Vizamyl

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

19-06-2020

Aktiv bestanddel:
flutemetamol (18F)
Tilgængelig fra:
GE Healthcare AS
ATC-kode:
V09AX04
INN (International Name):
flutemetamol (18F)
Terapeutisk gruppe:
Diagnostiske radioaktive lægemidler
Terapeutisk område:
Radionuklid Imaging, Alzheimers Sygdom
Terapeutiske indikationer:
Dette lægemiddel er kun til diagnostisk brug. Vizamyl er et radioaktivt lægemiddel, der er angivet for Positron-Emissions-Tomografi (PET) - scanning af β-amyloid neuritic plak tæthed i hjernen hos voksne patienter med kognitiv svækkelse, der er ved at blive evalueret for Alzheimers sygdom (AD) og andre årsager til kognitiv svækkelse. Vizamyl bør anvendes sammen med en klinisk evaluering. En negativ scanning viser, sparsomme eller ingen plaques, der ikke er i overensstemmelse med en diagnose af AD.
Produkt oversigt:
Revision: 11
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002557
Autorisation dato:
2014-08-22
EMEA kode:
EMEA/H/C/002557

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

19-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

19-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

19-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

19-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

29-09-2016

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: information til patienten

VIZAMYL 400 MBq/ml opløsning til injektion

flutemetamol (

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden dette lægemiddel bliver anvendt til dig, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg den nuklearmedicinske læge, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt den nuklearmedicinske læge, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du bliver undersøgt med VIZAMYL

Sådan skal VIZAMYL bruges

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

VIZAMYL indeholder det aktive stof flutemetamol (

F) og bruges til at hjælpe med til at

diagnosticere Alzheimers sygdom og andre årsager til hukommelsestab.

Dette produkt er et radioaktivt lægemiddel og er kun til diagnostisk brug.

VIZAMYL bruges til at hjælpe med til at diagnosticere Alzheimers sygdom og andre årsager til

hukommelsestab. Det gives til voksne personer med hukommelsesproblemer, før de gennemgår en

form for hjernescanning som kaldes en positron-emission tomografi (PET) scanning. Denne scanning

kan sammen med andre funktionstest af hjernen hjælpe din læge med at afgøre, hvorvidt du kan have

β- amyloid plak i din hjerne. Β-amyloid plak er aflejringer som undertiden er til stede i hjernen hos

mennesker med demenssygdomme (såsom Alzheimers sygdom).

Du bør diskutere resultaterne af scanningen med den læge, der har anmodet om scanningen.

Anvendelse af VIZAMYL indebærer, at du udsættes for små mængder radioaktivitet. Din læge og den

nuklearmedicinske læge har vurderet at de kliniske fordele ved denne undersøgelse med det

radioaktive lægemiddel, overstiger risikoen for at blive udsat for disse små mængder stråling.

2.

Det skal du vide, før du bliver undersøgt med VIZAMYL

VIZAMYL må ikke bruges hvis:

du er allergisk over for flutemetamol (

F) eller nogle af de øvrige indholdsstoffer i lægemidlet

(de er angivet i afsnit 6).

Advarsler og forholdsregler

Tal med din nuklearmedicinske læge før VIZAMYL bliver givet til dig, hvis:

du har en nyresygdom

du har en leversygdom

du er gravid eller tror, du er gravid

du ammer

Børn og unge

VIZAMYL må ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med VIZAMYL

Fortæl din nuklearmedicinske læge, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Andre

lægemidler kan påvirke billederne fra hjernescanningen.

Graviditet og amning

Fortæl det til din nuklearmedicinske læge, før du får injektionen med VIZAMYL, hvis der er

mulighed for, at du er gravid, hvis din menstruation er udeblevet, eller hvis du ammer. Hvis du er i

tvivl, er det vigtigt, at du rådfører dig med den nuklearmedicinske læge, der skal overvåge proceduren.

Hvis du er gravid

Den nuklearmedicinske lægen vil kun give dette lægemiddel under graviditet, hvis de forventede

fordele overstiger risiciene.

Hvis du ammer

Du skal ophøre med at amme i 24 timer efter injektionen. Udpump modermælk i løbet af denne

periode, og kassér modermælk, du har udpumpet. Genoptagelsen af amningen skal ske efter aftale med

den nuklearmedinske læge, som er ansvarlig for undersøgelsen.

Du bør undgå enhver tæt kontakt med små børn 24 timer efter injektionen.

Hvis du er gravid eller mener at være gravid eller har planer om at få et barn, skal du spørge den

nuklearmedicinske læge, inden du får givet dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

VIZAMYL kan forårsage forbigående svimmelhed og balanceproblemer, der kan påvirke din evne til

at køre eller betjene maskiner. Du bør ikke køre bil, betjene maskiner eller deltage i andre potentielt

farlige aktiviteter, før disse symptomer er gået fuldstændig over.

VIZAMYL indeholder alkohol (ethanol) og natrium (salt)

VIZAMYL indeholder alkohol (ethanol). Hver dosis indeholder op til 552 mg alkohol. Dette svarer

omtrentligt til 14 ml øl eller 6 ml vin. Det kan være skadeligt for personer med et alkoholmisbrug, og

det skal også tages i betragtning for gravide eller ammende og personer med leversygdomme eller

epilepsi.

VIZAMYL indeholder maksimalt 41 mg natrium (hovedkomponenten i madlavnings/bord salt) per

dosis. Dette svarer til ca. 2% af det anbefalede maksimale daglige indtag af natrium for en voksen.

Denne mængde skal tages med i overvejelserne hos personer, som er på en diæt med lavt saltindhold.

3.

Sådan skal VIZAMYL bruges

Der findes en restriktiv lovgivning vedrørende anvendelse, håndtering og bortskaffelse af radioaktive

lægemidler.

