Vimizim

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

08-02-2019

Aktiv bestanddel:
recombinant human n-acetylgalactosamine-6-sulfatase
Tilgængelig fra:
BioMarin International Limited
ATC-kode:
A16AB12
INN (International Name):
elosulfase alfa
Terapeutisk gruppe:
Andre alimentary tract and metabolism produkter,
Terapeutisk område:
Mucopolysaccharidose IV
Terapeutiske indikationer:
Vimizim er indiceret til behandling af mucopolysaccharidose, type IVA (Morquio A Syndrome, MPS IVA) hos patienter i alle aldre.
Produkt oversigt:
Revision: 11
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002779
Autorisation dato:
2014-04-27
EMEA kode:
EMEA/H/C/002779

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

26-06-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

08-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

08-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

08-02-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

08-02-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

26-06-2014

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Vimizim 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

elosulfase alfa

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst

i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Vimizim

Sådan skal du tage Vimizim

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Vimizim indeholder et enzym kaldet elosulfase alfa, som tilhører en gruppe lægemidler kendt som

enzymerstatningsbehandlinger. Det bruges til at behandle voksne og børn med mukopolysakkaridose

type IVA (sygdommen MPS IVA, også kendt som Morquie A syndrom).

Personer med sygdommen MPS IVA mangler enten et enzym kaldet N-acetylgalaktosamin-6-sulfatase

fuldstændigt eller har ikke nok. N-acetylglaktosamin-6-sulfatase er et enzym, som nedbryder

specifikke stoffer i kroppen som f.eks. keratansulfat, som findes i mange af kroppens væv inklusive

brusk og knogler. Som et resultat heraf, bliver disse stoffer ikke nedbrudt og behandlet af kroppen,

som de skal. De hober sig op i mange væv, hvilket forstyrrer deres normale funktion forårsager

symptomerne på MPS IVA, f.eks. besvær med at gå, besvær med vejrtrækningen, lav legemshøjde og

nedsættelse hørelsen.

Sådan virker Vimizim

Dette lægemiddel erstatter det naturlige enzym N-acetylgalaktosamin-6-sulfatase, som mangler hos

MPS IVA patienter. Behandlingen har vist sig at forbedre evnen til at gå og nedbringe

keratansulfatniveauerne i kroppen. Dette lægemiddel kan forbedre symptomerne på MPS IVA.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Vimizim

Brug ikke Vimizim

hvis du har oplevet livstruende allergiske reaktioner på elosulfase alfa eller et af de øvrige

indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis du behandles med Vimizim, kan du udvikle infusionsreaktioner. En infusionsreaktion er

enhver bivirkning, inklusive en allergisk reaktion, som opstår under infusionen eller inden for en

dag efter infusionen (se punkt 4). Hvis du oplever en sådan reaktion,

skal du straks kontakte din

læge.

Hvis du har en allergisk reaktion i løbet af infusionen, kan din læge gøre infusionen langsommere

eller standse din infusion. Din læge kan også give dig ekstra medicin til at håndtere eventuelle

allergiske reaktioner (f.eks. antihistaminer og/eller kortikosteroider).

Hvis du oplever rygsmerter, følelsesløshed i arme eller ben eller manglende kontrol over urin eller

afføring,

skal du straks kontakte din læge

. Disse problemer kan være en del af sygdommen og

kan være forårsaget af tryk på din rygmarv.

Brug af anden medicin sammen med Vimizim

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Du må ikke få Vimizim under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt. Det vides ikke, om

Vimizim udskilles i modermælk. Drøft med din læge, om fordelene ved at tage Vimizim er større end

den potentielle risiko for dit nyfødte barn, mens du ammer. Det vides ikke, om Vimizim påvirker

menneskers frugtbarhed. Der blev ikke observeret nogen påvirkning af frugtbarheden hos dyr.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Svimmelhed blev rapporteret hos nogle patienter i løbet af insusionen med Vimizim. Fortæl din læge,

hvis du føler dig svimmel efter infusionen, især før du fører motorkøretøj eller betjener værktøj eller

maskiner efter infusion af Vimizim. Fortæl din læge, hvis du føler dig svimmel efter infusionen, især

før du fører motorkøretøj eller betjener nogen maskiner, hvor svimmelhed kan være farlig.

Vimizim indeholder natrium og sorbitol (E420)

Dette lægemiddel indeholder 8 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. hætteglas

på 5 ml. Dette svarer til 0,4 % af det anbefalede daglige indtag af natrium for en voksen.

Dette lægemiddel indeholder 100 mg sorbitol pr. hætteglas på 5 ml, svarende til 40 mg/kg.

Sorbitol er en kilde til fructose. Hvis du (eller dit barn) har arvelig fructoseintolerans (HFI), en sjælden

genetisk lidelse, må du (eller dit barn) ikke få dette lægemiddel, medmindre I har talt med lægen om

det. Patienter med HFI kan ikke nedbryde fructose, hvilket kan medføre alvorlige bivirkninger.

Inden du får dette lægemiddel, skal du fortælle din læge, hvis du (eller dit barn) har HFI, eller hvis dit

barn ikke længere må få sød mad eller drikke, fordi det føler sig sygt, kaster op eller får ubehagelige

bivirkninger som oppustethed, mavekramper eller diarré.

3.

Sådan skal du tage Vimizim

Din læge eller sygeplejerske vil give dig Vimizim via en infusion i en vene.

Lægemidlet skal fortyndes, før det gives. Din læge eller sygeplejerske vil give dig noget medicin før

din behandling for at mindske allergiske reaktioner, og du kan også få medicin til at hjælpe med at

kontrollere eventuel feber.

