Vibativ

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-05-2018

Aktiv bestanddel:
telavancin
Tilgængelig fra:
Theravance Biopharma Ireland Umited
ATC-kode:
J01XA03
INN (International Name):
telavancin
Terapeutisk gruppe:
Antibakterielle midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
Lungebetændelse, Bakterielle, På Tværs Af Infektion
Terapeutiske indikationer:
Vibativ er indiceret til behandling af voksne med nosokomiel pneumoni herunder respirator-associeret pneumoni, kendt eller mistænkt for at være forårsaget af methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Vibativ bør kun anvendes i situationer, hvor det er kendt eller mistanke om, at andre alternativer ikke er egnet. Det bør overvejes at officielle vejledning om hensigtsmæssig brug af antibakterielle midler..
Produkt oversigt:
Revision: 10
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001240
Autorisation dato:
2011-09-02
EMEA kode:
EMEA/H/C/001240

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

16-05-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

16-05-2018

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

VIBATIV 250 mg pulver til koncentrat til infusionvæske, opløsning

VIBATIV 750 mg pulver til koncentrat til infusionvæske, opløsning

telavancin

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge VIBATIV

Sådan skal du bruge VIBATIV

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstyrrelser og yderligereoplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

VIBATIV indeholder det aktive stof telavancin, som er et antibiotikum, der tilhører

glycopeptidgruppen. VIBATIV bruges til behandling af voksne patienter med lungeinfektioner, der er

udviklet på hospitalet, inklusiv patienter tilkoblet respirator, hvis det er påvist eller formodes, at disse

infektioner skyldes bakterier kaldt meticillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA).

Det anvendes kun når bakterier, der forårsager disse infektioner, kan dræbes af telavancin. VIBATIV

anvendes kun, når andre antibiotika ikke er egnet.

Hvis du også har andre bakterier, der forårsager din infektion, vil din læge muligvis også ordinere

andre antibiotika sammen med VIBATIV.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge VIBATIV

Brug ikke VIBATIV

hvis du er overfølsom (allergisk) over for telavancin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

VIBATIV (angivet i afsnit 6).

hvis du har alvorlige nyreproblemer eller er i hæmodialyse.

hvis du er gravid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger VIBATIV

hvis du har en nyrelidelse. Din læge vil muligvis beslutte at nedsætte dosis af VIBATIV og

følge dig mere tæt under behandlingen. Alternativt kan din læge beslutte, at denne medicin

ikke er velegnet til dig.

hvis du har en større risiko for at udvikle en nyrelidelse. Hvis dette er tilfældet vil din læge

fortælle det til dig og muligvis følge dig tæt under behandlingen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

hvis du oplever hudreaktioner pga. produktet. Din læge vil muligvis beslutte at ændre

infusionshastigheden.

hvis du er allergisk over for antibiotika såsom vancomycin. Fortæl det straks til din læge, hvis

det er tilfældet.

hvis du har en hjertelidelse. Fortæl det straks til din læge, hvis det er tilfældet.

hvis du bemærker en ændring i din hørelse. Hvis dette er tilfældet skal du straks fortælle det til

din læge. Din læge vil muligvis undersøge din hørelse under behandlingen. Susen for ørerne og

døvhed er mulige bivirkninger.

Mens antibiotika, inklusive VIBATIV, bekæmper visse bakterier, kan andre bakterier og

svampe fortsætte med at vokse. Dette kaldes overvækst. Din læge vil undersøge dig for alle

mulige infektioner og behandle dig, hvis det er nødvendigt.

hvis du får diaré under eller umiddelbart efter din behandling, skal du straks fortælle det til din

læge. Du må ikke tage medicin mod diaré uden først at have talt med din læge om det.

hvis du lider af mere end én infektion. Din læge vil give dig den nødvendige behandling.

Brug til børn og unge

Telavancin må ikke anvendes til børn eller unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med VIBATIV

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin, har brugt det for nylig eller

måtte bruge det.

Telavancin kan have indvirkning på nogle laboratorietests, der måler hvor godt dit blod størkner.

Testresultaterne kan vise, at dit blod størkner dårligt, selv om der ikke er noget i vejen. Fortæl din

læge, at du er i behandling med VIBATIV.

Telavancin kan have indvirkning på nogle laboratorietests, der måler protein i urinen. Fortæl din læge,

at du er i behandling med VIBATIV.

Graviditet og amning

Telavancin må ikke gives til gravide kvinder. Du skal fortælle din læge, hvis du er gravid, tror du er

gravid eller planlægger at blive gravid. Du skal anvende sikker prævention, mens du er i behandling

med VIBATIV.

Det vides ikke om telavancin udskilles i modermælken hos mennesker. Spørg din læge til råds, før du

ammer dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

VIBATIV kan give bivirkninger, som svimmelhed, træthed, forvirring eller sløret syn, hvilket kan

have indvirkning på evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i VIBATIV

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er stort set

”natrium-fri”.

3.

Sådan skal du bruge VIBATIV

Det er normalt en læge eller en sygeplejerske, der giver dig VIBATIV.

Dosis vil afhænge af, hvor meget du vejer. Dosis for voksne (18 år og ældre) er 10 milligram(mg) for

hvert kilo(kg) legemsvægt, indgivet én gang om dagen. Denne dosis gives som en infusion (drop i en

vene) i en periode på ca. 60 minutter.

Hvis dine nyrer ikke fungerer særlig godt, eller hvis du er overvægtig, vil dosis eventuelt blive nedsat.

En behandling varer normalt 7 til 21 dage. Din læge vil afgøre, hvor lang tid du skal behandles.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Hvis du har fået mere VIBATIV, infusionsvæske, end du burde

Hvis du får mere VIBATIV end du burde få, så er der en øget risiko for, at du oplever følgende

bivirkninger: Smagsforstyrrelser, kvalme, opkastning, reaktioner på infusionsstedet, hovedpine,

udslæt, rødmen af huden på overkroppen. Hvis dette sker, vil infusionen med telavancin blive stoppet

og lægen vil undersøge hvordan dine nyrer fungerer.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

VIBATIV kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

VIBATIV kan forårsage følgende bivirkninger:

Meget almindelig: kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter

smagsforstyrrelse

kvalme

Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter

svampeinfektioner

søvnløshed

hovedpine, svimmelhed

forstoppelse, diarré, opkastning

forhøjet antal leverenzymer i blodet

kløe, hududslæt

nyrelidelse, unormale nyrefunktionstests, skummende urin

træthed, kuldegysninger

Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter

bakterieinfektion i tarmen, urinvejsinfektion

blodmangel, ændringer i antallet af hvide blodlegemer, ændringer i antallet af blodplader

allergiske reaktioner

nedsat appetit, ændringer af glucoseniveauet i blodet, ændringer af kalium- og

magnesiumniveauet i blodet

rastløshed, ængstelse, forvirring, depression

manglende smagssans, migræne, unormal følsomhed ved berøring, forstyrrelser i lugtesansen,

træthed, rystelser

øjenirritation, sløret syn

susen for ørerne

brystsmerter, hjertesvigt, unormal hjerterytme eller hjerteslag

rødmen, højt eller lavt blodtryk, betændelse i en vene

stakåndethed, hikken, tilstoppet næse, ondt i halsen

mavesmerter, mundtørhed, dårlig fordøjelse, oppustethed, følelsesløshed i munden

leverbetændelse

rødmen af huden, hævelse i ansigtet, svedeture, nældefeber

ledsmerter, rygsmerter, muskelkramper, muskelsmerter

smerte ved vandladning, blod i urinen, lille mængde urin, hyppig vandladning, unormal urinlugt

manglende energi, irritation ved infusionsstedet, utilpashed, ubehag i brystet, ophobning af

væske i underbenene, smerte, feber, rødmen af huden på overkroppen

unormale blodstørkningsprøver

Sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter

døvhed

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Ikke kendt: kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data.

alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi). De første symptomer på en alvorlig allergisk

reaktion kan omfatte hævelse af huden, i ansigtet og/eller halsen og/eller vejrtrækningsbesvær.

