Uptravi

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-02-2021

Aktiv bestanddel:
Selexipag
Tilgængelig fra:
Janssen Cilag International NV
ATC-kode:
B01AC27
INN (International Name):
selexipag
Terapeutisk gruppe:
Antitrombotiske midler
Terapeutisk område:
Hypertension, lunge
Terapeutiske indikationer:
Uptravi er indiceret til langtidsbehandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne patienter med som funktionelle klasse (FC) II – III, enten som kombinationsbehandling hos patienter utilstrækkeligt kontrolleret med en endothelin receptor antagonist (ERA) og/eller en phosphodiesterase type 5 (PDE-5) hæmmer, eller som monoterapi hos patienter, der ikke er kandidater til disse behandlinger. Effekten har været vist i en PAH befolkningen, herunder idiopatisk og arvelige PAH, PAH, der er forbundet med bindevæv, og PAH, der er forbundet med korrigeret simple medfødt hjertesygdom.
Produkt oversigt:
Revision: 12
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003774
Autorisation dato:
2016-05-12
EMEA kode:
EMEA/H/C/003774

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

11-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

11-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

11-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

11-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

19-07-2017

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Uptravi 200 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 400 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 600 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 800 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 1.000 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 1.200 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 1.400 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 1.600 mikrogram filmovertrukne tabletter

selexipag

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Uptravi

Sådan skal du tage Uptravi

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Uptravi er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof selexipag. Det har samme afslappende og

udvidende virkning på blodkarrene som det naturlige stof prostacyklin.

Uptravi anvendes til langvarig behandling af pulmonal arteriel hyptertension (PAH) hos voksne

patienter, som ikke kan opnå tilstrækkelig effekt med andre typer af lægemidler mod PAH, der kaldes

for endothelinreceptorantagonister og phosphodiesterase type 5-hæmmere. Uptravi kan anvendes

alene, hvis patienten ikke er kandidat til disse lægemidler.

PAH er højt blodtryk i de blodkar, der fører blod fra hjertet til lungerne (lungearterierne). Hos

personer, der har PAH, bliver disse arterier smallere, så hjertet skal arbejde hårdere for at pumpe blod

igennem dem. Dette kan forårsage træthed, svimmelhed, stakåndethed eller andre symptomer.

Dette lægemiddel virker på samme måde som det naturlige stof prostacyklin, så det udvider

lungearterierne og gør dem mindre hårde. Dermed bliver det nemmere for hjertet at pumpe blod

igennem lungearterierne. Uptravi sænker trykket i lungearterierne, lindrer symptomerne på PAH og

gør, at PAH-sygdommen udvikler sig langsommere.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Uptravi

Tag ikke Uptravi

hvis du er allergisk over for selexipag eller et af de øvrige indholdsstoffer i Uptravi (angivet i

afsnit 6).

hvis du har et hjerteproblem, såsom:

dårlig blodforsyning til hjertemusklerne (alvorlig koronarhjertesygdom eller ustabil

angina); symptomerne kan omfatte brystsmerter

hjerteanfald inden for de sidste 6 måneder

svagt hjerte (dekompenseret hjertesvigt), som ikke er under tæt lægeligt opsyn

alvorligt uregelmæssigt hjerteslag

hjerteklapfejl (medfødt eller erhvervet), der medfører, at hjertet arbejder dårligt (ikke

relateret til pulmonal hypertension)

hvis du har haft et slagtilfælde inden for de seneste 3 måneder, eller der er forekommet andre

hændelser, der har mindsket blodforsyningen til hjernen (f.eks. transitorisk cerebral iskæmi)

hvis du tager gemfibrozil (lægemiddel, der anvendes til at sænke niveauet af fedt [lipider] i

blodet).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt din PAH-læge eller -sygeplejerske, før du tager Uptravi, hvis du

tager medicin mod højt blodtryk

har lavt blodtryk, der er forbundet med symptomer såsom svimmelhed

for nylig har mistet meget blod eller væske, f.eks. som følge af alvorlig diarré eller opkastning

har problemer med skjoldbruskkirtlen

har alvorlige nyreproblemer eller er i dialyse

har eller har haft alvorlige leverfunktionsproblemer

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker et af ovenstående tegn, eller din tilstand forandres.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 18 år, da Uptravi ikke er blevet afprøvet hos børn.

Ældre patienter

Der er begrænset erfaring med Uptravi hos patienter over 75 år. Uptravi bør anvendes med

forsigtighed i denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Uptravi

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller

planlægger at tage anden medicin.

Brug af anden medicin kan påvirke Uptravis virkning.

Fortæl det til din PAH-læge eller sundhedspersonalet, hvis du tager et eller flere af følgende

lægemidler:

Gemfibrozil (lægemiddel, der anvendes til at sænke niveauet af fedt [lipider] i blodet)

Clopidogrel (lægemiddel, der anvendes til at hæmme dannelsen af blodpropper ved

koronararteriesygdom)

Deferasirox (lægemiddel, der anvendes til at fjerne jern fra blodet)

Teriflunomid (lægemiddel, der anvendes til behandling af recidiverende-remitterende multipel

sklerose)

Carbamazepin (lægemiddel, der anvendes til behandling af visse former for epilepsi,

nervesmerter eller som hjælp til at kontrollere alvorlige humørsvingninger, når andre

lægemidler ikke virker)

Phenytoin (lægemiddel, der anvendes til behandling af epilepsi)

Valproinsyre (lægemiddel, der anvendes til behandling af epilepsi)

Probenecid (lægemiddel, der anvendes til behandling af urinsyregigt)

Fluconazol, rifampicin eller rifapentin (antibiotika, der anvendes til behandling af infektioner).

Graviditet og amning

Uptravi er ikke anbefalet under graviditet og amning. Hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder,

skal du anvende sikker prævention, mens du tager Uptravi. Hvis du er gravid eller ammer, har

mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du

tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Uptravi kan forårsage bivirkninger, såsom hovedpine og lavt blodtryk (se afsnit 4), der kan påvirke din

evne til at føre motorkøretøj; symptomerne ved din sygdom kan også nedsætte din evne til at føre

motorkøretøj.

3.

Sådan skal du tage Uptravi

Uptravi bør kun ordineres af en læge med erfaring i behandling af PAH. Tag altid lægemidlet nøjagtigt

efter lægens anvisning. Er du i tvivl eller har spørgsmål, så spørg lægen.

