Tybost

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
cobicistat på siliciumdioxid
Tilgængelig fra:
Gilead Sciences Ireland UC
ATC-kode:
V03AX03
INN (International Name):
cobicistat
Terapeutisk gruppe:
Antivirale midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
HIV infektioner
Terapeutiske indikationer:
Tybost er angivet som en farmakokinetiske forstærker atazanavir 300 mg én gang dagligt eller darunavir 800 mg én gang dagligt som en del af antiretroviral kombinationsbehandling i human-immundefekt-virus-1 (HIV-1)-inficerede voksne.
Produkt oversigt:
Revision: 12
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002572
Autorisation dato:
2013-09-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/002572

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Tybost 150 mg filmovertrukne tabletter

cobicistat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Tybost

Sådan skal De tage Tybost

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Tybost indeholder det aktive stof cobicistat.

Tybost anvendes hos voksne i alderen 18 år og derover, der er smittet med hiv, som er den virus, der

forårsager erhvervet immundefekt syndrom (aids).

Den tages sammen med atazanavir eller

darunavir

(begge proteasehæmmere) og virker som en

booster

forstærkende stof

) for at hjælpe med

at forbedre deres virkning.

Tybost behandler ikke Deres hiv direkte, men forhøjer niveauer af atazanavir og darunavir

blodet. Tybost gør dette ved at sænke nedbrydningshastigheden af atazanavir og darunavir, hvilket vil

få dem til at forblive i kroppen i længere tid.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Tybost

Tag ikke Tybost

Hvis De er allergisk over for cobicistat

eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin

(angivet i punkt 6 i denne indlægsseddel).

Hvis De tager lægemidler, der indeholder nogle af følgende:

alfuzosin,

anvendes til at behandle en forstørret blærehalskirtel

dabigatran,

anvendes til at forebygge og behandle blodpropper

amiodaron, quinidin,

anvendes til at korrigere uregelmæssige hjerteslag

carbamazepin, phenobarbital, phenytoin,

anvendes til at forebygge krampeanfald

rifampicin,

anvendes til at forebygge og behandle tuberkulose og andre infektioner

dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin,

anvendes til at behandle migræne-

hovedpine

prikbladet perikum

Hypericum perforatum

), et naturlægemiddel, der anvendes mod

depression og angst

lovastatin, simvastatin,

anvendes til at sænke kolesterol i blodet

pimozid, lurasidon,

anvendes til at behandle unormale tanker og følelser

sildenafil,

anvendes til at behandle pulmonal arteriel hypertension – en lungesygdom, der

gør det vanskeligt at trække vejret

oralt administreret

midazolam, triazolam,

anvendes til at hjælpe dig med at sove og/eller

lindre angst

Hvis noget af dette gælder for Dem, må De ikke tage Tybost og De skal omgående fortælle

Deres læge det.

Advarsler og forsigtighedsregler

De skal fortsætte med at være under lægens opsyn, mens De tager Tybost.

De kan stadig overføre hiv,

mens De tager denne medicin, selvom risikoen er formindsket med

effektiv antiretroviral terapi. Tal med Deres læge om, hvilke forholdsregler der skal træffes, for at

undgå at smitte andre mennesker. Denne medicin behandler ikke direkte Deres hiv-infektion. De kan

stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion. De bør være i

regelmæssig kontakt med Deres læge.

Kontakt lægen, før De tager Tybost:

Hvis De tager en anden proteasehæmmer.

Tybost taget med atazanavir eller darunavir må

ikke anvendes sammen med andre antivirale lægemidler, der kræver forstærkning.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis De har eller har haft nyresygdom, eller hvis

prøver har vist problemer med Deres nyrer

. Deres læge vil nøje overveje, om De skal

behandles med Tybost.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis De har eller har haft svær leversygdom, eller

hvis prøver har vist problemer med Deres lever

. Deres læge vil nøje overveje, om De skal

behandles med Tybost.

Hvis noget af dette gælder for Dem, skal De tale med lægen før De tager Tybost.

Børn og unge

Denne medicin må ikke gives til børn

og unge under 18 år. Anvendelsen af Tybost til børn og unge

er ikke undersøgt endnu.

Brug af anden medicin sammen med Tybost

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tybost kan påvirke andre stoffer. Som et resultat heraf kan mængden af Tybost eller anden

medicin i Deres blod påvirkes. Dette kan forhindre, at Deres medicin virker korrekt, eller det kan gøre

bivirkninger værre. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at lægen justerer Deres dosis eller

kontrollerer niveauet af medicin i Deres blod.

Visse lægemidler må aldrig tages sammen med Tybost.

De er nævnt ovenfor under overskriften “Tag ikke Tybost

-

Hvis De tager lægemidler, der indeholder

nogle af følgende”.

Lægemidler anvendt til behandling af hiv-infektion:

De må ikke tage Tybost med andre lægemidler, der indeholder:

ritonavir

cobicistat

Tal med Deres læge, hvis De tager

en anden proteasehæmmer

efavirenz

etravirin

nevirapin

maraviroc

Fortæl lægen,

hvis De tager en eller flere af disse hiv-lægemidler.

Andre typer lægemidler:

ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol

fluconazol,

lægemidler, der anvendes

til at behandle svampeinfektioner

clarithromycin

rifabutin,

lægemidler, der anvendes til at behandle bakterieinfektioner,

herunder tuberkulose

dasatinib, nilotinib, vinblastin

vincristin,

lægemidler, der anvendes til at behandle kræft

kortikosteroider,

herunder

betamethason, budesonid, fluticason, mometason, prednison

triamcinolon

. Disse lægemidler anvendes til behandling af allergier, astma, inflammatoriske

(betændelseslignende) tarmsygdomme, inflammatoriske tilstande i øjne, led og muskler samt

andre inflammatoriske tilstande. De må kun bruge disse lægemidler, hvis andre lægemidler ikke

kan anvendes, og kun efter en lægelig vurdering og under tæt lægelig overvågning for

kortikosteroid-bivirkninger

metformin,

lægemiddel, der anvendes til at behandle type 2-diabetes

orale eller implanterede hormonale præventionsmidler

, der anvendes til at forebygge

graviditet

amlodipine, digoxin, diltiazem, disopyramid, felodipin, flecainid, systemisk lidocain,

metoprolol, mexiletin, nicardipin, nifedipin, propafenon, timolol

verapamil,

lægemidler,

der anvendes til at behandle hjerteproblemer

bosentan,

et lægemiddel, der anvendes til at behandle pulmonal arteriel hypertension

apixaban, edoxaban, rivaroxaban

warfarin,

lægemidler, der anvendes til at forebygge og

behandle blodpropper

salmeterol,

et lægemiddel, der anvendes til at behandle astma

atorvastatin, fluvastatin, pitavastin, pravastatin

rosuvastatin,

lægemidler, der anvendes

til at sænke kolesterol

sildenafil

vardenafil,

lægemidler, der anvendes til at behandle impotens og

tadalafil

, et

lægemiddel, der anvendes til at behandle impotens og pulmonal hypertension

trazodon,

et lægemiddel, der anvendes til at behandle depression

ciclosporin, sirolimus

tacrolimus,

lægemidler, der anvendes til at kontrollere kroppens

immunrespons efter en transplantation

buspiron, clorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, perphenazin, risperidon,

thioridazin, zolpidem,

lægemidler, der anvendes til at behandle lidelser i nervesystemet

colchicin,

et lægemiddel, der anvendes til behandling af podagra.

Fortæl lægen,

hvis De tager nogle af disse lægemidler.

Fortæl lægen, hvis De tager disse eller andre lægemidler.

Afbryd ikke behandlingen uden

først at kontakte Deres læge.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.

Fortæl det straks til lægen, hvis

De er gravid, har mistanke om, at De er gravid, eller

planlægger at blive gravid.

Gravide kvinder bør ikke tage Tybost sammen med darunavir.

Mængden af disse lægemidler i Deres blod kan falde under graviditet, hvilket kan forhindre dem

i at virke korrekt. Hvis De tager Tybost med atazanavir, vil Deres læge drøfte de potentielle

fordele og risici ved at tage Tybost for Dem og Deres barn.

De må ikke amme, mens De er i behandling med Tybost.

Det er ukendt, om det aktive stof i

dette lægemiddel kan

udskilles i mælken hos mennesker. Hvis De er en kvinde med hiv,

anbefales det, at De ikke ammer for at undgå at overføre virus til barnet via Deres brystmælk.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter har indberettet svimmelhed under behandling med Tybost samtidig med atazanavir

eller darunavir. Hvis De oplever dette, mens De tager Tybost, må De ikke føre motorkøretøj eller

betjene værktøjer eller maskiner.

Tybost indeholder sunset yellow FCF aluminium lake (E110)

Fortæl lægen, hvis De er overfølsom over for sunset yellow FCF aluminium lake (E110).

Tybost

indeholder sunset yellow FCF aluminium lake, som kan forårsage allergiske reaktioner.

3.

Sådan skal De tage Tybost

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis for voksne er:

En tablet om dagen gennem munden

sammen

med mad.

Tabletten må ikke tygges, knuses

eller deles.

Tybost må ikke tages sammen med atazanavir (300 mg) eller darunavir (800 mg).

Tag altid den dosis, Deres læge har anbefalet

for at sikre, at medicinen er fuldt ud effektiv. De må

ikke ændre Deres dosis, medmindre De har fået besked på det af Deres læge.

Hvis De har taget for meget Tybost

Hvis De ved et uheld tager mere end den anbefalede dosis Tybost, kan De have større risiko for at få

bivirkninger med denne medicin (se punkt 4 i denne indlægsseddel)

.

Kontakt straks lægen eller den nærmeste skadestue for at få råd. Tag tabletbeholderen med, så De let

kan vise, hvad De har taget.

Hvis De har glemt at tage Tybost

Det er vigtigt, at De husker at tage hver dosis af Tybost.

Hvis De har glemt at tage en dosis og kommer i tanker om det:

inden 12 timer

efter det tidspunkt, De normalt tager

Tybost på, skal De tage tabletten så hurtigt

som muligt. Tag altid tabletten sammen med mad. Derefter tages den næste dosis som

sædvanligt i kombination med atazanavir eller darunavir.

