Voncento

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

17-06-2019

Aktiv bestanddel:
Human koagulationsfaktor VIII, menneskelige von willebrand faktor
Tilgængelig fra:
CSL Behring GmbH
ATC-kode:
B02BD06
INN (International Name):
human coagulation factor VIII / human von willebrand factor
Terapeutisk gruppe:
Blod koagulation faktorer, von Willebrand faktor og koagulationsfaktor VIII i kombination, Antihemorrhagics,
Terapeutisk område:
Hæmofili A, von Willebrand Sygdomme
Terapeutiske indikationer:
Von Willebrand sygdom (VWD)Profylakse og behandling af blødning eller kirurgisk blødning i patienter med VWD, når desmopressin (DDAVP) behandlingen alene er ineffektive eller kontraindiceret. Hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel)Profylakse og behandling af blødning hos patienter med hæmofili A.
Produkt oversigt:
Revision: 14
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002493
Autorisation dato:
2013-08-12
EMEA kode:
EMEA/H/C/002493

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

16-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

17-06-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

17-06-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

17-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

17-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

16-01-2018

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Voncento 250 IE FVIII / 600 IE VWF (5 ml solvens) pulver og solvens til injektions-

/infusionsvæske, opløsning

Voncento 500 IE FVIII / 1200 IE VWF (10 ml solvens) pulver og solvens til injektions-/

infusionsvæske, opløsning

Voncento 500 IE FVIII / 1200 IE VWF (5 ml solvens) pulver og solvens til injektions-/

infusionsvæske, opløsning

Voncento 1000 IE FVIII / 2400 IE VWF (10 ml solvens) pulver og solvens til injektions-/

infusionsvæske, opløsning

human koagulationsfaktor VIII,

human von Willebrands faktor

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Voncento

Sådan skal du bruge Voncento

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lægemidlet er udvundet af plasma fra mennesker (blodets væskedel) og indeholder de aktive stoffer

human koagulationsfaktor VIII (FVIII) og human von Willebrand-faktor (VWF).

Voncento anvendes i alle aldersgrupper til at stoppe blødninger, der skyldes mangel på VWF ved von

Willebrands sygdom (VWD) og mangel på FVIII ved hæmofili A. Voncento anvendes kun, når

behandling med et andet lægemiddel, desmopressin, ikke virker alene, eller det ikke kan gives.

VWF og FVIII medvirker til blodets størknen (koagulation). Mangel på en af disse faktorer betyder, at

blodet ikke koagulerer så hurtigt, som det bør, og derved øges tendensen til blødninger. Ved at erstatte

VWF og FVIII med Voncento rettes der midlertidigt op på mekanismen bag blodets koagulation.

Da Voncento indeholder både FVIII og VWF, er det vigtigt at vide, hvilken faktor du har mest brug

for. Hvis du har hæmofili A, vil din læge ordinere Voncento til dig med et bestemt antal enheder af

FVIII. Hvis du har von Willebrands sygdom, vil din læge ordinere Voncento til dig med et bestemt

antal enheder af VWF.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Voncento

Brug ikke Voncento

hvis du er allergisk over for VWF eller FVIII eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Sporbarhed

Det må absolut anbefales, at du, hver gang du får Voncento, skriver datoen for behandlingen samt det

batchnummer og den mængde, som du har fået, i din behandlingsdagbog.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Voncento.

Der kan forekomme allergiske reaktioner (overfølsomhed).

Hold straks op med at bruge

lægemidlet, hvis du får symptomer på overfølsomhed, og kontakt din læge.

Din læge bør

oplyse dig om de

tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner

. De omfatter nældefeber, udslæt

over hele kroppen, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, blodtryksfald og anafylaksi (en

alvorlig allergisk reaktion, der kan give alvorligt vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed).

Udvikling af

inhibitorer

(antistoffer) er en kendt komplikation, som kan opstå under

behandling med alle faktor VIII-lægemidler. Disse inhibitorer stopper behandlingen i at arbejde

korrekt, især ved høje niveauer, og du eller dit barn vil blive overvåget nøje for udvikling af

disse inhibitorer. Fortæl det straks til lægen, hvis din eller dit barns blødning ikke holdes under

kontrol med Voncento.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du har fået at vide, at du har en hjertesygdom

eller risiko for hjertesygdom.

Hvis det er nødvendigt at anlægge et centralt venekateter (CVK) til administration af Voncento,

skal lægen tage hensyn til risikoen for CVK-relaterede komplikationer, herunder infektioner ved

kateterstedet, bakterier i blodet (bakteriæmi) og dannelse af en blodprop (trombose) i det

blodkar, hvor kateteret indlægges.

Von Willebrands sygdom

Hvis du er i risikogruppen for at få blodpropper (tromboser), skal du kontrolleres for tidlige tegn

på trombose. Din læge skal sætte dig i behandling for at forebygge trombose.

Virussikkerhed

Når lægemidler fremstilles ud fra humant blod eller plasma, tager fremstilleren visse forholdsregler for

at undgå at overføre infektioner til patienterne. Det drejer sig bl.a. om følgende:

omhyggelig udvælgelse af blod- og plasmadonorer for at sikre udelukkelse af personer, som

kunne være smittebærere af infektioner

testning af hver enkelt donation og alle plasmapools for tegn på virus eller infektioner.

Fremstillingen omfatter også trin i behandlingen af blod eller plasma, som kan inaktivere eller

fjerne virus.

Til trods for disse forholdsregler er det ikke muligt helt at udelukke, at infektioner kan blive overført

ved indgift af lægemidler fremstillet af humant blod eller plasma. Det gælder også ukendte eller

nytilkomne virus og andre infektionstyper.

Forholdsreglerne anses for effektive mod såkaldte ”kappebærende virus” såsom human immundefekt-

virus (hiv, den virus der fører til aids), hepatitis B og hepatitis C (virus der giver leverbetændelse) og

for den ”uindkapslede” virus hepatitis A (der ligeledes giver leverbetændelse).

Forholdsreglerne kan være af begrænset værdi mod uindkapslede virus såsom parvovirus B19.

Parvovirus B19-infektion kan være alvorlig

for gravide kvinder (da der er risiko for infektion af det ufødte barn) og

for personer med svækket immunsystem eller med øget produktion af røde blodlegemer på

grund af visse former for anæmi (f.eks. seglcelleanæmi eller hæmolytisk anæmi).

Din læge vil måske anbefale, at du overvejer vaccination mod hepatitis A og B, hvis du regelmæssigt

eller gentagne gange får lægemidler udvundet af humant plasma såsom Voncento.

Børn og unge

De anførte advarsler og forsigtighedsregler gælder både for børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Voncento

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.

Gravide kvinder og kvinder, der ammer, må kun få Voncento, hvis det er absolut nødvendigt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Voncento påvirker ikke arbejdssikkerheden eller din evne til at færdes i trafikken.

Voncento indeholder natrium

Styrker på 250 IE FVIII / 600 IE VWF (5 ml solvens) og 500 IE FVIII / 1200 IE VWF (5 ml solvens)

indeholder op til 14,75 mg natrium pr. hætteglas (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt). Dette

svarer til 0,74 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

Styrker på 500 IE FVIII / 1200 IE VWF (10 ml solvens) og 1000 IE FVIII / 2400 IE VWF (10 ml

solvens) indeholder op til 29,50 mg natrium pr. hætteglas (hovedkomponent af madlavnings-

/bordsalt). Dette svarer til 1,48 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en

voksen.

3.

Sådan skal du bruge Voncento

Behandlingen skal forestås af en læge med erfaring i behandling af blødersygdomme.

Hvis din læge mener, at du selv vil kunne indgive Voncento, vil du få vejledning i selvbehandling hos

lægen. Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Dosis

Hvor meget VWF og FVIII du skal have samt behandlingens varighed afhænger af:

hvor alvorlig sygdommen er

hvor og hvor meget du bløder

din almentilstand

hvor meget du vejer.

(Se også afsnittet "

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale

").

Hvis du har fået Voncento, så du selv kan bruge det derhjemme, vil din læge sørge for, at du får vist,

hvordan du skal give injektionen, og hvor meget du skal have.

Følg de retningslinjer, som du får af din læge.

Brug til børn og unge

Doseringen hos børn og unger under 18 år er baseret på legemsvægten og er derfor generelt baseret på

de samme vejledninger som hos voksne. I visse tilfælde, og især til yngre patienter, kan der være

behov for højere doser.

Hvis du har brugt for meget Voncento

Der er indberettet fem tilfælde af overdosering fra kliniske studier. Der blev ikke beskrevet

bivirkninger i disse indberetninger. Risikoen for at få blodpropper (tromboser) kan ikke udelukkes ved

en ekstremt høj dosis, specielt ikke hos patienter med von Willebrands sygdom.

Hvis du har glemt at bruge Voncento

Tag straks den næste dosis, og fortsæt dernæst med regelmæssige mellemrum som anbefalet af

lægen.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Voncento

Hold ikke op med at bruge Voncento uden først at konsultere din læge.

Tilberedning og indgift

Generel vejledning

Pulveret skal blandes (rekonstitueres) med vandet (solvens), og opløsningen skal overføres fra

hætteglasset under aseptiske forhold.

Voncento må ikke blandes med andre lægemidler, fortyndingsmidler eller solvenser end dem,

der omtales i punkt 6.

Opløsningen skal være klar eller med let opalglans, dvs. den kan funkle, når den holdes op i

lyset, men må ikke indeholde tydelige partikler. Efter filtrering/fyldning af sprøjten (se

nedenfor) skal opløsningens udseende gennemses før brug. Brug ikke opløsningen, hvis den er

grumset eller indeholder fnug eller partikler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer og

efter lægens anvisning.