Fortæl det til lægen, hvis du oplever bivirkninger, da din læge kan anbefale, at du ændrer din dosis af

Uptravi.

Fortæl det til lægen, hvis du tager andre lægemidler, da din læge kan anbefale, at du kun tager Uptravi

én gang dagligt.

Hvis dit syn er nedsat, eller du har en form for blindhed, skal du have hjælp fra en anden person, når

du tager Uptravi i titreringsperioden (perioden hvor din dosis gradvist forøges).

Sådan findes der frem til den rette dosis for dig

I starten af behandlingen vil du få den laveste dosis. Det er én 200 mikrogram-tablet om morgenen og

endnu én 200 mikrogram-tablet om aftenen, med ca. 12 timers mellemrum. Det anbefales at starte

behandlingen om aftenen. Din læge vil anvise, at du gradvist øger dosis. Dette kaldes for titrering. Det

giver kroppen mulighed for at vænne sig til den nye medicin. Formålet med titrering er at nå den mest

velegnede dosis. Det vil være den højeste dosis, som du kan tolerere, dog højst 1.600 mikrogram om

morgenen og om aftenen.

Den første tabletpakning, du får, indeholder lysegule 200 mikrogram-tabletter.

Lægen vil anvise, at du øger din dosis i trin, som regel hver uge, men intervallet mellem stigningerne

kan være længere.

Ved hvert trin føjer du en 200 mikrogram-tablet til din morgendosis og en 200 mikrogram-tablet til din

aftendosis. Det anbefales, at du tager den første øgede dosis om aftenen. Diagrammet nedenfor

viser antallet af tabletter, der skal tages hver morgen og hver aften i de første 4 trin.

Hvis din læge fortæller dig, at du skal øge din dosis yderligere, skal du føje en 200 mikrogram-tablet

til din morgendosis og en 200 mikrogram-tablet til din aftendosis ved hvert nye trin. Det anbefales, at

du tager den første øgede dosis om aftenen.

Hvis din læge anviser, at du skal øge din dosis yderligere og gå til trin 5, kan du gøre det ved at tage

én grøn 800 mg-tablet og én lysegul 200 mikrogram-tablet om morgenen og én 800 mikrogram-tablet

og én 200 mikrogram-tablet om aftenen.

Den højeste dosis af Uptravi er 1.600 mikrogram om morgenen og 1.600 mikrogram om aftenen. Det

er dog ikke alle patienter, der når denne dosis, da den påkrævede dosis varierer fra patient til patient.

Diagrammet nedenfor viser hvor mange tabletter, der skal tages hver morgen og hver aften på hvert

trin fra og med trin 5.

Du får en titreringspakke, som indeholder en titreringsvejledning og en indlægsseddel.

Titreringsvejledningen indeholder oplysninger om titreringsforløbet, og du kan notere i den, hvor

mange tabletter du tager hver dag.

Husk at notere i din titreringsdagbog hvor mange tabletter, du tager hver dag. Titreringstrinene varer

som regel omkring 1 uge. Hvis din læge anviser, at hvert titreringstrin skal vare længere end 1 uge, er

der flere dagbogssider, hvor du kan notere dette. Husk, at du skal være i regelmæssig kontakt med

din PAH-læge eller sundhedspersonalet i titreringsforløbet.

Nedtrapning til en lavere dosis på grund af bivirkninger

I titreringsforløbet kan du få bivirkninger, såsom hovedpine, diarré, kvalme, opkastning, smerter i

kæben, muskelsmerter, smerter i benene, ledsmerter eller ansigtsrødme (se afsnit 4). Hvis du har svært

ved at tolerere disse bivirkninger, så drøft med lægen, hvordan de kan håndteres eller behandles. Der

findes behandlinger, der kan bidrage til at lindre bivirkningerne. For eksempel kan smertestillende

midler såsom paracetamol være en hjælp til behandling af smerter og hovedpine.

Hvis bivirkningerne ikke kan behandles eller ikke bliver gradvist bedre med den dosis, du tager, vil

lægen eventuelt justere din dosis ved at nedsætte antallet af lysegule 200 mikrogram-tabletter med én

om morgenen og én om aftenen. Diagrammet nedenfor viser nedtrapning til en lavere dosis. Gør kun

dette, hvis din læge har anvist det.

Hvis dine bivirkninger bliver tålelige efter nedtrapning af din dosis, vil lægen eventuelt beslutte, at du

skal fortsætte med den dosis. Se venligst afsnittet ’Vedligeholdelsesdosis’ nedenfor for yderligere

oplysninger.

Vedligeholdelsesdosis

Den højeste dosis, som du kan tolerere i titreringsfasen, vil blive din vedligeholdelsesdosis. Din

vedligeholdelsesdosis er den dosis, som du skal fortsætte med at tage regelmæssigt.

Din læge vil ordinere en tablet med den for dig individuelt tilpassede styrke, som vil

være

vedligeholdelsesdosis. På denne måde skal du bare tage én tablet om morgenen og én om aftenen,

i stedet for flere tabletter hver gang.

Du finder en fuld beskrivelse af Uptravi tabletter, herunder farver og mærkning, i afsnit 6.

Med tiden vil lægen eventuelt justere din vedligeholdelsesdosis efter behov.

Hvis du på et tidspunkt efter at have taget den samme dosis i lang tid får bivirkninger, som du ikke kan

tolerere, eller bivirkninger, der påvirker dine dagligdagsaktiviteter, skal du kontakte lægen, da det kan

være, at din dosis skal nedsættes. Lægen vil eventuelt ordinere en lavere tabletstyrke. Husk at

bortskaffe ikke anvendte tabletter (se afsnit 5).

Tag Uptravi én gang om morgenen og én gang om aftenen med cirka 12 timers mellemrum.

Tag tabletterne i forbindelse med måltider, da det kan medvirke til, at du bedre kan tåle medicinen.

Tabletovertrækket er en beskyttelse. Tabletterne skal synkes hele med et glas vand. Tabletterne må

ikke deles, knuses eller tygges.

Hvis du har taget for meget Uptravi

Spørg lægen til råds, hvis du har taget flere tabletter, end lægen har anvist.

Hvis du har glemt at tage Uptravi

Hvis du glemmer at tage Uptravi, skal du tage en dosis, så snart du kommer i tanker om det. Herefter

skal du fortsætte med at tage tabletterne på det sædvanlige tidspunkt. Hvis det næsten er tid til næste

dosis (under 6 timer til det normale tidspunkt), skal du springe den glemte dosis over og fortsætte med

at tage medicinen til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

tablet.

