Vepacel

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-01-2019

Aktiv bestanddel:
Influenzavirus (hel virion, inaktiveret), der indeholder antigen af: A / Vietnam / 1203/2004 (H5N1)
Tilgængelig fra:
Ology Bioservices Ireland LTD
ATC-kode:
J07BB01
INN (International Name):
Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (whole virion, inactivated,prepared in cell culture)
Terapeutisk gruppe:
Influenzavacciner
Terapeutisk område:
Influenza, Human, Immunisering, Sygdomsudbrud
Terapeutiske indikationer:
Aktiv immunisering mod H5N1-subtype af influenza A-virus. Denne angivelse er baseret på immunogenicitet data fra forsøgspersoner i alderen fra 6 måneder og frem efter administration af to doser af vaccinen tilberedes med H5N1 subtype stammer. Vepacel bør anvendes i overensstemmelse med Officielle retningslinjer.
Produkt oversigt:
Revision: 9
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002089
Autorisation dato:
2012-02-17
EMEA kode:
EMEA/H/C/002089

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

12-02-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

22-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

22-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

22-01-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

22-01-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

12-02-2014

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

VEPACEL, injektionsvæske, suspension

Præpandemisk influenzavaccine (H5N1) (hel virion, inaktiveret, fremstillet i cellekultur)

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst

i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du vaccineres, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du vaccineres med VEPACEL

Sådan får du VEPACEL

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

VEPACEL er en vaccine, som anvendes til personer i alderen fra 6 måneder og derover. Den skal

gives før den næste influenzapandemi for at forhindre influenza, der er forårsaget af virustypen H5N1.

Pandemisk influenza er en type influenza, der kommer med et par årtiers mellemrum og hurtigt

spredes verden over. Symptomerne på pandemisk influenza er de samme som ved en ’almindelig’

influenza, men er normalt alvorligere.

Når en person får indgivet vaccinen, producerer immunsystemet (kroppens naturlige forsvarssystem)

sin egen beskyttelse (antistoffer) mod sygdommen. Ingen af indholdsstofferne i vaccinen kan

forårsage influenza.

Som ved alle vacciner beskytter VEPACEL ikke nødvendigvis alle personer, som er vaccineret.

2.

Det skal du vide, før du vaccineres med VEPACEL

Du må ikke få VEPACEL

hvis du tidligere har haft en alvorlig allergisk reaktion på indholdsstoffer i VEPACEL (disse er

anført sidst i denne indlægsseddel under pkt. 6) eller på eventuelle stoffer, der kan være til stede

i (meget lave) spormængder: formaldehyd, benzonase, saccharose, trypsin, vero-værtscelleprotein.

Tegn på en allergisk reaktion kan blandt andet være kløende hududslæt, vejrtrækningsbesvær og

hævelse i ansigt eller tunge. Under en pandemi kan det være relevant for dig at få indgivet

vaccinen under forudsætning af, at en passende medicinsk behandling er umiddelbart

tilgængelig i tilfælde af en allergisk reaktion.

Tal med din læge eller sygeplejerske, inden du bliver vaccineret, hvis du ikke er sikker.

Advarsler og forsigtighedsregler

Før vaccinationen bør du fortælle din læge:

hvis du har en alvorlig infektion med høj temperatur (over 38 °C). Er dette tilfældet,

vil vaccinationen som regel blive udsat, indtil du har det bedre. En mindre infektion som en

forkølelse bør ikke være noget problem, men din læge vil vejlede dig med hensyn til, om du

kan vaccineres med VEPACEL.

hvis du har haft en allergisk reaktion over for et af indholdsstofferne i vaccinen (se pkt. 6 til

sidst i indlægssedlen) eller sporrester (formaldehyd, benzonase, saccharose, trypsin,

vero-værtscelleprotein). Allergiske reaktioner, der omfatter pludselig livstruende allergiske

reaktioner (anafylaksi) er rapporteret efter brug af en tilsvarende vaccine mod H1N1-influenza,

der er administreret under en pandemisk periode. Sådanne reaktioner opstod både hos patienter

med en forhistorie af flere allergier og patienter uden kendt allergi.

hvis du har et svækket immunforsvar (det kan være på grund af immunhæmmende behandling

som f.eks. indtagelse af binyrebarkhormoner (kortikosteroider) eller behandling for kræft).

hvis du har et problem med blødninger eller let får blå mærker.

Hvis du skal have taget en blodprøve for at se efter tegn på infektion med visse vira i de første par

uger efter vaccination med VEPACEL, er resultatet af denne test muligvis ikke korrekt. Fortæl den

læge, der ønsker testen, at du for nylig har fået VEPACEL.

Vaccinen må aldrig gives i blodkar.

Der findes ingen oplysninger om indgift af VEPACEL under huden.

Du skal i alle disse tilfælde FORTÆLLE DET TIL DIN LÆGE ELLER SYGEPLEJERSKE, da

vaccination måske ikke anbefales eller skal udsættes.

Brug af anden medicin sammen med VEPACEL

Fortæl altid lægen eller sygeplejersken, hvis du bruger, for nylig har taget eller muligvis kan tage

anden medicin, inklusive håndkøbsmedicin og naturlægemidler eller hvis du for nylig har fået indgivet

anden vaccine.

Der foreligger ingen oplysninger om indgivelse af VEPACEL sammen med andre vacciner. Hvis dette

imidlertid ikke kan undgås, bør den anden vaccine ikke injiceres i den samme arm, som den der

anvendes til VEPACEL. Vær opmærksom på, at bivirkningerne herved kan forstærkes.

Hvis du tager medicin, der nedsætter immuniteten over for infektioner, eller du får en anden type

behandling (som strålebehandling), der påvirker immunforsvaret, kan VEPACEL stadig gives, men

din respons på vaccinen kan være ringe.

VEPACEL må ikke gives på samme tid som immunoglobuliner. Hvis dette imidlertid ikke kan undgås,

bør immunoglobulinerne ikke injiceres i den samme arm, som den der anvendes til VEPACEL.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, om du skal have VEPACEL.

Trafik- og arbejdssikkerhed

VEPACEL kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

3.

Sådan får du VEPACEL

Din læge eller sygeplejerske vil give vaccinen i overensstemmelse med officielle anbefalinger.

Vaccinen vil blive injiceret i musklen i overarmen eller øverst på låret afhængigt af muskelmassen.

Vaccinen må aldrig gives i en vene.

Spædbørn, børn og unge i alderen fra 6 måneder til 17 år og voksne i alderen 18 år og derover:

Der gives en dosis på 0,5 ml. Der skal gives endnu en dosis på 0,5 ml efter mindst tre uger.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

I kliniske forsøg udført med voksne og ældre personer var de fleste bivirkninger milde og kortvarige.

Bivirkningerne ligner generelt bivirkningerne af influenzavaccinen. Der var færre bivirkninger efter

den anden vaccination end efter den første. Den hyppigste bivirkning var smerter på injektionsstedet,

og disse var som regel lette.

Der er set følgende bivirkninger i kliniske forsøg med voksne og ældre personer.

Meget almindelig

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 brugere):

smerte ved injektionsstedet

træthed (træthedsfornemmelse)

hovedpine

Almindelig

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 brugere):

løbende næse og ondt i halsen

svimmelhed (en snurrende fornemmelse)

smerter i mund og hals

hoste

diarré

øget svedudskillelse

kløe

smerter i led eller muskler

feber

kuldegysninger

ubehag (generel følelse af utilpashed)

hårdhed, rødme, hævelse eller mindre blødning ved indsprøjtningsstedet

unormal nedsat følelse

Ikke almindelig

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 brugere):

hævede kirtler

søvnløshed (svært ved at falde i søvn)

svimmelhed

søvnighed

øjenbetændelse (konjunktivitis), øjenirritation

ørepine

nedsat blodtryk, besvimelse eller følelse af at skulle besvime

vejrtrækningsbesvær

tilstoppet næse eller løbende næse

tør hals

opkastning

kvalme

mavepine, fordøjelsesproblemer

udslæt, nældefeber

brystubehag

influenzalignende sygdom

reaktioner på injektionsstedet, såsom irritation, kløe, blåt mærke eller stiv arm

pludseligt høretab

I de kliniske forsøg, der blev udført hos spædbørn, børn og unge, svarede forekomsten og arten af

bivirkninger efter den første og anden vaccination til dem, der blev set hos voksne og ældre personer.

Der er set følgende bivirkninger i kliniske forsøg med spædbørn i alderen fra 6 til 35 måneder.

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 brugere):

døsighed

smerte på injektionsstedet

feber

irritabilitet

Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 brugere):

løbende næse og ondt i halsen

manglende appetit

søvnforstyrrelser

gråd

kvalme

opkastning

diarré

øget svedtendens

hårdhed, rødme, hævelse eller blåt mærke på injektionsstedet

Der er set følgende bivirkninger i kliniske forsøg med børn i alderen fra 3 til 8 år.

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 brugere):

smerte på injektionsstedet

Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 brugere):

løbende næse og ondt i halsen

hovedpine

smerter i mund og hals

kvalme

opkastning

smerter i led eller muskler

hårdhed, rødme, hævelse eller blåt mærke på injektionsstedet

træthed (træthedsfornemmelse)

feber

utilpashed

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 brugere):

manglende appetit

øjenirritation

hoste

løbende næse

diarré

øget svedtendens

kløe på det sted, hvor injektionen blev givet

smerter i armhulen

kuldefølelse

Der er set følgende bivirkninger i kliniske forsøg med unge i alderen fra 9 til 17 år.