Dosis

Den dosis, du får, er baseret på din kropsvægt. Det anbefalede doseringsregime for voskne og børn er

2 mg/kg kropsvægt, som givet én gang ugentligt gennem et drop i en vene (intravenøs infusion). Hver

infusion gives i løbet af ca. 4 timer. Behandling med Vimizim kan startes ved så ung en alder som

muligt og er beregnet til langvarig brug.

Er du i tvivl om brugen af denne medicin, så spørg lægen eller sygeplejersken.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger sås hovedsageligt, mens patienterne fik medicinen eller kort tid efter

(”infusionsreaktioner”). De mest alvorlige bivirkninger var svære allergiske reaktioner (ikke-

almindelig - kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) og lette til moderate opkastninger (meget

almindelig - kan påvirke mere end 1 ud af 10 personer). Symptomer på allergisk reaktion omfatter

udslæt, kløe eller nældefeber på huden (almindeligt forekommende – kan påvirke op til 1 ud af

10 personer).

Hvis du oplever besvær med at synke eller tale, alvorlig stakåndethed eller pibende

åndedræt, hævelse af ansigt eller læber, svimmehed eller svag puls: Dette kan være symptomer

på en alvorlig allergisk reaktion, og du skal straks

fortælle det til din læge

. Alt efter hvor alvorlig

bivirkningen er, kan lægen give infusionen langsommere eller midlertidigt afbryde infusionen og/eller

give dig ekstra medicin for at mindske virkningen af en svær allergisk reaktion (f.eks. antihistaminer

og/eller kortikosteroider) eller for at reducere feberen (antipyretika).

Meget almindelige bivirkninger omfatter symptomer på infusionsreaktioner som f.eks. hovedpine,

kvalme, feber, kuldegysninger og mavepine. Andre meget almindelige bivirkninger er diarré, smerter i

mund og hals, svimmelhed og åndedrætsbesvær.

Almindeligt observerede bivirkninger var muskelsmerter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken og hætteglasset efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Uåbnede hætteglas:

Opbevares i køleskab (2

C – 8

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Brug ikke Vimizim, hvis opløsningen er misfarvet eller den indeholder synlige partikler.

Efter fortynding:

Når produktet er fortyndet, skal det anvendes straks. Hvis det ikke anvendes med det samme, er i-

brug-opbevaringstider og forhold brugerens ansvar og bør normalt ikke være længere end 24 timer ved

C – 8

C efterfulgt af op til 24 timer ved 23

C – 27

C under administration.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vimizim indeholder

Aktivt stof/aktive stoffer: elosulfase alfa. Hver ml koncentreret Vimizim indeholder 1 mg

elosulfase alfa. Hvert hætteglas på 5 ml indeholder 5 mg elosulfase alfa.

Øvrige indholdsstoffer: natriumacetattrihydrat, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat,

argininhydrochlorid, sorbitol, polysorbat 20 og vand til injektioner (se punkt 2 under ”Dette

lægemiddel indeholder natrium og sorbitol (E420)”).

Udseende og pakningsstørrelser

Vimizim leveres som et koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat). Det klare til let

opaliserende og farveløse til svagt gule koncentrat skal være frit for synlige partikler.

Pakningsstørrelser: 1 hætteglas på 5 ml

Indehaver af markedsføringstilladelsen

BioMarin International Limited

Shanbally, Rinagskiddy

County Cork, P43 R298

Irland

Fremstiller

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

Irland

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Vimizim bør ikke blandes med andre lægemidler i samme infusion end dem, der er nævnt nedenfor.

Hvert hætteglas med Vimizim er kun beregnet til engangsbrug. Koncentrat til infusionsvæske,

opløsning skal fortyndes med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvæske, opløsning ved brug af

aseptisk teknik. Fortyndet Vimizimopløsning skal administreres til patienterne med et infusionssæt. Et

infusionssæt udstyret med et in-line filter på 0,2 µm kan anvendes.

Alle ubrugte produkter eller affald skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

Forberedelse af Vimiziminfusion (brug aseptisk teknik)

Antal hætteglas, der skal fortyndes baseret på den enkelte patients vægt, skal bestemmes og tages

ud af køleskabet i forvejen for at gøre det muligt for dem at nå 23

C til 27

C. Hætteglas må ikke

opvarmes eller sættes i mikrobølgeovn. Det anbefalede doseringsregime er 2 mg/kg kropsvægt,

som administreres én gang ugentligt gennem et drop i en vene (ved intravenøs infusion). Hver

infusion tager ca. 4 timer.

Patientens vægt (kg) ganget med 2 (mg/kg) = patientdosis (mg)

Patientens dosis (mg) divideret med 1 (mg/ml koncentrat Vimizim) = samlet antal ml af

Vimizim

Samlet mængde (ml) Vimizim divideret med 5 ml pr. hætteglas = samlet antal hætteglas

Det beregnede samlede antal hætteglas rundes op til næste hele hætteglas.

En infusionspose, som er velegnet til intravenøs administration, og som indeholder natriumchlorid

9 mg/ml (0,9 %) infusionsvæske, opløsning, fremskaffes. Det samlede infusionsvolumen

bestemmes af patientens kropsvægt.

Patienter, der vejer mindre end 25 kg, skal have et samlet volumen på 100 ml.

Patienter, der vejer mere end 25 kg, skal have et samlet volumen på 250 ml.

Før fortynding skal hvert hætteglas efterses for partikler og misfarvning. Den klare til let

opaliserende og farveløse til svagt gule opløsning skal være fri for synlige partikler. Hætteglas må

ikke rystes.