Hvis du holder op med at tage Uptravi

Brat ophør af behandlingen med Uptravi kan resultere i, at dine symptomer bliver forværrede. Du må

ikke stoppe med at tage Uptravi, medmindre lægen anviser det. Lægen vil eventuelt anvise, at du

nedsætter dosis gradvist, før du stopper helt.

Hvis du af en hvilken som helst årsag stopper med at tage Uptravi i mere end 3 dage i træk (hvis du

har glemt 3 morgen- og 3 aftendoser, eller seks doser eller mere i træk), skal du straks kontakte

lægen, da det kan være nødvendigt at justere din dosis for at undgå bivirkninger. Lægen kan

beslutte, at du skal genstarte behandlingen med en lavere dosis, som øges gradvist til din tidligere

vedligeholdelsesdosis.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Du

kan få bivirkninger, ikke alene i titreringsperioden hvor dosis øges, men også senere efter lang tids

brug af samme dosis.

Hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger: hovedpine, diarré, kvalme, opkastning,

smerter i kæben, muskelsmerter, smerter i benene, ledsmerter eller ansigtsrødme, som du ikke

kan tolerere, eller som ikke kan behandles, skal du kontakte lægen, da din dosis kan være for høj

og skal nedsættes.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Hovedpine

Blussen (ansigtsrødme)

Kvalme og opkastning

Diarré

Smerter i kæben, muskelsmerter, ledsmerter, smerter i benene

Nasofaryngitis (tilstoppet næse)

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Anæmi (lavt antal røde blodlegemer)

Hyperthyreoidisme (overaktiv skjoldbruskkirtel)

Nedsat appetit

Vægttab

Hypotension (lavt blodtryk)

Mavesmerter

Smerter

Ændringer i visse blodprøveresultater, herunder blodprøver til kontrol af blodtal og

skjoldbruskkirtlens funktion.

Udslæt, herunder nældefeber, kan forårsage brænden eller svien og hudrødme.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Hurtigere puls

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Uptravi efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteren efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Uptravi indeholder:

Aktivt stof: selexipag.

Uptravi 200 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder 200 mikrogram selexipag

Uptravi 400 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder 400 mikrogram selexipag

Uptravi 600 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder 600 mikrogram selexipag

Uptravi 800 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder 800 mikrogram selexipag

Uptravi 1.000 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder 1.000 mikrogram selexipag

Uptravi 1.200 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder 1.200 mikrogram selexipag

Uptravi 1.400 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder 1.400 mikrogram selexipag

Uptravi 1.600 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder 1.600 mikrogram selexipag

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne

Mannitol (E421)

Majsstivelse

Lavsubstitueret hydroxypropylcellulose

Hydroxypropylcellulose

Magnesiumstearat

Filmovertræk

Hypromellose

Propylenglycol

Titandioxid (E171)

Jernoxider (E172)

Carnaubavoks

Uptravi 200 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder gul jernoxid (E172).

Uptravi 400 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder rød jernoxid (E172).

Uptravi 600 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder rød jernoxid og sort jernoxid (E172).

Uptravi 800 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder gul jernoxid og sort jernoxid (E172).

Uptravi 1.000 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder rød jernoxid og gul jernoxid (E172).

Uptravi 1.200 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder sort jernoxid og rød jernoxid (E172).

Uptravi 1.400 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder gul jernoxid (E172).

Uptravi 1.600 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder sort jernoxid, rød jernoxid og gul

jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Uptravi 200 mikrogram filmovertrukne tabletter: Runde, lysegule, filmovertrukne tabletter, der er

mærket med "2" på den ene side.

Uptravi 400 mikrogram filmovertrukne tabletter: Runde, røde, filmovertrukne tabletter, der er mærket

med "4" på den ene side.

Uptravi 600 mikrogram filmovertrukne tabletter: Runde, lyselilla, filmovertrukne tabletter, der er

mærket med "6" på den ene side.

Uptravi 800 mikrogram filmovertrukne tabletter: Runde, grønne, filmovertrukne tabletter, der er

mærket med "8" på den ene side.

Uptravi 1.000 mikrogram filmovertrukne tabletter: Runde, orange, filmovertrukne tabletter, der er

mærket med "10" på den ene side.

Uptravi 1.200 mikrogram filmovertrukne tabletter: Runde, mørkelilla, filmovertrukne tabletter, der er

mærket med "12" på den ene side.

Uptravi 1.400 mikrogram filmovertrukne tabletter: Runde, mørkegule, filmovertrukne tabletter, der er

mærket med "14" på den ene side.

Uptravi 1.600 mikrogram filmovertrukne tabletter: Runde, brune, filmovertrukne tabletter, der er

mærket med "16" på den ene side.

Uptravi 200 mikrogram filmovertrukne tabletter leveres i blisterpakninger med 10 eller 60 tabletter og

60 eller 140 tabletter (titreringspakker).

Uptravi 400 mikrogram, 600 mikrogram, 800 mikrogram, 1.000 mikrogram, 1.200 mikrogram,

1.400 mikrogram og 1.600 mikrogram filmovertrukne tabletter leveres i blisterpakninger med

60 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Fremstiller

Actelion Manufacturing GmbH

Emil-Barell-Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Uptravi 200 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 400 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 600 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 800 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 1.000 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 1.200 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 1.400 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 1.600 mikrogram filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Uptravi 200 mikrogram filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 200 mikrogram selexipag.

Uptravi 400 mikrogram filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 400 mikrogram selexipag.

Uptravi 600 mikrogram filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 600 mikrogram selexipag.

Uptravi 800 mikrogram filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 800 mikrogram selexipag.

Uptravi 1.000 mikrogram filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 1.000 mikrogram selexipag.

Uptravi 1.200 mikrogram filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 1.200 mikrogram selexipag.

Uptravi 1.400 mikrogram filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 1.400 mikrogram selexipag.

Uptravi 1.600 mikrogram filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 1.600 mikrogram selexipag.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet

Uptravi 200 mikrogram filmovertrukne tabletter

Runde, lysegule, filmovertrukne tabletter med en diameter på 7,3 mm, der er præget med "2" på den

ene side.

