Ultibro Breezhaler

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

28-01-2020

Aktiv bestanddel:
indacaterol, glycopyrronium bromide
Tilgængelig fra:
Novartis Europharm Limited
ATC-kode:
R03AL04
INN (International Name):
indacaterol, glycopyrronium bromide
Terapeutisk gruppe:
Adrenergica i kombinationer med antikolinergika inkl. tredobbelte kombination med kortikosteroider, Medicin til obstruktiv sygdo
Terapeutisk område:
Pulmonal sygdom, kronisk obstruktiv
Terapeutiske indikationer:
Ultibro Breezhaler er indiceret som bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling at lindre symptomer hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
Produkt oversigt:
Revision: 12
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002679
Autorisation dato:
2013-09-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/002679

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

03-10-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

28-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

28-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

28-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

28-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

03-10-2013

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ultibro Breezhaler 85 mikrogram/43 mikrogram inhalationspulver, hårde kapsler

indacaterol/glycopyrronium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ultibro Breezhaler

Sådan skal du tage Ultibro Breezhaler

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Brugsanvisning til Ultibro Breezhaler-inhalator

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Dette lægemiddel indeholder to aktive stoffer, der kaldes indacaterol og glycopyrronium. De tilhører

en gruppe af lægemidler, der kaldes bronkodilatatorer.

Anvendelse

Dette lægemiddel anvendes til at lette vejrtrækning hos voksne patienter, som lider af

åndedrætsbesvær pga. en lungesygdom kaldet kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Ved KOL trækker musklerne sig sammen omkring luftvejene. Dette gør det svært at trække vejret.

Dette lægemiddel hindrer, at musklerne i lungerne trækker sig sammen, og gør det derved nemmere at

trække vejret ind og ud af lungerne.

Hvis du tager dette lægemiddel én gang daglig, vil det hjælpe med at mindske påvirkningen af KOL i

din dagligdag.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ultibro Breezhaler

Tag ikke Ultibro Breezhaler

hvis du er allergisk over for indacaterol eller glycopyrronium eller et af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Ultibro Breezhaler hvis noget

af følgende passer på dig:

hvis du har astma – denne medicin må ikke bruges til behandling af astma.

hvis du har hjerteproblemer.

hvis du har kramper eller anfald.

hvis du har problemer med skjoldbruskkirtlen (tyrotoksikose).

hvis du har sukkersyge.

hvis du tager medicin mod din lungesygdom, som indeholder lignende aktive stoffer (samme

klasse) som dem i Ultibro Breezhaler (se under ”Brug af anden medicin sammen med Ultibro

Breezhaler”).

hvis du har nyreproblemer.

hvis du har alvorlige leverproblemer.

hvis du har en øjenlidelse, som kaldes snævervinklet glaukom.

hvis du har vandladningsbesvær.

Hvis noget af ovenstående passer på dig (eller du er usikker)

så tal med din læge, apotekspersonalet

eller sygeplejerske, før du tager denne medicin.

Under behandling med Ultibro Breezhaler

Stop med at tage medicinen og søg lægehjælp øjeblikkeligt

, hvis du oplever en af følgende

tilstande:

øjensmerter eller -ubehag, midlertidig sløring af synet, visuelle ringe eller farvet syn i

forbindelse med røde øjne. Dette kan være tegn på et akut anfald af snævervinklet

glaukom.

besvær med at trække vejret eller synke, hævelse af tunge, læber eller ansigt, hududslæt,

kløe og nældefeber (tegn på en allergisk reaktion).

trykken for brystet, hoste, hvæsen eller åndenød umiddelbart efter, du har taget dette

lægemiddel – dette kan være tegn på en tilstand kaldet paradoks bronkospasme.

Fortæl det øjeblikkeligt til lægen

, hvis dine KOL-symptomer som fx stakåndethed, hvæsen

eller hoste ikke forbedres eller bliver værre.

Ultibro Breezhaler anvendes som en vedvarende behandling af din KOL. Brug ikke dette lægemiddel

til behandling af pludselige anfald af åndenød eller hvæsen.

Børn og unge

Denne medicin må ikke gives til børn eller unge under 18 år. Dette skyldes, at medicinen ikke har

været undersøgt i denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Ultibro Breezhaler

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Fortæl det især til lægen, hvis du tager:

medicin som kan være tilsvarende Ultibro Breezhaler (indeholder lignende aktive stoffer).

medicin, som kaldes betablokkere, som kan bruges mod for højt blodtryk eller andre

hjerteproblemer (fx propranolol), eller mod øjensygdommen kaldet grøn stær (glaukom) (fx

timolol).

medicin, som nedsætter mængden af kalium i blodet. Dette gælder:

steroider (fx prednisolon),

diuretika (vanddrivende tabletter), som bruges mod for højt blodtryk, såsom

hydrochlorthiazid,

medicin mod åndedrætsbesvær, som fx theofyllin.

Graviditet og amning

Der er ingen data om brug af dette lægemiddel til gravide kvinder, og det vides ikke, hvorvidt det

aktive stof i denne medicin udskilles i human mælk. Indacaterol, et af de aktive stoffer i Ultibro

Breezhaler, kan muligvis forhindre veer på grund af effekten på livmoderen.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Du må ikke tage

Ultibro Breezhaler, medmindre du har aftalt det med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel menes ikke at påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Dette lægemiddel

kan dog forårsage svimmelhed (se punkt 4). Hvis du føler dig svimmel under behandlingen med dette

lægemiddel, må du ikke køre bil eller betjene maskiner.

Ultibro Breezhaler indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose (23,5 mg pr. kapsel). Kontakt lægen, før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

3.

Sådan skal du tage Ultibro Breezhaler

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Så meget Ultibro Breezhaler skal du tage

Den sædvanlige dosis er inhalation af én kapsel dagligt.