VIZAMYL må kun anvendes indenfor områder med speciel kontrol. Dette produkt må kun håndteres

og gives til dig af professionelle personer, som er trænede og kvalificerede til at bruge det sikkert. De

vil holde dig informeret om, hvad der sker.

Den nuklearmedicinske læge kan bede dig om at drikke rigeligt vand før undersøgelsen og i 24 timer

efter undersøgelsen for at muliggøre hyppig vandladning, så produktet fjernes hurtigst muligt fra din

krop.

Dosis

Den nuklearmedicinske læge vil afgøre, hvilken dosis VIZAMYL, der passer bedst til dig. Lægen vil

vælge den mindste nødvendige dosis.

Den normalt anbefalede mængde til en voksen er 185 MBq. Megabecquerel (MBq) er den målenhed,

som anvendes til måling af radioaktivitet.

Administration af VIZAMYL og udførelse af proceduren

VIZAMYL bliver givet til dig som en injektion i venen (intravenøs injektion) efterfulgt af en skylning

med natriumkloridopløsning for at sikre, at den fulde dosis er indgivet.

Én injektion er tilstrækkelig til at udføre den scanning, den nuklearmedicinske læge skal bruge.

Procedurens varighed

En scanning af hjernen udføres normalt 90 minutter efter indgivelsen af VIZAMYL.

Den nuklearmedicinske læge vil informere dig om procedurens normale varighed.

Efter administration af VIZAMYL

Skal du undgå tæt kontakt med små børn og gravide kvinder i de næstfølgende 24 timer efter

injektionen.

Den nuklearmedicinske læge vil informere dig, hvis du skal tage særlige forholdsregler efter at have

fået indgivet lægemidlet. Kontakt den nuklearmedicinske læge i tilfælde af spørgsmål.

Hvis du har fået mere VIZAMYL, end du burde

En overdosis er usandsynligt, da du kun vil få en enkelt dosis VIZAMYL fra den nuklearmedicinske

læge under kontrollerede forhold.

Hvis det imidlertid skulle ske, vil din nuklearmedicinske læge sørge for, at du får en passende

behandling. Behandlingen består i at øge vandladning og afføring for at hjælpe med at fjerne

radioaktiviteten fra kroppen.

Hvis du har flere spørgsmål til brugen af dette lægemiddel, kan du spørge din nuklearmedicinske læge.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger kan opleves, når du tager dette lægemiddel:

Alvorlige bivirkninger

Fortæl det omgående til den nuklearmedicinske læge, hvis du bemærker noget af det følgende, da du

måske behøver akut medicinsk behandling:

Allergiske reaktioner - symptomerne kan være hævelse af dit ansigt eller dine øjne, din hud

bliver bleg, kløende eller stram, eller du får udslæt, åndenød, stramhed i brystet, halsirritation,

eller du føler dig dårlig tilpas. Disse er ikke almindelige og kan forekomme hos 1 ud af 100

personer.

Andre bivirkninger inkluderer

Almindelige -

kan forekomme hos 1 ud af 10 personer

rødme

forhøjet blodtryk

Ikke almindelig -

kan forekomme hos 1 ud af 100 personer. Du kan muligvis opleve følgende ikke

almindelige bivirkninger:

hovedpine

svimmelhed

angstfornemmelse

utilpashed (kvalme)

ubehag i brystet

lavt blodsukker (symptom: sultfølelse, hovedpine)

rygsmerter

varme- eller kuldefølelse

øget vejrtrækning

smerter ved injektionsstedet

dunkende hjerte (hjertebanken)

smerter i led eller muskler

rysten (tremor)

oppustet eller opsvulmet hud

feber

hyppig vejrtrækning (hyperventilation)

ændret smagsfornemmelse

balanceproblemer (svimmelhed)

nedsat føle- eller berøringssans

træthedsfølelse, svaghedsfølelse

mistet evne til at få eller opretholde en rejsning (erektion)

fordøjelsesbesvær, mavepine eller ømhed i munden

opkastning

nedsat følesans, særligt i hud eller ansigt

forøget "laktat dehydrogenase i blodet" eller forøget antal "neutrofiler", påvist ved en blodprøve

stram hud

Dette radioaktive lægemiddel vil udsende små mængder ioniserende stråling, som er forbundet med

meget lav risiko for cancer og arvelige sygdomme (overført til defekte gener).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din nuklearmedicinske læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale

rapporteringssystem anført i Appendiks V.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Du skal ikke opbevare dette lægemiddel. Dette lægemiddel opbevares på en dertil bestemt lokalitet

under ansvar af specialisten. Opbevaring af radioaktive lægemidler foregår i henhold til nationale

bestemmelser vedrørende radioaktive materialer.

Følgende information er udelukkende beregnet for specialisten.

Brug ikke lægemidlet efter udløbsdatoen, som står på etiketten efter "UDLØBDATO".

Lægemidlet må ikke anvendes, hvis hætteglasset er beskadiget, eller hvis opløsningen indeholder

partikler eller er misfarvet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hvad VIZAMYL indeholder

VIZAMYL indeholder det aktive stof flutemetamol (

F). Hver ml af opløsningen indeholder

flutemetamol (

F) 400 MBq på referencetidspunktet.

De andre indholdsstoffer er natriumklorid og ethanol anhydrid (se afsnit 2 under 'VIZAMYL'

indeholder alkohol (ethanol) og natrium), polysorbat 80, natriumdihydrogenfosfatdihydrat,

dinatriumhydrogenfosfatdodecahydrat og vand til injektion, se afsnit 2.

Udseende af VIZAMYL og pakkens indhold

VIZAMYL er en klar, farveløs til let gullig opløsning beregnet til injektion.

VIZAMYL leveres i et 10 ml eller 15 ml hætteglas. Hvert hætteglas opbevares i en beholder.