Uptravi 400 mikrogram filmovertrukne tabletter

Runde, røde, filmovertrukne tabletter med en diameter på 7,3 mm, der er præget med "4" på den ene

side.

Uptravi 600 mikrogram filmovertrukne tabletter

Runde, lyselilla, filmovertrukne tabletter med en diameter på 7,3 mm, der er præget med "6" på den

ene side.

Uptravi 800 mikrogram filmovertrukne tabletter

Runde, grønne, filmovertrukne tabletter med en diameter på 7,3 mm, der er præget med "8" på den ene

side.

Uptravi 1.000 mikrogram filmovertrukne tabletter

Runde, orange, filmovertrukne tabletter med en diameter på 7,3 mm, der er præget med "10" på den

ene side.

Uptravi 1.200 mikrogram filmovertrukne tabletter

Runde, mørkelilla, filmovertrukne tabletter med en diameter på 7,3 mm, der er præget med "12" på

den ene side.

Uptravi 1.400 mikrogram filmovertrukne tabletter

Runde, mørkegule, filmovertrukne tabletter med en diameter på 7,3 mm, der er præget med "14" på

den ene side.

Uptravi 1.600 mikrogram filmovertrukne tabletter

Runde, brune, filmovertrukne tabletter med en diameter på 7,3 mm, der er præget med "16" på den ene

side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Uptravi er indiceret til langvarig behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne

patienter i WHO-funktionsklasse (FC) II–III, enten som kombinationsbehandling hos patienter, der

ikke opnår tilstrækkelig effekt med en endothelinreceptorantagonist (ERA) og/eller en

phosphodiesterase type 5-hæmmer (PDE-5hæmmer), eller som monoterapi hos patienter, der ikke er

kandidater til disse behandlinger.

Der er påvist effekt i en PAH-population, der omfattede idiopatisk og hereditær PAH, PAH forbundet

med bindevævssygdomme og PAH forbundet med korrigeret simpel kongenit hjertesygdom (se

pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandlingen bør kun indledes og monitoreres af en læge med erfaring i behandling af PAH.

Dosering

Individuelt tilpasset dosistitrering

Den enkelte patient bør optitreres til den højeste individuelt tolererede dosis, som kan variere fra

200 mikrogram givet to gange dagligt til 1.600 mikrogram givet to gange dagligt (individuelt tilpasset

vedligeholdelsesdosis).

Den anbefalede startdosis er 200 mikrogram givet to gange dagligt med cirka 12 timers mellemrum.

Dosis øges i trin af 200 mikrogram givet to gange dagligt, som regel med en uges mellemrum. I starten

af behandlingen og ved hvert optitreringstrin anbefales det, at den første dosis tages om aftenen. I

forbindelse med dosistitrering kan der indtræde bivirkninger, der afspejler selexipags

virkningsmekanisme (såsom hovedpine, diarré, kvalme og opkastning, smerter i kæben, myalgi,

ekstremitetssmerter, artralgi og blussen). Bivirkningerne er som regel forbigående eller tålelige med

symptomatisk behandling (se pkt. 4.8). Hvis en patient når en dosis, som vedkommende ikke kan

tolerere, bør dosen dog reduceres til det foregående dosisniveau.

Hos patienter, hvor optitreringen begrænses af andre årsager end bivirkninger, der afspejler selexipags

virkningsmåde, kan det overvejes at gøre et nyt forsøg på optitrering til den højeste individuelt

tolererede dosis, dog højst 1.600 mikrogram to gange dagligt.

Individuelt tilpasset vedligeholdelsesdosis

Den højeste tolererede dosis, nået i forbindelse med dosistitreringen, bør fastholdes. Hvis

behandlingen med tiden tolereres mindre godt ved en given dosis, bør symptomatisk behandling

og/eller dosisreduktion til den dosis, der ligger lige under, overvejes.

Afbrydelser og seponering

Hvis patienten glemmer en dosis, skal vedkommende tage den så hurtigt som muligt. Patienten skal

dog ikke tage den glemte dosis, hvis der er mindre end cirka 6 timer til den næste planlagte dosis.

Hvis patienten glemmer tabletterne i 3 dage eller mere, skal behandlingen med Uptravi genstartes med

en lavere dosis, der efterfølgende optitreres.

Der er begrænset erfaring med brat seponering af selexipag hos patienter med PAH. Der er ikke set

nogen evidens for akut rebound.

Hvis det besluttes at seponere Uptravi, bør det dog gøres gradvist, samtidig med at der iværksættes

anden behandling.

Dosisjustering ved samtidig administration af moderate CYP2C8-hæmmere

Ved samtidig administration af moderate CYP2C8-hæmmere (f.eks. clopidogrel, deferasirox og

teriflunomid) skal dosis af Uptravi reduceres til én gang dagligt. Hvis behandlingen med en given

dosis ikke tolereres, skal symptomatisk behandling og/eller dosisreduktion til næste lavere dosis

overvejes. Vend tilbage til dosering med Uptravi to gange dagligt, når samtidig administration af

moderate CYP2C8-hæmmere er ophørt (se pkt. 4.5).

Særlige populationer

Ældre (≥ 65 år)

Det er ikke nødvendigt at justere dosisregimet hos ældre personer (se pkt. 5.2). Der er begrænset

klinisk erfaring med patienter over 75 år. Uptravi bør derfor anvendes med forsigtighed i denne

population (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

Selexipag bør ikke administreres til patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh-klasse C; se

pkt. 4.4). Hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh-klasse B) bør startdosis af

behandlingen være 200 mikrogram én gang dagligt. Denne dosis øges med ugentlige intervaller i trin

af 200 mikrogram givet én gang dagligt, indtil patienten får utålelige eller medicinsk uhåndterbare

bivirkninger, der afspejler selexipags virkningsmåde. Det er ikke nødvendigt at justere dosisregimet

hos patienter med mildt nedsat leverfunktion (Child-Pugh-klasse A).

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosisregimet hos patienter med mildt eller moderat nedsat

nyrefunktion. Det er ikke nødvendigt at ændre startdosis til patienter med svært nedsat nyrefunktion

(estimeret glomerulær filtrationshastighed [eGFR] < 30 ml/min./1,73 m

); dosistitrering bør foretages

med forsigtighed hos sådanne patienter (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Selexipags sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data. Det frarådes at administrere selexipag i den pædiatriske population. Dyrestudier viste en

øget risiko for intussusception, men den kliniske relevans af disse fund kendes ikke (se pkt. 5.3).

