Vitekta

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

29-05-2017

Aktiv bestanddel:
elvitegravir
Tilgængelig fra:
Gilead Sciences International Ltd
ATC-kode:
J05AX11
INN (International Name):
elvitegravir
Terapeutisk gruppe:
Antivirale midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
HIV infektioner
Terapeutiske indikationer:
Vitekta Co administreres med en ritonavir-boostet protease hæmmer og med andre antiretrovirale stoffer, er indiceret til behandling af human immundefekt virus 1 (HIV-1) infektion hos voksne, der er smittet med HIV-1 uden kendte mutationer forbundet med modstand mod elvitegravir.
Produkt oversigt:
Revision: 4
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002577
Autorisation dato:
2013-11-13
EMEA kode:
EMEA/H/C/002577

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

29-05-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

29-05-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

29-05-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

29-05-2017

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indlægsseddel: Information til patienten

Vitekta 85 mg filmovertrukne tabletter

Elvitegravir

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. De kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, De får. Se sidst i

punkt 4, hvordan De indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Vitekta

Sådan skal De tage Vitekta

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Vitekta indeholder det aktive stof elvitegravir.

Vitekta er en behandling for infektion med human immundefekt virus (hiv) hos voksne i alderen

18 år og derover.

Vitekta skal altid tages sammen med visse former for anden hiv-medicin. Se punkt 3,

Sådan skal

De tage Vitekta

Hiv-virus producerer et enzym kaldet hiv-integrase. Dette enzym hjælper virusset med at formere sig i

cellerne i Deres krop. Vitekta stopper dette enzym og nedsætter mængden af hiv i Deres krop. Dette

vil forbedre Deres immunsystem og nedsætte risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med

hiv-infektionen.

Denne medicin helbreder ikke hiv-infektionen. Mens De tager Vitekta, kan De stadig udvikle

infektioner eller andre sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Vitekta

Tag ikke Vitekta

Hvis De er allergisk over for elvitegravir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Vitekta

(angivet i punkt 6 i denne indlægsseddel).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Hvis De tager et af disse lægemidler:

carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, der anvendes til at behandle epilepsi og

forebygge krampeanfald

rifampicin, anvendes til at forebygge og behandle tuberkulose og andre infektioner

prikbladet perikum (

Hypericum perforatum

), et naturlægemiddel, der anvendes mod

depression og angst eller lægemidler, der indeholder det

Hvis noget af dette gælder for Dem, må De ikke tage Vitekta og De skal omgående fortælle

Deres læge det.

Advarsler og forsigtighedsregler

Deres behandling med Vitekta bør kun påbegyndes af en læge med erfaring i behandling af

hiv-infektion.

Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat

ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at

undgå at smitte andre personer. Denne medicin helbreder ikke hiv-infektionen. Mens De tager Vitekta,

kan De stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion.

Kontakt lægen, før De tager Vitekta:

Hvis De har leverproblemer eller hvis De tidligere har haft en leversygdom, herunder

hepatitis (gulsot). Patienter med leversygdom, inklusiv kronisk hepatitis B eller C, som

behandles med antiretrovirale midler, har en forhøjet risiko for alvorlige og potentielt

livstruende bivirkninger i leveren. Hvis De har en hepatitis B-infektion, vil Deres læge nøje

overveje, hvilken behandling, der er den bedste for Dem.

Hvis noget af dette gælder for Dem, skal De tale med lægen før De tager Vitekta.

Mens De tager Vitekta

Vær opmærksom på følgende:

ethvert tegn på betændelse eller infektion

knogleproblemer

Hvis De bemærker nogle af disse symptomer, skal De straks fortælle det til lægen. For

yderligere oplysninger, se pkt. 4 i denne indlægsseddel.

Børn og unge

Denne medicin må ikke gives til børn og unge under 18 år. Anvendelsen af Vitekta til børn og

unge er ikke undersøgt endnu.

Brug af anden medicin sammen med Vitekta

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin, planlægger at

tage anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, f.eks. naturlægemidler. Vitekta kan påvirke anden medicin, hvilket kan påvirke mængden af

Vitekta eller anden medicin i Deres blod. Dette kan forhindre, at Deres medicin virker korrekt, eller

det kan gøre bivirkninger værre.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Visse lægemidle bør aldrig indtages sammen med Vitekta:

carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, anvendes til at behandle epilepsi og forebygge

krampeanfald

rifampicin, anvendes til at forebygge og behandle tuberkulose og andre infektioner

prikbladet perikum (

Hypericum perforatum

), et naturlægemiddel, der anvendes til depression

og angst) eller lægemidler, der indeholder det

Andre lægemidler, der anvendes til at behandle en hiv-infektion:

De bør ikke tage Vitekta med andre lægemidler, som indeholder:

cobicistat

elvitegravir

Kontakt lægen, hvis De tager:

efavirenz

nevirapin

didanosin (se også punkt 3 i denne indlægsseddel)

Fortæl det altid til lægen, hvis De tager nogle af disse lægemidler mod hiv.

Andre typer lægemidler:

Kontakt lægen, hvis De tager:

rifabutin, der anvendes til at behandle bakterieinfektioner, herunder tuberkulose

warfarin, anvendes til at fortynde blodet

p-piller, der anvendes til at forebygge graviditet

bosentan, der anvendes til at behandle pulmonal arteriel hypertension

syreneutraliserende midler, der anvendes til at behandle halsbrand og sure opstød, såsom

aluminium/magnesiumhydroxid eller calciumcarbonat (se også punkt 3 i denne indlægsseddel)

multivitaminer, anvendes som kosttilskud (se også punkt 3 i denne indlægsseddel).

Fortæl det altid til lægen, hvis noget af dette gælder for Dem.

Fortæl det altid til lægen, hvis De tager disse eller andre lægemidler. Afbryd ikke behandlingen

uden først at kontakte Deres læge.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager nogen form for medicin.

Kvinder må ikke blive gravide, mens de tager Vitekta.

Anvend sikker prævention, mens De tager Vitekta.

Fortæl det straks til lægen, hvis De bliver gravid. Hvis De er gravid, må De ikke tage

Vitekta, medmindre De og Deres læge bestemmer, at det er klart nødvendigt. Deres læge vil

drøfte de potentielle fordele og risici ved at tage Vitekta for Dem og Deres barn.

De må ikke amme, mens De er i behandling med Vitekta: Det er ukendt, om det aktive stof i denne

medicin udskilles i mælken hos mennesker. Hvis De er en kvinde med hiv, anbefales det, at De ikke

ammer for at undgå at overføre virus til barnet via mælken.

Vitekta indeholder lactose

Fortæl Deres læge, hvis De lider af lactoseintolerans eller er intolerant over for andre

sukkerformer. Vitekta indeholder lactose. Hvis De er lactoseintolerant, eller hvis De har fået at vide,

at De er intolerant over for nogle andre sukkerformer, skal De tale med Deres læge, før De tager denne

medicin.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

3.

Sådan skal De tage Vitekta

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Det er for at sikre, at medicinen er fuldt ud effektiv, og for at reducere udviklingen af resistens mod

behandlingen. De må ikke ændre Deres dosis, medmindre De har fået besked på det af Deres læge.

De skal altid tage Vitekta med én af følgende kombinationer af lægemidler:

atazanavir og ritonavir

darunavir og ritonavir

fosamprenavir og ritonavir

lopinavir/ritonavir

En dosis på 85 mg anbefales:

Hvis De tager Vitekta sammen med:

atazanavir og ritonavir

lopinavir/ritonavir

I disse kombinationer er dosis én 85 mg tablet hver dag sammen med mad. Tabletten må ikke

tygges, knuses eller deles. Tag 85 mg tabletten samtidigt med atazanavir og ritonavir, eller samtidigt

med den første dosis af lopinavir/ritonavir.

En dosis på 150 mg anbefales:

Hvis De tager Vitekta sammen med:

darunavir og ritonavir

fosamprenavir og ritonavir

I disse kombinationer er dosis én 150 mg tablet hver dag sammen med mad. Tabletten må ikke

tygges, knuses eller deles. Tag 150 mg tabletten samtidigt med den første dosis af darunavir eller

fosamprenavir og ritonavir. Se indlægssedlen til Vitekta 150 mg tabletter.

Hvis De også tager anden medicin:

Hvis De også tager didanosin, skal De tage det mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter Vitekta.

Hvis De også tager et syreneutraliserende middel, såsom aluminium-/magnesiumhydroxid eller

calciumcarbonat, eller et multivitamin-tilskud, skal De tage det mindst 4 timer før eller mindst

4 timer efter Vitekta.

Hvis De har taget for meget Vitekta

Hvis De ved et uheld tager mere end den anbefalede dosis Vitekta, kan De have større risiko for at få

bivirkninger med denne medicin (se pkt. 4 i denne indlægsseddel

).

Kontakt straks lægen eller den nærmeste skadestue for at få råd. Tag tabletbeholderen med, så De let

kan vise, hvad De har taget.

Hvis De har glemt at tage Vitekta

Det er vigtigt, at De husker at tage hver dosis af Vitekta.

Hvis De har glemt at tage en dosis:

hvis De kommer i tanker om det inden for 18 timer efter det tidspunkt, De normalt tager

Vitekta på, skal De tage tabletten så hurtigt som muligt. Tag altid tabletten sammen med mad.

Derefter tages den næste dosis som sædvanligt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

hvis De kommer i tanker om det 18 timer eller længere efter det tidspunkt, De normalt tager

Vitekta på, skal De ikke tage den glemte dosis. Vent og tag den næste dosis sammen med mad,

til sædvanlig tid.

Hvis De kaster op mindre end 1 time efter, De har taget Vitekta, skal De tage en ny tablet sammen

med mad.

Hold ikke op med at tage Vitekta

Hold ikke op med at tage Vitekta uden at tale med Deres læge. Hvis De holder op med at tage

Vitekta, kan det i alvorlig grad påvirke Deres reaktion på fremtidig behandling. Hvis Vitekta stoppes

uanset årsagen, skal De tale med Deres læge, før De igen begynder at tage Vitekta tabletter.

Når De snart ikke har mere af Vitekta, skal De bede om mere fra lægen eller på apoteket. Dette er

meget vigtigt, da virusmængden igen kan begynde at stige, hvis medicinen stoppes, selv i kort tid.

Sygdommen kan så blive sværere at behandle.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose

i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes

vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Når

hiv-infektion behandles, er det ikke altid muligt at afgøre, om nogle af de uønskede virkninger er

forårsaget af Vitekta eller af anden medicin, som De tager samtidigt, eller af selve hiv-infektionen.

Almindelige bivirkninger

(kan opstå hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede patienter)

mavesmerter

opkastning

udslæt

hovedpine

diarré

utilpashed

(kvalme)

træthed.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan opstå hos op til 1 ud af 100 behandlede patienter)

selvmordstanker og selvmordsforsøg (hos patienter med tidligere depression eller psykiske

problemer)

depression

søvnløshed

(insomnia)

problemer med fordøjelsen, som resulterer i ubehag efter måltider

(dyspepsi)

oppustethed

afgang af tarmluft

(flatulens)

svimmelhed

prikkende fornemmelse

søvnighed

abnorm smag.

Kontakt lægen, hvis De tror De har nogle af disse bivirkninger.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Andre bivirkninger, der kan observeres under hiv-behandling

Hyppigheden af de følgende bivirkninger er ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data):

Ethvert tegn på betændelse eller infektion. Hvis De har fremskreden hiv-infektion (aids) og

har en infektion, kan De udvikle symptomer på infektion og betændelse eller forværring af

symptomerne på en eksisterende infektion, når behandlingen med Vitekta påbegyndes. Disse

symptomer kan indikere, at Deres krops forbedrede immunsystem bekæmper infektionen. Vær

opmærksom på tegn på betændelse eller infektion, snart efter De starter med at tage Vitekta.

Hvis De bemærker nogle tegn på betændelse eller infektion, skal De straks fortælle det til

lægen. Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (skyldes, at

immunsystemet angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter De er begyndt at tage medicin til

behandling af din hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, De er

påbegyndt behandling. De skal straks informere Deres læge for at få den nødvendige

behandling, hvis De bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom

muskelsvaghed, svaghed begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem

kroppen, hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet.

Knogleproblemer. Nogle patienter, der er i antiretroviral kombinationsbehandling kan udvikle

en knoglesygdom, der kaldes

osteonekrose

(knoglevævsdød, forårsaget af manglende

blodforsyning til knoglerne). Varigheden af indtagelsen af antiretroviral

kombinationsbehandling, indtagelse af binyrebarkhormoner, alkoholforbrug, et meget svækket

immunsystem og overvægt kan, blandt andet, være nogle af de mange risikofaktorer for at

udvikle denne sygdom. Tegn på osteonekrose er:

stivhed i led

smerter i led (især i hofter, knæ og skuldre)

bevægelsesbesvær.

Hvis De bemærker nogle af disse symptomer, skal De fortælle det til lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på tabletbeholderen og på pakningen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vitekta indeholder:

Aktivt stof: elvitegravir. Hver filmovertrukket tablet indeholder 85 mg elvitegravir.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Croscarmellosenatrium, hydroxypropylcellulose, lactose (som monohydrat), magnesiumstearat,

mikrokrystallinsk cellulose, natriumlaurilsulfat.

Filmovertræk:

Indigocarmin aluminiumpigment (E132), macrogol 3350 (E1521), polyvinylalkohol (delvist

hydrolyseret) (E1203), talcum (E553B), titandioxid (E171), gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Vitekta filmovertrukne tabletter er grønne, femkantsformede tabletter, som på den ene side er præget

med "GSI" og tallet "85" på den anden side af tabletten.

Fås i en pakning, der indeholder 1 tabletbeholder med 30 filmovertrukne tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

Fremstiller

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

България

Gilead Sciences International Ltd

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 222 191 546

Magyarország

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

România

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Gilead Sciences Ltd

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Slovenija

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indlægsseddel: Information til patienten

Vitekta 150 mg filmovertrukne tabletters

Elvitegravir

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. De kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, De får. Se sidst i

punkt 4, hvordan De indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Vitekta

Sådan skal De tage Vitekta

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Vitekta indeholder det aktive stof elvitegravir.

Vitekta er en behandling for infektion med human immundefekt virus (hiv) hos voksne i alderen

18 år og derover.

Vitekta skal altid tages sammen med visse former for anden hiv-medicin. Se punkt 3,

Sådan skal

De tage Vitekta

Hiv-virus producerer et enzym kaldet hiv-integrase. Dette enzym hjælper virusset med at formere sig i

cellerne i Deres krop. Vitekta stopper dette enzym og nedsætter mængden af hiv i Deres krop. Dette

vil forbedre Deres immunsystem og nedsætte risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med

hiv-infektionen.

Denne medicin helbreder ikke hiv-infektionen. Mens De tager Vitekta, kan De stadig udvikle

infektioner eller andre sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Vitekta

Tag ikke Vitekta

Hvis De er allergisk over for elvitegravir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Vitekta

(angivet i punkt 6 i denne indlægsseddel).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Hvis De tager et af disse lægemidler:

carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, der anvendes til at behandle epilepsi og

forebygge krampeanfald

rifampicin, anvendes til at forebygge og behandle tuberkulose og andre infektioner

prikbladet perikum (

Hypericum perforatum

), et naturlægemiddel, der anvendes mod

depression og angst eller lægemidler, der indeholder det

Hvis noget af dette gælder for Dem, må De ikke tage Vitekta og De skal omgående fortælle

Deres læge det.

Advarsler og forsigtighedsregler

Deres behandling med Vitekta bør kun påbegyndes af en læge med erfaring i behandling af

hiv-infektion.

Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat

ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at

undgå at smitte andre personer. Denne medicin helbreder ikke hiv-infektionen. Mens De tager Vitekta,

kan De stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion.

Kontakt lægen, før De tager Vitekta:

Hvis De har leverproblemer eller hvis De tidligere har haft en leversygdom, herunder

hepatitis (gulsot). Patienter med leversygdom, inklusiv kronisk hepatitis B eller C, som

behandles med antiretrovirale midler, har en forhøjet risiko for alvorlige og potentielt

livstruende bivirkninger i leveren. Hvis De har en hepatitis B-infektion, vil Deres læge nøje

overveje, hvilken behandling, der er den bedste for Dem.

Hvis noget af dette gælder for Dem, skal De tale med lægen før De tager Vitekta.

Mens De tager Vitekta

Vær opmærksom på følgende:

ethvert tegn på betændelse eller infektion

knogleproblemer

Hvis De bemærker nogle af disse symptomer, skal De straks fortælle det til lægen. For

yderligere oplysninger, se pkt. 4 i denne indlægsseddel.

Børn og unge

Denne medicin må ikke gives til børn og unge under 18 år. Anvendelsen af Vitekta til børn og

unge er ikke undersøgt endnu.