Du skal kun inhalere én gang dagligt, da virkningen af dette lægemiddel varer i 24 timer.

Tag ikke mere end den dosis lægen anbefaler dig at bruge.

Ældre (75 år og derover)

Du kan tage denne medicin ved samme dosis som for andre voksne, hvis du er 75 år eller ældre.

Tidspunkt for inhalering af Ultibro Breezhaler

Tag dette lægemiddel på samme tidspunkt hver dag. Det hjælper dig også med at huske at tage

medicinen.

Du kan inhalere Ultibro Breezhaler

på hvilket som helst tidspunkt før og efter indtagelse af mad og

drikke.

Sådan skal du inhalere Ultibro Breezhaler

Ultibro Breezhaler tages ved indånding.

Denne pakning indeholder en inhalator og kapsler (i blister), som indeholder medicinen i form

af et inhalationspulver. Brug kun kapslerne sammen med den vedlagte inhalator (Ultibro

Breezhaler-inhalator). Kapslerne skal forblive i blisteren, indtil de skal bruges.

Træk bagbeklædningen af blisteren for at åbne den - tryk ikke kapslen gennem folien.

Når du starter på en ny pakning, skal du bruge den nye Ultibro Breezhaler-inhalator, som er

vedlagt pakningen.

Smid inhalatoren i hver pakning ud efter alle kapsler i pakningen er brugt.

Kapslerne må ikke synkes.

Læs brugsanvisningen sidst i denne indlægsseddel for at få yderligere oplysninger om, hvordan

du bruger inhalatoren.

Hvis du har taget for meget Ultibro Breezhaler

Hvis du har inhaleret for meget af dette lægemiddel, eller hvis andre personer ved et uheld bruger dine

kapsler, skal du øjeblikkeligt fortælle det til din læge eller henvende dig til den nærmeste skadestue.

Vis dem pakken med Ultibro Breezhaler. Behandling kan være nødvendig. Du kan muligvis opleve, at

dit hjerte slår hurtigere end normalt, og kan have hovedpine, føle dig døsig, have kvalme eller blive

nødt til at kaste op. Du kan også opleve synsforstyrrelser, føle dig forstoppet eller have problemer med

at lade vandet.

Hvis du har glemt at tage Ultibro Breezhaler

Hvis du har glemt at inhalere en dosis til sædvanlig tid, så inhalér én så hurtigt som muligt samme dag.

Inhalér derefter næste dosis til sædvanlig tid næste dag. Inhalér ikke mere end én dosis på samme dag.

Hvor længe skal du fortsætte med Ultibro Breezhaler-behandling

Fortsæt med at bruge Ultibro Breezhaler så længe din læge siger du skal gøre det.

KOL er en kronisk sygdom, og du skal tage Ultibro Breezhaler

hver dag

og ikke blot, når du

har åndedrætsbesvær eller andre symptomer på KOL.

Hvis du har spørgsmål om, hvor lang tid du skal fortsætte din behandling med dette lægemiddel, skal

du tale med din læge eller apoteket.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

besvær med at trække vejret eller synke, opsvulmet tunge, læber eller ansigt, nældefeber,

hududslæt – dette kan være tegn på en allergisk reaktion.

føle sig træt eller være meget tørstig, øget appetit uden at tage på i vægt og hyppigere

vandladning end vanligt – dette kan være tegn på forhøjet blodsukkerniveau (hyperglykæmi).

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

dundrende brystsmerte med øget svedproduktion – dette kan være et alvorligt hjerteproblem

(iskæmisk hjertesygdom).

Hævelse, hovedsageligt af tungen, læber, ansigt eller hals (muligvis tegn på angioødem).

vejrtrækningsbesvær med hvæsen eller hoste.

øjensmerte eller utilpashed, midlertidig sløring af synet, visuelle ringe i synet eller farvede

billeder samtidig med røde øjne – dette kan være tegn på grøn stær.

uregelmæssig hjerterytme.

Hvis du oplever en af disse bivirkninger,

skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp

Andre bivirkninger:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

tilstoppet næse, nysen, hoste, hovedpine med eller uden feber – disse kan være tegn på øvre

luftvejsinfektion.

Almindelige

kombination af ondt i halsen og løbende næse – dette kan være tegn på forkølelse

(nasofaryngitis).

smertefuld og hyppig vandladning– dette kan være tegn på en urinvejsinfektion, som kaldes

cystitis.

følelsen af trykken eller smerte i kinder og pande – dette kan være tegn på bihulebetændelse

kaldet sinusitis.

løbende eller tilstoppet næse.

svimmelhed.

hovedpine.

hoste.

ondt i halsen.

maveonde, fordøjelsesproblemer.

huller i tænderne.

vanskelig og smertefuld vandladning – dette kan skyldes en forhindring i urinrøret eller akut

vandladningsstop.

feber.

brystsmerte.

Ikke almindelige

søvnproblemer.

hurtig hjerterytme.

hjertebanken – tegn på unormale hjerteslag.

stemmeforandringer (hæshed).

næseblod.

diarré eller mavepine.

tør mund.

kløe eller udslæt.

smerte, der mærkes i muskler, ledbånd, sener, led og knogler.

muskelkrampe.

muskelsmerte, ømhed eller trykken.

smerte i arme eller ben.

hævede hænder, ankler og fødder.

træthed.

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

prikken eller følelsesløshed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisteren efter ”EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar kapslerne i den originale blister for at beskytte mod fugt og må først tages ud lige før brug.

Smid inhalatoren i hver pakning ud når alle kapsler i pakningen er brugt.

