Versican Plus DHPPi/L4

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-05-2019

Aktiv bestanddel:
hundesyge-virus, stamme CDV Bio 11/En, canine adenovirus type 2, stamme CAV-2 Bio 13, parvovirus type 2b, stamme CPV-2b Bio 12/B, canine parainfluenza type 2-virus, stamme CPiV-2 mia 15 (alle levende, svækkede), Leptospira interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava, stamme MSLB 1088, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, stamme MSLB 1089, L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, stamme MSLB 1090, L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Grippot
Tilgængelig fra:
Zoetis Belgium SA
ATC-kode:
QI07AI02
INN (International Name):
live, attenuated Canine distemper virus, canine adenovirus, canine parvovirus, canine parainfluenza virus inactivated
Terapeutisk gruppe:
Hunde
Terapeutisk område:
Immunologicals for canidae, live hundesyge-virus + live canine adenovirus + live canine parainfluenza virus + live parvovirus + inaktiveret leptospira
Terapeutiske indikationer:
Aktiv immunisering af hunde fra 6 ugers alderen:for at forhindre, dødelighed og kliniske tegn forårsaget af hundesyge-virus,for at forhindre, dødelighed og kliniske tegn forårsaget af canine adenovirus type 1,for at forhindre kliniske tegn og reducere viral udskillelse forårsaget af canine adenovirus type 2,for at forhindre kliniske tegn, leucopoenia og viral udskillelse forårsaget af parvovirus,for at forhindre, at kliniske tegn (nasal og øjenskader decharge) og reducere viral udskillelse forårsaget af canine parainfluenza virus,for at forhindre, at kliniske tegn, infektion og urinudskillelse forårsaget af L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava,for at forhindre kliniske tegn og urinudskillelse og reducere infektion forårsaget af L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola og L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae og for at forhindre kliniske symptomer og reducere infektion og urin udskillelse forårsaget af L. interrogans serogruppe Grippotyphosa sero
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/V/C/003678
Autorisation dato:
2014-05-06
EMEA kode:
EMEA/V/C/003678

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

27-04-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

16-05-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

16-05-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

16-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

16-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

27-04-2015

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL

Versican Plus DHPPi/L4 lyofilisat og suspension til injektionsvæske, suspension til hund

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF

VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR

BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Versican Plus DHPPi/L4 lyofilisat og suspension til injektionsvæske, suspension til hund

3.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Hver dosis (1 ml) indeholder:

Aktive stoffer:

Lyofilisat (levende svækket):

Minimum

Maksimum

Hundesygevirus, stamme CDV Bio 11/A

TCID

TCID

Hundeadenovirus type 2, stamme CAV-2-Bio 13

TCID

TCID

Hundeparvovirus type 2b, stamme CPV-2b-Bio 12/B

TCID

TCID

Hundeparainfluenza type 2 virus, stamme CPiV-2-Bio 15

TCID

TCID

Suspension (inaktiveret):

Leptospira interrogans

serogruppe Icterohaemorrhagiae

serovar Icterohaemorrhagiae, stamme MSLB 1089

ALR** titre ≥ 1:51

Leptospira interrogans

serogruppe Canicola

serovar Canicola, stamme MSLB 1090

ALR** titre ≥ 1:51

Leptospira kirschneri

serogruppe Grippotyphosa

serovar Grippotyphosa, stamme MSLB 1091

ALR** titre ≥ 1:40

Leptospira interrogans

serogruppe Australis

serovar Bratislava, stamme MSLB 1088

ALR** titre ≥ 1:51

Adjuvans:

Aluminiumhydroxid

1,8 – 2,2 mg.

Vævskulturinficerende dosis – 50 % (tissue culture infectious dose 50 %).

Antistof mikroagglutinationsreaktion – lytisk reaktion (antibody micro agglutination-lytic

reaction).

Lyofilisat: Svampeagtig hvid substans.

Suspension: Hvidlig væske med fint bundfald.

4.

