Ventavis

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
iloprost
Tilgængelig fra:
Bayer AG
ATC-kode:
B01AC11
INN (International Name):
iloprost
Terapeutisk gruppe:
Antitrombotisk agenter,
Terapeutisk område:
Hypertension, lunge
Terapeutiske indikationer:
Behandling af patienter med primær lunghypertension, klassificeret som New York Heart Association funktionelle klasse III, for at forbedre træningskapacitet og symptomer.
Produkt oversigt:
Revision: 27
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000474
Autorisation dato:
2003-09-15
EMEA kode:
EMEA/H/C/000474

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ventavis 10 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

iloprost

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Ventavis til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Ventavis

Sådan skal du bruge Ventavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad Ventavis er

Det aktive stof i Ventavis er iloprost. Det efterligner et naturligt stof i kroppen, der kaldes

prostacyklin. Ventavis hæmmer en uønsket blokering eller indsnævring af blodårerne og lader mere

blod flyde gennem årerne.

Hvad Ventavis anvendes til

Ventavis anvendes til at behandle moderate tilfælde af primær pulmonal hypertension (PPH) hos

voksne patienter. PPH er en kategori for pulmonal hypertension, hvor årsagen til det høje blodtryk er

ukendt. Det er en tilstand, hvor blodtrykket er for højt i blodkarrene mellem hjertet og lungerne.

Ventavis anvendes til at forbedre arbejdsevnen (evnen til at udføre fysisk aktivitet) og mindske

sygdomssymptomerne.

Ventavis' virkning

Når aerosolerne indåndes, føres Ventavis til lungerne, hvor det kan virke mest effektivt i arterien

mellem hjertet og lungerne. En forbedret blodgennemstrømning medfører en bedre ilttilførsel til

kroppen og en nedsat belastning af hjertet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Ventavis

Brug ikke Ventavis:

hvis du er allergisk

over for iloprost eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6),

hvis du har risiko for blødning

- hvis du f.eks. har et aktivt sår i maven eller i øverste del

af tyndtarmen (sår på tolvfingertarmen), hvis du har pådraget dig en fysisk skade (traume),

eller hvis du har risiko for blødninger i kraniet,

hvis du har problemer med hjertet,

for eksempel

dårlig blodtilførsel til hjertet (alvorlig hjertesygdom eller ustabil angina pectoris).

Symptomerne kan omfatte smerter i brystet,

har haft et hjerteanfald inden for de sidste seks måneder,

et svagt hjerte (dekompenseret hjertesvigt), som ikke er under nøje lægelig overvågning,

alvorligt ustabilt hjerteslag,

fejl i hjerteklapperne (medfødt eller erhvervet), så hjertet arbejder dårligt (ikke relateret til

forhøjet blodtryk i lungerne),

hvis du har haft et slagtilfælde inden for de sidste 3 måneder

eller en anden hændelse,

der nedsætter blodtilførslen til hjernen (f.eks. på grund af en blodprop),

hvis din pulmonale hypertension skyldes en blokeret eller forsnævret vene

(venøs

okklusiv sygdom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Ventavis:

Inhalation af Ventavis kan udløse vejrtrækningsproblemer (se pkt. 4 Bivirkninger), især

hos patienter med bronkospasme (pludselig sammentrækning af musklerne i bronkierne i

lungerne) og hvæsende vejrtrækning. Fortæl lægen, hvis

du har en lungeinfektion,

alvorlig astma

eller

en kronisk lungesygdom (

kronisk obstruktiv lungesygdom

)

. Din

læge vil overvåge dig nøje.

Dit blodtryk vil kontrolleres før behandlingen og hvis det er for lavt

(mindre end

85 mmHg for den høje værdi), bør behandling med Ventavis ikke startes.

Generelt skal du

være specielt omhyggelig med at forsøge at undgå virkningerne af et

lavt blodtryk

såsom besvimelse og svimmelhed:

Fortæl lægen, hvis du tager anden medicin, da det i kombination med Ventavis kan sænke

dit blodtryk yderligere (se nedenfor under ”Brug af anden medicin sammen med

Ventavis”).

Rejs dig langsomt, når du skal op af en stol eller ud af sengen.

Hvis du har tendens til at besvime, så snart du står ud af sengen, kan det hjælpe, hvis du

tager dagens første dosis, mens du stadig ligger ned.

Hvis du har tendens til at besvime, skal du undgå usædvanlige anstrengelser, f.eks. under

motion. Det kan hjælpe at inhalere Ventavis inden en sådan anstrengelse.

Besvimelse kan skyldes den underliggende sygdom. Fortæl lægen, hvis besvimelserne

bliver værre. Din læge kan overveje at justere dosis eller ændre din behandling.

Hvis du har et svagt hjerte, som f.eks. højresidigt hjertesvigt, og synes, at din sygdom

bliver værre,

skal du kontakte din læge. Symptomerne kan omfatte hævede fødder og

ankler, kortåndethed, hjertebanken eller hyppigere vandladning om natten eller vand i

kroppen (ødem). Din læge vil overveje, om din behandling skal ændres.

Hvis du har vejrtrækningsbesvær, hoster blod op og/eller sveder kraftigt, kan det

være tegn på, at du har væske i lungerne

(lungeødem). Hold op med at tage Ventavis og

kontakt straks din læge. Han/hun vil undersøge, hvad årsagen er og tage passende

forholdsregler.

Hvis du har leverproblemer eller meget alvorlige nyreproblemer, der kræver

dialysebehandling,

skal du fortælle det til lægen. Du kan blive trappet gradvist op til den

ordinerede dosis, eller du kan få ordineret en lavere dosis af Ventavis end andre patienter

(se pkt. 3 ”Sådan skal du tage Ventavis”).

Hudkontakt med Ventavis eller synkning af medicinen

Lad IKKE Ventavis-opløsningen komme i kontakt med din hud eller dine øjne.

Hvis det skulle ske alligevel, så skyl øjeblikkeligt hud eller øjne med rigelige mængder

vand.

Du må IKKE drikke eller synke Ventavis-opløsningen.

Hvis du kommer til at synke medicinen, så drik rigeligt med vand og kontakt din læge.

Børn og unge

Sikkerhed og virkning af Ventavis til børn og unge op til 18 år er ikke klarlagt.

Brug af anden medicin sammen med Ventavis

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Anden medicin kan måske påvirke behandlingen med Ventavis, eller Ventavis kan påvirke

behandlingen med anden medicin.

Fortæl din læge, hvis du tager:

Medicin, der anvendes til behandling af for højt blodtryk eller hjertesygdom,

f.eks.

betablokkere,

nitrat-vasodilatorer,

ACE-hæmmere).

Dit blodtryk kan falde meget mere.

Din læge vil måske ændre dosis.

Medicin, som fortynder blodet eller hæmmer blodets koagulation.

Dette omfatter:

acetylsalicylsyre (ASA – et stof, der findes i mange lægemidler, og som er

febernedsættende og smertelindrende),

heparin,

antikoagulantia af coumarin-typen, som f.eks. warfarin eller phenprocoumon,

non-steroide antiinflammatoriske lægemidler,

non-selektive fosfodiesterasehæmmere, som f.eks. pentoxifyllin,

selektive fosfodiesterase 3 (PDE 3)-hæmmere, som f.eks. cilostazol eller anagrelide,

ticlopidin,

clopidogrel,

glycoprotein IIb-/IIIa -antagonists, som f.eks.

abciximab,

eptifibatid,

tirofiban,

defibrotid.

Din læge vil overvåge dig nøje.

Før du tager nogen form for medicin, skal du tale med lægen eller apoteket, som har mere information

om lægemidler, som du skal passe på med, eller som du skal undgå, når du tager Ventavis.

Brug af Ventavis sammen med mad og drikke

Mad og drikke forventes ikke at påvirke Ventavis. Men du skal undgå at spise eller drikke under

inhalationen.

Graviditet

Hvis du lider af for højt blodtryk i lungerne

(pulmonal hypertension),

skal du undgå at

blive gravid, da graviditet kan forværre din situation og endda blive livstruende.

Hvis du kan blive gravid

, skal du bruge sikker prævention fra det tidspunkt, du starter

behandling og under behandling.

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du straks fortælle det til lægen. Ventavis bør kun anvendes under graviditet, hvis din

læge beslutter, at de potentielle fordele opvejer den potentielle risiko for dig og fostret.

Amning

Det er ukendt, om Ventavis udskilles i mælken hos mennesker. Det kan ikke udelukkes, at der er en

mulig risiko for det ammede barn, og det er bedst at lade være med at amme under Ventavis-

behandling.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Nyfødte, spædbørn og gravide kvinder må ikke være i det rum, hvor du indånder Ventavis.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ventavis nedsætter blodtrykket og kan hos nogle forårsage svimmelhed eller uklarhed.

Du må ikke køre bil, motorcykel, cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du mærker disse

tegn.

Ventavis indeholder ethanol

Ventavis indeholder en mindre mængde etanol (alkohol), mindre end 100 mg pr. dosis.

3.

Sådan skal du bruge Ventavis

Behandling med Ventavis bør kun påbegyndes af en læge med erfaring i behandling af pulmonal

hypertension.

Hvor meget skal du indånde og hvor lang tid?

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Den rigtige dosis Ventavis og behandlingens varighed afhænger af din tilstand. Din læge vil rådgive

dig. Lad være med at ændre den anbefalede dosis.

Du kan anvende forskellige nebulisatorer til at inhalere Ventavis. Alt efter nebulisatortype og ordineret

dosis er det 1 ml eller 2 ml Ventavis 10 mikrogram/ml, der er velegnet.

Breelib-nebulisator

Hvis du starter på Ventavis-behandlingen, eller hvis du skifter over fra et andet system, vil din første

inhalation være Ventavis 10 mikrogram/ml (1 ml-ampul med hvide og gule ringe). Hvis du kan tåle

denne dosis, vil din næste inhalation være med Ventavis 20 mikrogram/ml (ampul med gule og røde

ringe). Du skal fortsætte på denne dosis.

Hvis du ikke kan tåle inhalationen af Ventavis 20 mikrogram/ml, skal du tale med lægen, som kan

beslutte, at du skal tage Ventavis 10 mikrogram/ml (1 ml-ampul).

De fleste patienter skal have 6 til 9 inhalationsbehandlinger fordelt på hele dagen.

inhalationsbehandling med Breelib varer som regel 3 minutter.

Din læge vil føre tilsyn med din behandling, når du starter med at bruge Breelib-nebulisatoren, for at

sikre, at du tåler dosen og inhalationshastigheden.

I-Neb AAD-nebulisator (1 ml-ampul med hvide og gule ringe)

Normalt skal den første inhalerede dosis ved starten af Ventavis-behandlingen være 2,5 mikrogram

iloprost indgivet via mundstykket. Hvis du kan tåle denne dosis, skal dosis øges til 5 mikrogram

iloprost, som du skal fortsætte med. Hvis du tåler 5 mikrogram dårligt, skal dosis nedsættes til

2,5 mikrogram.

De fleste patienter skal have 6 til 9 inhalationsbehandlinger

fordelt på hele dagen. En

inhalationsbehandling varer normalt 4 til 10 minutter med I-Neb AAD, afhængigt af den ordinerede

dosis.

Venta-Neb-nebulisator (2 ml-ampul med hvide og lyserøde ringe)

Normalt skal den første inhalerede dosis ved starten af Ventavis-behandlingen være 2,5 mikrogram

iloprost indgivet via mundstykket. Hvis du kan tåle denne dosis, skal dosis øges til 5 mikrogram,, som

du skal fortsætte med. Hvis du tåler 5 mikrogram dårligt, skal dosis nedsættes til 2,5 mikrogram.

De fleste patienter skal have 6 til 9 inhalationsbehandlinger,

fordelt på hele dagen. En

inhalationsbehandling med Venta-Neb varer normalt 4 til 10 minutter, afhængigt af den ordinerede

dosis.

Ventavis kan anvendes til langvarig behandling, afhængigt af individuelle behov.

Hvis du har nyre- eller leverproblemer

Der er ikke nødvendigt at ændre dosis hos patienter med lette eller moderate nyreproblemer (patienter

med en kreatinin-clearance på >30 ml/min).

Hvis du har alvorlige nyreproblemer og er i dialyse, eller hvis du har leverproblemer, vil din læge

gradvist vænne dig til Ventavis og muligvis ordinere færre daglige inhalationer. Start behandlingen

med at inhalere 2,5 mikrogram iloprost ved brug af en 1 ml-ampul Ventavis 10 mikrogram/ml (med

hvide og gule ringe). Tag en ny dosis hver 3.-4. time (dette svarer til højst 6 doser pr. dag). Derefter

kan lægen forsigtigt afkorte tiden mellem doserne afhængigt af, hvordan du tåler behandlingen. Hvis

din læge beslutter at øge dosis til 5 mikrogram, skal der igen i første omgang vælges et mellemrum på

3-4 timer mellem doserne, og derefter kan afstanden afkortes afhængigt af, hvor godt du tåler

behandlingen.