En mængde natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvæske, opløsning trækkes ud og kasseres fra

en 100 ml eller 250 ml infusionspose svarende til den samlede mængde Vimizim, der skal tilføjes.

Den beregnede mængde Vimizim fra det passende antal hætteglas trækkes langsomt ud med

forsigtighed for at undgå overdreven omrystning.

Mængden af Vimizim skal langsomt tilføjes til natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvæske,

opløsning.

Når lægemidlet fortyndes med 100 ml 9 mg/ml (0,9 %) natriumchlorid infusionsvæske,

opløsning:

Den indledende hastighed vil være 3 ml/t. Infusionshastigheden vil blive øget hvert 15.

minut på følgende måde: Øg først hastigheden til 6 ml/t, øg derefter hastigheden hvert 15. minut i trin

på 6 ml/t, indtil der opnås en maksimal hastighed på 36 ml/t.

Når lægemidlet fortyndes med 250 ml 9 mg/ml (0,9 %) natriumchlorid infusionsvæske,

opløsning

: Den indledende hastighed vil være 6 ml/t. Infusionshastigheden vil blive øget hvert 15.

minut, som følger: Øg først hastigheden til 12 ml/t, øg derefter hastigheden hvert 15. minut i trin på 12

ml/t, indtil der opnås en maksimal hastighed på 72 ml/t.

Patient

ens

vægt

(kg)

Samlet

infusionsvolu

men (ml)

Trin 1

Indledende

infusionshasti

ghed 0-15

minutter

(ml/t)

Trin 2

15-30

minutt

er

(ml/t)

Trin 3

30-45

minutt

er

(ml/t)

Trin 4

45-60

minutt

er

(ml/t)

Trin 5

60-75

minutt

er

(ml/t)

Trin 6

75-90

minutt

er

(ml/t)

Trin 7

90+

minutt

er

(ml/t)

< 25

≥ 25

Infusionshastigheden kan forøges alt efter, hvordan det tåles af patienten.

Den fortyndede opløsning skal blandes forsigtigt før infusion.

Den fortyndede opløsning skal inspiceres visuelt for partikler før brug. Opløsningen må ikke

bruges, hvis den er misfarvet, eller hvis der er partikler i opløsningen

Den fortyndede opløsning skal anvendes straks. Hvis den ikke anvendes med det samme, er i-

brug-opbevaringstider og forhold brugerens ansvar og bør normalt ikke være længere end 24 timer

ved 2

C – 8

C efterfulgt af op til 24 timer ved 23

C – 27

C under administration.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Vimizim 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml opløsning indeholder 1 mg elosulfase alfa*. Hvert hætteglas med 5 ml indeholder 5 mg

elosulfase alfa.

* Elosulfase alfa er en rekombinant form for human N-acetylgalaktosamin-6-sulfatase (rhGALNS) og

er fremstillet ved dyrkning af ovarieceller fra kinesiske hamstre ved hjælp af rekombinant DNA-

teknologi.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert 5 ml hætteglas indeholder 8 mg natrium og 100 mg sorbitol (E420).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

En klar til let opaliserende og farveløs til svagt gul opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Vimizim er indiceret til behandling af mukopolysakkaridose, type IVA (Morquio A syndrom, MPS

IVA) hos patienter i alle aldre.

4.2

Dosering og administration

Behandling skal superviseres af en læge med erfaring i behandling af patienter med MPS IVA eller

andre arvelige stofskiftesygdomme. Vimizim skal administreres af en behørigt uddannet

sundhedsfaglig person, som kan håndtere kliniske nødsituationer. Administration i hjemmet under

tilsyn af en behørigt uddannet sundhedsfaglig person kan overvejes for patienter, der tolererer

infusionerne godt.

Dosering

Den anbefalede dosis elosulfase alfa er 2 mg/kg legemsvægt, som administreres én gang ugentligt.

Den samlede infusionsvolumen skal leveres over ca. 4 timer (se tabel 1).

På grund af risikoen for overfølsomhedsreaktioner med elosulfase alfa bør patienterne medicineres

med antihistaminer med eller uden antipyretika 30 til 60 minutter før, infusionen påbegyndes (se pkt.

4.4).

Særlige populationer

Ældre patienter (≥ 65 år)

Sikkerhed og virkning af Vimizim hos patienter, der er ældre end 65 år, er ikke klarlagt, og intet

alternativt behandlingsregime kan anbefales til disse patienter. Det vides ikke, om ældre patienter

reagerer anderledes end yngre patienter.

Pædiatrisk population

Doseringen til den pædiatriske population er den samme som til voksne. De foreliggende data er

beskrevet i pkt. 4.8 og pkt. 5.1.

Administration

Kun til intravenøs infusion.

Patienter, der vejer mindre end 25 kg, skal modtage et samlet volumen på 100 ml. Når lægemidlet

fortyndes i 100 ml, bør den indledende infusionshastighed være 3 ml/time. Infusionshastigheden kan -

alt efter hvordan det tåles - øges hver 15 minutter på følgende måde: øg først hastigheden til 6 ml/time,

øg derefter hastigheden hver 15. minut i trin på 6 ml/time, indtil der opnås en maksimal hastighed på

36 ml/time.

Patienter, der vejer 25 kg eller derover, skal modtage et samlet volumen på 250 ml. Når lægemidlet

fortyndes i 250 ml, bør den indledende infusionshastighed være 6 ml/time. Infusionshastigheden kan -

alt efter hvordan det tåles - øges hver 15. minut, som følger: øg først hastigheden til 12 ml/time, øg

derefter hastigheden hver 15. minut i trin på 12 ml/time, indtil der nås en maksimal hastighed på 72

ml/time.