Tilberedning af opløsningen

Opvarm Voncento pulver og vand til stue- eller legemstemperatur uden at åbne hætteglassene. Dette

kan gøres enten ved at lade hætteglassene stå i stuetemperatur i en times tid eller ved at holde dem i

hænderne i nogle få minutter.

Udsæt ikke hætteglassene for direkte varme. Hætteglassene må ikke opvarmes til over legems-

temperatur (37 ºC).

Fjern forsigtigt beskyttelseshætterne fra hætteglassene med pulver og vand, og rens de blottede

gummipropper med en spritserviet. Lad hætteglassene tørre før åbning af Mix2Vial-pakningen (der

indeholder overførselssæt med filter). Følg derefter vejledningen nedenfor.

1. Åbn Mix2Vial-pakken ved at trække låget af. Fjern

ikke

Mix2Vial fra blisterpakningen.

2. Anbring hætteglasset med vand på en plan og ren

overflade, og hold fast i hætteglasset. Tag Mix2Vial

sammen med blisterpakningen og tryk spidsen på den blå

adapterdel

lige ned

gennem proppen på hætteglasset med

vand.

3. Fjern forsigtigt blisterpakningen fra Mix2Vial-sættet ved

at tage fat i kanten og trække den

lodret

op. Sørg for kun at

fjerne emballagen - ikke selve Mix2Vial-sættet.

4. Stil hætteglasset med pulver på en plan og fast overflade.

Vend hætteglasset med vand med Mix2Vial-sættet

monteret, og tryk spidsen på den transparente adapterdel

lige ned

gennem proppen på hætteglasset med pulver.

Vandet løber automatisk over i hætteglasset med pulver.

5. Tag med den ene hånd fat i den del af Mix2Vial-sættet,

hvor hætteglasset med pulver er monteret, og med den

anden hånd fat i den del af Mix2Vial-sættet, hvor

hætteglasset med vand er monteret. Skru forsigtigt sættet fra

hinanden i 2 dele ved at dreje

mod

uret for at begrænse

dannelse af skum, når pulveret opløses. Kasser hætteglasset

med vand med den blå Mix2Vial-adapterdel monteret.

6. Roter forsigtigt hætteglasset med pulver med den

transparente adapter monteret, indtil pulveret er helt opløst.

Hætteglasset må ikke rystes.

7. Træk luft ind i en tom, steril sprøjte. Monter sprøjten på

Mix2Vial-sættets luer lock-tilkobling ved at dreje

med

uret,

mens hætteglasset med pulver stadig er stående. Sprøjt luft

ind i hætteglasset med pulver.

Fyldning af sprøjten og indgift

8. Hold stemplet i bund, og vend op og ned på hætteglasset

(sammen med sæt og sprøjte). Træk opløsningen ind i

sprøjten ved langsomt at trække stemplet tilbage.

9. Kontroller, at al opløsning er overført til sprøjten. Tag

godt fat i sprøjtecylinderen (hold sprøjten med stemplet

nedad), og afmonter den transparente Mix2Vial-adapter fra

sprøjten ved at dreje

mod

uret.

Indfør kanylen i en vene ved hjælp af venepunktursættet, der følger med lægemidlet. Lad blodet flyde

tilbage til enden af røret. Montér sprøjten på den ende af venepunktursættet, som er forsynet med

gevind. Det anbefales at anvende engangssprøjter af plast til injektion af Voncento, da opløsninger af

denne type er tilbøjelige til at klæbe til de slebne glasoverflader på sprøjter af glas.

Giv den

rekonstituerede opløsning som langsom injektion/infusion (højst 6 ml i minuttet) i en vene

. Følg

den vejledning, som du har fået af din læge. Pas på ikke at få blod op i den fyldte sprøjte.

Hvis der er behov for at indgive Voncento i større mængder, er det muligt at sammenstikke flere

hætteglas Voncento i et infusionssæt, der fås kommercielt (f.eks. en injektionspumpe til intravenøs

indgift af lægemidler). I så fald skal den allerede fortyndede opløsning af Voncento dog ikke fortyndes

yderligere.

Vær opmærksom på, om der forekommer bivirkninger med det samme. Hvis du får bivirkninger, der

kan skyldes indgift af Voncento, skal du stoppe injektionen eller infusionen (se også punkt 2).

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Voncento kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks lægen hvis:

du får symptomer på en allergisk reaktion

I nogle tilfælde kan der udvikles en alvorlig allergisk reaktion (anafylaksi), der kan give

alvorlige vejrtrækningsproblemer, svimmelhed eller shock.

Allergiske reaktioner kan omfatte følgende symptomer: Hævelser i ansigt, tunge, mund eller

svælg, besvær med at trække vejret og synkebesvær, nældefeber, hvæsende vejrtrækning,

brænden/svien ved stedet, hvor infusionen blev givet, kuldegysninger, ansigtsrødme, hududslæt

over hele kroppen, hovedpine, blodtryksfald, rastløshed, hurtig puls, trykken for brystet

(herunder brystsmerter og ubehag i brystet), rygsmerter, træthed (letargi), kvalme, opkastning,

prikken/snurren.

du opdager, at lægemidlet er holdt op med at virke korrekt

blødning stoppes ikke).

børn, som ikke tidligere har været i behandling med faktor VIII-lægemidler, er det meget

almindeligt (flere end 1 ud af 10 patienter), at der udvikles inhibitor-antistoffer (se punkt 2),

mens hos patienter, som tidligere har modtaget behandling med faktor VIII (flere end

150 behandlingsdage), er risikoen ikke almindelig (færre end 1 ud af 100 patienter). Hvis det

sker, kan din eller dit barns medicin stoppe med at virke korrekt, og du eller dit barn kan opleve

vedvarende blødning.

Du kan udvikle inhibitorer (neutraliserende antistoffer) af VWF, og i så fald holder VWF op

med at virke korrekt.

du bemærker symptomer på nedsat kredsløb i arme og ben (f.eks. hvis de bliver kolde og

blege) eller de vitale organer (f.eks. alvorlige brystsmerter).

Der er en risiko for dannelse af blodpropper (tromboser), især hos patienter med kendte

risikofaktorer (se også afsnit 2).

Følgende bivirkninger er

meget almindelige

(kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 brugere):

Hovedpine

Følgende bivirkninger er

almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

Temperaturstigninger

Følgende bivirkninger er

ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere):

Ændret smagssans (dysgeusi)

Unormale leverfunktionsprøver

Bivirkninger hos børn og unge

Bivirkninger hos børn og unge forventes at være de samme som hos voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken efter EXP.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke nedfryses.

Det rekonstituerede lægemiddel skal anvendes med det samme.

Hvis det rekonstituerede lægemiddel ikke anvendes med det samme, er brugeren ansvarlig for

opbevaringstiderne efter anbrud og betingelserne før brug, som normalt ikke bør overstige 24

timer ved 2 ºC - 8 ºC.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Voncento indeholder:

Aktivt stof:

250 IE FVIII og 600 IE VWF pr. hætteglas; efter rekonstitution med 5 ml vand til injektionsvæsker

indeholder opløsningen ca. 50 IE/ml FVIII og 120 IE/ml VWF.

500 IE FVIII og 1200 IE VWF pr. hætteglas; efter rekonstitution med 10 ml vand til injektion ca. 50

IE/ml FVIII og 120 IE/ml VWF.

500 IE FVIII og 1200 IE VWF pr. hætteglas; efter rekonstitution med 5 ml vand til injektion ca. 100

IE/ml FVIII og 240 IE/ml VWF.

1000 IE FVIII og 2400 IE VWF pr. hætteglas; efter rekonstitution med 10 ml vand til injektion ca. 100

IE/ml FVIII og 240 IE/ml VWF.

Yderligere oplysninger fremgår af afsnittet "

Nedenstående oplysninger er til læger og

sundhedspersonale

".

Øvrige indholdsstoffer:

Calciumchlorid, humant albumin, natriumchlorid, natriumcitrat, saccharose, trometamol.

Se punkt 2 ”Voncento indeholder natrium”.

Solvens: Vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Voncento leveres som et hvidt pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning.

Den rekonstituerede opløsning skal være klar eller med let opalglans, dvs. den kan funkle, når den

holdes op i lyset, men må ikke indeholde tydelige partikler.

Indre beholdere og hætteglas til solvens indeholder glas med gummiprop, plastlukke og

aluminiumshætte.

Pakninger

En pakning med 250 IE/600 IE eller 500 IE/1200IE indeholder:

- 1 hætteglas med pulver

- 1 hætteglas med 5 ml vand til injektionsvæsker

- 1 filtersystem 20/20 til overførsel af lægemidlet

En indre æske indeholder:

1 engangssprøjte 10 ml

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

En pakning med 500 IE/1200 IE eller 1000 IE/2400 IE:

- 1 hætteglas med pulver

- 1 hætteglas med 10 ml vand til injektionsvæsker

- 1 filtersystem 20/20 til overførsel af lægemidlet

En indre æske indeholder:

1 engangssprøjte 10 ml

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76

35041 Marburg

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

CSL Behring NV

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Lietuva

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

България

Новимед Фарма EООД

Тел: +359 2 850 8617

Luxembourg/Luxemburg

CSL Behring NV

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Česká republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: + 420 702 137 233

Magyarország

CSL Behring Kft.

Tel.: +36 1 213 4290

Danmark

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70

Malta

AM Mangion Ltd.