Hvis du føler, at virkningen af Ventavis er for stærk eller for svag, skal du

tale med din læge eller dit

apotek

herom.

Bed lægen om at få nogen til at hjælpe dig med at blive fuldstændig fortrolig med at anvende

nebulisatoren. Du må ikke skifte til en anden nebulisator uden at tale med den læge, der behandler dig.

Sådan skal du inhalere

Anvend en ny ampul Ventavis til hver inhalation. Lige inden du begynder at inhalere, skal du knække

spidsen af glasampullen og hælde opløsningen over i medicineringskammeret ved at følge

instruktionerne til nebulisatoren.

Følg desuden de instruktioner om hygiejne og rengøring af nebulisatoren, der følger med

nebulisatoren.

Brug altid Ventavis nøjagtigt efter lægens anvisning.

Ventavis 10 mikrogram/ml, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, inhaleres ved brug

af den nebulisator, som din læge har ordineret (enten Breelib, Venta-Neb eller I-Neb AAD-

system.

Nebulisatorerne omdanner Ventavis-opløsningen til aerosoler, som indåndes gennem

munden.

Ved inhalering skal du anvende et mundstykke for at undgå, at Ventavis kommer i kontakt

med din hud. Anvend ikke en ansigtsmaske.

Følg nøje eventuelle instruktioner, der fulgte med nebulisatoren. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Kassér rester af Ventavis-opløsning i nebulisatoren, efter en inhalationsbehandling (se

pkt. 5).

Udluftning af rummet

Sørg for at ventilere eller udlufte det rum, hvor du har taget Ventavis. Andre personer kan komme til

at indånde Ventavis gennem luften i rummet. Især må nyfødte, børn og gravide kvinder ikke være i det

rum, hvor du indånder Ventavis.

Breelib

Fyld medicineringskammeret med Ventavis umiddelbart før brug. Se brugsanvisningen til

nebulisatoren for at få anvist, hvordan den fyldes.

Nebulisator

Lægemiddel

Dosis iloprost ved

mundstykket

Estimeret

inhalationstid

Breelib

Ventavis 10 mikrogram/ml

(1 ml-ampul med hvide og

gule ringe)

2,5 mikrogram

3 minutter

I-Neb AAD

Lige inden du begynder at inhalere, knækker du spidsen af glasampullen med 1 ml opløsning,

som har to farvede ringe (hvid - gul) og overfører hele indholdet til nebulisatorkammeret.

Den forudindstillede dosis, som I-Neb AAD-systemet giver, kontrolleres af

medicineringskammeret i kombination med en kontroldisk. Der er to forskellige, farvekodede

medicineringskamre. For hvert medicineringskammer er der en tilsvarende farvekodet

kontroldisk:

Til dosis på

2,5 mikrogram

anvendes medicineringskammeret med

den røde pal sammen

med den røde kontroldisk.

Til dosis på

5 mikrogram

anvendes medicineringskammeret med

den lilla pal sammen

med den lilla kontroldisk.

For at sikre, at du får den ordinerede dosis, skal du kontrollere farven på

medicineringskammeret og farven på kontroldisken. De skal begge have den samme farve,

enten rød for 2,5 mikrogram-dosis, eller lilla for 5 mikrogram-dosis.

Nebulisator

Dosis iloprost ved mundstykket

Estimeret inhalationstid

I-Neb AAD

2,5 mikrogram

5 mikrogram

3,2 min

6,5 min

Nedenstående tabel giver en oversigt over brugervejledningen for I-Neb:

Lægemiddel

Ampul /

farvet ring

Dosering

I-Neb AAD

Pal på

medicinerings-

kammeret

Kontroldisk

Ventavis

10 mikrogram/ml

1 ml ampul

hvid-gul ring

2,5 mikrogram

Rød

Rød

5 mikrogram

Lilla

Lilla

Venta-Neb

Lige inden du begynder at inhalere, knækker du spidsen af glasampullen med 2 ml opløsning,

som har to farvede ringe (hvid - lyserød) og overfører hele indholdet til nebulisatorkammeret.

Der kan anvendes to programmer:

Lægen vil justere Venta-Neb til det program, du skal tage for at få den ordinerede dosis.

P1 Program 1: 5 mikrogram aktivt stof ved mundstykket 25 inhalationscyklusser.

P2 Program 2: 2,5 mikrogram aktivt stof ved mundstykket 10 inhalationscyklusser.

Brug den grønne prelplade for at få den optimale dråbestørrelse til administration af Ventavis.

Nebulisator

Dosis iloprost ved mundstykket

Estimeret inhalationstid

Venta-Neb

2,5 mikrogram

5 mikrogram

4 min.

8 min.

Læs brugervejledningen for nebulisatoren for at få yderligere oplysninger, eller spørg din læge.

Hvis du har brugt for meget Ventavis

Hvis du har taget for meget Ventavis, kan det medføre svimmelhed, hovedpine, ansigtsrødmen,

kvalme, kæbe- eller rygsmerter.

Du kan også få et fald eller stigning i blodtrykket, bradykardi (nedsat puls), takykardi (forhøjet puls),

opkastning, diaré eller smerter i arme eller ben. Hvis noget af dette skulle ske, efter du har taget for

meget Ventavis, skal du:

Afbryde inhalationsbehandlingen

Tale med din læge

Din læge vil overvåge dig og behandle eventuelle symptomer. En specifik modgift kendes ikke.

Hvis du har glemt at bruge Ventavis

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg din læge om, hvad du skal

gøre.

Hvis du holder op med at tage Ventavis

Hvis du stopper eller ønsker at stoppe behandlingen, skal du først drøfte det med din læge.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende

alvorlige bivirkninger

kan forekomme. Hvis de forekommer, så kontakt straks din læge.

Meget almindelig

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer):

Blødning (oftest næseblod (epistaxi) og ophostning af blod (hæmoptyse)) kan være meget

almindeligt forekommende, især hvis du også tager blodfortyndende medicin

(antikoagulantia). Risikoen for blødning kan være øget hos patienter, der samtidig får

medicin, der skal hindre, at blodpladerne klumper sig sammen eller antikoagulantia (se

også pkt. 2). Der er meget sjældent blevet rapporteret tilfælde med dødelig udgang,

herunder blødning i hjernen (cerebral og intrakraniel).

Almindelig

(forekommer hos op til 1 ud af 10 personer):

Besvimelse (synkope) er et normalt tegn på selve sygdommen, men kan også forekomme

under behandlingen med Ventavis (se også pkt. 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler” om,

hvordan du kan undgå dette).

Lavt blodtryk (hypotension)

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Bronkospasme (pludselig sammentrækning af musklerne i bronkierne i lungerne) og

hvæsende vejrtrækning (se også pkt. 2. ” Advarsler og forsigtighedsregler”).

Nedenfor er en oversigt over

andre bivirkninger, ordnet efter hvor sandsynlige de er:

Meget almindelig:

forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer

Udvidelse af blodkarrene. Symptomer kan være ansigtsrødme

Ubehag i brystet / smerter i brystet

Hoste

Hovedpine

Kvalme

Smerter i kæben/krampe i kæbemusklerne

Hævede arme og ben (perifert ødem)

Almindelig:

forekommer hos op til 1 ud af 10 personer

Vejrtrækningsbesvær

Svimmelhed

Opkastning

Diaré

Smerter ved synkning (irritation i svælg og strube)

Irritation i halsen

Irritation i mund og tunge, herunder smerter

Udslæt

Hurtig puls (takykardi)

Hjertebanken

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

For få blodplader

Overfølsomhed (dvs. allergi)

Smagsforstyrrelser

Andre bivirkninger

Hævelse primært af ankler og ben på grund af vand i kroppen (perifert ødem) er et meget

almindeligt symptom på selve sygdommen, men kan også optræde under behandlingen

med Ventavis.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og ampullen.

Der er ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Eventuelle rester af Ventavis-opløsning i nebulisatoren efter din inhalation skal bortskaffes.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ventavis indeholder:

Aktivt stof:

Iloprost

1 ml opløsning indeholder 10 mikrogram iloprost (som iloprost trometamol).

Hver ampul med 1 ml indeholder 10 mikrogram iloprost.

Hver ampul med 2 ml indeholder 20 mikrogram iloprost.

Øvrige indholdsstoffer:

Trometamol, ethanol, natriumchlorid, saltsyre til pH-justering og vand

til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Ventavis er en klar, farveløs inhalationsvæske til inhalation med Breelib-, I-Neb- eller Venta-Neb-

nebulisatorerne.

Ventavis 10 mikrogram/ml leveres i farveløse ampuller indeholdende enten 1 ml eller 2 ml

nebulisatoropløsning.

Ventavis 10 mikrogram/ml fås i følgende pakker indeholdende:

1 ml ampuller til Breelib- eller I-Neb-nebulisatorer:

Pakke med 30 eller 42 ampuller til brug med Breelib- eller I-Neb-nebulisatorer.

Multipakning med 168 (4 x 42) ampuller til brug med Breelib- eller I-Neb-

nebulisatorer

Multipakning med 168 (4 x 42) ampuller til brug med Breelib-tilbehør (indeholdende

1 mundstykke og 1 medicineringskammer).

Ampuller indeholdende 1 ml er markeret med to farvede ringe (hvid - gul).

2 ml ampuller med Venta-Neb:

Pakke med 30, 90, 100 eller 300 ampuller.

Multipakning med 90 (3 x 30) eller 300 (10 x 30) ampuller.

Ampuller indeholdende 2 ml er markeret med to farvede ringe (hvid – lyserød).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Bayer AG

51368 Leverkusen

Tyskland

Fremstiller:

Berlimed S.A.

Polígono Industrial Santa Rosa s/n

28806 Alcalá de Henares

Madrid

Spanien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België / Belgique / Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Lietuva

UAB Bayer

Tel. +37 05 23 36 868

България

Байер България ЕООД

Тел. +359 02-424 72 80

Luxembourg / Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420 266 101 111

Magyarország

Bayer Hungária KFT

Tel.:+36 14 87-41 00

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45-45 23 50 00

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49 (0)214-30 513 48

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372 655 8565

Norge

Bayer AS

Tlf. +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ:

+30 210 61 87 500

Österreich

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Tel: +43-(0)1-711 46-0

España

Bayer Hispania S.L.

Tel: +34-93-495 65 00

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 572 35 00

France

Bayer HealthCare

Tél(N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Portugal

Bayer Portugal Lda.

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

România

SC Bayer SRL

Tel: +40 21 529 59 00

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 2999313

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel.: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Bayer, spol. s r.o.

Tel: +421 2 59 21 31 11

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39 02 397 81

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel: +358 20 785 21

Κύπρος

NOVAGEM Limited

Τηλ: +357 22 48 38 58

Sverige

Bayer AB

Tel: +46 (0) 8 580 223 00

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371 67 84 55 63

United Kingdom

Bayer plc

Tel: +44 (0)118 206 3000

Denne indlægsseddel blev senest ændret {måned ÅÅÅÅ}

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om, hvordan de behandles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Instruktioner vedrørende brug og håndtering

Da forskellige nebulisatorer har vist sig at producere aerosoler med svagt afvigende fysiske

karakteristika og en tilførsel af opløsningen, der kan være hurtigere (se pkt. 5.2 i produktresuméet),

bør patienter, der er stabiliseret på en nebulisator, ikke skifte til en anden nebulisator uden nøje tilsyn

fra den behandlende læge.

For at minimere utilsigtet eksponering anbefales det at holde rummet velventileret.

Breelib

Ved brug af

Breelib-nebulisatoren

bedes man følge brugsanvisningen, som følger med systemet.

Fyld medicineringskammeret med Ventavis umiddelbart før brug.

Nebulisator

Lægemiddel

Dosis iloprost ved

Estimeret

inhalationstid

mundstykket

Breelib

Ventavis 10

mikrogram/ml

ml-ampul med hvide og

gule ringe)

mikrogram

minutter

I-Neb AAD

I-Neb AAD-systemet er et transportabelt, håndholdt, vibrerende nebulisatorsystem med netteknologi.

Systemet genererer dråber via ultralyd, som presser opløsningen igennem et net. I-Neb AAD-

nebulisatoren har vist sig at være velegnet til administration af Ventavis 10 mikrogram/ml (1 ml-

ampul med hvide og gule ringe).

