Ucedane

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

20-10-2020

Aktiv bestanddel:
cargluminsyre
Tilgængelig fra:
Eurocept International BV
ATC-kode:
A16AA05
INN (International Name):
carglumic acid
Terapeutisk gruppe:
Andre alimentary tract and metabolism produkter,
Terapeutisk område:
Hyperammonemia, Aminosyre Metabolisme, Medfødte Fejl
Terapeutiske indikationer:
Behandling af hyperammonæmi på grund af primær mangel på N-acetylglutamatsyntase.
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004019
Autorisation dato:
2017-06-23
EMEA kode:
EMEA/H/C/004019

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

30-06-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

20-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

20-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

20-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

20-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

30-06-2017

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ucedane 200 mg dispergible tabletter

Cargluminsyre

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Ucedane til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se pkt. 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Ucedane

Sådan skal De tage Ucedane

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ucedane kan medvirke til eliminere usædvanligt høje niveauer af ammoniak i blodet

(hyperammonæmi). Ammoniak er især toksisk for hjernen og fører i alvorlige tilfælde til nedsat

bevidsthed og koma.

Hyperammonæmi kan skyldes mangel på et specifikt leverenzym, N-acetylglutamatsyntase. Patienter

med denne sjældne lidelse er ikke istand til at udskille nitrogen (kvælstof), der hober sig op efter

indtagelse af protein.

Denne lidelse kan ikke kureres, og behovet for behandling er derfor livslangt.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Ucedane

Tag ikke Ucedane:

hvis De er allergisk over for cargluminsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ucedane (angivet

i pkt. 6)

mens De ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med Deres læge eller apotekspersonalet, før De begynder at tage Ucedane.

Behandling med Ucedane skal indledes under overvågning af en læge, der har erfaring i behandlingen

af metaboliske sygdomme.

Deres læge vil vurdere, hvordan De reagerer på behandling med cargluminsyre, inden længerevarende

behandling indledes.

Dosis skal justeres individuelt for at kunne opretholde normale ammoniakniveauer i blodet.

Deres læge kan ordinere tilskud af arginin eller begrænse Deres indtagelse af protein.

For at følge op på Deres tilstand og behandling vil Deres læge måske regelmæssigt undersøge leveren,

nyrerne, hjertet og blodet.

Brug af anden medicin sammen med Ucedane

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Brug af Ucedane sammen med mad og drikke

Ucedane skal tages gennem munden inden måltider eller fødeindtagelse.

Tabletterne skal opløses i mindst 5 til 10 ml vand og tages med det samme.

Graviditet og amning

Ucedanes effekt på graviditet og det ufødte barn er ukendt. Få rådgivning af Deres læge, hvis De er

gravid eller planlægger at blive gravid.

Det er ikke undersøgt, om cargluminsyre udskilles i brystmælk hos kvinder. Ikke desto mindre må De

ikke amme Deres barn, hvis De tager Ucedane, da tilstedeværelse af cargluminsyre er blevet påvist i

mælken hos ammende rotter med potentielt toksiske virkninger for ungerne.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Virkninger på evnen til at køre bil og betjene maskiner er ukendt.

3.

Sådan skal De tage Ucedane

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den indledende daglige dosis er sædvanligvis 100 mg pr. kilo legemsvægt, op til maksimalt 250 mg

pr. kilo legemsvægt (f.eks. hvis De vejer 10 kg, skal De tage 1 g om dagen svarende til 5 tabletter a

200 mg). Den daglige dosis ved langvarig behandling ligger sædvanligvis i intervallet fra 10 mg til

100 mg pr. kilo legemsvægt.

Deres læge vil fastlægge den dosis, der er passende for Dem for at kunne opretholde normale

ammoniakniveauer i Deres blod.

Ucedane må KUN indtages gnnem munden eller via en ernæringssonde ned i maven (ved brug af en

sprøjte, hvis det er nødvendigt).

Når patienten er i hyperammonæmisk coma, gives Ucedane ved et hurtigt tryk gennem en sprøjte via

den sonde, der er lagt for at ernære Dem.

Hvis De har taget for meget Ucedane

Spørg lægen eller apoteket til råds.