Brug af anden medicin sammen med Vitekta

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin, planlægger at

tage anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, f.eks. naturlægemidler. Vitekta kan påvirke anden medicin, hvilket kan påvirke mængden af

Vitekta eller anden medicin i Deres blod. Dette kan forhindre, at Deres medicin virker korrekt, eller

det kan gøre bivirkninger værre.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Visse lægemidle bør aldrig indtages sammen med Vitekta:

carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, anvendes til at behandle epilepsi og forebygge

krampeanfald

rifampicin, anvendes til at forebygge og behandle tuberkulose og andre infektioner

prikbladet perikum (

Hypericum perforatum

), et naturlægemiddel, der anvendes til depression

og angst) eller lægemidler, der indeholder det

Andre lægemidler, der anvendes til at behandle en hiv-infektion:

De bør ikke tage Vitekta med andre lægemidler, som indeholder:

cobicistat

elvitegravir

Kontakt lægen, hvis De tager:

efavirenz

nevirapin

didanosin (se også punkt 3 i denne indlægsseddel)

Fortæl det altid til lægen, hvis De tager nogle af disse lægemidler mod hiv.

Andre typer lægemidler:

Kontakt lægen, hvis De tager:

rifabutin, der anvendes til at behandle bakterieinfektioner, herunder tuberkulose

warfarin, anvendes til at fortynde blodet

p-piller, der anvendes til at forebygge graviditet

bosentan, der anvendes til at behandle pulmonal arteriel hypertension

syreneutraliserende midler, der anvendes til at behandle halsbrand og sure opstød, såsom

aluminium/magnesiumhydroxid eller calciumcarbonat (se også punkt 3 i denne indlægsseddel)

multivitaminer, anvendes som kosttilskud (se også punkt 3 i denne indlægsseddel).

Fortæl det altid til lægen, hvis noget af dette gælder for Dem.

Fortæl det altid til lægen, hvis De tager disse eller andre lægemidler. Afbryd ikke behandlingen

uden først at kontakte Deres læge.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager nogen form for medicin.

Kvinder må ikke blive gravide, mens de tager Vitekta.

Anvend sikker prævention, mens De tager Vitekta.

Fortæl det straks til lægen, hvis De bliver gravid. Hvis De er gravid, må De ikke tage

Vitekta, medmindre De og Deres læge bestemmer, at det er klart nødvendigt. Deres læge vil

drøfte de potentielle fordele og risici ved at tage Vitekta for Dem og Deres barn.

De må ikke amme, mens De er i behandling med Vitekta: Det er ukendt, om det aktive stof i denne

medicin udskilles i mælken hos mennesker. Hvis De er en kvinde med hiv, anbefales det, at De ikke

ammer for at undgå at overføre virus til barnet via mælken.

Vitekta indeholder lactose

Fortæl Deres læge, hvis De lider af lactoseintolerans eller er intolerant over for andre

sukkerformer. Vitekta indeholder lactose. Hvis De er lactoseintolerant, eller hvis De har fået at vide,

at De er intolerant over for nogle andre sukkerformer, skal De tale med Deres læge, før De tager denne

medicin.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

3.

Sådan skal De tage Vitekta

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Det er for at sikre, at medicinen er fuldt ud effektiv, og for at reducere udviklingen af resistens mod

behandlingen. De må ikke ændre Deres dosis, medmindre De har fået besked på det af Deres læge.

De skal altid tage Vitekta med én af følgende kombinationer af lægemidler:

atazanavir og ritonavir

darunavir og ritonavir

fosamprenavir og ritonavir

lopinavir/ritonavir

En dosis er 150 mg anbefales:

Hvis De tager Vitekta sammen med:

darunavir og ritonavir

fosamprenavir og ritonavir

I disse kombinationer er dosis én 150 mg tablet hver dag sammen med mad. Tabletten må ikke

tygges, knuses eller deles. Tag 150 mg tabletten samtidigt med den første dosis af darunavir eller

fosamprenavir og ritonavir.

En dosis på 85 mg anbefales:

Hvis De tager Vitekta sammen med:

atazanavir og ritonavir

lopinavir/ritonavir

I disse kombinationer er dosis én 85 mg tablet hver dag sammen med mad. Tabletten må ikke

tygges, knuses eller deles. Tag 85 mg tabletten samtidigt med atazanavir og ritonavir, eller samtidigt

med den første dosis af lopinavir/ritonavir. Se indlægssedlen til Vitekta 85 mg tabletter.

Hvis De også tager anden medicin:

Hvis De også tager didanosin, skal De tage det mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter Vitekta.

Hvis De også tager et syreneutraliserende middel, såsom aluminium-/magnesiumhydroxid eller

calciumcarbonat, eller et multivitamin-tilskud, skal De tage det mindst 4 timer før eller mindst

4 timer efter Vitekta.

Hvis De har taget for meget Vitekta

Hvis De ved et uheld tager mere end den anbefalede dosis Vitekta, kan De have større risiko for at få

bivirkninger med denne medicin (se pkt. 4 i denne indlægsseddel

).

Kontakt straks lægen eller den nærmeste skadestue for at få råd. Tag tabletbeholderen med, så De let

kan vise, hvad De har taget.

Hvis De har glemt at tage Vitekta

Det er vigtigt, at De husker at tage hver dosis af Vitekta.

Hvis De har glemt at tage en dosis:

hvis De kommer i tanker om det inden for 18 timer efter det tidspunkt, De normalt tager

Vitekta på, skal De tage tabletten så hurtigt som muligt. Tag altid tabletten sammen med mad.

Derefter tages den næste dosis som sædvanligt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

hvis De kommer i tanker om det 18 timer eller længere efter det tidspunkt, De normalt tager

Vitekta på, skal De ikke tage den glemte dosis. Vent og tag den næste dosis sammen med mad,

til sædvanlig tid.

Hvis De kaster op mindre end 1 time efter, De har taget Vitekta, skal De tage en ny tablet sammen

med mad.

Hold ikke op med at tage Vitekta

Hold ikke op med at tage Vitekta uden at tale med Deres læge. Hvis De holder op med at tage

Vitekta, kan det i alvorlig grad påvirke Deres reaktion på fremtidig behandling. Hvis Vitekta stoppes

uanset årsagen, skal De tale med Deres læge, før De igen begynder at tage Vitekta tabletter.

Når De snart ikke har mere af Vitekta, skal De bede om mere fra lægen eller på apoteket. Dette er

meget vigtigt, da virusmængden igen kan begynde at stige, hvis medicinen stoppes, selv i kort tid.

Sygdommen kan så blive sværere at behandle.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose

i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes

vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Når

hiv-infektion behandles, er det ikke altid muligt at afgøre, om nogle af de uønskede virkninger er

forårsaget af Vitekta eller af anden medicin, som De tager samtidigt, eller af selve hiv-infektionen.

Almindelige bivirkninger

(kan opstå hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede patienter)

mavesmerter

opkastning

udslæt

hovedpine

diarré

utilpashed

(kvalme)

træthed.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan opstå hos op til 1 ud af 100 behandlede patienter)

selvmordstanker og selvmordsforsøg (hos patienter med tidligere depression eller psykiske

problemer)

depression

søvnløshed

(insomnia)

problemer med fordøjelsen, som resulterer i ubehag efter måltider

(dyspepsi)

oppustethed

afgang af tarmluft

(flatulens)

svimmelhed

prikkende fornemmelse

søvnighed

abnorm smag.

Kontakt lægen, hvis De tror De har nogle af disse bivirkninger.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Andre bivirkninger, der kan observeres under hiv-behandling

Hyppigheden af de følgende bivirkninger er ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data):

Ethvert tegn på betændelse eller infektion. Hvis De har fremskreden hiv-infektion (aids) og

har en infektion, kan De udvikle symptomer på infektion og betændelse eller forværring af

symptomerne på en eksisterende infektion, når behandlingen med Vitekta påbegyndes. Disse

symptomer kan indikere, at Deres krops forbedrede immunsystem bekæmper infektionen. Vær

opmærksom på tegn på betændelse eller infektion, snart efter De starter med at tage Vitekta.

Hvis De bemærker nogle tegn på betændelse eller infektion, skal De straks fortælle det til

lægen. Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (skyldes, at

immunsystemet angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter De er begyndt at tage medicin til

behandling af din hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, De er

påbegyndt behandling. De skal straks informere Deres læge for at få den nødvendige

behandling, hvis De bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom

muskelsvaghed, svaghed begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem

kroppen, hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet.

Knogleproblemer. Nogle patienter, der er i antiretroviral kombinationsbehandling kan udvikle

en knoglesygdom, der kaldes

osteonekrose

(knoglevævsdød, forårsaget af manglende

blodforsyning til knoglerne). Varigheden af indtagelsen af antiretroviral

kombinationsbehandling, indtagelse af binyrebarkhormoner, alkoholforbrug, et meget svækket

immunsystem og overvægt kan, blandt andet, være nogle af de mange risikofaktorer for at

udvikle denne sygdom. Tegn på osteonekrose er:

stivhed i led

smerter i led (især i hofter, knæ og skuldre)

bevægelsesbesvær.

Hvis De bemærker nogle af disse symptomer, skal De fortælle det til lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på tabletbeholderen og på pakningen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vitekta indeholder:

Aktivt stof: elvitegravir. Hver filmovertrukket tablet indeholder150 mg elvitegravir.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Croscarmellosenatrium, hydroxypropylcellulose, lactose (som monohydrat), magnesiumstearat,

mikrokrystallinsk cellulose, natriumlaurilsulfat.

Filmovertræk:

Indigocarmin aluminiumpigment (E132), macrogol 3350 (E1521), polyvinylalkohol (delvist

hydrolyseret) (E1203), talcum (E553B), titandioxid (E171), gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Vitekta filmovertrukne tabletter er grønne, trekantsformede tabletter, som på den ene side er præget

med "GSI" og tallet "150" på den anden side af tabletten.

Fås i en pakning, der indeholder 1 tabletbeholder med 30 filmovertrukne tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

Fremstiller

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

България

Gilead Sciences International Ltd

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 222 191 546

Magyarország

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

România

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Gilead Sciences Ltd

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Slovenija

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Vitekta 85 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 85 mg elvitegravir.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 6,2 mg lactose (som

monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet).

Grønne, femkantsformede, filmovertrukne tabletter, der måler 8,9 mm x 8,7 mm, og som på den ene

side af tabletten er præget med "GSI" og tallet "85" på den anden side af tabletten.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Vitekta, der administreres samtidigt med en ritonavir-boosted proteasehæmmer og sammen med andre

antiretrovirale midler, er indiceret til behandling af infektion med humant immundefekt virus 1 (hiv-1)

hos voksne, som er inficerede med hiv-1 uden kendte mutationer associeret med resistens over for

elvitegravir (se pkt. 4.2 og 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal påbegyndes af en læge med erfaring i behandlingen af hiv-infektion.

Dosering

Vitekta skal administreres i kombination med en ritonavir-boosted proteasehæmmer.

Produktresuméet for den samtidigt administrerede ritonavir-boosted proteasehæmmer skal konsulteres.

Den anbefalede dosis af Vitekta er én 85 mg tablet eller én 150 mg tablet taget oralt én gang dagligt

sammen med mad. Dosisvalget af Vitekta afhænger af den samtidigt administrerede proteasehæmmer

(se tabel 1 og punkt 4.4 og 4.5). Der henvises til produktresuméet for Vitekta 150 mg tabletter for

oplysninger om anvendelse af 150 mg tabletten.

Vitekta bør administreres én gang dagligt som følger:

Enten på samme tidspunkt som en ritonavir-boosted proteasehæmmer indgivet én gang dagligt

Eller samtidigt med den første dosis af en ritonavir-boosted proteasehæmmer indgivet to gange

dagligt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tabel 1: Anbefalede doseringsregimer

Vitekta dosis

Dosis af samtidigt administreret ritonavir-boosted proteasehæmmer

85 mg én gang dagligt

atazanavir 300 mg og ritonavir 100 mg én gang dagligt

lopinavir 400 mg og ritonavir 100 mg to gange dagligt

150 mg én gang dagligt

darunavir 600 mg og ritonavir 100 mg to gange dagligt

fosamprenavir 700 mg og ritonavir 100 mg to gange dagligt

Der foreligger ingen data til anbefaling af anvendelse af Vitekta med andre doseringsfrekvenser eller

hiv-1-proteasehæmmere end dem, der er anført i tabel 1.

Glemt dosis

Hvis patienten glemmer at tage en dosis Vitekta i mindre end 18 timer efter tidspunktet, hvor patienten

normalt tager dosen, skal patienten tage Vitekta sammen med mad så snart som muligt og derefter

fortsætte med den normale doseringsplan. Hvis patienten glemmer at tage en dosis Vitekta i mere end

18 timer, og det næsten er tid til den næste dosis, skal patienten ikke tage den manglende dosis, men

blot fortsætte med den normale doseringsplan.

Hvis patienten kaster op inden for 1 time efter at have taget Vitekta, skal der tages en ny tablet.

Særlige populationer

Ældre

Der foreligger ingen data, hvorpå der kan laves en dosisanbefaling til patienter over 65 år (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering af Vitekta er ikke nødvendigt for patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering af Vitekta er ikke nødvendigt hos patienter med let nedsat (Child-Pugh klasse A) eller

moderat nedsat (Child-Pugh klasse B) leverfunktion. Elvitegravir er ikke blevet undersøgt hos

patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C). (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Elvitegravirs sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til under 18 år er endnu ikke klarlagt (se

pkt. 5.1). Der foreligger ingen data.

Administration

Vitekta skal tages oralt, én gang dagligt, sammen med mad (se pkt. 5.2). Den filmovertrukne tablet må

ikke tygges eller knuses.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig administration med de følgende lægemidler på grund af risikoen for svigtende virologisk

respons og mulig udvikling af resistens (se pkt. 4.5):

antiepileptika: carbamazepin, phenobarbital, phenytoin

antimykobakterielle lægemidler: rifampicin

naturlægemidler: prikbladet perikum (

Hypericum perforatum

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Selvom effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har vist sig at nedsætte risikoen

væsentligt for seksuel overførsel, kan en residual risiko ikke udelukkes. Der bør træffes

foranstaltninger med henblik på at forebygge overførsel i overensstemmelse med nationale

retningslinjer.

Anvendelse af Vitekta med andre hiv-1-proteasehæmmere eller doseringsfrekenser end dem, der er

anført i tabel 1, kan resultere i utilstrækkelige eller forhøjede plasmaniveauer af elvitegravir og/eller

de samtidigt administrerede lægemidler.

Resistens

Elvitegravir-resistente vira viser i de fleste tilfælde krydsresistens over for integrase strand transfer-

hæmmeren

raltegravir (se pkt. 5.1).

Elvitegravir har en relativ lav genetisk barriere over for resistens. Når det er muligt, skal Vitekta derfor

administreret med en fuldt effektiv ritonavir-boosted proteasehæmmer og et andet fuldt effektivt

antiretroviralt middel for at minimere risikoen for virologisk svigt og udvikling af resistens (se

pkt. 5.1).

Samtidig administration af andre lægemidler

Elvitegravir metaboliseres primært af CYP3A. Samtidig administration af Vitekta med stærke

CYP3A-inducere (inklusive prikbladet perikum [

Hypericum perforatum

], rifampicin, carbamazepin,

phenobarbital og phenytoin) er kontraindiceret (se pkt. 4.3 og 4.5). Samtidig administration af Vitekta

med moderate CYP3A-inducere (inklusive, men ikke begrænset til efavirenz og bosentan) anbefales

ikke (se pkt. 4.5).

På grund af behovet for samtidig administration af Vitekta med en ritonavir-boosted proteasehæmmer

bør ordinerende læger konsultere produktresuméet for den samtidigt administrerede proteasehæmmer

og ritonavir for at få en beskrivelse af kontraindicerede lægemidler og andre signifikante

lægemiddelinteraktioner, der kan give potentielt livstruende bivirkninger eller svigtende terapeutisk

virkning og mulig udvikling af resistens.

Det er påvist, at atazanavir/ritonavir og lopinavir/ritonavir forhøjer plasmakoncentrationerne af

elvitegravir signifikant (se pkt. 4.5). Ved anvendelse i kombination med atazanavir/ritonavir og

lopinavir/ritonavir, bør dosis af Vitekta reduceres fra 150 mg én gang dagligt til 85 mg én gang dagligt

(se pkt. 4.2).

Samtidig administration af Vitekta og relaterede aktive stoffer:

Vitekta må kun anvendes i

kombination med en ritonavir-boosted proteasehæmmer. Vitekta bør ikke anvendes med en

proteasehæmmer, der er boosted med et andet middel, da doseringsanbefalingerne for disse

kombinationer ikke er klarlagt. Boosting af elvitegravir med et andet middel end ritonavir kan

resultere i suboptimale plasmakoncentrationer af elvitegravir og/eller af proteasehæmmeren, der

medfører svigtende terapeutisk virkning og mulig udvikling af resistens.

Vitekta bør ikke anvendes i kombination med andre produkter, der indeholder elvitegravir eller andre

farmakokinetiske forstærkende midler end ritonavir.

Krav til kontraception

Kvindelige patienter i den fertile alder skal enten anvende hormonale antikonceptiva, der indeholder

mindst 30 µg ethinylestradiol samt norgestimat som progestagen eller anvende anden sikker

kontraceptionsmetode (se pkt. 4.5 og 4.6). Samtidig administration af elvitegravir og orale

antikonceptiva, der indeholder andre progestagener end norgestimat er ikke undersøgt og bør derfor

undgås.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Patienter, der tager østrogener som hormonerstatningsbehandling, skal overvåges klinisk for tegn på

østrogenmangel (se pkt. 4.5).

