Tyverb

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

15-01-2021

Aktiv bestanddel:
lapatinib
Tilgængelig fra:
Novartis Europharm Limited
ATC-kode:
L01XE07
INN (International Name):
lapatinib
Terapeutisk gruppe:
Protein kinase hæmmere
Terapeutisk område:
Bryst neoplasmer
Terapeutiske indikationer:
Tyverb er indiceret til behandling af patienter med brystkræft, hvis tumorer overexpress HER2 (ErbB2):i kombination med capecitabin for patienter med avanceret eller metastatisk sygdom med progression efter forudgående behandling, som skal have i prisen antracykliner og taxaner og behandling med trastuzumab i metastatisk indstilling, og i kombination med trastuzumab for patienter med hormon-receptor-negativ metastatisk sygdom, der har udviklet sig på forudgående trastuzumab behandling eller terapi i kombination med kemoterapi;i kombination med en aromatasehæmmer til post-menopausale kvinder med hormon-receptor-positiv metastatisk sygdom, der ikke i øjeblikket er beregnet til kemoterapi. Patienterne i den registrering, undersøgelse havde ikke tidligere er blevet behandlet med trastuzumab-eller en aromatasehæmmer. Der foreligger ingen data om effekten af denne kombination i forhold til trastuzumab i kombination med en aromatasehæmmer i denne patientpopulation.
Produkt oversigt:
Revision: 31
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000795
Autorisation dato:
2008-06-10
EMEA kode:
EMEA/H/C/000795

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

15-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

07-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

15-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

15-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

15-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

07-09-2018

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tyverb 250 mg filmovertrukne tabletter

lapatinib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke

er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Tyverb

Sådan skal du tage Tyverb

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Tyverb bruges til at behandle visse former for brystkræft (brystkræft med HER2-positive

kræftceller)

, som har spredt sig ud over den oprindelige tumor eller til andre organer (

avanceret

eller

metastatisk

brystkræft). Tyverb kan stoppe eller nedsætte kræftcellernes vækst, eller det kan slå

kræftcellerne ihjel.

Tyverb skal tages i kombination med et andet lægemiddel til behandling af kræft.

Patienter, der tidligere har fået behandling mod avanceret eller metastatisk brystkræft, skal tage

Tyverb i

kombination med capecitabin

. Den tidligere behandling mod metastatisk brystkræft skal

have inkluderet trastuzumab.

Patienter, der har hormonreceptornegativ brystkræft, og som tidligere har fået behandling mod

avanceret eller metastatisk brystkræft, skal tage Tyverb i

kombination med trastuzumab

Patienter med hormonfølsom metastatisk brystkræft

(brystkræft, der har større tendens til at vokse, når

der er hormoner til stede), som det ikke på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssigt at behandle med

kemoterapi, skal tage Tyverb i

kombination med en aromatasehæmmer

Information om de nævnte lægemidler findes i de respektive indlægssedler.

Spørg lægen

, hvis du vil

vide mere om disse lægemidler.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Tyverb

Tag ikke Tyverb

hvis du er allergisk over for lapatinib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tyverb (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen vil foretage undersøgelser for at tjekke, om dit hjerte fungerer, som det skal

før og under

din behandling med Tyverb.

Hvis du har problemer med hjertet, skal du fortælle det til lægen,

inden du begynder behandling

med Tyverb.

Inden du begynder behandling med Tyverb, skal du også fortælle lægen,

hvis du har en lungesygdom

hvis du har betændelse/irritation i lungerne

hvis du har

leverproblemer

hvis du har

nyreproblemer

hvis du har diarré (se punkt 4).

Før og under behandlingen med Tyverb

vil lægen foretage undersøgelser for at tjekke, om din

lever fungerer, som den skal.

Fortæl det til lægen,

hvis noget af dette gælder for dig.

Alvorlige hudlidelser

Alvorlige hudlidelser er set ved brug af Tyverb. Symptomerne kan inkludere hududslæt, blistre og

hudafskalning.

Fortæl det til lægen så hurtigt som muligt, hvis du oplever nogle af disse symptomer.

Brug af anden medicin sammen med Tyverb

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget

anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Dette gælder også medicin, som ikke er

købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Det er særlig vigtigt, at du fortæller lægen,

hvis du bruger eller for nylig har brugt noget af den

nedenfor listede medicin. Noget medicin kan påvirke virkningen af Tyverb, og Tyverb kan påvirke

virkningen af anden medicin. Dette gælder for noget medicin i de følgende grupper:

perikon – naturmedicin, der bruges til at behandle

depression

erythromycin, ketoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol, rifabutin, rifampicin,

telithromycin

medicin, der bruges til at behandle

infektioner

ciclosporin – medicin, der bruges til at

undertrykke immunforsvaret,

f.eks. efter

organtransplantationer

ritonavir, saquinavir – medicin, der bruges til at behandle

hiv

phenytoin, carbamazepin – medicin, der bruges til at behandle

krampeanfald

cisaprid – medicin, der bruges til at behandle visse

lidelser i fordøjelsessystemet

pimozid –

medicin, der bruges til at behandle

visse

mentale lidelser

kinidin, digoxin – medicin, der bruges til at behandle visse

hjerteproblemer

repaglinid – medicin, der bruges til at behandle

sukkersyge

verapamil – medicin, der bruges til at behandle for

højt blodtryk

eller

hjerteproblemer

nefazodon – medicin, der bruges til at behandle

depression

topotecan, paclitaxel, irinotecan, docetaxel – medicin, der bruges til at behandle visse former for

kræft

rosuvastatin – medicin, der bruges til at behandle et

højt kolesteroltal

medicin mod mavesyre – bruges til at

behandle mavesår

eller

fordøjelsesbesvær.

Fortæl det til lægen,

hvis du bruger, eller for nylig har brugt, noget af denne medicin.

Lægen vil gennemgå den medicin, som du tager på nuværende tidspunkt. Dette gøres for at sikre, at du

ikke tager noget, som ikke må tages samtidig med Tyverb. Lægen vil informere dig om, hvorvidt et

andet alternativ skal bruges.

Brug af Tyverb sammen med mad og drikke

Du må ikke drikke grapejuice, mens du er i behandling med Tyverb. Det kan påvirke den måde,

medicinen virker på.

