Versican Plus Pi

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-05-2019

Aktiv bestanddel:
hundeparainfluenza type-2 virus, stamme CPiV-2 Bio 15 (levende svækket)
Tilgængelig fra:
Zoetis Belgium SA
ATC-kode:
QI07AD08
INN (International Name):
canine parainfluenza virus
Terapeutisk gruppe:
Hunde
Terapeutisk område:
Immunologicals for canidae, Live viral vacciner
Terapeutiske indikationer:
Aktiv immunisering af hunde fra seks uger for at forhindre kliniske tegn (nasal og okulær udledning) og reducere viral udskillelse forårsaget af hundeparainfluenzavirus.
Produkt oversigt:
Revision: 5
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/V/C/003681
Autorisation dato:
2014-07-03
EMEA kode:
EMEA/V/C/003681

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

20-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

16-05-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

16-05-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

20-10-2014

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL

Versican Plus Pi lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hund

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

TJEKKIET

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Versican Plus Pi lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hund

3.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Hver dosis (1 ml) indeholder:

Aktive stoffer:

Lyofilisat (levende svækket)

Minimum

Maksimum

Hundeparainfluenza type 2 virus, stamme CPiV-2-Bio 15

TCID

TCID

Solvens:

Vand til injektionsvæsker (

Aqua ad iniectabilia

1 ml

Vævskulturinficerende dosis – 50 % (tissue culture infectious dose 50 %)

Lyofilisat: svampeagtig hvid substans.

Solvens: klar, farveløs væske.

4.

INDIKATION(ER)

Til aktiv immunisering af hunde fra 6-ugers alderen

for at forebygge kliniske symptomer (næse- og øjenudflåd) og begrænse virusudskillelse

forårsaget af hundeparainfluenzavirus.

Indtræden af immunitet:

3 uger efter afsluttet basisvaccination.

Varighed af immunitet:

Mindst et år efter basisvaccination.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Ingen.

6.

BIVIRKNINGER

Efter subkutan indgift hos hunde kan der på injektionsstedet udvikles en forbigående hævelse (op til 5

cm) som almindeligt. Hævelsen kan være smertefuld, varm eller rød. En sådan hævelse vil enten være

forsvundet af sig selv eller i vidt omfang være blevet mindre 14 dage efter vaccinationen.

I sjældne tilfælde kan der forekomme manglende appetit eller nedsat aktivitet.

Overfølsomhedsreaktioner kan der i sjældne tilfælde forekomme (gastrointestinale symptomer som

diarré eller opkastning, anafylaksi, angioødem, dyspnø, kredsløbsshock, kollaps). Hvis en sådan

reaktion forekommer, skal der øjeblikkeligt gives passende behandling. Sådanne reaktioner kan

udvikle sig til en mere alvorlig tilstand (anafylaksi), som kan være livstruende.

Meget sjældne systemiske reaktioner såsom letargi, hypertermi og generel utilpashed kan forekomme.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en

behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke

allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter

anbefalingerne.

7.

DYREARTER

Hund.

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

Subkutan anvendelse.

Basisvaccination:

To doser af Versican Plus Pi med 3 til 4 ugers mellemrum fra 6-ugers alderen.

Leptospira:

Hvis der ønskes beskyttelse mod

leptospira,

kan hunde vaccineres med to doser Versican Plus Pi

blandet med Versican Plus L4 med 3 til 4 ugers mellemrum fra 6-ugers alderen:

Indholdet af et enkelt hætteglas med Versican Plus Pi rekonstitueres med indholdet af et enkelt

hætteglas med Versican Plus L4 (i stedet for med solvensen). Efter blanding bør indholdet i

hætteglasset have en hvidlig eller gullig farve med let opalisering. De blandede vacciner bør straks

injiceres som subkutan injektion.

Rabies

Hvis der ønskes beskyttelse mod rabies:

1. dosis: Versican Plus Pi fra 8-9-ugers alderen.

