Vokanamet

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

09-02-2021

Aktiv bestanddel:
canagliflozin, metformin-hydrochlorid
Tilgængelig fra:
Janssen-Cilag International NV
ATC-kode:
A10BD16
INN (International Name):
canagliflozin, metformin
Terapeutisk gruppe:
Lægemidler, der anvendes i diabetes,
Terapeutisk område:
Diabetes Mellitus, Type 2
Terapeutiske indikationer:
Vokanamet er indiceret hos voksne i alderen 18 år og ældre med type 2-diabetes som et supplement til kost og motion til forbedring af glykæmisk kontrol:i patienter ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på deres maksimalt tolereret dosis af metformin alonein patienterne om deres maksimalt tolereret dosis af metformin sammen med andre glukose sænkende lægemidler, herunder insulin, når disse ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. hos patienter, der allerede behandles med en kombination af canagliflozin og metformin som særskilte tabletsFor undersøgelsens resultater med hensyn til kombination af behandlinger, effekt på glykæmisk kontrol og hjerte-kar-hændelser, og de befolkninger, der studerede, se afsnit 4. 4, 4. 5 og 5.
Produkt oversigt:
Revision: 18
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002656
Autorisation dato:
2014-04-23
EMEA kode:
EMEA/H/C/002656

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

15-05-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

09-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

09-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

09-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

09-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

15-05-2014

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Vokanamet 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter

Vokanamet 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter

Vokanamet 150 mg/850 mg filmovertrukne tabletter

Vokanamet 150 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter

canagliflozin/metforminhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Vokanamet

Sådan skal du tage Vokanamet

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Vokanamet indeholder to forskellige aktive stoffer, canagliflozin og metformin. Det er to lægemidler,

der virker på hver sin måde med henblik på at sænke blodsukkeret (blodglucose), og som kan

medvirke til at forebygge hjertesygdom hos voksne med type 2-diabetes.

Dette lægemiddel kan bruges alene eller sammen med andre lægemidler, som du kan anvende til

behandling af type 2-diabetes (f.eks. insulin, en DPP-4-hæmmer [f.eks. sitagliptin, saxagliptin eller

linagliptin], et sulfonylurinstof [f.eks. glimepirid eller glipizid] eller pioglitazon) for at sænke

blodsukkeret. Måske får du allerede et eller flere af disse midler mod type 2-diabetes. Vokanamet

anvendes, når blodsukkeret ikke er velkontrolleret med metformin alene eller sammen med andre

midler mod diabetes. Hvis du allerede tager både canagliflozin og metformin som adskilte tabletter,

kan Vokanamet erstatte disse med en enkelt tablet.

Det er vigtigt, at du altid følger de råd om kost og motion, som du får af din læge eller sygeplejersken.

Hvad er type 2-diabetes?

Type 2-diabetes er en tilstand, hvor kroppen ikke producerer nok insulin, og hvor den insulin, som

kroppen producerer, ikke virker tilstrækkeligt. Det er også muligt, at kroppen producerer for meget

sukker. Når det er tilfældet, sker der en ophobning af sukker (glucose) i blodet. Det kan føre til en

række alvorlige helbredsmæssige problemer såsom hjertesygdom, nyresygdom, blindhed og

amputation.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Vokanamet

Tag ikke Vokanamet

hvis du er allergisk over for canagliflozin, metformin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Vokanamet (angivet i punkt 6)

hvis du har leverproblemer

hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion

hvis du har dårligt kontrolleret diabetes, der eksempelvis er ledsaget af alvorlig hyperglykæmi

(højt blodsukker), kvalme, opkastning, diarré, hurtigt vægttab, laktatacidose (se ”Risiko for

laktatacidose” nedenfor) eller ketoacidose. Ketoacidose er en tilstand, hvor såkaldte ketonstoffer

ophobes i blodet, hvilket kan føre til diabetisk prækoma. Symptomerne omfatter mavesmerter,

hurtig og dyb vejrtrækning og søvnighed, og din ånde kan få en usædvanlig frugtagtig lugt

hvis du har en alvorlig infektion

hvis du har mistet meget vand fra kroppen (er dehydreret), f.eks. på grund af langvarig eller

alvorlig diaré, eller hvis du har kastet op flere gange i træk

hvis du har et insulintilfælde med diabetisk prækoma

hvis du for nylig har haft et hjerteanfald eller har alvorlige kredsløbsproblemer, for eksempel

‘shock’, eller vejrtrækningsbesvær

hvis dit alkoholforbrug er for højt (enten i det daglige eller i perioder)

hvis du har eller for nyligt har haft hjertesvigt.

Advarsler og forsigtighedsregler

Risiko for laktatacidose

Vokanamet kan forårsage en meget sjælden, men meget alvorlig bivirkning, som kaldes laktatacidose,

især hvis dine nyrer ikke fungerer korrekt. Risikoen for at udvikle laktatacidose er også forhøjet ved

dårligt kontrolleret diabetes, alvorlige infektioner, længerevarende faste eller alkoholindtagelse,

dehydrering (væskemangel - se yderligere oplysninger nedenfor), leverproblemer og enhver tilstand

med nedsat iltforsyning til en legemsdel (såsom akut alvorlig hjertesygdom).

Kontakt lægen for at få yderligere vejledning, hvis noget af ovennævnte gælder for dig.

Stop midlertidigt med at tage Vokanamet, hvis du har en tilstand, som kan være forbundet med

dehydrering (betydeligt tab af kropsvæsker), såsom alvorlig opkastning, diarré, feber, udsættelse for

varme eller indtagelse af mindre væske end normalt. Kontakt lægen for at få yderligere rådgivning.

Stop med at tage Vokanamet og kontakt omgående en læge eller tag til det nærmeste hospital,

hvis du får en eller flere af nedenstående symptomer på laktatacidose, da denne tilstand kan føre

til koma.

Symptomerne på laktatacidose omfatter:

opkastning

mavesmerter

muskelkramper

almen utilpashed med udpræget træthed

vejrtrækningsbesvær

nedsat kropstemperatur og langsommere puls.

Laktatacidose er en alvorlig tilstand, der skal behandles på et hospital.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Vokanamet og under

behandlingen:

for at få at vide, hvad du kan gøre for at forebygge dehydrering (se punkt 4 angående tegn på

dehydrering)

hvis du har type 1-diabetes, da Vokanamet ikke må anvendes til at behandle denne sygdom

hvis du taber dig meget hurtigt, får kvalme eller kaster op, får mavesmerter, er voldsomt tørstig,

trækker vejret hurtigt og dybt, er forvirret, er usædvanligt søvnig eller træt, din ånde lugter

sødligt, du har en sødlig eller metallisk smag i munden, eller din urin eller sved lugter

anderledes. I disse tilfælde skal du omgående søge læge eller tage til det nærmeste hospital.