Tel: +356 2397 6333

Deutschland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

Nederland

CSL Behring BV

Tel: + 31 85 111 96 00

Eesti

GSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

Norge

CSL Behring AB

Tlf: +46 8 544 966 70

Ελλάδα

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

Österreich

CSL Behring GmbH

Tel: +43 1 80101 2463

España

CSL Behring S.A.

Tel: +34 933 67 1870

Polska

CSL Behring sp. z o.o.

Tel: +48 22 213 22 65

France

CSL Behring S.A.

Tél: + 33 –(0)-1 53 58 54 00

Portugal

CSL Behring Lda

Tel: +351 21 782 62 30

Hrvatska

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: +385 (1) 631-1833

România

Prisum International Trading srl

Tel: +40 21 322 0171

Ireland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30517254

Slovenija

MediSanus d.o.o.

Tel: +386 1 25 71 496

Ísland

CSL Behring AB

Sími: +46 8 544 966 70

Slovenská republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: +421 911 653 862

Italia

CSL Behring S.p.A.

Tel: +39 02 34964 200

Suomi/Finland

CSL Behring AB

Puh/Tel: +46 8 544 966 70

Κύπρος

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ : +30 210 7255 660

Sverige

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70

Latvija

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

United Kingdom

CSL Behring UK Ltd.

Tel: +44 1444 447405

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale

Dosering

Von Willebrands sygdom

Det er vigtigt at beregne dosis ved hjælp af det specificerede antal IE i VWF:RCo.

Generelt øger VWF:RCo 1 IE/kg koncentrationen af VWF:RCo i kredsløbet med 0,02 IE/ml (2 %).

Der bør opnås koncentrationer af VWF:RCo på > 0,6 IE/ml (60 %) og af FVIII:C på > 0,4 IE/ml

(40 %).

P.n.-behandling

For at opnå hæmostase anbefales normalt 40-80 IE/kg legemsvægt af VWF (VWF:RCo) svarende til

20-40 IE FVIII:C/kg legemsvægt.

Det kan være nødvendigt at give en initialdosis VWF:RCo på 80 kg/IE, specielt hos patienter med von

Willebrands sygdom type 3. Disse patienter kan have behov for højere doser end patienter med andre

typer af von Willebrands sygdom for at opretholde et tilstrækkeligt niveau.

Profylakse af kirurgisk blødning

For at hindre omfattende blødninger under eller efter et kirurgisk indgreb bør administrationen

indledes 1-2 timer før indgrebet.

Infusionen gentages med en passende dosis hver 12.-24. time. Dosis og behandlingsvarighed afhænger

af patientens kliniske tilstand, blødningens art og sværhedsgrad samt niveauet af såvel VWF:RCo som

FVIII:C.

Ved anvendelse af et VWF-præparat, som indeholder FVIII, skal den behandlende læge være

opmærksom på, at langtidsbehandling kan give en for stor øgning af FVIII:C. Efter 24-48 timers

behandling og for at undgå en voldsom stigning i FVIII:C bør det overvejes at reducere dosis og/eller

forlænge intervallet mellem doserne eller anvende et VWF-præparat med lavt indhold af FVIII.

Profylakse

Til langtidsprofylakse hos patienter med VWD bør det overvejes at give en dosis på 25-40 IE

VWF:RCo/kg legemsvægt 1-3 gange om ugen. Hos patienter med gastrointestinal blødning eller

menoragi kan kortere dosisintervaller eller højere doser. Dosis og behandlingsvarighed afhænger af

patientens kliniske status samt plasmakoncentrationen af VWF:RCo og FVIII:C.

Pædiatrisk population med VWD

Behandling af blødninger

Sædvanligvis anbefales det at behandle blødninger hos pædiatriske patienter med von Willebrand-

faktor (VWF:RCo) med en dosis på 40-80 IE/kg, hvilket svarer til 20-40 IE FVIII:C/kg legemsvægt .

Profylakse

Patienter i alderen 12-18 år: Dosering baseres på de samme retningslinjer som hos voksne.

Patienter <12 år: Ifølge resultaterne fra et klinisk studie, der påviste, at pædiatriske patienter under 12

år har lavere eksponering for VWF, bør det overvejes at give en profylaktisk dosis i området 40-80 IE

VWF:RCo/kg legemsvægt 1-3 gange om ugen.

Dosis og behandlingsvarighed afhænger af patientens kliniske status samt plasmakoncentrationen af

VWF:RCo og FVIII:C.

Hæmofili A

Det er vigtigt at beregne dosis ved hjælp af det specificerede antal IE af FVIII:C.

Dosis og varighed af substitutionsterapien afhænger af sværhedsgraden af FVIII-mangel, blødningens

lokalisering og omfang samt patientens kliniske tilstand.

Det antal faktor VIII-enheder, som administreres, angives i internationale enheder (IE), som svarer til

den gældende WHO koncentrat standard for faktor VIII-præparater. Faktor VIII-aktiviteten i plasma

angives enten som procent (i forhold til normalt humant plasma) eller, hvilket er at foretrække, i

internationale enheder (i forhold til international standard for FVIII i plasma).

1 IE FVIII-aktivitet svarer til mængden af faktor VIII i 1 ml normalt humant plasma.

P.n.-behandling

Beregningen af den rette dosis faktor VIII baseres på det empiriske fund, at 1 IE FVIII pr. kg

legemsvægt øger faktor VIII-aktiviteten i plasma med ca. 2 % (in vivo-

recovery

2 IE/dl) i forhold til

den normale aktivitet. Den rette dosis beregnes ud fra følgende formel:

Antal enheder = legemsvægt [kg] x ønsket faktor VIII-stigning [% eller IE/dl] x 0,5.

Den mængde, som skal administreres, og administrationshyppigheden bør tilpasses den kliniske

virkning i hvert enkelt tilfælde.

Såfremt de nedenfor anførte blødningsepisoder indtræffer, bør faktor VIII-aktiviteten ikke falde til

under det angivne plasmaniveau af FVIII-aktivitet (i % af normalværdien eller IE/dl) i den pågældende

periode. Tabellen nedenfor kan anvendes som vejledning til beregning af dosis ved blødningsepisoder

og kirurgiske indgreb:

Blødningsgrad/Type kirurgisk

indgreb

Terapeutisk nødvendigt

faktor VIII-niveau

(% eller IE/dl)

Interval mellem doser (timer) /

Behandlingsvarighed (dage)

Hæmoragi

Tidlig hæmartrose, muskel- eller

oral blødning

20-40

Gentages hver 12.-24. time i

mindst 1 døgn, indtil det

skønnes, at blødningen er ophørt

bedømt ud fra smerter eller

heling.

Mere omfattende hæmartrose,

muskelblødning eller hæmatom

30-60

Infusionen gentages hver 12.-24.

time i 3-4 dage eller længere,

indtil ophør af smerter og akut

indskrænkning i bevægelighed.

Livstruende blødning

60-100

Infusionen gentages hver 8.-24.

time, indtil faren er overstået.

Kirurgi

Mindre kiruriske indgreb

inklusive tandudtrækning

30-60

Infusionen gentages hver 24.

time i mindst 1 døgn, indtil der

opnås heling.

Større kirurgiske indgreb

80-100

(præ- og postoperativt)

Infusionen gentages hver 8.-24.

time, indtil der indtræder

tilstrækkelig sårheling, og

derefter behandles i mindst 7

dage til for at opretholde en

FVIII-aktivitet på 30-60 %

(IE/dl).

Monitorering af behandlingen

Det anbefales at måle faktor VIII-aktiviteten under behandlingen med henblik på justering af dosis og

interval mellem infusionerne. Enkelte patienter kan udvise afvigende resultater for faktor VIII, idet de

udviser forskellige halveringstider og

recoveries

. Dosis baseret på legemsvægt kan kræve justering

hos undervægtige eller overvægtige patienter. Særlig ved større kirurgiske indgreb er præcis

monitorering af substitutionsterapien vha. koagulationsanalyse (faktor VIII-aktivitet i plasma)

uundværlig.

Profylakse

Til langtidsprofylakse hos patienter med svær hæmofili A er den sædvanlige dosis 20-40 IE FVIII pr.

kg legemsvægt med 2-3 døgns interval. Kortere intervaller eller højere doser kan være nødvendige i

nogle tilfælde, især hos yngre patienter.

Pædiatrisk population med hæmofili A

Hos børn og unge i alderen < 18 år med hæmofili A baseres doseringen på legemsvægt, og den følger

derfor generelt de samme retningslinjer som hos voksne. Kortere dosisintervaller eller højere doser

kan være nødvendige i nogle tilfælde. Administrationshyppigheden skal altid tilpasses den kliniske

virkning hos den enkelte patient.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Voncento

250 IE FVIII / 600 IE VWF (5 ml solvens) pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske,

opløsning

Voncento 500 IE FVIII / 1200 IE VWF (10 ml solvens) pulver og solvens til injektions-/

infusionsvæske, opløsning

Voncento 500 IE FVIII / 1200 IE VWF (5 ml solvens) pulver og solvens til injektions-/

infusionsvæske, opløsning

Voncento 1000 IE FVIII / 2400 IE VWF (10 ml solvens) pulver og solvens til injektions-/

infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Voncento

250 IE FVIII / 600 IE VWF pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

1 hætteglas pulver indeholder nominelt:

250 IE* human koagulationsfaktor VIII** (FVIII).

600 IE*** human von Willebrand-faktor** (VWF).

Efter rekonstitution med 5 ml solvens indeholder opløsningen 50 IE/ml FVIII og 120 IE/ml VWF.