2. dosis: Versican Plus Pi blandet med Versiguard Rabies 3-4 uger senere men ikke tidligere end 12-

ugers alderen.

Indholdet af et enkelt hætteglas med Versican Plus Pi rekonstitueres med indholdet af et enkelt

hætteglas med Versiguard Rabies (i stedet for med solvensen). Efter blanding bør indholdet i

hætteglasset have en lyserød/rød eller gullig farve med let opalisering. De blandede vacciner bør straks

injiceres som subkutan injektion

I laboratoriestudier er virkningen af rabiesfraktionen påvist efter en enkeltdosis fra 12-ugers alderen. I

feltstudier viste 10% af seronegative hunde dog ikke serokonvertion (≥0,1 IE/ml) 3-4 uger efter en

enkelt basisvaccination mod rabies.

Nogle dyr viser ikke titre > 0,5 IE/ml efter den primære vaccination. Antistoftitre falder i løbet af den

3 års varigheden af immunitet, selvom hunde er beskyttet. I tilfælde af rejser til risikoområder eller

rejser uden for EU, kan dyrlægen give en ekstra rabiesvaccination efter 12 ugers alderen for at sikre, at

de vaccinerede hunde har et antistoftiter på ≥ 0,5 IE/ml som generelt anses for tilstrækkelig

beskyttelse, og at det opfylder testkrav for rejser (antistoftitre på ≥ 0,5 IE/ml).

Selvom virkningen af rabiesfraktionen er påvist efter administration ved 12 ugers alderen, kan hunde,

der er under 8 uger, vaccineres med Versican DHPPi sammen med Versiguard Rabies, hvis dyrlægen

skønner det nødvendigt, da sikkerheden af samtidig administration er påvist hos 6 uger gamle hunde.

Revaccinationsprogram:

Der anbefales en årlig vaccination med en enkelt dosis Versican Plus Pi.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Rekonstituer lyofilisatet med solvensen aseptisk. Rystes grundigt. Indgiv straks al indholdet (1 ml) af

det rekonstituerede produkt i hætteglasset.

Rekonstitueret vaccine: Hvidlig eller gullig farve med let opalisering.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares og transporteres nedkølet (2

C – 8

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten efter EXP.

Anvendes straks efter rekonstituering.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige advarsler for hver dyreart:

God immunrespons afhænger af et fuldt udviklet immunsystem. Dyrets immunkompetence kan være

hæmmet af flere forskellige faktorer, herunder dårligt helbred, ernæringsmæssig tilstand, genetiske

faktorer, samtidig medicinsk behandling og stress.

Kun raske dyr må vaccineres.

Special forholdsregler til brug hos dyr:

Den levende, svækkede virusvaccinestamme CPiV kan spredes af vaccinerede dyr efter vaccinationen.

På grund af denne stammes lave patogenitet er det ikke nødvendigt at holde vaccinerede hunde adskilt

fra ikke-vaccinerede hunde.

Særlige forholdsregler, der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller

etiketten bør vises til lægen.

Drægtighed og laktation:

Kan anvendes under anden og tredje fase af drægtigheden. Produktets sikkerhed i det tidlige stadie af

drægtighed og under laktation er ikke undersøgt.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre

lægemidler til dyr, bortset fra Versiguard Rabies og Versican Plus L4. En eventuel beslutning om at

anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med

udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Overdosis (symptomer, nødforanstaltninger, modgift):

Der er ikke observeret andre bivirkninger end dem, der er anført under ”Bivirkninger”, efter indgift af

en tidobbelt overdosis af vaccinen. Der blev dog observeret smerte ved injektionsstedet hos et

mindretal af dyrene efter indgift af en tidobbelt overdosis af vaccinen.

Uforligeligheder:

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette lægemiddel

ikke blandes med andre lægemidler end dem der er anført ovenfor.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette veterinærlægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Plastæske indeholdende 25 hætteglas (1 dosis) med lyofilisat og 25 hætteglas (1 ml) med solvens.

