Venclyxto

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-04-2020

Aktiv bestanddel:
Venetoclax
Tilgængelig fra:
AbbVie Deutschland GmbH Co. KG
ATC-kode:
L01XX52
INN (International Name):
venetoclax
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Leukæmi, lymfocytisk, kronisk, B-celle
Terapeutiske indikationer:
Venclyxto monoterapi er indiceret til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) 17 p sletning eller TP53 mutation hos voksne patienter, der er uegnede til eller ikke har en B-celle receptoren pathway hæmmer. Venclyxto monoterapi er indiceret til behandling af CLL i mangel af 17p sletning eller TP53 mutation hos voksne patienter, der har svigtet både chemoimmunotherapy og en B-celle receptor pathway inhibitor.
Produkt oversigt:
Revision: 10
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004106
Autorisation dato:
2016-12-04
EMEA kode:
EMEA/H/C/004106

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

05-03-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

05-03-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

21-12-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

24-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

24-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

24-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

24-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

07-05-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Venclyxto 10 mg filmovertrukne tabletter

Venclyxto 50 mg filmovertrukne tabletter

Venclyxto 100 mg filmovertrukne tabletter

venetoclax

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4,

hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Venclyxto

Sådan skal du tage Venclyxto

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Venclyxto?

Venclyxto er et lægemiddel til behandling af kræft. Det indeholder det aktive stof venetoclax og tilhører en

gruppe lægemidler, der kaldes "BCL-2-hæmmere".

Hvad bruges Venclyxto til?

Venclyxto bruges til behandling af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).

Du kan få Venclyxto i kombination med anden medicin eller alene.

CLL er en type kræft, der påvirker de hvide blodlegemer, der kaldes lymfocytter, og lymfeknuderne. Ved

CLL formerer lymfocytterne sig for hurtigt og lever for længe, så der er for mange af dem i blodet.

Hvordan virker Venclyxto?

Venclyxto virker ved at blokere virkningen af et protein i kroppen, der kaldes "BCL-2". Dette protein

hjælper kræftcellerne med at overleve. Ved at blokere virkningen af dette protein hjælper Venclyxto med at

dræbe kræftcellerne og reducere antallet af dem. Det hæmmer også udviklingen af sygdommen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Venclyxto

Tag ikke Venclyxto:

hvis du er allergisk over for det aktive stof venetoclax eller et af de øvrige indholdsstoffer i Venclyxto

(angivet i punkt 6)

hvis du tager et eller flere af de lægemidler, der er anført nedenfor, når du starter behandlingen, og mens

din dosis gradvist øges (normalt en periode på 5 uger), da der kan opstå alvorlige og livstruende

bivirkninger, hvis Venclyxto tages sammen med disse lægemidler:

itraconazol, ketoconazol, posaconazol eller voriconazol mod svampeinfektioner

clarithromycin mod bakterieinfektioner

ritonavir mod hiv-infektion.

Når du er nået op på fuld standarddosis af Venclyxto, skal du rådføre dig med din læge, om du må

begynde at tage disse lægemidler igen.

hvis du tager naturlægemidlet perikon mod depression. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet

eller sygeplejersken, før du tager Venclyxto.

Det er vigtigt, at du fortæller lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager anden medicin,

herunder receptpligtige lægemidler og håndkøbsmedicin, vitaminer og kosttilskud. Lægen vil måske sige til

dig, at du skal ophøre med noget af din anden medicin, når du starter Venclyxto-behandlingen og i de første

fem uger, hvor din dosis gradvist øges til fuld standarddosis.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Venclyxto:

hvis du har nyreproblemer, da din risiko for at få en bivirkning, der kaldes tumorlysesyndrom, i så fald

kan øges

hvis du har leverproblemer, da det kan øge din risiko for at få bivirkninger. Din læge vil muligvis

reducere din Venclyxto-dosis

hvis du tror, at du har en infektion, eller hvis du har en længerevarende eller tilbagevendende infektion

hvis du skal vaccineres.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, eller hvis du er i tvivl, skal du tale med lægen, apotekspersonalet

eller sygeplejersken, før du tager dette lægemiddel.

Tumorlysesyndrom

Nogle mennesker kan udvikle unormale niveauer af salte (såsom kalium og urinsyre) i blodet. Dette skyldes

den hurtige nedbrydning af kræftceller under behandlingen. Det kan medføre ændringer i nyrefunktionen,

uregelmæssig hjerterytme eller krampeanfald. Dette kaldes tumorlysesyndrom (TLS). Der er risiko for

tumorlysesyndrom i de første 5 uger af Venclyxto-behandlingen.

Lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken vil tage blodprøver for at tjekke dig for tumorlysesyndrom.

Lægen kan også give dig medicin for at forebygge ophobning urinsyre i kroppen, før du begynder at tage

Venclyxto.

Ved at drikke masser af vand, mindst 1,5 til 2 liter hver dag, kan du hjælpe din krop med at udskille

kræftcellernes nedbrydningsprodukter i urinen og mindske din risiko for at få tumorlysesyndrom (se

punkt 3).

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken med det samme, hvis du får et eller flere af de

symptomer på tumorlysesyndrom, der er anført i punkt 4.

Hvis du er i risiko for at få tumorlysesyndrom, kan du blive behandlet på hospitalet, så du om nødvendigt

kan få væske i en blodåre (væskedrop), få taget blodprøver oftere og blive overvåget for bivirkninger. På den

måde kan det kontrolleres, om det er sikkert for dig at fortsætte behandlingen med dette lægemiddel.

Børn og unge

Venclyxto bør ikke anvendes til børn og unge, da lægemidlet ikke er undersøgt hos disse aldersgrupper.

Brug af anden medicin sammen med Venclyxto

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler, da de

kan mindske eller øge mængden af venetoclax i dit blod:

lægemidler til behandling af svampeinfektioner – fluconazol, itraconazol, ketoconazol, posaconazol eller

voriconazol

antibiotika til behandling af bakterieinfektioner – ciprofloxacin, clarithromycin, erythromycin, nafcillin,

rifampicin

lægemider til forebyggelse af krampeanfald og behandling af epilepsi – carbamazepin, phenytoin

lægemidler til behandling af hiv-infektion – efavirenz, etravirin, ritonavir

lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk eller hjertekrampe (angina pectoris) – diltiazem,verapamil

lægemidler, der bruges til at sænke indholdet af kolesterol i blodet – colestyramin, colestipol,

colesevelam

et lægemiddel, der bruges til behandling af unormalt højt blodtryk i lungernes blodkar (pulmonal arteriel

hypertension) – bosentan

et lægemiddel mod en søvnforstyrrelse (narkolepsi) – modafinil

naturlægemidler, der indeholder perikon

Det kan være nødvendigt, at lægen ændrer din Venclyxto-dosis.