Tag ikke lægemidlet, hvis pakningen er beskadiget eller viser tegn på at have været åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ultibro Breezhaler indeholder

Aktive stoffer: indacaterol (som maleat) og glycopyrroniumbromid. Hver kapsel indeholder

143 mikrogram indacaterolmaleat svarende til 110 mikrogram indacaterol og 63 mikrogram

glycopyrroniumbromid svarende til 50 mikrogram glycopyrronium. Leveret dosis (den dosis,

som afgives fra mundstykket af inhalatoren) svarer til 85 mikrogram indacaterol (svarende til

110 mikrogram indacaterolmaleat) og 43 mikrogram glycopyrronium (svarende til

54 mikrogram glycopyrroniumbromid).

Øvrige indholdsstoffer i inhalationspulveret: lactosemonohydrat og magnesiumstearat (se

afsnit 2 under ”Ultibro Breezhaler indeholder lactose”).

Udseende af Ultibro Breezhaler og pakningsstørrelser

Ultibro Breezhaler 85 mikrogram/43 mikrogram inhalationspulver, hårde kapsler, er gennemsigtige og

gule og indeholder et hvidt til næsten hvidt pulver. De har produktkoden ”IGP110.50” trykt med blåt

under to blå streger på underdelen og virksomhedens logo (

) trykt i sort på hætten.

Denne pakning indeholder en inhalator, samt kapsler i blister. Hver blister indeholder enten 6 eller

10 kapsler.

Følgende pakningsstørrelser er tilgængelige:

Enkeltpakninger med 6x1, 10x1, 12x1, 30x1 eller 90x1 kapsler og 1 inhalator.

Multipakning bestående af 96 (4 pakninger af 24x1) hårde kapsler og 4 inhalatorer.

Multipakning bestående af 150 (15 pakninger af 10x1) hårde kapsler og 15 inhalatorer.

Multipakning bestående af 150 (25 pakninger af 6x1) hårde kapsler og 25 inhalatorer.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Fremstiller

Novartis Farmacéutica SA

Ronda de Santa Maria 158

08210 Barberà del Vallès, Barcelona

Spanien

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Læs venligst den fulde

anvisning for brug

inden du bruger Ultibro Breezhaler.

Læg en kapsel i

Perforer og slip

Inhaler dybt

Tjek at kapslen er tom

Trin 1a:

Fjern hætten

Trin 2a:

Perforer kapslen én

gang

Hold inhalatoren lodret.

Perforer kapslen ved

samtidig at trykke begge

sideknapper helt ind.

Trin 3a:

Tag en dyb udånding

Du må ikke puste i

mundstykket.

Tjek at kapslen er tom

Åbn inhalatoren for at

kontrollere, om der er

overskydende pulver i

kapslen.

Du vil høre et klik, når

kapslen perforeres.

Perforer kun kapslen én

gang.

Hvis der er overskydende

pulver i kapslen:

Luk inhalatoren.

Gentag trin 3a til 3c.

Trin 1b:

Åbn inhalatoren

Trin 2b:

Slip sideknapperne helt

Trin 3b:

Inhaler medicinen dybt

Hold inhalatoren som

vist på billedet.

Tag mundstykket i

munden, og luk læberne

tæt omkring det.

Tryk ikke på

sideknapperne.

Overskydende

pulver

1

2

3

Tjek

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ultibro Breezhaler 85 mikrogram/43 mikrogram inhalationspulver, hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 143 mikrogram indacaterolmaleat svarende til 110 mikrogram indacaterol og

63 mikrogram glycopyrroniumbromid svarende til 50 mikrogram glycopyrronium.

Hver leveret dosis (den dosis, der afgives fra mundstykket af inhalatoren) indeholder 110 mikrogram

indacaterolmaleat svarende til 85 mikrogram indacaterol og 54 mikrogram glycopyrroniumbromid

svarende til 43 mikrogram glycopyrronium.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

Hver kapsel indeholder 23,5 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver, hård kapsel (inhalationspulver).

Kapsler med gennemsigtig gul hætte og naturfarvet gennemsigtig underdel indeholdende et hvidt til

næsten hvidt pulver og påtrykt produktkoden ”IGP110.50” i blåt under to blå bjælker på underdelen og

firmalogoet (

) i sort på hætten.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ultibro Breezhaler er indiceret som bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling til

symptomlindring hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede dosis er inhalation af indholdet i en kapsel én gang dagligt ved hjælp af Ultibro

Breezhaler-inhalatoren.

Det anbefales at tage Ultibro Breezhaler på samme tidspunkt hver dag. Hvis en dosis glemmes, skal

den tages så hurtigt som muligt samme dag. Patienterne skal informeres om, at de ikke må tage mere

end én dosis om dagen.

Særlige populationer

Ældre

Ultibro Breezhaler kan bruges ved den anbefalede dosis til ældre patienter (75 år eller ældre).

Nedsat nyrefunktion

Ultibro Breezhaler kan bruges ved den anbefalede dosis hos patienter med let til moderat nedsat

nyrefunktion. Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion eller slutstadiet af nyresygdom, som

kræver dialyse, må det udelukkende bruges, hvis den forventede fordel opvejer den potentielle risiko

(se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Ultibro Breezhaler kan bruges i den anbefalede dosis til patienter med mildt til moderat nedsat

leverfunktion. Der er ingen tilgængelige data for brug af Ultibro Breezhaler til patienter med stærkt

nedsat leverfunktion, der skal derfor iagttages forsigtighed hos disse patienter (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Der er ingen relevant brug af Ultibro Breezhaler i den pædiatriske population (under 18 år) ved

indikationen KOL. Ultibro Breezhalers sikkerhed og virkning hos børn er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Administration

Kun til inhalation. Kapslerne må ikke synkes.

Kapslerne må kun tages ved hjælp af Ultibro Breezhaler-inhalatoren (se pkt. 6.6). Den inhalator, der

leveres i hver ny pakning, bør anvendes.