Plastæske indeholdende 50 hætteglas (1 dosis) med lyofilisat og 50 hætteglas (1 ml) med solvens.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

BILAG IV

BAGGRUND FOR EN YDERLIGE FORNYELSE

På baggrund af lægemiddelovervågning, besluttede CVMP, på deres møde den 22.-24. januar 2019, at

en yderligere fornyelse af markedsføringstilladelsen om 5 år er nødvendig.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Versican Plus Pi lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hund

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En dosis (1 ml) indeholder:

Aktive stoffer:

Lyofilisat (levende svækket):

Minimum

Maksimum

Hundeparainfluenza type 2 virus, stamme CPiV-2-Bio 15

TCID

TCID

Solvens:

Vand til injektionsvæsker (

Aqua ad iniectabilia

1 ml

Vævskulturinficerende dosis – 50 % (tissue culture infectious dose 50 %)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension.

Udseende:

Lyofilisat: svampeagtig hvid substans.

Solvens: klar, farveløs væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Hund

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Til aktiv immunisering af hunde fra 6-ugers alderen

for at forebygge kliniske symptomer (næse- og øjenudflåd) og begrænse virusudskillelse

forårsaget af hundeparainfluenzavirus

Indtræden af immunitet:

3 uger efter afsluttet basisvaccination.

Varighed af immunitet:

Mindst et år efter basisvaccination.

4.3

Kontraindikationer

Ingen.

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

God immunrespons afhænger af et fuldt udviklet immunsystem. Dyrets immunkompetence kan være

hæmmet af flere forskellige faktorer, herunder dårligt helbred, ernæringsmæssig tilstand, genetiske

faktorer, samtidig medicinsk behandling og stress.

Kun raske dyr må vaccineres.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Den levende, svækkede virusvaccinestamme CPiV kan spredes af vaccinerede dyr efter vaccinationen.

På grund af denne stammes lave patogenitet er det ikke nødvendigt at holde vaccinerede hunde adskilt

fra ikke-vaccinerede hunde.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller

etiketten bør vises til lægen.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Efter subkutan indgift hos hunde kan der på injektionsstedet udvikles en forbigående hævelse

(op til 5

cm) som almindeligt. Hævelsen kan være smertefuld, varm eller rød.

En sådan hævelse vil enten være

forsvundet af sig selv eller i vidt omfang være blevet mindre 14 dage efter vaccinationen.

I sjældne tilfælde kan der forekomme anoreksi eller nedsat aktivitet.

Overfølsomhedsreaktioner kan der i sjældne tilfælde forekomme (gastrointestinale symptomer som

diarré eller opkastning, anafylaksi, angioødem, dyspnø, kredsløbsshock, kollaps). Hvis en sådan

reaktion forekommer, skal der øjeblikkeligt gives passende behandling. Sådanne reaktioner kan

udvikle sig til en mere alvorlig tilstand, som kan være livstruende.

Meget sjældne systemiske reaktioner såsom letargi, hypertermi og generel utilpashed kan forekomme.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en

behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Drægtighed og laktation:

Kan anvendes under anden og tredje fase af drægtigheden. Produktets sikkerhed i det tidlige stadie af

drægtighed og under laktation er ikke undersøgt.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre

lægemidler til dyr bortset fra Versiguard Rabies og Versican Plus L4. En eventuel beslutning om at

anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med

udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Subkutan anvendelse.

Dosis og indgivelsesvej:

Rekonstituer lyofilisatet med solvensen aseptisk. Rystes grundigt. Indgiv straks al indholdet (1 ml) af

det rekonstituerede produkt.

Rekonstitueret vaccine: Hvidlig eller gullig farve med let opalisering.

Basisvaccination:

To doser af Versican Plus Pi med 3 til 4 ugers mellemrum fra 6-ugers alderen.

