Trulicity

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
dulaglutide
Tilgængelig fra:
Eli Lilly Nederland B.V.
ATC-kode:
A10BJ05
INN (International Name):
dulaglutide
Terapeutisk gruppe:
Lægemidler, der anvendes i diabetes -, Blod-glukose sænkende medicin, ekskl. insulins
Terapeutisk område:
Diabetes Mellitus, Type 2
Terapeutiske indikationer:
Trulicity er indiceret til behandling af voksne med utilstrækkeligt kontrolleret type 2-diabetes som et supplement til kost og exerciseas monoterapi når metformin anses for uhensigtsmæssig på grund af intolerance eller contraindicationsin tillæg til andre lægemidler til behandling af diabetes. For undersøgelsens resultater med hensyn til kombinationer, effekt på glykæmisk kontrol og hjerte-kar-hændelser, og de befolkninger, der studerede, se afsnit 4. 4, 4. 5 og 5.
Produkt oversigt:
Revision: 11
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002825
Autorisation dato:
2014-11-21
EMEA kode:
EMEA/H/C/002825

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Trulicity 0,75 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen.

Trulicity 1,5 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen.

dulaglutid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Trulicity

Sådan skal du bruge Trulicity

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Trulicity indeholder et aktivt stof, der hedder dulaglutid. Det anvendes til at sænke blodsukker

(glukose) hos voksne med type 2-diabetes mellitus (sukkersyge) og kan hjælpe med at forhindre

hjertesygdomme.

Type 2-diabetes er en tilstand, hvor kroppen ikke danner nok insulin, og det insulin, som

kroppen danner, virker ikke så godt, som det burde. I så tilfælde sker der en ophobning af glukose i

blodet.

Trulicity anvendes:

Alene hvis dit blodsukker ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med diæt og motion, og du ikke

kan tage metformin (et andet lægemiddel mod diabetes).

Eller sammen med andre lægemidler mod diabetes, hvis du ikke kan opnå kontrol over dit

blodsukker med disse lægemidler alene. Disse andre lægemidler kan være medicin, du tager

gennem munden, og/eller insulin, som du får via injektion (indsprøjtning).

Det er vigtigt, at du fortsætter med at følge de kost- og motionsråd, som lægen, sundhedspersonalet

eller apotekspersonalet har givet dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Trulicity

Brug ikke Trulicity

hvis du er allergisk over for dulaglutid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Trulicity (angivet i

afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Trulicity, hvis:

du er i dialyse, da dette lægemiddel så ikke kan anbefales.

du har type 1-diabetes (den type hvor kroppen ikke danner noget insulin), da dette lægemiddel i

så fald kan være uegnet til dig.

du har diabetisk ketoacidose (en komplikation ved diabetes, som opstår, hvis kroppen ikke er i

stand til at nedbryde glukose, fordi der ikke er nok insulin). Tegnene herpå omfatter hurtigt

vægttab, kvalme eller opkastning, sødt åndedræt, sød eller metallisk smag i munden eller ændret

urin- eller svedlugt.

du har alvorlige problemer med fordøjelsen eller med føde, der bliver i maven længere end

normalt (herunder lammelse af mavesækken (gastroparese)).

du har eller har haft pancreatitis (betændelse i bugspytkirtlen), hvilket kan forårsage alvorlige

smerter i mave og ryg, som ikke går væk.

du tager sulfonylurinstof eller insulin mod diabetes, da lavt blodsukker (hypoglykæmi) kan

forekomme. Det kan være nødvendigt for din læge at nedsætte dosis af disse andre lægemidler

for at sænke risikoen.

Trulicity er ikke et insulinpræparat og bør derfor ikke anvendes som erstatning for insulin.

Når du begynder din behandling med Trulicity, kan du i nogle tilfælde, f.eks. ved opkastning, kvalme

og/eller diarré, få væskemangel/dehydring, som kan føre til nedsat nyrefunktion. Det er vigtigt at

undgå dehydrering ved at drikke rigeligt med væske. Tal med din læge hvis du har spørgsmål eller er i

tvivl.

Børn og unge

Det frarådes at bruge Trulicity til børn og unge under 18 år, da det ikke er blevet undersøgt i denne

aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Trulicity

Trulicity kan forsinke tømning af maven, hvilket kan påvirke andre lægemidler. Fortæl det altid til

lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Det er særligt vigtigt, at du fortæller det til lægen:

hvis du bruger andre lægemidler, der nedsætter mængden af sukker i dit blod, såsom insulin

eller et lægemiddel, der indeholder et sulfonylurinstof. Din læge vil eventuelt nedsætte dosen af

disse andre lægemidler for at forhindre, at du får lave blodsukkerniveauer (hypoglykæmi).

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du er usikker på, hvad dine andre

lægemidler indeholder.

hvis du anvender insulin, vil din læge fortælle dig, hvordan du skal reducere insulindosen, og vil

anbefale dig at overvåge dit blodsukkerniveau hyppigere med henblik på at undgå

hyperglykæmi (for højt blodsukkerniveau) og diabetisk ketoacidose (en komplikation til

diabetes, der forekommer, når kroppen ikke er i stand til at nedbryde glukose, fordi der ikke er

nok insulin).

Graviditet og amning

Det vides ikke, om dulaglutid kan skade fosteret. Kvinder, der kan blive gravide, skal anvende

prævention under behandlingen med dulaglutid. Fortæl det til lægen, hvis du er gravid, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, da Trulicity ikke bør anvendes under graviditeten.

Tal med lægen om, hvordan du bedst kan kontrollere dine blodsukkerniveauer, mens du er gravid.

Tal med lægen, inden du tager dette lægemiddel, hvis du ammer eller gerne vil amme. Brug ikke

Trulicity, hvis du ammer. Det vides ikke, om dulaglutid går over i modermælken,

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du bruger Trulicity i kombination med et sulfonylurinstof eller insulin, kan du få lavt blodsukker

(hypoglykæmi), hvilket kan nedsætte din koncentrationsevne. Det skal du huske på i alle situationer,

hvor du kan udsætte dig selv og andre for fare (f.eks. bilkørsel og betjening af maskiner).

Trulicity indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. 0,75 mg eller 1,5 mg, dvs. det er

i det væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du bruge Trulicity

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Når det bruges alene, er den anbefalede dosis 0,75 mg en gang om ugen.

Når det bruges sammen med anden diabetesmedicin, er den anbefalede dosis1,5 mg en gang om ugen.

I visse tilfælde, f.eks. hvis du er over 75 år, kan din læge anbefale en startdosis på 0,75 mg en gang om

ugen.

Hver pen indeholder én ugentlig dosis af Trulicity (0,75 mg eller 1,5 mg). Hver pen leverer kun én

dosis.

Du kan tage din pen på et hvilket som helst tidspunkt af dagen uafhængigt af måltider. Du skal så vidt

muligt bruge det på samme ugedag hver uge. Det kan være lettere at huske, hvis du sætter kryds ud for

den relevante ugedag på pakningen første gang, du indsprøjter din pen, eller i en kalender.

Trulicity sprøjtes ind under huden (subkutan injektion) i maveregionen (abdomen) eller i låret. Hvis

det er en anden, der giver dig injektionen, kan vedkommende eventuelt give dig injektionen i

overarmen.

Hvis du vil, kan du bruge samme kropsdel hver uge. Men husk, at du altid skal vælge et nyt

injektionssted på den pågældende kropsdel.

Hvis du tager Trulicity sammen med et sulfonylurinstof eller insulin, er det vigtigt, at du kontrollerer

dit blodsukker som anvist af din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet.

Læs "Brugsvejledningen" til pennen omhyggeligt, inden du bruger Trulicity.

Hvis du har brugt for meget Trulicity

Kontakt omgående lægen, hvis du har brugt mere Trulicity, end du skulle. For meget Trulicity kan

give for lavt blodsukker (hypoglykæmi) og kvalme og opkastning.

Hvis du har glemt at bruge Trulicity

Hvis du glemmer at tage en dosis, og der er

mindst 3 dage

til den næste dosis, skal du indsprøjte den

glemte dosis så hurtigt som muligt. Indsprøjt den næste dosis på den sædvanlige dag.

Hvis der er

under 3 dage

til din næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og indsprøjte den

næste dosis på den sædvanlige dag.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Om nødvendigt kan du også ændre den ugedag, hvor du indsprøjter Trulicity, så længe at det er mindst

3 dage siden, at du tog den sidste dosis Trulicity.

Hvis du holder op med at bruge Trulicity

Du må ikke stoppe med at bruge Trulicity uden at tale med lægen. Hvis du stopper med at bruge

Trulicity, kan dit blodsukker stige.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne: kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer

Svære allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner, angioødem).

Kontakt straks lægen, hvis du får symptomer som udslæt, kløe og hurtig hævelse af huden i

nakken, ansigtet, munden eller halsen, nældefeber og vejrtrækningsbesvær.

Betændelse i bugspytkirtlen (akut pancreatitis), som kan resultere i alvorlige smerter i maven og

ryggen der ikke forsvinder.

Kontakt straks lægen, hvis du får disse symptomer.

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres udfra tilgængelig data

Tarmobstruktion – en svær form for forstoppelse med yderligere symptomer som f.eks.

mavesmerter, oppustethed eller opkastning.

Kontakt straks lægen, hvis du får disse symptomer.

Andre bivirkninger

Meget almindelige: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

Kvalme

Opkastning

Diarré

Mavesmerter

Disse bivirkninger er som regel ikke alvorlige. De er mest almindelige i starten af behandlingen med

dulaglutid men aftager over tid hos de fleste.

Hypoglykæmi (lavt blodsukker) er en meget almindelig bivirkning, når dulaglutid bruges

sammen med lægemidler, der indeholder metformin

et sulfonylurinstof og/eller insulin. Hvis du

tager et sulfonylurinstof eller insulin, skal dosen eventuelt nedsættes, mens du bruger dulaglutid.

Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

Hypoglykæmi er en almindelig bivirkning når dulaglutid bruges alene eller sammen med både

metformin og pioglitazon, eller med en natrium-glucose co-transportør 2 hæmmer (SGLT2i)

med eller uden metformin.

Symptomerne på lavt blodsukker kan være hovedpine, døsighed, svaghed, svimmelhed, sult,

forvirring, irritabilitet, hurtigt hjerteslag og svedtendens. Din læge vil fortælle dig, hvordan lavt

blodsukker behandles.

Mindre sultfornemmelse (nedsat appetit)

Fordøjelsesbesvær

Forstoppelse

Tarmluft (flatulens)

Oppustet mave

Gastroøsofageal reflukssygdom - en tilstand, hvor mavesyre løber op fra maven igennem

spiserøret og videre til munden.

Bøvsen

Træthed

Hurtigere puls

Sænkning af de elektriske overledninger i hjertet

Ikke almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

Reaktioner på injektionsstedet (f.eks. udslæt eller rødme)

Allergisk reaktion (overfølsomhedsreaktion) (f.eks. hævelser eller hævet, kløende hududslæt

(nældefeber))

Dehydrering, ofte i forbindelse med kvalme, opkastning og/eller diarré

Galdesten

Betændelse i galdeblæren

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten på pennen og på kartonen efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2ºC – 8ºC). Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Trulicity kan tages ud af køleskabet og opbevares ved en temperatur, der ikke overstiger 30°C, i højst

14 dage.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker, at pennen er beskadiget, eller at medicinen er uklar,

misfarvet eller indeholder partikler.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Trulicity indeholder:

Det aktive stof er dulaglutid.

Trulicity 0,75 mg

: Hver fyldt pen indeholder 0,75 mg dulaglutid i 0,5 ml opløsning.

Trulicity 1,5 mg

: Hver fyldt pen indeholder 1,5 mg dulaglutid i 0,5 ml opløsning

Øvrige indholdsstoffer: Natriumcitrat (se afsnit 2 under ‘Trulicity indeholder natriumcitrat’ for mere

information); citronsyre, vandfri; mannitol; polysorbat 80 og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Trulicity er en klar, farveløs injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen.

Hver fyldt pen indeholder 0,5 ml opløsning.

Den fyldte pen kan kun bruges én gang.

Pakningsstørrelser: 2, 4 eller flerstykspakning med 12 (3 pakninger med 4) fyldte penne til

engangsbrug. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

Fremstiller

Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino, Firenze (FI), Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France SAS

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A

Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Denne indlægsseddel blev senest ændret {måned ÅÅÅÅ}.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside

http://www.ema.europa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indlægsseddel: Information til patienten

Trulicity 0,75 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte.

Trulicity 1,5 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte.

dulaglutid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Trulicity

Sådan skal du bruge Trulicity

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Trulicity indeholder et aktivt stof, der hedder dulaglutid. Det anvendes til at sænke blodsukker

(glukose) hos voksne med type 2-diabetes mellitus (sukkersyge) og kan hjælpe med at forhindre

hjertesygdomme.

Type 2-diabetes er en tilstand, hvor kroppen ikke danner nok insulin, og det insulin, som

kroppen danner, virker ikke så godt, som det burde. I så tilfælde sker der en ophobning af glukose i

blodet.

Trulicity anvendes:

Alene hvis dit blodsukker ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med diæt og motion, og du ikke

kan tage metformin (et andet lægemiddel mod diabetes).

Eller sammen med andre lægemidler mod diabetes, hvis du ikke kan opnå kontrol over dit

blodsukker med disse lægemidler alene. Disse andre lægemidler kan være medicin, du tager

gennem munden, og/eller insulin, som du får via injektion (indsprøjtning).

Det er vigtigt, at du fortsætter med at følge de kost- og motionsråd, som lægen, sundhedspersonalet

eller apotekspersonalet har givet dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Trulicity

Brug ikke Trulicity

hvis du er allergisk over for dulaglutid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Trulicity (angivet i

afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Trulicity, hvis:

du er i dialyse, da dette lægemiddel så ikke kan anbefales.

du har type 1-diabetes (den type hvor kroppen ikke danner noget insulin), da dette lægemiddel i

så fald kan være uegnet til dig.

du har diabetisk ketoacidose (en komplikation ved diabetes, som opstår, hvis kroppen ikke er i

stand til at nedbryde glukose, fordi der ikke er nok insulin). Tegnene herpå omfatter hurtigt

vægttab, kvalme eller opkastning, sødt åndedræt, sød eller metallisk smag i munden eller ændret

urin- eller svedlugt.

du har alvorlige problemer med fordøjelsen eller med føde, der bliver i maven længere end

normalt (herunder lammelse af mavesækken (gastroparese)).

du har eller har haft pancreatitis (betændelse i bugspytkirtlen), hvilket kan forårsage alvorlige

smerter i mave og ryg, som ikke går væk.

du tager sulfonylurinstof eller insulin mod diabetes, da lavt blodsukker (hypoglykæmi) kan

forekomme. Det kan være nødvendigt for din læge at nedsætte dosis af disse andre lægemidler

for at sænke risikoen.

Trulicity er ikke et insulinpræparat og bør derfor ikke anvendes som erstatning for insulin.

Når du begynder din behandling med Trulicity, kan du i nogle tilfælde, f.eks. ved opkastning, kvalme

og/eller diarré, få væskemangel/dehydring, som kan føre til nedsat nyrefunktion. Det er vigtigt at

undgå dehydrering ved at drikke rigeligt med væske. Tal med din læge hvis du har spørgsmål eller er i

tvivl.

Børn og unge

Det frarådes at bruge Trulicity til børn og unge under 18 år, da det ikke er blevet undersøgt i denne

aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Trulicity

Trulicity kan forsinke tømning af maven, hvilket kan påvirke andre lægemidler. Fortæl det altid til

lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Det er særligt vigtigt, at du fortæller det til lægen:

hvis du bruger andre lægemidler, der nedsætter mængden af sukker i dit blod, såsom insulin

eller et lægemiddel, der indeholder et sulfonylurinstof. Din læge vil eventuelt nedsætte dosen af

disse andre lægemidler for at forhindre, at du får lave blodsukkerniveauer (hypoglykæmi).

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du er usikker på, hvad dine andre

lægemidler indeholder.

hvis du anvender insulin, vil din læge fortælle dig, hvordan du skal reducere insulindosen, og vil

anbefale dig at overvåge dit blodsukkerniveau hyppigere med henblik på at undgå

hyperglykæmi (for højt blodsukkerniveau) og diabetisk ketoacidose (en komplikation til

diabetes, der forekommer, når kroppen ikke er i stand til at nedbryde glukose, fordi der ikke er

nok insulin).

Graviditet og amning

Det vides ikke, om dulaglutid kan skade fosteret. Kvinder, der kan blive gravide, skal anvende

prævention under behandlingen med dulaglutid. Fortæl det til lægen, hvis du er gravid, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, da Trulicity ikke bør anvendes under graviditeten.

Tal med lægen om, hvordan du bedst kan kontrollere dine blodsukkerniveauer, mens du er gravid.

Tal med lægen, inden du tager dette lægemiddel, hvis du ammer eller gerne vil amme. Brug ikke

Trulicity, hvis du ammer. Det vides ikke, om dulaglutid går over i modermælken,

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du bruger Trulicity i kombination med et sulfonylurinstof eller insulin, kan du få lavt blodsukker

(hypoglykæmi), hvilket kan nedsætte din koncentrationsevne. Det skal du huske på i alle situationer,

hvor du kan udsætte dig selv og andre for fare (f.eks. bilkørsel og betjening af maskiner).

Trulicity indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. 0,75 mg eller 1,5 mg, dvs. det er

i det væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du bruge Trulicity

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Når det bruges alene, er den anbefalede dosis 0,75 mg en gang om ugen.

Når det bruges sammen med anden diabetesmedicin, er den anbefalede dosis1,5 mg en gang om ugen.

I visse tilfælde, f.eks. hvis du er over 75 år, kan din læge anbefale en startdosis på 0,75 mg en gang om

ugen.

Hver injektionssprøjte indeholder én ugentlig dosis af Trulicity (0,75 mg eller 1,5 mg). Hver

injektionssprøjte leverer kun én dosis.

Du kan tage din injektionssprøjte på et hvilket som helst tidspunkt af dagen uafhængigt af måltider.

Du skal så vidt muligt bruge det på samme ugedag hver uge. Det kan være lettere at huske, hvis du

sætter kryds ud for den relevante ugedag på pakningen første gang, du indsprøjter din

injektionssprøjte, eller i en kalender.

Trulicity sprøjtes ind under huden (subkutan injektion) i maveregionen (abdomen) eller i låret. Hvis

det er en anden, der giver dig injektionen, kan vedkommende eventuelt give dig injektionen i

overarmen.

Hvis du vil, kan du bruge samme kropsdel hver uge. Men husk, at du altid skal vælge et nyt

injektionssted på den pågældende kropsdel.

Hvis du tager Trulicity sammen med et sulfonylurinstof eller insulin, er det vigtigt, at du kontrollerer

dit blodsukker som anvist af din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet.

Læs "Brugsvejledningen" til injektionssprøjten omhyggeligt, inden du bruger Trulicity.

Hvis du har brugt for meget Trulicity

Kontakt omgående lægen, hvis du har brugt mere Trulicity, end du skulle. For meget Trulicity kan

give for lavt blodsukker (hypoglykæmi) og kvalme og opkastning.

Hvis du har glemt at bruge Trulicity

Hvis du glemmer at tage en dosis, og der er

mindst 3 dage

til den næste dosis, skal du indsprøjte den

glemte dosis så hurtigt som muligt. Indsprøjt den næste dosis på den sædvanlige dag.

Hvis der er

under 3 dage

til din næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og indsprøjte den

næste dosis på den sædvanlige dag.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Om nødvendigt kan du også ændre den ugedag, hvor du indsprøjter Trulicity, så længe at det er mindst

3 dage siden, at du tog den sidste dosis Trulicity.

Hvis du holder op med at bruge Trulicity

Du må ikke stoppe med at bruge Trulicity uden at tale med lægen. Hvis du stopper med at bruge

Trulicity, kan dit blodsukker stige.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer

Svære allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner, angioødem).

Kontakt straks lægen, hvis du får symptomer som udslæt, kløe og hurtig hævelse af huden i

nakken, ansigtet, munden eller halsen nældefeber og vejrtrækningsbesvær.

Betændelse i bugspytkirtlen (akut pancreatitis), som kan resultere i alvorlige smerter i maven og

ryggen der ikke forsvinder.

Kontakt straks læge, hvis du får disse symptomer.

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres udfra tilgængelig data

Tarmobstruktion – en svær form for forstoppelse med yderligere symptomer som f.eks.

mavesmerter, oppustethed eller opkastning

Kontakt straks læge, hvis du får disse symptomer.

Andre bivirkninger

Meget almindelige: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

Kvalme

Opkastning

Diarré

Mavesmerter

Disse bivirkninger er som regel ikke alvorlige. De er mest almindelige i starten af behandlingen med

dulaglutid men aftager over tid hos de fleste.

Hypoglykæmi (lavt blodsukker) er en meget almindelig bivirkning, når dulaglutid bruges

sammen med lægemidler, der indeholder metformin, et sulfonylurinstof og/eller insulin. Hvis du

tager et sulfonylurinstof eller insulin, skal dosen eventuelt nedsættes, mens du bruger dulaglutid.

Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

Hypoglykæmi er en almindelig bivirkning, når dulaglutid bruges alene eller sammen med både

metformin og pioglitazon, eller med en natrium-glucose co-transportør 2 hæmmer (SGLT2i)

med eller uden metformin.

