er indiceret til reduktion af forhøjet trombocyt tæller i udsatte æteriske-thrombocythaemia (ET) patienter der er intolerante over for deres nuværende terapi eller hvis forhøjet trombocyt tæller ikke reduceres til et acceptabelt niveau af deres nuværende terapi. En risiko-patientAn risiko-ET er defineret af en eller flere af følgende funktioner:>60 år;eller med et leukocyttal >1000 x 109/l, eller en historie af begivenheder thrombohaemorrhagic.
Produkt oversigt:
Revision: 36
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000480
Autorisation dato:
2004-11-15
EMEA kode:
EMEA/H/C/000480

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

19-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

19-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

01-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

02-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

21-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

21-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

21-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

21-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

02-08-2018

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Xagrid 0,5 mg hårde kapsler

anagrelid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Xagrid

Sådan skal De tage Xagrid

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Xagrid indeholder det aktive stof, anagrelid. Xagrid er et lægemiddel, der griber ind i udviklingen af

blodplader. Det reducerer det antal blodplader, som knoglemarven producerer, hvilket medfører et fald

i antallet af blodplader i blodet hen imod et mere normalt niveau. Derfor anvendes det til behandling af

patienter med essentiel trombocytæmi.

Essentiel trombocytæmi er en tilstand, der optræder, når knoglemarven producerer for mange af de

blodceller, der kaldes blodplader. Et stort antal blodplader i blodet kan medføre alvorlige problemer

med blodcirkulationen og dannelse af blodpropper.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Xagrid

Tag ikke Xagrid

Hvis De er allergisk over for anagrelid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xagrid (angivet i

punkt 6). En allergisk reaktion kan genkendes som udslæt, kløe, hævet ansigt eller læber eller

stakåndethed;

Hvis De har moderate eller svære leverproblemer;

Hvis De har moderate eller svære nyreproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før De tager Xagrid:

Hvis De har eller mener, at De måske har et problem med hjertet;

Hvis De har medfødt forlænget QT-interval, eller De har det i familien (kan ses på EKG’et, en

registrering af hjertets elektriske aktivitet), eller De tager andre lægemidler, der fører til

unormale EKG-ændringer, eller De har lavt indhold af salte, f.eks. kalium, magnesium eller

calcium (se punkt ”Brug af anden medicin sammen med Xagrid”);

Hvis De har problemer med lever eller nyrer.

I kombination med acetylsalicylsyre (et stof, der findes i mange former for medicin og anvendes til

smertelindring og febernedsættelse samt til at forhindre blodet i at størkne. Det kaldes også Aspirin) er

der en forøget risiko for større blødninger (se pkt. “Brug af anden medicin sammen med Xagrid”).

Børn og unge

Der er begrænsede oplysninger om anvendelse af Xagrid hos børn og unge. Xagrid skal derfor

anvendes med forsigtighed.

Brug af anden medicin sammen med Xagrid

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fortæl Deres læge om De tager en eller flere slags anden medicin:

Medicin, der kan ændre Deres hjerterytme, f.eks. sotalol, amiodaron;

Fluvoxamin, som anvendes til behandling af depression;

Visse former for antibiotika, såsom enoxacin, som anvendes til behandling af infektioner;

Theophyllin, som anvendes til behandling af svær astma og vejrtrækningsproblemer;

Medicin til behandling af hjertesygdomme, f.eks. milrinon, enoximon, amrinon, olprinon og

cilostazol;

Acetylsalicylsyre (et stof, der findes i mange former for medicin og anvendes til smertelindring

og febernedsættelse samt til at forhindre blodet i at størkne. Det kaldes også Aspirin);

Anden medicin til behandling af tilstande, der påvirker blodpladerne i Deres blod, f.eks.

clopidogrel;

Omeprazol, som anvendes til at reducere mængden af syre, der dannes i maven;

Svangerskabsforebyggende tabletter: Hvis De oplever svær diare, mens De tager dette

lægemiddel, kan det nedsætte virkningen af svangerskabsforebyggende tabletter, og det

anbefales at benytte en ekstra præventionsmetode (f.eks. kondom). Se anvisninger i

indlægssedlen for den svangerskabsforebyggende tablet, som De tager.

Xagrid eller disse lægemidler virker måske ikke korrekt, hvis de tages samtidigt.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

Graviditet og amning

Fortæl Deres læge det, hvis De er gravid eller planlægger at blive gravid. Xagrid må ikke tages af

gravide. Kvinder, der kan blive gravide, skal sikre, at de anvender effektiv antikonception, medens de

tager Xagrid. Tal med Deres læge, hvis De har brug for råd vedrørende antikonception.

Fortæl Deres læge, om De ammer, eller om De planlægger at amme Deres barn. Xagrid må ikke tages,

medens man ammer. De skal holde op med at amme, hvis De tager Xagrid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter i behandling med Xagrid, har rapporteret om svimmelhed. Kør ikke bil og betjen ikke

maskiner, hvis De føler Dem svimmel.

Xagrid indeholder lactose

Lactose er et indholdsstof i dette lægemiddel. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal De tage Xagrid

Tag altid Xagrid nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Det er forskelligt, hvilken mængde Xagrid forskellige mennesker kan indtage, og dette afhænger af

Deres tilstand. Deres læge vil ordinere den bedste dosis til Dem.

Den sædvanlige startdosis af Xagrid er 1 mg. De tager denne dosis som en kapsel med 0,5 mg to

gange dagligt i mindst én uge. Derefter kan Deres læge enten øge eller reducere antallet af kapsler, De

skal tage, for at finde den dosis, der bedst passer Dem, og som behandler Deres tilstand mest effektivt.

