Trudexa

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

15-02-2008

Aktiv bestanddel:
adalimumab
Tilgængelig fra:
Abbott Laboratories Ltd.
ATC-kode:
L04AA17
INN (International Name):
adalimumab
Terapeutisk gruppe:
immunosuppressiva
Terapeutisk område:
Spondylitis, Ankyloserende, Arthritis, Reumatoid Arthritis, Psoriasis, Crohns Sygdom
Terapeutiske indikationer:
Reumatoid arthritisTrudexa i kombination med methotrexat, der er angivet for:behandling af moderat til svær aktiv leddegigt hos voksne patienter, når svar på sygdomsmodificerende anti-reumatiske lægemidler, herunder methotrexat har været utilstrækkelig. behandling af svær, aktiv og progressiv reumatoid artritis hos voksne, der ikke tidligere er behandlet med methotrexat. Trudexa kan gives som monoterapi i tilfælde af intolerance overfor methotrexat eller når fortsatte behandling med methotrexat er upassende. Trudexa har vist sig at reducere hastigheden af progressionen af ledskader, som målt ved hjælp af X-ray, og til at forbedre den fysiske funktion, når det gives i kombination med methotrexat. Psoriasis arthritisTrudexa er indiceret til behandling af aktiv og progressiv psoriasis arthritis hos voksne, når de svar på tidligere sygdomsmodificerende anti-reumatiske medicinsk behandling har været mangelfuld. Ankyloserende spondylitisTrudexa er indiceret til behandling af voksne med svær aktiv ankyloserende spon
Produkt oversigt:
Revision: 8
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000482
Autorisation dato:
2003-09-01
EMEA kode:
EMEA/H/C/000482

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

15-02-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

15-02-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

15-02-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

15-02-2008

Læs hele dokumentet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Trudexa 40 mg injektionsvæske, opløsning i hætteglas

Adalimumab

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel.

Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for at læse den igen.

De vil af lægen få udleveret et patientkort, der indeholder vigtige sikkerhedsinformationer, som

de skal være opmærksom på før og under Deres behandling med Trudexa. Opbevar patientkortet

sammen med denne indlægsseddel.

Hvis De har yderligere spørgsmål, bedes De kontakte Deres læge eller apotek.

Dette lægemiddel er ordineret til Dem personligt. De bør ikke give det videre til andre. Det

kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som Deres egne.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller, De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek.

Denne indlægsseddel fortæller

Hvad Trudexa er, og hvad det anvendes til

Hvad De skal gøre, før De begynder at anvende Trudexa

Hvordan De anvender Trudexa

Hvilke mulige bivirkninger, Trudexa har

Hvordan De opbevarer Trudexa

Yderligere oplysninger

1.

HVAD TRUDEXA ER, OG HVAD DET ANVENDES TIL

Trudexa er et lægemiddel til behandling af reumatoid artrit, psoriasisartrit og ankyloserende

spondylitis, der reducerer disse sygdommes inflammatoriske proces. Det aktive stof, adalimumab, er et

humant monoklonalt antistof, der er fremstillet ved dyrkning i celler. Monoklonale antistoffer er

proteiner, som genkender andre unikke proteiner og bindes til disse. Adalimumab bindes til et

specifikt protein (tumornekrosefaktor eller TNF

), som er til stede i forøget mængde i

ledbetændelsessygdomme som reumatoid artrit, psoriasisartrit og ankyloserende spondylitis.

Reumatoid artrit

Reumatoid artrit er en betændelsessygdom i leddene. Hvis De har moderat til alvorlig aktiv reumatoid

artrit, vil De evt. først få andre sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler, såsom methotrexat.

Hvis De ikke responderer tilstrækkeligt på disse lægemidler, kan De få Trudexa til behandling af

Deres reumatoide artrit.

Trudexa kan også anvendes til behandling af alvorlig aktiv og progressiv reumatoid artrit, der ikke

tidligere er behandlet med methotrexat.

Trudexa har vist sig at kunne nedsætte hastigheden ned for ødelæggelse af brusk og knogler i leddene

forårsaget af sygdommen og at forbedre de fysiske funktioner.

Normalt gives Trudexa sammen med methotrexat. Hvis Deres læge ikke mener, at behandling med

methotrexat er hensigtsmæssig, kan Trudexa anvendes alene.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit er en betændelsessygdom i leddene, som er forbundet med psoriasis.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ankyloserende spondylitis

Ankyloserende spondylitis er en inflammatorisk sygdom i rygsøjlen. Hvis De har ankyloserende

spondylitis, vil De først modtage anden medicin. Hvis De ikke respondere godt nok på den medicin,

vil De blive tilbudt Trudexa til reduktion af tegn og symptomer på Deres sygdom.

Crohns sygdom

Crohns sygdom er en inflammatorisk sygdom i mavetarmkanalen. Hvis De har Crohns sygdom, vil De

først modtage anden medicin. Hvis De ikke har tilstrækkelig effekt på den medicin, vil De blive tilbudt

Trudexa til reduktion af sygdomstegn og symptomer på Deres sygdom.

2.

HVAD DE SKAL GØRE, FØR DE BEGYNDER AT ANVENDE TRUDEXA

De bør ikke anvende Trudexa:

Hvis De er allergisk (overfølsom) over for adalimumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Trudexa.

Hvis De har en alvorlig infektion, herunder aktiv tuberkulose (se ”Vær særligt forsigtig med at

anvende Trudexa”). Det er vigtigt, at De informerer lægen, hvis De har symptomer på

infektioner, f.eks. feber, sår, træthedsfornemmelse, tandproblemer.

Hvis De lider af moderat til alvorlig hjerteinsufficiens. Det er vigtigt at informere lægen, hvis

De har eller har haft en alvorlig hjertesygdom (se ”Vær særligt forsigtig med at anvende

Trudexa”).

Vær særligt forsigtig med at anvende Trudexa:

Hvis De oplever allergiske reaktioner, såsom trykken i brystet, hvæsen, svimmelhed, hævelser

eller udslæt, undlad at injicere mere Trudexa, og straks kontakte lægen.

Kanylens beskyttelseshætte indeholder en pakning af naturgummi (latex). Dette kan forårsage

alvorlige allergiske reaktioner hos patienter, som er overfølsomme over for latex. Patienter med

kendt overfølsomhed over for latex rådes til at undgå at røre ved gummipakningen inde i

beskyttelseshætten.

Hvis De har en infektion, herunder langvarig eller lokaliseret infektion (f.eks. bensår), bør de

kontakte Deres læge, før De begynder at bruge Trudexa. Kontakt lægen, hvis De er i tvivl.

Infektioner kan opstå lettere under behandling med Trudexa herunder alvorlige infektioner,

tuberkulose, opportunistiske infektioner og sepsis, som i sjældne tilfælde kan være livstruende.

Det er vigtigt at informere lægen, hvis De får symptomer som feber, sår, træthedsfornemmelse

eller tandproblemer.

Eftersom der har været rapporteret tilfælde af tuberkulose hos patienter i behandling med

Trudexa, vil lægen undersøge Dem for tegn og symptomer på tuberkulose, før behandling med

Trudexa påbegyndes. Dette vil omfatte en omhyggelig sygdomshistorie, røntgenundersøgelse af

lunger og en tuberkulintest. Disse undersøgelser bør registreres på Deres patientkort. Det er

meget vigtigt at informere lægen, hvis De nogensinde selv har haft tuberkulose, eller hvis De

har været i tæt kontakt med nogen, som havde tuberkulose. Hvis der viser sig symptomer på

tuberkulose (vedvarende hoste, vægttab, sløvhed, let feber) eller anden form for infektion under

eller efter behandlingen, bør lægen straks informeres.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Rådfør Dem med lægen, hvis De har en sygdomshistorie med gentagne infektioner eller andre

tilfælde, der forøger risikoen for infektioner.

Rådfør Dem med Deres læge, hvis De er bærer af hepatitis B-virus (HBV), hvis De har aktiv

HBV eller, hvis De tror, De kan have risiko for at få HBV. Trudexa kan forårsage reaktivering

af HBV hos mennesker, der bærer denne virus. I sjældne tilfælde, specielt hvis De tager anden

medicin, der undertrykker immun-systemet, kan reaktivering af HBV blive livstruende.

Hvis De skal opereres eller have tandbehandling, bør De informere Deres læge om, at De tager

Trudexa.

Hvis De har dissemineret sklerose. Lægen vil afgøre, om De skal have Trudexa.

Nogle vacciner bør ikke gives under Trudexa-behandling. Tal venligst med lægen, før De får

nogen form for vaccine.

Hvis De har lettere hjerteinsufficiens og bliver behandlet med Trudexa, skal status for Deres

hjerteinsufficiens følges nøje af Deres læge. Det er vigtigt at informere lægen, hvis De har eller

har haft en alvorlig hjertesygdom. Hvis De udvikler nye eller får forværrede symptomer på

hjerteinsufficiens (f. eks. stakåndethed eller hævede fødder), skal De kontakte Deres læge

øjeblikkeligt.

Hos nogle patienter vil kroppen ikke producere tilstrækkeligt af de blodlegemer, som hjælper

kroppen med at bekæmpe infektioner eller stoppe blødninger. Hvis De får feber, som ikke vil

forsvinde, blå mærker eller bløder meget let eller er meget bleg, skal De omgående henvende

Dem til Deres læge. Deres læge kan eventuelt beslutte at afbryde behandlingen.

Der er set meget sjældne tilfælde af visse kræfttyper hos patienter, som tager Trudexa eller

andre TNF-hæmmere. Patienter med mere alvorlig reumatoid artrit, som har haft sygdommen i

lang tid, kan have øget risiko i forhold til gennemsnittet for at få en kræfttype, der hedder

lymfom, som påvirker lymfesystemet. Hvis De tager Trudexa, er Deres risiko forøget.

Derudover er der set meget sjældne tilfælde af ikke-melanom hudkræft hos patienter, der tager

Trudexa..

Kræft, der er forskellig fra lymfom, er rapporteret hos patienter med en specifik lungesygdom

kaldet kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), der var i behandling med en anden TNF-

hæmmer. Hvis De har KOL, eller ryger meget, bør De diskutere med Deres læge, om

behandling med en TNF-hæmmer er passende for Dem.

Anvendelse af andre lægemidler

Hvis De tager eller for nylig har taget andre lægemidler, bør De oplyse Deres læge eller apotek herom,

også hvis der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler.

Trudexa kan anvendes sammen med methotrexat eller visse sygdomsmodificerende antireumatiske

lægemidler (sulfasalazin, hydroxychloroquin, leflunomid og guldpræparater til injektion), steroider

eller smertemedicin, herunder non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler.

De bør ikke tage Trudexa sammen med medicin, der indeholder det aktive stof anakinra. Hvis De har

spørgsmål, skal De tale med Deres læge.

Hvordan man anvender Trudexa sammen med mad og drikkevarer

Da Trudexa gives subkutant, burde mad og drikke ikke have nogen effekt på Trudexa.

Graviditet og Amning

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Virkningen af adalimumab hos gravide er ikke kendt, hvorfor Trudexa ikke anbefales til gravide. De

rådes til at undgå at blive gravid og at bruge passende prævention under behandling med Trudexa og

mindst 5 måneder efter den sidste behandling med Trudexa.

Det vides ikke, om adalimumab passerer over i modermælken.

Hvis De ammer, bør De ophøre med at amme under Trudexa-behandling og mindst 5 måneder efter

den sidste behandling med Trudexa.

Bilkørsel og betjening af maskiner

Trudexa påvirker ikke Deres evne til at køre bil eller bruge værktøj eller maskiner.

Vigtige oplysninger om visse af indholdsstofferne i Trudexa

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, d.v.s. grundlæggende

’natriumfri’.

3.