INDIKATION(ER)

Til aktiv immunisering af hunde fra 6-ugers alderen:

for at forebygge mortalitet samt de kliniske symptomer forårsaget af hundesygevirus

for at forebygge mortalitet samt de kliniske symptomer forårsaget af hundeadenovirus type 1

for at forebygge kliniske symptomer og begrænse virusudskillelse forårsaget af hundeadenovirus

type 2

for at forebygge kliniske symptomer, leukopeni og virusudskillelse forårsaget af hundeparvovirus

for at forebygge kliniske symptomer (næse- og øjenudflåd) og begrænse virusudskillelse

forårsaget af hundeparainfluenzavirus

for at forebygge kliniske symptomer, infektion og udskillelse i urinen forårsaget af

L.

interrogans

serogruppe Australis serovar Bratislava

for at forebygge kliniske symptomer og udskillelse i urinen og reducere infektion forårsaget af

L.

interrogans

serogruppe Canicola serovar Canicola og

L. interrogans

serogruppe

Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae og

for at forebygge kliniske symptomer og reducere infektion og udskillelse i urinen forårsaget af

L.

kirschneri

serogruppe Grippotyphosa serovar Grippotyphosa.

Indtræden af immunitet:

- 3 uger efter første vaccination for CDV, CAV, CPV

- 3 uger efter basisvaccination for CPiV

- 4 uger efter basisvaccination for

Leptospira

komponenter.

Varighed af immunitet:

Mindst 3 år efter basisvaccination for for hundesygevirus, hundeadenovirus type 1, hundeadenovirus

type 2 og hundeparvovirus. Immunitetsvarighed overfor CAV-2 er ikke påvist ved virus challenge. Det

blev påvist, at 3 år efter CAV-2-vaccinationen er der stadig tilstædeværelse af antistoffer. Beskyttende

immunrespons mod CAV-2-associeret luftvejssygdomme anses for at vare i mindst 3 år.

Mindst 1 år efter basisvaccination for CPiV og

Leptospira

komponenter.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Ingen.

6.

BIVIRKNINGER

Efter subkutan indgift hos hunde kan der på injektionsstedet udvikles en forbigående hævelse (op til 5

cm) som almindeligt. Hævelsen kan være smertefuld, varm eller rød. En sådan hævelse vil enten være

forsvundet af sig selv eller i vidt omfang være blevet mindre 14 dage efter vaccinationen.

I sjældne tilfælde kan der forekomme anoreksi eller nedsat aktivitet.

Overfølsomhedsreaktioner kan der i sjældne tilfælde forekomme (gastrointestinale symptomer som

diarré eller opkastning, anafylaksi, angioødem, dyspnø, kredsløbsshock, kollaps). Hvis en sådan

reaktion forekommer, skal der øjeblikkeligt gives passende behandling. Sådanne reaktioner kan udvikle

sig til en mere alvorlig tilstand, som kan være livstruende.

Meget sjældne systemiske reaktioner såsom letargi, hypertermi og generel utilpashed kan forekomme.

I meget sjældne tilfælde er kliniske tegn på immunmedierede sygdomme, såsom hæmolytisk anæmi,

trombocytopeni eller polyarthritis blevet rapporteret.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede

er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter

anbefalingerne.

7.

DYREARTER

Hund.

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

Anvendes subkutant.

Basisvaccination:

To doser af Versican Plus DHPPi/L4 med 3 til 4 ugers mellemrum fra 6-ugers alderen.

Rabies

Hvis der ønskes beskyttelse mod rabies:

1. dosis: Versican Plus DHPPi/L4 fra 8-9-ugers alderen.

2. dosis: Versican Plus DHPPi/L4R 3-4 uger senere men ikke tidligere end 12-ugers alderen.

I laboratoriestudier er virkningen af rabiesfraktionen påvist efter en enkeltdosis fra 12-ugers alderen. I

feltstudier viste 10% af seronegative hunde dog ikke serokonvertion (> 0,1 IE/ml) 3-4 uger efter en

enkelt basisvaccination mod rabies.

Nogle dyr viser ikke titre > 0,5 IE/ml efter den primære vaccination. Antistoftitre falder i løbet af den 3

års varigheden af immunitet, selvom hunde er beskyttet. I tilfælde af rejser til risikoområder eller rejser

uden for EU, kan dyrlægen give en ekstra rabiesvaccination efter 12 ugers alderen for at sikre, at de

vaccinerede hunde har et antistoftiter på ≥ 0,5 IE/ml som generelt anses for tilstrækkelig beskyttelse, og

at det opfylder testkrav for rejser (antistoftitre på ≥ 0,5 IE/ml).