De skal sluge kapslerne hele med et glas vand. De må ikke knuse kapslerne eller fortynde indholdet

med væske. De kan tage kapslerne med mad, efter et måltid eller på tom mave. Det er bedst at tage

kapslerne på samme tidspunkt hver dag.

Tag ikke

flere kapsler, end Deres læge har anbefalet.

Deres læge vil bede Dem få taget blodprøver med jævne mellemrum for at kontrollere, at medicinen

virker effektivt, og at Deres lever og nyrer fungerer, som de skal.

Hvis De har taget for meget Xagrid

Hvis De har taget for meget Xagrid, eller hvis en anden har taget Deres medicin, skal De straks

underrette Deres læge eller apotek. Vis dem Xagrid emballagen.

Hvis De har glemt at tage Xagrid

Tag kapslerne, så snart De kommer i tanker om det. Tag næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. De

må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4.

Bivirkninger

Xagrid kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis De er

bekymret herfor, skal De kontakte Deres læge.

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelig: Hjertesvigt (tegn omfatter stakåndethed, brystsmerter, hævede ben på grund af

væskeophobning), svære problemer med hjerteslagets frekvens eller rytme (ventrikulær takykardi,

supraventrikulær takykardi eller atrieflimmer), betændelse i bugspytkirtlen, hvilket forårsager svære

mave- og rygsmerter (pankreatitis), opkastning af blod eller blodig eller sort afføring, svært nedsat

antal blodlegemer, hvilket kan forårsage svaghed, blå mærker, blødning eller infektioner

(pancytopeni), forhøjet blodtryk i lungerne (pulmonal hypertension, tegn omfatter stakåndethed,

hævede ben eller ankler og blålige læber og hud).

Sjælden: Nyresvigt (De udskiller kun lidt eller ingen urin), hjerteanfald.

Kontakt straks Deres læge, hvis De bemærker nogle af disse bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

Hovedpine.

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

Svimmelhed, træthed, hurtigt hjerteslag, uregelmæssige eller kraftige hjerteslag (hjertebanken),

kvalme, diare, mavesmerter, luft i maven, opkastning, nedsat antal røde blodceller (anæmi), væske i

kroppen eller udslæt.

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

En følelse af svaghed eller utilpashed, forhøjet blodtryk, uregelmæssigt hjerteslag, besvimelse,

kuldegysninger eller feber, fordøjelsesbesvær, manglende appetit, forstoppelse, blå mærker, blødning,

hævelse (ødem), vægttab, muskelsmerter, smerter i led, rygsmerter, nedsat eller manglende følesans,

såsom følelsesløshed, især i huden, unormal følesans eller stikkende og prikkende fornemmelser,

søvnløshed, depression, forvirring, nervøsitet, tør mund, hukommelsestab, stakåndethed, næseblod,

alvorlig lungeinfektion med feber, åndenød, hoste, slim, hårtab, hudkløe eller misfarvning af huden,

impotens, brystsmerter, nedsat antal blodplader, hvilket øger risikoen for blødning eller blå mærker

(trombocytopeni), væskeophobning rundt om lungerne eller forhøjede leverenzymer. Deres læge vil

muligvis tage en blodprøve, som eventuelt kan vise forhøjede leverenzymer.

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

Blødende gummer, vægtforøgelse, svære brystsmerter (angina pectoris), sygdom i hjertemusklen (tegn

omfatter træthed, brystsmerter og hjertebanken), forstørret hjerte, væskeophobning rundt om hjertet,

smertefuld krampe i hjertets blodårer (i hvile, som regel om natten eller tidligt om morgenen)

(Prinzmetal angina), koordinationstab, talevanskeligheder, tør hud, migræne, synsforstyrrelser eller

dobbeltsyn, ringen for ørerne, svimmelhed, når De står op (især når De rejser dem fra siddende eller

liggende stilling), øget vandladningstrang om natten, smerte, ’influenzalignende’ symptomer,

søvnighed, udvidelse af blodkarrene, tyktarmsbetændelse (tegn omfatter: diare, normalt med blod og

slim, mavesmerter, feber), betændelseslignende reaktion (inflammation) i maven (tegn omfatter

smerter, kvalme, opkastning), områder med unormal tæthed af lungevæv, forhøjet kreatinin i

blodprøver, hvilket kan være tegn på nyreproblemer.

Følgende bivirkninger er blevet indberettet, men det vides ikke præcist, hvor ofte de forekommer:

Uregelmæssig hjerterytme, der kan være livstruende (torsades de pointes);

Leverbetændelse, symptomer omfatter kvalme, opkastning, kløe, gulfarvning af hud og øjne,

misfarvning af afføring eller urin (hepatitis);

Betændelseslignende reaktion (inflammation) i lungerne (tegn omfatter feber, hoste,

vejrtrækningsbesvær, hvæsen; som forårsager dannelse af arvæv i lungerne) (allergisk alveolitis,

herunder interstitiel lungesygdom, pneumonitis);

Inflammation i nyrerne (tubulointerstitiel nefritis).

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og flaskens etiket efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Hvis Deres læge standser Deres medicinering, må De ikke beholde eventuelle resterende kapsler, med

mindre Deres læge beder Dem om det. Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester.

Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xagrid indeholder:

Aktivt stof: Anagrelid. Hver kapsel indeholder 0,5 mg anagrelid (som anagrelidhydroklorid).

Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold: povidon (E1201), crospovidon; lactose, vandfri; lactosemonohydrat; cellulose,

mikrokrystallinsk (E460) og magnesiumstearat.

Kapselskal: gelatine og titandioxid (E171).

Trykkeblæk: shellac; stærk ammoniakopløsning; kaliumhydroxid (E525); sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Xagrid leveres som uigennemsigtige, hvide, hårde kapsler. De er mærket med ‘S 063’.

Kapslerne leveres i glas med 100 hårde kapsler. Glasset indeholder også en lille forseglet beholder,

som indeholder et tørremiddel til at holde kapslerne tørre. Lad den forseglede beholder blive i glasset.

Undlad at fjerne eller spise tørremidlet.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

Tlf: +800 66838470

E-mail: medinfoEMEA@shire.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret .

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Xagrid 0,5 mg hårde kapsler.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver hård kapsel indeholder 0,5 mg anagrelid (som anagrelidhydrochlorid).

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Hver hård kapsel indeholder lactosemonohydrat (53,7 mg) og vandfri lactose (65,8 mg).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kapsler, hårde.

En uigennemsigtig hvid, hård kapsel med påtrykt S 063.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Xagrid er indiceret til reduktion af forhøjet blodpladetal hos risikopatienter med essentiel

trombocytæmi (ET), der ikke tåler deres nuværende behandling, eller hvis forhøjede blodpladetal ikke

reduceres til et acceptabelt niveau med den aktuelle behandling.

En patient i risikogruppe

En patient i risikogruppe for essentiel trombocytæmi defineres ved hjælp af én eller flere af følgende

egenskaber:

> 60 år gammel eller

et blodpladetal på > 1000 x 10

/l eller

tidligere forekomst af trombo-hæmoragiske hændelser.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Xagrid kapsler skal startes af en kliniker med erfaringer i styring af essentiel

trombocytæmi.

Dosering

Den anbefalede startdosis for anagrelid er 1 mg/dag, der skal indgives oralt fordelt på to doser

(0,5 mg/dosis).

Startdosis skal opretholdes i mindst en uge. Efter en uge kan dosis titreres på individuel basis, så man

opnår den laveste, effektive dosis, der er nødvendig for at reducere og/eller opretholde et blodpladetal

på under 600 x 10

/l og ideelt på et niveau mellem 150 x 10

/l og 400 x 10

/l. Dosisforhøjelsen må

ikke overstige 0,5 mg/dag i en given uge, og den anbefalede, maksimale enkeltdosis bør ikke overstige

2,5 mg (se pkt. 4.9). Under den kliniske udvikling er der anvendt doser på 10 mg/dag.

Virkningen af behandling med anagrelid skal overvåges regelmæssigt (se pkt. 4.4). Hvis startdosis er

> 1 mg/dag, skal der udføres blodpladetælling hver anden dag i den første uges behandling og mindst

ugentlig derefter, til en stabil vedligeholdelsesdosis er nået. Typisk ses et fald i blodpladetallet inden

for 14 til 21 dage efter behandlingsstart, og for de fleste patienter observeres og opretholdes en

tilstrækkelig terapeutisk respons ved en dosis på 1 til 3 mg/dag (for yderligere oplysninger om de

kliniske virkninger henvises til pkt. 5.1).

Ældre

De observerede farmakokinetiske forskelle mellem ældre og yngre patienter med ET (se pkt. 5.2) giver

ikke grund til at anvende et forskelligt start-regimen eller forskellige dosistitreringstrin for at opnå et

behandlingsregimen med anagrelid, der er optimalt for den enkelte patient.

Under den kliniske udvikling var ca. 50 % af de patienter, der blev behandlet med anagrelid, over

60 år, og der var ikke behov for nogen aldersspecifikke ændringer i dosis for disse patienter. Patienter

i denne aldersgruppe havde imidlertid som forventet dobbelt så mange tilfælde af alvorlige negative

begivenheder (hovedsagelig vedrørende hjertet).

Nedsat nyrefunction

Der er begrænsede farmakokinetiske data for denne patientpopulation. De potentielle risici og fordele

ved behandling med anagrelid til en patient med nedsat nyrefunktion skal vurderes, før behandlingen

påbegyndes (se pkt. 4.3).

Nedsat leverfunktion

Der er begrænsede farmakokinetiske data for denne patientpopulation. Hepatisk metabolisme udgør

imidlertid den vigtigste metode til clearance af anagrelid, og leverfunktionen kan derfor forventes at

have indflydelse på denne proces. Det anbefales derfor, at patienter med moderat eller svært nedsat

leverfunktion ikke behandles med anagrelid. De potentielle risici og fordele ved behandling med

anagrelid til en patient med let nedsat leverfunktion skal vurderes, før behandling påbegyndes (se pkt.

4.3 og 4.4).

Pædiatrisk population

Anagrelids sikkerhed og virkning hos børn er ikke klarlagt. Erfaringen med behandling af børn og

unge er meget begrænset: Anagrelid bør anvendes med forsigtighed i denne patientgruppe. Da der ikke

foreligger specifikke pædiatriske retningslinjer, anses de diagnostiske kriterier fra WHO for

diagnosticering af ET hos voksne for at have relevans for den pædiatriske population. Diagnostiske

retningslinjer for essentiel trombocytæmi bør følges nøje, og ved usikkerhed bør diagnosen revurderes

regelmæssigt med bestræbelser på at differentiere mellem hereditær og sekundær trombocytose,

hvilket kan omfatte genetisk analyse og knoglemarvsbiopsi.