12 timer eller længere

efter det tidspunkt, De normalt tager Tybost på, skal De ikke tage den

glemte dosis. Vent og tag den næste dosis sammen med mad, til sædvanlig tid.

Hold ikke op med at tage Tybost

Hold ikke op med at tage Tybost uden at tale med Deres læge.

Hvis De holder op med at tage

Tybost samt atazanavir eller darunavir, kan det nedsætte, hvor vellykkede fremtidige behandlinger,

ordineret af Deres læge, bliver.

Opbevar altid nok Tybost, så du ikke løber tør.

Når De snart ikke har mere af Tybost,

skal De bede

om mere fra lægen eller på apoteket.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Når

hiv-infektion behandles, er det ikke altid muligt at afgøre, om nogle af de uønskede virkninger er

forårsaget af Tybost eller af anden medicin, som De tager samtidigt, eller af selve hiv-sygdommen.

Der kan opstå følgende bivirkninger, når De tager Tybost sammen med atazanavir.

Meget almindelige bivirkninger

kan opstå hos flere end 1 ud af 10 personer

kvalme

gulfarvning af hud og/eller øjne (

gulsot

Almindelige bivirkninger

kan opstå hos op til 1 ud af 10 personer

høje sukkerniveauer i blodet (

hyperglykæmi

øget appetit, smagsforstyrrelse, tør mund

hovedpine, svimmelhed

opkastning, diarré, mavesmerter, fordøjelsesproblemer, som resulterer i smerter efter måltider

dyspepsi

), oppustethed, afgang af tarmluft (

flatulens

øgede niveauer af bilirubin i blodet (

hyperbilirubinæmi

udslæt

søvnbesvær, unormale drømme, døsighed, træthed

Ikke almindelige bivirkninger

(kan opstå hos op til 1 ud af 100 personer)

blod i urinen

(hæmaturi)

protein i urinen

(proteinuri)

følelse af nedtrykthed

kløe

ømme muskler, svaghed

nyresten

feber

søvnforstyrrelse

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

For yderligere oplysninger om bivirkninger ved atazanavir eller darunavir, se disse lægemidlers

indlægssedler.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter (EXP). Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tybost indeholder:

Aktivt stof:

cobicistat. Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg cobicistat.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne

Croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, siliciumdioxid.

Filmovertræk

Sunset yellow FCF aluminium lake (E110), macrogol 3350 (E1521), polyvinylalkohol (delvist

hydrolyseret) (E1203), talkum (E553B), titandioxid (E171), gul jernoxid (E172) (se punkt 2 i denne

indlægsseddel).

Udseende og pakningsstørrelser

Tybost filmovertrukne tabletter er orange, runde, bikonvekse tabletter, som er præget med "GSI" på

den ene side og glatte på den anden side af tabletten.

Tybost leveres i tabletbeholdere, der indeholder 30 tabletter (med et brev eller en beholder med

silicagel, der skal opbevares i beholderen for at hjælpe med at beskytte tabletterne). Silicagel-

tørremidlet er i et separat brev eller en separat beholder, og må ikke sluges.

Fås i pakninger, der indeholder 1 tabletbeholder med 30 filmovertrukne tabletter og

90 (3 tabletbeholdere med 30) filmovertrukne tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill

County Cork, T45 DP77

Irland

Fremstiller

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 262 8702

България

Gilead Sciences Ireland UC

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC

Tel.: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 262 8702

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 44 (0) 8000 113700

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tybost 150 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg cobicistat.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder 59 mikrogram sunset yellow FCF aluminium lake (E110).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet (tablet).

Orange, rund, bikonveks, filmovertrukken tablet, der er 10,3 mm i diameter, som er præget med "GSI"

på den ene side, og glat på den anden side af tabletten.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Tybost er indiceret som en farmakokinetisk booster af atazanavir 300 mg én gang dagligt eller

darunavir 800 mg én gang dagligt som del af antiretroviral kombinationsterapi hos voksne inficeret

med humant immundefekt virus 1 (hiv-1). Se pkt. 4.2, 4.4, 5.1 og 5.2.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal påbegyndes af en læge med erfaring i behandlingen af hiv-infektion.

Dosering

Tybost bruges i kombination med atazanavir eller darunavir, og produktresuméet for atazanavir eller

darunavir skal derfor konsulteres.

Tybost skal tages oralt, én gang dagligt, sammen med mad.

Doser af Tybost og den samtidigt administrerede proteasehæmmer, atazanavir eller darunavir, er vist i

tabel 1.

Tabel 1: Doseringsplan

Dosis af

Tybost

Dosis af hiv-1-proteasehæmmer

150 mg én gang dagligt

Atazanavir 300 mg én gang dagligt

Darunavir 800 mg én gang dagligt

Hvis patienten glemmer at tage en dosis Tybost i mindre end 12 timer efter tidspunktet, hvor patienten

normalt tager dosen, skal patienten tage Tybost sammen med mad så snart som muligt og derefter

fortsætte med deres normale doseringsplan i kombination med atazanavir eller darunavir. Hvis

patienten glemmer at tage en dosis Tybost i mere end 12 timer, skal patienten ikke tage den manglende

dosis, men blot fortsætte med den normale doseringsplan.

Særlige populationer

Ældre

Der foreligger ingen data, hvorpå der kan laves en dosisanbefaling til patienter over 65 år (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering af cobicistat er ikke nødvendigt hos patienter med nedsat eller alvorligt nedsat

nyrefunktion. Cobicistat er ikke blevet undersøgt hos patienter, der gennemgår dialyse, og der kan

derfor ikke gives sikker anbefaling for disse patienter.

Cobicistat reducerer den estimerede kreatininclearance på grund af hæmning af den tubulære sekretion

af kreatinin. Behandling med cobicistat må ikke påbegyndes hos patienter med kreatininclearance

under 70 ml/min, såfremt samtidigt administrerede stoffer (f.eks. emtricitabin, lamivudin,

tenofovirdisproxil eller adefovir) kræver dosisjustering baseret på kreatininclearance. Se pkt. 4.4, 4.8

og 5.2.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering af cobicistat er ikke nødvendigt hos patienter med let nedsat (Child-Pugh klasse A)

eller moderat nedsat (Child-Pugh klasse B) leverfunktion. Cobicistat er ikke blevet undersøgt hos

patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C). Tybost anbefales derfor ikke til disse

patienter (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Cobicistats sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til under 18 år er ikke klarlagt (se pkt. 5.1). Der

foreligger ingen data.

Graviditet

Behandling med cobicistat og darunavir under graviditet medfører lavere eksponering for darunavir.

Derfor bør behandling med cobicistat og darunavir ikke påbegyndes under graviditet, og kvinder, der

bliver gravide under behandling med cobicistat og darunavir, skal skiftes til et andet regime (se pkt.

4.4 og 4.6). Darunavir/ritonavir kan overvejes som et alternativ.

Administration

Tybost skal tages oralt, én gang dagligt, sammen med mad (se pkt. 5.2). Den filmovertrukne tablet må

ikke tygges eller knuses.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig administration med lægemidler, som er meget afhængige af CYP3A for clearance, og for

hvilke forhøjede plasmakoncentrationer er associeret med alvorlige og/eller livstruende hændelser, er

kontraindiceret. Derfor bør Tybost ikke administreres samtidig med lægemidler, der omfatter, men

ikke er begrænset til, de følgende (se pkt. 4.4 og 4.5):

alpha 1-adrenoreceptorantagonister: alfuzosin

antiarytmika: amiodaron, quinidin

ergot-derivativer: dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin

HMG Co-A-reduktasehæmmere: lovastatin, simvastatin

neuroleptika/antipsykotika: pimozid, lurasidon

PDE-5-hæmmere: sildenafil til behandling af pulmonal arteriel hypertension

sedativa/hypnotika: oralt administreret midazolam, triazolam

Samtidig administration med lægemidler, som er stærke inducere af CYP3A, er kontraindiceret på

grund af risikoen for svigtende terapeutisk virkning. Derfor bør Tybost ikke administreres samtidig

med lægemidler, som omfatter, men ikke er begrænset til, de følgende (se pkt. 4.4 og 4.5):

antikonvulsiva: carbamazepin, phenobarbital, phenytoin

antimykobakterielle lægemidler: rifampicin

naturlægemiddel: prikbladet perikum (

Hypericum perforatum

Samtidig administration med dabigatranetexilat, et substrat for P-glykoprotein (P-gp), er

kontraindiceret (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Samtidig administration med andre lægemidler

Cobicistat er en kraftig mekanisme baseret CYP3A-hæmmer og et CYP3A-substrat.Øgede

plasmakoncentrationer af lægemidler, der metaboliseres af CYP3A (inklusiv atazanavir og darunavir)

ses ved samtidig administration af cobicistat. Højere plasmakoncentrationer af samtidigt indgivne

lægemidler kan resultere i øgede eller forlængede terapeutiske virkninger eller bivirkninger. For

lægemidler, der metaboliseres af CYP3A, kan sådanne højere plasmakoncentrationer potentielt

medføre alvorlige og/eller livstruende hændelser (se pkt. 4.3).

Samtidig administration af cobicistat og lægemidler, der inducerer CYP3A, er kontraindiceret eller

anbefales ikke (se pkt. 4.3 og 4.5), da nedsatte plasmakoncentrationer af cobicistat kan resultere i

plasmaniveauer, derer utilstrækkelige til at opnå adækvat øgede plasmakoncentration af atazanavir

eller darunavir.

Samtidig administration af cobicistat med lægemidler, som hæmmer CYP3A kan nedsætte clearance

af cobicistat, hvilket resulterer i øgede plasmakoncentrationer af cobicistat (se pkt. 4.5).

Cobicistat er en svag CYP2D6-hæmmer, og metaboliseres i mindre grad af CYP2D6. Samtidig

administration med cobicistat kan øge plasmakoncentrationer af lægemidler, der metaboliseres af

CYP2D6 (se pkt. 4.3 og 4.5).

Cobicistat hæmmer transportstofferne P-gp, BCRP, MATE1, OATP1B1 og OATP1B3.Samtidig

administration af cobicistat hos patienter, som får lægemidler, der er substrater fra disse

transporterstoffer, kan resultere i øgede plasmakoncentrationer af de samtidigt indgivne lægemidler (se

pkt. 4.5).

