Votrient

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

09-11-2020

Aktiv bestanddel:
pazopanib
Tilgængelig fra:
Novartis Europharm Limited 
ATC-kode:
L01XE11
INN (International Name):
pazopanib
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Carcinom, nyrecelle
Terapeutiske indikationer:
Renal celle carcinom (RCC)Votrient er indiceret hos voksne, for det første-linje-behandling af avanceret renal celle carcinom (RCC), og for patienter, der har modtaget forudgående cytokin behandling for fremskreden sygdom. Soft-tissue sarkom (STS)Votrient er indiceret til behandling af voksne patienter med selektiv undertyper af avanceret blødt væv sarkom (STS), der har modtaget forudgående kemoterapi for metastatisk sygdom, eller som har udviklet sig inden for 12 måneder efter (neo)adjuverende behandling. Effekt og sikkerhed har kun været etableret i visse STS histologiske tumor undertyper.
Produkt oversigt:
Revision: 26
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001141
Autorisation dato:
2010-06-14
EMEA kode:
EMEA/H/C/001141

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

09-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

05-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

09-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

09-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

09-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

09-11-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Votrient 200 mg filmovertrukne tabletter

Votrient 400 mg filmovertrukne tabletter

pazopanib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Votrient

Sådan skal du tage Votrient

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Votrient tilhører en gruppe af medicin, der kaldes

proteinkinasehæmmere

. Det virker ved at forhindre

aktiviteten af proteiner, der er involveret i kræftcellers udvikling og evne til at sprede sig.

Votrient anvendes til voksne til behandling af:

Fremskreden nyrekræft eller nyrekræft, der har spredt sig til andre organer.

Visse former for bløddelssarkom, som er en kræfttype, der opstår i kroppens muskler, blodårer,

fedtvæv eller andre væv, som findes rundt om og beskytter organerne.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Votrient

Tag ikke Votrient:

hvis du er allergisk

over for pazopanib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Votrient (angivet i

punkt 6).

Tal med lægen

, hvis du mener, at dette gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før du tager Votrient:

hvis du har en

hjertesygdom.

hvis du har en

leversygdom.

hvis du har haft

hjertesvigt eller et hjertetilfælde.

hvis du har haft en

punkteret lunge.

hvis du har haft problemer med

blødning, blodpropper eller forsnævring af pulsårerne.

hvis du har haft

mave- eller tarmproblemer

, f.eks. en

perforation

(et hul) eller

fistler

(dannelse

af unormale passager mellem dele af tarmen).

hvis du har problemer med

skjoldbruskkirtlen

hvis du har problemer med din

nyrefunktion.

hvis du har eller har haft et

aneurisme

(udvidelse og svækkelse af en blodårevæg) eller en rift i

en blodårevæg.

Fortæl det til lægen

, hvis ovenstående gælder for dig. Lægen vil afgøre, om Votrient er egnet til dig.

Det kan være nødvendigt at foretage nogle

ekstra undersøgelser

for at kontrollere, om dine nyrer, dit

hjerte og din lever fungerer, som de skal.

Højt blodtryk og Votrient

Votrient kan øge dit blodtryk. Dit blodtryk vil blive målt, før du får Votrient, og mens du er i

behandling. Hvis du har forhøjet blodtryk, vil du blive behandlet med blodtrykssænkende medicin.

Fortæl det til lægen

, hvis du har forhøjet blodtryk.

Hvis du skal opereres

Lægen vil stoppe din behandling med Votrient mindst 7 dage før din operation, da Votrient kan

påvirke sårhelingen. Behandlingen genoptages, når såret er helet tilstrækkeligt.

Tilstande, som du skal holde øje med

Votrient kan forværre nogle tilstande eller give alvorlige bivirkninger. Du skal holde øje med bestemte

symptomer, mens du er i behandling med Votrient, for at nedsætte risikoen. Se

punkt 4

Børn og unge

Votrient anbefales ikke til personer under 18 år.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvor godt det

virker hos denne aldersgruppe. Votrient må ikke anvendes til børn under 2 år på grund af

betænkeligheder omkring sikkerheden.

Brug af anden medicin sammen med Votrient

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Nogle typer af medicin kan påvirke Votrients virkning eller øge sandsynligheden for, at du får

bivirkninger. Votrient kan også påvirke anden medicins virkning. Disse omfatter:

clarithromycin, ketoconazol, itraconazol, rifampicin, telithromycin, voriconazol

(bruges til

behandling af infektioner

atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir (bruges til

behandling af hiv

nefazodon (bruges til

behandling af depression

simvastatin og muligvis også andre statiner (bruges til

behandling af forhøjet kolesteroltal

medicin, som

nedsætter

mængden af

mavesyre.

Hvordan du skal tage Votrient afhænger af,

hvilken medicin du tager for at nedsætte mængden af mavesyre (f.eks. protonpumpehæmmer,

-

antagonist eller syreneutraliserende midler). Kontakt lægen eller sundhedspersonalet for

rådgivning.

Fortæl det til lægen

eller på apoteket, hvis du tager et eller flere af disse lægemidler.

Brug af Votrient sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Votrient sammen med mad

, da det påvirker optagelsen af Votrient. Votrient skal

tages mindst 1 time før et måltid eller 2 timer efter et måltid (se punkt 3).

Du må ikke drikke grapefrugtjuice

, mens du er i behandling med Votrient, da det kan øge risikoen

for at få bivirkninger.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Votrient bør ikke anvendes, hvis du er gravid.

Votrients virkning under graviditet kendes ikke.

Fortæl det til lægen, hvis du er gravid

eller planlægger at blive gravid.

Brug sikker prævention

for at undgå at blive gravid, mens du er i behandling med Votrient og

i mindst 2 uger efter behandlingen.

Hvis du bliver gravid under behandlingen

med Votrient, skal du fortælle det til lægen.

Du må ikke amme, mens du tager Votrient.

Det vides ikke, om indholdsstofferne i Votrient går over

i modermælken. Tal med lægen om dette.

Mandlige patienter

(inkl. mænd, der er blevet steriliseret (vasektomi)), som har partnere, som enten

er gravide eller kan blive gravide (inkl. kvinder, der anvender andre præventionsmetoder) skal bruge

kondom under samleje, så længe de tager Votrient samt i mindst 2 uger efter sidste dosis.

Frugtbarheden kan påvirkes

ved behandling med Votrient. Tal med lægen om dette.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Votrient kan give bivirkninger, der kan påvirke din evne til at føre motorkøretøjer eller betjene

maskiner.

Lad være med at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner, hvis du føler dig svimmel, træt

eller svag, eller hvis dit energiniveau er lavt.

Votrient indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. filmovertrukken tablet, dvs. det

er i det væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Votrient

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Hvor meget Votrient skal tages

Den sædvanlige dosis er

to Votrient 400 mg tabletter (800 mg pazopanib), som tages én gang om

dagen. Dette er den maksimale dosis pr. dag. Lægen kan nedsætte din dosis, hvis du får bivirkninger.