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler, da Venclyxto kan påvirke deres

virkning:

blodfortyndende lægemidler – warfarin eller dabigatran

et lægemiddel, der anvendes til at behandle hjerteproblemer – digoxin

et lægemiddel mod kræft – everolimus

et lægemiddel, der bruges til at forebygge afstødning af et organ efter en transplantation – sirolimus

lægemidler, der anvendes til at sænke indholdet af kolesterol i blodet – kaldet statiner

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden

medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept,

f.eks. naturlægemidler og kosttilskud. Det skyldes, at Venclyxto kan påvirke den måde, andre lægemidler

virker på. Nogle lægemidler kan også påvirke den måde, Venclyxt

o virker på.

Brug af Venclyxto sammen med mad og drikke

Du skal undgå grapefrugtprodukter, pomerans og stjernefrugt (carambole), mens du tager Venclyxto; du må

hverken spise disse frugter eller drikke juice eller tage kosttilskud, der indeholder dem, da de kan øge

mængden af venetoclax i dit blod.

Graviditet

Du må ikke blive gravid, mens du tager dette lægemiddel. Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er

gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken

til råds, før du tager dette lægemiddel.

Venclyxto må ikke anvendes under graviditet. Der foreligger ingen data om sikkerheden ved venetoclax

hos gravide kvinder.

Prævention

Kvinder, der kan få børn, skal bruge en sikker præventionsmetode under Venclyxto-behandlingen og i

mindst 30 dage efter den sidste dosis for at undgå at blive gravide. Hvis du bruger p-piller eller andre

former for hormonel prævention, skal du også anvende en barrieremetode (f.eks. kondom), da Venclyxto

kan påvirke effektiviteten af hormonelle præventionsmidler.

Hvis du bliver gravid, mens du tager Venclyxto, skal du kontakte lægen med det samme.

Amning

Du må ikke amme, mens du tager dette lægemiddel. Det er ukendt, om det aktive stof i Venclyxto udskilles i

mælken hos mennesker.

Frugtbarhed

Ud fra dyreforsøg vurderes det, at Venclyxto kan forårsage ufrugtbarhed hos manden (lavt antal eller fravær

af sædceller). Det kan påvirke din evne til at blive far til et barn. Spørg lægen til råds, før du begynder at tage

Venclyxto.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig træt, når du har taget Venclyxto, og det kan påvirke din evne til at køre motorkøretøjer og

betjene værktøjer og maskiner.

3.

Sådan skal du tage Venclyxto

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken.

Så meget skal du tage

Du skal starte behandlingen med at tage en lav dosis Venclyxto i 1 uge. Derefter vil lægen gradvist øge dosis

i løbet af de efterfølgende 4 uger, indtil du er nået op på fuld standarddosis. I de første 4 uger vil du få en ny

pakning hver uge.

startdosis er 20 mg (to 10 mg-tabletter) én gang dagligt i 7 dage.

dosis øges til 50 mg (én 50 mg-tablet) én gang dagligt i 7 dage.

dosis øges til 100 mg (én 100 mg-tablet) én gang dagligt i 7 dage.

dosis øges til 200 mg (to 100 mg-tabletter) én gang dagligt i 7 dage.

dosis øges til 400 mg (fire 100 mg-tabletter) én gang dagligt i 7 dage.

Når du kun får behandling med Venclyxto, skal du blive på en daglig dosis på 400 mg,

standarddosis, så længe, som det er nødvendigt.

Når du får behandling med Venclyxto i kombination med rituximab, vil du få en dosis på 400

mg dagligt i 24 måneder.

Når du får Venclyxto-behandling i kombination med obinutuzumab, vil du få den daglige dosis

på 400 mg i cirka 10 måneder.

Det kan være nødvendigt at ændre din dosis, hvis du får bivirkninger. Din læge vil fortælle dig, hvad din

dosis skal være.

Sådan skal du tage Venclyxto

Tag tabletterne i forbindelse med et måltid på nogenlunde samme tidspunkt hver dag

Synk tabletterne hele med et glas vand

Du må ikke tygge, knuse eller dele tabletterne

I de første 5 uger af behandlingen skal du tage tabletterne om morgenen, så der om nødvendigt kan

følges op med blodprøver.

Hvis du kaster op, efter at du har taget Venclyxto, må du ikke tage en ekstra dosis samme dag. Tag den næste

dosis på det sædvanlige tidspunkt næste dag. Kontakt lægen, hvis du har problemer med at tage dette

lægemiddel.

Drik masser af vand

Det er meget vigtigt, at du drikker masser af vand i de første 5 uger af Venclyxto-behandlingen. På den måde

kan du bidrage til at få fjernet kræftcellernes nedbrydningsprodukter fra dit blod via urinen.

Du skal begynde at drikke mindst 1,5 til 2 liter vand dagligt fra to dage før, du starter behandlingen med

Venclyxto. De 1,5 til 2 liter må også gerne omfatte andre ikke-alkoholiske drikke og drikke uden koffein,

men ikke juice med grapefrugt, pomerans og stjernefrugt (carambole). Den dag, du starter behandlingen med

Venclyxto, skal du også drikke mindst 1,5 til 2 liter væske. Drik den samme mængde væske (mindst 1,5 til

2 liter dagligt) fra to dage før, dosis øges, samt på dagen for dosisøgning.

Hvis din læge vurderer, at du er i risiko for at få tumorlysesyndrom, kan du blive behandlet på hospitalet, så

du om nødvendigt kan få ekstra væske i en blodåre (væskedrop), få taget blodprøver oftere og blive

overvåget for bivirkninger. På den måde kan lægen kontrollere, om det er sikkert for dig at fortsætte med at

tage dette lægemiddel.

Hvis du har taget for meget Venclyxto

Hvis du har taget for meget Venclyxto, skal du sige det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet

eller tage på hospitalet med det samme. Medbring tabletterne og denne indlægsseddel.

Hvis du har glemt at tage Venclyxto

Hvis der er gået mindre end 8 timer, siden du skulle have taget din dosis, skal du tage den så hurtigt som

muligt.

Hvis der er gået mere end 8 timer, siden du skulle have taget din dosis, skal du lade være med at tage din

dosis den dag. Følg den normale doseringsplan næste dag.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Du må ikke holde op med at tage Venclyxto

Du må ikke stoppe behandlingen med Venclyxto, medmindre lægen siger, du skal. Spørg lægen,

apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Dette

lægemiddel kan give følgende alvorlige bivirkninger:

Tumorlysesyndrom

(almindelig bivirkning

kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Stop med at tage Venclyxto og søg læge med det samme, hvis du får symptomer på tumorlysesyndrom:

feber eller kulderystelser

kvalme eller opkastning

forvirring

åndenød

uregelmæssig hjerterytme

mørk eller grumset urin

usædvanlig træthed

muskelsmerter eller ubehag i leddene

krampeanfald

mavesmerter og udspilet mave

Lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) og infektioner

(meget almindelig bivirkning

kan forekomme

hos flere end 1 ud af 10 personer)

Lægen vil tjekke dine blodtal under behandlingen med Venclyxto. Et lavt antal hvide blodlegemer kan

medføre øget risiko for infektioner. Tegnene kan være feber, kulderystelser, svaghed eller forvirring, hoste,

smerter eller en brændende fornemmelse, når du lader vandet. Nogle infektioner kan være alvorlige og kan

medføre døden. Kontakt lægen med det samme, hvis du oplever tegn på infektion, mens du tager dette

lægemiddel.