Opportunistiske infektioner

Patienter, som får Vitekta eller anden antiretroviral behandling, har fortsat risiko for opportunistiske

infektioner eller andre hiv-relaterede komplikationer og bør derfor følges nøje af læger, med erfaring i

behandlingen af patienter med hiv-associerede sygdomme.

Patienter med hiv, som samtidig er inficerede med hepatitis B- eller C-virus

Hos patienter med kronisk hepatitis B eller C, som er i antiretroviral behandling, er der en øget risiko

for svære og potentielt letale, hepatiske bivirkninger.

Lægerne bør konsultere aktuelle hiv-behandlingsretningslinjer for optimal håndtering af hiv-infektion

hos patienter med samtidig infektion med hepatitis B-virus (HBV).

Leversygdom

Elvitegravir er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C).

Dosisjustering af Vitekta er ikke nødvendig hos patienter med let (Child-Pugh klasse A) eller moderat

(Child-Pugh klasse B) nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2 og 5.2).

Hos patienter med tidligere tilfælde af leverdysfunktion, herunder kronisk aktiv hepatitis, er der en

forhøjet forekomst af unormal leverfunktion under antiretroviral kombinationsbehandling (CART), og

disse patienter bør monitoreres i henhold til standard praksis. Ved tegn på forværring af leversygdom

hos sådanne patienter, skal man overveje at seponere eller afbryde behandlingen.

Vægt og metaboliske parametre

Vægtstigning og forhøjede lipider og glucose i blodet kan forekomme under antiretroviral behandling.

Sådanne forandringer kan til dels være forbundet med sygdomskontrol og livsstil. For lipider er der i

visse tilfælde fundet evidens for en behandlingseffekt, mens der ikke er tydelig evidens for relation

mellem vægtøgning og en specifik behandling. Med hensyn til monitorering af lipider og glucose i

blodet refereres til eksisterende behandlingsguidelines for hiv. Tilstande med forhøjet lipid skal

behandles som klinisk indiceret.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved påbegyndelse af CART opstå en

inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller latente opportunistiske mikrober, som kan forårsage

alvorlig sygdom eller forværring af symptomer. Typisk er sådanne reaktioner observeret inden for de

første få uger eller måneder efter påbegyndelsen af CART. Relevante eksempler er cytomegalovirus

retinitis, generaliserede og/eller fokale mycobakterielle infektioner og

Pneumocystis jirovecii

pneumoni. Alle inflammatoriske symptomer bør vurderes og behandling påbegyndes efter behov.

Autoimmune lidelser (såsom Graves sygdom) er også rapporteret at forekomme i forbindelse med

immunreaktivering. Tiden til udbrud er mere variabel og kan være mange måneder efter initiering af

behandling.

Osteonekrose

Der er rapporteret om tilfælde af osteonekrose hos patienter, der har fremskreden hiv-sygdom og/eller

erbehandlet med langvarig CART. Ætiologien anses dog for at være multifaktoriel (anvendelse af

kortikosteroider, alkoholforbrug, svær immunosuppression, høj Body Mass Index (BMI)). Patienter,

der oplever ømme og smertende led, ledstivhed eller bevægelsesbesvær bør søge læge.

Hjælpestoffer

Vitekta indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig

form af hereditær lactasemangel (

Lapp Lactase Deficiency

) eller glucose/galactosemalabsorption.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

Interaktioner med CYP3A-inducere

Elvitegravir metaboliseres primært af CYP3A (se pkt. 5.2). Lægemidler, der er stærke (forårsager en

> 5 gange stigning i substratclearance) eller moderate (forårsager en 2-5 gange stigning i

substratclearance) inducere af CYP3A, forventes at nedsætte plasmakoncentrationerne af elvitegravir.

Samtidig brug kontraindiceret

Samtidig administration af Vitekta og lægemidler, der er stærke inducere af CYP3A er

kontraindiceret, da det forventede fald i plasmakoncentrationer af elvitegravir kan forårsage svigtende

terapeutisk virkning og mulig udvikling af resistens over for elvitegravir (se pkt. 4.3).

Samtidig brug anbefales ikke

Samtidig administration af Vitekta med lægemidler, der er moderate inducere af CYP3A (inklusive,

men ikke begrænset til efavirenz og bosentan) anbefales ikke, da det forventede fald i

plasmakoncentrationer af elvitegravir kan forårsage svigtende terapeutisk virkning og mulig udvikling

af resistens over for elvitegravir (se pkt. 4.4).

Interaktioner, som kræver dosisjustering af Vitekta

Elvitegravir gennemgår oxidativ metabolisme af CYP3A (primært), og glukuronidation af

UGT1A1/3-enzymer (i mindre grad). Samtidig administration af Vitekta med lægemidler, der er

kraftige hæmmere af UGT1A1/3, kan resultere i forhøjede plasmakoncentrationer af elvitegravir, og

dosisjusteringer kan være nødvendige. For eksempel er det påvist, at atazanavir/ritonavir og

lopinavir/ritonavir (kraftige hæmmere af UGT1A1/3) forhøjer plasmakoncentrationerne af elvitegravir

signifikant (se tabel 2). Ved anvendelse i kombination med atazanavir/ritonavir og lopinavir/ritonavir,

bør Vitekta dosis på samme måde reduceres fra 150 mg én gang dagligt til 85 mg én gang dagligt (se

pkt. 4.2 og 4.4).

Andre interaktioner

Elvitegravir er en moderat inducer og kan potentielt inducere CYP2C9 og/eller inducerbare UGT-

enzymer. Elvitegravir kan derfor reducere plasmakoncentrationen af substrater af CYP2C9 (f.eks.

warfarin) eller UGT (f.eks. ethinylestradiol). Desuden har

in vitro

-studier vist, at elvitegravir er en

svag til moderat inducer af CYP1A2-, CYP2C19- og CYP3A-enzymer. Elvitegravir kan også

potentielt være en svag til moderat inducer af CYP2B6- og CYP2C8-enzymer, da disse enzymer

reguleres på samme måde som CYP2C9 og CYP3A. Kliniske data viser imidlertid, at eksponeringen

for methadon (som metaboliseres primært af CYPP2B6 og CYP2C19) efter samtidig administration

med boosted elvitegravir

versus

administration af methadon alene (se tabel 2) ikke ændres klinisk

relevant.

Elvitegravir er et substrat for OATP1B1 og OATP1B3, og en hæmmer af OATP1B3

in vitro

Relevansen

in vivo

af disse interaktioner er uklar.

Interaktioner mellem elvitegravir og mulige samtidigt administrerede lægemidler ses i tabel 2 nedenfor

(stigning er angivet som "↑", fald som "↓", ingen ændring som "↔"). Disse interaktioner er baseret på

studier af lægemiddelinteraktioner eller forudsete interaktioner pga. det forventede omfang af

interaktion og muligheden for alvorlige bivirkninger eller svigtende terapeutisk virkning.

I de tilfælde hvor interaktioner er undersøgt, blev virkningen på Vitekta fastlagt ved at sammenligne

farmakokinetikken af boosted elvitegravir (med anvendelse af enten ritonavir eller cobicistat som en

farmakokinetisk forstærker) ved fravær og tilstedeværelse af det samtidigt administrerede lægemiddel.

Der blev ikke undersøgt interaktioner med anvendelse af ikke-boosted elvitegravir. Bortset fra hvor

det er angivet i tabel 2, var dosis af boosted elvitegravir og hvert samtidigt administrerede lægemiddel

uændret, når de blev administreret alene eller i kombination. De farmakokinetiske parametre for de

proteasehæmmere, der anføres i tabel 2, blev vurderet ved tilstedeværelsen af ritonavir.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Selvom der ikke foreligger umiddelbart forudsete interaktioner mellem et lægemiddel og elvitegravir,

kan der potentielt være interaktioner mellem et lægemiddel og ritonavir og/eller proteasehæmmeren

administreret samtidigt med elvitegravir. Den ordinerende læge skal altid konsultere produktresuméet

for ritonavir eller for proteasehæmmeren.

Tabel 2: Interaktioner mellem elvitegravir og andre lægemidler

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af ritonavir-

boosted elvitegravir

ANTIRETROVIRALE MIDLER

Hiv-proteasehæmmere

Atazanavir (300 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir (200 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Det er påvist, at

atazanavir/ritonavir forhøjer

plasmakoncentrationerne af

elvitegravir signifikant.

Elvitegravir:

AUC: ↑ 100 %

: ↑ 85 %

: ↑ 188 %

Atazanavir:

AUC: ↔

: ↔

: ↓ 35 %

Ved brug i kombination med

atazanavir bør dosis af Vitekta

være 85 mg én gang dagligt.

Ved brug i kombination med

Vitekta er den anbefalede dosis

atazanavir 300 mg med ritonavir

100 mg én gang dagligt.

Der foreligger ingen data til

anbefaling af dosering ved

samtidig administration med

andre doser af atazanavir (se

pkt. 4.2).

Atazanavir (300 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir (85 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↑ 38 %

Atazanavir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

sammenlignet med

elvitegravir/ritonavir

150/100 mg én gang dagligt.

sammenlignet med

atazanavir/ritonavir 300/100 mg

én gang dagligt.

Darunavir (600 mg to gange

dagligt)

Elvitegravir (125 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg to gange

dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Darunavir:

AUC: ↔

: ↔

: ↓ 17 %

Ved brug i kombination med

darunavir bør dosis af Vitekta

være 150 mg én gang dagligt.

Der foreligger ingen data til

anbefaling af dosering ved

samtidig administration med

andre doser af darunavir (se

pkt. 4.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af ritonavir-

boosted elvitegravir

Fosamprenavir (700 mg to gange

dagligt)

Elvitegravir (125 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg mg to gange

dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Fosamprenavir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Ved brug i kombination med

fosamprenavir bør dosis af

Vitekta være 150 mg én gang

dagligt.

Der foreligger ingen data til

anbefaling af dosering ved

samtidig administration med

andre doser af fosamprenavir (se

pkt. 4.2).

Lopinavir/Ritonavir (400/100 mg

mg to gange dagligt)

Elvitegravir (125 mg én gang

dagligt)

Det er påvist, at

lopinavir/ritonavir forhøjer

plasmakoncentrationerne af

elvitegravir signifikant.

Elvitegravir:

AUC: ↑ 75 %

: ↑ 52 %

: ↑ 138 %

Lopinavir:

AUC: ↔

: ↔

: ↓ 8 %

Ved brug i kombination med

lopinavir/ritonavir bør dosis af

Vitekta være 85 mg én gang

dagligt.

Der foreligger ingen data til

anbefaling af dosering ved

samtidig administration med

andre doser af

lopinavir/ritonavir (se pkt. 4.2).

Tipranavir (500 mg mg to gange

dagligt)

Elvitegravir (200 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (200 mg mg to gange

dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Tipranavir:

AUC: ↔

: ↔

: ↓ 11 %

På grund af utilstrækkelige

kliniske data kan elvitegravir i

kombination med tipranavir

ikke anbefales (se pkt. 4.2).

NRTI’er

Didanosin (400 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir (200 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Didanosin:

AUC: ↓ 14 %

: ↓ 16 %

Da didanosin administreres på

tom mave, bør didanosin

administreres mindst én time før

eller to timer efter Vitekta (som

administreres med mad). Klinisk

overvågning anbefales.

Zidovudin (300 mg to gange

dagligt)

Elvitegravir (200 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Zidovudin:

AUC: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

zidovudin.

Stavudin (40 mg én gang dagligt)

Elvitegravir (200 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Stavudin:

AUC: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

stavudin.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af ritonavir-

boosted elvitegravir

Abacavir (600 mg én gang dagligt)

Elvitegravir (200 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Abacavir:

AUC: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

abacavir.

Tenofovirdisoproxilfumarat

(300 mg én gang dagligt)

Emtricitabin (200 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir (50 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Tenofovir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Emtricitabine:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

tenofovirdisoproxilfumarat eller

med emtricitabin.

NNRTI’er

Efavirenz

Interaktion er ikke undersøgt

med elvitegravir.

Samtidig administration af

efavirenz og elvitegravir

forventes at reducere

plasmakoncentrationen af

elvitegravir, hvilket kan

forårsage svigtende terapeutisk

virkning og mulig udvikling af

resistens.

Samtidig administration

anbefales ikke (se pkt. 4.4).

Etravirin (200 mg to gange

dagligt)

Elvitegravir (150 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Etravirine:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

etravirin.

Nevirapin

Interaktion er ikke undersøgt

med elvitegravir.

Samtidig administration af

nevirapin og elvitegravir

forventes at reducere

plasmakoncentrationen af

elvitegravir, hvilket kan

forårsage svigtende terapeutisk

virkning og mulig udvikling af

resistens.

Samtidig administration

anbefales ikke (se pkt. 4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af ritonavir-

boosted elvitegravir

Rilpivirin

Interaktion er ikke undersøgt

med elvitegravir.

Samtidig administration af

elvitegravir og rilpivirin

forventes ikke at ændre

plasmakoncentrationen af

elvitegravir. Dosisjustering af

Vitekta er derfor ikke

nødvendig.

CCR5-antagonister

Maraviroc (150 mg to gange

dagligt)

Elvitegravir (150 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Maraviroc:

AUC: ↑ 186 %

: ↑ 115 %

: ↑ 323 %

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

maraviroc.

Eksponering for maraviroc

forhøjes signifikant pga.

CYP3A-hæmning af ritonavir.

ANTACIDA

Magnesium/aluminum-

indeholdende antacidum-

suspension (20 ml enkeltdosis)

Elvitegravir (50 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir (antacidum-

suspension indgivet ± 4 timer

fra administration af

elvitegravir):

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Elvitegravir (samtidig antacida

administration):

AUC: ↓ 45 %

: ↓ 47 %

: ↓ 41 %

Elvitegravir

plasmakoncentrationer er lavere

med antacida på grund af lokal

kompleksation i mave-tarm-

kanalen og ikke på grund af

ændringer i gastrisk pH. Det

anbefales at separere

administrationen af Vitekta og

antacida med mindst 4 timer.

KOSTTILSKUD

Multivitamin-tilskud

Interaktion er ikke undersøgt

med elvitegravir.

Da virkningen af kationisk

kompleksation af elvitegravir

ikke kan udelukkes ved samtidig

administration med

multivitamin-tilskud, anbefales

det at separere administrationen

af Vitekta og multivitamin-

tilskud med mindst 4 timer.

NARKOTISKE ANALGETIKA

Methadon (80-120 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir (150 mg én gang

dagligt)

Cobicistat (150 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Methadon:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

methadon.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af ritonavir-

boosted elvitegravir

Buprenorphin/Naloxon (16/4 mg

til 24/6 mg dagligt)

Elvitegravir (150 mg én gang

dagligt)

Cobicistat (150 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Buprenorphin:

AUC: ↑ 35 %

: ↑ 12 %

: ↑ 66 %

Naloxon:

AUC: ↓ 28 %

: ↓ 28 %

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

buprenorphin/naloxon.

ANTIINFEKTIVA

Antimykotika

Ketoconazol (200 mg to gange

dagligt)

Elvitegravir (150 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↑ 48 %

: ↔

: ↑ 67 %

↑ Ketoconazol

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

ketoconazol.

Eksponering for ketoconazol

forhøjes pga. CYP3A-hæmning

af ritonavir.

HCV-proteasehæmmere

Telaprevir (750 mg tre gange

dagligt)/

Elvitegravir (85 mg én gang

dagligt)

Atazanavir (300 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Telaprevir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↑ 40 %

sammenlignet med

atazanavir/ritonavir 300/100 mg

plus elvitegravir 85 mg én gang

dagligt.

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

ritonavir-boosted atazanavir

plus telaprevir.

Antimykobakterielle lægemidler

Rifabutin (150 mg én gang hver

anden dag)

Elvitegravir (300 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Rifabutin:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Samtidig administration af

Vitekta og rifabutin anbefales

ikke. Hvis kombinationen er

nødvendig, er den anbefalede

dosis rifabutin 150 mg 3 gange

ugentligt på faste dage (for

eksempel mandag-onsdag-

fredag).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af ritonavir-

boosted elvitegravir

25-O-desacetyl-rifabutin:

AUC: ↑ 851 %

: ↑ 440 %

: ↑ 1.836 %

sammenlignet med

elvitegravir/ritonavir

300/100 mg én gang dagligt.

sammenlignet med rifabutin

300 mg én gang dagligt.

Samlet antimykobateriel

aktivitet blev øget med 50 %.

Dosisjustering af Vitekta er ikke

nødvendig ved samtidig

administration med en reduceret

dosis af rifabutin.

En yderligere dosisreduktion af

rifabutin er ikke undersøgt. Det

bør overvejes, at en dosis på

150 mg to gange ugentligt

måske ikke giver en optimal

eksponering over for rifabutin,

hvilket i så fald fører til en

risiko for resistens over for

rifamycin og behandlingssvigt.

Eksponering for

25-O-desacetyl-rifabutin

forhøjes pga. CYP3A-hæmning

af ritonavir.