HVORDAN DE ANVENDER TRUDEXA

Trudexa bør altid anvendes i nøje overensstemmelse med, hvad Deres læges har fortalt Dem. De bør

konsultere Deres læge eller apotek, hvis De er i tvivl.

Trudexa injiceres under huden (subkutan anvendelse). Den almindelige dosis til voksne med

reumatoid artrit, psoriasisartrit og ankyloserende spondylitis er 40 mg adalimumab hver anden uge

som enkeltdosis. Startbehandlingen for Crohns sygdom er sædvanligvis 80 mg i uge 0 fulgt af 40 mg

hver anden uge startende i uge 2. I tilfælde, hvor der kræves et hurtigere respons, kan Deres læge

ordinere en dosis på 160 mg i uge 0 (som 4 injektioner på en dag eller 2 injektioner pr. dag i to på

hinanden følgende dage), 80 mg (2 injektioner) i uge 2, og derefter 40 mg (1 injektion) hver anden

uge. Afhængigt af Deres respons, kan Deres læge forøge dosis til 40 mg hver uge.Trudexa bør

injiceres i hele den periode, Deres læge har fortalt Dem Hvis De har reumatoid artrit , kan De

fortsætte med methotrexat under behandling med Trudexa.

Hvis Deres læge ikke mener, at behandling med methotrexat er hensigtsmæssig, kan Trudexa

anvendes alene.

Hvis De har reumatoid artrit og ikke får methotrexat i kombination med Deres Trudexa-behandling,

kan lægen vælge at ordinere 40 mg adalimumab hver uge.

Vejledning til forberedelse og injektion af Trudexa::

Følgende er en vejledning i, hvordan man injicerer Trudexa. Læs venligst vejledningen grundigt, og

følg den trin for trin. Deres læge eller dennes assistent vil instruere Dem i selvinjektion. Forsøg ikke at

injicere Dem selv, før De er sikker på, hvordan De skal forberede og give injektionen. Efter grundig

oplæring kan injektionen gives af Dem selv eller af en anden person, f.eks. et familiemedlem eller en

ven.

Denne injektion må ikke blandes med anden medicin i samme sprøjte eller hætteglas.

1)

Forberedelse til injektion

Vask hænderne grundigt

Læg følgende ting på et rent underlag

Et hætteglas med Trudexa til injektion

En sprøjte med fastgjort kanyle

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

2 alkoholservietter

Kontrollér udløbsdatoen på hætteglasset. Må ikke anvendes efter den angivne måned og år.

2)

Valg og forberedelse af injektionssted

Vælg et injektionssted på låret eller maven

Hver ny injektion bør gives mindst 3 cm fra det senest anvendte injektionssted.

Injicer ikke i et område, hvor huden er rød, hård eller har mærker. Dette kan være tegn på

en infektion.

Tør injektionsstedet af med den medfølgende alkoholserviet ved hjælp af cirklende

bevægelser.

Berør ikke området igen før injektionen.

3)

Injektion af Trudexa

Forberedelse af Trudexa til injektion

Ryst IKKE hætteglasset.

Fjern plastikhætten fra hætteglasset med Trudexa. Fjern IKKE den grå prop eller

aluminiumringen rundt om hætteglassets top.

Anvend en ny alkoholserviet til at rengøre den grå prop på hætteglasset. Rør ikke proppen med

hænderne efter rengøring.

Fjern hætten fra kanylesprøjten, og sørg for ikke at berøre kanylen eller at lade den røre nogen

overflade.

Kontrollér, at stemplet er sat fuldstændigt ind i sprøjten. Stil hætteglasset på et fladt underlag,

f.eks. et bord, og indfør kanylen lige i centerringen

på den grå prop. Hvis kanylen er i korrekt

stilling, vil De mærke en let modstand og derpå et smæld, når kanylen går igennem proppens

centrum. Se efter kanylespidsen i hætteglasset. Hvis kanylen ikke er i korrekt stilling i forhold

til centrum af proppen, vil De mærke konstant modstand, når den går gennem proppen, og intet

smæld. Kanylen kan således gå igennem med en vinkel og bøje, brække eller forhindre korrekt

udtagelse af hætteglassets indhold. Hvis dette sker, må sprøjte eller hætteglas ikke anvendes.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Når kanylen sidder i hætteglasset, vendes hætteglasset på hovedet i øjenhøjde. Kontrollér, at

kanylen er under opløsningens overflade. Træk langsomt stemplet tilbage, så opløsningen

kommer ind i sprøjten.

Når kanylen sidder i hætteglasset, kontrolleres sprøjten for luftbobler. Bank forsigtigt på

sprøjten for at få boblerne op til toppen af sprøjten nær kanylen. Pres langsomt på stemplet for

at skubbe boblerne ud af sprøjten og ind i hætteglasset. Hvis De, når De gør dette, kommer til at

presse noget opløsning tilbage i hætteglasset, trækkes stemplet langsomt tilbage for at få hele

indholdet af hætteglasset tilbage i sprøjten.

Træk kanylen fuldstændigt ud af hætteglasset. Rør IKKE kanylen og lad den ikke røre noget.

Injektion af Trudexa

Klem forsigtigt med én hånd om det rensede hudområde, og hold fast

Hold sprøjten med den anden hånd i en vinkel på 45° mod huden med den rillede side opad..

Pres kanylen med en hurtig, kort bevægelse helt ind i huden

Slip huden med den første hånd

Pres stemplet ned for at injicere opløsningen – det tager fra 2 til 5 sekunder at tømme sprøjten

Når sprøjten er tom, trækkes kanylen ud af huden og holdes i den samme vinkel, som da den

blev ført ind

Pres tommelfingeren eller et stykke gazebind over injektionsstedet i 10 sekunder. Der kan

forekomme en mindre blødning. Gnid ikke på injektionsstedet. Brug evt. et plaster.

4)

Bortskaffelse af udstyr

Trudexa-sprøjter må ALDRIG genbruges. Sæt ALDRIG hætten på kanylen igen.

Efter injektion af Trudexa bortskaffes den brugte kanyle straks i en særlig beholder som angivet

af Deres læge, sygeplejerske eller apotek.

Beholderen opbevares utilgængeligt for børn

Hvis De anvender mere Trudexa, end De bør:

Hvis De ved en fejltagelse injicerer Trudexa hyppigere end forskrevet af lægen, bør De kontakte lægen

og fortælle ham/hende, at De har taget mere. Tag altid den ydre karton eller hætteglasset fra medicinen

med, også selvom den er tom.

Hvis De glemmer at tage Trudexa:

Hvis De glemmer at give Dem selv en injektion, bør De injicere den næste dosis af Trudexa, så snart

De kommer i tanke om det. Fortsæt dernæst med at injicere næste dosis som planlagt på den oprindelig

fastlagte dag, som om De ikke havde glemt en dosis.

Hvis De har yderligere spørgsmål til anvendelsen af dette produkt, skal De spørge Deres læge eller

apotek.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.

HVILKE MULIGE BIVIRKNINGER, TRUDEXA HAR

Som alle andre lægemidler kan Trudexa have bivirkninger, selv om alle ikke får dem. De fleste

bivirkninger er af let til moderat grad. Der kan dog forekomme mere alvorlige bivirkninger, som

kræver behandling. Bivirkninger kan forekomme op til 5 måneder efter den sidste behandling.

Kontakt omgående lægen, hvis De får følgende symptomer::

Alvorligt udslæt, nældefeber eller andre tegn på en allergisk reaktion;

Hævelser i ansigt, hænder eller fødder;

Besvær med at trække vejret eller synke;

Stakåndethed ved fysisk anstrengelse eller når De ligger ned, eller hævede fødder;

Tegn og symptomer, som kan tyde på blodsygdomme så som vedvarende feber, blå mærker,

blødning, bleghed.

Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis De får følgende symptomer:

Tegn på infektion, såsom feber, ildebefindende, sår, tandproblemer eller smerter ved

vandladning;

Følelse af svaghed eller træthed;

Hoste;

Snurren og prikken;

Følelsesløshed;

Dobbeltsyn;

Svaghed i arme og ben.

Ovennævnte symptomer kan være tegn på følgende bivirkninger, som er observeret ved brug af

Trudexa:

Meget almindelige (

1/10 patienter):

reaktion ved injektionsstedet (herunder smerter, hævelse, rødme eller kløe).

Almindelige (

1/100 og < 1/10 patienter):

nedre luftvejsinfektioner (herunder bronkitis, lungebetændelse);

Øvre luftvejsinfektioner (herunder forkølelse, løbende næse, bihulebetændelse);

urinvejsinfektion, forkølelsessår, helvedesild;

svimmelhed, herunder vertigo, hovedpine;

øjen-inflammation;

hoste, ondt i halsen;

kvalme, diarré, mavesmerter, sår i munden;

forhøjede leverenzymer;

udslæt, kløe, hårtab;

træthed;

feber.

Usædvanlige (

1/1000 og< 1/100 patienter):

Alvorlige infektioner (såsom sepsis [blodforgiftning]), ledinfektion, svampeinfektion;

hudvorter;

anæmi, lavt antal hvide blodlegemer;

allergiske reaktioner;

forhøjede lipidværdier, appetitforstyrrelser;

angst, depression, træthedsfornemmelse og søvnbesvær;

nervesygdomme (såsom dissemineret sklerose og betændelse i synsnerven), smagsforstyrrelser,

synsforstyrrelser;

øre-ubehag;

fornemmelse af hurtige hjerteslag, forhøjet blodtryk;

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

astma, forpustethed;

mavesymptomer (såsom opkastning, mavebesvær, forstoppelse), rektal blødning;

hudsygdomme (såsom psoriasis, eksem eller infektioner), kløende udslæt, langsom sår-heling;

muskel-svaghed;

urinvejsforstyrrelser (såsom blod i urinen, øget vandladningstendens);

forøget menstruationsblødning;

influenza-lignende symptomer, brystsmerter, hævede fødder.

Sjælden (< 1/1000)

glaukom;

hudkræft;

forstyrrelse i skjoldbruskkirtlen;

protein i urinen.

Andre bivirkninger observeret hos patienter i Trudexa-behandling:

Tuberkulose og andre opportunistiske infektioner (infektioner, der optræder, når

modstandsdygtigheden over for sygdommen er nedsat);

lungesygdom.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig, hvis De oplever en usædvanlig reaktion, eller hvis De bemærker

nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De oplyse Deres læge eller

apotek herom.

5.

HVORDAN DE OPBEVARER TRUDEXA

Opbevares utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Trudexa efter udløbsdatoen, som er angivet på etiketten efter EXP.Udløbsdatoen

refererer til den sidste dag i den pågældende måned.

Opbevares i køleskab( 2 – 8°C).

Opbevar hætteglasset i den ydre karton.

Må ikke nedfryses.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Trudexa, 40 mg injektionsvæske, opløsning i hætteglas leveres som en steril opløsning med 40 mg

adalimumab, der er opløst i 0,8 ml opløsning.

Hvad Trudexa indeholder

Det aktive stof er adalimumab.

De øvrige indholdsstoffer er mannitol, cirtonsyremonohydrat, natriumcitrat,

natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumchlorid, polysorbat 80,

natriumhydroxid og vand til injektionsvæske.

Produktets udseende og pakningsstørrelse

Trudexa hætteglas er et hætteglas lavet af glas med en opløsning af adalimumab. Hver pakning

indeholder 1 hætteglas med en tom steril injektionssprøjte og 2 alkoholservietter.

Trudexa leveres også som fyldt injektionssprøjte og fyldt pen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indehaver af markedsføringstilladelse:

Abbott Laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

England

Fremstiller:

Abbott Biotechnology Deutschland GmbH

Max-Planck-Ring 2

D – 65205 Wiesbaden

Tyskland

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

Abbott SA

Parc Scientifique

Rue du Bosquet, 2

B-1348 Ottignies/Louvain-la-Neuve

Tél/Tel: + 32 10 475311

Luxembourg/Luxemburg

Abbott SA

Parc Scientifique

Rue du Bosquet, 2

B-1348 Ottignies/Louvain-la-Neuve

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 10 475311

България

Т.П. Абот Лабораторис С.А.