Symptomerne på lavt blodsukker kan være hovedpine, døsighed, svaghed, svimmelhed, sult,

forvirring, irritabilitet, hurtigt hjerteslag og svedtendens. Din læge vil fortælle dig, hvordan lavt

blodsukker behandles.

Mindre sultfornemmelse (nedsat appetit)

Fordøjelsesbesvær

Forstoppelse

Tarmluft (flatulens)

Oppustet mave

Gastroøsofageal reflukssygdom - en tilstand, hvor mavesyre løber op fra maven igennem

spiserøret og videre til munden.

Bøvsen

Træthed

Hurtigere puls

Sænkning af de elektriske overledninger i hjertet

Ikke almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

Reaktioner på injektionsstedet (f.eks. udslæt eller rødme)

Allergisk reaktion (overfølsomhedsreaktion) (f.eks. hævelser eller hævet, kløende hududslæt

(nældefeber))

Dehydrering, ofte i forbindelse med kvalme, opkastning og/eller diarré

Galdesten

Betændelse i galdeblæren

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten på injektionssprøjten og på kartonen

efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2ºC – 8ºC). Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Trulicity kan tages ud af køleskabet og opbevares ved en temperatur, der ikke overstiger 30°C, i højst

14 dage.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker, at injektionssprøjten er beskadiget, eller at medicinen er

uklar, misfarvet eller indeholder partikler.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Trulicity indeholder:

Det aktive stof er dulaglutid.

Trulicity 0,75 mg

: Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 0,75 mg dulaglutid i 0,5 ml opløsning.

Trulicity 1,5 mg

: Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 1,5 mg dulaglutid i 0,5 ml opløsning.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumcitrat (se afsnit 2 under ‘Trulicity indeholder natriumcitrat’ for mere

information); citronsyre, vandfri; mannitol; polysorbat 80 og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Trulicity er en klar, farveløs injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte.

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 0,5 ml opløsning.

Den fyldte injektionssprøjte kan kun bruges én gang.

Pakningsstørrelser: 4 eller flerstykspakning med 12 (3 pakninger med 4) fyldte injektionssprøjter .

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

Fremstiller

Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino, Firenze (FI), Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France SAS

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A

Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Denne indlægsseddel blev senest ændret {måned ÅÅÅÅ}.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside

http://www.ema.europa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brugsvejledning

Trulicity 0,75 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

dulaglutid

Udfold og udglat

Læs alle instruktionerne på begge sider

OM TRULICITY FYLDT PEN

Læs hele brugsvejledningen og indlægssedlen omhyggeligt, inden du begynder at bruge din

fyldte pen. Tal med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken om, hvordan du indsprøjter

Trulicity korrekt.

Pennen er en engangsanordning til indgivelse af medicin, der allerede er fyldt og klar til brug.

Hver pen indeholder en ugentlig dosis af Trulicity (0,75 mg). Hver pen leverer kun én dosis.

Trulicity tages én gang om ugen.

Du kan eventuelt skrive en påmindelse i din kalender, så du

kan huske, hvornår du skal indsprøjte din næste dosis.

Når du trykker på den grønne injektionsknap, vil pennen automatisk stikke nålen

ind i din hud

sprøjte medicinen ind og trække nålen tilbage,

når injektionen er færdig.

BRYD

FORSEGLINGEN

BRYD

FORSEGLINGEN

INDEN DU STARTER

Tag ud

Tjek

Undersøg

Gør dig klar

af køleskabet.

Behold den grå fod på

indtil du er klar til at

indsprøjte.

etiketten for at sikre,

at det er den korrekte

medicin, og at den

ikke er udløbet.

pennen. Brug ikke

pennen, hvis du

bemærker, at den er

beskadiget, eller at

medicinen er uklar,

misfarvet eller

indeholder partikler.

ved at vaske hænder.

VÆLG DIT INJEKTIONSSTED

Lægen, apotekspersonalet eller

sygeplejersken kan hjælpe dig med at

vælge det bedste injektionssted for dig.

Du kan indsprøjte medicinen i maven

(abdomen) eller låret.

En anden person kan eventuelt give dig

injektionen i overarmen.

Skift injektionssted hver uge. Du kan

bruge samme kropsdel, men sørg for at

vælge et nyt injektionssted på den

kropsdel.

FORAN

BAGPÅ

1.

TRÆK DEN GRÅ FOD AF

2.

PLACER OG LÅS OP

3.

TRYK OG HOLD

Top

Låse-ring

Indikator

Lås/Lås op

Medicin

Injektionsknap

Grå fod

Klar base

Bund/

Nåle-

ende

1

TRÆK DEN GRÅ FOD AF

Sørg for at pennen er

låst

Træk den grå fod af og

kassér den.

Du må ikke sætte den grå fod

på igen - det kan beskadige

nålen. Rør ikke ved nålen.

2

PLACER OG LÅS OP

Placer den klare base fladt

og fast mod din hud på

injektionsstedet.

Lås op

ved at dreje låse-

ringen.

3

TRYK OG HOLD

Tryk på den grønne

injektionsknap og hold

den nede; du vil høre et

højt klik.

Fortsæt med at holde

den klare base godt fast

mod huden, indtil du

hører et klik mere. Det

vil lyde i løbet af cirka

5-10 sekunder, når

nålen begynder at

trække sig tilbage

Fjern pennen fra din

hud.

5-10 sekunder

Du ved, at

injektionen er

færdig, når den

grå del er synlig.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Opbevaring og håndtering

Bortskaffelse af pen

Hyppigt stillede spørgsmål

Yderligere oplysninger

Lær mere

OPBEVARING OG HÅNDTERING

Pennen indeholder dele af glas. Håndtér den med forsigtighed. Hvis du taber den på en hård

overflade, må du ikke bruge den. Brug en ny pen til din injektion.

Opbevar din pen i køleskabet.

Når du ikke har mulighed for at opbevare pennen i køleskabet, kan du opbevare den ved

stuetemperatur (under 30°C) i højst 14 dage i alt.

Pennen må ikke nedfryses. Hvis pennen har været nedfrosset, MÅ DEN IKKE BRUGES.

Opbevar pennen i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Opbevar pennen utilgængeligt for børn.

Læs alle oplysningerne om korrekt opbevaring i indlægssedlen.

BORTSKAFFELSE AF PEN

Pennen bortskaffes i en

kanylebeholder eller i henhold til

lægens, apotekspersonalets eller

sygeplejerskens anvisninger.

Genbrug ikke den fyldte

kanylebeholder.

Spørg lægen, apotekspersonalet

eller sygeplejersken, hvordan du

skal bortskaffe medicinrester.

HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad nu hvis der er luftbobler i min pen?

Det er normalt med luftbobler. De vil ikke skade dig eller påvirke din dosis.

Hvad nu hvis jeg har låst pennen op og trykket på den grønne injektionsknap, før jeg har

trukket den grå fod af?

Tag ikke den grå fod af, og brug ikke pennen. Bortskaf pennen i henhold til lægens,

apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisninger. Indsprøjt din dosis med en anden pen.

Hvad nu hvis der er en dråbe væske på spidsen af nålen, når jeg fjerner den grå fod?

Det er ikke usædvanligt, hvis der er en dråbe væske på spidsen af nålen, og det vil ikke påvirke din

dosis.

Skal jeg holde injektionsknappen nede, indtil injektionen er afsluttet?

Det er ikke nødvendigt, men det kan gøre det lettere at holde pennen roligt og godt fast mod huden.

Jeg hørte mere end to klik under injektionen - to høje klik og et lavt klik. Har jeg fået hele min

injektion?

Nogle personer kan høre et lavt klik lige inden det andet høje klik. Det skyldes pennens normale

funktionsmekanik. Fjern ikke pennen fra huden, før du hører det andet høje klik.

Hvad nu hvis der er en dråbe væske eller blod på min hud efter injektionen?

Det er ikke usædvanligt og påvirker ikke din dosis.

Jeg er ikke sikker på, at min pen virkede korrekt.

Kontrollér den for at se, om du har fået din dosis. Hvis den grå del er synlig, har du fået din dosis

korrekt (se trin 3). Kontakt også det lokale Lilly-kontor angivet i indlægssedlen for yderligere

instrukser. I mellemtiden skal du opbevare pennen sikkert for at undgå nålestikskader.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hvis du har synsproblemer, MÅ DU IKKE bruge pennen uden hjælp fra en person, der er øvet i

at bruge Trulicity Pen.

DU KAN LÆRE MERE HER

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du har spørgsmål til eller problemer

med din Trulicity pen.

SCAN DENNE KODE FOR AT ÅBNE

www.trulicity.eu

Senest ændret i måned ÅÅÅÅ

Brugsvejledning

Trulicity 1,5 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

dulaglutid

Udfold og udglat

Læs alle instruktionerne på begge sider

OM TRULICITY FYLDT PEN

Læs hele brugsvejledningen og indlægssedlen omhyggeligt, inden du begynder at bruge din

fyldte pen. Tal med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken om, hvordan du indsprøjter

Trulicity korrekt.

Pennen er en engangsanordning til indgivelse af medicin, der allerede er fyldt og klar til brug.

Hver pen indeholder én ugentlig dosis af Trulicity (1,5 mg). Hver pen leverer kun én dosis.

Trulicity tages en gang om ugen.

Du kan eventuelt skrive en påmindelse i din kalender, så du

kan huske, hvornår du skal indsprøjte din næste dosis.

Når du trykker på den grønne injektionsknap, vil pennen automatisk stikke nålen

ind i din hud

sprøjte medicinen ind og trække nålen tilbage,

når injektionen er færdig.

BRYD

FORSEGLINGEN

BRYD

FORSEGLINGEN

INDEN DU STARTER

Tag ud

Tjek

Undersøg

Gør dig klar

af køleskabet.

Behold den grå fod på

indtil du er klar til at

indsprøjte.

etiketten for at sikre,

at det er den korrekte

medicin, og at den

ikke er udløbet.

pennen. Brug ikke

pennen, hvis du

bemærker, at den er

beskadiget, eller at

medicinen er uklar,

misfarvet eller

indeholder partikler.

ved at vaske hænder.

VÆLG DIT INJEKTIONSSTED

Lægen, apotekspersonalet eller

sygeplejersken kan hjælpe dig med at

vælge det bedste injektionssted for dig.

Du kan indsprøjte medicinen i maven

(abdomen) eller låret.

En anden person kan eventuelt give dig

injektionen i overarmen.

Skift injektionssted hver uge. Du kan

bruge samme kropsdel, men sørg for at

vælge et nyt injektionssted på den

kropsdel.

FORAN

BAGPÅ

1.

TRÆK DEN GRÅ FOD AF

2.

PLACER OG LÅS OP

3.

TRYK OG HOLD

Top

Låse-ring

Indikator

Lås

/

Lås

op

Medicin

Injektionsknap

Grå fod

Klar base

Bund/

Nåle-

ende

1

TRÆK DEN GRÅ FOD AF

Sørg for at pennen er

låst

Træk den grå fod af og

kassér den.

Du må ikke sætte den grå fod

på igen - det kan beskadige

nålen. Rør ikke ved nålen.

2

PLACER OG LÅS OP

Placer den klare base fladt

og fast mod din hud på

injektionsstedet.

Lås op

ved at dreje låse-

ringen.

3

TRYK OG HOLD

Tryk på den grønne

injektionsknap og hold den

nede; du vil høre et højt

klik.

Fortsæt med at holde den

klare base godt fast mod

huden, indtil du hører et

klik mere. Det vil lyde i

løbet af cirka 5-10

sekunder, når nålen

begynder at trække sig

tilbage

Fjern pennen fra din hud.

5-10 sekunder

Du ved, at

injektionen er

færdig, når den grå

del er synlig.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Opbevaring og håndtering

Bortskaffelse af pen

Hyppigt stillede spørgsmål

Yderligere oplysninger

Lær mere

OPBEVARING OG HÅNDTERING

Pennen indeholder dele af glas. Håndtér den med forsigtighed. Hvis du taber den på en hård

overflade, må du ikke bruge den. Brug en ny pen til din injektion.

Opbevar din pen i køleskabet.

Når du ikke har mulighed for at opbevare pennen i køleskabet, kan du opbevare den ved

stuetemperatur (under 30°C) i højst 14 dage i alt.

Pennen må ikke nedfryses. Hvis pennen har været nedfrosset, MÅ DEN IKKE BRUGES.

Opbevar pennen i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Opbevar pennen utilgængeligt for børn.

Læs alle oplysningerne om korrekt opbevaring i indlægssedlen.

BORTSKAFFELSE AF PEN

Pennen bortskaffes i en

kanylebeholder eller i henhold

til lægens, apotekspersonalets

eller sygeplejerskens

anvisninger.

Genbrug ikke den fyldte

kanylebeholder.

Spørg lægen, apotekspersonalet

eller sygeplejersken, hvordan du

skal bortskaffe medicinrester.

HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad nu hvis der er luftbobler i min pen?

Det er normalt med luftbobler. De vil ikke skade dig eller påvirke din dosis.

Hvad nu hvis jeg har låst pennen op og trykket på den grønne injektionsknap, før jeg har

trukket den grå fod af?

Tag ikke den grå fod af, og brug ikke pennen. Bortskaf pennen i henhold til lægens,

apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisninger. Indsprøjt din dosis med en anden pen.

Hvad nu hvis der er en dråbe væske på spidsen af nålen, når jeg fjerner den grå fod?

Det er ikke usædvanligt, hvis der er en dråbe væske på spidsen af nålen, og det vil ikke påvirke din

dosis.

Skal jeg holde injektionsknappen nede, indtil injektionen er afsluttet?

Det er ikke nødvendigt, men det kan gøre det lettere at holde pennen roligt og godt fast mod huden.

Jeg hørte mere end to klik under injektionen - to høje klik og et lavt klik. Har jeg fået hele min

injektion?

Nogle personer kan høre et lavt klik lige inden det andet høje klik. Det skyldes pennens normale

funktionsmekanik. Fjern ikke pennen fra huden, før du hører det andet høje klik.

Hvad nu hvis der er en dråbe væske eller blod på min hud efter injektionen?

Det er ikke usædvanligt og påvirker ikke din dosis.

Jeg er ikke sikker på, at min pen virkede korrekt.

Kontrollér den for at se, om du har fået din dosis. Hvis den grå del er synlig, har du fået din dosis

korrekt (se trin 3). Kontakt også det lokale Lilly-kontor angivet i indlægssedlen for yderligere

instrukser. I mellemtiden skal du opbevare pennen sikkert for at undgå nålestikskader.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hvis du har synsproblemer, MÅ DU IKKE bruge pennen uden hjælp fra en person, der er øvet i

at bruge Trulicity Pen.

DU KAN LÆRE MERE HER

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du har spørgsmål til eller problemer

med din Trulicity pen.

SCAN DENNE KODE FOR AT ÅBNE

www.trulicity.eu

Senest ændret i måned ÅÅÅÅ

Brugsvejledning

Trulicity 0,75 mg injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte

dulaglutid

Udfold og udglat

Læs alle instruktionerne på begge sider

OM TRULICITY FYLDT INJEKTIONSSPRØJTE

Læs hele brugsvejledningen og indlægssedlen omhyggeligt, inden du begynder at bruge din

fyldte injektionssprøjte.

Injektionssprøjten er en engangsanordning til indgivelse af medicin, der allerede er fyldt og klar

til brug. Hver injektionssprøjte indeholder én ugentlig dosis af Trulicity (0,75 mg). Hver

injektionssprøjte leverer kun én dosis.

Trulicity tages en gang om ugen.

Du kan eventuelt skrive en påmindelse i din kalender, så du

kan huske, hvornår du skal indsprøjte din næste dosis.

INDEN DU STARTER

Tag ud

Tjek

Undersøg

Gør dig klar

af køleskabet.

etiketten for at sikre,

at det er den korrekte

medicin, og at den

ikke er udløbet.

injektionssprøjten.

Brug ikke

injektionssprøjten, hvis

du bemærker, at den er

beskadiget, eller at

medicinen er uklar,

misfarvet eller

indeholder partikler.

ved at vaske hænder.

VÆLG DIT INJEKTIONSSTED

Lægen, apotekspersonalet eller

sygeplejersken kan hjælpe dig med at

vælge det bedste injektionssted for

dig.

Du kan indsprøjte medicinen i maven

(abdomen) eller låret.

En anden person kan eventuelt give

dig injektionen i overarmen.

Skift injektionssted hver uge. Du kan

bruge samme kropsdel, men sørg for

at vælge et nyt injektionssted på den

kropsdel.

1.

TAG HÆTTEN AF

2.

STIK IND

3.

INDSPRØJT

.

FORAN

BAGPÅ

Stempelstang

Stempel

Medicin

Nålehætte

1

TRÆK HÆTTEN AF

Træk nålehætten af og kassér

den.

Rør ikke ved nålen.

2

STIK IND

Tag forsigtigt fat om en hudfold

på injektionsstedet.

Stik nålen ind i huden i

en

vinkel på 45 grader

3

SPRØJT IND

Tryk forsigtigt stemplet hele

vejen ind, indtil al medicinen er

sprøjtet ind.

Fjern nålen fra din hud.

Slip forsigtigt hudfolden.

hud

VIGTIGE OPLYSNINGER

Opbevaring og håndtering

Bortskaffelse af injektionssprøjte

Hyppigt stillede spørgsmål

Yderligere oplysninger

Lær mere

OPBEVARING OG HÅNDTERING

Opbevar din injektionssprøjte i køleskabet.

Når du ikke har mulighed for at opbevare injektionssprøjten i køleskabet, kan du opbevare den

ved stuetemperatur (under 30°C) i højst 14 dage i alt.

Injektionssprøjten må ikke nedfryses. Hvis injektionssprøjten har været nedfrosset, MÅ DEN

IKKE BRUGES.

Opbevar injektionssprøjten utilgængeligt for børn.

Opbevar injektionssprøjten i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Læs alle oplysninger om korrekt opbevaring i indlægssedlen.

BORTSKAFFELSE AF

INJEKTIONSSPRØJTE

Sæt ikke nålehætten på igen - du

kan komme til at stikke dig på

hånden.

Injektionssprøjten bortskaffes i

en kanylebeholder eller i henhold

til lægens, apotekspersonalets

eller sygeplejerskens anvisninger.

Genbrug ikke den fyldte

kanylebeholder.

Spørg lægen, apotekspersonalet

eller sygeplejersken, hvordan du

skal bortskaffer medicinrester.

De anviste retningslinjer for

håndtering og bortskaffelse af

injektionssprøjten erstatter ikke

lokale eller institutionelle

retningslinjer.

HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad gør jeg, hvis nålen ser bøjet ud?

Brug ikke injektionssprøjten

Rør ikke ved nålen.

Bortskaf injektionssprøjten som anvist.

Indsprøjt din dosis med en anden injektionssprøjte.

Hvad nu hvis der er luftbobler i min injektionssprøjte?

Det er normalt med luftbobler. De vil ikke skade dig eller påvirke din dosis.

Jeg ved ikke, hvordan jeg giver en indsprøjtning under huden.

Lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken vil oplære dig i at klargøre og indsprøjte din medicin

korrekt. Tag forsigtigt fat om en hudfold på injektionsstedet. Hold injektionssprøjten som en blyant

med den anden hånd. Stik nålen ind i huden i en vinkel på 45 grader. Tryk forsigtigt stemplet hele

vejen ind, indtil al medicinen er sprøjtet ind. Fjern nålen fra din hud. Slip forsigtigt huden.

Hvad nu hvis der er en dråbe væske på spidsen af nålen, når jeg fjerner nålehætten?

Det er ikke usædvanligt med en dråbe væske på spidsen af nålen, og det vil ikke påvirke din dosis.

Hvad nu hvis jeg ikke kan trykke stemplet ind?

Fortsæt ikke med at bruge injektionssprøjten.

Fjern nålen fra din hud.

Bortskaf injektionssprøjten som anvist.

Indsprøjt din dosis med en anden injektionssprøjte.

Hvordan ved jeg, om jeg har afsluttet injektionen?

Du har afsluttet injektionen, når stemplet er trykket helt ind i injektionssprøjten, og der ikke er mere

medicin tilbage i den.

Hvad nu hvis der er en dråbe væske eller blod på min hud efter injektionen?

Det er ikke usædvanligt og påvirker ikke din dosis.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hvis du har synsproblemer, MÅ DU IKKE bruge injektionssprøjten uden hjælp fra en person,

der er øvet i at bruge Trulicity injektionssprøjte.

Del ikke din injektionssprøjte med andre. Du kan give dem en infektion eller få en infektion af

dem.

HVOR FINDER JEG FLERE OPLYSNINGER?

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du har spørgsmål til eller problemer

med din Trulicity injektionssprøjte.

Senest ændret i måned ÅÅÅÅ

Brugsvejledning

Trulicity 1,5 mg injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte

dulaglutid

Udfold og udglat

Læs alle instruktionerne på begge sider

OM TRULICITY FYLDT INJEKTIONSSPRØJTE

Læs hele brugsvejledningen og indlægssedlen omhyggeligt, inden du begynder at bruge din

fyldte injektionssprøjte.