ANTIKOAGULANTIA

Warfarin

Interaktion er ikke undersøgt

med elvitegravir.

Koncentrationer af warfarin kan

påvirkes ved samtidig

administration af elvitegravir.

Det anbefales at overvåge den

internationale normaliserede

ratio (INR) ved samtidig

administration af Vitekta. INR

bør stadig overvåges i løbet af

de første uger efter

behandlingen med Vitekta

stoppes.

H

2

-RECEPTORANTAGONISTER

Famotidin (40 mg én gang dagligt)

Elvitegravir (150 mg én gang

dagligt)

Cobicistat (150 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

famotidin.

HMG-CoA-REDUKTASEHÆMMERE

Rosuvastatin (10 mg enkeltdosis)

Elvitegravir (150 mg én gang

dagligt)

Cobicistat (150 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Rosuvastatin:

AUC: ↑ 38 %

: ↑ 89 %

: ↑ 43 %

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

rosuvastatin.

Atorvastatin

Fluvastatin

Pitavastatin

Pravastatin

Interaktion er ikke undersøgt

med elvitegravir.

Plasmakoncentrationer af

OATP-substrater forventes ikke

at ændres ved samtidig

administration af elvitegravir.

Plasmakoncentrationer af

elvitegravir forventes ikke at

ændres ved samtidig

administration af OATP-

substrater/hæmmere.

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

atorvastatin, fluvastatin,

pitavastatin eller pravastatin.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af ritonavir-

boosted elvitegravir

ORALE ANTIKONCEPTIVA

Norgestimat (0,180/0,215 mg én

gang dagligt)

Ethinylestradiol (0,025 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir (150 mg én gang

dagligt)

Cobicistat (150 mg én gang

dagligt)

Norgestimat:

AUC: ↑ 126 %

: ↑ 108 %

: ↑ 167 %

Ethinylestradiol:

AUC: ↓ 25 %

: ↔

: ↓ 44 %

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Der bør udvises forsigtighed,

når Vitekta og hormonale

antikonceptiva administreres

samtidigt. De hormonale

antikonceptiva bør indeholde

mindst 30 µg ethinylestradiol og

indeholde norgestimat som

progestagenet, eller patienterne

skal anvende en anden sikker

kontraceptionsmetode (se

pkt. 4.4 og 4.6).

De langvarige virkninger af

betydeligt øget progesteron-

eksponering er ukendte.

Samtidig administration af

elvitagravir og orale

antikonceptiva, der indeholder

andre progestagener end

norgestimat er ikke undersøgt

og bør derfor undgås.

PROTONPUMPEHÆMMERE

Omeprazol (40 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir (50 mg én gang

dagligt

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

omeprazol.

Dette studie blev udført med en fastdosis-kombinationstablet elvitegravir/cobicistat/emtricitabin/tenofovirdisoproxil.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder / kontraception til mænd og kvinder

Anvendelsen af Vitekta skal ledsages af sikker kontraception (se pkt. 4.4 og 4.5).

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige kliniske data fra anvendelse af elvitegravir til gravide kvinder.

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger af elvitegravir hvad angår

reproduktionstoksicitet. Dog, var de maksimale dosis eksponeringer, der blev undersøgt hos kaniner,

ikke højere end de vanligt terapeutiske dosis eksponeringer (se pkt. 5.3).

Vitekta bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre kvindens kliniske tilstand kræver

behandling med elvitegravir.

Amning

Det vides ikke om elvitegravir/metabolitter udskilles i human mælk. Tilgængelige

farmakodynamiske/toksikologiske data fra rotter forsøg viser, at elvitegravir udskilles i mælk. Risiko

for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Vitekta må derfor ikke anvendes under amning.

For at undgå overførsel af hiv til spædbørn frarådes hiv-inficerede kvinder altid amning.

Fertilitet

Der foreligger ingen humane data vedrørende virkningen af elvitegravir på fertilitet. Dyreforsøg

indikerer ingen skadelige virkninger af elvitegravir på fertilitet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af virkningen af elvitegravir på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

Vurdering af bivirkninger er baseret på data fra et kontrolleret klinisk studie (GS-US-183-0145), hvori

712 hiv-1-inficerede, tidligere antiretrovirale behandlede voksne modtog elvitegravir (n= 354) eller

raltegravir (n= 358), som hver blev administreret med et baggrundsregime, der bestod af en fuldt

effektiv ritonavir-boosted proteasehæmmer og andre antiretrovirale midler. Ud af disse 712 patienter

fik hhv. 543 (269 elvitegravir og 274 raltegravir) og 439 (224 elvitegravir og 215 raltegravir) mindst

48 og 96 ugers behandling.

De hyppigst indberettede bivirkninger ved elvitegravir var diarré (7,1 %) og kvalme (4,0 %) (se

tabel 3).

Resumé af bivirkninger i tabelform

Elvitegravirs bivirkninger fra erfaring fra kliniske studier er opført i nedenstående tabel 3, efter

systemorganklasse og frekvens. Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter

alvorlighed. De alvorligste bivirkninger er anført først. Frekvens er defineret som almindelig (≥ 1/100

til < 1/10) eller ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100).

Tabel 3: Resumé af bivirkninger forbundet med elvitegravir baseret på erfaringer efter 96 uger

fra klinisk studie GS-US-183-0145

Frekvens

Bivirkning

Psykiske forstyrrelser:

Ikke almindelig:

selvmordstanker og selvmordsforsøg (hos patienter med en eksisterende

anamnese med depression eller en psykisk sygdom), depression, søvnløshed

Nervesystemet:

Almindelig:

hovedpine

Ikke almindelig:

svimmelhed, paræstesi, døsighed, dysgeusi

Mave-tarm-kanalen:

Almindelig:

abdominalsmerter, diarré, opkastning, kvalme

Ikke almindelig:

dyspepsi, abdominal distension, flatulens

Hud og subkutane væv:

Almindelig:

udslæt

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Almindelig:

træthed

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Metaboliske parametre

Kropsvægt og niveauerne af lipid og glucose i blodet kan stige under antiretroviral behandling (se

pkt. 4.4).

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved påbegyndelse af CART opstå

inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller latente opportunistiske infektioner. Autoimmune

lidelser (såsom Graves sygdom) er også observeret; tiden til udbrud er mere variabel og kan være

mange måneder efter initiering af behandling (se pkt. 4.4).

Osteonekrose

Tilfælde af osteonekrose er rapporteret, specielt hos patienter med generelt anerkendte risikofaktorer,

fremskreden hiv-sygdom eller langvarig eksponering for CART. Hyppigheden er ukendt (se pkt. 4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Diarré

I studie GS-US-183-0145 blev diarré rapporteret som en bivirkning hos 7,1 % af personerne i

elvitegravir-gruppen og hos 5,3 % af personerne i raltegravir-gruppen. Hos disse personer var diarréen

let til moderat i sværhedsgrad og resulterede ikke i seponering af studiemedicinen.

Pædiatrisk population

Der foreligger ingen data for børn under 18 år. Vitekta bør ikke anvendes til denne population (se

pkt. 4.2).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Ved overdosering, skal patienten overvåges for tegn på toksicitet. Behandling af overdosis med

elvitegravir består i generelle understøttende behandling, herunder overvågning af vitale tegn samt

observation af kliniske status.

Der findes ingen specifik antidot imod elvitegravir. Da elvitegravir i høj grad er bundet til

plasmaproteiner, er det usandsynligt, at elvitegravir i signifikant grad vil fjernes ved hæmodialyse eller

peritonealdialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antivirale midler til systemisk brug; andre antivirale midler.

ATC-kode: J05AX11.

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk virkning

Elvitegravir er en hiv-1-integrase strand transfer-hæmmer (INSTI). Integrase er et hiv-1-kodet enzym,

der er nødvendigt for viral replikation. Hæmning af integrase forhindrer integration af hiv-1-dna i det

humane dna, og blokerer dannelsen af hiv-1-provirus og propagation af den virale infektion.

Elvitegravir hæmmer ikke humane topoisomeraser I eller II.

Antiviral aktivitet

in vitro

Den antivirale aktivitet af elvitegravir imod laboratorie og kliniske hiv-1 isolater blev vurderet i

lymfoblastoide celler, monocyt-/makrofag-celler og perifere lymfocytter i blodet. 50 % effektiv

koncentrationsværdier (EC

) forelå i intervallet fra 0,02 til 1,7 nM. Elvitegravir udviste antiviral

aktivitet i cellekultur mod hiv-1-kladerne A, B, C, D, E, F, G og O (EC

-værdier var i intervallet fra

0,1 til 1,3 nM) og aktivitet mod hiv-2 (EC

af 0,53 nM). Elvitegravirs antivirale aktivitet

in vitro

kombination med antiretrovirale lægemidler fra den nukleos(t)ide reverse transkriptasehæmmer

(NRTI), non-nukleoside reverse transkriptasehæmmer (NNRTI), proteasehæmmer (PI), integrase

strand transfer-hæmmer, fusionshæmmer eller CCR5 co-receptor antagonistklasser udviste ingen

antagonisme.

Elvitegravir gav ingen hæmning af replikation af HBV eller HCV

in vitro.

Resistens

I cellekultur

Hiv-1-isolater med nedsat følsomhed for elvitegravir kan selekteres i cellekultur. Fænotyperesistens

over for elvitegravir var hyppigst forbundet med de primære integrasesubstitutioner T66I, E92Q og

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Q148R. Yderligere integrasesubstitutioner, som blev observeret ved cellekultur selektion, omfattede

H51Y, F121Y, S147G, S153Y, E157Q og R263K.

Krydsresistens

Elvitegravirresistente vira viste forskellige grader af krydsresistens over for integrase strand transfer-

hæmmeren raltegravir, afhængigt af substitutionernes type og antal. Vira, der udtrykker T66I/A-

substitutioner, bevarer følsomhed over for raltegravir, mens de fleste andre mønstre af elvitegravir-

associerede substitutioner er forbundet med nedsat følsomhed over for raltegravir. Med undtagelse af

Y143C/R/H er hiv-1 med de primære raltegravir-associerede substitutioner T66K, Q148H/K/R eller

N155H i integrase forbundet med nedsat følsomhed for elvitegravir.

Hos behandlingserfarne patienter

I en analyse af hiv-1-isolater fra personer med behandlingssvigt i studie GS-US-183-0145 til og med

uge 96 blev udviklingen af en eller flere primære elvitegravir-resistensassocierede substitutioner

observeret hos 23 ud af 86 personer med evaluerbare genotypedata fra parrede baseline- og

elvitegravir behandlingssvigtisolater (23/351 elvitegravir-behandlede personer, 6,6 %). Lignende rater

for udvikling af resistens over for raltegravir forekom i hiv-1 fra personer, der blev behandlet med

raltegravir (26/351 raltegravir-behandlede personer, 7,4 %). De mest almindelige substitioner, der

opstod i hiv-1-isolater fra elvitegravir-behandlede personer var T66I/A (n = 8), E92Q/G (n = 7), T97A

(n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4) og N155H (n = 5) i integrase. I fænotypeanalyser af

hiv-1-isolater med resistenssubstitutioner fra elvitegravir-behandlede personer havde 14/20 (70 %)

nedsat følsomhed over for elvitegravir og 12/20 (60 %) havde nedsat følsomhed over for raltegravir.

Klinisk erfaring

Hos behandlingserfarne, hiv-1-inficerede patienter

Virkningen af elvitegravir er primært baseret på analyser til og med 96 uger fra et randomiseret,

dobbeltblindet, aktivt kontrolleret studie, studie GS-US-183-0145, hos behandlingserfarne

hiv-1-inficerede patienter (n = 702).

I studie GS-US-183-0145 blev patienterne randomiseret 1:1 til at få enten elvitegravir (150 mg eller

85 mg) én gang dagligt eller raltegravir 400 mg to gange dagligt, hver administreret med et

baggrundsregime (BR), der indeholdt en fuldt effektiv ritonavir-boosted proteasehæmmer (enten

atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir eller tipranavir) og et andet middel. BR blev valgt af

investigatoren baseret på genotype-/fænotype-resistensundersøgelse og tidligere antiretroviral

behandlingsanamnese. Randomisering blev stratificeret efter hiv-1-rna-niveau ved screening

(≤ 100.000 kopier/ml eller > 100.000 kopier/ml) og klassen for det andet stof (NRTI eller andre

klasser). Virologisk responsrate blev evalueret i begge behandlingsarme. Virologisk responsrate blev

defineret som opnåelse af en ikke-påviselig virusbelastning (hiv-1-rna < 50 kopier/ml).

Baselinekarakteristika og behandlingsresultater til og med 96 uger for studie GS-US-183-0145 er

anført i hhv. tabel 4 og 5.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tabel 4: Demografiske og sygdomskarakteristika

ved baseline

for antiretroviral-

behandlingserfarne, hiv-1-inficerede voksne personer i studie GS-US-183-0145

Elvitegravir +

baggrundsregime

n = 351

Raltegravir +

baggrundsregime

n = 351

Demografiske karakteristika

Medianalder, år (min.-maks.)

(20-78)

(19-74)

Køn

Mand

83,2 %

80,9 %

Kvinde

16,8 %

19,1 %

Etnisk oprindelse

Hvid

60,1 %

64,4 %

Sort/afroamerikaner

35,6 %

32,2 %

Asiatisk

2,6 %

1,4 %

Andet

1,7 %

2,0 %

Sygdomskarakteristika ved

baseline

Median plasma hiv-1-rna ved

baseline

(interval)

kopier/ml

4,35

(1,69-6,63)

4,42

(1,69-6,10)

Procentdel af personer med

virusbelastning

> 100.000 kopier/ml

25,6

25,6

Median CD4+ celletal ved

baseline

(interval), celler/mm

227,0

(2,0-1.374,0)

215,0

(1,0-1.497,0)

Procentdel af personer med

CD4+ celletal ≤ 200 celler/mm

44,4

44,9

Følsomhedsscore for genotype

baseline

14 %

81 %

< 1 %

15 %

83 %

Følsomhedsscores for genotype beregnes ved at lægge følsomhedsværdier for lægemidler sammen (1 = følsom;

0 = nedsat følsomhed) for alle lægemidler i baggrundsregimet ved

baseline

Tabel 5: Virologisk resultat af randomiseret behandling for studie GS-US-183-0145 ved uge 48

og uge 96 (snapshot-analyse)

a

Uge 48

Uge 96

Elvitegravir

+ baggrunds-

regime

n = 351

Raltegravir

+ baggrunds-

regime

n = 351

Elvitegravir

+ baggrunds-

regime

n = 351

Raltegravir

+ baggrunds-

regime

n = 351

Virologisk succes

Hiv-1-rna < 50 kopier/ml

60 %

58 %

52 %

53 %

Behandlingsforskel

2,2 % (95 % CI = -5,0 %, 9,3 %)

-0,5 % (95% CI = -7,9%, 6,8%)

Virologisk svigt

b

33 %

32 %

36 %

31 %

Ingen virologiske data ved

uge 48- eller

uge 96-vinduet

11 %

12 %

16 %

Seponerede

studiemedicin som følge

af AE

(adverse event)

eller død

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Uge 48

Uge 96

Elvitegravir

+ baggrunds-

regime

n = 351

Raltegravir

+ baggrunds-

regime

n = 351

Elvitegravir

+ baggrunds-

regime

n = 351

Raltegravir

+ baggrunds-

regime

n = 351

Seponerede

studiemedicin som følge

af andre årsager, og

sidste tilgængelige

hiv-1-rna

< 50 kopier/ml

Manglende data i

tidsvinduet, men får

studiemedicin

Uge 48 vindue er fra dag 309 til 364 (inklusive). Uge 96 vindue er fra dag 645 til 700 (inklusive).

Omfatter personer, som havde ≥ 50 kopier/ml i uge 48 vinduet eller uge 96 vinduet, personer, som afbrød behandlingen

tidligt som følge af manglende eller svigtende virkning, personer med en virusbelastning på ≥ 50 kopier/ml på tidspunktet

for ændring af baggrundsregimet, personer, som afbrød behandlingen af andre årsager end en

adverse event (AE)

, død

eller manglende eller svigtende virkning, og som på tidspunktet for seponering havde en virusbelastning på

≥ 50 kopier/ml.

Omfatter patienter, som afbrød behandlingen som følge af en AE eller død på et tidspunkt fra dag 1 og i løbet af

tidsvinduet, hvis dette ikke resulterede i virologiske data om behandlingen i løbet af det specificerede tidsvindue.

Omfatter personer, som afbrød behandlingen af andre årsager end en AE, død eller manglende eller svigtende virkning,

f.eks. tilbagetrækning af samtykke, tabt for opfølgning osv.

Elvitegravir var non-inferior mht. opnåelse af hiv-1-rna < 50 kopier/ml sammenlignet med raltegravir.

Blandt personer med en følsomhedsscore for genotype ≤ 1 havde 76 % og 69 % hiv-1-rna

< 50 kopier/ml ved uge 48 i behandlingsarmene for hhv. elvitegravir og raltegravir. Blandt personer

med en følsomhedsscore for genotype > 1 havde 57 % og 56 % hiv-1-rna < 50 kopier/ml ved uge 48 i

behandlingsarmene for hhv. elvitegravir og raltegravir.