Fortæl det til lægen, hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

lungebetændelse

infektion i de øvre luftveje – tegnene kan f.eks. være løbende næse, ondt i halsen eller hoste

diarré

kvalme eller opkastning

forstoppelse

træthed

Blodprøver kan også vise:

nedsat antal røde blodlegemer

nedsat antal hvide blodlegemer, de såkaldte lymfocytter

forhøjet kalium

forhøjet indhold af saltet (elektrolytten) fosfat i blodet

nedsat calcium

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

alvorlig infektion i blodet (sepsis)

urinvejsinfektion/blærebetændelse

lavt antal hvide blodlegemer og feber (febril neutropeni)

Blodprøver kan også vise:

forhøjet kreatinin

forhøjet urinstof

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet efter EXP.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Venclyxto indeholder:

Aktivt stof: venetoclax.

Venclyxto 10 mg filmovertrukne tabletter: Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg venetoclax.

Venclyxto 50 mg filmovertrukne tabletter: Hver filmovertrukket tablet indeholder 50 mg venetoclax.

Venclyxto 100 mg filmovertrukne tabletter:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 100 mg venetoclax.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkernen: copovidon (K 28), polysorbat 80 (E433), silica, kolloid vandfri (E551),

calciumhydrogenfosfat, vandfrit (E341 (ii)), natriumstearylfumarat.

Filmovertræk:

Venclyxto 10 mg filmovertrukne tabletter: gul jernoxid (E172), polyvinylalkohol (E1203), titandioxid

(E171), macrogol 3350 (E1521), talcum (E553b).

Venclyxto 50 mg filmovertrukne tabletter: gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172), sort jernoxid

(E172), polyvinylalkohol (E1203), titandioxid (E171), macrogol 3350 (E1521), talcum (E553b)

Venclyxto 100 mg filmovertrukne tabletter: gul jernoxid (E172), polyvinylalkohol (E1203), titandioxid

(E171), macrogol 3350 (E1521), talcum (E553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Venclyxto 10 mg filmovertrukket tablet er bleggul, rund, 6 mm i diameter, præget med V på den ene side og

10 på den anden.

Venclyxto 50 mg filmovertrukket tablet er beige, aflang, 14 mm lang, præget med V på den ene side og 50

på den anden.

Venclyxto 100 mg filmovertrukket tablet er bleggul, aflang, 17,2 mm lang, præget med V på den ene side og

100 på den anden.

Venclyxto-tabletter er tilgængelige i blisterkort, der er pakket i æsker:

Venclyxto 10 mg filmovertrukne tabletter:

10 tabletter (5 blisterkort hver med 2 tabletter)

14 tabletter (7 blisterkort hver med 2 tabletter)

Venclyxto 50 mg filmovertrukne tabletter:

5 tabletter (5 blisterkort hver med 1 tablet)

7 tabletter (7 blisterkort hver med 1 tablet)

Venclyxto 100 mg filmovertrukne tabletter:

7 tabletter (7 blisterkort hver med 1 tablet)

14 tabletter (7 blisterkort hver med 2 tabletter)

112 (4 x 28) tabletter (4 æsker med 7 blisterkort hver med 4 tabletter).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

AbbVie SA

Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva

AbbVie UAB

Tel: +370 5 205 3023

България

АбВи ЕООД

Тел: +359 2 90 30 430

Luxembourg/Luxemburg

AbbVie SA

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika

AbbVie s.r.o.

Tel: +420 233 098 111

Magyarország

AbbVie Kft.

Tel: +36 1 455 8600

Danmark

AbbVie A/S

Tlf: +45 72 30 20 28

Malta

V.J.Salomone Pharma Limited

Tel: +356 22983201

Deutschland

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland

AbbVie B.V.

Tel: +31 (0)88 322 2843

Eesti

AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Eesti filiaal

Tel: +372 623 1011

Norge

AbbVie AS

Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich

AbbVie GmbH

Tel: +43 1 20589-0

España

AbbVie Spain, S.L.U.

Tel: +34 91 384 09 10

Polska

AbbVie Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 372 78 00

Frankrig

AbbVie

Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Portugal

AbbVie, Lda.

Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska

AbbVie d.o.o.

Tel: + 385 (0)1 5625 501

România

AbbVie S.R.L.

Tel: +40 21 529 30 35

Irland

AbbVie Limited

Tel: +353 (0)1 4287900

Slovenija

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AbbVie s.r.o.

Tel: +421 2 5050 0777

Italia

AbbVie S.r.l.

Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland

AbbVie Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Τηλ: +357 22 34 74 40

Sverige

AbbVie AB

Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija

AbbVie SIA

Tel: +371 67605000

Storbritannien

AbbVie Ltd

Tel: +44 (0)1628 561090

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside.

Hvis du ønsker at rekvirere denne indlægsseddel som lydfil eller i brailleskrift eller magnaprint, kan

du kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt

tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i pkt. 4.8,

hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Venclyxto 10 mg filmovertrukne tabletter

Venclyxto 50 mg filmovertrukne tabletter

Venclyxto 100 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Venclyxto 10 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg venetoclax.

Venclyxto 50 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 50 mg venetoclax.

Venclyxto 100 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 100 mg venetoclax.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet)

Venclyxto 10 mg filmovertrukket tablet

Bleggul, rund og bikonveks tablet, 6 mm i diameter, præget med V på den ene side og 10 på den anden.

Venclyxto 50 mg filmovertrukket tablet

Beige, aflang og bikonveks tablet, 14 mm lang og 8 mm bred, præget med V på den ene side og 50 på den

anden.

Venclyxto 100 mg filmovertrukket tablet

Bleggul, aflang og bikonveks tablet, 17,2 mm lang og 9,5 mm bred, præget med V på den ene side og 100 på

den anden.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Venclyxto i kombination med obinutuzumab er indiceret til behandling af tidligere ubehandlet kronisk

lymfatisk leukæmi (CLL) hos voksne patienter (se pkt. 5.1).

Venclyxto i kombination med rituximab er indiceret til behandling af CLL hos voksne patienter, der har fået

mindst en tidligere behandling.

