Valdoxan

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-07-2020

Aktiv bestanddel:
Agomelatin
Tilgængelig fra:
Les Laboratoires Servier
ATC-kode:
N06AX22
INN (International Name):
Agomelatine
Terapeutisk gruppe:
Psychoanaleptics,
Terapeutisk område:
Depressiv lidelse, Major
Terapeutiske indikationer:
Behandling af alvorlige depressive episoder hos voksne.
Produkt oversigt:
Revision: 22
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000915
Autorisation dato:
2009-02-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/000915

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

19-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

03-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

03-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

03-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

03-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

19-01-2017

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Valdoxan 25 mg filmovertrukne tabletter

agomelatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Valdoxan til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Valdoxan

Sådan skal De tage Valdoxan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Valdoxan indeholder det aktive stof agomelatin. Det tilhører en gruppe medicin, der kaldes

antidepressiva. De har fået Valdoxan til behandling af en depression.

Valdoxan anvendes til voksne.

En depression er en vedholdende forstyrrelse af sindsstemningen, der påvirker dagligdagen.

Symptomerne på en depression er forskellige hos forskellige personer, men vil ofte omfatte en uhyre

tristhed, en følelse af ikke at slå til, manglende lyst til at gøre selv det, man bedst kan lide, søvn-

forstyrrelser, en fornemmelse af at køre på nedsat kraft, angst og vægtforandringer.

De forventede fordele af Valdoxan er at reducere og gradvist fjerne symptomer relateret til Deres

depression.

2.

Det skal De vide, før

De begynder at tage Valdoxan

Tag ikke Valdoxan

hvis De er allergisk over for agomelatin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

hvis De har leverproblemer (nedsat leverfunktion).

hvis De tager fluvoxamin (et andet middel mod depression) eller ciprofloxacin (et

antibiotikum).

Advarsler og forsigtighedsregler

Der kan være grunde til, at Valdoxan ikke er det rette lægemiddel til Dem:

Hvis De tager medicin, som vides at påvirke leveren. Spørg lægen til råds om, hvilken medicin

det drejer sig om.

Hvis De lider af fedme eller er overvægtig, så spørg lægen til råds.

Hvis De har sukkersyge (diabetes), så spørg lægen til råds.

Hvis De har forhøjede leverenzymer før behandlingen, vil Deres læge beslutte, om Valdoxan er

den rette medicin for Dem.

Hvis De har bipolar sygdom, har haft eller får maniske symptomer (en periode med unormalt

overspændt eller opstemt sindstilstand). Tal med lægen, inden De begynder at tage denne

medicin, eller inden De fortsætter med at tage den (se også punkt 4, ”

Bivirkninger

”).

Hvis De lider af demens, vil Deres læge undersøge Dem for at vurdere, om Valdoxan er det

rigtige lægemiddel for Dem.

Under Deres behandling med Valdoxan:

For at forebygge mulige alvorlige leverproblemer:

Deres læge bør have kontrolleret, at Deres lever fungerer korrekt

inden De starter

behandlingen

. Nogle patienter kan få forhøjede leverenzymer i blodet under behandling med

Valdoxan. Derfor bør opfølgende undersøgelser foretages på følgende tidspunkter:

Før behandling eller

ved øgning af dosis

Efter ca.

3 uger

Efter ca.

6 uger

Efter ca.

12 uger

Efter ca.

24 uger

Blodprøver

Ud fra en evaluering af disse undersøgelser vil lægen afgøre, om De bør fortsætte med at bruge

Valdoxan eller ej (se også punkt 3, ’

Sådan skal De tage Valdoxan

’).

Vær særlig opmærksom på tegn og symptomer, der tyder på at Deres lever måske ikke fungerer

korrekt.

Hvis De

observerer

nogen af følgende tegn og symptomer på problemer med leveren:

Usædvanlig mørkfarvning af urinen, lys afføring, gulfarvning af hud/øjne, smerter øverst

til højre i maven, usædvanlig træthed (især i forbindelse med andre af ovennævnte

symptomer), så rådfør Dem hurtigst muligt med lægen, der måske vil råde Dem til at

holde op med at tage Valdoxan.

Det er ikke dokumenteret, at Valdoxan virker hos patienter i alderen 75 år og ældre. Valdoxan bør

derfor ikke anvendes til disse patienter.

Selvmordstanker og forværring af depressionen

Under en depression kan man af og til tænke på at skade sig selv eller begå selvmord. Disse tanker kan

forekomme oftere i starten af behandlingen med antidepressiv medicin, da det varer nogen tid, inden

det virker, normalt omkring to uger, men nogle gange længere.

De kan være mere tilbøjelig til at få disse tanker:

hvis De tidligere har haft selvmordstanker eller tænkt på at skade Dem selv.

hvis De er en yngre person. Oplysninger fra kliniske studier har vist en øget risiko for

selvmordsadfærd hos yngre personer under 25 år med psykiske lidelser og i behandling med et

middel mod depression.

Hvis De på noget tidspunkt tænker på at skade Dem selv eller begå selvmord, skal De straks kontakte

lægen eller skadestuen.

Det kan være en hjælp at fortælle en pårørende eller en ven, at De er deprimeret, og bede dem læse

denne indlægsseddel. De kan f.eks. bede dem sige til, hvis de mener, at Deres depression er blevet

værre, eller hvis de er bekymrede over ændringer i Deres opførsel.

Børn og unge

Valdoxan bør ikke anvendes til børn og unge (under 18 år).

Brug af anden medicin sammen med Valdoxan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin, for nylig har taget anden

medicin eller planlægger at tage anden medicin.

De må ikke tage Valdoxan sammen med visse andre lægemidler (se også under

’Tag ikke Valdoxan

’ i

punkt 2): fluvoxamin (et andet middel mod depression) og ciprofloxacin (et antibiotikum) kan ændre

den forventede koncentration af agomelatin i Deres blod.

Vær opmærksom på at fortælle det til lægen, hvis De tager et eller flere af følgende slags medicin:

propranolol (en betablokker, der anvendes til behandling af forhøjet blodtryk) og enoxacin

(antibiotikum).