Graviditet og amning

Virkningen af Tyverb på graviditet kendes ikke. Du må ikke tage Tyverb, mens du er gravid,

medmindre lægen specifikt anbefaler det.

Hvis du er gravid

eller planlægger at blive gravid,

skal du fortælle det til lægen.

Brug sikker prævention

for at undgå at blive gravid, mens du er i behandling med Tyverb og i

mindst 5 dage efter den sidste dosis.

Hvis du bliver gravid,

mens du er i behandling med Tyverb,

skal du fortælle det til lægen.

Det vides ikke, om Tyverb går over i modermælken. Du må ikke amme, mens du er i behandling med

Tyverb og i mindst 5 dage efter den sidste dosis.

Hvis du ammer

eller planlægger at amme,

skal du fortælle det til lægen.

Spørg lægen eller på apoteket

inden du begynder behandling med Tyverb, hvis der er noget, du er i

tvivl om.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er dit ansvar at beslutte, om du er i stand til at køre eller udføre andre opgaver, der kræver øget

koncentration. På grund af de mulige bivirkninger ved Tyverb kan din evne til at køre eller bruge

maskiner være påvirket. Bivirkningerne er beskrevet i punkt 4.

Tyverb indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Tyverb

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Lægen fastlægger doseringen af Tyverb på baggrund af den type brystkræft, der skal behandles.

Hvis du får Tyverb i

kombination med capecitabin

, er den sædvanlige dosis

5 Tyverb-tabletter om

dagen

. Tyverb-tabletterne skal tages på én gang.

Hvis du får Tyverb i

kombination med trastuzumab

, er den sædvanlige dosis

4 Tyverb-tabletter

om dagen.

Tyverb-tabletterne skal tages på én gang.

Hvis du får Tyverb i

kombination med en aromatasehæmmer

, er den sædvanlige dosis

6 Tyverb-

tabletter om dagen

. Tyverb-tabletterne skal tages på én gang.

Tag den ordinerede dosis hver dag og lige så længe, som lægen siger.

Lægen vil fortælle dig, hvor meget du skal tage af din anden kræftmedicin, og hvordan du skal tage

den.

Sådan skal du tage dine tabletter

Synk tabletterne hele,

én efter én,

sammen med vand

på samme tidspunkt hver dag.

Tag Tyverb mindst én time før eller mindst én time efter et måltid.

Tag Tyverb på samme

tid hver dag i forhold til måltiderne – du kunne for eksempel altid tage din tablet én time inden

morgenmaden.

Mens du tager Tyverb

Afhængigt af de bivrkninger, du får, vil lægen måske nedsætte din dosis eller midlertidigt

stoppe behandlingen.

Før og under behandlingen med Tyverb vil lægen tage prøver for at tjekke din hjerte- og

leverfunktion.

Hvis du har taget for meget Tyverb

Kontakt lægen eller apoteket med det samme. Vis pakningen, hvis det er muligt.

Hvis du har glemt at tage Tyverb

Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis. Tag næste dosis som planlagt.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

En alvorlig overfølsomhedsreaktion

er en sjælden bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af

1.000 personer) og kan opstå hurtigt.

Symptomerne kan inkludere:

udslæt (herunder kløende, ujævnt udslæt)

usædvanlig hvæsen eller besvær med at trække vejret

hævede øjenlåg, læber eller tunge

smerter i muskler eller led

kollaps (besvimelse) eller blackout.

Fortæl det straks til lægen,

hvis du får et eller flere af disse symptomer. Tag ikke flere tabletter.

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

diarré (som kan dehydrere dig og medføre mere alvorlige komplikationer).

Tal straks med lægen ved de første tegn på diarré (tynd mave), da det er vigtigt, at dette

bliver behandlet rigtigt. Fortæl også straks lægen, hvis din diarré bliver værre. Du kan

finde råd om, hvordan du nedsætter risikoen for diarré i slutningen af punkt 4.

udslæt, tør hud, kløe.

Tal med lægen, hvis du får udslæt. Du kan finde råd om, hvordan du nedsætter risikoen for

udslæt i slutningen af punkt 4.

Andre meget almindelige bivirkninger

appetitløshed

kvalme

opkastning

træthed, svaghed

fordøjelsesbesvær

forstoppelse

mundsmerter/mundsår

mavesmerter

søvnbesvær

rygsmerter

smerter i hænder og fødder

led- eller rygsmerter

en hudreaktion på håndfladerne eller fodsålerne (herunder prikken, følelsesløshed, smerter,

hævelse eller rødme)

hoste, åndenød

hovedpine

næseblod

hedeture

usædvanligt hårtab eller tyndere hår.

Tal med lægen eller apoteket

, hvis en bivirkning bliver alvorlig eller generende.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

påvirkning af hjertefunktionen.

I de fleste tilfælde vil denne påvirkning af hjertefunktionen ikke medføre symptomer. Hvis du

oplever symptomer, der er relateret til denne bivirkning, vil det sandsynligvis være

uregelmæssig hjerterytme eller åndenød.

leverproblemer, som kan medføre kløe, at dine øjne og din hud bliver gul (

gulsot

mørkfarvning af urinen, smerter eller ubehag i den højre side af den øverste maveregion

neglelidelser – såsom ømhed på grund af infektion og hævede neglebånd.

Fortæl det til lægen, hvis du får nogen af disse symptomer.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

lungebetændelse, som er forårsaget af behandlingen, og som kan medføre åndenød og hoste.

Fortæl det til lægen med det samme, hvis du får nogen af disse symptomer.

Andre ikke almindelige bivirkninger:

blodprøveresultater, som viser ændringer i leverfunktionen (oftest milde og forbigående).

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

alvorlige overfølsomhedsreaktioner (

se begyndelsen af punkt 4

Hyppigheden af nogle bivirkninger kendes ikke (kan ikke fastsættes ud fra tilgængelige data):

uregelmæssige hjerteslag (ændring i den elektriske aktivitet af hjertet)

alvorlig hudreaktion som kan inkludere: udslæt, rød hud, blærer på læberne, øjnene eller

munden, hudafskalning, feber eller en kombination af nogen af disse

pulmonal arteriel hypertension (øget blodtryk i arterierne (blodårerne) i lungerne)

Hvis du får andre bivirkninger

Tal med lægen eller apotekspersonalet

, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel.