Venclyxto-monoterapi er indiceret til behandling af CLL:

med tilstedeværelse af 17p-deletion eller

TP53

-mutation hos voksne patienter, som ikke er egnede

til behandling med en B-celle-receptor-hæmmer, eller hvor behandling med en B-celle-receptor-

hæmmer har fejlet, eller

uden tilstedeværelse af 17p-deletion eller

TP53

-mutation hos voksne patienter, hvor både

kemoimmunbehandling og en B-celle-receptor-hæmmer har fejlet.

4.2

Dosering og administration

Behandling med venetoclax skal indledes og superviseres af en læge med erfaring i lægemidler mod cancer.

Dosering

Dosistitreringsplan

Startdosis er 20 mg venetoclax én gang dagligt i 7 dage. Dosis skal øges gradvist over en periode på 5 uger

til den daglige dosis på 400 mg, jf. tabel 1.

Tabel 1: Doseringsplan

Uge

Daglig dosis af venetoclax

20 mg

50 mg

100 mg

200 mg

400 mg

Doseringsplanen med dosistitrering over 5 uger er udformet for at reducere tumorbyrden gradvist og

mindske risikoen for tumorlysesyndrom.

Venetoclax i kombination med obinutuzumab

Venetoclax gives i ialt 12 cykler, hver cyklus består af 28 dage: 6 cykler i kombination med obinutuzumab,

efterfulgt af 6 cykler med venetoclax-monoterapi.

Administrer 100 mg obinutuzumab på 1. dagen i cyklus 1, efterfulgt af 900 mg, som kan administreres på 1.

eller 2. dag. På dag 8 og 15 i cyklus 1, og på 1. dagen i hver af de efterfølgende 28-dages cykler

administreres 1000 mg, i ialt 6 cykler.

Start 5-ugers dosistitreringsplan for Venclyxto (se tabel 1) i cyklus 1 på dag 22 og fortsæt til og med cyklus 2

til dag 28.

Efter afslutning af dosistitreringsplanen er den anbefalede venetoclax-dosis 400 mg en gang dagligt fra 3.

cyklus 1. dag med obinutuzumab til den sidste dag i cyklus 12.

Venetoclax-dosis

i kombination med rituximab efter titrering

Den anbefalede venetoclax-dosis i kombination med rituximab er 400 mg en gang dagligt (se pkt. 5.1 for

detaljer vedrørende kombinationsregimet).

Administrer rituximab efter patienten har afsluttet dosistitreringsplanen og har fået den anbefalede daglige

dosis på 400 mg venetoclax i 7 dage.

Venetoclax tages i 24 måneder fra 1. dag i 1. rituximab-cyklus (se pkt. 5.1).

Venetoclax-dosis i monoterapi efter titrering

Den anbefalede venetoclax-dosis er 400 mg en gang dagligt. Behandlingen fortsættes indtil

sygdomsprogression eller så længe, den tåles af patienten.

Forebyggelse af tumorlysesyndrom (TLS)

Venetoclax kan medføre hurtig tumorreduktion og indebærer dermed en risiko for tumorlysesyndrom i den

indledende 5-ugers dosistitreringsfase. Elektrolytændringer, der er forenelige med tumorlysesyndrom, og

som kræver øjeblikkelig intervention, kan allerede ses 6-8 timer efter den første dosis venetoclax og i

forbindelse med hver dosisøgning.

Risikoen for tumorlysesyndrom er et kontinuum af mange faktorer, herunder komorbiditeter. Patienter med

stor tumorbyrde (f.eks. lymfeknuder med en diameter ≥ 5 cm eller et højt absolut lymfocyttal

[ALC ≥ 25 x 10

/l]) har større risiko for tumorlysesyndrom, når venetoclax-behandling indledes. Nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance [CrCl] < 80 ml/min) øger risikoen yderligere. Risikoen mindskes,

efterhånden som tumorbyrden falder i løbet af venetoclax-behandlingen (se pkt. 4.4).

Tumorbyrden skal vurderes hos alle patienter inden påbegyndelse af venetoclax-behandling, herunder

radiografisk undersøgelse (f.eks. CT-scanning). Blodprøveranalyser (kalium, urinsyre, phosphat, calcium og

kreatinin) skal udføres og eksisterende abnormiteter korrigeres. Nedenstående profylaktiske foranstaltninger

skal iværksættes. Der skal træffes skærpede foranstaltninger, når den generelle risiko øges.

Hydrering

Patienterne skal hydreres tilstrækkeligt i dosistitreringsfasen for at reducere risikoen for tumorlysesyndrom.

Patienterne skal informeres om, at de skal drikke meget vand hver dag i hele dosistitreringsfasen, og at de

skal starte med dette 2 dage før behandlingsstart. Patienterne skal specifikt informeres om, at de skal drikke

1,5 til 2 l vand hver dag allerede fra 2 dage før behandlingsstart og ved hver efterfølgende dosisøgning.

Intravenøs væske skal indgives, som angivet, baseret på den generelle risiko for tumorlysesyndrom, eller

hvis patienten ikke kan opretholde tilstrækkelig oral hydrering.

Midler mod hyperurikæmi

Midler mod hyperurikæmi skal administreres 2-3 dage inden påbegyndelse af venetoclax-behandling hos

patienter med højt urinsyreniveau eller med risiko for tumorlysesyndrom; disse midler kan administreres i

hele titreringsfasen.

Laboratorieanalyser

Før administration: Inden den første dosis skal der udføres blodanalyser hos alle patienter med henblik på

vurdering af nyrefunktionen, og eksisterende abnormiteter skal korrigeres. Blodanalyser skal udføres på ny

forud for hver dosisøgning i titreringsfasen.

Efter administration: Hos patienter med risiko for tumorlysesyndrom skal blodanalyser monitoreres 6-8 timer

samt 24 timer efter den første dosis venetoclax. Elektrolytændringer skal korrigeres øjeblikkeligt. Den næste

venetoclax-dosis må ikke administreres, før resultaterne af den blodprøveanalyse 24 timer efter den første

dosis er blevet vurderet. Det samme monitoreringsmønster skal følges ved stigning til 50 mg-dosen og

derefter ved efterfølgende dosisstigninger hos patienter, som fortsat er i risiko.

Indlæggelse

Lægen kan vurdere, at nogle patienter, navnlig patienter med større risiko for tumorlysesyndrom, skal være

indlagt den dag, de får den første dosis venetoclax med henblik på mere intensiv profylakse og monitorering

de første 24 timer (se pkt. 4.8). Indlæggelse bør overvejes ved efterfølgende dosisstigninger baseret på

fornyet risikovurdering.

Dosisændring ved tumorlysesyndrom

Hvis der hos en patient ses ændringer i blodprøver, der kan være tegn på tumorlysesyndrom, skal venetoclax-

dosering undlades den efterfølgende dag. Hvis symptomerne fortager sig inden for 24-48 timer efter den

seneste dosis, kan venetoclax-behandlingen genoptages med samme dosis. Ved klinisk tumorlysesyndrom

eller ændringer i blodprøver, der ikke fortager sig i løbet af 48 timer, skal behandlingen genoptages med

reduceret dosis (se tabel 2). Når behandlingen genoptages efter afbrydelse på grund af tumorlysesyndrom,

skal anvisningerne for forebyggelse af TLS følges (se "Forebyggelse af tumorlysesyndrom"

ovenfor).