ул. Оборище № 45

София 1504

Teл.: + 359 2 846 8429

Magyarország

Abbott Laboratories (Magyarország) Kft.

Teve u. 1/a-c.

H-1139 Budapest

Tel.: + 36 1 465 2100

Česká republika

Abbott Laboratories s. r. o.

Hadovka Office Park

Evropská 2590/33d

CZ-160 00 Praha 6

Tel: + 420 267 292 111

Malta

V.J.Salomone Pharma Limited

79, Simpson Street,

Marsa HMR 14,

Malta.

Tel: + 356 22983201

Danmark

Abbott Laboratories A/S

Smakkedalen 6

DK-2820 Gentofte

Tlf: + 45 39 77-00-00

Nederland

Abbott BV

Siriusdreef 51

NL-2132 WT Hoofddorp

Tel: + 31 (0) 23 5544400

Deutschland

Abbott GmbH & Co. KG

Max-Planck-Ring 2

D-65205 Wiesbaden

Tel: + 49 (0) 6122 58-0

Norge

Abbott Norge AS

PO Box 1, N-1330 Fornebu

Martin Linges vei 25, N-1367 Snarøya

Tlf: + 47 81 55 99 20

Eesti

Abbott Laboratories Baltics

Vienibas 87h

LV-1004 Riia

Läti

Tel: + 371 7605580

Österreich

Abbott Ges.m.b.H.

Perfektastrasse 84A

A-1230 Wien

Tel: + 43 1 891-22

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ελλάδα

Abbott Laboratories (ΕΛΛΑΣ)Α.Β.Ε.Ε.

Λεωφόρος Βουλιαγµένης 512

GR 174 56 Άλιµος, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 0 9985-222

Polska

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41

PL-02-672 Warszawa

Tel.: + 48 22 606-10-50

España

Abbott Laboratories, S.A.

Avenida de Burgos, 91

E-28050 Madrid

Tel: + 34 9 1 337-5200

Portugal

Abbott Laboratórios, Lda.

Estrada de Alfragide, nº 67

Alfrapark, Edifício D,

P-2610-008 Amadora

Tel: + 351 (0) 21 472 7100

France

Abbott France

10, rue d’Arcueil

BP 90233

F-94528 Rungis Cedex

Tél: + 33 (0) 1 45 60 25 00

România

Abbott Laboratories S.A.

Bucharest Business Park

Şos. Bucureşti-Ploieşti 1A

Corp B, etaj 3, sector 1

013681 Bucureşti

Tel: +40 21 529 30 00

Ireland

Abbott Laboratories, Ireland, Ltd

4051 Kingswood Drive

Citywest Business Campus

IRL – Dublin 24,

Tel: + 353 (0) 1 469-1500

Slovenija

Abbott Laboratories d.o.o.Dunajska 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: + 386 (1) 43 22 322

Ísland

Vistor hf.

Hörgatún 2

IS-210 Garðabær

Tel: + 354 535 7000

Slovenská republika

Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.

Trnavská cesta 70

SK-821 02 Bratislava 2

Tel: + 421 (0) 2 4445 4176

Italia

Abbott SpA

I-04010 Campoverde di Aprilia

(Latina)

Tel: + 39 06 928921

Suomi/Finland

Abbott OY

Pihatörmä 1A/Gårdsbrinken 1B

FIN-02240 Espoo/Esbo

Puh/Tel: + 358 (0) 9 7518 4120

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Θεοτόκη 4Β

1055 Λευκωσία

Τηλ.: + 357 22 34 74 40

Sverige

Abbott Scandinavia AB

Box 509/Gårdsvägen 8

S-169 29 Solna/S-169 70 Solna

Tel: + 46 (0) 8 5465 67 00

Latvija

Abbott Laboratories Baltics

Vienibas 87h

LV-1004 Rīga

Tel: + 371 7605580

United Kingdom

Abbott Laboratories Ltd

Abbott House

Unit 2, Vanwall Road

Vanwall Business Park

Maidenhead

Berkshire SL6 4XE - UK

Tel: + 44 (0) 1628 773355

Lietuva

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Abbott Laboratories Baltics

Vienibas 87h

LV-1004 Rīga

Latvia

Tel: + 371 7605580

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den {MM/ÅÅÅÅ}

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Trudexa 40 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Adalimumab

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel.

Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for at læse den igen.

De vil af lægen få udleveret et patientkort, der indeholder vigtige sikkerhedsinformationer, som

de skal være opmærksom på før og under Deres behandling med Trudexa. Opbevar patientkortet

sammen med denne indlægsseddel.

Hvis De har yderligere spørgsmål, bedes De kontakte Deres læge eller apotek.

Dette lægemiddel er ordineret til Dem personligt. De bør ikke give det videre til andre. Det

kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som Deres egne.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller, De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek.

Denne indlægsseddel fortæller

Hvad Trudexa er, og hvad det anvendes til

Hvad De skal gøre, før De begynder at anvende Trudexa

Hvordan De anvender Trudexa

Hvilke mulige bivirkninger, Trudexa har

Hvordan De opbevarer Trudexa

Yderligere oplysninger

1.

HVAD TRUDEXA ER, OG HVAD DET ANVENDES TIL

Trudexa er et lægemiddel til behandling af reumatoid artrit, psoriasisartrit og ankyloserende

spondylitis, der reducerer disse sygdommes inflammatoriske proces. Det aktive stof, adalimumab, er et

humant monoklonalt antistof, der er fremstillet ved dyrkning i celler. Monoklonale antistoffer er

proteiner, som genkender andre unikke proteiner og bindes til disse. Adalimumab bindes til et

specifikt protein (tumornekrosefaktor eller TNF

), som er til stede i forøget mængde i

ledbetændelsessygdomme som reumatoid artrit, psoriasisartrit og ankyloserende spondylitis.

Reumatoid artrit

Reumatoid artrit er en betændelsessygdom i leddene. Hvis De har moderat til alvorlig aktiv reumatoid

artrit, vil De evt. først få andre sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler, såsom methotrexat.

Hvis De ikke responderer tilstrækkeligt på disse lægemidler, kan De få Trudexa til behandling af

Deres reumatoide artrit.

Trudexa kan også anvendes til behandling af alvorlig aktiv og progressiv reumatoid artrit, der ikke

tidligere er behandlet med methotrexat.

Trudexa har vist sig at kunne nedsætte hastigheden ned for ødelæggelse af brusk og knogler i leddene

forårsaget af sygdommen og at forbedre de fysiske funktioner.

Normalt gives Trudexa sammen med methotrexat. Hvis Deres læge ikke mener, at behandling med

methotrexat er hensigtsmæssig, kan Trudexa anvendes alene.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit er en betændelsessygdom i leddene, som er forbundet med psoriasis.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ankyloserende spondylitis

Ankyloserende spondylitis er en inflammatorisk sygdom i rygsøjlen. Hvis De har ankyloserende

spondylitis, vil De først modtage anden medicin. Hvis De ikke respondere godt nok på den medicin,

vil De blive tilbudt Trudexa til reduktion af tegn og symptomer på Deres sygdom.

Crohns sygdom

Crohns sygdom er en inflammatorisk sygdom i mavetarmkanalen. Hvis De har Crohns sygdom, vil De

først modtage anden medicin. Hvis De ikke har tilstrækkelig effekt på den medicin, vil De blive tilbudt

Trudexa til reduktion af sygdomstegn og symptomer på Deres sygdom.

2.

HVAD DE SKAL GØRE, FØR DE BEGYNDER AT ANVENDE TRUDEXA

De bør ikke anvende Trudexa:

Hvis De er allergisk (overfølsom) over for adalimumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Trudexa.

Hvis De har en alvorlig infektion, herunder aktiv tuberkulose (se ”Vær særligt forsigtig med at

anvende Trudexa”). Det er vigtigt, at De informerer lægen, hvis De har symptomer på

infektioner, f.eks. feber, sår, træthedsfornemmelse, tandproblemer.

Hvis De lider af moderat til alvorlig hjerteinsufficiens. Det er vigtigt at informere lægen, hvis

De har eller har haft en alvorlig hjertesygdom (se ”Vær særligt forsigtig med at anvende

Trudexa”).

Vær særligt forsigtig med at anvende Trudexa:

Hvis De oplever allergiske reaktioner, såsom trykken i brystet, hvæsen, svimmelhed, hævelser

eller udslæt, undlad at injicere mere Trudexa, og straks kontakte lægen.

Kanylens beskyttelseshætte indeholder en pakning af naturgummi (latex). Dette kan forårsage

alvorlige allergiske reaktioner hos patienter, som er overfølsomme over for latex. Patienter med

kendt overfølsomhed over for latex rådes til at undgå at røre ved gummipakningen inde i

beskyttelseshætten.

Hvis De har en infektion, herunder langvarig eller lokaliseret infektion (f.eks. bensår), bør de

kontakte Deres læge, før De begynder at bruge Trudexa. Kontakt lægen, hvis De er i tvivl.

Infektioner kan opstå lettere under behandling med Trudexa herunder alvorlige infektioner,

tuberkulose, opportunistiske infektioner og sepsis, som i sjældne tilfælde kan være livstruende.

Det er vigtigt at informere lægen, hvis De får symptomer som feber, sår, træthedsfornemmelse

eller tandproblemer.

Eftersom der har været rapporteret tilfælde af tuberkulose hos patienter i behandling med

Trudexa, vil lægen undersøge Dem for tegn og symptomer på tuberkulose, før behandling med

Trudexa påbegyndes. Dette vil omfatte en omhyggelig sygdomshistorie, røntgenundersøgelse af

lunger og en tuberkulintest. Disse undersøgelser bør registreres på Deres patientkort. Det er

meget vigtigt at informere lægen, hvis De nogensinde selv har haft tuberkulose, eller hvis De

har været i tæt kontakt med nogen, som havde tuberkulose. Hvis der viser sig symptomer på

tuberkulose (vedvarende hoste, vægttab, sløvhed, let feber) eller anden form for infektion under

eller efter behandlingen, bør lægen straks informeres.

Rådfør Dem med lægen, hvis De har en sygdomshistorie med gentagne infektioner eller andre

tilfælde, der forøger risikoen for infektioner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Rådfør Dem med Deres læge, hvis De er bærer af hepatitis B-virus (HBV), hvis De har aktiv

HBV eller, hvis De tror, De kan have risiko for at få HBV. Trudexa kan forårsage reaktivering

af HBV hos mennesker, der bærer denne virus. I sjældne tilfælde, specielt hvis De tager anden

medicin, der undertrykker immun-systemet, kan reaktivering af HBV blive livstruende.

Hvis De skal opereres eller have tandbehandling, bør De informere Deres læge om, at De tager

Trudexa.

Hvis De har dissemineret sklerose. Lægen vil afgøre, om De skal have Trudexa.

Nogle vacciner bør ikke gives under Trudexa-behandling. Tal venligst med lægen, før De får

nogen form for vaccine.

Hvis De har lettere hjerteinsufficiens og bliver behandlet med Trudexa, skal status for Deres

hjerteinsufficiens følges nøje af Deres læge. Det er vigtigt at informere lægen, hvis De har eller

har haft en alvorlig hjertesygdom. Hvis De udvikler nye eller får forværrede symptomer på

hjerteinsufficiens (f. eks. stakåndethed eller hævede fødder), skal De kontakte Deres læge

øjeblikkeligt.

Hos nogle patienter vil kroppen ikke producere tilstrækkeligt af de blodlegemer, som hjælper

kroppen med at bekæmpe infektioner eller stoppe blødninger. Hvis De får feber, som ikke vil

forsvinde, blå mærker eller bløder meget let eller er meget bleg, skal De omgående henvende

Dem til Deres læge. Deres læge kan eventuelt beslutte at afbryde behandlingen.