Nedsættelse af risikoen for diarré og udslæt

Tyverb kan forårsage alvorlig diarré

Hvis du får diarré, mens du er i behandling med Tyverb, kan du gøre følgende:

drik rigelig væske (8-10 glas om dagen), f.eks. vand, sportsdrik eller andre klare væsker

spis fedtfattig mad med et højt proteinindhold frem for fedtholdig eller krydret mad

spis tilberedte grøntsager frem for rå og skræl frugt, før du spiser den

undgå mælk og mælkeprodukter (herunder is)

undgå naturlægemidler (nogle typer kan give diarré).

Fortæl det til lægen

, hvis diarréen fortsætter.

Tyverb kan forårsage udslæt

Lægen vil undersøge din hud før og under behandlingen.

Du kan pleje følsom hud på følgende måde:

vask huden med et renseprodukt uden sæbe

brug plejeprodukter uden parfume og allergifremkaldende stoffer

brug solcreme (beskyttelsesfaktor [SPF] 30 eller højere).

Fortæl det til lægen

, hvis du får udslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen eller beholderen og på

kartonen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tyverb indeholder:

Aktivt stof: Lapatinib. Hver filmovertrukken tablet indeholder lapatinibditosylatmonohydrat

svarende til 250 mg lapatinib.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, povidon (K30), natriumstivelsesglycolat

(Type A), magnesiumstearat, hypromellose, titandioxid (E171), macrogol (400), polysorbat 80,

jernoxid gul (E172) og jernoxid rød (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Tyverb er ovale, bikonvekse, gule, filmovertrukne tabletter, der er præget "GS XJG" på den ene side.

Tyverb fås enten i blisterpakninger eller i beholdere:

Blisterpakninger

Hver pakning med Tyverb indeholder 70 eller 84 tabletter. Tabletterne er pakket i blisterpakninger

med aluminiumsfolie med 10 eller 12 tabletter. Hver blisterpakning er perforeret på midten og kan

opdeles i to dele med 5 eller 6 tabletter i hver, afhængigt af pakningsstørrelsen.

Tyverb fås også i en multipakning med 140 tabletter. Multipakningen består af 2 pakninger, der hver

indeholder 70 tabletter.

Beholdere

Tyverb fås også i plastikbeholdere med 70, 84, 105 eller 140 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Fremstiller

Glaxo Wellcome S.A.

Avenida de Extremadura 3

09400 Aranda de Duero

Burgos

Spanien

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 555

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos,

S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tyverb 250 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder lapatinibditosylatmonohydrat svarende til 250 mg lapatinib.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet (tablet).

Ovale, bikonvekse, gule filmovertrukne tabletter, der er præget "GS XJG" på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Tyverb er indiceret til behandling af voksne patienter med brystcancer, hvis tumorer har

overekspression af HER2 (ErbB2):

I kombination med capecitabin til patienter med avanceret eller metastatisk brystcancer.

Patienterne skal have progredierende sygdom efter behandling med antracyklin, taxan og

trastuzumab. Trastuzumab skal være givet for metastatisk sygdom (se pkt. 5.1).

I kombination med trastuzumab til patienter med hormonreceptor-negativ metastatisk sygdom,

som er progredieret under tidligere behandling(er) med trastuzumab i kombination med

kemoterapi (se pkt. 5.1).

I kombination med en aromatasehæmmer til postmenopausale kvinder med

hormonreceptorpositiv metastatisk sygdom, som det på nuværende tidspunkt ikke er

hensigtsmæssigt at behandle med kemoterapi. Patienterne i registreringsstudiet var ikke

tidligere blevet behandlet med trastuzumab eller en aromatasehæmmer (se pkt. 4.4 og 5.1). Der

er ingen data for effekten af denne kombination i forhold til trastuzumab i kombination med en

aromatasehæmmer hos denne patientpopulation.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Tyverb bør kun igangsættes af en læge, der har erfaring i brugen af lægemidler mod

cancer.

Tumorer med overekspression af HER2 (ErbB2) er karakteriseret ved IHC3+ eller IHC2+ med gen-

amplifikation eller gen-amplifikation alene. Patientens HER2-status skal bestemmes ved brug af

nøjagtige og validerede metoder.

Dosering

Dosering ved kombination af Tyverb og capecitabin

Den anbefalede dosis af Tyverb er 1250 mg (fem tabletter) en gang daglig kontinuerligt.

Den anbefalede dosis af capecitabin er 2000 mg/m

/dag fordelt på to doser med 12 timers mellemrum.

Behandlingen gives dag 1 til 14 i serier på 21 dage (se pkt. 5.1). Capecitabin bør tages sammen med

mad eller inden for 30 minutter efter et måltid. Se endvidere capecitabins produktinformation.

Dosering ved kombinationen Tyverb / trastuzumab

Den anbefalede dosis af Tyverb er 1000 mg (dvs. fire tabletter) en gang daglig kontinuerligt.

Den anbefalede dosis af trastuzumab er 4 mg/kg administreret som en intravenøs støddosis efterfulgt

af 2 mg/kg intravenøs ugentlig (se pkt. 5.1). Se endvidere produktinformationen for trastuzumab.

Dosering ved kombination af Tyverb og en aromatasehæmmer

Den anbefalede dosis af Tyverb er 1500 mg (seks tabletter) en gang daglig kontinuerligt.

Se produktinformationen for den samtidigt administrerede aromatasehæmmer for nærmere

oplysninger om dosering.

Midlertidig afbrydelse af behandling og nedsættelse af dosis

Kardielle hændelser

Behandlingen med Tyverb skal afbrydes hos patienter, der får symptomer associeret med nedsat

uddrivningsfraktion fra venstre ventrikel (Left ventricular ejection fraction (LVEF)), der ifølge

”National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (NCI CTCAE)” svarer

til eller er større end grad 3, eller hvis patienternes LVEF falder til under normalområdets nedre

grænse (se pkt. 4.4). Behandlingen med Tyverb kan genoptages med reduceret dosis (750 mg daglig

ved kombination med trastuzumab, 1000 mg daglig ved kombination med capecitabin eller 1250 mg

daglig

ved kombination med en aromatasehæmmer) efter minimum to uger, hvis LVEF igen er normal, og

patienten er symptomfri.