Administration

Oral anvendelse.

De filmovertrukne tabletter skal tages oralt om morgenen og aftenen. For at forbedre tolerabiliteten

anbefales det, at Uptravi tages sammen med mad, og at den forhøjede dosis tages om aftenen i

forbindelse med hver optitreringsfase.

Tabletterne må ikke deles, knuses eller tygges. De skal synkes hele med vand.

Patienter med nedsat syn eller blindhed skal instrueres i at få hjælp af en anden person i forbindelse

med indtagelse af Uptravi i titreringsperioden.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Svær koronarhjertesygdom eller ustabil angina.

Myokardieinfarkt inden for de sidste 6 måneder.

Dekompenseret hjertesvigt, hvis dette ikke er under tæt medicinsk overvågning.

Svære arytmier.

Cerebrovaskulære hændelser (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, slagtilfælde) inden for de sidste

3 måneder.

Kongenitte eller erhvervede klapdefekter med klinisk relevante forstyrrelser i

myokardiefunktionen, som ikke er relateret til pulmonal hypertension.

Samtidig brug af stærke CYP2C8-hæmmere (f.eks. gemfibrozil; se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hypotension

Selexipag har vasodilatoriske egenskaber, som kan resultere i blodtryksfald. Inden der ordineres

Uptravi, bør lægen nøje overveje, hvorvidt patienter med visse underliggende sygdomme, kan blive

negativt påvirket af vasodilatoriske virkninger (f.eks. patienter i antihypertensiv behandling eller med

hypotension, hypovolæmi, svær obstruktion i venstre ventrikels udløbsdel eller autonom dysfunktion)

(se pkt. 4.8).

Hyperthyreoidisme

Der er set hyperthyreoidisme med Uptravi. Det anbefales at udføre thyroideafunktionstest efter klinisk

behov hos patienter med tegn eller symptomer på hyperthyreoidisme (se pkt. 4.8).

Pulmonal veno-okklusiv sygdom

Der er rapporteret om tilfælde af lungeødem i forbindelse med brug af vasodilatatorer (hovedsageligt

prostacykliner) hos patienter med pulmonal veno-okklusiv sygdom. Som følge heraf skal der tages

højde for muligheden for pulmonal veno-okklusiv sygdom, hvis der opstår tegn på lungeødem, når

Uptravi administreres til patienter med PAH. Hvis dette bekræftes, skal behandlingen seponeres.

Ældre (≥ 65 år)

Der er begrænset klinisk erfaring med brug af selexipag hos patienter over 75 år. Uptravi bør derfor

anvendes med forsigtighed i denne population (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Der er ikke nogen klinisk erfaring med selexipag hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-

Pugh-klasse C), og derfor bør behandlingen ikke administreres til sådanne patienter. Eksponeringen

for selexipag og dets aktive metabolit er forøget hos patienter med moderat nedsat leverfunktion

(Child-Pugh-klasse B; se pkt. 5.2). Hos patienter med moderat nedsat leverfunktion bør Uptravi

doseres én gang dagligt (se pkt. 4.2).

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (eGFR < 30 ml/min./1,73 m

) bør der udvises

forsigtighed i forbindelse med dosistitrering. Der er ingen erfaring med Uptravi hos patienter i dialyse

(se pkt. 5.2), og derfor bør Uptravi ikke anvendes hos sådanne patienter.

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen med selexipag (se

pkt. 4.6).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers virkning på selexipag

Selexipag hydrolyseres til sin aktive metabolit via carboxylesteraser (se pkt. 5.2). Både selexipag og

dets aktive metabolit gennemgår oxidativ metabolisme primært via CYP2C8 og i mindre grad via

CYP3A4. Glukuronideringen af den aktive metabolit katalyseres af UGT1A3 og UGT2B7. Selexipag

og dets aktive metabolit er substrater for OATP1B1 og OATP1B3. Selexipag er et svagt substrat for P-

gp-efflukspumpen. Den aktive metabolit er et svagt substrat for det brystcancerresistente protein

(BCRP).

Farmakokinetikken af selexipag og dets aktive metabolit påvirkes ikke af warfarin.

CYP2C8-hæmmere

Ved brug af 600 mg gemfibrozil (en stærk CYP2C8-hæmmer) to gange dagligt steg eksponeringen for

selexipag til cirka det dobbelte, hvorimod eksponeringen for den aktive metabolit, den væsentligste

bidrager til virkningen, steg cirka 11 gange. Samtidig administration af Uptravi og stærke CYP2C8-

hæmmere (f.eks. gemfibrozil) er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Samtidig administration af Uptravi og den moderate CYP2C8-hæmmer clopidogrel (støddosis på

300 mg eller vedligeholdelsesdosis på 75 mg én gang dagligt) havde ikke nogen relevant virkning på

eksponeringen for selexipag men øgede eksponeringen for den aktive metabolit omkring 2,2 og 2,7

gange for henholdsvis støddosis og vedligeholdelsesdosis. Ved samtidig administration af moderate

CYP2C8-hæmmere (f.eks. clopidogrel, deferasirox og teriflunomid) skal dosis af Uptravi reduceres til

én gang dagligt. Vend tilbage til dosering med Uptravi to gange dagligt, når samtidig administration af

moderate CYP2C8-hæmmere er ophørt (se pkt. 4.2).

CYP2C8-induktorer

Ved brug af 600 mg rifampicin, en induktor af CYP2C8 (og UGT-enzymer), én gang dagligt var der

ingen forandring i eksponeringen for selexipag, hvorimod eksponeringen for den aktive metabolit blev

reduceret til det halve. Ved samtidig administration af CYP2C8-induktorer (f.eks. rifampicin,

carbamazepin, phenytoin) kan det være nødvendigt at justere dosen af selexipag.

UGT1A3- og UGT2B7-hæmmere

Virkningen af stærke UGT1A3- og UGT2B7-hæmmere (valproinsyre, probenecid og fluconazol) på

eksponeringen for selexipag og dets aktive metabolit er ikke blevet undersøgt. Der skal udvises

forsigtighed ved administration af disse lægemidler samtidig med Uptravi. En potentiel

farmakokinetisk interaktion med stærke UGT1A3- og UGT2B7-hæmmere kan ikke udelukkes.