Hvornår skal Votrient tages

Du må ikke tage Votrient sammen med mad.

Votrient skal tages mindst 1 time før eller 2 timer

efter et måltid.

Du kan for eksempel tage Votrient 2 timer efter morgenmaden eller 1 time før frokosten. Tag Votrient

på omtrent samme tidspunkt hver dag.

Tabletterne skal synkes hele med vand, én ad gangen. Tabletterne må ikke deles eller knuses, da dette

påvirker optagelsen af Votrient og kan øge risikoen for bivirkninger.

Hvis du har taget for meget Votrient

Kontakt lægen eller apoteket

, hvis du har taget for mange tabletter. Tag pakningen eller denne

indlægsseddel med, hvis det er muligt.

Hvis du har glemt at tage Votrient

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag blot den næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt.

Du må ikke stoppe med at tage Votrient uden at tale med lægen først

Tag Votrient i den periode, lægen har foreskrevet. Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med

lægen.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hævelse af hjernen

(reversibel posterior leukoencefalopati-syndrom)

Votrient kan, i sjældne tilfælde, give hævelse af hjernen, hvilket kan være livstruende. Symptomerne

kan være:

tab af taleevne

synsændringer

krampeanfald

-

forvirring

højt blodtryk

Stop med at tage Votrient og søg straks læge

, hvis du oplever nogle af disse symptomer, eller hvis

du får hovedpine i forbindelse med nogle af symptomerne.

Hypertensiv krise

(pludselig og alvorlig blodtryksstigning)

Votrient kan til tider forårsage en pludselig og alvorlig blodtryksstigning. Dette er kendt som en

hypertensiv krise. Din læge vil overvåge dit blodtryk, mens du tager Votrient. Tegn og symptomer på

en hypertensiv krise kan omfatte:

alvorlige brystsmerter

alvorlig hovedpine

sløret syn

forvirring

kvalme

opkastning

alvorlig angst

stakåndethed

krampeanfald

besvimelse

Stop med at tage Votrient og søg straks lægehjælp

, hvis du udvikler hypertensiv krise.

Hjertepåvirkning

Risikoen for disse problemer kan være højere for personer, som allerede har hjerteproblemer eller som

tager andre lægemidler. Du vil blive undersøgt for hjerteproblemer, mens du er i behandling med

Votrient.

Nedsat hjertefunktion/hjertesvigt, hjerteanfald

Votrient kan påvirke hvor godt dit hjerte pumper eller kan øge sandsynligheden for at få et

hjerteanfald. Tegn og symptomer omfatter:

uregelmæssige eller hurtige hjerteslag

hurtig hjerteflakken

besvimelse

smerter i eller trykken for brystet

smerter i dine arme, ryg, hals eller kæbe

stakåndethed

hævelse i benet

Søg straks lægehjælp

, hvis du får nogen af disse symptomer.

Ændringer i hjerterytmen (QT forlængelse)

Votrient kan påvirke hjerterytmen, hvilket hos nogle personer kan udvikle sig til en potentiel alvorlig

hjertetilstand, der er kendt som torsades de pointes. Dette kan resultere i en meget hurtig hjerterytme

(puls) og medføre pludseligt bevidsthedstab.

Fortæl det til lægen

, hvis du bemærker

usædvanlige ændringer i dine hjerteslag

, f.eks. at hjertet

slår for hurtigt eller for langsomt.

Slagtilfælde

Votrient kan øge din sandsynlighed for at få et slagtilfælde. Tegn og symptomer på slagtilfælde kan

omfatte:

følelsesløshed eller svaghed i den ene side af din krop

problemer med at tale

hovedpine

svimmelhed

Søg straks lægehjælp

, hvis du får nogen af disse symptomer.

Blødning

Votrient kan medføre alvorlig blødning i fordøjelsessystemet (f.eks. maven, spiserøret, endetarmen

eller tarmen) eller i lungerne, nyrerne, munden, vagina og hjernen, selvom dette ikke er almindeligt.

Symptomerne omfatter:

blod i afføringen eller sort afføring

blod i urinen

mavesmerter

ophostning eller opkastning af blod

Søg straks lægehjælp

, hvis du får et eller flere af disse symptomer.

Perforering og fistler

Votrient kan forårsage en rift (perforering) i maven eller tarmvæggen eller udvikling af en unormal

forbindelse mellem to dele af fordøjelseskanalen (en fistel). Tegn og symptomer kan omfatte:

alvorlige mavesmerter

kvalme og/eller opkastning

feber

udvikling af et hul (perforering) i mave, tyndtarm eller tyktarm, hvorfra blodigt eller uklart,

lugtende pus frigives

Søg straks lægehjælp

, hvis du får nogen af disse symptomer.

Leverproblemer

Votrient kan forårsage problemer med din lever, som kan udvikle sig til alvorlige tilstande, som fx

nedsat leverfunktion og leversvigt, som kan være dødelig. Din læge vil kontrollere dine leverenzymer,

mens du tager Votrient. Tegn på, at din lever muligvis ikke fungerer korrekt, kan omfatte:

gulfarvning af din hud eller af det hvide i dine øjne (gulsot)

mørk urin

træthed

kvalme

opkastning

appetitløshed

smerter i højre side af dit maveområde (abdomen)

tendens til blå mærker

Søg straks lægehjælp

, hvis du får nogen af disse symptomer.

Blodpropper

Dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli

Votrient kan forårsage blodpropper i dine blodårer, især i dine ben (dyb venetrombose eller DVT),

som også kan bevæge sig til dine lunger (lungeemboli). Tegn og symptomer kan omfatte:

stærke brystsmerter

stakåndethed

hurtig vejrtrækning

smerter i benene

hævelse af dine arme og hænder eller ben og fødder

Trombotisk mikroangiopati (TMA)

Votrient kan forårsage blodpropper i de små blodkar i nyrerne og hjernen, ledsaget af et fald i røde

blodlegemer og celler involveret i koagulering (trombotisk mikroangiopati, TMA). Tegn og

symptomer kan omfatte:

tendens til blå mærker

højt blodtryk

feber

forvirring

døsighed

krampeanfald

nedsat produktion af urin

Søg straks lægehjælp

, hvis du får nogen af disse symptomer.

Tumorlysesyndrom

Votrient kan forårsage hurtig nedbrydning af kræftceller, som fører til tumorlysesyndrom, der kan

være dødeligt for nogle personer. Symptomer kan inkludere uregelmæssig hjerterytme, krampeanfald,

forvirring, muskelkramper eller spasmer eller nedsat urinproduktion.

Søg straks lægehjælp

, hvis du

får et eller flere af disse symptomer.

Infektioner

Infektioner, der opstår under behandling med Votrient, kan muligvis blive alvorlige. Symptomer på

infektioner kan omfatte:

feber

influenza-lignende symptomer som fx hoste, træthed og kropssmerter, der ikke går væk

stakåndethed og/eller hvæsende vejrtrækning

smerter, når du tisser

rifter, hudafskrabninger eller sår der er røde, varme, hævede eller smertefulde

Søg straks lægehjælp

, hvis du får nogen af disse symptomer.