Typisk cytoreduktiv behandling skal overvejes hos pædiatriske patienter med høj risiko.

Behandling med anagrelid bør kun påbegyndes, når patienten viser tegn på sygdomsprogression eller

lider af trombose. Hvis behandlingen påbegyndes, skal fordele og risici ved behandlingen med

anagrelid overvåges regelmæssigt og behovet for videre behandling evalueres regelmæssigt.

Mål for trombocyttal fastsættes individuelt for den enkelte patient af den behandlende læge.

Seponering af behandlingen bør overvejes hos pædiatriske patienter, der ikke har opnået et

tilfredsstillende behandlingsrespons efter ca. 3 måneder.

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen

anbefalinger vedrørende dosering.

Administration

Til oral anvendelse. Kapslerne skal sluges hele. Indholdet må ikke knuses eller fortyndes i en væske.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for anagrelid eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

Patienter med moderat eller svær leverinsufficiens.

Patienter med moderat eller svær nyreinsufficiens (kreatinin clearance < 50 ml/min).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat leverfunktion

De potentielle risici og fordele ved behandling med anagrelid for en patient med let nedsat

leverfunktion skal vurderes, før behandling påbegyndes. Behandlingen anbefales ikke til patienter med

forhøjede aminotransferaser (> 5 gange den øverste grænse for normalområdet) (se pkt. 4.2 og 4.3).

Nedsat nyrefunktion

De potentielle risici og fordele ved behandling med anagrelid for en patient med nedsat nyrefunktion

skal vurderes, før behandling påbegyndes (se pkt. 4.2 og 4.3).

Monitorering

Behandling kræver nøje klinisk overvågning af patienten, hvilket vil omfatte komplet blodtælling

(hæmoglobin og hvide blodceller og blodpladetal), vurdering af leverfunktion (ALT og AST), test af

nyrefunktion (serum-kreatinin og urea) samt elektrolytter (kalium, magnesium og calcium).

Blodplader

Antallet af blodplader stiger inden for 4 dage efter, at behandling med anagrelid er afbrudt, og vil

vende tilbage til niveauet før behandling inden for 10 til 14 dage. Antallet vil muligvis stige til værdier

over

baseline

, hvorfor blodplader bør overvåges hyppigt.

Hjerte

Der er indberettet alvorlige kardiovaskulære bivirkninger, herunder tilfælde af torsade de pointes,

ventrikulær takykardi, kardiomyopati, kardiomegali og kongestiv hjertesvigt (se pkt. 4.8).

Der skal udvises forsigtighed, når anagrelid bruges hos patienter med kendte risikofaktorer for

forlængelse af QT-intervallet, såsom medfødt langt QT-syndrom, anamnese med erhvervet QTc-

forlængelse, lægemidler, der kan forlænge QTc-intervallet, samt hypokaliæmi.

Der skal også udvises forsigtighed hos populationer, der kan have en højere maksimal

plasmakoncentration (C

) af anagrelid eller den aktive metabolit, 3-hydroxy-anagrelid, f.eks. nedsat

leverfunktion eller anvendelse sammen med CYP1A2-hæmmere (se pkt. 4.5).

Omhyggelig monitorering for en virkning på QTc-intervallet er tilrådelig.

Det anbefales at udføre en kardiovaskulær undersøgelse, herunder

baseline-

EKG og

baseline-

ekkokardiografi, hos alle patienter, før behandlingen med anagrelid påbegyndes. Alle patienterne bør

monitoreres regelmæssigt under behandlingen (f.eks. EKG eller ekkokardiografi) for tegn på

kardiovaskulære virkninger, der kan kræve yderligere kardiovaskulær undersøgelse. Hypokaliæmi

eller hypomagnesæmi skal korrigeres før administration af anagrelid og bør monitoreres periodisk

under behandlingen.

Anagrelid hæmmer cyklisk AMP-fosfodiesterase III, og på grund af dets positive inotope og

kronotrope virkninger skal anagrelid anvendes med forsigtighed hos patienter med kendt eller

mistænkt hjertesygdom uanset alder. Alvorlige kardiovaskulære bivirkninger er også forekommet hos

patienter uden mistænkt hjertesygdom, og hvor de kardiovaskulære undersøgelser før behandlingen

var normale.

Anagrelid bør kun anvendes, hvis de mulige fordele ved behandlingen opvejer de mulige risici.

Pulmonal hypertension

Der er blevet rapporteret tilfælde af pulmonal hypertension hos patienter behandlet med anagrelid.

Patienter bør evalueres for tegn og symptomer på underliggende kardiopulmonal sygdom, før

behandlingen med anagrelid påbegyndes og under behandlingen.

Pædiatrisk population

Der er meget begrænsede data til rådighed vedrørende brug af anagrelid til pædiatriske patienter, og

anagrelid skal anvendes med forsigtighed til denne patientgruppe (se pkt. 4.2, 4.8, 5.1 og 5.2).

Som hos den voksne population bør der udføres en komplet blodtælling, og hjerte-, lever- og

nyrefunktionen bør vurderes før behandlingen og regelmæssigt under behandlingen. Sygdommen kan

progrediere til myelofibrose eller AML. Selvom hyppigheden for en sådan progression ikke er kendt,

har børn et længere sygdomsforløb og kan derfor have en øget risiko for malign transformation i

forhold til voksne. Børn bør overvåges regelmæssigt for sygdomsprogression i henhold til klinisk

standardpraksis såsom lægeundersøgelse, vurdering af relevante sygdomsmarkører og

knoglemarvsbiopsi.