Voncento 500 IE FVIII / 1200 IE VWF pulver og solvens til injektions-/ infusionsvæske, opløsning

1 hætteglas pulver indeholder nominelt:

500 IE* human koagulationsfaktor VIII** (FVIII).

1200 IE*** human von Willebrand-faktor** (VWF).

Efter rekonstitution med 10 ml solvens indeholder opløsningen 50 IE/ml FVIII og 120 IE/ml VWF.

Voncento 500 IE FVIII / 1200 IE VWF pulver og solvens til injektions-/ infusionsvæske, opløsning

1 hætteglas pulver indeholder nominelt:

500 IE* human koagulationsfaktor VIII** (FVIII).

1200 IE*** human von Willebrand-faktor** (VWF).

Efter rekonstitution med 5 ml solvens indeholder opløsningen 100 IE/ml FVIII og 240 IE/ml VWF.

Voncento 1000 IE FVIII / 2400 IE VWF pulver og solvens til injektions-/ infusionsvæske, opløsning

1 hætteglas pulver indeholder nominelt:

1000 IE* human koagulationsfaktor VIII** (FVIII).

2400 IE*** human von Willebrand-faktor** (VWF).

Efter rekonstitution med 10 ml solvens indeholder opløsningen 100 IE/ml FVIII og 240 IE/ml VWF.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Voncento indeholder ca. 128,2 mmol/l (2,95 mg/ml) natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

________________________________

* FVIII-aktiviteten (IE) bestemmes ved hjælp af den Europæiske Farmakopés kromogene assay. Før

tilsætning af stabilisator er Voncentos specifikke FVIII-aktivitet ca. 70 IE FVIII/mg protein.

** fremstillet af plasma fra humane donorer

***VWF-aktivitet bestemmes ved hjælp af WHO-standarden for VWF. Før tilsætning af stabilisator er

Voncentos specifikke VWF-aktivitet ca. 100 IE VWF/mg protein.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning.

Hvidt pulver og klar, farveløs solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Voncento kan bruges i alle aldersgrupper.

Von Willebrands sygdom (VWD)

Profylakse og behandling af blødning (inklusiv kirurgisk blødning) hos patienter med von Willebrands

sygdom, hvor behandling med desmopressin (DDAVP) alene er utilstrækkelig eller kontraindiceret.

Hæmofili A (medfødt FVIII-mangel)

Profylakse og behandling af blødning hos patienter med hæmofili A.

4.2

Dosering og administration

Behandling af von Willebrands sygdom og hæmofili A bør overvåges af en læge med erfaring i

hæmostaseforstyrrelser.

Beslutningen om, at patienter med von Willebrands sygdom eller hæmofili A kan anvende præparatet

som hjemmebehandling, træffes af den behandlende læge, som skal sikre den fornødne oplæring, og at

behandlingen evalueres med mellemrum.

Forholdet mellem FVIII:C og VWF:RCo i et hætteglas er ca. 1:2,4.

Monitorering af behandling

Det anbefales at måle faktor VIII-niveauet under behandlingen med henblik på justering af dosis og

interval mellem infusionerne. Enkelte patienter kan udvise afvigende resultater for faktor VIII, idet de

udviser forskellige halveringstider og

recoveries

. Dosis baseret på legemsvægt kan kræve justering

hos undervægtige eller overvægtige patienter. Særlig ved større kirurgiske indgreb er præcis

monitorering af substitutionsterapien vha. koagulationsanalyse (faktor VIII- aktivitet i plasma)

uundværlig.

Dosering

Von Willebrands sygdom

Det er vigtigt at beregne dosis ved hjælp af det specificerede antal IE i VWF:RCo.

Generelt øger VWF:RCo 1 IE/kg koncentrationen af VWF:RCo i kredsløbet med 0,02 IE/ml (2 %).

Der bør opnås koncentrationer af VWF:RCo på > 0,6 IE/ml (60 %) og af FVIII:C på > 0,4 IE/ml

(40 %).

P.n.-behandling

For at opnå hæmostase anbefales normalt 40 - 80 IE/kg legemsvægt af VWF (VWF:RCo) svarende til

20 - 40 IE FVIII:C/kg legemsvægt.

En initialdosis VWF:RCo på 80 kg/IE kan være nødvendig, specielt hos patienter med von

Willebrands sygdom type 3. Disse patienter kan have behov for højere doser end patienter med andre

typer af von Willebrands sygdom for at opretholde et tilstrækkeligt niveau.

Profylakse af kirurgisk blødning

For at hindre omfattende blødninger under eller efter et kirurgisk indgreb bør administrationen

indledes 1 - 2 timer før indgrebet.

Infusionen gentages med en passende dosis hver 12.-24. time. Dosis og behandlingsvarighed afhænger

af patientens kliniske tilstand, blødningens art og sværhedsgrad samt niveauet af såvel VWF:RCo som

FVIII:C.

Ved anvendelse af et VWF-præparat, som indeholder FVIII, skal den behandlende læge være

opmærksom på, at langtidsbehandling kan give en for stor øgning af FVIII:C. Efter 24-48 timers

behandling og for at undgå en voldsom stigning i FVIII:C bør det overvejes at reducere dosis og/eller

forlænge intervallet mellem doserne eller anvende et VWF-præparat med lavt indhold af FVIII (se pkt.

5.2).

Profylakse

Til langtidsprofylakse hos patienter med VWD bør det overvejes at give en dosis på 25-40 IE

VWF:RCo/kg legemsvægt 1-3 gange om ugen. Hos patienter med gastrointestinal blødning eller

menoragi kan kortere dosisintervaller eller højere doser være nødvendige. Dosis og behandlings-

varighed afhænger af patientens kliniske status samt plasmakoncentrationen af VWF:RCo og FVIII:C.

Pædiatrisk population med VWD

Behandling af blødninger

Sædvanligvis anbefales det at behandle blødninger hos pædiatriske patienter med von Willebrand-

faktor (VWF:RCo) med en dosis på 40-80 IE/kg, hvilket svarer til 20-40 IE FVIII:C/kg legemsvægt.

Profylakse

Patienter i alderen 12-18 år: Dosering baseres på de samme retningslinjer som hos voksne.

Patienter <12 år: Ifølge resultaterne fra et klinisk studie, der påviste, at pædiatriske patienter under 12

år har lavere eksponering for VWF, bør det overvejes at give en profylaktisk dosis i området 40-80 IE

VWF:RCo/kg legemsvægt 1-3 gange om ugen (se pkt. 5.2).

Dosis og behandlingsvarighed afhænger af patientens kliniske status samt plasmakoncentrationen af

VWF:RCo og FVIII:C.

Hæmofili A

Det er vigtigt at beregne dosis ved hjælp af det specificerede antal IE af FVIII:C.

Dosis og varighed af substitutionsterapien afhænger af sværhedsgraden af faktor VIII-mangel,

blødningens lokalisering og omfang samt patientens kliniske tilstand.

Det antal faktor VIII-enheder, som administreres, angives i internationale enheder (IE), som svarer til

den gældende WHO koncentrat standard for faktor VIII-præparater. Faktor VIII-aktiviteten i plasma

angives enten som procent (i forhold til normalt humant plasma) eller, hvilket er at foretrække, i

internationale enheder (i forhold til international standard for faktor VIII i plasma).

1 IE faktor VIII-aktivitet svarer til mængden af faktor VIII i 1 ml normalt humant plasma.

P.n.-behandling

Beregningen af den rette dosis faktor VIII baseres på det empiriske fund, at 1 International Enhed (IE)

faktor VIII pr. kg legemsvægt øger faktor VIII-aktiviteten i plasma med ca. 2 % (in vivo-

recovery

2 IE/dl) i forhold til den normale aktivitet. Den rette dosis beregnes ud fra følgende formel:

Antal enheder = legemsvægt [kg] x ønsket faktor VIII-stigning [% eller IE/dl] x 0,5.

Den mængde, som skal administreres, og administrationshyppigheden bør tilpasses den kliniske

virkning i hvert enkelt tilfælde.

Såfremt de nedenfor anførte blødningsepisoder indtræffer, bør faktor VIII-aktiviteten ikke falde til

under det angivne plasmaniveau af FVIII-aktivitet (i % af normalværdien eller IE/dl) i den pågældende

periode. Tabellen nedenfor kan anvendes som vejledning til beregning af dosis ved blødningsepisoder

og kirurgiske indgreb:

Blødningsgrad/Type

kirurgisk indgreb

Terapeutisk nødvendigt

faktor VIII-niveau (%

eller IE/dl)

Interval mellem doser

(timer) /

Behandlingsvarighed (dage)

Hæmoragi

Tidlig hæmartrose, muskel-

eller oral blødning

20-40

Gentages hver 12.-24. time i

mindst 1 døgn, indtil det

skønnes, at blødningen er

ophørt bedømt ud fra smerter

eller heling.

Mere omfattende hæmartrose,

muskelblødning eller hæmatom

30-60

Infusionen gentages hver 12.-

24. time i 3-4 dage eller

længere, indtil ophør af

smerter og akut

indskrænkning i

bevægelighed.

Livstruende blødning

60-100

Infusionen gentages hver 8.-

24. time, indtil faren er

overstået.

Kirurgi

Mindre kirurgiske indgreb

inklusive tandudtrækning

30-60

Infusionen gentages hver 24.

time i mindst 1 døgn, indtil

der opnås heling.

Større kirurgiske indgreb

80-100

(præ- og postoperativt)

Infusionen gentages hver 8.-

24. time, indtil der indtræder

tilstrækkelig sårheling, og

derefter behandles i mindst 7

dage til for at opretholde en

faktor VIII-aktivitet på 30-

60 % (IE/dl)

Profylakse

Til langtidsprofylakse hos patienter med svær hæmofili A er den sædvanlige dosis 20-40 IE faktor

VIII pr. kg legemsvægt med 2-3 døgns interval. Kortere dosisintervaller eller højere doser kan være

nødvendige i nogle tilfælde, især hos yngre patienter.