Symptomerne kan være tegn på “diabetisk ketoacidose”, som er en sjælden men alvorlig og

somme tider livstruende komplikation, du kan få ved sukkersyge på grund af forhøjet niveau af

“ketonstoffer” i urinen eller blodet. Dette kan påvises i laboratorieanalyser. Risikoen for at

udvikle diabetisk ketoacidose kan øges, hvis du faster i længere tid, har et stort alkoholforbrug,

er dehydreret, pludseligt nedsætter insulindosis eller får et større insulinbehov på grund af en

større operation eller alvorlig sygdom

hvis du nogensinde har haft en alvorlig hjertesygdom eller et slagtilfælde

hvis du får medicin til at sænke blodtrykket (antihypertensiva), eller hvis du nogensinde har haft

lavt blodtryk (hypotension). Du kan finde yderligere oplysninger nedenfor under "Brug af anden

medicin sammen med Vokanamet"

hvis du har fået foretaget amputation af en underekstremitet

det er vigtigt, at du regelmæssigt kontrollerer dine fødder og overholder de retningslinjer for

fodpleje og passende væskeindtagelse, som du får af lægen eller sygeplejersken. Du skal straks

fortælle det til din læge, hvis du opdager sår eller misfarvninger, eller hvis du oplever ømhed

eller smerter i fødderne. Visse studier peger på, at det at tage canagliflozin kan bidrage til

risikoen for amputation af en underekstremitet (primært amputation af tå og mellemfod)

kontakt øjeblikkeligt lægen, hvis du oplever en kombination af smerter, ømhed, rødme eller

hævelse af kønsdelene eller i området mellem kønsdelene og anus med feber eller generel

utilpashed. Disse symptomer kan være tegn på en sjælden, men alvorlig og muligvis livstruende

infektion (såkaldt nekrotiserende fasciitis i mellemkødet eller Fourniers gangræn), der

ødelægger vævet under huden. Fourniers gangræn skal behandles øjeblikkeligt

hvis du har tegn på en svampeinfektion i kønsorganerne såsom irritation, kløe, usædvanligt

udflåd eller lugt.

hvis du har en alvorlig nyre- eller urinvejsinfektion med feber. Lægen kan bede dig om at

stoppe med at tage Vokanamet, indtil du er rask.

Nyrefunktion

Du vil få undersøgt din nyrefunktion ved hjælp af en blodprøve, før du begynder at tage og under

behandling med Vokanamet. Din læge vil kontrollere din nyrefunktion mindst en gang om året eller

hyppigere, hvis du er ældre, og/eller hvis din nyrefunktion bliver dårligere.

Operation

Hvis du skal have en større operation, skal du stoppe med at tage Vokanamet under indgrebet og i

nogen tid herefter. Lægen vil beslutte, hvornår du skal stoppe behandlingen med Vokanamet, og

hvornår du kan genoptage den igen.

Din læge vil tage stilling til, om du har behov for anden behandling til at kontrollere blodsukkeret,

mens du holder pause med Vokanamet. Det er vigtigt, at du følger lægens anvisninger nøje.

Glucose i urinen

På grund af canagliflozins virkemåde vil en urinprøve vise, at du har sukker (glucose) i urinen, mens

du får dette lægemiddel.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Vokanamet, da der ikke foreligger data fra sådanne

patienter.

Brug af anden medicin sammen med Vokanamet

Hvis du skal have sprøjtet et kontrastmiddel, som indeholder jod, ind i dit blod, for eksempel i

forbindelse med en røntgenundersøgelse eller scanning, skal du stoppe med at tage Vokanamet forud

for eller på tidspunktet for injektionen. Lægen vil beslutte, hvornår du skal stoppe behandlingen med

Vokanamet, og hvornår du kan genoptage den igen.

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det skyldes, at Vokanamet kan påvirke behandlingen med anden medicin, og anden medicin kan

påvirke behandlingen med Vokanamet. Du skal eventuelt have kontrolleret dit blodsukker eller din

nyrefunktion hyppigere, eller lægen kan ændre din dosis af Vokanamet. Det er især vigtigt, at du

nævner følgende:

insulin eller et sulfonylurinstof (f.eks. glimepirid eller glipizid) mod diabetes – i så fald vil

lægen måske nedsætte din dosis for at undgå, at dit blodsukker bliver alt for lavt (hypoglykæmi)

vanddrivende lægemidler (diuretika)

perikon (naturlægemiddel mod depression)

carbamazepin, phenytoin eller phenobarbital (midler til kontrol af epilepsi)

efavirenz eller ritonavir (midler til at behandle hiv-infektion)

rifampicin (antibiotikum til at behandle tuberkulose)

colestyramin (middel til at nedsætte blodets indhold af kolesterol). Se punkt 3 under "Sådan skal

du tage Vokanamet"

digoxin eller digitoxin (midler mod visse hjerteproblemer). Du skal måske have målt blodets

indhold af digoxin eller digitoxin, hvis du tager disse midler sammen med Vokanamet

dabigatran (blodfortyndende middel, der nedsætter risikoen for blodpropper)

medicin, der indeholder alkohol. Se afsnittet ”Vokanamet og alkohol”

cimetidin (medicin mod mavebesvær)

kortikosteroider (bruges ved en lang række tilstande som f.eks. svære betændelseslignende

tilstande i huden eller astma), der indtages gennem munden, gives som injektion eller inhaleres

beta-2-agonister (såsom salbutamol eller terbutalin) mod astma

lægemidler mod smerter og betændelseslignende tilstande (NSAID’er og COX-2-hæmmere,

såsom ibuprofen og celecoxib)

visse lægemidler, der nedsætter blodtrykket (ACE-hæmmere og angiotensin II-

receptorantagonister).

Brug af Vokanamet sammen med alkohol

Du skal undgå at indtage store mængder alkohol, mens du er i behandling med Vokanamet, da det kan

øge risikoen for laktatacidose (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Canagliflozin, et af stofferne i Vokanamet, må normalt ikke anvendes under graviditet. Tal med din

læge, så snart du ved, at du er gravid, om, hvordan du bedst kan kontrollere dit blodsukker uden

Vokanamet.

Du må normalt ikke tage dette lægemiddel, hvis du ammer. Tal med din læge om at holde op med at

tage medicinen eller stoppe med at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vokanamet påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at køre motorkøretøj og betjene

maskiner. Der er dog forekommet svimmelhed og uklarhed, som kan påvirke din evne til at køre

motorkøretøj eller betjene værktøj eller maskiner.

Hvis du tager Vokanamet sammen med visse andre midler mod diabetes, såkaldte sulfonylurinstoffer

(f.eks. glimepirid eller glipizid) eller sammen med insulin, kan du have en øget risiko for at få lavt

blodsukker (hypoglykæmi). Tegn på dette omfatter uskarpt syn, snurren i læberne, skælven,

svedudbrud, bleghed, humørforandring eller en følelse af ængstelse eller forvirring. Det kan påvirke

din evne til at køre bil, cykle og bruge værktøj og maskiner. Kontakt lægen snarest muligt, hvis du

bemærker tegn på lavt blodsukker.

Vokanamet indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Vokanamet

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Så meget skal du tage

Dosis af Vokanamet er 1 tablet 2 gange dagligt.

Hvilken styrke af Vokanamet, du skal tage, afhænger af din tilstand og af, hvilken mængde

canagliflozin og metformin du har behov for til at kontrollere blodsukkeret.

Din læge vil ordinere den styrke, der passer bedst til dig.

Sådan skal du tage medicinen

Synk tabletten hel med vand.

Det er bedst at tage tabletten i forbindelse med et måltid. Derved mindskes risikoen for

mavebesvær.

Forsøg at tage tabletten til samme tid hver dag. Så kan du lettere huske at tage den.

Hvis din læge har foreskrevet dette lægemiddel sammen med et middel til sænkning af

kolesteroltallet, såsom colestyramin, skal du tage Vokanamet mindst 1 time før eller 4-6 timer

efter det kolesterolsænkende lægemiddel.

Din læge kan ordinere Vokanamet sammen med et andet glucosesænkende lægemiddel. Husk at tage

alle lægemidler efter lægens anvisninger, så du opnår de bedste resultater for dit helbred.

Kost og motion

For at kontrollere din diabetes skal du samtidig følge de råd, du får om kost og motion af din læge,

apotekspersonalet eller sygeplejersken. Hvis du er på diabetesdiæt med vægtkontrol, skal du fortsat

følge diæten, mens du tager dette lægemiddel.