Ikke alle emballagestørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

GE Healthcare AS

Nycoveien 1

NO-0485 Oslo

Norge

Fremstiller

Advanced Accelerator Applications S.r.l

Via Piero Maroncelli 40

47014 Meldola (FC)

Italien

Advanced Accelerator Applications (AAA)

Technopole de l’Aube

14 rue Gustave Eiffel

10430 Rosières près Troyes

Frankrig

Seibersdorf Labor GmbH

Grundstuck. Nr. 482/2 EZ98 KG

2444 Seibersdorf

Østrig

Curium Pharma Spain, S.A.

C/Manuel Bartolome Cossio 10

28040 Madrid

Spanien

Catalana De Dispensación Sau

Josep Anselm Clavé 100

Esplugues de Llobregat

Barcelona, 08950

Spain

Advanced Accelerator Applications Ibérica S.L.

Polígono Industrial la Cuesta 3, Parcelas 1 y 2

50100 La Almunia de Doña Godina

Zaragoza

Spanien

MAP Medical Technologies Oy

Saukonpaadenranta 2

Helsinki, FI-00180

Finland

Nucleis SA

Allée du Six-Août, 8

4000 Liège

Belgien

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V.

Zentrum für Radiopharmazeutische

Tumorforschung

Bautzner Landstraβe 400

01328 Dresden

Tyskland

ITEL Telecomunicazioni S.r.l.

Via Antonio Labriola Zona Industriale SNC

70037, Ruvo di Puglia (BA)

Italien

Denne indlægsseddel blev sidst ændret i {måned ÅÅÅÅ}.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Det fuldstændige produktresumé for VIZAMYL findes som et separat dokument i produktpakken med

det formål at give læger og sundhedspersonale yderligere videnskabelige og praktiske oplysninger om

administration og brug af radioaktive lægemidler.

Se produktresuméet {produktresuméet findes i æsken}.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

VIZAMYL 400 MBq/ml injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml af opløsningen indeholder 400 MBq flutemetamol (

F) på referencedatoen og –tidspunktet.

Aktiviteten per hætteglas ligger fra 400 MBq til 4000 MBq eller fra 400 MBq til 6000 MBq på

referencedatoen og -tidspunktet.

Fluor (

F) henfalder til en stabil ilt-isotop (

O) med en halveringstid på ca. 110 minutter ved at

udsende en positronstråling på 634 keV, efterfulgt af foton-annihileringsstråling på 511 keV.

Hjælpestof med kendt effekt

Hver ml opløsning indeholder 55,2 mg ethanol og 4,1 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs til let gullig opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dette lægemiddel er kun til diagnostisk brug.

VIZAMYL er et radioaktivt lægemiddel, der er indiceret til positronemissionstomografisk (PET)

billeddannelse af β-amyloid neuritisk plakdensitet i hjernen hos voksne patienter med kognitiv

svækkelse, som undersøges for Alzheimer's sygdom (AD) og for andre årsager til kognitiv svækkelse.

VIZAMYL skal anvendes i tilknytning til klinisk evaluering.

En negativ scanning indikerer, at der findes spredt eller ingen plak, hvilket ikke er foreneligt med en

AD-diagnose. Se afsnit 4.4 og 5.1, som omhandler begrænsninger ved tolkningen af et positivt

scanningsresultat.

4.2

Dosering og administration

En PET-scanning med flutemetamol (

F) skal ordineres af læger med speciale i klinisk behandling af

neurodegenerative sygdomme.

VIZAMYL-billeder må udelukkende tolkes af personer, som er trænede i at tolke PET-billeder med

flutemetamol (

F). I tilfælde, hvor der på PET-scanningen er usikkerhed om lokaliseringen af den grå

substans eller af afgrænsningen mellem den grå og hvide substans, og hvor et nyligt samtidigt

computertomografisk (CT)- eller magnetisk resonans (MR)-billede af patienten foreligger, anbefales

det at gennemgå disse (se pkt. 4.4 Tolkning af VIZAMYL-billeder).

Dosering

Voksne

Den anbefalede aktivitet for en voksen er 185 MBq flutemetamol (

F) indgivet intravenøst (som bolus

i løbet af ca. 40 sekunder). Injektionsvolumen må ikke være mindre end 1 ml og må ikke overstige

10 ml.

Særlige populationer

Der er ikke udført omfattende studier af dosisvariation og dosisjustering med dette lægemiddel i

normal eller i særlige populationer

Ældre

Det anbefales ikke at justere dosis på basis af alder.

Nedsat nyre- og leverfunktion

VIZAMYL er ikke blevet undersøgt i patienter med signifikant nedsat nyre-eller leverfunktion.

Aktivitetsmængden, som indgives, skal overvejes grundigt, eftersom der er risiko for en forøget

strålingspåvirkning hos disse patienter (se pkt. 4.4). Farmakokinetikken for flutemetamol (

F) hos

patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion er ikke beskrevet.

Pædiatrisk population

Der er ingen relevant anvendelse af VIZAMYL til børn.

Administration

VIZAMYL er til intravenøs brug.

Aktiviteten af flutemetamol (

F) skal måles med en dosiskalibrator umiddelbart inden injektionen.

VIZAMYL injiceres igennem et kort, intravenøst kateter (ca. 12,5 cm eller kortere) for at minimere

risikoen for, at det aktive stof absorberes af kateteret.

VIZAMYL er til flerdosisbrug. Det må ikke fortyndes.

Dosis indgives ved intravenøs bolusinjektion inden for ca. 40 sekunder. Hvis en intravenøs linje

anvendes, skal injektionen efterfølges af en intravenøs skylning med 5 ml til 15 ml steril

saltvandsopløsning, 9 mg/ml (0,9 %) for at sikre, at hele dosis indgives. Flutemetamol (

F) skal

injiceres intravenøst for at undgå stråling som resultat af lokal ekstravasation, og for at undgå

billedartefakter.