Hvis disse symptomer forekommer, skal du straks informere din læge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke VIBATIV efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste

dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2

C–8

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

VIBATIV indeholder:

Hvert hætteglas indeholder 250 mg eller 750 mg telavancin (som hydrochlorid). Efter rekonstitution

indeholder hver ml koncentreret opløsning 15 mg telavancin.

De øvrige indholdsstoffer er hydroxypropylbetadex, mannitol (E421), natriumhydroxid (E524) (til pH

justering) og saltsyre (E507) (til pH justering).

Udseende og pakningsstørrelser

VIBATIV pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning, leveres som et 30 ml eller 50 ml klart

hætteglas med gummiprop og med en aluminiumsforsegling med plastik flip-off låg. Hætteglasset

indeholder et hvidt til svagt lyserødt pulver.

Pakningstørrelser:

1 hætteglas på 30 ml med 250 mg telavancin

1 hætteglas på 50 ml med 750 mg telavancin

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Theravance Biopharma Ireland Limited

Connaught House 1, Burlington Road, Fourth Floor

D04 C5Y6

Dublin 4, Irland

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Fremstiller

Biotec Services International Limited

Biotec House

Central Park, Western Avenue

Bridgend Industrial Estate

Bridgend, CF31 3RT

Det Forenede Kongerige

Denne indlægsseddel blev senest godkendt { MM/ÅÅÅÅ }

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Indgivelsesmåde

VIBATIV skal rekonstitueres og derpå fortyndes yderligere forud for administration som intravenøs

infusion gennem en til formålet indlagt dropslange eller gennem et sidedrop over 60 minutter.

Bolusinjektioner må ikke administreres.

Følgende formel kan anvendes til at beregne volumen af det rekonstituerede VIBATIV koncentrat,

som er nødvendig for at tilberede en dosis:

Telavancin dosis (mg) = 10 mg/kg (eller 7,5 mg/kg) x patient legemsvægt (i kg)

Volumen af det rekonstituerede koncentrat (ml) = telavancindosis (mg)/15 (mg/ml)

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør denne medicin ikke

blandes med anden medicin.

Opbevaringstid

Opbevaringstid for rekonstitueret koncentrat: Det rekonstituerede koncentrat skal fortyndes straks

efter tilberedning.

Opbevaringstid for det fortyndede produkt: Kemisk og fysisk stabilitet under brug af både den

rekonstituerede opløsning og den fortyndede opløsning i infusionspose er vist at være 24 timer i

køleskab (2

C–8

C). Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes med det samme.

Anvendes opløsningen ikke med det samme, har brugeren ansvar for opbevaringstid under brug,

hvilket ikke bør være længere en 24 timer ved 2

C–8

Regler for destruktion og anden håndtering

Før brug skal pulveret rekonstitueres og det opnåede koncentrat skal straks derefter fortyndes

yderligere.

Tilberedning af det rekonstituerede koncentrat (VIBATIV 250 mg hætteglas)

Indholdet af hætteglasset med 250 mg telavancin skal rekonstitueres med enten 15 ml dextrose

50 mg/ml (5%) injektionsvæske, opløsning eller vand til injektionsvæsker eller natriumchlorid

9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske, opløsning, for at opnå en koncentration på ca. 15 mg/ml (samlet

volumen ca. 17 ml).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tilberedning af det rekonstituerede koncentrat (VIBATIV 750 mg hætteglas)

Indholdet af hætteglasset med 750 mg telavancin skal rekonstitueres med enten 45 ml dextrose

50 mg/ml(5%) injektionsvæske, opløsning eller vand til injektionsvæsker eller natriumchlorid

9 mg/ml(0,9%) injektionsvæske, opløsning, for at opnå en koncentration på ca. 15 mg/ml (samlet

volumen ca. 50 ml).

Kassér hætteglasset, hvis et vakuum ikke trækker fortyndingsmidler op i hætteglasset.

Der skal anvendes aseptisk teknik til at rekonstituere VIBATIV. Efter tilførsel af enten dextrose

50 mg/ml (5%) injektionsvæske, opløsning eller vand til injektionsvæsker eller natriumchlorid

9 mg/ml (0.9%) injektionsvæske, opløsning, blandes indholdet i hætteglasset ved at svinge

hætteglasset forsigtigt rundt for at lette rekonstitutionen.

Rekonstitutionstiden er ikke mere end 5 minutter for hætteglasset med 250 mg.

Rekonstitutionstiden er ikke mere end 10 minutter for hætteglasset med 750 mg.

Blanding forsætter indtil indholdet i hætteglasset er fuldstændig opløst og opløsningen ved visuel

inspektion er fri for partikler.

Udseende af det rekonstituerede koncentrat

Et rekonstitueret koncentrat af VIBATIV er en klar, farveløs til svag lyserød opløsning. Skum kan

forekomme under rekonstitution, men det vil opløses ved henstand.

Tilberedning af færdig fortyndet opløsning til infusion

Det rekonstituerede koncentrat skal fortyndes yderligere før administration.

Til doser på 150 mg til 800 mg skal et passende volumen af det rekonstituerede koncentrat fortyndes

yderligere med 100 til 250 ml før infusion. Doser på mindre end 150 mg eller større end 800 mg bør

fortyndes yderligere til et volumen, som giver en endelig opløsning på 0,6–8 mg/ml. Egnede

infusionsopløsninger omfatter: dextrose 50 mg/ml (5%) injektionsvæske, opløsning; natriumchlorid

9 mg/ml (0,9%) injektionvæske, opløsning; eller Ringer-laktat injektionsvæske, opløsning. Fortynding

skal foretages under aseptiske forhold.

Opløsningen skal inspiceres visuelt for partikler og misfarvning før anvendelse. Opløsningen bør kun

anvendes, hvis den er klar og fri for partikler.

Destruktion

Til engangsbrug. Ikke anvendt opløsning kasseres.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

VIBATIV 250 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

VIBATIV 750 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

VIBATIV 250 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 250 mg telavancin (som hydrochlorid).

VIBATIV 750 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 750 mg telavancin (som hydrochlorid).

Efter rekonstitution indeholder hver ml 15 mg telavancin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

En hvid til svag lyserød hel eller fragmenteret klump.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

VIBATIV er indiceret til behandling af voksne med nosokomiel pneumoni (NP), herunder

respiratorassocieret pneumoni, når infektionen vides eller formodes at være forårsaget af

methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA).

VIBATIV bør kun bruges i situationer, hvor det vides eller formodes, at andre alternativer ikke er

egnede (se pkt. 4.3, 4.4, 4.8 og 5.1).

Officielle vejledninger vedrørende hensigtsmæssig brug af antibakterielle lægemidler bør tages i

betragtning.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Det anbefalede dosisregimen er 10 mg/kg, én gang i døgnet, i 7 til 21 dage.