Der er set meget sjældne tilfælde af visse kræfttyper hos patienter, som tager Trudexa eller

andre TNF-hæmmere. Patienter med mere alvorlig reumatoid artrit, som har haft sygdommen i

lang tid, kan have øget risiko i forhold til gennemsnittet for at få en kræfttype, der hedder

lymfom, som påvirker lymfesystemet. Hvis De tager Trudexa, er Deres risiko forøget.

Derudover er der set meget sjældne tilfælde af ikke-melanom hudkræft hos patienter, der tager

Trudexa..

Kræft, der er forskellig fra lymfom, er rapporteret hos patienter med en specifik lungesygdom

kaldet kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), der var i behandling med en anden TNF-

hæmmer. Hvis De har KOL, eller ryger meget, bør De diskutere med Deres læge, om

behandling med en TNF-hæmmer er passende for Dem.

Anvendelse af andre lægemidler

Hvis De tager eller for nylig har taget andre lægemidler, bør De oplyse Deres læge eller apotek herom,

også hvis der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler.

Trudexa kan anvendes sammen med methotrexat eller visse sygdomsmodificerende antireumatiske

lægemidler (sulfasalazin, hydroxychloroquin, leflunomid og guldpræparater til injektion), steroider

eller smertemedicin, herunder non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler.

De bør ikke tage Trudexa sammen med medicin, der indeholder det aktive stof anakinra. Hvis De har

spørgsmål, skal De tale med Deres læge.

Hvordan man anvender Trudexa sammen med mad og drikkevarer

Da Trudexa gives subkutant, burde mad og drikke ikke have nogen effekt på Trudexa.

Graviditet og Amning

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Virkningen af adalimumab hos gravide er ikke kendt, hvorfor Trudexa ikke anbefales til gravide. De

rådes til at undgå at blive gravid og at bruge passende prævention under behandling med Trudexa og

mindst 5 måneder efter den sidste behandling med Trudexa.

Det vides ikke, om adalimumab passerer over i modermælken.

Hvis De ammer, bør De ophøre med at amme under Trudexa-behandling og mindst 5 måneder efter

den sidste behandling med Trudexa.

Bilkørsel og betjening af maskiner

Trudexa påvirker ikke Deres evne til at køre bil eller bruge værktøj eller maskiner.

Vigtige oplysninger om visse af indholdsstofferne i Trudexa

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, d.v.s. grundlæggende

’natriumfri’.

3.

HVORDAN DE ANVENDER TRUDEXA

Trudexa bør altid anvendes i nøje overensstemmelse med, hvad Deres læges har fortalt Dem. De bør

konsultere Deres læge eller apotek, hvis De er i tvivl.

Trudexa injiceres under huden (subkutan anvendelse). Den almindelige dosis til voksne med

reumatoid artrit, psoriasisartrit og ankyloserende spondylitis er 40 mg adalimumab hver anden uge

som enkeltdosis. Startbehandlingen for Crohns sygdom er sædvanligvis 80 mg i uge 0 fulgt af 40 mg

hver anden uge startende i uge 2. I tilfælde, hvor der kræves et hurtigere respons, kan Deres læge

ordinere en dosis på 160 mg i uge 0 (som 4 injektioner på en dag eller 2 injektioner pr. dag i to på

hinanden følgende dage), 80 mg (2 injektioner) i uge 2, og derefter 40 mg (1 injektion) hver anden

uge. Afhængigt af Deres respons, kan Deres læge forøge dosis til 40 mg hver uge.Trudexa bør

injiceres i hele den periode, Deres læge har fortalt Dem Hvis De har reumatoid artrit , kan De

fortsætte med methotrexat under behandling med Trudexa.

Hvis Deres læge ikke mener, at behandling med methotrexat er hensigtsmæssig, kan Trudexa

anvendes alene.

Hvis De har reumatoid artrit og ikke får methotrexat i kombination med Deres Trudexa-behandling,

kan lægen vælge at ordinere 40 mg adalimumab hver uge.

Vejledning til forberedelse og injektion af Trudexa::

Følgende er en vejledning i, hvordan man injicerer Trudexa. Læs venligst vejledningen grundigt, og

følg den trin for trin. Deres læge eller dennes assistent vil instruere Dem i selvinjektion. Forsøg ikke at

injicere Dem selv, før De er sikker på, hvordan De skal forberede og give injektionen. Efter grundig

oplæring kan injektionen gives af Dem selv eller af en anden person, f.eks. et familiemedlem eller en

ven.

Denne injektion må ikke blandes med anden medicin i samme sprøjte eller hætteglas.

1)

Forberedelse til injektion

Vask hænderne grundigt

Læg følgende ting på et rent underlag

En fyldt Trudexa-injektionssprøjte

En alkoholserviet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kontrollér udløbsdatoen på injektionssprøjten. Må ikke anvendes efter den angivne måned og

år.

2)

Valg og forberedelse af injektionssted

Vælg et injektionssted på låret eller maven

Hver ny injektion bør gives mindst 3 cm fra det senest anvendte injektionssted.

Injicer ikke i et område, hvor huden er rød, hård eller har mærker. Dette kan være tegn på

en infektion.

Tør injektionsstedet af med den medfølgende alkoholserviet ved hjælp af cirklende

bevægelser.

Berør ikke området igen før injektionen.

3)

Injektion af Trudexa

Ryst IKKE sprøjten.

Fjern hætten fra kanylesprøjten, og sørg for ikke at berøre kanylen og at den ikke rører nogen

flade.

Klem forsigtigt med én hånd om det rensede hudområde, og hold fast

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hold sprøjten med den anden hånd i en vinkel på 45° mod huden med den rillede side opad.

Pres kanylen med en hurtig, kort bevægelse helt ind i huden

Slip huden med den første hånd

Pres stemplet ned for at injicere opløsningen – det tager fra 2 til 5 sekunder at tømme sprøjten

Når sprøjten er tom, trækkes kanylen ud af huden og holdes i den samme vinkel, som da den

blev ført ind

Pres tommelfingeren eller et stykke gazebind over injektionsstedet i 10 sekunder. Der kan

forekomme en mindre blødning. Gnid ikke på injektionsstedet. Brug evt. et plaster.

4)

Bortskaffelse af udstyr

Trudexa-sprøjter må ALDRIG genbruges. Sæt ALDRIG hætten på kanylen igen.

Efter injektion af Trudexa bortskaffes den brugte kanyle straks i en særlig beholder som angivet

af Deres læge, sygeplejerske eller apotek.

Beholderen opbevares utilgængeligt for børn

Hvis De anvender mere Trudexa, end De bør:

Hvis De ved en fejltagelse injicerer Trudexa hyppigere end forskrevet af lægen, bør De kontakte lægen

og fortælle ham/hende, at De har taget mere. Tag altid den ydre karton eller hætteglasset fra medicinen

med, også selvom den er tom.

Hvis De glemmer at tage Trudexa:

Hvis De glemmer at give Dem selv en injektion, bør De injicere den næste dosis af Trudexa, så snart

De kommer i tanke om det. Fortsæt dernæst med at injicere næste dosis som planlagt på den oprindelig

fastlagte dag, som om De ikke havde glemt en dosis.

Hvis De har yderligere spørgsmål til anvendelsen af dette produkt, skal De spørge Deres læge eller

apotek.

4.

HVILKE MULIGE BIVIRKNINGER, TRUDEXA HAR

Som alle andre lægemidler kan Trudexa have bivirkninger, selv om alle ikke får dem. De fleste

bivirkninger er af let til moderat grad. Der kan dog forekomme mere alvorlige bivirkninger, som

kræver behandling. Bivirkninger kan forekomme op til 5 måneder efter den sidste behandling.

Kontakt omgående lægen, hvis De får følgende symptomer::

Alvorligt udslæt, nældefeber eller andre tegn på en allergisk reaktion;

Hævelser i ansigt, hænder eller fødder;

Besvær med at trække vejret eller synke;

Stakåndethed ved fysisk anstrengelse eller når De ligger ned, eller hævede fødder;

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tegn og symptomer, som kan tyde på blodsygdomme så som vedvarende feber, blå mærker,

blødning, bleghed.

Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis De får følgende symptomer:

Tegn på infektion, såsom feber, ildebefindende, sår, tandproblemer eller smerter ved

vandladning;

Følelse af svaghed eller træthed;

Hoste;

Snurren og prikken;

Følelsesløshed;

Dobbeltsyn;

Svaghed i arme og ben.

Ovennævnte symptomer kan være tegn på følgende bivirkninger, som er observeret ved brug af

Trudexa:

Meget almindelige (

1/10 patienter):

reaktion ved injektionsstedet (herunder smerter, hævelse, rødme eller kløe).

Almindelige (

1/100 og < 1/10 patienter):

nedre luftvejsinfektioner (herunder bronkitis, lungebetændelse);

Øvre luftvejsinfektioner (herunder forkølelse, løbende næse, bihulebetændelse);

urinvejsinfektion, forkølelsessår, helvedesild;

svimmelhed, herunder vertigo, hovedpine;

øjen-inflammation;

hoste, ondt i halsen;

kvalme, diarré, mavesmerter, sår i munden;

forhøjede leverenzymer;

udslæt, kløe, hårtab;

træthed;

feber.

Usædvanlige (

1/1000 og< 1/100 patienter):

Alvorlige infektioner (såsom sepsis [blodforgiftning]), ledinfektion, svampeinfektion;

hudvorter;

anæmi, lavt antal hvide blodlegemer;

allergiske reaktioner;

forhøjede lipidværdier, appetitforstyrrelser;

angst, depression, træthedsfornemmelse og søvnbesvær;

nervesygdomme (såsom dissemineret sklerose og betændelse i synsnerven), smagsforstyrrelser,

synsforstyrrelser;

øre-ubehag;

fornemmelse af hurtige hjerteslag, forhøjet blodtryk;

astma, forpustethed;

mavesymptomer (såsom opkastning, mavebesvær, forstoppelse), rektal blødning;

hudsygdomme (såsom psoriasis, eksem eller infektioner), kløende udslæt, langsom sår-heling;

muskel-svaghed;

urinvejsforstyrrelser (såsom blod i urinen, øget vandladningstendens);

forøget menstruationsblødning;

influenza-lignende symptomer, brystsmerter, hævede fødder.

Sjælden (< 1/1000)

glaukom;

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

hudkræft;

forstyrrelse i skjoldbruskkirtlen;

protein i urinen.

Andre bivirkninger observeret hos patienter i Trudexa-behandling:

Tuberkulose og andre opportunistiske infektioner (infektioner, der optræder, når

modstandsdygtigheden over for sygdommen er nedsat);

lungesygdom.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig, hvis De oplever en usædvanlig reaktion, eller hvis De bemærker

nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De oplyse Deres læge eller

apotek herom.

5.

HVORDAN DE OPBEVARER TRUDEXA

Opbevares utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Trudexa efter udløbsdatoen, som er angivet på etiketten efter EXP.Udløbsdatoen

refererer til den sidste dag i den pågældende måned.

Opbevares i køleskab( 2 – 8°C).

Opbevar hætteglasset i den ydre karton.

Må ikke nedfryses.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Trudexa 40 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte leveres som en steril opløsning

med 40 mg adalimumab, der er opløst i 0,8 ml opløsning.

Hvad Trudexa indeholder

Det aktive stof er adalimumab.

De øvrige indholdsstoffer er mannitol, cirtonsyremonohydrat, natriumcitrat,

natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 80,

natriumhydroxid og vand til injektionsvæske..

Trudexas udseende og pakningsstørrelse

Trudexa fyldt sprøjte er en glas spprøjte indeholdende en opløsning af adalimumab.