I studie GS-US-183-0145 var den gennemsnitlige stigning i CD4+ celletal fra

baseline

ved uge 96

205 celler/mm

hos patienter behandlet med elvitegravir, og 198 celler/mm

hos patienter behandlet

med raltegravir.

I studie GS-US-183-0145 påviste subgruppeanalyse af samtidigt administreret proteasehæmmer

sammenlignelige rater for virologisk success for elvitegravir og raltegravir inden for hver

proteasehæmmer-subgruppe ved uge 48 og uge 96 (hiv-1-rna < 50 kopier/ml) (tabel 6).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tabel 6: Virologisk success efter samtidigt administreret proteasehæmmer i studie

GS-US-183-0145 ved uge 48 og uge 96 (snapshot-analyse)

Elvitegravir

versus

raltegravir

Hiv-1-rna < 50 kopier/ml,

n/N (%)

Elvitegravir

(N = 351)

Raltegravir

(N = 351)

Forskel i procent

(95 % CI)

a

Virologisk success ved

uge 48

Darunavir/ritonavir

126/202 (62,4 %)

122/207 (58,9 %)

3,4 % (-6,0 % til 12,9 %)

Lopinavir/ritonavir

39/68 (57,4 %)

37/68 (54,4 %)

2,9 % (-13,7 % til 19,6 %)

Atazanavir/ritonavir

34/61 (55,7 %)

28/51 (54,9 %)

0,8 % (-17,7 % til 19,3 %)

Fosamprenavir/ritonavir

8/14 (57,1 %)

10/18 (55,6 %)

1,6 % (-33,0 % til 36,2 %)

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0 %)

5/7 (71,4 %)

-21,4 % (-73,6 % til

30,7 %)

Virologisk success ved

uge 96

Darunavir/ritonavir

105/202 (52,0 %)

112/207 (54,1 %)

-2,1 % (-11,8 % til 7,5 %)

Lopinavir/ritonavir

36/68 (52,9 %)

37/68 (54,4 %)

-1,5 % (-18,2 % til 15,3 %)

Atazanavir/ritonavir

33/61 (54,1 %)

23/51 (45,1 %)

9,0 % (-9,5 % til 27,5 %)

Fosamprenavir/ritonavir

7/14 (50,0 %)

11/18 (61,1 %)

-11,1 % (-45,7 % til

23,4 %)

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0 %)

3/7 (42,9 %)

7,1 % (-47,1 % til 61,4 %)

Forskellen i andele og dets 95 % CI’er mellem randomiserede behandlingsgrupper er baseret på normal approksimation.

Selvom det lille antal kvindelige forsøgspersoner i studie GS-US-183-0145 var en begrænsning, blev

der ved kønsopdelt subgruppeanalyse, at raterne for virologisk succes blandt kvinder ved uge 48 og 96

(hiv-1-rna < 50 kopier/ml) var numerisk lavere i behandlingsarmen med elvitegravir end i

behandlingsarmen med raltegravir. Virologisk successrate ved uge 48 for elvitegravir og raltegravir

var hhv. 47,5 % (28/59) og 62,7 % (42/67) (forskel: -12,3 % [95 % CI: -30,1 % til 5,5 %]), for

kvinder, og hhv. 62,3 % (182/292) og 56,3 % (160/284) (forskel: 5,3 % [95 % CI: -2,5 % til 13,2 %])

for mænd. Virologisk succesrate ved uge 96 for elvitegravir og raltegravir var hhv. 39,0 % (23/59) og

52,2 % (35/67) (forskel: -8,4 % [95 % CI: -26,1 % til 9,2 %]) for kvinder og hhv. 55,1 % (161/292) og

53,2 % (151/284) (forskel: 1,5 % [95 % CI: -6,5 % til 9,6 %]) for mænd.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med elvitegravir i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved behandlingen af

hiv-1-infektion (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral administration af ritonavir-boosted elvitegravir sammen med mad hos hiv-1-inficerede

personer blev maksimale elvitegravir-plasmakoncentrationer observeret 4 timer efter dosering. Steady-

state gennemsnitlige værdier for C

, AUC

og C

trough

(gennemsnit ± SD) efter flere doser af

elvitegravir plus en ritonavir-boosted proteasehæmmer (150 mg elvitegravir med darunavir eller

fosamprenavir, 85 mg elvitegravir med atazanavir eller lopinavir) hos hiv-1-inficerede personer var

hhv. 1,4 ± 0,39 μg/ml, 18 ± 6,8 μgt/ml og 0,38 ± 0,22 μg/ml for elvitegravir. Den absolutte orale

biotilgængelighed er ikke fastlagt.

I forhold til fastende tilstand, resulterede administrationen af boosted elvitegravir som fikseret dosis i

kombination 150 mg elvitegravir/150 mg cobicistat/200 mg emtricitabin/245 mg tenofovirdisoproxil

sammen med et let måltid (ca. 373 kcal, 20 % fedtindhold) eller et måltid med højt fedtindhold

(ca. 800 kcal, 50 % fedtindhold) i øgede eksponeringer af elvitegravir. For elvitegravir var C

øget med hhv. 22 % og 36 % sammen med et let måltid, mens de øgedes med hhv. 56 % og

91 % sammen med et måltid med højt fedtindhold.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Fordeling

Elvitegravir er 98-99 % bundet til humane plasmaproteiner, og bindingen er uafhængig af

lægemiddelkoncentrationer i intervallet fra 1,0 ng/ml til 1,6 µg/ml. Forholdet mellem gennemsnitlig

lægemiddelkoncentration i plasma og blodet var 1,37.

Biotransformation

Elvitegravir gennemgår oxidativ metabolisme af CYP3A (primært), og glukuronidation via

UGT1A1/3-enzymer (i mindre grad).

Ritonavir hæmmer CYP3A, og øger derved plasmakoncentrationerne af elvitegravir væsentligt.

Administration of ritonavir (20-200 mg) én gang dagligt resulterer i en forhøjet elvitegravir-

eksponering efter gentagen administration én gang dagligt, og elvitegravir-eksponering når et plateau

med ca. 100 mg ritonavir. Yderligere stigninger i ritonavir-dosis resulterer ikke i yderligere stigninger

i elvitegravir-eksponering. Vitekta er kun indiceret til anvendelse, når det administreres samtidigt med

ritonavir som et boosting-middel.

Gennemsnitlig steady-state eksponering (AUC

) af ikke-boosted elvitegravir er ~ 20% lavere efter

flere doseringer

versus

en enkelt dosis, hvilket indikerer en beskeden autoinduktion af dets

metabolisme. Efter boosting med ritonavir (100 mg) observeres nettohæmning af elvitegravirs

metabolisme ved signifikant forhøjede systemiske eksponeringer (20 gange højere AUC), høje

trough

-koncentrationer og længere median eliminationshalveringstid (9,5

versus

3,5 timer).

Efter oral administration af en enkelt dosis af ritonavir-boosted [

C]elvitegravir var elvitegravir det

dominerende stof i plasma og udgjorde ca. 94 % og 61 % af den cirkulerende radioaktivitet ved hhv.

32 og 48 timer. Metabolitter produceret af aromatisk og alifatisk hydroxylering og glukuronidation er

til stede i meget lave niveauer, og bidrager ikke til den samlede antivirale aktivitet af elvitegravir.

Elimination

Efter oral administration af ritonavir-boosted [

C]elvitegravir blev 94,8 % af dosis genfundet i fæces i

overensstemmelse med den hepatobiliære elimination af elvitegravir. 6,7 % af den administrerede

dosis blev genfundet i urinen som metabolitter. Den mediane terminale halveringstid i plasma for

ritonavir-boosted elvitegravir er ca. 8,7 til 13,7 timer.

Linearitet/non-linearitet

Elvitegravir-eksponering i plasma er non-linær og mindre end dosisproportionel, sandsynligvis pga.

opløselighedsbegrænset absorption.

Ældre

Elvitegravirs farmakokinetik er ikke blevet helt evalueret hos ældre patienter (over 65 år).

Køn

Der er ikke blevet identificeret klinisk relevante farmakokinetiske forskelle på grund af køn for

boosted elvitegravir.

Etnisk oprindelse

Der er ikke blevet identificeret klinisk relevante farmakokinetiske forskelle på grund af etnisk

oprindelse for boosted elvitegravir.

Pædiatrisk population

Elvitegravirs farmakokinetik hos børn er ikke klarlagt.

Nedsat nyrefunktion

Et farmakokinetikstudie af boosted elvitegravir blev udført hos non-hiv-1-inficerede personer med

svært nedsat nyrefunktion (estimeret kreatininclearance under 30 ml/min). Der blev ikke observeret

nogen klinisk relevante forskelle i farmakokinetikken for elvitegravir hos personer med svært nedsat

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

nyrefunktion og hos raske personer. Dosisjustering af Vitekta er ikke nødvendig for patienter med

nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Elvitegravir metaboliseres og udskilles primært i leveren. Et farmakokinetikstudie af boosted

elvitegravir blev udført hos non-hiv-1-inficerede personer med moderat nedsat leverfunktion

(Child-Pugh klasse B). Der blev ikke observeret nogen klinisk relevante forskelle i farmakokinetikken

for elvitegravir hos personer med moderat nedsat leverfunktion og hos raske personer. Dosisjustering

af Vitekta er ikke nødvendig for patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Virkningen af

svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C) på elvitegravirs farmakokinetik er ikke undersøgt.

Samtidig infektion med hepatitis B- og/eller hepatitis C-virus

Ufuldstændige data fra en populationsfarmakokinetisk analyse (n = 56) viste, at infektion med

hepatitis B- og/eller hepatitis C-virus ikke medførte klinisk relevant ændring i eksponeringen for

boosted elvitegravir.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, karcinogenicitet samt

reproduktions- og udviklingstoksicitet. De maksimale doser af elvitegravir, der blev undersøgt i

toksicitetsudviklingsstudier hos rotter og kaniner, svarede til eksponeringer, der er hhv. ca. 29 gange

og 0,2 gange den humane terapeutiske eksponering.

Elvitegravir var negativ i en

in vitro

bakteriel mutagenicitetstest (Ames-test) og negativ i en

in vivo

mikronukleusanalyse med rotter ved doser op til 2.000 mg/kg. I en

in vitro

kromosomal aberrationstest

var elvitegravir negativ med metabolisk aktivering. Et tvetydigt respons blev imidlertid observeret

uden aktivering.

Langvarige orale karcinogenicitetsstudier med elvitegravir viste ikke karcinogenicitet hos mus og

rotter.

Det aktive stof elvitegravir nedbrydes ikke i miljøet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Croscarmellosenatrium

Hydroxypropylcellulose

Lactose monohydrat

Magnesiumstearat

Mikrokrystallinsk cellulose

Natriumlaurilsulfat

Filmovertræk

Indigocarmin aluminiumpigment (E132)

Macrogol 3350 (E1521)

Polyvinylalkohol (delvist hydrolyseret) (E1203)

Talcum (E553B)

Titandioxid (E171)

Gul jernoxid (E172)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Højdensitets-polyethylen (HDPE)- tabletbeholder med børnesikret lukke indeholdende

30 filmovertrukne tabletter.

Pakningsstørrelse: 1 tabletbeholder med 30 filmovertrukne tabletter.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/883/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 13. november 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Vitekta 150 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 150 mg elvitegravir.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 10,9 mg lactose (som

monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet).

Grønne, trekantsformede, filmovertrukne tabletter, der måler 10,9 mm x 10,5 mm, og som på den ene

side af tabletten er præget med "GSI" og tallet "150" på den anden side af tabletten.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Vitekta, der administreres samtidigt med en ritonavir-boosted proteasehæmmer og sammen med andre

antiretrovirale midler, er indiceret til behandling af infektion med humant immundefekt virus 1 (hiv-1)

hos voksne, som er inficerede med hiv-1 uden kendte mutationer associeret med resistens over for

elvitegravir (se pkt. 4.2 og 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal påbegyndes af en læge med erfaring i behandlingen af hiv-infektion.

Dosering

Vitekta skal administreres i kombination med en ritonavir-boosted proteasehæmmer.

Produktresuméet for den samtidigt administrerede ritonavir-boosted proteasehæmmer skal konsulteres.

Den anbefalede dosis af Vitekta er én 85 mg tablet eller én 150 mg tablet taget oralt én gang dagligt

sammen med mad. Dosisvalget af Vitekta afhænger af den samtidigt administrerede proteasehæmmer

(se tabel 1 og punkt 4.4 og 4.5). Der henvises til produktresuméet for Vitekta 85 mg tabletter for

oplysninger om anvendelse af 85 mg tabletten.

Vitekta bør administreres én gang dagligt som følger:

Enten på samme tidspunkt som en ritonavir-boosted proteasehæmmer indgivet én gang dagligt

Eller samtidigt med den første dosis af en ritonavir-boosted proteasehæmmer indgivet to gange

dagligt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tabel 1: Anbefalede doseringsregimer

Vitekta dosis

Dosis af samtidigt administreret ritonavir-boosted proteasehæmmer

85 mg én gang dagligt

atazanavir 300 mg og ritonavir 100 mg én gang dagligt

lopinavir 400 mg og ritonavir 100 mg to gange dagligt

150 mg én gang dagligt

darunavir 600 mg og ritonavir 100 mg to gange dagligt

fosamprenavir 700 mg og ritonavir 100 mg to gange dagligt

Der foreligger ingen data til anbefaling af anvendelse af Vitekta med andre doseringsfrekvenser eller

hiv-1-proteasehæmmere end dem, der er anført i tabel 1.

Glemt dosis

Hvis patienten glemmer at tage en dosis Vitekta i mindre end 18 timer efter tidspunktet, hvor patienten

normalt tager dosen, skal patienten tage Vitekta sammen med mad så snart som muligt og derefter

fortsætte med den normale doseringsplan. Hvis patienten glemmer at tage en dosis Vitekta i mere end

18 timer, og det næsten er tid til den næste dosis, skal patienten ikke tage den manglende dosis, men

blot fortsætte med den normale doseringsplan.

Hvis patienten kaster op inden for 1 time efter at have taget Vitekta, skal der tages en ny tablet.

Særlige populationer

Ældre

Der foreligger ingen data, hvorpå der kan laves en dosisanbefaling til patienter over 65 år (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering af Vitekta er ikke nødvendigt for patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering af Vitekta er ikke nødvendigt hos patienter med let nedsat (Child-Pugh klasse A) eller

moderat nedsat (Child-Pugh klasse B) leverfunktion. Elvitegravir er ikke blevet undersøgt hos

patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C). (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Elvitegravirs sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til under 18 år er endnu ikke klarlagt (se

pkt. 5.1). Der foreligger ingen data.

Administration

Vitekta skal tages oralt, én gang dagligt, sammen med mad (se pkt. 5.2). Den filmovertrukne tablet må

ikke tygges eller knuses.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig administration med de følgende lægemidler på grund af risikoen for svigtende virologisk

respons og mulig udvikling af resistens (se pkt. 4.5):

antiepileptika: carbamazepin, phenobarbital, phenytoin

antimykobakterielle lægemidler: rifampicin

naturlægemidler: prikbladet perikum (

Hypericum perforatum

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Selvom effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har vist sig at nedsætte risikoen

væsentligt for seksuel overførsel, kan en residual risiko ikke udelukkes. Der bør træffes

foranstaltninger med henblik på at forebygge overførsel i overensstemmelse med nationale

retningslinjer.

Anvendelse af Vitekta med andre hiv-1-proteasehæmmere eller doseringsfrekenser end dem, der er

anført i tabel 1, kan resultere i utilstrækkelige eller forhøjede plasmaniveauer af elvitegravir og/eller

de samtidigt administrerede lægemidler.

Resistens

Elvitegravir-resistente vira viser i de fleste tilfælde krydsresistens over for integrase strand transfer-

hæmmeren

raltegravir (se pkt. 5.1).

Elvitegravir har en relativ lav genetisk barriere over for resistens. Når det er muligt, skal Vitekta derfor

administreret med en fuldt effektiv ritonavir-boosted proteasehæmmer og et andet fuldt effektivt

antiretroviralt middel for at minimere risikoen for virologisk svigt og udvikling af resistens (se

pkt. 5.1).

Samtidig administration af andre lægemidler

Elvitegravir metaboliseres primært af CYP3A. Samtidig administration af Vitekta med stærke

CYP3A-inducere (inklusive prikbladet perikum [

Hypericum perforatum

], rifampicin, carbamazepin,

phenobarbital og phenytoin) er kontraindiceret (se pkt. 4.3 og 4.5). Samtidig administration af Vitekta

med moderate CYP3A-inducere (inklusive, men ikke begrænset til efavirenz og bosentan) anbefales

ikke (se pkt. 4.5).

På grund af behovet for samtidig administration af Vitekta med en ritonavir-boosted proteasehæmmer

bør ordinerende læger konsultere produktresuméet for den samtidigt administrerede proteasehæmmer

og ritonavir for at få en beskrivelse af kontraindicerede lægemidler og andre signifikante

lægemiddelinteraktioner, der kan give potentielt livstruende bivirkninger eller svigtende terapeutisk

virkning og mulig udvikling af resistens.