Billedoptagelse

VIZAMYL billedoptagelsen skal påbegyndes 90 minutter efter injektionen under anvendelse af en

PET-scanner i 3-D-indstilling med passende dataindstillinger. Patienten skal ligge i rygleje således at

hjernen (inklusiv cerebellum) ligger inden for PET-scannerens synsfelt. Patientens hoved drejes

således, at commisura anterior-commisura posterior (AC-PC)-planet er vinkelret på PET-scannerens

hovedakse. Hovedet placeres i en passende hovedstøtte, og kan evt. stabiliseres yderligere ved brug af

tape eller andet som begrænser hovedets bevægelser.

Der anbefales iterativ eller filtreret tilbageprojektion-rekonstruktion med en snittykkelse på 2 til 4 mm

og en aksial matrixstørrelse på 128 x 128 med pixelstørrelser på ca. 2 mm. Hvis der anvendes et

udglatningsfilter bagefter, anbefales en fuld halvværdibredde (FWHM) på højst 5 mm: Filtrerings-

FWHM bør vælges for at optimere signal-støjforholdet, medens skarpheden i det rekonstruerede

billede bibeholdes. Scanningen bør typisk tage 20 minutter.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Potentielle overfølsomhedsreaktioner eller anafylaktiske reaktioner

Hvis overfølsomhedsreaktioner eller anafylaktiske reaktioner forekommer, skal administration af

lægemidlet omgående stoppes og intravenøs behandling igangsættes, om nødvendigt. Nødvendige

lægemidler og udstyr såsom endotrakealrør og ventilator skal være let tilgængelige, hvis en

nødsituation opstår.

Individuel fordel/risikovurdering

For hver enkelt patient skal eksponeringen over for stråling være forsvarlig på grundlag af de

sandsynlige

fordele. Den indgivne dosismængde skal under alle omstændigheder være den lavest

mulige, der kræves, for at opnå den nødvendige diagnostiske information.

Nedsat nyre-/leverfunktion

Det kræver en nøje overvejelse af forholdet mellem fordele og risici hos disse patienter, eftersom en

forøget eksponering for stråling er mulig. Flutemetamol (

F) udskilles i stor udstrækning gennem det

hepatobiliære system, og patienter med nedsat leverfunktion har risiko for forøget

strålingseksponering. Se pkt. 4.2.

Pædiatrisk population

Se pkt. 4.2 eller 5.1 for oplysninger vedrørende pædiatrisk brug.

Tolkning af VIZAMYL-billeder

VIZAMYL-billeder bør udelukkende tolkes af billedlæsere, som er trænede i at tolke PET-billeder

med flutemetamol (

F). En negativ scanning indikerer ingen eller sparsom tæthed af β-amyloid

neuritisk plak. En positiv scanning indikerer en moderat til udbredt tæthed. Der er observeret

billedtolkningsfejl ved estimatet af β-amyloid neuritisk plakdensitet i hjernen, herunder falsk negative

og falsk positive.

PET-billeder bør aflæses ved hjælp af en Sokoloff, Rainbow eller Spectrum farveskala.

Signalintensiteten i den grå substans i cortex sammenlignes med maksimal signalintensitet i den hvide

substans. Billederne skal bedømmes systematisk. Se figur 1, start på ponsniveau (p), og rul opad

Frontallapperne og forreste cingulum (

f, ac

, aksialt snit)

Posterior cingulum og precuneus (

pc

, sagittalt snit)

Temporo-parietal projektion inklusiv insula (

in

, aksialt snit og

tp-in

, koronalt snit)

Laterale temporallapper (

lt

, aksialt snit)

Striatum området (

s

, aksialt snit)

Tolkning af billederne udføres ved visuelt at sammenligne aktiviteten i den kortikale grå substans med

aktiviteten i den tilstødende kortikale hvide substans.

Et område anses for at have et negativt (normalt) mønster, hvis markørsignalet i de kortikale

områder er lavt (f.eks. udtalt lav signalintensitet sammenlignet med tilstødende hvid substans og

samme intensitet i områder i cerebellum som er rige på grå substans). Signalet vil ikke mangle

fuldstændigt i områderne på billederne som viser grå substans, da optagelsen i hvid substans i

tilstødende områder vil være synlig i områder med grå substans på grund af partiel volumen-

effekt på opløsningen i PET.

Et område anses som positivt (unormalt), hvis signalet fra markøren i områderne i cortex synes

højt (f.eks. tilnærmet eller højere intensitet end i den tilstødende hvide substans og større end i

områder i cerebellum rige på grå substans).

Hvis et af disse områder er klart positive (unormale), skal billedet bedømmes positivt

(unormalt). Ellers skal det klassificeres negativt (normalt).

Der kan være atrofi tilstede i mange områder af hjernen, hvilket kan vanskeliggøre billedtolkningen,

eftersom tab af grå substans vil resultere i en nedsat optagelse af markøren og gøre det vanskeligere at

genkende en positiv scanning. Det kan stærkt anbefales at foretage en gennemgang af MR- eller CT-

billeder, hvis disse er til rådighed, som en hjælp til tolkningen af VIZAMYL-billedet, specielt hvis der

er mistanke om atrofi.

Figur 1

VIZAMYL PET eksempler på negativ flutemetamol (18F) PET-scanning (venstre) og positiv scanning

(højre). Aksialt snit (første række), sagittalt snit (anden række) og coronalt snit (tredje række).

Figur 1

Axiale (a), sagittale (b) og koronale (c) udsnit af negative og positive flutemetamol (

scanninger (henholdsvis venstre og højre). De negative billeder viser et typisk mønster i sulcus og

gyrys i den hvide substans. Mønsteret i sulcus og gyrus er ikke tydelig i de positive billeder til højre.