Den målte MMAD for aerosoldråberne var 2,1 mikrometer.

Nebulisatoren monitorerer vejtrækningsmønsteret for at bestemme den aerosol-pulseringstid, der er

nødvendig for at afgive den forudindstillede dosis på 2,5 eller 5 mikrogram iloprost.

Den dosis, som I-Neb AAD-systemet leverer, kontrolleres af medicineringskammeret i kombination

med en kontroldisk. Hvert medicineringskammer er farvekodet og har en tilsvarende farvekodet

kontroldisk.

Til dosis på

2,5 mikrogram

anvendes medicineringskammeret med

den røde pal sammen med

den røde kontroldisk.

Til dosis på

5 mikrogram

anvendes medicineringskammeret med

den lilla pal sammen med

den lilla kontroldisk.

Til hver inhalationsbehandling med I-Neb AAD overføres indholdet af en ampul med 1 ml Ventavis,

som har to farvede ringe (hvid - gul), til medicineringskammer umiddelbart før brug.

Nebulisator

Dosis iloprost ved

mundstykket

Estimeret inhalationstid

I-Neb AAD

2,5 mikrogram

5 mikrogram

3,2 min

6,5 min

Nedenstående tabel giver en oversigt over brugervejledningen til I-Neb ved brug sammen med

Ventavis:

Lægemiddel

Ampul

farvet ring

Dosis

I-Neb AAD

Pal til

medicineringskammer

Kontroldisk

Ventavis

10 mikrogram/ml

1 ml ampul

hvid - gul ring

2,5 mikrogram

rød

rød

5 mikrogram

lilla

lilla

Venta-Neb

Derudover har Venta-Neb, en bærbar, ultrasonisk, batteridrevet nebulisator, også vist sig at være egnet

til administration af Ventavis 10 mikrogram/ml. Den målte MMAD for aerosoldråberne var

2,6 mikrometer. Til hver inhalationsbehandling skal indholdet af en ampul med 2 ml Ventavis

10 mikrogram/ml -nebulisatoropløsning og som er markeret med to farvede ringe (hvid - lyserød)

overføres til nebulisatorkammeret umiddelbart inden brug.

Der kan anvendes to programmer:

P1 Program 1: 5 mikrogram aktivt stof ved mundstykket 25 inhalationscyklusser.

P2 Program 2: 2,5 mikrogram aktivt stof ved mundstykket 10 inhalationscyklusser.

Valget af det forud indstillede program foretages af lægen.

Venta-Neb giver patienten besked på at inhalere ved hjælp af et visuelt og akustisk signal. Det

standser, efter den forud indstillede dosis er administreret.

Den grønne prelplade anvendes til at opnå den optimale dråbestørrelse til administrering af Ventavis.

Se brugervejledningen til Venta-Neb nebulisatoren for yderligere information.

Nebulisator

Dosis iloprost ved

mundstykket

Estimeret inhalationstid

Venta-Neb

2,5 mikrogram

5 mikrogram

4 min.

8 min.

Effekten af og tolerabiliteten over for inhaleret iloprost, når den administreres med andre

nebulisatorsystemer, som giver andre forstøvningskarakteristika af iloprost-opløsningen, er ikke

klarlagt.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ventavis 20 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

iloprost

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Ventavis til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Ventavis

Sådan skal du bruge Ventavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad Ventavis er

Det aktive stof i Ventavis er iloprost. Det efterligner et naturligt stof i kroppen, der kaldes

prostacyklin. Ventavis hæmmer en uønsket blokering eller indsnævring af blodårerne og lader mere

blod flyde gennem årerne.

Hvad Ventavis anvendes til

Ventavis anvendes til at behandle moderate tilfælde af primær pulmonal hypertension (PPH) hos

voksne patienter. PPH er en kategori for pulmonal hypertension, hvor årsagen til det høje blodtryk er

ukendt.

Det er en tilstand, hvor blodtrykket er for højt i blodkarrene mellem hjertet og lungerne.

Ventavis anvendes til at forbedre arbejdsevnen (evnen til at udføre fysisk aktivitet) og mindske

sygdomssymptomerne.

Ventavis' virkning

Når aerosolerne indåndes, føres Ventavis til lungerne, hvor det kan virke mest effektivt i arterien

mellem hjertet og lungerne. En forbedret blodgennemstrømning medfører en bedre ilttilførsel til

kroppen og en nedsat belastning af hjertet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Ventavis

Brug ikke Ventavis:

hvis du er allergisk

over for iloprost eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ventavis (se

også pkt. 6 ”Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger”)

hvis du har risiko for blødning

- hvis du f.eks. har et aktivt sår i maven eller i øverste del

af tyndtarmen (sår på tolvfingertarmen), hvis du har pådraget dig en fysisk skade (traume),

eller hvis du har risiko for blødninger i kraniet

hvis du har problemer med hjertet,

for eksempel:

dårlig blodtilførsel til hjertet (alvorlig hjertesygdom eller ustabil angina pectoris).

Symptomerne kan omfatte smerter i brystet

har haft et hjerteanfald inden for de sidste seks måneder

et svagt hjerte (dekompenseret hjertesvigt), som ikke er under nøje lægelig overvågning

alvorligt ustabilt hjerteslag

fejl i hjerteklapperne (medfødt eller erhvervet), så hjertet arbejder dårligt (ikke relateret

til forhøjet blodtryk i lungerne)

hvis du har haft et slagtilfælde inden for de sidste 3 måneder

eller en anden hændelse,

der nedsætter blodtilførslen til hjernen (f.eks. på grund af en blodprop)

hvis din pulmonale hypertension skyldes en blokeret eller forsnævret vene

(venøs

okklusiv sygdom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Ventavis:

Inhalation af Ventavis kan udløse vejrtrækningsproblemer (se pkt. 4 Bivirkninger), især hos

patienter med bronkospasme (pludselig sammentrækning af musklerne i bronkierne i lungerne) og

hvæsende vejrtrækning. Fortæl lægen, hvis

du har en lungeinfektion, alvorlig astma

eller

en

kronisk lungesygdom (

kronisk obstruktiv lungesygdom

)

. Din læge vil overvåge dig nøje.

Dit blodtryk vil kontrolleres før behandlingen og hvis det er for lavt

(mindre end 85 mmHg

for den høje værdi), bør behandling med Ventavis ikke startes.

Generelt skal du

være specielt omhyggelig med at forsøge at undgå virkningerne af et lavt

blodtryk

såsom besvimelse og svimmelhed:

Fortæl lægen, hvis du tager anden medicin, da det i kombination med Ventavis kan sænke dit

blodtryk yderligere (se nedenfor under ”Brug af anden medicin sammen med Ventavis”).

Rejs dig langsomt, når du skal op af en stol eller ud af sengen.

Hvis du har tendens til at besvime, så snart du står ud af sengen, kan det hjælpe, hvis du tager

dagens første dosis, mens du stadig ligger ned.

Hvis du har tendens til at besvime, skal du undgå usædvanlige anstrengelser, f.eks. under

motion. Det kan hjælpe at inhalere Ventavis inden en sådan anstrengelse.

Besvimelse kan skyldes den underliggende sygdom. Fortæl lægen, hvis besvimelserne bliver

værre. Din læge kan overveje at justere dosis eller ændre din behandling.

Hvis du har et svagt hjerte, som f.eks. højresidigt hjertesvigt, og synes, at din sygdom bliver

værre,

skal du kontakte din læge. Symptomerne kan omfatte hævede fødder og ankler,

kortåndethed, hjertebanken eller hyppigere vandladning om natten eller vand i kroppen (ødem).

Din læge vil overveje, om din behandling skal ændres.

Hvis du har vejrtrækningsbesvær, hoster blod op og/eller sveder kraftigt, kan det være tegn

på, at du har væske i lungerne

(lungeødem).

Hold op med at tage Ventavis og kontakt straks din

læge. Han/hun vil undersøge, hvad årsagen er og tage passende forholdsregler.

Hvis du har leverproblemer eller meget alvorlige nyreproblemer, der kræver

dialysebehandling,

skal du fortælle det til lægen. Du kan blive trappet gradvist op til den

ordinerede dosis, eller du kan få ordineret en lavere dosis af Ventavis end andre patienter (se pkt. 3

”Sådan skal du tage Ventavis”).

Hudkontakt med Ventavis eller synkning af medicinen

Lad IKKE Ventavis-opløsningen komme i kontakt med din hud eller dine øjne. Hvis det skulle

ske alligevel, så skyl øjeblikkeligt hud eller øjne med rigelige mængder vand.

Du må IKKE drikke eller synke Ventavis-opløsningen. Hvis du kommer til at synke medicinen,

så drik rigeligt med vand og kontakt din læge.

Børn og unge

Sikkerhed og virkning af Ventavis til børn og unge op til 18 år er ikke klarlagt.

Brug af anden medicin sammen med Ventavis

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du

bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Anden medicin kan måske påvirke behandlingen med Ventavis, eller Ventavis kan påvirke

behandlingen med anden medicin.

Fortæl din læge, hvis du tager:

Medicin, der anvendes til behandling af for højt blodtryk eller hjertesygdom,

f.eks.

betablokkere,

nitrat-vasodilatorer,

ACE-hæmmere.

Dit blodtryk kan falde meget mere.

Din læge vil måske ændre dosis.

Medicin, som fortynder blodet eller hæmmer blodets koagulation.

Dette omfatter:

acetylsalicylsyre (ASA – et stof, der findes i mange lægemidler, og som er

febernedsættende og smertelindrende),

heparin,

antikoagulantia af coumarin-typen, som f.eks. warfarin eller phenprocoumon,

non-steroide antiinflammatoriske lægemidler,

non-selektive fosfodiesterasehæmmere, som f.eks.pentoxifyllin,

selektive fosfodiesterase 3 (PDE 3)-hæmmere , som f.eks. cilostazol eller anagrelid,

ticlopidin,

clopidogrel,

glycoprotein IIb-/IIIa-antagonister, som f.eks.

abciximab,

eptifibatid,

tirofiban

defibrotid.

Din læge vil overvåge dig nøje.

Før du tager nogen form for medicin, skal du tale med lægen eller apoteket, som har mere information

om lægemidler, som du skal passe på med, eller som du skal undgå, når du tager Ventavis.

Brug af Ventavis sammen med mad og drikke

Mad og drikke forventes ikke at påvirke Ventavis. Men du skal undgå at spise eller drikke under

inhalationen.

Graviditet

Hvis du lider af for højt blodtryk i lungerne

(pulmonal hypertension),

skal du undgå at blive

gravid, da graviditet kan forværre din situation og endda blive livstruende.

Hvis du kan blive gravid

, skal du bruge sikker prævention fra det tidspunkt, du starter

behandling og under behandling.

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du

straks fortælle det til lægen. Ventavis bør kun anvendes under graviditet, hvis din læge beslutter, at

de potentielle fordele opvejer den potentielle risiko for dig og fostret.

Amning

Det er ukendt, om Ventavis udskilles i mælken hos mennesker. Det kan ikke udelukkes, at der er en

mulig risiko for det ammede barn, og det er bedst at lade være med at amme under Ventavis-

behandling.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Nyfødte, spædbørn og gravide kvinder må ikke være i det rum, hvor du indånder Ventavis.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ventavis nedsætter blodtrykket og kan hos nogle forårsage svimmelhed eller uklarhed. Du må ikke

køre bil, motorcykel, cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du mærker disse tegn.

Ventavis indeholder ethanol

Ventavis indeholder en mindre mængde ethanol (alkohol), mindre end 100 mg pr. dosis.

3.

Sådan skal du bruge Ventavis

Behandling med Ventavis bør kun påbegyndes af en læge med erfaring i behandling af pulmonal

hypertension.

Hvor meget skal du indånde og hvor lang tid?

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Den rigtige dosis Ventavis og behandlingens varighed afhænger af din tilstand. Din læge vil rådgive

dig. Lad være med at ændre den anbefalede dosis.

Du kan anvende forskellige nebulisatorer til at inhalere Ventavis 20 mikrogram/ml.

Breelib-nebulisator

Hvis du starter på Ventavis-behandlingen, eller hvis du skifter over fra et andet system, vil din første

inhalation være Ventavis 10 mikrogram/ml (1 ml-ampul med hvide og gule ringe). Hvis du kan tåle

denne dosis, vil din næste inhalation være med Ventavis 20 mikrogram/ml (ampul med gule og røde

ringe). Du skal fortsætte på denne dosis.

Hvis du ikke kan tåle inhalationen af Ventavis 20 mikrogram/ml, skal du tale med lægen, som kan

beslutte, at du skal tage Ventavis 10 mikrogram/ml (1 ml-ampul).