Dosisændring ved anden toksicitet

Venclyxto-behandlingen skal udsættes ved ikke-hæmatologisk grad 3 og 4 toksicitet, grad 3 og 4 neutropeni

med infektion eller feber og grad 4 hæmatologisk toksicitet (bortset fra lymfopeni). Når toksiciteten er bedret

til grad 1 eller

baseline-

niveau (restitution), kan venetoclax-behandlingen genoptages med samme dosis.

Hvis toksiciteten vender tilbage én eller flere gange, skal anvisningerne om dosisreduktion i tabel 2 følges,

når venetoclax-behandlingen genoptages, efter toksiciteten har fortaget sig. Lægen kan vurdere, at en større

dosisreduktion er påkrævet. Hos patienter, hvor dosisreduktion til mindre end 100 mg i mere end 2 uger er

nødvendig, skal seponering af venetoclax overvejes.

Tabel 2: Dosisændring ved tumorlysesyndrom og anden toksicitet

Dosis ved afbrydelse

(mg)

Dosis ved genoptagelse

(mg

a

)

Den ændrede dosis bør fastholdes i 1 uge, før dosis øges

igen.

Hos patienter, hvor doseringen har været afbrudt i mere end 1 uge i løbet af de første 5 uger med

dosistitrering eller i mere end 2 uger efter afslutning af dosistitreringsfasen, skal risikoen for

tumorlysesyndrom vurderes på ny for at afgøre, om det er nødvendigt at genstarte behandlingen med en

nedsat dosis (f.eks. alle eller nogle af titreringsniveauerne, se tabel 2).

Dosisændring i forbindelse med brug af CYP3A-hæmmere

Samtidig brug af venetoclax og potente eller moderate CYP3A-hæmmere øger venetoclax-eksponeringen og

kan øge risikoen for tumorlysesyndrom ved behandlingsstart og i dosistitreringsfasen og for anden toksicitet

(se pkt. 4.5).

Tabel 3 beskriver kontraindikation for Venclyxto eller doseringsændring baseret på samtidig brug med en

potent eller en moderat CYP3A-hæmmer. Patienterne skal monitoreres meget nøje for tegn på toksicitet, og

yderligere dosisjustering kan være nødvendig. Den venetoclax-dosis, som patienten fik inden initiering af

CYP3A-hæmmeren, skal genoptages 2-3 dage efter seponering af CYP3A-hæmmeren (se pkt. 4.3, 4.4 og

4.5).

Tabel 3: Håndtering af potentielle Venclyxto interaktioner med CYP3A-hæmmere

Hæmmere

Initiering og titreringsfase

Stabil daglig dosis

(Efter titreringsfase)

Potent CYP3A-hæmmer

Kontraindiceret

Reducer Venclyxto-dosis med mindst 75%

Moderat CYP3A-hæmmer

Reducer Venclyxto-dosis med mindst 50%

Undgå samtidig brug af Venclyxto med moderat CYP3A-hæmmere ved initiering og i dosistitreringsfasen.

Overvej alternative lægemidler eller reducer Venclyxto-dosis som beskrevet i denne tabel.

Hvis en dosis glemmes

Hvis en patient har glemt at tage en dosis venetoclax, og der er gået mindre end 8 timer, siden dosis skulle

have været taget, skal han/hun tage den manglende dosis med det samme (samme dag). Hvis en patient har

glemt at tage en dosis, og der er gået over 8 timer, må han/hun ikke tage den manglende dosis, men skal

vente til næste dags dosis.

Hvis en patient kaster op efter at have taget sin dosis, må han/hun ikke tage en ekstra dosis den dag. Den

næste planlagte dosis skal tages til sædvanlig tid dagen efter.

Særlige populationer

Ældre

Specifik dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter (≥ 65 år ) (se pkt. 5.1).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let eller moderat nedsat nyrefunktion (CrCl ≥ 30 ml/min

og < 90 ml/min) (se pkt. 5.2). Mere intensiv profylakse og monitorering ved behandlingsstart og i

dosistitreringsfasen kan være nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion (CrCl < 80 ml/min) for at

mindske risikoen for tumorlysesyndrom (se afsnittet "Forebyggelse af tumorlysesyndrom" ovenfor

)

Sikkerheden hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (CrCl < 30 ml/min) og patienter i dialyse er ikke

klarlagt, og en anbefalet dosis til disse patienter er ikke fastlagt. Venetoclax bør kun administreres til

patienter med svært nedsat nyrefunktion, hvis fordelene opvejer risiciene, og disse patienter skal monitoreres

nøje for tegn på toksicitet på grund af den øgede risiko for tumorlysesyndrom (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendigt hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion. Patienter med

moderat nedsat leverfunktion skal monitoreres meget nøje for tegn på toksicitet ved behandlingsstart og i

dosistitreringsfasen (se pkt. 4.8).

Hos patienter med alvorlig nedsat leverfunktion anbefales en dosisreduktion på mindst 50 % (se pkt. 5.2).

Disse patienter bør overvåges nøje for tegn på toksicitet (se pkt. 4.8).

Pædiatrisk population

Venetoclax sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Venclyxto filmovertrukne tabletter er til oral anvendelse. Patienterne skal sluge tabletterne hele sammen med

vand på nogenlunde samme tidspunkt hver dag. Tabletterne skal tages sammen med et måltid for at undgå

risiko for manglende virkning (se pkt. 5.2). Tabletterne må ikke tygges, knuses eller deles, inden de sluges.

I dosistitreringsfasen skal venetoclax tages om morgenen for at lette monitorering af laboratorieværdierne.

Grapefrugtprodukter, pomerans og stjernefrugt (carambole) skal undgås under behandling med venetoclax

(se pkt. 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig brug af potente CYP3A-hæmmere ved behandlingsstart og i dosistitreringsfasen (se pkt. 4.2 og

4.5).

Samtidig anvendelse af præparater, der indeholder perikon (se pkt. 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Tumorlysesyndrom

Tumorlysesyndrom, herunder dødelige tilfælde, er set ved venetoclax-behandling hos patienter med CLL og

høj tumorbyrde (se pkt. 4.8).

Venetoclax kan medføre hurtig tumorreduktion og indebærer dermed en risiko for tumorlysesyndrom i den

indledende 5-ugers dosistitreringsfase. Elektrolytændringer, der er forenelige med tumorlysesyndrom, og

som kræver øjeblikkelig intervention, kan ses allerede 6-8 timer efter den første dosis venetoclax og i

forbindelse med hver dosisøgning.