Bemærk, at intensiteten er højere (> 60% af max) i områder med grå substans i de positive billeder

sammenlignet med de negative billeder, og at intensiteten stråler ud som en skarpt markeret konveks

kant i side-projektionerne. De negative billeder viser intensitet som aftager gradvis perifert. Det er

også værd at bemærke at højere intensistet i de mediale områder kan ses i de positive billeder til højre.

Tegnforklaring: Grå substans -

f

frontal og

ac

anterior cingulate,

pc

posterior cingulum og precuneus,

lt

lateral temporal,

tp

temporo-parietal og

in

insula og

s

striatum. Hvid substans -

p

pons og

cc

corpus

callosum.

Kvantitativ vurdering af kortikal radioaktiv signalintensitet ved hjælp af valideret og CE-mærket

software kan benyttes til at underbygge visuelle estimater af radioaktiv signalfordeling. Med sådan

software er det muligt at beregne amyloidniveauet i hjernen ved at dividere den gennemsnitlige

billedintensitet i de kortikale områder, der er associeret med amyloidaflejring (som er øget hos

patienter med Alzheimers) med den gennemsnitlige billedintensitet i et referenceområde, såsom pons.

Denne måling kaldes SUVR (standard uptake value ratio). Dobbelt visuel aflæsning af billeder taget

med flutemetamol (18F) blev valideret mod grænsen mellem sparsom / moderat neuritisk

plaquetæthed i hjernen. En SUVR-tærskelværdi på 0,59 til 0,61 beregnet ved hjælp af CE-mærket

software, med pons som referenceområde, har vist sig at give fremragende konkordans med visuel

aflæsning (se afsnit 5.1) og kan bruges som supplement til visuel aflæsning.

Brugere bør have gennemgået producentens træning i brugen af CE-mærket software og have fuldført

træning i aflæsning og visuel fortolkning af Vizamyl-billeder.

Hvis resultaterne af visuel fortolkning og kvantificering ikke er overensstemmende, bør følgende trin

overvejes omhyggeligt for at nå frem til en endelig vurdering.

Scanningen bør tolkes visuelt af læserne, hvorefter der udføres kvantificering i henhold til

producentens anvisninger, inklusiv kvalitetskontrol af kvantificeringsprocessen, og en sammenligning

af kvantificeringen med typiske områder for negative og positive scanninger. Hvis

kvantificeringsresultatet ikke stemmer overens med den visuelle tolkning, bør personen som

gennemfører tolkningen gøre følgende:

Kontroller placeringen af områder af interesse (ROI) på billedet af hjernen. Områderne skal

være placeret i den del af hjernen, der indeholder grå substans således at ROI ikke indeholder

cerebrospinalvæske eller betydelige områder med hvid substans.

Kontroller placeringen af referenceområderne for at sikre, at disse er tilpasset ROI-området.

Referenceområder bør også undersøges for strukturelle abnormiteter eller områder med lav

blodgennemstrømning.

Specifikke detaljer vedrørende modstridende visuelle og kvantitative resultater

i) Hvis den visuelle aflæsning er amyloidpositiv, og kvantificeringen er negativ eller i

grænselandet, bør der foretages en sammenligning mellem områderne med positiv visuel

påvisning og tilsvarende områder af interesse (ROI) aflæst kvantitativt. Hvis optagelsen af

aktivitet er stærkt lokaliseret, er det muligt at ROI dækker et større område og at

gennemsnitlig aflæsning over ROI giver et negativt resultat. Yderligere kan en visuel

aflæsning udføres på en sådan måde, at man undgår områder med atrofi, mens

kvantificeringen kan omfatte disse områder.

ii) Hvis den visuelle aflæsning er amyloidnegativ, og kvantificeringen er amyloidpositiv, bør

referenceområdet inspiceres. Et alternativt område bør benyttes, hvis der er tvivl om

nøjagtigheden af placeringen af ROI, eller når det er tydeligt, at optagelsen er forringet

(softwaren kan muligvis give flere forskellige referenceområder). Endvidere bør

lokaliseringen af kortikale ROIs også kontrolleres for at fastslå, om hvid substans er

inkluderet, hvilket kan øge kvantificeringsværdier.

4. En endelig fortolkning af PET-billedet bør foretages på baggrund af den visuelle aflæsning

efter man har foretaget vurderingerne beskrevet i trin 1 til 3.

Begrænsninger for anvendelse

En positiv scanning indebærer ikke uden videre en AD-diagnose eller andre kognitive sygdomme, idet

aflejringer af neuritisk plak i den grå substans både kan forekomme hos asymptomatiske ældre

patienter og ved andre former for neurodegenerative demenssygdomme (ikke bare Alzheimers

sygdom, men også Lewy body dementia og Parkinsons sygdom).

For oplysninger om begrænset anvendelse hos patienter med let kognitiv svækkelse (MCI), se punkt

5.1.

Det er ikke undersøgt, hvor effektivt flutemetamol (

F) er til at forudsige udvikling af AD eller til at

monitorere respons på behandling (se pkt 5.1).

Nogle undersøgelser kan være vanskelige at tolke på grund af støj i billedet, atrofi med fortyndet

kortikalt bånd eller uklart billede, hvilket kan føre til fejltolkninger. I de tilfælde, hvor det er usikkert,

hvordan den grå substans er lokaliseret og hvor grænsen imellem grå/hvid substans er i PET-billedet,

og der foreligger et nyligt samregistreret CT eller MR-billede, bør fortolkeren undersøge det

kombinerede PET-CT eller PET-MR for at afklare sammenhængen mellem PET-radioaktiviteten og

anatomien af den grå susbstans.