Det er påvist, at atazanavir/ritonavir og lopinavir/ritonavir forhøjer plasmakoncentrationerne af

elvitegravir signifikant (se pkt. 4.5). Ved anvendelse i kombination med atazanavir/ritonavir og

lopinavir/ritonavir, bør dosis af Vitekta reduceres fra 150 mg én gang dagligt til 85 mg én gang dagligt

(se pkt. 4.2). Der henvises til produktresuméet for Vitekta 85 mg tabletter.

Samtidig administration af Vitekta og relaterede aktive stoffer:

Vitekta må kun anvendes i

kombination med en ritonavir-boosted proteasehæmmer. Vitekta bør ikke anvendes med en

proteasehæmmer, der er boosted med et andet middel, da doseringsanbefalingerne for disse

kombinationer ikke er klarlagt. Boosting af elvitegravir med et andet middel end ritonavir kan

resultere i suboptimale plasmakoncentrationer af elvitegravir og/eller af proteasehæmmeren, der

medfører svigtende terapeutisk virkning og mulig udvikling af resistens.

Vitekta bør ikke anvendes i kombination med andre produkter, der indeholder elvitegravir eller andre

farmakokinetiske forstærkende midler end ritonavir.

Krav til kontraception

Kvindelige patienter i den fertile alder skal enten anvende hormonale antikonceptiva, der indeholder

mindst 30 µg ethinylestradiol samt norgestimat som progestagen eller anvende anden sikker

kontraceptionsmetode (se pkt. 4.5 og 4.6). Samtidig administration af elvitegravir og orale

antikonceptiva, der indeholder andre progestagener end norgestimat er ikke undersøgt og bør derfor

undgås.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Patienter, der tager østrogener som hormonerstatningsbehandling, skal overvåges klinisk for tegn på

østrogenmangel (se pkt. 4.5).

Opportunistiske infektioner

Patienter, som får Vitekta eller anden antiretroviral behandling, har fortsat risiko for opportunistiske

infektioner eller andre hiv-relaterede komplikationer og bør derfor følges nøje af læger, med erfaring i

behandlingen af patienter med hiv-associerede sygdomme.

Patienter med hiv, som samtidig er inficerede med hepatitis B- eller C-virus

Hos patienter med kronisk hepatitis B eller C, som er i antiretroviral behandling, er der en øget risiko

for svære og potentielt letale, hepatiske bivirkninger.

Lægerne bør konsultere aktuelle hiv-behandlingsretningslinjer for optimal håndtering af hiv-infektion

hos patienter med samtidig infektion med hepatitis B-virus (HBV).

Leversygdom

Elvitegravir er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C).

Dosisjustering af Vitekta er ikke nødvendig hos patienter med let (Child-Pugh klasse A) eller moderat

(Child-Pugh klasse B) nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2 og 5.2).

Hos patienter med tidligere tilfælde af leverdysfunktion, herunder kronisk aktiv hepatitis, er der en

forhøjet forekomst af unormal leverfunktion under antiretroviral kombinationsbehandling (CART), og

disse patienter bør monitoreres i henhold til standard praksis. Ved tegn på forværring af leversygdom

hos sådanne patienter, skal man overveje at seponere eller afbryde behandlingen.

Vægt og metaboliske parametre

Vægtstigning og forhøjede lipider og glucose i blodet kan forekomme under antiretroviral behandling.

Sådanne forandringer kan til dels være forbundet med sygdomskontrol og livsstil. For lipider er der i

visse tilfælde fundet evidens for en behandlingseffekt, mens der ikke er tydelig evidens for relation

mellem vægtøgning og en specifik behandling. Med hensyn til monitorering af lipider og glucose i

blodet refereres til eksisterende behandlingsguidelines for hiv. Tilstande med forhøjet lipid skal

behandles som klinisk indiceret.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved påbegyndelse af CART opstå en

inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller latente opportunistiske mikrober, som kan forårsage

alvorlig sygdom eller forværring af symptomer. Typisk er sådanne reaktioner observeret inden for de

første få uger eller måneder efter påbegyndelsen af CART. Relevante eksempler er cytomegalovirus

retinitis, generaliserede og/eller fokale mycobakterielle infektioner og

Pneumocystis jirovecii

pneumoni. Alle inflammatoriske symptomer bør vurderes og behandling påbegyndes efter behov.

Autoimmune lidelser (såsom Graves sygdom) er også rapporteret at forekomme i forbindelse med

immunreaktivering. Tiden til udbrud er mere variabel og kan være mange måneder efter initiering af

behandling.

Osteonekrose

Der er rapporteret om tilfælde af osteonekrose hos patienter, der har fremskreden hiv-sygdom og/eller

erbehandlet med langvarig CART. Ætiologien anses dog for at være multifaktoriel (anvendelse af

kortikosteroider, alkoholforbrug, svær immunosuppression, høj Body Mass Index (BMI)). Patienter,

der oplever ømme og smertende led, ledstivhed eller bevægelsesbesvær bør søge læge.

Hjælpestoffer

Vitekta indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig

form af hereditær lactasemangel (

Lapp Lactase Deficiency

) eller glucose/galactosemalabsorption.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

Interaktioner med CYP3A-inducere

Elvitegravir metaboliseres primært af CYP3A (se pkt. 5.2). Lægemidler, der er stærke (forårsager en

> 5 gange stigning i substratclearance) eller moderate (forårsager en 2-5 gange stigning i

substratclearance) inducere af CYP3A, forventes at nedsætte plasmakoncentrationerne af elvitegravir.

Samtidig brug kontraindiceret

Samtidig administration af Vitekta og lægemidler, der er stærke inducere af CYP3A er

kontraindiceret, da det forventede fald i plasmakoncentrationer af elvitegravir kan forårsage svigtende

terapeutisk virkning og mulig udvikling af resistens over for elvitegravir (se pkt. 4.3).

Samtidig brug anbefales ikke

Samtidig administration af Vitekta med lægemidler, der er moderate inducere af CYP3A (inklusive,

men ikke begrænset til efavirenz og bosentan) anbefales ikke, da det forventede fald i

plasmakoncentrationer af elvitegravir kan forårsage svigtende terapeutisk virkning og mulig udvikling

af resistens over for elvitegravir (se pkt. 4.4).

Interaktioner, som kræver dosisjustering af Vitekta

Elvitegravir gennemgår oxidativ metabolisme af CYP3A (primært), og glukuronidation af

UGT1A1/3-enzymer (i mindre grad). Samtidig administration af Vitekta med lægemidler, der er

kraftige hæmmere af UGT1A1/3, kan resultere i forhøjede plasmakoncentrationer af elvitegravir, og

dosisjusteringer kan være nødvendige. For eksempel er det påvist, at atazanavir/ritonavir og

lopinavir/ritonavir (kraftige hæmmere af UGT1A1/3) forhøjer plasmakoncentrationerne af elvitegravir

signifikant (se tabel 2). Ved anvendelse i kombination med atazanavir/ritonavir og lopinavir/ritonavir,

bør Vitekta dosis på samme måde reduceres fra 150 mg én gang dagligt til 85 mg én gang dagligt (se

pkt. 4.2 og 4.4). Der henvises til produktresuméet for Vitekta 85 mg tabletter.

Andre interaktioner

Elvitegravir er en moderat inducer og kan potentielt inducere CYP2C9 og/eller inducerbare UGT-

enzymer. Elvitegravir kan derfor reducere plasmakoncentrationen af substrater af CYP2C9 (f.eks.

warfarin) eller UGT (f.eks. ethinylestradiol). Desuden har

in vitro

-studier vist, at elvitegravir er en

svag til moderat inducer af CYP1A2-, CYP2C19- og CYP3A-enzymer. Elvitegravir kan også

potentielt være en svag til moderat inducer af CYP2B6- og CYP2C8-enzymer, da disse enzymer

reguleres på samme måde som CYP2C9 og CYP3A. Kliniske data viser imidlertid, at eksponeringen

for methadon (som metaboliseres primært af CYPP2B6 og CYP2C19) efter samtidig administration

med boosted elvitegravir

versus

administration af methadon alene (se tabel 2) ikke ændres klinisk

relevant.

Elvitegravir er et substrat for OATP1B1 og OATP1B3, og en hæmmer af OATP1B3

in vitro

Relevansen

in vivo

af disse interaktioner er uklar.

Interaktioner mellem elvitegravir og mulige samtidigt administrerede lægemidler ses i tabel 2 nedenfor

(stigning er angivet som "↑", fald som "↓", ingen ændring som "↔"). Disse interaktioner er baseret på

studier af lægemiddelinteraktioner eller forudsete interaktioner pga. det forventede omfang af

interaktion og muligheden for alvorlige bivirkninger eller svigtende terapeutisk virkning.

I de tilfælde hvor interaktioner er undersøgt, blev virkningen på Vitekta fastlagt ved at sammenligne

farmakokinetikken af boosted elvitegravir (med anvendelse af enten ritonavir eller cobicistat som en

farmakokinetisk forstærker) ved fravær og tilstedeværelse af det samtidigt administrerede lægemiddel.

Der blev ikke undersøgt interaktioner med anvendelse af ikke-boosted elvitegravir. Bortset fra hvor

det er angivet i tabel 2, var dosis af boosted elvitegravir og hvert samtidigt administrerede lægemiddel

uændret, når de blev administreret alene eller i kombination. De farmakokinetiske parametre for de

proteasehæmmere, der anføres i tabel 2, blev vurderet ved tilstedeværelsen af ritonavir.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Selvom der ikke foreligger umiddelbart forudsete interaktioner mellem et lægemiddel og elvitegravir,

kan der potentielt være interaktioner mellem et lægemiddel og ritonavir og/eller proteasehæmmeren

administreret samtidigt med elvitegravir. Den ordinerende læge skal altid konsultere produktresuméet

for ritonavir eller for proteasehæmmeren.

Tabel 2: Interaktioner mellem elvitegravir og andre lægemidler

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af ritonavir-

boosted elvitegravir

ANTIRETROVIRALE MIDLER

Hiv-proteasehæmmere

Atazanavir (300 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir (200 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Det er påvist, at

atazanavir/ritonavir forhøjer

plasmakoncentrationerne af

elvitegravir signifikant.

Elvitegravir:

AUC: ↑ 100 %

: ↑ 85 %

: ↑ 188 %

Atazanavir:

AUC: ↔

: ↔

: ↓ 35 %

Ved brug i kombination med

atazanavir bør dosis af Vitekta

være 85 mg én gang dagligt.

Ved brug i kombination med

Vitekta er den anbefalede dosis

atazanavir 300 mg med ritonavir

100 mg én gang dagligt.

Der foreligger ingen data til

anbefaling af dosering ved

samtidig administration med

andre doser af atazanavir (se

pkt. 4.2).

Atazanavir (300 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir (85 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↑ 38 %

Atazanavir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

sammenlignet med

elvitegravir/ritonavir

150/100 mg én gang dagligt.

sammenlignet med

atazanavir/ritonavir 300/100 mg

én gang dagligt.

Darunavir (600 mg to gange

dagligt)

Elvitegravir (125 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg to gange

dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Darunavir:

AUC: ↔

: ↔

: ↓ 17 %

Ved brug i kombination med

darunavir bør dosis af Vitekta

være 150 mg én gang dagligt.

Der foreligger ingen data til

anbefaling af dosering ved

samtidig administration med

andre doser af darunavir (se

pkt. 4.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af ritonavir-

boosted elvitegravir

Fosamprenavir (700 mg to gange

dagligt)

Elvitegravir (125 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg mg to gange

dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Fosamprenavir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Ved brug i kombination med

fosamprenavir bør dosis af

Vitekta være 150 mg én gang

dagligt.

Der foreligger ingen data til

anbefaling af dosering ved

samtidig administration med

andre doser af fosamprenavir (se

pkt. 4.2).

Lopinavir/Ritonavir (400/100 mg

mg to gange dagligt)

Elvitegravir (125 mg én gang

dagligt)

Det er påvist, at

lopinavir/ritonavir forhøjer

plasmakoncentrationerne af

elvitegravir signifikant.

Elvitegravir:

AUC: ↑ 75 %

: ↑ 52 %

: ↑ 138 %

Lopinavir:

AUC: ↔

: ↔

: ↓ 8 %

Ved brug i kombination med

lopinavir/ritonavir bør dosis af

Vitekta være 85 mg én gang

dagligt.

Der foreligger ingen data til

anbefaling af dosering ved

samtidig administration med

andre doser af

lopinavir/ritonavir (se pkt. 4.2).

Tipranavir (500 mg mg to gange

dagligt)

Elvitegravir (200 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (200 mg mg to gange

dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Tipranavir:

AUC: ↔

: ↔

: ↓ 11 %

På grund af utilstrækkelige

kliniske data kan elvitegravir i

kombination med tipranavir

ikke anbefales (se pkt. 4.2).

NRTI’er

Didanosin (400 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir (200 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Didanosin:

AUC: ↓ 14 %

: ↓ 16 %

Da didanosin administreres på

tom mave, bør didanosin

administreres mindst én time før

eller to timer efter Vitekta (som

administreres med mad). Klinisk

overvågning anbefales.

Zidovudin (300 mg to gange

dagligt)

Elvitegravir (200 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Zidovudin:

AUC: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

zidovudin.

Stavudin (40 mg én gang dagligt)

Elvitegravir (200 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Stavudin:

AUC: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

stavudin.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af ritonavir-

boosted elvitegravir

Abacavir (600 mg én gang dagligt)

Elvitegravir (200 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Abacavir:

AUC: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

abacavir.

Tenofovirdisoproxilfumarat

(300 mg én gang dagligt)

Emtricitabin (200 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir (50 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Tenofovir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Emtricitabine:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

tenofovirdisoproxilfumarat eller

med emtricitabin.

NNRTI’er

Efavirenz

Interaktion er ikke undersøgt

med elvitegravir.

Samtidig administration af

efavirenz og elvitegravir

forventes at reducere

plasmakoncentrationen af

elvitegravir, hvilket kan

forårsage svigtende terapeutisk

virkning og mulig udvikling af

resistens.

Samtidig administration

anbefales ikke (se pkt. 4.4).

Etravirin (200 mg to gange

dagligt)

Elvitegravir (150 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Etravirine:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

etravirin.

Nevirapin

Interaktion er ikke undersøgt

med elvitegravir.

Samtidig administration af

nevirapin og elvitegravir

forventes at reducere

plasmakoncentrationen af

elvitegravir, hvilket kan

forårsage svigtende terapeutisk

virkning og mulig udvikling af

resistens.

Samtidig administration

anbefales ikke (se pkt. 4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af ritonavir-

boosted elvitegravir

Rilpivirin

Interaktion er ikke undersøgt

med elvitegravir.

Samtidig administration af

elvitegravir og rilpivirin

forventes ikke at ændre

plasmakoncentrationen af

elvitegravir. Dosisjustering af

Vitekta er derfor ikke

nødvendig.

CCR5-antagonister

Maraviroc (150 mg to gange

dagligt)

Elvitegravir (150 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Maraviroc:

AUC: ↑ 186 %

: ↑ 115 %

: ↑ 323 %

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

maraviroc.

Eksponering for maraviroc

forhøjes signifikant pga.

CYP3A-hæmning af ritonavir.

ANTACIDA

Magnesium/aluminum-

indeholdende antacidum-

suspension (20 ml enkeltdosis)

Elvitegravir (50 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir (antacidum-

suspension indgivet ± 4 timer

fra administration af

elvitegravir):

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Elvitegravir (samtidig antacida

administration):

AUC: ↓ 45 %

: ↓ 47 %

: ↓ 41 %

Elvitegravir

plasmakoncentrationer er lavere

med antacida på grund af lokal

kompleksation i mave-tarm-

kanalen og ikke på grund af

ændringer i gastrisk pH. Det

anbefales at separere

administrationen af Vitekta og

antacida med mindst 4 timer.

KOSTTILSKUD

Multivitamin-tilskud

Interaktion er ikke undersøgt

med elvitegravir.

Da virkningen af kationisk

kompleksation af elvitegravir

ikke kan udelukkes ved samtidig

administration med

multivitamin-tilskud, anbefales

det at separere administrationen

af Vitekta og multivitamin-

tilskud med mindst 4 timer.

NARKOTISKE ANALGETIKA

Methadon (80-120 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir (150 mg én gang

dagligt)

Cobicistat (150 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Methadon:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

methadon.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af ritonavir-

boosted elvitegravir

Buprenorphin/Naloxon (16/4 mg

til 24/6 mg dagligt)

Elvitegravir (150 mg én gang

dagligt)

Cobicistat (150 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Buprenorphin:

AUC: ↑ 35 %

: ↑ 12 %

: ↑ 66 %

Naloxon:

AUC: ↓ 28 %

: ↓ 28 %

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

buprenorphin/naloxon.

ANTIINFEKTIVA

Antimykotika

Ketoconazol (200 mg to gange

dagligt)

Elvitegravir (150 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↑ 48 %

: ↔

: ↑ 67 %

↑ Ketoconazol

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

ketoconazol.