Husk at fortælle det til lægen, hvis De ryger flere end 15 cigaretter dagligt.

Brug af Valdoxan sammen med alkohol

De frarådes at indtage alkohol, mens De er i behandling med Valdoxan.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

De bør holde op med at amme, hvis De tager Valdoxan.

Trafik- og arbejdssikkerhed

De vil muligvis opleve svimmelhed eller søvnighed, hvilket kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj

og betjene maskiner. De må derfor kun føre motorkøretøj og betjene maskiner, hvis Deres

reaktionsevne er normal.

Valdoxan

indeholder lactose

Kontakt lægen, før De tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse

sukkerarter.

Valdoxan

indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal De tage Valdoxan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis Valdoxan er 1 tablet (25 mg) ved sengetid. I visse tilfælde kan lægen ordinere en

højere dosis (50 mg), dvs. to tabletter, som skal tages samtidig ved sengetid.

Indgivelsesmåde

Valdoxan er beregnet til indtagelse gennem munden. Tabletten skal synkes hel med et glas vand.

Valdoxan kan tages alene eller sammen med et måltid.

Varighed af behandlingen

Hos de fleste mennesker begynder Valdoxan at virke mod symptomer på depression i løbet af 2 ugers

behandling.

Deres depression bør behandles i en tilstrækkelig lang periode på mindst 6 måneder for at sikre, at De

er symptomfri.

Lægen kan fortsætte med at give Dem Valdoxan, efter De har fået det bedre, for at forebygge, at

depressionen vender tilbage.

Hvis De har dårlige nyrer, vil Deres læge foretage en individuel vurdering af, om det er sikkert for

Dem at tage Valdoxan.

Kontrol af leverfunktionen (se også punkt 2):

Deres læge vil udføre laboratorieundersøgelser for at kontrollere, at Deres lever fungerer ordentligt,

før De starter behandlingen og derefter jævnligt under behandlingen, sædvanligvis efter 3, 6, 12 og

24 uger.

Hvis Deres læge øger dosis til 50 mg, bør der foretages laboratorieundersøgelser ved start af øgningen

og derefter periodevis i løbet af behandlingen, sædvanligvis efter 3 uger, 6 uger, 12 uger og 24 uger.

Derefter vil leverfunktionen blive kontrolleret, hvis lægen finder det nødvendigt.

De må ikke tage Valdoxan, hvis Deres lever ikke fungerer ordentligt.

Sådan skiftes fra et lægemiddel mod depression (SSRI/SNRI) til Valdoxan

Hvis Deres læge ændrer Deres tidligere lægemiddel mod depression fra et SSRI eller SNRI til

Valdoxan, vil lægen vejlede Dem i, hvordan De skal stoppe med det tidligere lægemiddel, når De

starter med Valdoxan.

De kan opleve abstinenssymptomer i nogle uger i forbindelse med, at De stopper med det tidligere

lægemiddel, selv hvis dosis af det tidligere lægemiddel mod depression gradvist reduceres.

Abstinenssymptomerne omfatter: svimmelhed, følelsesløshed, søvnforstyrrelser, uro eller angst,

hovedpine, kvalme, opkastning og rysten. Disse symptomer er sædvanligvis lette til moderate og

forsvinder spontant inden for nogle få dage.

Hvis Valdoxan-behandlingen startes, mens dosis af det tidligere lægemiddel nedtrappes, må mulige

abstinenssymptomer ikke forveksles med manglende tidlig virkning af Valdoxan.

Tal med lægen om, hvordan De bedst kan stoppe med det tidligere lægemiddel mod depression, når

De starter med Valdoxan.

Hvis De har taget for meget Valdoxan

Kontakt straks Deres læge, hvis De har taget flere Valdoxan-tabletter, end De burde, eller hvis f.eks. et

barn har taget medicinen ved en fejl.

Der er begrænset erfaring med overdosering af Valdoxan, men der er indberettet symptomer som

smerter øverst i maven, døsighed, træthed, rastløs uro, angst, spænding, svimmelhed, blåfarvning af

hud og slimhinder (cyanose) og utilpashed.

Hvis De har glemt at tage Valdoxan

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med næste dosis på

det sædvanlige tidspunkt.

Kalenderen, der er trykt på blisterkortet med tabletterne, kan hjælpe Dem til at huske, hvornår De sidst

har taget en Valdoxan tablet.

Hvis De holder op med at tage Valdoxan

Selv om De får det bedre, må De ikke holde op med at tage medicinen medmindre lægen anbefaler

det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De fleste bivirkninger er lette eller moderate. De vil normalt indtræffe i løbet af de første to ugers

behandling og er sædvanligvis forbigående.

Disse bivirkninger omfatter:

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer): Hovedpine.

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): Svimmelhed, søvnighed,

søvnbesvær (insomni), kvalme, diarré, forstoppelse, mavesmerter, rygsmerter, træthed, angst,

unormale drømme, forhøjet indhold af leverenzymer i blodet, opkastninger, vægtstigning.

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): Migræne, snurrende

fornemmelse i fingre og tæer (paræstesier), uskarpt syn, restless legs syndrom (en lidelse, der er

karakteriseret ved uimodståelig trang til at bevæge benene), ringen for ørerne, svedudbrud

(hyperhidrose), eksem, kløe, urticaria (nældefeber), ophidselse, irritabilitet, rastløshed,

aggressiv adfærd, mareridt, mani/hypomani (se også under ”Advarsler og forsigtighedsregler” i

punkt 2), selvmordstanker eller selvmordsrelateret adfærd, forvirring, vægttab, muskelsmerter.

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer): Alvorligt hududslæt

(erytematøst udslæt), ansigtsødem (hævelse) og angioødem (hævelse af ansigt, læber, tunge

og/eller svælg, som kan medføre vejrtræknings- og synkebesvær), hepatitis, gulfarvning af

huden eller det hvide i øjnene (gulsot), leversvigt*, hallucinationer, manglende evne til at holde

sig i ro (pga. fysisk og psykisk uro), manglende evne til at tømme blæren helt.