Hvis De har glemt at tage Ucedane

Tag ikke en dobbelt dosis for at udligne for den glemte individuelle dosis.

Hvis De holder op med at tage Ucedane

De må ikke holde op med at tage Ucedane uden at informere lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

øget svedtendens

Ikke almindelig

bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

langsom hjerteaktion (puls)

diarré

feber

forhøjede aminotransferaser (leverenzymer)

opkastning

Bivirkninger med ikke kendt hyppighed

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

udslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Ucedane efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ucedane indeholder:

Aktivt stof: cargluminsyre.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica,

natriumstearylfumarat, mannitol, copovidon K 28, crospovidon type B.

Udseende og pakningsstørrelser

Ucedane brusetabletter er aflange, hvide og bikonvekse med tre delekærve på begge sider og præget

med “L/L/L/L” på den ene side.

Tabletten kan deles i fire lige store doser.

Tabletterne fås i blistre af aluminium/aluminium, der er pakket i æsker.

Pakningsstørrelse på 12 eller 60 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Eurocept International BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Holland

Fremstiller

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris

Frankrig

Eurocept International BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Holland

Hvis De vil have yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Lietuva

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

България

Lucane Pharma

Teл.: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Luxembourg/Luxemburg

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Česká republika

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Magyarország

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Danmark

FrostPharma AB

Tlf: +45 808 20 101

info@frostpharma.com

Malta

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Deutschland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Nederland

Eurocept International BV

Tel: +31 35 528 39 57

info@eurocept.nl

Eesti

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

Norge

FrostPharma AB

Tlf: +47 815 03 175

info@frostpharma.com

Ελλάδα

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Österreich

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

España

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Polska

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

France

Lucane Pharma

Tél: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Portugal

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Hrvatska

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

România

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Ireland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Slovenija

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Ísland

FrostPharma AB

Sími: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

Slovenská republika

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Italia

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Suomi/Finland

FrostPharma AB

Puh/Tel: +35 875 32 51 209

info@frostpharma.com

Κύπρος

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Sverige

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

Latvija

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

United Kingdom

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

Andre informationskilder

De kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Læs hele dokumentet

BILAG

I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ucedane 200 mg dispergible tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 200 mg cargluminsyre.

2.2

Kvalitativ og kvantitativ sammensætning

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Dispergibel tablet.

Tabletterne er aflange, hvide og bikonvekse med tre delekærve på begge sider og præget med

“L/L/L/L” på den ene side.

Tabletten kan deles i fire lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ucedane er indiceret til behandling af hyperammonæmi på grund af primær N-

acetylglutamatsyntasemangel.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Ucedane skal initieres under overvågning af en læge med erfaring i behandling af

metaboliske sygdomme.

Dosering

Baseret på klinisk erfaring kan behandlingen begynde så tidligt som første levedag.

Den indledende daglige dosis bør være 100 mg/kg, op til 250 mg/kg, om nødvendigt.

Den bør derefter justeres individuelt med henblik på at opretholde normale ammoniak plasmaniveauer

(se afsnit 4.4).

I det lange løb behøver det ikke at være nødvendigt at øge dosis i henhold til legemsvægt, så længe

tilstrækkelig metabolisk kontrol opnås; daglige dosisområde fra 10 mg/kg til 100 mg/kg.

Cargluminsyre-responstest

Det anbefales at teste individuelt respons på cargluminsyre, inden der indledes længevarende

behandling. Som for eksempel:

Hos et komatøst barn startes med en dosis på 100 til 250 mg/kg/dag og ammoniak

plasmakoncentration måles i det mindste før hver indgivelse; den skulle normaliseres indenfor

et par timer efter start med Ucedane.

Hos en patient med moderat hyperammonæmi gives en testdosis på 100 til 200 mg/kg/dag i

3 dage med en konstant proteinindtagelse og udførelse af gentagne bestemmelser af ammoniak

plasmakoncentration (før og 1 time efter et måltid). Justér dosis for at kunne opretholde normale

ammoniak plasmaniveauer.