Betændelseslignende reaktion (inflammation) i lungerne

Votrient kan, i sjældne tilfælde, give inflammation i lungerne (interstitiel lungesygdom,

betændelseslignende reaktion), som hos nogle patienter kan være dødelig. Symptomerne inkluderer

åndenød eller hoste, der ikke går væk. Du vil blive undersøgt for lungeproblemer, mens du tager

Votrient.

Søg straks lægehjælp

, hvis du får sådanne symptomer.

Problemer med skjoldbruskkirtlen

Votrient kan nedsætte mængden af det hormon, der produceres i skjoldbruskkirtlen i kroppen. Det kan

medføre vægtøgning og træthed. Du vil blive undersøgt for mængden af skjoldbruskkirtelhormon i

blodet, mens du er i behandling med Votrient.

Fortæl det til lægen

, hvis du oplever markant vægtøgning eller træthed.

Uskarpt eller forringet syn

Votrient kan forårsage løsning af eller rift i hinden bagerst i øjet (nethindeløsning eller rift i

nethinden). Dette kan give sløret eller forringet syn.

Fortæl det til lægen

, hvis du oplever ændringer ved dit syn.

Bivirkninger (herunder alvorlige bivirkninger under den relevante frekvenskategori)

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos

flere end 1 ud af 10

personer):

højt blodtryk

diarré

kvalme eller opkastning

mavesmerter

appetitløshed

vægttab

smagsforstyrrelser eller ingen smagssans

ømhed i munden

hovedpine

tumorsmerte

manglende energi, følelse af svaghed eller træthed

ændringer i hårfarve

usædvanligt hårtab eller tyndere hår

lyse pletter på huden (mindre pigment)

udslæt, som muligvis medfører afskalning af huden

rødme og hævelse af håndfladerne og fodsålerne

Fortæl det til lægen eller på apoteket

, hvis en eller flere af disse bivirkninger bliver generende.

Meget almindelige bivirkninger, der kan ses i blod- eller urinprøver:

forhøjede leverenzymer

nedsat albumin i blodet

protein i urinen

nedsat antal blodplader (celler, der hjælper blodet til at størkne)

nedsat antal hvide blodlegemer

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos

op til 1 ud af 10

personer):

fordøjelsesbesvær, oppustethed, luft i maven

næseblod

mundtørhed eller sår i munden

infektioner

unormal døsighed

søvnproblemer

brystsmerter, åndenød, smerter i benene og hævede ben/fødder. Dette kan være symptomer på

en blodprop (trombe). Hvis blodproppen river sig løs, kan den føres med blodet til lungerne, og

dette kan være livstruende og endda dødeligt.

hjertet er mindre effektivt til at pumpe blod rundt i kroppen (kardiel dysfunktion)

langsomme hjerteslag

blødning i munden, fra endetarmen eller i lungerne

svimmelhed

uklart syn

hedeture

hævelse på grund af væskeophobning i ansigt, hænder, ankler, fødder eller øjenlåg

prikken, svaghed eller følelsesløshed i hænder, arme, ben eller fødder

hudlidelse, rødme, kløe, tør hud

neglelidelser

brændende, prikkende, kløende eller snurrende følelse i huden

kuldefølelse med kulderystelser

udtalt svedtendens

væskemangel (dehydrering)

muskel-, led- eller senesmerter eller smerter i brystet, muskelkramper

hæshed

åndenød

hoste

ophostning af blod

hikke

punkteret lunge, hvor luften bliver fanget mellem lungen og brystet, hvilket ofte forårsager

åndenød (pneumothorax)

Fortæl det til lægen

eller på apoteket, hvis en eller flere af disse bivirkninger bliver generende.

Almindelige bivirkninger, der kan ses i dine blod- eller urinprøver:

nedsat aktivitet af skjoldbruskkirtlen

unormal leverfunktion

forhøjet bilirubin-niveau (et stof, der dannes af leveren)

forhøjet lipase-niveau (et fordøjelsesenzym)

forhøjet kreatinin-niveau (et stof, der dannes i musklerne)

ændringer i niveauet af andre stoffer/enzymer i blodet. Lægen vil informere dig om resultaterne

af dine blodprøver

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos

op til 1 ud af 100

personer):

slagtilfælde

midlertidigt fald i blodtilførslen til hjernen (forbigående iskæmisk anfald)

afbrydelse af blodtilførslen til en del af hjertet eller blodprop i hjertet (myokardieinfarkt)

delvis afbrydelse af blodtilførslen til en del af hjertet (myokardieiskæmi)

blodpropper, ledsaget af nedsat antal røde blodlegemer og celler involveret i blodets evne til at

størkne (trombotisk mikroangiopati, TMA). Blodpropper kan skade organer, såsom hjernen eller

nyrerne.

forhøjet antal røde blodlegemer

pludselig åndenød, især når den er ledsaget af en skarp smerte i brystet og/eller hurtig

vejrtrækning (lungeemboli)

alvorlig blødning i fordøjelsessystemet (f.eks. maven, spiserøret eller tarmen) eller

i nyrerne, vagina og hjernen

forstyrrelse af hjerterytmen (QT-forlængelse)

hul (perforation) i maven eller tarmen

dannelse af unormale passager mellem dele af tarmen (fistler)

voldsom eller uregelmæssig menstruation

pludselig markant øgning af blodtrykket (hypertensiv krise)

betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis)

leverbetændelse, dårlig funktion af leveren eller leverskade

gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot)

bughindebetændelse (peritonitis)

løbende næse

udslæt, der kan være kløende eller betændt (flade eller hævede områder eller blærer)

hyppig afføring

øget følsomhed af huden over for sollys

nedsat følelse eller følsomhed, specielt i huden

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos

op til 1 ud af 1.000

personer):

betændelseslignende reaktion (inflammation) i lungerne

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

en udvidelse og svækkelse af en blodårevæg eller en rift i en blodårevæg (aneurismer og

arterielle dissektioner)

-

tumorlysesyndrom som følge af hurtig nedbrydning af kræftceller

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5

.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Denne medicin kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Votrient 200 mg filmovertrukne tabletter

Votrient 400 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Votrient 200 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 200 mg pazopanib (som hydrochlorid).

Votrient 400 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 400 mg pazopanib (som hydrochlorid).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet.

Votrient 200 mg filmovertrukne tabletter

Kapselformet, lyserød, filmovertrukken tablet med GS JT præget på den ene side.

Votrient 400 mg filmovertrukne tabletter

Kapselformet, hvid, filmovertrukken tablet med GS UHL præget på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Renalcellekarcinom (RCC)

Votrient er indiceret til førstelinjebehandling af voksne patienter med avanceret renalcellekarcinom

(RCC) og til RCC-patienter, som tidligere har fået cytokinbehandling for avanceret sygdom.