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 brugere):

hovedpine

smerte på injektionsstedet

Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 brugere):

løbende næse og ondt i halsen

smerter i mund og hals

mavesmerter

kvalme

opkastning

øget svedtendens

smerter i led eller muskler

hårdhed, rødme, hævelse eller blåt mærke på injektionsstedet

træthed (træthedsfornemmelse)

kuldegysninger

utilpashed

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 brugere):

manglende appetit

søvnbesvær

svimmelhed

unormal, nedsat følesans

følelse af at det drejer rundt (vertigo)

hoste

løbende næse

diarré

kløe

smerter i lemmerne

blåt mærke på injektionsstedet

kløe på det sted, hvor injektionen blev givet

smerter i armhulen

feber

kuldefølelse

Der foreligger ingen data for VEPACEL efter markedsføringen.

Bivirkninger, der er iagttaget med lignende influenzavacciner (Celvapan)

Bivirkningerne, der er anført herunder, er forekommet med en lignende influenzavaccine (Celvapan)

hos voksne og børn under H1N1 pandemisk influenzavaccinationsprogram.

allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner, der fører til et faretruende fald

i blodtryk, der, hvis det ikke behandles, kan føre til chok

anfald pga. feber

smerte i arme og/eller ben (i størstedelen af tilfældene rapporteret som smerte i den vaccinerede arm)

hævelse i vævet under huden

Bivirkninger, der er iagttaget med influenzavacciner, der gives rutinemæssigt hvert år

I dagene eller ugerne efter vaccination med vacciner, der gives rutinemæssigt hvert år for at forhindre

influenza, er nedenstående bivirkninger forekommet: Disse bivirkninger kan forekomme med VEPACEL.

Ikke almindelig

(forekommer hos 1 til 10 brugere ud af 1.000):

generaliserede hudreaktioner, herunder nældefeber (urticaria)

Sjælden

(forekommer hos 1 til 10 brugere ud af 10.000):

allergiske reaktioner, der fører til et faretruende fald i blodtryk, der, hvis det ikke behandles,

kan føre til chok. Læger er klar over denne risiko og har akut behandling klar til brug i sådanne

tilfælde.

alvorlig stikkende eller dunkende smerte langs en eller flere nerver

lavt blodpladetal, hvilket kan resultere i blødning eller blå mærker

Meget sjælden (forekommer hos: mindre end 1 bruger ud af 10.000):

betændelse i blodkar (vasculitis), som kan forårsage hududslæt, ledsmerter og nyreproblemer

Neurologiske sygdomme, som f.eks. betændelse i centralnervesystemet (encefalomyelitis),

nervebetændelse (neuritis) og en type lammelse (paralyse), der er kendt som Guillain-Barré syndrom

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og etiketten efter Exp. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Må ikke nedfryses.

Efter åbning skal vaccinen bruges omgående (inden for maksimalt tre timer).

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

VEPACEL indeholder:

Aktivt stof:

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

Influenzavirus (hel virion, inaktiveret) indeholdende antigen* af stamme:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) 7,5 mikrogram**

* produceret i vero-celler

** hæmagglutinin

Øvrige indholdsstoffer:

Trometamol

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

Polysorbat 80.

Hvad VEPACEL udseende og pakningsstørrelse

VEPACEL leveres som en suspension til injektion (i flerdosis hætteglas (10 doser af 0,5 ml) –

pakningsstørrelse på 20 hætteglas).

Suspensionen er klar til opaliserende.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Ology Bioservices Ireland LTD

Wilton Park House

Wilton Place

Dublin 2

D02P447

Ireland

Fremstiller

Baxter AG

Uferstrasse 15

A-2304 Orth/Donau

Østrig

Denne indlægsseddel blev senest ændret

{MM/ÅÅÅÅ}

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Flerdosishætteglas (10 doser af 0,5 ml pr. hætteglas)

Vaccinen skal have stuetemperatur før brug. Rystes før brug.

Efter omrystning er vaccinen en klar til opaliserende suspension.

Før administration skal suspensionen undersøges visuelt for eventuelle fremmede partikler og/eller

unormalt udseende. Hvis dette forekommer, skal vaccinen kasseres.

Vaccinen må ikke gives intravaskulært.

Ikke anvendte vacciner samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

Efter åbning skal indholdet i hætteglasset bruges i løbet af højst tre timer.

Hver vaccinedosis på 0,5 ml trækkes op i en injektionssprøjte.

Indlægsseddel: Information til brugeren

VEPACEL, injektionsvæske, suspension

Præpandemisk influenzavaccine (H5N1) (hel virion, inaktiveret, fremstillet i cellekultur)

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst

i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du vaccineres, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du vaccineres med VEPACEL

Sådan får du VEPACEL

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

VEPACEL er en vaccine, som anvendes til personer i alderen fra 6 måneder og derover. Den skal

gives før den næste influenzapandemi for at forhindre influenza, der er forårsaget af virustypen H5N1.

Pandemisk influenza er en type influenza, der kommer med et par årtiers mellemrum og hurtigt

spredes verden over. Symptomerne på pandemisk influenza er de samme som ved en ’almindelig’

influenza, men er normalt alvorligere.

Når en person får indgivet vaccinen, producerer immunsystemet (kroppens naturlige forsvarssystem)

sin egen beskyttelse (antistoffer) mod sygdommen. Ingen af indholdsstofferne i vaccinen kan

forårsage influenza.

Som ved alle vacciner beskytter VEPACEL ikke nødvendigvis alle personer, som er vaccineret.

2.

Det skal du vide, før du vaccineres med VEPACEL

Du må ikke få VEPACEL

hvis du tidligere har haft en alvorlig allergisk reaktion på indholdsstoffer i VEPACEL (disse er

anført sidst i denne indlægsseddel under pkt. 6) eller på eventuelle stoffer, der kan være til stede

i (meget lave) spormængder: formaldehyd, benzonase, saccharose, trypsin, vero-værtscelleprotein.

Tegn på en allergisk reaktion kan blandt andet være kløende hududslæt, vejrtrækningsbesvær og

hævelse i ansigt eller tunge. Under en pandemi kan det være relevant for dig at få indgivet

vaccinen under forudsætning af, at en passende medicinsk behandling er umiddelbart

tilgængelig i tilfælde af en allergisk reaktion.

Tal med din læge eller sygeplejerske, inden du bliver vaccineret, hvis du ikke er sikker.

Advarsler og forsigtighedsregler

Før vaccinationen bør du fortælle din læge:

hvis du har en alvorlig infektion med høj temperatur (over 38 °C). Er dette tilfældet,

vil vaccinationen som regel blive udsat, indtil du har det bedre. En mindre infektion som en

forkølelse bør ikke være noget problem, men din læge vil vejlede dig med hensyn til, om du

kan vaccineres med VEPACEL.

hvis du har haft en allergisk reaktion over for et af indholdsstofferne i vaccinen (se pkt. 6 til

sidst i indlægssedlen) eller sporrester (formaldehyd, benzonase, saccharose, trypsin,

vero-værtscelleprotein). Allergiske reaktioner, der omfatter pludselig livstruende allergiske

reaktioner (anafylaksi) er rapporteret efter brug af en tilsvarende vaccine mod H1N1-influenza,

der er administreret under en pandemisk periode. Sådanne reaktioner opstod både hos patienter

med en forhistorie af flere allergier og patienter uden kendt allergi.

hvis du har et svækket immunforsvar (det kan være på grund af immunhæmmende behandling

som f.eks. indtagelse af binyrebarkhormoner (kortikosteroider) eller behandling for kræft).

hvis du har et problem med blødninger eller let får blå mærker.

Hvis du skal have taget en blodprøve for at se efter tegn på infektion med visse vira i de første par

uger efter vaccination med VEPACEL, er resultatet af denne test muligvis ikke korrekt. Fortæl den

læge, der ønsker testen, at du for nylig har fået VEPACEL.

Vaccinen må aldrig gives i blodkar.

Der findes ingen oplysninger om indgift af VEPACEL under huden.

Du skal i alle disse tilfælde FORTÆLLE DET TIL DIN LÆGE ELLER SYGEPLEJERSKE, da

vaccination måske ikke anbefales eller skal udsættes.

Brug af anden medicin sammen med VEPACEL

Fortæl altid lægen eller sygeplejersken, hvis du bruger, for nylig har taget eller muligvis kan tage

anden medicin, inklusive håndkøbsmedicin og naturlægemidler eller hvis du for nylig har fået indgivet

anden vaccine.

Der foreligger ingen oplysninger om indgivelse af VEPACEL sammen med andre vacciner. Hvis dette

imidlertid ikke kan undgås, bør den anden vaccine ikke injiceres i den samme arm, som den der

anvendes til VEPACEL. Vær opmærksom på, at bivirkningerne herved kan forstærkes.

Hvis du tager medicin, der nedsætter immuniteten over for infektioner, eller du får en anden type

behandling (som strålebehandling), der påvirker immunforsvaret, kan VEPACEL stadig gives, men

din respons på vaccinen kan være ringe.

VEPACEL må ikke gives på samme tid som immunoglobuliner. Hvis dette imidlertid ikke kan undgås,

bør immunoglobulinerne ikke injiceres i den samme arm, som den der anvendes til VEPACEL.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, om du skal have VEPACEL.

Trafik- og arbejdssikkerhed

VEPACEL kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

3.

Sådan får du VEPACEL

Din læge eller sygeplejerske vil give vaccinen i overensstemmelse med officielle anbefalinger.

Vaccinen vil blive injiceret i musklen i overarmen eller øverst på låret afhængigt af muskelmassen.

Vaccinen må aldrig gives i en vene.