CYP3A4-hæmmere og -induktorer

Ved brug af 400 mg/100 mg lopinavir/ritonavir (en stærk CYP3A4-hæmmer) to gange dagligt, steg

eksponeringen for selexipag til cirka det dobbelte, hvorimod eksponeringen for selexipags aktive

metabolit var uforandret. Med udgangspunkt i den 37 gange højere potens af den aktive metabolit er

denne virkning ikke klinisk relevant. I og med at en stærk CYP3A4-hæmmer ikke påvirkede

farmakokinetikken af den aktive metabolit, hvilket tyder på, at CYP3A4-metaboliseringen ikke er

vigtig for eliminationen af den aktive metabolit, forventes CYP3A4-induktorer ikke at påvirke

farmakokinetikken af den aktive metabolit.

PAH-specifikke behandlinger

I det placebokontrollerede fase 3-studie med patienter med PAH resulterede brug af selexipag i

kombination med både en ERA og en PDE-5-hæmmer i 30 % lavere eksponering for den aktive

metabolit.

Transporthæmmere (lopinavir/ritonavir)

Ved brug af 400 mg/100 mg lopinavir/ritonavir, en stærk OATP- (OATPB1 og OATP1B3) og P-gp-

hæmmer, to gange dagligt, steg eksponeringen for selexipag til cirka det dobbelte, hvorimod

eksponeringen for selexipags aktive metabolit var uforandret. I og med at den farmakologiske virkning

primært er drevet af den aktive metabolit, er denne virkning ikke klinisk relevant.

Selexipags virkning på andre lægemidler

Selexipag og dets aktive metabolit hæmmer eller inducerer ikke cytochrom P450-enzymer og

transportproteiner ved klinisk relevante koncentrationer.

Antikoagulantia eller trombocytaggregationshæmmere

Selexipag hæmmer trombocytaggregationen in vitro. I det placebokontrollerede fase 3-studie med

patienter med PAH blev der ikke set nogen øget blødningsrisiko med selexipag i forhold til placebo,

heller ikke når selexipag blev administreret sammen med antikoagulantia (såsom heparin og

antikoagulantia af coumarintypen) eller trombocytaggregationshæmmere. I et studie med raske

frivillige medførte selexipag (400 mikrogram to gange dagligt) ikke nogen forandringer i

eksponeringen for S-warfarin (CYP2C9-substrat) eller R-warfarin (CYP3A4-substrat) efter en enkelt

dosis af 20 mg warfarin. Selexipag påvirkede ikke warfarins farmakodynamiske virkning på INR

(International Normaliseret Ratio).

Midazolam

Ved steady state efter optitrering til 1.600 mikrogram selexipag to gange dagligt blev der ikke

observeret nogen klinisk relevant ændring i eksponeringen for midazolam, et følsomt tarm- og

lever-CYP3A4-substrat, eller dets metabolit, 1-hydroxymidazolam. Samtidig administration af

selexipag og CYP3A4-substrater nødvendiggør ikke justering af dosis.

Hormonelle kontraceptiva

Der er ikke udført specifikke interaktionsstudier med hormonelle kontraceptiva. I og med at selexipag

ikke påvirker eksponeringen for CYP3A4-substraterne midazolam og R-warfarin eller CYP2C9-

substratet S-warfarin, forventes der ikke nedsat virkning af hormonelle kontraceptiva.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen med selexipag (se

pkt. 4.4).

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af selexipag til gravide kvinder. Dyreforsøg indikerer hverken direkte

eller indirekte skadelige virkninger hvad angår reproduktionstoksicitet. Selexipag og dets

hovedmetabolit udviste 20 til 80 gange lavere prostacyklin (IP)-receptorpotens in vitro hos de

anvendte dyrearter i reproduktionstoksicitetstest sammenlignet med mennesker. Derfor er

sikkerhedsmarginerne for potentielle IP-receptor-medierede virkninger på reproduktionen lavere end

for ikke-IP-relaterede virkninger (se pkt. 5.3).

Det frarådes at anvende Uptravi under graviditeten og hos kvinder i den fertile alder, der ikke

anvender kontraceptiva.

Amning

Det er ukendt, om selexipag/metabolitter udskilles i human mælk. Hos rotter udskilles selexipag eller

dets metabolitter i mælken (se pkt. 5.3). En risiko hos det ammede barn kan ikke udelukkes. Uptravi

bør ikke anvendes under amning.

Fertilitet

Der foreligger ingen kliniske data. I rottestudier forårsagede selexipag i høje doser forbigående

forstyrrelser i østruscyklussen uden indvirkning på fertiliteten (se pkt. 5.3). Relevansen for mennesker

er ukendt.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Uptravi påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Patientens kliniske

status og selexipags bivirkningsprofil (såsom hovedpine og hypotension, se pkt. 4.8) bør tages i

betragtning, når patientens evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner skal vurderes.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De mest almindeligt indberettede bivirkninger er hovedpine, diarré, kvalme og opkastning, smerter i

kæben, myalgi, ekstremitetssmerter, artralgi og blussen. Disse reaktioner er hyppigere i

optitreringsfasen. Størstedelen af disse reaktioner er af mild til moderat sværhedsgrad.

Liste over bivirkninger i tabelform

Sikkerheden af selexipag er blevet vurderet i et langvarigt placebokontrolleret fase 3-forsøg med

1.156 patienter med symptomatisk PAH. Den gennemsnitlige behandlingsvarighed var 76,4 uger

(median 70,7 uger) for de patienter, der fik selexipag, og 71,2 uger (median 63,7 uger) for de patienter,

der fik placebo. Eksponeringen for selexipag var op til 4,2 år.

De bivirkninger, der er indberettet fra det pivotale kliniske studie, er angivet i tabellen nedenfor.

Bivirkningerne er anført efter hyppighed for hver systemorganklasse, og de alvorligste bivirkninger er

anført først. Hyppighederne defineres som meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10),

ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til 1/1.000) og meget sjælden

(< 1/10.000).