Pædiatrisk population med hæmofili A

Hos børn og unge i alderen < 18 år med hæmofili A baseres doseringen på legemsvægt, og den følger

derfor generelt de samme retningslinjer som hos voksne. Kortere dosisintervaller eller højere doser

kan være nødvendige i nogle tilfælde. Administrationshyppigheden skal altid tilpasses den kliniske

virkning hos den enkelte patient.

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8 og 5.2.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre.

Administration

Til intravenøs anvendelse.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6. Den rekonstituerede

opløsning skal gives som langsom intravenøs injektion/infusion med en hastighed, som er behagelig

for patienten.

Injektions-/infusionshastigheden må ikke overstige 6 ml/minut. Patienten skal holdes under

observation for eventuelle umiddelbare reaktioner. Hvis der opstår en reaktion, som kan være relateret

til administration af Voncento, skal injektionshastigheden nedsættes eller administrationen afbrydes

afhængigt af patientens kliniske tilstand (se også pkt. 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

Det må absolut anbefales at notere produktnavn og batchnummer, hver gang Voncento administreres

til en patient, så koblingen mellem patienten og lægemidlets batch bevares.

Overfølsomhed

Der kan forekomme allergiske overfølsomhedsreaktioner. Patienterne skal instrueres om omgående at

afbryde behandlingen og kontakte lægen, hvis disse symptomer skulle forekomme. Patienterne skal

informeres om de tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner såsom nældefeber, generaliseret urticaria,

trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. Shock skal behandles i

henhold til gældende retningslinjer.

Virussikkerhed

Standardforholdsregler til at forhindre, at infektioner overføres fra lægemidler, tilberedt ud fra humant

blod eller plasma, omfatter selektion af donorer, screening af de enkelte donationer og plasmapools for

specifikke infektionsmarkører samt indførelse af effektive trin til inaktivering/ eliminering af virus

under fremstillingsprocessen. Trods dette kan risikoen for overførsel af smitstoffer ikke fuldstændig

udelukkes ved administration af lægemidler, der er fremstillet af humant blod eller plasma. Dette

gælder også ukendte eller nytilkomne vira samt andre patogener.

Forholdsreglerne anses for effektive mod kappebærende vira såsom human immundefektvirus (hiv),

hepatitis B-virus (HBV) og hepatitis C-virus (HCV) og for det uindkapslede hepatitis A-virus (HAV).

Forholdsreglerne kan være af begrænset værdi mod uindkapslede vira såsom parvovirus B19.

Parvovirus B19-infektioner kan være alvorlige for gravide kvinder (føtal infektion) og for personer

med immundefekt eller med forhøjet produktion af røde blodlegemer (f.eks. hæmolytisk anæmi).

Passende vaccination (hepatitis A og B) anbefales til patienter, der regelmæssigt/gentagne gange får

humane plasmabaserede lægemidler med FVIII/VWF.

Von Willebrands sygdom

Der foreligger en risiko for dannelse af tromboser, især hos patienter med kendte kliniske eller

laboratoriemæssige risikofaktorer. Patienter i risikogruppen bør derfor monitoreres for tidlige tegn på

trombose. Profylakse af venøs tromboemboli bør iværksættes i henhold til gældende

rekommandationer.

Ved anvendelse af et VWF-præparat, som indeholder FVIII, skal den behandlende læge være

opmærksom på, at langtidsbehandling kan give en for stor øgning af FVIII:C. Plasmakoncentrationen

af FVIII:C bør derfor følges hos patienter, som får VWF-præparater, der indeholder FVIII, for at

undgå alt for høje plasmakoncentrationer i længere tid, da dette kan øge risikoen for trombose.

Antitrombotiske forholdsregler bør overvejes (se også pkt. 5.2).

Patienter med von Willebrands sygdom, specielt type 3, kan udvikle neutraliserende antistoffer

(inhibitorer) over for VWF. Hvis de forventede koncentrationer af VWF:RCo i plasma ikke opnås,

eller hvis blødningen ikke kan kontrolleres med passende doser, skal der udføres en analyse for at

fastslå, om der er udviklet VWF-inhibitorer. Hos patienter med høje niveauer af inhibitorer er VWF-

behandlingen muligvis ikke effektiv og kan desuden føre til anafylaktoide reaktioner, og andre

behandlingsformer må overvejes.

Hæmofili A

Inhibitorer

Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) til faktor VIII er en kendt komplikation

i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG-immunglobuliner

rettet mod faktor VIII’s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) pr. ml

plasma ved brug af den modificerede test. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til

sygdommens sværhedsgrad samt eksponering af faktor VIII. Denne risiko er størst i løbet af de

første 50 eksponeringsdage, selvom risikoen er ualmindelig, findes den hele livet igennem.

Den kliniske relevans af inhibitorudviklingen afhænger af inhibitorens titer, hvor lav titer, udgør en

mindre risiko for utilstrækkeligt klinisk respons end højtiter-inhibitorer.

Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII-produkter overvåges omhyggeligt

for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis de forventede

faktor VIII-aktivitetsniveauer i plasma ikke opnås, eller hvis blødning ikke kan kontrolleres med en

passende dosis, bør der testes for forekomst af faktor VIII-inhibitor. Hos patienter med høje niveauer

af inhibitor kan behandling med faktor VIII være virkningsløs, og andre behandlingsmuligheder bør

overvejes. Behandling af disse patienter bør ledes af en læge med erfaring i behandling af hæmofili og

faktor VIII-inhibitorer.

Kardiovaskulære hændelser

Hos patienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan substitutionsterapi med FVIII øge

den kardiovaskulære risiko.

Kateterrelatede komplikationer

Hvis det er nødvendigt at anlægge centralt venekateter (CVK), skal der tages hensyn til risikoen for

CVK-relaterede komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose på kateterstedet.

Natriumindhold

Styrker på 250 IE FVIII /600 IE VWF (5 ml solvens) og 500 IE FVIII /1200 IE VWF (5 ml solvens):

indeholder op til 14,75 mg (0,64 mmol) natrium pr. Hætteglas, svarende til 0,74 % af den WHO

anbefalede maximale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

Styrker på 500 IE FVIII /1200 IE VWF (10 ml solvens) og 1000 IE FVIII / 2400 IE VWF (10 ml

solvens):

indeholder op til 29,50 mg (1,28 mmol) natrium pr. hætteglas, svarende til 1,48 % af den WHO

anbefalede maximale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

Pædiatrisk population

De anførte advarsler og forsigtighedsregler gælder både for voksne, unge og børn.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført studier af interaktion mellem VWF og FVIII og andre lægemidler.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke udført reproduktionsstudier hos dyr med Voncento.

Von Willebrands sygdom

Der er ingen erfaring med behandling af gravide kvinder eller kvinder, der ammer. Voncento bør kun

administreres til gravide eller ammende kvinder med VWF-mangel, hvis det er absolut nødvendigt,

idet der tages højde for, at en fødsel indebærer en øget risiko for blødningsepisoder hos disse patienter.

Hæmofili A

På grund af sjælden forekomst af hæmofili A hos kvinder foreligger der ingen data fra behandling

under graviditet og amning.

Derfor bør Voncento kun anvendes under graviditet og amning, hvis det er absolut nødvendigt.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Voncento påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Under behandling med Voncento kan der opstå følgende bivirkninger: Overfølsomhed eller allergiske

reaktioner, tromboemboliske hændelser, pyreksi, hovedpine, dysgeusi og anormale værdier i

leverfunktionsprøver. Endvidere kan patienterne udvikle inhibitorer over for FVIII og VWF.

Liste over bivirkninger i tabelform

Tabellen nedenfor er opstillet efter MedDRAs systemorganklasser.

Hyppighed evalueres i henhold til følgende konvention: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100

til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden

(<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

MedDRA-systemorganklasse

Bivirkning*

Hyppighed

Blod og lymfesystem

Inhibering af faktor VIII

Inhibering af faktor VWF

Ikke almindelig (PTPs)**

Meget almindelig (PUPs)**

Ikke kendt***

Immunsystemet

Overfølsomhed (inklusive

takykardi, brystsmerter, ubehag

i brystet og rygsmerter)

Almindelig

Nervesystemet

Dysgeusi

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Tromboemboliske hændelser

Ikke almindelig

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Pyreksi

Hovedpine

Almindelig

Meget almindelig

Undersøgelser

Anormale leverfunktionsprøver

Ikke almindelig

*Det blev vurderet, at den uønskede hændelse var relateret til administrationen af Voncento.

Hyppigheden er baseret på studier med alle FVIII-produkter, som omfattede patienter med svær

hæmofili A. PTPs = tidligere behandlede patienter, PUPs = tidligere ubehandlede patienter.

*** Observeret i forbindelse med overvågning efter markedsførelsen, ikke observeret under kliniske

forsøg.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Overfølsomhed (allergiske reaktioner)

Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, brænden/svien ved

injektionsstedet, kuldegysninger, flushing, generaliseret urticaria, hovedpine, nældefeber, hypotension,

letargi, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet (inklusive brystsmerter og ubehag i brystet),

rygsmerter, snurren/prikken, opkastning, hvæsende vejrtrækning). Alle disse reaktioner er blevet

observeret og kan i nogle tilfælde udvikle sig til svær anafylaksi (herunder shock).