Interstitiel lungesygdom/pneumonitis

Behandlingen med Tyverb skal afbrydes hos patienter, der får pulmonale symptomer, der ifølge NCI

CTCAE svarer til eller er større end grad 3 (se pkt. 4.4).

Diarré

Behandling med Tyverb skal afbrydes hos patienter med diarré NCI CTCAE grad 3 eller med grad 1

eller grad 2 med komplikationer (moderate til svære abdominale kramper, kvalme eller opkastning

mere end eller lig med NCI CTCAE grad 2, nedsat performance-status, feber, sepsis, neutropeni,

synlig blødning eller dehydrering) (se pkt. 4.4 og 4.8). Tyverb kan eventuelt genoptages ved en lavere

dosis (nedsat fra 1000 mg/dag til 750 mg/dag, fra 1250 mg/dag til 1000 mg/dag eller fra 1500 mg/dag

til 1250 mg/dag), når diarréen er bedret til grad 1 eller mindre. Tyverb skal seponeres permanent hos

patienter, der får diarré NCI CTCAE grad 4.

Anden toksicitet

Det bør overvejes at ophøre eller midlertidigt afbryde behandlingen med Tyverb, hvis en patient

udvikler toksicitet, der ifølge NCI CTCAE svarer til eller er større end grad 2. Når toksiciteten er

bedret til grad 1 eller mindre, kan behandlingen med Tyverb genoptages med 1000 mg daglig ved

kombination med trastuzumab, 1250 mg daglig ved kombination med capecitabin eller 1500 mg

daglig ved kombination med en aromatasehæmmer. Hvis toksiciteten kommer igen, bør behandlingen

med Tyverb genoptages med en lavere dosis (750 mg daglig ved kombination med trastuzumab,

1000 mg daglig ved kombination med capecitabin eller 1250 mg daglig ved kombination med en

aromatasehæmmer).

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt med dosisændringer til patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Der

bør udvises forsigtighed ved patienter med svært nedsat nyrefunktion, da der ikke er erfaring med

Tyverb hos denne population (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Behandlingen med Tyverb bør afbrydes ved alvorlige ændringer i leverfunktionen, og behandlingen

bør ikke genoptages hos disse patienter (se pkt. 4.4).

Indgift af Tyverb til patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion bør ske med forsigtighed

pga. øget eksponering for lægemidlet. Der findes ikke tilstrækkelige data fra patienter med nedsat

leverfunktion til at kunne anbefale en bestemt dosisjustering (se pkt. 5.2).

Ældre

Der er begrænset information om brug af Tyverb / capecitabin og Tyverb / trastuzumab hos patienter

på ≥ 65 år.

I et klinisk fase III-studie med Tyverb i kombination med letrozol var 44 % af det samlede antal

patienter med hormonreceptorpositiv metastatisk brystcancer ≥ 65 år (

intent to treat

(ITT)-population:

n = 642). Der blev ikke observeret overordnede forskelle i effekten af og sikkerheden ved

kombinationen af Tyverb og letrozol mellem disse patienter og patienter < 65 år.

Pædiatrisk population

Tyverbs sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Tyverb er til oral anvendelse.

Den daglige dosis af Tyverb bør ikke deles. Tyverb skal tages enten mindst en time før eller mindst en

time efter et måltid. For at minimere variationen hos den enkelte patient bør indtagelsen af Tyverb

standardiseres i forhold til måltiderne, så Tyverb f.eks. altid tages en time før et måltid (for

oplysninger om absorption, se pkt. 4.5 og 5.2).

Glemte doser skal ikke erstattes, og behandlingen skal genoptages ved næste planlagte daglige dosis

(se pkt. 4.9).

Der henvises til produktinformationen for lægemidler, der administreres samtidig med Tyverb, for

relevante oplysninger om dosering, herunder eventuelle dosisreduktioner, kontraindikationer og

sikkerhedsoplysninger.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Data har vist, at Tyverb i kombination med kemoterapi er mindre effektivt end trastuzumab i

kombination med kemoterapi.

Kardiel toksicitet

Lapatinib har været associeret med fald i LVEF (se pkt. 4.8). Lapatinib er ikke undersøgt hos patienter

med symptomatisk hjerteinsufficiens. Der skal udvises forsigtighed, hvis Tyverb gives til patienter

med tilstande, der kan hæmme venstre ventrikels funktion (herunder samtidig administration af

potentielt kardiotoksiske lægemidler). Hjertefunktionen, herunder LVEF, skal måles hos alle patienter

før initiering af behandling med Tyverb for at sikre, at patienten har en

baseline

-LVEF, der ligger

inden for normalområdet. LVEF bør evalueres, så længe der behandles med Tyverb for at sikre, at

LVEF ikke falder til et uacceptabelt niveau (se pkt. 4.2). I nogle tilfælde kan fald i LVEF være svære

og medføre hjerteinsufficiens. Der er rapporteret om letale tilfælde, hvor dødsårsagen er uvis. I studier

i forbindelse med lapatinibs kliniske udviklingsprogram er der rapporteret kardielle bivirkninger hos

ca. 1 % af patienterne, herunder fald i LVEF. Der blev observeret symptomatisk fald i LVEF hos ca.

0,3 % af de patienter, der fik lapatinib. Når lapatinib blev administreret i kombination med

trastuzumab mod metastatisk sygdom i det pivotale studie var incidencen af kardielle bivirkninger,

herunder fald i LVEF, imidlertid højere (7 %) i forhold til lapatinib administreret alene (2 %). De

kardielle bivirkninger set i dette studie havde samme karakter og sværhedsgrad som dem, der tidligere

er set med lapatinib.

Der blev vist en koncentrationsafhængig forlængelse af QT-intervallet i et specifikt placebo-

kontrolleret,

crossover

-studie hos forsøgspersoner med fremskredne, solide tumorer.