Hvis du har taget for mange Vokanamet

Da Vokanatmet indeholder metformin, kan du opleve laktatacidose, hvis du har taget for meget af

dette lægemiddel. Hvis det sker, kan du have brug for omgående hospitalsbehandling, da laktatacidose

kan føre til koma. Symptomerne på laktatacidose omfatter opkastning, mavepine, muskelkramper,

almen utilpashed med udpræget træthed eller vejrtrækningsbesvær. Yderligere symptomer omfatter

nedsat kropstemparatur og hjerteslag. Stop omgående med at tage dette lægemiddel, og kontakt straks

lægen eller nærmeste hospital (se punkt 2). Medbring medicinpakningen.

Hvis du har glemt at tage Vokanamet

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det

er tid til næste dosis, skal du springe den glemte dosis over

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis

Hvis du holder op med at tage Vokanamet

Dit blodsukker kan stige, hvis du holder op med at tage dette lægemiddel. Kontakt lægen, hvis du

ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Vokanamet.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Vokanamet og kontakt omgående din læge eller tag til det nærmeste hospital,

hvis du får en af følgende alvorlige bivirkninger:

Alvorlig allergisk reaktion (sjælden - kan berøre op til 1 ud af 1.000 personer)

Mulige tegn på en alvorlig allergisk reaktion kan omfatte:

hævelser af ansigt, læber, mund, tunge eller svælg, som kan gøre det vanskeligt at trække vejret

eller synke.

Laktatacidose (meget sjælden - kan berøre op til 1 ud af 10.000 personer)

Vokanamet kan forårsage en meget sjælden, men meget alvorlig bivirkning, der kaldes laktatacidose

(se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”). Hvis dette sker for dig, skal du stoppe med at tage

Vokanamet og omgående kontakte din læge eller tage til det nærmeste hospital, da laktatacidose

kan føre til koma.

Diabetisk ketoacidose (sjælden - kan berøre op til 1 ud af 1.000 personer)

Symptomerne på diabetisk ketoacidose (se også punkt 2) er:

forhøjet niveau af “ketonstoffer” i urinen eller blodet

hurtigt vægttab

kvalme eller opkastning

mavesmerter

voldsom tørst

hurtig og dyb vejrtrækning

forvirring

usædvanlig søvnighed eller træthed

din ånde lugter sødligt, du har en sødlig eller metallisk smag i munden, eller din urin eller

sved lugter anderledes.

Dette kan forekomme uanset blodglucoseniveau. Lægen kan beslutte at stoppe behandlingen med

Vokanamet midlertidigt eller permanent.

Dehydrering (ikke almindelig - kan berøre op til 1 ud af 100 personer)

væsketab fra kroppen. Det forekommer oftere hos ældre (over 75 år), personer med

nyreproblemer og personer, der får vanddrivende medicin (diuretika).

Mulige tegn på dehydrering:

følelse af at være uklar eller svimmel

besvimelse, svimmelhed eller følelse af at besvime, når du rejser dig op

meget tør eller klæbrig mund, voldsom tørst

meget afkræftet eller træt

kun lidt eller ingen urin

hurtig puls.

Tal med lægen snarest muligt, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger:

Hypoglykæmi (meget almindelig - kan berøre flere end 1 ud af 10 personer)

lavt blodsukker (hypoglykæmi), – når dette lægemiddel tages sammen med insulin eller et

sulfonylurinstof (såsom glimepirid eller glipizid).

Mulige tegn på lavt blodsukker:

uskarpt syn

snurren i læberne

skælven, svedudbrud, blegt udseende

humørforandring, ængstelse eller forvirring.

Din læge vil fortælle dig, hvordan du skal behandle lavt blodsukker, og hvad du skal gøre, hvis du

bemærker et af de nævnte tegn.

Urinvejsinfektioner (almindelige, kan berøre op til 1 ud af 10 personer)

Disse er tegn på en alvorlig infektion i urinvejene, f.eks.:

feber og/eller kulderystelser

brændende fornemmelse ved vandladning

smerter i ryggen eller siden.

Det forekommer ikke hyppigt, men du skal straks fortælle det til din læge, hvis du ser blod i urinen.

Andre bivirkninger, der er set ved behandling med canagliflozin alene:

Meget almindelige (kan berøre flere end 1 ud af 10 personer)

svampeinfektion i skeden.

Almindelige (kan berøre op til 1 ud af 10 personer)

udslæt eller rødme på penis eller forhuden (svampeinfektion)

ændringer i vandladning (herunder hyppigere vandladning eller større urinmængde, akut trang

til at lade vandet, natlig trang til at lade vandet)

forstoppelse

tørst

kvalme

blodprøver kan vise ændringer i blodets fedtindhold (kolesteroltal) og et øget antal røde

blodlegemer i blodet (forhøjet hæmatokrit).

Ikke almindelige (kan berøre op til 1 ud af 100 personer)

udslæt eller hudrødme, som kan være ledsaget af kløe og omfatte hævede områder i huden,

udsivende væske eller blærer

nældefeber

blodprøver kan vise forandringer i nyrefunktionen (forhøjet kreatinin eller urinstof) eller

forhøjet kalium

blodprøver kan vise forhøjet indhold af fosfat i blodet

knoglebrud

nyresvigt (hovedsageligt som en konsekvens af et forhøjet væsketab fra kroppen)

amputation af en underekstremitet (primært en tå) især hvis du har høj risiko for hjertesygdom

forhudsforsnævring – problemer med at trække forhuden omkring penishovedet tilbage

hudreaktioner efter eksponering for sollys.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke fastslås ud fra forhåndenværende data)

nekrotiserende fasciitis i mellemkødet (Fourniers gangræn), en alvorlig bløddelsinfektion i

kønsdelene eller området mellem kønsdelene og anus.

Bivirkninger, der er set ved behandling med metformin alene, og som ikke er beskrevet for

canagliflozin:

meget almindelig: kvalme, opkastning, diaré, mavepine og appetitmangel

almindelig: en metallisk smag (smagsforstyrrelse)

meget sjældne: nedsat indhold af B

-vitamin (kan give anæmi – lavt antal røde blodlegemer),

unormale prøver for leverfunktion, leverbetændelse (hepatitis) og kløe.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på beholderen og æsken efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Brug ikke Vokanamet, hvis pakningen er beskadiget eller viser tegn på, at den har været åbnet.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vokanamet indeholder:

Aktive stoffer: canagliflozin og metforminhydrochlorid.

Hver 50 mg/850 mg tablet indeholder canagliflozinhemihydrat svarende til 50 mg

canagliflozin og 850 mg metforminhydrochlorid.

Hver 50 mg/1.000 mg tablet indeholder canagliflozinhemihydrat svarende til 50 mg

canagliflozin og 1.000 mg metforminhydrochlorid.

Hver 150 mg/850 mg tablet indeholder canagliflozinhemihydrat svarende til 150 mg

canagliflozin og 850 mg metforminhydrochlorid.

Hver 150 mg/1.000 mg tablet indeholder canagliflozinhemihydrat svarende til 150 mg

canagliflozin og 1.000 mg metforminhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, croscarmellosenatrium og

magnesiumstearat.

Filmovertræk:

50 mg/850 mg tabletter: macrogol 3350, polyvinylalkohol, talcum, titandioxid

(E171), rød jernoxid (E172) og sort jernoxid (E172).

50 mg/1.000 mg tabletter: macrogol 3350, polyvinylalkohol, talcum, titandioxid

(E171), gul jernoxid (E172) og rød jernoxid (E172).