Til forskel fra ritonavir er cobicistat ikke en induktor af CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9,

CYP2C19 eller UGT1A1. Hvis der skiftes farmakobooster fra ritonavir til cobicistat, skal der udvises

forsigtighed i løbet af de første to ugers behandling med cobicistat, især hvis doser af samtidigt

indgivne lægemidler er blevet titreret eller justeret under brugen af ritonavir som en farmakobooster

(se pkt. 4.5).

Krav til kontraception

Plasmakoncentrationerne af ethinylestradiol sænkes efter samtidig administration af

drospirenon/ethinylestradiol og darunavir/cobicistat. Alternative eller yderligere forholdsregler

vedrørende kontraception anbefales ved samtidig administration af østrogenbaserede kontraceptiva og

darunavir/cobicistat.

Plasmakoncentrationerne af drospirenon øges efter administration af drospirenon/ethinylestradiol

samtidig med atazanavir/cobicistat eller med darunavir/cobicistat. Hvis drospirenon/ethinylestradiol

administreres samtidig med atazanavir/cobicistat eller darunavir/cobicistat, anbefales klinisk

monitorering på grund af risikoen for hyperkaliæmi.

Der foreligger ingen data vedrørende anbefalinger om anvendelse af atazanavir/cobicistat eller

darunavir/cobicistat sammen med andre orale kontraceptiva. Alternative former for kontraception skal

overvejes (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af Tybost og antiretrovirale lægemidler

Tybost skal administreres samtidigt med enten atazanavir 300 mg én gang dagligt eller med darunavir

800 mg én gang dagligt (se pkt. 4.2). Sikkerhed og virkning er ikke blevet klarlagt for anvendelse af

cobicistat med enten atazanavir eller darunavir ved anvendelse i andre doseringsplaner. Antivirale

effektdata fra randomiserede, kontrollerede studier er tilgængelige for cobicistat-boostet atazanavir,

men ikke for cobicistat-boostet darunavir (se pkt. 5.1 og 5.2).

Tybost må ikke anvendes som en farmakokinetisk forstærker til andre hiv-1-proteasehæmmere eller

andre antiretrovirale lægemidler, der kræver boosting, idet doseringsanbefalinger for en sådan

samtidig administration ikke er klarlagt, og kan resultere i utilstrækkeligt plasmaniveau af de

antiretrovirale lægemidler, hvilket kan resultere i tab af terapeutisk virkning og udvikling af resistens

(se pkt. 4.2).

Cobicistat administreret samtidig med atazanavir eller darunavir må ikke anvendes i kombination med

andre antiretrovirale stoffer, der kræver farmakoboosting ved hjælp af samtidig administration af en

CYP3A4-hæmmer, for at nå de ønskede terapeutiske plasmakoncentrationer (dvs. en anden

proteasehæmmer). Doseringsanbefalinger for sådanne kombinationer er ikke blevet klarlagt og

samtidig administration kan resultere i nedsatte plasmakoncentrationer af atazanavir, darunavir

og/eller andre antiretrovirale stoffer, der kræver farmakoboosting, og føre til tab af antiviral aktivitet

og udvikling af resistens.

Tybost må ikke anvendes i kombination med andre lægemidler, der indeholder cobicistat, eller med

samtidig med produkter ritonavir på grund af lignende virkninger af cobicistat og ritonavir på CYP3A.

Virkninger på estimeret kreatininclearance

Cobicistat reducerer den estimerede kreatininclearance på grund af hæmning af den tubulære sekretion

af kreatinin. Denne reduktion i den estimerede kreatininclearance skal tages i betragtning, når

cobicistat administreres til patienter, hvor den estimerede kreatininclerance anvendes til at

monitorering af kliniske behandling, herunder justering af dosering for samtidigt indgivne lægemidler.

Tybost må ikke påbegyndes hos patienter med kreatininclearance under 70 ml/min, hvis en eller flere

samtidigt indgivne stoffer kræver dosisjustering baseret på kreatininclearance (f.eks. emtricitabin,

lamivudin, tenofovirdisoproxil eller adefovir). Se pkt. 4.2, 4.8 og 5.2.

Der er på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelige data til at afgøre, om samtidig administration af

tenofovirdisoproxil og cobicistat er forbundet med en højere risiko for nyrebivirkninger sammenlignet

med behandling, der inkluderer tenofovirdisoproxil uden cobicistat.

Leversygdom

Cobicistat er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C).

Tybost anbefales derfor ikke til disse patienter (se pkt. 4.4 og 5.2).

Graviditet

Det er påvist, at behandling med cobicistat og darunavir i andet og tredje trimester af graviditeten har

medført lavere eksponering for darunavir sammenlignet med postpartum. Cobicistatniveauer falder og

giver måske ikke tilstrækkeligt boost. Den væsentlige nedsættelse i eksponering for darunavir kan

medføre virologisk svigt og en øget risiko for overførsel af hiv-infektion fra mor til barn. Derfor bør

behandling med cobicistat og darunavir ikke påbegyndes under graviditet, og kvinder, der bliver

gravide under behandling med cobicistat og darunavir, skal skiftes til et andet regime (se pkt. 4.2 og

4.6). Darunavir givet sammen med lavdosis ritanavir kan overvejes som alternativ.

Hjælpestoffer

Tybost indeholder azo-farvestoffet sunset yellow FCF (E110), som kan forårsage allergiske reaktioner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Cobicistat er en kraftig mekanisme baseret CYP3A-hæmmer og et CYP3A-substrat. Øgede

plasmakoncentrationer af lægemidler, der metaboliseres af CYP3A (inklusiv atazanavir og darunavir)

ses ved samtidig administration af cobicistat.

Cobicistat er en svag CYP2D6-hæmmer, og metaboliseres i mindre grad af CYP2D6. Samtidig

administration med cobicistat kan øge plasmakoncentrationer af lægemidler, der metaboliseres af

CYP2D6 (se pkt. 4.3 og 4.4).

Cobicistat hæmmer transportstofferne P-gp, BCRP, MATE1, OATP1B1 og OATP1B3. Samtidig

administration af Tybost og lægemidler, der er substrater fra disse transporterstoffer, kan resultere i

øgede plasmakoncentrationer af de samtidigt indgivne lægemidler (se pkt. 4.4).

Cobicistat forventes ikke at hæmme CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9 eller CYP2C19.

Cobicistat forventes ikke at inducere CYP3A4 eller P-gp (MDR1).

Til forskel fra ritonavir er cobicistat ikke en induktor af CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9,

CYP2C19 eller UGT1A1. Hvis der skiftes farmakobooster fra ritonavir til cobicistat, skal der udvises

forsigtighed i løbet af de første to ugers behandling med Tybost, især hvis doser af nogle af de

samtidigt indgivne lægemidler er blevet titreret eller justeret under brugen af ritonavir som en

farmakobooster (se pkt. 4.4).

Samtidig brug kontraindiceret

Lægemidler, der i udstrakt grad metaboliseres af CYP3A og har høj førstepassage-metabolisme, synes

at være mest påvirkelige over for store stigninger i eksponering, når de administreres samtidigt med

cobicistat. Samtidig administration af cobicistat med lægemidler, såsom dihydroergotamin, ergotamin,

ergometrin, oralt administreret midazolam, triazolam, amiodaron, quinidin, pimozid, lurasidon,

alfuzosin, simvastatin, lovastatin og sildenafil, som er stærkt afhængig af CYP3A for clearance, og for

hvilket forhøjede plasmakoncentrationer er forbundet med alvorlige og/eller livstruende hændelser, er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Samtidig administration af cobicistat og lægemidler, som er potente induktorer af CYP3A (såsom

prikbladet perikum (

Hypericum perforatum

), rifampicin, carbamazepin, phenobarbital og phenytoin)

kan føre til reducerede plasmakoncentrationer af cobicistat og derved til, at atazanavir eller darunavir

boostes, hvilket kan forårsage svigtende terapeutisk virkning og mulig udvikling af resistens (se

pkt. 4.3).

Samtidig brug anbefales ikke

Samtidig administration af cobicistat med lægemidler, som er moderate til svage induktore af CYP3A

kan føre til reducerede plasmakoncentrationer af cobicistat og derved til, at atazanavir og darunavir

boostes, hvilket kan forårsage svigtende terapeutisk virkning og mulig udvikling af resistens. Sådanne

eksempler omfatter, men er ikke begrænset til etravirin, efavirenz, nevirapin og bosentan (se tabel 2).

Samtidig administration af cobicistat med lægemidler, som hæmmer CYP3A kan føre til øgede

plasmakoncentrationer af cobicistat. Nogle eksempler omfatter, men er ikke begrænset til itraconazol,

ketoconazol og voriconazol (se tabel 2).

Cobicistat administreret samtidig med atazanavir eller darunavir må ikke anvendes i kombination med

andre antiretrovirale stoffer, der kræver farmakoboosting ved hjælp af samtidig administration af en

CYP3A4-hæmmer, for at nå de ønskede terapeutiske plasmakoncentrationer (dvs. en anden

proteasehæmmer). Doseringsanbefalinger for sådanne kombinationer er ikke blevet klarlagt og

samtidig administration kan resultere i nedsatte plasmakoncentrationer af atazanavir, darunavir

og/eller andre antiretrovirale stoffer, der kræver farmakoboosting, og føre til tab af antiviral aktivitet

og udvikling af resistens.

Andre interaktioner

Interaktioner mellem cobicistat og mulige samtidigt administrerede lægemidler ses i tabel 2 nedenfor

(stigning er angivet som "↑", fald som "↓", ingen ændring som "↔"). Disse interaktioner er enten

baseret på lægemiddelinteraktionsstudier eller forventede interaktioner på grund af det forventede

omfang af interaktion og risikoen for alvorlige og/eller livstruende hændelser eller svigtende virkning.

For yderligere lægemiddelinteraktioner med atazanavir eller darunavir, konsulteres deres respektive

produktresumé, når der anvendes Tybost.