Spædbørn, børn og unge i alderen fra 6 måneder til 17 år og voksne i alderen 18 år og derover:

Der gives en dosis på 0,5 ml. Der skal gives endnu en dosis på 0,5 ml efter mindst tre uger.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

I kliniske forsøg udført med voksne og ældre personer var de fleste bivirkninger milde og kortvarige.

Bivirkningerne ligner generelt bivirkningerne af influenzavaccinen. Der var færre bivirkninger efter

den anden vaccination end efter den første. Den hyppigste bivirkning var smerter på injektionsstedet,

og disse var som regel lette.

Der er set følgende bivirkninger i kliniske forsøg med voksne og ældre personer.

Meget almindelig

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 brugere):

smerte ved injektionsstedet

træthed (træthedsfornemmelse)

hovedpine

Almindelig

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 brugere):

løbende næse og ondt i halsen

svimmelhed (en snurrende fornemmelse)

smerter i mund og hals

hoste

diarré

øget svedudskillelse

kløe

smerter i led eller muskler

feber

kuldegysninger

ubehag (generel følelse af utilpashed)

hårdhed, rødme, hævelse eller mindre blødning ved indsprøjtningsstedet

unormal nedsat følelse

Ikke almindelig

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 brugere):

hævede kirtler

søvnløshed (svært ved at falde i søvn)

svimmelhed

søvnighed

øjenbetændelse (konjunktivitis), øjenirritation

ørepine

nedsat blodtryk, besvimelse eller følelse af at skulle besvime

vejrtrækningsbesvær

tilstoppet næse eller løbende næse

tør hals

opkastning

kvalme

mavepine, fordøjelsesproblemer

udslæt, nældefeber

brystubehag

influenzalignende sygdom

reaktioner på injektionsstedet, såsom irritation, kløe, blåt mærke eller stiv arm

pludseligt høretab

I de kliniske forsøg, der blev udført hos spædbørn, børn og unge, svarede forekomsten og arten af

bivirkninger efter den første og anden vaccination til dem, der blev set hos voksne og ældre personer.

Der er set følgende bivirkninger i kliniske forsøg med spædbørn i alderen fra 6 til 35 måneder.

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 brugere):

døsighed

smerte på injektionsstedet

feber

irritabilitet

Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 brugere):

løbende næse og ondt i halsen

manglende appetit

søvnforstyrrelser

gråd

kvalme

opkastning

diarré

øget svedtendens

hårdhed, rødme, hævelse eller blåt mærke på injektionsstedet

Der er set følgende bivirkninger i kliniske forsøg med børn i alderen fra 3 til 8 år.

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 brugere):

smerte på injektionsstedet

Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 brugere):

løbende næse og ondt i halsen

hovedpine

smerter i mund og hals

kvalme

opkastning

smerter i led eller muskler

hårdhed, rødme, hævelse eller blåt mærke på injektionsstedet

træthed (træthedsfornemmelse)

feber

utilpashed

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 brugere):

manglende appetit

øjenirritation

hoste

løbende næse

diarré

øget svedtendens

kløe på det sted, hvor injektionen blev givet

smerter i armhulen

kuldefølelse

Der er set følgende bivirkninger i kliniske forsøg med unge i alderen fra 9 til 17 år.

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 brugere):

hovedpine

smerte på injektionsstedet

Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 brugere):

løbende næse og ondt i halsen

smerter i mund og hals

mavesmerter

kvalme

opkastning

øget svedtendens

smerter i led eller muskler

hårdhed, rødme, hævelse eller blåt mærke på injektionsstedet

træthed (træthedsfornemmelse)

kuldegysninger

utilpashed

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 brugere):

manglende appetit

søvnbesvær

svimmelhed

unormal, nedsat følesans

følelse af at det drejer rundt (vertigo)

hoste

løbende næse

diarré

kløe

smerter i lemmerne

blåt mærke på injektionsstedet

kløe på det sted, hvor injektionen blev givet

smerter i armhulen

feber

kuldefølelse

Der foreligger ingen data for VEPACEL efter markedsføringen.

Bivirkninger, der er iagttaget med lignende influenzavacciner (Celvapan)

Bivirkningerne, der er anført herunder, er forekommet med en lignende influenzavaccine (Celvapan)

hos voksne og børn under H1N1 pandemisk influenzavaccinationsprogram.

allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner, der fører til et faretruende fald

i blodtryk, der, hvis det ikke behandles, kan føre til chok

anfald pga. feber

smerte i arme og/eller ben (i størstedelen af tilfældene rapporteret som smerte i den vaccinerede arm)

hævelse i vævet under huden

Bivirkninger, der er iagttaget med influenzavacciner, der gives rutinemæssigt hvert år

I dagene eller ugerne efter vaccination med vacciner, der gives rutinemæssigt hvert år for at forhindre

influenza, er nedenstående bivirkninger forekommet: Disse bivirkninger kan forekomme med VEPACEL.

Ikke almindelig

(forekommer hos 1 til 10 brugere ud af 1.000):

generaliserede hudreaktioner, herunder nældefeber (urticaria)

Sjælden

(forekommer hos 1 til 10 brugere ud af 10.000):

allergiske reaktioner, der fører til et faretruende fald i blodtryk, der, hvis det ikke behandles,

kan føre til chok. Læger er klar over denne risiko og har akut behandling klar til brug i sådanne

tilfælde.

alvorlig stikkende eller dunkende smerte langs en eller flere nerver

lavt blodpladetal, hvilket kan resultere i blødning eller blå mærker

Meget sjælden (forekommer hos: mindre end 1 bruger ud af 10.000):

betændelse i blodkar (vasculitis), som kan forårsage hududslæt, ledsmerter og nyreproblemer

Neurologiske sygdomme, som f.eks. betændelse i centralnervesystemet (encefalomyelitis),

nervebetændelse (neuritis) og en type lammelse (paralyse), der er kendt som Guillain-Barré syndrom

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og etiketten efter Exp. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Må ikke nedfryses.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

VEPACEL indeholder:

Aktivt stof:

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

Influenzavirus (hel virion, inaktiveret) indeholdende antigen* af stamme:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) 7,5 mikrogram**

* produceret i vero-celler

** hæmagglutinin

Øvrige indholdsstoffer:

Trometamol

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

Polysorbat 80.

Hvad VEPACEL udseende og pakningsstørrelse

VEPACEL leveres som en suspension til injektion i en fyldt sprøjte.

En pakning med 1 fyldt injektionssprøjte med en enkelt dosis a 0,5 ml injektionsvæske, suspension

med en latexfri stempelprop (halogenbutylgummi) uden nåle.

Suspensionen er klar til opaliserende.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Ology Bioservices Ireland LTD

Wilton Park House

Wilton Place

Dublin 2

D02P447

Ireland

Fremstiller

Baxter AG

Uferstrasse 15

A-2304 Orth/Donau

Østrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Denne indlægsseddel blev senest ændret

{MM/ÅÅÅÅ}

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Vaccinen skal have stuetemperatur før brug. Rystes før brug.

Efter rystning er vaccinen en klar til opaliserende suspension.

Før administration skal suspensionen undersøges visuelt for eventuelle fremmede partikler og/eller

unormalt udseende. Hvis dette forekommer, skal vaccinen kasseres.

Denne vaccine må ikke gives intravaskulært.

Ikke anvendte vacciner samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

Når injektionssprøjtens hætte er fjernet, påsættes nålen straks. Nålebeskyttelsen fjernes før

administration.

Efter isætning af nålen skal vaccinen administreres straks.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

VEPACEL, injektionsvæske, suspension i flerdosisbeholder

Præpandemisk influenzavaccine (H5N1) (hel virion, inaktiveret, fremstillet i cellekultur)

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

Influenzavirus (hel virion, inaktiveret) indeholdende antigen* af stamme:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) 7,5 mikrogram**

produceret i vero-celler

hæmagglutinin (SRD)

Dette er en beholder med flere doser. Se antal doser pr. hætteglas under pkt. 6.5.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension i flerdosisbeholder.

Vaccinen er en klar til opaliserende suspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Aktiv immunisering mod subtype H5N1 af influenza-A-virus.

Denne indikation er baseret på immunogenicitetsdata fra personer i alderen 6 måneder og derover efter

administration af to vaccinedoser, der er fremstillet med H5N1-subtypestammer (se pkt. 5.1).

Brugen af denne vaccine bør være i overensstemmelse med de officielle anbefalinger.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne og børn fra 6-månedersalderen og ældre:

En dosis 0,5 ml på en valgt dato.

Endnu en dosis på 0,5 ml skal gives efter et interval på mindst tre uger.

andre pædiatriske Populationer

Der findes ingen data på sikkerhed og effekt af VEPACEL hos børn yngre end 6 måneder.

Administration

Immunisering bør foretages ved intramuskulær injektion i musculus deltoideus eller anterolateralt

i låret afhængigt af muskelmasse.

Se afsnit 6.6 for administration instruktioner.

4.3

Kontraindikationer

Tidligere anafylaktiske reaktioner over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1, eller spor heraf (formaldehyd, benzonase, saccharose, trypsin, vero-værtscelleprotein). Hvis

en vaccination vurderes at være nødvendig, skal genoplivningsudstyr være umiddelbart tilgængeligt

(se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Denne vaccine kan indeholde spor af formaldehyd, benzonase, saccharose, trypsin og

vero-værtscelleprotein, som anvendes under fremstillingsprocessen. Derfor kan der forekomme

hypersensitivitetsreaktioner.

I lighed med andre injicerbare vacciner skal adækvat overvågning og medicinsk behandling og altid

være tilgængelig i tilfælde af sjælden anafylaktisk reaktion.

Overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, er rapporteret efter brug af tilsvarende hel virion,

verocelle-producerede H1N1-influenzavaccine administreret under en pandemisk periode. Sådanne

reaktioner er både observeret blandt personer med og uden kendt allergi.