Ved behov kan hunde under 8-uger vaccineres, da sikkerheden af Versican Plus DHPPi/L4R er påvist

hos hunde i 6-ugers alderen.

Revaccinationsprogram:

En enkeltdosis af Versican Plus DHPPi/L4 bør indgives hvert 3. år. Årlige revaccinationer er påkrævet

for parainfluenza og

Leptospira

komponenter. En enkelt dosis med forligelig Versican Plus Pi/L4-

vaccine kan derfor anvendes årligt som påkrævet.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Rekonstituer lyofilisat med suspension aseptisk. Rystes grundigt. Indgiv straks al indholdet (1 ml) af det

rekonstituerede produkt i hætteglasset.

Rekonstitueret vaccine: Lyserød eller gullig farve, let opalisering.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares og transporteres nedkølet (2

C – 8

Må ikke nedfryses. Beskyttes mod lys.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten efter EXP.

Anvendes straks efter rekonstituering.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige advarsler for hver dyreart:

God immunrespons afhænger af et fuldt udviklet immunsystem. Dyrets immunkompetence kan være

hæmmet af flere forskellige faktorer, herunder dårligt helbred, ernæringsmæssig tilstand, genetiske

faktorer, samtidig medicinsk behandling og stress.

Immunresponsen på CDV, CAV og CPV komponenterne i vaccinen kan være forsinket som følge af

interferens fra maternalt deriverede antistoffer. Vaccinen har dog vist at kunne beskytte mod virulente

udfordringer ved tilstedeværelsen af maternalt deriverede antistoffer over for CDV, CAV og CPV på

niveauer, der var lig med eller højere end det, der sandsynligvis ville kunne forekomme i naturen. I de

tilfælde hvor der forventes meget høje niveauer af maternalt deriverede antistoffer, bør

vaccinationsprogrammet planlægges derefter.

Kun raske dyr må vaccineres.

Special forholdsregler til brug hos dyr:

De levende, svækkede virusvaccinestammer CAV-2, CPiV og CPV-2b kan spredes af vaccinerede

hunde efter vaccinationen. Spredning af CPV har vist sig efter op til 10 dage. På grund af disse

stammers lave patogenitet er det ikke nødvendigt at holde vaccinerede hunde adskilt fra ikke-

vaccinerede hunde eller huskatte. Vaccinevirusstammen CPV-2b har ikke været testet påkødædende

dyr (undtagen hunde og huskatte), som man ved, kan være modtagelige over for hundeparvovira.

Vaccinerede hunde bør derfor holdes adskilt fra andredyrearter efter vaccinationen.

Særlige forholdsregler, der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

I tilfælde af selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til

lægen.

Drægtighed og laktation:

Kan anvendes under anden og tredje fase af drægtigheden. Produktets sikkerhed i det tidlige stadie af

drægtighed og under laktation er ikke undersøgt.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre

veterinærlægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter

brug af et andet veterinærlægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Overdosis:

Der er ikke observeret andre bivirkninger end dem, der er anført i pkt. 6 (Bivirkninger), efter indgift af

en overdosis af vaccinen. Der blev dog observeret smerte ved injektionsstedet hos et mindretal af

dyrene efter indgift af en tidobbelt dosis af vaccinen.

Uforligeligheder:

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette

veterinærlægemiddel ikke blandes med andre veterinærlægemidler.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM

NØDVENDIGT

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette veterinærlægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Plastikæske indeholdende 25 hætteglas (1 dosis) lyofilisat og 25 hætteglas (1 ml) suspension.