Særlige patientgrupper

Ældre patienter

Ældre patienter bør have en telavancindosis, der er justeret efter deres legemsvægt og nyrefunktion (se

pkt. 4.3 og 5.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Nedsat nyrefunktion

Patienter med nedsat nyrefunktion bør have en startdosis i henhold til den beregnede eller målte

kreatininclearance som vist i tabellen nedenfor. Under behandlingen bør dosisjusteringer i henhold til

tabellen baseres på beregnet eller målt kreatininclearance hos patienter med klinisk relevante

ændringer i nyrefunktionen.

Kreatininclearance * (ml/min)

Doseringsregime

>50

30 - 50

10 mg/kg/døgn

7,5 mg/kg/døgn

*Som beregnet ved anvendelse af Cockcroft-Gaults formel.

Anvendelse til patienter med akut nyresvigt eller kreatininclearance (CrCL) <30 ml/min, herunder

patienter som er i hæmodialyse, er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Nedsat leverfunktion

Let til moderat nedsat leverfunktion (Child- Pugh klasse B) (se pkt. 5.2) medførte ikke en relevant

ændring i telavancins farmakokinetik. Det er derfor ikke nødvendigt med dosisjustering, når

telavancin anvendes til personer med let til moderat nedsat leverfunktion. Der er ingen tilgængelige

data for personer med svært nedsat leverfunktion (Child- Pugh klasse C). Der bør derfor udvises

forsigtighed, hvis telavancin anvendes til personer med svær nedsat leverfunktion.

Svært overvægtige patienter

Svært overvægtige patienter (defineret som patienter med BMI >30 kg/m²) bør have en reduceret

telavancindosis på 7,5 mg/kg én gang i døgnet (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk patienter

VIBATIVS sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Indgivelsesmåde

Til intravenøs anvendelse.

VIBATIV skal rekonstitueres og derpå fortyndes yderligere inden intravenøs infusion gennem en til

formålet indlagt dropslange eller via sidedrop over 60 minutter. Bolusinjektioner må ikke

administreres. For instruktioner om rekonstitution og fortynding se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne, anført i pkt. 6.1.

Patienter med svært nedsat nyrefunktion, dvs. kreatininclearance (CrCL) <30ml/min, herunder

patienter, som er i hæmodialyse (se pkt. 4.4).

Akut nyresvigt (se pkt. 4.4).

Graviditet (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat nyrefunktion

I de kliniske studier havde patienter med eksisterende akut nyresvigt, der fik telavancin, en forøget

risiko for mortalitet. Samlet set var mortaliteten 32/73 (44 %) i telavancingruppen og 16/64 (25 %) i

vancomycingruppen, hvorimod mortaliteten hos patienter uden akut nyresvigt ved baseline var

henholdsvis 118/678 (17 %) og 124/688 (18 %). Derfor er brugen af telavancin kontraindiceret hos

patienter med eksisterende akut nyresvigt og hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (se

pkt. 4.3).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Nyrerelaterede bivirkninger

I de poolede kliniske studier (NP og med komplicerede hud- og vævsinfektioner (cSSTI)) blev der

hyppigere rapporteret nyrerelaterede bivirkninger hos patienter, der fik telavancin sammenlignet med

vancomycin (henholdsvis 3,8 % vs. 2,2 %). Hos alle patienter, der får telavancin, bør nyrefunktionen

(serumkreatinin og urinmængde for oliguri/anuri) overvåges dagligt minimum de første 3-5 dage af

behandlingen og derefter hver 48.-72. time. Startdosis og dosisjusteringer under behandlingen bør

foretages på basis af den beregnede eller målte kreatininclearance i henhold til doseringsregimet i

pkt. 4.2. Hvis nyrefunktionen falder drastisk under behandlingen, skal fordelene ved at fortsætte

behandlingen med telavancin vurderes.

Andre faktorer der kan forhøje risikoen for nefrotoksicitet

Der skal udvises forsigtighed, når VIBATIV ordineres til patienter, som samtidig får anden

nefrotoksisk medicin, patienter med eksisterende nyresygdom eller med co-morbiditet, kendt for at

præ-disponere for nyredysfunktion (fx diabetes mellitus, kongestiv hjerteinsufficiens, hypertension).

Infusionsrelaterede reaktioner

Hurtige intravenøse infusioner med antimikrobielle stoffer af glycopeptidklassen er blevet associeret

med ”red man syndrome”-lignende reaktioner, herunder rødme af overkroppen, urticaria, kløe eller

hududslæt (se pkt. 4.8). Afbrudt infusion eller nedsat infusionshastighed kan medføre, at disse

reaktioner ophører. Infusionsrelaterede reaktioner kan begrænses, hvis den daglige dosis bliver tilført

over en periode på 1 time.

Overfølsomhed

Der er rapporteret overfølsomhedsreaktioner, inklusive anafylaksi, under behandling med telavancin.

Disse reaktioner kan være livstruende. Hvis en allergisk reaktion forekommer, skal behandlingen

indstilles og passende behandling iværksættes.

Der er rapporteret krydsreaktivitet, inklusive anafylaksi, hos patienter med vancomycinallergi i

anamnesen. Der skal udvises forsigtighed, når telavancin ordineres til patienter med tidligere

overfølsomhedsreaktioner over for vancomycin. Hvis en allergisk reaktion over for telavancin

forekommer, skal lægemidlet seponeres og passende behandling iværksættes.

QTc-forlængelse

Et klinisk QTc studie med telavancindoser på 7,5 og 15 mg/kg over for hjælpestof og en aktiv

komparator (400 mg moxifloxacin) viste, at dosering en gang dagligt i 3 dage resulterede i en

gennemsnitlig hjælpestof-korrigeret stigning af QTcF på henholdsvis 4,1 og 4,5 millisekunder

sammenlignet med en stigning på 9,2 millisekunder observeret med komparator.

Forsigtighed er berettiget, når der udskrives telavancin til patienter, der tager lægemidler, som er kendt

for at forlænge QT-intervallet. Forsigtighed er desuden berettiget, når der bruges telavancin til

patienter med medfødt langt QT syndrom, kendt forlængelse af QTc-intervallet, inkompenseret

hjerteinsufficiens eller svær venstre ventrikulær hypertrofi. Patienter med disse tilstande blev ikke

inkluderet i kliniske forsøg med telavancin.

Ototoksicitet

Ligesom ved brug af andre glycopeptider er der rapporteret om ototoksicitet (døvhed og tinnitus) hos

patienter, der behandles med telavancin (se pkt. 4.8). De patienter, som udvikler tegn og symptomer

på nedsat hørelse eller sygdomme i det indre øre under behandling med telavancin, bør vurderes

omhyggeligt og monitoreres (se pkt. 4.8). Patienter, der får telavancin samtidig eller sekventielt med

andre medicinprodukter med kendt ototoksisk potentiale, bør monitoreres omhyggeligt, og fordelene

ved telavancin skal vurderes, hvis hørelsen forringes.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Superinfektion

Brugen af antibiotika kan fremme overvækst af ikke følsomme mikroorganismer. Hvis der opstår en

superinfektion under behandlingen, bør der tages passende forholdsregler.