Tabel 2: Interaktioner mellem cobicistat og andre lægemidler

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af cobicistat 150 mg og

atazanavir eller darunavir

ANTIRETROVIRALER

Nukleosid-revers transkriptase-hæmmere (NRTI'er)

Tenofovirdisoproxil

Samtidig administration af

tenofovirdisoproxil og cobicistat

forventes at øge

tenofovirplasmakoncentrationen.

Tenofovir:

AUC: ↑ 23 %

: ↑ 55 %

Denne stigning betragtes ikke som

klinisk relevant og nødvendiggør ikke

dosisjustering af tenofovirdisoproxil.

Non-nukleosid-revers transkriptase-hæmmere (NNRTI'er)

Efavirenz (600 mg

enkeltdosis)

Samtidig administration af

efavirenz og cobicistat forventes

at reducere

plasmakoncentrationerne af

cobicistat.

Efavirenz:

AUC: ↔

: ↓ 13 %

: ND

Plasmakoncentrationerne af atazanavir

eller darunavir kan falde som følge af en

reduktion i plasmakoncentrationerne af

cobicistat, hvilket kan forårsage

svigtende terapeutisk virkning og

udvikling af resistens. Samtidig

administration anbefales ikke (se

pkt. 4.4).

Etravirine

Interaktion er ikke undersøgt.

Samtidig administration af

etravirine og cobicistat forventes

at reducere

plasmakoncentrationerne af

cobicistat.

Plasmakoncentrationerne af atazanavir

eller darunavir kan falde som følge af en

reduktion i plasmakoncentrationerne af

cobicistat, hvilket kan forårsage

svigtende terapeutisk virkning og

udvikling af resistens. Samtidig

administration anbefales ikke (se

pkt. 4.4).

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af cobicistat 150 mg og

atazanavir eller darunavir

Nevirapin

Interaktion er ikke undersøgt.

Samtidig administration af

nevirapin og cobicistat forventes

at reducere

plasmakoncentrationerne af

cobicistat.

Plasmakoncentrationerne af

nevirapin kan øges, når de

administreres samtidig med

cobicistat.

Plasmakoncentrationerne af atazanavir

eller darunavir kan falde som følge af en

reduktion i plasmakoncentrationerne af

cobicistat, hvilket kan forårsage

svigtende terapeutisk virkning og

udvikling af resistens. Samtidig

administration anbefales ikke (se

pkt. 4.4).

Rilpivirin

Interaktion er ikke undersøgt.

Samtidig administration af

rilpivirin og cobicistat forventes

at øge plasmakoncentrationen af

rilpivirin.

Rilpivirin forventes ikke at

påvirke plasmakoncentrationen

af cobicistat.

Ingen dosisjustering af rilpivirin er

nødvendig, når atazanavir/cobicistat eller

darunavir/cobicistat anvendes samtidig

med rilpivirine.

CCR5-antagonister

Maraviroc

Interaktion er ikke undersøgt.

Maraviroc er et substrat for

CYP3A og dets

plasmakoncentration øges, når

det administreres samtidig med

potente CYP3A-hæmmere.

Når der administreres maraviroc og

Tybost samtidig, skal patienten have

maraviroc 150 mg to gange dagligt.

Konsultér maravirocs produktresumé for

yderligere oplysninger.

ANTI-INFEKTIVA

Antimykotika

Ketoconazol

Interaktion er ikke undersøgt.

Koncentrationer af ketoconazol

og/eller cobicistat kan øges ved

samtidig administration af

cobicistat.

Når der administreres ketoconazol

samtidig med Tybost, bør den maksimale

daglige dosis af ketoconazol ikke

overskride 200 mg dagligt. Der rådes til

forsigtighed og klinisk overvågning ved

samtidig administration.

Itraconazol

Voriconazol

Posaconazol

Fluconazol

Koncentrationer af itraconazol,

fluconazol og posaconazol kan

øges ved samtidig administration

af cobicistat.

Koncentrationer af voriconazol

kan øges eller reduceres ved

samtidig administration af

cobicistat.

Klinisk overvågning anbefales ved

samtidig administration med Tybost.

Ved samtidig administration af cobicistat

bør den maksimale daglige dosis af

itraconazol ikke overskride 200 mg

dagligt.

Voriconazol bør ikke anvendes,

medmindre den mulige fordel anses for

at opveje risici forbundet med den

uforudsigelige virkning på

plasmakoncentrationerne.

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af cobicistat 150 mg og

atazanavir eller darunavir

Antimykobakterielle lægemidler

Rifabutin (150 mg hver anden

dag)/Elvitegravir (150 mg én

gang dagligt)/Cobicistat

(150 mg én gang dagligt)

Samtidig administration af

rifabutin, en potent CYP3A-

induktor, kan reducere

plasmakoncentrationerne af

cobicistat signifikant.

Cobicistat:

AUC: ↔

: ↔

: ↓ 66 %

Rifabutin:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

25-O-desacetyl-rifabutin:

AUC: ↑ 525 %

: ↑ 384 %

: ↑ 394 %

Samtidig administration af cobicistat og

rifabutin anbefales ikke. Hvis

kombinationen er nødvendig, er den

anbefalede dosis rifabutin 150 mg

3 gange ugentligt på faste dage (for

eksempel mandag-onsdag-fredag).

Det er nødvendigt at udføre øget

overvågning for rifabutin-associerede

bivirkninger, herunder neutropeni og

uveitis på grund af en forventet øget

eksponering over for desacetyl-rifabutin.

En yderligere dosisreduktion af rifabutin

er ikke undersøgt. Det bør overvejes, at

en dosis på 150 mg to gange ugentligt

måske ikke giver en optimal eksponering

over for rifabutin, hvilket i så fald fører

til en risiko for resistens over for

rifabutin og behandlingssvigt.

Makrolidantibiotika

Clarithromycin

Interaktion er ikke undersøgt.

Koncentrationer af

clarithromycin kan øges ved

samtidig administration med

cobicistat.

Koncentrationer af clarithromycin kan

øges ved samtidig administration med

cobicistat. Alternative antibiotika bør

overvejes ved samtidig administration af

atazanavir/cobicistat. Konsultér

atazanavirs produktresumé for

doseringsanbefalinger.

Når clarithromycin administreres

samtidig med darunavir/cobicistat,

konsulteres darunavirs produktresumé for

doseringsanbefalinger.

ANTI-NEOPLASTIKA

Dasatinib

Nilotinib

Vinblastin

Vincristin

Interaktion er ikke undersøgt.

Koncentrationerne af disse

lægemidler kan øges, når de

administreres samtidig med

cobicistat.

Koncentrationerne af disse lægemidler

kan øges, når de administreres samtidig

med Tybost, hvilket resulterer i risikoen

for øgede bivirkninger, der sædvanligvis

forbindes med disse anti-cancer

lægemidler.

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af cobicistat 150 mg og

atazanavir eller darunavir

GLUKOKORTIKOIDER

Alle kortikosteroider med undtagelse af kutane produkter

Kortikosteroider, der primært

metaboliseres via CYP3A

(bl.a. betamethason,

budesonid, fluticason,

mometason, prednison og

triamcinolon).

Interaktion er ikke undersøgt.

Plasmakoncentrationen af disse

lægemidler kan øges ved

samtidig administration af

cobicistat, hvilket medfører

nedsat serumkortisol.

Samtidig brug af cobicistat og

kortikosteroider, der metaboliseres via

CYP3A (f.eks. fluticasonpropionat eller

andre inhalerede eller nasale

kortikosteroider) kan øge risikoen for

systemiske kortikosteroid-bivirkninger,

herunder Cushings syndrom og

binyrebarksuppression.

Samtidig administration af CYP3A-

metaboliserede kortikosteroider

anbefales ikke, medmindre den

potentielle fordel for patienten opvejer

risikoen. Patienterne skal i givet fald

overvåges for systemiske kortikosteroid-

bivirkninger. Kortikosteroider, som er

mindre afhængige af CYP3A-

metabolisering, f.eks. nasal eller inhaleret

beclomethason, bør overvejes, navnlig

ved langvarig brug.

ORALE ANTIDIABETIKA

Metformin

Interaktion er ikke undersøgt.

Cobicistat hæmmer MATE1

reversibelt, og koncentrationer

af metformin kan øges ved

samtidig administration af

cobicistat.

Nøje overvågning af patienten og

dosisjustering af metformin anbefales for

patienter, som tager Tybost.

NARKOTISKE ANALGETIKA

Methadon

Methadon:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Ingen dosisjustering af methadon er

nødvendig.

Buprenorphin/Naloxon

Buprenorphin:

AUC: ↑ 35 %

: ↑ 12 %

: ↑ 66 %

Naloxon:

AUC: ↓ 28 %

: ↓ 28 %

Ingen dosisjustering af cobicistat er

nødvendig.

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af cobicistat 150 mg og

atazanavir eller darunavir

ORALE ANTIKONCEPTIVA

Drospirenon/Ethinylestradiol

(3 mg/0,02 mg enkeltdosis)/

Darunavir (800 mg

én gang

dagligt)/Cobicistat (150 mg

én gang dagligt)

Drospirenon:

AUC: ↑ 58 %

: ↔

: NC

Ethinylestradiol:

AUC:

30 %

: ↔

: NC

Plasmakoncentrationerne af

ethinylestradiol sænkes efter

administration af

drospirenon/ethinylestradiol samtidig

med darunavir/cobicistat. Alternative

eller yderligere forholdsregler

vedrørende kontraception anbefales, når

østrogenbaserede antikonceptiva

administreres samtidig med

darunavir/cobicistat.

Plasmakoncentrationerne af drospirenon

øges efter administration af

drospirenon/ethinyloestradiol samtidig

med darunavir/cobicistat. Hvis

drospirenon/ethinylestradiol

administreres samtidig med

darunavir/cobicistat, anbefales klinisk

monitorering på grund af risikoen for

hyperkaliæmi.

Drospirenon/Ethinylestradiol

(3 mg/0,02 mg enkeltdosis)/A

tazanavir (300 mg én gang

dagligt)/Cobicistat (150 mg

én gang dagligt)

Drospirenon:

AUC: ↑ 130 %

: ↔

: NC

Ethinylestradiol:

AUC: ↔

: ↔

: NC

Plasmakoncentrationerne af drospirenon

øges efter administration af

drospirenon/ethinylestradiol samtidig

med atazanavir/cobicistat. Hvis

drospirenon/ethinylestradiol

administreres samtidig med

atazanavir/cobicistat, anbefales klinisk

monitorering på grund af risikoen for

hyperkaliæmi.