De fleste patienter skal have 6 til 9 inhalationsbehandlinger fordelt på hele dagen.

inhalationsbehandling med Breelib varer som regel 3 minutter.

Din læge vil føre tilsyn med din behandling, når du starter med at bruge Breelib-nebulisatoren, for at

sikre, at du tåler dosen og inhalationshastigheden.

I-Neb-nebulisator

Da du gentagne gange har oplevet forlængede inhalationstider under behandlingen med Ventavis

10 mikrogram/ml (1 ml-ampul med hvide og gule ringe), har din læge besluttet at skifte til Ventavis

20 mikrogram/ml.

Ventavis 20 mikrogram/ml er dobbelt så koncentreret som Ventavis 10 mikrogram/ml. Det aktive stof

afgives hurtigere til dine lunger. Din læge vil overvåge din behandling, hvis der skiftes fra Ventavis

10 mikrogram/ml til Ventavis 20 mikrogram/ml for at holde øje med, hvor godt du tåler den højere

dosis.

Du bør administrere dosen 6 til 9 gange dagligt, i henhold til det individuelle behov og tolerabiliteten.

Ventavis er beregnet til langvarig behandling, afhængig af dine individuelle behov.

Hvis du har nyre- eller leverproblemer

Der er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med lette eller moderate nyreproblemer (patienter

med en kreatinin-clearance på >30 ml/min).

Hvis du har alvorlige nyreproblemer og er i dialyse, eller hvis du har leverproblemer, vil din læge

gradvist vænne dig til Ventavis og muligvis ordinere færre daglige inhalationer. Start behandlingen

med at inhalere 2,5 mikrogram iloprost ved brug af en 1 ml-ampul Ventavis 10 mikrogram/ml (med

hvide og gule ringe). Tag en ny dosis hver 3.-4. timer (dette svarer til et maksimum på 6 doser pr.

dag). Derefter kan lægen forsigtigt afkorte tiden mellem doserne afhængigt af, hvordan du tåler

behandlingen. Hvis din læge beslutter at øge dosis til 5 mikrogram, skal der igen i første omgang

vælges et mellemrum på 3-4 timer mellem doserne, og derefter kan afstanden afkortes afhængigt af,

hvor godt du tåler behandlingen.

Hvis du føler, at virkningen af Ventavis er for stærk eller for svag, skal du

tale med din læge eller dit

apotek

herom.

Bed lægen om at få nogen til at hjælpe dig med at blive fuldstændig fortrolig med at anvende

nebulisatoren. Du må ikke skifte til en anden nebulisator uden at tale med den læge, der behandler dig.

Sådan skal du inhalere

Anvend en ny ampul Ventavis til hver inhalation. Lige inden du begynder at inhalere, skal du knække

spidsen af glasampullen og hælde opløsningen over i medicineringskammeret ved at følge

instruktionerne til nebulisatoren.

Følg omhyggeligt de instruktioner, der følger med nebulisatoren, især instruktionerne vedrørende

hygiejne og rengøring af nebulisatoren.

Brug altid Ventavis nøjagtigt efter lægens anvisning.

Ventavis 20 mikrogram/ml opløsning til nebulisator inhaleres ved brug af den nebulisatorr, som

din læge har ordineret (enten Breelib eller I-Neb AAD-nebulisatoren).

Nebulisatorerne omdanner Ventavis-opløsningen til aerosoler, som indåndes gennem munden.

Ved inhalering skal du anvende et mundstykke for at undgå, at Ventavis kommer i kontakt med

din hud. Anvend ikke en ansigtsmaske.

Følg nøje eventuelle instruktioner, der fulgte med nebulisatoren. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Kassér rester af Ventavis-opløsning i nebulisatoren efter en inhalationsbehandling (se pkt. 5).

Udluftning af rummet

Sørg for at ventilere eller udlufte det rum, hvor du har taget Ventavis. Andre personer kan komme til

at indånde Ventavis gennem luften i rummet. Især må nyfødte, børn og gravide kvinder ikke være i det

rum, hvor du indånder Ventavis.

Breelib

Fyld medicineringskammeret med Ventavis umiddelbart før brug. Se brugsanvisningen til

nebulisatoren for at få anvist, hvordan den fyldes.

Nebulisator

Lægemiddel

Dosis iloprost ved

mundstykket

Estimeret

inhalationstid

Breelib

Ventavis 20 mikrogram/ml

(1 ml-ampul med gule og

røde ringe)

5 mikrogram

3 minutter

I-Neb AAD

Lige inden du begynder at inhalere, tager du ampullen med Ventavis 20 mikrogram/ml, som er

farvekodet gul-rød. Knæk spidsen af glasampullen, og hæld hele indholdet på 1 ml over i det

gyldne nebulisatorkammer.

Den forudindstillede dosis, som I-Neb AAD-nebulisatoren giver, kontrolleres af

medicineringskammeret i kombination med en kontroldisk.

Til Ventavis

20 mikrogram/ml (5 mikrogram dosis)

anvendes medicineringskammeret med

den gyldne pal sammen med den gyldne kontroldisk

For at sikre, at du får den ordinerede dosis, skal du kontrollere farven på

medicineringskammeret og farven på kontroldisken. De skal begge have den samme farve.

Da I-Neb AAD-nebulisatoren

kan anvendes til Ventavis 10 microgram/ml og Ventavis 20

microgram/ml, giver tabellen nedenfor en oversigt over brugervejledningen til I-Neb i de to

koncentrationer af Ventavis:

Lægemiddel

Ampul /

farvede ringe

Dosis

I-Neb AAD

Pal på

medicineringskammeret

Kontroldisk

Ventavis

10 mikrogram/ml

1 ml-ampul

hvid-gul ring

mikrogram

rød

rød

mikrogram

lilla

lilla

Ventavis

20 mikrogram/ml

1 ml-ampul

gul-rød ring

mikrogram

gylden

gylden

Læs brugervejledningen for nebulisatoren for at få yderligere oplysninger, eller spørg din læge.

Hvis du har brugt for meget Ventavis

Hvis du har taget for meget Ventavis, kan det medføre svimmelhed, hovedpine, ansigtsrødmen,

kvalme, kæbe- eller rygsmerter.

Du kan også få et fald eller stigning i blodtrykket, bradykardi (nedsat puls), takykardi (forhøjet puls),

opkastning, diaré eller smerter i arme eller ben. Hvis noget af dette skulle ske, efter du har taget for

meget Ventavis, skal du:

Afbryde inhalationsbehandlingen

Tale med din læge

Din læge vil overvåge dig og behandle eventuelle symptomer. En specifik modgift kendes ikke.

Hvis du har glemt at bruge Ventavis

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg din læge om, hvad du skal

gøre.

Hvis du holder op med at tage Ventavis

Hvis du stopper eller ønsker at stoppe behandlingen, skal du først drøfte det med din læge.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende alvorlige bivirkninger kan forekomme. Hvis de forekommer, så kontakt straks din læge.

Meget almindelig

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer):

Blødning (oftest næseblod (epistaxi) og ophostning af blod fra luftveje (hæmoptyse)) kan

være meget almindeligt forekommende, især hvis du også tager blodfortyndende medicin

(antikoagulantia). Risikoen for blødning kan være øget hos patienter, der samtidig får

medicin, der skal hindre, at blodpladerne klumper sig sammen, eller antikoagulantia (se

også pkt. 2). Der er meget sjældent blevet rapporteret tilfælde med dødelig udgang,

herunder blødning i hjernen (cerebral og intrakraniel).

Almindelig

(forekommer hos op til 1 ud af 10 personer):

Besvimelse (synkope) er et normalt tegn på selve sygdommen, men kan også forekomme

under behandlingen med Ventavis (se også pkt. 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler” om,

hvordan du kan undgå dette).

Lavt blodtryk (hypotension)

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Bronkospasme (pludselig sammentrækning af musklerne i bronkierne i lungerne) og

hvæsende vejrtrækning (se også pkt. 2.

Advarsler og forsigtighedsregler”).

Nedenfor er en oversigt over andre bivirkninger, ordnet efter hvor sandsynlige de er:

Meget almindelig

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer):

Udvidelse af blodkarrene. Symptomer kan være ansigtsrødme

Ubehag i brystet / smerter i brystet

Hoste

Hovedpine

Kvalme

Smerter i kæben/krampe i kæbemusklerne

Hævede arme og ben (perifert ødem)

Almindelig

(forekommer hos op til 1 ud af 10 personer):

Vejrtrækningsbesvær

Svimmelhed

Opkastning

Diaré

Smerter ved synkning (irritation i svælg og strube)

Irritation i halsen

Irritation i mund og tunge, herunder smerter

Udslæt

Hurtig puls (takykardi)

Hjertebanken

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

For få blodplader

Overfølsomhed (dvs. allergi)

Smagsforstyrrelser

Andre bivirkninger

Hævelse primært af ankler og ben på grund af vand i kroppen (perifert ødem) er et meget

almindeligt symptom på selve sygdommen, men kan også optræde under behandlingen

med Ventavis.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og ampullen.

Der er ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Eventuelle rester af Ventavis-opløsning i nebulisatoren efter din inhalation skal bortskaffes.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ventavis indeholder:

Aktivt stof:

Iloprost

1 ml opløsning indeholder 20 mikrogram iloprost (som iloprost trometamol).

Hver ampul med 1 ml indeholder 20 mikrogram iloprost.

Øvrige indholdsstoffer:

Trometamol, ethanol, natriumchlorid, saltsyre til pH-justering og vand

til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Ventavis er en klar, farveløs til svag gullig inhalationsvæske til nebulisator, opløsning til inhalering

med Breelib- eller I-Neb-nebulisatoren.

Ventavis 20 mikrogram/ml er i farveløse ampuller, der indeholder 1 ml inhalationsvæske til

nebulisator, opløsning.

Ventavis 20 mikrogram/ml fås i følgende pakker:

Pakke med 30 ampuller eller 42 ampuller til brug med Breelib- eller I-Neb-nebulisatoren.

Multipakning med 168 (4x42) ampuller til brug med Breelib- eller I-Neb-nebulisatoren.

Multipakning med 168 (4x42) ampuller med Breelib-tilbehør (indeholdende 1 mundstykke og

1 mediceringskammer).

Ampullerne indeholdende 1 ml er markeret med to farvede ringe (gul-rød).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer AG

51368 Leverkusen

Tyskland

Fremstiller

Berlimed S.A.

Polígono Industrial Santa Rosa s/n

28806 Alcalá de Henares

Madrid

Spanien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België / Belgique / Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Lietuva

UAB Bayer

Tel. +37 05 23 36 868

България

Байер България ЕООД

Тел. +359 02-424 72 80

Luxembourg / Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420 266 101 111

Magyarország

Bayer Hungária KFT

Tel.:+36 14 87-41 00

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45-45 23 50 00

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49 (0)214-30 513 48

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372 655 8565

Norge

Bayer AS

Tlf. +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ:

+30 210 61 87 500

Österreich

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Tel: +43-(0)1-711 46-0

España

Bayer Hispania S.L.

Tel: +34-93-495 65 00

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 572 35 00

France

Bayer HealthCare

Tél(N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Portugal

Bayer Portugal Lda.

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

România

SC Bayer SRL

Tel: +40 21 529 59 00

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 2999313

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel.: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Bayer, spol. s r.o.

Tel: +421 2 59 21 31 11

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39 02 397 81

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel: +358 20 785 21

Κύπρος

NOVAGEM Limited

Τηλ: +357 22 48 38 58

Sverige

Bayer AB

Tel: +46 (0) 8 580 223 00

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371 67 84 55 63

United Kingdom

Bayer plc

Tel: +44 (0)118 206 3000

Denne indlægsseddel blev senest ændret {måned ÅÅÅÅ}

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Instruktioner vedrørende brug og håndtering

Da forskellige nebulisatorer har vist sig at producere aerosoler med svagt afvigende fysiske

karakteristika og en tilførsel af opløsningen, der kan være hurtigere (se pkt. 5.2 i produktresuméet),

bør patienter, der er stabiliseret på en nebulisator, ikke skifte til en anden nebulisator uden nøje tilsyn

fra den behandlende læge.

For at minimere utilsigtet eksponering anbefales det at holde rummet velventileret.

Breelib

Ved brug af

Breelib-nebulisatoren

bedes man følge brugsanvisningen, som følger med systemet.

Fyld medicineringskammeret med Ventavis umiddelbart før brug.

Nebulisator

Lægemiddel

Dosis iloprost ved

mundstykket

Estimeret

inhalationstid

Breelib

Ventavis 20

mikrogram/ml

ml-ampul med gule og

røde ringe)

mikrogram

minutter

I-Neb AAD

I-Neb AAD-systemet er et transportabelt, håndholdt, vibrerende nebulisatorsystem med netteknologi.