150 mg/850 mg tabletter: macrogol 3350, polyvinylalkohol, talcum, titandioxid

(E171) og gul jernoxid (E172).

150 mg/1.000 mg tabletter: macrogol 3350, polyvinylalkohol, talcum, titandioxid

(E171), rød jernoxid (E172) og sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Vokanamet 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter er lyserøde, kapselformede, 20 mm lange

tabletter præget med “CM” på den ene side og “358” på den anden side.

Vokanamet 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter er beige, kapselformede, 21 mm lange

tabletter præget med “CM” på den ene side og “551” på den anden side.

Vokanamet 150 mg/850 mg filmovertrukne tabletter er lysegule, kapselformede, 21 mm lange

tabletter præget med “CM” på den ene side og “418” på den anden side.

Vokanamet 150 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter er lilla, kapselformede, 22 mm lange

tabletter præget med “CM” på den ene side og “611” på den anden side.

Vokanamet fås i HDPE-beholdere med børnesikret lukke. Pakningsstørrelser: æsker med 20 og

60 tabletter og multipakninger med 180 tabletter (3 beholdere med 60 tabletter).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Fremstiller

Janssen-Cilag SpA

Via C. Janssen

Borgo San Michele

04100 Latina

Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Mundipharma BV

Tél/Tel: +32 15 45 11 80

info@mundipharma.be

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

ТП Мундифарма Гезелшафт

Тел.: +359 2 962 13 56

mundipharma@mundipharma.bg

Luxembourg/Luxemburg

Mundipharma BV

Tél/Tel: +32 15 45 11 80

info@mundipharma.be

Česká republika

Mundipharma GesmbH. Austria - organizační

složka ČR

Tel: +420 222 318 221

office@mundipharma.cz

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Mundipharma A/S

Tlf: +45 45 17 48 00

mundipharma@mundipharma.dk

Malta

AM MANGION LTD.

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955-955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Mundipharma Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 33 450 82 70

info@mundipharma.nl

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Mundipharma AS

Tlf: +47 67 51 89 00

post@mundipharma.no

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Mundipharma Gesellschaft m.b.H.

Tel: +43 1 523 25 05 -0

office@mundipharma.at

España

Mundipharma Pharmaceuticals, S.L.

Tel: +34 91 3821870

infomed@mundipharma.es

Polska

Mundipharma Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 866 87 12

biuro@mundipharma.pl

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Mundipharma Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 90 13 162

Portugal.regulatory@mundipharma.pt

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Vokanamet 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter

Vokanamet 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter

Vokanamet 150 mg/850 mg filmovertrukne tabletter

Vokanamet 150 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Vokanamet 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder canagliflozinhemihydrat svarende til 50 mg canagliflozin og 850 mg

metforminhydrochlorid.

Vokanamet 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder canagliflozinhemihydrat svarende til 50 mg canagliflozin og 1.000 mg

metforminhydrochlorid.

Vokanamet 150 mg/850 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder canagliflozinhemihydrat svarende til 150 mg canagliflozin og 850 mg

metforminhydrochlorid.

Vokanamet 150 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder canagliflozinhemihydrat svarende til 150 mg canagliflozin og 1.000 mg

metforminhydrochlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet.

Vokanamet 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter

En lyserød, kapselformet tablet, 20 mm lang, filmovertrukket og præget med “CM” på den ene side og

“358” på den anden side.

Vokanamet 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter

En beige, kapselformet tablet, 21 mm lang, filmovertrukket og præget med “CM” på den ene side og

“551” på den anden side.

Vokanamet 150 mg/850 mg filmovertrukne tabletter

En lysegul, kapselformet tablet, 21 mm lang, filmovertrukket og præget med “CM” på den ene side og

“418” på den anden side.

Vokanamet 150 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter

En lilla, kapselformet tablet, 22 mm lang, filmovertrukket og præget med “CM” på den ene side og

“611” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Vokanamet er indiceret til voksne med type 2-diabetes mellitus som supplement til diæt og motion:

hos patienter, der er utilstrækkeligt kontrollerede med den maksimale tolererede dosis

metformin alene

i kombination med andre lægemidler til behandling af diabetes hos patienter, der er

utilstrækkeligt kontrollerede med metformin og disse lægemidler

hos patienter, der allerede er i behandling med en kombination af canagliflozin og metformin

som separate tabletter.

For studieresultater i relation til kombinering af behandlinger, indvirkning på glykæmisk kontrol og

kardiovaskulære hændelser, samt de undersøgte populationer se pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne med normal nyrefunktion (estimeret glomerulær filtreringshastighed

[eGFR] ≥ 90 ml/min/1,73 m

2

)

Doseringen af den glucosesænkende behandling med Vokanamet skal tilpasses den enkelte patient ud

fra den aktuelle behandlingsplan, virkning og tolerabilitet under anvendelse af den anbefalede orale

døgndosis på 100 mg eller 300 mg canagliflozin og uden at overskride den maksimale anbefalede

orale døgndosis af metformin.

Til patienter med utilstrækkelig kontrol med den maksimale tolererede dosis metformin

Til patienter, der ikke er velkontrollerede med metformin, skal den anbefalede initialdosis af

Vokanamet svare til 50 mg canagliflozin to gange dagligt sammen med den dosis metformin, som de

får i forvejen, eller den nærmeste terapeutisk hensigtsmæssige dosis. Til patienter, der tolererer

Vokanamet i en dosis med 50 mg canagliflozin, men som har behov for skærpet glykæmisk kontrol,

kan dosen øges til Vokanamet med 150 mg canagliflozin to gange dagligt (se nedenfor og pkt. 4.4).

Til patienter ved skift fra separate tabletter med canagliflozin og metformin

Til patienter, der skifter fra separate tabletter med canagliflozin og metformin, skal Vokanamet

initieres med den samme totale døgndosis af canagliflozin og metformin, som de får allerede, eller den

nærmeste terapeutisk hensigtsmæssige dosis metformin.

Før patienten skifter til Vokanamet, bør det overvejes at titrere dosis af canagliflozin (som tillæg til

den optimale dosis metformin).

Hos patienter, der tolererer Vokanamet med 50 mg, men som har behov for skærpet glykæmisk

kontrol, bør det overvejes at øge dosis til Vokanamet med 150 mg canagliflozin.

Forsigtighed tilrådes ved dosisøgning af Vokanamet med 50 mg til 150 mg canagliflozin hos patienter

≥ 75 år, patienter med kendt kardiovaskulær sygdom eller andre patienter, hvor den initiale diurese

induceret af canagliflozin udgør en risiko (se pkt. 4.4). Det anbefales, at patienter med tegn på

volumendepletering, får denne tilstand korrigeret inden initiering af Vokanamet (se pkt. 4.4).

Når Vokanamet anvendes som tillæg til insulin eller et ß-cellestimulerende middel (f.eks. et

sulfonylurinstof), kan det overvejes at give en lavere dosis af insulinet eller det ß-cellestimulerende

middel for at reducere risikoen for hypoglykæmi (se pkt. 4.5 og 4.8).

Særlige populationer

Ældre (i alderen ≥ 65 år)

Eftersom metformin delvist udskilles via nyrerne, og ældre patienter hyppigere har nedsat

nyrefunktion, bør Vokanamet anvendes med forsigtighed, efterhånden som patienten bliver ældre.