FVIII-inhibitorer

Der kan udvikles neutraliserende antistoffer (inhibitorer) hos patienter med hæmofili A, som

behandles med faktor VIII, herunder med Voncento. Hvis disse inhibitorer opstår, kan tilstanden

komme til udtryk som utilstrækkeligt klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et

specialiseret hæmofilicenter.

VWF-inhibitorer

Patienter med von Willebrands sygdom, specielt type 3, kan udvikle neutraliserende antistoffer

(inhibitorer) over for VWF. Såfremt sådanne inhibitorer forekommer, vil tilstanden manifestere sig

som et utilstrækkeligt klinisk respons. Antistofferne kan udfældes og kan vise sig samtidig med

anafylaktisker reaktioner, hvorfor patienter med tilfælde af anafylaktiske reaktioner bør undersøges for

forekomst af inhibitorer. I alle sådanne tilfælde anbefales det at kontakte et specialcenter for hæmofili.

Tromboemboliske hændelser

Hos patienter med von Willebrands sygdom er der risiko for, at der opstår tromboemboliske hændelser

- specielt hos patienter med kendte kliniske eller laboratoriemæssige risikofaktorer. Hos patienter, som

får VWF-præpater med FVIII, kan alt for høje plasmakoncentrationer af FVIII:C i længere perioder

øge risikoen for tromboemboliske hændelser (se også pkt. 4.4).

Vedrørende sikkerhed i forbindelse med smitstoffer, se pkt. 4.4.

Pædiatrisk population

Hos børn forventes bivirkningers hyppighed, art og sværhedsgrad at være som hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er indberettet fem tilfælde af overdosering fra kliniske studier. Der var ikke tilknyttet bivirkninger

til disse indberetninger.

Risikoen for tromboemboliske hændelser kan dog ikke udelukkes ved en ekstremt høj overdosis,

specielt ikke hos patienter med von Willebrands sygdom.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: hæmostatika: blodkoagulationsfaktorer, von Willebrand-faktor og

koagulationsfaktor VIII i kombination.

ATC-kode: B 02 BD 06

Von Willebrands sygdom

Eksogent administreret humant plasmabaseret VWF opfører sig på samme måde som endogen VWF.

Administration af VWF gør det muligt at korrigere for hæmostatiske afvigelser hos patienter, der lider

af VWF-mangel (von Willebrands sygdom) på to måder:

VWF genetablerer trombocytadhæsion til det vaskulære subendotel på stedet for karlæsion (idet

faktoren binder både til det vaskulære subendotel og til trombocytmembranen) og giver primær

hæmostase, hvilket viser sig som nedsat blødningstid. Denne virkning indtræffer umiddelbart

og skyldes i væsentlig grad proteinets polymeriseringsgrad.

VWF forhaler korrektion af den associerede FVIII-mangel. Ved intravenøs administration

bindes VWF til endogen FVIII (som patienten danner normalt), og ved at stabilisere denne

faktor undgås det, at den hurtigt nedbrydes.

På grund af dette genopretter administration af ren VWF (VWF-præparat med lavt indhold af

FVIII) FVIII:C-niveauet til et normalt niveau som en sekundær effekt med nogen forhaling efter

den første infusion.

Administration af et VWF-præparat, som indeholder FVIII:C, genopretter FVIII:C til et normalt

niveau umiddelbart efter den første infusion.

Hæmofili A

Eksogent administreret humant plasmabaseret FVIII opfører sig på samme måde som endogen FVIII.

FVIII/VWF-komplekset består af to molekyler (FVIII og VWF) med forskellige fysiologiske

funktioner. Ved infusion hos en patient med hæmofili bindes FVIII til VWF i patientens kredsløb.

Aktiveret faktor VIII accelererer (som cofaktor for aktiveret faktor IX) omdannelsen af faktor X til

aktiveret faktor X, der igen omdanner protrombin til trombin, som siden omdanner fibrinogen til

fibrin, hvorved der kan dannes et koagel. Hæmofili A er en kønsbundet arvelig defekt i koagulations-

mekanismen, som skyldes nedsat FVIII-aktivitet. Den fører til kraftige blødninger i led, muskler eller

indre organer enten i form af spontane blødninger eller som følge af traume på grund af ulykke eller

kirurgi. Ved substitutionsterapi øges plasmakoncentrationen af FVIII, hvilket muliggør en midlertidig

afhjælpning af FVIII-manglen og dermed en afhjælpning af blødningstendensen.

Det noteres at den årlige blødningsrate (ABR) ikke kan sammenlignes i forskellige kliniske studier

eller mellem forskellige faktorkoncentrater.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Von Willebrands sygdom

Farmakokinetikken af Voncento blev evalueret hos patienter med von Willebrands sygdom, mens der

ikke forekom blødninger.

Baseret på et farmakokinetisk studie med 12 forsøgspersoner ≥12 år med VWD er der observeret

følgende farmakokinetiske egenskaber for VWF:RCo, VWF:Ag, VWF:CB og FVIII:C:

VWF:RCo

VWF:Ag

VWF:CB

FVIII:C

parameter

N

median

interval

N

median

interval

N

median

interval

N

median

interval

Inkremental

recovery

(IE/ml)/(IE/kg)

0,017

0,012-0,021

0,018

0,013-0,022

0,022

0,015-0,025

0,027

0,016-0,036

Halveringstid

(timer)

11,53

6,05-35,10

18,39

11,41-27,01

14,54

9,36-25,10

23,65

7,69-57,48

0-72

(timer*IE/ml)

14,46

8,56-37,99

33,10

22,65-64,68

24,32

14,83-41,14

27,85

13,15-66,82

(timer)

13,25

8,59-25,45

24,57

15,28-33,60

18,74

11,61-28,57

36,57

15,62-85,14

(IE/ml)

1,48

0,93-3,36

2,04

1,52-3,66

1,60

1,04-2,66

1,00

0,57-1,32

(timer)

0,25

0,25-1,03

0,25

0,25-1,00

0,25

0,25-1,00

1,00

0,25-30,00

(IE/ml)

0,02

0,00-0,03

0,10

0,02-0,17

0,05

0,02-0,09

0,14

0,03-0,59

Total clearance

(ml/(timer*kg))

6,16

3,06-9,32

3,74

2,61-4,78

3,20

2,32-4,77

1,28

0,62-2,47

(ml/kg)

68,3

44,7-158,0

74,0

64,5-128,4

71,0

47,5-93,7

47,5

24,8-72,9

AUC = arealet under kurven. C

= maksimal plasmakoncentration. C

= minimal plasmakoncentration. IE = international

enhed. MRT = middelresidenstid. N = antal forsøgspersoner. t

= tid til maksimal koncentration. V

= fordelingsvolumen

steady state

. VWF:Ag = von Willebrand-faktor:antigen. VWF:CB = von Willebrand-faktor:kollagenbinding. VWF:RCo

= von Willebrand-faktor:ristocetin kofaktor. FVIII:C = Faktor VIII:koagulant.

Voncentos relative indhold af VWF-multimerer med høj molekylvægt er i gennemsnit 86 %

sammenlignet med normalt humant plasma (NHP) .

Hæmofili A

Farmakokinetikken af Voncento blev evalueret hos hæmofili A-patienter, mens der ikke forekom

blødninger.

Baseret på et farmakokinetisk studie med 16 forsøgspersoner ≥ 12 år med hæmofili A blev følgende

farmakokinetiske egenskaber observeret for FVIII:C:

FVIII:C

Parameter

N

median

interval

Inkremental recovery (IE/ml)/(IE/kg)

0,021

0,011-0,032

Halveringstid (timer)

13,74

8,78-18,51

0-48

(timer*IE/ml)

13,09

7,04-21,79

MRT (timer)

16,62

11,29-26,31

(IE/ml)

1,07

0,57-1,57

(timer)

0,50

0,42-4,03

(IE/ml)

0,06

0,02-0,11

Total clearance (ml/(timer*kg)

3,82

2,30-7,11

(ml/kg)

61,2

35,1-113,1

AUC = arealet under kurven. C

= maksimal plasmakoncentration. C

= minimal plasmakoncentration. IE = international

enhed. MRT = middelresidenstid. N = antal forsøgspersoner. T

= tid til maksimal koncentration. V

= fordelingsvolumen

steady state

. FVIII:C = faktor VIII:koagulant.

Pædiatrisk population

Von Willebrands sygdom

De farmakokinetiske data hos børn og unge med von Willebrands sygdom er meget lig data observeret

hos den voksne population.

Farmakokinetikken efter en enkelt dosis på 80 IE VWF:RCo/kg legemsvægt blev evalueret hos

pædiatriske forsøgspersoner under 12 år med svær VWD (se tabellen nedenfor). Efter en infusion

opnåedes maksimal koncentration af VWF-markører (VWF:RCo, VWF:Ag og VWF:CB) og FVIII:C

med det samme med en middelværdi for IR (inkrementel

recovery

) på 0,012-0,016 (IE/ml)/(IE/kg) for

VWF-markører og 0,018-0,020 (IE/ml)/(IE/kg) for FVIII:C. Medianværdien for halveringstiden t

VWF-markører lå mellem 10,00 og 13,48 timer, mens FVIII:C havde en længere t

på mellem 11,40

og 19,54 timer på grund af en plateaueffekt, der kan udgøre nettoeffekten af en faldende koncentration

af eksogent FVIII kombineret med en stigende koncentration af endogent FVIII. De farmakokinetiske

(PK) parametre fra den gentagne PK-evaluering svarede til de initiale PK-værdier. Der sås

sammenlignelig eksponering og fordeling af Voncento hos <6-årige og hos 6-12-årige

forsøgspersoner.