Alle anomalier bør evalueres prompte, og der skal tages passende foranstaltninger, hvilket også kan

omfatte dosisreduktion, -afbrydelse eller -seponering.

Klinisk relevante interaktioner

Anagrelid hæmmer cyklisk AMP fosfodiesterase III (PDE III). Samtidig brug af anagrelid og andre

PDE III-hæmmere som milrinon, amrinon, enoximon, olprinon og cilostazol anbefales ikke.

Brug af anagrelid sammen med acetylsalicylsyre er blevet forbundet med større blødningshændelser

(se pkt. 4.5).

Hjælpestoffer

Xagrid indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig

form af hereditær lactasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er kun gennemført begrænsede farmakokinetiske og/eller farmakodynamiske undersøgelser af

eventuelle interaktioner mellem anagrelid og andre lægemidler.

Andre aktive stoffers virkning på anagrelid

In vivo

interaktions studier hos mennesker har påvist, at digoxin og warfarin ikke påvirker

anagrelids farmakokinetiske egenskaber.

CYP1A2-hæmmere

Anagrelid metaboliseres primært af CYP1A2. Det vides, at CYP1A2 hæmmes af flere

lægemidler, herunder fluvoxamin og enoxacin, og sådanne lægemidler kunne teoretisk påvirke

anagrelid clearance negativt.

CYP1A2-induktorer

CYP1A2-induktorer (såsom omeprazol) kan reducere eksponeringen for anagrelid (se pkt. 5.2).

Konsekvenserne for sikkerheds- og virkningsprofilen for anagrelid er ikke klarlagt. Derfor

anbefales en klinisk og biologisk overvågning hos patienter, der samtidig tager CYP1A2-

induktorer. Hvis det er nødvendigt, kan der foretages dosisjustering af anagrelid.

Anagrelids virkning på andre aktive stoffer

Anagrelid udviser begrænset hæmmende aktivitet over for CYP1A2, hvilket kan udgøre en

teoretisk mulighed for interaktion med andre samtidigt indgivne lægemidler, der har samme

clearance mekanisme, f.eks. theophyllin.

Anagrelid hæmmer PDE III. Virkningen af lægemidler med tilsvarende egenskaber, f.eks.

inotroperne milrinon, enoximon, amrinon, olprinon og cilostazol, kan blive forstærket af

anagrelid.

In vivo

humane undersøgelser af interaktion har påvist, at anagrelid ikke påvirker digoxins eller

warfarins farmakokinetiske egenskaber.

Ved de doser, der anbefales til brug ved behandling af essentiel trombocytæmi, kan anagrelid

forstærke virkningen af andre lægemidler, der hæmmer eller modificerertrombocytfunktionen,

f.eks. acetylsalicylsyre.

Et klinisk interaktionsstudie med raske studiedeltagere viste, at samtidig indgift af en gentagen

dosis anagrelid 1 mg én gang dagligt og acetylsalicylsyre 75 mg én gang dagligt kan øge den

trombocytfunktionshæmmende virkning af hvert aktive stof sammenlignet med indgift af

acetylsalicylsyre alene. Hos nogle patienter med ET, der samtidigt blev behandlet med

acetylsalicylsyre og anagrelid, forekom der større blødninger. De potentielle risici ved samtidig

brug af anagrelid og acetylsalicylsyre skal derfor vurderes, før behandlingen påbegyndes,

særligt hos patienter med høj risiko for blødning.

Anagrelid kan medføre intestinal forstyrrelse hos nogle patienter og skade absorberingen af

hormonal, oral antikonception.

Interaktion med fødevarer

Føde forsinker absorberingen af anagrelid, men ændrer ikke signifikant den systemiske

eksponering.

Virkningen af fødeindtagelse på biotilgængeligheden anses ikke for klinisk relevant for brugen

af anagrelid.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder bør anvende passende prævention under behandling med anagrelid.

Graviditet

Der er ikke tilstrækkelige data om brug af anagrelid hos gravide kvinder. Dyrestudier har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. Derfor bør Xagrid

ikke anvendes under graviditet.

Hvis anagrelid anvendes under graviditet, eller hvis patienten bliver gravid under brug af lægemidlet,

skal hun underrettes om den potentielle risiko for fosteret.

Amning

Det er ukendt, om anagrelid/metabolitter udskilles i human mælk. De tilgængelige data fra dyre studier

viser, at anagrelid/metabolitter udskilles i mælk. En risiko for den nyfødte/spædbarnet kan ikke

udelukkes. Amning bør ophøre under behandling med anagrelid.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om virkningen af anagrelid på fertiliteten hos mennesker. Hos hanrotter

havde anagrelid ingen indvirkning på fertilitet eller reproduktionsevne. Hos hunrotter forstyrrede

anagrelid implantation ved doser over det terapeutiske interval (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Under den kliniske udvikling blev svimmelhed ofte indberettet. Patienterne rådes til ikke at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner, medens de tager anagrelid, hvis de oplever svimmelhed.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Sikkerheden for anagrelid er undersøgt i 4 kliniske open-label-studier. I 3 af undersøgelserne blev

942 patienter, der modtog anagrelid i en gennemsnitlig dosis på ca. 2 mg/dag, vurderet for sikkerhed. I

disse undersøgelser modtog 22 patienter anagrelid i indtil 4 år.