Leptospira

Hvis der ønskes beskyttelse mod

leptospira

, kan hunde vaccineres med to doser Versican Plus Pi

blandet med Versican Plus L4 med 3 til 4 ugers mellemrum fra 6-ugers alderen:

Indholdet af et enkelt hætteglas med Versican Plus Pi rekonstitueres med indholdet af et enkelt

hætteglas med Versican Plus L4 (i stedet for med solvensen). Efter blanding bør indholdet i

hætteglasset have en hvidlig eller gullig farve med let opalisering. De blandede vacciner bør straks

injiceres som subkutan injektion.

Rabies

Hvis der ønskes beskyttelse mod rabies:

1. dosis: Versican Plus Pi fra 8-9-ugers alderen.

2. dosis: Versican Plus Pi blandet med Versiguard Rabies 3-4 uger senere men ikke tidligere end 12-

ugers alderen.

Indholdet af et enkelt hætteglas med Versican Plus Pi rekonstitueres med indholdet af et enkelt

hætteglas med Versiguard Rabies (i stedet for med solvensen). Efter blanding bør indholdet i

hætteglasset have en lyserød/rød eller gullig farve med let opalisering. De blandede vacciner bør straks

injiceres som subkutan injektion

I laboratoriestudier er virkningen af rabiesfraktionen påvist efter en enkeltdosis fra 12-ugers alderen. I

feltstudier viste 10% af seronegative hunde dog ikke serokonvertion (≥0,1 IE/ml) 3-4 uger efter en

enkelt basisvaccination mod rabies.

Nogle dyr viser ikke titre > 0,5 IE/ml efter den primære vaccination. Antistoftitre falder i løbet af den

3 års varigheden af immunitet, selvom hunde er beskyttet. I tilfælde af rejser til risikoområder eller

rejser uden for EU, kan dyrlægen give en ekstra rabiesvaccination efter 12 ugers alderen for at sikre, at

de vaccinerede hunde har et antistoftiter på ≥ 0,5 IE/ml som generelt anses for tilstrækkelig

beskyttelse, og at det opfylder testkrav for rejser (antistoftitre på ≥ 0,5 IE/ml).

Selvom virkningen af rabiesfraktionen er påvist efter administration ved 12 ugers alderen, kan hunde,

der er under 8 uger, vaccineres med Versican DHPPi sammen med Versiguard Rabies, hvis dyrlægen

skønner det nødvendigt, da sikkerheden af samtidig administration er påvist hos 6 uger gamle hunde.

Revaccinationsprogram:

Der anbefales en årlig vaccination med en enkeltdosis Versican Plus Pi.

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Efter indgift af en tidobbelt overdosis af vaccinen er der ikke set andre bivirkninger end dem, der er

anført i pkt. 4.6. Der blev dog observeret smerte ved injektionsstedet hos et mindretal af dyrene efter

indgift af en tidobbelt overdosis af vaccinen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

IMMUNOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Immunologica til canidae – levende virale vacciner.

ATCvet-kode: QI07AD08.

Vaccinen er beregnet til aktiv immunisering af raske hvalpe og hunde mod sygdomme forårsaget af

hundeparainfluenzavirus.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Lyofilisat:

Trometamol

Edetinsyre

Saccharose

Dextran 70

Solvens:

Vand til injektionsvæsker

6.2

Væsentlige uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette lægemiddel

ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført i pkt. 4.8.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 2 år.

Opbevaringstid rekonstituering ifølge anvisning: Anvendes straks.

6.4.

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares og transporteres nedkølet (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

6.5

Den indre emballages art og indhold

Hætteglas type I, der indeholder 1 dosis lyofilisat, lukket med en prop af brombutylgummi og et

aluminiumlåg.

Hætteglas type I, der indeholder 1 ml solvens, lukket med en prop af chlorbutylgummi og et

aluminiumlåg.