Regelmæssig kontrol af nyrefunktionen er nødvendig, da det er med til at forebygge laktatacidose

associeret med metformin, især hos ældre patienter. Der bør tages højde for risikoen for

volumendepletering associeret med canagliflozin (se pkt. 4.3 og 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Vokanamet er kontraindiceret hos patienter med svær nyreinsufficiens (eGFR < 30 ml/min) (se

pkt. 4.3).

eGFR skal bestemmes, inden behandling med metforminholdige præparater iværksættes og derefter

mindst én gang om året. Hos patienter med øget risiko for yderligere progression af nyreinsufficiens

og hos ældre bør nyrefunktionen vurderes oftere, f.eks. hver 3.-6. måned.

Den maksimale daglige metformindosis skal helst fordeles på 2-3 doser.

Faktorer, som kan øge risikoen for laktatacidose (se pkt. 4.4), skal gennemgås, inden påbegyndelse af

metforminbehandling overvejes hos patienter med eGFR < 60 ml/min/1,73 m

Hvis der ikke findes en passende styrke af Vokanamet, bør enkeltstofferne anvendes enkeltvist i stedet

for fastdosis-kombinationen (se tabel 1).

Tabel 1:

Anbefalet dosisjustering

eGFR

ml/min/1,73 m

Metformin

Canagliflozin

60-89

Den maksimale daglige dosis er

3.000 mg

Dosisreduktion kan overvejes i

forbindelse med tiltagende nedsættelse af

nyrefunktionen.

Maksimal total daglig dosis er

300 mg.

45-59

Den maksimale daglige dosis er

2.000 mg

Startdosis er højst halvdelen af den

maksimale dosis.

Behandling med canagliflozin bør

ikke opstartes. Patienter, der tolererer

canagliflozin, kan fortsætte

behandlingen ved en maksimal total

daglig dosis på 100 mg.

30-44

Den maksimale daglige dosis er

1.000 mg.

Startdosis er højst halvdelen af den

maksimale dosis.

Canagliflozin bør ikke anvendes.

< 30

Metformin er kontraindiceret.

Canagliflozin er ikke blevet

undersøgt ved svært nedsat

nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Vokanamet er kontraindiceret hos patienter med nedsat leverfunktion på grund af det aktive stof

metformin (se pkt. 4.3 og 5.2). Der er ingen klinisk erfaring med Vokanamet til patienter med nedsat

leverfunktion.

Pædiatrisk population

Vokanamets sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Til oral anvendelse

Vokanamet skal tages oralt to gange dagligt i forbindelse med et måltid for at reducere metformin-

relaterede bivirkninger fra mave-tarm-kanalen. Tabletterne skal synkes hele.

Hvis en dosis glemmes, skal den tages, så snart patienten kommer i tanke om den, medmindre det er

tid til næste dosis. I så fald skal patienten springe den glemte dosis over og tage næste dosis til planlagt

tid.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Enhver type af akut metabolisk acidose (såsom laktatacidose, diabetisk ketoacidose)

Praecoma diabeticum

Svær nyreinsufficiens (eGFR < 30 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.2 og 4.4)

Akutte lidelser, der kan påvirke nyrefunktionen, såsom dehydrering, svær infektion, shock (se

pkt. 4.4)

Akut eller kronisk sygdom, der kan give vævshypoksi, såsom hjerteinsufficiens eller

respirationsinsufficiens, nyligt myokardieinfarkt, shock

Nedsat leverfunktion, akut alkoholforgiftning, alkoholisme (se pkt. 4.2 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Laktatacidose

Laktatacidose er en meget sjælden, men alvorlig metabolisk komplikation, som oftest indtræder ved

akut forværring af nyrefunktionen eller ved kardiopulmonal sygdom eller sepsis. Ved akut forværring

af nyrefunktionen akkumuleres metformin, hvilket øger risikoen for laktatacidose.

Patienterne skal informeres om, at i tilfælde af dehydrering (alvorlig diarré eller opkastning, feber eller

nedsat væskeindtagelse) skal metforminbehandlingen afbrydes midlertidigt, og at det anbefales, at de

kontakter en læge.

Lægemidler, som kan medføre akut nedsættelse af nyrefunktionen (såsom antihypertensiva, diuretika

og non-steroide antiinflammatoriske lægemidler [NSAID’er]), bør opstartes med forsigtighed hos

patienter i behandling med metformin. Andre risikofaktorer for laktatacidose omfatter stort

alkoholforbrug, leverinsufficiens, utilstrækkeligt kontrolleret diabetes, ketose, langvarig faste og

enhver tilstand forbundet med hypoksi samt samtidig brug af lægemidler, der kan forårsage

laktatacidose (se pkt. 4.3 og 4.4).

Patienter og/eller omsorgspersoner skal informeres om risikoen for laktatacidose. Laktatacidose er

kendetegnet ved acidotisk dyspnø, abdominalsmerter, muskelkramper, asteni og hypotermi efterfulgt

af koma. Patienterne skal informeres om at stoppe med at tage metformin og øjeblikkeligt søge

lægehjælp ved symptomer, der kan give mistanke om laktatacidose. Diagnostiske laboratoriefund er

nedsat pH i blodet (< 7,35), forhøjet laktatniveau i blodet (> 5 mmol/l) samt øget anion-gap og

laktat/pyruvat-ratio.

Risikoen for laktatacidose skal overvejes ved ikke-specifikke tegn som muskelkramper i forbindelse

med fordøjelsesbesvær i form af abdominalsmerter og svær asteni.

Nyrefunktion

Hos ældre patienter forekommer nedsat nyrefunktion hyppigt og uden symptomer. Det er især vigtigt

at udvise forsigtighed, når der er risiko for nedsat nyrefunktion, som f.eks. ved initiering af

antihypertensiv eller diuretisk behandling og ved start på behandling med et NSAID.

Canagliflozins virkning på glykæmisk kontrol er afhængig af nyrefunktionen, og virkningen er nedsat

hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion og mangler sandsynligvis helt hos patienter med svært

nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2).

Hos patienter med eGFR < 60 ml/min/1,73 m

eller CrCl < 60 ml/min blev der rapporteret en højere

forekomst af bivirkninger relateret til volumendepletering (f.eks. postural svimmelhed, ortostatisk

hypotension, hypotension), især ved dosen på 300 mg. Derudover blev forhøjet kalium hyppigere

rapporteret hos sådanne patienter samt højere stigninger i serumkreatinin og blodureanitrogen (BUN)

(se pkt. 4.8).

Derfor bør canagliflozindosis ikke overstige 100 mg dagligt hos patienter med

eGFR < 60 ml/min/1,73 m

eller CrCl < 60 ml/min, og canagliflozin bør ikke anvendes med henblik på

glykæmisk kontrol hos patienter med persisterende eGFR < 45 ml/min/1,73 m

eller CrCl < 45 ml/min

(se pkt. 4.2).

Administration af iodholdige kontrastmidler

Intravaskulær administration af iodholdige kontrastmidler kan medføre kontrastinduceret nefropati,

resulterende i akkumulering af metformin og en øget risiko for laktatacidose. Behandling med

Vokanamet skal afbrydes forud for eller på tidspunktet for en billeddiagnostisk procedure og først

genoptages efter 48 timer, forudsat at nyrefunktionen er blevet vurderet og fundet stabil (se pkt. 4.2 og

4.5).

Kirurgi

Da Vokanamet indeholder metformin, skal behandling med Vokanamet afbrydes på tidspunktet for

kirurgi under generel, spinal eller epidural anæstesi og må tidligst genoptages 48 timer efter kirurgi

eller genoptagelse af oral ernæring og under forudsætning af, at nyrefunktionen er blevet vurderet og

fundet stabil.