Immunisering af patienter med alvorlig febril sygdom eller akut infektion skal udsættes.

VEPACEL må ikke gives intravaskulært.

Der foreligger ingen data om subkutan anvendelse af VEPACEL.

Ved vaccination af personer med

trombocytopeni eller blødningsforstyrrelse, hvor intramuskulær injektion kan være kontraindiceret,

bør fordele og risici derfor vurderes nøje.

Antistofdannelse hos patienter med endogen eller iatrogen immunosuppression kan være utilstrækkelig.

Et beskyttende immunrespons opnås ikke med sikkerhed blandt alle vaccinerede (se pkt. 5.1).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om indgivelse af VEPACEL samtidig med andre vacciner. Hvis det

er nødvendigt med samtidig indgift af andre vacciner, bør dette ske ved injektion i forskellige

ekstremiteter.

Det bemærkes, at eventuelle bivirkninger herved kan forværres.

Der må ikke gives immunoglobulin sammen med VEPACEL, medmindre det er nødvendigt

i nødstilfælde for at give umiddelbar beskyttelse.

Om nødvendigt kan der gives VEPACEL samtidig

med normal eller specifik immunoglobulin ved injektion i separate ekstremiteter.

Det immunologiske respons kan nedsættes, hvis patienten er i behandling med immunosuppressiva.

Efter influenzavaccination kan der ses falske positive resultater i serologiske ELISA- test ved

undersøgelse af antistoffer mod humant immundefektvirus-1 (HIV-1), hepatitis C-virus og især

HTLV-1.

I sådanne tilfælde er Western Blot-metoden negativ.

Disse forbigående falsk positive

resultater kan skyldes et IgM-induceret respons på vaccinen.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Sikkerhed ved VEPACEL under graviditet og amning er ikke vurderet i kliniske forsøg.

Ved dyrestudier med H5N1-vaccinestammer (A/Vietnam/1203/2004 og A/Indonesia/05/2005) er der

ikke

påvist direkte eller indirekte bivirkninger, hvad angår fertilitet, drægtighed, embryonal/føtal

udvikling, fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3).

De potentielle risici og fordele bør nøje vurderes for hver enkelt patient, inden ordination af VEPACEL.

Anvendelsen af VEPACEL under graviditet og amning kan overvejes i en præpandemisk situation,

i overensstemmelse med officielle anbefalinger.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

VEPACEL påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Voksne, ældre og særlige risikogrupper

H5N1-vaccinen (se pkt. 5.1 for yderligere oplysninger vedrørende H5N1-vacciner) er undersøgt

i kliniske forsøg hos ca. 3.700 personer (i aldersgrupperne fra 18 til 59 år og fra 60 år og derover) og

hos ca 300 personer i særlige risikogrupper, med immunkompromitering og kroniske sygdomme.

De observerede bivirkninger er anført i tabellen herunder.

Sikkerhedsprofilen hos immunokompromitterede personer og patienter med kroniske sygdomme er

den samme som sikkerhedsprofilen hos raske voksne og ældre personer.

Spædbørn, børn og unge

Børn og unge i alderen fra 3 til 17 år:

I et klinisk forsøg blev H5N1-vaccinen givet til 300 unge i alderen fra 9 til 17 år og til 153 børn

i alderen fra 3 til 8 år. Forekomsten og arten af bivirkninger efter den første og anden vaccination

svarede til dem, der blev set hos raske voksne og ældre personer.

Spædbørn og børn i alderen 6 til 35 måneder:

I et klinisk forsøg blev H5N1-vaccinen givet til 36 spædbørn og børn i alderen fra 6 til 35 måneder.

De observerede bivirkninger fra et pædiatrisk klinisk forsøg med H5N1-vaccinen er anført herunder.

Tabel over bivirkninger

Bivirkninger er angivet i henhold til følgende hyppighed:

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 - <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 - <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 - <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Bivirkninger (voksne og ældre personer)

Organklasse

Foretrukken MedMDA-term

Hyppighed

INFEKTIONER OG

PARASITÆRE SYGDOMME

Nasofaryngitis

Almindelig

BLOD- OG LYMFESYSTEM

Lymfadenopati

Ikke almindelig

PSYKISKE

FORSTYRRELSER

Søvnløshed

Ikke almindelig

NERVESYSTEMET

Hovedpine

Vertigo

Døsighed

Sensoriske forstyrrelser (paræstesi, dysæstesi, oral

dysæstesi, hypæstesi, dysguesi og brændende fornemmelse)

Synkope

Meget almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

ØJNE

Konjunktivitis

Øjenirritation

Ikke almindelig

Ikke almindelig

ØRE OG LABYRINT

Vertigo

Ørepine

Pludseligt høretab

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

VASKULÆRE SYGDOMME

Hypotension

Ikke almindelig

LUFTVEJE, THORAX OG

MEDIASTINUM

Orofaryngeal smerte

Hoste

Dyspnø

Tilstoppet næse

Rinorré

Tør hals

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

MAVE-TARM-KANALEN

Diarré

Opkastning

Kvalme

Abdominalsmerte

Dyspepsi

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

HUD OG SUBKUTANE VÆV

Hyperhidrose

Pruritus

Udslæt

Urticaria

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

KNOGLER, LED, MUSKLER

OG BINDEVÆV

Artralgi

Myalgi

Almindelig

Almindelig

ALMENE SYMPTOMER OG

REAKTIONER PÅ

ADMINISTRATIONSSTEDET

Træthed

Pyreksi

Kuldegysninger

Ubehag

Influenzalignende sygdom

Brystubehag

Reaktioner på injektionsstedet

Smerter

Induration

Erytem

Hævelse

Blødning

Irritation

Pruritus

Nedsat bevægelighed ved injektionsstedet

Meget almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Meget almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Bivirkninger (spædbørn, børn og unge)

Systemorganklasse

Foretrukken MedDRA-term

Hyppighed

6-35 måneder

3-8 år

9-17 år

INFEKTIONER OG

PARASITÆRE

SYGDOMME

Nasofaryngitis

Almindelig

Almindelig

Almindelig

BLOD OG

LYMFESYSTEM

Nedsat appetit

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

PSYKISKE

FORSTYRRELSER

Søvnløshed

Søvnforstyrrelser

Almindelig

Ikke almindelig

NERVESYSTEMET

Vertigo

Hovedpine

Gråd

Døsighed

Hypæstesi

Almindelig

Meget almind.

Almindelig

Ikke almindelig

Meget almind.

Ikke almindelig

ØJNE

Øjenirritation

Ikke almindelig

ØRE OG LABYRINT

Vertigo

Ikke almindelig

VASKULÆRE

SYGDOMME

Hoste

Orofaryngeal smerte

Rinorré

Ikke almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

LUFTVEJE, THORAX

OG MEDIASTINUM

Abdominalsmerter

Kvalme

Opkastning

Diarré

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

HUD OG SUBKUTANE

VÆV

Hyperhidrose

Pruritus

Almindelig

Ikke almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

KNOGLER, LED,

MUSKLER OG

BINDEVÆV

Artralgi

Myalgi

Ekstremitetssmerter

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

ALMENE SYMPTOMER

OG REAKTIONER PÅ

ADMINISTRATIONS-

STEDET

Reaktioner på injektionsstedet

Smerter

Induration

Erytem

Hævelse

Blødning

Pruritus på injektionsstedet,

Skuldersmerter

Træthed

Pyreksi

Kuldegysninger

Irritabilitet

Ubehag

Kuldefølelse

Meget almind.

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Meget almind.

Meget almind.

Meget almind.

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Meget almind.

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Bivirkningsovervågning efter markedsføringen

Der foreligger ingen data fra bivirkningsovervågning efter markedsføringen af VEPACEL.

Celvapan (H1N1)

I forbindelse med bivirkningsovervågning efter markedsføringen af hel virion, verocelle-afledt

H1N1-vaccine er følgende alvorlige bivirkninger indberettet (hyppigheden af disse bivirkninger er

ikke kendt og kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data):

Immunsystemet: Anafylaktiske reaktioner, overfølsomhed

Nervesystemet: Feberkramper.

Hud og subkutane væv: Angioødem

Knogler, led, muskler og bindevæv: Ekstremitetssmerter

Trivalente, årstidsbestemte influenzavacciner

Følgende alvorlige bivirkninger er rapporteret i forbindelse med bivirkningsovervågning af

ægbaserede, interpandemiske, trivalente vacciner:

Ikke almindelig: Generaliserede hudreaktioner

Sjælden: Neuralgi, forbigående trombocytopeni. Der er rapporteret om allergiske reaktioner,

der i sjældne tilfælde fører til chok.

Meget sjælden: Vasculitis med forbigående påvirkning af nyrerne. Neurologiske sygdomme, f.eks.

encefalomyelitis, neuritis og Guillain-Barré syndrom.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering for VEPACEL.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavacciner, ATC-kode J07BB01

Dette afsnit beskriver den kliniske erfaring med H5N1-vaccinen.

Pandemiske og præpandemiske vacciner indeholder influenza-antigener, som er anderledes end

antigenerne i de aktuelt cirkulerende influenzavira. Disse antigener kan betegnes som ”nye” antigener

og simulerer en situation, hvor målpopulationen for vaccination er immunologisk naive. Data fra

H5N1-vacciner støtter den vaccinationsstrategi, der sandsynligvis vil blive anvendt med den

pandemiske vaccine: Klinisk immunogenicitets-, sikkerheds- og reaktogenicitetsdata fra

H5N1-vacciner er relevante i forbindelse med de pandemiske og præpandemiske vacciner.