Bløddelssarkom (STS)

Votrient er indiceret til behandling af voksne patienter med udvalgte undertyper af avanceret

bløddelssarkom (STS), der tidligere har fået kemoterapi for metastatisk sygdom eller haft progression

inden for 12 måneder efter (neo-)adjuverende behandling.

Virkning og sikkerhed er kun fastslået for bestemte histologiske STS-tumor-undertyper (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandling med Votrient må kun indledes af en læge med erfaring i administration af lægemidler til

behandling af cancer.

Dosering

Voksne

Den anbefalede pazopanibdosis til behandling af RCC eller STS er 800 mg én gang daglig.

Dosisjusteringer

Dosisjusteringer (reduktion eller øgning) foretages i trin med reduktion eller øgning på 200 mg på

basis af den individuelle tolerance. Dosis af pazopanib må ikke overskride 800 mg.

Pædiatrisk population

Pazopanib bør ikke anvendes til børn under 2 år på grund af sikkerhedsproblemer vedrørende

organvækst og udvikling (se pkt. 4.4 og 5.3).

Pazopanibs sikkerhed og virkning hos børn i alderen 2 til 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data (se pkt. 5.1).

Ældre

Der foreligger begrænsede data om brugen af pazopanib til patienter på 65 år og derover. I

RCC-studier med pazopanib sås ingen klinisk signifikant forskel i sikkerheden ved pazopanib mellem

forsøgspersoner i alderen 65 år og derover sammenlignet med yngre forsøgspersoner. Med den

nuværende kliniske erfaring er der ikke set forskelle i respons mellem ældre og yngre patienter, men

det kan ikke udelukkes, at nogle ældre patienter har en større følsomhed.

Nedsat nyrefunktion

Det er usandsynligt, at nedsat nyrefunktion påvirker pazopanibs farmakokinetik i klinisk relevant grad,

da den renale udskillelse af pazopanib, og metabolitter heraf, er lille (se pkt. 5.2). Der kræves derfor

ingen dosisjustering ved behandling af patienter med en kreatininclearance på over 30 ml/minut. Der

skal udvises forsigtighed ved behandling af patienter med en kreatininclearance på under 30 ml/minut,

da der ikke er erfaring med anvendelse af pazopanib hos denne patientpopulation.

Nedsat leverfunktion

Doseringsanbefalinger til patienter med nedsat leverfunktion er baseret på farmakokinetiske studier af

pazopanib til patienter med varierende grader af hepatisk dysfunktion (se pkt. 5.2). Alle patienter skal

have taget prøver for nedsat leverfunktion før og under behandling med pazopanib (se pkt. 4.4). Der

skal udvises forsigtighed ved administration af pazopanib til patienter med let til moderat nedsat

leverfunktion, og patienterne skal monitoreres nøje for tolerabilitet. 800 mg pazopanib én gang daglig

er den anbefalede dosis til patienter med let afvigende leverfunktionsprøver målt i serum (defineret

enten som normalt bilirubin-niveau og alle grader af forhøjet alaninaminotransferase (ALAT) eller

forhøjet bilirubin-niveau (>35 % konjugeret) op til 1,5 gange den øvre normalgrænse uanset ALAT-

niveau). Dosisreduktion af pazopanib til 200 mg én gang daglig anbefales dog til patienter med

moderat nedsat leverfunktion (defineret som forhøjet bilirubin-niveau >1,5-3,0 gange den øvre

normalgrænse uanset ALAT-niveauet) (se pkt. 5.2).

Pazopanib anbefales ikke til patienter med svært nedsat leverfunktion (defineret som total-bilirubin

>3 gange den øvre normalgrænse uanset ALAT-niveauet).

Se pkt. 4.4 for monitorering af leverfunktion og dosisjustering hos patienter med lægemiddelinduceret

nedsat leverfunktion.

Administration

Pazopanib er til oral anvendelse. Det må ikke indtages med føde og skal tages mindst 1 time før eller

2 timer efter et måltid (se pkt. 5.2). De filmovertrukne tabletter skal tages hele med vand og må ikke

deles eller knuses (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Effekter på leveren

Der er indberettet tilfælde af leversvigt (herunder letale) ved brug af pazopanib. Pazopanib skal

administreres med forsigtighed og under nøje monitorering til patienter med let til moderat nedsat

leverfunktion. 800 mg pazopanib én gang daglig er den anbefalede dosis til patienter med let

afvigende leverfunktionsprøver målt i serum (enten normalt bilirubin-niveau og alle grader af forhøjet

ALAT eller forhøjet bilirubin op til 1,5 gange den øvre normalgrænse uanset ALAT-niveau).

Dosisreduktion af pazopanib til 200 mg én gang daglig anbefales til patienter med moderat nedsat

leverfunktion (forhøjet bilirubin >1,5 til 3 gange den øvre normalgrænse uanset ALAT-niveau)

(se pkt. 4.2 og 5.2). Pazopanib anbefales ikke til patienter med svært nedsat leverfunktion (total-

bilirubin >3 gange den øvre normalgrænse uanset ALAT-niveauet) (se pkt. 4.2 og 5.2). Eksponeringen

ved en dosis på 200 mg er markant reduceret, men stærkt variabel hos disse patienter med værdier, der

anses for at være utilstrækkelige til at opnå en relevant klinisk effekt.

En stigning i serumniveauet af aminotransferaser (ALAT, aspartataminotransferase [ASAT]) og

bilirubin er observeret i kliniske studier med pazopanib (se pkt. 4.8). I de fleste tilfælde blev der

rapporteret om isolerede stigninger i niveauet af ALAT og ASAT uden samtidige stigninger i niveauet

af basisk fosfatase eller bilirubin. Patienter over 60 år kan have en større risiko for let (>3 x den øvre

normalgrænse) til alvorlig (>8 x den øvre normalgrænse) stigning i ALAT. Patienter, der bærer

HLA-B*57:01-allellen har også en øget risiko for pazopanib-associeret forhøjet ALAT.

Leverfunktionen skal monitoreres hos alle forsøgspersoner, der får pazopanib, uanset genotype og

alder (se pkt. 5.1).

Levertallene skal undersøges, inden behandling med pazopanib påbegyndes, ved uge 3, 5, 7 og 9.

Derefter ved måned 3 og 4 med yderligere undersøgelser, når det er klinisk indiceret. Efter måned 4

fortsættes med periodiske undersøgelser.

Se tabel 1 for retningslinjer for dosisreduktion hos patienter med total-bilirubin ≤1,5 gang den øvre

normalgrænse og ASAT og ALAT ≤2 gange den øvre normalgrænse ved

baseline

Tabel 1

Dosisjusteringer ved lægemiddelinduceret nedsat leverfunktion

Resultater fra leverundersøgelse

Dosisjustering

Forhøjede aminotransferaser

mellem 3 og 8 gange den øvre

normalgrænse

Fortsæt med pazopanib. Kontroller leverfunktionen ugentligt,

indtil aminotransferase-niveauet vender tilbage til grad 1 eller

udgangsniveauet.