I den senere undersøgelse blev 3660 patienter, der modtog anagrelid i en gennemsnitlig dosis på ca.

2 mg/dag, vurderet for sikkerhed. I denne undersøgelse modtog 34 patienter anagrelid i indtil 5 år.

De hyppigst indberettede bivirkninger forbundet med anagrelid var hovedpine, der optrådte hos ca.

14%, palpitationer hos ca. 9%, væskeophobning og kvalme forekom begge hos ca. 6%, og diare

forekom hos 5%. Disse bivirkninger er forventelige ud fra anagrelids farmakologiske virkning

(hæmning af PDE III). Gradvis dosistitrering kan måske være med til at formindske disse bivirkninger

(se pkt. 4.2).

Tabel over bivirkninger

Bivirkninger fra kliniske studier, sikkerhedsstudier efter markedsføringstilladelse og spontane

rapporter fremlægges i nedenstående tabel. Inden for de enkelte systemorganklasserne: Meget

almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100 til <1/10); Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); Sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000); Meget sjælden (<1/10.000); Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data). Inden for hver hyppighedsgruppering er bivirkningerne anført efter

alvorlighedsgrad. De alvorligste bivirkninger er anført først.

MedDRA

systemorganklasse

Bivirkningshyppighed

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Blod og lymfesystem

Anæmi

Pancytopeni

Trombocytopeni

Blødning

Ekkymose

Metabolisme og

ernæring

Væskeretention

Ødemer

Vægttab

Vægtstigning

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Depression

Amnesi

Forvirring

Søvnløshed

Paræstesi

Hypæstesi

Nervøsitet

Tør mund

Migræne

Dysartri

Døsighed

Unormal

koordination

Øjne

Diplopi

Synsforstyrrelser

Øre og labyrint

Tinnitus

Hjerte

Takykardi

Palpitationer

Ventrikulær

takykardi

Kongestiv

hjertesvigt

Atrieflimmer

Supraventikulær

takykardi

Arytmi

Hypertension

Synkope

Myokardial

infarkt

Kardiomyopati

Kardiomegali

Perikardie-

effusion

Angina pectoris

Postural

hypotension

Vasodilatation

Prinzmetal

angina

Torsade de

pointes

Luftveje, thorax og

mediastinum

Pulmonal

hypertension

Pneumoni

Pleura-effusion

Dyspnø

Epistaxis

Lungeinfiltrat

Interstitiel

lunge-

sygdom,

herunder

pneumonitis

og allergisk

alveolitis

MedDRA

systemorganklasse

Bivirkningshyppighed

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Mave-tarm-kanalen

Diare

Opkastning

Mavesmerter

Kvalme

Flatulens

Gastrointestinal

blødning

Pankreatitis

Anoreksi

Dyspepsi

Obstipation

Gastrointestinale

gener

Colitis

Gastritis

Gingival-

blødning

Lever og galdeveje

Forhøjede

leverenzymer

Hepatitis

Hud og subkutane

væv

Udslæt

Alopeci

Pruritus

Misfarvning af

huden

Tør hud

Knogler, led,

muskler og bindevæv

Artralgi

Myalgi

Rygsmerter

Nyrer og urinveje

Impotens

Nyresvigt

Nykturi

Tubulo-

interstitiel

nefritis

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Brystsmerter

Feber

Kuldegysninger

Utilpashed

Svaghed

Influenzalignend

e symptomer

Smerte

Astæni

Undersøgelser

Forhøjet

kreatinin i blodet

Pædiatrisk population

48 patienter i alderen fra 6 år til og med 17 år (19 børn og 29 unge) har fået anagrelid i op til 6,5 år,

enten i kliniske studier eller som led i et registerstudie (se pkt. 5.1).

De fleste observerede bivirkninger var som anført i produktresuméet. Der er imidlertid begrænsede

sikkerhedsdata, og de tillader ikke, at der udføres en meningsfyldt sammenligning mellem voksne og

pædiatriske patienter (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Efter markedsføringen er der modtaget rapporter om tilsigtet overdosering af anagrelid. De

rapporterede symptomer omfatter sinus takykardi og opkastning. Symptomerne forsvandt med

konservativ behandling.

Anagrelid givet ved højere doser end de anbefalede har fremkaldt blodtryksfald med lejlighedsvise

tilfælde af hypotension. En enkelt 5 mg dosis anagrelid kan medføre blodtryksfald, normalt ledsaget af

svimmelhed.

Der er ikke identificeret en specifik modgift mod anagrelid. I tilfælde af overdosering er nøje klinisk

overvågning af patienten påkrævet; dette omfatter også overvågning af blodpladetallet for

trombycytopeni. Dosis bør nedsættes eller afbrydes efter behov, til blodpladetallet er tilbage i det

normale interval.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre antineoplastiske stoffer, ATC-kode: L01XX35.

Virkningsmekanisme

Den præcise mekanisme, hvorved anagrelid reducerer antallet af blodplader, er ukendt. I

cellekulturundersøgelser undertrykte anagrelid ekspressionen af transkriptionsfaktorer, herunder

GATA-1 og FOG-1, der er nødvendige for megakaryocytopoiese, hvilket i sidste instans fører til

reduceret blodpladeproduktion.

In vitro

undersøgelser af human megakaryocytopoiese har fastslået, at anagrelids hæmmende virkning

på dannelsen af blodplader hos mennesker fremkaldes via forsinkelse af modningen af

megakaryocytter, og ved at reducere deres størrelse og ploidi. Tegn på tilsvarende

in vivo

virkning er

observeret i knoglemarvsbiopsier fra behandlede patienter.