Injektionssprøjten er en engangsanordning til indgivelse af medicin, der allerede er fyldt og klar

til brug. Hver injektionssprøjte indeholder én ugentlig dosis af Trulicity (1,5 mg). Hver

injektionssprøjteleverer kun én dosis

.

Trulicity tages en gang om ugen.

Du kan eventuelt skrive en påmindelse i din kalender, så du

kan huske, hvornår du skal indsprøjte din næste dosis.

INDEN DU STARTER

Tag ud

Tjek

Undersøg

Gør dig klar

af køleskabet.

etiketten for at sikre,

at det er den korrekte

medicin, og at den

ikke er udløbet.

injektionssprøjten.

Brug ikke

injektionssprøjten, hvis

du bemærker, at den er

beskadiget, eller at

medicinen er uklar,

misfarvet eller

indeholder partikler.

ved at vaske hænder.

VÆLG DIT INJEKTIONSSTED

Lægen, apotekspersonalet eller

sygeplejersken kan hjælpe dig med at

vælge det bedste injektionssted for

dig.

Du kan indsprøjte medicinen i maven

(abdomen) eller låret.

En anden person kan eventuelt give

dig injektionen i overarmen.

Skift injektionssted hver uge. Du kan

bruge samme kropsdel, men sørg for

at vælge et nyt injektionssted på den

kropsdel.

1.

TAG HÆTTEN AF

2.

STIK IND

3.

INDSPRØJT

.

FORAN

BAGPÅ

Stempelstang

Stempel

Medicin

Nålehætte

1

TRÆK HÆTTEN AF

Træk nålehætten af og kassér

den.

Rør ikke ved nålen.

2

STIK IND

Tag forsigtigt fat om en hudfold

på injektionsstedet.

Stik nålen ind i huden i

en

vinkel på 45 grader

3

SPRØJT IND

Tryk forsigtigt stemplet hele

vejen ind, indtil al medicinen er

sprøjtet ind.

Fjern nålen fra din hud.

Slip forsigtigt hudfolden.

hud

VIGTIGE OPLYSNINGER

Opbevaring og håndtering

Bortskaffelse af injektionssprøjte

Hyppigt stillede spørgsmål

Yderligere oplysninger

Lær mere

OPBEVARING OG HÅNDTERING

Opbevar din injektionssprøjte i køleskabet.

Når du ikke har mulighed for at opbevare injektionssprøjten i køleskabet, kan du opbevare den

ved stuetemperatur (under 30°C) i højst 14 dage i alt.

Injektionssprøjten må ikke nedfryses. Hvis injektionssprøjten har været nedfrosset, MÅ DEN

IKKE BRUGES.

Opbevar injektionssprøjten utilgængeligt for børn.

Opbevar injektionssprøjten i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Læs alle oplysninger om korrekt opbevaring i indlægssedlen.

BORTSKAFFELSE AF

INJEKTIONSSPRØJTE

Sæt ikke nålehætten på igen - du

kan komme til at stikke dig på

hånden.

Injektionssprøjten bortskaffes i

en kanylebeholder eller i henhold

til lægens, apotekspersonalets

eller sygeplejerskens anvisninger.

Genbrug ikke den fyldte

kanylebeholder.

Spørg lægen, apotekspersonalet

eller sygeplejersken, hvordan du

skal bortskaffer medicinrester.

De anviste retningslinjer for

håndtering og bortskaffelse af

injektionssprøjten erstatter ikke

lokale eller institutionelle

retningslinjer.

HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad gør jeg, hvis nålen ser bøjet ud?

Brug ikke injektionssprøjten

Rør ikke ved nålen.

Bortskaf injektionssprøjten som anvist.

Indsprøjt din dosis med en anden injektionssprøjte.

Hvad nu hvis der er luftbobler i min injektionssprøjte?

Det er normalt med luftbobler. De vil ikke skade dig eller påvirke din dosis.

Jeg ved ikke, hvordan jeg giver en indsprøjtning under huden.

Lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken vil oplære dig i at klargøre og indsprøjte din medicin

korrekt. Tag forsigtigt fat om en hudfold på injektionsstedet. Hold injektionssprøjten som en blyant

med den anden hånd. Stik nålen ind i huden i en vinkel på 45 grader. Tryk forsigtigt stemplet hele

vejen ind, indtil al medicinen er sprøjtet ind. Fjern nålen fra din hud. Slip forsigtigt huden.

Hvad nu hvis der er en dråbe væske på spidsen af nålen, når jeg fjerner nålehætten?

Det er ikke usædvanligt med en dråbe væske på spidsen af nålen, og det vil ikke påvirke din dosis.

Hvad nu hvis jeg ikke kan trykke stemplet ind?

Fortsæt ikke med at bruge injektionssprøjten.

Fjern nålen fra din hud.

Bortskaf injektionssprøjten som anvist.

Indsprøjt din dosis med en anden injektionssprøjte.

Hvordan ved jeg, om jeg har afsluttet injektionen?

Du har afsluttet injektionen, når stemplet er trykket helt ind i injektionssprøjten, og der ikke er mere

medicin tilbage i den.

Hvad nu hvis der er en dråbe væske eller blod på min hud efter injektionen?

Det er ikke usædvanligt og påvirker ikke din dosis.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hvis du har synsproblemer, MÅ DU IKKE bruge injektionssprøjten uden hjælp fra en person,

der er øvet i at bruge Trulicity injektionssprøjte.

Del ikke din injektionssprøjte med andre. Du kan give dem en infektion eller få en infektion af

dem.

HVOR FINDER JEG FLERE OPLYSNINGER?

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du har spørgsmål til eller problemer

med din Trulicity injektionssprøjte.

Senest ændret i måned ÅÅÅÅ

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Trulicity 0,75 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen.

Trulicity 1,5 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Trulicity 0,75 mg injektionsvæske

Hver fyldt pen indeholder 0,75 mg dulaglutid* i 0,5 ml injektionsvæske.

Trulicity 1,5 mg injektionsvæske

Hver fyldt pen indeholder 1,5 mg dulaglutid* i 0,5 ml injektionsvæske.

*Fremstillet i CHO-celler ved rekombinant DNA-teknologi

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Type 2-diabetes mellitus

Trulicity er indiceret til behandling af voksne med utilstrækkeligt kontrolleret type 2-diabetes mellitus

som supplement til diæt og motion

som monoterapi, hvor behandling med metformin ikke er tilrådelig pga. intolerans eller

kontraindikationer.

i tillæg med andre lægemidler til behandling af diabetes.

For forsøgsresultater vedrørende kombinationer, virkning på glykæmisk kontrol og kardiovaskulære

hændelser og de undersøgte populationer henvises til pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Monoterapi

Den anbefalede dosis er 0,75 mg en gang ugentlig.

Tillægsbehandling

Den anbefalede dosis er 1,5 mg en gang ugentligt.

Hos potentielt sårbare populationer kan 0,75 mg ugentligt overvejes som startdosis.

Når Trulicity føjes til eksisterende behandling med metformin og/eller pioglitazon, kan den aktuelle

dosis af metformin og/eller pioglitazon fortsættes. Når Trulicity føjes til eksisterende behandling med

metformin og/eller natrium-glucose co-transportør 2 hæmmere (SGLT2i), kan den aktuelle dosis af

metformin og/eller SGLT2i fortsættes. Når det føjes til eksisterende behandling med et

sulfonylurinstof eller insulin, kan det overvejes at reducere dosen af sulfonylurinstoffet eller insulinet

for at nedsætte risikoen for hypoglykæmi (se pkt. 4.4 og 4.8).

Brug af Trulicity kræver ikke egenkontrol af blodglucose. Egenkontrol af blodglucose er nødvendig

for at tilpasse dosen af sulfonylurinstof eller insulin, især når behandlingen med Trulicity påbegyndes,

og dosen af insulin reduceres. En gradvis reduktion af insulindosen anbefales.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis på baggrund af alder (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med let, moderat eller svært nedsat nyrefunktion

(eGFR<90 til ≥15 ml/min/1,73 m

Der er meget begrænset erfaring med patienter med nyresygdom i slutstadiet (<15 ml/min/1,73 m

hvorfor Trulicity ikke kan anbefales til denne population (se pkt. 5.1 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population

Dulaglutids sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

Trulicity skal injiceres subkutant i abdomen, låret eller overarmen. Det må ikke administreres

intravenøst eller intramuskulært.

Dosen kan administreres på et hvilket som helst tidspunkt af dagen uafhængigt af måltider.

Hvis en dosis glemmes, skal den administreres så hurtigt som muligt, hvis der er mindst 3 dage (72

timer) til næste planlagte dosis. Hvis der er under 3 dage (72 timer) til næste planlagte dosis, skal den

glemte dosis springes over og den næste dosis administreres på den sædvanligt planlagte dag. I begge

tilfælde kan patienterne herefter genoptage deres regelmæssige doseringsplan med én ugentlig

administration.

Om nødvendigt kan den ugentlige administrationsdag ændres, forudsat at det er mindst 3 dage (72

timer) siden, at den sidste dosis blev administreret.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dulaglutid bør ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes mellitus eller til behandling af diabetisk

ketoacidose. Dulaglutid er ikke en erstatning for insulin. Diabetisk ketoacidose er indberettet hos

insulinafhængige patienter efter hurtig seponering eller dosisreduktion af insulin (se pkt. 4.2).

Dehydrering

Dehydrering, som nogle gange fører til akut nyresvigt eller forværret nedsat nyrefunktion, er blevet

rapporteret hos patienter i behandling med dulaglutid, især ved behandlingsstart. Mange af de

rapporterede bivirkninger, der var relateret til nyrefunktionen, forekom hos patienter som havde haft

kvalme, opkastning, diarré eller dehydrering. Patienter, som er i behandling med dulaglutid, skal

informeres om den potentielle risiko for dehydrering, særligt i forhold til gastroinstestinale

bivirkninger, og at de skal være opmærksomme på at undgå væskemangel.

Dulaglutid er ikke blevet undersøgt hos patienter med svær gastrointestinal sygdom, herunder svær

gastroparese, og er derfor frarådet hos sådanne patienter.

Akut pancreatitis

Brug af GLP

1-receptoragonister er blevet associeret med risikoen for at udvikle akut pancreatitis.

Akut pancreatitis er blevet rapporteret i forbindelse med dulaglutid i kliniske studier (se pkt. 4.8).

Patienterne skal informeres om de karakteristiske symptomer på akut pancreatitis. Hvis der er

mistanke om pancreatitis, skal dulaglutid seponeres. Hvis pancreatitis bliver bekræftet, må

dulaglutidbehandlingen ikke genoptages. Øgede pancreasenzymer alene, dvs. uden andre tegn og

symptomer på akut pancreatitis, er ikke prædiktive for akut pancreatitis (se pkt. 4.8).

Hypoglykæmi

Patienter, der får dulaglutid i kombination med et sulfonylurinstof eller insulin, kan have en øget risiko

for hypoglykæmi. Risikoen for hypoglykæmi kan nedsættes ved at reducere dosis af

sulfonylurinstoffet eller insulinet (se pkt. 4.2 og 4.8).

Natriumindhold

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. 1,5 mg-dosis, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Dulaglutid forsinker ventrikeltømningen og kan potentielt påvirke absorptionshastigheden af samtidigt

administrerede orale lægemidler. I de klinisk farmakologiske studier beskrevet nedenfor, påvirkede

dulaglutid ikke absorptionen i nogen klinisk relevant udstrækning i forhold til de oralt administrerede

lægemidler der blev testet. For patienter, der modtager orale lægemidler, der kræver hurtig

gastrointestinal absorption eller formuleringer med forlænget frigivelse, skal muligheden for ændret

lægemiddeleksponering overvejes.

Sitagliptin

Sitagliptineksponeringen var upåvirket ved samtidig administration af en enkelt dosis dulaglutid. Efter

samtidig administration af to på hinanden følgende doser dulaglutid, faldt AUC

(0-τ)

og C

sitagliptin med hhv. cirka 7,4 % og 23,1 %. Efter samtidig administration af dulaglutid, blev t

sitagliptin nået cirka 0,5 time senere end ved administration af sitagliptin alene.

Sitagliptin kan medføre en hæmning på op til 80 % af DPP-4 over en 24-timers periode. Samtidig

administration af dulaglutid og sitagliptin øgede eksponeringen og C

af dulaglutid med hhv. cirka

38 % og 27 %, og den mediane t

blev forlænget med cirka 24 timer. Det er udtryk for, at dulaglutid

har en høj grad af beskyttelse mod inaktivering af DPP-4 (se pkt. 5.1, Farmakodynamiske egenskaber).

Den øgede eksponering kan forstærke dulaglutids virkning på blodglucosen.

Paracetamol

Efter en startdosis på 1 og 3 mg dulaglutid faldt C

af paracetamol med hhv. 36 % og 50 %, og den

mediane t

indtrådte senere (hhv. 3 og 4 timer). Efter samtidig administration af op til 3 mg

dulaglutid i

steady state

var der ingen statistisk signifikante forskelle i AUC

(0-12)

eller t

paracetamol. Det er ikke nødvendigt at justere paracetamoldosis ved samtidig administration af

dulaglutid.

Atorvastatin

Samtidig administration af dulaglutid og atorvastatin medførte et fald i C

og AUC

∞)

atorvastatin og dets hovedmetabolit

o

-hydroxyatorvastatin på op til hhv. 70 % og 21 %. Den

gennemsnitlige halveringstid af atorvastatin og

o

-hydroxyatorvastatin blev øget med hhv. 17 % og 41

% efter administration af dulaglutid. Disse observationer er ikke klinisk relevante. Det er ikke

nødvendigt at justere atorvastatindosis ved samtidig administration af dulaglutid.

Digoxin

Efter samtidig administration af

steady state

-digoxin og 2 på hinanden følgende doser af dulaglutid

forblev den overordnede eksponering (AUCτ) og t

af digoxin uforandret, og C

faldt med op til 22

%. Denne ændring forventes ikke at have kliniske konsekvenser. Det er ikke nødvendigt at justere

digoxindosis ved samtidig administration af dulaglutid.

Antihypertensiva

Samtidig administration af gentagne dulaglutiddoser og

steady state

-lisinopril forårsagede ingen

klinisk relevante ændringer i AUC eller C

af lisinopril. Der blev set statistisk signifikante

forsinkelser i t

af lisinopril på cirka 1 time på dag 3 og dag 24 i studiet. Ved samtidig administration

af en enkelt dosis dulaglutid og metoprolol steg AUC og C

af metoprolol med hhv. 19 % og 32 %.

Selvom t

af metoprolol var forsinket med 1 time, var denne ændring ikke statistisk signifikant.

Disse ændringer var ikke klinisk relevante, og det er derfor ikke nødvendigt at justere dosis af

lisinopril eller metoprolol ved samtidig administration af dulaglutid.

Warfarin

Efter samtidig administration af dulaglutid var eksponeringen for S- og R-warfarin og C

af R-

warfarin upåvirket, og C

af S-warfarin faldt med 22 %. AUC

steg med 2 %, hvilket sandsynligvis

er uden klinisk betydning, og der var ingen indvirkning på den maksimale internationale

normaliserede ratio (INR

). Tiden til international normaliseret ratio-respons (tINR

) var forsinket

med 6 timer, hvilket stemmer overens med forsinkelser i t

på cirka 4 og 6 timer for hhv. S- og R-

warfarin. Disse ændringer er ikke klinisk relevante. Det er ikke nødvendigt at justere warfarindosis

ved samtidig administration af dulaglutid.

Orale antikonceptiva

Samtidig administration af dulaglutid og et oralt antikonceptivum (norgestimat 0,18

mg/ethinylestradiol 0,025 mg) havde ingen indvirkning på den overordnede eksponering for

norelgestromin og ethinylestradiol. Der blev set statistisk signifikante reduktioner i C

på 26 % og

13 % og forsinkelser i t

på 2 og 0,30 timer for hhv. norelgestromin og ethinylestradiol. Disse

observationer er ikke klinisk relevante. Det er ikke nødvendigt at justere dosis af orale antikonceptiva

ved samtidig administration af dulaglutid.

Metformin

Efter samtidig administration af flere doser af dulaglutid og

steady state

-metformin (formulering med

øjeblikkelig udløsning [IR]) steg AUCτ af metformin med op til 15 %, og C

faldt med op til 12 %

uden ændringer i t

. Disse ændringer stemmer overens med den forsinkede ventrikeltømning i

forbindelse med brug af dulaglutid og ligger inden for den farmakokinetiske variabilitet af metformin

og er derfor ikke klinisk relevante. Det anbefales ikke at justere dosis af metformin med øjeblikkelig

udløsning ved samtidig administration af dulaglutid.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af dulaglutid til gravide kvinder. Dyreforsøg har

påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Det frarådes derfor at anvende dulaglutid under

graviditeten.

Amning

Det er ukendt, om dulaglutid udskilles i human mælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke

udelukkes. Dulaglutid bør ikke anvendes til kvinder, der ammer.

Fertilitet

Dulaglutids virkning på fertiliteten hos mennesker er ukendt. Hos rotter blev der ikke set nogen direkte

virkning på parringen eller fertiliteten efter behandling med dulaglutid (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Trulicity påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Når det anvendes i kombination med et sulfonylurinstof eller insulin, skal patienten rådes til at tage

forholdsregler for at undgå hypoglykæmi under bilkørsel og betjening af maskiner (se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

I de initialt udførte fase II- og fase III-registreringsstudier blev 4.006 patienter eksponeret for

dulaglutid alene eller i kombination med andre glucosesænkende lægemidler. De hyppigst

indberettede bivirkninger i kliniske forsøg var af gastrointestinal karakter, herunder kvalme,

opkastning og diarré. Disse reaktioner var generelt af let eller moderat sværhedsgrad og forbigående.

Resultaterne fra det langsigtede studie med kardiovaskulært endepunkt med 4.949 patienter

randomiseret til dulaglutid og fulgt i en mediantid på 5,4 år var i overensstemmelse med disse

observationer.

Bivirkninger i tabelform

Tabel 1 nedenfor viser de bivirkninger, der er identificeret på baggrund af en evaluering af de kliniske

studier i fase II og fase III i deres fulde længde, det langsigtede kardiovaskulære studie og post-

marketing rapporter. Bivirkningerne er angivet med de foretrukne MedDRA-termer pr.

systemorganklasse og efter faldende hyppighed (meget almindelig: ≥ 1/10; almindelig: ≥ 1/100 til

< 1/10; ikke almindelig: ≥ 1/1.000 til < 1/100; sjælden: ≥ 1/10.000 til < 1/1.000; meget sjælden:

< 1/10.000 og ikke kendt: kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Bivirkningerne i hver

hyppighedsgruppe er angivet efter faldende hyppighed. Hyppigheder for bivirkninger er blevet

beregnet på baggrund af deres hyppighed i fase II og fase III-registreringsstudier.

Tabel 1: Hyppigheden af bivirkninger ved dulaglutid

Systemorganklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Immunsystemet

Overfølsomhed

Anafylaktisk

reaktion

Metabolisme og

ernæring

Hypoglykæmi*

(ved anvendelse

i kombination

med insulin,

glimepirid,

metformin

eller

metformin plus

glimepirid)

Hypoglykæmi*

(ved anvendelse

som monoterapi

eller i

kombination

med metformin

plus pioglitazon)

Dehydrering

Mave-tarm-kanalen

Kvalme,

diarré,

opkastning

mavesmerter

Nedsat appetit,

dyspepsi,

obstipation,

flatulens,

abdominal

udspilning,

gastroøsofageal

reflukssygdom,

opstød

Akut

pancreatitis

Ikke-

mekanisk

tarmobstrukti

Lever og galdeveje

Cholelithiasis,

cholecystitis

Hud og subkutane

væv

Angioødem

Almene symptomer

og reaktioner på

administrations-

stedet

Træthed

Reaktioner på

injektionsstedet

Fra post-marketing rapporter

* Dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med blodglucose ≤ 3,9 mmol/l

Kun ved 1,5 mg dulaglutiddosis. Ved 0,75 mg dulaglutiddosis lå hyppigheden for bivirkningen

indenfor nærmeste lavere hyppighedsgruppe

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hypoglykæmi

Når 0,75 mg og 1,5 mg dulaglutid blev anvendt som monoterapi eller i kombination med metformin

alene eller med metformin og pioglitazon, var forekomsten af dokumenteret symptomatisk

hypoglykæmi 5,9 % til 10,9 %, og hyppighederne var 0,14 til 0,62 hændelser/patient/år, og der blev

ikke rapporteret om nogen episoder med svær hypoglykæmi.

Forekomsten af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi når dulaglutid hhv. 0,75 mg og 1,5 mg,

blev anvendt i kombination med et sulfonylurinstof og metformin, var 39,0 % og 40,3 %, og

hyppigheden var 1,67 og 1,67 hændelser/patient/år. Forekomsten af alvorlige hypoglykæmiske

hændelser var 0 % og 0,7 %, og hyppigheden var hhv. 0,00 og 0,01 hændelser/patient/år for hver

dosis. Forekomsten af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi, når dulaglutid 1,5 mg blev anvendt i

kombination med et sulfonylurinstof alene, var 11,3 %, og hyppigheden var 0,90 hændelser/patient/år,

og der var ingen alvorlige hypoglykæmiske episoder.

Forekomsten af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi når dulaglutid 1,5 mg blev anvendt i

kombination med insulin glargin var 35,3 %, og hyppigheden var 3,38 hændelser/patient/år.