Der skal udvises forsigtighed, hvis Tyverb administreres til patienter med tilstande, som kan medføre

QTc-forlængelse (herunder hypokaliæmi, hypomagnesiæmi og medfødt langt QT-syndrom), samtidig

administration af andre lægemidler, der kan medføre QT-forlængelse eller tilstande der øger

eksponeringen for lapatinib, såsom samtidig administration af stærke inhibitorer af CYP3A4). Der

skal korrigeres for hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi før behandlingen. Elektrokardiogram med QT-

måling bør foretages før og én til to uger efter opstart af behandling med Tyverb. Hvis klinisk

indiceret, f.eks. efter opstart af en samtidig behandling, som kan påvirke QT eller som kan interagere

med lapatinib, bør en ECG-måling også overvejes.

Interstitiel lungesygdom og pneumonitis

Lapatinib har været associeret med rapporter om pulmonal toksicitet inkl. interstitiel lungesygdom og

pneumonitis (se pkt. 4.8). Patienterne bør monitoreres for pulmonal toksicitet (dyspnø, hoste, feber),

og behandlingen skal seponeres hos patienter, som får symptomer af NCI CTCAE-grad 3 eller

derover. Pulmonal toksicitet kan være svær og medføre respirationsinsufficiens. Der er rapporteret om

letale tilfælde, hvor dødsårsagen er uvis.

Levertoksicitet

Levertoksicitet er set ved brug af Tyverb og kan i sjældne tilfælde være letal. Levertoksicitet kan

forekomme dage til flere måneder efter behandlingens påbegyndelse. Ved behandlingsstart skal

patienterne informeres om risikoen for levertoksicitet. Leverfunktionen (transaminaser, bilirubin og

alkalisk fosfatase) bør monitoreres, før behandlingen påbegyndes og månedligt derefter, eller som

klinisk indiceret. Behandlingen med Tyverb bør afbrydes ved alvorlige ændringer i leverfunktionen,

og behandlingen bør ikke genoptages hos disse patienter. Patienter, som er bærere af HLA-allellerne

DQA1*02:01 og DRB1*07:01, har øget risiko for Tyverb-associeret levertoksicitet. I et stort

randomiseret klinisk studie med Tyverb-monoterapi (n=1.194) var den kumulative frekvens af

alvorlige leverskader (ALAT > 5-gange øvre normalgrænse, NCI CTCAE grad 3) samlet set 2,8 %

efter 1 års behandling. Den kumulative frekvens var 10,3 % hos bærere af allellerne DQA1*02:01 og

DRB1*07:01 og 0,5 % hos ikke-bærere. Bærere af HLA-risiko-alleller er almindeligt forekommende

(15-25 %) i kaukasiske, asiatiske, afrikanske og latinamerikanske populationer, men lavere (1 %) i

japanske populationer.

Der skal udvises forsigtighed, hvis Tyverb gives til patienter med moderat eller svært nedsat

leverfunktion og til patienter med svært nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2 og 5.2).

Diarré

Der er rapporteret om diarré inkl. svær diarré ved behandling med Tyverb (se pkt. 4.8). Diarré kan

potentielt være livstruende, hvis der opstår dehydrering, nyreinsufficiens, neutropeni og /eller

ubalance i elektrolytter, og tilfælde med dødelig udgang er rapporteret. Normalt opstår diarré tidligt i

behandlingen med Tyverb. Diarré optrådte inden for de første 6 dage af behandlingen hos næsten

halvdelen af de patienter, som fik diarré. Diarréen varer normal 4-5 dage. Diarré på grund af Tyverb er

normalt af lav grad, alvorlig diarré NCI CTCAE grad 3 og 4 ses hos henholdsvis < 10 % og < 1 % af

patienterne. Ved behandlingsstart bør patientens afføringsmønster og eventuelle andre symptomer

(f.eks. feber, krampelignende mavesmerter, kvalme, opkastning, svimmelhed og tørst) fastlægges for

at gøre det muligt at opdage ændringer under behandlingen og gøre det nemmere at identificere

patienter med øget risiko for diarré. Patienterne skal informeres om øjeblikkeligt at indberette

eventuelle ændringer i afføringsmønsteret. I potentielt alvorlige tilfælde af diarré skal måling af

neutrofiltal og kropstemperatur overvejes. Pro-aktiv behandling af diarré med obstipantia er vigtigt.

Svære tilfælde af diarré kan nødvendiggøre indgift af orale eller intravenøse elektrolytter og væsker,

brug af antibiotika såsom fluoroquinoloner (specielt, hvis diarréen har varet over 24 timer, eller hvis

der er feber eller grad 3 eller 4 neutropeni) og afbrydelse eller seponering af Tyverb-behandlingen (se

pkt. 4.2 – midlertidig afbrydelse af behandling og nedsættelse af dosis – diarré).

Alvorlige hudlidelser

Alvorlige hudlidelser er set ved anvendelse af Tyverb. Hvis der er mistanke om

erythema multiforme

eller livstruende lidelser såsom Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse (som

progressivt hududslæt ofte med blistre eller mucosale læsioner) skal Tyverbbehandlingen

diskontinueres.

Samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere eller -induktorer

Samtidig behandling med induktorer af CYP3A4 bør undgås pga. risiko for nedsat optagelse af

lapatinib (se pkt. 4.5).

Samtidig behandling med stærke inhibitorer af CYP3A4 bør undgås pga. risiko for øget optagelse af

lapatinib (se pkt. 4.5).

Indtagelse af grapefrugtjuice bør undgås under behandling med Tyverb (se pkt. 4.5).

Samtidig indgift af Tyverb med oralt administrerede lægemidler med et smalt terapeutisk vindue, som

er substrater for CYP3A4 og/eller CYP2C8, bør undgås (se pkt. 4.5).

Samtidig behandling med stoffer, der øger gastrisk pH, bør undgås, idet opløseligheden og

absorptionen af lapatinib kan reduceres (se pkt. 4.5).

Tyverb indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers virkning på lapatinib

Lapatinib metaboliseres hovedsageligt af CYP3A (se pkt. 5.2).

Hos raske frivillige, der fik ketoconazol, en stærk CYP3A4-inhibitor, i en dosis på 200 mg to gange

daglig i 7 dage, øgedes den systemiske optagelse af lapatinib (100 mg/dag) med ca. 3,6 gange og

halveringstiden øgedes 1,7 gange. Indgift af Tyverb samtidig med stærke inhibitorer af CYP3A4

(f.eks. ritonavir, saquinavir, telithromycin, ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol,

nefazodon) bør undgås. Indgift af Tyverb samtidig med moderate inhibitorer af CYP3A4 bør ske med

forsigtighed, og kliniske bivirkninger bør monitoreres omhyggeligt.