Forhøjede aminotransferaser

>8 gange den øvre normalgrænse

Afbryd pazopanib, indtil aminotransferaserne vender tilbage til

grad 1 eller udgangsniveauet.

Hvis fordelene ved at genoptage pazopanib-behandling

overstiger risikoen for hepatotoksicitet, kan pazopanib

genoptages med en reduceret dosis på 400 mg dagligt samtidig

med, at der foretages en serumleverundersøgelse ugentligt i

8 uger. Efter genstart skal pazopanib seponeres permanent, hvis

aminotransferaserne øges til >3 gange den øvre normalgrænse.

Forhøjede aminotransferaser

>3 gange den øvre normalgrænse

samtidig med forhøjet bilirubin

>2 gange den øvre normalgrænse

Seponer pazopanib permanent.

Patienterne skal monitoreres, indtil de vender tilbage til grad 1

eller udgangsniveauet. Pazopanib hæmmer UGT1A1. Let,

indirekte (ukonjugeret) hyperbilirubinæmi kan forekomme hos

patienter med Gilberts syndrom. Patienter med kendt eller

formodet Gilberts syndrom med kun en let indirekte

hyperbilirubinæmi og forhøjet ALAT >3 gange den øvre

normalgrænse skal behandles efter anbefalingerne for isoleret

forhøjet ALAT.

Samtidig brug af pazopanib og simvastatin øger risikoen for stigning i ALAT-niveauet (se pkt. 4.5) og

bør derfor ske med forsigtighed og under tæt monitorering af patienten.

Hypertension

I kliniske studier med pazopanib er set tilfælde af hypertension, herunder ny-diagnosticerede,

symptomatiske tilfælde af forhøjet blodtryk (hypertensiv krise). Blodtrykket skal være velkontrolleret,

inden behandling med pazopanib indledes. Patienterne skal undersøges for hypertension i starten af

behandlingen (højst én uge efter initiering af pazopanib) og regelmæssigt herefter for at sikre

blodtrykskontrol. Forhøjet blodtryk (systolisk blodtryk ≥150 mmHg eller diastolisk blodtryk

≥100 mmHg) forekommer tidligt i behandlingsforløbet (ca. 40 % af tilfældene opstod inden dag 9 og

ca. 90 % af tilfældene i løbet af de første 18 uger). Blodtrykket skal monitoreres og reguleres

omgående ved en kombination af anti-hypertensiv behandling og dosistilpasning af pazopanib

(pausering og genopstart med en reduceret dosis baseret på klinisk vurdering) (se pkt. 4.2 og 4.8).

Pazopanib skal seponeres, hvis der er tegn på hypertensiv krise, eller hvis der er svær og vedvarende

hypertension til trods for antihypertensiv behandling og reduktion af pazopanibdosis.

Posterior reversibel encefalopatisyndrom (PRES)/Reversibel posterior leukoencefalopati-syndrom

(RPLS)

PRES/RPLS er rapporteret i forbindelse med pazopanib. PRES/RPLS kan give hovedpine,

hypertension, kramper, sløvhed, konfusion, blindhed og andre visuelle og neurologiske forstyrrelser

og kan være dødelig. Patienter, som udvikler PRES/RPLS, skal seponere pazopanib permanent.

Interstitiel lungesygdom (ILD)/pneumonitis

ILD, som kan være dødelig, er blevet rapporteret i forbindelse med pazopanib (se pkt. 4.8). Undersøg

patienten for lungesymptomer, som kan indikere ILD/pneumonitis, og seponer pazopanib hos

patienter, som udvikler ILD eller pneumonitis.

Kardiel dysfunktion/hjerteinsufficiens

Pazopanibs fordele og risici skal overvejes inden behandling af patienter, der tidligere har haft kardiel

dysfunktion. Pazopanibs sikkerhed og farmakokinetik hos patienter med moderat til svær

hjerteinsufficiens eller med nedsat venstre ventrikel uddrivningsfraktion (LVEF) er ikke undersøgt.

Hændelser med kardiel dysfunktion, såsom kongestiv hjerteinsufficiens og nedsat LVEF, er set i

kliniske studier med pazopanib (se pkt 4.8). I et randomiseret studie, som sammenlignede pazopanib

og sunitinib hos RCC-patienter (VEG108844), blev patienternes LVEF målt ved

baseline

og i

forbindelse med followup. Myokardiel dysfunktion forekom hos 13 % (47/362) af patienterne i

pazopanib-armen sammenlignet med 11 % (42/369) af patienterne i sunitinib-armen. Kongestiv

hjerteinsufficiens blev set hos 0,5 % af patienterne i begge behandlingsarme. Kongestiv

hjerteinsufficiens blev rapporteret hos 3 ud af de 240 forsøgspersoner (1 %) i STS fase III-studiet

VEG110727. Nedsat LVEF sås hos 11 % (11/140) og 3 % (1/39) i henholdsvis pazopanib-armen og

placebo-armen hos de forsøgspersoner, der fik målt LVEF post

baseline

og ved followup.

Risikofaktorer

I STS fase III-studiet havde tretten af de 15 forsøgspersoner i pazopanib-armen samtidig hypertension,

hvilket kan have forværret den kardielle dysfunktion hos disse risikopatienter ved at øge hjertets

after-load. 99 % af patienterne (243/246), der var indskrevet i STS fase III-studiet, inklusive de

15 forsøgspersoner, fik antracyklin. Tidligere antracyklin-behandlig kan være en risikofaktor for

kardiel dysfunktion.

Resultat

Fire af de 15 forsøgspersoner kom sig helt (inden for 5 % af udgangsniveauet), og 5 havde delvis

bedring (inden for normalområdet, men >5 % under udgangsniveauet). Én forsøgsperson kom sig ikke,

og follow-up data for de sidste 5 forsøgspersoner var ikke tilgængelige.

Håndtering

Pausering og/eller dosisreduktion af pazopanib skal kombineres med hypertensionsbehandling (hvis

hypertension er til stede, henvises til afsnittet ovenfor med advarsler om hypertension) til patienter

med signifikant reduktion i LVEF som klinisk indiceret.

Patienterne skal monitoreres omhyggeligt for kliniske tegn eller symptomer på kongestiv

hjerteinsufficiens. Det anbefales at måle LVEF inden behandlingsstart og periodisk under

behandlingen hos patienter med risiko for kardiel dysfunktion.

Forlængelse af QT-intervallet og torsades de pointes

QT-forlængelser og torsades de pointes er set i kliniske studier med pazopanib (se pkt. 4.8). Pazopanib

skal anvendes med forsigtighed til patienter, der tidligere har haft QT-forlængelse, patienter i

behandling med antiarytmika eller andre lægemidler, som kan medføre QT-forlængelse samt til

patienter med eksisterende hjertesygdom. Ved behandling med pazopanib anbefales det at udføre et

EKG ved opstart og regelmæssigt i behandlingsforløbet samt at sikre, at niveauet af elektrolytter

(f.eks. calcium, magnesium og kalium) holdes inden for normalområdet.