Patienter skal informeres om korrekt administration af lægemidlet. Patienter, der ikke oplever en

forbedring i vejrtrækningen, skal spørges om de sluger lægemidlet i stedet for at inhalere det.

For instruktioner om brug af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ultibro Breezhaler bør ikke anvendes sammen med lægemidler indeholdende andre langtidsvirkende

beta-adrenerge agonister eller langtidsvirkende muskarine antagonister, der er de farmakoterapeutiske

grupper, som komponenterne i Ultibro Breezhaler tilhører (se pkt. 4.5).

Astma

Ultibro Breezhaler må ikke anvendes til behandling af astma, da der ikke foreligger data for denne

indikation.

Langtidsvirkende beta

-adrenerge agonister kan øge risikoen for alvorlige astma-relaterede

bivirkninger, inklusive astma-relaterede dødsfald, hvis det bruges til behandling af astma.

Ikke til akut brug

Ultibro Breezhaler er ikke indiceret til behandling af akutte tilfælde af bronkospasmer.

Overfølsomhed

Der er rapporteret øjeblikkelige overfølsomhedsreaktioner efter administration af indacaterol eller

glycopyrronium, som er de aktive stoffer i Ultibro Breezhaler. Hvis der opstår symptomer, som

antyder allergiske reaktioner, specielt angioødem (vejrtræknings- eller synkebesvær, hævet tunge,

læber og ansigt), urticaria eller hududslæt, skal behandlingen seponeres med det samme og alternativ

terapi startes.

Paradokse bronkospasmer

Anvendelse af Ultibro Breezhaler kan medføre paradoks bronkospasme, hvilket kan være livstruende.

Hvis det opstår, skal behandlingen straks seponeres og erstattes med alternativ behandling.

Antikolinerge virkninger relateret til glycopyrronium

Snævervinklet glaukom

Der foreligger ingen data for patienter med snævervinklet glaukom, Ultibro Breezhaler bør derfor

anvendes med forsigtighed hos disse patienter.

Patienter skal informeres om tegn og symptomer på akut snævervinklet glaukom og skal informeres

om øjeblikkelig seponering af Ultibro Breezhaler, hvis patienten udvikler nogle af disse tegn eller

symptomer.

Urinretention

Der foreligger ingen data for patienter med urinretention, Ultibro Breezhaler bør derfor anvendes med

forsigtighed hos disse patienter.

Patienter med svært nedsat nyrefunktion

En moderat, gennemsnitlig forøgelse i den samlede systemiske eksponering (AUC

last

) af

glycopyrronium på op til 1,4 gange er set hos forsøgspersoner med let og moderat nedsat

nyrefunktion, og op til 2,2 gange hos forsøgspersoner med svært nedsat nyrefunktion og i slutstadiet af

nyresygdom. Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (estimeret glomerulær filtrationshastighed

på under 30 ml/min/1,73 m

), herunder patienter med slutstadiet af nyresygdom, hvor dialyse er

påkrævet, må Ultibro Breezhaler kun bruges, hvis den forventede fordel opvejer den potentielle risiko

(se punkt 5.2). Disse patienter skal monitoreres nøje for potentielle bivirkninger.

Kardiovaskulære virkninger

Ultibro Breezhaler skal anvendes med forsigtighed hos patienter med kardiovaskulære sygdomme

(koronar hjertesygdom, akut myokardieinfarkt, hjertearytmier, hypertension)

Beta

-adrenerge agonister kan medføre klinisk signifikante kardiovaskulære virkninger hos nogle

patienter, hvilket ses som øget pulsfrekvens, blodtryk og/eller andre symptomer. Hvis sådanne

virkninger forekommer med dette lægemiddel, kan det muligvis være nødvendigt at seponere

behandlingen. Desuden er der rapporteret ekg-ændringer ved brug af beta-adrenerge agonister, såsom

udfladning af T-tak, forlængelse af QT-intervallet og ST-segmentdepression, selvom den kliniske

signifikans af disse observationer ikke kendes. Langtidsvirkende beta

-adrenerge agonister bør derfor

anvendes med forsigtighed hos patienter med kendt eller mistænkt forlængelse af QT-intervallet, eller

som behandles med lægemidler, der kan påvirke QT-intervallet.

Patienter med ustabil iskæmisk hjertesygdom, venstreventrikulær dysfunktion, tidligere

myokardieinfarkt, arytmi (eksklusive kronisk stabil atrieflimren), tidligere langt QT-syndrom eller

hvis QTc (Fridericia metode) var forlænget (>450 ms) blev ekskluderet fra de kliniske studier, og der

er derfor ingen erfaring med disse patientgrupper. Ultibro Breezhaler bør anvendes med forsigtighed

til disse patientgrupper.

Hypokaliæmi

Beta

-adrenerge agonister kan medføre signifikant hypokaliæmi hos visse patienter, hvilket potentielt

kan medføre kardiovaskulære bivirkninger. Reduktionen af serumkalium er typisk midlertidig og

kræver ikke supplering. Hos patienter med svær KOL kan hypokaliæmi potenseres af hypoksi og

samtidig behandling, hvilket kan øge tilbøjeligheden til hjertearytmier (se pkt. 4.5).

Der er ikke set klinisk relevante virkninger af hypokaliæmi i kliniske studier med Ultibro Breezhaler

ved den anbefalede terapeutiske dosis (se pkt. 5.1).

Hyperglykæmi

Inhalation af høje doser beta

-adrenerge agonister kan medføre forhøjet plasmaglukose. Ved

påbegyndelse af behandling med Ultibro Breezhaler skal plasmaglukose monitoreres tættere hos

diabetespatienter.