Hver pakning indeholder 1, 2, 4 eller 6 fyldte injektionssprøjter til patientbrug med henholdsvis 1, 2, 4

eller 6 alkoholservietter. Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres alle steder.

Trudexa leveres også som hætteglas og en fyldt pen..

Indehaver af markedsføringstilladelse:

Abbott Laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

England

Fremstiller:

Abbott Biotechnology Deutschland GmbH

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Max-Planck-Ring 2

D - 65205 Wiesbaden

Tyskland

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen..

België/Belgique/Belgien

Abbott SA

Parc Scientifique

Rue du Bosquet, 2

B-1348 Ottignies/Louvain-la-Neuve

Tél/Tel: + 32 10 475311

Luxembourg/Luxemburg

Abbott SA

Parc Scientifique

Rue du Bosquet, 2

B-1348 Ottignies/Louvain-la-Neuve

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 10 475311

България

Т.П. Абот Лабораторис С.А.

ул. Оборище № 45

София 1504

Teл.: + 359 2 846 8429

Magyarország

Abbott Laboratories (Magyarország) Kft.

Teve u. 1/a-c.

H-1139 Budapest

Tel.: + 36 1 465 2100

Česká republika

Abbott Laboratories s. r. o.

Hadovka Office Park

Evropská 2590/33d

CZ-160 00 Praha 6

Tel: + 420 267 292 111

Malta

V.J.Salomone Pharma Limited

79, Simpson Street,

Marsa HMR 14,

Malta.

Tel: + 356 22983201

Danmark

Abbott Laboratories A/S

Smakkedalen 6

DK-2820 Gentofte

Tlf: + 45 39 77-00-00

Nederland

Abbott BV

Siriusdreef 51

NL-2132 WT Hoofddorp

Tel: + 31 (0) 23 5544400

Deutschland

Abbott GmbH & Co. KG

Max-Planck-Ring 2

D-65205 Wiesbaden

Tel: + 49 (0) 6122 58-0

Norge

Abbott Norge AS

PO Box 1, N-1330 Fornebu

Martin Linges vei 25,N-1367 Snarøya

Tlf: + 47 81 55 99 20

Eesti

Abbott Laboratories Baltics

Vienibas 87h

LV-1004 Riia

Läti

Tel: + 371 7605580

Österreich

Abbott Ges.m.b.H.

Perfektastrasse 84A

A-1230 Wien

Tel: + 43 1 891-22

Ελλάδα

Abbott Laboratories (ΕΛΛΑΣ)Α.Β.Ε.Ε.

Λεωφόρος Βουλιαγµένης 512

GR-174 56 Άλιµος, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 0 9985-222

Polska

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

ul. Dom

aniewska 41

PL-02-672 Warszawa

Tel.: + 48 22 606-10-50

España

Abbott Laboratories, S.A.

Avenida de Burgos, 91

E-28050 Madrid

Portugal

Abbott Laboratórios, Lda.

Estrada de Alfragide, nº 67

Alfrapark, Edifício D,

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tel: + 34 9 1 337-5200

P-2610-008 Amadora

Tel: + 351 (0) 21 472 7100

France

Abbott France

10, rue d’Arcueil

BP 90233

F-94528 Rungis Cedex

Tél: + 33 (0) 1 45 60 25 00

România

Abbott Laboratories S.A.

Bucharest Business Park

Şos. Bucureşti-Ploieşti 1A

Corp B, etaj 3, sector 1

013681 Bucureşti

Tel: +40 21 529 30 00

Ireland

Abbott Laboratories, Ireland, Ltd

4051 Kingswood Drive

Citywest Business Campus

IRL–Dublin 24,

Tel: + 353 (0) 1 469-1500

Slovenija

Abbott Laboratories d.o.o.

Dunajska 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: + 386 (1) 43 22 322

Ísland

Vistor hf.

Hörgatún 2

IS-210 Garðabær

Tel: + 354 535 7000

Slovenská republika

Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.

Trnavská cesta 70

SK-821 02 Bratislava 2

Tel: + 421 (0) 2 4445 4176

Italia

Abbott SpA

I-04010 Campoverde di Aprilia

(Latina)

Tel: + 39 06 928921

Suomi/Finland

Abbott OY

Pihatörmä 1A/Gårdsbrinken 1B

FIN-02240 Espoo/Esbo

Puh/Tel: + 358 (0) 9 7518 4120

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Θεοτόκη 4Β

1055 Λευκωσία

Τηλ.: + 357 22 34 74 40

Sverige

Abbott Scandinavia AB

Box 509/Gårdsvägen 8

S-169 29 Solna/S-169 70 Solna

Tel: + 46 (0) 8 5465 67 00

Latvija

Abbott Laboratories Baltics

Vienibas 87h

LV-1004 Rīga

Tel: + 371 7605580

United Kingdom

Abbott Laboratories Ltd

Abbott House

Unit 2, Vanwall Road

Vanwall Business Park

Maidenhead

Berkshire SL6 4XE - UK

Tel: + 44 (0) 1628 773355

Lietuva

Abbott Laboratories Baltics

Vienibas 87h

LV-1004 Rīga

Latvia

Tel: + 371 7605580

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den {MM/YYYY}

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Trudexa 40 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte med beskyttelseshætte

Adalimumab

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel.

Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for at læse den igen.

De vil af lægen få udleveret et patientkort, der indeholder vigtige sikkerhedsinformationer, som

de skal være opmærksom på før og under Deres behandling med Trudexa. Opbevar patientkortet

sammen med denne indlægsseddel.

Hvis De har yderligere spørgsmål, bedes De kontakte Deres læge eller apotek.

Dette lægemiddel er ordineret til Dem personligt. De bør ikke give det videre til andre. Det

kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som Deres egne.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller, De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek.

Denne indlægsseddel fortæller

Hvad Trudexa er, og hvad det anvendes til

Hvad De skal gøre, før De begynder at anvende Trudexa

Hvordan De anvender Trudexa

Hvilke mulige bivirkninger, Trudexa har

Hvordan De opbevarer Trudexa

Yderligere oplysninger

1.

HVAD TRUDEXA ER, OG HVAD DET ANVENDES TIL

Trudexa er et lægemiddel til behandling af reumatoid artrit, psoriasisartrit og ankyloserende

spondylitis, der reducerer disse sygdommes inflammatoriske proces. Det aktive stof, adalimumab, er et

humant monoklonalt antistof, der er fremstillet ved dyrkning i celler. Monoklonale antistoffer er

proteiner, som genkender andre unikke proteiner og bindes til disse. Adalimumab bindes til et

specifikt protein (tumornekrosefaktor eller TNF

), som er til stede i forøget mængde i

ledbetændelsessygdomme som reumatoid artrit, psoriasisartrit og ankyloserende spondylitis.

Reumatoid artrit

Reumatoid artrit er en betændelsessygdom i leddene. Hvis De har moderat til alvorlig aktiv reumatoid

artrit, vil De evt. først få andre sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler, såsom methotrexat.

Hvis De ikke responderer tilstrækkeligt på disse lægemidler, kan De få Trudexa til behandling af

Deres reumatoide artrit.

Trudexa kan også anvendes til behandling af alvorlig aktiv og progressiv reumatoid artrit, der ikke

tidligere er behandlet med methotrexat.

Trudexa har vist sig at kunne nedsætte hastigheden ned for ødelæggelse af brusk og knogler i leddene

forårsaget af sygdommen og at forbedre de fysiske funktioner.

Normalt gives Trudexa sammen med methotrexat. Hvis Deres læge ikke mener, at behandling med

methotrexat er hensigtsmæssig, kan Trudexa anvendes alene.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit er en betændelsessygdom i leddene, som er forbundet med psoriasis.

Ankyloserende spondylitis

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ankyloserende spondylitis er en inflammatorisk sygdom i rygsøjlen. Hvis De har ankyloserende

spondylitis, vil De først modtage anden medicin. Hvis De ikke respondere godt nok på den medicin,

vil De blive tilbudt Trudexa til reduktion af tegn og symptomer på Deres sygdom.

Crohns sygdom

Crohns sygdom er en inflammatorisk sygdom i mavetarmkanalen. Hvis De har Crohns sygdom, vil De

først modtage anden medicin. Hvis De ikke har tilstrækkelig effekt på den medicin, vil De blive tilbudt

Trudexa til reduktion af sygdomstegn og symptomer på Deres sygdom.

2.

HVAD DE SKAL GØRE, FØR DE BEGYNDER AT ANVENDE TRUDEXA

De bør ikke anvende Trudexa:

Hvis De er allergisk (overfølsom) over for adalimumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Trudexa.

Hvis De har en alvorlig infektion, herunder aktiv tuberkulose (se ”Vær særligt forsigtig med at

anvende Trudexa”). Det er vigtigt, at De informerer lægen, hvis De har symptomer på

infektioner, f.eks. feber, sår, træthedsfornemmelse, tandproblemer.

Hvis De lider af moderat til alvorlig hjerteinsufficiens. Det er vigtigt at informere lægen, hvis

De har eller har haft en alvorlig hjertesygdom (se ”Vær særligt forsigtig med at anvende

Trudexa”).

Vær særligt forsigtig med at anvende Trudexa:

Hvis De oplever allergiske reaktioner, såsom trykken i brystet, hvæsen, svimmelhed, hævelser

eller udslæt, undlad at injicere mere Trudexa, og straks kontakte lægen.

Kanylens beskyttelseshætte indeholder en pakning af naturgummi (latex). Dette kan forårsage

alvorlige allergiske reaktioner hos patienter, som er overfølsomme over for latex. Patienter med

kendt overfølsomhed over for latex rådes til at undgå at røre ved gummipakningen inde i

beskyttelseshætten.

Hvis De har en infektion, herunder langvarig eller lokaliseret infektion (f.eks. bensår), bør de

kontakte Deres læge, før De begynder at bruge Trudexa. Kontakt lægen, hvis De er i tvivl.

Infektioner kan opstå lettere under behandling med Trudexa herunder alvorlige infektioner,

tuberkulose, opportunistiske infektioner og sepsis, som i sjældne tilfælde kan være livstruende.

Det er vigtigt at informere lægen, hvis De får symptomer som feber, sår, træthedsfornemmelse

eller tandproblemer.

Eftersom der har været rapporteret tilfælde af tuberkulose hos patienter i behandling med

Trudexa, vil lægen undersøge Dem for tegn og symptomer på tuberkulose, før behandling med

Trudexa påbegyndes. Dette vil omfatte en omhyggelig sygdomshistorie, røntgenundersøgelse af

lunger og en tuberkulintest. Disse undersøgelser bør registreres på Deres patientkort. Det er

meget vigtigt at informere lægen, hvis De nogensinde selv har haft tuberkulose, eller hvis De

har været i tæt kontakt med nogen, som havde tuberkulose. Hvis der viser sig symptomer på

tuberkulose (vedvarende hoste, vægttab, sløvhed, let feber) eller anden form for infektion under

eller efter behandlingen, bør lægen straks informeres.

Rådfør Dem med lægen, hvis De har en sygdomshistorie med gentagne infektioner eller andre

tilfælde, der forøger risikoen for infektioner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Rådfør Dem med Deres læge, hvis De er bærer af hepatitis B-virus (HBV), hvis De har aktiv

HBV eller, hvis De tror, De kan have risiko for at få HBV. Trudexa kan forårsage reaktivering

af HBV hos mennesker, der bærer denne virus. I sjældne tilfælde, specielt hvis De tager anden

medicin, der undertrykker immun-systemet, kan reaktivering af HBV blive livstruende.

Hvis De skal opereres eller have tandbehandling, bør De informere Deres læge om, at De tager

Trudexa.

Hvis De har dissemineret sklerose. Lægen vil afgøre, om De skal have Trudexa.

Nogle vacciner bør ikke gives under Trudexa-behandling. Tal venligst med lægen, før De får

nogen form for vaccine.