Risikoen for tumorlysesyndrom er et kontinuum af mange faktorer, herunder komorbiditeter. Patienter med

stor tumorbyrde (f.eks. lymfeknuder med en diameter ≥ 5 cm eller et højt ALC ≥ 25 x 10

/l) har større risiko

for tumorlysesyndrom, når venetoclax-behandling indledes. Nedsat nyrefunktion (CrCl < 80 ml/min) øger

risikoen yderligere. Patienterne skal risikovurderes og have relevant profylakse mod tumorlysesyndrom,

herunder hydrering og midler mod hyperurikæmi. Blodprøveanalyser skal monitoreres og abnormiteter

korrigeres øjeblikkeligt. Behandlingen skal om nødvendigt afbrydes (se pkt. 4.2). Mere intensive

foranstaltninger (intravenøs hydrering, hyppig monitorering, indlæggelse) skal anvendes, når den generelle

risiko øges.

Anvisningerne for "Forebyggelse af tumorlysesyndrom" skal følges (se pkt. 4.2)

.

Samtidig brug af dette lægemiddel og potente eller moderate CYP3A-hæmmere øger venetoclax-

eksponeringen og kan øge risikoen for tumorlysesyndrom ved behandlingsstart og i dosistitreringsfasen (se

pkt. 4.2 og 4.3). Hæmmere af P-gp eller BCRP kan også øge venetoclax-eksponeringen (se pkt. 4.5).

Neutropeni og og infektioner

Neutropeni af grad 3 og 4 er rapporteret hos patienter, der har fået venetoclax i kombinationsstudier med

rituximab eller obinutuzumab og i monoterapi-studier (se pkt. 4.8). Alle blodtal skal monitoreres i hele

behandlingsperioden. Doseringsafbrydelse eller dosisreduktion anbefales hos patienter med svær neutropeni

(se pkt. 4.2).

Der er rapporteret om alvorlige infektioner inklusive tilfælde af sepsis med letal udgang (se pkt. 4.8).

Monitorering af ethvert tegn eller symptom på infektion er påkrævet. Formodede infektioner skal behandles

hurtigt, herunder med antimikrobielle lægemidler og dosisafbrydelse eller dosisreduktion efter behov (se pkt.

4.2).

Immunisering

Sikkerheden ved og virkningen af immunisering med levende svækkede vacciner under eller efter

venetoclax-behandling er ikke undersøgt. Levende vacciner bør ikke administreres under behandlingen, og

først når B-cellerne er normaliserede efter behandlingen.

CYP3A-induktorer

Samtidig administration af CYP3A4-induktorer kan medføre nedsat venetoclax-eksponering og dermed

risiko for manglende effekt. Samtidig anvendelse af venetoclax og potente eller moderate CYP3A4-

induktorer skal undgås (se pkt. 4.3 og 4.5).

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal bruge en meget sikker præventionsmetode, mens de tager venetoclax (se

pkt. 4.6).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Venetoclax metaboliseres hovedsagelig via CYP3A.

Stoffer, der kan ændre plasmakoncentrationen af venetoclax

CYP3A-hæmmere

Samtidig administration af ketoconazol, en potent CYP3A-, P-gp- og BCRP-hæmmer, 400 mg én gang

dagligt i 7 dage hos 11 tidligere behandlede patienter med NHL øgede venetoclax-C

2,3 gange og -AUC

6,4 gange. Samtidig administration af 50 mg ritonavir, en stærk CYP3A- og P-gp-hæmmer, en gang dagligt i

14 dage hos 6 raske forsøgspersoner forhøjede venetoclax C

med 2,4-gange og AUC med 7,9-gange.

Samtidig administration af venetoclax og andre potente CYP3A4-hæmmere formodes at kunne øge

venetoclax-AUC gennemsnitlig 5,8-7,8 gange.

Samtidig brug af venetoclax og potente CYP3A-hæmmere (f.eks. itraconazol, ketoconazol, posaconazol,

voriconazol, clarithromycin, ritonavir) ved behandlingsstart og i dosistitreringsfasen er kontraindiceret på

grund af øget risiko for tumorlysesyndrom (se pkt. 4.3).

Ved behandlingsstart og i dosistitreringsfasen bør samtidig anvendelse af venetoclax og moderate CYP3A-

hæmmere (f.eks.ciprofloxacin, diltiazem, erythromycin, fluconazol og verapamil) undgås. Andre lægemidler

bør overvejes. Hvis det er nødvendigt at anvende en moderat CYP3A-hæmmer, skal startdosis af venetoclax

og doserne i titreringsfasen (se pkt. 4.2) reduceres med mindst 50 %. Patienterne skal monitoreres meget nøje

for symptomer på tumorlysesyndrom.

For patienter i venetoclax-behandling, der har gennemført dosistitreringsfasen og er på en stabil daglig dosis,

skal venetoclax-dosen reduceres med 50 % ved samtidig brug af moderate CYP3A-hæmmere og med 75 %

ved samtidig brug af potente CYP3A-hæmmere. Patienterne skal monitoreres meget nøje for tegn på

toksicitet, og yderligere dosisjustering kan være nødvendig. Den venetoclax-dosis, som patienten fik inden

påbegyndelse af CYP3A-hæmmeren, skal genoptages 2-3 dage efter seponering af CYP3A-hæmmeren (se

pkt. 4.2).

Grapefrugtprodukter, pomerans og stjernefrugt (carambole) skal undgås under behandling med venetoclax,

da de indeholder CYP3A-hæmmere.

P

gp- og BCRP-hæmmere

Venetoclax er substrat for P-gp og BCRP. Samtidig administration af en enkeltdosis på 600 mg rifampicin,

en P-gp-hæmmer, hos 11 raske forsøgspersoner øgede venetoclax-C

106 % og -AUC

78 %. Samtidig

anvendelse af venetoclax og P-gp- og BCRP-hæmmere skal undgås ved behandlingsstart og i

dosistitreringsfasen. Hvis samtidig brug af en P-gp- eller BCRP-hæmmer er nødvendig, skal patienterne

monitoreres nøje for tegn på toksicitet (se pkt. 4.4).

CYP3A-induktorer

Samtidig administration af rifampicin, en potent CYP3A-induktor, 600 mg én gang dagligt i 13 dage hos

10 raske forsøgspersoner nedsatte venetoclax-C

42 % og -AUC

71 %. Samtidig anvendelse af venetoclax

og potente CYP3A-induktorer (f.eks. carbamazepin, phenytoin og rifampicin) eller moderate CYP3A-

induktorer (f.eks. bosentan, efavirenz, etravirin, modafinil og nafcillin) bør undgås. Andre lægemidler med

mindre CYP3A-inducerende effekt bør overvejes. Præparater, der indeholder perikon, er kontraindicerede

under venetoclax-behandling, da dennes virkning ellers kan mindskes (se pkt. 4.3).