Baseline

-justerede initiale PK-parametre for VWF og FVIII:C hos forsøgspersoner i alderen <6 (N=9)

og 6-12 år (N=5)

VWF:RCo

VWF:Ag

VWF:CB

FVIII:C

parameter

N

median

(interval)

N

median

(interval)

N

median

(interval)

N

median

(interval)

N

median

(interval)

N

median

(interval)

N

median

(interval)

N

median

(interval)

<6 år

6-12 år

<6 års

6-12 års

<6 års

6-12 år

<6 år

6-12 år

Inkremental

recovery

(IE/ml)/(IE/kg)

0,012

(0,009-

0,017)

0,016

(0,009-

0,017)

0,014

(0,007-

0,016)

0,015

(0,014-

0,022)

0,014

(0,009-

0,017)

0,014

(0,010-

0,016)

0,018

(0,012-

0,048)

0,020

(0,008-

0,026)

Halveringstid

(timer)

13,48

(4,13-

22,44)

11,20

(8,55-

11,59)

11,15

(7,72-

22,36)

11,00

(8,61-

12,14)

10,53

(6,08-

15,44)

10,00

(7,20-

12,11)

19,54

(17,96-

20,70)

11,40

(7,05-

32,61)

0-72

(timer*IE/ml)

7,40

(4,26-

17,71)

10,44

(3,11-

15,85)

19,41

(11,71-

34,55)

21,75

(18,72-

27,77)

15,49

(11,10-

25,30)

16,46

(12,84-

19,63)

15,45

(8,25-

32,36)

19,81

(1,47-

34,82)

(timer)

16,68

(4,36-

32,74)

12,99

(8,48-

13,03)

13,31

(9,03-

31,68)

13,26

(11,06-

15,72)

12,87

(7,17-

20,96)

11,70

(9,19-

15,22)

25,78

(23,87-

28,42)

15,92

(6,63-

44,40)

(IE/ml)

1,06

(0,69-

1,35)

1,30

(0,71-

1,34)

1,66

(1,22-

1,92)

1,79

(1,44-

2,50)

1,44

(1,13-

1,93)

1,28

(1,23-

1,83)

0,71

(0,46-

1,46)

0,57

(0,33-

0,96)

(timer)

0,55

(0,50-

0,62)

0,58

(0,50-

0,60)

0,55

(0,50-

0,62)

0,58

(0,50-

0,60)

0,55

(0,50-

0,62)

0,58

(0,50-

0,60)

0,58

(0,50-

22,52)

0,58

(0,50-

0,60)

Total clearance

(ml/(timer*kg)

7,30

(2,82-

17,32)

7,22

(6,14-

8,62)

5,63

(2,24-

13,13)

4,93

(4,48-

5,10)

7,03

(3,66-

11,74)

6,22

(5,25-

7,14)

2,46

(1,29-

3,87)

4,81

(0,96-

26,07)

(ml/kg)

112,1

(52,3-

135,3)

80,1

(73,1-

93,8)

76,8

(70,3-

133,5)

67,5

(54,6-

70,4)

84,4

(67,1-

113,8)

79,7

(54,7-

95,9)

67,5

(33,1-

92,5)

76,6

(42,6-

172,9)

AUC = areal under kurven. C

= maksimal plasmakoncentration. IE = international enhed. MRT = middelresidenstid. N =

antal forsøgspersoner. T

= tid til maksimal koncentration. V

= fordelingsvolumen ved

steady state

. VWF:Ag = von

Willebrand-faktor: antigen. VWF:CB = von Willebrand-faktor: kollagenbinding. VWF:RCo = von Willebrand-faktor:

ristocetin kofaktor. FVIII:C = faktor VIII: koagulans

Hæmofili A

Farmakokinetikken af enkeltdoser på 50 IE FVIII/kg legemsvægt blev evalueret hos 31 pædiatriske

forsøgsdeltagere under 12 år med hæmofili A (se tabellen nedenfor). Efter infusion blev de maksimale

koncentrationer af FVIII:C nået med det samme med en middelværdi for IR på cirka

0,0016 (IE/ml)/(IE/kg) for FVIII:C. Medianværdien for halveringstiden t½ for FVIII:C var cirka

10 timer. De farmakokinetiske parametre fra den gentagne farmakokinetiske evaluering var ensartede

med dem fra den første farmakokinetiske evaluering. Eksponeringen for og fordelingen af Voncento

var sammenlignelig hos forsøgsdeltagere < 6 år og forsøgsdeltagere på 6-12 år.

Baseline-justerede initiale farmakokinetiske parametre for FVIII:C hos forsøgsdeltagere < 6 år (N=15)

og forsøgsdeltagere på 6-12 år (N=16)

FVIII:C

Parameter

N

median

interval

N

median

interval

<6 år

6-12 år

Inkremental recovery (IE/ml)/(IE/kg)

0,015

0,009-0,019

0,016

0,010-0,026

Halveringstid (timer)

9,62

7,75-18,20

10,00

8,89-12,50

0-48

(timer*IE/ml)

8,23

3,96-11,04

9,90

6,17-17,62

MRT (timer)

13,51

7,95-17,38

13,89

12,11-17,07

(IE/ml)

0,75

0,46-0,94

0,84

0,51-1,21

(timer)

0,58

0,53-0,58

0,58

0,50-1,00

Total clearance (ml/(timer*kg)

6,22

4,22-11,34

4,88

2,54-7,74

(ml/kg)

75,3

63,8-197,2

71,9

42,1-109,3

AUC = arealet under kurven. C

= maksimal plasmakoncentration. C

= minimal plasmakoncentration. IE = international

enhed. MRT = middelresidenstid. N = antal forsøgspersoner. T

= tid til maksimal koncentration. V

= fordelingsvolumen

ved steady state. FVIII:C = faktor VIII:koagulant.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Voncento indeholder FVIII og VWF som de aktive indholdsstoffer. De er udvundet af humant plasma

og har sammen virkning som de endogene indholdsstoffer i plasma. Prækliniske studier med

administration af gentagne doser (kronisk toksicitet, karcinogenicitet og mutagenicitet) kan ikke

umiddelbart udføres i konventionelle dyremodeller pga. udvikling af antistoffer efter administration af

heterologt humant protein.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver:

Calciumchlorid

Humant albumin

Natriumchlorid

Natriumcitrat

Saccharose

Trometamol

Solvens:

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier over eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler, fortyndingsmidler eller solvenser end dem, der er anført under pkt. 6.1.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter rekonstitution er kemisk og fysisk stabilitet efter anbrud dokumenteret i 8 timer ved

stuetemperatur (under 25 °C). Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det

samme. Hvis det ikke bruges med det samme, er brugeren ansvarlig for opbevaringstiderne efter

anbrud og betingelserne før brug, som normalt ikke bør overstige 24 timer ved 2 ºC - 8 ºC.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Voncento

250 IE FVIII / 600 IE VWF pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Pulver (250 IE/600 IE) i et hætteglas af type I-glas med gummiprop, plastlukke og aluminiumshætte.

5 ml solvens i et hætteglas af type I-glas med gummiprop, plastlukke og aluminiumshætte.

Pakning indeholder:

1 hætteglas med pulver

1 hætteglas med 5 ml vand til injektionsvæsker

1 filtersystem 20/20 til overførsel af lægemidlet

Indre æske indeholder:

1 engangssprøjte 10 ml

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

Voncento 500 IE FVIII / 1200 IE VWF pulver og solvens til injektions-/ infusionsvæske, opløsning

Pulver (500 IE/1200 IE) i et hætteglas af type I-glas med gummiprop, plastlukke og aluminiumshætte.

10 ml solvens i et hætteglas af type I-glas med gummiprop, plastlukke og aluminiumshætte.

Pakning indeholder:

1 hætteglas med pulver

1 hætteglas med 10 ml vand til injektionsvæsker

1 filtersystem 20/20 til overførsel af lægemidlet

Indre æske indeholder:

1 engangssprøjte 10 ml

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

Voncento 500 IE FVIII / 1200 IE VWF pulver og solvens til injektions-/ infusionsvæske, opløsning

Pulver (500 IE/1200 IE) i et hætteglas af type I-glas med gummiprop, plastlukke og aluminiumshætte.

5 ml solvens i et hætteglas af type I-glas med gummiprop, plastlukke og aluminiumshætte.

Pakning indeholder:

1 hætteglas med pulver

1 hætteglas med

5 ml vand til injektionsvæsker

1 filtersystem 20/20 til overførsel af lægemidlet

Indre æske indeholder:

1 engangssprøjte 10 ml

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

Voncento 1000 IE FVIII / 2400 IE VWF pulver og solvens til injektions-/ infusionsvæske, opløsning

Pulver (1000 IE/2400 IE) i et hætteglas af type I-glas med gummiprop, plastlukke og

aluminiumshætte.

10 ml solvens i et hætteglas af type I-glas med gummiprop, plastlukke og aluminiumshætte.

Pakning indeholder:

1 hætteglas med pulver

1 hætteglas med 10 ml vand til injektionsvæsker

1 filtersystem 20/20 til overførsel af lægemidlet

Indre æske indeholder:

1 engangssprøjte 10 ml

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Generel vejledning

Opløsningen skal være klar eller let opaliserende. Efter filtrering/fyldning af sprøjten (se nedenfor)

skal det rekonstituerede præparat kontrolleres visuelt for partikelindhold og misfarvning, før det

indgives. Opløsningen må ikke anvendes, hvis den er grumset, eller hvis den stadig indeholder fnug

eller partikler.

Rekonstitution af opløsning og fyldning af sprøjte skal ske under aseptiske forhold.