*Få tilfælde resulterende i levertransplantation eller død er blevet rapporteret.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og blisterkortet efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Valdoxan indeholder:

Aktivt stof: Agomelatin. Hver filmovertrukket tablet indeholder 25 mg agomelatin.

Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat, majsstivelse, polyvidon (K30), natriumstivelsesglycolat type A,

stearinsyre, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, hypromellose, glycerol,

macrogol (6000), gul jernoxid (E172) og titandioxid (E171).

Blækket: Shellac, propylenglycol og indigotin (E132).

Udseende og pakningsstørrelser

Valdoxan 25 mg filmovertrukne tabletter (tablet) er aflange orange til gule tabletter med firmalogoet

trykt i blåt på den ene side.

Valdoxan 25 mg filmovertrukne tabletter fås som blisterkort med kalender. Pakninger a 14, 28, 56,

84 og 98 tabletter. Pakninger a 100 filmovertrukne tabletter fås til hospitalsbrug.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Frankrig

Fremstiller

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

45520 Gidy

Frankrig

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey road

Arklow – Co. Wicklow

Irland

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.

ul. Annopol 6B

03-236 Warszawa

Polen

Laboratorios Servier, S.L.

Avda. de los Madroños, 33

28043 Madrid

Spanien

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

S.A. Servier Benelux N.V.

Tel: +32 (0)2 529 43 11

Lietuva

UAB “SERVIER PHARMA”

Tel: +370 (5) 2 63 86 28

България

Сервие Медикал ЕООД

Тел.: +359 2 921 57 00

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Servier Benelux N.V.

Tel: +32 (0)2 529 43 11

Česká republika

Servier s.r.o.

Tel: +420 222 118 111

Magyarország

Servier Hungaria Kft.

Tel: +36 1 238 7799

Danmark

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Servier Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)89 57095 01

Nederland

Servier Nederland Farma B.V.

Tel: +31 (0)71 5246700

Eesti

Servier Laboratories OÜ

Tel:+ 372 664 5040

Norge

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Eλλάδα

ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 939 1000

Österreich

Servier Austria GmbH

Tel: +43 (1) 524 39 99

España

Laboratorios Servier S.L.

Tel: +34 91 748 96 30

Polska

Servier Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 (0) 22 594 90 00

France

Les Laboratoires Servier

Tel: +33 (0)1 55 72 60 00

Portugal

Servier Portugal, Lda

Tel.: +351 21 312 20 00

Hrvatska

Servier Pharma, d. o. o.

Tel.: +385 (0)1 3016 222

România

Servier Pharma SRL

Tel: +4 021 528 52 80

Ireland

Servier Laboratories (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0)1 663 8110

Slovenija

Servier Pharma d. o. o.

Tel.: +386 (0)1 563 48 11

Ísland

Servier Laboratories

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Servier Slovensko spol. s r.o.

Tel.:+421 (0) 2 5920 41 11

Italia

Servier Italia S.p.A.

Tel: +39 06 669081

Suomi/Finland

Servier Finland Oy

P. /Tel: +358 (0)9 279 80 80

Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd.

Τηλ: +357 22741741

Sverige

Servier Sverige AB

Tel : +46 (0)8 522 508 00

Latvija

SIA Servier Latvia

Tel: +371 67502039

United Kingdom

Servier Laboratories Ltd

Tel: +44 (0)1753 666409

Denne indlægsseddel blev senest ændret

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Valdoxan 25 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En filmovertrukket tablet indeholder 25 mg agomelatin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukket tablet indeholder 61,8 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet).

Orange til gul, aflang, 9,5 mm lang, 5,1 mm bred filmovertrukket tablet med blåt firmalogo påtrykt

den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Valdoxan er indiceret til behandling af major depression (moderat til svær depression)hos voksne.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede dosis er 25 mg per os en gang dagligt ved sengetid.

Såfremt der ikke er opnået bedring af symptomerne efter to ugers behandling, kan dosis øges til 50 mg

en gang dagligt, dvs. to tabletter a 25 mg indtaget samtidig ved sengetid.

Beslutningen om at øge dosis skal afvejes mod en højere risiko for stigning i aminotransferaser.

Enhver dosisøgning til 50 mg skal altid foretages ud fra den enkelte patients fordele og risici og med

nøje overholdelse af monitorering af leverfunktionen.

Leverfunktionen bør kontrolleres hos alle patienter før initiering af behandling. Behandling bør ikke

initieres, hvis aminotransferaser overstiger 3 X den øvre grænse for normalområdet (se pkt. 4.3 og

4.4).

Under behandling bør aminotransferaser monitoreres jævnligt efter ca. 3 uger, 6 uger (afslutningen af

den akutte fase), 12 uger og 24 uger (afslutningen af vedligeholdelsesfasen) og derefter ved klinisk

indikation (se også pkt. 4.4). Behandling bør seponeres, hvis aminotransferaser overstiger 3 X den

øvre grænse for normalområdet (se pkt. 4.3 og 4.4).

Ved dosisøgning bør leverfunktionen kontrolleres med samme hyppighed som ved behandlingsstart.

Behandlingsvarighed

Patienter med depression bør behandles i en tilstrækkelig lang periode på mindst seks måneder for at

sikre, at de er symptomfri.

Behandlingsskift fra SSRI/SNRI-antidepressiva til agomelatin

Patienter kan opleve seponeringssymptomer efter behandlingsstop med et

SSRI/SNRI-antidepressivum.

Produktresuméet for det pågældende SSRI/SNRI skal kontrolleres for at undersøge, hvordan

behandlingen kan seponeres, og dette undgås. Agomelatin kan initieres umiddelbart, mens dosis af et

SSRI/SNRI nedtrappes (se pkt. 5.1).

Seponering af behandlingen

Det er ikke nødvendigt at nedtrappe dosis ved seponering af behandlingen.