Efter proceduren

Tæt kontakt med børn eller gravide skal undgås indenfor de første 24 timer efter injektionen.

Særlige advarsler

Dette lægemiddel indeholder (7 volumenprocent) ethanol (alkohol), dvs. op til 552 mg (ca. 0,7 ml) per

dosis. Denne mængde kan udgøre en fare for alkoholmisbrugere. Dette skal tages med i overvejelserne

hos gravide eller ammende og højrisikogrupper såsom patienter med leversygdomme eller epilepsi.

Dette lægemiddel indeholder op til 41 mg (eller 1,8 mmol) natrium per dosis, svarende til 2% af det af

WHO anbefalede maksimale daglige indtag af 2 g natrium for en voksen. Dette skal tages med i

overvejelserne for patienter på en diæt med lavt natriumindhold.

Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende miljøfare, se pkt. 6.6.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke foretaget farmakokinetiske studier vedrørende interaktion med andre lægemidler på

mennesker med henblik på at fastslå, i hvor høj grad samtidig indtagelse af anden medicin kan ændre

VIZAMYL-billedresultater.

Ingen

in vivo

interaktionsstudier er blevet udført.

In vitro

bindingsstudier har ikke vist interferens i bindingen af flutemetamol (

F) til β-amyloidplak

ved tilstedeværelsen af andre gængse lægemidler, som anvendes af AD-patienter.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Når et radioaktivt lægemiddel skal indgives til en kvinde, som måske er gravid, er det vigtigt at afgøre,

hvorvidt hun er gravid eller ej. Hvis en kvindes menstruation er udeblevet, skal hun anses for gravid,

indtil andet er bevist. Hvis der er tvivl om, hvorvidt kvinden er gravid (hvis menstruationen er

udeblevet eller er uregelmæssig, osv.), skal patienten tilbydes alternative teknikker, hvor der ikke

anvendes ioniserende stråling (hvis de findes).

Graviditet

Der findes ingen studier med gravide kvinder. Der er ikke udført dyreforsøg for at undersøge

virkningen af flutemetamol (

F) på reproduktionsevnen (se pkt. 5.3).

Radionukleidprocedurer udført på gravide kvinder vil medføre, at fosteret også udsættes for stråling.

Derfor må kun yderst vigtige undersøgelser foretages under graviditet, hvis de sandsynlige fordele

klart overstiger de risici, som moderen og fosteret udsættes for.

Amning

Det vides ikke, hvorvidt flutemetamol (

F) udskilles i brystmælken under amning. Før et radioaktivt

lægemiddel administreres til en ammende kvinde, skal det nøje overvejes, om det er muligt at udskyde

radionukleid administrationen, indtil moderen har stoppet amningen og hvilket radioaktivt

lægemiddel, der er det mest passende valg i forhold til aktivitetsudskillelsen i modermælken. Hvis det

anses for nødvendigt at administrere det radioaktive lægemiddel, skal amning afbrydes i 24 timer, og

den udpumpede mælk skal kasseres.

Tæt kontakt med spædbørn (eller gravide) skal begrænses indenfor de første 24 timer efter injektionen.

Fertilitet

Der er ikke udført studier vedrørende fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

VIZAMYL har ingen kendt eller ubetydelig indflydelse på evnen til at føre et køretøj eller betjene

maskiner.

VIZAMYL kan dog forårsage forbigående svimmelhed og vertigo. Patienterne bliver derfor anbefalet

ikke at køre bil, betjene komplekst maskineri eller beskæftige sig med andre potentielt farlige

aktiviteter efter administration af VIZAMYL, før disse bivirkninger er fuldstændig ophørt.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

VIZAMYLS overordnede sikkerhedsprofil er baseret på data fra administrationer af VIZAMYL til

831 forsøgspersoner.

Tabel over bivirkninger

Hyppigheden af bivirkninger er defineret, som følger:

Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke-almindelig (≥1/1.000 til <1/100),

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke bedømmes ud fra

tilgængelige data). Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter faldende

alvorlighed.

Følgende bivirkninger er anført i tabel 1 nedenfor:

Tabel 1

Liste over bivirkninger

MedDRA-Systemorganklasse

Almindelig

Ikke-almindelig

Immunsystemet

Anafylaktoid reaktion

Psykiske forstyrrelser

Angst og nervøsitet

Nervesystemet

Svimmelhed

Hovedpine

Hypoastesi

Hypotoni

Dysgeusi

Tremor

Øjne

Øjenhævelse

Øre- og labyrint

Svimmelhed

Hjerte

Palpitationer

Vaskulære sygdomme

Rødmen

Bleghed

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Hyperventilation

Halsirritation

MedDRA-Systemorganklasse

Almindelig

Ikke-almindelig

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Opkastning

Dyspepsi

Abdominalt ubehag

Ubehag i mundhulen

Hud og subkutane væv

Facial hypoastesi

Pruritus

Udslæt

Følelse af stramhed i huden

Ansigtshævelse

Knogler, led, muskler og bindevæv

Rygsmerter

Anspændthed i musklerne

Muskel- og knoglesmerter

Det reproduktive system og mammae

Erektil dysfunktion.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Ubehag i brystregionen,

Varmefornemmelse

Asteni

Træthed

Følelse af at være unormal

Kuldefornemmelse

Smerter ved injektionsstedet,

Ødem

Pyreksi

Undersøgelser

Forhøjet blodtryk

Lavt blodsukker

Forhøjet laktat dehydrogenase i

blodet

Forøget neutrofilt celletal

Øget respirationsfrekvens

Eksponering for ioniserende stråling er forbundet med cancerinduktion og risiko for udvikling af

arvelige defekter. Den effektive dosis er ca. 5,9 mSv, når den maksimalt anbefalede aktivitet på