Hvis De har lettere hjerteinsufficiens og bliver behandlet med Trudexa, skal status for Deres

hjerteinsufficiens følges nøje af Deres læge. Det er vigtigt at informere lægen, hvis De har eller

har haft en alvorlig hjertesygdom. Hvis De udvikler nye eller får forværrede symptomer på

hjerteinsufficiens (f. eks. stakåndethed eller hævede fødder), skal De kontakte Deres læge

øjeblikkeligt.

Hos nogle patienter vil kroppen ikke producere tilstrækkeligt af de blodlegemer, som hjælper

kroppen med at bekæmpe infektioner eller stoppe blødninger. Hvis De får feber, som ikke vil

forsvinde, blå mærker eller bløder meget let eller er meget bleg, skal De omgående henvende

Dem til Deres læge. Deres læge kan eventuelt beslutte at afbryde behandlingen.

Der er set meget sjældne tilfælde af visse kræfttyper hos patienter, som tager Trudexa eller

andre TNF-hæmmere. Patienter med mere alvorlig reumatoid artrit, som har haft sygdommen i

lang tid, kan have øget risiko i forhold til gennemsnittet for at få en kræfttype, der hedder

lymfom, som påvirker lymfesystemet. Hvis De tager Trudexa, er Deres risiko forøget.

Derudover er der set meget sjældne tilfælde af ikke-melanom hudkræft hos patienter, der tager

Trudexa..

Kræft, der er forskellig fra lymfom, er rapporteret hos patienter med en specifik lungesygdom

kaldet kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), der var i behandling med en anden TNF-

hæmmer. Hvis De har KOL, eller ryger meget, bør De diskutere med Deres læge, om

behandling med en TNF-hæmmer er passende for Dem.

Anvendelse af andre lægemidler

Hvis De tager eller for nylig har taget andre lægemidler, bør De oplyse Deres læge eller apotek herom,

også hvis der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler.

Trudexa kan anvendes sammen med methotrexat eller visse sygdomsmodificerende antireumatiske

lægemidler (sulfasalazin, hydroxychloroquin, leflunomid og guldpræparater til injektion), steroider

eller smertemedicin, herunder non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler.

De bør ikke tage Trudexa sammen med medicin, der indeholder det aktive stof anakinra. Hvis De har

spørgsmål, skal De tale med Deres læge.

Hvordan man anvender Trudexa sammen med mad og drikkevarer

Da Trudexa gives subkutant, burde mad og drikke ikke have nogen effekt på Trudexa.

Graviditet og Amning

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Virkningen af adalimumab hos gravide er ikke kendt, hvorfor Trudexa ikke anbefales til gravide. De

rådes til at undgå at blive gravid og at bruge passende prævention under behandling med Trudexa og

mindst 5 måneder efter den sidste behandling med Trudexa.

Det vides ikke, om adalimumab passerer over i modermælken.

Hvis De ammer, bør De ophøre med at amme under Trudexa-behandling og mindst 5 måneder efter

den sidste behandling med Trudexa.

Bilkørsel og betjening af maskiner

Trudexa påvirker ikke Deres evne til at køre bil eller bruge værktøj eller maskiner.

Vigtige oplysninger om visse af indholdsstofferne i Trudexa

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, d.v.s. grundlæggende

’natriumfri’.

3.

HVORDAN DE ANVENDER TRUDEXA

Trudexa bør altid anvendes i nøje overensstemmelse med, hvad Deres læges har fortalt Dem. De bør

konsultere Deres læge eller apotek, hvis De er i tvivl.

Trudexa injiceres under huden (subkutan anvendelse). Den almindelige dosis til voksne med

reumatoid artrit, psoriasisartrit og ankyloserende spondylitis er 40 mg adalimumab hver anden uge

som enkeltdosis. Startbehandlingen for Crohns sygdom er sædvanligvis 80 mg i uge 0 fulgt af 40 mg

hver anden uge startende i uge 2. I tilfælde, hvor der kræves et hurtigere respons, kan Deres læge

ordinere en dosis på 160 mg i uge 0 (som 4 injektioner på en dag eller 2 injektioner pr. dag i to på

hinanden følgende dage), 80 mg (2 injektioner) i uge 2, og derefter 40 mg (1 injektion) hver anden

uge. Afhængigt af Deres respons, kan Deres læge forøge dosis til 40 mg hver uge.Trudexa bør

injiceres i hele den periode, Deres læge har fortalt Dem Hvis De har reumatoid artrit , kan De

fortsætte med methotrexat under behandling med Trudexa.

Hvis Deres læge ikke mener, at behandling med methotrexat er hensigtsmæssig, kan Trudexa

anvendes alene.

Hvis De har reumatoid artrit og ikke får methotrexat i kombination med Deres Trudexa-behandling,

kan lægen vælge at ordinere 40 mg adalimumab hver uge.

Vejledning til forberedelse og injektion af Trudexa::

Følgende er en vejledning i, hvordan man injicerer Trudexa. Læs venligst vejledningen grundigt, og

følg den trin for trin. Deres læge eller dennes assistent vil instruere Dem i selvinjektion. Forsøg ikke at

injicere Dem selv, før De er sikker på, hvordan De skal forberede og give injektionen. Efter grundig

oplæring kan injektionen gives af Dem selv eller af en anden person, f.eks. et familiemedlem eller en

ven.

Denne injektion må ikke blandes med anden medicin i samme sprøjte eller hætteglas.

1)

Forberedelse til injektion

Vask hænderne grundigt

Læg følgende ting på et rent underlag

En fyldt Trudexa-injektionssprøjte

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

En alkoholserviet

Kontrollér udløbsdatoen på injektionssprøjten. Må ikke anvendes efter den angivne måned og

år.

2)

Valg og forberedelse af injektionssted

Vælg et injektionssted på låret eller maven

Hver ny injektion bør gives mindst 3 cm fra det senest anvendte injektionssted.

Injicer ikke i et område, hvor huden er rød, hård eller har mærker. Dette kan være tegn på

en infektion.

Tør injektionsstedet af med den medfølgende alkoholserviet ved hjælp af cirklende

bevægelser.

Berør ikke området igen før injektionen.

3)

Injektion af Trudexa

Ryst IKKE sprøjten.

Fjern hætten fra kanylesprøjten, og sørg for ikke at berøre kanylen og at den ikke rører nogen

flade.

Klem forsigtigt med én hånd om det rensede hudområde, og hold fast

Hold sprøjten med den anden hånd i en vinkel på 45° mod huden med den rillede side opad.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Pres kanylen med en hurtig, kort bevægelse helt ind i huden

Slip huden med den første hånd.

Pres stemplet ned for at injicere opløsningen – det tager fra 2 til 5 sekunder at tømme sprøjten

Når sprøjten er tom, trækkes kanylen ud af huden og holdes i den samme vinkel, som da den

blev ført ind

Hold sprøjten i den ene hånd og lad det yderste beskyttende lag af glide ind over kanylen med

den anden hånd, indtil det er på plads

Pres tommelfingeren eller et stykke gazebind over injektionsstedet i 10 sekunder. Der kan

forekomme en mindre blødning. Gnid ikke på injektionsstedet. Brug evt. et plaster.

4)

Bortskaffelse af udstyr

Trudexa-sprøjter må ALDRIG genbruges. Sæt ALDRIG hætten på kanylen igen.

Efter injektion af Trudexa bortskaffes den brugte kanyle straks i en særlig beholder som angivet

af Deres læge, sygeplejerske eller apotek.

Beholderen opbevares utilgængeligt for born.

Hvis De anvender mere Trudexa, end De bør:

Hvis De ved en fejltagelse injicerer Trudexa hyppigere end forskrevet af lægen, bør De kontakte lægen

og fortælle ham/hende, at De har taget mere. Tag altid den ydre karton eller hætteglasset fra medicinen

med, også selvom den er tom.

Hvis De glemmer at tage Trudexa:

Hvis De glemmer at give Dem selv en injektion, bør De injicere den næste dosis af Trudexa, så snart

De kommer i tanke om det. Fortsæt dernæst med at injicere næste dosis som planlagt på den oprindelig

fastlagte dag, som om De ikke havde glemt en dosis.

Hvis De har yderligere spørgsmål til anvendelsen af dette produkt, skal De spørge Deres læge eller

apotek.

4.

HVILKE MULIGE BIVIRKNINGER, TRUDEXA HAR

Som alle andre lægemidler kan Trudexa have bivirkninger, selv om alle ikke får dem. De fleste

bivirkninger er af let til moderat grad. Der kan dog forekomme mere alvorlige bivirkninger, som

kræver behandling. Bivirkninger kan forekomme op til 5 måneder efter den sidste behandling.

Kontakt omgående lægen, hvis De får følgende symptomer::

Alvorligt udslæt, nældefeber eller andre tegn på en allergisk reaktion;

Hævelser i ansigt, hænder eller fødder;

Besvær med at trække vejret eller synke;

Stakåndethed ved fysisk anstrengelse eller når De ligger ned, eller hævede fødder;

Tegn og symptomer, som kan tyde på blodsygdomme så som vedvarende feber, blå mærker,

blødning, bleghed.

Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis De får følgende symptomer:

Tegn på infektion, såsom feber, ildebefindende, sår, tandproblemer eller smerter ved

vandladning;

Følelse af svaghed eller træthed;

Hoste;

Snurren og prikken;

Følelsesløshed;

Dobbeltsyn;

Svaghed i arme og ben.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ovennævnte symptomer kan være tegn på følgende bivirkninger, som er observeret ved brug af

Trudexa:

Meget almindelige (

1/10 patienter):

reaktion ved injektionsstedet (herunder smerter, hævelse, rødme eller kløe).

Almindelige (

1/100 og < 1/10 patienter):

nedre luftvejsinfektioner (herunder bronkitis, lungebetændelse);

Øvre luftvejsinfektioner (herunder forkølelse, løbende næse, bihulebetændelse);

urinvejsinfektion, forkølelsessår, helvedesild;

svimmelhed, herunder vertigo, hovedpine;

øjen-inflammation;

hoste, ondt i halsen;

kvalme, diarré, mavesmerter, sår i munden;

forhøjede leverenzymer;

udslæt, kløe, hårtab;

træthed;

feber.

Usædvanlige (

1/1000 og< 1/100 patienter):

Alvorlige infektioner (såsom sepsis [blodforgiftning]), ledinfektion, svampeinfektion;

hudvorter;

anæmi, lavt antal hvide blodlegemer;

allergiske reaktioner;

forhøjede lipidværdier, appetitforstyrrelser;

angst, depression, træthedsfornemmelse og søvnbesvær;

nervesygdomme (såsom dissemineret sklerose og betændelse i synsnerven), smagsforstyrrelser,

synsforstyrrelser;

øre-ubehag;

fornemmelse af hurtige hjerteslag, forhøjet blodtryk;

astma, forpustethed;

mavesymptomer (såsom opkastning, mavebesvær, forstoppelse), rektal blødning;

hudsygdomme (såsom psoriasis, eksem eller infektioner), kløende udslæt, langsom sår-heling;

muskel-svaghed;

urinvejsforstyrrelser (såsom blod i urinen, øget vandladningstendens);

forøget menstruationsblødning;

influenza-lignende symptomer, brystsmerter, hævede fødder.

Sjælden (< 1/1000)

glaukom;

hudkræft;

forstyrrelse i skjoldbruskkirtlen;

protein i urinen.

Andre bivirkninger observeret hos patienter i Trudexa-behandling:

Tuberkulose og andre opportunistiske infektioner (infektioner, der optræder, når

modstandsdygtigheden over for sygdommen er nedsat);

lungesygdom.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig, hvis De oplever en usædvanlig reaktion, eller hvis De bemærker

nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De oplyse Deres læge eller

apotek herom.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

5.