Norgestimat/Ethinylestradiol

Interaktion er ikke undersøgt.

Koncentrationer af norgestimat

kan påvirkes ved samtidig

administration af cobicistat.

Der foreligger ingen data vedrørende

anbefalinger om anvendelsen af

atazanavir/cobicistat eller

darunavir/cobicistat sammen med andre

orale antikonceptiva end

drospirenon/ethinylestradiol.

Alternative former for kontraception bør

overvejes.

ANTIARYTMIKA

Disopyramid

Flecainid

Systemisk lidocain

Mexiletin

Propafenon

Interaktion er ikke undersøgt.

Koncentrationer af disse

antiarytmika kan øges ved

samtidig administration af

cobicistat.

Der rådes til forsigtighed og klinisk

overvågning ved samtidig administration

af disse antiarytmika og Tybost.

Digoxin (0,5 mg

enkeltdosis)/Cobicistat

(150 mg flerdosis)

Plasmakoncentrationerne af

digoxin kan øges ved samtidig

administration af cobicistat.

Digoxin:

AUC: ↔

: ↑ 41 %

: ND

Peak-koncentrationen af digoxin øges

ved samtidig administration af Tybost.

Den laveste dosis digoxin skal først

ordineres. Serum-digoxinkoncentrationer

skal overvåges og anvendes til titrering

af digoxindosis for at opnå de ønskede,

kliniske virkninger.

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af cobicistat 150 mg og

atazanavir eller darunavir

ANTIHYPERTENSIVA

Metoprolol

Timolol

Interaktion er ikke undersøgt.

Koncentrationer af betablokkere

kan øges ved samtidig

administration af cobicistat.

Klinisk overvågning anbefales og en

dosisreduktion kan være nødvendig ved

samtidig administration af betablokkere

og Tybost.

Amlodipin

Diltiazem

Felodipin

Nicardipin

Nifedipin

Verapamil

Interaktion er ikke undersøgt.

Koncentrationer af calcium-

kanalblokkere kan øges ved

samtidig administration af

cobicistat.

Klinisk overvågning af terapeutiske

virkninger og bivirkninger anbefales ved

samtidig administration af disse

lægemidler og Tybost.

ENDOTHELIN RECEPTORANTAGONISTER

Bosentan

Interaktion er ikke undersøgt.

Samtidig administration af

bosentan og cobicistat kan føre

til nedsatte

plasmakoncentrationer af

cobicistat.

Plasmakoncentrationerne af atazanavir

eller darunavir kan falde som følge af en

reduktion i plasmakoncentrationerne af

cobicistat, hvilket kan forårsage

svigtende terapeutisk virkning og

udvikling af resistens.

Samtidig administration anbefales ikke

(se pkt. 4.4).

ANTICOAGULANTIA

Dabigatran

Interaktion er ikke undersøgt.

Samtidig administration af

Tybost kan føre til øgede

plasmakoncentrationer af

dabigatran med lignende

virkninger som ved andre

kraftige hæmmere af P-gp.

Samtidig administration af cobicistat og

dabigatran er kontraindiceret.

Apixaban

Rivaroxaban

Edoxaban

Interaktion er ikke undersøgt.

Samtidig administration af

cobicistat kan føre til øgede

plasmakoncentrationer af

DOAK-præparatet, hvilket kan

føre til en øget blødningsrisiko.

Samtidig administration af apixaban,

rivaroxaban eller edoxaban og Tybost

anbefales ikke.

Warfarin

Interaktion er ikke undersøgt.

Koncentrationer af warfarin kan

påvirkes ved samtidig

administration af cobicistat.

Det anbefales at overvåge den

internationale normaliserede ratio (INR)

ved samtidig administration af Tybost.

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af cobicistat 150 mg og

atazanavir eller darunavir

ANTIKONVULSIVA

Carbamazepin (200 mg to

gange dagligt)/Elvitegravir

(150 mg én gang

dagligt)/Cobicistat (150 mg

én gang dagligt)

Samtidig administration af

carbamazepin, en potent

CYP3A-induktor, kan reducere

plasmakoncentrationerne af

cobicistat signifikant.

Cobicistat:

AUC: ↓ 84 %

: ↓ 72 %

: ↓ 90 %

Carbamazepin:

AUC: ↑ 43 %

↑ 40 %

↑ 51 %

Carbamazepin-10,11-epoxid:

AUC: ↓ 35 %

: ↓ 27 %

: ↓ 41 %

Carbamazepin, en potent CYP3A-

induktor, reducerer

plasmakoncentrationerne af cobicistat og

af atazanavir eller darunavir, hvilket kan

forårsage svigtende terapeutisk virkning

og udvikling af resistens. Samtidig

administration af cobicistat og

carbamazepin er kontraindiceret (se

pkt. 4.3).

INHALERET BETA-AGONIST

Salmeterol

Interaktion er ikke undersøgt.

Samtidig administration af

salmeterol og cobicistat kan føre

til øgede plasmakoncentrationer

af salmeterol.

Øgede plasmakoncentrationer af

salmeterol forbindes med risiko for

alvorlige og/eller livstruende reaktioner.

Samtidig administration af salmeterol og

Tybost anbefales ikke (se pkt. 4.4).

HMG CO-A REDUKTASEHÆMMERE

Fluvastatin

Pitavastatin

Pravastatin

Interaktion er ikke undersøgt.

Plasmakoncentrationer af

HMG Co-A reduktasehæmmere

kan øges ved samtidig

administration af cobicistat.

Plasmakoncentrationer af pitavastatin,

fluvastatin eller pravastatin forventes at

stige, når de administreres samtidig med

atazanavir/cobicistat eller

darunavir/cobicistat.

Der bør udvises forsigtighed ved

samtidig administration af cobicistat og

pitavastatin.

Konsultér produktresuméet for atazanavir

eller darunavir for yderligere oplysninger

om anvendelse i kombination med disse

lægemidler.

Rosuvastatin (10 mg

enkeltdosis)/Atazanavir

(300 mg én gang

dagligt)/Cobicistat (150 mg

én gang dagligt)

Rosuvastatin:

AUC: ↑ 242 %

: ↑ 958 %

: NC

Cobicistat:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Plasmakoncentrationer af rosuvastatin

øges ved samtidig administration med

atazanavir/cobicistat.

Når samtidig administration er

nødvendig, må dosis af rosuvastatin ikke

overstige 10 mg dagligt, og klinisk

sikkerhedsmonitorering (f.eks. myopati)

anbefales.

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af cobicistat 150 mg og

atazanavir eller darunavir

Rosuvastatin (10 mg

enkeltdosis)/Darunavir

(800 mg én gang

dagligt)/Cobicistat (150 mg

én gang dagligt)

Rosuvastatin:

AUC: ↑ 93 %

: ↑ 277 %

: NC

Cobicistat:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Plasmakoncentrationer af rosuvastatin

øges ved samtidig administration med

darunavir/cobicistat.

Det anbefales at starte med den laveste

anbefalede dosis rosuvastatin og titrere

baseret på klinisk respons, mens der

monitoreres for sikkerhed (f.eks.

myopati).

Atorvastatin (10 mg

enkeltdosis)/Atazanavir

(300 mg)/Cobicistat (150 mg

én gang dagligt)

Atorvastatin:

AUC: ↑ 822 %

: ↑ 1785 %

: NC

Cobicistat:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Plasmakoncentrationer af atorvastatin

øges ved samtidig administration med

atazanavir/cobicistat.

Samtidig administration anbefales ikke.

Atorvastatin (10 mg

enkeltdosis)/Darunavir

(800 mg)/Cobicistat (150 mg

én gang dagligt)

Atorvastatin:

AUC: ↑ 290 %

: ↑ 319 %

: NC

Cobicistat:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Plasmakoncentrationer af atorvastatin

øges ved samtidig administration med

darunavir/cobicistat.

Når samtidig administration er

nødvendig, anbefales det at starte med en

dosis atorvastatin på 10 mg og titrere

baseret på klinisk respons, mens der

monitoreres for sikkerhed (f.eks.

myopati).

PHOSPHODIESTERASE TYPE-5 (PDE-5) -HÆMMERE

Sildenafil

Tadalafil

Vardenafil

Interaktion er ikke undersøgt.

PDE-5-hæmmere metaboliseres

primært af CYP3A. Samtidig

administration med cobicistat

kan føre til øgede

plasmakoncentrationer af

sildenafil, tadalafil og

vardenafil, hvilket kan føre til

bivirkninger associeret med

PDE-5-hæmmeren.

Samtidig administration af Tybost og

sildenafil til behandling af pulmonal

arteriel hypertension er kontraindiceret

(se pkt. 4.3).

Der bør udvises forsigtighed, og en

dosisreduktion bør overvejes ved

samtidig administration af Tybost og

tadalafil til behandling af pulmonal

arteriel hypertension.

Til behandling af erektionsproblemer

anbefales det, at en enkeltdosis af

sildenafil på ikke over 25 mg hver

48. time, vardenafil på ikke over 2,5 mg

hver 72. time eller tadalafil på ikke over

10 mg hver 72. time administreres

sammen med Tybost.

ANTIDEPRESSIVA

Selektive serotoningenoptagelseshæmmere

(SSRI'er)

Trazodon

Interaktion er ikke undersøgt.

Plasmakoncentrationer af

trazodon kan øges ved samtidig

administration af cobicistat.

Dosistitrering kan være nødvendig for de

fleste lægemidler i SSRI-klassen, når de

administreres samtidig med Tybost.

Lægemiddel iht. terapeutisk

område

Virkning på

lægemiddelkoncentrationer

Gennemsnitlig ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefaling vedr. samtidig

administration af cobicistat 150 mg og

atazanavir eller darunavir

IMMUNOSUPPRESSIVA

Ciclosporin

Sirolimus

Tacrolimus

Interaktion er ikke undersøgt.

Koncentrationer af disse

immunosuppressiva kan øges

ved administration af cobicistat.

Der anbefales terapeutisk overvågning

ved samtidig administration af Tybost.