Forekomsten af alvorlige hypoglykæmiske hændelser var 0,7 %, og hyppigheden var 0,01

hændelser/patient/år.

Når dulaglutid hhv. 0,75 mg og 1,5 mg, blev anvendt i kombination med måltidsinsulin, var

forekomsten 85,3 % og 80,0 % og hyppigheden 35,66 og 31,06 hændelser/patient/år. Forekomsten af

alvorlige hypoglykæmiske hændelser var 2,4 % og 3,4 %, og hyppigheden var 0,05 og 0,06

hændelser/patient/år.

Gastrointestinale bivirkninger

De samlede indberetninger om gastrointestinale hændelser efter 104 uger med dulaglutid hhv. 0,75 mg

og 1,5 mg, omfattede kvalme (12,9 % og 21,2 %), diarré (10,7 % og 13,7 %) og opkastning (6,9 % og

11,5 %). Disse bivirkninger var typisk af let eller moderat sværhedsgrad, og ifølge indberetningerne

toppede de i de 2 første uger af behandlingen, hvorefter de hurtigt aftog over de følgende 4 uger,

hvorefter raten forblev relativt konstant.

I kliniske farmakologistudier af op til 6 ugers varighed med patienter med type 2-diabetes mellitus

blev størstedelen af de gastrointestinale hændelser indberettet i de første 2-3 dage efter den første dosis

og aftog med efterfølgende doser.

Akut pancreatitis

I kliniske fase II- og III-studier var forekomsten af akut pancreatitis 0,07 % for dulaglutid

sammenlignet med 0,14 % for placebo og 0,19 % for komparator med eller uden antidiabetisk

baggrundsbehandling.

Undersøgelser

Sinustakykardi,

atrioventrikulær

blokering

(AVB) af første

grad

Pancreasenzymer

Dulaglutid er forbundet med gennemsnitlige stigninger fra

baseline

i pancreasenzymer (lipase og/eller

pancreatisk amylase) på 11 % til 21 % (se pkt. 4.4). Øgede pancreasenzymer alene, dvs. uden andre

tegn og symptomer på akut pancreatitis, er ikke prædiktive for akut pancreatitis.

Øget hjertefrekvens

For dulaglutid 0,75 mg og 1,5 mg blev der

observeret små gennemsnitlige stigninger i

hjertefrekvensen på 2 til 4 slag pr. minut (bpm) og en forekomst af sinustakykardi på hhv. 1,3 % og

1,4 % ledsaget af en samtidig stigning på ≥ 15 bpm i forhold til

baseline.

AV-blokering af første grad/forlængelse af PR-interval

Små gennemsnitlige stigninger i PR-intervallet i forhold til

baseline

på 2 til 3 msek. og en forekomst

af AV-blokering af første grad på 1,5 % og 2,4 % blev observeret med dulaglutid 0,75 mg og 1,5 mg,

hhv.

Immunogenicitet

Behandling med dulaglutid var i kliniske studier forbundet med en forekomst af behandlingsrelaterede

antistoffer mod dulaglutid på 1,6 %, hvilket tyder på, at de strukturelle modifikationer af GLP-1 og de

modificerede IgG4-dele af dulaglutidmolekylet, samt den høje grad af homologi med naturligt GLP-1

og nativt IgG4, sammen minimerer risikoen for en immunreaktion mod dulaglutid. Generelt havde

patienter med antistoffer mod dulaglutid lave titre, og selvom antallet af patienter, som udviklede

antistoffer mod dulaglutid, var lavt, viste en undersøgelse af fase III resultaterne ikke en klar

indvirkning af dulaglutid-antistoffer på ændringer i HbA1c. Ingen af patienterne, der fik en systemisk

overfølsomhedsreaktion, udviklede antistoffer mod dulaglutid.

Overfølsomhed

Systemiske overfølsomhedsreaktioner (f.eks. nældefeber, ødem) blev indberettet hos 0,5 % af

dulaglutidbehandlede patienter i fase II- og fase III-studierne. Efter markedsføring er anafylaktiske

reaktioner rapporteret sjældent.

Reaktioner på injektionsstedet

Der er rapporteret om bivirkninger på injektionsstedet hos 1,9 % af dulaglutidbehandlede patienter.

Der er rapporteret om potentielt immunmedierede bivirkninger på injektionsstedet (f.eks. udslæt og

erythema) hos 0,7 % af patienterne, og disse var som regel af let grad.

Seponering på grund af en bivirkning

I studier af 26 ugers varighed var forekomsten af seponering på grund af bivirkninger 2,6 % (075 mg)

og 6,1 % (1,5 mg) med dulaglutid kontra 3,7 % med placebo. I den fulde studievarighed (op til 104

uger) var forekomsten af seponering på grund af bivirkninger 5,1 % (0,75 mg) og 8,4 % (1,5 mg) med

dulaglutid. De bivirkninger, der hyppigst førte til seponering af hhv. 0,75 mg og 1,5 mg dulaglutid, var

kvalme (1,0 %; 1,9 %), diarré (0,5 %; 0,6 %) og opkastning (0,4 %; 0,6 %). Disse bivirkninger blev

generelt indberettet i løbet af de første 4-6 uger.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

I kliniske studier har virkningerne ved overdosering af dulaglutid omfattet gastrointestinale

forstyrrelser og hypoglykæmi. I tilfælde af overdosering skal der iværksættes passende understøttende

behandling i overensstemmelse med patientens kliniske tegn og symptomer.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Lægemidler til brug ved diabetes, blodglucosesænkende midler,

eksklusive insuliner, ATC-kode: A10BJ05.

Virkningsmekanisme

Dulaglutid er en langtidsvirkende glucagonlignende peptid 1-receptoragonist. Molekylet består af 2

identiske disulfid-forbundne kæder, der hver indeholder en modificeret human GLP-1-analog sekvens,

der er kovalent forbundet til et modificeret humant immunglobulin G4 (IgG4)-tungkædefragment (Fc)

via en lille peptidbinder. Den GLP-1-analoge del af dulaglutid er cirka 90 % homolog med naturligt

humant GLP-1 (7-37). Naturligt GLP-1 har en halveringstid på 1,5-2 minutter som følge af

nedbrydning via DPP-4 og renal clearance. I modsætning til naturligt GLP-1 er dulaglutid

modstandsdygtigt over for nedbrydning via DPP-4 og har en stor størrelse, som sinker absorptionen og

reducerer den renale clearance. Disse tekniske egenskaber resulterer i en opløselig formulering og en

forlænget halveringstid på 4,7 dage, hvilket gør lægemidlet egnet til subkutan administration én gang

om ugen. Derudover er dulaglutid-molekylet konstrueret til at forebygge Fcγ-receptor-afhængigt

immunrespons og til at reducere dets immunogene potentiale.

Dulaglutid udviser adskillige GLP-1-relaterede antihyperglykæmiske virkninger. Ved forekomst af

øgede glucosekoncentrationer øger dulaglutid koncentrationen af intracellulært cyklisk AMP (cAMP) i

betacellerne i pancreas, hvilket fører til frigivelse af insulin. Dulaglutid hæmmer udskillelsen af

glucagon, som vides at være uhensigtsmæssigt forhøjet hos patienter med type 2-diabetes. Lavere

glucagonkoncentrationer fører til nedsat dannelse af glucose i leveren. Dulaglutid sinker også

ventrikeltømningen.

Farmakodynamisk virkning

Dulaglutid forbedrer den glykæmiske kontrol via vedvarende sænkning af glucosekoncentrationen

under faste, før måltider og efter måltider hos patienter med type 2-diabetes fra den første

administration af dulaglutid og i hele doseringsintervallet på en uge.

I et farmakodynamisk studie med dulaglutid hos patienter med type 2-diabetes blev der påvist

genoprettelse af insulinudskillelsen i første fase til et niveau, der oversteg de niveauer, der blev set hos

raske frivillige på placebo, og en forbedring af insulinudskillelsen i anden fase som respons på en

intravenøs glucosebolus. I samme studie øgede en enkelt 1,5 mg dulaglutiddosis tilsyneladende den

maksimale insulinudskillelse fra β-cellerne og forstærkede β-cellefunktionen hos forsøgsdeltagere med

type 2-diabetes mellitus i forhold til placebo.

Dulaglutid har en farmakodynamisk profil, der i lighed med den farmakokinetiske profil er velegnet til

administration én gang om ugen (se pkt. 5.2).

Klinisk virkning og sikkerhed

Glykæmisk kontrol

Sikkerheden og virkningen af dulaglutid er blevet evalueret i ni randomiserede, kontrollerede fase III-

studier med 6.193 patienter med type 2-diabetes. Ud af disse patienter var 1.206 ≥ 65 år, hvoraf 119

var ≥ 75 år. Disse studier inkluderede 3.808 dulaglutidbehandlede patienter, hvoraf 2.250 blev

behandlet med Trulicity 1,5 mg ugentligt og 1.558 blev behandlet med Trulicity 0,75 mg ugentligt. I

alle studier medførte dulaglutid klinisk signifikante forbedringer i den glykæmiske kontrol målt ved

glycosyleret hæmoglobin A1c (HbA1c).

Monoterapi

Dulaglutid blev undersøgt i et 52-ugers, aktivt kontrolleret monoterapistudie, hvor det blev

sammenlignet med metformin. Trulicity 1,5 mg og 0,75 mg var bedre end metformin

(1500- 2000 mg/dag), hvad angik reduktion af HbA1c, og der var en signifikant større andel af

patienter, der nåede et HbA1c-mål på < 7,0 % og ≤ 6,5 % med Trulicity 1,5 mg og Trulicity 0,75 mg

end med metformin efter 26 uger.

Tabel 2: Resultaterne af et 52-ugers aktivt kontrolleret monoterapistudie, hvor dulaglutid i to

forskellige doseringer blev sammenlignet med metformin.

HbA1c ved

baseline

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

< 7,0 %

(%)

≤ 6,5 %

(%)

(mmol/l)

(kg)

26 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=269)

7,63

-0,78

††

61,5

46,0

-1,61

-2,29

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=270)

7,58

-0,71

††

62,6

40,0

-1,46

-1,36

Metformin

1500-2000 mg/dag

(n=268)

7,60

-0,56

53,6

29,8

-1,34

-2,22

52 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=269)

7,63

-0,70

††

60,0

42,3

-1,56

-1,93

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=270)

7,58

-0,55

††

53,2

34,7

-1,00

-1,09

Metformin

1500-2000 mg/dag

(n=268)

7,60

-0,51

48,3

28,3

-1,15

-2,20

multiplicitetsjusteret 1-sidet p-værdi < 0,025 hvad angår noninferioritet; ††multiplicitetsjusteret 1-

sidet p-værdi < 0,025 hvad angår superioritet af dulaglutid i forhold til metformin, vurderet for

HbA1c alene

p < 0,05,

p < 0,001 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med metformin

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 1,5 mg og 0,75 mg Trulicity samt

metformin var hhv. 0,62, 0,15 og 0,09 hændelser/patient/år. Der blev ikke set tilfælde af svær

hypoglykæmi.

Kombinationsbehandling med metformin

Sikkerheden og virkningen af dulaglutid er blevet undersøgt i et studie med placebo og aktiv kontrol

(sitagliptin 100 mg dagligt) af 104 ugers varighed, alle i kombination med metformin. Behandling med

1,5 mg og 0,75 mg Trulicity resulterede i en bedre reduktion af H1bA1c end sitagliptin efter 52 uger,

og medførte samtidig, at en signifikant højere andel af patienterne nåede HbA1c-målene på < 7,0 % og

≤ 6,5 %. Disse virkninger blev fastholdt til studiets afslutning (104 uger).

Tabel 3: Resultaterne af et 104 ugers studie med placebo og aktiv kontrol, hvor dulaglutid i to

forskellige doseringer blev sammenlignet med sitagliptin

HbA1c ved

baseline

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

< 7,0 %

(%)

< 6,5 %

(%)

(mmol/l)

(kg)

26 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=304)

8,12

-1,22

‡‡,##

60,9**

46,7**

-2,38**

-3,18**

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=302)

8,19

-1,01

‡‡,##

55,2**

31,0**

-1,97**

-2,63**

Placebo (n= 177)

8,10

0,03

21,0

12,5

-0,49

-1,47

Sitagliptin 100 mg en

gang dagligt (n=315)

8,09

-0,61

37,8

21,8

-0,97

-1,46

52 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=304)

8,12

-1,10

††

57,6

41,7

-2,38

-3,03

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=302)

8,19

-0,87

††

48,8

29,0

-1,63

-2,60

Sitagliptin 100 mg en

gang dagligt (n=315)

8,09

-0,39

33,0

19,2

-0,90

-1,53

104 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=304)

8,12

-0,99

††

54,3

39,1

-1,99

-2,88

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=302)

8,19

-0,71

††

44,8

24,2

-1,39

-2,39

Sitagliptin 100 mg en

gang dagligt (n=315)

8,09

-0,32

31,1

14,1

-0,47

-1,75

†† multiplicitetsjusteret 1-sidet p-værdi < 0,025, hvad angår superioritet af dulaglutid i forhold til

sitagliptin, vurderet for HbA1c alene efter 52 og 104 uger

‡‡

multiplicitetsjusteret 1-sidet p-værdi < 0,001, hvad angår superioritet af dulaglutid i forhold til

placebo, vurderet for HbA1c alene

p < 0,001 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med placebo

p < 0,001 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med sitagliptin

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 1,5 mg og 0,75 mg Trulicity samt

sitagliptin var hhv. 0,19, 0,18 og 0,17 hændelser/patient/år. Der blev ikke set tilfælde af svær

hypoglykæmi med Trulicity.

Sikkerheden og virkningen af Trulicity er også blevet undersøgt i et aktivt kontrolleret studie

(liraglutid 1,8 mg daglig) af 26 ugers varighed, begge i kombination med metformin. Behandling med

1,5 mg Trulicity resulterede i en tilsvarende reduktion af HbA1c og andel af patienter, som opnåede

HbA1c-målene på < 7,0 % og ≤ 6,5 %, som liraglutid.

Tabel 4: Resultaterne af et 26-ugers aktivt kontrolleret studie af én dosis dulaglutid sammenlignet med

liraglutid

Baseline

HbA1c

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

<7.0 %(%)

≤6.5 %(%)

(mmol/l)

(kg)

26 uger

Dulaglutid 1.5 mg en

gang ugentligt

(n=299)

8,06

-1,42

68,3

54,6

-1,93

-2,90

Liraglutid

1.8 mg

dagligt (n=300)

8,05

-1,36

67,9

50,9

-1,90

-3,61

1-sidet p-værdi p < 0,001, hvad angår noninferioritet af dulaglutid sammenlignet med liraglutid,

vurderet for HbA1c alene

p < 0,05 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med liraglutid

Patienter randomiseret til liraglutidbehandling startede med en dosis på 0,6 mg/dag. Efter første uge

blev patienterne titreret op til en dosis på 1,2 mg/dag, og derefter til en dosis på 1,8 mg/dag i anden

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 1,5 mg dulaglutid var 0,12

hændelser/patient/år, og med liraglutid 0,29 hændelser/patient/år. Der blev ikke set tilfælde af svær

hypoglykæmi.

Kombinationsbehandling med metformin og sulfonylurinstof

I et aktivt kontrolleret studie af 78 ugers varighed blev dulaglutid sammenlignet med insulin glargin,

begge givet i tillæg til metformin og et sulfonylurinstof. Efter 52 uger udviste 1,5 mg Trulicity

forbedring i forhold til insulin glargin, hvad angik sænkning af HbA1c, som blev opretholdt frem til

uge 78; hvorimod 0,75 mg Trulicity viste sig ikke at være ringere end insulin glargin, hvad angik

sænkning af HbA1c. En signifikant højere procentdel af patienter nåede et mål-HbA1c på < 7,0 %

eller ≤ 6,5 % efter 52 og 78 uger med 1,5 mg Trulicity sammenlignet med insulin glargin.

Tabel 5: Resultaterne af et 78 ugers aktivt kontrolleret studie, som sammenlignede dulaglutid i to

forskellige doseringer med insulin glargin.

HbA1c ved

baseline

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

< 7,0 %

(%)

≤ 6,5 %

(%)

(mmol/l)

(kg)

52 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=273)

8,18

-1,08

††

53,2

27,0

-1,50

-1,87

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=272)

8,13

-0,76

37,1

22,5

-0,87

-1,33

Insulin glargin

gang dagligt (n=262)

8,10

-0,63

30,9

13,5

-1,76

1,44

78 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=273)

8,18

-0,90

††

49,0

28,1

-1.10

-1,96

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=272)

8,13

-0,62†

34,1

22,1

-0,58

-1,54

Insulin glargin

gang dagligt (n=262)

8,10

-0,59

30,5

16,6

-1,58

1,28

multiplicitetsjusteret 1-sidet p-værdi < 0,025, hvad angår noninferioritet; ††multiplicitetsjusteret 1-

sidet p-værdi < 0,025 hvad angår superioritet af dulaglutid i forhold til insulin, vurderet for HbA1c

alene

p < 0,05,

p < 0,001 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med insulin glargin

Doserne af insulin glargin blev justeret ved brug af en algoritme med et mål for fastende

plasmaglucose på < 5,6 mmol/l

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 1,5 mg og 0,75 mg Trulicity samt

insulin glargin var hhv. 1,67, 1,67 og 3,02 hændelser/patient/år. Der blev set to tilfælde af svær

hypoglykæmi med 1,5 mg Trulicity, og to tilfælde af svær hypoglykæmi med insulin glargin.

Kombinationsbehandling med sulfonylurinstof

Sikkerheden og virkningen af dulaglutid som tillægsbehandling til sulfonylurinstof er blevet undersøgt

i et placebokontrolleret studie af 24 ugers varighed. Behandling med 1,5 mg Trulicity i kombination

med glimepirid resulterede i en statistisk signifikant reduktion i HbA1c sammenlignet med placebo

kombineret med glimepirid efter 24 uger. En signifikant højere andel patienter opnåede efter 24 uger

HbA1c-målene på < 7,0 % og ≤ 6,5 % med Trulicity 1,5 mg sammenlignet med placebo.

Tabel 6: Resultaterne af et 24 ugers placebokontrolleret studie med dulaglutid

som tillægsbehandling

til glimepiride

Baseline

HbA1c

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

<7,0% (%)

≤6,5% (%)

(mmol/l)

(kg)

24 uger

Dulaglutid 1.5 mg

gang ugentligt

(n=239)

8,39

-1,38

‡‡

55,3

‡‡

40,0

-1,70

‡‡

-0,91

Placebo (n=60)

8,39

-0,11

18,9

0,16

-0,24

‡‡

p < 0,001 for superioritet af dulaglutid sammenlignet med placebo, med kontrolleret overordnet

type I fejl

p < 0,001 for dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med placebo

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 1,5 mg Trulicity og placebo var hhv.

0,90 og 0,04 hændelser/patient/år. Der var ingen tilfælde af alvorlig hypoglykæmi med Trulicity eller

placebo.

Kombinationsbehandling med SGLT2-hæmmere med eller uden metformin

Sikkerheden og virkningen af dulaglutid som tillægsbehandling til natrium-glucose co-transportør 2-

hæmmere (SGLT2i) (96 % med og 4 % uden metformin) blev undersøgt i et placebokontrolleret studie

af 24 ugers varighed. Kombinationsbehandling med Trulicity 0,75 mg eller Trulicity 1,5 mg og

SGLT2i resulterede i en statistisk signifikant reduktion i HbA1c sammenlignet med placebo i

kombination med SGLT2i efter 24 uger. Procentdelen af patienter, som opnåede HbA1c-målene på <

7,0 % og ≤ 6,5 % efter 24 uger, var signifikant højere med både Trulicity 0,75 mg og 1,5 mg

sammenlignet med placebo.

Tabel 7: Resultaterne af et 24 ugers placebokontrolleret studie med dulaglutid som tillægsbehandling

til SGLT2i

HbA1c ved

Baseline

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

<7,0 %

(%)

≤6,5 %

(%)

(mmol/l)

(kg)

24 uger

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=141)

8,05

-1,19

‡‡

58,8

‡‡

38,9

-1,44

-2,6

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=142)

8,04

-1,33

‡‡

67,4

‡‡

50,8

-1,77

-3,1

Placebo (n=140)

8,05

-0,51

31,2

14,6

-0,29

-2,3

‡‡

p < 0,001 for superioritet af dulaglutid sammenlignet med placebo, med kontrolleret overordnet type

I fejl

p < 0,001 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med placebo

^ Patienter, som ophørte med den randomiserede behandling før 24 uger, blev betragtet som, at de ikke

opnåede målet.

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 0,75 mg Trulicity, 1,5 mg Trulicity

og placebo var hhv. 0,15, 0,16 og 0,12 hændelser/patient/år. Én patient indberettede alvorlig

hypoglykæmi med 0,75 mg Trulicity kombineret med SGLT2i-behandling. Der var ingen tilfælde af

alvorlig hypoglykæmi med 1,5 mg Trulicity eller placebo.

Kombinationsbehandling med metformin og piaglitazon

I et studie med placebo og aktiv kontrol (exenatid to gange dagligt) - begge i kombination med

metformin og pioglitazon- udviste 1,5 mg og 0,75 mg Trulicity forbedring i forhold til exenatid og

placebo, hvad angik reduktion i HbA1c, og var ledsaget af en signifikant højere procentdel af

patienter, der nåede HbA1c-målene på < 7,0 % eller ≤ 6,5 %.