185 MBq flutemetamol (

F) administreres. Det forventes at sandsynligheden er lav for at disse

uønskede bivirkninger vil forekomme.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

De følgende bivirkninger kan være symptomer og tegn på en overfølsomhedsreaktion over for

VIZAMYL eller over for dets hjælpestoffer (se pkt. 6.1): Hævede øjenomgivelser/ansigt, bleghed,

dyspnø, halsirritation, opkastning, udslæt, pruritus, stram hud, bryststramhed (se også pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

På grund af den lille mængde flutemetamol (

F) i hver dosis, forventes overdosering ikke at give

farmakologisk virkning. I tilfælde af en radioaktiv overdosis skal patienten opfordres til hyppig

vandladning og defækation med henblik på at minimere strålingsdosis. Det kan være nyttigt at

estimere den anvendte effektive dosis

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk gruppe: radioaktivt lægemiddel til diagnostisk brug, centralnervesystem,

ATC-kode: V09AX04

Virkningsmekanisme

Flutemetamol (

F) binder sig til neuritisk β-amyloidplak i hjernen.

In vitro

binder flutemetamol (

F) sig til neuritisk β-amyloidplak i hjernen med ubetydelig binding til

neurofibrillære sammenfiltringer. Data tyder på, at flutemetamol (

F) kan binde sig både til

koncentrerede og diffuse aflejringer af β-amyloid og neuritisk plak. Der er ingen tegn på, at

flutemetamol (

F) binder sig til opløselige former af A-beta.

In vivo

hos terminale patienter, som senere gennemgik hjerneobduktion, korrelerte kvantitativt

flutemetamol (

F) optag i den kortikale grå substans med β-amyloid niveauer ved brug af 4G8 anti-

amyloid antistof, som farver β-amyloid i både neuritisk og i diffust plak.

In vivo

flutemetamol

F) påvise diffust β-amyloidplak, når disse er hyppigt forekommende.

In vivo

bindingen af

flutemetamol (

F) til andre β-amyloidstrukturer eller andre hjernestrukturer eller receptorer kendes

ikke.

Farmakodynamisk virkning

Ved de lave koncentrationer, der findes i VIZAMYL, har flutemetamol (

F) ingen påviselig

farmakodynamisk aktivitet.

Optagelse og distribution af flutemetamol (

F) i hjernen er ikke blevet evalueret i et specifikt forsøg

med det formål at vurdere farmakodynamik. I to tilsvarende forsøg med biodistribution og et klinisk

fase II-forsøg var de kvantitative middeloptagelsesværdier ved PET-scanninger forskellige for pAD-

og HV-forsøgspersoner i de fleste undersøgte områder af hjernen.

Klinisk virkning og sikkerhed

Formålet med et pivotalt klinisk studie af 68 terminale patienter var at undersøge den diagnostiske

anvendelighed af flutemetamol (

F) til påvisning af kortikalt neuritisk plaktæthed. PET resultaterne

blev sammenlignet med den neuritiske plaktæthed målt ved autopsi af patienten i segmenter af otte på

forhånd definerede områder af hjernen. De undersøgte områder omfattede CERAD histopatologiske

områder, men var ikke begrænset til disse. Kognitiv status hos patienterne blev ikke bestemt. Hos

disse 68 patienter resulterede størstedelen af de blindede visuelle fortolkninger af PET scanninger,

som blev udført af fem læger, i en følsomhed i billedfortolkningen på 86% (95% CI: 72% til 95%) og

en specificitet på 92% (95% CI: 74 % til ca. 99%).

Sensitivitet og specificitet for estimaterne af β-amyloid aflejring af flutemetamol (

F) blev undersøgt i

en opfølgende undersøgelse. I denne undersøgelse, fortolket en anden blindet gruppe på fem læger, der

havde afsluttet en elektronik uddannelsesprogram for at fortolke billeder, blev PET scanninger af de

samme 68 patienter fulgt op af obduktion i det pivotale studie. Histopatologi resultater fra det pivotale

studie blev anvendt. Følsomhed og specificitet af flertallet af fortolkningerne, var henholdsvis 93%

(95% CI: 81% til 99%) og 84% (95% CI: 64% til 96%).

I en undersøgelse, hvor patientgruppen fra det pivotale studie blev udvidet med 38 obducerede

patienter (dvs. 106 patienter i alt), blev billederne tolket igen. Sensitivitet og specificitet for påvisning

af moderat / hyppigt forekommende β-amyloid neuritisk plaktæthed i den primære analyse var

henholdsvis 91% (95% CI: 82% til 96%) og 90% (95% CI: 74% til 98%). Dette var baseret på

flertallet af tolkningerne (dvs. billedetolkninger, som mindst tre ud af fem læger efter endt elektronisk

træningsprogram var nået frem til). I en sekundær analyse, der brugte en kontrolstandard baseret på

området med maksimal neuritisk plaktæthedsinfiltrering af de tre neo-kortikale regioner, som

oprindeligt anbefalet af CERAD, var følsomheden 92% (95% CI: 83% til 97%) og specificitet var

88% (95% CI: 71,0% til 97%).

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/435608/2016EMEA/H/C/002557

EPAR - sammendrag for offentligheden

Vizamyl

flutemetamol (

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Vizamyl. Det

forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Vizamyl bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Vizamyl, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Vizamyl, og hvad anvendes det til?

Vizamyl er et lægemiddel, der indeholder små mængder af det radioaktive stof flutemetamol (

F); det

bruges kun til undersøgelse af patienter (diagnostisk brug).

Vizamyl anvendes ved skanning af hjernen hos patienter med hukommelsesproblemer, for at lægerne

kan se, om de har nævneværdige mængder β-amyloidplak i hjernen. β-amyloidplak er aflejringer, der

undertiden findes i hjernen hos personer med hukommelsessvækkelse forårsaget af demens. De

forekommer således ved Alzheimers sygdom, Lewy body demens og demens ved Parkinsons sygdom

foruden hos visse ældre uden symptomer på demens. Den type skanning, hvor Vizamyl anvendes, er

positronemissionstomografi (PET).