Systemet genererer dråber via ultralyd, som presser opløsningen igennem et net. Nebulisatoren

monitorerer vejrtrækningsmønsteret for at bestemme den aerosol-pulseringstid, der er nødvendig for at

afgive den forudindstillede dosis på 5 mikrogram iloprost af Ventavis 20 mikrogram/ml

inhalationsvæske, opløsning (1 ml-ampul med gule og røde ringe).

Nebulisatoren leverer 5 mikrogram iloprost ved mundstykket. Aerosolens MMAD (

Mass Median

Aerodynamic Diameter

) er 1-5 mikrometer.

De følgende anvisninger skal følges ved brug af I-Neb AAD-systemet.

Den dosis, som I-Neb AAD-systemet lever, kontrolleres af medicineringskammeret i kombination

med en kontroldisk. Hvert medicineringskammer er farvekodet og har en tilsvarende farvekodet

kontroldisk.

Til hver inhalationsbehandling med I-Neb AAD overføres indholdet af en ampul med 1 ml Ventavis

20 mikrogram/ml, som har to farvede ringe (gul-rød), til det relevante nebulisator-

medicineringskammer med

den gyldne pal sammen med den gyldne disk

umiddelbart før brug.

Da I-Neb AAD-systemer kan anvendes til Ventavis 10 mikrogram/ml og Ventavis 20 mikrogram/ml,

giver den nedenstående tabel en oversigt over brugervejledningen for I-Neb for de 2 koncentrationer af

Ventavis:

Lægemiddel

Ampul /

farvede ringe

Dosering

I-Neb AAD

Pal på medicinerings-

kammeret

Kontroldisk

Ventavis

10 mikrogram/ml

1 ml-ampul

hvid-gul ring

2,5 mikrogram

rød

rød

5 mikrogram

lilla

lilla

Ventavis

20 mikrogram/ml

1 ml-ampul

gul-rød ring

5 mikrogram

gylden

gylden

Effekten af og tolerabiliteten over for inhaleret iloprost, når den administreres med andre

nebulisatorsystemer, som giver andre forstøvningskarakteristika af iloprost-opløsningen, er ikke

klarlagt.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ventavis 10 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Ventavis 20 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Ventavis 10 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

1 ml vandig opløsning indeholder 10 mikrogram iloprost (som iloprosttrometamol).

Hver ampul med 1 ml opløsning indeholder 10 mikrogram iloprost.

Hver ampul med 2 ml opløsning indeholder 20 mikrogram iloprost.

Ventavis 20 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

1 ml vandig opløsning indeholder 20 mikrogram iloprost (som iloprosttrometamol).

Hver ampul med 1 ml opløsning indeholder 20 mikrogram iloprost.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Ventavis 10 mikrogram/ml:

Hver ml indeholder 0,81 mg ethanol 96 % (svarende til 0,75 mg ethanol).

Ventavis 20 mikrogram/ml:

Hver ml indeholder 1,62 mg ethanol 96 % (svarende til 1,50 mg ethanol).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Ventavis 10 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Klar, farveløs opløsning

Ventavis 20 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Klar, farveløs til let gullig opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Til behandling af voksne patienter med primær pulmonal hypertension, klassificeret som NYHA

funktionsklasse III, for at forbedre arbejdsevnen og mindske sygdomssymptomerne.

4.2

Dosering og administration

Lægemiddel

Egnet inhalationssystem (nebulisator), der skal anvendes

Ventavis 10 mikrogram/ml

Breelib

I-Neb AAD

Venta-Neb

Ventavis 20 mikrogram/ml

Breelib

I-Neb AAD

Ventavis bør kun ordineres/initieres og monitoreres af en læge med erfaring i behandlingen af

pulmonal hypertension.

Dosering

Dosis pr. inhalationsbehandling

Ved starten af Ventavis-behandlingen bør den første inhalerede dosis være 2,5 mikrogram iloprost

indgivet via mundstykket på nebulisatoren. Hvis denne dosis er veltolereret, øges dosis til

5 mikrogram iloprost og holdes på denne dosis. Hvis dosis på 5 mikrogram tolereres dårligt, reduceres

dosis til 2,5 mikrogram iloprost.

Daglig dosis

Dosis pr. inhalationsbehandling bør administreres 6 til 9 gange dagligt efter patientens behov og

tolerabilitet.

Behandlingens varighed

Behandlingens varighed afhænger af patientens kliniske status og bør vurderes og bestemmes af

lægen. Hvis patientens tilstand forværres ved denne behandling bør intravenøs behandling med

prostacyklin overvejes.

Specielle populationer

Nedsat leverfunktion

Eliminationen af iloprost reduceres hos patienter med hepatisk dysfunktion (pkt. 5.2).

For at undgå uønsket akkumulation i løbet af dagen bør der udvises særlig omhyggelighed hos disse

patienter under den første dosistitrering. Som start bør der administreres doser på 2,5 mikrogram

iloprost med Ventavis 10 mikrogram/ml med doseringsintervaller på 3-4 timer (hvilket svarer til højst

6 gange administration pr. dag). Derefter kan doseringsintervallerne forsigtigt afkortes, men skal være

baseret på den enkelte patients tolerabilitet over for lægemidlet. Hvis en dosis op til 5 mikrogram

iloprost er indiceret, skal der igen startes med doseringsintervaller på 3-4 timer, som efterfølgende kan

afkortes i overensstemmelse med den enkelte patients tolerabilitet over for lægemidlet. Akkumulering

af iloprost efter flere dages behandling er ikke sandsynlig, da lægemidlet ikke administreres om natten.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke behov for dosistilpasning hos patienter med en kreatinin clearance >30 ml/min (som

bestemt ud fra serum kreatinin ved brug af Cockroft- og Gault-formlen). Patienter med en kreatinin

clearance på ≤30 ml/min blev ikke undersøgt i de kliniske studier. Data fra intravenøst indgivet

iloprost viste, at eliminationen er reduceret hos patienter med dialysekrævende nyreinsufficiens.

Derfor gælder der samme dosisanbefaling som for patienter med nedsat leverfunktion (se ovenfor).

Pædiatrisk population

Ventavis’ sikkerhed og virkning hos børn i alderen op til 18 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data fra kontrollerede studier.

Administration

Ventavis er beregnet til inhalation via en nebulisator.

For at minimere utilsigtet eksponering anbefales det at holde rummet velventileret.

Ventavis 10 mikrogram/ml nebulisatoropløsning, der er klar til brug, administreres med en egnet

inhalationsanordning (nebulisator) (se pkt. 6.6).

Da forskellige nebulisatorer har vist sig at producere aerosoler med svagt afvigende fysiske

karakteristika og en tilførsel af opløsningen, der kan være hurtigere (se pkt. 5.2), bør patienter, der er

stabiliseret på en nebulisator, ikke skifte til en anden nebulisator uden nøje tilsyn fra den behandlende

læge.

Breelib

Breelib er et lille håndholdt, batteridrevet vibrerende system med netteknologi, der aktiveres ved

hjælp af vejrtrækningen.

Ventavis 10 mikrogram/ml (1 ml-ampul) og Ventavis 20 mikrogram/ml inhalationsvæske til

nebulisator, opløsning.

Ventavis 10 mikrogram/ml, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning (1 ml-ampul), leverer

2,5 mikrogram, og Ventavis 20 mikrogram/ml, inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, leverer

5 mikrogram ved Breelib-nebulisatorens mundstykke.

Ved start af Ventavis-behandlingen, eller hvis patienten skiftes over fra et andet system, skal den

første inhalation tages med en 1 ml-ampul Ventavis 10 mikrogram/ml (se pkt. 4.4). Hvis patienten

tåler inhalationen af Ventavis 10 mikrogram/ml, skal dosis øges ved at bruge Ventavis

20 mikrogram/ml. Denne dosis skal opretholdes. Hvis patienten ikke tåler Ventavis

20 mikrogram/ml, skal dosis reduceres ved at bruge en 1 ml-ampul Ventavis 10 mikrogram/ml (se

pkt. 4.4).

Varigheden af en inhalationsbehandling med Breelib-nebulisatoren er ca. 3 minutter, hvilket

afspejler den højere tilførselshastighed fra Breelib sammenlignet med andre nebulisatorer.

Patienter, der påbegynder behandling med Ventavis, eller som skifter fra et andet system til

Breelib, bør overvåges nøje af den behandlende læge for at sikre, at patienterne tolererer dosis og

inhalationshastighed godt.

Når Breelib-nebulisatoren anvendes, skal brugsanvisningen for Breelib, følges.

Fyld medicineringskammeret med Ventavis umiddelbart før brug.

I-Neb AAD

I-Neb AAD-systemet er et transportabelt, håndholdt, vibrerende nebulisatorsystem med

netteknologi. Systemet genererer dråber via ultralyd, som presser opløsningen igennem et net.

I-Neb AAD-nebulisatoren har vist sig at være velegnet til administration af Ventavis

10 mikrogram/ml (1 ml-ampul) og 20 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning.

Den målte

Mass Median Aerodynamic Diameter

(MMAD) for aerosoldråben målt med I-Neb

nebulisatorudstyr med en disk på styrken 10 var den samme i Ventavis 20 mikrogram/ml (gyldent

program) og Ventavis 10 mikrogram/ml (lilla program) (dvs. omkring 2 mikrometer), men med

højere tilførselshastighed, når Ventavis 20 mikrogram/ml blev anvendt.

Den dosis, som I-Neb AAD-systemet leverer, kontrolleres af medicineringskammeret i

kombination med en kontroldisk. Hvert medicineringskammer er farvekodet og har en tilsvarende

farvekodet kontroldisk.

Ventavis 10 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning (1 ml-ampul)

Ved start af Ventavis-behandlingen med I-Neb-systemet skal den første inhalation være

2,5 mikrogram iloprost leveret ved nebulisatorens mundstykke ved brug af en 1 ml-ampul

Ventavis 10 mikrogram/ml. Hvis patienten tåler denne dosis, skal doseringen øges til 5 mikrogram

iloprost ved brug af en 1 ml-ampul Ventavis 10 mikrogram/ml, og denne dosis skal opretholdes.

Hvis patienten ikke tåler dosen på 5 mikrogram, skal dosen reduceres til 2,5 mikrogram iloprost.

Nebulisatoren monitorerer vejrtrækningsmønsteret for at bestemme den aerosol-pulseringstid, der

er nødvendig for at afgive den forudindstillede dosis på 2,5 eller 5 mikrogram iloprost.

Til en dosis på 2,5 mikrogram

Ventavis 10 mikrogram/ml anvendes medicineringskammeret med

den røde pal sammen med den røde kontroldisk.

Til en dosis på 5 mikrogram Ventavis 10 mikrogram/ml anvendes medicineringskammeret med den

lilla pal sammen med den lilla kontroldisk.

Til hver inhalationsbehandling med I-Neb AAD overføres indholdet af en ampul med 1 ml

Ventavis 10 mikrogram/ml, som har to farvede ringe (hvid - gul), til det relevante nebulisator-

medicineringskammer umiddelbart før brug.

Lægemiddel

Ampul

farvet ring

Dosis

I-Neb AAD

Estimeret

inhalations-

tid

Pal til

medicinerings-

kammer

Kontrol-

disk

Ventavis

10 mikrogram/

1 ml ampul

hvid – gul

ring

2,5 mikrogram

rød

rød

3,2 min

5 mikrogram

lilla

lilla

6,5 min

Ventavis 20 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator

Kun de patienter, som holdes på 5 mikrogram-dosis, og som gentagne gange har oplevet

forlængede inhalationstider med Ventavis 10 mikrogram/ml, hvilket kan medføre ufuldstændig

inhalation, kan anses for egnede til at skifte over til Ventavis 20 mikrogram/ml.

Nøje tilsyn fra den behandlende læge er nødvendigt, hvis der skiftes fra Ventavis 10 mikrogram/ml

til Ventavis 20 mikrogram/ml, for at kontrollere den akutte tolerance i forbindelse med den

hurtigere tilførselshastighed af iloprost med den dobbelte koncentration.

Nebulisatoren monitorerer vejrtrækningsmønsteret for at bestemme den aerosol-pulseringstid, der

er nødvendig for at afgive den forudindstillede dosis på 5 mikrogram iloprost.

Til en dosis på 5 mikrogram af Ventavis 20 mikrogram/ml anvendes medicineringskammeret med

den gyldne pal sammen med den gyldne kontroldisk.

Til hver inhalationsbehandling med I-Neb AAD overføres indholdet af en ampul med 1 ml

Ventavis 20 mikrogram/ml, som har to farvede ringe (gul - rød), til det relevante nebulisator-

medicineringskammer umiddelbart før brug.