Voksne, ældre og særlige risikogrupper

Immunrespons mod A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)

Immunogeniciteten af vaccine med A/Vietnam/1203/2004-stammen er vurderet i tre kliniske forsøg

med voksne på 18-59 år (N=961) og i to kliniske forsøg med personer på 60 år og derover (N=391),

der blev vaccineret på dag 0 og dag 21. Immunogeniciteten er desuden vurderet i et fase 3-studie

blandt specificerede risikogrupper af immunkompromitterede personer (N=122) og patienter med

kroniske sygdomme (N=123), der blev vaccineret på dag 0 og dag 21.

Immunogenicitet hos voksne i alderen 18 til 59 (N=961) og hos personer i alderen 60 år (N=391)

og derover

Efter primær vaccination var andelen af personer med neutraliserende antistoftitre >20,

serokonverteringsværdier og serokonverteringfaktor, målt med mikroneutraliseringsanalyse (MN)

hos voksne fra 18 til 59 år og ældre personer på 60 år og derover, som følger:

18–59 år

60 år og derover

Efter 21 dage

Efter 21 dage

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

Seroneutraliseringsværdi*

44,4 %

69,7 %

51,9 %

69,2 %

Serokonverteringsværdi**

32,7 %

56,0 %

13,3 %

23,9 %

Serokonverteringsfaktor***

MN-titer ≥20

≥4-dobbelt stigning i MN-titer

geometrisk middelstigning

Immunogenicitet hos immunokompromitterede personer (N=122) og hos patienter med kroniske

sygdomme (N=123)

Efter vaccination var andelen af personer med neutraliserende antistoftitre ≥20,

serokonverteringsværdier og serokonverteringsfaktor, målt med mikroneutraliseringsanalyse (MN),

hos immunkompromitterede personer og patienter med kroniske sygdomme som følger:

Immunokompromitterede personer

Patienter med kroniske

sygdomstilstande

Efter 21 dage

Efter 21 dage

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

Seroneutraliseringsværdi*

24,8 %

41,5 %

44,3 %

64,2 %

Serokonverteringsværdi**

9,1 %

32,2 %

17,2 %

35,0 %

Serokonverteringsfaktor***

MN-titer ≥20

≥4-dobbelt stigning i MN-titer

geometrisk middelstigning

Krydsreaktivt immunrespons mod beslægtede H5N1-stammer

I et klinisk studie hos voksne mellem 18 og 59 år (N=265) og ældre personer på 60 år og derover

(N=270) efter vaccination med A/Vietnam/1203/2004-stammen var andelen af personer med

krydsneutraliserende antistoffer, målt med MN (titer ≥20), følgende:

18-59 år

60 år og derover

Stamme A/Indonesia/05/2005

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

Seroneutraliseringsværdi*

35,1 %

54,8 %

MN-titer ≥20

Heterologe boostervaccinationer

En boostervaccination med en 7,5 µg heterolog ikke-adjuveret formulering af A/Indonesia/05/2005-

stamme blev administreret over en tidsperiode på 12 til 24 måneder efter indledende vaccination med

to doser af A/Vietnam/1203/2004-stammen i tre kliniske studier hos voksne i alderen 18 til 59 år og

ældre personer på 60 og derover. En 12 til 24 måneders heterolog booster er også blevet administreret

i et fase 3-studie med immunokompromitterede personer og patienter med kroniske sygdomme.

Seroneutraliseringsværdier (MN-titer ≥20) 21 dage efter en 12-24 måneders boostervaccination med

en 7,5 µg dosis af A/Indonesia/05/2005-stammen testet imod både de homologe og heterologe

stammer var følgende:

Seroneutraliseringsværdi*

18-59 år

60 år og derover

Testet imod

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12–24 måneders booster

89,8 %

86,9 %

82,9 %

75,3 %

MN-titer ≥20

Seroneutraliseringsværdi*

Immunokompromitterede personer

Patienter med kroniske

sygdomstilstande

Testet imod

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12–24 måneders booster

71,6 %

65,7 %

77,5 %

70,8 %

MN-titer ≥20

En booster med en 7,5 µg ikke-adjuveret formulering af A/Indonesia/05/2005-stammen er blevet

administreret 12 måneder efter en enkelt dosis indledende vaccination med A/Vietnam/1203/2004-

stammen hos voksne i alderen 18 til 59 år.

Seroneutraliseringsværdier (MN-titer ≥20) 21 dage efter en 12 måneders boostervaccination med

en 7,5 µg dosis af A/Indonesia/05/2005-stammen testet imod både de homologe og heterologe

stammer var som følger:

Seroneutraliseringsværdi*

Testet imod

A/Vietnam

A/Indonesia

12 måneders booster

85, 9 %

92,9 %

MN-titer ≥20

Spædbørn, børn og unge

Immunrespons mod A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)

Immunogeniciteten af vaccine med A/Vietnam/1203/2004-stamme er blevet vurderet i et klinisk studie

med børn og unge i alderen fra 9 til 17 år (N=288), med børn i alderen fra 3 til 8 år (N=146) og med

spædbørn og børn i alderen fra 6 til 35 måneder (N=33), der blev vaccineret på dag 0 og dag 21.

Efter vaccination var seroprotektionsværdi, serokonversionsværdi og serokonversionsfaktor for

anti-HA-antistof, målt med enkelt radial hæmolyse (SRH), hos spædbørn, børn og unge i alderen

fra 6 måneder til 17 år som følger:

MN-analyse

9-17 år

3-8 år

6-35 måneder

Efter 21 dage

Efter 21 dage

Efter 21 dage

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

Seroneutraliseringsværdi*

52,6 %

85,4 %

17,1 %

72,9 %

3,0 %

68,8 %

Serokonverteringsværdi**

9,1 %

31,8 %

16,4 %

72,2 %

9,1 %

65,6 %

Serokonversionsfaktor***

MN-titer ≥20

≥4-dobbelt stigning i MN-titer

geometrisk gennemsnitsstigning

Heterologe boostervaccinationer

En heterolog boostervaccination med en 7,5 µg ikke-adjuveret formulering af

A/Indonesia/05/2005-stammen er blevet administreret til børn og unge i alderen fra 9 til 17 år (N=196),

børn i alderen fra 3 til 8 år (N=79) og spædbørn og børn i alderen fra 6 måneder til 35 måneder (N=25)

12 måneder efter en indledende vaccination med to doser af vaccine med

A/Vietnam/1203/2004-stammen.

Seroneutraliseringsværdier (MN titer ≥20) 21 dage efter en boostervaccination med en 7,5 µg dosis af

A/Indonesia/05/2005-stammen, testet imod både de homologe og heterologe stammer, var som følger:

Seroneutraliseringsværdi*

9-17 år

3-8 år

6-35 måneder

Testet imod

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12 måneders booster

94,1 %

93,1 %

94,7 %

97,2 %

100,0 %

100,0 %

MN-titer ≥20

Information fra prækliniske forsøg

Den beskyttende virkning af VEPACEL mod sygdom og død påført af en infektion med dødelige

doser af en svært patogen aviær Influenza H5N1-virus er blevet evalueret præklinisk i en dyre

undersøgelse, ved anvendelse af fritter.

Seksten fritter blev opdelt i to kohorter og enten vaccineret på dag 0 og dag 21 med 7,5 µg af

A/Vietnam/1203/2004-vaccinen, eller vaccination blev imiteret. Alle fritter blev eksponeret intranasalt på

dag 35 med en stor dosis af den stærkt virulente H5N1-virusstamme A/Vietnam/1203/2004 og overvåget

i 14 dage. De fritter, der var vaccineret med 7,5 µg dosen af A/Vietnam/1203/2004-vaccinen havde en høj

serokonverteringsværdi. A/Vietnam/1203/2004-vaccinen gav beskyttelse ved homolog eksponering,

hvilket manifesterede sig ved fuld overlevelse, reduceret vægttab, en mindre udtalt og mere kortvarig

temperaturforøgelse, en mindre markant reduktion af lymfocyttallet samt reduktion af inflammation og

nekrose i hjerne og bulbus olfactorius hos den vaccinerede kohorte sammenlignet med kontroldyrene.

Alle kontroldyrene døde af infektionen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I et præklinisk toksicitetsstudie med gentagen dosering hos rotter blev der påvist mindre ændringer

i leverenzymer og calciumniveauer. Klinisk væsentlige forandringer i leverenzymer og

calciumniveauer er til dato ikke iagttaget i kliniske forsøg med mennesker.

Dyrestudier af reproduktions- og udviklingstoksicitet i dyr indikerer ikke skadelige virkninger på

fertilitet hos hunner, embryonal/føtal og præ- eller postnatal toksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Trometamol

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

Polysorbat 80

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år

Vaccinen skal anvendes omgående efter første åbning. Der er dog påvist kemisk og fysisk stabilitet

i op til 3 timer ved stuetemperatur.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

En pakning med 20 flerdosishætteglas (type I glas) a 5 ml suspension (10 x 0,5 ml doser) med prop

(brombutylgummi).

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Vaccinen bør have stuetemperatur før brug. Omrystes før brug.

Efterse suspensionen før anvendelsen. I tilfælde af partikler og/eller unormalt udseende skal vaccinen

kasseres.

Vaccinen indeholder 10 doser på 0,5 ml.

Hver dosis på 0,5 ml trækkes op i en injektionssprøjte.