Eksponering for ketoconazol

forhøjes pga. CYP3A-hæmning

af ritonavir.

Antimykobakterielle lægemidler

Rifabutin (150 mg én gang hver

anden dag)

Elvitegravir (300 mg én gang

dagligt)

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Rifabutin:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Samtidig administration af

Vitekta og rifabutin anbefales

ikke. Hvis kombinationen er

nødvendig, er den anbefalede

dosis rifabutin 150 mg 3 gange

ugentligt på faste dage (for

eksempel mandag-onsdag-

fredag).

Dosisjustering af Vitekta er ikke

nødvendig ved samtidig

administration med en reduceret

dosis af rifabutin.

En yderligere dosisreduktion af

rifabutin er ikke undersøgt. Det

bør overvejes, at en dosis på

150 mg to gange ugentligt

måske ikke giver en optimal

eksponering over for rifabutin,

hvilket i så fald fører til en

risiko for resistens over for

rifamycin og behandlingssvigt.

Eksponering for

25-O-desacetyl-rifabutin

forhøjes pga. CYP3A-hæmning

af ritonavir.

25-O-desacetyl-rifabutin:

AUC: ↑ 851 %

: ↑ 440 %

: ↑ 1.836 %

sammenlignet med

elvitegravir/ritonavir

300/100 mg én gang dagligt.

sammenlignet med rifabutin

300 mg én gang dagligt.

Samlet antimykobateriel

aktivitet blev øget med 50 %.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af ritonavir-

boosted elvitegravir

ANTIKOAGULANTIA

Warfarin

Interaktion er ikke undersøgt

med elvitegravir.

Koncentrationer af warfarin kan

påvirkes ved samtidig

administration af elvitegravir.

Det anbefales at overvåge den

internationale normaliserede

ratio (INR) ved samtidig

administration af Vitekta. INR

bør stadig overvåges i løbet af

de første uger efter

behandlingen med Vitekta

stoppes.

H

2

-RECEPTORANTAGONISTER

Famotidin (40 mg én gang dagligt)

Elvitegravir (150 mg én gang

dagligt)

Cobicistat (150 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

famotidin.

HMG-CoA-REDUKTASEHÆMMERE

Rosuvastatin (10 mg enkeltdosis)

Elvitegravir (150 mg én gang

dagligt)

Cobicistat (150 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Rosuvastatin:

AUC: ↑ 38 %

: ↑ 89 %

: ↑ 43 %

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

rosuvastatin.

Atorvastatin

Fluvastatin

Pitavastatin

Pravastatin

Interaktion er ikke undersøgt

med elvitegravir.

Plasmakoncentrationer af

OATP-substrater forventes ikke

at ændres ved samtidig

administration af elvitegravir.

Plasmakoncentrationer af

elvitegravir forventes ikke at

ændres ved samtidig

administration af OATP-

substrater/hæmmere.

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

atorvastatin, fluvastatin,

pitavastatin eller pravastatin.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af ritonavir-

boosted elvitegravir

ORALE ANTIKONCEPTIVA

Norgestimat (0,180/0,215 mg én

gang dagligt)

Ethinylestradiol (0,025 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir (150 mg én gang

dagligt)

Cobicistat (150 mg én gang

dagligt)

Norgestimat:

AUC: ↑ 126 %

: ↑ 108 %

: ↑ 167 %

Ethinylestradiol:

AUC: ↓ 25 %

: ↔

: ↓ 44 %

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Der bør udvises forsigtighed,

når Vitekta og hormonale

antikonceptiva administreres

samtidigt. De hormonale

antikonceptiva bør indeholde

mindst 30 µg ethinylestradiol og

indeholde norgestimat som

progestagenet, eller patienterne

skal anvende en anden sikker

kontraceptionsmetode (se

pkt. 4.4 og 4.6).

De langvarige virkninger af

betydeligt øget progesteron-

eksponering er ukendte.

Samtidig administration af

elvitagravir og orale

antikonceptiva, der indeholder

andre progestagener end

norgestimat er ikke undersøgt

og bør derfor undgås.

PROTONPUMPEHÆMMERE

Omeprazol (40 mg én gang

dagligt)

Elvitegravir (50 mg én gang

dagligt

Ritonavir (100 mg én gang dagligt)

Elvitegravir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig, når Vitekta

administreres samtidigt med

omeprazol.

Dette studie blev udført med en fastdosis-kombinationstablet elvitegravir/cobicistat/emtricitabin/tenofovirdisoproxil.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder / kontraception til mænd og kvinder

Anvendelsen af Vitekta skal ledsages af sikker kontraception (se pkt. 4.4 og 4.5).

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige kliniske data fra anvendelse af elvitegravir til gravide kvinder.

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger af elvitegravir hvad angår

reproduktionstoksicitet. Dog, var de maksimale dosis eksponeringer, der blev undersøgt hos kaniner,

ikke højere end de vanligt terapeutiske dosis eksponeringer (se pkt. 5.3).

Vitekta bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre kvindens kliniske tilstand kræver

behandling med elvitegravir.

Amning

Det vides ikke om elvitegravir/metabolitter udskilles i human mælk. Tilgængelige

farmakodynamiske/toksikologiske data fra rotter forsøg viser, at elvitegravir udskilles i mælk. Risiko

for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Vitekta må derfor ikke anvendes under amning.

For at undgå overførsel af hiv til spædbørn frarådes hiv-inficerede kvinder altid amning.

Fertilitet

Der foreligger ingen humane data vedrørende virkningen af elvitegravir på fertilitet. Dyreforsøg

indikerer ingen skadelige virkninger af elvitegravir på fertilitet.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af virkningen af elvitegravir på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

Vurdering af bivirkninger er baseret på data fra et kontrolleret klinisk studie (GS-US-183-0145), hvori

712 hiv-1-inficerede, tidligere antiretrovirale behandlede voksne modtog elvitegravir (n= 354) eller

raltegravir (n= 358), som hver blev administreret med et baggrundsregime, der bestod af en fuldt

effektiv ritonavir-boosted proteasehæmmer og andre antiretrovirale midler. Ud af disse 712 patienter

fik hhv. 543 (269 elvitegravir og 274 raltegravir) og 439 (224 elvitegravir og 215 raltegravir) mindst

48 og 96 ugers behandling.

De hyppigst indberettede bivirkninger ved elvitegravir var diarré (7,1 %) og kvalme (4,0 %) (se

tabel 3).

Resumé af bivirkninger i tabelform

Elvitegravirs bivirkninger fra erfaring fra kliniske studier er opført i nedenstående tabel 3, efter

systemorganklasse og frekvens. Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter

alvorlighed. De alvorligste bivirkninger er anført først. Frekvens er defineret som almindelig (≥ 1/100

til < 1/10) eller ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100).

Tabel 3: Resumé af bivirkninger forbundet med elvitegravir baseret på erfaringer efter 96 uger

fra klinisk studie GS-US-183-0145

Frekvens

Bivirkning

Psykiske forstyrrelser:

Ikke almindelig:

selvmordstanker og selvmordsforsøg (hos patienter med en eksisterende

anamnese med depression eller en psykisk sygdom), depression, søvnløshed

Nervesystemet:

Almindelig:

hovedpine

Ikke almindelig:

svimmelhed, paræstesi, døsighed, dysgeusi

Mave-tarm-kanalen:

Almindelig:

abdominalsmerter, diarré, opkastning, kvalme

Ikke almindelig:

dyspepsi, abdominal distension, flatulens

Hud og subkutane væv:

Almindelig:

udslæt

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Almindelig:

træthed

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Metaboliske parametre

Kropsvægt og niveauerne af lipid og glucose i blodet kan stige under antiretroviral behandling (se

pkt. 4.4).

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved påbegyndelse af CART opstå

inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller latente opportunistiske infektioner. Autoimmune

lidelser (såsom Graves sygdom) er også observeret; tiden til udbrud er mere variabel og kan være

mange måneder efter initiering af behandling (se pkt. 4.4).

Osteonekrose

Tilfælde af osteonekrose er rapporteret, specielt hos patienter med generelt anerkendte risikofaktorer,

fremskreden hiv-sygdom eller langvarig eksponering for CART. Hyppigheden er ukendt (se pkt. 4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Diarré

I studie GS-US-183-0145 blev diarré rapporteret som en bivirkning hos 7,1 % af personerne i

elvitegravir-gruppen og hos 5,3 % af personerne i raltegravir-gruppen. Hos disse personer var diarréen

let til moderat i sværhedsgrad og resulterede ikke i seponering af studiemedicinen.

Pædiatrisk population

Der foreligger ingen data for børn under 18 år. Vitekta bør ikke anvendes til denne population (se

pkt. 4.2).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Ved overdosering, skal patienten overvåges for tegn på toksicitet. Behandling af overdosis med

elvitegravir består i generelle understøttende behandling, herunder overvågning af vitale tegn samt

observation af kliniske status.

Der findes ingen specifik antidot imod elvitegravir. Da elvitegravir i høj grad er bundet til

plasmaproteiner, er det usandsynligt, at elvitegravir i signifikant grad vil fjernes ved hæmodialyse eller

peritonealdialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antivirale midler til systemisk brug; andre antivirale midler.

ATC-kode: J05AX11.

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk virkning

Elvitegravir er en hiv-1-integrase strand transfer-hæmmer (INSTI). Integrase er et hiv-1-kodet enzym,

der er nødvendigt for viral replikation. Hæmning af integrase forhindrer integration af hiv-1-dna i det

humane dna, og blokerer dannelsen af hiv-1-provirus og propagation af den virale infektion.

Elvitegravir hæmmer ikke humane topoisomeraser I eller II.

Antiviral aktivitet

in vitro

Den antivirale aktivitet af elvitegravir imod laboratorie og kliniske hiv-1 isolater blev vurderet i

lymfoblastoide celler, monocyt-/makrofag-celler og perifere lymfocytter i blodet. 50 % effektiv

koncentrationsværdier (EC

) forelå i intervallet fra 0,02 til 1,7 nM. Elvitegravir udviste antiviral

aktivitet i cellekultur mod hiv-1-kladerne A, B, C, D, E, F, G og O (EC

-værdier var i intervallet fra

0,1 til 1,3 nM) og aktivitet mod hiv-2 (EC

af 0,53 nM). Elvitegravirs antivirale aktivitet

in vitro

kombination med antiretrovirale lægemidler fra den nukleos(t)ide reverse transkriptasehæmmer

(NRTI), non-nukleoside reverse transkriptasehæmmer (NNRTI), proteasehæmmer (PI), integrase

strand transfer-hæmmer, fusionshæmmer eller CCR5 co-receptor antagonistklasser udviste ingen

antagonisme.

Elvitegravir gav ingen hæmning af replikation af HBV eller HCV

in vitro.

Resistens

I cellekultur

Hiv-1-isolater med nedsat følsomhed for elvitegravir kan selekteres i cellekultur. Fænotyperesistens

over for elvitegravir var hyppigst forbundet med de primære integrasesubstitutioner T66I, E92Q og

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Q148R. Yderligere integrasesubstitutioner, som blev observeret ved cellekultur selektion, omfattede

H51Y, F121Y, S147G, S153Y, E157Q og R263K.

Krydsresistens

Elvitegravirresistente vira viste forskellige grader af krydsresistens over for integrase strand transfer-

hæmmeren raltegravir, afhængigt af substitutionernes type og antal. Vira, der udtrykker T66I/A-

substitutioner, bevarer følsomhed over for raltegravir, mens de fleste andre mønstre af elvitegravir-

associerede substitutioner er forbundet med nedsat følsomhed over for raltegravir. Med undtagelse af

Y143C/R/H er hiv-1 med de primære raltegravir-associerede substitutioner T66K, Q148H/K/R eller

N155H i integrase forbundet med nedsat følsomhed for elvitegravir.

Hos behandlingserfarne patienter

I en analyse af hiv-1-isolater fra personer med behandlingssvigt i studie GS-US-183-0145 til og med

uge 96 blev udviklingen af en eller flere primære elvitegravir-resistensassocierede substitutioner

observeret hos 23 ud af 86 personer med evaluerbare genotypedata fra parrede baseline- og

elvitegravir behandlingssvigtisolater (23/351 elvitegravir-behandlede personer, 6,6 %). Lignende rater

for udvikling af resistens over for raltegravir forekom i hiv-1 fra personer, der blev behandlet med

raltegravir (26/351 raltegravir-behandlede personer, 7,4 %). De mest almindelige substitioner, der

opstod i hiv-1-isolater fra elvitegravir-behandlede personer var T66I/A (n = 8), E92Q/G (n = 7), T97A

(n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4) og N155H (n = 5) i integrase. I fænotypeanalyser af

hiv-1-isolater med resistenssubstitutioner fra elvitegravir-behandlede personer havde 14/20 (70 %)

nedsat følsomhed over for elvitegravir og 12/20 (60 %) havde nedsat følsomhed over for raltegravir.

Klinisk erfaring

Hos behandlingserfarne, hiv-1-inficerede patienter

Virkningen af elvitegravir er primært baseret på analyser til og med 96 uger fra et randomiseret,

dobbeltblindet, aktivt kontrolleret studie, studie GS-US-183-0145, hos behandlingserfarne

hiv-1-inficerede patienter (n = 702).

I studie GS-US-183-0145 blev patienterne randomiseret 1:1 til at få enten elvitegravir (150 mg eller

85 mg) én gang dagligt eller raltegravir 400 mg to gange dagligt, hver administreret med et

baggrundsregime (BR), der indeholdt en fuldt effektiv ritonavir-boosted proteasehæmmer (enten

atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir eller tipranavir) og et andet middel. BR blev valgt af

investigatoren baseret på genotype-/fænotype-resistensundersøgelse og tidligere antiretroviral

behandlingsanamnese. Randomisering blev stratificeret efter hiv-1-rna-niveau ved screening

(≤ 100.000 kopier/ml eller > 100.000 kopier/ml) og klassen for det andet stof (NRTI eller andre

klasser). Virologisk responsrate blev evalueret i begge behandlingsarme. Virologisk responsrate blev

defineret som opnåelse af en ikke-påviselig virusbelastning (hiv-1-rna < 50 kopier/ml).

Baselinekarakteristika og behandlingsresultater til og med 96 uger for studie GS-US-183-0145 er

anført i hhv. tabel 4 og 5.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tabel 4: Demografiske og sygdomskarakteristika

ved baseline

for antiretroviral-

behandlingserfarne, hiv-1-inficerede voksne personer i studie GS-US-183-0145

Elvitegravir +

baggrundsregime

n = 351

Raltegravir +

baggrundsregime

n = 351

Demografiske karakteristika

Medianalder, år (min.-maks.)

(20-78)

(19-74)

Køn

Mand

83,2 %

80,9 %

Kvinde

16,8 %

19,1 %

Etnisk oprindelse

Hvid

60,1 %

64,4 %

Sort/afroamerikaner

35,6 %

32,2 %

Asiatisk

2,6 %

1,4 %

Andet

1,7 %

2,0 %

Sygdomskarakteristika ved

baseline

Median plasma hiv-1-rna ved

baseline

(interval)

kopier/ml

4,35

(1,69-6,63)

4,42

(1,69-6,10)

Procentdel af personer med

virusbelastning

> 100.000 kopier/ml

25,6

25,6

Median CD4+ celletal ved

baseline

(interval), celler/mm

227,0

(2,0-1.374,0)

215,0

(1,0-1.497,0)

Procentdel af personer med

CD4+ celletal ≤ 200 celler/mm

44,4

44,9

Følsomhedsscore for genotype

baseline

14 %

81 %

< 1 %

15 %

83 %

Følsomhedsscores for genotype beregnes ved at lægge følsomhedsværdier for lægemidler sammen (1 = følsom;

0 = nedsat følsomhed) for alle lægemidler i baggrundsregimet ved

baseline

Tabel 5: Virologisk resultat af randomiseret behandling for studie GS-US-183-0145 ved uge 48

og uge 96 (snapshot-analyse)

a

Uge 48

Uge 96

Elvitegravir

+ baggrunds-

regime

n = 351

Raltegravir

+ baggrunds-

regime

n = 351

Elvitegravir

+ baggrunds-

regime

n = 351

Raltegravir

+ baggrunds-

regime

n = 351

Virologisk succes

Hiv-1-rna < 50 kopier/ml

60 %

58 %

52 %

53 %

Behandlingsforskel

2,2 % (95 % CI = -5,0 %, 9,3 %)

-0,5 % (95% CI = -7,9%, 6,8%)

Virologisk svigt

b

33 %

32 %

36 %

31 %

Ingen virologiske data ved

uge 48- eller

uge 96-vinduet

11 %

12 %

16 %

Seponerede

studiemedicin som følge

af AE

(adverse event)

eller død

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Uge 48

Uge 96

Elvitegravir

+ baggrunds-

regime

n = 351

Raltegravir

+ baggrunds-

regime

n = 351

Elvitegravir

+ baggrunds-

regime

n = 351

Raltegravir

+ baggrunds-

regime

n = 351

Seponerede

studiemedicin som følge

af andre årsager, og

sidste tilgængelige

hiv-1-rna

< 50 kopier/ml

Manglende data i

tidsvinduet, men får

studiemedicin

Uge 48 vindue er fra dag 309 til 364 (inklusive). Uge 96 vindue er fra dag 645 til 700 (inklusive).