Lægemiddel

Ampul

farvet ring

Dosis

I-Neb AAD

Pal til

medicinerings-

kammer

Kontroldisk

Ventavis

20 mikrogram/ml

1 ml ampul

gul – rød

ring

5 mikrogram

gylden

gylden

Venta-Neb

Venta-Neb, en bærbar, ultrasonisk, batteridrevet nebulisator, har vist sig at være egnet til

administration af Ventavis 10 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning (2 ml-

ampul). Den målte MMAD for aerosoldråberne var 2,6 mikrometer.

Ved start af Ventavis-behandlingen med Venta-Neb skal den første inhalation være 2,5 mikrogram

iloprost leveret ved nebulisatorens mundstykke ved brug af en 2 ml-ampul

Ventavis 10 mikrogram/ml. Hvis patienten tåler denne dosis, skal doseringen øges til 5 mikrogram

iloprost ved brug af en 2 ml-ampul Ventavis 10 mikrogram/ml, og denne dosis skal opretholdes.

Hvis patienten ikke tåler dosis på 5 mikrogram, skal dosis reduceres til 2,5 mikrogram iloprost.

Til hver inhalationsbehandling med Venta-Neb overføres indholdet af en ampul med 2 ml Ventavis

10 mikrogram/ml, som har to farvede ringe (hvid - lyserød) til nebulisatorkammeret umiddelbart

før brug.

Der kan anvendes to programmer:

P1 Program 1: 5 mikrogram aktivt stof ved mundstykket, 25 inhalationscyklusser.

P2 Program 2: 2,5 mikrogram aktivt stof ved mundstykket, 10 inhalationscyklusser.

Valget af det forudindstillede program foretages af lægen.

Venta-Neb giver patienten besked på at inhalere ved hjælp af et visuelt og akustisk signal. Det

standser, efter at den forudindstillede dosis er administreret.

Den grønne prelplade anvendes til at opnå den optimale dråbestørrelse til administrering af

Ventavis 10 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator. Yderligere information findes i

brugervejledningen til Venta-Neb-nebulisatoren.

Lægemiddel

Ampul

farvet ring

Dosis iloprost ved

mundstykket

Estimeret

inhalationstid

Ventavis

10 mikrogram/ml

2 ml ampul

hvid – lyserød ring

2,5 mikrogram

5 mikrogram

4 min

8 min

Andre nebulisatorsystemer

Effekten af og tolerabiliteten over for inhaleret iloprost, når den administreres med andre

nebulisatorsystemer, som giver andre forstøvningskarakteristika af iloprost-opløsningen, er ikke

klarlagt.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Tilstande hvor Ventavis' virkning på trombocytterne kunne forøge risikoen for blødning (f.eks.

aktiv peptisk ulcus, traume, intrakraniel blødning).

Alvorlig koronar hjertesygdom eller ustabil angina.

Myokardieinfarkt inden for de sidste seks måneder.

Dekompenseret hjerteinsufficiens hvis ikke under nøje medicinsk overvågning.

Alvorlig arytmi

Cerebrovaskulære hændelser (f.eks. transient iskæmisk anfald, slagtilfælde) inden for de sidste

3 måneder.

Pulmonal hypertension forårsaget af okklusiv venesygdom.

Medfødte eller erhvervede klapdefekter med klinisk relevante forstyrrelser af

myokardiefunktionen, som ikke er relateret til pulmonal hypertension.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brugen af Ventavis anbefales ikke til patienter med ustabil pulmonal hypertension, med fremskreden

svigt af højre hjertehalvdel. I tilfælde af forværring af svigt i den højre hjertehalvdel bør det overvejes

at overføre patienten til anden medicinsk behandling.

Hypotension

Blodtrykket skal kontrolleres, når Ventavis-behandlingen påbegyndes. Hos patienter med lavt

systemisk blodtryk eller postural hypotension, eller som får lægemidler, der er kendt for at sænke

blodtrykket, skal der udvises forsigtighed for at undgå yderligere hypotension. Ventavis-behandling

bør ikke påbegyndes hos patienter med et systolisk blodtryk på under 85 mmHg.

Lægen bør være opmærksom på andre samtidigt forekommende sygdomstilstande eller lægemidler,

der kan øge risikoen for hypotension og synkope (se pkt. 4.5).

Synkope

Den pulmonale vasodilatoriske effekt af inhaleret iloprost er kortvarig (én til to timer). Synkope er et

almindeligt symptom i forbindelse med selve sygdommen og kan også opstå under behandlingen.

Patienter, som oplever synkoper i forbindelse med pulmonal hypertension, bør undgå usædvanlig

anstrengelse, f.eks. under motion. Inden fysisk udfoldelse kan det hjælpe at inhalere. Den øgede

forekomst af synkope kan afspejle terapeutiske huller, utilstrækkelig virkning og/eller forværring af

sygdommen. Behovet for at tilpasse og/eller ændre behandlingen bør overvejes (se pkt. 4.8).

Patienter med respirationssygdomme

Inhalation af Ventavis kan indebære risiko for udløsning af bronkospasmer, specielt hos patienter med

bronkial hyperaktivitet (se pkt. 4.8). Desuden er udbyttet ved at anvende Ventavis ikke blevet påvist

hos patienter med samtidig kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og svær astma. Patienter med

samtidige akutte pulmonale infektioner, KOL og svær astma bør overvåges omhyggeligt.

Pulmonal veno-okklusiv sygdom

Pulmonale vasodilatorer kan i betydelig grad forværre den kardiovaskulære status hos patienter med

pulmonal veno-okkulusiv sygdom. Hvis der opstår tegn på pulmonalt ødem, bør muligheden for

associeret pulmonal veno-okklusiv sygdom overvejes og behandling med Ventavis bør seponeres.

Behandlingsafbrydelse

I tilfælde af afbrydelse af Ventavis-behandlingen er risikoen for rebound effekt ikke formelt

udelukket. Patienten bør monitoreres omhyggeligt, når behandlingen med inhaleret iloprost standses,

og en alternativ behandling bør overvejes hos kritisk syge patienter.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Data fra intravenøst indgivet iloprost indikerede, at eliminationen af iloprost reduceres hos patienter

med hepatisk dysfunktion og hos patienter med dialysekrævende nyreinsufficiens (se pkt. 5.2).

Forsigtig initial dosistitrering med doseringsintervaller på 3-4 timer anbefales (se pkt. 4.2).

Serumglukose-niveauer

Forlænget oral behandling med iloprostclathrate hos hunde op til ét år blev associeret med lettere

forøgede fasteværdier for serumglukose. Det kan ikke udelukkes, at dette også er relevant for

mennesker i forlænget Ventavis-behandling.

Uønsket udsættelse for Ventavis

For at minimere utilsigtet udsættelse anbefales det at anvende Ventavis med nebulisatorer med

inhalationsudløste systemer (som f.eks. Breelib, I-Neb) og at sørge for god ventilation i rummet.

Nyfødte, spædbørn og gravide kvinder må ikke udsættes for Ventavis i indåndingsluften.

Hud- og øjenkontakt, oral indtagelse

Ventavis-inhalationsopløsning til nebulisatorer bør ikke komme i kontakt med hud og øjne; oral

indtagelse af Ventavis-opløsning bør undgås. Under inhalationsbehandlingerne bør man undgå at

anvende ansigtsmasker, men kun mundstykket.

Ventavis indeholder alkohol (ethanol)

Dette lægemiddel indeholder en mindre mængde ethanol (alkohol), mindre end 100 mg pr. dosis.

Skift til Breelib-nebulisatoren

Der er begrænsede data om anvendelse af Breelib-nebulisatoren. For en patient, der skifter fra et andet

system til Breelib-nebulisatoren, skal den første inhalation foretages med Ventavis 10 mikrogram/ml

(1 ml-ampul), der leverer 2,5 mikrogram iloprost ved mundstykket, og under nøje lægelig

overvågning, for at sikre, at den hurtigere inhalation, som Breelib giver, tåles af patienten. Den første

administration af 2,5 mikrogram gælder også, selvom patienten allerede var stabil ved 5 mikrogram

inhaleret med et andet system (se pkt. 4.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Iloprost kan øge virkningen af vasodilatorer og antihypertensive midler og dermed øge risikoen for

hypotension (se pkt. 4.4). Det anbefales at udvise forsigtighed, hvis Ventavis gives sammen med andre

antihypertensiva eller vasodilaterende stoffer, da justering af dosis kan være nødvendigt.

Da iloprost hæmmer trombocytternes funktion, kan dets anvendelse sammen medfølgende stoffer

forstærke den iloprost-medierede hæmning af trombocytterne og dermed øge risikoen for blødning:

antikoagulantia som f.eks.

heparin,

orale antikoagulantia (enten af coumarin-typen eller direkte virkende),

eller andre hæmmere af trombocytaggregation som f.eks.

acetylsalicylsyre,

non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler,

non-selektive phosphodiesterasehæmmere, som f.eks. pentoxifyllin

selektive phosphodiesterase 3 (PDE3)-hæmmere, som f.eks. cilostazol eller anagrelid

ticlopidin,

clopidogrel,

glycoprotein IIb/IIIa-antagonister, som f.eks.

abciximab,

eptifibatid,

tirofiban

defibrotid.

Omhyggelig monitorering i overensstemmelse med almindelig praksis af patienter, der tager

antikoagulantia eller andre hæmmere af trombocytaggregation anbefales.

Intravenøs infusion af iloprost har hverken virkning på farmakokinetikken af multiple orale doser af

digoxin eller på farmakokinetikken af samtidigt administreret vævs-plasminogenaktivator (t-PA) hos

patienter. Selv om der ikke er udført kliniske studier, viste

in vitro

-studier, der undersøger iloprosts

potentielle hæmmende virkning på cytokrom-P450-enzymernes aktivitet, at iloprost ikke forventes at

have nogen relevant hæmmende effekt på lægemiddelmetabolisme via disse enzymer.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertile kvinder

Fertile kvinder bør anvende sikker kontraception under behandlingen med Ventavis.

Graviditet

Kvinder med pulmonal hypertension bør undgå en graviditet, da det kan føre til livstruende forværring

af sygdommen.

Dyrestudier har påvist reproduktionspåvirkning (se pkt. 5.3).

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af iloprost til gravide kvinder. Hvis en graviditet

forekommer, kan behandling med Ventavis under graviditet overvejes, under hensyntagen til den

potentielle fordel for moderen og kun efter omhyggelig vurdering af risk/benefit-forholdet, til de

kvinder, der vælger at fortsætte graviditeten på trods af de kendte risici, som pulmonal hypertension

har under graviditet.

Amning

Det er ukendt, om iloprost/metabolitter udskilles i human mælk. Der blev set meget lave niveauer af

iloprost i mælken hos rotter (se pkt. 5.3). En potentiel risiko for det ammede barn kan ikke udelukkes,

og det er bedst at lade være med at amme under Ventavis-behandling.

Fertilitet

Dyrestudier har ikke vist nogen skadelig virkning af iloprost på fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ventavis påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner hos patienter,

der oplever symptomer på hypotension, som f.eks. svimmelhed.

Der skal udvises forsigtighed ved behandlingens start, indtil alle virkninger på den enkelte patient er

blevet fastslået.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Foruden lokale virkninger, der forekommer som resultat af indtagelse af iloprost ved inhalation, er

bivirkninger fra iloprost som f.eks. hoste, relateret til de farmakologiske egenskaber af prostacycliner.

De hyppigste bivirkninger (≥20 %), der er set i kliniske forsøg, omfatter vasodilatation (herunder

hypotension), hovedpine og hoste. De alvorligste bivirkninger var hypotension, blødning og

bronkospasmer.

Bivirkningstabel

Bivirkningerne nedenfor er baseret på de samlede data fra fase II og III kliniske studier med

131 patienter, som tog lægemidlet, og på data fra overvågningen efter markedsføringen. Hyppigheden

af bivirkningerne angives som: Meget almindelig

(

≥1/10) og almindelig (≥1/100 til <1/10). De

bivirkninger, der er set efter markedsføringen, og hvor hyppigheden ikke har kunnet fastslås ud fra

data fra de kliniske studier, er anført under "Hyppighed ikke kendt".

Bivirkningerne vises inden for hvert hyppighedsområde efter faldende alvorlighed.