Plastikæske indeholdende 50 hætteglas (1 dosis) lyofilisat og 50 hætteglas (1 ml) suspension.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Versican Plus DHPPi/L4 lyofilisat og suspension til injektionsvæske, suspension til hund

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En dosis à 1 ml indeholder:

Aktive stoffer:

Lyofilisat (levende svækket):

Minimum

Maksimum

Hundesygevirus, stamme CDV Bio 11/A

TCID

TCID

Hundeadenovirus type 2, stamme CAV-2-Bio 13

TCID

TCID

Hundeparvovirus type 2b, stamme CPV-2b-Bio 12/B

TCID

TCID

Hundeparainfluenza type 2 virus, stamme CPiV-2-Bio 15

TCID

TCID

Suspension (inaktiveret):

Leptospira interrogans

serogruppe Icterohaemorrhagiae

serovar Icterohaemorrhagiae, stamme MSLB 1089

ALR** titre ≥ 1:51

Leptospira interrogans

serogruppe Canicola

serovar Canicola, stamme MSLB 1090

ALR** titre ≥ 1:51

Leptospira kirschneri

serogruppe Grippotyphosa

serovar Grippotyphosa, stamme MSLB 1091

ALR** titre ≥ 1:40

Leptospira interrogans

serogruppe Australis

serovar Bratislava, stamme MSLB 1088

ALR** titre ≥ 1:51

Vævskulturinficerende dosis – 50 % (tissue culture infectious dose 50 %).

Antistof mikroagglutinationsreaktion – lytisk reaktion (antibody micro agglutination-lytic

reaction).

Adjuvans:

Aluminiumhydroxid

1,8 – 2,2 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Lyofilisat og suspension til injektionsvæske, suspension.

Udseende:

Lyofilisat: Svampeagtig hvid substans.

Suspension: Hvidlig væske med fint bundfald.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Hund

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet

til

Til aktiv immunisering af hunde fra 6-ugers alderen:

for at forebygge mortalitet samt de kliniske symptomer forårsaget af hundesygevirus

for at forebygge mortalitet samt de kliniske symptomer forårsaget af hundeadenovirus type 1

for at forebygge kliniske symptomer og begrænse virusudskillelse forårsaget af hundeadenovirus

type 2

for at forebygge kliniske symptomer, leukopeni og virusudskillelse forårsaget af hundeparvovirus

for at forebygge kliniske symptomer (næse- og øjenudflåd) og begrænse virusudskillelse

forårsaget af hundeparainfluenzavirus

for at forebygge kliniske symptomer, infektion og udskillelse i urinen forårsaget af

L.

interrogans

serogruppe Australis serovar Bratislava

for at forebygge kliniske symptomer og udskillelse i urinen og reducere infektion forårsaget af

L.

interrogans

serogruppe Canicola serovar Canicola og

L. interrogans

serogruppe

Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae og

for at forebygge kliniske symptomer og reducere infektion og udskillelse i urinen forårsaget af

L.

kirschneri

serogruppe Grippotyphosa serovar Grippotyphosa.

Indtræden af immunitet:

- 3 uger efter første vaccination for CDV, CAV, CPV

- 3 uger efter basisvaccination for CPiV

- 4 uger efter basisvaccination for

Leptospira

komponenter.

Varighed af immunitet:

Mindst 3 år efter basisvaccination for for hundesygevirus, hundeadenovirus type 1, hundeadenovirus

type 2 og hundeparvovirus. Immunitetsvarighed overfor CAV-2 er ikke påvist ved virus challenge. Det

blev påvist, at 3 år efter CAV-2-vaccinationen er der stadig tilstædeværelse af antistoffer. Beskyttende

immunrespons mod CAV-2-associeret luftvejssygdomme anses for at vare i mindst 3 år.

Mindst 1 år efter basisvaccination for CPiV og

Leptospira

komponenter.

4.3

Kontraindikationer

Ingen.

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

God immunrespons afhænger af et fuldt udviklet immunsystem. Dyrets immunkompetence kan være

hæmmet af flere forskellige faktorer, herunder dårligt helbred, ernæringsmæssig tilstand, genetiske

faktorer, samtidig medicinsk behandling og stress.

Immunresponsen på CDV, CAV og CPV komponenterne i vaccinen kan være forsinket som følge af

interferens fra maternalt deriverede antistoffer. Vaccinen har dog vist at kunne beskytte mod virulente

udfordringer ved tilstedeværelsen af maternalt deriverede antistoffer over for CDV, CAV og CPV på

niveauer, der var lig med eller højere end det, der sandsynligvis ville kunne forekomme i naturen. I de

tilfælde hvor der forventes meget høje niveauer af maternalt deriverede antistoffer, bør

vaccinationsprogrammet planlægges derefter.