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Blod og lymfesystem

Anæmi

Hæmoglobin nedsat

Det endokrine system

Hyperthyreoidisme

Thyroideastimulerende

hormon nedsat

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Vægttab

Nervesystemet

Hovedpine*

Hjerte

Sinustakykardi

Vaskulære sygdomme

Blussen*

Hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Nasopharyngitis (af

ikke-infektiøs årsag)

Tilstoppet næse

Mave-tarm-kanalen

Diarré*

Opkastning*

Kvalme*

Abdominalsmerter

Hud og subkutane væv

Udslæt

Urticaria

Erytem

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Smerter i kæben*

Myalgi*

Artralgi*

Smerter i

ekstremiteterne*

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet:

Smerter

Se afsnittet Beskrivelse af udvalgte bivirkninger.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Farmakologiske virkninger i forbindelse med titrering og vedligeholdelsesbehandling

Der er hyppigt set bivirkninger, der er forbundet med selexipags virkningsmåde, især i fasen med

individualiseret dosistitrering. Disse bivirkninger er angivet i tabellen nedenfor:

Prostacyklinlignende relaterede

bivirkninger

Titrering

Vedligeholdelse

Selexipag

Placebo

Selexipag

Placebo

Hovedpine

64 %

28 %

40 %

20 %

Diarré

36 %

12 %

30 %

13 %

Kvalme

29 %

13 %

20 %

10 %

Smerter i kæben

26 %

21 %

Myalgi

15 %

Smerter i ekstremiteterne

14 %

13 %

Opkastning

14 %

Blussen

11 %

10 %

Artralgi

Disse virkninger er som regel forbigående eller tålelige med symptomatisk behandling. 7,5 % af de

patienter, der fik selexipag, fik seponeret behandlingen på grund af disse bivirkninger. Den

tilnærmelsesvise procentdel af bivirkninger, der var alvorlige, var 2,3 % i selexipaggruppen og 0,5 % i

placebogruppen. I klinisk praksis har gastrointestinale hændelser vist sig at respondere på

diarréhæmmende, antiemetiske og kvalmestillende lægemidler og/eller lægemidler mod funktionelle

gastrointestinale forstyrrelser. Smerterelaterede hændelser er ofte blevet behandlet med analgetika

(såsom paracetamol).

Hæmoglobin nedsat

I et placebokontrolleret fase 3-studie med patienter med PAH varierede de gennemsnitlige absolutte

ændringer i hæmoglobin i forhold til baseline ved de regelmæssige besøg fra -0,34 til -0,02 g/dl i

selexipaggruppen, sammenlignet med -0,05 til 0,25 g/dl i placebogruppen. Der blev rapporteret om et

fald i hæmoglobinkoncentrationen i forhold til baseline til under 10 g/dl hos 8,6 % af de patienter, der

blev behandlet med selexipag, og hos 5,0 % af de patienter, der blev behandlet med placebo.

Thyroideafunktionstest

I et placebokontrolleret fase 3-studie med patienter med PAH blev der rapporteret om

hyperthyreoidisme hos 1,6 % af patienterne i selexipaggruppen, men ingen tilfælde i placebogruppen

(se pkt. 4.4). Der blev set et fald (op til -0,3 mU/l i forhold til en median på 2,5 mU/l ved baseline) i

medianniveauet af thyroideastimulerende hormon ved de fleste besøg i selexipaggruppen. I

placebogruppen blev der set en lille ændring i medianværdierne. Der var ingen forandringer i de

gennemsnitlige niveauer af trijodthyronin eller thyroxin i nogen af grupperne.

Øget hjertefrekvens

I det placebokontrollerede fase 3-studie med patienter med PAH blev der set en forbigående stigning i

den gennemsnitlige hjertefrekvens på 3-4 bpm 2-4 timer efter indgivelse af dosis.

Elektrokardiogramundersøgelser viste sinustakykardi hos 11,3 % af patienterne i selexipaggruppen i

forhold til 8,8 % i placebogruppen (se pkt. 5.1).

Langsigtet sikkerhed

Af de 1.156 patienter, som deltog i det pivotale studie, indgik 709 patienter i et langsigtet åbent

forlængelsesstudie (330 patienter som fortsatte med selexipag fra GRIPHON-studiet, og 379 patienter,

der havde fået placebo i GRIPHON, og overgik til selexipag). Langsigtet opfølgning af patienter, som

havde fået behandling med selexipag med en median behandlingsvarighed på 30,5 måneder og i

maksimalt op til 103 måneder, viste en sikkerhedsprofil, der svarede til den, der blev set i det pivotale

kliniske studie, som er beskrevet ovenfor.

Hypotension

I det placebokontrollerede fase 3-studie med patienter med PAH blev hypotension rapporteret for

5,8 % af patienterne i selexipaggruppen i forhold til 3,8 % i placebogruppen. Middelværdien for

absolutte ændringer i systolisk blodtryk ved regelmæssige besøg sammenlignet med baseline lå i

intervallet -2,0 til -1,5 mmHg i selexipaggruppen i forhold til -1,3 til 0,0 mmHg i placebogruppen, og

for diastolisk blodtryk lå den i intervallet -1,6 til -0,1 mmHg i selexipaggruppen i forhold til -1,1 til

0,3 mmHg i placebogruppen. Fald i systolisk blodtryk til under 90 mmHg blev registreret hos 9,7 % af

patienterne i selexipaggruppen i forhold til 6,7 % i placebogruppen.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er rapporteret om enkeltstående tilfælde af overdosering op til 3.200 mikrogram. Mild,

forbigående kvalme er den eneste følgevirkning, der er indberettet. I tilfælde af overdosering skal der

iværksættes understøttende tiltag efter behov. Dialyse er sandsynligvis ikke nyttig, idet selexipag og

dets aktive metabolit har en høj proteinbinding.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/344654/2017

EMEA/H/C/003774

EPAR - sammendrag for offentligheden

Uptravi

selexipag

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Uptravi.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Uptravi bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Uptravi, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Uptravi, og hvad anvendes det til?

Uptravi er et lægemiddel, der anvendes til at behandle voksne patienter med pulmonal arteriel

hypertension (unormalt højt blodtryk i lungernes arterier). Det kan bruges i kombination med andre

lægemidler, der kaldes endothelin-receptorantagonister (ERA) eller phosphodiesterase type 5 (PDE-5)-

hæmmere, eller alene til patienter, til hvem disse lægemidler ikke er egnede. Uptravi anvendes til

patienter med pulmonal arteriel hypertension i funktionsklasse II eller III. "Funktionsklassen" afspejler

sygdommens sværhedsgrad: Ved klasse II er der let nedsat fysisk aktivitet, ved klasse III mærkbart

nedsat fysisk aktivitet.

Uptravi indeholder det aktive stof selexipag.

Hvordan anvendes Uptravi?