Ikke anvendt vaccine samt affald heraf skal kasseres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ology Bioservices Ireland LTD

Wilton Park House

Wilton Place

Dublin 2

D02P447

Ireland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/12/752/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 17. februar 2012

Dato for seneste fornyelse: 04. januar 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

VEPACEL, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte

Præpandemisk influenzavaccine (H5N1) (hel virion, inaktiveret, fremstillet i cellekultur)

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

Influenzavirus (hel virion, inaktiveret) indeholdende antigen* af stamme:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) 7,5 mikrogram**

produceret i vero-celler

hæmagglutinin (SRD)

Vaccinen fås i en enkeltdosis fyldt injektionssprøjte.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte.

Vaccinen er en klar til opaliserende suspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Aktiv immunisering mod subtype H5N1 af influenza-A-virus.

Denne indikation er baseret på immunogenicitetsdata fra personer i alderen 6 måneder og derover efter

administration af to vaccinedoser, der er fremstillet med H5N1-subtypestammer (se pkt. 5.1).

Brugen af denne vaccine bør være i overensstemmelse med de officielle anbefalinger.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne og børn fra 6-månedersalderen og ældre:

En dosis 0,5 ml på en valgt dato.

Endnu en dosis på 0,5 ml skal gives efter et interval på mindst tre uger.

andre pædiatriske Populationer

Der findes ingen data på sikkerhed og effekt af VEPACEL hos børn yngre end 6 måneder.

Administration

Immunisering bør foretages ved intramuskulær injektion i musculus deltoideus eller anterolateralt

i låret afhængigt af muskelmasse.

Se afsnit 6.6 for administration instruktioner.

4.3

Kontraindikationer

Tidligere anafylaktiske reaktioner over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1, eller spor heraf (formaldehyd, benzonase, saccharose, trypsin, vero-værtscelleprotein). Hvis

en vaccination vurderes at være nødvendig, skal genoplivningsudstyr være umiddelbart tilgængeligt

(se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Denne vaccine kan indeholde spor af formaldehyd, benzonase, saccharose, trypsin og

vero-værtscelleprotein, som anvendes under fremstillingsprocessen. Derfor kan der forekomme

hypersensitivitetsreaktioner.

I lighed med andre injicerbare vacciner skal adækvat overvågning og medicinsk behandling og altid

være tilgængelig i tilfælde af sjælden anafylaktisk reaktion.

Overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, er rapporteret efter brug af tilsvarende hel virion,

verocelle-producerede H1N1-influenzavaccine administreret under en pandemisk periode. Sådanne

reaktioner er både observeret blandt personer med og uden kendt allergi.

Immunisering af patienter med alvorlig febril sygdom eller akut infektion skal udsættes.

VEPACEL må ikke gives intravaskulært.

Der foreligger ingen data om subkutan anvendelse af VEPACEL.

Ved vaccination af personer med

trombocytopeni eller blødningsforstyrrelse, hvor intramuskulær injektion kan være kontraindiceret,

bør fordele og risici derfor vurderes nøje.

Antistofdannelse hos patienter med endogen eller iatrogen immunosuppression kan være utilstrækkelig.

Et beskyttende immunrespons opnås ikke med sikkerhed blandt alle vaccinerede (se pkt. 5.1).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om indgivelse af VEPACEL samtidig med andre vacciner. Hvis det

er nødvendigt med samtidig indgift af andre vacciner, bør dette ske ved injektion i forskellige

ekstremiteter.

Det bemærkes, at eventuelle bivirkninger herved kan forværres.

Der må ikke gives immunoglobulin sammen med VEPACEL, medmindre det er nødvendigt

i nødstilfælde for at give umiddelbar beskyttelse.

Om nødvendigt kan der gives VEPACEL samtidig

med normal eller specifik immunoglobulin ved injektion i separate ekstremiteter.

Det immunologiske respons kan nedsættes, hvis patienten er i behandling med immunosuppressiva.

Efter influenzavaccination kan der ses falske positive resultater i serologiske ELISA- test ved

undersøgelse af antistoffer mod humant immundefektvirus-1 (HIV-1), hepatitis C-virus og især

HTLV-1.

I sådanne tilfælde er Western Blot-metoden negativ.

Disse forbigående falsk positive

resultater kan skyldes et IgM-induceret respons på vaccinen.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Sikkerhed ved VEPACEL under graviditet og amning er ikke vurderet i kliniske forsøg.

Ved dyrestudier med H5N1-vaccinestammer (A/Vietnam/1203/2004 og A/Indonesia/05/2005) er der

ikke

påvist direkte eller indirekte bivirkninger, hvad angår fertilitet, drægtighed, embryonal/føtal

udvikling, fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3).

De potentielle risici og fordele bør nøje vurderes for hver enkelt patient, inden ordination af VEPACEL.

Anvendelsen af VEPACEL under graviditet og amning kan overvejes i en præpandemisk situation,

i overensstemmelse med officielle anbefalinger.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

VEPACEL påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Voksne, ældre og særlige risikogrupper

H5N1-vaccinen (se pkt. 5.1 for yderligere oplysninger vedrørende H5N1-vacciner) er undersøgt

i kliniske forsøg hos ca. 3.700 personer (i aldersgrupperne fra 18 til 59 år og fra 60 år og derover) og

hos ca 300 personer i særlige risikogrupper, med immunkompromitering og kroniske sygdomme.

De observerede bivirkninger er anført i tabellen herunder.

Sikkerhedsprofilen hos immunokompromitterede personer og patienter med kroniske sygdomme er

den samme som sikkerhedsprofilen hos raske voksne og ældre personer.

Spædbørn, børn og unge

Børn og unge i alderen fra 3 til 17 år:

I et klinisk forsøg blev H5N1-vaccinen givet til 300 unge i alderen fra 9 til 17 år og til 153 børn

i alderen fra 3 til 8 år. Forekomsten og arten af bivirkninger efter den første og anden vaccination

svarede til dem, der blev set hos raske voksne og ældre personer.

Spædbørn og børn i alderen 6 til 35 måneder:

I et klinisk forsøg blev H5N1-vaccinen givet til 36 spædbørn og børn i alderen fra 6 til 35 måneder.

De observerede bivirkninger fra et pædiatrisk klinisk forsøg med H5N1-vaccinen er anført herunder.

Tabel over bivirkninger

Bivirkninger er angivet i henhold til følgende hyppighed:

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 - <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 - <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 - <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Bivirkninger (voksne og ældre personer)

Organklasse

Foretrukken MedMDA-term

Hyppighed

INFEKTIONER OG

PARASITÆRE SYGDOMME

Nasofaryngitis

Almindelig

BLOD- OG LYMFESYSTEM

Lymfadenopati

Ikke almindelig

PSYKISKE

FORSTYRRELSER

Søvnløshed

Ikke almindelig

NERVESYSTEMET

Hovedpine

Vertigo

Døsighed

Sensoriske forstyrrelser (paræstesi, dysæstesi, oral

dysæstesi, hypæstesi, dysguesi og brændende fornemmelse)

Synkope

Meget almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

ØJNE

Konjunktivitis

Øjenirritation

Ikke almindelig

Ikke almindelig

ØRE OG LABYRINT

Vertigo

Ørepine

Pludseligt høretab

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

VASKULÆRE SYGDOMME

Hypotension

Ikke almindelig

LUFTVEJE, THORAX OG

MEDIASTINUM

Orofaryngeal smerte

Hoste

Dyspnø

Tilstoppet næse

Rinorré

Tør hals

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

MAVE-TARM-KANALEN

Diarré

Opkastning

Kvalme

Abdominalsmerte

Dyspepsi

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

HUD OG SUBKUTANE VÆV

Hyperhidrose

Pruritus

Udslæt

Urticaria

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

KNOGLER, LED, MUSKLER

OG BINDEVÆV

Artralgi

Myalgi

Almindelig

Almindelig

ALMENE SYMPTOMER OG

REAKTIONER PÅ

ADMINISTRATIONSSTEDET

Træthed

Pyreksi

Kuldegysninger

Ubehag

Influenzalignende sygdom

Brystubehag

Reaktioner på injektionsstedet

Smerter

Induration

Erytem

Hævelse

Blødning

Irritation

Pruritus

Nedsat bevægelighed ved injektionsstedet

Meget almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Meget almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Bivirkninger (spædbørn, børn og unge)

Systemorganklasse

Foretrukken MedDRA-term

Hyppighed

6-35 måneder

3-8 år

9-17 år

INFEKTIONER OG

PARASITÆRE

SYGDOMME

Nasofaryngitis

Almindelig

Almindelig

Almindelig

BLOD OG

LYMFESYSTEM

Nedsat appetit

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

PSYKISKE

FORSTYRRELSER

Søvnløshed

Søvnforstyrrelser

Almindelig

Ikke almindelig

NERVESYSTEMET

Vertigo

Hovedpine

Gråd

Døsighed

Hypæstesi

Almindelig

Meget almind.

Almindelig

Ikke almindelig

Meget almind.

Ikke almindelig

ØJNE

Øjenirritation

Ikke almindelig

ØRE OG LABYRINT

Vertigo

Ikke almindelig

VASKULÆRE

SYGDOMME

Hoste

Orofaryngeal smerte

Rinorré

Ikke almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

LUFTVEJE, THORAX

OG MEDIASTINUM

Abdominalsmerter

Kvalme

Opkastning

Diarré

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

HUD OG SUBKUTANE

VÆV

Hyperhidrose

Pruritus

Almindelig

Ikke almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

KNOGLER, LED,

MUSKLER OG

BINDEVÆV

Artralgi

Myalgi

Ekstremitetssmerter

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

ALMENE SYMPTOMER

OG REAKTIONER PÅ

ADMINISTRATIONS-

STEDET

Reaktioner på injektionsstedet

Smerter

Induration

Erytem

Hævelse

Blødning

Pruritus på injektionsstedet,

Skuldersmerter

Træthed

Pyreksi

Kuldegysninger

Irritabilitet

Ubehag

Kuldefølelse

Meget almind.