Særlige populationer

Ældre

Virkningen og sikkerheden for agomelatin (25-50 mg/dag) er klarlagt hos ældre, depressive patienter

(< 75 år). Der er ikke dokumenteret nogen virkning hos patienter ≥ 75 år. Agomelatin bør derfor ikke

anvendes af patienter i denne aldersgruppe (se pkt. 4.4 og 5.1). Dosisjustering er ikke nødvendig i

relation til alder (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion er der ikke set relevante ændringer i agomelatins

farmakokinetiske parametre. Der foreligger dog kun begrænsede kliniske data om brug af agomelatin

til patienter med alvorligt eller moderat nedsat nyrefunktion og svære depressive episoder. Der bør

derfor udvises forsigtighed ved ordinering af agomelatin til disse patienter.

Nedsat leverfunktion

Agomelatin er kontraindiceret til patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Agomelatins sikkerhed og virkning hos børn i alderen fra 2 år og opefter til behandling af svære

depressive episoder er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data (se pkt. 4.4).

Det er ikke relevant at anvende agomelatin hos børn fra fødslen frem til 2 år til behandling af svære

depressive episoder.

Administration

Til oral anvendelse.

Valdoxan filmovertrukne tabletter kan tages uden for eller i forbindelse med et måltid.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Nedsat leverfunktion (dvs. levercirrose eller aktiv leversygdom) eller aminotransferaser, der

overskrider 3 X den øvre grænse af normalen (se pkt. 4.2 og 4.4).

Samtidig brug af potente CYP1A2-hæmmere (fx fluvoxamin, ciprofloxacin) (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Monitorering af leverfunktion

Efter markedsføringen er der rapporteret tilfælde af leverskade, inklusive leverinsufficiens (få tilfælde

blev undtagelsesvist rapporteret med fatalt udfald eller levertransplantation hos patienter med

hepatiske risikofaktorer), forhøjelse af leverenzymer ud over 10 gange den øvre grænse for

normalområdet, hepatitis og gulsot hos patienter behandlet med agomelatin (se pkt. 4.8). De fleste

tilfælde forekom i løbet af de første måneder af behandlingen. Mønstret for leverbeskadigelse er

hovedsagelig hepatocellulært med forhøjede serum-aminotransferaser, der sædvanligvis vender tilbage

til normale niveauer ved seponering af agomelatin.

Der bør udvises forsigtighed før initiering af behandling og tæt overvågning bør udføres under

hele behandlingsperioden hos alle patienter, især ved tilstedeværelse af risikofaktorer for

leverskade eller ved samtidig behandling med lægemidler, der er forbundet med risiko for

leverskade.

Før initiering af behandling

Der bør kun ordineres behandling med Valdoxan efter omhyggelig afvejning af fordele og risici hos

patienter med risikofaktorer for leverskade f.eks.:

fedme/overvægt/ikke-alkoholisk fedtleverlidelse, diabetes,

alkoholrelateret sygdom og/eller væsentligt alkoholforbrug

og hos patienter, der samtidig får lægemidler, der er forbundet med risiko for leverskade.

Der bør foretages undersøgelse af leverfunktionen ved baseline hos alle patienter og behandling bør

ikke initieres hos patienter med baselineværdier for ALAT og/eller ASAT, der er > 3 X den øvre

grænse for normalområdet (se pkt. 4.3).

Der bør udvises forsigtighed, når Valdoxan administreres til patienter, der før behandling har

forhøjede aminotransferaser (> den øvre grænse inden for normalområdet og

3 X den øvre grænse for

normalområdet).

Hyppighed for undersøgelser af leverfunktion

- før initiering af behandling

- og:

efter omkring 3 uger,

efter omkring 6 uger (afslutning af den akutte fase),

efter omkring 12 og 24 uger (afslutning af vedligeholdelsesfasen)

derefter, når det er klinisk indiceret.

Når dosis øges, skal undersøgelse af leverfunktionen igen foretages med samme hyppighed som ved

initiering af behandlingen.

Enhver patient, der udvikler forhøjede serumaminotransferaser, bør have undersøgelserne af

leverfunktionen gentaget inden for 48 timer.

Under behandlingsperioden

Valdoxanbehandling bør øjeblikkeligt seponeres hvis:

patienten udvikler symptomer eller tegn på en potentiel leverskade (såsom mørkfarvet

urin, lysfarvet afføring, gulfarvning af hud/øjne, smerter i højre side af øvre abdomen,

nyopstået vedvarende og uforklarlig træthed)

stigning i serumaminotransferaser overstiger 3 X den øvre grænse for normalområdet.

Efter seponering af Valdoxanbehandling bør undersøgelser af leverfunktionen gentages indtil

serumaminotransferaser vender tilbage det normale niveau.

Anvendelse til pædiatrisk population

Valdoxan bør ikke anvendes til behandling af depression hos patienter under 18 år, da Valdoxans

sikkerhed og virkning ikke er påvist hos denne aldersgruppe. I kliniske studier sås selvmordsadfærd

(selvmordsforsøg og selvmordstanker) og fjendtlighed (overvejende aggressivitet, oppositionel adfærd

og vrede) hyppigere hos børn og unge, der fik andre antidepressiva, end hos dem, der fik placebo (se

pkt. 4.2).

Ældre

Der er ikke dokumenteret nogen virkning af agomelatin hos patienter ≥ 75 år, hvorfor agomelatin ikke

bør anvendes til patienter i denne aldersgruppe (se også pkt. 4.2 og 5.1).

Anvendelse til ældre med demens

Valdoxan bør ikke anvendes til behandling af major depression hos ældre patienter med demens, da

Valdoxans sikkerhed og virkning ikke er påvist hos disse patienter.

Bipolar sygdom/mani/hypomani

Valdoxan bør anvendes med forsigtighed til patienter med bipolar sygdom, mani eller hypomani i

anamnesen, og lægemidlet skal seponeres hos patienter, der udvikler maniske symptomer (se pkt. 4.8).

Selvmord/selvmordstanker

Depression sættes i forbindelse med en øget risiko for selvmordstanker, selvpåført skade og selvmord

(selvmordsrelaterede hændelser). Risikoen foreligger, indtil der er opnået signifikant remission. Da

der muligvis ikke opstår bedring i løbet af de første ugers behandling, bør patienterne overvåges nøje,

indtil bedringen indtræffer. Generelt viser den kliniske erfaring, at risikoen for selvmord kan øges i de

tidlige faser af bedringen.