Arterielle trombotiske hændelser

Myokardieinfarkt, myokardieiskæmi, iskæmisk apopleksi og transitorisk iskæmisk attak er observeret

i kliniske studier med pazopanib (se pkt. 4.8). Der er set hændelser med dødelig udgang. Pazopanib

skal anvendes med forsigtighed til patienter med øget risiko for trombotiske hændelser eller med

trombotiske hændelser i anamnesen. Pazopanib er ikke undersøgt hos patienter, som har haft en

trombotisk hændelse inden for de sidste 6 måneder. Ved at vurdere den enkelte patiens fordele mod

risici, skal det besluttes om patienten skal behandles med pazopanib.

Venøse tromboemboliske hændelser

I kliniske studier med pazopanib er der set venøse tromboemboliske hændelser, herunder

venetrombose og letal lungeemboli. Der blev set en højere incidens i STS-populationen (5 %) end i

RCC-populationen (2 %).

Trombotisk mikroangiopati (TMA)

TMA er rapporteret i kliniske studier med pazopanib som monoterapi, i kombination med

bevacizumab og i kombination med topotecan (se pkt. 4.8). Patienter, som udvikler TMA, skal

seponere pazopanib permanent. Der er set reversibilitet af TMA efter seponering. Pazopanib er ikke

indiceret til brug i kombination med andre lægemidler.

Blødningshændelser

Blødningshændelser er rapporteret i kliniske studier med pazopanib (se pkt. 4.8). Der er set

blødningshændelser med dødelig udgang. Pazopanib er ikke undersøgt hos patienter med hæmoptyse

og cerebral blødning eller klinisk signifikant gastrointestinal (GI) blødning inden for de sidste

6 måneder. Pazopanib skal anvendes med forsigtighed til patienter med en signifikant blødningsrisiko.

Aneurismer og arterielle dissektioner

Brug af VEGF-hæmmere hos patienter med eller uden hypertension kan fremme dannelse af

aneurismer og/eller arterielle dissektioner. Inden indledning af behandling med pazopanib bør denne

risiko overvejes nøje for patienter med risikofaktorer såsom hypertension eller tidligere aneurisme.

Gastrointestinale (GI) perforationer og fistler

I kliniske studier med pazopanib er der set tilfælde af gastrointestinale perforationer og fistler (se

pkt. 4.8). Der er set dødelige hændelser med perforation. Pazopanib skal anvendes med forsigtighed til

patienter med risiko for gastrointestinale perforationer eller fistler.

Sårheling

Der er ikke udført studier, hvor pazopanibs effekt på sårheling er blevet undersøgt. Da hæmmere af

vaskulær endotelial vækstfaktor (VEGF) kan hæmme sårheling, skal behandlingen med pazopanib

stoppes mindst 7 dage før en planlagt operation. Beslutningen om at genoptage behandlingen med

pazopanib efter operation skal baseres på en klinisk bedømmelse af, om sårhelingen er tilstrækkelig.

Pazopanib skal seponeres hos patienter med sårruptur.

Hypotyroidisme

Hypotyroidisme er set i kliniske studier med pazopanib (se pkt. 4.8).

Det anbefales at kontrollere

thyroideafunktionen ved behandlingsstart. Før behandlingen med pazopanib indledes, skal patienter

med hypotyroidisme have standardbehandling i henhold til almindelig medicinsk praksis. Tegn og

symptomer på thyroideadysfunktion skal nøje observeres hos patienter i behandling med pazopanib,

og patienterne skal have standardbehandling i henhold til almindelig medicinsk praksis efter behov.

Der skal foretages regelmæssig monitorering af thyroideafunktionen.

Proteinuri

Proteinuri er rapporteret i kliniske studier med pazopanib. Det anbefales at udføre urinanalyse ved

behandlingsstart og periodisk i behandlingsforløbet, og patienterne skal monitoreres for tiltagende

proteinuri. Pazopanib skal seponeres, hvis patienten udvikler nefrotisk syndrom.

Tumorlysesyndrom (TLS)

Forekomsten af TLS, inklusive fatal TLS, har været associeret med brugen af pazopanib (se pkt. 4.8).

Patienter med hurtig tumorprogression, en høj tumorbyrde, nedsat nyrefunktion eller dehydrering har

øget risiko for TLS. Forebyggende tiltag, såsom behandling af høje urinsyreniveauer og intravenous

hydrering, skal overvejes før behandling med Votrient påbegyndes. Patienter med risiko skal

monitoreres nøje og behandles som klinisk indiceret.

Pneumothorax

Tilfælde af pneumothorax er set i kliniske studier med avanceret bløddelssarkom (se pkt. 4.8).

Patienter, som behandles med pazopanib, skal følges nøje for tegn og symptomer på pneumothorax.

Pædiatrisk population

Da pazopanib på grund af virkningsmekanismen i alvorlig grad påvirker organvækst og udvikling i

den tidlige post-natale periode hos gnavere (se pkt. 5.3), bør pazopanib ikke anvendes til børn under

2 år.

Infektioner

Tilfælde af alvorlige infektioner (med eller uden neutropeni), i nogle tilfælde med letal udgang, er

rapporteret.

Kombination med anden systemisk anti-cancer-terapi

Kliniske studier med pazopanib i kombination med pemetrexed (ikke-småcellet lungecancer

[NSCLC]) og lapatinib (cervixcancer) blev afsluttet tidligere end planlagt pga. betænkelighed ved øget

toksicitet og/eller mortalitet. En sikker og effektiv dosis ved kombinationsbehandling er ikke fastlagt

for disse regimer.

Graviditet

Reproduktionstoksicitet er påvist i prækliniske dyreforsøg (se pkt. 5.3). Hvis pazopanib anvendes

under graviditet, eller hvis patienten bliver gravid under behandlingen med pazopanib, skal patienten

oplyses om den potentielle risiko for fosteret. Kvinder i den fertile alder frarådes at blive gravide,

mens de er i behandling med pazopanib (se pkt. 4.6).

Interaktioner

Samtidig behandling med kraftige hæmmere af CYP3A4, P-glycoprotein (P-gp) eller

brystcancer-resistent protein (BCRP) skal undgås på grund af risikoen for en øget

pazopanib-eksponering (se pkt. 4.5). Det anbefales i stedet, at kombinere pazopanib med lægemidler

uden eller med minimal hæmning af CYP3A4, P-gp eller BCRP.

Samtidig behandling med induktorer af CYP3A4 skal undgås på grund af risikoen for en nedsat

pazopanib-eksponering (se pkt. 4.5).

Der er observeret tilfælde af hyperglykæmi ved samtidig behandling med ketoconazol.

Administration af pazopanib sammen med uridin-diphosphatglukuronosyl-transferase 1A1-substrater

(UGT1A1-substrater) (f.eks. irinotecan) skal foretages med forsigtighed, da pazopanib hæmmer

UGT1A1 (se pkt. 4.5).

Grapefrugtjuice skal undgås under behandling med pazopanib (se pkt. 4.5).