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Meget almind.

Meget almind.

Meget almind.

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Meget almind.

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Bivirkningsovervågning efter markedsføringen

Der foreligger ingen data fra bivirkningsovervågning efter markedsføringen af VEPACEL.

Celvapan (H1N1)

I forbindelse med bivirkningsovervågning efter markedsføringen af hel virion, verocelle-afledt

H1N1-vaccine er følgende alvorlige bivirkninger indberettet (hyppigheden af disse bivirkninger er

ikke kendt og kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data):

Immunsystemet: Anafylaktiske reaktioner, overfølsomhed

Nervesystemet: Feberkramper.

Hud og subkutane væv: Angioødem

Knogler, led, muskler og bindevæv: Ekstremitetssmerter

Trivalente, årstidsbestemte influenzavacciner

Følgende alvorlige bivirkninger er rapporteret i forbindelse med bivirkningsovervågning af

ægbaserede, interpandemiske, trivalente vacciner:

Ikke almindelig: Generaliserede hudreaktioner

Sjælden: Neuralgi, forbigående trombocytopeni. Der er rapporteret om allergiske reaktioner,

der i sjældne tilfælde fører til chok.

Meget sjælden: Vasculitis med forbigående påvirkning af nyrerne. Neurologiske sygdomme, f.eks.

encefalomyelitis, neuritis og Guillain-Barré syndrom.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering for VEPACEL.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavacciner, ATC-kode J07BB01

Dette afsnit beskriver den kliniske erfaring med H5N1-vaccinen.

Pandemiske og præpandemiske vacciner indeholder influenza-antigener, som er anderledes end

antigenerne i de aktuelt cirkulerende influenzavira. Disse antigener kan betegnes som ”nye” antigener

og simulerer en situation, hvor målpopulationen for vaccination er immunologisk naive. Data fra

H5N1-vacciner støtter den vaccinationsstrategi, der sandsynligvis vil blive anvendt med den

pandemiske vaccine: Klinisk immunogenicitets-, sikkerheds- og reaktogenicitetsdata fra

H5N1-vacciner er relevante i forbindelse med de pandemiske og præpandemiske vacciner.

Voksne, ældre og særlige risikogrupper

Immunrespons mod A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)

Immunogeniciteten af vaccine med A/Vietnam/1203/2004-stammen er vurderet i tre kliniske forsøg

med voksne på 18-59 år (N=961) og i to kliniske forsøg med personer på 60 år og derover (N=391),

der blev vaccineret på dag 0 og dag 21. Immunogeniciteten er desuden vurderet i et fase 3-studie

blandt specificerede risikogrupper af immunkompromitterede personer (N=122) og patienter med

kroniske sygdomme (N=123), der blev vaccineret på dag 0 og dag 21.

Immunogenicitet hos voksne i alderen 18 til 59 (N=961) og hos personer i alderen 60 år (N=391)

og derover

Efter primær vaccination var andelen af personer med neutraliserende antistoftitre >20,

serokonverteringsværdier og serokonverteringfaktor, målt med mikroneutraliseringsanalyse (MN)

hos voksne fra 18 til 59 år og ældre personer på 60 år og derover, som følger:

18–59 år

60 år og derover

Efter 21 dage

Efter 21 dage

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

Seroneutraliseringsværdi*

44,4 %

69,7 %

51,9 %

69,2 %

Serokonverteringsværdi**

32,7 %

56,0 %

13,3 %

23,9 %

Serokonverteringsfaktor***

MN-titer ≥20

≥4-dobbelt stigning i MN-titer

geometrisk middelstigning

Immunogenicitet hos immunokompromitterede personer (N=122) og hos patienter med kroniske

sygdomme (N=123)

Efter vaccination var andelen af personer med neutraliserende antistoftitre ≥20,

serokonverteringsværdier og serokonverteringsfaktor, målt med mikroneutraliseringsanalyse (MN),

hos immunkompromitterede personer og patienter med kroniske sygdomme som følger:

Immunokompromitterede personer

Patienter med kroniske

sygdomstilstande

Efter 21 dage

Efter 21 dage

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

Seroneutraliseringsværdi*

24,8 %

41,5 %

44,3 %

64,2 %

Serokonverteringsværdi**

9,1 %

32,2 %

17,2 %

35,0 %

Serokonverteringsfaktor***

MN-titer ≥20

≥4-dobbelt stigning i MN-titer

geometrisk middelstigning

Krydsreaktivt immunrespons mod beslægtede H5N1-stammer

I et klinisk studie hos voksne mellem 18 og 59 år (N=265) og ældre personer på 60 år og derover

(N=270) efter vaccination med A/Vietnam/1203/2004-stammen var andelen af personer med

krydsneutraliserende antistoffer, målt med MN (titer ≥20), følgende:

18-59 år

60 år og derover

Stamme A/Indonesia/05/2005

21 dage efter 2. dosis

21 dage efter 2. dosis

Seroneutraliseringsværdi*

35,1 %

54,8 %

MN-titer ≥20

Heterologe boostervaccinationer

En boostervaccination med en 7,5 µg heterolog ikke-adjuveret formulering af A/Indonesia/05/2005-

stamme blev administreret over en tidsperiode på 12 til 24 måneder efter indledende vaccination med

to doser af A/Vietnam/1203/2004-stammen i tre kliniske studier hos voksne i alderen 18 til 59 år og

ældre personer på 60 og derover. En 12 til 24 måneders heterolog booster er også blevet administreret

i et fase 3-studie med immunokompromitterede personer og patienter med kroniske sygdomme.

Seroneutraliseringsværdier (MN-titer ≥20) 21 dage efter en 12-24 måneders boostervaccination med

en 7,5 µg dosis af A/Indonesia/05/2005-stammen testet imod både de homologe og heterologe

stammer var følgende:

Seroneutraliseringsværdi*

18-59 år

60 år og derover

Testet imod

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12–24 måneders booster

89,8 %

86,9 %

82,9 %

75,3 %

MN-titer ≥20

Seroneutraliseringsværdi*

Immunokompromitterede personer

Patienter med kroniske

sygdomstilstande

Testet imod

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12–24 måneders booster

71,6 %

65,7 %

77,5 %

70,8 %

MN-titer ≥20

En booster med en 7,5 µg ikke-adjuveret formulering af A/Indonesia/05/2005-stammen er blevet

administreret 12 måneder efter en enkelt dosis indledende vaccination med A/Vietnam/1203/2004-

stammen hos voksne i alderen 18 til 59 år.

Seroneutraliseringsværdier (MN-titer ≥20) 21 dage efter en 12 måneders boostervaccination med

en 7,5 µg dosis af A/Indonesia/05/2005-stammen testet imod både de homologe og heterologe

stammer var som følger:

Seroneutraliseringsværdi*

Testet imod

A/Vietnam

A/Indonesia

12 måneders booster

85, 9 %

92,9 %

MN-titer ≥20

Spædbørn, børn og unge

Immunrespons mod A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)

Immunogeniciteten af vaccine med A/Vietnam/1203/2004-stamme er blevet vurderet i et klinisk studie

med børn og unge i alderen fra 9 til 17 år (N=288), med børn i alderen fra 3 til 8 år (N=146) og med

spædbørn og børn i alderen fra 6 til 35 måneder (N=33), der blev vaccineret på dag 0 og dag 21.

Efter vaccination var seroprotektionsværdi, serokonversionsværdi og serokonversionsfaktor for

anti-HA-antistof, målt med enkelt radial hæmolyse (SRH), hos spædbørn, børn og unge i alderen

fra 6 måneder til 17 år som følger:

MN-analyse

9-17 år

3-8 år

6-35 måneder

Efter 21 dage

Efter 21 dage

Efter 21 dage

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

1. dosis

2. dosis

Seroneutraliseringsværdi*

52,6 %

85,4 %

17,1 %

72,9 %

3,0 %

68,8 %

Serokonverteringsværdi**

9,1 %

31,8 %

16,4 %

72,2 %

9,1 %

65,6 %

Serokonversionsfaktor***

MN-titer ≥20

≥4-dobbelt stigning i MN-titer

geometrisk gennemsnitsstigning

Heterologe boostervaccinationer

En heterolog boostervaccination med en 7,5 µg ikke-adjuveret formulering af

A/Indonesia/05/2005-stammen er blevet administreret til børn og unge i alderen fra 9 til 17 år (N=196),

børn i alderen fra 3 til 8 år (N=79) og spædbørn og børn i alderen fra 6 måneder til 35 måneder (N=25)

12 måneder efter en indledende vaccination med to doser af vaccine med

A/Vietnam/1203/2004-stammen.

Seroneutraliseringsværdier (MN titer ≥20) 21 dage efter en boostervaccination med en 7,5 µg dosis af

A/Indonesia/05/2005-stammen, testet imod både de homologe og heterologe stammer, var som følger:

Seroneutraliseringsværdi*

9-17 år

3-8 år

6-35 måneder

Testet imod

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

A/Vietnam

A/Indonesia

12 måneders booster

94,1 %

93,1 %

94,7 %

97,2 %

100,0 %

100,0 %

MN-titer ≥20

Information fra prækliniske forsøg

Den beskyttende virkning af VEPACEL mod sygdom og død påført af en infektion med dødelige

doser af en svært patogen aviær Influenza H5N1-virus er blevet evalueret præklinisk i en dyre

undersøgelse, ved anvendelse af fritter.