Patienter med selvmordsrelaterede hændelser i anamnesen samt patienter, som udviser en signifikant

grad af selvmordstanker inden påbegyndelse af behandlingen, vides at have større risiko for

selvmordstanker eller selvmordsforsøg, og de skal overvåges nøje under behandlingen. En

metaanalyse af placebokontrollerede kliniske studier med antidepressiva hos voksne patienter med

psykiske forstyrrelser viste en øget risiko for selvmordsadfærd hos patienter under 25 år, der fik

antidepressiva, sammenlignet med patienter, der fik placebo.

Behandlingen skal derfor ledsages af nøje overvågning af patienterne og særligt patienter i

højrisikogruppen, især i starten af behandlingen og ved dosisændringer. Patienten (og patientens

omsorgspersoner) skal orienteres om at holde øje med tegn på klinisk forværring, selvmordsadfærd

eller selvmordstanker samt usædvanlige ændringer i patientens adfærd og om straks at søge

lægehjælp, hvis disse symptomer opstår.

Kombination med CYP1A2-hæmmere (se pkt. 4.3 og 4.5)

Der bør udvises forsigtighed ved ordination af Valdoxan sammen med moderate CYP1A2-hæmmere

(fx propranolol, enoxacin), da det kan føre til øget eksponering for agomelatin.

Lactoseintolerans

Valdoxan indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans,

total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Natriumniveau

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktioner, der muligvis påvirker agomelatin

Agomelatin omdannes hovedsageligt via CYP1A2 (90%) og via CYP2C9/19 (10%). Lægemidler, der

reagerer med disse isoenzymer, kan nedsætte eller øge agomelatins biotilgængelighed.

Fluvoxamin, som er en potent CYP1A2- og en moderat CYP2C9-hæmmer, hæmmer omsætningen af

agomelatin markant, hvilket fører til en stigning med faktor 60 (interval 12-412) i eksponeringen for

agomelatin.

Samtidig administration af Valdoxan og potente CYP1A2-hæmmere (fx fluvoxamin og ciprofloxacin)

er derfor kontraindiceret.

Kombination af agomelatin med østrogener (moderate CYP1A2-hæmmere) fører til en flere gange

større eksponering for agomelatin. Selv om der ikke opstod specifikke tegn på kompromitteret

sikkerhed hos de 800 patienter, der fik agomelatin i kombination med et østrogen, bør der udvises

forsigtighed ved ordination af agomelatin sammen med andre moderate CYP1A2-hæmmere (fx

propranolol, enoxacin), indtil der er opnået mere erfaring (se pkt. 4.4).

Rifampicin, der inducerer alle tre CYP-isoenzymer, der er involveret i metaboliseringen af agomelatin,

kan nedsætte biotilgængeligheden af agomelatin.

Rygning inducerer CYP1A2 og er vist at nedsætte biotilgængeligeheden af agomelatin, især hos

storrygere (≥ 15 cigaretter/dag) (se pkt. 5.2).

Agomelatins mulige påvirkning af andre lægemidler

Agomelatin inducerer ikke CYP-isoenzymer

in vivo

. Agomelatin hæmmer ikke CYP1A2

in vivo

eller

de øvrige CYP-isoenzymer

in vitro

. Agomelatin påvirker derfor ikke eksponeringen for lægemidler,

der metaboliseres af CYP.

Andre lægemidler

Der er ikke påvist farmakokinetisk eller farmakodynamisk interaktion med følgende lægemidler, som

kan ordineres sammen med Valdoxan, hos målpopulationen i kliniske fase I-studier: Benzodiazepiner,

lithium, paroxetin, fluconazol og theophyllin.

Alkohol

Det frarådes at kombinere agomelatin og alkohol.

Elektrokonvulsiv terapi (ECT)

Der er ikke erfaring med samtidig brug af agomelatin og ECT. Dyrestudier har ikke påvist

krampefremkaldende egenskaber (se pkt. 5.3). Det anses derfor for usandsynligt, at ECT udført

samtidig med behandling med agomelatin skulle få kliniske konsekvenser.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstækkelige data (mindre end 300 graviditetsudfald) fra anvendelse af agomelatin

til gravide kvinder. Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad

angår drægtighed, embryoets/fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3).

For en sikkerheds skyld bør Valdoxan undgås under graviditeten.

Amning

Det er ukendt, om agomelatin/metabolitter udskilles i human mælk. De tilgængelige

farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyreforsøg viser, at agomelatin/metabolitter udskilles i

mælk (se pkt. 5.3). En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Det skal besluttes, om amning

eller behandling med Valdoxan skal ophøre, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i

forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Reproduktionsstudier med rotter og kaniner indikerede ingen virkninger af agomelatin på fertilitet (se

pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Agomelatin påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Da svimmelhed

og søvnighed er almindelige bivirkninger, skal patienten advares om at udvise forsigtighed i forhold til

evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Bivirkningerne var sædvanligvis milde eller moderate og indtrådte i løbet af de første to ugers

behandling. De mest almindelige bivirkninger var hovedpine, kvalme og svimmelhed.

Disse bivirkninger var sædvanligvis forbigående og medførte ikke generelt behandlingsophør.

Liste over bivirkninger i tabelform

Bivirkningerne i tabellen nedenfor er bivirkninger, der er observeret i placebo-kontrollerede og aktivt-

kontrollerede kliniske studier.

Bivirkninger er opstillet nedenfor efter frekvens ud fra følgende klassifikation: meget almindelig,

(≥1/10), almindelig (≥1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥1/10.000 til

<1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data). Frekvensen er ikke justeret for placebo.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Angst

Unormale drømme*

Ikke almindelig

Selvmordstanker eller selvmordsadfærd (se pkt. 4.4)

Agitation og beslægtede symptomer* (såsom irritabilitet

og rastløshed)

Aggressivitet *

Mareridt *

Mani/hypomani *

Disse symptomer kan også skyldes den underliggende

sygdom (se pkt. 4.4).