NEUROLEPTIKA

Perphenazin

Risperidon

Thioridazin

Interaktion er ikke undersøgt.

Samtidig administration af

neuroleptika og cobicistat kan

resultere i øgede

plasmakoncentrationer af

neuroleptika.

For disse neuroleptika skal en reduktion

af dosis af neuroleptika overvejes ved

samtidig administration af Tybost.

SEDATIVA/HYPNOTIKA

Buspiron

Clorazepat

Diazepam

Estazolam

Flurazepam

Zolpidem

Interaktion er ikke undersøgt.

Koncentrationer af disse

sedativa/hypnotika kan øges ved

samtidig administration af

cobicistat.

For disse sedativa/hypnotika kan en

dosisreduktion være nødvendig, og det

anbefales at overvåge koncentrationen.

MIDLER MOD PODAGRA

Colchicin

Interaktion er ikke undersøgt.

Plasmakoncentrationer af

colchicin kan øges ved samtidig

administration af cobicistat.

Dosisreduktioner af colchicin kan være

nødvendigt. Cobicistat bør ikke

administreres sammen med colchicin til

patienter med nedsat nyre- eller

leverfunktion

ND = Ikke klarlagt

NC = Ikke beregnet

DOAK = direkte oral antikoagulant

Studiet blev udført med tenofovirdisoproxilfumarat

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige kliniske data fra anvendelsen af cobicistat til gravide kvinder.

Dyrestudier indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger af cobicistat hvad angår

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Behandling med cobicistat og darunavir under graviditeten medfører lavere eksponering for darunavir,

hvilket kan være forbundet med en øget risiko for virologisk svigt og en øget risiko for overførsel af

hiv-infektion fra mor til barn. Behandling med cobicistat og darunavir bør ikke påbegyndes under

graviditet, og kvinder, der bliver gravide under behandling med cobicistat og darunavir, skal skiftes til

et andet regime (se pkt. 4.2 og 4.4).

Der er begrænsede data fra brugen af cobicistat og atazanavir hos gravide kvinder. Plasmaniveauer af

cobicistat og følgelig af atazanavir kan nedsættes betydeligt under graviditet. Cobicistat og atazanavir

bør kun anvendes under graviditet, hvis de potentielle fordele opvejer den potentielle risiko for foster

og moder.

Amning

Det er ukendt, om cobicistat/metabolitter udskilles i human mælk. De tilgængelige

farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyrestudier viser, at cobicistat/metabolitter udskilles i mælk.

En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Tybost må derfor ikke anvendes under amning.

For at undgå overførsel af hiv til spædbørn anbefales det, at hiv-inficerede kvinder under ingen

omstændigheder ammer deres børn.

Fertilitet

Der foreligger ingen humane data vedrørende virkningen af cobicistat på fertilitet. Dyrestudier

indikerer ikke skadelige virkninger af cobicistat på fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Tybost påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Patienter bør dog informeres om, at svimmelhed er blevet indberettet under behandling, der inkluderer

cobicistat.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

Bivirkninger for cobicistat-boostet atazanavir var konsistente med sikkerhedsprofilen for ritonavir-

boostet atazanavir. De hyppigst rapporterede bivirkninger over for cobicistat-boostet atazanavir var

forbundet med forhøjede bilirubinniveauer (se tabel 3).

Resumé af bivirkninger i tabelform

Cobicistats sikkerhed er baseret på 144 ugers data fra et randomiseret, aktivt-kontrolleret klinisk fase

3-studie (GS-US-216-0114), i hvilket 692 behandlingsnaive patienter fik mindst én dosis cobicistat-

boostet atazanavir (n = 344) eller ritonavir-boostet atazanavir (n = 348) administreret med

embricitabin og tenofovirdisoproxilfumarat i fastdosis-kombination. Ud af disse 692 patienter fik 613

(300 atazanavir/cobicistat og 313 atazanavir/ritonavir) og 496 (250 atazanavir/cobicistat og

246 atazanavir/ritonavir) hhv. mindst 48 og 144 ugers behandling.

Bivirkninger ved cobicistat-boostet atazanavir, set i løbet af 144 uger i det klinisk studie

GS-US-216-0114, er angivet efter systemorganklasse og højeste observerede frekvens i tabel 3

herunder. Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter alvorlighed. De

alvorligste bivirkninger er anført først. Frekvens er defineret som meget almindelig(≥ 1/10),

almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til

< 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data).

Tabel 3: Oversigt over bivirkninger af cobicistat-boostet atazanavir baseret på 144 ugers

observation i fase 3-studiet GS-US-216-0114

Hyppighed

Bivirkninger

Metabolisme og ernæring:

Almindelig:

hyperglykæmi, øget appetit

Psykiske forstyrrelser:

Almindelig:

insomni, unormale drømme

Ikke almindelig:

depression, søvnforstyrrelse

Nervesystemet:

Almindelig:

hovedpine, svimmelhed, somnolens, dysgeusi

Hyppighed

Bivirkninger

Øjne:

Meget almindelig:

okulær icterus

Mave-tarm-kanalen:

Meget almindelig:

kvalme

Almindelig:

opkastning, diarré, dyspepsi, abdominalsmerter, abdominal udspiling, flatulens,

tør mund

Lever og galdeveje:

Meget almindelig:

gulsot

Almindelig:

hyperbilirubinæmi

Hud og subkutane væv:

Almindelig:

udslæt

Ikke almindelig:

pruritus

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Ikke almindelig:

myalgi

Nyrer-og urinveje:

Ikke almindelig:

nephrolithiasis, hæmaturi, proteinuri

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Almindelig:

træthed

Ikke almindelig:

pyreksi, asteni

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Nedsat nyrefunktion

Cobicistat reducerer den estimerede kreatininclearance på grund af hæmning af den tubulære sekretion

af kreatinin. Stigning fra

baseline

i serum-kreatinin på grund af cobicistat alene, overstiger generelt

ikke 0,4 mg/dl.

I studie GS-US-216-0114 opstod der fald i den estimerede kreatininclearance tidligt i behandlingen

med cobicistat, hvorefter den stabiliserede sig. Middelændringen (± SD) i estimeret glomerulær

filtrationsrate (eGFR) efter Cockcroft-Gault-metoden efter 144 ugers behandling

var -15,1 ± 16,5 ml/min i cobicistat-boostet atazanavir plus emtricitabin og tenofovirdisoproxilfumarat

i fastdosis-kombination-gruppen og -8,0 ± 16,8ml/min i ritonavir-boostet atazanavir plus emtricitabin

og tenofovirdisoproxilfumarat i fastdosis-kombination-gruppen.

Virkninger på leveren

I studie GS-US-216-0114 var hyperbilirubinæmi (> 1 x ULN) almindelig: 97,7 % i cobicistat-boostet

atazanavir plus emtricitabin og tenofovirdisoproxilfumarat i fastdosis-kombination-gruppen og 97,4 %

i ritonavir-boostet atazanavir plus emtricitabin og tenofovirdisoproxilfumarat i fastdosis-kombination-

gruppen til og med 144 ugers behandling. Imidlertid havde en højere procentdel af personerne i den

cobicistat-boostede gruppe forhøjelser i total-bilirubin > 2 x ULN end i den ritonavir-boostede gruppe

(88,0 %

versus

80,9 %). Raterne for seponering af lægemidlet på grund af bilirubin-relaterede

bivirkninger var lave og sammenlignelige i de 2 grupper (4,9 % i den cobicistat-boostede gruppe og

4,0 % i den ritonavir-boostede gruppe). En stigning på > 3 x ULN i alaninaminotransferase eller

aspartataminotransferase blev registreret hos 12,8 % af forsøgspersonerne i den cobicistat-boostede

gruppe og hos 9,0 % i den ritonavir-boostede gruppe.

Andre særlige populationer

Patienter med nedsat nyrefunktion

Tybosts sikkerhed hos 73 hiv-1-inficerede behandlingserfarne patienter med let til moderat nedsat

nyrefunktion (eGFR 50-89 ml/min efter Cockcroft-Gault-metoden), som skiftede farmakokinetisk

forstærker fra ritonavir til cobicistat, blev evalueret i et åbent klinisk studie (GS-US-236-0118) med

cobicistat-boostet atazanavir eller darunavir plus to NRTI'er. Ved uge 96 var middelændringen i

serum-kreatinin 0,07 ± 0,15 mg/dl, og middelændringen i eGFR var -6,2 ± 9,07 ml/min efter

Cockcroft-Gault-metoden. Cobicistats virkning på serum-kreatinin og eGFR hos patienter, som

skiftede fra ritonavir til cobicistat i studie GS-US-236-0118, var konsistent med virkningen hos

behandlingsnaive patienter i studie GS-US-216-0114.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Ved overdosering skal patienten monitoreres for tegn på toksicitet (se pkt. 4.8). Behandling af

overdosering med cobicistat består af en støttende standardbehandling, herunder overvågning af vitale

tegn samt observation af patientens kliniske status.

Der er ingen specifik antidot for overdosering med cobicistat. Da cobicistat i høj grad er bundet til

plasmaproteiner, er det usandsynligt, at det i signifikant grad vil fjernes ved hæmodialyse eller

peritonealdialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Alle andre terapeutiske produkter, ATC-kode: V03AX03

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk virkning

Cobicistat er en selektiv, mekanisme baseret hæmmer af cytokromer P450 fra CYP3A-undergruppen.

Hæmning af CYP3A-medieret metabolisme af cobicistat øger den systemiske eksponering over for

CYP3A-substrater (såsom atazanavir eller darunavir), som har begrænset, oral biotilgængelighed og

en kort halveringstid på grund af den CYP3A-afhængige metabolisme.

Virkningen af cobicistat på atazanavir farmakokinetik blev påvist i den farmakokinetiske undergruppe

(n = 48) i fase 3-studiet GS-US-216-0114 i hvilket hiv-1-inficerede patienter fik atazanavir 300 mg +

cobicistat 150 mg eller atazanavir 300 mg + ritonavir 100 mg, begge i kombination med emtricitabin

og tenofovirdisoproxilfumarat i fastdosis-kombination. Atazanavirs steady-state farmakokinetiske

parametre kunne sammenlignes, når de blev boostet med cobicistat

versus

ritonavir (se tabel 4).