Anagrelid hæmmer cyklisk AMP fosfodiesterase III.

Klinisk virkning og sikkerhed

Anagrelids sikkerhed og virkning som et middel til reduktion af blodpladerne er vurderet i fire open-

label, ikke-kontrollerede kliniske undersøgelser (undersøgelsesnummer 700-012, 700-014, 700-999 og

13970-301), der omfattede mere end 4000 patienter med myeloproliferative neoplasmer (MPN). Hos

patienter med essentiel trombocytæmi blev komplet respons defineret som et fald i blodpladetallet til

600 x10

/l eller en

50% reduktion i forhold til baseline og opretholdelse af reduktionen i mindst

4 uger. I undersøgelserne 700-012, 700-014, 700-999 og undersøgelse 13970-301 varierede tiden til

komplet respons fra 4 til 12 uger. Kliniske fordele mht. trombohæmoragiske hændelser er ikke påvist

overbevisende.

Virkninger på hjerterytmen og QT

c

-intervallet

Virkningen af to dosisniveauer af anagrelid (0,5 mg og 2,5 mg enkeltdoser) på hjerterytmen og QT

c

intervallet blev evalueret i et dobbeltblindet, randomiseret, placebo- og aktivt kontrolleret

overkrydsningsstudie hos raske, voksne mænd og kvinder.

Der blev observeret en dosisrelateret forøget hjerterytme i løbet af de første 12 timer med den

maksimale forøgelse omkring tidspunktet for maksimale koncentrationer. Den maksimale ændring i

gennemsnitlig hjerterytme opstod 2 timer efter administration og var +7,8 slag pr. minut (beats per

minute, bpm) for 0,5 mg og +29,1 bpm for 2,5 mg.

Der blev observeret en forbigående forøget gennemsnitlig QTc for begge doser i løbet af perioderne

med øget hjerterytme, og den maksimale ændring i gennemsnitlig QTcF (Fridericia-korrektion) var

+5,0 msek., der opstod efter 2 timer for 0,5 mg, +10,0 msek., der opstod efter 1 time for 2,5 mg.

Pædiatrisk population

I et åbent klinisk studie med 8 børn og 10 unge (herunder patienter, der var naive med hensyn til

behandling med anagrelid, eller som havde fået anagrelid i op til 5 år inden studiet), faldt det mediane

trombocyttal til kontrollerede niveauer efter 12 ugers behandling. Den gennemsnitlige daglige dosis

havde en tendens til at være højere hos unge.

I et pædiatrisk registerstudie blev det mediane trombocyttal nedsat i forhold til

diagnosticeringstidspunktet og opretholdt i op til 18 måneder hos 14 pædiatriske patienter med ET

(4 børn, 10 unge) i behandling med anagrelid. I tidligere åbne studier blev fald i mediane trombocyttal

observeret hos 7 børn og 9 unge, der blev behandlet i en periode fra 3 måneder til 6,5 år.

Den gennemsnitlige totale daglige anagreliddosis i alle studierne med pædiatriske patienter med ET

varierede meget, men samlet tyder data på, at unge kan følge start- og vedligeholdelsesdoser, der

ligner dem for voksne, og at en lavere startdosis på 0,5 mg/dag vil være mest hensigtsmæssig for børn

over 6 år (se pkt. 4.2, 4.4, 4.8, 5.2). Hos alle pædiatriske patienter er forsigtig titrering til en

patientspecifik daglig dosis nødvendig.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral indgivelse af anagrelid til mennesker absorberes mindst 70% fra mavetarmkanalen. Hos

fastende patienter opstod højeste plasmaniveauer ca. 1 time efter administration. Farmakokinetiske

data fra raske personer klarlagde, at mad nedsætter C

for anagrelid med 14 %, men øger AUC med

20 %. Mad reducerede også C

for den aktive metabolit, 3-hydroxyanagrelid

,

med 29 %, selvom det

ikke havde nogen virkning på AUC.

Biotransformation

Anagrelid metaboliseres primært ved CYP1A2; så der dannes 3-hydroxyanagrelid, som metaboliseres

videre via CYP1A2 til den inaktive metabolit, 2-amino-5, 6-dichloro-3, 4-dihydroquinazolin.

Virkningen af omeprazol, en CYP1A2-induktor, på anagrelids farmakokinetik er blevet undersøgt hos

20 raske, voksne forsøgspersoner efter flere doser på 40 mg én gang dagligt. Resultaterne viste, at ved

tilstedeværelse af omeprazol var AUC

(0-∞)

, AUC

(0-t)

og C

af anagrelid reduceret med henholdsvis

27 %, 26 % og 36 %, og de tilsvarende værdier for 3-hydroxy-anagrelid, en metabolit af anagrelid, var

reduceret med henholdsvis 13 %, 14 % og 18 %.

Elimination

Halveringstiden i plasma af anagrelid er kort, ca. 1,3 timer, og som det forventes fra halveringtiden, er

der ikke evidens for akkumulation af anagrelid i plasma. Under 1 % genfindes i urinen som anagrelid.

Den gennemsnitlige genfinding af 2-amino-5, 6-dichloro-3, 4-dihydroquinazolin i urinen er ca.

18-35 % af den administrerede dosis.

Desuden viser disse resultater ikke evidens for autoinduktion af anagrelids clearance.

Linearitet

Der er fundet dosisproportionalitet i dosisintervallet fra 0,5 mg til 2 mg.