Systemorganklasse

(MedDRA)

Meget almindelig

(

≥ 1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Blod og lymfesystem

Blødning*

Trombocytopeni

Immunsystemet

Overfølsomhed

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Hjerte

Takykardi

Palpitationer

Vaskulære sygdomme

Vasodilatation

Flushing

Synkope

(se pkt. 4.4)

Hypotension*

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ubehag i

brystet/brystsmerter

Hoste

Dyspnø

Faryngo-laryngeal smerte

Halsirritation

Bronkospasme* (se

pkt. 4.4)/

Hvæsende vejrtrækning

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Diaré

Opkastning

Mund- og tungeirritation

herunder smerter

Dysgeusi

Hud og subkutane væv

Udslæt

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Kæbesmerter/trismus

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Perifert ødem

* Livstruende og/eller letale tilfælde er set.

§ se pkt. ”Beskrivelse af udvalgte bivirkninger”

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Blødning (mest epistaxis og hæmoptyse) var meget almindelig som forventet i denne patientgruppe,

hvor en stor del af patienterne samtidig tager antikoagulantia. Risikoen for blødning kan være øget hos

patienter, som samtidig får mulige hæmmere af trombocytaggregationen eller antikoagulantia (se

pkt. 4.5). Letale tilfælde inkluderede cerebral og intrakraniel blødning.

Synkope

er et hyppigt symptom på selve sygdommen, men kan også optræde under behandlingen med

Ventavis. En øget forekomst af synkope kan skyldes en forværring af sygdommen eller utilstrækkelig

effektivitet af produktet (se pkt. 4.4).

I kliniske forsøg sås perifert ødem hos 12,2 % af patienterne på iloprost og 16,2 % af patienter på

placebo. Perifert ødem er et meget almindeligt symptom på selve sygdommen, men kan også

forekomme under behandlingen. Perifert ødem kan skyldes en forværring af sygdommen eller

utilstrækkelig effektivitet af produktet.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

Tilfælde af overdosering er rapporteret. Symptomerne på overdosering er hovedsageligt relateret til

iloprosts vasodilaterende virkning. Hyppigt observerede symptomer efter overdosering er svimmelhed,

hovedpine, flushing, kvalme, kæbe- eller rygsmerter. Potentielt kan hypotension, blodtryksstigning,

bradykardi eller takykardi, opkastning, diaré samt ekstremitetssmerter også forekomme.

Behandling

En specifik antidot kendes ikke. Det anbefales at afbryde inhalationsbehandlingen, overvåge patienten

og tage symptomatiske forholdsregler.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antitrombosemidler, trombocytaggregationshæmmere eksklusive

Heparin

ATC-kode: B01AC11

Iloprost, det aktive stof i Ventavis, er en syntetisk prostacyclin-analog. Følgende farmakologiske

virkninger er blevet observeret

in vitro

Hæmning af trombocytaggregation, trombocytadhæsion og release-reaktion

Dilatation af arterioler og venoler

Forøgelse af kapillær densitet og reduktion af forøget vaskulær permeabilitet forårsaget af

mediatorer som f.eks. serotonin eller histamin i mikrokredsløbet

Stimulation af det endogene fibrinolytiske potentiale

De farmakologiske virkninger efter inhalation af Ventavis er:

Der forekom direkte vasodilatation af det pulmonale arterieleje med konsekutiv signifikant forbedring

af det pulmonale arterietryk, den pulmonale vaskulære modstand og hjertets minutvolumen så vel som

iltmætningen i blandet venøst blod.

I et lille, randomiseret, 12-ugers dobbeltblindet, placebokontrolleret studie (STEP-studiet) tålte

34 patienter, som havde fået 125 mg bosentan to gange dagligt i mindst 16 uger, og som var i en stabil

hæmodynamisk tilstand inden rekrutteringen, tilføjelse af inhaleret iloprost i koncentrationen

10 mikrogram/ml (op til 5 mikrogram 6-9 gange pr. dag i de vågne timer). Den gennemsnitlige

inhalerede dosis pr. dag var 27 mikrogram, og det gennemsnitlige antal inhalationer pr. dag var 5,6.

De akutte bivirkninger hos patienter, som samtidig fik bosentan og iloprost, svarede til de

bivirkninger, der blev set i det mere omfattende fase 3-studie med patienter, der kun fik iloprost. Der

kan ikke drages nogen sikre konklusioner omkring virkningen af kombinationen, da

populationsstørrelsen var begrænset og studiet kortvarigt.

Der er ingen tilgængelige data fra observationer af patienter i kliniske forsøg, der direkte

sammenligner den akutte hæmodynamiske respons efter intravenøs og inhaleret administration af

iloprost. De observerede hæmodynamiske virkninger tyder på en akut respons på de pulmonale kar,

hvor den bedste virkning kom efter inhalationsbehandling. Den pulmonale vasodilatoriske virkning af

hver enkelt inhalation finder sit niveau inden for én til to timer.

Imidlertid betragtes den forudsagte værdi af disse data vedrørende akut hæmodynamisk virkning som

værende af begrænset værdi, da akut respons ikke i alle tilfælde stemmer overens med fordelen på

langt sigt af behandlingen med inhaleret iloprost.

Effekt hos voksne patienter med pulmonal hypertension

Et randomiseret, dobbelt-blindt, multi-center, placebo-kontrolleret fase III-forsøg (studie RRA02997)

er foretaget med 203 voksne patienter (inhaleret iloprost i koncentrationen 10 mikrogram/ml: N=101;

placebo n=102) med stabil pulmonal hypertension. Patienternes nuværende behandling, som kunne

omfatte en kombination af antikoagulantia, vasodilatorer (f.eks. calciumblokkere), diuretika, ilt og

digitalis, men ikke PGI2 (prostacyklin eller analoger) blev suppleret med inhaleret iloprost (eller

placebo). 108 af de inkluderede patienter havde diagnosen primær pulmonal hypertension, 95 havde

sekundær pulmonal hypertension, hvoraf 56 var forbundet med kronisk tromboembolisk sygdom, 34

med bindevævssygdom (herunder CREST og sklerodermi) og 4 betragtedes som relateret til

appetitdæmpende lægemiddel. Den 6 minutters

baseline

-gangtest viste en moderat

motionsindskrænkning: i iloprost-gruppen var middelværdien 332 meter (median: 340 meter), og i

placebo-gruppen var middelværdien 315 meter (median 321 meter). I iloprost-gruppen var den

gennemsnitlige dosis, der blev inhaleret dagligt, 30 mikrogram (område 12,5 til 45 mikrogram/dag).

Det primære effekt-endpoint, der var defineret for dette studie, var et samlet responskriterium

bestående af en bedring af motionskapaciteten (6 minutters gangtest) efter 12 uger med mindst 10% i

forhold til baseline, og en bedring med mindst én NYHA-klasse efter 12 uger i forhold til

baseline

samt hverken forværring af den pulmonale hypertension eller død inden for de 12 uger.

Målopfyldelsen på iloprost var 16,8 % (17/101) og for placebo-gruppen 4,9 % (5/102) (p=0,007).

I iloprost-gruppen var middelændringen fra

baseline

i den 6 minutters gangtest en øgning på 22 meter

efter 12 ugers behandling (-3,3 meter i placebo-gruppen. Der er ingen databeregninger for død eller

manglende værdier).

I iloprost-gruppen bedredes NYHA-klassen hos 26 % af patienterne (placebo: 15 %) (p=0,032), var

uændret hos 67,7 % af patienterne (placebo: 76 %) og forværredes hos 6,3 % af patienterne (placebo:

9 %). De invasive hæmodynamiske parametre blev vurderet ved baseline og efter 12 ugers behandling.

En analyse af undergruppen vist, at der ikke blev observeret nogen effekt sammenlignet med placebo

ved den 6 minutters gangtest i undergruppen af patienter med sekundær pulmonal hypertension. Der

blev observeret en middeløgning i den 6 minutters gangtest på 44,7 meter fra en baselinemiddelværdi

på 329 meter ift. en ændring på -7,4 meter fra baselinemiddelværdien på 324 meter i placebo-gruppen

(ingen databeregninger for død eller manglende værdier) i undergruppen på 49 patienter med primær

pulmonal hypertension, som fik behandling med inhaleret iloprost i 12 uger (46 patienter i placebo-

gruppen).

Pædiatrisk population

Der er ikke foretaget studier med Ventavis hos børn med pulmonal hypertension.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Når iloprost i koncentrationen 10 mikrogram/ml indgives via inhalation hos patienter med pulmonal

hypertension eller raske frivillige (iloprost-dosis ved mundstykket: 5 mikrogram: inhalationstid fra

4,6-10,6 min), blev der observeret gennemsnitlige serum-spidskoncentrationer på omkring 100 til

200 pikogram/ml ved afslutningen af inhalationsbehandlingen. Disse koncentrationer falder med

halveringstider på mellem cirka 5 og 25 minutter. Inden for 30 minutter til 2 timer efter afslutning på

inhalationen kan iloprost ikke påvises i det centrale rum (kvantificeringsgrænse 25 pikogram/ml).

Fordeling

Der er ikke udført studier efter inhalation.

Efter intravenøs infusion var det tilsyneladende

steady state

fordelingsvolumen 0,6 til 0,8 l/kg hos

sunde forsøgspersoner. Den totale plasmaproteinbinding af iloprost er uafhængig af koncentrationen i

området 30 til 3.000 pikogram/ml og er cirka 60 %, af hvilke 75 % skyldes albuminbinding.

Biotransformation

Der er ikke udført studier for at undersøge iloprosts metabolisme efter inhalation af Ventavis.

Efter intravenøs administration metaboliseres iloprost ekstensivt via ß-oxydering af carboxyl-

sidekæden. Intet uomdannet stof elimineres. Hovedmetabolitten er tetranor-iloprost, som findes i

urinen i fri og i konjugeret form. Som vist i dyreforsøg er tetranor-iloprost farmakologisk inaktiv.

Resultater af

in vitro

-studier afslørede, at CYP 450-afhængig metabolisme kun spiller en mindre rolle i

biotransformationen af iloprost. Desuden antyder

in vitro-

studier, at metaboliseringen af iloprost i

lungerne er nogenlunde ens efter intravenøs indgivelse og inhalation.

Elimination

Der er ikke udført studier efter inhalation.

Hos forsøgspersoner med normal nyre- og leverfunktion karakteriseres dispositionen af iloprost efter

intravenøs infusion i de fleste tilfælde af en tofaset profil med gennemsnitlige halveringstider på 3 til

5 minutter og 15 til 30 minutter. Den totale clearance af iloprost er ca. 20 ml/kg/min., hvilket tyder på

ekstrahepatisk bidrag til metaboliseringen af iloprost.

Der blev udført et masse-balance-studie med

H-iloprost hos sunde forsøgspersoner. Efter intravenøs

infusion var recovery af total radioaktivitet 81 %, og recovery i urin og fæces henholdsvis 68 % og

12 %. Metabolitterne elimineres fra plasma og urin i 2 faser, for hvilke der er blevet beregnet

halveringstider på cirka 2 og 5 timer (plasma) og 2 og 18 timer (urin)

.

Farmakokinetik efter brug af forskellige nebulisatorer

Breelib-nebulisator:

I et randomiseret overkrydsningsstudie med 27 patienter, der var i stabil behandling med

Ventavis 10 mikrogram/ml inhaleret ved hjælp af I-Neb, blev farmakokinetikken efter inhalation af

enkeltdoser af 2,5 eller 5 mikrogram iloprost med Breelib eller I-Neb AAD-nebulisatoren undersøgt.

Efter inhalation af disse doser med Breelib sås en dosisproportionel forøgelse af de maksimale

plasmakoncentrationer (C

) og systemiske eksponeringer (AUC (0-t

last

og AUC (0-t

last

) efter inhalation af 5 mikrogram iloprost, der blev administreret som Ventavis

20 mikrogram/ml med Breelib, var hhv. 77 % og 42 % højere sammenlignet med inhalation af den

samme dosis med Ventavis 10 mikrogram/ml og I-Neb AAD-systemet. C

og AUC (0-t

last

) for

iloprost efter inhalation med Breelib viste imidlertid stadigvæk værdier inden for det område, der blev

observeret med Ventavis 10 mikrogram/ml med andre inhalatorer på tværs af forskellige studier.

I-Neb AAD-nebulisator:

Farmakokinetikken under de særlige studiebetingelser med forlænget inhalationstid blev undersøgt i et

randomiseret overkrydsningsstudie med 19 raske, voksne mænd efter inhalation af enkeltdoser af

Ventavis 10 mikrogram/ml og Ventavis 20 mikrogram/ml (dosis på 5 mikrogram iloprost ved

mundstykket) med I-Neb. Der blev fundet sammenlignelige systemiske eksponeringer (AUC (0-t

last

og ca. 30 % højere maksimale serumkoncentrationer (C

) efter inhalation af Ventavis

20 mikrogram/ml sammenlignet med Ventavis 10 mikrogram/ml, hvilket stemte overens med den

observerede kortere inhalationstid med Ventavis 20 mikrogram/ml.