Antibiotikaassocieret colitis og pseudomembranøs colitis

Antibiotikaassocieret colitis og pseudomembranøs colitis er blevet rapporteret med næsten alle

antibakterielle lægemidler, inklusive telavancin (se pkt. 4.8), og kan variere i sværhedsgrad fra mild til

livstruende. Det er derfor vigtigt at tage denne diagnose i betragtning hos de patienter, som får diarré

under eller kort efter behandling.

Samtidig beskyttelse med antibiotika

Telavancin er kun virksomt mod grampositive bakterier (se pkt. 5.1 for information om det

antibakterielle spektrum). Ved blandede infektioner, hvor der er mistanke om gramnegative og/eller

visse typer af anaerobe bakterier, skal VIBATIV administreres sammen med passende antibakterielle

midler.

Særlige patientgrupper

Nokosomiel pneumoni (NP)-studierne ekskluderede kendt eller mistænkt lungesygdom som

granulomatøse sygdomme, lungecancer eller andre maligne sygdomme med metastaser til lungerne,

cystisk fibrose eller aktiv tuberkulose, Legionella pneumophila pneumoni, meningitis, endokarditis

eller osteomyelitis, refraktært shock defineret som systolisk blodtryk i liggende stilling <90 mm HG i

>2 timer med evidens for hypoperfusion eller behov for højdosis sympatomimetiske stoffer. Patienter

med baseline QTc >500 msec, medfødt lang QT-syndrom, inkompenseret hjerteinsufficiens eller

abnorme K

eller Mg

blodniveauer, som ikke kunne korrigeres, svær neutropeni (absolut neutrofiltal

<500/mm

) eller forventet udvikling af svær neutropeni på grund af tidligere eller planlagt kemoterapi,

eller med HIV med CD4 tal <100/mm

i løbet af de sidste 6 måneder blev også ekskluderet.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

I studier med raske forsøgspersoner blev telavancins farmakokinetik ikke signifikant forandret ved

samtidig administration af aztreonam eller piperacillintazobactam. Tilsvarende blev

farmakokinetikken af aztreonam eller piperacillintazobactam ikke ændret med telavancin. På grund af

deres farmakokinetiske egenskaber forventes der ikke interaktion med andre betalaktamer,

clindamycin, metronidazol eller fluoquinoloner.

I et klinisk studie med intravenøs midazolam blev det vist, at gentagne doser af telavancin ikke havde

nogen effekt på farmakokinetikken af midazolam, som er et følsomt substrat for CYP3A4. In vitro-

forsøg indikerer, at telavancin ikke vil påvirke clearance af lægemidler, som metaboliseres af CYP

isoformer 1A2, 2C9, 2C19 og 2D6. Eftersom telavancin primært udskilles uomdannet ved renal

clearance, og adskillige CYP enzymer er i stand til at metabolisere telavancin, forventes der ingen

relevante interaktioner med inhibitorer eller inducere af CYP450 systemet.

På trods af at telavancin ikke interfererer med koagulation, interfererer det med bestemte tests, som

anvendes til at monitorere koagulation (se nedenfor), når disse tests udføres ved at anvende prøver

udtrukket mellem 0 til 18 timer efter administration af telavancin til patienter, som bliver behandlet én

gang i døgnet. Blodprøver til koagulationstests bør samles så tæt som muligt forud for en patients

næste telavancindosis, eller det bør overvejes at bruge en test, som ikke påvirkes af telavancin.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Koagulationstests påvirket af telavancin

Koagulationstests upåvirket af telavancin

Internationalt normaliseret ratio

Aktiveret partiel tromboplastintid

Aktiveret koagulationstid

Koagulation baseret på faktor Xa tests

Fuldblod (Lee-White) koagulationstid

Ex vivo blodpladeaggregation

Kromogen faktor Xa test

Funktionel (kromogen) faktor X test

Blødningstid

D-dimer

Fibrin nedbrydningsprodukter

Der er ikke observeret noget tegn på øget blødningsrisiko i kliniske forsøg med telavancin. Telavancin

har ingen virkning på blodpladeaggregationen. Endvidere er der ikke set nogen tegn på

hyperkoagulationevne, eftersom raske forsøgspersoner, som fik telavancin, har normale niveauer af

D-dimer og fibrin nedbrydningsprodukter.

Telavancin interfererer med såvel kvalitative urinstiks til proteintests som med kvantitative

farvemetoder (f.eks. pyrogallolrødt molybdat). Mikroalbumintests baseret på immunoassays, som

benytter nelefometrisk (turbidimetri) bestemmelse, bliver ikke påvirket og kan anvendes til at

monitorere udskillelse af urinprotein under telavancin behandling. Til rutinemonitorering af

nyrefunktionen anbefales det at bruge serumkreatininkoncentration eller beregnet kreatininclearance.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Brugen af VIBATIV er kontraindiceret under graviditeten (se pkt. 4.3).

Der er ingen data for anvendelse af telavancin til gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Graviditetsstatus af kvinder i den fertile alder skal bestemmes forud for dosering med telavancin.

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception under behandlingen.

Amning

Det er ukendt, om telavancin udskilles i human mælk. Udskillelsen af telavancin i mælk er ikke

undersøgt hos dyr. Det skal besluttes, om amning skal fortsætte/ophøre, eller om behandling med

telavancin skal fortsætte/ophøre, idet der bør tages højde for fordelene for barnet ved amning i forhold

til de terapeutiske fordele af telavancinbehandling for moderen.

Fertilitet

Det er vist, at telavancin forringer sædkvaliteten hos hanrotter (se pkt. 5.3), på trods af der ikke er

rapporteret nogen virkning på fertilitet, parring eller tidlig fosterudvikling. Den potentielle risiko for

mennesker er ukendt.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Svimmelhed, søvnighed, forvirring og sløret syn kan forekomme, og VIBATIV kan influere på evnen

til at føre motorkøretøj og betjene maskiner (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

I kliniske fase 3 studier, der involverede 1680 patienter (751 og 929 i henholdsvis NP og cSSTI), som

fik telavancin som en daglig dosis på 10 mg/kg, blev der rapporteret bivirkninger hos 47,3 % af

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

patienterne. Som følge af bivirkninger ophørte behandlingen hos 5,0 % af patienterne, som fik

telavancin.

De mest almindeligt rapporterede relaterede bivirkninger (forekommer hos >1 % af patienterne) var:

svampeinfektion, søvnløshed, smagsforstyrrelser, hovedpine, svimmelhed, kvalme, forstoppelse,

diarré, opkastning, forhøjet alaninaminotransferase, forhøjet aspartataminotransferase, kløe,

hududslæt, akut nyreinsufficiens, forhøjet blodkreatinin, unormal urin (skummende urin), træthed og

kuldegysninger.

Tabuleret liste over bivirkninger

Frekvensen af bivirkninger er defineret som følgende: Meget almindelig (≥1/10),

almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000),

meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for

hver frekvensgruppe er bivirkningerne præsenteret i faldende rækkefølge af alvorlighed.