Konfusionstilstand*

Sjælden

Hallucinationer*

Nervesystemet

Meget almindelig

Hovedpine

Almindelig

Svimmelhed

Søvnighed

Insomni

Ikke almindelig

Migræne

Paræstesier

Restless leg syndrom*

Sjælden

Akatisi*

Øjne

Ikke almindelig

Uskarpt syn

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Tinnitus*

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Kvalme

Diaré

Obstipation

Abdominalsmerter

Opkastninger *

Lever og galdeveje

Almindelig

Forhøjede ALAT- og/eller ASAT-værdier (i kliniske

afprøvninger er der set stigninger > 3 x øvre grænse for

normalområdet i ALAT og ASAT hos 1,2 % af

patienterne i agomelatin-gruppen med 25 mg daglig og

hos 2,6 % på 50 mg daglig vs. 0,5 % for placebo-gruppen)

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Ikke almindelig

Forhøjet gamma-glutamyltransferase* (GGT) (> 3 x øvre

grænse for normalområdet)

Sjælden

Hepatitis

Forhøjet alkalisk fosfatase* (> 3 x øvre grænse for

normalområdet)

Leverinsufficiens*(1)

Gulsot*

Hud og subkutane

væv

Ikke almindelig

Hyperhidrose

Eksem

Pruritus*

Urticaria*

Sjælden

Erytematøst udslæt

Ansigtsødem og angioødem*

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Almindelig

Rygsmerter

Ikke almindelig

Myalgi*

Nyrer og urinveje

Sjælden

Urinretention*

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Træthed

Undersøgelser

Almindelig

Vægtstigning*

Ikke almindelig

Vægttab*

* Hyppighed estimeret ud fra kliniske studier for spontant indberettede bivirkninger

(1) Få tilfælde blev undtagelsesvist rapporteret med fatalt udfald eller levertransplantation hos

patienter med hepatiske risikofaktorer.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

Der er begrænset erfaring med overdosering af agomelatin. Ved overdosering af agomelatin er der

indberettet smerter i epigastriet, døsighed, træthed, agitation, angst, spænding, svimmelhed, cyanose

og utilpashed.

En person, der havde indtaget 2.450 mg agomelatin, kom sig spontant uden kardiovaskulære og

biologiske forstyrrelser.

Behandling

Der kendes ingen specifik antidot mod agomelatin. Behandlingen af en overdosis bør bestå i

behandling af de kliniske symptomer og standardovervågning. Medicinsk opfølgning på

specialafdeling anbefales.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Psykoanaleptika, Andre antidepressiva, ATC-kode: N06AX22

Virkningsmekanisme

Agomelatin er en melatonerg agonist (MT

- og MT

-receptorer) og en 5-HT

-antagonist.

Undersøgelser af binding viser, at agomelatin ikke påvirker optagelsen af monoamin og ikke har

affinitet til

-adrenerge, histaminerge, kolinerge, dopaminerge og benzodiazepinreceptorer.

Agomelatin resynkroniserer døgnrytmen i dyremodeller vedrørende døgnrytmeforstyrrelser.

Agomelatin øger frigivelsen af noradrenalin og dopamin, specifikt i cortex frontalis, og har ingen

indflydelse på niveauet af ekstracellulær serotonin.

Farmakodynamisk virkning

Agomelantin udviste en antidepressiv-lignende virkning i dyremodeller for depression (tillært hjælpe-

løshedstest, fortvivlelsestest, kronisk lettere stress) samt i modeller med desynkroniseret døgnrytme og

modeller forbundet med stress og angst.

Hos mennesker har agomelatin positive faseændrende egenskaber, idet det fremskynder

indsovningstid, fald i legemstemperatur og frigivelse af melatonin.

Klinisk virkning og sikkerhed

Agomelatins virkning og sikkerhed ved moderat til svær depression er undersøgt i et klinisk program

med 7.900 patienter behandlet med agomelatin.

Der er foretaget ti placebokontrollerede studier til undersøgelse af agomelatins virkning på kort sigt på

major depression hos voksne med fast dosis og/eller dosis-optitrering. Ved behandlingens afslutning

(efter 6 eller 8 uger) sås en signifikant effekt af agomelatin 25-50 mg i 6 af de ti kortvarige

dobbeltblinde, placebokontrollerede studier. Det primære endepunkt var ændring i HAMD-17 score

fra baseline. Agomelatin adskilte sig ikke fra placebo i to studier, hvor der var assay-følsomhed for det

aktive kontrolstof, paroxetin eller fluoxetin

.

Agomelatin blev ikke sammenlignet direkte med

paroxetin og fluoxetin, da disse komparatorer blev tilføjet for at sikre assay-følsomhed af studierne. I

to andre studier var det ikke muligt at udlede en konklusion, da de aktive kontrolstoffer, paroxetin

eller fluoxetin, ikke adskilte sig fra placebo. I disse studier var det dog ikke tilladt at øge startdosis af

enten agomelatin, paroxetin eller fluoxetin, selv om responset ikke var tilstrækkelig.

Der blev også observeret effekt hos mere alvorligt depressive patienter (baseline HAM-D

25) i alle

positive placebokontrollerede studier.

Responsraterne var statistisk set signifikant højere med agomelatin sammenlignet med placebo.

Superioritet (2 studier) eller non-inferioritet (4 studier) er vist i seks ud af syv effektstudier i den

heterogene population af depressive voksne patienter versus SSRI/SNRI (sertralin, escitalopram,

fluoxetin, venlaflaxin eller duloxetin). Den antidepressive virkning blev målt med HAMD-17 score

enten som primært eller sekundært endepunkt.

Vedvarende antidepressiv effekt blev påvist i et studie vedrørende forebyggelse af recidiv. Patienter,

der responderede på 8/10 ugers akut behandling med agomelatin 25-50 mg en gang dagligt i et

ublindet studie blev randomiseret til enten agomelatin 25-50 mg en gang dagligt eller placebo i

yderligere 6 måneder. Agomelatin 25-50 mg en gang dagligt viste et statistisk signifikant bedre

resultat sammenlignet med placebo (p=0,0001) for det primære effektmål, dvs. forebyggelse af

recidiverende depression målt som tid til recidiv. Incidensen af recidiv i den seksmåneders,

dobbeltblinde opfølgningsperiode var 22% og 47% for hhv. agomelatin og placebo.