Administration

Dette lægemiddel er KUN til oral anvendelse (indtagelse eller via nasogastrisk sonde vha. en sprøjte,

hvis det er nødvendigt).

Baseret på farmakokinetiske data og klinisk erfaring anbefales det at opdele den totale daglige dosis i

to til fire dele, der gives inden måltider eller madning. Delingen af tabletterne i halve muliggør de

fleste af de påkrævede doseringsjusteringer. En gang imellem kan brugen af kvarte tabletter også være

anvendelig for at justere doseringen, ordineret af lægen.

Tabletterne skal dispergeres i et minimum af 5-10 ml vand og straks indtages eller gives ved et hurtigt

tryk gennem en sprøjte via en nasogastrisk tube.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Det frarådes at amme samtidig med brug af cargluminsyre (se pkt. 4.6 og 5.3).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Terapeutisk monitorering

Plasmaniveauer af ammoniak og aminosyrer bør opretholdes indenfor de normale grænser.

Da der foreligger meget få data om sikkerheden ved cargluminsyre, anbefales systematisk

overvågning af lever- og nyreparametre, kardielle funktioner og hæmatologiske parametre.

Ernæringsstyring

Proteinrestriktion og tilskud af arginin kan være indiceret i tilfælde af lav proteintolerance.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke kliniske data om eksponering for cargluminsyre under graviditet. Dyreforsøg har

påvist minimal udviklingstoksicitet (se pkt. 5.3). Der bør udvises forsigtighed ved ordination til

gravide kvinder.

Amning

Selvom det ikke vides, om cargluminsyre udskilles i human brystmælk, er stoffet blevet påvist i

mælken fra ammende rotter (se pkt. 5.3). Derfor er det kontraindiceret at amme under brug af

cargluminsyre (se pkt. 4.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

De indberettede bivirkninger er anført nedenfor efter systemorganklasse og hyppighed. Hyppigheder

defineres som: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥1/100 til

<

1/10) og ikke almindelig (≥1/1.000

<

1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Hjerte

Ikke almindelig

bradykardi

Mave-tarm-kanal

Ikke almindelig

diarré, opkastning

Hud og subkutane væv

Almindelig

øget svedtendens

Ikke kendt

udslæt

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Ikke almindelig

pyreksi

Undersøgelser

Ikke almindelig

forhøjede transaminaser

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Hos en patient behandlet med cargluminsyre, hvor dosis blev øget op til 750 mg/kg/dag, forekom der

forgiftningssymptomer, som kan karakteriseres som en sympatomimetisk reaktion: Tachycardi, kraftig

sveden, øget bronchial sekretion, øget legemstemperatur og hvileløshed. Disse symptomer fortog sig,

da først dosis blev sat ned.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Aminosyrer og derivater; ATC Kode: A16A A05.

Virkningsmekanisme

Cargluminsyre er en strukturel analog til N-acetylglutamat, som er den naturligt forekommende

aktivator af carbamoylfosfatsyntetase, det første enzym i ureacyklussen.

Cargluminsyre har vist sig

in vitro

at aktivere leverens carbamoylfosfatsyntetase. På trods af en lavere

affinitet for carbamoylfosfatasesyntetase overfor cargluminsyre end overfor N-acetylglutamat, har

cargluminsyre

in vivo

vist sig at stimulere carbamoylfosfatasesyntetase og at være langt mere effektiv

end N-acetylglutamat til at beskytte mod ammoniakforgiftning hos rotter. Dette kunne forklares ved

følgende iagttagelser:

i) Mitochondriemembranen gennemtrænges lettere af cargluminsyre end af N-acetylglutamat

ii) Cargluminsyre er mere resistent end N-acetylglutamat overfor hydrolyse med aminoacylase tilstede

i cytosolen.

Farmakodynamisk virkning

Andre undersøgelser er blevet gennemført på rotter under forskellige eksperimentelle tilstande,

ledende til øget tilgængelighed af ammoniak (sulttilstand, proteinfri eller højprotein kost).

Cargluminsyre viste sig at nedsætte ammoniakniveauerne i blodet og øge ureaniveauerne i blod og

urin, medens leverens indhold af carbamoylfosfatsyntetaseaktivatorer var signifikant øgede.