Tabel 8: Resultaterne af et 52 ugers aktivt kontrolleret studie, som sammenlignede dulaglutid i to

forskellige doseringer med exenatid

HbA1c ved

baseline

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

< 7,0 %

(%)

≤ 6,5 %

(%)

(mmol/l)

(kg)

26 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=279)

8,10

-1,51‡‡,

††

78,2**

62,7**

-2,36**

-1,30**

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=280)

8,05

-1,30‡‡/

††

65,8

**/##

53,2

**/##

-1,90

**/##

0,20

*/##

Placebo (n= 141)

8,06

-0,46

42,9

24,4

-0,26

1,24

Exenatid

10 mikrogram to

gange dagligt

(n=276)

8,07

-0,99

52,3

38,0

-1,35

-1,07

52 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=279)

8,10

-1,36

††

70,8

57,2

-2,04

-1,10

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=280)

8,05

-1,07

††

59,1

48,3

-1,58

0,44

Exenatid

10 mikrogram to

gange dagligt

(n=276)

8,07

-0,80

49,2

34,6

-1,03

-0,80

†† multiplicitetsjusteret 1-sidet p-værdi < 0,025, hvad angår superioritet af dulaglutid i forhold til

exenatid, vurderet for HbA1c alene

‡‡ multiplicitetsjusteret 1-sidet p-værdi < 0,001, hvad angår superioritet af dulaglutid i forhold til

placebo, vurderet for HbA1c alene

p < 0,05, ** p < 0,001 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med placebo

p < 0,05,

p < 0,001 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med exenatid

Exenatiddosis var 5 mikrogram to gange dagligt i de første 4 uger og herefter 10 mikrogram

dagligt

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 1,5 mg og 0,75 mg Trulicity samt

exenatid 2 gange dagligt, var hhv. 0,19, 0,14 og 0,75 episoder/patient/år. Der blev ikke set tilfælde af

svær hypoglykæmi med dulaglutid, og der blev set to tilfælde af svær hypoglykæmi med exenatid to

gange dagligt.

Kombinationsbehandling med titreret basal insulin med eller uden metformin

I et 28 ugers placebokontrolleret studie blev 1,5 mg Trulicity sammenlignet med placebo som

tillægsbehandling til titreret basal insulin glargin (88 % med og 12 % uden metformin) for at evaluere

effekten på glykæmisk kontrol og sikkerheden. For at optimere insulin glargindosen, blev begge

grupper titreret til et fastende serumglucosemål på <5.6 mmol/l. Den gennemsnitlige

baseline

dosis

insulin glargin var 37 enheder/dag for de patienter, der fik placebo, og 41 enheder/dag for de patienter,

der fik 1,5 mg Trulicity. Den initielle dosis af insulin glargin hos patienter med HbA1c < 8,0 % blev

reduceret med 20 %. Ved udgangen af behandlingsperioden på 28 uger var dosis 65 enheder/dag og 51

enheder/dag, for patienter behandlet med hhv. placebo og 1,5 mg Trulicity. Behandling med 1,5 mg

Trulicity én gang ugentligt resulterede efter 28 uger i en statistisk signifikant reduktion i HbA1c

sammenlignet med placebo, og en signifikant højere andel af patienter, som opnåede HbA1c-målene

på < 7,0 % og ≤ 6,5 % (Tabel 9).

Tabel 9: Resultaterne af et 28 ugers studie af dulaglutid sammenlignet med placebo som

tillægsbehandling til titreret insulin glargin

Baseline

HbA1c

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

<7,0% (%)

≤6,5% (%)

(mmol/l)

(kg)

28 uger

Dulaglutid 1.5 mg en

gang ugentlig og

insulin glargin

(n=150)

8,41

-1,44

‡‡

66,7

‡‡

50,0

-2,48

‡‡

-1.91

‡‡

Placebo en gang

ugentlig og insulin

glargin (n=150)

8,32

-0,67

33,3

16,7

-1,55

0.50

‡‡

p < 0,001 for superioritet af dulaglutid sammenlignet med placebo, med kontrolleret overordnet type

I fejl

** p < 0,001 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med placebo

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 1,5 mg Trulicity og insulin glargin

var 3,38 episoder/patient/år sammenlignet med 4,38 episoder/patient/år for placebo og insulin glargin.

En patient rapporterede om alvorlig hypoglykæmi med 1,5 mg Trulicity i kombination med insulin

glargin, og ingen med placebo.

Kombinationsbehandling med måltidsinsulin med eller uden metformin

I dette studie fik patienter, der inden inklusionen i studiet fik 1 eller 2 insulininjektioner om dagen,

seponeret det insulinregime, de fik inden studiet, og blev randomiseret til dulaglutid én gang ugentligt

eller insulin glargin én gang dagligt, begge i kombination med måltidsinsulin lispro tre gange dagligt

med eller uden metformin. Efter 26 uger udviste både 1,5 mg og 0,75 mg Trulicity forbedring i forhold

til insulin glargin, hvad angik sænkning af HbA1c, og denne virkning blev fastholdt til uge 52. En

højere procentdel af patienter nåede HbA1c-målene på < 7,0 % eller ≤ 6,5 % efter 26 uger og < 7,0 %

efter 52 uger med Trulicity end med insulin glargin.

Tabel 10: Resultaterne af et 52 ugers aktivt kontrolleret studie, som sammenlignede dulaglutid i to

forskellige doseringer med insulin glargin.

HbA1c ved

baseline

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

< 7,0 %

(%)

≤ 6,5 %

(%)

(mmol/l)

(kg)

26 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=295)

8,46

-1,64

††

67.6

48.0

-0,27

-0,87

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=293)

8,40

-1,59

††

69,0

43,0

0,22

0,18

Insulin glargin

gang dagligt (n=296)

8,53

-1,41

56,8

37,5

-1,58

2,33

52 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=295)

8,46

-1,48

††

58,5

36,7

0,08

-0,35

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=293)

8,40

-1,42

††

56,3

34,7

0,41

0,86

Insulin glargin

gang dagligt (n=296)

8,53

-1,23

49,3

30,4

-1,01

2,89

†† multiplicitetsjusteret 1-sidet p-værdi < 0,025, hvad angår superioritet af dulaglutid i forhold til

insulin, vurderet for HbA1c alene

p < 0,05,

p < 0,001 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med insulin glargin

Insulin glargin-dosis blev justeret ved brug af en algoritme med et mål for fastende plasmaglucose

på < 5,6 mmol/l

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 1,5 mg og 0,75 mg Trulicity samt

insulin glargin var hhv. 31,06, 35,66 og 40,95 episoder/patient/år. 10 patienter rapporterede svær

hypoglykæmi med 1,5 mg Trulicity, 7 med 0,75 mg Trulicity og 15 med insulin glargin.

Fastende blodglucose

Behandling med dulaglutid resulterede i signifikante reduktioner i fastende blodglucose i forhold til

baseline

. Størstedelen af virkningen på de fastende blodglucosekoncentrationer indtrådte i løbet af to

uger. Forbedringen i fastende blodglucose blev fastholdt igennem den længste studievarighed på 104

uger.

Glucose efter måltider

Behandling med dulaglutid resulterede i signifikante reduktioner i gennemsnitlig glucose efter

måltider i forhold til

baseline

(ændringer fra

baseline

til primært tidspunkt på -1,95 mmol/l

til -4.23 mmol/l).

Betacellefunktion

Kliniske studier med dulaglutid tyder på en forstærket betacellefunktion målt ved

homeostasemodelvurdering (HOMA2-%B). Virkningen på betacellefunktionen blev fastholdt igennem

den længste studievarighed på 104 uger.

Legemsvægt

1,5 mgTrulicity var forbundet med vedvarende vægtreduktion over studiernes varighed (fra

baseline

til sidste måling på -0,35 kg til -2,90 kg). Ændring i legemsvægt med 0,75 mg Trulicity varierede fra

0,86 kg til -2,63 kg. Der blev set reduktion i legemsvægten hos de patienter, der blev behandlet med

dulaglutid, uafhængigt af kvalme, selvom vægttabet var numerisk større i gruppen med kvalme.

Patientrapporterede udfald

Dulaglutid forbedrede i signifikant grad den samlede behandlingstilfredshed i forhold til exenatid to

gange dagligt. Derudover blev der bemærket en signifikant lavere hyppighed af hyperglykæmi og

hypoglykæmi end med exenatid to gange dagligt.

Blodtryk

Dulaglutids virkning på blodtrykket blev vurderet ved hjælp af ambulant blodtryksmonitorering i et

studie med 755 patienter med type 2-diabetes. Behandlingen med dulaglutid medførte fald i det

systoliske blodtryk (SBP) (forskel på -2,8 mmHg i forhold til placebo) efter 16 uger. Der var ingen

forskel i det diastoliske blodtryk (DBP). Der blev påvist lignende resultater for SBP og DBP på

studiets finale tidspunkt efter 26 uger.

Kardiovaskulær evaluering

Meta-analyse af fase II og III-studier

En meta-analyse af fase II- og III-registreringsstudierne viste, at i alt 51 patienter (dulaglutid: 26 [N =

3.885]; alle komparatorer: 25 [N = 2.125]) oplevede mindst én kardiovaskulær (CV) hændelse (død af

kardiovaskulære årsager, ikke-fatalt myokardieinfarkt (MI), ikke-fatalt slagtilfælde eller

hospitalsindlæggelse på grund af ustabil angina). Resultaterne viste, at der ikke var en øget

kardiovaskulær risiko med dulaglutid sammenlignet med kontrolbehandlingerne (HR: 0,57; CI:

[0,30; 1,10]).

Studie med kardiovaskulært endepunkt

Det langsigtede Trulicity-studie med kardiovaskulært endepunkt var et placebokontrolleret,

dobbeltblindet klinisk studie. Patienter med type 2-diabetes blev randomiseret til Trulicity 1,5 mg

(4.949) eller placebo (4.952) som supplement til standardbehandling af type 2-diabetes (dosis på 0,75

mg blev ikke administreret i dette studie). Medianen for studieopfølgningen var 5,4 år.

Gennemsnitsalderen var 66,2 år, det gennemsnitlige BMI var 32,3 kg/m², og 46,3% af patienterne var

kvinder. Der var 3.114 (31,5 %) patienter med etableret CV-sygdom. Medianen for HbA1c var ved

baseline 7,2 %. Behandlingsarmen for Trulicity omfattede patienter ≥ 65 år (n = 2.619) og ≥ 75 år (n =

484), og patienter med mild (n = 2.435), moderat (n = 1.031) eller alvorlig (n = 50) nedsat

nyrefunktion.

Det primære endepunkt var tiden fra randomisering til første forekomst af en alvorlig kardiovaskulær

bivirkning (MACE): kardiovaskulær død, ikke-dødeligt myokardieinfarkt eller ikke-dødelig apopleksi.

Trulicity var overlegen i forebyggelse af MACE sammenlignet med placebo (figur 1). Hver MACE-

komponent bidrog til reduktionen af MACE, som vist i figur 2.

Figur 1. Kaplan-Meier plot af tid til første forekomst af det sammensatte endepunkt: kardiovaskulær

død, ikke-dødeligt myokardieinfarkt eller ikke-dødelig apopleksi i det langsigtede dulaglutid-studie

med kardiovaskulært endepunkt.

Figur 2: Forest plot af analyser af individuelle kardiovaskulære hændelser, alle dødstilfælde samt

overensstemmelse af virkning på tværs af undergrupper for det primære endepunkt.

En signifikant og vedvarende reduktion i HbA1c-niveauer fra baseline til 60 måneder blev observeret

med Trulicity vs. placebo som supplement til standardbehandling (-0,29 % mod 0,22 %; estimeret

behandlingsforskel -0,51 % [-0,57; -0,45]; p <0,001). Der var signifikant færre patienter i Trulicity-

gruppen, som modtog yderligere glykæmiske indgreb sammenlignet med placebo (Trulicity: 2.086

[42,2 %]; placebo: 2.825 [57,0 %]; p <0,001).

Særlige populationer

Patienter med nedsat nyrefunktion

I et 52 ugers studie blev Trulicity 1,5 mg og 0,75 mg sammenlignet med titreret insulin glargin som

tillægsbehandling til måltidsinsulin lispro for at evaluere effekten på glykæmisk kontrol og

sikkerheden for patienter med moderat til svær kronisk nyresygdom (eGFR [vha. CKD-EPI] <60 og

≥15 ml/min/1,73 m

). Den insulinbehandling, som patienterne fik inden studiet, blev seponeret ved

randomisering. Ved

baseline

var den samlede gennemsnitlige eGFR 38 ml/min/1,73 m

, 30 % af

patienterne havde en eGFR < 30 ml/min/1,73 m

Efter 26 uger var både Trulicity 1,5 mg og 0,75 mg non-inferior i forhold til insulin glargin, hvad

angik sænkning af HbA1c, og denne effekt blev opretholdt frem til uge 52. En tilsvarende procentdel

af patienter opnåede HbA1c-målene på < 8,0 % efter 26 og 52 uger med begge dulaglutiddoser så vel

som med insulin glargin.

Tabel 11: Resultaterne af et 52 ugers aktivt kontrolleret studie, som sammenlignede dulaglutid i to

forskellige doseringer med insulin glargin (i patienter med moderat til svær kronisk nyresygdom)

HbA1c ved

baseline

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter

med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

<8.0% (%)

(mmol/l)

(kg)

26 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=192)

8,60

-1,19

78,3

1,28

-2,81

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=190)

8,58

-1,12

72,6

0,98

-2,02

Insulin glargin

gang dagligt (n=194)

8,56

-1,13

75,3

-1,06

1,11

52 weeks

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=192)

8,60

-1,10

69,1

1,57

-2,66

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=190)

8,58

-1,10

69,5

1,15

-1,71

Insulin glargin

gang dagligt (n=194)

8,56

-1,00

70,3

-0,35

1,57

1-sidet p-værdi < 0,025, hvad angår noninferioritet af dulaglutid i forhold til insulin glargin

p < 0,001, dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med insulin glargin

Insulin glargin-dosis blev justeret ved brug af en algoritme med et mål for fastende plasmaglucose

8,3 mmol/l

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 1,5 mg og 0,75 mg Trulicity samt

insulin glargin var hhv. 4,44, 4,34 og 9,62 episoder/patient/år. Ingen patienter rapporterede svær

hypoglykæmi med 1,5 mg Trulicity, 6 med 0,75 mg Trulicity og 17 med insulin glargin. Hos patienter

med nedsat nyrefunktion, var sikkerhedsprofilen for Trulicity svarende til observationer i andre studier

med Trulicity.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Trulicity i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved behandling af type 2-

diabetes (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter subkutan administration til patienter med type 2-diabetes nås de maksimale

plasmakoncentrationer af dulaglutid i løbet af 48 timer. De gennemsnitlige maksimale (C

) og totale

(AUC) eksponeringer var hhv. cirka 114 ng/ml og 14.000 ngh/ml efter gentagne subkutane doser på

1,5 mg dulaglutid hos patienter med type 2-diabetes.

Steady state

-plasmakoncentrationerne blev

opnået efter 2 til 4 uger med én ugentlig administration af dulaglutid (1,5 mg). Eksponeringerne efter

subkutan administration af en enkelt dosis dulaglutid (1,5 mg) i abdomen, låret eller overarmen var

sammenlignelige. Den gennemsnitlige absolutte biotilgængelighed af dulaglutid efter subkutan

administration af enkeltdoser på 1,5 mg og 0,75 mg var hhv. 47 % og 65 %.

Fordeling

Det gennemsnitlige distributionsvolumen efter subkutan administration af dulaglutid 0,75 mg og 1,5

mg ved

steady state

hos patienter med type 2-diabetes mellitus var cirka 19,2 l og 17,4 l.

Biotransformation

Det formodes, at dulaglutid nedbrydes til dets grundliggende aminosyrer via generel

proteinkatabolisme.

Elimination

Den gennemsnitlige tilsyneladende

clearance

af 0,75 mg og 1,5 mg dulaglutid ved

steady state

0,111 l/t og 0,107 l/t med en eliminationshalveringstid på hhv. 4,5 og 4,7 dage.

Særlige populationer

Ældre

Alder havde ingen klinisk relevant indvirkning på de farmakokinetiske og farmakodynamiske

egenskaber af dulaglutid.

Køn og race

Køn og race havde ingen klinisk betydningsfuld indvirkning på farmakokinetikken af dulaglutid.

Legemsvægt eller BMI

Farmakokinetiske analyser har påvist et statistisk signifikant omvendt forhold mellem legemsvægt

eller BMI (

Body Mass Index

) og dulaglutideksponering, selvom vægt eller BMI ikke havde nogen

klinisk relevant indvirkning på den glykæmiske kontrol.

Nedsat nyrefunktion

Farmakokinetikken af dulaglutid blev vurderet i et klinisk farmakologistudie, og den var generelt

ensartet hos raske frivillige og hos patienter med let til svær nyreinsufficiens (CrCl < 30 ml/min.),

inklusive nyresygdom i slutstadiet (dialysekrævende). Derudover viste et 52 ugers klinisk studie hos

patienter med type 2-diabetes og moderat til svært nedsat nyrefunktion (eGFR [vha. CKD-EPI] <60 og

≥15 ml/min/1,73 m

), at den farmakokinetiske profil af Trulicity 0,75 mg og 1,5 mg en gang ugentligt

var sammenlignelig med hvad der tidligere er vist i kliniske studier. Dette kliniske studie inkluderede

ikke patienter med nyresygdom i slutstadiet.

Nedsat leverfunktion

Farmakokinetikken af dulaglutid blev vurderet i et klinisk farmakologistudie, hvor forsøgsdeltagere

med leverinsufficiens havde statistisk signifikant lavere dulaglutideksponering (op til 30 % til 33 %

for hhv. C

og AUC) end raske kontrolpersoner. T

af dulaglutid steg generelt i takt med stigende

leverinsufficiens. Der blev dog ikke observeret nogen udvikling i dulaglutideksponeringen, der var

relateret til graden af leverinsufficiens. Disse virkninger blev ikke vurderet at være af klinisk relevans.

Pædiatrisk population

Der er ikke udført studier til karakterisering af dulaglutids farmakokinetik hos pædiatriske patienter.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi eller toksicitet efter gentagne doser.

I et 6-måneders karcinogenicitetsstudie af transgenetiske mus blev der ikke set noget tumorigent

respons. I et 2-årigt karcinogenicitetsstudie af rotter med eksponeringer, der var ≥ 7 gange højere end

den kliniske eksponering hos mennesker efter 1,5 mg dulaglutid pr. uge, forårsagede dulaglutid

statistisk signifikante dosisrelaterede stigninger i forekomsten af C-celletumorer i thyroidea (både

adenomer og carcinomer). Den kliniske relevans af disse fund kendes ikke på nuværende tidspunkt.

I fertilitetsstudierne blev der set et fald i antallet af corpora lutea og forlænget brunstcyklus ved

dosisniveauer, der var forbundet med øget fødeindtagelse og øget legemsvægt hos moderdyrene. Der

var imidlertid ingen indvirkninger på fertilitets- og forplantningsindekserne eller på

embryoudviklingen. I studier af reproduktionstoksikologien blev der set skeletale virkninger og nedsat

føtal vækst hos rotter og kaniner ved dulaglutideksponeringer, der var 11 til 44 gange højere end de

klinisk anbefalede niveauer, men der blev ikke set nogen fostermisdannelser. Behandling af rotter

igennem drægtigheds- og diegivningsperioden medførte nedsat hukommelse hos hun-afkommet ved

eksponeringer, der var 16 gange højere end de klinisk anbefalede niveauer. Der blev ikke vist nedsat

hukommelse hos unge han- og hunrotter ved dulaglutiddosering svarende til 91 gange den humane

eksponering.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumcitrat

Citronsyre, vandfri

Mannitol

Polysorbat 80

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2ºC – 8ºC).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Ibrugtaget:

Trulicity kan opbevares uden for køleskab i op til 14 dage ved temperaturer under 30ºC.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Injektionssprøjte af glas (type I) indkapslet i en engangspen

Hver fyldt pen indeholder 0,5 ml opløsning.

Pakninger med 2 og 4 fyldte penne og flerstykspakning med 12 (3 pakninger med 4) fyldte penne.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

Brugsvejledning

Den fyldte pen er til engangsbrug.

Brugsvejledningen til pennen, der er inkluderet i indlægssedlen, skal følges nøje.

Trulicity må ikke anvendes, hvis opløsningen indeholder partikler eller er uklar og/eller misfarvet.

Trulicity, der har været nedfrosset, må ikke anvendes.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/956/001

EU/1/14/956/002

EU/1/14/956/003

EU/1/14/956/006

EU/1/14/956/007

EU/1/14/956/008

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 21. november 2014

Dato for seneste fornyelse: 23. august 2019

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Trulicity 0,75 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte.

Trulicity 1,5 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Trulicity 0,75 mg injektionsvæske

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 0,75 mg dulaglutid* i 0,5 ml injektionsvæske.

Trulicity 1,5 mg injektionsvæske

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 1,5 mg dulaglutid* i 0,5 ml injektionsvæske.