Seksten fritter blev opdelt i to kohorter og enten vaccineret på dag 0 og dag 21 med 7,5 µg af

A/Vietnam/1203/2004-vaccinen, eller vaccination blev imiteret. Alle fritter blev eksponeret intranasalt på

dag 35 med en stor dosis af den stærkt virulente H5N1-virusstamme A/Vietnam/1203/2004 og overvåget

i 14 dage. De fritter, der var vaccineret med 7,5 µg dosen af A/Vietnam/1203/2004-vaccinen havde en høj

serokonverteringsværdi. A/Vietnam/1203/2004-vaccinen gav beskyttelse ved homolog eksponering,

hvilket manifesterede sig ved fuld overlevelse, reduceret vægttab, en mindre udtalt og mere kortvarig

temperaturforøgelse, en mindre markant reduktion af lymfocyttallet samt reduktion af inflammation og

nekrose i hjerne og bulbus olfactorius hos den vaccinerede kohorte sammenlignet med kontroldyrene.

Alle kontroldyrene døde af infektionen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I et præklinisk toksicitetsstudie med gentagen dosering hos rotter blev der påvist mindre ændringer

i leverenzymer og calciumniveauer. Klinisk væsentlige forandringer i leverenzymer og

calciumniveauer er til dato ikke iagttaget i kliniske forsøg med mennesker.

Dyrestudier af reproduktions- og udviklingstoksicitet i dyr indikerer ikke skadelige virkninger på

fertilitet hos hunner, embryonal/føtal og præ- eller postnatal toksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Trometamol

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

Polysorbat 80

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

En pakning med 1 fyldt injektionssprøjte (type I glas) med en enkelt dosis a 0,5 ml injektionsvæske,

suspension med en latexfri stempelprop (halogenbutylgummi) uden nåle.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Vaccinen bør have stuetemperatur før brug. Omrystes før brug.

Efterse suspensionen før anvendelsen. I tilfælde af partikler og/eller unormalt udseende skal vaccinen

kasseres.

Når injektionssprøjtens hætte er fjernet, påsættes nålen straks. Nålebeskyttelsen fjernes før

administration.

Efter påsætning af nålen skal vaccinen administreres straks.

Ikke anvendt vaccine samt affald heraf skal kasseres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ology Bioservices Ireland LTD

Wilton Park House

Wilton Place

Dublin 2

D02P447

Ireland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/12/752/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 17. februar 2012

Dato for seneste fornyelse: 04. januar 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

EMA/702082/2013

EMEA/H/C/002089

EPAR - sammendrag for offentligheden

Vepacel

Influenzavaccine (hel virion, inaktiveret)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Vepacel.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Vepacel.

Hvad er Vepacel?

Vepacel er en vaccine. Den indeholder influenzavira, som er blevet inaktiveret (dræbt). Vepacel

indeholder en influenzastamme kaldet A/Vietnam/1203/2004 (H5N1).

Hvad anvendes Vepacel til?

Vepacel er en vaccine til beskyttelse af voksne og børn i alderen seks måneder og derover mod

influenza forårsaget af H5N1-undertypen af influenzavirus A (fugleinfluenza). Vaccinen gives i

overensstemmelse med de officielle anbefalinger.

Vaccinen udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Vepacel?

Vaccinen gives ved injektion i skulderen eller låret i to enkeltdoser med mindst tre ugers mellemrum.

Hvordan virker Vepacel?

Vepacel er en "præpandemisk" vaccine. Det er en vaccinetype, som anvendes til at beskytte mod en

ny influenzastamme, der eventuelt kan forårsage en influenzapandemi i fremtiden. Vaccinen er blevet

udviklet, så den kan anvendes før eller under en influenzapandemi til beskyttelse mod denne H5N1-

virus. En influenzapandemi bryder ud, når der opstår en ny stamme af en influenzavirus, der let kan

spredes fra person til person, fordi mennesker ikke har nogen immunitet (beskyttelse) over for den. En

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

pandemi kan berøre de fleste lande og regioner i verden. Sundhedseksperter er bekymrede for, at en

kommende influenzapandemi kan forårsages af en stamme af H5N1-virus.

Vacciner virker ved at "lære" immunsystemet (kroppens naturlige forsvar), hvordan det skal beskytte

sig mod en sygdom. Denne vaccine indeholder en stamme af H5N1-virus. Virusset er først blevet

inaktiveret, så det ikke er sygdomsfremkaldende. Når en person får vaccinen, opfatter immunsystemet

virusdelene som "fremmede" og danner antistoffer mod dem. Immunsystemet kan således danne

antistoffer hurtigere, når det eksponeres for samme virus igen. Dette er med til at beskytte mod den

sygdom, som virusset forårsager.

De vira, der anvendes i Vepacel, dyrkes i pattedyrceller ("veroceller") i modsætning til hønseæg.

Hvordan blev Vepacel undersøgt?

Der blev gennemført to hovedundersøgelser, som resulterede i data om vaccination af voksne med

Vepacel. I begge undersøgelser blev der set separat på personer over og personer under 60 år. Den

første undersøgelse omfattede 561 raske voksne, mens den anden omfattede omkring 3 600 voksne,

herunder personer med høj risiko for at få influenza (såsom personer med langvarig sygdom eller et

svækket immunsystem). I begge undersøgelser fik deltagerne to doser Vepacel efterfulgt af en

boosterdosis (som blev givet henholdsvis seks måneder, et år eller to år efter) af en vaccine, der

indeholdt forskellige styrker af den samme H5N1-influenzastamme som i Vepacel eller en anden H5N1-

influenzastamme.

Vepacel er også blevet undersøgt i en hovedundersøgelse, der omfattede 657 raske børn i alderen seks

måneder til 17 år, som fik to doser af Vepacel med tre ugers mellemrum. Enkelte børn fik desuden en

boosterdosis af en vaccine, der indeholdt en anden H5N1-influenzastamme, ét år efter.

I samtlige undersøgelser så man nærmere på vaccinens evne til at udløse dannelsen af antistoffer

("immunogenicitet") mod H5N1.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Vepacel?

Ifølge de kriterier, der er fastlagt af CHMP, skal en præpandemisk vaccine frembringe en beskyttende

mængde antistoffer hos mindst 70 % af de vaccinerede voksne, for at den anses for egnet.

Vaccination med Vepacel hos voksne bevirker en antistofrespons, som opfylder disse kriterier. I den

første hovedundersøgelse havde 72,5 % af de voksne under 60 år og 74,1 % af de voksne på 60 år og

derover antistofmængder, som ville beskytte dem mod H5N1, 21 dage efter den anden injektion. I den

anden hovedundersøgelse havde 85,8 % af de raske voksne under 60 år og 80,2 % af de raske voksne

på 60 år og derover beskyttende mængder antistoffer. Endvidere kunne der iagttages beskyttende

mængder antistoffer hos 71,6 % af patienterne med et svækket immunsystem og hos 77,5 % af

patienterne med langvarig sygdom. I begge undersøgelserne dannede de patienter, der fik Vepacel og

en booster med en anderledes H5N1-influenzastamme, antistoffer, som kunne reagere med forskellige

stammer af H5N1-virus. Dette kan medvirke til at opnå beskyttelse i tilfælde af en pandemi forårsaget

af en ny stamme af H5N1-virus.

Undersøgelsen af børn viste, at vaccination med Vepacel medførte en lignende mængde antistoffer

som den, der sås hos voksne: 21 dage efter den anden injektion havde 85,4 % af børnene i alderen ni

til 17 år, 72,9 % af børnene i alderen tre til otte år og 68,8 % af børnene i alderen seks til 35 måneder

dannet nok antistoffer til at være beskyttet mod H5N1. Boostervaccinationen (ét år efter

todosisvaccinationen med Vepacel) fremkaldte også en kraftig antistofrespons mod de stammer, der

anvendes i boosteren og i Vepacel.

Vepacel

Side 2/3

Hvilken risiko er der forbundet med Vepacel?

De hyppigste bivirkninger ved Vepacel (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) hos voksne

er hovedpine, træthed og smerter på injektionsstedet. Der er tilsvarende bivirkninger hos børn. Den

fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Vepacel fremgår af indlægssedlen.

Vepacel må ikke gives til personer, der har haft en anafylaktisk reaktion (svær overfølsomhedsreaktion)

over for en af vaccinens komponenter eller over for et af de sporstoffer, som den indeholder (meget

lavt indhold), f.eks. formaldehyd, benzonase, sukrose, trypsin eller verocelleprotein. Hvis det er

nødvendigt at vaccinere, skal der være genoplivningsudstyr til umiddelbar rådighed.

Hvorfor blev Vepacel godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Vepacel opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Vepacel. Udvalget bemærkede, at Vepacel gav en god antistofrespons hos

raske voksne samt en acceptabel respons hos raske voksne på 60 år og derover og hos patienter med

svækket immunforsvarssystem eller langvarig sygdom. Udvalget bemærkede også, at Vepacel medførte

en rimelig antistofrespons mod andre H5N1-stammer, som potentielt kunne forårsage en

influenzapandemi. Der var ikke større betænkeligheder med hensyn til sikkerheden i løbet af

undersøgelserne, og de konstaterede bivirkninger var generelt milde og svarede til dem, der kan

iagttages ved andre influenzavacciner.

Med en sikkerhedsprofil svarende til den, der ses hos voksne, blev anvendelsen af Vepacel senere

udvidet til at omfatte børn i alderen seks måneder og derover, idet vaccinen også viste sig at

fremkalde en god antistofrespons hos denne population.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Vepacel?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Vepacel anvendes så sikkert som muligt.

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Vepacel, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Andre oplysninger om Vepacel

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Vepacel den 17. februar 2012.

Den fuldstændige EPAR for Vepacel findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Vepacel, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 11-2013.

Vepacel

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information