Klinisk virkning og sikkerhed

Hos patienter med N-acetylglutamatsyntase mangel, viste cargluminsyre sig at inducere en hurtig

normalisering af plasma ammoniakniveauer, sædvanligvis indenfor 24 timer. Når behandlingen blev

igangsat inden nogen permanent hjerneskade, udviste patienterne normal vækst og psykomotorisk

udvikling.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Cargluminsyres farmakokinetik er blevet undersøgt hos raske, mandlige frivillige ved anvendelse af

både radioaktivt mærket og umærket stof.

Absorption:

Efter en enkelt oral dosis på 100 mg/kg kropsvægt estimeres det, at omtrent 30% af cargluminsyren

absorberes. Ved dette dosisniveau, givet som cargluminsyretabletter til 12 frivillige, blev der opnået

maksimale plasmakoncentrationer på 2,6 µg/ml (median; værdier mellem 1,8 og 4,8) efter 3 timer

(median; værdier mellem 2 og 4).

Fordeling:

Plasmaeliminationskurven for cargluminsyre er bifasisk med en hurtig fase over de første 12 timer

efter administrering efterfulgt af en langsom fase (terminal halveringstid op til 28 timer).

Diffusion ind i erythrocytter forekommer ikke. Proteinbinding er ikke fastlagt.

Metabolisme:

En del af cargluminsyre metaboliseres. Det er antydet, at afhængig af aktiviteten kan den intestinale

bakterielle flora bidrage til initieringen af nedbrydningsprocessen, hvilket medfører en variabel grad af

metabolisme af molekylet. Glutaminsyre er en metabolit, der er identificeret i fæces. Metabollitter kan

måles i plasma i maksimale niveauer efter 36-48 timer og med en meget langsom nedbrydning

(halveringstid omkring 100 timer).

Slutproduktet af cargluminsyremetabolisme er carbondioxid, som elimineres gennem lungerne.

Elimination:

Efter en enkelt oral dosis på 100 mg/kg kropsvægt udskilles 9% af dosen uomdannet i urinen og op til

60% i fæces.

Plasmaniveauer af cargluminsyre blev målt hos patienter i alle aldersgrupper, fra nyfødte spædbørn til

halvvoksne, behandlet med forskellige daglige doser (7 – 122 mg/kg/dag). Deres område var

konsistent med dem, der blev målt hos raske voksne, selv hos nyfødte spædbørn. Uanset den daglige

dosis gik de langsomt ned i løbet af 15 timer til niveauer omkring 100 ng/ml.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Sikkerhedsmæssige farmakologiske undersøgelser har vist, at cargluminsyre administreret oralt i doser

på 250, 500, 1000 mg/kg ikke havde nogen statistisk signifikant virkning på respiration,

centralnervesystem og kardiovaskulære system.

Cargluminsyre viste ingen signifikant mutagen aktivitet i et batteri af genotoksiske tests udført

in vitro

(Ames test, human lymfocyt metafase analyse) og

in vivo

(mikronucleustest på rotter).

Enkeltdosis af cargluminsyre op til 2800 mg/kg oralt og 239 mg/kg intravenøst inducerede ikke nogen

mortalitet eller abnorme kliniske tegn hos voksne rotter. Hos nyfødte rotter, der fik daglig

cargluminsyre ved oral gavage i 18 dage såvel som hos unge rotter, der fik daglig cargluminsyre i

26 uger, blev der fastlagt en No Observed Effect Level (NOEL) ved 500 mg/kg/dag og en No

Observed Adverse Effect Level (NOAEL) blev fastlagt ved 1000 mg/kg/dag.

Der er ikke observeret nogen bivirkninger på den mandlige eller den kvindelige fertilitet. Hos rotter og

kaniner var der ingen tegn på embryotoksicitet, føtotoksicitet eller teratogenicitet ved op til

modertoksiske doser, der for rotter gav halvtreds ganges eksponering sammenlignet med humane

doser og syv gange for kaniner. Cargluminsyre udskilles i mælken hos ammende rotter, og selvom

udviklingsparametre var upåvirkede, var der somme tider en effekt på kropsvægt/forøgelse af

kropsvægt hos unger, der diede ved mødre behandlet med 500 mg/kg/dag og en højere mortalitet hos

unger af mødre behandlet med 2000 mg/kg/dag, en modertoksisk dosis. Den systemiske eksponering

hos mødrene efter 500 og 2000 mg/kg/dag var 25 og 70 gange den forventede humane eksponering.