Tabel 1: Anbefalede infusionsvolumener og hastigheder

*

Patient

ens

vægt

(kg)

Samlet

infusionsvolu

men (ml)

Trin 1

Indledende

infusionshasti

ghed 0-15

minutter

(ml/t)

Trin 2

15-30

minutt

er

(ml/t)

Trin 3

30-45

minutt

er

(ml/t)

Trin 4

45-60

minutt

er

(ml/t)

Trin 5

60-75

minutt

er

(ml/t)

Trin 6

75-90

minutt

er

(ml/t)

Trin 7

90+

minutt

er

(ml/t)

< 25

≥ 25

infusionshastigheden kan øges alt efter, hvordan det tåles af patienten.

For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Livstruende overfølsomhedsreaktioner (anafylaktisk reaktion) over for det aktive stof eller over for et

eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Anafylaksi og svære allergiske reaktioner

Anafylaksi og svære allergiske reaktioner er blevet rapporteret i kliniske studier. Derfor skal passende

lægehjælp være let tilgængelig, når elosulfase alfa administreres. Hvis sådanne reaktioner

forekommer, skal infusionen straks stoppes, og der skal indledes passende medicinsk behandling. De

nuværende medicinske standarder for akutbehandling skal følges. For patienter, der har oplevet

allergiske reaktioner under infusion, skal der udvises forsigtighed ved re-administration.

Infusionsreaktioner

Infusionsreaktioner var de hyppigst observerede bivirkninger i kliniske studier. Infusionsreaktioner

kan omfatte allergiske reaktioner

.

Patienter bør modtage antihistaminer med eller uden antipyretika

forud for infusion (se pkt. 4.2 ). Håndtering af infusionsreaktioner bør være baseret på sværhedsgraden

af reaktionen og omfatte opbremsning eller midlertidig afbrydelse af infusionen og/eller

administration af yderligere antihistaminer, antipyretika og/eller kortikosteroider. Hvis der

forekommer svære infusionsreaktioner, skal infusionen straks standses, og passende behandling

indledes. Re-administration efter en svær reaktion bør foretages med forsigtighed og under nøje

overvågning af den behandlende læge.

Kompression af medulla spinalis cervicalis

I kliniske studier blev SCC (spinal/cervical cord compression) observeret både hos patienter, der fik

Vimizim og hos patienter, der fik placebo. Patienterne bør overvåges for tegn og symptomer på SCC

(herunder rygsmerter, lammelse af lemmer under kompressionsniveauet, urin og fækal inkontinens) og

gives relevant klinisk pleje.

Natriumbegrænset diæt

Dette lægemiddel indeholder 8 mg natrium pr. hætteglas svarende til 0,4 % af WHO's anbefalede

maksimale daglige indtag på 2 g natrium for en voksen og administreres i en 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchloridinfusionsvæske (se pkt. 6.6).

Sorbitol (E420)

Dette lægemiddel indeholder 100 mg sorbitol pr. hætteglas, hvilket svarer til 40 mg/kg. Må ikke

anvendes til patienter med hereditær fructoseintolerans (HFI), medmindre det er strengt nødvendigt.

Babyer og småbørn (under 2 år) kan have hereditær fructoseintolerans (HFI) uden at være

diagnosticeret for det. Lægemidler indeholdende sorbitol/fructose givet intravenøst kan være

livstruende. Fordelen ved behandlingen for barnet sammenholdt med de forbundne risici skal vurderes

fuldt ud inden behandlingen.

Detaljeret anamnese med henblik på symptomer på HFI skal foretages for hver patient, før lægemidlet

administreres.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af Vimizim til gravide kvinder.

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår graviditet

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Disse forsøg er imidlertid af begrænset relevans. Som en

forebyggende foranstaltning bør brug af Vimizim under graviditet undgås, medmindre det er klart

nødvendigt.

Amning

De foreliggende reproduktionsdata hos dyr har vist udskillelse af elosulfase alfa i mælk. Det vides

ikke, hvorvidt elosulfase alfa udskilles i human mælk, men systemisk eksponering via modermælk

forventes ikke. På grund af manglende humane data bør Vimizim kun gives til ammende kvinder, hvis

den potentielle fordel anses for at opveje den mulige risiko for spædbarnet.

Fertilitet

Der er ikke observeret nogen forringelse af fertiliteten i ikke-kliniske studier (se pkt. 5.3) med

elosulfase alfa.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Vimizim påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Svimmelhed er

blevet rapporteret i løbet af infusion med Vimizim. Hvis svimmelhed forekommer efter infusionen,

kan evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner være påvirket.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Vurderingen af bivirkninger er baseret på eksponering af 176 patienter med MPS IVA i alderen 5 til

57 år for 2 mg/kg elosulfase alfa en gang om ugen (n= 58), 2 mg/kg elosulfase alfa en gang hver anden

uge (n= 59) eller placebo (n= 59) i et randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret studie.

Størstedelen af bivirkningerne ved kliniske studier var infusionsreaktioner, som er defineret som

reaktioner, der opstår mellem begyndelsen af infusion og slutningen af dagen efter infusionen. Svære

infusionsreaktioner blev observeret i kliniske studier og omfattede anafylaksi, overfølsomhed og

opkastning. De mest almindelige symptomer på infusionsreaktioner (forekommer hos ≥ 10 % af

patienterne behandlet med Vimizim og ≥ 5 % mere i forhold til placebo) var hovedpine, kvalme,

opkastning, pyreksi, kuldegysninger og mavesmerter. Infusionsreaktionerne var generelt milde eller

moderate, og hyppigheden var højere i de første 12 uger af behandlingen, og der var en tendens til, at

de forekom mindre hyppigt med tiden.