Tabel 4: Farmakokinetiske parametre [middel ± SD (% CV)] af atazanavir i den

farmakokinetiske undergruppe i fase 3 (studie GS-US-216-0114)

Atazanavirs

farmakokinetiske

parametre

Atazanavir + cobicistat

a

(n = 22)

Atazanavir + ritonavir

a

(n = 26)

(µgt/ml)

46,13 ± 26,18 (56,8)

47,59 ± 24,39 (51,2)

(µg/ml)

3,91 ± 1,94 (49,6)

4,76 ± 1,94 (40,8)

(µg/ml)

0,80 ± 0,72 (90,3)

0,85 ± 0,72 (84,7)

Plus baggrundsbehandlingsplan med emtricitabin 200 mg og tenofovirdisoproxilfumarat 300 mg i

fastdosis-kombination

Den farmakokinetiske forstærkende virkning af cobicistat på darunavir blev evalueret i et fase 1

kliniskstudie GS-US-216-0115 med 31 sunde forsøgspersoner, der fik administreret darunavir 800 mg

i kombination med cobicistat 150 mg eller ritonavir 100 mg, alle én gang dagligt, i 10 dage.

Darunavirs steady-state farmakokinetiske parametre kunne sammenlignes, når de blev boostet med

cobicistat

versus

ritonavir (se tabel 5).

Tabel 5: Farmakokinetiske parametre [middel ± SD (% CV)] af darunavir 800 mg administreret

samtidig med cobicistat 150 mg eller ritonavir 100 mg én gang dagligt

Darunavirs

farmakokinetiske

parametre

Darunavir 800 mg + cobicistat

150 mg én gang dagligt

(n = 31)

Darunavir 800 mg + ritonavir

100 mg én gang dagligt

(n = 31)

(µgt/ml)

81,08 ± 25,15 (31,0)

79,99 ± 27,20 (34,0)

(µg/ml)

7,74 ± 1,69 (21,8)

7,46 ± 1,52 (20,3)

(µg/ml)

2,40 ± 1,22 (50,7)

2,48 ± 0,85 (34,3)

Antiviral aktivitet

in vitro

Cobicistat har ingen målelig antiviral aktivitet mod hiv-1, HBV eller HCV og antagoniserer ikke den

antivirale virkninger af hiv-hæmmere.

Klinisk erfaring

Antivirale effektdata fra randomiserede, kontrollerede studier er tilgængelige for cobicistat-boostet

atazanavir, men ikke for cobicistat-boostet darunavir (se pkt. 4.4 og 5.2)

Hos behandlingsnaive, hiv-1-inficerede patienter

Sikkerheden og virkningen af cobicistat med atazanavir hos hiv-1-inficerede patienter blev evalueret i

et randomiseret, dobbeltblindet, aktivt-kontrolleret fase 3 studie GS-US-216-0114 hos hiv-1-inficerede

patienter med

baseline

estimeret kreatininclearance over 70 ml/min, som var behandlingsnaive

(n = 692).

Patienterne blev randomiseret i et 1:1 forhold til at modtage enten atazanavir 300 mg + cobicistat

150 mg én gang dagligt eller atazanavir 300 mg + ritonavir 100 mg én gang dagligt, begge

administreret med en fastdosis-behandlingsplan, der indeholdt tenofovirdisoproxilfumarat 300 mg og

emtricitabin 200 mg administreret som en fastdosis-kombinationstablet. Randomiseringen blev

stratificeret ved screening af hiv-1-rna-niveau (≤ 100.000 kopier/ml eller > 100.000 kopier/ml).

Virologisk responshastighed blev evalueret i begge behandlingsgrupper og virologisk respons blev

defineret som opnåelse af en ikke måleligt

viral load

(< 50 hiv-1-rna-kopier/ml). Vira var kendt som

værende følsomme over for atazanavir, emtricitabin og tenofovirdisoproxilfumarat ved

baseline

Baseline

karakteristika og behandlingsresultater ved uge 48 og 144 for studie GS-US-216-0114 er

anført i hhv. tabel 6 og 7.

Tabel 6: Demografiske og baseline sygdomskarakteristika for antiretroviral-naive,

hiv-1-inficerede voksne personer i studie GS

US

216

0114

Atazanavir + cobicistat

a

(n = 344)

Atazanavir + ritonavir

a

(n = 348)

Demografikarakteristika

Medianalder, år (min-max)

(19-62)

(19-70)

Køn

Mand

83,4 %

82,5 %

Kvinde

16,6 %

17,5 %

Etnisk oprindelse

Hvid

57,6 %

61,8 %

Sort/afroamerikaner

18,9 %

18,1 %

Asiatisk

12,8 %

10,6 %

Andet

10,8 %

9,5 %

Atazanavir + cobicistat

a

(n = 344)

Atazanavir + ritonavir

a

(n = 348)

Sygdomskarakteristika ved baseline

Median plasma hiv-1-rna ved

baseline

(interval)

kopier/ml

4,78

(3,22-6,43)

4,84

(3,21-6,44)

Procentdel af personer med

viral load

> 100.000 kopier/ml

38,4 %

41,1 %

Median CD4+ celletal ved

baseline

(interval),

celler/ mm

(1-1,075)

(10-1,455)

Procentdel af personer med CD4+ celletal

< 200 celler/mm

17,4 %

16,4 %

Plus baggrundsbehandlingsplan med emtricitabin 200 mg og tenofovirdisoproxilfumarat 300 mg i

fastdosis-kombination

Tabel 7: Virologisk resultat af randomiseret behandling i studie GS-US-216-0114 ved uge 48 og

144

Uge 48

a

Uge 144

b

Atazanavir +

cobicistat

f

(n = 344)

Atazanavir +

ritonavir

f

(n = 348)

Atazanavir +

cobicistat

f

(n = 344)

Atazanavir +

ritonavir

f

(n = 348)

Virologisk succes

Hiv-1-rna < 50 kopier/ml

85 %

87 %

72 %

74 %

Behandlingsforskel

-2,2 % (95 % CI = -7,4 %,

3,0 %)

-2,1 % (95 % CI = -8,7 %,

4,5 %)

Virologisk svigt

c

Ingen virologiske data i uge 48-

eller uge 144-vinduet

20 %

21 %

Seponerede studiemedicin som følge

af AE

(adverse event)

eller død

11 %

11 %

Seponerede studiemedicin som følge

af andre årsager, og sidste

tilgængelige hiv-1-rna

< 50 kopier/ml

10 %

Manglende data i tidsvinduet, men

får studiemedicin

< 1 %

< 1 %

Uge 48-vindue er fra dag 309 til 378 (inklusive).

Uge 144-vindue er fra dag 967 til 1,050 (inklusive).

Omfatter personer som havde ≥ 50 kopier/ml i uge 48- eller

144-vinduet, personer som afbrød behandlingen

tidligt som følge af manglende eller svigtende virkning, personer, som afbrød behandlingen af andre årsager

end en

adverse event

, død eller manglende eller svigtende virkning, og som på tidspunktet for seponering

havde en

viral load

på ≥ 50 kopier/ml.

Omfatter patienter, som afbrød behandlingen som følge af en

adverse event

(AE) eller død på et tidspunkt fra

dag 1 og i løbet af tidsvinduet, hvis dette ikke resulterede i virologiske data om behandlingen i løbet af det

specificerede tidsvindue.

Omfatter personer, som afbrød behandlingen af andre årsager end en

adverse event

, død eller manglende eller

svigtende virkning, f.eks. tilbagetrækning af samtykke, tabt for opfølgning.

Plus baggrundsbehandlingsplan med emtricitabin 200 mg og tenofovirdisoproxilfumarat 300 mg i

fastdosis-kombination

Atazanavir + cobicistat + emtricitabin og tenofovirdisoproxilfumarat i fastdosis-kombination var

non-inferiore med hensyn til at opnå hiv-1-rna < 50 kopier/ml, sammenlignet med atazanavir

+ ritonavir + emtricitabin og tenofovirdisoproxilfumarat i fastdosis-kombination.

Ændringer i CD4+ celletal til og med uge 48 og 144 i studie GS-US-216-0114 vises i tabel 8.

Tabel 8: Ændringer i CD4+ celletal til og med uge 48 og 144 i studie GS-US-216-0114

Uge 48

Uge 144

Atazanavir +

cobicistat

a

(n = 344)

Atazanavir +

ritonavir

a

(n = 348)

Atazanavir +

cobicistat

a

(n = 344)

Atazanavir +

ritonavir

a

(n = 348)

Gennemsnitlig

stigning i

CD4+ T-celletal

baseline

(celler/mm

Plus baggrundsbehandling med emtricitabin 200 mg og tenofovirdisoproxilfumarat 300 mg i

fastdosis-kombination

Manglende = ekskluderet analyse

I en analyse af forsøgspersoner, hvis behandling svigtede i studiet GS-US-216-0114 til og med

uge 144, forelå der evaluerbare genotypiske data fra isolater parret ved

baseline

og efter

behandlingssvigt for alle 21 virologiske svigt i cobicistat-gruppen. Blandt de 21 patienter udviklede 3

emtricitabin-associeret resistenssubstitution M184V. Ingen forsøgsperson udviklede de tenofovir-

associerede resistenssubstitutioner K65R eller K70E, eller nogen primær resistenssubstitution

associeret med proteasehæmmere. I ritonavir-gruppen forelå der genotypedata for alle 19 patienter

med virologisk svigt. Blandt de 19 patienter udviklede 1 emtricitabin-associeret resistenssubstitution

M184V uden tenofovir- eller primær proteasehæmmer-associerede resistenssubstitutioner.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med cobicistat i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved behandlingen af

hiv-1-infektion (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral administration af cobicistat sammen med mad hos hiv-1-inficerede personer blev maksimale

plasmakoncentrationer observeret 4 timer efter dosering for cobicistat. Steady-state gennemsnitlige

værdier for hhv. C

, AUC

og C

trough

(gennemsnit ± SD) efter flere doser af cobicistat hos

hiv-1-inficerede personer (n = 68), var 1,2 ± 0,3 μg/ml, 10,9 ± 3,8 μgt/ml og 0,07 ± 0,07 μg/ml.