Der er ikke foretaget nogen carcinogenicitetsundersøgelse med cargluminsyre.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose

mannitol

kolloid vandfri silica

natriumstearylfumarat

crospovidon type B

copovidon K 28.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

36 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ikke relevant

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Blister (alu/alu) pakket i æsker.

Pakningstørrelse på 12 eller 60 dispergible tabletter.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eurocept International BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/17/1202/001

EU/1/17/1202/002

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 23 juni 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

(EMAs) hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/275686/2017

EMEA/H/C/004019

EPAR - sammendrag for offentligheden

Ucedane

cargluminsyre

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Ucedane. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Ucedane bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Ucedane, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Ucedane, og hvad anvendes det til?

Ucedane er et lægemiddel, der anvendes til behandling af hyperammonæmi (for højt indhold af

ammoniak i blodet) hos patienter med mangel på N-acetylglutamatsyntase (NAGS). Patienter med

denne livsvarige sygdom mangler leverenzymet NAGS, der normalt medvirker til at nedbryde

ammoniak. Hvis enzymet ikke er til stede, kan ammoniak ikke nedbrydes, men ophobes i blodet.

Ucedane indeholder det aktive stof cargluminsyre og er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at

Ucedane indeholder samme aktive stof og virker som et "referencelægemiddel", der allerede er

godkendt i Den Europæiske Union (EU), og som hedder Carbaglu. Der kan indhentes yderligere

oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med spørgsmål og svar her.

Hvordan anvendes Ucedane?

Ucedane fås som dispergible tabletter (200 mg), der skal blandes (dispergeres) med en lille smule

vand. Lægemidlet udleveres kun mod recept, og behandlingen skal påbegyndes af en læge med

erfaring i behandling af patienter med stofskiftesygdomme såsom NAGS-mangel.

Behandlingen kan begynde så tidligt som på den første levedag, og lægemidlet anvendes hele livet.

Den indledende daglige dosis af Ucedane er 100 mg pr. kg legemsvægt, om nødvendigt op til

250 mg/kg. Dosis bør derefter justeres for at opretholde et normalt indhold af ammoniak i blodet.

Ucedane

EMA/275686/2017

Page 2/2

Hvordan virker Ucedane?

Når ammoniak ophobes i blodet, er det giftigt for kroppen, især hjernen. Det aktive stof i Ucedane,

cargluminsyre, har en struktur, der stærkt ligner strukturen af N-acetylglutamat, som aktiverer et

enzym, der nedbryder ammoniak. Ucedane medvirker derfor til at nedbryde ammoniak, nedsætte

indholdet af ammoniak i blodet og giftvirkningen deraf.

Hvordan blev Ucedane undersøgt?

Fordelene og risiciene ved det aktive stof til den godkendte anvendelse er i forvejen undersøgt med

referencelægemidlet Carbaglu og behøver ikke gentages for Ucedane.

Som for ethvert andet lægemiddel har virksomheden fremlagt undersøgelser af kvaliteten af Ucedane.

Virksomheden gennemførte også en undersøgelse, der viste, at lægemidlet er "bioækvivalent" med

referencelægemidlet. To lægemidler er bioækvivalente, når de danner den samme mængde af det

aktive stof i kroppen og derfor forventes at have samme virkning.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Ucedane?

Da Ucedane er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med referencelægemidlet, anses dets

fordele og risici for at være de samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Ucedane godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at Ucedane i overensstemmelse med

EU's krav er påvist at være af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med Carbaglu. Det var

derfor CHMP's opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Carbaglu. Udvalget

anbefalede, at Ucedane godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Ucedane?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Ucedane.

Andre oplysninger om Ucedane

Den fuldstændige EPAR for Ucedane findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Ucedane, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information