Azithromycin

I et lægemiddel-interaktionsstudie hos 12 raske forsøgspersoner, nedsatte samtidig administration af 500 mg

azithromycin på første dag efterfulgt af 250 mg azithromycin en gang daglig i 4 dage venetoclax C

25% og AUC

med 35%. Dosisjustering er ikke nødvendig ved korttids brug af azithromycin, når det

administreres sammen med venetoclax.

Syrehæmmende midler

Baseret på en farmakokinetisk populationsanalyse har syrehæmmende midler (f.eks. protonpumpehæmmere,

-receptor-antagonister og antacida) ingen indvirkning på venetoclax' biotilgængelighed.

Galdesyre-kompleksdannere

Samtidig administration af galdesyre-kompleksdannere og venetoclax anbefales ikke, da absorptionen af

venetoclax kan reduceres. Hvis en galdesyre-kompleksdanner skal administreres sammen med venetoclax,

skal produktresuméet for galdesyre-kompleksdanneren følges for at mindske risikoen for interaktion, og

venetoclax skal administreres mindst 4-6 timer efter kompleksdanneren.

Stoffer, hvis plasmakoncentration kan ændres af venetoclax

Warfarin

I et lægemiddelinteraktionsstudie hos tre raske forsøgspersoner resulterede samtidig administration af en

enkelt dosis på 400 mg venetoclax sammen med 5 mg warfarin i en stigning i C

og AUC

for R-warfarin

og S-warfarin på 18-28 %. Da venetoclax ikke blev doseret til

steady state

, anbefales det, at INR

(international normaliseret ratio) monitoreres nøje hos patienter, der får warfarin.

Substrater for P-gp, BCRP og OATP1B1

Venetoclax hæmmer P-gp, BCRP og OATP1B1

in vitro

. I et lægemiddel-interaktionsstudie, resulterede

administration af en enkelt 100 mg dosis venetoclax sammen med 0,5 mg digoxin, et P-gp substrat, i en 35%

stigning i digoxin C

og en 9% stigning i digoxin AUC

. Samtidig administration af venetoclax og P-gp-

eller BCRP-substrater med snævert terapeutisk indeks (f.eks. digoxin, dabigatran, everolimus, sirolimus) bør

undgås.

Der skal udvises forsigtighed, hvis samtidig behandling med et P-gp- eller BCRP-substrat med snævert

terapeutisk indeks er nødvendig. Administrationen af et oralt P-gp- eller BCRP-substrat, som kan hæmmes i

mave-tarm-kanalen (f.eks. dabigatranexetilat), skal være adskilt så meget som muligt fra administrationen af

venetoclax for at minimere en potentiel interaktion.

Hvis et statin (OATP-substrat) anvendes sammen med venetoclax, anbefales tæt monitorering for statin-

relaterede bivirkninger.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertile kvinder/prævention hos kvinder

Kvinder skal undgå at blive gravide, mens de tager Venclyxto og i mindst 30 dage efter behandlingens

afslutning. Derfor skal fertile kvinder bruge en meget sikker præventionsmetode, mens de tager venetoclax

og i 30 dage efter behandlingens afslutning. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om venetoclax kan

mindske virkningen af hormonelle præventionsmidler, og derfor skal kvinder, der benytter hormonel

prævention, også bruge en barrieremetode.

Graviditet

I henhold til embryo-føtale toksicitetsstudier hos dyr (se pkt. 5.3) kan venetoclax skade fosteret, hvis det

gives til gravide kvinder.

Der foreligger ikke tilstrækkelige kontrollerede data fra anvendelse af venetoclax til gravide kvinder.

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Venetoclax bør ikke anvendes under graviditet

og hos fertile kvinder, der ikke anvender meget effektiv prævention.

Amning

Det er ukendt, om venetoclax eller dets metabolitter udskilles i human mælk.

En risiko for børn, som ammes, kan ikke udelukkes.

Amning skal ophøre under behandling med Venclyxto.

Fertilitet

Der foreligger ingen humane data om venetoclax' indvirkning på fertilitet. Baseret på testikulær toksicitet hos

hunde ved klinisk relevante eksponeringer, kan den mandlige fertilitet forringes ved behandling med

venetoclax (se pkt. 5.3). Inden behandlingsstart bør individuel rådgivning om opbevaring af sæd overvejes.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Venclyxto påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Der

er rapporteret om træthed hos nogle patienter, der tager venetoclax, og der skal tages højde herfor, når en

patients evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner vurderes.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Venclyxtos overordnede sikkerhedsprofil er baseret på data fra 758 patienter med CLL behandlet i kliniske

studier med venetoclax i kombination med obinutuzumab eller rituximab eller som monoterapi.

Sikkerhedsanalysen inkluderede patienter fra to fase 3-studier (CLL14 og MURANO), to fase 2-studier

(M13-982 og M14-032) og et fase 1-studie (M12-175). CLL14 var et randomiseret, kontrolleret klinisk

studie, hvor 212 patienter med tidligere ubehandlet CLL og komorbiditeter fik venetoclax i kombination med

obinutuzumab. MURANO var et randomiseret, kontrolleret studie, hvor 194 patienter med tidligere

behandlet CLL, fik venetoclax i kombination med rituximab. I fase 2- og 1-studierne blev 352 patienter med

tidligere behandlet CLL, som inkluderede 212 patienter med 17p-deletion og 146 patienter, der havde

oplevet behandlingssvigt ved en B-celle-receptor-hæmmer behandlet med venetoclax i monoterapi (se

pkt. 5.1).

De hyppigste bivirkninger (≥ 20 %) af alle grader hos venetoclax-behandlede patienter i

kombinationsstudierne med obinutuzumab eller rituximab var neutropeni, diarré og øvre luftvejsinfektioner.

I monoterapi-studierne, var de mest almindelige bivirkninger neutropeni/nedsat neutrofiltal, diarré, kvalme,

anæmi, træthed og infektion i de øvre luftveje.

De hyppigst rapporterede alvorlige bivirkninger (≥ 2 %) hos patienter, som fik venetoclax i kombination med

obinutuzumab eller rituximab var pneumoni, sepsis, febril neutropeni og tumorlysesyndrom. I monoterapi-

studierne, var de mest almindelige alvorlige bivirkninger (≥ 2%) pneumoni og febril neutropeni.

Tabel over bivirkninger

Hyppigheden af bivirkninger ved Venclyxto, enten i kombination med obinutuzumab eller rituximab eller

som monoterapi, er vist i tabel 4. Bivirkningerne er anført efter MedDRA-systemorganklasse og hyppighed.

Hyppigheden defineres som meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne

opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6 1083 HS Amsterdam The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/86130/2020

EMEA/H/C/004106

Venclyxto (venetoclax)

En oversigt over Venclyxto, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Venclyxto, og hvad anvendes det til?