Kliniske langtidsstudier har vist, at flere patienter på Ultibro Breezhaler har oplevet klinisk

betydningsfulde ændringer i blodglukose (4,9 %) ved den anbefalede dosis end ved placebo (2,7 %).

Ultibro Breezhaler er ikke undersøgt hos patienter med ukontrolleret diabetes mellitus, og derfor

anbefales forsigtighed og passende monitorering af denne patientgruppe.

Almene symptomer

Ultibro Breezhaler skal anvendes med forsigtighed hos patienter med konvulsive sygdomme eller

tyrotoksikose og hos patienter, som er usædvanlig responsive over for beta

-adrenerge agonister.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glukose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig administration af oralt inhaleret indacaterol og glycopyrronium ved steady-state for begge

aktive stoffer påvirkede ikke farmakokinetikken for nogle af de aktive stoffer.

Der er ikke udført specifikke interaktionsstudier med Ultibro Breezhaler. Oplysning om potentialet for

interaktioner er baseret på potentialet for hver af de to aktive stoffer.

Samtidig brug ikke anbefalet

Beta-adrenerge blokkere

Beta-adrenerge blokkere kan svække eller modvirke virkningen af beta

-adrenerge agonister. Ultibro

Breezhaler bør derfor ikke gives sammen med beta-adrenerge blokkere (herunder øjendråber),

medmindre der er tvingende årsager hertil. Hvor det er påkrævet, skal kardioselektive beta-adrenerge

blokkere foretrækkes, selvom de skal anvendes med forsigtighed.

Antikolinergika

Brug af Ultibro Breezhaler sammen med andre lægemidler indeholdende antikolinergika er ikke

undersøgt og kan derfor ikke anbefales (se pkt. 4.4).

Sympatomimetika

Samtidig anvendelse af andre sympatomimetika stoffer (alene eller som del af

kombinationsbehandling) kan potensere bivirkninger ved indacaterol (se pkt. 4.4).

Forsigtighed nødvendig ved samtidig brug

Hypokaliæmisk behandling

Samtidig hypokaliæmisk behandling med methylxanthin-derivater, steroider eller ikke-

kaliumbesparende diuretika kan potensere muligheden for hypokaliæmisk virkning af beta

-adrenerge

agonister, og skal derfor anvendes med forsigtighed (se pkt. 4.4).

Overvejelser ved samtidig brug

Metaboliske og transporterbaserede interaktioner

CYP3A4 og P-glycoprotein (P-gp) er centrale komponenter i udskillelsen af indacaterol. Hæmning af

disse systemer øger den systemiske påvirkning af indacaterol med op til det dobbelte.

Størrelsesordenen på eksponeringsforhøjelserne, som skyldes interaktioner, giver ikke grund til

bekymringer vedrørende sikkerheden, taget i betragtning, at der er erfaringer med sikkerhed fra

kliniske forsøg på op til ét år med indacaterol i doser på op til det dobbelte af den maksimalt

anbefalede indacaterol dosis.

Cimetidin eller andre hæmmere af organisk kationtransport

I en klinisk undersøgelse med raske frivillige forårsagede cimetidin, en hæmmer af organisk kation-

transport, som menes at bidrage til renal udskillelse af glycopyrronium, en stigning i den samlede

eksponering (AUC) for glycopyrronium på 22 % og en reduktion i renal clearance på 23 %. På

baggrund af disse ændringers omfang forventes der ingen klinisk relevant lægemiddelinteraktion, når

glycopyrronium administreres sammen med cimetidin eller andre hæmmere af organisk kation-

transport.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af Ultibro Breezhaler til gravide kvinder. Ved klinisk

relevante eksponeringer indikerer dyrestudier hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad

angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Indacaterol kan hæmme veer ved fødslen pga. en afslappende virkning på den glatte muskulatur i

uterus. Derfor må Ultibro Breezhaler kun anvendes under graviditet, hvis den forventede fordel

opvejer den potentielle risiko for fosteret.

Amning

Det vides ikke om indacaterol, glycopyrronium og deres metabolitter udskilles i human mælk. De

tilgængelige farmakokinetiske/toksikologiske data har vist udskillelse af indacaterol, glycopyrronium

og deres metabolitter i mælk fra diende rotter. Anvendelsen af Ultibro Breezehaler hos ammende

kvinder bør kun overvejes, hvis den forventede fordel for kvinden er større end den potentielle risiko

for spædbarnet (se pkt. 5.3).

Fertilitet

Reproduktionsstudier og andre data fra dyr indikerer ikke problemer i forbindelse med fertilitet hos

hverken mænd eller kvinder.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Dette lægemiddel påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Forekomst af svimmelhed kan dog påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Oplysningerne om sikkerhedsprofilen er baseret på erfaringerne med Ultibro Breezhaler og de

individuelle aktive stoffer.

Opsummering af sikkerhedsprofilen

Erfaringer vedrørende sikkerhed af Ultibro Breezhaler er baseret på data fra op til 15 måneders

eksponering ved den anbefalede terapeutiske dosis.

De samme bivirkninger blev observeret for Ultibro Breezhaler, som for de individuelle komponenter.

Da det indeholder indacaterol og glycopyrronium, kan typen og sværhedsgraden af bivirkninger, der er

forbundet med hver af disse komponenter, forventes i kombinationen.

Sikkerhedsprofilen er karakteriseret ved typiske antikolinerge og beta-adrenerge symptomer relateret

til de individuelle komponenter i kombinationen. Øvrige mest almindelige bivirkninger relateret til

lægemidlet (mindst 3 % af patienterne på Ultibro Breezhaler og også højere end for placebo) var

hoste, nasopfaryngitis og hovedpine.