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig:

Svampeinfektion

Ikke almindelig:

Clostridium colitis, urinvejsinfektion

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig:

Anæmi, leukopeni, trombocytæmi, trombocytopeni, forhøjede eosinofiltal,

forhøjede neutrofiltal

Immunsystemet

Ikke almindelig:

Hypersensitivitet

Ukendt*

Anafylaksi

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig:

Nedsat appetit, hyperglykæmi, hyperkaliæmi, hypoglykæmi, hypokaliæmi,

hypomagnesæmi

Psykiske forstyrrelser

Almindelig:

Søvnløshed

Ikke almindelig:

Agitation, angst, konfus tilstand, depression

Nervesystemet

Meget almindelig:

Smagsforstyrrelser

Almindelig:

Hovedpine, svimmelhed

Ikke almindelig:

Mistet smagssans, migræne, paræstesier, parosmi, søvnighed, tremor

Øjne

Ikke almindelig:

Øjenirritation, sløret syn

Øre og labyrint

Ikke almindelig:

Tinnitus

Sjælden:

Døvhed

Hjerte

Ikke almindelig:

Angina pectoris, atrieflimmer, bradykardi, medfødt hjerteinsufficiens,

elektrokardiogram QT korrigeret interval forlænget, palpitationer,

sinustakykardi, supraventrikulære ekstrasystoler, ventrikulære ekstrasystoler

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig:

Rødmen, hypertension, hypotension, flebit

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig:

Dyspnø, hikke, tilstoppet næse, smerter i svælg og strubehoved

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig:

Kvalme

Almindelig:

Forstoppelse, diarré, opkastning

Ikke almindelig:

Mavesmerter, mundtørhed, dyspepsi, flatulens, oral hypæstesi

Lever og galdeveje

Almindelig:

Forhøjet alaninaminotransferase, forhøjet aspartataminotransferase

Ikke almindelig:

Hepatitis

Hud og subkutane væv

Almindelig:

Pruritus, hududslæt

Ikke almindelig:

Erytem, ansigtsødem, hyperhidrose, urticaria

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke almindelig:

Artralgi, rygsmerter, muskelkramper, myalgi

Nyrer og urinveje

Almindelig:

Akut nyresvigt, forhøjet kreatinin i blodet, skummende urin (”low level term”

(LLT))

Ikke almindelig:

Forhøjet urinstof i blodet, dysuri, hæmaturi, mikroalbuminuri, oliguri,

pollakisuri, nedsat nyrefunktion, abnorm urinlugt

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig:

Træthed, kuldegysninger

Ikke almindelig:

Asteni, reaktioner på infusionsstedet, utilpashed, ikke hjerterelaterede

brystsmerter, perifert ødem, smerte, pyreksi, ”red man syndrome”

Undersøgelser

Ikke almindelige:

Forhøjet international normaliseret ratio

* Baseret på post-marketing-rapporter. Da disse reaktioner er rapporteret fra en population af ukendt

størrelse, er det ikke muligt at estimere frekvensen på en pålidelig måde, hvorfor de kategoriseres med

ukendt frekvens.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Hos raske forsøgspersoner, som fik en dosis på 15 mg/kg, blev der set en højere incidens af

bivirkninger forbundet med telavancin: smagsforstyrrelser, kvalme, opkastning, rødmen på

injektionsstedet, hovedpine, makuløst hududslæt og ”red man syndrome”.

I tilfælde af overdosering bør telavancin seponeres, og understøttende behandling tilrådes med

opretholdelse af glomerulær filtration og omhyggelig monitorering af nyrefunktionen. Efter

administration af en enkelt dosis telavancin 7,5 mg/kg til forsøgspersoner med nyresygdom i

slutstadiet blev ca. 5,9 % af den administrerede dosis af telavancin genfundet i dialysatet efter 4 timers

hæmodialyse. Der er dog ingen tilgængelig information vedrørende anvendelse af hæmodialyse til at

behandle en overdosis.

Clearance af telavancin ved kontinuerlig venovenøs hæmofiltration (CVVH) blev vurderet i et in vitro

forsøg. Telavancin blev renset med CVVH og clearance af telavancin blev forøget med stigende

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

ultrafiltrationshastighed. Telavancin clearance ved CVVH er dog ikke vurderet i et klinisk studie, og

således er den kliniske signifikans af dette fund og brug af CVVH til behandling af en overdosis ikke

kendt.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antibakterielle midler til systemisk brug, glycopeptid antibiotikum,

ATC-kode: J01XA03

Virkningsmekanisme

Telavancin udøver en koncentrationsafhængig baktericid aktivitet mod følsomme grampositive

bakterier. Telavancin hæmmer cellevægsbiosyntesen ved at binde sig til senstadie-

peptidoglycanprækursorer, herunder lipid II, hvilket forhindrer polymeriseringen af prækursoren til

peptidoglycan samt efterfølgende tværgående virkninger. Telavancin binder sig også til

bakteriemembraner og forårsager depolarisering af membranpotentialet samt en øget

membranpermeabilitet, som resulterer i hæmning af protein-, RNA- og lipidsyntesen.

Resistensmekanisme

S. aureus, som udviser høj resistens overfor glycopeptid-antibakterielle stoffer (GRSA), er ikke

følsomme overfor telavancin. Der er ingen kendt krydsresistens mellem telavancin og andre non-

glycopeptidklasser af antibiotika.

Grænseværdier

Grænseværdier for den mindste hæmmende koncentration (MIC) er som følger:

Patogen

MIC (µg/ml)

S. aureus (inklusive methicillinresistente stammer)

≤0,12

Mikrobiologisk følsomhed

Prævalensen af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter, og lokal

information vedrørende resistens er ønskelig især ved behandling af alvorlige infektioner. Om

nødvendigt bør der søges ekspertråd, når den lokale prævalens af resistens er således, at

anvendeligheden af stoffet ved i det mindste nogle typer infektioner er tvivlsom.

Klinisk virkning og sikkerhed

Telavancin demonstrerede virkning mod methicillinfølsomme Staphylococcus aureus (MSSA) og

MRSA i to randomiserede, kontrollerede studier hos patienter med nosokomiel pneumoni, herunder

respiratorassocieret pneumoni. De to studier involverede 751 patienter, som fik telavancin. På trods af

in-vitro følsomhed er der ikke tilstrækkelige kliniske data til at vurdere virkningspotentialet af

telavancin ved infektioner, som er forårsaget af hGISA/GISA (heterogen glycopeptid-intermediat S.

aureus/glycopeptid-intermediat S. aureus).

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat kravet om fremlæggelse af resultaterne af studier med

telavancin hos en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved nosokomiel pneumoni. Se

pkt. 4.2 for information om pædiatrisk anvendelse.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Telavancin udviser lineær farmakokinetik i doser op til 15 mg/kg administreret som én daglig

60 minutters intravenøs infusion hos raske forsøgspersoner i 7 dage. Den gennemsnitlige maksimale

(SD) telavancinkoncentration (C

) er 108 (26) µg/ml ved steady-state ved administration af en daglig

dosis på 10 mg/kg indgivet over 1 time (t

). Den falder derefter til et niveau på 8,55 (2,84) µg/ml

). Middel (SD) AUC

0-24

er 780 (125) µg

time/ml. Telavancin har et lille fordelingsvolumen. Ved

en dosis på 10 mg/kg svarer middel V

på omkring 133 (SD 24) ml/kg efter gentagen dosering til en

værdi på ca. 10 l for en person på 75 kg. Disse data antyder, at telavancin ikke distribueres i noget

større omfang. Telavancin er et lav-clearance aktivt stof med en middel (SD) CL på

13,1 (2,0) ml/time/kg hos forsøgspersoner med normal nyrefunktion svarende til en total CL på ca.

1 l/time hos en person på 75 kg. Kombineret med det lille V

resulterer dette i en t

på ca. 8 timer.

Distribution

Det tilsyneladende steady-state fordelingsvolumen af telavancin hos raske, voksne forsøgspersoner var

ca.133 ml/kg.