*Fremstillet i CHO-celler ved rekombinant DNA-teknologi

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Type 2-diabetes mellitus

Trulicity er indiceret til behandling af voksne med utilstrækkeligt kontrolleret type 2-diabetes mellitus

som supplement til diæt og motion

som monoterapi, hvor behandling med metformin ikke er tilrådelig pga. intolerans eller

kontraindikationer.

i tillæg med andre lægemidler til behandling af diabetes.

For forsøgsresultater vedrørende kombinationer, virkning på glykæmisk kontrol og kardiovaskulære

hændelser og de undersøgte populationer henvises til pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Monoterapi

Den anbefalede dosis er 0,75 mg en gang ugentlig.

Tillægsbehandling

Den anbefalede dosis er 1,5 mg en gang ugentligt.

Hos potentielt sårbare populationer kan 0,75 mg ugentligt overvejes som startdosis.

Når Trulicity føjes til eksisterende behandling med metformin og/eller pioglitazon, kan den aktuelle

dosis af metformin og/eller pioglitazon fortsættes. Når Trulicity føjes til eksisterende behandling med

metformin og/eller natrium-glucose co-transportør 2 hæmmere (SGLT2i), kan den aktuelle dosis af

metformin og/eller SGLT2i fortsættes. Når det føjes til eksisterende behandling med et

sulfonylurinstof eller insulin, kan det overvejes at reducere dosen af sulfonylurinstoffet eller insulinet

for at nedsætte risikoen for hypoglykæmi (se pkt. 4.4 og 4.8).

Brug af Trulicity kræver ikke egenkontrol af blodglucose. Egenkontrol af blodglucose er nødvendig

for at tilpasse dosen af sulfonylurinstof eller insulin, især når behandlingen med Trulicity påbegyndes,

og dosen af insulin reduceres. En gradvis reduktion af insulindosen anbefales.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis på baggrund af alder (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med let, moderat eller svært nedsat nyrefunktion

(eGFR<90 til ≥15 ml/min/1,73 m

Der er meget begrænset erfaring med patienter med nyresygdom i slutstadiet (<15 ml/min/1,73 m

hvorfor Trulicity ikke kan anbefales til denne population (se pkt. 5.1 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population

Dulaglutids sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

Trulicity skal injiceres subkutant i abdomen, låret eller overarmen. Det må ikke administreres

intravenøst eller intramuskulært.

Dosen kan administreres på et hvilket som helst tidspunkt af dagen uafhængigt af måltider.

Hvis en dosis glemmes, skal den administreres så hurtigt som muligt, hvis der er mindst 3 dage (72

timer) til næste planlagte dosis. Hvis der er under 3 dage (72 timer) til næste planlagte dosis, skal den

glemte dosis springes over og den næste dosis administreres på den sædvanligt planlagte dag. I begge

tilfælde kan patienterne herefter genoptage deres regelmæssige doseringsplan med én ugentlig

administration.

Om nødvendigt kan den ugentlige administrationsdag ændres, forudsat at det er mindst 3 dage (72

timer) siden, at den sidste dosis blev administreret.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dulaglutid bør ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes mellitus eller til behandling af diabetisk

ketoacidose. Dulaglutid er ikke en erstatning for insulin. Diabetisk ketoacidose er indberettet hos

insulinafhængige patienter efter hurtig seponering eller dosisreduktion af insulin (se pkt. 4.2).

Dehydrering

Dehydrering, som nogle gange fører til akut nyresvigt eller forværret nedsat nyrefunktion, er blevet

rapporteret hos patienter i behandling med dulaglutid, især ved behandlingsstart. Mange af de

rapporterede bivirkninger, der var relateret til nyrefunktionen, forekom hos patienter som havde haft

kvalme, opkastning, diarré eller dehydrering. Patienter, som er i behandling med dulaglutid, skal

informeres om den potentielle risiko for dehydrering, særligt i forhold til gastroinstestinale

bivirkninger, og at de skal være opmærksomme på at undgå væskemangel.

Dulaglutid er ikke blevet undersøgt hos patienter med svær gastrointestinal sygdom, herunder svær

gastroparese, og er derfor frarådet hos sådanne patienter.

Akut pancreatitis

Brug af GLP

1-receptoragonister er blevet associeret med risikoen for at udvikle akut pancreatitis.

Akut pancreatitis er blevet rapporteret i forbindelse med dulaglutid i kliniske studier (se pkt. 4.8).

Patienterne skal informeres om de karakteristiske symptomer på akut pancreatitis. Hvis der er

mistanke om pancreatitis, skal dulaglutid seponeres. Hvis pancreatitis bliver bekræftet, må

dulaglutidbehandlingen ikke genoptages. Øgede pancreasenzymer alene, dvs. uden andre tegn og

symptomer på akut pancreatitis, er ikke prædiktive for akut pancreatitis (se pkt. 4.8).

Hypoglykæmi

Patienter, der får dulaglutid i kombination med et sulfonylurinstof eller insulin, kan have en øget risiko

for hypoglykæmi. Risikoen for hypoglykæmi kan nedsættes ved at reducere dosis af

sulfonylurinstoffet eller insulinet (se pkt. 4.2 og 4.8).

Natriumindhold

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. 1,5 mg-dosis, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Dulaglutid forsinker ventrikeltømningen og kan potentielt påvirke absorptionshastigheden af samtidigt

administrerede orale lægemidler. I de klinisk farmakologiske studier beskrevet nedenfor, påvirkede

dulaglutid ikke absorptionen i nogen klinisk relevant udstrækning i forhold til de oralt administrerede

lægemidler der blev testet. For patienter, der modtager orale lægemidler, der kræver hurtig

gastrointestinal absorption eller formuleringer med forlænget frigivelse, skal muligheden for ændret

lægemiddeleksponering overvejes.

Sitagliptin

Sitagliptineksponeringen var upåvirket ved samtidig administration af en enkelt dosis dulaglutid. Efter

samtidig administration af to på hinanden følgende doser dulaglutid, faldt AUC

(0-τ)

og C

sitagliptin med hhv. cirka 7,4 % og 23,1 %. Efter samtidig administration af dulaglutid, blev t

sitagliptin nået cirka 0,5 time senere end ved administration af sitagliptin alene.

Sitagliptin kan medføre en hæmning på op til 80 % af DPP-4 over en 24-timers periode. Samtidig

administration af dulaglutid og sitagliptin øgede eksponeringen og C

af dulaglutid med hhv. cirka

38 % og 27 %, og den mediane t

blev forlænget med cirka 24 timer. Det er udtryk for, at dulaglutid

har en høj grad af beskyttelse mod inaktivering af DPP-4 (se pkt. 5.1, Farmakodynamiske egenskaber).

Den øgede eksponering kan forstærke dulaglutids virkning på blodglucosen.

Paracetamol

Efter en startdosis på 1 og 3 mg dulaglutid faldt C

af paracetamol med hhv. 36 % og 50 %, og den

mediane t

indtrådte senere (hhv. 3 og 4 timer). Efter samtidig administration af op til 3 mg

dulaglutid i

steady state

var der ingen statistisk signifikante forskelle i AUC

(0-12)

eller t

paracetamol. Det er ikke nødvendigt at justere paracetamoldosis ved samtidig administration af

dulaglutid.

Atorvastatin

Samtidig administration af dulaglutid og atorvastatin medførte et fald i C

og AUC

∞)

atorvastatin og dets hovedmetabolit

o

-hydroxyatorvastatin på op til hhv. 70 % og 21 %. Den

gennemsnitlige halveringstid af atorvastatin og

o

-hydroxyatorvastatin blev øget med hhv. 17 % og 41

% efter administration af dulaglutid. Disse observationer er ikke klinisk relevante. Det er ikke

nødvendigt at justere atorvastatindosis ved samtidig administration af dulaglutid.

Digoxin

Efter samtidig administration af

steady state

-digoxin og 2 på hinanden følgende doser af dulaglutid

forblev den overordnede eksponering (AUCτ) og t

af digoxin uforandret, og C

faldt med op til 22

%. Denne ændring forventes ikke at have kliniske konsekvenser. Det er ikke nødvendigt at justere

digoxindosis ved samtidig administration af dulaglutid.

Antihypertensiva

Samtidig administration af gentagne dulaglutiddoser og

steady state

-lisinopril forårsagede ingen

klinisk relevante ændringer i AUC eller C

af lisinopril. Der blev set statistisk signifikante

forsinkelser i t

af lisinopril på cirka 1 time på dag 3 og dag 24 i studiet. Ved samtidig administration

af en enkelt dosis dulaglutid og metoprolol steg AUC og C

af metoprolol med hhv. 19 % og 32 %.

Selvom t

af metoprolol var forsinket med 1 time, var denne ændring ikke statistisk signifikant.

Disse ændringer var ikke klinisk relevante, og det er derfor ikke nødvendigt at justere dosis af

lisinopril eller metoprolol ved samtidig administration af dulaglutid.

Warfarin

Efter samtidig administration af dulaglutid var eksponeringen for S- og R-warfarin og C

af R-

warfarin upåvirket, og C

af S-warfarin faldt med 22 %. AUC

steg med 2 %, hvilket sandsynligvis

er uden klinisk betydning, og der var ingen indvirkning på den maksimale internationale

normaliserede ratio (INR

). Tiden til international normaliseret ratio-respons (tINR

) var forsinket

med 6 timer, hvilket stemmer overens med forsinkelser i t

på cirka 4 og 6 timer for hhv. S- og R-

warfarin. Disse ændringer er ikke klinisk relevante. Det er ikke nødvendigt at justere warfarindosis

ved samtidig administration af dulaglutid.

Orale antikonceptiva

Samtidig administration af dulaglutid og et oralt antikonceptivum (norgestimat 0,18

mg/ethinylestradiol 0,025 mg) havde ingen indvirkning på den overordnede eksponering for

norelgestromin og ethinylestradiol. Der blev set statistisk signifikante reduktioner i C

på 26 % og

13 % og forsinkelser i t

på 2 og 0,30 timer for hhv. norelgestromin og ethinylestradiol. Disse

observationer er ikke klinisk relevante. Det er ikke nødvendigt at justere dosis af orale antikonceptiva

ved samtidig administration af dulaglutid.

Metformin

Efter samtidig administration af flere doser af dulaglutid og

steady state

-metformin (formulering med

øjeblikkelig udløsning [IR]) steg AUCτ af metformin med op til 15 %, og C

faldt med op til 12 %

uden ændringer i t

. Disse ændringer stemmer overens med den forsinkede ventrikeltømning i

forbindelse med brug af dulaglutid og ligger inden for den farmakokinetiske variabilitet af metformin

og er derfor ikke klinisk relevante. Det anbefales ikke at justere dosis af metformin med øjeblikkelig

udløsning ved samtidig administration af dulaglutid.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af dulaglutid til gravide kvinder. Dyreforsøg har

påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Det frarådes derfor at anvende dulaglutid under

graviditeten.

Amning

Det er ukendt, om dulaglutid udskilles i human mælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke

udelukkes. Dulaglutid bør ikke anvendes til kvinder, der ammer.

Fertilitet

Dulaglutids virkning på fertiliteten hos mennesker er ukendt. Hos rotter blev der ikke set nogen direkte

virkning på parringen eller fertiliteten efter behandling med dulaglutid (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Trulicity påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Når det anvendes i kombination med et sulfonylurinstof eller insulin, skal patienten rådes til at tage

forholdsregler for at undgå hypoglykæmi under bilkørsel og betjening af maskiner (se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

I de initialt udførte fase II- og fase III-registreringsstudier blev 4.006 patienter eksponeret for

dulaglutid alene eller i kombination med andre glucosesænkende lægemidler. De hyppigst

indberettede bivirkninger i kliniske forsøg var af gastrointestinal karakter, herunder kvalme,

opkastning og diarré. Disse reaktioner var generelt af let eller moderat sværhedsgrad og forbigående.

Resultaterne fra det langsigtede studie med kardiovaskulært endepunkt med 4.949 patienter

randomiseret til dulaglutid og fulgt i en mediantid på 5,4 år var i overensstemmelse med disse

observationer.

Bivirkninger i tabelform

Tabel 1 nedenfor viser de bivirkninger, der er identificeret på baggrund af en evaluering af de kliniske

studier i fase II og fase III i deres fulde længde, det langsigtede kardiovaskulære studie og post-

marketing rapporter. Bivirkningerne er angivet med de foretrukne MedDRA-termer pr.

systemorganklasse og efter faldende hyppighed (meget almindelig: ≥ 1/10; almindelig: ≥ 1/100 til

< 1/10; ikke almindelig: ≥ 1/1.000 til < 1/100; sjælden: ≥ 1/10.000 til < 1/1.000; meget sjælden:

< 1/10.000 og ikke kendt: kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Bivirkningerne i hver

hyppighedsgruppe er angivet efter faldende hyppighed. Hyppigheder for bivirkninger er blevet

beregnet på baggrund af deres hyppighed i fase II og fase III-registreringsstudier.

Tabel 1: Hyppigheden af bivirkninger ved dulaglutid

Systemorganklas

se

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Ikke

kendt

Immunsystemet

Overfølsomh

Anafylaktisk

reaktion

Metabolisme og

ernæring

Hypoglykæmi

* (ved

anvendelse i

kombination

med insulin,

glimepirid,

metformin

elle

r metformin

plus

glimepirid)

Hypoglykæmi*

(ved anvendelse

som monoterapi

eller i

kombination med

metformin plus

pioglitazon)

Dehydrering

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme,

diarré,

opkastning

mavesmerter

Nedsat appetit,

dyspepsi,

obstipation,

flatulens,

abdominal

udspilning,

gastroøsofageal

reflukssygdom,

opstød

Akut

pancreatitis

Ikke-

mekanisk

tarmobstr

uktion

Lever og

galdeveje

Cholelithiasis

, cholecystitis

Hud og

subkutane væv

Angioødem

Fra post-marketing rapporter

* Dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med blodglucose ≤ 3,9 mmol/l

Kun ved 1,5 mg dulaglutiddosis. Ved 0,75 mg dulaglutiddosis lå hyppigheden for bivirkningen

indenfor nærmeste lavere hyppighedsgruppe

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hypoglykæmi

Når 0,75 mg og 1,5 mg dulaglutid blev anvendt som monoterapi eller i kombination med metformin

alene eller med metformin og pioglitazon, var forekomsten af dokumenteret symptomatisk

hypoglykæmi 5,9 % til 10,9 %, og hyppighederne var 0,14 til 0,62 hændelser/patient/år, og der blev

ikke rapporteret om nogen episoder med svær hypoglykæmi.

Forekomsten af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi når dulaglutid hhv. 0,75 mg og 1,5 mg,

blev anvendt i kombination med et sulfonylurinstof og metformin, var 39,0 % og 40,3 %, og

hyppigheden var 1,67 og 1,67 hændelser/patient/år. Forekomsten af alvorlige hypoglykæmiske

hændelser var 0 % og 0,7 %, og hyppigheden var hhv. 0,00 og 0,01 hændelser/patient/år for hver

dosis. Forekomsten af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi, når dulaglutid 1,5 mg blev anvendt i

kombination med et sulfonylurinstof, alene var 11,3 %, og hyppigheden var 0,90 hændelser/patient/år,

og der var ingen alvorlige hypoglykæmiske episoder.

Forekomsten af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi når dulaglutid 1,5 mg blev anvendt i

kombination med insulin glargin var 35,3 %, og hyppigheden var 3,38 hændelser/patient/år.

Forekomsten af alvorlige hypoglykæmiske hændelser var 0,7 %, og hyppigheden var 0,01

hændelser/patient/år.

Når dulaglutid hhv. 0,75 mg og 1,5 mg, blev anvendt i kombination med måltidsinsulin, var

forekomsten 85,3 % og 80,0 % og hyppigheden 35,66 og 31,06 hændelser/patient/år. Forekomsten af

alvorlige hypoglykæmiske hændelser var 2,4 % og 3,4 %, og hyppigheden var 0,05 og 0,06

hændelser/patient/år.

Gastrointestinale bivirkninger

De samlede indberetninger om gastrointestinale hændelser efter 104 uger med dulaglutid hhv. 0,75 mg

og 1,5 mg, omfattede kvalme (12,9 % og 21,2 %), diarré (10,7 % og 13,7 %) og opkastning (6,9 % og

11,5 %). Disse bivirkninger var typisk af let eller moderat sværhedsgrad, og ifølge indberetningerne

toppede de i de 2 første uger af behandlingen, hvorefter de hurtigt aftog over de følgende 4 uger,

hvorefter raten forblev relativt konstant.

I kliniske farmakologistudier af op til 6 ugers varighed med patienter med type 2-diabetes mellitus

blev størstedelen af de gastrointestinale hændelser indberettet i de første 2-3 dage efter den første dosis

og aftog med efterfølgende doser.

Akut pancreatitis

I kliniske fase II- og III-studier var forekomsten af akut pancreatitis 0,07 % for dulaglutid

sammenlignet med 0,14 % for placebo og 0,19 % for komparator med eller uden antidiabetisk

baggrundsbehandling.

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationss

tedet

Træthed

Reaktioner

injektionsste

Undersøgelser

Sinustakykardi,

atrioventrikulær

blokering (AVB)

af første grad

Pancreasenzymer

Dulaglutid er forbundet med gennemsnitlige stigninger fra

baseline

i pancreasenzymer (lipase og/eller

pancreatisk amylase) på 11 % til 21 % (se pkt. 4.4). Øgede pancreasenzymer alene, dvs. uden andre

tegn og symptomer på akut pancreatitis, er ikke prædiktive for akut pancreatitis.

Øget hjertefrekvens

For dulaglutid 0,75 mg og 1,5 mg blev der

observeret små gennemsnitlige stigninger i

hjertefrekvensen på 2 til 4 slag pr. minut (bpm) og en forekomst af sinustakykardi på hhv. 1,3 % og

1,4 % ledsaget af en samtidig stigning på ≥ 15 bpm i forhold til

baseline.

AV-blokering af første grad/forlængelse af PR-interval

Små gennemsnitlige stigninger i PR-intervallet i forhold til

baseline

på 2 til 3 msek. og en forekomst

af AV-blokering af første grad på 1,5 % og 2,4 % blev observeret med dulaglutid 0,75 mg og 1,5 mg,

hhv.

Immunogenicitet

Behandling med dulaglutid var i kliniske studier forbundet med en forekomst af behandlingsrelaterede

antistoffer mod dulaglutid på 1,6 %, hvilket tyder på, at de strukturelle modifikationer af GLP-1 og de

modificerede IgG4-dele af dulaglutidmolekylet, samt den høje grad af homologi med naturligt GLP-1

og nativt IgG4, sammen minimerer risikoen for en immunreaktion mod dulaglutid. Generelt havde

patienter med antistoffer mod dulaglutid lave titre, og selvom antallet af patienter, som udviklede

antistoffer mod dulaglutid, var lavt, viste en undersøgelse af fase III resultaterne ikke en klar

indvirkning af dulaglutid-antistoffer på ændringer i HbA1c. Ingen af patienterne, der fik en systemisk

overfølsomhedsreaktion, udviklede antistoffer mod dulaglutid.

Overfølsomhed

Systemiske overfølsomhedsreaktioner (f.eks. nældefeber, ødem) blev indberettet hos 0,5 % af

dulaglutidbehandlede patienter i fase II- og fase III-studierne. Efter markedsføring er anafylaktiske

reaktioner rapporteret sjældent.

Reaktioner på injektionsstedet

Der er rapporteret om bivirkninger på injektionsstedet hos 1,9 % af dulaglutidbehandlede patienter.

Der er rapporteret om potentielt immunmedierede bivirkninger på injektionsstedet (f.eks. udslæt og

erythema) hos 0,7 % af patienterne, og disse var som regel af let grad.

Seponering på grund af en bivirkning

I studier af 26 ugers varighed var forekomsten af seponering på grund af bivirkninger 2,6 % (075 mg)

og 6,1 % (1,5 mg) med dulaglutid kontra 3,7 % med placebo. I den fulde studievarighed (op til 104

uger) var forekomsten af seponering på grund af bivirkninger 5,1 % (0,75 mg) og 8,4 % (1,5 mg) med

dulaglutid. De bivirkninger, der hyppigst førte til seponering af hhv. 0,75 mg og 1,5 mg dulaglutid, var

kvalme (1,0 %; 1,9 %), diarré (0,5 %; 0,6 %) og opkastning (0,4 %; 0,6 %). Disse bivirkninger blev

generelt indberettet i løbet af de første 4-6 uger.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

I kliniske studier har virkningerne ved overdosering af dulaglutid omfattet gastrointestinale

forstyrrelser og hypoglykæmi. I tilfælde af overdosering skal der iværksættes passende understøttende

behandling i overensstemmelse med patientens kliniske tegn og symptomer.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Lægemidler til brug ved diabetes, blodglucosesænkende midler,

eksklusive insuliner, ATC-kode: A10BJ05.