Rekonstitution

Opvarm solvenset til stuetemperatur. Fjern flip-off-plomberingen fra hætteglassene med pulver og

solvens. Rengør propperne med en antiseptisk opløsning og lad dem tørre, før Mix2Vial-pakningen

åbnes.

1. Åbn Mix2Vial-pakken ved at trække låget af. Fjern

ikke Mix2Vial fra blisterpakningen!

2. Anbring hætteglasset med vand på en plan og ren

overflade og hold fast i hætteglasset. Tag Mix2Vial

sammen med blisterpakningen og tryk spidsen på den

blå adapterdel lige ned gennem proppen på hætteglasset

med vand.

3. Fjern forsigtigt blisterpakningen fra Mix2Vial-sættet

ved at tage fat i kanten og trække den lodret op. Sørg for

kun at fjerne emballagen - ikke selve Mix2Vial-sættet.

4. Stil hætteglasset med pulver på en plan og fast

overflade. Vend hætteglasset med vand med Mix2Vial-

sættet monteret, og tryk spidsen på den transparente

adapterdel lige ned gennem proppen på hætteglasset med

pulver. Vandet løber automatisk over i hætteglasset med

pulver.

5. Tag med den ene hånd fat i den del af Mix2Vial-

sættet, hvor hætteglasset med pulver er monteret, og

med den anden hånd fat i den del af Mix2Vial-sættet,

hvor hætteglasset med vand er monteret. Skru forsigtigt

sættet fra hinanden i 2 dele ved at dreje

mod

uret for at

begrænse dannelse af skum, når pulveret opløses. Kasser

hætteglasset med vand med den blå Mix2Vial-adapterdel

monteret.

6. Roter forsigtigt hætteglasset med pulver med den

transparente adapter monteret, indtil pulveret er helt

opløst. Hætteglasset må ikke rystes.

7. Træk luft ind i en tom, steril sprøjte. Monter sprøjten

på Mix2Vial-sættets luer lock-tilkobling ved at dreje

med

uret, mens hætteglasset med pulver stadig er

stående. Sprøjt luft ind i hætteglasset med pulver.

Fyldning af sprøjten og indgift

8. Hold stemplet i bund, og vend op og ned på

hætteglasset (sammen med sæt og sprøjte). Træk

opløsningen ind i sprøjten ved langsomt at trække

stemplet tilbage.

9. Kontroller, at al opløsning er overført til sprøjten. Tag

godt fat i sprøjtecylinderen (hold sprøjten med stemplet

nedad), og afmonter den transparente Mix2Vial-adapter

fra sprøjten ved at dreje

mod

uret.

Kun det medfølgende administrationssæt bør anvendes til injektion af Voncento, da der kan opstå

behandlingssvigt som følge af adsorption af human koagulationsfaktor VIII på indersiden af visse

typer udstyr til injektion/infusion.

Ved behov for administration af Voncento i større volumener er det muligt at sammenstikke flere

hætteglas Voncento i et infusionssæt, der fås kommercielt (f.eks. en injektionspumpe til intravenøs

administration af lægemidler). I så fald skal den allerede fortyndede opløsning af Voncento dog ikke

fortyndes yderligere.

Indgiv opløsningen langsomt i en vene (se pkt. 4.2). Sørg omhyggeligt for, at der ikke kommer blod

op i den fyldte sprøjte.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Str. 76

35041 Marburg

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/857/001

EU/1/13/857/002

EU/1/13/857/003

EU/1/13/857/004

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 12 august 2013

Dato for seneste fornyelse: 26 april 2018

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/654233/2017

EMEA/H/C/02493

EPAR – sammendrag for offentligheden

Voncento

human koagulationsfaktor VIII/human von Willebrand-faktor

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Voncento. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Voncento bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Voncento, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Voncento, og hvad anvendes det til?

Voncento er et lægemiddel, der anvendes til behandling og forebyggelse af blødning hos patienter med

von Willebrands sygdom (en arvelig blødersygdom, der skyldes mangel på von Willebrand-faktor), når

et andet lægemiddel kaldet desmopressin ikke virker eller ikke kan anvendes. Det anvendes også til

behandling og forebyggelse af blødning hos patienter med hæmofili A (en arvelig blødersygdom, der

skyldes mangel på faktor VIII). Det indeholder de to aktive stoffer human koagulationsfaktor VIII og

human von Willebrand-faktor.

Hvordan anvendes Voncento?

Voncento udleveres kun efter recept, og behandlingen bør iværksættes af en læge med erfaring i

behandling af patienter med blødersygdomme.

Voncento leveres som et pulver med et solvens, der blandes sammen til en opløsning, som gives ved

injektion eller infusion (drop) i en vene. Voncento gives som langsom injektion eller infusion i en vene.

Hvis der opstår bivirkninger under injektionen eller infusionen, kan det være nødvendigt at give

lægemidlet langsommere eller at standse. Dosis og behandlingsvarighed afhænger af, om Voncento

skal anvendes til behandling eller forebyggelse af blødning eller under en operation, og om det er til

patienter med hæmofili A eller von Willebrands sygdom. Dosis og behandlingsvarighed afhænger

desuden af patientens faktor VIII-niveau, sygdommens sværhedsgrad, blødningens omfang og

lokalisering samt patientens tilstand og kropsvægt.

Voncento

EMA/654233/2017

Page 2/3

Patienter eller deres omsorgsgivere kan selv indsprøjte eller indgive lægemidlet som en infusion i

hjemmet, hvis deres læge anser det for hensigtsmæssigt og de har fået tilstrækkelig instruktion. De

nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Voncento?

De aktive stoffer i Voncento, human koagulationsfaktor VIII og human von Willebrand-faktor, er

koagulationsfaktorer (stoffer, der hjælper blodet med at størkne). Patienter med hæmofili A mangler

faktor VIII, og patienter med von Willebrands sygdom mangler von Willebrand-faktor. Dette medfører

blodstørkningsproblemer, så der opstår blødninger i led, muskler eller indre organer. Voncento

anvendes som erstatning for de manglende koagulationsfaktorer og giver midlertidig kontrol med

blødersygdommen.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Voncento?

Voncento blev undersøgt i én hovedundersøgelse med 22 patienter (herunder unge) med svær von

Willebrands sygdom. Undersøgelsen så nærmere på Voncentos evne til at standse

ikkeoperationsrelaterede blødningsepisoder, eller dets virkning som forebyggende behandling.

Voncento blev ikke sammenlignet med anden behandling. Patienterne var i forvejen blevet behandlet

med desmopressin eller von Willebrand-faktor og havde i den første del af undersøgelsen fået

Voncento i 12 måneder. Voncentos evne til at standse blødningen blev målt på en punktskala.

Virkningen af Voncento blev bedømt som udmærket ved ca. 92 % (371 ud af 405) af

blødningsepisoderne og god ved ca. 7 % (27 ud af 405) af episoderne. Anden del af undersøgelsen,

som varede yderligere 12 måneder, så nærmere på Voncentos evne til at forebygge blødningsepisoder

hos 8 patienter, som havde fået Voncento under første del af undersøgelsen. Denne del af

undersøgelsen viste, at det gennemsnitlige antal blødningshændelser hos de patienter, som fik

forebyggende behandling, faldt til mellem 18 og 82 hændelser sammenlignet med mellem 1 og 6

hændelser i året inden, den forebyggende behandling blev indledt.

Fordelene ved Voncento til forebyggelse og behandling af blødningsepisoder ved hæmofili A blev påvist

i en undersøgelse med 81 patienter, der tidligere var blevet behandlet med human koagulationsfaktor

VIII. I de tilfælde, hvor Voncento blev anvendt til behandling af blødning i denne undersøgelse, blev

det bedømt som udmærket ved 60 % (396 ud af 656) af blødningsepisoderne og som godt ved 36 %

(236 ud af 656) af blødningsepisoderne. Tilsvarende bedømmelsesresultater sås, når Voncento blev

anvendt til forebyggelse. Af de 37 operationer, der blev foretaget i løbet af undersøgelsen, var 12

større operationer, og kun i et enkelt tilfælde var blodtabet større end forventet. Blodtransfusion var

nødvendig hos i alt fem patienter, som alle fik foretaget større knæoperationer.

Hvilke risici er der forbundet med Voncento?

Den hyppigste bivirkning ved Voncento (som optræder hos mere end 1 ud af 10 personer) er

hovedpine. Andre hyppige bivirkninger (som optræder hos op til 1 ud af 10 personer) er

overfølsomhedsreaktioner og feber. Ikke almindelige bivirkninger (som optræder hos mellem 1 og 10

ud af 1 000 personer) er størkning i blodkar, smagsforstyrrelser og unormale resultater ved

leverfunktionsprøver.

Der er desuden den risiko, at visse patienter danner antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII eller von

Willebrand-faktor, hvilket medfører, at lægemidlet ikke længere virker og kontrollen med blødning

dermed tabes.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Voncento fremgår af indlægssedlen.

Voncento

EMA/654233/2017

Page 3/3

Hvorfor blev Voncento godkendt?

Agenturet konkluderede, at fordelene ved Voncento opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes

til anvendelse i EU. CHMP bemærkede, at Voncento havde vist sig effektivt til at behandle og

forebygge blødning hos patienter med hæmofili A samt hos patienter med von Willebrands sygdom.

Voncento var også effektivt til at forebygge og behandle operationsrelateret blødning. Med hensyn til

sikkerheden var bivirkningerne sædvanligvis lette til moderate og blev anset for at være typiske for

denne type lægemiddel.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Voncento?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Voncento.

Andre oplysninger om Voncento

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Voncento den 12. august 2013.

Den fuldstændige EPAR for Voncento findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Voncento, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2017.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information