Skematisk oversigt over bivirkninger

Bivirkninger set i kliniske studier og efter markedsføringen er angivet i henhold til MedDRA-

systemorganklasserne (Tabel 1). Inden for hver systemorganklasse er bivirkningerne ordnet efter

hyppighed med den hyppigste bivirkning først. Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne

opstillet efter faldende alvorlighed. Derudover er den tilsvarende hyppighedskategori for hver

bivirkning baseret på følgende konvention: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10);

ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000);

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1

Bivirkninger

Bivirkninger

Hyppighed

Infektioner og parasitære sygdomme

Infektion i øvre luftveje

Meget almindelig

Nasofaryngitis

Almindelig

Urinvejsinfektioner

Almindelig

Sinuitis

Almindelig

Rhinitis

Almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhed

Almindelig

Angioødem

Ikke almindelig

Metabolisme og ernæring

Hyperglykæmi og diabetes mellitus

Almindelig

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Ikke almindelig

Nervesystemet

Svimmelhed

Almindelig

Hovedpine

Almindelig

Paræstesi

Sjælden

Øjne

Glaukom

Ikke almindelig

Hjerte

Iskæmisk hjertesygdom

Ikke almindelig

Atrieflimren

Ikke almindelig

Takykardi

Ikke almindelig

Palpitationer

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Hoste

Almindelig

Orofaryngeale smerter, inklusive halsirritation

Almindelig

Paradoks bronkospasme

Ikke almindelig

Dyspfoni

Ikke almindelig

Epistaxis

Ikke almindelig

Mave-tarm-kanalen

Dyspepsi

Almindelig

Tandcaries

Almindelig

Gastroenteritis

Ikke almindelig

Mundtørhed

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Kløe/udslæt

Ikke almindelig

Knogler, led, muskler og bindevæv

Muskuloskeletale smerter

Ikke almindelig

Muskelspasme

Ikke almindelig

Myalgi

Ikke almindelig

Smerter i ekstremiteter

Ikke almindelig

Nyrer og urinveje

Blæreobstruktion og urinretention

Almindelig

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Pyreksi

Almindelig

Brystsmerter

Almindelig

Perifert ødem

Ikke almindelig

Træthed

Ikke almindelig

Bivirkning observeret for Ultibro Breezhaler, men ikke for de individuelle komponenter.

Bivirkninger fra efter markedsføring; hyppigheden er dog beregnet ud fra data baseret på kliniske

studier.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hoste var almindelig men sædvanligvis af mild sværhedsgrad.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ingen information vedrørende klinisk relevant overdosering med Ultibro Breezhaler.

En overdosis kan medføre en forstærket virkning, som er typisk for beta

-adrenerge stimulerende

midler, dvs. takykardi, tremor, palpitationer, hovedpine, kvalme, opkast, døsighed, ventrikulære

arytmier, metabolisk acidose, hypokaliæmi og hyperglykæmi eller den kan inducere antokolinergisk

virkning såsom øget intraokulært tryk (forårsager smerte, synsforstyrrelse eller rødt øje), obstipation

eller udtømningsbesvær. Understøttende og symptomatisk behandling er indiceret. I alvorlige tilfælde

skal patienten behandles på hospitalet. Brug af kardioselektive betablokkere kan overvejes til at

behandle beta

-adrenerge virkninger, men kun under overvågning af en læge og med ekstrem

forsigtighed, da brugen af beta-adrenerge blokkere kan udløse bronkospasme.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Lægemidler til obstruktive luftvejssygdomme, adrenergika i

kombination med antikolinergika, ATC-kode: R03AL04

Virkningsmekanisme

Ultibro Breezhaler

Når indacaterol og glycopyrronium gives samtidig i Ultibro Breezhaler, udøver de en additiv virkning

grundet deres forskellige virkningsmekanisme, der er målrettet forskellige receptorer og signalveje til

at opnå afslappelse af den glatte muskulatur. Grundet forskellen i tæthed af beta

-adrenoceptorer og

M3-receptorer i centrale

versus

perifere luftveje, bør beta

-agonister have større virkning på

afslappelse af de perifere luftveje, mens en antikolinerg komponent kan være mere effektiv i de

centrale luftveje. For at opnå bronkodilatation i både de perifære og centrale luftveje hos mennesker,

kan det derfor være en fordel at kombinere en beta

-adrenerg agonist og en muskarinantagonist.

Indacaterol

Indacaterol er en langtidsvirkende beta

-adrenerg agonist beregnet til administration én gang dagligt.

De farmakologiske virkninger af beta

-adrenoceptoragonister, inklusive indacaterol, kan som

minimum delvist tilskrives stimulering af intracellulær adenylcyclase, det enzym, som katalyserer

omdannelsen af adenosintrifosfat (ATP) til cyklisk-3’, 5’-adenosinmonofosfat (cyklisk AMP).

Forøgede cykliske AMP-niveauer medfører afslapning af den bronkiale glatte muskulatur.

In vitro

forsøg har påvist, at indacaterol har flere gange større agonistaktivitet på beta

-receptorer

sammenlignet med beta

- og beta

-receptorer.

Når indacaterol inhaleres, virker det lokalt i lungen som en bronkodilator. Indacaterol er en partiel

agonist på den humane beta

-adrenerg receptor med nanomolær styrke.

Selvom beta

-adrenerge receptorer er de fremherskende adrenerge receptorer i den bronkiale glatte

muskulatur, og beta

-adrenerge receptorer er de fremherskende receptorer i det humane hjerte,

eksisterer der ligeledes beta

-adrenerge receptorer i det humane hjerte, som udgør 10-50 % af den

samlede mængde adrenerge receptorer. Deres tilstedeværelse i hjertet øger sandsynligheden for, at selv

meget selektive beta

-adrenerge agonister kan påvirke hjertet.