Tabuleret liste over bivirkninger

Dataene i tabel 2 nedenfor beskriver bivirkninger fra kliniske studier hos patienter behandlet med

Vimizim.

Hyppigheden er defineret som: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke

almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000 ), meget sjælden (< 1/10.000) og

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver hyppighedsgruppering

anføres bivirkningerne efter faldende sværhedsgrad

.

Tabel 2: Bivirkninger hos patienter behandlet med Vimizim

MedDRA

systemorganklasse

MedDRA

foretrukken term

Hyppighed

Immunsystemet

Anafylaksi

Ikke almindelig

Overfølsomhed

Almindelig

Nervesystemet

Hovedpine

Meget almindelig

Svimmelhed

Meget almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Meget almindelig

Mave-tarm-kanalen

Diarré, opkastning, smerter i svælget,

smerte i øvre abdomen, mavesmerter,

kvalme

Meget almindelig

Knogler, led, muskler og bindevæv

Myalgi

Almindelig

Kuldegysninger

Meget almindelig

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Pyreksi

Meget almindelig

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Immunogenicitet

Alle patienter udviklede antistoffer mod elosulfase alfa i kliniske studier. Cirka 80 % af patienterne

udviklede neutraliserende antistoffer, som var i stand til at hindre elosulfase alfa i at binde sig til den

kation-uafhængige mannose-6-phosphat-receptor. Vedvarende forbedringer af effektmål og

reduktioner i urin-keratansulfat (KS) over tid blev observeret over flere studier, trods tilstedeværelsen

af anti elosulfase alfa-antistoffer. Der blev ikke fundet nogen korrelationer mellem højere antistoftitere

eller neutraliserende antistof-positivitet og reduktioner i effektmål eller forekomst af anafylakse eller

andre overfølsomhedsreaktioner. IgE-antistoffer mod elosulfase alfa blev registreret hos ≤ 10 % af de

behandlede patienter og har ikke konsekvent været forbundet med anafylakse eller andre

overfølsomhedsreaktioner og/eller tilbagetrækning fra behandling.

Pædiatrisk population

Hos patienter i alderen < 5 år stemte den samlede sikkerhedsprofil for Vimizim 2 mg/kg/uge overens

med sikkerhedsprofilen for Vimizim hos ældre børn.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

I kliniske studier blev doser med elosulfase alfa på op til 4 mg/kg per uge undersøgt, og der blev ikke

identificeret nogen specifikke tegn eller symptomer efter de høje doser. Der blev ikke observeret

nogen forskelle i sikkerhedsprofilen. Se pkt. 4.4 og 4.8 for håndtering af utilsigtede reaktioner.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Pharmakoterapeutisk klassifikation: Andre mave-tarm-kanal og fordøjelsesprodukter, enzymer. ATC-

kode: A16AB12.

Virkningsmekanisme

Mukopolysakkaridoser består af en gruppe af lysosomale ophobningssygdomme forårsaget af mangel

på specifikke lysosomale enzymer, der er nødvendige for katabolisme af glykosaminoglykaner

(GAG). MPS IVA er karakteriseret ved fravær eller markant reduktion i

N

-acetylgalaktosamin-6-

sulfatase-aktivitet. Mangel på sulfatase-aktivitet resulterer i ophobning af GAG-substrater, KS og

kondroitin-6-sulfat (C6S), i det lysosomale rum i cellerne i hele kroppen. Ophobningen fører til

udbredt celle-, vævs- og organdysfunktion. Elosulfase alfa er beregnet til at tilvejebringe den eksogene

enzym N-acetylgalaktosamin-6-sulfatase, som vil blive optaget i lysosomerne og øge katabolismen af

GAG’er, KS og C6S. Enzymoptag af celler i lysosomer formidles af kation-uafhængige mannose-6-

phosphat-receptorer, hvilket fører til genoprettet GALNS-aktivitet og clearance af KS og C6S.

Klinisk virkning og sikkerhed

Kliniske studier, som er udført med Vimizim, vurderede virkningen af behandling på de systemiske

manifestationer af MPS IVA inden for forskellige områder, herunder udholdenhed, respiratorisk

funktion, væksthastighed og mobilitet samt KS i urinen.

I alt 235 patienter med MPS IVA blev rekrutteret og eksponeret for Vimizim i seks kliniske studier.

Sikkerheden og effekten af Vimizim blev vurderet i et randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-

kontrolleret, klinisk studie i fase 3 med 176 patienter med MPS IVA i alderen fra 5 til 57 år. De fleste

patienter havde kort statur, nedsat udholdenhed og muskuloskeletale symptomer. Patienter, der kunne

gå mere end 30 meter (m) men mindre end 325 m i en 6-minutters gangtest (MWT) ved baseline, blev

indskrevet i studiet.

Patienterne fik elosulfase alfa 2 mg/kg hver uge (n= 58) eller 2 mg/kg hver anden uge (n= 59) eller

placebo (n= 59) i i alt 24 uger. Alle patienter blev behandlet med antihistaminer før hver infusion. Det

primære endepunkt var ændringen fra baseline i 6 MWT-afstanden sammenlignet med placebo i uge

24. De sekundære endepunkter var ændringen fra baseline i 3-minutters trappetesten (MSCT) og

niveauerne af KS i urinen i uge 24. I alt 173 patienter blev efterfølgende indskrevet i et udvidet studie,

hvor patienterne fik 2 mg/kg elosulfase alfa hver uge eller 2 mg/kg hver anden uge, og dernæst blev

alle ændret til 2 mg/kg hver uge, efter at resultaterne fra uge 24 var til rådighed.