Omfatter personer, som havde ≥ 50 kopier/ml i uge 48 vinduet eller uge 96 vinduet, personer, som afbrød behandlingen

tidligt som følge af manglende eller svigtende virkning, personer med en virusbelastning på ≥ 50 kopier/ml på tidspunktet

for ændring af baggrundsregimet, personer, som afbrød behandlingen af andre årsager end en

adverse event (AE)

, død

eller manglende eller svigtende virkning, og som på tidspunktet for seponering havde en virusbelastning på

≥ 50 kopier/ml.

Omfatter patienter, som afbrød behandlingen som følge af en AE eller død på et tidspunkt fra dag 1 og i løbet af

tidsvinduet, hvis dette ikke resulterede i virologiske data om behandlingen i løbet af det specificerede tidsvindue.

Omfatter personer, som afbrød behandlingen af andre årsager end en AE, død eller manglende eller svigtende virkning,

f.eks. tilbagetrækning af samtykke, tabt for opfølgning osv.

Elvitegravir var non-inferior mht. opnåelse af hiv-1-rna < 50 kopier/ml sammenlignet med raltegravir.

Blandt personer med en følsomhedsscore for genotype ≤ 1 havde 76 % og 69 % hiv-1-rna

< 50 kopier/ml ved uge 48 i behandlingsarmene for hhv. elvitegravir og raltegravir. Blandt personer

med en følsomhedsscore for genotype > 1 havde 57 % og 56 % hiv-1-rna < 50 kopier/ml ved uge 48 i

behandlingsarmene for hhv. elvitegravir og raltegravir.

I studie GS-US-183-0145 var den gennemsnitlige stigning i CD4+ celletal fra

baseline

ved uge 96

205 celler/mm

hos patienter behandlet med elvitegravir, og 198 celler/mm

hos patienter behandlet

med raltegravir.

I studie GS-US-183-0145 påviste subgruppeanalyse af samtidigt administreret proteasehæmmer

sammenlignelige rater for virologisk success for elvitegravir og raltegravir inden for hver

proteasehæmmer-subgruppe ved uge 48 og uge 96 (hiv-1-rna < 50 kopier/ml) (tabel 6).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tabel 6: Virologisk success efter samtidigt administreret proteasehæmmer i studie

GS-US-183-0145 ved uge 48 og uge 96 (snapshot-analyse)

Elvitegravir

versus

raltegravir

Hiv-1-rna < 50 kopier/ml,

n/N (%)

Elvitegravir

(N = 351)

Raltegravir

(N = 351)

Forskel i procent

(95 % CI)

a

Virologisk success ved

uge 48

Darunavir/ritonavir

126/202 (62,4 %)

122/207 (58,9 %)

3,4 % (-6,0 % til 12,9 %)

Lopinavir/ritonavir

39/68 (57,4 %)

37/68 (54,4 %)

2,9 % (-13,7 % til 19,6 %)

Atazanavir/ritonavir

34/61 (55,7 %)

28/51 (54,9 %)

0,8 % (-17,7 % til 19,3 %)

Fosamprenavir/ritonavir

8/14 (57,1 %)

10/18 (55,6 %)

1,6 % (-33,0 % til 36,2 %)

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0 %)

5/7 (71,4 %)

-21,4 % (-73,6 % til

30,7 %)

Virologisk success ved

uge 96

Darunavir/ritonavir

105/202 (52,0 %)

112/207 (54,1 %)

-2,1 % (-11,8 % til 7,5 %)

Lopinavir/ritonavir

36/68 (52,9 %)

37/68 (54,4 %)

-1,5 % (-18,2 % til 15,3 %)

Atazanavir/ritonavir

33/61 (54,1 %)

23/51 (45,1 %)

9,0 % (-9,5 % til 27,5 %)

Fosamprenavir/ritonavir

7/14 (50,0 %)

11/18 (61,1 %)

-11,1 % (-45,7 % til

23,4 %)

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0 %)

3/7 (42,9 %)

7,1 % (-47,1 % til 61,4 %)

Forskellen i andele og dets 95 % CI’er mellem randomiserede behandlingsgrupper er baseret på normal approksimation.

Selvom det lille antal kvindelige forsøgspersoner i studie GS-US-183-0145 var en begrænsning, blev

der ved kønsopdelt subgruppeanalyse, at raterne for virologisk succes blandt kvinder ved uge 48 og 96

(hiv-1-rna < 50 kopier/ml) var numerisk lavere i behandlingsarmen med elvitegravir end i

behandlingsarmen med raltegravir. Virologisk successrate ved uge 48 for elvitegravir og raltegravir

var hhv. 47,5 % (28/59) og 62,7 % (42/67) (forskel: -12,3 % [95 % CI: -30,1 % til 5,5 %]), for

kvinder, og hhv. 62,3 % (182/292) og 56,3 % (160/284) (forskel: 5,3 % [95 % CI: -2,5 % til 13,2 %])

for mænd. Virologisk succesrate ved uge 96 for elvitegravir og raltegravir var hhv. 39,0 % (23/59) og

52,2 % (35/67) (forskel: -8,4 % [95 % CI: -26,1 % til 9,2 %]) for kvinder og hhv. 55,1 % (161/292) og

53,2 % (151/284) (forskel: 1,5 % [95 % CI: -6,5 % til 9,6 %]) for mænd.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med elvitegravir i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved behandlingen af

hiv-1-infektion (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral administration af ritonavir-boosted elvitegravir sammen med mad hos hiv-1-inficerede

personer blev maksimale elvitegravir-plasmakoncentrationer observeret 4 timer efter dosering. Steady-

state gennemsnitlige værdier for C

, AUC

og C

trough

(gennemsnit ± SD) efter flere doser af

elvitegravir plus en ritonavir-boosted proteasehæmmer (150 mg elvitegravir med darunavir eller

fosamprenavir, 85 mg elvitegravir med atazanavir eller lopinavir) hos hiv-1-inficerede personer var

hhv. 1,4 ± 0,39 μg/ml, 18 ± 6,8 μgt/ml og 0,38 ± 0,22 μg/ml for elvitegravir. Den absolutte orale

biotilgængelighed er ikke fastlagt.

I forhold til fastende tilstand, resulterede administrationen af boosted elvitegravir som fikseret dosis i

kombination 150 mg elvitegravir/150 mg cobicistat/200 mg emtricitabin/245 mg tenofovirdisoproxil

sammen med et let måltid (ca. 373 kcal, 20 % fedtindhold) eller et måltid med højt fedtindhold

(ca. 800 kcal, 50 % fedtindhold) i øgede eksponeringer af elvitegravir. For elvitegravir var C

øget med hhv. 22 % og 36 % sammen med et let måltid, mens de øgedes med hhv. 56 % og

91 % sammen med et måltid med højt fedtindhold.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Fordeling

Elvitegravir er 98-99 % bundet til humane plasmaproteiner, og bindingen er uafhængig af

lægemiddelkoncentrationer i intervallet fra 1,0 ng/ml til 1,6 µg/ml. Forholdet mellem gennemsnitlig

lægemiddelkoncentration i plasma og blodet var 1,37.

Biotransformation

Elvitegravir gennemgår oxidativ metabolisme af CYP3A (primært), og glukuronidation via

UGT1A1/3-enzymer (i mindre grad).

Ritonavir hæmmer CYP3A, og øger derved plasmakoncentrationerne af elvitegravir væsentligt.

Administration of ritonavir (20-200 mg) én gang dagligt resulterer i en forhøjet elvitegravir-

eksponering efter gentagen administration én gang dagligt, og elvitegravir-eksponering når et plateau

med ca. 100 mg ritonavir. Yderligere stigninger i ritonavir-dosis resulterer ikke i yderligere stigninger

i elvitegravir-eksponering. Vitekta er kun indiceret til anvendelse, når det administreres samtidigt med

ritonavir som et boosting-middel.

Gennemsnitlig steady-state eksponering (AUC

) af ikke-boosted elvitegravir er ~ 20% lavere efter

flere doseringer

versus

en enkelt dosis, hvilket indikerer en beskeden autoinduktion af dets

metabolisme. Efter boosting med ritonavir (100 mg) observeres nettohæmning af elvitegravirs

metabolisme ved signifikant forhøjede systemiske eksponeringer (20 gange højere AUC), høje

trough

-koncentrationer og længere median eliminationshalveringstid (9,5

versus

3,5 timer).

Efter oral administration af en enkelt dosis af ritonavir-boosted [

C]elvitegravir var elvitegravir det

dominerende stof i plasma og udgjorde ca. 94 % og 61 % af den cirkulerende radioaktivitet ved hhv.

32 og 48 timer. Metabolitter produceret af aromatisk og alifatisk hydroxylering og glukuronidation er

til stede i meget lave niveauer, og bidrager ikke til den samlede antivirale aktivitet af elvitegravir.

Elimination

Efter oral administration af ritonavir-boosted [

C]elvitegravir blev 94,8 % af dosis genfundet i fæces i

overensstemmelse med den hepatobiliære elimination af elvitegravir. 6,7 % af den administrerede

dosis blev genfundet i urinen som metabolitter. Den mediane terminale halveringstid i plasma for

ritonavir-boosted elvitegravir er ca. 8,7 til 13,7 timer.

Linearitet/non-linearitet

Elvitegravir-eksponering i plasma er non-linær og mindre end dosisproportionel, sandsynligvis pga.

opløselighedsbegrænset absorption.

Ældre

Elvitegravirs farmakokinetik er ikke blevet helt evalueret hos ældre patienter (over 65 år).

Køn

Der er ikke blevet identificeret klinisk relevante farmakokinetiske forskelle på grund af køn for

boosted elvitegravir.

Etnisk oprindelse

Der er ikke blevet identificeret klinisk relevante farmakokinetiske forskelle på grund af etnisk

oprindelse for boosted elvitegravir.

Pædiatrisk population

Elvitegravirs farmakokinetik hos børn er ikke klarlagt.

Nedsat nyrefunktion

Et farmakokinetikstudie af boosted elvitegravir blev udført hos non-hiv-1-inficerede personer med

svært nedsat nyrefunktion (estimeret kreatininclearance under 30 ml/min). Der blev ikke observeret

nogen klinisk relevante forskelle i farmakokinetikken for elvitegravir hos personer med svært nedsat

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

nyrefunktion og hos raske personer. Dosisjustering af Vitekta er ikke nødvendig for patienter med

nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Elvitegravir metaboliseres og udskilles primært i leveren. Et farmakokinetikstudie af boosted

elvitegravir blev udført hos non-hiv-1-inficerede personer med moderat nedsat leverfunktion

(Child-Pugh klasse B). Der blev ikke observeret nogen klinisk relevante forskelle i farmakokinetikken

for elvitegravir hos personer med moderat nedsat leverfunktion og hos raske personer. Dosisjustering

af Vitekta er ikke nødvendig for patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Virkningen af

svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C) på elvitegravirs farmakokinetik er ikke undersøgt.

Samtidig infektion med hepatitis B- og/eller hepatitis C-virus

Ufuldstændige data fra en populationsfarmakokinetisk analyse (n = 56) viste, at infektion med

hepatitis B- og/eller hepatitis C-virus ikke medførte klinisk relevant ændring i eksponeringen for

boosted elvitegravir.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, karcinogenicitet samt

reproduktions- og udviklingstoksicitet. De maksimale doser af elvitegravir, der blev undersøgt i

toksicitetsudviklingsstudier hos rotter og kaniner, svarede til eksponeringer, der er hhv. ca. 29 gange

og 0,2 gange den humane terapeutiske eksponering.

Elvitegravir var negativ i en

in vitro

bakteriel mutagenicitetstest (Ames-test) og negativ i en

in vivo

mikronukleusanalyse med rotter ved doser op til 2.000 mg/kg. I en

in vitro

kromosomal aberrationstest

var elvitegravir negativ med metabolisk aktivering. Et tvetydigt respons blev imidlertid observeret

uden aktivering.

Langvarige orale karcinogenicitetsstudier med elvitegravir viste ikke karcinogenicitet hos mus og

rotter.

Det aktive stof elvitegravir nedbrydes ikke i miljøet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Croscarmellosenatrium

Hydroxypropylcellulose

Lactose monohydrat

Magnesiumstearat

Mikrokrystallinsk cellulose

Natriumlaurilsulfat

Filmovertræk

Indigocarmin aluminiumpigment (E132)

Macrogol 3350 (E1521)

Polyvinylalkohol (delvist hydrolyseret) (E1203)

Talcum (E553B)

Titandioxid (E171)

Gul jernoxid (E172)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Højdensitets-polyethylen (HDPE)- tabletbeholder med børnesikret lukke indeholdende

30 filmovertrukne tabletter.

Pakningsstørrelse: 1 tabletbeholder med 30 filmovertrukne tabletter.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/883/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 13. november 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. EMA Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse.

EMA/593111/2013

EMEA/H/C/002577

EPAR - sammendrag for offentligheden

Vitekta

elvitegravir

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Vitekta. Det

forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Vitekta bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Vitekta, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Vitekta, og hvad anvendes det til?

Vitekta er et antiviralt lægemiddel, der indeholder det aktive stof elvitegravir. Det anvendes til

behandling af voksne med humant immundefektvirus type 1 (hiv-1), som er årsag til erhvervet

immundefektsyndrom (aids). Det anvendes i kombination med lægemidler af typen

proteasehæmmere, der benyttes sammen med ritonavir, samt andre lægemidler mod hiv, til patienter,

hvis sygdom ikke forventes at være resistent mod elvitegravir.

Hvordan anvendes Vitekta?

Vitekta udleveres kun efter recept, og behandlingen bør kun iværksættes af en læge med erfaring i

behandling af hiv-infektioner. Vitekta leveres som tabletter (85 og 150 mg). Den anbefalede dosis af

Vitekta er én tablet dagligt, der tages sammen med et måltid. Den valgte dosis af Vitekta afhænger af,

hvilke andre lægemidler det gives sammen med. Vitekta tages samtidig med en proteasehæmmer til

anvendelse én gang dagligt eller med den første dosis af en proteasehæmmer til anvendelse to gange

dagligt. Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Vitekta

EMA/593111/2013

Side 2/3

Hvordan virker Vitekta?

Det aktive stof i Vitekta, elvitegravir, er et antiviralt middel i gruppen af integrasehæmmere. Det

blokerer enzymet integrase, der medvirker på et af trinnene i formeringen af hiv. Når enzymet

blokeres, kan virusset ikke formere sig normalt; derfor bremses spredningen af infektionen.

Vitekta helbreder ikke hiv-1-infektion eller aids, men kan sinke den skade på immunsystemet og de

infektioner og sygdomme, der er forbundet med aids.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Vitekta?

Vitekta var omfattet af én hovedundersøgelse, hvori der deltog 712 patienter med hiv-1, der ikke

tidligere var behandlet med en integrasehæmmer. Behandlingens virkning blev hovedsagelig bedømt

på reduktionen i mængden af hiv-virus i blodet (virusindholdet). Behandlingen ansås for at have

virket, hvis patienterne opnåede et virusindhold på under 50 kopier/ml efter 48 ugers behandling.

I denne undersøgelse var Vitekta mindst ligeså effektivt som raltegravir (en anden integrasehæmmer),

når det blev taget i kombination med andre lægemidler mod hiv. Efter 48 uger havde behandlingen

virket hos ca. 59 % af de patienter, der blev behandlet med Vitekta (207 ud af 351), sammenholdt

med ca. 58 % af de patienter, der blev behandlet med raltegravir (203 ud af 351).

Hvilke risici er der forbundet med Vitekta?

De hyppigste bivirkninger ved Vitekta (som kan forekomme hos op til en ud af 10 behandlede) er

hovedpine, mavesmerter, diarré, opkastninger, kvalme, udslæt og træthed. Den fuldstændige liste

over indberettede bivirkninger ved Vitekta fremgår af indlægssedlen.

Vitekta må ikke anvendes sammen med visse andre lægemidler, der kan nedsætte dets virkning eller

øge risikoen for resistens. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Vitekta blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) afgjorde, at fordelene ved Vitekta opvejer

risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. CHMP konkluderede, at fordelene ved

Vitekta til nedsættelse af niveauet af hiv i blodet var klart påvist i undersøgelserne. Vedrørende

lægemidlets sikkerhedsprofil blev denne ikke anset for at give anledning til betænkelighed, da

bivirkningerne svarede til dem, der er knyttet til andre tilsvarende lægemidler. Udvalget bemærkede

desuden, at der er et betydeligt potentiale for vekselvirkninger med andre lægemidler, hvilket fremgår

af produktinformationen.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Vitekta?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Vitekta anvendes så risikofrit som muligt. I

produktresuméet og indlægssedlen for Vitekta er der indsat sikkerhedsoplysninger baseret på denne

plan, herunder passende forholdsregler, der skal følges af sundhedspersonale og patienter.

Andre oplysninger om Vitekta

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Vitekta den 13. november 2013.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Vitekta

EMA/593111/2013

Side 3/3

Den fuldstændige EPAR for Vitekta findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Vitekta, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført 11-2013.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information