Agomelatin ændrede ikke årvågenhed og hukommelse i dagtimerne hos raske forsøgspersoner. Hos

depressive patienter forlængede agomelatin 25 mg den dybe søvn (

Slow Wave Sleep

) uden at ændre

mængden af REM-søvn (

Rapid Eye Movement

) eller REM-latenstiden. Agomelatin 25 mg forkortede

også indsovningstid og tid til laveste hjertefrekvens. Fra første behandlingsuge opnåede patienterne

ifølge egen vurdering signifikant forbedring af indsovningstid og søvnkvalitet uden klodsethed i

dagtimerne.

Hos patienter med depression i remission har en specifik komparativ undersøgelse af seksuel

dysfunktion vist en numerisk tendens (ikke statistisk signifikant) til mindre seksuel dysfunktion under

behandlingen med agomelatin end med venlafaxin ved måling af seksualdrift, ophidselse og orgasme

ud fra scoringen på

Sex Effects Scale

(SEXFX). Analysen af de samlede resultater fra undersøgelser

baseret på

Arizona Sexual Experience Scale

(ASEX) viste, at agomelatin ikke var forbundet med

seksuel dysfunktion. Raske forsøgspersoner bevarede seksualfunktionen med agomelatin

sammenlignet med paroxetin.

Agomelatin havde en neutral virkning på hjertefrekvens og blodtryk i kliniske studier.

I en undersøgelse designet til at vurdere seponeringssymptomer ved hjælp af

Discontinuation

Emergent Signs and Symptoms

(DESS-) tjeklisten hos patienter med remitteret depression inducerede

agomelatin ikke seponeringssyndrom efter brat behandlingsstop.

I undersøgelser hos raske forsøgspersoner har agomelatin intet potentiale for misbrug målt på en

specifik visuel analog skala eller ud fra

Addiction Research Center Inventory

(ARCI)

49

-tjeklisten.

En placebo-kontrolleret 8-ugers studie med agomelatin 25-50 mg/dag hos ældre depressive patienter

(≥ 65 år, N=222, hvoraf 151 fik agomelatin) påviste en statistisk signifikant forskel på 2,67 point i

HAM-D total score, det primære udfald. Analyse af respondentrate favoriserede agomelatin. Der blev

ikke observeret nogen forbedring hos meget ældre patienter (≥ 75 år, N=69, hvoraf 48 fik agomelatin).

Tolerabiliteten af agomelatin hos ældre patienter var sammenlignelig med den, der ses hos yngre

voksne.

Et specifikt, kontrolleret, 3.ugers studie er udført hos patienter med major depression og utilstrækkelig

bedring med paroxetin (et SSRI) eller venlaflaxin (et SNRI). Ved behandlingsskift fra disse

antidepressiva til agomelatin opstod der seponeringssymptomer efter behandlingsophør med et

SSRI/SNRI-antidepressivum, både efter brat seponering og efter trinvis seponering af den tidligere

behandling. Disse seponeringssymptomer kan forveksles med manglende tidlig agomelatin-virkning.

Procentdelen af patienter med mindst ét seponeringssymptom én uge efter behandlingsstop med

SSRI/SNRI var lavere i gruppen med langsom nedtrapning (gradvis seponering af tidligere

SSRI/SNRI i løbet af 2 uger) end i gruppen med hurtig nedtrapning (gradvis seponering af tidligere

SSRI/SNRI i løbet af 1 uge) og i gruppen med brat behandlingsskift (brat behandlingsophør):

henholdsvis 56,1 %, 62,6 % og 79,8 %.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med agomelatin i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved behandling af svære

depressive episoder (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption og biotilgængelighed

Agomelatin absorberes hurtigt og godt (

80%) efter oral administration. Absolut biotilgængelighed er

lav (< 5% efter terapeutiske orale doser) og med betydelig interindividuel variation.

Biotilgængeligheden er højere hos kvinder end hos mænd. Biotilgængeligheden forhøjes ved

indtagelse af orale kontraceptiva og nedsættes af rygning. Maksimal plasmakoncentration nås i løbet

af 1-2 timer.

Inden for det terapeutiske dosisinterval stiger systemisk eksponering for agomelatin proportionalt med

dosis. Ved højere doser indtræder mætning efter første passage.

Indtagelse af føde (standardmåltid eller måltid med højt fedtindhold) påvirker ikke biotilgængelighed

eller absorptionshastighed. Variabiliteten øges ved indtagelse af fedtholdig kost.

Fordeling

Fordelingsvolumen ved steady-state er ca. 35 l. Plasmaproteinbindingen er 95% uafhængigt af

koncentrationen og ændres ikke med alder eller hos patienter med nedsat nyrefunktion, men den frie

fraktion fordobles hos patienter med nedsat leverfunktion.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/676260/2016

EMEA/H/C/000915

EPAR - sammendrag for offentligheden

Valdoxan

agomelatin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Valdoxan. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Valdoxan bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Valdoxan, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Valdoxan, og hvad anvendes det til?

Valdoxan er et lægemiddel, der anvendes til behandling af svær depression hos voksne. Svær

depression er en sygdom, der giver humørforstyrrelser, som griber ind i patientens dagligdag.

Symptomerne omfatter ofte dyb nedtrykthed, manglende selvværd, manglende interesse for

yndlingsaktiviteter, søvnforstyrrelser, følelse af at være gået i stå, angst og vægtændringer.

Valdoxan indeholder det aktive stof agomelatin.

Hvordan anvendes Valdoxan?

Valdoxan udleveres kun efter recept og fås som tabletter (25 mg).

Den anbefalede dosis er en tablet en gang dagligt, som tages ved sengetid. Hvis der ikke er nogen

bedring i symptomerne efter to uger, kan lægen øge dosis til to tabletter, som tages samtidig ved

sengetid. Patienter med depression skal behandles i mindst seks måneder for at sikre, at de er

symptomfri.