Hos raske frivillige, der fik carbamazepin, en CYP3A4-induktor, i en dosis på 100 mg to gange daglig

i 3 dage og 200 mg to gange daglig i 17 dage, faldt den systemiske optagelse af lapatinib med ca.

72 %. Indgift af Tyverb samtidig med kendte induktorer af CYP3A4 (f.eks. rifampicin, rifabutin,

carbamazepin, phenytoin eller perikon (

hypericum perforatum

)) bør undgås.

Lapatinib er et substrat for transportproteinerne p-glykoprotein (Pgp) og brystcancer-resistent protein

(BCRP). Inhibitorer (ketoconazol, itraconazol, kinidin, verapamil, ciclosporin og erythromycin) og

induktorer (rifampicin og perikon) af disse proteiner kan ændre optagelsen og/eller fordelingen af

lapatinib (se pkt. 5.2).

Opløseligheden af lapatinib er pH-afhængig. Samtidig behandling med stoffer, der øger gastrisk pH,

bør undgås, idet opløseligheden og absorptionen af lapatinib kan reduceres. Forudgående behandling

med en protonpumpehæmmer (esomeprazol) nedsatte lapatinib-eksponeringen med i gennemsnit 27 %

(interval: 6 % til 49 %). Denne effekt faldt med stigende alder fra ca. 40 år til 60 år.

Lapatinibs virkning på andre lægemidler

Lapatinib hæmmer CYP3A4

in vitro

ved klinisk relevante koncentrationer. Samtidig administration af

Tyverb med oralt administreret midazolam resulterede i en ca. 45 % stigning i AUC af midazolam.

Der var ingen klinisk betydningsfuld stigning i AUC ved intravenøs administration af midazolam.

Samtidig administration af Tyverb med oralt administrerede lægemidler, der har et smalt terapeutisk

vindue, og som er substrater for CYP3A4 (f.eks. cisaprid, pimozid og kinidin), bør undgås (se pkt. 4.4

og 5.2).

Lapatinib hæmmer CYP2C8

in vitro

ved klinisk relevante koncentrationer. Samtidig administration af

Tyverb med lægemidler med et smalt terapeutisk vindue, som er substrater for CYP2C8 (f.eks.

repaglinid), bør undgås (se pkt. 4.4 og 5.2).

Samtidig administration af lapatinib og intravenøst paclitaxel øgede paclitaxel-eksponeringen med

23 % på grund af lapatinibs hæmning af CYP2C8 og/eller Pgp. En øgning af hyppigheden og

sværhedsgraden af diarré og neutropeni er blevet observeret ved kombination af lapatinib og paclitaxel

i kliniske studier. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af lapatinib og paclitaxel.

Samtidig administration af lapatinib og intravenøst administreret docetaxel påvirkede ikke i signifikant

grad AUC eller C

af hverken lapatinib eller docetaxel. Imidlertid ses en øget forekomst af

docetaxel-induceret neutropeni.

Samtidig administration af Tyverb med irinotecan (når det blev administreret som en del af FOLFIRI-

regimet) resulterede i en ca. 40 % stigning i AUC af SN-38 – den aktive metabolit af irinotecan. Den

præcise mekanisme for denne interaktion kendes ikke, men det antages, at interaktionen skyldes

lapatinibs hæmning af et eller flere transportproteiner. Bivirkninger bør monitoreres tæt, hvis Tyverb

administreres samtidig med irinotecan, og dosisreduktion af irinotecan bør overvejes.

Lapatinib hæmmer transportproteinet Pgp

in vitro

ved klinisk relevante koncentrationer. Samtidig

administration af lapatinib og oralt administreret digoxin resulterede i ca. 80 % øgning af digoxins

AUC. Der bør udvises forsigtighed ved administration af lapatinib samtidig med lægemidler, der er

substrater for Pgp, og som har et smalt terapeutisk vindue. Dosisreduktion af Pgp-substratet bør

overvejes.

Lapatinib hæmmer transportproteinerne BCRP og OATP1B1 (organisk anion-tranporter)

in vitro

. Den

kliniske relevans af denne virkning er ikke blevet evalueret. Det kan ikke udelukkes, at lapatinib

påvirker farmakokinetikken af substrater for BCRP (f.eks. topotecan) og OATP1B1 (f.eks.

rosuvastatin) (se pkt. 5.2).

Samtidig administration af Tyverb og capecitabin, letrozol eller trastuzumab ændrede ikke

farmakokinetikken for disse lægemidler (eller metabolitterne af capecitabin) eller lapatinib i betydelig

grad.

Interaktioner med mad og drikke

Lapatinibs biotilgængelighed øges op til fire gange, når det indtages sammen med mad afhængigt af

f.eks. fedtindholdet i måltidet. Ydermere, afhængigt af hvilken type mad der indtages, er lapatinibs

biotilgængelighed ca. 2-3 gange højere, når lapatinib indtages 1 time efter fødeindtagelse

sammenlignet med indtagelse 1 time før dagens første måltid (se pkt. 4.2 og 5.2).

Grapefrugtjuice kan hæmme CYP3A4 i tarmvæggen og dermed øge biotilgængeligheden af lapatinib.

Grapefrugtjuice bør derfor ikke indtages under behandling med Tyverb.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception og undgå at blive gravide under

behandlingen med Tyverb og i mindst 5 dage efter den sidste dosis.

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af Tyverb hos gravide kvinder. Dyrestudier har

påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

Tyverb bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er absolut nødvendigt.

Amning

Sikker anvendelse af Tyverb under amning er ikke etableret. Det vides ikke, om lapatinib udskilles i

human mælk. Der sås en vækstreduktion hos rotteyngel, der fik lapatinib gennem modermælk.

Kvinder, der behandles med Tyverb, skal ophøre med at amme og i mindst 5 dage efter den sidste

dosis.