Uptravi udleveres kun efter recept, og behandlingen bør kun iværksættes og overvåges af en læge

med erfaring i behandling af pulmonal arteriel hypertension.

Uptravi fås som tabletter (200, 400, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400 og 1 600 mikrogram).

Behandlingen bør startes med en dosis på 200 mikrogram to gange dagligt med cirka 12 timers

mellemrum. Dosen øges derefter hver uge, så længe som patienten kan tåle det, op til en maksimal

Uptravi

EMA/344654/2017

Side 2/3

dosis på 1 600 mikrogram to gange dagligt, som så fastholdes. Patienterne tåler muligvis behandlingen

bedre, hvis de tager tabletterne sammen med mad og ved dosisøgning tager den første tablet om

aftenen frem for om morgenen. Hvis patienten ikke kan tåle en større dosis, kan det være nødvendigt,

at lægen nedsætter ned igen.

Hvis behandling med Uptravi skal stoppes, bør dosen reduceres gradvist.

Patienter med svært nedsat leverfunktion bør ikke tage Uptravi. Patienter med moderat nedsat

leverfunktion bør starte med 200 mikrogram én gang dagligt. Hvis denne dosis tåles, kan den øges én

gang om ugen. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Uptravi?

Pulmonal arteriel hypertension er en invaliderende sygdom, hvor der sker en alvorlig forsnævring af

blodkarrene i lungerne. Det medfører et forhøjet blodtryk i de kar, der fører blodet fra hjertet til

lungerne, og reducerer den mængde ilt, der kan komme ind i blodet i lungerne, hvilket vanskeliggør

fysisk aktivitet.

Det aktive stof i Uptravi, selexipag, er en "prostacyklin-receptoragonist". Det betyder, at stoffet virker

på næsten samme måde som prostacyklin, der er et naturligt forekommende stof, som regulerer

blodtrykket ved at binde sig til receptorer i muskulaturen i blodkarvæggen, hvilket får blodkarrene til

at slappe af og udvide sig. Ved at binde til prostacyklin-receptorer udvider Uptravi også blodkarrene og

sænker således blodtrykket i dem, hvilket forbedrer symptomerne på sygdommen.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Uptravi?

Fordelene ved behandling med Uptravi ved pulmonal arteriel hypertension er påvist i en

hovedundersøgelse med 1 156 patienter med pulmonal arteriel hypertension. Patienterne fik enten

Uptravi eller placebo (ikke-aktiv behandling) i ca. 70 uger. Patienterne havde enten ikke været i

behandling før eller var i behandling med andre lægemidler mod pulmonal arteriel hypertension (ERA

eller PDE-5-hæmmere). Virkningen blev hovedsagelig målt på det antal patienter, hvis sygdom

forværredes, eller som døde i løbet af behandlingen eller kort tid efter behandlingsstop. Andelen af

Uptravi-behandlede patienter, der enten døde eller viste tegn på sygdomsforværring, var 24,4 % (140

ud af 574) sammenlignet med 36,4 % (212 ud af 582) af de placebo-behandlede patienter.

Hvilke risici er der forbundet med Uptravi?

De hyppigste bivirkninger ved Uptravi (som kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) er

hovedpine, diarré, kvalme og opkastning, smerter i kæben, muskelsmerter, smerter i arme og ben,

ledsmerter og hedeture. Disse bivirkninger er milde eller moderate og ses oftest, når dosen af Uptravi

øges.

Uptravi må ikke gives til patienter, som har haft et hjerteanfald inden for de seneste 6 måneder,

alvorlig kranspulsåre-sygdom (hjertesygdom forårsaget af blokering af de blodårer, der forsyner

hjertemuskulaturen) eller ustabil angina pectoris (en alvorlig form for brystsmerter). Uptravi må ikke

anvendes til patienter med alvorlige arytmier (ustabil hjerterytme) eller defekter i hjerteklapperne.

Patienter med andre former for hjerteproblemer må kun få Uptravi, hvis de følges tæt af en læge.

Lægemidlet må heller ikke gives til patienter, der har haft et slagtilfælde i løbet af de seneste

3 måneder. Uptravi må ikke tages samtidig med andre lægemidler som f.eks. gemfibrozil, som er

stærke blokkere (hæmmere) af leverenzymet CYP2C8.

Den fuldstændige liste over begrænsninger og indberettede bivirkninger ved Uptravi fremgår af

indlægssedlen.

Uptravi

EMA/344654/2017

Side 3/3

Hvorfor blev Uptravi godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Uptravi

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Patienter med pulmonal arteriel

hypertension har på nuværende tidspunkt meget begrænsede behandlingsmuligheder. Der er derfor et

stort uopfyldt medicinsk behov. Det er påvist, at Uptravi virker bedre end placebo til at forhindre

forværring af pulmonal arteriel hypertension, både når det gives alene og i kombination med en ERA

og/eller en PDE-5-hæmmer. Sammenlignet med andre lægemidler i samme klasse, der indgives i en

blodåre, har Uptravi den fordel, at det tages gennem munden. For så vidt angår sikkerheden, anses

bivirkningerne ved Uptravi for at være acceptable. Selv om CHMP bemærkede en lille stigning i

forekomsten af dødsfald blandt Uptravi-behandlede patienter sammenlignet med placebo, anser

udvalget dette for at være tilfældigt eller en følge af undersøgelsens udformning og er derfor af den

overbevisning, at dette ikke har nogen indvirkning på fordelene og risiciene ved lægemidlet.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Uptravi?

Læger, der ordinerer Uptravi, skal først registreres hos virksomheden, der markedsfører Uptravi, før de

kan ordinere det. Virksomheden skal udlevere oplysningsmateriale til sundhedspersoner, som ordinerer

og udleverer lægemidlet, så de ordinerer lægemidlet korrekt og undgår fejlmedicinering. Disse

materialer vil også omfatte en vejledning og dagbog til patienterne, der kan hjælpe dem med at holde

styr på det antal tabletter, som de skal tage, og forklare dem, hvordan doserne bør øges. Dagbogen

indeholder felter, hvor patienten kan notere antallet og styrken af de tabletter, som han/hun tager

hver dag.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge med henblik på sikker og effektiv anvendelse af Uptravi.

Andre oplysninger om Uptravi

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Uptravi den 12. maj 2016.

Den fuldstændige EPAR for Uptravi findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Uptravi, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2017.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information