Der blev ikke udført et studie af virkningen af mad for Tybost. I kliniske studier blev cobicistat

administreret samtidig med atazanavir eller darunavir i forbindelse med måltider i henhold til

produktresuméet for disse stoffer. Det anbefales, at Tybost administreres sammen med mad.

Fordeling

Cobicistat er 97-98 % bundet til humane plasmaproteiner og den gennemsnitlige

lægemiddelkoncentration i plasma var 2.

Biotransformation

Cobicistat metaboliseres via CYP3A (overvejende)- og CYP2D6 (i mindre grad)-medieret oxidation

og gennemgår ikke glukuronidation. Efter oral administration af [

C]cobicistat var 99 % af den

cirkulerende radioaktivitet i plasma fra uændret cobicistat. Der er observeret lave metabolitniveauer i

urin og fæces og det bidrager ikke til cobicistats CYP3A-hæmmende aktivitet.

Elimination

Efter oral administration af [

C]cobicistat blev hhv. 86 % og 8,2 % af dosis genfundet i fæces og urin.

Den mediane terminale halveringstid i plasma for efter administration af Tybost er ca. 3-4 timer.

Linearitet/non-linearitet

Cobicistat eksponeringer er non-lineare og større end dosis-proportionale i området 50 mg til 400 mg,

og i overensstemmelse med den mekanisme baserede CYP3A-hæmmer.

Ældre

Cobicistats farmakokinetik er ikke blevet fuldt evalueret hos ældre patienter (65 år og derover).

Køn

Der er ikke blevet identificeret klinisk relevante farmakokinetiske forskelle på grund af køn for

cobicistat.

Etnisk oprindelse

Der er ikke blevet identificeret klinisk relevante farmakokinetiske forskelle på grund af etnicitet for

cobicistat.

Pædiatrisk population

Cobicistats farmakokinetik hos pædiatriske personer er ikke klarlagt.

Nedsat nyrefunktion

Et farmakokinetikstudie af cobicistat blev udført hos non-hiv-1-inficerede personer med svært nedsat

nyrefunktion (estimeret kreatininclearance under 30 ml/min). Der blev ikke observeret nogen

betydningsfulde forskelle i farmakokinetikken for cobicistat hos personer med svært nedsat

nyrefunktion og hos raske personer, hvilket er i overensstemmelse med corbicistats lave

nyreclearance.

Nedsat leverfunktion

Cobicistat metaboliseres og udskilles primært i leveren. Et farmakokinetikstudie af cobicistat blev

udført hos non-hiv-1-inficerede personer med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse B).

Der blev ikke observeret nogen klinisk relevante forskelle i farmakokinetikken for cobicistat hos

personer med moderat nedsat leverfunktion og hos raske personer. Ingen dosisjustering af cobicistat er

nødvendig for patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Virkningen af svært nedsat

leverfunktion (Child-Pugh klasse C) på cobicistats farmakokinetik er ikke undersøgt.

Samtidig infektion med hepatitis B- og/eller hepatitis C-virus

Cobicistats farmakokinetik er ikke blevet fuldt evalueret hos forsøgspersoner med samtidig infektion

med hepatitis B- og/eller hepatitis C-virus.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet. Der blev

ikke observeret nogen teratogene virkninger i udviklingstoksicitetsstudier med rotter og kaniner. Hos

rotter forekom der ossifikationsændringer i fostres rygsøjle og sternum ved en dosis, der producerede

signifikant maternel toksicitet.

Ex vivo

-studier af kaniner og

in vivo-

studier af hunde tyder på, at cobicistat har en lav risiko for

QT-forlængelse, og kan forlænge PR-intervallet let og reducere den venstre ventrikelfunktion ved

gennemsnitlige koncentrationer, der er mindst10 gange højere end den humane eksponering ved den

anbefalede daglige dosis på 150 mg.

Et langvarigt karcinogenicitetsstudie af cobicistat hos rotter afslørede tumorgenicitet specifikt for

denne art, som vurderes at være af ringe relevans for mennesker. Et langvarigt karcinogenicitetsstudie

med mus viste ingen karcinogenicitet.

Det aktive stof cobicistat nedbrydes ikke i miljøet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Siliciumdioxid

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat

Mikrokrystallinsk cellulose

Filmovertræk

Sunset yellow FCF aluminium lake (E110)

Macrogol 3350 (E1521)

Polyvinylalkohol (delvist hydrolyseret) (E1203)

Talkum (E553B)

Titandioxid (E171)

Gul jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Højdensitets-polyethylen (HDPE)-tabletbeholder med børnesikret lukke af polypropylen indeholdende

30 filmovertrukne tabletter sammen med silicagel-tørremiddel.

Pakningsstørrelser, der indeholder 1 tabletbeholder med 30 filmovertrukne tabletter eller

3 tabletbeholdere med 30 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill

County Cork, T45 DP77

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/872/001

EU/1/13/872/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. september 2013

Dato for seneste fornyelse: 26 juli 2018

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

EMA/471818/2013

EMEA/H/C/002572

EPAR - sammendrag for offentligheden

Tybost

cobicistat

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Tybost. Det

forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Tybost bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Tybost, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Tybost, og hvad anvendes det til?

Tybost er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof cobicistat. Det anvendes til behandling af

voksne, der er smittet med virusset hiv-1, som er årsag til erhvervet immundefektsyndrom (aids).

Tybost behandler ikke hiv direkte, men forstærker virkningen af atazanavir og darunavir, der anvendes

sammen med andre standardlægemidler til behandling af hiv-1.

Hvordan anvendes Tybost?

Tybost udleveres kun efter recept. Behandlingen bør iværksættes af en læge med erfaring i behandling

af hiv-infektion.

Tybost leveres som tabletter (150 mg). Den anbefalede dosis er én tablet dagligt, der tages sammen

med et måltid. Tybost gives sammen med 300 mg atazanavir én gang dagligt eller med 800 mg

darunavir én gang dagligt. Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Tybost?

Det aktive stof i Tybost, cobicistat, virker ved at blokere leverenzymer af typen CYP3A, der medvirker

ved nedbrydningen af lægemidler i kroppen. Ved at blokere CYP3A bremser Tybost nedbrydningen af

atazanavir og darunavir, så deres virkning i kroppen forlænges.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Tybost tages sammen med atazanavir eller darunavir, der begge er proteasehæmmere: De blokerer

enzymet protease, der medvirker ved hiv-1 virussets formering. Når enzymet blokeres, kan virusset

ikke formere sig normalt, og derved bremses spredningen af infektionen.

Behandling med Tybost og atazanavir eller darunavir helbreder ikke hiv-1-infektion eller aids, men i

kombination med andre standardlægemidler mod hiv-1 kan det sinke den skade på immunsystemet og

de infektioner og sygdomme, der er forbundet med aids.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Tybost?

Tybost blev sammenlignet med et andet lægemiddel, ritonavir, i én hovedundersøgelse med 698

patienter, der var smittet med hiv-1. Undersøgelsen sammenlignede disse to lægemidler, når de blev

anvendt til at forstærke virkningerne af atazanavir i kombination med andre lægemidler, der er

standardbehandling mod hiv-1 og indeholder emtricitabin og tenofovir. Behandlingens virkning blev

hovedsagelig bedømt på reduktionen i mængden af virus i blodet. Behandlingen ansås for at have

virket, hvis patienterne opnåede et virusindhold på under 50 hiv-1-RNA-kopier/ml efter 48 ugers

behandling. Tybost blev fundet at være lige så effektivt som ritonavir: Behandlingen virkede hos 85 %

af de patienter (293 ud af 344), der fik Tybost, sammenlignet med cirka 87 % af de patienter (304 ud

af 348), der fik ritonavir.

Hvilke risici er der forbundet med Tybost?

De hyppigste bivirkninger ved Tybost (som kan forekomme hos mere end 1 ud af hver 10 behandlede)

ved anvendelse sammen med atazanavir er gulfarvning af det hvide af øjnene (okulær ikterus), kvalme

og gulfarvning af huden og øjnene (gulsot, ikterus). Den fuldstændige liste over indberettede

bivirkninger ved Tybost fremgår af indlægssedlen.

Tybost må ikke anvendes sammen med en række andre lægemidler, der påvirker nedbrydningen af

Tybost, eller hvis virkning påvirkes af Tybost: Alfuzosin (anvendes til behandling af forstørret

blærehalskirtel), amiodaron og kinidin (anvendes til behandling af uregelmæssig hjerterytme),

carbamazepin, phenobarbital og phenytoin (anvendes til behandling af kramper), rifampicin (anvendes

til forebyggelse og behandling af tuberkulose og andre infektioner), dihydroergotamin, ergometrin og

ergotamin (anvendes til behandling af migræne), cisaprid (anvendes til lindring af visse

maveproblemer), prikbladet perikum (et plantelægemiddel, der anvendes mod depression og angst),

lovastatin og simvastatin (anvendes til at sænke kolesteroltallet), pimozid (anvendes til behandling af

abnorme tanker eller følelser), sildenafil (ved anvendelse til behandling af forhøjet tryk i

lungearterierne) og midazolam eller triazolam (anvendes mod søvnløshed og angst). Den fuldstændige

liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Tybost blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) afgjorde, at fordelene ved Tybost er større

end risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Undersøgelserne viste, at Tybost

var lige så effektivt som ritonavir til at forstærke virkningen af atazanavir, og at det forventes at have

samme virkning på darunavir ud fra virkningen af Tybost på koncentrationerne af darunavir i kroppen.

CHMP fandt ingen sikkerhedsmæssige problemer ved anvendelse af Tybost sammen med atazanavir

eller darunavir.

Tybost

EMA/471818/2013

Side 2/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Tybost?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Tybost anvendes så risikofrit som muligt. I

produktresuméet og indlægssedlen for Tybost er der indsat sikkerhedsoplysninger baseret på denne

plan, herunder passende forholdsregler, der skal følges af sundhedspersonale og patienter.

Andre oplysninger om Tybost:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Tybost den 19. september 2013.

Den fuldstændige EPAR for Tybost findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Tybost, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 09-2013.

Tybost

EMA/471818/2013

Side 3/3

Andre produkter

search_alerts

share_this_information