Virkningsmekanisme

Dulaglutid er en langtidsvirkende glucagonlignende peptid 1-receptoragonist. Molekylet består af 2

identiske disulfid-forbundne kæder, der hver indeholder en modificeret human GLP-1-analog sekvens,

der er kovalent forbundet til et modificeret humant immunglobulin G4 (IgG4)-tungkædefragment (Fc)

via en lille peptidbinder. Den GLP-1-analoge del af dulaglutid er cirka 90 % homolog med naturligt

humant GLP-1 (7-37). Naturligt GLP-1 har en halveringstid på 1,5-2 minutter som følge af

nedbrydning via DPP-4 og renal clearance. I modsætning til naturligt GLP-1 er dulaglutid

modstandsdygtigt over for nedbrydning via DPP-4 og har en stor størrelse, som sinker absorptionen og

reducerer den renale clearance. Disse tekniske egenskaber resulterer i en opløselig formulering og en

forlænget halveringstid på 4,7 dage, hvilket gør lægemidlet egnet til subkutan administration én gang

om ugen. Derudover er dulaglutid-molekylet konstrueret til at forebygge Fcγ-receptor-afhængigt

immunrespons og til at reducere dets immunogene potentiale.

Dulaglutid udviser adskillige GLP-1-relaterede antihyperglykæmiske virkninger. Ved forekomst af

øgede glucosekoncentrationer øger dulaglutid koncentrationen af intracellulært cyklisk AMP (cAMP) i

betacellerne i pancreas, hvilket fører til frigivelse af insulin. Dulaglutid hæmmer udskillelsen af

glucagon, som vides at være uhensigtsmæssigt forhøjet hos patienter med type 2-diabetes. Lavere

glucagonkoncentrationer fører til nedsat dannelse af glucose i leveren. Dulaglutid sinker også

ventrikeltømningen.

Farmakodynamisk virkning

Dulaglutid forbedrer den glykæmiske kontrol via vedvarende sænkning af glucosekoncentrationen

under faste, før måltider og efter måltider hos patienter med type 2-diabetes fra den første

administration af dulaglutid og i hele doseringsintervallet på en uge.

I et farmakodynamisk studie med dulaglutid hos patienter med type 2-diabetes blev der påvist

genoprettelse af insulinudskillelsen i første fase til et niveau, der oversteg de niveauer, der blev set hos

raske frivillige på placebo, og en forbedring af insulinudskillelsen i anden fase som respons på en

intravenøs glucosebolus. I samme studie øgede en enkelt 1,5 mg dulaglutiddosis tilsyneladende den

maksimale insulinudskillelse fra β-cellerne og forstærkede β-cellefunktionen hos forsøgsdeltagere med

type 2-diabetes mellitus i forhold til placebo.

Dulaglutid har en farmakodynamisk profil, der i lighed med den farmakokinetiske profil er velegnet til

administration én gang om ugen (se pkt. 5.2).

Klinisk virkning og sikkerhed

Glykæmisk kontrol

Sikkerheden og virkningen af dulaglutid er blevet evalueret i ni randomiserede, kontrollerede fase III-

studier med 6.193 patienter med type 2-diabetes. Ud af disse patienter var 1.206 ≥ 65 år, hvoraf 119

var ≥ 75 år. Disse studier inkluderede 3.808 dulaglutidbehandlede patienter, hvoraf 2.250 blev

behandlet med Trulicity 1,5 mg ugentligt og 1.558 blev behandlet med Trulicity 0,75 mg ugentligt. I

alle studier medførte dulaglutid klinisk signifikante forbedringer i den glykæmiske kontrol målt ved

glycosyleret hæmoglobin A1c (HbA1c).

Monoterapi

Dulaglutid blev undersøgt i et 52-ugers, aktivt kontrolleret monoterapistudie, hvor det blev

sammenlignet med metformin. Trulicity 1,5 mg og 0,75 mg var bedre end metformin (1500-2000

mg/dag), hvad angik reduktion af HbA1c, og der var en signifikant større andel af patienter, der nåede

et HbA1c-mål på < 7,0 % og ≤ 6,5 % med Trulicity 1,5 mg og Trulicity 0,75 mg end med metformin

efter 26 uger.

Tabel 2: Resultaterne af et 52-ugers aktivt kontrolleret monoterapistudie, hvor dulaglutid i to

forskellige doseringer blev sammenlignet med metformin.

HbA1c ved

baseline

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

< 7,0 %

(%)

≤ 6,5 %

(%)

(mmol/l)

(kg)

26 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=269)

7,63

-0,78

††

61,5

46,0

-1,61

-2,29

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=270)

7,58

-0,71

††

62,6

40,0

-1,46

-1,36

Metformin

1500-2000 mg/dag

(n=268)

7,60

-0,56

53,6

29,8

-1,34

-2,22

52 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=269)

7,63

-0,70

††

60,0

42,3

-1,56

-1,93

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=270)

7,58

-0,55

††

53,2

34,7

-1,00

-1,09

Metformin

1500-2000 mg/dag

(n=268)

7,60

-0,51

48,3

28,3

-1,15

-2,20

multiplicitetsjusteret 1-sidet p-værdi < 0,025 hvad angår noninferioritet; ††multiplicitetsjusteret 1-

sidet p-værdi < 0,025 hvad angår superioritet af dulaglutid i forhold til metformin, vurderet for

HbA1c alene

p < 0,05,

p < 0,001 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med metformin

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 1,5 mg og 0,75 mg Trulicity samt

metformin var hhv. 0,62, 0,15 og 0,09 hændelser/patient/år. Der blev ikke set tilfælde af svær

hypoglykæmi.

Kombinationsbehandling med metformin

Sikkerheden og virkningen af dulaglutid er blevet undersøgt i et studie med placebo og aktiv kontrol

(sitagliptin 100 mg dagligt) af 104 ugers varighed, alle i kombination med metformin. Behandling med

1,5 mg og 0,75 mg Trulicity resulterede i en bedre reduktion af H1bA1c end sitagliptin efter 52 uger,

og medførte samtidig, at en signifikant højere andel af patienterne nåede HbA1c-målene på < 7,0 % og

≤ 6,5 %. Disse virkninger blev fastholdt til studiets afslutning (104 uger).

Tabel 3: Resultaterne af et 104 ugers studie med placebo og aktiv kontrol, hvor dulaglutid i to

forskellige doseringer blev sammenlignet med sitagliptin

HbA1c ved

baseline

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

< 7,0 %

(%)

< 6,5 %

(%)

(mmol/l)

(kg)

26 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=304)

8,12

-1,22

‡‡,##

60,9**

46,7**

-2,38**

-3,18**

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=302)

8,19

-1,01

‡‡,##

55,2**

31,0**

-1,97**

-2,63**

Placebo (n= 177)

8,10

0,03

21,0

12,5

-0,49

-1,47

Sitagliptin 100 mg en

gang dagligt (n=315)

8,09

-0,61

37,8

21,8

-0,97

-1,46

52 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=304)

8,12

-1,10

††

57,6

41,7

-2,38

-3,03

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=302)

8,19

-0,87

††

48,8

29,0

-1,63

-2,60

Sitagliptin 100 mg en

gang dagligt (n=315)

8,09

-0,39

33,0

19,2

-0,90

-1,53

104 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=304)

8,12

-0,99

††

54,3

39,1

-1,99

-2,88

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=302)

8,19

-0,71

††

44,8

24,2

-1,39

-2,39

Sitagliptin 100 mg en

gang dagligt (n=315)

8,09

-0,32

31,1

14,1

-0,47

-1,75

†† multiplicitetsjusteret 1-sidet p-værdi < 0,025, hvad angår superioritet af dulaglutid i forhold til

sitagliptin, vurderet for HbA1c alene efter 52 og 104 uger

‡‡

multiplicitetsjusteret 1-sidet p-værdi < 0,001, hvad angår superioritet af dulaglutid i forhold til

placebo, vurderet for HbA1c alene

p < 0,001 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med placebo

p < 0,001 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med sitagliptin

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 1,5 mg og 0,75 mg Trulicity samt

sitagliptin var hhv. 0,19, 0,18 og 0,17 hændelser/patient/år. Der blev ikke set tilfælde af svær

hypoglykæmi med Trulicity.

Sikkerheden og virkningen af Trulicity er også blevet undersøgt i et aktivt kontrolleret studie

(liraglutid 1,8 mg daglig) af 26 ugers varighed, begge i kombination med metformin. Behandling med

1,5 mg Trulicity resulterede i en tilsvarende reduktion af HbA1c og andel af patienter, som opnåede

HbA1c-målene på < 7,0 % og ≤ 6,5 %, som liraglutid.

Tabel 4: Resultaterne af et 26-ugers aktivt kontrolleret studie af én dosis dulaglutid sammenlignet med

liraglutid

Baseline

HbA1c

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

<7.0 %(%)

≤6.5 %(%)

(mmol/l)

(kg)

26 uger

Dulaglutid 1.5 mg en

gang ugentligt

(n=299)

8,06

-1,42

68,3

54,6

-1,93

-2,90

Liraglutid

1.8 mg

dagligt (n=300)

8,05

-1,36

67,9

50,9

-1,90

-3,61

1-sidet p-værdi p < 0,001, hvad angår noninferioritet af dulaglutid sammenlignet med liraglutid,

vurderet for HbA1c alene

p < 0,05 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med liraglutid

Patienter randomiseret til liraglutidbehandling startede med en dosis på 0,6 mg/dag. Efter første uge

blev patienterne titreret op til en dosis på 1,2 mg/dag, og derefter til en dosis på 1,8 mg/dag i anden

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 1,5 mg dulaglutid var 0,12

hændelser/patient/år, og med liraglutid 0,29 hændelser/patient/år. Der blev ikke set tilfælde af svær

hypoglykæmi.

Kombinationsbehandling med metformin og sulfonylurinstof

I et aktivt kontrolleret studie af 78 ugers varighed blev dulaglutid sammenlignet med insulin glargin,

begge givet i tillæg til metformin og et sulfonylurinstof. Efter 52 uger udviste 1,5 mg Trulicity

forbedring i forhold til insulin glargin, hvad angik sænkning af HbA1c, som blev opretholdt frem til

uge 78; hvorimod 0,75 mg Trulicity viste sig ikke at være ringere end insulin glargin, hvad angik

sænkning af HbA1c. En signifikant højere procentdel af patienter nåede et mål-HbA1c på < 7,0 %

eller ≤ 6,5 % efter 52 og 78 uger med 1,5 mg Trulicity sammenlignet med insulin glargin.

Tabel 5: Resultaterne af et 78 ugers aktivt kontrolleret studie, som sammenlignede dulaglutid i to

forskellige doseringer med insulin glargin.

HbA1c ved

baseline

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

< 7,0 %

(%)

≤ 6,5 %

(%)

(mmol/l)

(kg)

52 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=273)

8,18

-1,08

††

53,2

27,0

-1,50

-1,87

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=272)

8,13

-0,76

37,1

22,5

-0,87

-1,33

Insulin glargin

gang dagligt (n=262)

8,10

-0,63

30,9

13,5

-1,76

1,44

78 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=273)

8,18

-0,90

††

49,0

28,1

-1.10

-1,96

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=272)

8,13

-0,62†

34,1

22,1

-0,58

-1,54

Insulin glargin

gang dagligt (n=262)

8,10

-0,59

30,5

16,6

-1,58

1,28

multiplicitetsjusteret 1-sidet p-værdi < 0,025, hvad angår noninferioritet; ††multiplicitetsjusteret 1-

sidet p-værdi < 0,025 hvad angår superioritet af dulaglutid i forhold til insulin, vurderet for HbA1c

alene

p < 0,05,

p < 0,001 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med insulin glargin

Doserne af insulin glargin blev justeret ved brug af en algoritme med et mål for fastende

plasmaglucose på < 5,6 mmol/l

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 1,5 mg og 0,75 mg Trulicity samt

insulin glargin var hhv. 1,67, 1,67 og 3,02 hændelser/patient/år. Der blev set to tilfælde af svær

hypoglykæmi med 1,5 mg Trulicity, og to tilfælde af svær hypoglykæmi med insulin glargin.

Kombinationsbehandling med sulfonylurinstof

Sikkerheden og virkningen af dulaglutid som tillægsbehandling til sulfonylurinstof er blevet undersøgt

i et placebokontrolleret studie af 24 ugers varighed. Behandling med 1,5 mg Trulicity i kombination

med glimepirid resulterede i en statistisk signifikant reduktion i HbA1c sammenlignet med placebo

kombineret med glimepirid efter 24 uger. En signifikant højere andel patienter opnåede efter 24 uger

HbA1c-målene på < 7,0 % og ≤ 6,5 % med Trulicity 1,5 mg sammenlignet med placebo.

Tabel 6: Resultaterne af et 24 ugers placebokontrolleret studie med dulaglutid

som tillægsbehandling

til glimepiride

Baseline

HbA1c

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

<7,0% (%)

≤6,5% (%)

(mmol/l)

(kg)

24 uger

Dulaglutid 1.5 mg

gang ugentligt

(n=239)

8,39

-1,38

‡‡

55,3

‡‡

40,0

-1,70

‡‡

-0,91

Placebo (n=60)

8,39

-0,11

18,9

0,16

-0,24

‡‡

p < 0,001 for superioritet af dulaglutid sammenlignet med placebo, med kontrolleret overordnet

type I fejl

p < 0,001 for dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med placebo

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 1,5 mg Trulicity og placebo var hhv.

0,90 og 0,04 hændelser/patient/år. Der var ingen tilfælde af alvorlig hypoglykæmi med Trulicity eller

placebo.

Kombinationsbehandling med SGLT2-hæmmere med eller uden metformin

Sikkerheden og virkningen af dulaglutid som tillægsbehandling til natrium-glucose co-transportør 2-

hæmmere (SGLT2i) (96 % med og 4 % uden metformin) blev undersøgt i et placebokontrolleret studie

af 24 ugers varighed. Kombinationsbehandling med Trulicity 0,75 mg eller Trulicity 1,5 mg og

SGLT2i resulterede i en statistisk signifikant reduktion i HbA1c sammenlignet med placebo i

kombination med SGLT2i efter 24 uger. Procentdelen af patienter, som opnåede HbA1c-målene på <

7,0 % og ≤ 6,5 % efter 24 uger, var signifikant højere med både Trulicity 0,75 mg og 1,5 mg

sammenlignet med placebo.

Tabel 7: Resultaterne af et 24 ugers placebokontrolleret studie med dulaglutid som tillægsbehandling

til SGLT2i

HbA1c ved

Baseline

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

<7,0 %

(%)

≤6,5 %

(%)

(mmol/l)

(kg)

24 uger

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=141)

8,05

-1,19

‡‡

58,8

‡‡

38,9

-1,44

-2,6

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=142)

8,04

-1,33

‡‡

67,4

‡‡

50,8

-1,77

-3,1

Placebo (n=140)

8,05

-0,51

31,2

14,6

-0,29

-2,3

‡‡

p < 0,001 for superioritet af dulaglutid sammenlignet med placebo, med kontrolleret overordnet type

I fejl

p < 0,001 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med placebo

^ Patienter, som ophørte med den randomiserede behandling før 24 uger, blev betragtet som, at de ikke

opnåede målet.

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 0,75 mg Trulicity, 1,5 mg Trulicity

og placebo var hhv. 0,15, 0,16 og 0,12 hændelser/patient/år. Én patient indberettede alvorlig

hypoglykæmi med 0,75 mg Trulicity kombineret med SGLT2i-behandling. Der var ingen tilfælde af

alvorlig hypoglykæmi med 1,5 mg Trulicity eller placebo.

Kombinationsbehandling med metformin og piaglitazon

I et studie med placebo og aktiv kontrol (exenatid to gange dagligt) - begge i kombination med

metformin og pioglitazon- udviste 1,5 mg og 0,75 mg Trulicity forbedring i forhold til exenatid og

placebo, hvad angik reduktion i HbA1c, og var ledsaget af en signifikant højere procentdel af

patienter, der nåede HbA1c-målene på < 7,0 % eller ≤ 6,5 %.

Tabel 8: Resultaterne af et 52 ugers aktivt kontrolleret studie, som sammenlignede dulaglutid i to

forskellige doseringer med exenatid

HbA1c ved

baseline

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

< 7,0 %

(%)

≤ 6,5 %

(%)

(mmol/l)

(kg)

26 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=279)

8,10

-1,51‡‡,

††

78,2**

62,7**

-2,36**

-1,30**

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=280)

8,05

-1,30‡‡/

††

65,8

**/##

53,2

**/##

-1,90

**/##

0,20

*/##

Placebo (n= 141)

8,06

-0,46

42,9

24,4

-0,26

1,24

Exenatid

10 mikrogram to

gange dagligt

(n=276)

8,07

-0,99

52,3

38,0

-1,35

-1,07

52 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=279)

8,10

-1,36

††

70,8

57,2

-2,04

-1,10

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=280)

8,05

-1,07

††

59,1

48,3

-1,58

0,44

Exenatid

10 mikrogram to

gange dagligt

(n=276)

8,07

-0,80

49,2

34,6

-1,03

-0,80

†† multiplicitetsjusteret 1-sidet p-værdi < 0,025, hvad angår superioritet af dulaglutid i forhold til

exenatid, vurderet for HbA1c alene

‡‡ multiplicitetsjusteret 1-sidet p-værdi < 0,001, hvad angår superioritet af dulaglutid i forhold til

placebo, vurderet for HbA1c alene

p < 0,05, ** p < 0,001 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med placebo

p < 0,05,

p < 0,001 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med exenatid

Exenatiddosis var 5 mikrogram to gange dagligt i de første 4 uger og herefter 10 mikrogram

dagligt

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 1,5 mg og 0,75 mg Trulicity samt

exenatid 2 gange dagligt, var hhv. 0,19, 0,14 og 0,75 episoder/patient/år. Der blev ikke set tilfælde af

svær hypoglykæmi med dulaglutid, og der blev set to tilfælde af svær hypoglykæmi med exenatid to

gange dagligt.

Kombinationsbehandling med titreret basal insulin med eller uden metformin

I et 28 ugers placebokontrolleret studie blev 1,5 mg Trulicity sammenlignet med placebo som

tillægsbehandling til titreret basal insulin glargin (88 % med og 12 % uden metformin) for at evaluere

effekten på glykæmisk kontrol og sikkerheden. For at optimere insulin glargindosen, blev begge

grupper titreret til et fastende serumglucosemål på <5.6 mmol/l. Den gennemsnitlige

baseline

dosis

insulin glargin var 37 enheder/dag for de patienter, der fik placebo, og 41 enheder/dag for de patienter,

der fik 1,5 mg Trulicity. Den initielle dosis af insulin glargin hos patienter med HbA1c < 8,0 % blev

reduceret med 20 %. Ved udgangen af behandlingsperioden på 28 uger var dosis 65 enheder/dag og 51

enheder/dag, for patienter behandlet med hhv. placebo og 1,5 mg Trulicity. Behandling med 1,5 mg

Trulicity én gang ugentligt resulterede efter 28 uger i en statistisk signifikant reduktion i HbA1c

sammenlignet med placebo, og en signifikant højere andel af patienter, som opnåede HbA1c-målene

på < 7,0 % og ≤ 6,5 % (Tabel 9).

Tabel 9: Resultaterne af et 28 ugers studie af dulaglutid sammenlignet med placebo som

tillægsbehandling til titreret insulin glargin

Baseline

HbA1c

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

<7,0% (%)

≤6,5% (%)

(mmol/l)

(kg)

28 uger

Dulaglutid 1.5 mg en

gang ugentlig og

insulin glargin

(n=150)

8,41

-1,44

‡‡

66,7

‡‡

50,0

-2,48

‡‡

-1.91

‡‡

Placebo en gang

ugentlig og insulin

glargin (n=150)

8,32

-0,67

33,3

16,7

-1,55

0.50

‡‡

p < 0,001 for superioritet af dulaglutid sammenlignet med placebo, med kontrolleret overordnet

type I fejl

** p < 0,001 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med placebo

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 1,5 mg Trulicity og insulin glargin

var 3,38 episoder/patient/år sammenlignet med 4,38 episoder/patient/år for placebo og insulin glargin.

En patient rapporterede om alvorlig hypoglykæmi med 1,5 mg Trulicity i kombination med insulin

glargin, og ingen med placebo.

Kombinationsbehandling med måltidsinsulin med eller uden metformin

I dette studie fik patienter, der inden inklusionen i studiet fik 1 eller 2 insulininjektioner om dagen,

seponeret det insulinregime, de fik inden studiet, og blev randomiseret til dulaglutid én gang ugentligt

eller insulin glargin én gang dagligt, begge i kombination med måltidsinsulin lispro tre gange dagligt

med eller uden metformin. Efter 26 uger udviste både 1,5 mg og 0,75 mg Trulicity forbedring i forhold

til insulin glargin, hvad angik sænkning af HbA1c, og denne virkning blev fastholdt til uge 52. En

højere procentdel af patienter nåede HbA1c-målene på < 7,0 % eller ≤ 6,5 % efter 26 uger og < 7,0 %

efter 52 uger med Trulicity end med insulin glargin.

Tabel 10: Resultaterne af et 52 ugers aktivt kontrolleret studie, som sammenlignede dulaglutid i to

forskellige doseringer med insulin glargin.