Hvordan anvendes Vizamyl?

Vizamyl fås kun på recept, og PET-skanninger med Vizamyl bør kun rekvireres af læger med erfaring i

klinisk behandling af patienter med sygdomme som Alzheimers sygdom og andre former for demens.

Vizamyl fås som en opløsning, der gives ved injektion i en vene ca. 90 minutter før billedoptagelse

med PET-skanning. Når skanningen er udført, vurderes billedet af speciallæger i nuklearmedicin, der er

særlig oplært i at tolke PET-skanninger med Vizamyl. Patienten bør drøfte resultaterne af PET-

skanningen med lægen.

Vizamyl

EMA/435608/2016

Side 2/3

Hvordan virker Vizamyl?

Det aktive stof i Vizamyl, flutemetamol (

F), er et radioaktivt lægemiddel, der afgiver små mængder

stråling og virker ved at bindes til β-amyloidplak i hjernen. Den afgivne stråling registreres på PET-

skanningen, så lægerne kan se, om der er nævneværdige mængder plak til stede.

Hvis skanningen kun viser lidt eller ingen β-amyloidplak (et negativ skan), er det usandsynligt, at

patienten har Alzheimers sygdom. En positiv skanning er dog i sig selv ikke nok til at stille diagnosen

hos patienter med hukommelsesproblemer, da plak forekommer både hos patienter med forskellige

typer demens og hos ældre uden symptomer. Lægerne skal derfor bruge skanningen sammen med en

klinisk vurdering.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Vizamyl?

Vizamyl blev undersøgt i én hovedundersøgelse med 176 patienter, der var nær livets slutning og

havde samtykket i at få foretaget obduktion for med sikkerhed at påvise, om de havde betydelige

mængder ß-amyloidplak i hjernen. Undersøgelsen vedrørte PET-skanningernes følsomhed (dvs. hvor

sikkert de kunne skelne forsøgspersoner med nævneværdig plakdannelse i hjernen fra personer uden

plak), når de blev fortolket af øvede undersøgere.

Ved slutningen af undersøgelsen fik 68 patienter foretaget obduktion for med sikkerhed at afgøre, om

de havde betydelige mængder β-amyloidplak i hjernen. Skanningerne viste sig at have en følsomhed

på 81-93 %, når obduktionsresultaterne blev sammenholdt med PET-skanningerne. Det betyder, PET-

skanningerne korrekt identificerede mellem 81 og 93 % af de patienter, der havde nævneværdige

mængder plak i hjernen.

Der blev efterfølgende foretaget en fornyet analyse af data fra de oprindelige 68 patienter sammenlagt

med resultaterne fra dem, der var døde efter afslutningen af den oprindelige undersøgelse, i alt 106

patienter. I denne fornyede analyse kunne de fleste af undersøgerne tolke skanningerne med en

følsomhed på ca. 91 % (91 % af de patienter, der havde plak, blev identificeret), og en specificitet på

90 % (90 % af de patienter, der ikke havde plak, blev korrekt vurderet til at være uden plak).

Hvilke risici er der forbundet med Vizamyl?

De almindeligste bivirkninger med Vizamyl (der ses hos mellem 1 og 10 ud af hver 100 behandlede) er

rødme af huden og forhøjet blodtryk. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger og

begrænsninger med Vizamyl fremgår af indlægssedlen. Vizamyl afgiver en meget lille mængde

stråling, som medfører en minimal risiko for kræft eller arvelige defekter.

Hvorfor er Vizamyl blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) afgjorde, at fordelene ved Vizamyl overstiger

risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Udvalget bemærkede, at PET-skanning

med Vizamyl har høj følsomhed og specificitet til påvisning af nævneværdige mængder β-amyloidplak i

hjernen, og at skanningen nøje afspejler obduktionsresultaterne. Dette anses for at være et betydeligt

fremskridt i diagnosticering af patienter med hukommelsesproblemer, der vurderes for Alzheimers

sygdom og andre typer demens. Der er dog risiko for falske positive resultater (hvor patienter uden

plak bedømmes som positive). Skanning med Vizamyl bør derfor ikke i sig selv anvendes til at stille

diagnosen demens, men sammen med en klinisk vurdering af patienten.

Hvad sikkerheden angår, indebærer brug af Vizamyl, at patienten udsættes for stråling i samme små

mængder som fra andre godkendte radioaktive lægemidler, og sikkerhedsprofilen er derfor acceptabel.

Vizamyl

EMA/435608/2016

Side 3/3

CHMP bemærkede dog, at der ikke er sikkert bevis for nogen øjeblikkelig bedring i udfaldet for

patienterne efter PET-skanning med Vizamyl. Dette skyldes, at behandlingsmulighederne for

Alzheimers sygdom på nuværende tidspunkt er begrænsede. Desuden er det ikke fastslået, i hvilket

omfang Vizamyl er egnet til at forudsige forløbet af Alzheimers sygdom hos patienter med

hukommelsesproblemer eller til at overvåge behandlingens gavnlige virkning for patienterne.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Vizamyl?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Vizamyl anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Vizamyl, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Den virksomhed, der markedsfører Vizamyl, skal desuden tilbyde et kursus til alle speciallæger i

nuklearmedicin, der forventes at anvende dette produkt i EU, for at sikre en nøjagtig og pålidelig

vurdering af PET-skanningerne.

Yderligere information findes i sammenfatningen af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Vizamyl

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Vizamyl den 22. august 2014.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Vizamyl findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Vizamyl, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev senest ajourført i 06-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information