Human plasmaproteinbinding er ca. 90 %, primært til serumalbumin.

Ved indgivelse af en dosis på 10 mg/kg i 3 på hinanden følgende dage til raske frivillige

forsøgspersoner som fik udført bronkoalveolær lavage (BAL) lå koncentrationsratioen i lungeepitel-

væskefilm/plasma i intervallet 0,050 til 0,121 over en periode på 4 til 24 timer efter infusionsstart. Der

blev observeret højere koncentrationer i alveolære makrofager med ratioer, der varierede mellem

0,360 (ved 4 timer) og 6,67 (ved 24 timer). In vitro-forsøg viste, at telavancin ved tilstedeværelse af

pulmonære overfladeaktive stoffer bevarede fuld aktivitet.

Biotransformation

In vitro-forsøg har vist, at CYP1A1, 1A2, 2B6, 2C18, 2C19, 2D6, 2E1, 2J2, 3A4, 3A5 og 4F12 er i

stand til at metabolisere telavancin, hvilket resulterer i en hydroxylation i position 7, 8 og 9 af 2-

(decylamino) ethylsidekæden af telavancin.

I et masseligevægtsforsøg hos mandlige forsøgspersoner med anvendelse af radioaktivt mærket

telavancin blev 3 hydroxylerede metabolitter identificeret, hvor den dominerende metabolit (THRX-

651540) udgjorde <10 % af radioaktiviteten i urinen og <2 % af radioaktiviteten i plasma.

I raske, unge voksne blev tre hydroxylerede metabolitter identificeret efter infusion af telavancin.

AUC for den dominerende metabolit svarede til ca. 2-3 % af telavancins AUC.

Elimination

Renal udskillelse er den vigtigste eliminationsvej for telavancin hos mennesker. Efter infusion af

radioaktivt mærket telavancin hos raske, unge voksne genfandt man ca. 76 % af den indgivne dosis i

urinen, og mindre end 1 % af dosis blev genfundet i fæces (opsamlet i op til 9 dage), baseret på total

radioaktivitet. Telavancin bliver hovedsagelig udskilt uomdannet, hvilket udgør ca. 82 % af den totale

mængde, der genfindes i urinen i løbet af 48 timer. Eliminationshalveringstiden i forsøgspersoner med

normal nyrefunktion er ca. 8 timer.

Eftersom renal udskillelse er den primære eliminationsvej, er det nødvendigt med dosisjustering hos

patienter med kreatininclearance på 30-50 ml/min (se pkt. 4.2).

Specielle populationer

Ældre

Der er ikke observeret nogen klinisk signifikante forskelle i farmakokinetikken af telavancin hos raske

ældre og raske unge forsøgspersoner. Analyser af farmakokinetiske data for patientpopulationer viste

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

ikke nogen relevant alderseffekt på farmakokinetikken. Derfor er en dosisjusering ikke nødvendig hos

ældre patienter undtagen hos dem, der har en kreatininclearance på 30-50 ml/min (se pkt. 4.2 og 4.3).

Pædiatrisk population

Farmakokinetikken af telavancin hos patienter under 18 år er ikke fastslået (se pkt. 4.2).

Køn

Der er ikke observeret klinisk signifikante kønsrelaterede forskelle i telavancins farmakokinetik.

Dosisjustering på baggrund af køn er derfor ikke nødvendig.

Nedsat nyrefunktion

Farmakokinetiske parametre (middel (SD)) efter administration af en enkelt dosis telavancin på

7,5 mg/kg til frivillige med varierende grad af nyrefunktion er anført nedenfor.

Grad af nedsat nyrefunktion

Normal

Mild

Moderat

Svær

ESRD

CrCL (ml/min)

93,8

(10,8)

64,1

(9,7)

40,3

(7,0)

21,0

(6,3)

(µg/ml)

70,6

(11,2)

65,9

(2,7)

65,8

(12,1)

71,8

(7,1)

52,1

(10,1)

(µg

time/ml)

(93)

(101)

(200)

1220

(120)

1010

(341)

(time)

6,90

(0,6)

(2,9)

10,6

(2,4)

14,5

(1,3)

11,8

(2,8)

CL (µg /time/ml)

13,7

(2,1)

12,1

(1,9)

11,1

(3,3)

6,18

(0,63)

8,18

(2,65)

ESRD= End-Stage Renal Disease opretholdt med hæmodialyse

Baseline middel kreatininclearance beregnet efter Cockcroft-Gaults ligning

Effekten af nedsat nyrefunktion på telavancins farmakokinetik er blevet evalueret i to kliniske

farmakologistudier i raske forsøgspersoner med normal nyrefunktion og forsøgspersoner med mild til

svær nedsat nyrefunktion. Begge studier viste konsistent, at arealet under kurven (AUC) for

telavancin, men ikke den maksimale plasmakoncentration (C

), stiger med faldende nyrefunktion.

Ændringerne i AUC bliver kun klinisk relevante hos patienter med moderat til svær nedsat

nyrefunktion. Derfor kan den samme dosis på 10 mg/kg/døgn bruges til patienter med normal

nyrefunktion eller let nedsat nyrefunktion. For at sikre en sammenlignelig eksponering hos patienter

med moderat nedsat nyrefunktion bør dosis nedsættes til 7,5 mg/kg/døgn.

Anbefalinger vedrørende dosisjustering findes under pkt. 4.2.

Nedsat leverfunktion

Efter administration af en enkelt dosis telavancin på 10 mg/kg var telavancins farmakokinetik hos

forsøgspersoner med moderat nedsat leverfunktion (Child Pugh klasse B) den samme som den, der

blev observeret hos forsøgspersoner med normal leverfunktion. Der kræves ingen justering af dosis

hos patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2). Telavancins farmakokinetik er

ikke blevet undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child Pugh klasse C).

Svært overvægtige patienter

En populationsfarmakokinetisk analyse hos raske voksne forsøgspersoner (uden infektion) viste, at

BMI (body mass index) ved baseline har indvirkning på telavancins farmakokinetik. Eksponeringen

for telavancin øges med stigende BMI, og for hver stigning i BMI på 10 enheder vurderes det, at

plasmaeksponeringen øges med op til 25 %. Dosis skal justeres hos svært overvægtige patienter med

BMI >30 kg/m² (se pkt. 4.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Lægemidler med telavancin, som indeholder hjælpestoffet hydroxypropylbetadex (HP-β-CD),

inducerede bivirkninger i dyreforsøg ved plasmakoncentrationer, der var på samme niveau som

niveauet ved klinisk eksposition og med mulig relevans for klinisk brug.

Lever, nyrer, makrofager og testikler blev identificeret som målorganer for toksicitet hos dyr. I leveren

observeredes reversibel degenerering/nekrose af hepatocytter efter en behandlingsperiode på 13 uger

eller længere, hvilket var forbundet med øget serum-AST og -ALT hos rotter og hunde.

Virkningerne på nyrerne forekom efter en behandlingsperiode på mindst 4 uger og var en kombination

af tubulær skade og tubulær epitelial vakuolisering. Den tubulære skade var karakteriseret ved

degenerering og nekrose af proximale tubulære celler og blev forbundet med stigninger i BUN og

kreatinin, som når et maksimum på 2 gange kontrolværdierne ved de højeste doser. Den tubulære

skade var reversibel, men ikke alle dyr havde opnået fuld restitution 4 uger efter endt behandling.