De primære og sekundære endepunkter blev evalueret i uge 24 (se tabel 3). Den modellerede

behandlingseffekt i tilbagelagt afstand på 6 minutter sammenlignet med placebo var 22,5 m (CI

, 4,0

40,9; P= 0,0174) for regimet med 2 mg/kg per uge. Den modellerede behandlingseffekt på trappetrin

besteget pr. minut sammenlignet med placebo var 1,1 trapper/minut (CI

, -2,1 og 4,4; P= 0,4935) for

regimet med 2 mg/kg per uge. Den modellerede behandlingseffekt for den procentvise ændring i KS i

urinen sammenlignet med placebo var -40,7 % (CI

, -49,0, -32,4; P<0,0001) for regimet med 2 mg/kg

per uge. Forskellen var størst mellem placebogruppen og den ugentlige behandlingsgruppe for alle

endepunkter. Resultaterne fra regimet med hver anden uge med tilbagelagt afstand på 6 minutter eller

med trappetrin besteget pr. minut var sammenlignelig med placebo.

Tabel 3: Resultater fra placebo-kontrolleret klinisk

studie

med 2 mg/kg pr. uge

Vimizim

Placebo

Vimizim vs.

placebo

Baseline

Uge 24

Ændring

Baseline

Uge 24

Ændring

Forskel i

ændringer

6-minutters gangtest (m)

Middel

± SD

203,9

±76,32

243,3

±83,53

36,5

±58,49

211,9

±69,88

225,4

±83,22

13,5

±50,63

Model-baseret middel

(95 % CI)

p-værdi

22,5

, 4,0,

40,9)

(p = 0,0174)

3-minutters trappetest (trin/minut)

Middel

± SD

29,6

±16,44

34,9

± 18,39

± 8,06

30,0

± 14,05

33,6

± 18,36

± 8,51

Model-baseret middel

(95 % CI)

p-værdi

, -2,1 og

4,4 )

(p = 0,4935)

* En patient i Vimizimgruppen droppede ud efter 1 infusion

Model-baseret middel af Vimizim versus placebo, justeret for baseline

I yderligere udvidede studier viste det sig, at patienter, der fik elosulfase alfa 2 mg/kg hver uge,

opretholdt den indledende forbedring i udholdenhed og vedvarende reduktion af KS i urinen i op til

156 uger.

Pædiatrisk population

Det er vigtigt at starte behandlingen så tidligt som muligt.

Hovedparten af de patienter, der fik Vimizim i løbet af de kliniske studier, var børn og unge i

aldersgruppen 5 til 17 år. I et ikke-blindet studie fik 15 pædiatriske patienter med MPS IVA i alderen

under 5 år (9 måneder til < 5 år) 2 mg/kg Vimizim 2 mén gang ugentlig i 52 uger. Patienterne fortsatte

et langtids observationsstudie i mindst endnu 52 uger i op til i alt 104 uger. Sikkerheden og de

farmakodynamiske resultater hos disse patienter stemmer overens med de resultater, der er observeret i

de første 52 uger (se pkt. 4.8). Baselines gennemsnitlige, (±SD) normaliserede ståhøjdes z-score var

-1,6 (±1,61). Efter de første 52 ugers behandling var den normaliserede ståhøjdes z-score -1,9 (±1,62).

I uge 104 var den gennemsnitlige (±SD) normaliserede ståhøjdes z-score -3,1 (±1,13).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Vimizim i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population med MPS IVA. Se pkt. 4.2

for oplysninger om pædiatrisk anvendelse.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

De farmakokinetiske parametre for elosulfase alfa blev evalueret hos 23 patienter med MPS IVA, der

modtog ugentlige, intravenøse infusioner med 2 mg/kg elosulfase alfa over ca. 4 timer i 22 uger, og

parametrene i uge 0 og uge 22 blev sammenlignet. I uge 22 steg middel-AUC

og -C

henholdsvis 181 % og 192 % i forhold til uge 0.

Tabel 4: Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetiske

parametre

Uge 0

Middel (SD)

Uge 22

Middel (SD)

, minut µg/ml

238 (100)

577 (416)

, µg/ml

1,49 (0,534)

4,04 (3,24)

CL, ml/minut/kg

10,0 (3,73)

7,08 (13,0)

, minut

7,52 (5,48)

35,9 (21,5)

, minut

172 (75,3)

202 (90,8)

, areal under plasmakoncentrationstids-kurven fra tid nul til tiden for den sidste målbare koncentration;

, højest observerede plasmakoncentration;

CL, total clearance af elosulfase alfa efter intravenøs indgivelse;

, halveringstid for eliminering;

tid fra nul til maksimal plasmakoncentration

Biotransformation

Elosulfase alfa er et protein og forventes at blive metabolisk nedbrudt via peptidhydrolyse. Som følge

heraf forventes nedsat leverfunktion ikke at påvirke farmakokinetikken for elosulfase alfa.