Andre specielle populationer

Nedsat nyrefunktion

I et studie med intravenøs infusion af iloprost har patienter med nyreinsufficiens i slutstadiet, der

gennemgik regelmæssig dialysebehandling, vist sig at have en signifikant lavere clearance (middel-CL

= 5 ± 2 ml/minut/kg) end observeret hos patienter med nyresvigt, som ikke gennemgik regelmæssig

dialysebehandling (middel-CL = 18 ± 2 ml/minut/kg).

Nedsat leverfunktion

Da iloprost metaboliseres ekstensivt i leveren, bliver medikamentets plasmaniveauer påvirket af

ændringer i leverfunktionen. I et studie, hvor der blev anvendt intravenøs infusion, blev der opnået

resultater, der involverede 8 patienter, der led af levercirrose. Iloprosts middel-clearance vurderes til at

være 10 ml/minut/kg

.

Køn

Køn er ikke af klinisk relevans i forbindelse med iloprosts farmakokinetik.

Ældre

Der er ingen tilgængelige farmakokinetiske data for ældre patienter.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Systemisk toksicitet

I studier omhandlende akut toksicitet forårsagede intravenøse og orale enkeltdoser af iloprost alvorlige

symptomer på intoksikation eller død (intravenøse) ved doser i en størrelsesorden på cirka to gange

den intravenøse terapeutiske dosis. Når den høje farmakologiske potens af iloprost og de absolutte

doser, som terapeutiske formål kræver, tages i betragtning, indikerer resultaterne fra studierne

omhandlende akut toksicitet ikke en risiko for akutte bivirkninger hos mennesker. Som forventet for

prostacycliner fremkaldte iloprost hæmodynamiske virkninger (vasodilatation, rødmen af huden,

hypotension, hæmning af trombocytfunktionen, respirationsbesvær) samt generelle tegn på

intoksikation som f.eks. apati, gangforstyrrelser samt posturale ændringer.

Kontinuerlig intravenøs/subkutan infusion af iloprost i op til 26 uger hos gnavere og ikke-gnavere

forårsagede ikke organtoksicitet ved dosisniveauer, som overskred den humane, terapeutiske,

systemiske dosis mellem 14 og 47 gange (baseret på plasmaniveauer) Kun forventede farmakologiske

virkninger som hypotension, rødmen af huden, dyspnø og forøget tarmmotilitet blev observeret.

I et kronisk inhalationsstudie med rotter over 26 uger blev den opnåelige dosis på

48,7 mikrogram/kg/dag observeret som et nul-effekt-niveau (NOAEL) (no observed adverse effect

level). De systemiske eksponeringer overskred de terapeutiske eksponeringer hos mennesker efter

inhalation med faktorer på mere end 10 (C

, kumulativ AUC).

Genotoksicitet, tumorigenicitet

In vitro

- (bakterieceller, pattedyrsceller, humane lymfocytter) og

in vivo

-studier (mikronukleustest)

vedrørende genotoksiske effekter har ikke vist tegn på mutagent potentiale.

Der blev ikke set noget tumorigent potentiale af iloprost i tumorigenicitetsstudier hos rotter og mus.

Reproduktionstoksicitet

I embryo- og føtotoksicitetsstudier hos rotter førte kontinuerlig intravenøs administration af iloprost til

anomalier af enkelt-falankser i forpoterne hos nogle fostre/unger uafhængigt af dosis.

Disse forandringer betragtes ikke som teratogene effekter, men er sandsynligvis relateret til iloprost-

induceret væksthæmning i den sene organogenese på grund af føtoplacentale hæmodynamiske

ændringer. Der sås ingen forstyrrelser i den postnatale udvikling eller i forplantningsevnen hos det

afkom, der blev opfostret, hvilket tyder på, at den observerede hæmning hos rotter blev kompenseret

under den postnatale udvikling. I lignende embryotoksicitetsstudier hos kaniner og aber blev der ikke

observeret sådanne anomalier i digiti eller andre større strukturelle abnormiteter, heller ikke efter

betydeligt højere doser, som oversteg dosis til mennesker flere gange.

Hos rotter blev der observeret udskillelse af lave niveauer af iloprost og/eller metabolitter i mælken

(mindre end 1 % af iloprost-dosen givet intravenøst). Der sås ingen forstyrrelser i den postnatale

udvikling eller i forplantningsevnen hos dyr, der blev eksponeret for iloprost under diegivning.

Lokal tolerance, kontaktsensibilisering og antigenicitetspotentiale

I inhalationsstudier med rotter forårsagede administration af en iloprost-formulering med en

koncentration på 20 mikrogram/ml i op til 26 uger ingen lokal irritation af de øvre og nedre luftveje.

En sensibilisering af huden (maksimeringstest) og et antigenicitetsstudie med marsvin viste intet

sensibiliseringspotentiale.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Trometamol

Ethanol 96%

Natriumchlorid

Saltsyre (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

Ventavis 10 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

4 år

Ventavis 20 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Ventavis 10 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

1 ml ampuller, farveløs, glastype I, indeholdende 1 ml opløsning til nebulisator, kodet med to

farvede ringe (hvid - gul).

3 ml ampuller, farveløs, glastype I, indeholdende 2 ml opløsning til nebulisator, kodet med to

farvede ringe (hvid - lyserød).

Ampuller med 1 ml opløsning til nebulisator (til brug sammen med Breelib eller I-Neb AAD):

Pakker indeholdende:

30 ampuller

42 ampuller.

Multipakninger indeholdende:

168 (4x42) ampuller

168 (4x42) ampuller i en pakke sammen med Breelib-tilbehør (indeholdende 1 mundstykke

og 1 medicineringskammer).

Ampuller med 2 ml opløsning til nebulisator (til brug sammen Venta-Neb):

Pakker indeholdende:

30 ampuller

90 ampuller

100 ampuller

300 ampuller.

Multipakninger indeholdende:

90 (3x30) ampuller

300 (10x30) ampuller.

Ventavis 20 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

1 ml ampuller, farveløs, glastype I, indeholdende 1 ml opløsning til nebulisator, kodet med to

farvede ringe (gul - rød).

Ampuller med 1 ml opløsning til nebulisator (til brug sammen med Breelib eller I-Neb AAD):

Pakker indeholdende:

30 ampuller

42 ampuller.

Multipakninger indeholdende:

168 (4x42) ampuller

168 (4x42) ampuller i en pakke sammen med Breelib-tilbehør (indeholdende 1 mundstykke

og 1 medicineringskammer).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Til hver inhalationsbehandling skal alt indholdet af én åben ampul Ventavis overføres til

medicineringskammeret umiddelbart inden brug.

Efter hver inhalationsbehandling skal eventuel opløsning, der er tilbage i nebulisatoren, kasseres.

Desuden skal de anvisninger omkring hygiejne og rengøring af nebulisatorerne, der følger med fra

fabrikanterne af udstyret, følges omhyggeligt.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bayer AG

51368 Leverkusen

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

Ventavis 10 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

EU/1/03/255/001

EU/1/03/255/002

EU/1/03/255/003

EU/1/03/255/004

EU/1/03/255/005

EU/1/03/255/006

EU/1/03/255/007

EU/1/03/255/008

EU/1/03/255/011

EU/1/03/255/013

Ventavis 20 mikrogram/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

EU/1/03/255/009

EU/1/03/255/010

EU/1/03/255/012

EU/1/03/255/014

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 16. september 2003

Dato for seneste fornyelse: 26. august 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/72796/2014

EMEA/H/C/000474

EPAR - sammendrag for offentligheden

Ventavis

iloprost

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Ventavis. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om, hvordan Ventavis skal anvendes.

Hvad er Ventavis?

Ventavis er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof iloprost. Det fås som en opløsning, der

inhaleres ved hjælp af en nebulisator.

Hvad anvendes Ventavis til?

Ventavis anvendes til behandling af voksne patienter med primær pulmonal hypertension (klasse III)

for at forbedre den fysiske kapacitet (evnen til at udføre fysisk aktivitet) og symptomerne. Pulmonal

hypertension er unormalt højt blodtryk i lungearterierne. "Primær" betyder, at det høje blodtryk ikke er

forårsaget af nogen anden sygdomstilstand i hjerte eller lunger, og "klassen" afspejler sværhedsgraden

af de symptomer, sygdommen forårsager: "Klasse III" omfatter markant begrænsning af den fysiske

aktivitet.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Ventavis?

Behandling med Ventavis skal indledes og overvåges af en læge, som har erfaring med behandling af

pulmonal hypertension. Ventavis indgives ved inhalation via en nebulisator (et specielt apparat, hvori

opløsningen omdannes til aerosol, som patienten kan indånde).

Den anbefalede dosis er 2,5 eller 5 mikrogram. Patienterne skal starte med den lave dosis på

2,5 mikrogram ved den første inhalation, og hvis denne dosis tåles godt, bør den anden og de

Ventavis

EMA/72796/2014

Side 2/3

efterfølgende doser være på 5 mikrogram. Dosis bør herefter nedsættes til 2,5 mikrogram igen, hvis

patienten ikke kan tåle den høje dosis. Lægemidlet indgives ved hjælp af en såkaldt "dosimetrisk"

nebulisator, der standser automatisk, når den korrekte dosis er blevet indgivet. Lægemidlet skal

indtages seks til ni gange dagligt. Hvis patienten har lever- eller nyreproblemer, skal der være et

interval på mindst tre til fire timer mellem hver dosis.

Hvordan virker Ventavis?

Pulmonal hypertension er en invaliderende sygdom, der består i svær konstriktion (forsnævring) af

blodkarrene i lungerne, hvilket medfører et meget højt blodtryk i de blodkar, der fører blodet fra højre

side af hjertet til lungerne. Ventavis er en inhaleret formulering af iloprost, som er et stof, der i høj

grad ligner prostacyclin – et naturligt forekommende molekyle, som får blodkarrene til at udvide sig

(dilatere). Ved at udvide disse blodkar nedsættes blodtrykket, og symptomerne bedres.

Hvordan blev Ventavis undersøgt?

Ventavis er blevet sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) i en undersøgelse af 203

voksne patienter med stabil pulmonal hypertension (klasse III eller IV), som enten var primær eller

forårsaget af en anden tilstand. Behandlingens virkning blev hovedsagelig bedømt på antallet af

patienter, som havde reageret på behandlingen efter 12 uger. En "reaktion" blev defineret som en

kombination af en 10 % forbedring af den fysiske kapacitet (som blev målt ved at undersøge, hvor

langt patienten kunne gå på seks minutter) og en bedring af patientens tilstand (en mindskelse af

sygdommens alvorlighed med mindst én klasse) uden en forværring af den pulmonale hypertension

eller død.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Ventavis?

Ventavis er væsentlig mere effektiv end placebo: 17 % af de patienter, der fik Ventavis, reagerede på

behandling (17 ud af 101) sammenlignet med 5 % af de patienter, der fik placebo (5 ud af 102). Ved

gennemgangen af de forskellige patientgrupper i denne undersøgelse viste det sig dog, at behandling

med Ventavis kun havde gavnlig virkning hos patienter med primær pulmonal hypertension (klasse III).

Hvilken risiko er der forbundet med Ventavis?

De hyppigste bivirkninger ved Ventavis (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er hovedpine,

vasodilation (blodkarrene udvides og forårsager rødmen af ansigtet), blødningsepisoder, brystsmerter

og ubehag, perifert ødem (hævelse, især af ankler og fødder), kvalme, kæbesmerter og

sammentrækning af kæbemusklerne samt hoste. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger

ved Ventavis fremgår af indlægssedlen.

Ventavis må ikke anvendes hos patienter, som har risiko for blødninger, som har visse hjerteproblemer,

som for nylig har haft et slagtilfælde, eller hvis pulmonale hypertension er forårsaget af en blokeret

eller forsnævret vene. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Ventavis godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Ventavis opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Ventavis.

Ventavis blev oprindeligt godkendt under "særlige omstændigheder", da der på

godkendelsestidspunktet kun fandtes begrænsede tilgængelige oplysninger om Ventavis, fordi

sygdommen er sjælden. Idet virksomheden på tidspunktet for udstedelse af tilladelsen havde

Ventavis

EMA/72796/2014

Side 3/3

tilvejebragt de yderligere nødvendige oplysninger, ophørte de "særlige omstændigheder" den

26. august 2013.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Ventavis?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Ventavis anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Ventavis, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen.

Andre oplysninger om Ventavis

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Ventavis den 16. september 2003.

Den fuldstændige EPAR for Ventavis findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Ventavis, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 02-2014.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information