Vakuolisering af tubulært epitel var en almindelig observation hos dyr, som blev behandlet med

lægemidler indeholdende telavancin og med hjælpestoffet (HP-β-CD). Ved højere doser eller

langvarige behandlinger forekom også vakuolisering af urinvejsepitel i blæren. Vakuolisering blev

ikke forbundet med nedsat nyrefunktion men var ikke reversibel efter 4 ugers restitution.

Vakuolisering anses for at repræsentere en cellebeskyttende faktor og forventes at revertere med den

samme halveringstid som turnovertiden af de proximale tubulære celler. Tilstedeværelsen af

hydroxypropylbetadex i formuleringen i forholdet 1:10 reducerer forekomsten og sværhedsgraden af

de ændringer, der forårsages af telavancin, og svækker den glycopeptid-lignende toksisitet af

telavancin.

Systemisk makrofag hypertrofi og hyperplasi forekom hos rotter og hunde i mange organsystemer,

som normalt indeholder makrofager. Det blev vist, at makrofagerne indeholdt telavancin og HP-β-CD.

Genotoksicitet blev undersøgt med en standard in vitro og in vivo testrække. Forsøgene viste ingen

evidens for genotoksisk potentiale af telavancin.

Efter 13 ugers behandling blev der observeret reversibel seminiferus tubulær degeneration i testiklerne

hos rotter. Fertilitetsstudier hos hanrotter faldt sædmotiliteten og det epididymale sædtal, ligesom en

øgning i frekvensen af abnorm sæd blev vist efter 10 uger intravenøs administration af telavancin.

Fertiliteten var upåvirket. I et andet studie blev dosering over 6 uger forbundet med døde

testikelkønsceller i epididymis, hvilket indikerer testikelskader og virkninger på sædkvalitet og

-kvantitet blev observeret. Begge dele var reversible efter en restitutionperiode på 8 uger. Den

potentielle risiko for mennesker kendes ikke (se pkt. 4.6).

Hos rotter og hunde blev vakuolisering af bitestiklernes tubulære epitel også bemærket, og dette fund

viste ikke reversibilitet efter en restitutionsperiode på 4 uger. Vakuolisering anses for at være en

cellebeskyttende faktor, som ikke er forbundet med funktionel forringelse.

I embryo-føtale udviklingsstudier blev misdannelser af poter, klove og lemmer observeret hos rotter,

kaniner og minigrise. I det embryo-føtale udviklingsstudie med rotter observeredes dilatation af de

laterale ventrikler i hjernen hos højdosis-gruppen. I disse præ- og postnatale studier sås et øget antal

dødfødte unger (se pkt. 4.3).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Hydroxypropylbetadex: forholdet mellem telavancin og hydroxypropylbetadex er 1:10 (w/w)

Mannitol (E421)

Natriumhydroxid (til pH justering) (E524)

Saltsyre (til pH justering) (E507)

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke

blandes med andre præparater end dem, som er nævnt i pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for pulver i salgspakning: 4 år.

Opbevaringstid for rekonstitueret koncentrat: Det rekonstituerede koncentrat skal fortyndes straks

efter tilberedning.

Opbevaringstid for fortyndet produkt: Kemisk og fysisk stabilitet under brug af både den

rekonstituerede opløsning og den fortyndede opløsning i infusionspose er vist at være 24 timer i

køleskab (2 ºC–8 ºC).

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes med det samme. Anvendes opløsningen

ikke med det samme, har brugeren ansvar for opbevaringstid under brug, hvilket normalt ikke bør

være længere end 24timer ved 2 ºC–8 ºC.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Pulver i salgspakning: Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C). Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at

beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold for det rekonstituerede eller fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hætteglas af klart type 1 glas med gummiprop og aluminium/plastik flip-off låg.

Pakningsstørrelser:

VIBATIV 250 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

1 hætteglas på 30 ml med 250 mg telavancin.

VIBATIV 750 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

1 hætteglas på 50 ml med 750 mg telavancin

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Før brug skal pulveret rekonstitueres, og det opnåede koncentrat skal straks derefter fortyndes

yderligere.

Til engangsbrug.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tilberedning af det rekonstituerede koncentrat

VIBATIV 250 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Indholdet af hætteglasset med 250 mg telavancin skal rekonstitueres med 15 ml enten dextrose

50 mg/ml (5 %) injektionsvæske, opløsning, eller vand til injektionsvæsker eller natriumchlorid

9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning, for at opnå en koncentration på ca. 15 mg/ml (samlet

volumen ca. 17 ml).

VIBATIV 750 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Indholdet af hætteglasset med 750 mg telavancin skal rekonstitueres med 45 ml enten dextrose

50 mg/ml (5 %) injektionsvæske, opløsning, eller vand til injektionsvæsker eller natriumchlorid

9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning, for at opnå en koncentration på ca. 15 mg/ml (samlet

volumen ca. 50 ml).

Kassér hætteglasset, hvis et vakuum ikke trækker fortyndingsmidler op i hætteglasset.

Der bør anvendes aseptisk teknik til at rekonstituere VIBATIV. Efter tilførsel af enten dextrose

50 mg/ml (5 %) injektionsvæske, opløsning, eller vand til injektionsvæsker eller natriumchlorid

9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning, blandes indholdet i hætteglasset ved at svinge

hætteglasset forsigtigt rundt for at lette rekonstitutionen.

Rekonstitutionstiden er normalt ikke mere end 5 minutter for hætteglasset med 250 mg, og ikke mere

end 10 minutter for hætteglasset indeholdende 750 mg.

Blanding forsætter indtil indholdet i hætteglasset er fuldstændig opløst, og opløsningen ved visuel

inspektion er fri for partikler.

Udseende af det rekonstituerede koncentrat

En rekonstitueret VIBATIV opløsning er en klar, farveløs til svag lyserød opløsning. Skum kan

forekomme under rekonstitution, men det vil opløses ved henstand.

Tilberedning af færdig fortyndet opløsning til infusion

Det rekonstituerede koncentrat skal fortyndes yderligere før administration.

Følgende formel kan anvendes til at beregne volumen af den rekonstituerede VIBATIV opløsning,

som er nødvendig for at tilberede en dosis:

Telavancindosis (mg) = 10 mg/kg (eller 7,5 mg/kg) x patientens vægt (i kg)

Volumen af rekonstitueret koncentrat (ml) = telavancindosis (mg)/15 (mg/ml)

Til doser på 150 mg til 800 mg skal et passende volumen af det rekonstituerede koncentrat fortyndes

yderligere i 100 til 250 ml før infusion. Doser på mindre end 150 mg eller større end 800 mg bør

yderligere fortyndes til et volumen, som giver en endelig koncentration på 0,6 til 8 mg/ml. Egnede

infusionsopløsninger omfatter: dextrose 50 mg/ml (5 %) injektionsvæske, opløsning, natriumchlorid

9 mg/ml (0,9 %) injektionvæske, opløsning, eller Ringer-laktat injektionsvæske, opløsning.

Fortyndingen skal foretages under aseptiske forhold.

Opløsningen skal inspiceres visuelt for partikler og misfarvning før anvendelse. Opløsningen bør kun

anvendes, hvis den er klar og fri for partikler.