HbA1c ved

baseline

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

< 7,0 %

(%)

≤ 6,5 %

(%)

(mmol/l)

(kg)

26 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=295)

8,46

-1,64

††

67.6

48.0

-0,27

-0,87

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=293)

8,40

-1,59

††

69,0

43,0

0,22

0,18

Insulin glargin

gang dagligt (n=296)

8,53

-1,41

56,8

37,5

-1,58

2,33

52 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=295)

8,46

-1,48

††

58,5

36,7

0,08

-0,35

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=293)

8,40

-1,42

††

56,3

34,7

0,41

0,86

Insulin glargin

gang dagligt (n=296)

8,53

-1,23

49,3

30,4

-1,01

2,89

†† multiplicitetsjusteret 1-sidet p-værdi < 0,025, hvad angår superioritet af dulaglutid i forhold til

insulin, vurderet for HbA1c alene

p < 0,05,

p < 0,001 dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med insulin glargin

insulin glargin-dosis blev justeret ved brug af en algoritme med et mål for fastende plasmaglucose

på < 5,6 mmol/l

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 1,5 mg og 0,75 mg Trulicity samt

insulin glargin var hhv. 31,06, 35,66 og 40,95 episoder/patient/år. 10 patienter rapporterede svær

hypoglykæmi med 1,5 mg Trulicity, 7 med 0,75 mg Trulicity og 15 med insulin glargin.

Fastende blodglucose

Behandling med dulaglutid resulterede i signifikante reduktioner i fastende blodglucose i forhold til

baseline

. Størstedelen af virkningen på de fastende blodglukosekoncentrationer indtrådte i løbet af to

uger. Forbedringen i fastende blodglucose blev fastholdt igennem den længste studievarighed på 104

uger.

Glucose efter måltider

Behandling med dulaglutid resulterede i signifikante reduktioner i gennemsnitlig glucose efter

måltider i forhold til

baseline

(ændringer fra

baseline

til primært tidspunkt på -1,95 mmol/l

til -4.23 mmol/l).

Betacellefunktion

Kliniske studier med dulaglutid tyder på en forstærket betacellefunktion målt ved

homeostasemodelvurdering (HOMA2-%B). Virkningen på betacellefunktionen blev fastholdt igennem

den længste studievarighed på 104 uger.

Legemsvægt

1,5 mgTrulicity var forbundet med vedvarende vægtreduktion over studiernes varighed (fra

baseline

til sidste måling på -0,35 kg til -2,90 kg). Ændring i legemsvægt med 0,75 mg Trulicity varierede fra

0,86 kg til -2,63 kg. Der blev set reduktion i legemsvægten hos de patienter, der blev behandlet med

dulaglutid, uafhængigt af kvalme, selvom vægttabet var numerisk større i gruppen med kvalme.

Patientrapporterede udfald

Dulaglutid forbedrede i signifikant grad den samlede behandlingstilfredshed i forhold til exenatid to

gange dagligt. Derudover blev der bemærket en signifikant lavere hyppighed af hyperglykæmi og

hypoglykæmi end med exenatid to gange dagligt.

Blodtryk

Dulaglutids virkning på blodtrykket blev vurderet ved hjælp af ambulant blodtryksmonitorering i et

studie med 755 patienter med type 2-diabetes. Behandlingen med dulaglutid medførte fald i det

systoliske blodtryk (SBP) (forskel på -2,8 mmHg i forhold til placebo) efter 16 uger. Der var ingen

forskel i det diastoliske blodtryk (DBP). Der blev påvist lignende resultater for SBP og DBP på

studiets finale tidspunkt efter 26 uger.

Kardiovaskulær evaluering

Meta-analyse af fase II og III-studier

En meta-analyse af fase II- og III-registreringsstudierne viste, at i alt 51 patienter (dulaglutid: 26 [N =

3.885]; alle komparatorer: 25 [N = 2.125]) oplevede mindst én kardiovaskulær (CV) hændelse (død af

kardiovaskulære årsager, ikke-fatalt myokardieinfarkt (MI), ikke-fatalt slagtilfælde eller

hospitalsindlæggelse på grund af ustabil angina). Resultaterne viste, at der ikke var en øget

kardiovaskulær risiko med dulaglutid sammenlignet med kontrolbehandlingerne (HR: 0,57; CI: [0,30;

1,10]).

Studie med kardiovaskulært endepunkt

Det langsigtede Trulicity-studie med kardiovaskulært endepunkt var et placebokontrolleret,

dobbeltblindet klinisk studie. Patienter med type 2-diabetes blev randomiseret til Trulicity 1,5 mg

(4.949) eller placebo (4.952) som supplement til standardbehandling af type 2-diabetes (dosis på 0,75

mg blev ikke administreret i dette studie). Medianen for studieopfølgningen var 5,4 år.

Gennemsnitsalderen var 66,2 år, det gennemsnitlige BMI var 32,3 kg/m², og 46,3% af patienterne var

kvinder. Der var 3.114 (31,5 %) patienter med etableret CV-sygdom. Medianen for HbA1c var ved

baseline 7,2 %. Behandlingsarmen for Trulicity omfattede patienter ≥ 65 år (n = 2.619) og ≥ 75 år (n =

484), og patienter med mild (n = 2.435), moderat (n = 1.031) eller alvorlig (n = 50) nedsat

nyrefunktion.

Det primære endepunkt var tiden fra randomisering til første forekomst af en alvorlig kardiovaskulær

bivirkning (MACE): kardiovaskulær død, ikke-dødeligt myokardieinfarkt eller ikke-dødelig apopleksi.

Trulicity var overlegen i forebyggelse af MACE sammenlignet med placebo (figur 1). Hver MACE-

komponent bidrog til reduktionen af MACE, som vist i figur 2.

Figur 1. Kaplan-Meier plot af tid til første forekomst af det sammensatte endepunkt: kardiovaskulær

død, ikke-dødeligt myokardieinfarkt eller ikke-dødelig apopleksi i det langsigtede dulaglutid-studie

med kardiovaskulært endepunkt.

Figur 2: Forest plot af analyser af individuelle kardiovaskulære hændelser, alle dødstilfælde samt

overensstemmelse af virkning på tværs af undergrupper for det primære endepunkt.

En signifikant og vedvarende reduktion i HbA1c-niveauer fra baseline til 60 måneder blev observeret

med Trulicity vs. placebo, som supplement til standardbehandling (-0,29 % mod 0,22 %; estimeret

behandlingsforskel -0,51 % [-0,57; -0,45]; p <0,001). Der var signifikant færre patienter i Trulicity-

gruppen, som modtog yderligere glykæmiske indgreb sammenlignet med placebo (Trulicity: 2.086

[42,2 %]; placebo: 2.825 [57,0 %]; p <0.001).

Særlige populationer

Patienter med nedsat nyrefunktion

I et 52 ugers studie blev Trulicity 1,5 mg og 0,75 mg sammenlignet med titreret insulin glargin som

tillægsbehandling til måltidsinsulin lispro for at evaluere effekten på glykæmisk kontrol og

sikkerheden for patienter med moderat til svær kronisk nyresygdom (eGFR [vha. CKD-EPI] <60 og

≥15 ml/min/1,73 m

). Den insulinbehandling, som patienterne fik inden studiet, blev seponeret ved

randomisering. Ved

baseline

var den samlede gennemsnitlige eGFR 38 ml/min/1,73 m

, 30 % af

patienterne havde en eGFR < 30 ml/min/1,73 m

Efter 26 uger var både Trulicity 1,5 mg og 0,75 mg non-inferior i forhold til insulin glargin, hvad

angik sænkning af HbA1c, og denne effekt blev opretholdt frem til uge 52. En tilsvarende procentdel

af patienter opnåede HbA1c-målene på < 8,0 % efter 26 og 52 uger med begge dulaglutiddoser så vel

som med insulin glargin.

Tabel 11: Resultaterne af et 52 ugers aktivt kontrolleret studie, som sammenlignede dulaglutid i to

forskellige doseringer med insulin glargin (i patienter med moderat til svær kronisk nyresygdom)

HbA1c ved

baseline

Gennemsnit-

lig ændring i

HbA1c

Patienter

med mål-

HbA1c

Ændring i

FBG

Ændring i

legemsvægt

(%)

(%)

<8.0% (%)

(mmol/l)

(kg)

26 uger

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=192)

8,60

-1,19

78,3

1,28

-2,81

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=190)

8,58

-1,12

72,6

0,98

-2,02

Insulin glargin

gang dagligt (n=194)

8,56

-1,13

75,3

-1,06

1,11

52 weeks

Dulaglutid 1,5 mg en

gang ugentligt

(n=192)

8,60

-1,10

69,1

1,57

-2,66

Dulaglutid 0,75 mg

en gang ugentligt

(n=190)

8,58

-1,10

69,5

1,15

-1,71

Insulin glargin

gang dagligt (n=194)

8,56

-1,00

70,3

-0,35

1,57

1-sidet p-værdi < 0,025, hvad angår noninferioritet af dulaglutid i forhold til insulin glargin

p < 0,001, dulaglutidbehandlingsgruppe sammenlignet med insulin glargin

Insulin glargin-dosis blev justeret ved brug af en algoritme med et mål for fastende plasmaglucose

8,3 mmol/l

Hyppigheden af dokumenteret symptomatisk hypoglykæmi med 1,5 mg og 0,75 mg Trulicity samt

insulin glargin var hhv. 4,44, 4,34 og 9,62 episoder/patient/år. Ingen patienter rapporterede svær

hypoglykæmi med 1,5 mg Trulicity, 6 med 0,75 mg Trulicity og 17 med insulin glargin. Hos patienter

med nedsat nyrefunktion, var sikkerhedsprofilen for Trulicity svarende til observationer i andre studier

med Trulicity.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Trulicity i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved behandling af type 2-

diabetes (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter subkutan administration til patienter med type 2-diabetes nås de maksimale

plasmakoncentrationer af dulaglutid i løbet af 48 timer. De gennemsnitlige maksimale (C

) og totale

(AUC) eksponeringer var hhv. cirka 114 ng/ml og 14.000 ngh/ml efter gentagne subkutane doser på

1,5 mg dulaglutid hos patienter med type 2-diabetes.

Steady state

-plasmakoncentrationerne blev

opnået efter 2 til 4 uger med én ugentlig administration af dulaglutid (1,5 mg). Eksponeringerne efter

subkutan administration af en enkelt dosis dulaglutid (1,5 mg) i abdomen, låret eller overarmen var

sammenlignelige. Den gennemsnitlige absolutte biotilgængelighed af dulaglutid efter subkutan

administration af enkeltdoser på 1,5 mg og 0,75 mg var hhv. 47 % og 65 %.

Fordeling

Det gennemsnitlige distributionsvolumen efter subkutan administration af dulaglutid 0,75 mg og 1,5

mg ved

steady state

hos patienter med type 2-diabetes mellitus var cirka 19,2 l og 17,4 l.

Biotransformation

Det formodes, at dulaglutid nedbrydes til dets grundliggende aminosyrer via generel

proteinkatabolisme.

Elimination

Den gennemsnitlige tilsyneladende

clearance

af 0,75 mg og 1,5 mg dulaglutid ved

steady state

0,111 l/t og 0,107 l/t med en eliminationshalveringstid på hhv. 4,5 og 4,7 dage.

Særlige populationer

Ældre

Alder havde ingen klinisk relevant indvirkning på de farmakokinetiske og farmakodynamiske

egenskaber af dulaglutid.

Køn og race

Køn og race havde ingen klinisk betydningsfuld indvirkning på farmakokinetikken af dulaglutid.

Legemsvægt eller BMI

Farmakokinetiske analyser har påvist et statistisk signifikant omvendt forhold mellem legemsvægt

eller BMI (

Body Mass Index

) og dulaglutideksponering, selvom vægt eller BMI ikke havde nogen

klinisk relevant indvirkning på den glykæmiske kontrol.

Nedsat nyrefunktion

Farmakokinetikken af dulaglutid blev vurderet i et klinisk farmakologistudie, og den var generelt

ensartet hos raske frivillige og hos patienter med let til svær nyreinsufficiens (CrCl < 30 ml/min.),

inklusive nyresygdom i slutstadiet (dialysekrævende). Derudover viste et 52 ugers klinisk studie hos

patienter med type 2-diabetes og moderat til svært nedsat nyrefunktion (eGFR [vha. CKD-EPI] <60 og

≥15 ml/min/1,73 m

), at den farmakokinetiske profil af Trulicity 0,75 mg og 1,5 mg en gang ugentligt

var sammenlignelig med hvad der tidligere er vist i kliniske studier. Dette kliniske studie inkluderede

ikke patienter med nyresygdom i slutstadiet.

Nedsat leverfunktion

Farmakokinetikken af dulaglutid blev vurderet i et klinisk farmakologistudie, hvor forsøgsdeltagere

med leverinsufficiens havde statistisk signifikant lavere dulaglutideksponering (op til 30 % til 33 %

for hhv. C

og AUC) end raske kontrolpersoner. T

af dulaglutid steg generelt i takt med stigende

leverinsufficiens. Der blev dog ikke observeret nogen udvikling i dulaglutideksponeringen, der var

relateret til graden af leverinsufficiens. Disse virkninger blev ikke vurderet at være af klinisk relevans.

Pædiatrisk population

Der er ikke udført studier til karakterisering af dulaglutids farmakokinetik hos pædiatriske patienter.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi eller toksicitet efter gentagne doser.

I et 6-måneders karcinogenicitetsstudie af transgenetiske mus blev der ikke set noget tumorigent

respons. I et 2-årigt karcinogenicitetsstudie af rotter med eksponeringer, der var ≥ 7 gange højere end

den kliniske eksponering hos mennesker efter 1,5 mg dulaglutid pr. uge, forårsagede dulaglutid

statistisk signifikante dosisrelaterede stigninger i forekomsten af C-celletumorer i thyroidea (både

adenomer og carcinomer). Den kliniske relevans af disse fund kendes ikke på nuværende tidspunkt.

I fertilitetsstudierne blev der set et fald i antallet af corpora lutea og forlænget brunstcyklus ved

dosisniveauer, der var forbundet med øget fødeindtagelse og øget legemsvægt hos moderdyrene. Der

var imidlertid ingen indvirkninger på fertilitets- og forplantningsindekserne eller på

embryoudviklingen. I studier af reproduktionstoksikologien blev der set skeletale virkninger og nedsat

føtal vækst hos rotter og kaniner ved dulaglutideksponeringer, der var 11 til 44 gange højere end de

klinisk anbefalede niveauer, men der blev ikke set nogen fostermisdannelser. Behandling af rotter

igennem drægtigheds- og diegivningsperioden medførte nedsat hukommelse hos hun-afkommet ved

eksponeringer, der var 16 gange højere end de klinisk anbefalede niveauer. Der blev ikke vist nedsat

hukommelse hos unge han- og hunrotter ved dulaglutiddosering svarende til 91 gange den humane

eksponering.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumcitrat

Citronsyre, vandfri

Mannitol

Polysorbat 80

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2ºC – 8ºC).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Ibrugtaget:

Trulicity kan opbevares uden for køleskab i op til 14 dage ved temperaturer under 30ºC.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Injektionssprøjte af glas (type I).

Hver fyldte injektionssprøjte indeholder 0,5 ml opløsning.

Pakninger med 4 fyldte injektionssprøjter og flerstykspakning med 12 (3 pakninger med 4) fyldte

injektionssprøjter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

Brugsvejledning

Den fyldte injektionssprøjte er til engangsbrug.

Brugsvejledningen til injektionssprøjten, der er inkluderet i indlægssedlen, skal følges nøje.

Trulicity må ikke anvendes, hvis opløsningen indeholder partikler eller er uklar og/eller misfarvet.

Trulicity, der har været nedfrosset, må ikke anvendes.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/956/004

EU/1/14/956/005

EU/1/14/956/009

EU/1/14/956/010

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 21. november 2014

Dato for seneste fornyelse: 23. august 2019

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside

http://www.ema.europa.eu.

EMA/599496/2014

EMEA/H/C/002825

EPAR - sammendrag for offentligheden

Trulicity

dulaglutid

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Trulicity.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Trulicity bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Trulicity, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Trulicity, og hvad anvendes det til?

Trulicity er lægemiddel mod sukkersyge, der bruges til regulering af blodsukkeret hos voksne med

type 2-sukkersyge.

Trulicity kan anvendes som selvstændig behandling til patienter, hos hvem blodsukkeret ikke kan

reguleres tilfredsstillende med diæt og motion alene, og som ikke må få metformin (et andet

lægemiddel mod sukkersyge).

Trulicity kan desuden anvendes som tillægsbehandling til andre lægemidler mod sukkersyge, også

insulin, når disse lægemidler sammen med motion og diæt ikke giver tilfredsstillende regulering af

blodsukkeret.

Trulicity indeholder det aktive stof dulaglutid.

Hvordan anvendes Trulicity?

Trulicity leveres som fyldte penne (0,75 mg og 1,5 mg), der indeholder en opløsning, som indsprøjtes

under huden. Lægemidlet udleveres kun efter recept.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Patienterne giver sig selv lægemidlet (efter passende instruktion) under huden på maven eller i låret.

Den anbefalede dosis er 0,75 mg, der indsprøjtes én gang om ugen, når lægemidlet bruges alene, og

1,5 mg én gang om ugen, når det bruges i kombination med andre lægemidler mod sukkersyge.

(Lægen kan dog tænkes at påbegynde behandlingen med den lavere dosis hos patienter med mulighed

for større risiko, såsom dem over 75 år). Når Trulicity anvendes i kombination med

sukkersygelægemidler af typen sulfonylurinstof eller insulin, kan det være nødvendigt at sænke dosis

af det pågældende sulfonylurinstof eller insulin for at undgå for lavt blodsukker (hypoglykæmi).

Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Trulicity?

Ved type 2-sukkersyge producerer bugspytkirtlen enten ikke nok insulin til at regulere blodsukkeret,

eller også er kroppen ikke i stand til at udnytte insulinet tilstrækkeligt. Det aktive stof i Trulicity,

dulaglutid, er en “GLP-1-receptoragonist”. Det virker ved at bindes til receptorerne for glucagon-

lignende peptid 1 (GLP-1). Disse receptorer findes på overfladen af cellerne i bugspytkirtlen og

stimulerer dem til at afgive insulin. Når Trulicity indsprøjtes, føres dulaglutid frem til receptorerne i

bugspytkirtlen og aktiverer dem. Dette bevirker udskillelse af insulin og er medvirkende til at nedsætte

blodsukkeret og regulere type 2-sukkersygen.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Trulicity?

Fordelene ved Trulicity er undersøgt i 5 hovedundersøgelser med over 4 500 patienter med type 2-

sukkersyge. I undersøgelserne blev Trulicity sammenlignet med virkningsløs behandling (placebo) eller

andre sukkersygelægemidler, enten alene eller som tillægsbehandling i forskellige kombinerede

behandlinger. Der blev desuden taget hensyn til oplysninger fra en sjette undersøgelse, som blev

forelagt mens ansøgningen var under behandling.

Virkningen blev hovedsagelig bedømt på ændringen i indholdet af glykosyleret hæmoglobin (HbA1c),

dvs. den procentdel af blodets hæmoglobin, der er bundet til sukker. HbA1c er et mål for, hvor

velreguleret blodsukkeret er. Patienternes gennemsnitlige HbA1c før behandlingen var mellem 7,6 og

8,5 %, og behandlingen varede i mindst 52 uger.

Trulicity var mere effektivt end metformin til at nedsætte indholdet af HbA1c, når det blev anvendt

alene, og var mere effektivt end sukkersygelægemidlerne exenatid (indgivet to gange dagligt) og

sitagliptin, og mindst lige så godt som insulin glargin, når det blev anvendt som tillægsbehandling til

andre behandlinger.

Efter 26 ugers behandling mindskede Trulicity HbA1c med mellem 0,71 og 1,59 procentpoint i den

lavere dosis, og med mellem 0,78 og 1,64 procentpoint i den højere dosis. Dette blev anset for at have

klinisk betydning, og fordelene viste sig at vedvare ved langtidsbehandling. Ca. 51 % af dem, der fik

den lavere dosis, og 60% af dem, der fik den højere dosis af Trulicity, nåede målværdien af HbA1c på

under 7,0 %. Dette var generelt en større andel end med andre lægemidler.

Hvilke risici er der forbundet med Trulicity?

De hyppigste bivirkninger ved Trulicity (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er kvalme,

opkastning og diarré. Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger med Trulicity fremgår

af indlægssedlen.

Trulicity

EMA/599496/2014

Side 2/3

Hvorfor blev Trulicity godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) afgjorde, at fordelene ved Trulicity overstiger

risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Udvalget bemærkede, at lægemidlet har

en væsentlig blodsukkerregulerende virkning af klinisk betydning, når det bruges sammen med andre

lægemidler. Lægemidlet var mere effektivt i ugentlige doser på 1,5 mg end 0,75 mg. Når det blev

anvendt alene hos patienter, der ikke tåler metformin, og når det blev anvendt hos patienter med høj

alder (over 75 år), var forholdet mellem fordele og risici bedst ved den lavere dosis. Hvad sikkerheden

angår, bør man overvåge de langsigtede virkninger og sikkerheden hos sårbare grupper såsom

patienter med høj alder. Der var imidlertid ingen områder, der gav anledning til større betænkelighed,

og risiciene blev anset for at være de samme som med andre lægemidler i denne klasse. Desuden har

Trulicity den fordel, at det kun skal gives én gang om ugen.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Trulicity?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Trulicity anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Trulicity, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Yderligere information fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Trulicity

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Trulicity den 21. november 2014.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Trulicity findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Trulicity, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev senest ajourført i 11-2014.

Trulicity

EMA/599496/2014

Side 3/3

Andre produkter

search_alerts

share_this_information