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. filmovertrukken tablet, dvs. det

er i det væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers effekt på pazopanib

Resultater fra

in vitro

-forsøg tyder på, at den oxidative metabolisering af pazopanib i humane

levermikrosomer primært medieres af CYP3A4, mens CYP1A2 og CYP2C8 spiller en mindre rolle.

Hæmmere og induktorer af CYP3A4 kan derfor ændre metaboliseringen af pazopanib.

CYP3A4-, P

gp

og BCRP

hæmmere

Pazopanib er et CYP3A4-, P-gp- og BCRP-substrat.

Samtidig administration af pazopanib (400 mg én gang daglig) og den kraftige CYP3A4- og P-gp-

hæmmer ketoconazol (400 mg én gang daglig) i 5 på hinanden følgende dage resulterede i en stigning

på 66 % og 45 % i middelværdierne af henholdsvis AUC

(0-24)

og C

for pazopanib i forhold til

administration af pazopanib alene (400 mg én gang daglig i 7 dage). Sammenligning af de

farmakokinetiske parametre af pazopanib C

(interval for middelværdier 27,5 til 58,1 µg/ml) og

(0-24)

(interval for middelværdier 48,7 til 1040 µg∙time/ml) efter administration af pazopanib

800 mg alene og efter administration af pazopanib 400 mg plus ketoconazol 400 mg (middelværdi for

59,2 µg/ml og middelværdi for AUC

(0-24)

1300 µg∙time/ml) indikerer, at ved tilstedeværelse af en

kraftig CYP3A4- og P-gp-hæmmer vil reduktion af pazopanibdosis til 400 mg én gang daglig hos

størstedelen af patienterne resultere i en systemisk eksponering svarende til den, der er observeret efter

administration af 800 mg pazopanib én gang daglig alene. Den systemiske eksponering af pazopanib

kan dog hos nogle patienter være større end den, der er blevet observeret efter administration af

800 mg pazopanib alene.

Samtidig administration af pazopanib og andre kraftige hæmmere af CYP3A4-familien (f.eks.

itraconazol, clarithromycin, atazanavir, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir,

telithromycin og voriconazol) kan øge koncentrationen af pazopanib. Grapefrugtjuice indeholder en

hæmmer af CYP3A4 og kan også øge plasmakoncentrationen af pazopanib.

Administration af 1500 mg lapatinib (et substrat for og en svag hæmmer af CYP3A4- og P-gp samt en

potent hæmmer af BCRP) sammen med 800 mg pazopanib resulterede i en ca. 50 % til 60 % stigning i

middelværdien af henholdsvis AUC

(0-24)

og C

af pazopanib sammenlignet med administration af

800 mg pazopanib alene. Lapatinibs hæmning af P-gp og/eller BCRP bidrog sandsynligvis til den

øgede pazopanib-eksponering.

Samtidig administration af pazopanib med en CYP3A4-, P-gp- og BCRP-hæmmer, f.eks. lapatinib, vil

resultere i en stigning i plasmakoncentrationen af pazopanib. Samtidig administration med kraftige

P-gp- eller BCRP-hæmmere kan også ændre eksponeringen for og fordelingen af pazopanib, herunder

fordelingen i centralnervesystemet (CNS).

Samtidig brug af pazopanib og en kraftig CYP3A4-hæmmer bør undgås (se pkt. 4.4). Hvis der ikke

findes et medicinsk acceptabelt alternativ til en kraftig CYP3A4-hæmmer, bør pazopanibdosis

reduceres til 400 mg daglig ved samtidig administration. I sådanne tilfælde skal der være særlig

opmærksomhed på bivirkninger, og yderligere dosisreduktion skal overvejes, hvis der observeres

potentielt lægemiddelrelaterede bivirkninger.

Kombination med kraftige P-gp- eller BCRP-hæmmere bør undgås. Det anbefales i stedet, at

kombinere pazopanib med lægemidler uden eller med minimal hæmning af P-gp eller BCRP.

CYP3A4-, P

gp

og BCRP

induktorer

CYP3A4-induktorer, f.eks. rifampin, kan nedsætte plasmakoncentrationen af pazopanib. Samtidig

administration af pazopanib med potente P-gp- eller BCRP-induktorer kan ændre eksponeringen for

og fordelingen af pazopanib, herunder i CNS. Det anbefales derfor i stedet at kombinere pazopanib

med et lægemiddel som ikke eller kun minimalt medfører enzym- eller transporter-induktion.

Pazopanibs effekt på andre lægemidler

In vitro

-forsøg

med humane levermikrosomer viste, at pazopanib hæmmede CYP-enzymerne 1A2,

3A4, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19 og 2E1. En potentiel induktion af humant CYP3A4 blev vist

in vitro

i en

human PXR-analyse. I kliniske farmakologistudier, hvor der blev administreret 800 mg pazopanib én

gang daglig, er det vist, at pazopanib ikke har en klinisk relevant effekt på farmakokinetikken af

koffein (CYP1A2-substrat), warfarin (CYP2C9-substrat) eller omeprazol (CYP2C19-substrat) hos

patienter med cancer. Pazopanib resulterede i en ca. 30 % stigning i middelværdien af henholdsvis

AUC og C

af midazolam (CYP3A4-substrat). Endvidere sås stigninger på 33 % til 64 % i forholdet

mellem koncentrationen af dextromethorphan og dextrorphan i urinen efter oral administration af

dextromethorphan (CYP2D6-substrat). Samtidig administration af 800 mg pazopanib én gang daglig

og 80 mg/m

paclitaxel (CYP3A4- og CYP2C8-substrat) én gang ugentligt resulterede i en

gennemsnitlig stigning på 26 % og 31 % i henholdsvis AUC og C

af paclitaxel.

På basis af

in vitro

-værdier og

in vivo

-værdier i plasma kan pazopanib-metabolitterne

GSK1268992 og GSK1268997 bidrage til pazopanibs hæmmende effekt af BCRP. Endvidere kan en

hæmning af BCRP og P-gp i mave-tarmkanalen af pazopanib ikke udelukkes. Pazopanib skal

administreres med forsigtighed sammen med andre orale BCRP- og P-gp-substrater.

In vitro

hæmmede pazopanib polypeptidet OATP1B1, der er en human, organisk anion-transporter.

Det kan ikke udelukkes, at pazopanib vil påvirke farmakokinetikken af OATP1B1-substrater (f.eks.

statiner, se ”Effekt ved samtidig brug af pazopanib og simvastatin” nedenfor).

Pazopanib hæmmer uridin-diphosphatglukuronosyl-transferase 1A1- (UGT1A1-) enzymet

in vitro

Den aktive metabolit af irinotecan, SN-38, er substrat for OATP1B1 og UGT1A1. Administration af

pazopanib 400 mg én gang daglig sammen med cetuximab 250 mg/m

og irinotecan 150 mg/m

resulterede i en ca. 20 % stigning i den systemiske eksponering for SN-38. Pazopanib kan have en

større indvirkning på SN-38-fordelingen hos personer med UGT1A1*28-polymorfisme i forhold til

personer med vild-type-allel. Dog var UGT1A1-genotypen ikke altid prædiktiv for pazopanibs

indvirkning på SN-38-fordelingen. Der skal udvises forsigtighed, når pazopanib administreres sammen

med UGT1A1-substrater.