HVORDAN DE OPBEVARER TRUDEXA

Opbevares utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Trudexa efter udløbsdatoen, som er angivet på etiketten efter EXP.Udløbsdatoen

refererer til den sidste dag i den pågældende måned.

Opbevares i køleskab( 2 – 8°C).

Opbevar hætteglasset i den ydre karton.

Må ikke nedfryses.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

Trudexa 40 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte med beskyttelseshætte leveres som

en steril opløsning med 40 mg adalimumab, der er opløst i 0,8 ml opløsning.

Hvad Trudexa indeholder

Det aktive stof er adalimumab.

De øvrige indholdsstoffer er mannitol, cirtonsyremonohydrat, natriumcitrat,

natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 80,

natriumhydroxid og vand til injektionsvæske.

Trudexas udseende og pakningsstørrelse

Trudexa fyldt sprøjte er en glas spprøjte indeholdende en opløsning af adalimumab.

Hver pakning indeholder 1 fyldt injektionssprøjter med beskyttelseshætte til administration på hospital

eller administration af en hjælper med henholdsvis 1 alkoholserviet.

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres alle steder. Trudexa leveres også som hætteglas og en fyldt

pen.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Abbott Laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

England

Fremstiller:

Abbott Biotechnology Deutschland GmbH

Max-Planck-Ring 2

D - 65205 Wiesbaden

Tyskland

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

Abbott SA

Parc Scientifique

Rue du Bosquet, 2

B-1348 Ottignies/Louvain-la-Neuve

Tél/Tel: + 32 10 475311

Luxembourg/Luxemburg

Abbott SA

Parc Scientifique

Rue du Bosquet, 2

B-1348 Ottignies/Louvain-la-Neuve

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 10 475311

България

Т.П. Абот Лабораторис С.А.

ул. Оборище № 45

София 1504

Teл.: + 359 2 846 8429

Magyarország

Abbott Laboratories (Magyarország) Kft.

Teve u. 1/a-c.

H-1139 Budapest

Tel.: + 36 1 465 2100

Česká republika

Abbott Laboratories s. r. o.

Hadovka Office Park

Evropská 2590/33d

CZ-160 00 Praha 6

Tel: + 420 267 292 111

Malta

V.J.Salomone Pharma Limited

79, Simpson Street,

Marsa HMR 14,

Malta.

Tel: + 356 22983201

Danmark

Abbott Laboratories A/S

Smakkedalen 6

DK-2820 Gentofte

Tlf: + 45 39 77-00-00

Nederland

Abbott BV

Siriusdreef 51

NL-2132 WT Hoofddorp

Tel: + 31 (0) 23 5544400

Deutschland

Abbott GmbH & Co. KG

Max-Planck-Ring 2

D-65205 Wiesbaden

Tel: + 49 (0) 6122 58-0

Norge

Abbott Norge AS

PO Box 1, N-1330 Fornebu

Martin Linges vei 25, N-1367 Snarøya

Tlf: + 47 81 55 99 20

Eesti

Abbott Laboratories Baltics

Vienibas 87h

LV-1004 Riia

Läti

Tel: + 371 7605580

Österreich

Abbott Ges.m.b.H.

Perfektastrasse 84A

A-1230 Wien

Tel: + 43 1 891-22

Ελλάδα

Abbott Laboratories (ΕΛΛΑΣ)Α.Β.Ε.Ε.

Λεωφόρος Βουλιαγµένης 512

GR 174 56 Άλιµος, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 0 9985-222

Polska

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

ul. Dom

aniewska 41

PL-02-672 Warszawa

Tel.: + 48 22 606-10-50

España

Abbott Laboratories, S.A.

Avenida de Burgos, 91

E-28050 Madrid

Tel: + 34 9 1 337-5200

Portugal

Abbott Laboratórios, Lda.

Estrada de Alfragide, nº 67

Alfrapark, Edifício D,

P-2610-008 Amadora

Tel: + 351 (0) 21 472 7100

France

România

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Abbott France

10, rue d’Arcueil

BP 90233

F-94528 Rungis Cedex

Tél: + 33 (0) 1 45 60 25 00

Abbott Laboratories S.A.

Bucharest Business Park

Şos. Bucureşti-Ploieşti 1A

Corp B, etaj 3, sector 1

013681 Bucureşti

Tel: +40 21 529 30 00

Ireland

Abbott Laboratories, Ireland, Ltd

4051 Kingswood Drive

Citywest Business Campus

IRL–Dublin 24,

Tel: + 353 (0) 1 469-1500

Slovenija

Abbott Laboratories d.o.o.Dunajska 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: + 386 (1) 43 22 322

Ísland

Vistor hf.

Hörgatún 2

IS-210 Garðabær

Tel: + 354 535 7000

Slovenská republika

Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.

Trnavská cesta 70

SK-821 02 Bratislava 2

Tel: + 421 (0) 2 4445 4176

Italia

Abbott SpA

I-04010 Campoverde di Aprilia

(Latina)

Tel: + 39 06 928921

Suomi/Finland

Abbott OY

Pihatörmä 1A/Gårdsbrinken 1B

FIN-02240 Espoo/Esbo

Puh/Tel: + 358 (0) 9 7518 4120

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Θεοτόκη 4Β

1055 Λευκωσία

Τηλ.: + 357 22 34 74 40

Sverige

Abbott Scandinavia AB

Box 509/Gårdsvägen 8

S-169 29 Solna/S-169 70 Solna

Tel: + 46 (0) 8 5465 67 00

Latvija

Abbott Laboratories Baltics

Vienibas 87h

LV-1004 Rīga

Tel: + 371 7605580

United Kingdom

Abbott Laboratories Ltd

Abbott House

Unit 2, Vanwall Road

Vanwall Business Park

Maidenhead

Berkshire SL6 4XE - UK

Tel: + 44 (0) 1628 773355

Lietuva

Abbott Laboratories Baltics

Vienibas 87h

LV-1004 Rīga

Latvia

Tel: + 371 7605580

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den {MM/ÅÅÅÅ}

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Trudexa fyldt pen 40 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Adalimumab

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel.

Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for at læse den igen.

De vil af lægen få udleveret et patientkort, der indeholder vigtige sikkerhedsinformationer, som

de skal være opmærksom på før og under Deres behandling med Trudexa. Opbevar patientkortet

sammen med denne indlægsseddel.

Hvis De har yderligere spørgsmål, bedes De kontakte Deres læge eller apotek.

Dette lægemiddel er ordineret til Dem personligt. De bør ikke give det videre til andre. Det

kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som Deres egne.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller, De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek.

Denne indlægsseddel fortæller

Hvad Trudexa er, og hvad det anvendes til

Hvad De skal gøre, før De begynder at anvende Trudexa

Hvordan De anvender Trudexa

Hvilke mulige bivirkninger, Trudexa har

Hvordan De opbevarer Trudexa

Yderligere oplysninger

1.

HVAD TRUDEXA ER, OG HVAD DET ANVENDES TIL

Trudexa er et lægemiddel til behandling af reumatoid artrit, psoriasisartrit og ankyloserende

spondylitis, der reducerer disse sygdommes inflammatoriske proces. Det aktive stof, adalimumab, er et

humant monoklonalt antistof, der er fremstillet ved dyrkning i celler. Monoklonale antistoffer er

proteiner, som genkender andre unikke proteiner og bindes til disse. Adalimumab bindes til et

specifikt protein (tumornekrosefaktor eller TNF

), som er til stede i forøget mængde i

ledbetændelsessygdomme som reumatoid artrit, psoriasisartrit og ankyloserende spondylitis.

Reumatoid artrit

Reumatoid artrit er en betændelsessygdom i leddene. Hvis De har moderat til alvorlig aktiv reumatoid

artrit, vil De evt. først få andre sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler, såsom methotrexat.

Hvis De ikke responderer tilstrækkeligt på disse lægemidler, kan De få Trudexa til behandling af

Deres reumatoide artrit.

Trudexa kan også anvendes til behandling af alvorlig aktiv og progressiv reumatoid artrit, der ikke

tidligere er behandlet med methotrexat.

Trudexa har vist sig at kunne nedsætte hastigheden ned for ødelæggelse af brusk og knogler i leddene

forårsaget af sygdommen og at forbedre de fysiske funktioner.

Normalt gives Trudexa sammen med methotrexat. Hvis Deres læge ikke mener, at behandling med

methotrexat er hensigtsmæssig, kan Trudexa anvendes alene.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit er en betændelsessygdom i leddene, som er forbundet med psoriasis.

Ankyloserende spondylitis

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ankyloserende spondylitis er en inflammatorisk sygdom i rygsøjlen. Hvis De har ankyloserende

spondylitis, vil De først modtage anden medicin. Hvis De ikke respondere godt nok på den medicin,

vil De blive tilbudt Trudexa til reduktion af tegn og symptomer på Deres sygdom.

Crohns sygdom

Crohns sygdom er en inflammatorisk sygdom i mavetarmkanalen. Hvis De har Crohns sygdom, vil De

først modtage anden medicin. Hvis De ikke har tilstrækkelig effekt på den medicin, vil De blive tilbudt

Trudexa til reduktion af sygdomstegn og symptomer på Deres sygdom.

2.

HVAD DE SKAL GØRE, FØR DE BEGYNDER AT ANVENDE TRUDEXA

De bør ikke anvende Trudexa:

Hvis De er allergisk (overfølsom) over for adalimumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Trudexa.

Hvis De har en alvorlig infektion, herunder aktiv tuberkulose (se ”Vær særligt forsigtig med at

anvende Trudexa”). Det er vigtigt, at De informerer lægen, hvis De har symptomer på

infektioner, f.eks. feber, sår, træthedsfornemmelse, tandproblemer.

Hvis De lider af moderat til alvorlig hjerteinsufficiens. Det er vigtigt at informere lægen, hvis

De har eller har haft en alvorlig hjertesygdom (se ”Vær særligt forsigtig med at anvende

Trudexa”).

Vær særligt forsigtig med at anvende Trudexa:

Hvis De oplever allergiske reaktioner, såsom trykken i brystet, hvæsen, svimmelhed, hævelser

eller udslæt, undlad at injicere mere Trudexa, og straks kontakte lægen.

Kanylens beskyttelseshætte indeholder en pakning af naturgummi (latex). Dette kan forårsage

alvorlige allergiske reaktioner hos patienter, som er overfølsomme over for latex. Patienter med

kendt overfølsomhed over for latex rådes til at undgå at røre ved gummipakningen inde i

beskyttelseshætten.

Hvis De har en infektion, herunder langvarig eller lokaliseret infektion (f.eks. bensår), bør de

kontakte Deres læge, før De begynder at bruge Trudexa. Kontakt lægen, hvis De er i tvivl.

Infektioner kan opstå lettere under behandling med Trudexa herunder alvorlige infektioner,

tuberkulose, opportunistiske infektioner og sepsis, som i sjældne tilfælde kan være livstruende.

Det er vigtigt at informere lægen, hvis De får symptomer som feber, sår, træthedsfornemmelse

eller tandproblemer.

Eftersom der har været rapporteret tilfælde af tuberkulose hos patienter i behandling med

Trudexa, vil lægen undersøge Dem for tegn og symptomer på tuberkulose, før behandling med

Trudexa påbegyndes. Dette vil omfatte en omhyggelig sygdomshistorie, røntgenundersøgelse af

lunger og en tuberkulintest. Disse undersøgelser bør registreres på Deres patientkort. Det er

meget vigtigt at informere lægen, hvis De nogensinde selv har haft tuberkulose, eller hvis De

har været i tæt kontakt med nogen, som havde tuberkulose. Hvis der viser sig symptomer på

tuberkulose (vedvarende hoste, vægttab, sløvhed, let feber) eller anden form for infektion under

eller efter behandlingen, bør lægen straks informeres.