Glycopyrronium

Glycopyrronium er en langtidsvirkende muskarinreceptorantagonist (antikolinergt lægemiddel) til

inhalation én gang dagligt til bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling af KOL. Parasympatiske

nerver er de primære bronkokonstriktive neurale signalveje i luftvejene, og kolinerg tonus er den

vigtigste reversible komponent for luftvejsobstruktion ved KOL. Glycopyrronium virker ved at

blokere den bronkokonstriktive virkning af acetylkolin på luftvejenes glatte muskelceller, hvilket

udvider luftvejene.

Glycopyrroniumbromid er en muskarinreceptorantagonist med høj affinitet. Der er påvist en

selektivitet på mere end fire gange over for de humane M3-receptorer end over for de humane M2-

receptorer ved hjælp af forsøg med radioligand binding.

Farmakodynamisk virkning

Kombinationen af indacaterol og glycopyrronium i Ultibro Breezhaler viste en hurtigt indsættende

virkning inden for 5 minutter efter dosering. Virkningen er konstant over hele 24-timers

doseringsintervallet.

Den gennemsnitlige bronkodilaterende virkning stammende fra serie FEV

-målinger over 24 timer var

320 ml efter 26 ugers behandling. Virkningen var signifikant højere for Ultibro Breezhaler

sammenlignet med indacaterol, glycopyrronium eller tiotropium alene (forskel på 110 ml for hver

sammenligning).

Der var ikke tegn på takyfylaksi over for virkningen af Ultibro Breezhaler over tid ved sammenligning

med placebo eller dets monoterapikomponenter.

Virkninger på hjertefrekvensen

Virkningen på hjertefrekvensen hos raske frivillige forsøgspersoner blev undersøgt efter en enkelt

dosis, der var 4 gange større end den anbefalede terapeutiske dosis af Ultibro Breezhaler. Den blev

indgivet i 4 dosistrin med en times mellemrum mellem hver dosis og sammenlignet med virkningen af

placebo, indacaterol, glycopyrronium og salmeterol.

Den største tidsmæssige øgning i hjertefrekvens sammenlignet med placebo var +5,69 slag/minut

(90 % [CI 2,71, 8,66]), og det største fald var -2,51 slag/minut (90 % [CI -5,48, 0,47]). Generelt sås

ingen konsistent farmakodynamisk virkning af Ultibro Breezhaler på hjertefrekvensen over tid.

Der blev udført undersøgelse af hjertefrekvensen hos KOL-patienter ved supraterapeutiske

dosisniveauer. Der var ingen relevante virkninger af Ultibro Breezhaler på den gennemsnitlige

hjertefrekvens i løbet af 24 timer og på hjertefrekvensen målt efter 30 minutter, 4 timer og 24 timer.

QT interval

Komponenterne i Ultibro Breezhaler er ikke kendt for at have et QT-forlængende potentiale ved

kliniske dosisniveauer. Der blev ikke vist klinisk relevant virkning på QT-intervallet i et omhyggeligt

QT (TQT)-studie hos raske frivillige forsøgspersoner med inhalation af en høj dosis indacaterol (op til

to gange den maksimalt anbefalede terapeutiske dosis). Ligeledes blev der ikke set QT-forlængelse i et

TQT-studie for glycopyrronium efter inhalation af en dosis, der var 8 gange højere end den anbefalede

terapeutiske dosis.

Virkningen af Ultibro Breezhaler på QTc-intervallet blev undersøgt hos raske frivillige

forsøgspersoner efter inhalation af Ultibro Breezhaler i op til 4 gange den anbefalede terapeutiske

dosis i fire dosistrin med en times mellemrum mellem hver dosis. Den største tidsmæssige forskel

sammenlignet med placebo var 4,62 ms (90 % CI 0,40, 8,85 ms), og den største tidsmæssige

nedsættelse var -2,71 ms (90 % CI -6,97, 1,54 ms), hvilket indikerer at Ultibro Breezhaler ikke har

nogen relevant indvirkning på QT-intervallet. Dette var forventeligt på baggrund af dets komponenters

egenskaber.

Hos KOL-patienter medførte supraterapeutiske doser af Ultibro Breezhaler på mellem

116 mikrogram/86 mikrogram og 464 mikrogram/86 mikrogram en højere andel af patienter med

QTcF-stigning

versus

baseline

på mellem 30 ms og 60 ms (rangerende fra 16,0 % til 21,6 %

versus

1,9 % for placebo), men der var ingen QTcF-stigninger >60 ms i forhold til baseline. Det højeste

doseringsniveau på 464 mikrogram/86 mikrogram Ultibro Breezhaler viste også en højere andel af

absolutte QTcF-værdier >450 ms (12,2 %

versus

5,7 % for placebo).

Serumkalium og blodglukose

Hos raske, frivillige forsøgspersoner var virkningen på serumkalium meget lille efter indgift af en

dosis, der var 4 gange højere end den anbefalede terapeutiske dosis af Ultibro Breezhaler (maksimal

forskel sammenlignet med placebo var -0,14 mmol/l). Den maksimale virkning på blodglucose var

0,67 mmol/l.

Klinisk virkning og sikkerhed

Det kliniske Fase III-udviklingsprogram for Ultibro Breezhaler omfattede seks studier, der inkluderede

mere end 8.000 patienter: 1) et 26-ugers placebo- og aktiv-kontrolleret studie (indacaterol én gang

dagligt, glycopyrronium én gang dagligt, open-label tiotropium én gang dagligt); 2) et 26-ugers

aktivkontrolleret studie (fluticason/salmeterol to gange dagligt); 3) et 64-ugers aktivkontrolleret studie

(glycopyrronium én gang dagligt, open-label tiotropium én gang dagligt); 4) et 52-ugers

placebokontrolleret studie; 5) et 3-ugers placebo- og aktiv-kontrolleret (tiotropium én gang dagligt)

arbejdstolerance-studie og 6) et 52-ugers aktiv-kontrolleret studie (fluticason/salmeterol to gange

dagligt).