Elimination

Renal elimination af elosulfase alfa betragtes som en mindre transportvej for clearance. Den

gennemsnitlige halveringstid (t

) steg fra 7,52 minutter i uge 0 til 35,9 minutter i uge 22. Mandlige

og kvindelige patienter havde sammenlignelig elosulfase alfa clearance, og clearance bevægede sig

ikke i forhold til alder eller vægt i uge 22. Virkningen af antistoffer på elosulfase alfas farmakokinetik

blev vurderet. Der var ingen synlig sammenhæng mellem den totale antistoftiter og elosulfase

clearance. Men patienter med positive, neutraliserende antistofreaktioner havde reducerede, samlet

clearance (CL)-værdier og forlænget t

. På trods af ændringen af den farmakokinetiske profil

påvirkede forekomsten af neutraliserende antistoffer ikke farmakodynamik, effekt eller sikkerhed for

de patienter, der blev behandlet med elosulfase alfa. Der var ingen tydelig ophobning af elosulfase alfa

i plasma efter den ugentlige dosering.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, der evaluerer centralnervesystemet, luftvejs- og hjerte-kar-systemerne,

toksicitet efter en enkelt dosis og efter gentagne doser hos rotter og aber eller reproduktions- og

udviklingstoksicitet hos rotter eller kaniner. Evaluering af den peri- og postnatale udvikling hos rotter

er hæmmet på grund af efterfølgende administration af DPH, og er derfor af begrænset relevans.

Langsigtede dyrestudier for at vurdere kræftfremkaldende potentiale eller studier for at evaluere

mutagent potentiale er ikke blevet udført med elosulfase alfa. Reproduktionsforsøg er udført på rotter

med doser på op til 10 gange den humane dosis og har ikke afsløret nogen evidens for forringet

fertilitet eller forplantningsevne.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumacetattrihydrat

Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat

Argininhydrochlorid

Sorbitol (E420)

Polysorbat 20

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

3 år

Efter fortynding

Kemisk og fysisk stabilitet i brug er blevet påvist i op til 24 timer ved 2

C – 8

C efterfulgt af 24

timer ved 23

C – 27

Ud fra et mikrobiologisk sikkerhedssynspunkt skal den fortyndede opløsning anvendes straks. Hvis

den ikke anvendes med det samme, er i-brug-opbevaringstider og forhold brugerens ansvar og bør

normalt ikke være længere end 24 timer ved 2

C – 8

C efterfulgt af op til 24 timer ved 23

C – 27

under administration.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

For opbevaringsforhold efter fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Klart hætteglas (type I) med butylgummiprop og flip-off krympepakning (aluminium) med en

plastikhætte.

Pakningsstørrelser: 1 hætteglas.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Hvert hætteglas med Vimizim er kun beregnet til engangsbrug. Vimizim skal fortyndes med

natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvæske, opløsning ved brug af aseptisk teknik. Den

fortyndede opløsning administreres til patienterne med et infusionssæt. Et infusionssæt, der er udstyret

med et 0,2 μm in-line-filter, kan anvendes.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Forberedelse af Vimiziminfusion

Aseptisk teknik skal anvendes.

Vimizim skal fortyndes før administration.

Antal hætteglas, der skal fortyndes, er baseret på den enkelte patients vægt. Den anbefalede dosis er 2

mg/kg.

Antallet af hætteglas, der skal fortyndes, baseret på den enkelte patients vægt og den anbefalede

dosis på 2 mg/kg bestemmes ved hjælp af følgende beregning:

Patientens vægt (kg) ganget med 2 (mg/kg) = patientdosis (mg)

Patientens dosis (mg) divideret med 1 (mg/ml koncentrat Vimizim) = samlet antal ml af

Vimizim

Samlet mængde (ml) Vimizim divideret med 5 ml pr. hætteglas = samlet antal hætteglas

Det beregnede samlede antal hætteglas rundes op til næste hele hætteglas. Det nødvendige antal

hætteglas tages ud af køleskabet. Hætteglas må ikke opvarmes eller sættes i mikrobølgeovn.

Hætteglas må ikke rystes.

En infusionspose, som er velegnet til intravenøs administration, og som indeholder en

natriumchloridinfusionsvæske på 9 mg/ml (0,9 %), fremskaffes. Det samlede infusionsvolumen

bestemmes af patientens kropsvægt.

Patienter, der vejer mindre end 25 kg, skal have et samlet volumen på 100 ml.

Patienter, der vejer mere end 25 kg, skal have et samlet volumen på 250 ml.

Inden Vimizim trækkes op af hætteglasset, skal hvert hætteglas inspiceres visuelt for partikler

og misfarvning. Da dette er en proteinopløsning, kan der forekomme en let flokkulering (tynde

gennemsigtige fibre). Vimizimopløsningen skal være klar til let opaliserende og farveløs til

svagt gul. Opløsningen må ikke bruges, hvis den er misfarvet, eller hvis der er partikler i

opløsningen.

En mængde 9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridinfusionsvæske skal trækkes ud og kasseres fra

infusionsposen, svarende til den mængde Vimizimkoncentrat, der skal tilføjes.

Den beregnede mængde Vimizim fra det passende antal hætteglas trækkes langsomt ud med

forsigtighed for at undgå overdreven omrystning.

Vimizim tilføjes langsomt til infusionsposen med forsigtighed for at undgå omrystning.

Infusionsposen roteres forsigtigt for at sikre en korrekt fordeling af Vimizim. Opløsningen må

ikke rystes.

Den fortyndede opløsning administreres til patienterne med et infusionssæt. Et infusionssæt

udstyret med et in-line filter på 0,2 µm kan anvendes.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/914/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 28. april 2014

Dato for seneste fornyelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

MM/ÅÅÅÅ

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/109796/2014

EMEA/H/C/002779

EPAR - sammendrag for offentligheden

Vimizim

elosulfase alfa

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Vimizim. Det

forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk vejledning

i, hvordan Vimizim bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Vimizim, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Vimizim, og hvad anvendes det til?