Kun raske dyr må vaccineres.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

De levende, svækkede virusvaccinestammer CAV-2, CPiV og CPV-2b kan spredes af vaccinerede

hunde efter vaccinationen. Spredning af CPV har vist sig efter op til 10 dage. På grund af disse

stammers lave patogenitet er det ikke nødvendigt at holde vaccinerede hunde adskilt fra ikke-

vaccinerede hunde eller huskatte. Vaccinevirusstammen CPV-2b har ikke været testet på kødædende

dyr (undtagen hunde og huskatte), som man ved, kan være modtagelige over for hundeparvovira.

Vaccinerede hunde bør derfor holdes adskilt fra andre dyrearter efter vaccinationen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller

etiketten bør vises til lægen.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Efter subkutan indgift hos hunde kan der på injektionsstedet udvikles en forbigående hævelse (op til 5

cm) som almindeligt. Hævelsen kan være smertefuld, varm eller rød. En sådan hævelse vil enten være

forsvundet af sig selv eller i vidt omfang være blevet mindre 14 dage efter vaccinationen.

I sjældne tilfælde kan der forekomme anoreksieller nedsat aktivitet.

Overfølsomhedsreaktioner kan der i sjældne tilfælde forekomme (gastrointestinale symptomer som

diarré og opkastning, anafylaksi, angioødem, dyspnø, kredsløbsshock, kollaps). Hvis en sådan reaktion

forekommer, skal der øjeblikkeligt gives passende behandling. Sådanne reaktioner kan udvikle sig til en

mere alvorlig tilstand, som kan være livstruende.

Meget sjældne systemiske reaktioner såsom letargi, hypertermi og generel utilpashed kan forekomme.

I meget sjældne tilfælde er kliniske tegn på immunmedierede sygdomme, såsom hæmolytisk anæmi,

trombocytopeni eller polyarthritis blevet rapporteret.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en

behandling)

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr i 100 behandlede dyr)

Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr i 1.000 behandlede dyr)

Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Drægtighed og laktation:

Kan anvendes under anden og tredje fase af drægtigheden. Produktets sikkerhed i det tidlige stadie af

drægtighed og under laktation er ikke undersøgt.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre

veterinærlægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter

brug af et andet veterinærlægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Anvendes subkutant.

Dosis og indgivelsesvej:

Rekonstituer lyofilisat med suspension aseptisk. Rystes grundigt. Indgiv straks al indholdet (1 ml) af det

rekonstituerede produkt.

Rekonstitueret vaccine: Lyserød eller gullig farve, let opalisering.

Basisvaccination:

To doser af Versican Plus DHPPi/L4 med 3 til 4 ugers mellemrum fra 6-ugers alderen.

Rabies:

Hvis der ønskes beskyttelse mod rabies:

1. dosis: Versican Plus DHPPi/L4 fra 8-9-ugers alderen.

2. dosis: Versican Plus DHPPi/L4R 3-4 uger senere men ikke tidligere end 12-ugers alderen.

I laboratoriestudier er virkningen af rabiesfraktionen påvist efter en enkeltdosis fra 12-ugers alderen. I

feltstudier viste 10% af seronegative hunde dog ikke serokonvertion (>0,1 IE/ml) 3-4 uger efter en

enkelt basisvaccination mod rabies.

Nogle dyr viser ikke titre > 0,5 IE/ml efter den primære vaccination. Antistoftitre falder i løbet af den 3

års varigheden af immunitet, selvom hunde er beskyttet. I tilfælde af rejser til risikoområder eller rejser

uden for EU, kan dyrlægen give en ekstra rabiesvaccination efter 12 ugers alderen for at sikre, at de

vaccinerede hunde har et antistoftiter på ≥ 0,5 IE/ml som generelt anses for tilstrækkelig beskyttelse, og

at det opfylder testkrav for rejser (antistoftitre på ≥ 0,5 IE/ml).

Ved behov kan hunde under 8-uger vaccineres, da sikkerheden af Versican Plus DHPPi/L4R er påvist

hos hunde i 6-ugers alderen.

Revaccinationsprogram:

En enkeltdosis af Versican Plus DHPPi/L4 bør indgives hvert 3. år. Årlige revaccinationer er påkrævet

for parainfluenza og

Leptospira

komponenter. En enkelt dosis med forligelig Versican Plus Pi/L4-

vaccine kan derfor anvendes årligt som påkrævet.