EMA/472738/2013

EMEA/H/C/002679

EPAR - sammendrag for offentligheden

Ultibro Breezhaler

Indacaterol/glycopyrronium

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Ultibro Breezhaler.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk vejledning

i, hvordan Ultibro Breezhaler bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Ultibro Breezhaler, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Ultibro Breezhaler, og hvad anvendes det til?

Ultibro Breezhaler er et lægemiddel, der indeholder to aktive stoffer, nemlig indacaterol (85 mikrogram)

og glycopyrronium (43 mikrogram). Det anvendes som vedholdende behandling til at lindre

symptomerne på kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) hos voksne. KOL er en langvarig sygdom, hvor

luftveje og lungeblæresække bliver beskadiget eller blokeret, så indånding og udånding vanskeliggøres.

Hvordan anvendes Ultibro Breezhaler?

Ultibro Breezhaler leveres som inhalationspulver i kapsler og udleveres kun efter recept.

Den anbefalede dosis er én inhalation en gang dagligt af pulveret i en enkelt kapsel. Det skal tages på

samme klokkeslæt hver dag ved hjælp af Ultibro Breezhaler-inhalatoren. Der må ikke bruges nogen

anden inhalator til at inhalere indholdet af kapslerne.

Hos patienter med stærkt nedsat nyrefunktion bør Ultibro Breezhaler kun anvendes efter nøje afvejning

af fordelene i forhold til risiciene.

Hvordan virker Ultibro Breezhaler?

Begge aktive stoffer i Ultibro Breezhaler, indacaterol og glycopyrronium, udvider luftvejene og forbedrer

vejrtrækningen ved KOL, men de virker på forskellige måder.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Indacaterol er en langtidsvirkende beta-2-agonist. Det virker ved at bindes til beta-2-adrenerge

receptorer, der findes i musklerne i mange organer, herunder luftvejene. Når indacaterol inhaleres, når

det frem til receptorerne i luftvejene og aktiverer dem. Derved afslappes musklerne i luftvejene.

Glycopyrronium er en muskarin receptorantagonist. Det virker ved at blokere receptorer af den

muskarine type, der kontrollerer musklernes sammentrækning. Når glycopyrronium inhaleres, virker

det afslappende på musklerne i luftvejene.

Den kombinerede virkning af de to aktive stoffer holder luftvejene bedre åbne, så patienten lettere kan

trække vejret. Det er almindeligt at behandle KOL med en kombination af muskarine

receptorantagonister og langtidsvirkende beta-2-adrenerge agonister.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Ultibro Breezhaler?

Ultibro Breezhaler var genstand for to hovedundersøgelser, hvori der i alt deltog 2 667 patienter med

KOL. Den ene undersøgelse sammenlignede virkningerne af Ultibro Breezhaler med virkningerne af

placebo (en virkningsløs inhalator) eller med indacaterol eller glycopyrronium alene. Den anden

undersøgelse sammenlignede Ultibro Breezhaler med fluticason plus salmeterol, der er en

standardbehandling af KOL. I begge undersøgelser blev virkningen hovedsagelig bedømt på, hvordan

26 ugers behandling med Ultibro Breezhaler forbedrede patienternes forcerede udåndingsvolumen

(FEV

, der er den maksimale mængde luft, en person kan udånde på et sekund).

Den første undersøgelse viste, at Ultibro Breezhaler var mere effektivt end placebo og i gennemsnit

øgede FEV

med 200 ml mere. Ultibro Breezhaler øgede desuden FEV

med 70 ml mere end indacaterol

alene og 90 ml mere end glycopyrronium alene. I den anden undersøgelse var den gennemsnitlige

stigning i FEV

140 ml større med Ultibro Breezhaler end med fluticason og salmeterol.

En tredje undersøgelse vedrørte virkningerne af 64 ugers behandling med Ultibro Breezhaler på andelen

af tilbagefald, sammenlignet med glycopyrronium eller tiotropium (andre midler mod KOL). Faldet i

andelen af tilbagefald var 10-12 % større med Ultibro Breezhaler end med tiotropium og

glycopyrronium.

Hvilke risici er der forbundet med Ultibro Breezhaler?

De hyppigste bivirkninger ved Ultibro Breezhaler (som kan forekomme hos flere end 1 ud af 10

patienter) er infektioner i de øvre luftveje (forkølelse).

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Ultibro Breezhaler fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Ultibro Breezhaler blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) besluttede, at fordelene ved Ultibro Breezhaler

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Virkningerne af Ultibro

Breezhaler til lindring af symptomerne på KOL havde klinisk betydning. CHMP fandt imidlertid, at dets

virkning i form af nedsættelse af andelen af tilbagefald var for lille til, at det bør anbefales til reduktion

af tilbagefald. Vedrørende sikkerheden er Ultibro Breezhaler sammenligneligt med indacaterol og

glycopyrronium, når disse anvendes hver for sig. Bivirkningerne i undersøgelserne var generelt

godartede og blev anset for at kunne behandles.

Ultibro Breezhaler

EMA/472738/2013

Side 2/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Ultibro Breezhaler?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Ultibro Breezhaler anvendes så sikkert som

muligt. På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen

for Ultibro Breezhaler, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale bør

følge.

Andre oplysninger om Ultibro Breezhaler

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Ultibro Breezhaler den 19. september 2013.

Den fuldstændige EPAR for Ultibro Breezhaler findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om behandling med Ultibro Breezhaler, kan du læse indlægssedlen (også en del

af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 09-2013.

Ultibro Breezhaler

EMA/472738/2013

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information