Effekt ved samtidig brug af pazopanib og simvastatin

Samtidig brug af pazopanib og simvastatin øger forekomsten af et forhøjet ALAT-niveau. Resultater

fra en meta-analyse af pooled data fra kliniske studier med pazopanib, viser et forhøjet ALAT-niveau

> 3 gange den øvre normalgrænse hos 126 ud af 895 patienter (14 %), der ikke fik statiner,

sammenlignet med hos 11 ud af 41 patienter (27 %), der samtidig fik simvastatin (p = 0,038). Hvis en

patient, der samtidig får simvastatin, får forhøjet ALAT-niveau, skal doseringsvejledningen for

pazopanib følges og simvastatin seponeres (se pkt. 4.4). Herudover bør samtidig administration af

pazopanib og andre statiner ske med forsigtighed, da data er utilstrækkelige til at kunne afgøre

påvirkningen af ALAT-niveauet. Det kan ikke udelukkes, at pazopanib vil påvirke farmakokinetikken

af andre statiner (f.eks. atorvastatin, fluvastatin, pravastatin, rosuvastatin).

Fødevarers indvirkning på pazopanib

Administration af pazopanib sammen med måltider med et højt eller lavt fedtindhold resulterer i en ca.

2-folds stigning i henholdsvis AUC og C

. Derfor skal pazopanib administreres mindst 1 time før

eller 2 timer efter et måltid.

Læs hele dokumentet

EMA/445271/2012

EMEA/H/C/001141

EPAR - Sammendrag for offentligheden

Votrient

pazopanib

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Votrient. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for Votrient.

Hvad er Votrient?

Votrient er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof pazopanib. Det fås som tabletter (200 mg,

400 mg).

Hvad anvendes Votrient til?

Votrient anvendes til behandling af voksne med følgende kræftformer:

fremskredent renalcellecarcinom, en form for nyrekræft. Det anvendes til patienter, der ikke

tidligere har modtaget behandling, eller til patienter, der allerede er blevet behandlet for deres

fremskredne sygdom med kræftmidler kaldet "cytokiner". "Fremskredent" betyder, at kræften er

begyndt at sprede sig

visse former for blødtvævssarcom, en kræftform, der udvikles fra kroppens bløde støttevæv. Det

anvendes til patienter, der tidligere er blevet behandlet med kemoterapi (lægemidler til behandling

af kræft), fordi deres kræft havde spredt sig, eller til patienter, hvis kræft har udviklet sig inden for

12 måneder efter at have fået adjuvant eller neoadjuvant terapi (behandling modtaget efter eller

før den egentlige behandling).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan anvendes Votrient?

Behandlingen med Votrient bør kun indledes af en læge med erfaring i anvendelse af lægemidler mod

kræft. Den anbefalede dosis er 800 mg én gang dagligt, men denne dosis skal muligvis reduceres, hvis

patienten oplever bivirkninger. Votrient skal tages med vand, men ikke med mad, mindst én time før

eller to timer efter indtagelse af et måltid.

Til patienter med moderate leverproblemer bør dosis reduceres til 200 mg én gang dagligt. Votrient

anbefales ikke til patienter med svære leverproblemer.

Hvordan virker Votrient?

Det aktive stof i Votrient, pazopanib, er en proteinkinasehæmmer. Det betyder, at stoffet blokerer

nogle bestemte enzymer, der kaldes proteinkinaser. Disse enzymer findes i visse receptorer på

overfladen af celler, der er med til at danne og sprede kræftceller, såsom "VEGFR", "PDGFR" og "KIT".

Ved at blokere disse enzymer kan Votrient mindske kræftcellernes vækst og spredning.

Hvordan blev Votrient undersøgt?

Votrient er blevet sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) i en hovedundersøgelse af

435 patienter med fremskredent renalcellecarcinom, hvoraf nogle tidligere var blevet behandlet med

cytokiner. Votrient er desuden blevet sammenlignet med placebo i en hovedundersøgelse af 369

patienter med blødtvævssarcom, hvis sygdom havde udviklet sig under eller efter tidligere kemoterapi.

I alle undersøgelserne blev virkningen hovedsagelig målt på den progressionsfrie overlevelse (hvor

lang tid patienterne levede, uden at deres sygdom forværredes).

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Votrient?

Votrient var mere effektivt end placebo til behandling af fremskredent renalcellecarcinom. Patienterne,

som fik Votrient, levede i gennemsnit 9,2 måneder, inden sygdommen forværredes, sammenlignet

med 4,2 måneder for de patienter, der fik placebo

Votrient var også mere effektivt end placebo til behandling af blødtvævssarcom. Patienterne, som fik

Votrient, levede i gennemsnit 20 uger, uden at deres sygdom blev forværret, sammenlignet med syv

uger for de patienter, der fik placebo

Hvilken risiko er der forbundet med Votrient?

De hyppigste bivirkninger ved Votrient (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) omfatter

nedsat appetit, dysgeusi (smagsforstyrrelser), hypertension (forhøjet blodtryk), diarré, kvalme,

opkastning, smerter, hårfarveændringer, udmattelse (træthed), hypopigmentering af huden

(affarvning af huden), skællende udslæt, hovedpine, stomatitis (betændelse i mundslimhinden),

vægttab samt øget indhold af visse enzymer i blodet. Den fuldstændige liste over indberettede

bivirkninger ved Votrient fremgår af indlægssedlen.

Votrient må ikke anvendes til personer, som er overfølsomme (allergiske) over for pazopanib eller

andre af indholdsstofferne.

Hvorfor blev Votrient godkendt?

CHMP vurderede det som påvist, at Votrient er et effektivt lægemiddel til patienter med fremskredent

renalcellecarcinom og blødtvævssarcom med en klinisk relevant forbedring i progressionsfri

Votrient

Side 2/3

overlevelsestid. Votrients sikkerhedsprofil vurderes acceptabel og generelt overskuelig. Udvalget

besluttede derfor, at fordelene ved Votrient opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse.

Votrient blev oprindeligt godkendt under "særlige omstændigheder", eftersom der afventedes

yderligere dokumentation om lægemidlet, navnlig vedrørende behandlingen af renalcellecarcinom. Da

virksomheden har indsendt de fornødne supplerende oplysninger, er godkendelsen ændret fra at være

under særlige omstændigheder til at være en fuldgyldig godkendelse.

Andre oplysninger om Votrient:

Europa-Kommissionen udstedte en betinget markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den

Europæiske Union for Votrient den 14. juni 2010. Den blev ændret til en fuldstændig

markedsføringstilladelse den 1. juli 2013.

Den fuldstændige EPAR for Votrient findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Votrient, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 07-2013.

Votrient

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information