Anvendelse til patienter med risiko for bivirkninger med relation til volumendepletering

På grund af dets virkningsmekanisme, som medfører øget udskillelse af glucose i urinen (UGE),

inducerer canagliflozin osmotisk diurese, hvilket kan reducere det intravaskulære volumen og sænke

blodtrykket (se pkt. 5.1). I kontrollerede kliniske studier med canagliflozin var en øget forekomst af

bivirkninger relateret til volumendepletering (f.eks. postural svimmelhed, ortostatisk hypotension eller

hypotension) hyppigere ved en daglig dosis på 300 mg canagliflozin, og de optrådte hyppigst i løbet af

de første tre måneder (se pkt. 4.8).

Forsigtighed tilrådes hos patienter, hos hvem et blodtryksfald udløst af canagliflozin kunne være

risikabelt, f.eks. patienter med kendt kardiovaskulær sygdom, patienter med

eGFR < 60 ml/min/1,73 m

, patienter i behandling med antihypertensiva eller med hypotension i

anamnesen, patienter, der får diuretika, eller ældre patienter (≥ 65 år) (se pkt. 4.2 og 4.8).

På grund af volumendepletering sås der generelt små gennemsnitlige fald i eGFR i løbet af de første

6 behandlingsuger med canagliflozin. Hos patienter, der som beskrevet ovenfor var følsomme for

større reduktioner i intravaskulært volumen, forekom der somme tider større fald i eGFR (> 30 %),

som senere atter blev bedre og kun sjældent krævede afbrydelse af behandlingen med canagliflozin (se

pkt. 4.8).

Patienterne bør opfordres til at indberette symptomer på volumendepletering. Canagliflozin bør ikke

anvendes til patienter i behandling med loop-diuretika (se pkt. 4.5), eller som er volumendepleterede

f.eks. på grund af akut sygdom (såsom mave-tarm-sygdom).

I tilfælde af tilstødende lidelser, der kan medføre volumendepletering (såsom sygdom i mave-tarm-

kanalen), anbefales det, at patienter, der får Vokanamet, monitoreres nøje for volumenstatus

(f.eks. ved lægeundersøgelse, blodtryksmåling, laboratorieprøver inklusive nyrefunktionstests) og

serumelektrolytter. Hos patienter, der får volumendepletering under behandling med Vokanamet, kan

behandlingen midlertidigt afbrydes, indtil dette er korrigeret. Ved afbrydelse af behandlingen bør

hyppigere glykæmisk kontrol overvejes.

Diabetisk ketoacidose

Der er rapporteret om sjældne og undertiden livstruende og dødelige tilfælde af diabetisk ketoacidose

(DKA) hos patienter i behandling med SGLT2-hæmmere, herunder canagliflozin. I en række af disse

tilfælde fremstod tilstanden atypisk med kun moderat forhøjet blodglucose, under 14 mmol/l

(250 mg/dl). Det vides ikke, om højere doser af canagliflozin vil øge risikoen for DKA. Risikoen for

DKA synes at være større hos patienter med moderat til svært nedsat nyrefunktion, som har behov for

insulin.

Risikoen for diabetisk ketoacidose skal overvejes i tilfælde af ikke-specifikke symptomer som f.eks.

kvalme, opkastning, anoreksi, abdominalsmerter, udtalt tørst, vejrtrækningsbesvær, forvirring samt

usædvanlig træthed eller søvnighed. Patienterne skal undersøges for ketoacidose med det samme, hvis

disse symptomer opstår, uanset blodglucoseniveau.

Vokanamet skal straks seponeres ved mistænkt eller verificeret DKA.

Behandlingen skal afbrydes hos patienter, som hospitalsindlægges for at få foretaget større operationer

eller i forbindelse med akut alvorlig sygdom. Det anbefales, at disse patienter overvåges for

ketonstoffer. Niveauet af ketonstoffer bør måles i blodet snarere end i urinen. Behandlingen med

Vokanamet kan genoptages, når ketonstofværdierne er normale, og patientens tilstand er stabiliseret.

Før indledning af behandling med Vokanamet skal faktorer i patientens anamnese, som kan

prædisponere for ketoacidose, tages i betragtning.

Patienter, der kan have en højere risiko for DKA, omfatter patienter med lav restfunktion af betaceller

(f.eks. patienter med type 2-diabetes med lavt C-peptid, latent autoimmun diabetes hos voksne

(LADA) og patienter med pancreatitis i anamnesen), patienter med tilstande, der medfører lav

fødeindtagelse eller svær dehydrering, patienter, hvis insulindosis er blevet nedsat, samt patienter med

øget insulinbehov på grund af akut sygdom, kirurgi eller alkoholmisbrug. SGLT2-hæmmere skal

anvendes med forsigtighed til disse patienter.

Genoptagelse af behandling med SGLT2-hæmmer hos patienter med fortilfælde af DKA under

behandling med SGLT2-hæmmer frarådes, medmindre en anden tydelig medvirkende faktor

identificeres og afhjælpes.

Canagliflozins sikkerhed og virkning hos patienter med type 1-diabetes er ikke blevet klarlagt, og

Vokanamet bør ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes. Begrænsede data fra kliniske studier

tyder på, at diabetisk ketoacidose optræder med hyppigheden ”almindelig”, når patienter med type 1-

diabetes behandles med SGLT2-hæmmere.

Amputation af underekstremitet

I kliniske langtidsstudier med canagliflozin hos patienter med type 2-diabetes og etableret

kardiovaskulær sygdom eller mindst to risikofaktorer for kardiovaskulær var canagliflozin associeret

med en øget risiko for amputation af en underekstremitet versus placebo (henholdsvis 0,63 vs

0,34 hændelser pr 100 patientår), og denne stigning forekom primært i tå og mellemfod) (se pkt. 4.8). I

et klinisk langtidsstudie hos patienter med type 2-diabetes og diabetisk nyresygdom sås der ingen

forskel i risikoen for amputation af en underekstremitet hos patienter, der blev behandlet med

canagliflozin 100 mg sammenlignet med placebo. I dette studie blev der anvendt forebyggende

foranstaltninger som beskrevet nedenfor. Da den underliggende mekanisme ikke er blevet fastlagt,

kendes risikofaktorerne for amputation ikke, bortset fra de generelle risikofaktorer.

Før behandling med Vokanamet initieres, skal faktorer i patientens anamnese, som kan forøge risikoen

for amputation, tages i betragtning. Som en forebyggende foranstaltning bør der træffes

foranstaltninger med henblik på en tæt overvågning af patienter med øget risiko for amputation og at

rådgive patienterne om vigtigheden af rutinemæssig forebyggende fodpleje og opretholdelse af

passende hydrering. Det kan også overvejes at afbryde behandlingen med Vokanamet hos patienter,

der udvikler lidelser, der kan være forløbere for amputation, som f.eks. sår på underekstremitet,

infektion, osteomyelitis eller gangræn.

Nekrotiserende fasciitis i perineum (Fourniers gangræn)

Der er efter markedsføring rapporteret om tilfælde af nekrotiserende fasciitis i perineum (også kendt

som Fourniers gangræn) hos kvindelige og mandlige patienter, der behandles med SGLT2-hæmmere.

Dette er en sjælden, men alvorlig og potentielt livstruende hændelse, der kræver hurtig operation og

antibiotisk behandling.

Patienter skal have besked på at søge lægehjælp, hvis de oplever en kombination af smerter, ømhed,

erytem eller hævelse i området omkring kønsdelene eller mellemkødet med feber eller utilpashed. Vær

opmærksom på, at såvel urogenitale infektioner som abscesser i mellemkødet kan optræde før

forekomst af nekrotiserende fasciitis. Hvis der er mistanke om Fourniers gangræn, bør Invokana

seponeres, og øjeblikkelig behandling (herunder antibiotika og kirurgisk debridement) bør

iværksættes.