Fertilitet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data fra anvendelse af Tyverb til kvinder i den fertile alder.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Tyverb påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. En negativ påvirkning af

sådanne aktiviteter kan ikke forudsiges ud fra lapatinibs farmakologi. Patientens kliniske tilstand og

lapatinibs sikkerhedsprofil skal tages i betragtning, når patientens evne til at udføre opgaver, der

kræver dømmekraft, motoriske eller kognitive færdigheder, skal vurderes.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Sikkerheden ved lapatinib som monoterapi eller i kombination med andre kemoterapeutika mod

forskellige cancerformer er blevet undersøgt hos over 20.000 patienter, herunder 198 patienter, som

fik lapatinib i kombination med capecitabin, 149 patienter, som fik lapatinib i kombination med

trastuzumab, og 654 patienter, som fik lapatinib i kombination med letrozol (se pkt. 5.1).

De almindeligste bivirkninger (> 25 %) undervejs i behandlingen med lapatinib var gastrointestinale

hændelser (f.eks. diarré, kvalme og opkastning) samt udslæt. Palmoplantar erytrodysæstesi (PPE)

(hånd-fod-syndrom) var også almindeligt (> 25 %), når lapatinib blev administreret i kombination med

capecitabin. Forekomsten af PPE var sammenlignelig i behandlingsarmen med lapatinib og

capecitabin og i behandlingsarmen med capecitabin alene. Diarré var den bivirkning, der hyppigst

medførte seponering af behandlingen, når lapatinib blev givet i kombination med capecitabin eller

letrozol.

Der blev ikke rapporteret om yderligere bivirkninger forbundet med lapatinib i kombination med

trastuzumab. Der var en øget forekomst af kardiel toksicitet, men disse bivirkninger havde samme

karakter og sværhedsgrad som dem, der blev rapporteret i forbindelse med lapatinibs kliniske program

(se pkt. 4.4 – kardiel toksicitet). Disse data er baseret på 149 patienter, der blev behandlet med denne

kombination i det pivotale studie.

Liste over bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger er indberettet som havende en årsagsmæssig sammenhæng med lapatinib alene

eller med lapatinib i kombination med capecitabin, trastuzumab eller letrozol.

Følgende konvention er anvendt til klassifikation af frekvenserne: meget almindelig (

1/10), almin-

delig (

1/100, < 1/10), ikke almindelig (

1/1000, < 1/100), sjælden (

1/10.000, < 1/1000) og meget

sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvor-

ligste bivirkninger er anført først.

Immunsystemet

Sjælden

Overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi (se pkt. 4.3)

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Meget almindelig

Søvnmangel*

Nervesystemet

Meget almindelig

Hovedpine

Almindelig

Hovedpine*

Hjerte

Almindelig

Nedsat uddrivningsfraktion fra venstre ventrikel (se pkt. 4.2 - midlertidig

afbrydelse af behandling og nedsættelse af dosis – kardielle hændelser og

pkt. 4.4)

Ikke kendt

Ventrikulære arytmier/Torsades de Pointes, QT-forlængelse

på elektrokardiogram

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig

Hedeture

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget almindelig

Epistaxis

, hoste

, dyspnø

Ikke almindelig

Interstitiel lungesygdom/pneumoni

Ikke kendt

Pulmonal arteriel hypertension**

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Diarré, som kan medføre dehydrering (se pkt. 4.2 - midlertidig afbrydelse

af behandling og nedsættelse af dosis – anden toksicitet og pkt. 4.4),

kvalme, opkastning, dyspepsi*, stomatitis*, obstipation*,

abdominalsmerter*

Almindelig

Obstipation

Lever og galdeveje

Almindelig

Hyperbilirubinæmi, levertoksicitet (se pkt. 4.4)

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

Udslæt (herunder akneiform dermatitis) (se pkt. 4. - midlertidig afbrydelse

af behandling og nedsættelse af dosis – anden toksicitet), tør hud*

palmoplantar erytrodysæstesi (PPE) (hånd-fod-syndrom)*, alopeci

pruritus

Almindelig

Neglelidelser, herunder paronychia

Ikke kendt

Alvorlige hudlidelser inkl. Stevens-Johnson syndrom (SJS) og toksisk

epidermal nekrolyse (TEN)

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig

Smerter i ekstremiteter*

, rygsmerter*

, artralgi

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig

Træthed, slimhindebetændelse*, asteni

Disse bivirkninger blev observeret, når lapatinib blev administreret i kombination med

capecitabin.

Disse bivirkninger blev observeret, når lapatinib blev administreret i kombination med letrozol.

Bivirkninger fra spontane indberetninger og litteraturen.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/516307/2018

EMEA/H/C/000795

Tyverb (lapatinib)

En oversigt over Tyverb, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Tyverb, og hvad anvendes det til?

Tyverb er et kræftlægemiddel, der anvendes til behandling af patienter med brystkræft, som

"udtrykker" store mængder HER2. Herved forstås, at kræften producerer store mængder af et særligt

protein, HER2 (også kaldet ErbB2), på overfladen af kræftcellerne. Tyverb anvendes på følgende

måder:

i kombination med capecitabin (et andet kræftlægemiddel), hvis kræften er fremskreden eller

metastatisk og er blevet værre efter en tidligere behandling, herunder antracykliner og taxaner

(andre kræftlægemidler), og efter behandling af patientens metastatiske sygdom med trastuzumab

(et andet kræftlægemiddel). "Fremskreden" betyder, at kræften er begyndt at sprede sig, og

"metastatisk" betyder, at den allerede har bredt sig til andre dele af kroppen

i kombination med trastuzumab til metastatisk kræft, der ikke responderer på hormoner

(hormonreceptornegativ sygdom), og som er blevet værre efter tidligere behandling med en

kombination af trastuzumab og andre kræftlægemidler (kemoterapi)

i kombination med en aromatasehæmmer (en anden type kræftlægemiddel) hos kvinder, der er

forbi overgangsalderen, når kræften er metastatisk og responderer på hormoner. Denne

kombination anvendes til kvinder, som for øjeblikket ikke har behov for standardkemoterapi til

behandling af kræften.

Tyverb indeholder det aktive stof lapatinib.

Hvordan anvendes Tyverb?