Vimizim er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof elosulfase alfa. Det bruges til behandling af

sygdommen mukopolysakkaridose type IVA (kaldes også Morquio A-syndrom), som skyldes mangel på

enzymet N-acetylgalactosamin-6-sulfatase. Dette enzym er nødvendigt for at nedbryde stoffer af typen

glycosaminoglycaner (GAG). Hvis det mangler eller kun findes i meget små mængder, bliver GAG ikke

nedbrudt, men ophobes i knogler og organer. Tegn på sygdommen er især korte knogler, nedsat

bevægelighed og vejrtrækning, sløret syn og høretab.

Da antallet af patienter med mukopolysakkaridose type IVA er lavt, bliver sygdommen anset for at

være “sjælden”, og Vimizim blev udpeget som “lægemiddel til sjældne sygdomme” den 24. juli 2009.

Hvordan anvendes Vimizim?

Behandlingen med Vimizim skal ske under opsyn af en læge, der har erfaring med

mukopolysakkaridose type IVA eller tilsvarende sygdomme. Lægemidlet fås kun på recept og skal

gives af en fagligt kvalificeret sundhedsperson.

Vimizim leveres som et koncentrat, der opløses og derefter indgives med drop (ved infusion) i en vene.

Den anbefalede dosis er 2 mg pr. kg legemsvægt én gang ugentligt. Infusionen skal vare omkring fire

timer. Før Vimizim indgives, skal der gives et lægemiddel, der forebygger allergisk reaktion på Vimizim.

Der kan også gives et lægemiddel til at forebygge feber.

Vimizim

EMA/109796/2014

Side 2/3

Hvordan virker Vimizim?

Vimizim er enzymerstatningsbehandling. Ved behandlingen får patienten tilført det manglende enzym.

Det aktive stof i Vimizim, elosulfase alfa, er en kopi af det naturlige menneskelige enzym

N-acetylgalactosamin-6-sulfatase. Erstatningsenzymet nedbryder GAG og forhindrer, at de ophobes i

cellerne. Det giver bedring i sygdomssymptomerne.

Elosulfase alfa fremstilles ved “rekombinant DNA-teknologi”. Det produceres af celler, der har fået

indsat et gen (DNA), som gør dem i stand til at producere enzymet.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Vimizim?

Vimizim blev undersøgt i én hovedundersøgelse, der omfattede 176 patienter med

mukopolysakkaridose type IVA. I undersøgelsen blev Vimizim sammenlignet med placebo (virkningsløs

behandling). Virkningen blev hovedsagelig bedømt på ændringen i den distance, patienten kunne gå på

seks minutter efter 6 måneders behandling.

Før behandlingen kunne patienterne i gennemsnit gå lidt over 200 meter på seks minutter. Efter seks

måneders behandling kunne de patienter, der havde fået den anbefalede dosis af Vimizim, gå

gennemsnitligt 37 m længere på seks minutter, mens de, der fik placebo, kunne gå 14 m længere.

Undersøgelsen tyder desuden på, at lægemidlet kan forbedre patienternes vejrtrækning og evne til at

gå op ad trapper samt deres vækst.

Hvilke risici er der forbundet med Vimizim?

De almindeligste bivirkninger med Vimizim (som kan optræde hos mere end 1 af hver 10 behandlede)

er reaktioner på infusionen. De består i hovedpine, kvalme, opkastning, kulderystelser og

mavesmerter. Normalt er disse bivirkninger lette eller moderate, og de optræder oftere i de første 12

uger af behandlingen. En alvorlig, men ikke almindelig reaktion på infusionen er svær allergisk reaktion

(anafylaksi). Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger med Vimizim fremgår af

indlægssedlen.

Vimizim må ikke anvendes hos patienter, der har haft en livstruende allergisk reaktion på elosulfase

alfa eller på andre af indholdsstofferne.

Hvorfor er Vimizim blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) afgjorde, at fordelene ved Vimizim overstiger

risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. CHMP konkluderede, at det var påvist, at

Vimizim var effektivt til at forbedre den afstand, patienterne kunne gå på seks minutter efter 6

måneders behandling. Der var også andre gavnlige virkninger, bl.a. kunne de bedre klare dagligdags

aktiviteter. Udvalget fandt desuden, at sikkerhedsprofilen af Vimizim ser ud til at kunne håndteres.

Alvorlige bivirkninger er ualmindelige, men der må indsamles yderligere langsigtede sikkerhedsdata.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Vimizim?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Vimizim anvendes så risikofrit som muligt. I

produktresuméet og indlægssedlen for Vimizim er der sikkerhedsoplysninger baseret på denne plan,

bl.a. passende forholdsregler for sundhedspersonale og patienter.

Desuden skal den virksomhed, der fremstiller Vimizim, udlevere oplysningsmateriale til de læger, som

kan tænkes at ville ordinere lægemidlet. Materialet skal informere om, hvordan lægemidlet anvendes,

Vimizim

EMA/109796/2014

Side 3/3

og risikoen for alvorlige allergiske reaktioner. Virksomheden skal derudover oprette et register til

vurdering af de langsigtede fordele og risici ved Vimizim.

Yderligere information findes i resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Vimizim

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union

for Vimizim den 28. april 2014.

Den fuldstændige EPAR og en sammenfatning af risikohåndteringsplanen for Vimizim findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Vimizim, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Vimizim findes på

EMA's websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Dette sammendrag blev senest ajourført i 04-2014.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information