Patientens leverfunktion skal kontrolleres ved hjælp af blodprøver, inden behandlingen indledes, og når

dosis øges, efterfulgt af yderligere prøver ca. tre, seks, 12 og 24 uger senere. Behandlingen bør ikke

indledes eller bør indstilles hos patienter med et anormalt niveau af leverenzymer i blodet (over tre

gange højere end det normale niveau). Behandlingen bør ophøre omgående, hvis patienten udvikler

symptomer eller tegn på mulig leverskade.

Valdoxan

EMA/676260/2016

Side 2/3

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Valdoxan?

Det aktive stof i Valdoxan, agomelatin, er et antidepressivt middel. Det virker på to måder, både ved

at stimulere MT1- og MT2-receptorerne og ved at blokere 5-HT

-receptorerne i hjernen. Dette menes

at medføre, at niveauerne for neurotransmitterne dopamin og noradrenalin øges. "Neurotransmittere"

er kemiske signalstoffer, som nervecellerne anvender til deres indbyrdes kommunikation. Da dopamin

og noradrenalin medvirker til at styre humøret, menes en stigning i antallet heraf mellem nervecellerne

i hjernen at medvirke til at lindre symptomerne på depression.

Valdoxan kan muligvis også hjælpe med at normalisere patientens søvnmønstre.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Valdoxan?

Valdoxan er blevet sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) i fem kortvarige

undersøgelser, som omfattede i alt 1 893 voksne med svær depression. Tre af disse undersøgelser

omfattede nogle patienter, som blev behandlet med andre antidepressive midler, enten fluoxetin eller

paroxetin, som aktivt sammenligningsstof. Grupperne med et aktivt sammenligningsstof blev

inkluderet for at kontrollere, at undersøgelsen kunne måle, hvor effektive lægemidlerne var til

behandling af depression. Behandlingens virkning i disse fem undersøgelser blev hovedsagelig bedømt

på ændringen i patienternes symptomer efter seks uger, målt på en standardskala for depression, som

kaldes Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D). I de to undersøgelser, hvor der ikke blev anvendt

noget aktivt sammenligningsstof, var Valdoxan mere effektivt end placebo. I de tre andre

undersøgelser, hvor der blev anvendt et aktivt sammenligningsstof, var der ingen forskel i resultaterne

mellem de patienter, som tog Valdoxan, og dem, der tog placebo. Der blev imidlertid ikke set nogen

virkning af fluoxetin eller paroxetin i to af disse undersøgelser, hvilket gør resultaterne vanskelige at

tolke.

Virksomheden fremlagde også resultaterne af en yderligere undersøgelse, hvori Valdoxan blev

sammenlignet med sertralin (et andet antidepressivt middel). Denne undersøgelse viste, at Valdoxan

var mere effektivt end sertralin, med et fald i HAM-D-scorerne efter seks uger.

I to andre hovedundersøgelser sammenlignedes Valdoxans og placebos evne til at forhindre, at

symptomerne vendte tilbage, hos 706 patienter, hvis depression allerede var kontrolleret med

Valdoxan. Behandlingens virkning blev hovedsagelig bedømt på antallet af patienter, hvis symptomer

vendte tilbage i løbet af 24 til 26 ugers behandling. I den første undersøgelse var der ingen forskel

mellem Valdoxan og placebo med hensyn til at forhindre, at symptomerne vendte tilbage i løbet af

26 ugers behandling. Den anden undersøgelse viste imidlertid, at symptomerne vendte tilbage hos

21 % af de patienter, som tog Valdoxan i 24 uger (34 ud af 165), sammenlignet med 41 % af de

patienter, som tog placebo (72 ud af 174).

Hvilke risici er der forbundet med Valdoxan?

De hyppigste bivirkninger ved Valdoxan (som optræder hos mere end 1 ud af 100 patienter) er

hovedpine, kvalme og svimmelhed. De fleste bivirkninger var lette eller moderate. De forekom i løbet

af behandlingens første to uger og var midlertidige. Den fuldstændige liste over indberettede

bivirkninger ved Valdoxan fremgår af indlægssedlen.

Valdoxan

EMA/676260/2016

Side 3/3

Valdoxan må ikke anvendes hos patienter, der har leverproblemer, såsom cirrose (skrumpelever) eller

aktiv leversygdom. Det må heller ikke anvendes hos patienter, hos hvem niveauet af transaminaser

(leverenzymer) i blodet er mere end tre gange højere end det normale niveau. Det må heller ikke

anvendes hos patienter, som tager lægemidler, der forsinker nedbrydningen af Valdoxan i kroppen,

såsom fluvoxamin (et andet antidepressivt middel) og ciprofloxacin (et antibiotikum). Den

fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Valdoxan godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) bemærkede, at fordelene ved Valdoxan med

hensyn til behandling af depression kan være mindre end dem, der ses med andre antidepressive

midler. Da lægemidlet imidlertid har en anderledes virkemåde, få bivirkninger og en anderledes

sikkerhedsprofil end de eksisterende antidepressive midler, konkluderede udvalget, at Valdoxan kunne

være en god behandling for nogle patienter, forudsat at deres leverfunktion blev kontrolleret hyppigt.

CHMP konkluderede derfor, at fordelene ved Valdoxan opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Valdoxan.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Valdoxan?

Virksomheden, der markedsfører Valdoxan, udleverer informationsmateriale til de læger, som

ordinerer Valdoxan. I materialet redegøres der for lægemidlets sikkerhed og interaktion med andre

lægemidler. Det indeholder endvidere vejledning om overvågningen af leverfunktionen og

håndteringen af eventuelle symptomer på leverproblemer. Der udleveres også en folder til alle

patienter, der får ordineret Valdoxan, så de er bevidste om risikoen for leveren, vigtigheden af, at

leverfunktionen overvåges, og hvilke tegn på leverproblemer de skal være opmærksomme på.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Valdoxan.

Andre oplysninger om Valdoxan

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Valdoxan den 19. februar 2009.

Den fuldstændige EPAR for Valdoxan findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Valdoxan, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information