Forhøjet hæmatokrit

Der blev observeret stigning i hæmatokrit i forbindelse med canagliflozinbehandling (se pkt. 4.8), og

nøje overvågning tilrådes hos patienter, der allerede har forhøjet hæmatokrit.

Ældre (≥ 65 år)

Hos ældre patienter kan risikoen for volumendepletering være øget, og diuretisk behandling og nedsat

nyrefunktion er mere sandsynlige hos denne population. Hos patienter ≥ 75 år blev der rapporteret en

større incidens af bivirkninger associeret med volumendepletering (f.eks. postural svimmelhed,

ortostatisk hypotension, hypotension) under behandling med canagliflozin. Derudover blev der

rapporteret større fald i eGFR hos denne patientgruppe (se pkt. 4.2 og 4.8).

Genitale svampeinfektioner

I kliniske studier med canagliflozin blev der i overensstemmelse med mekanismen bag hæmning af

natriumglucose-co-transportør 2 (SGLT2), der øger glucoseudskillelse i urinen, rapporteret om

vulvovaginal candidiasis hos kvinder og balanitis eller balanopostitis hos mænd (se pkt. 4.8). Der sås

en øget sandsynlighed for, at mandlige og kvindelige patienter med genitale svampeinfektioner i

anamnesen fik infektioner. Balanitis og balanopostitis optrådte primært hos mandlige patienter, der

ikke var omskåret, hvilket i nogle tilfælde resulterede i phimosis og/eller omskæring. De fleste

svampeinfektioner i kønsorganerne blev behandlet udvortes med antimykotika, enten efter ordination

af en læge eller som egenbehandling under den fortsatte behandling med Vokanamet.

Urinvejsinfektioner

Efter markedsføring er der indberettet tilfælde af komplicerede urinvejsinfektioner, herunder

pyelonephritis og urosepsis, hos patienter behandlet med canagliflozin, hvilket hyppigt førte til

seponering. Midlertidig seponering af canagliflozin skal overvejes hos patienter med komplicerede

urinvejsinfektioner.

Hjertesvigt

Der er begrænsede erfaringer med patienter i NYHA-klasse III, og der er ingen erfaringer fra kliniske

studier med canagliflozin hos patienter med NYHA-klasse IV.

Laboratorieundersøgelser af urin

På grund af canagliflozins virkningsmekanisme vil patienter, der tager Vokanamet, testes positive for

glucose i urinen.

Natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført farmakokinetiske lægemiddelinteraktionsstudier med Vokanamet, men denne type

studier er dog udført med de aktive stoffer (canagliflozin og metformin) enkeltvist. Samtidig

administration af canagliflozin (300 mg en gang dagligt) og metformin (2.000 mg en gang dagligt)

havde ingen klinisk relevant virkning på hverken canagliflozins eller metformins farmakokinetik.

Canagliflozin

Farmakodynamiske interaktioner

Diuretika

Canagliflozin kan forstærke virkningen af diuretika samt øge risikoen for dehydrering og hypotension

(se pkt. 4.4).

Canagliflozin anbefales ikke til patienter, der får loop-diuretika.

Insulin og ß-cellestimulerende midler

Insulin og ß-cellestimulerende midler såsom sulfonylurinstoffer kan forårsage hypoglykæmi. Det kan

derfor være nødvendigt at give en lavere dosis af insulinet eller det ß-cellestimulerende middel for at

reducere risikoen for hypoglykæmi ved anvendelse sammen med Vokanamet (se pkt. 4.2 og 4.8).

Farmakokinetiske interaktioner

Andre lægemidlers indvirkning på canagliflozin

Canagliflozin metaboliseres primært via glukuronidkonjugering medieret af UDP-glukuronyl-

transferase 1A9 (UGT1A9) og 2B4 (UGT2B4). Canagliflozin transporteres af P-glykoprotein (P-gp)

og brystcancer-resistensprotein (BCRP).

Enzyminduktorer (såsom perikon [Hypericum perforatum], rifampicin, barbiturater, phenytoin,

carbamazepin, ritonavir, efavirenz) kan give anledning til nedsat eksponering for canagliflozin. Efter

samtidig administration af canagliflozin og rifampicin (induktor af en række aktive transportører og

lægemiddelmetaboliserende enzymer) blev der observeret fald på henholdsvis 51 % og 28 % i

systemisk eksponering for canagliflozin (areal under kurven, AUC) og maksimal plasmakoncentration

). Den reducerede eksponering for canagliflozin kan nedsætte lægemidlets virkning.

Hvis samtidig administration af canagliflozin og en kombineret induktor af sådanne UGT-enzymer og

transportproteiner er nødvendig, er monitorering af glykæmisk kontrol relevant for at vurdere

responset på canagliflozin. Hvis en induktor af disse UGT-enzymer skal administreres samtidig med

canagliflozin, kan det overvejes at øge dosis til Vokanamet med 150 mg to gange dagligt, hvis

patienterne p.t. får canagliflozin 50 mg to gange dagligt og tåler dette godt, men har behov for

supplerende glykæmisk kontrol (se pkt. 4.2 og 4.4).

Colestyramin kan muligvis reducere eksponeringen for canagliflozin. For at minimere mulig

interferens med absorptionen bør canagliflozin indtages mindst 1 time før eller 4-6 timer efter

administration af en galdesyrebindende ionbytter.

Interaktionsstudier indikerer, at canagliflozins farmakokinetik ikke påvirkes af metformin,

hydrochlorthiazid, orale kontraceptiva (ethinylestradiol og levonorgestrel), ciclosporin eller

probenecid.

Canagliflozins indvirkning på andre lægemidler

Digoxin

Kombination af canagliflozin 300 mg en gang dagligt i 7 dage med en enkelt dosis digoxin på 0,5 mg

efterfulgt af 0,25 mg dagligt i 6 dage resulterede i en stigning på 20 % i AUC og en stigning på 36 % i

for digoxin, hvilket muligvis skyldes hæmning af P-gp. Det er observeret, at canagliflozin

hæmmer P-gp in vitro. Patienter, der tager digoxin eller andre hjerteglykosider (f.eks. digitoxin), skal

monitoreres på passende vis.

Dabigatran

Virkningen ved samtidig administration af canagliflozin (svag P-gp-hæmmer) og dabigatranetexilat

(substrat for P-gp) er ikke undersøgt. Eftersom der kan forekomme forhøjede koncentrationer af

dabigatran ved tilstedeværelse af canagliflozin, bør patienten monitoreres for tegn på blødning eller

anæmi, hvis dabigatran og canagliflozin administreres samtidig.

Simvastatin

Kombination af canagliflozin 300 mg en gang dagligt i 6 dage med en enkelt dosis simvastatin

(substrat for CYP3A4) på 40 mg resulterede i en stigning på 12 % i AUC og en stigning på 9 % i C

for simvastatin samt en stigning på 18 % i AUC og en stigning på 26 % i C

for simvastatinsyre. Den

øgede eksponering for simvastatin og simvastatinsyre anses ikke for klinisk relevant.

Det kan ikke udelukkes, at canagliflozin hæmmer BCRP i tarmsystemet, og der kan derfor være øget

eksponering for lægemidler, der transporteres af BCRP, f.eks. visse statiner såsom rosuvastatin og

visse lægemidler mod cancer.

I interaktionsstudier havde canagliflozin ved steady state ingen klinisk relevant virkning på

farmakokinetikken af metformin, orale kontraceptiva (ethinylestradiol og levonorgestrel),

glibenclamid, paracetamol, hydrochlorthiazid eller warfarin.