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Efter indgift af en tidobbelt overdosis af vaccinen er der ikke set andre bivirkninger end dem, der er

anført i pkt. 4.6. Der blev dog observeret smerte ved injektionsstedet hos et mindretal af dyrene efter

indgift af en tidobbelt dosis af vaccinen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

IMMUNOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Immunologiske midler til canidae – levende virusvacciner og inaktiverede

bakterievacciner.

ATCvet-kode: QI07AI02.

Vaccinen er beregnet til aktiv immunisering af raske hvalpe og hunde mod sygdomme forårsaget af

hundesygevirus, hundeparvovirus, hundeadenovirus type 1 og 2, hundeparainfluenzavirus,

Leptospira

interrogans

serogruppe Australis serovar Bratislava

, Leptospira interrogans

serogruppe Canicola

servar Canicola,

Leptospira kirschneri

serogruppe Grippotyphosa serovar Grippotyphosa og

Leptospira interrogans

serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Lyofilisat:

Trometamol

Edetinsyre

Saccharose

Dextran 70

Suspension:

Natriumchlorid

Kaliumchlorid

Kaliumdihydrogenphosphat

Dinatriumphosphatdodecahydrat

Vand til injektioner

6.2

Væsentlige uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette

veterinærlægemiddel ikke blandes med andre veterinærlægemidler.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 2 år.

Opbevaringstid rekonstituering ifølge anvisning: Anvendes straks.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares og transporteres nedkølet (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

6.5

Den indre emballages art og indhold

Vaccinen leveres i hætteglas Type I. Hætteglassene med lyofilisat er lukket med en prop af

brombutylgummi og et aluminiumlåg.

Vaccinen leveres i hætteglas Type I. Hætteglassene med suspension er lukket med en prop af

chlorbutylgummi og et aluminiumlåg.

Pakningsstørrelser:

Plastikæske indeholdende 25 hætteglas (1 dosis) lyofilisat og 25 hætteglas (1 ml) suspension.

Plastikæske indeholdende 50 hætteglas (1 dosis) lyofilisat og 50 hætteglas (1 ml) suspension.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler

eller affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/14/164/001

EU/2/14/164/002

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 07/05/2014.

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelse: 08/04/2019.

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/257977/2014

EMEA/V/C/003678

EPAR - sammendrag for offentligheden

Versican Plus DHPPi/L4

Vaccine mod hundesyge, hundeadenovirus, hundeparvovirus,

hundeparainfluenzavirus (levende, svækket) og hundeleptospirose

(inaktiveret)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet

er at forklare, hvordan Udvalget for Lægemidler til Dyrs (CVMP) vurdering af den forelagte

dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor.

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse den videnskabelige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Versican Plus DHPPi/L4?

Versican Plus DHPPi/L4R er en dyrevaccine, der indeholder levende, svækket hundesygevirus,

hundeadenovirus type 2, hundeparvovirus type 2b og hundeparainfluenzavirus type 2 samt dræbte

(inaktiverede) stammer af Leptospira-bakterier. Versican Plus DHPPi/L4 fås som en frysetørret pellet

(et lyofilisat) med opløsningsvæske (solvens) og gives ved indsprøjtning.

Hvad anvendes Versican Plus DHPPi/L4 til?

Versican Plus DHPPi/L4 anvendes til at vaccinere hunde mod:

hundesyge, en smitsom sygdom, der på engelsk også kaldes »hard pad disease«, fordi hundene

kan få fortykket hud på trædepuderne foruden løbende snude, hoste, feber, opkastning, diarré,

kraftig savlen og undertiden krampeanfald

hundeadenovirus type 1, der forårsager akut leverbetændelse, eventuelt med gulsot af hud og øjne

hundeparvovirus, der hos hvalpe kan medføre svær sygdom med sløvhed, feber, opkastning og

blodig diarré

hundeparainfluenzavirus og hundeadenovirus type 2, der er årsag til kennelhoste,

Versican Plus DHPPi/L4

EMA/257977/2014

Side 2/3

leptospirose, en bakteriesygdom, der kan overføres via inficeret urin og medføre blødning,

leverbetændelse og gulsot eller nyrebetændelse

Vaccinen gives til hvalpe fra 6-ugers alderen ved en indsprøjtning under huden og gentages 3-4 uger

senere. Revaccination er nødvendig en gang hvert tredje år med en enkelt dosis af Versican Plus

DHPPi/L4 mod hundesyge, hundeadenovirus (type 1 og 2) og parvovirus. Der revaccineres en gang om

året mod parainfluenzavirus og leptospirose.