Pædiatrisk population

Farmakokinetiske data fra eksponerede fastende børn og unge (i alderen fra 7 år til og med 16 år) med

essentiel trombocytæmi viser, at dosis-normaliseret eksponering, C

og AUC for anagrelid har en

tendens til at være højere hos børn/unge i sammenligning med voksne. Der var desuden en tendens

imod højere dosis-normaliseret eksponering for den aktive metabolit.

Ældre

Farmakokinetiske data fra fastende ældre patienter med ET (i alderen fra 65 år til og med 75 år)

sammenlignet med fastende voksne patienter (i alderen fra 22 år til og med 50 år) viser, at C

AUC for anagrelid var henholdsvis 36 % og 61 % højere hos ældre patienter, hvorimod C

og AUC

for den aktive metabolit 3-hydroxyanagrelid var henholdsvis 42 % og 37 % lavere hos ældre patienter.

Disse forskelle skyldtes sandsynligvis en lavere præsystemisk metabolisme af anagrelid end af 3-

hydroxyanagrelid hos ældre patienter.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitet ved gentagne doser:

Efter gentagen oral indgivelse af anagrelid hos hunde blev der observeret subendokardial blødning og

fokal myokardial nekrose ved 1 mg/kg/dag eller derover hos han- og hunhunde, hvor hanhundene var

mest følsomme. AUC ved niveauet for ingen observeret virkning (

no observed effect level

, NOEL) hos

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/326376/2018

EMEA/H/C/000480

Xagrid (anagrelid)

En oversigt over Xagrid, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Xagrid, og hvad anvendes det til?

Xagrid er et lægemiddel, der anvendes til at mindske antallet af blodplader (bestanddele, der hjælper

blodet til at størkne) hos patienter med essentiel trombocytæmi (en sygdom, hvor der er for mange

blodplader i blodet). "Essentiel" betyder, at sygdommen ikke har nogen umiddelbar årsag.

Xagrid anvendes, når den hidtidige behandling ikke virker eller ikke tåles af patienten, og når patienten

tilhører "risikogruppen" enten på grund af alder (over 60 år), meget højt blodpladetal eller tidligere

koagulationsproblemer.

Xagrid indeholder det aktive stof anagrelid.

Hvordan anvendes Xagrid?

Xagrid udleveres kun efter recept. Behandling bør kun iværksættes af en læge med erfaring i

behandling af essentiel trombocytæmi.

Xagrid fås som kapsler (0,5 mg). Den anbefalede startdosis er én kapsel to gange dagligt. Dosen kan

øges dosis hver uge med én kapsel dagligt, indtil patienten når ned på et blodpladetal på under

600 mio. blodplader pr. ml, og ideelt mellem 150 og 400 mio. ml (det sædvanlige niveau hos sunde

personer).

Den anbefalede maksimumsdosis Xagrid er fem kapsler ad gangen. For mere information om

anvendelse af Xagrid, se indlægssedlen eller kontakt lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Xagrid?

Ved essentiel trombocytæmi danner knoglemarven for mange blodplader. Det aktive stof i Xagrid,

anagrelid, blokerer for udviklingen og væksten af celler i knoglemarven kaldet "megakaryocyter", som

producerer blodplader. Dette nedsætter blodpladetallet, hvorved symptomerne mindskes hos patienter

med sygdommen.

Xagrid (anagrelid)

EMA/326376/2018

Side 2/2

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Xagrid?

Af fire hovedstudier hos patienter med forskellige sygdomme, hvor knoglemarven producerede for

mange celler, fremgik det, at Xagrid var effektivt til at sænke blodpladetallet. Næsten 3.000 af

patienterne i studierne havde essentiel trombocytæmi, med et blodpladetal på mere end 600 mio. ml.

De fleste patienter havde tidligere fået andre lægemidler, men kunne ikke fortsætte på dem. Xagrid

blev ikke sammenlignet med andre lægemidler. Nogle af patienterne blev behandlet med Xagrid i op til

fem år. Det primære mål for virkning var antallet af patienter, som havde en "komplet respons", dvs.

en reduktion i blodpladetallet på mindst 50 % fra behandlingsstart eller ned til under 600 mio. ml.

I det største af studierne opnåede 67 % af patienterne med essentiel trombocytæmi (628 ud af 934)

og 66 % af dem, der ikke tålte eller ikke havde gavn af andre behandlinger (480 ud af 725), en

komplet respons på Xagrid. I de tre øvrige studier havde 60-82 % af patienterne en komplet respons.

Hvilke risici er der forbundet med Xagrid?

Den hyppigste bivirkning ved Xagrid (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

hovedpine. Den fuldstændige liste over bivirkninger ved Xagrid fremgår af indlægssedlen.

Xagrid må ikke anvendes af patienter med moderat til svær lever- eller nyresygdom. Den fuldstændige

liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Xagrid godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Xagrid opvejer risiciene, og

anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Xagrid.

Xagrid blev oprindeligt godkendt under "særlige omstændigheder". Det skyldes, at det grundet

sygdommens sjældenhed ikke havde været muligt at indhente fyldestgørende oplysninger om Xagrid.

Da virksomheden har fremlagt de yderligere oplysninger, den var blevet anmodet om, blev de "særlige

omstændigheder" ophævet den 11.07.2018.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Xagrid?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Xagrid.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Xagrid løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Xagrid vurderes omhyggeligt, og der foretages nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Xagrid

Xagrid fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 16. november 2004.

Yderligere information om Xagrid findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 06-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information