Tyverb udleveres kun efter recept, og behandlingen bør kun iværksættes af en læge med erfaring i

brug af kræftmedicin.

Tyverb fås som tabletter (250 mg), og den anbefalede dosis er 4 tabletter dagligt, når det anvendes

sammen med trastuzumab, 5 tabletter dagligt, når det anvendes sammen med capecitabin, og 6

tabletter dagligt, når det tages sammen med en aromatasehæmmer. Alle tabletterne skal tages

samtidigt, og de skal tages samme tid hver dag mindst 1 time før eller efter et måltid.

Lægen kan beslutte midlertidigt at afbryde eller helt stoppe behandlingen af patienter, som får visse

bivirkninger, især bivirkninger relateret til hjertet, lungerne eller leveren. Hvis patienterne begynder at

Tyverb (lapatinib)

EMA/516307/2018

Side 2/3

tage Tyverb igen, kan det være nødvendigt at anvende en lavere dosis. Patienter, der holder op med

at tage Tyverb efter at have fået alvorlige leverproblemer, bør ikke begynde at tage lægemidlet igen.

For mere information om brug af Tyverb, se indlægssedlen eller kontakt lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Tyverb?

Det aktive stof i Tyverb, lapatinib, tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes proteinkinasehæmmere.

Disse lægemidler virker ved at blokere proteinkinaser. Proteinkinaser er enzymer, der findes i visse

receptorer (mål) på overfladen af kræftceller, herunder HER2. HER2 er en receptor for et stof, der hedder

epidermal vækstfaktor, og som stimulerer kræftcellerne, så de deler sig på ukontrolleret vis. Ved at

blokere HER2-receptorerne er Tyverb med til at begrænse kræftens vækst. I omkring en fjerdedel af alle

brystkræfttilfælde udtrykkes der HER2.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Tyverb?

I tre hovedstudier af kvinder med brystkræft fremgik det, at Tyverb i kombination med et andet

kræftlægemiddel er mere effektivt end sammenligningsbehandlingen. I samtlige studier blev virkningen

hovedsageligt målt på, hvor længe patienterne levede, uden at sygdommen forværredes, hvilket blev

vurderet ved hjælp af scanninger. I studierne så man endvidere på, hvor længe patienterne overlevede.

I det første studie blev Tyverb i kombination med capecitabin sammenlignet med capecitabin taget alene.

Det omfattede 408 kvinder med fremskreden eller metastatisk brystkræft, hvor der blev udtrykt store

mængder HER2. Kvinderne var allerede blevet behandlet med antracykliner, taxaner og trastuzumab,

men sygdommen var enten blevet værre eller kommet tilbage. Efter lægernes vurdering levede de

kvinder, som fik Tyverb i kombination med capecitabin, gennemsnitligt 23,9 uger, uden at sygdommen

forværredes, sammenlignet med 18,3 uger for dem, som fik capecitabin alene. Kvinder, som fik Tyverb i

kombination med capecitabin, overlevede gennemsnitligt i 75 uger sammenlignet med 64,7 uger for dem,

som fik capecitabin alene.

I det andet studie blev Tyverb alene sammenlignet med en kombination af Tyverb og trastuzumab. Det

omfattede 296 kvinder med metastastisk sygdom, som producerede store mængder HER2, og som

forværredes på trods af behandling med trastuzumab og andre kræftlægemidler (herunder antracykliner

og taxaner). De kvinder, som fik Tyverb i kombination med trastuzumab, levede i gennemsnit 12,0 uger,

uden at sygdommen forværredes, sammenholdt med 8,1 uger for dem, der fik Tyverb alene. Derudover

overlevede de kvinder, som fik kombinationen, i gennemsnit 14,0 måneder sammenholdt med

9,5 måneder for dem, der fik Tyverb alene.

I studiet blev Tyverb sammenlignet med placebo (ikke-aktivt stof). De blev begge taget sammen med

letrozol (en aromatasehæmmer). Det omfattede 1 286 kvinder, som var forbi overgangsalderen og havde

metastatisk brystkræft, der var følsom over for hormoner. 219 af kvinderne havde kræft, som

producerede store mængder HER2. Kvinderne havde forud for studiet ikke fået trastuzumab eller en

aromatasehæmmer. De kvinder, hvis kræft producerede store mængder HER2, og som fik Tyverb i

kombination med letrozol, overlevede gennemsnitligt i 35,4 uger, uden at sygdommen forværredes,

sammenholdt med 13,0 uger hos dem, der fik placebo i kombination med letrozol.

Hvilke risici er der forbundet med Tyverb?

De hyppigste bivirkninger ved Tyverb (som optræder hos mere end 1 ud af 4 patienter) er udslæt og

mave-tarm-relaterede bivirkninger (bl.a. diarré, kvalme og opkastning). Hånd-fod-syndrom (udslæt og

følelsesløshed på håndflader og fodsåler) er også meget almindeligt, når Tyverb tages sammen med

Tyverb (lapatinib)

EMA/516307/2018

Side 3/3

capecitabin. Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Tyverb fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Tyverb godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Tyverb opvejer risiciene, og at det

kan godkendes til anvendelse i EU. Det er påvist, at Tyverb i kombination med andre kræftlægemidler

forbedrer overlevelsen hos patienter med brystkræft, der producerer store mængder HER2, og dets

bivirkninger anses for at være acceptable.

Der blev oprindeligt udstedt en "betinget godkendelse" for Tyverb. Det betyder, at der forventedes

yderligere dokumentation for lægemidlet. Da virksomheden har indsendt de fornødne supplerende

oplysninger, er godkendelsen ændret fra en betinget godkendelse til en fuldgyldig godkendelse.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Tyverb?

Den virksomhed, der markedsfører Tyverb, vil overveje måder, hvorpå man kan forudsige

modstandsdygtighed (hvor lægemidlet bliver mindre effektivt) hos de brystkræftpatienter, der får

Tyverb sammen med andre kræftlægemidler.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Tyverb.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Tyverb løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Tyverb vurderes omhyggeligt, og der tages de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Tyverb

Tyverb fik en betinget markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 10. juni 2008. Den blev

ændret til en fuldgyldig markedsføringstilladelse den 17. februar 2015.

Yderligere information vedrørende Tyverb findes på agenturets websted under:ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 07-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information