Venclyxto er et kræftlægemiddel til behandling af voksne med en type blodkræft, der kaldes kronisk

lymfatisk leukæmi (CLL). Det anvendes enten i kombination med andre kræftlægemidler eller alene.

Venclyxto kan anvendes sammen med obinutuzumab hos patienter, der ikke tidligere er blevet

behandlet for CLL, eller sammen med rituximab hos patienter, der har modtaget mindst én tidligere

behandling. Obinutuzumab og rituximab er lægemidler til immunterapi (lægemidler, der fungerer

gennem kroppens forsvarssystem).

Det kan også anvendes alene hos:

patienter med særlige genetiske forandringer (17p-deletion eller TP53-mutation), som ikke kan

behandles med lægemidler kaldet B-celle-receptor-hæmmere (ibrutinib og idelalisib), eller hvis

disse lægemidler er holdt op med at virke

patienter, der ikke har disse genetiske forandringer, når behandlinger med kemoterapi i

kombination med immunterapi samt en B-celle-receptor-hæmmer ikke har virket.

Venclyxto indeholder det aktive stof venetoclax.

Hvordan anvendes Venclyxto?

Behandling med Venclyxto bør indledes og overvåges af en læge med erfaring i anvendelse af

kræftlægemidler. Lægemidlet fås kun på recept. Det fås som tabletter (10, 50 og 100 mg), der tages

gennem munden én gang dagligt sammen med et måltid.

Startdosen af Venclyxto er 20 mg dagligt, og dosen øges gradvist over fem uger til 400 mg dagligt.

Behandlingen fortsættes derefter i en dosis på 400 mg dagligt. Behandlingens varighed afhænger af,

hvilket lægemiddel den gives sammen med. Når det gives alene, gives Venclyxto, så længe

behandlingen virker. Dosis skal muligvis nedsættes, eller behandlingen afbrydes eller stoppes, hvis der

opstår visse bivirkninger.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Venclyxto, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Venclyxto (venetoclax)

EMA/86130/2020

Side 2/3

Hvordan virker Venclyxto?

Det aktive stof i Venclyxto, venetoclax, binder sig til et protein kaldet Bcl-2. Dette protein findes i store

mængder i CLL-kræftcellerne, hvor det hjælper cellerne med at overleve i kroppen i længere tid og gør

dem modstandsdygtige over for kræftlægemidler. Venetoclax binder sig til Bcl-2-proteinet og blokerer

dets aktivitet, så kræftcellerne dør, og sygdomsudviklingen dermed bremses.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Venclyxto?

Studier har vist, at kræftcellerne helt eller delvist forsvinder hos en stor del af de patienter, der

behandles med Venclyxto alene. I et hovedstudie, som omfattede 107 tidligere behandlede patienter

med CLL og 17p-deletion, responderede 75 % fuldstændig eller delvis på Venclyxto. I et andet studie,

som omfattede 127 patienter med eller uden 17p-deletion eller TP53-mutation, var responsraten

70 %. Alle patienterne i det andet studie havde tidligere fået B-celle-receptor-hæmmere.

Et tredje studie, som omfattede 389 patienter med CLL, som havde modtaget mindst én tidligere

behandling, viste at de patienter, der blev behandlet med Venclyxto plus rituximab, levede længere,

uden at deres sygdom forværredes (progressionsfri overlevelse), end patienter, der blev behandlet

med rituximab og bendamustin (et andet kræftlægemiddel).

Af et yderligere studie, der omfattede 432 patienter med CLL, som ikke tidligere var behandlet for

sygdommen, fremgik det, at de patienter, der blev behandlet med Venclyxto plus obinutuzumab,

levede længere, uden at deres sygdom forværredes, sammenlignet med de patienter, der blev

behandlet med chlorambucil (et lægemiddel til kemoterapi) plus obinutuzumab.

Hvilke risici er der forbundet med Venclyxto?

De hyppigste bivirkninger ved Venclyxto anvendt alene (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 5

personer) er nedsat antal neutrofiler (en type hvide blodlegemer), diarré, kvalme, blodmangel (lavt

antal røde blodlegemer), næse- og halsinfektion og træthed. De hyppigste bivirkninger, når Venclyxto

anvendes sammen med rituximab, er nedsat antal neutrofiler, diarré og næse- og halsinfektion.

De hyppigste alvorlige bivirkninger (som kan forekomme hos mere end 2 ud af 100 personer) hos

patienter, som modtager Venclyxto i kombination med obinutuzumab eller rituximab, er

lungebetændelse, blodforgiftning, feber forbundet med nedsat antal neutrofiler og tumorlysesyndrom

(en komplikation, der skyldes nedbrydningen af kræftceller). Når Venclyxto anvendes alene, er de

hyppigste alvorlige bivirkninger lungebetændelse og feber forbundet med nedsat antal neutrofiler. Den

fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Venclyxto fremgår af indlægssedlen.

I den tidlige behandlingsfase må Venclyxto ikke anvendes sammen med lægemidler, der er "stærke

CYP3A-hæmmere". Desuden må Venclyxto ikke anvendes sammen med prikbladet perikon (et

naturlægemiddel til behandling af angst og depression). Den fuldstændige liste over begrænsninger

fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Venclyxto godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Venclyxto opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU.

En stor andel patienter er modtagelige for Venclyxto, efter at andre behandlinger har vist sig at være

uvirksomme eller uegnede. Af studier fremgik det, at patienter med bestemte genetiske forandringer

(17p-deletion eller TP53-mutationer), der gør dem uegnede til kemoterapi i kombination med

Venclyxto (venetoclax)

EMA/86130/2020

Side 3/3

immunterapi, reagerede positivt på Venclyxto anvendt alene. Desuden sås der en høj responsrate hos

patienter, hvis tidligere behandling med ibrutinib eller idelalisib ikke havde virket. Når Venclyxto blev

anvendt i kombination med rituximab, forlængede det den tid, patienterne levede, uden at

sygdommen blev værre.

Studiet hos patienter, hvis CLL ikke tidligere var blevet behandlet, tyder på, at Venclyxto i kombination

med obinutuzumab er en acceptabel behandlingsmulighed. Kombinationen giver mulighed for at undgå

bivirkninger ved kemoterapi.

For så vidt angår sikkerheden, anses bivirkningerne ved Venclyxto for at være acceptable. Selvom der

er en risiko for tumorlysesyndrom (en komplikation, der opstår, når kræftcellerne ødelægges for

hurtigt), kan denne begrænses ved hjælp af forebyggende foranstaltninger, som f.eks. at øge dosen

gradvist eller at nedsætte den om nødvendigt.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Venclyxto?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Venclyxto.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Venclyxto løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Venclyxto vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Venclyxto

Venclyxto fik en betinget markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 5. december 2016. Den

blev ændret til en fuldgyldig markedsføringstilladelse den 20. november 2018.

Yderligere information om Venclyxto findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Venclyxto

Denne oversigt blev sidst ajourført i 02-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information