Destruktion

Ikke anvendt opløsning kasseres.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Theravance Biopharma Ireland Limited

Connaught House 1, Burlington Road, Fourth Floor

D04 C5Y6

Dublin 4, Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

VIBATIV 250 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

EU/1/11/705/001

VIBATIV 750 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

EU/1/11/705/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 2. september 2011

Dato for seneste fornyelse: 26. maj 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/334151/2016

EMEA/H/C/001240

EPAR - sammendrag for offentligheden

Vibativ

telavancin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Vibativ.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Vibativ.

Hvad er Vibativ?

Vibativ er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof telavancin. Det fås som et pulver, der blandes

til en opløsning til infusion (drop i en vene).

Hvad anvendes Vibativ til?

Vibativ anvendes til behandling af voksne med nosokomiel pneumoni (en infektion i lungerne).

"Nosokomiel" betyder, at man har fået infektionen på et hospital. Det inkluderer lungebetændelse, som

skyldes brug af en respirator (en maskine, som anvendes på hospitalerne, og som hjælper patienterne

med at trække vejret). Vibativ anvendes kun, når infektionen vides eller menes at være forårsaget af

en bakterie kaldet "methicillinresistent Staphylococcus aureus" (MRSA), og når andre behandlinger

(f.eks. andre antibiotika) ikke er egnede.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Vibativ?

Vibativ gives som et intravenøst drop, der varer en time. Den anbefalede dosis er 10 mg pr. kg

legemsvægt én gang i døgnet i 7 til 21 dage. Til overvægtige patienter anbefales en lavere dosis på

7,5 mg per pr. kg legemsvægt én gang hver 24 timer. Nyrefunktionen bør overvåges, og det kan være

nødvendigt at nedsætte den indledende dosis og de efterfølgende doser for patienter med let nedsat

nyrefunktion. Hvis nyrefunktionen forværres markant, kan det være nødvendigt at afbryde

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Vibativ

EMA/334151/2016

Side 2/3

behandlingen. Yderligere oplysninger fremgår af produktresuméet, der ligeledes er en del af denne

EPAR.

Hvordan virker Vibativ?

Det aktive stof i Vibativ, telavancin, er et antibiotikum, som tilhører gruppen "glycopeptider". Det

virker ved at hindre de bakterier, der forårsager infektionen, i at bygge deres egne cellevægge, og ved

at nedbryde deres cellemembraner, hvilket dræber bakterierne. Det er effektivt mod MRSA-bakterier,

der er resistente over for almindeligt brugte antibiotika såsom penicilliner (herunder methicillin og

oxacillin) og cefalosporiner.

Hvordan blev Vibativ undersøgt?

Vibativ blev sammenlignet med vancomycin (et andet antibiotikum) i to hovedundersøgelser, der

omfattede i alt 1 503 voksne med nosokomiel pneumoni forårsaget af Gram-positive bakterier

(bakterietyper, der omfatter MRSA). De antibiotiske midler blev givet i op til 21 dage. Vibativ blev også

sammenlignet med vancomycin i to hovedundersøgelser, der omfattede i alt 1 897 voksne med

komplicerede hud- og bløddelsinfektioner forårsaget af Gram-positive bakterier, hvor lægemidlerne

blev givet i op til 14 dage. I alle undersøgelserne var det primære effektmål antallet af patienter, hvis

infektion var blevet kureret efter behandlingens afslutning.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Vibativ?

Vibativ var lige så effektivt som vancomycin til at helbrede nosokomiel pneumoni og komplicerede hud-

og bløddelsinfektioner. I den første undersøgelse af nosokomiel pneumoni, blev 58 % af de patienter,

der blev behandlet med Vibativ (214 ud af 372), helbredt efter behandlingen sammenlignet med 59 %

af de patienter, der blev behandlet med vancomycin (221 ud af 374). I den anden undersøgelse blev

60 % af de patienter, der blev behandlet med Vibativ (227 ud af 377), helbredt efter behandlingen

sammenlignet med 60 % af de patienter, der blev behandlet med vancomycin (228 ud af 380).

I den første undersøgelse af komplicerede hud- og bløddelsinfektioner blev 76 % af de patienter, der

blev behandlet med Vibativ (323 ud af 426), helbredt efter behandlingen sammenlignet med 75 % af

de patienter, der blev behandlet med vancomycin (321 ud af 429). I den anden undersøgelse blev 77

% af de patienter, der blev behandlet med Vibativ (387 ud af 502), helbredt efter behandlingen

sammenlignet med 74 % af de patienter, der blev behandlet med vancomycin (376 ud af 510).

Hvilken risiko er der forbundet med Vibativ?

De hyppigste bivirkninger ved Vibativ (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er dysgeusi

(smagsforstyrrelser) og kvalme. Undersøgelserne viste, at flere patienter udviklede nyreproblemer

efter behandlingen med Vibativ end med vancomycin (3,8 % sammenlignet med 2,2 %). Den

fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Vibativ fremgår af indlægssedlen.

Det må ikke anvendes til patienter med alvorlige nyreproblemer eller akut (pludselig) nyresvigt. Der

bør ligeledes udvises forsigtighed, når Vibativ gives til patienter, som får andre lægemidler, der kan

medføre nyreproblemer, til patienter, som allerede har en nyresygdom eller har andre sygdomme, der

gør dem mere udsatte for at få nyreproblemer som f.eks. diabetes, hjertesvigt med væskeophobning

(en type hjertesygdom) og hypertension (for højt blodtryk). Det må ikke gives til gravide kvinder. Den

fuldstændige liste over begrænsninger ved Vibativ fremgår af indlægssedlen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Vibativ

EMA/334151/2016

Side 3/3

Hvorfor blev Vibativ godkendt?

CHMP besluttede, at selv om Vibativ havde vist sig at være effektivt til behandling af både nosokomiel

pneumoni og komplicerede hud- og bløddelsinfektioner, var dets toksiske virkning på nyrerne et vigtigt

sikkerhedsproblem. Udvalget var dog af den opfattelse, at Vibativ kunne være værdifuld til behandling

af patienter med nosokomiel pneumoni, som vides eller menes at være forårsaget af MRSA, når andre

behandlinger ikke er egnede. Derfor konkluderede CHMP, at fordelene ved Vibativ kun er større end

risiciene, når der er tale om patienter, som er alvorligt syge af nosokomiel pneumoni, og som er under

nøje observation på hospitalet, og CHMP anbefalede, at der blev udstedt markedsføringstilladelse for

Vibativ.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri anvendelse af

Vibativ?

Den virksomhed, der markedsfører Vibativ, vil sikre, at alle læger, som forventes at ordinere eller

anvende Vibativ, modtager et brev og undervisningsmateriale, som indeholder produktresumé,

indlægsseddel og en vejledning med vigtig sikkerhedsinformation om den korrekte brug af Vibativ.

Virksomheden vil gennemføre en undersøgelse med henblik på at vurdere de bivirkninger, som opstår

hos patienter, der får Vibativ, og en anden undersøgelse med henblik på at overvåge udviklingen af

bakterier, der er resistente overfor lægemidlet. Den vil desuden føre et register over patienter, som

utilsigtet behandles med Vibativ under graviditet, med henblik på at overvåge den efterfølgende

virkning hos børnene fra fødslen til de er ét år gamle.

I produktresuméet og indlægssedlen er der desuden indføjet anbefalinger og forholdsregler, som

sundhedspersonale og patienter skal følge med henblik på sikker og effektiv anvendelse af Vibativ.

Andre oplysninger om Vibativ

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Vibativ den 2. september 2011.

Den fuldstændige EPAR for Vibativ findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Vibativ, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2016.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information