Pakningsstørrelser:

Plastæske indeholdende 25 hætteglas (1 dosis) med lyofilisat og 25 hætteglas (1 ml) med solvens.

Plastæske indeholdende 50 hætteglas (1 dosis) med lyofilisat og 50 hætteglas (1 ml) med solvens.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/14/168/001

EU/2/14/168/002

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 04/07/2014.

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/295851/2014

EMEA/V/C/003681

EPAR - sammendrag for offentligheden

Versican Plus Pi

Hundeparainfluenzavirusvaccine (levende, svækket)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet

er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den forelagte

dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende veterinærlægemidlet som beskrevet nedenfor.

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse den videnskabelige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Versican Plus Pi?

Versican Plus Pi er en veterinær vaccine, der indeholder levende, svækkede hundeparainfluenzavirus

type 2. Versican Plus Pi leveres som et lyofilisat (en frysetørret pellet) med opløsningsvæske (solvens),

der benyttes til at fremstille en suspension til indsprøjtning.

Hvad anvendes Versican Plus Pi til?

Versican Plus Pi anvendes til at beskytte hunde mod hundeparainfluenzavirus, der er årsag til

kennelhoste.

Vaccinen gives til hvalpe fra 6-ugers alderen ved en indsprøjtning under huden og gentages én gang

3-4 uger senere. Der kræves årlig revaccination med en enkelt dosis af Versican Plus Pi.

Hvordan virker Versican Plus Pi?

Versican Plus Pi er en vaccine. Vacciner virker ved at “lære” organismens naturlige forsvar

(immunsystemet), hvordan det skal forsvare organismen mod en sygdom. Virus i Versican Plus Pi er

levende, men er blevet svækket, så de ikke er sygdomsfremkaldende. Når Versican Plus Pi gives til

hunde, registrerer dyrenes immunsystem virus som “fremmede” og reagerer ved at danne antistoffer

mod dem. Hvis dyret efterfølgende udsættes for denne infektion, vil immunsystemet reagere hurtigere.

Derved opnås bedre beskyttelse mod kennelhoste.

Versican Plus Pi

EMA/295851/2014

Side 2/2

Hvordan blev Versican Plus Pi undersøgt?

Effektiviteten af Versican Plus Pi blev undersøgt i en feltundersøgelse med 129 hunde. For at påvise

effektiviteten af Versican Plus Pi omfattede feltundersøgelsen de bredere vaccinekombinationer

Versican Plus DHPPi/L4 og Versican Plus DHPPi/L4R, som foruden andre sygdomme også er beregnet til

at beskytte mod kennelhoste. Hundene blev enten vaccineret to gange med tre til fire ugers

mellemrum eller fik en enkelt årlig forstærkningsdosis (boosterdosis). Effektiviteten blev bedømt på

mængden af antistoffer før og efter vaccinationen.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Versican Plus Pi?

Feltundersøgelsen viste, at mellem 73 og 97 % af hundene opnåede et beskyttende indhold af

antistoffer mod parainfluenzavirus efter vaccination med Versican Plus Pi.

Hvilken risiko er der forbundet med Versican Plus Pi?

Den hyppigste bivirkning (som optræder hos mere end 1 ud af 100 hunde) ved Versican Plus Pi er

kortvarig hævelse på op til 5 cm, der kan forekomme på injektionsstedet efter vaccinationen.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Ved utilsigtet selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises

til lægen.

Hvorfor blev Versican Plus Pi godkendt?

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Versican Plus Pi overstiger

risiciene til de godkendte anvendelser, og anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse for

Versican Plus Pi. Afvejningen af fordele og risici (benefit/risk-forholdet) fremgår af afsnittet om den

videnskabelige drøftelse i denne EPAR.

Andre oplysninger om Versican Plus Pi:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Versican Plus Pi den 4. juli 2014. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for dette

lægemiddel findes på etiketten/den ydre emballage.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i maj 2014.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information