Hvordan virker Versican Plus DHPPi/L4?

Versican Plus DHPPi/L4 er en vaccine. Vacciner virker ved at »lære« organismens naturlige forsvar,

immunsystemet, hvordan det skal forsvare organismen mod en sygdom. Viraene i Versican Plus

DHPPi/L4 er levende, men svækkede, så de ikke kan forårsage sygdom. De er kombineret med dræbte

(inaktiverede) stammer af Leptospira-bakterier. Når Versican Plus DHPPi/L4 gives til hunde, registrerer

dyrenes immunsystem virusserne og bakterierne som "fremmede« og reagerer ved at danne

antistoffer mod dem. Hvis dyret efterfølgende udsættes for disse infektioner, vil immunsystemet

reagere hurtigere. Derved er de beskyttet mod hundesyge, adenovirus-leverbetændelse, parvovirose,

kennelhoste og leptospirose.

Versican Plus DHPPi/L4 indeholder aluminiumhydroxid, der forstærker immunreaktionen (et adjuvans)

Hvordan blev Versican Plus DHPPi/L4 undersøgt?

Effektiviteten af Versican Plus DHPPi/L4 blev oprindelig undersøgt i en feltundersøgelse med

129 hunde. Hundene blev enten vaccineret to gange med tre til fire ugers mellemrum eller fik en

enkelt årlig forstærkningsdosis (boosterdosis). Virkningen blev målt på antistofniveauet før og efter

vaccinationen.

Der blev efterfølgende gennemført laboratorieundersøgelser med henblik på at bestemme varigheden

af beskyttelse mod hundesyge, hundeadenovirus (type 1 og 2) og parvovirus. I disse undersøgelser

blev hundene vaccineret to gange med tre ugers mellemrum og blev udsat for hundesygevirus,

hundeadenovirus og hundeparvovirus tre år efter den anden vaccination. Virkningen blev målt på de

kliniske symptomer, kropstemperaturen og niveauet af antistoffer.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Versican Plus

DHPPi/L4?

Feltundersøgelsen viste, at vaccination med Versican Plus DHPPi/L4 hos alle hundene gav tilstrækkelig

antistofkoncentration til at beskytte mod hundesygevirus og hundeadenovirus. For parvovirus havde

73-100 % af hundene beskyttende antistofniveau, for parainfluenzavirus 73-97 %, og for leptospira

59-96 %. Hvalpe reagerede undertiden mindre kraftigt end voksne hunde på grund af antistoffer, de

havde arvet fra moderen.

Laboratorieundersøgelserne viste, at beskyttelsesvarigheden var tre år for hundesyge,

hundeadenovirus og hundeparvovirus.

Hvilken risiko er der forbundet med Versican Plus DHPPi/L4?

Den hyppigste bivirkning (ses hos mere end én ud af 100 hunde) ved Versican Plus DHPPi/L4 er

kortvarig hævelse på indtil 5 cm, der kan forekomme på injektionsstedet efter vaccinationen.

I situationer, hvor hvalpene forventes at arve meget høje antistofkoncentrationer fra tæven, bør

vaccinationsforløbet planlægges derefter.

Versican Plus DHPPi/L4

EMA/257977/2014

Side 3/3

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Ved utilsigtet selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises

til lægen.

Hvorfor blev Versican Plus DHPPi/L4 godkendt?

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) konkluderede, at fordelene ved DHPPi/L4 overstiger risiciene

til de godkendte anvendelser, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Versican Plus

DHPPi/L4. Benefit/risk-forholdet fremgår af den videnskabelige drøftelse i denne EPAR.

Andre oplysninger om Versican Plus DHPPi/L4:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Versican Plus DHPPi/L4 den 7. maj 2014. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for

lægemidlet findes på etiketten/den ydre emballage.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i marts 2015.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information