Interferens mellem lægemidlet og laboratorieprøver

1,5-AG-test

Øget udskillelse af glucose i urinen pga. canagliflozin kan give falsk lavere 1,5-anhydroglucitol-

værdier (1,5-AG-værdier) og gøre bestemmelser af 1,5-AG upålidelige til vurdering af glykæmisk

kontrol. Derfor bør 1,5-AG-tests ikke anvendes til at vurdere glykæmisk kontrol hos patienter, der får

Vokanamet. For nærmere oplysninger kan det være tilrådeligt at kontakte fremstilleren af den

pågældende 1,5-AG-test.

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/119828/2014

EMEA/H/C/002656

EPAR - sammendrag for offentligheden

Vokanamet

canagliflozin/metformin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Vokanamet. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse

af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Vokanamet bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Vokanamet, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Vokanamet, og hvad anvendes det til?

Vokanamet er et lægemiddel mod diabetes, der indeholder de aktive stoffer canagliflozin og metformin.

Det bruges sammen med diæt og motion til at regulere blodsukkeret (glukose) hos voksne med type 2-

diabetes, når sygdommen ikke kan reguleres tilfredsstillende med metformin alene. Det bruges også

sammen med andre lægemidler mod diabetes (herunder insulin), når disse lægemidler sammen med

metformin ikke regulerer diabetesen tilfredsstillende. Vokanamet kan derudover bruges som erstatning

for canagliflozin og metformin givet hver for sig.

Hvordan anvendes Vokanamet?

Vokanamet leveres som tabletter, der indeholder canagliflozin og metformin i forskellige styrker

(50/850 mg, 150/850 mg, 50/1000 mg og 150/1000 mg). Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Den anbefalede dosis er én tablet to gange dagligt. Tabletstyrken afhænger af, hvilken behandling

patienten har modtaget før behandlingen med Vokanamet. Patienten skal begynde med Vokanamet i en

styrke, der giver 50 mg canagliflozin og den dosis metformin, patienten fik i forvejen (eller den, der er

tættest på). Derefter kan dosen af canagliflozin sættes op, hvis det er nødvendigt.

Når Vokanamet bruges som tillægsbehandling til insulin eller lægemidler, der stimulerer

insulinudskillelsen (f.eks. sulfonylurinstoffer), kan det være nødvendigt at bruge mindre af disse andre

lægemidler, for at blodsukkeret ikke skal blive for lavt.

Vokanamet

EMA/119828/2014

Side 2/3

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Vokanamet?

Type 2-diabetes er en tilstand, hvor bugspytkirtlen ikke producerer nok insulin til at regulere

blodsukkeret, eller hvor kroppen ikke kan udnytte insulinet tilstrækkeligt. Derfor bliver blodsukkeret for

højt.

Vokanamet indeholder to forskellige aktive stoffer, der virker på hver sin måde:

Canagliflozin virker ved at blokere proteinet natrium-glukose-kotransportør 2 (SGLT2) i nyrerne.

SGLT2 transporterer sukker tilbage fra urinen til blodbanen, når blodet filtreres i nyrerne. Ved at

blokere SGLT2 øger canagliflozin sukkerudskillelsen i urinen, så sukkerindholdet i blodet mindskes.

Canagliflozin har været godkendt i EU som separate tabletter under handelsnavnet Invokana siden

den 15. november 2013.

Metformin virker hovedsagelig ved at hæmme sukkerproduktionen og mindske sukkeroptagelsen

fra tarmen. Det har været på markedet i EU siden 1950’erne.

Tilsammen nedsætter de to aktive stoffer blodsukkeret og forbedrer derved reguleringen af

type 2-diabetes.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Vokanamet?

Fordelene ved at bruge canagliflozin sammen med metformin er blevet påvist i flere

hovedundersøgelser. Disse undersøgelser blev vurderet i forbindelse med godkendelsen af Invokana.

Over 5 000 voksne med type 2-diabetes deltog i undersøgelserne, hvor canagliflozin blev brugt i en

dosis på 100 og 300 mg dagligt. Formålet var først og fremmest at finde ud af, i hvor høj grad

behandlingen mindskede blodets indhold af glykosyleret hæmoglobin (HbA1c). Indholdet af HbA1c

fortæller, hvor godt blodsukkeret er reguleret.

I to undersøgelser, hvor canagliflozin blev brugt som tillægsbehandling til metformin, var HbA1c efter

26 uger nedsat 0,91-1,16 procentpoint mere med canagliflozin end med placebo (en virkningsløs

behandling). Når canagliflozin blev brugt som tillægsbehandling til metformin, havde det efter 52 ugers

behandling givet samme nedsættelse som to andre lægemidler mod diabetes, nemlig glimepirid og

sitagliptin.

I tre andre undersøgelser blev canagliflozin vurderet som tillægsbehandling til metformin kombineret

enten med et sulfonylurinstof eller pioglitazon. 26 ugers behandling med canagliflozin som

tillægsbehandling til metformin og et sulfonylurinstof mindskede HbA1c 0,71-0,92 procentpoint mere

end placebo. Det gav således samme resultat som var opnået med sitagliptin (et andet lægemiddel mod

diabetes) efter 52 ugers behandling. Også som tillægsbehandling til metformin og pioglitazon var

canagliflozin bedre end placebo: Det gav en 0,62 og 0,76 procentpoint større nedsættelse af HbA1c end

tillægsbehandling med placebo.

Canagliflozin blev undersøgt som tillægsbehandling hos patienter, der kun fik insulin, eller som fik

insulin kombineret med andre diabeteslægemidler, herunder metformin, og hos patienter, der fik et

sulfonylurinstof. 18 ugers tillægsbehandling med canagliflozin gav en 0,65-0,73 procentpoint større

nedsættelse af HbA1c end placebo hos patienter, der fik insulin, og 0,74-0,83 procentpoint større end

placebo hos dem, der fik et sulfonylurinstof.

Vokanamet

EMA/119828/2014

Side 3/3

Hvilke risici er der forbundet med Vokanamet?

De hyppigste bivirkninger ved Vokanamet (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter), er for

lavt blodsukker (hypoglykæmi), når det bruges sammen med insulin eller et sulfonylurinstof, og trøske i

skeden og på venusbjerget (vulvovaginal candidiasis, en svampeinfektion med Candida).

Vokanamet må ikke anvendes til:

patienter med diabetisk ketoacidose eller prækoma (farlige komplikationer af diabetes)

patienter med middelsvært eller svært nedsat nyrefunktion eller med svære tilstande, der kan

ændre nyrefunktionen, såsom væskemangel (dehydrering) eller svær infektion

patienter med en tilstand, der kan give iltmangel i vævene (f.eks. hjertesvigt eller

vejrtrækningssvigt)

patienter med nedsat leverfunktion, eller som lider af alkoholisme eller er berusede.

Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Vokanamet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Vokanamet

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Fordelene ved metformin er

velkendt, og undersøgelserne viser, at der er ekstra fordel ved at tilføje canagliflozin til metformin for

at regulere blodsukkeret. Det giver desuden vægttab, der anses for gavnligt hos diabetespatienter.

CHMP bemærkede derudover, at kombinationen af canagliflozin og metformin i én enkelt tablet kan

betyde en ekstra behandlingsmulighed for patienter med type 2-diabetes og kan gøre det lettere for

dem at følge behandlingen.

Vedrørende sikkerheden fandt CHMP, at bivirkningerne med Vokanamet, er acceptable og kan

behandles i klinisk praksis.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Vokanamet?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Vokanamet anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Vokanamet, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Vokanamet

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Vokanamet den 23. april 2014.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Vokanamet findes på agenturets

websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Vokanamet, kan du læse indlægssedlen

(også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev senest ajourført i 05-2014.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information