Rådfør Dem med lægen, hvis De har en sygdomshistorie med gentagne infektioner eller andre

tilfælde, der forøger risikoen for infektioner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Rådfør Dem med Deres læge, hvis De er bærer af hepatitis B-virus (HBV), hvis De har aktiv

HBV eller, hvis De tror, De kan have risiko for at få HBV. Trudexa kan forårsage reaktivering

af HBV hos mennesker, der bærer denne virus. I sjældne tilfælde, specielt hvis De tager anden

medicin, der undertrykker immun-systemet, kan reaktivering af HBV blive livstruende.

Hvis De skal opereres eller have tandbehandling, bør De informere Deres læge om, at De tager

Trudexa.

Hvis De har dissemineret sklerose. Lægen vil afgøre, om De skal have Trudexa.

Nogle vacciner bør ikke gives under Trudexa-behandling. Tal venligst med lægen, før De får

nogen form for vaccine.

Hvis De har lettere hjerteinsufficiens og bliver behandlet med Trudexa, skal status for Deres

hjerteinsufficiens følges nøje af Deres læge. Det er vigtigt at informere lægen, hvis De har eller

har haft en alvorlig hjertesygdom. Hvis De udvikler nye eller får forværrede symptomer på

hjerteinsufficiens (f. eks. stakåndethed eller hævede fødder), skal De kontakte Deres læge

øjeblikkeligt.

Hos nogle patienter vil kroppen ikke producere tilstrækkeligt af de blodlegemer, som hjælper

kroppen med at bekæmpe infektioner eller stoppe blødninger. Hvis De får feber, som ikke vil

forsvinde, blå mærker eller bløder meget let eller er meget bleg, skal De omgående henvende

Dem til Deres læge. Deres læge kan eventuelt beslutte at afbryde behandlingen.

Der er set meget sjældne tilfælde af visse kræfttyper hos patienter, som tager Trudexa eller

andre TNF-hæmmere. Patienter med mere alvorlig reumatoid artrit, som har haft sygdommen i

lang tid, kan have øget risiko i forhold til gennemsnittet for at få en kræfttype, der hedder

lymfom, som påvirker lymfesystemet. Hvis De tager Trudexa, er Deres risiko forøget.

Derudover er der set meget sjældne tilfælde af ikke-melanom hudkræft hos patienter, der tager

Trudexa..

Kræft, der er forskellig fra lymfom, er rapporteret hos patienter med en specifik lungesygdom

kaldet kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), der var i behandling med en anden TNF-

hæmmer. Hvis De har KOL, eller ryger meget, bør De diskutere med Deres læge, om

behandling med en TNF-hæmmer er passende for Dem.

Anvendelse af andre lægemidler

Hvis De tager eller for nylig har taget andre lægemidler, bør De oplyse Deres læge eller apotek herom,

også hvis der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler.

Trudexa kan anvendes sammen med methotrexat eller visse sygdomsmodificerende antireumatiske

lægemidler (sulfasalazin, hydroxychloroquin, leflunomid og guldpræparater til injektion), steroider

eller smertemedicin, herunder non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler.

De bør ikke tage Trudexa sammen med medicin, der indeholder det aktive stof anakinra. Hvis De har

spørgsmål, skal De tale med Deres læge.

Hvordan man anvender Trudexa sammen med mad og drikkevarer

Da Trudexa gives subkutant, burde mad og drikke ikke have nogen effekt på Trudexa.

Graviditet og Amning

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Virkningen af adalimumab hos gravide er ikke kendt, hvorfor Trudexa ikke anbefales til gravide. De

rådes til at undgå at blive gravid og at bruge passende prævention under behandling med Trudexa og

mindst 5 måneder efter den sidste behandling med Trudexa.

Det vides ikke, om adalimumab passerer over i modermælken.

Hvis De ammer, bør De ophøre med at amme under Trudexa-behandling og mindst 5 måneder efter

den sidste behandling med Trudexa.

Bilkørsel og betjening af maskiner

Trudexa påvirker ikke Deres evne til at køre bil eller bruge værktøj eller maskiner.

Vigtige oplysninger om visse af indholdsstofferne i Trudexa

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, d.v.s. grundlæggende

’natriumfri’.

3.

HVORDAN DE ANVENDER TRUDEXA

Trudexa bør altid anvendes i nøje overensstemmelse med, hvad Deres læges har fortalt Dem. De bør

konsultere Deres læge eller apotek, hvis De er i tvivl.

Trudexa injiceres under huden (subkutan anvendelse). Den almindelige dosis til voksne med

reumatoid artrit, psoriasisartrit og ankyloserende spondylitis er 40 mg adalimumab hver anden uge

som enkeltdosis. Startbehandlingen for Crohns sygdom er sædvanligvis 80 mg i uge 0 fulgt af 40 mg

hver anden uge startende i uge 2. I tilfælde, hvor der kræves et hurtigere respons, kan Deres læge

ordinere en dosis på 160 mg i uge 0 (som 4 injektioner på en dag eller 2 injektioner pr. dag i to på

hinanden følgende dage), 80 mg (2 injektioner) i uge 2, og derefter 40 mg (1 injektion) hver anden

uge. Afhængigt af Deres respons, kan Deres læge forøge dosis til 40 mg hver uge.Trudexa bør

injiceres i hele den periode, Deres læge har fortalt Dem Hvis De har reumatoid artrit , kan De

fortsætte med methotrexat under behandling med Trudexa.

Hvis Deres læge ikke mener, at behandling med methotrexat er hensigtsmæssig, kan Trudexa

anvendes alene.

Hvis De har reumatoid artrit og ikke får methotrexat i kombination med Deres Trudexa-behandling,

kan lægen vælge at ordinere 40 mg adalimumab hver uge.

Vejledning til forberedelse og injektion af Trudexa::

Følgende er en vejledning i, hvordan man injicerer Trudexa. Læs venligst vejledningen grundigt, og

følg den trin for trin. Deres læge eller dennes assistent vil instruere Dem i selvinjektion. Forsøg ikke at

injicere Dem selv, før De er sikker på, hvordan De skal forberede og give injektionen. Efter grundig

oplæring kan injektionen gives af Dem selv eller af en anden person, f.eks. et familiemedlem eller en

ven.

Hvad skal jeg gøre, inden jeg giver mig selv subkutan injektion med Trudexa?

Vask hænderne grundigt.

Tag en dosispakke, der indeholder en fyldt pen med Trudexa fra køleskabet.

Ryst eller tab ikke den fyldte pen

Læg følgende ting på et rent underlag.

En fyldt pen med Trudexa

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

En alkoholserviet

Kontrollér udløbsdatoen på etiketten på den fyldte pen (EXP:). Anvend ikke produktet, hvis

datoen har passeret den viste måned og år.

Hold den fyldte pen med den grå hætte (mærket ’1’) pegende opad. Kontrollér Trudexa-

opløsningens udseende gennem vinduerne på siderne af den fyldte pen. Den skal være klar og

farveløs. Hvis den er uklar, misfarvet eller indeholder flager eller partikler, må De ikke anvende

den. Anvend ikke en fyldt pen, som er frossen, eller som har ligget i direkte sollys.

HÆTTE 2

(Blomme

farvet)

SERVIET

VINDUE

HÆTTE

1(grå)

VINDUE

SYNLIG

INDIKATOR

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvor skal jeg give injektionen?

Vælg et injektionssted på låret eller maven (undtagen rundt om navlen).

Skift stedet, hvor De injicerer hver gang, så De ikke bliver øm i området. Hver ny injektion bør

gives mindst 3 cm fra det senest anvendte injektionssted.

Injicer ikke i et område, hvor huden er rød, hård eller har mærker. Dette kan være tegn på en

infektion.

Hvordan skal jeg tage min injektion?

Tør Deres hud af med den medfølgende alkoholserviet ved hjælp af cirklende bevægelser. Berør

ikke området igen før injektionen

Hold den fyldte pen med den ene hånd med den grå hætte (mærket ’1’) pegende nedad. Træk

med den anden hånd den grå hætte (1) lige af, og kassér den. Kontroller, at kanylens lille grå

beskyttelseshætte er fjernet sammen med hætten. Det hvide beskyttelseshylster til kanylen vil nu

kunne ses. Rør ikke ved kanylen inden i beholderen. SÆT IKKE HÆTTEN PÅ, da De kan

beskadige kanylen indeni.

Træk den blommefarvede sikkerhedshætte

(mærket ’2’) lige af. Den blommefarvede aktiveringsknap vises nu i toppen. Den fyldte pen er

nu klar til brug. Tryk ikke på den blommefarvede aktiveringsknap, før pennen er korrekt

placeret på huden, idet det vil resultere i udløsning af lægemidlet. SÆT IKKE HÆTTEN

PÅ, idet pennen kan udløses.

Injektion af Trudexa

Klem forsigtigt med Deres frie hånd om et passende område af den rensede hud på

injektionsstedet, og hold fast (se nedenfor).

Hold den hvide ende af den fyldte pen i en ret vinkel (90 grader) mod huden, så De kan se

vinduet.

Hold på beholderen med den fyldte pen, og tryk let ned mod injektionsstedet (hold den på plads

uden at bevæge den).

Tryk på den blommefarvede knap i toppen med Deres pegefinger eller tommelfinger, når De er

klar til at begynde injektionen (se nedenfor). De vil høre et ’klik’, når kanylen udløses, og De vil

føle et lille prik, når kanylen trænger ind.

Hold trykket, og fortsæt med at holde den fyldte pen korrekt på huden med et stabilt tryk i

omkring 10 sekunder for at sikre fuldstændig injektion. Fjern ikke den fyldte pen, imens

injektionen gives.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

De kan se en gul indikator bevæge sig i vinduet under injektionen. Injektionen er færdig, når

den gule indikator ikke bevæger sig mere

Løft pennen lige ud fra injektionsstedet. Det hvide beskyttelseshylster til kanylen vil flytte sig

ned over kanylen og låses på plads lige over kanylespidsen. Forsøg ikke at røre kanylen. Det

hvide beskyttelseshylster til kanylen er der for at beskytte Dem mod at røre ved kanylen.

HVIDT

BESKYT

TELSES

HYLSTER

VINDUE

SYNLIG

GUL NDIKATOR

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

De kan måske se en plet af blod på injektionsstedet. De kan presse et stykke vat eller et plaster

over injektionsstedet i 10 sekunder. Gnid ikke på injektionsstedet. De kan eventuelt bruge et

plaster.

Bortskaffelse af udstyr

Sæt ikke nogen af hætterne tilbage på den fyldte pen..

Den fyldte pen bortskaffes straks efter anvendelse i en særlig beholder, som angivet af Deres

læge, sygeplejerske eller apotek.

Beholderen opbevares utilgængeligt for børn.

Læg aldrig brugte fyldte penne i Deres normale husholdningsaffald.

Anvend kun hver fyldte pen til én injektion.

Hvis De anvender mere Trudexa, end De bør:

Hvis De ved en fejltagelse injicerer Trudexa hyppigere end forskrevet af lægen, bør De kontakte lægen

og fortælle ham/hende, at De har taget mere. Tag altid den ydre karton eller hætteglasset fra medicinen

med, også selvom den er tom.

Hvis De glemmer at tage Trudexa:

Hvis De glemmer at give Dem selv en injektion, bør De injicere den næste dosis af Trudexa, så snart

De kommer i tanke om det. Fortsæt dernæst med at injicere næste dosis som planlagt på den oprindelig

fastlagte dag, som om De ikke havde glemt en dosis.

Hvis De har yderligere spørgsmål til anvendelsen af dette produkt, skal De spørge Deres læge eller

apotek.

4.

HVILKE MULIGE BIVIRKNINGER, TRUDEXA HAR

Som alle andre lægemidler kan Trudexa have bivirkninger, selv om alle ikke får dem. De fleste

bivirkninger er af let til moderat grad. Der kan dog forekomme mere alvorlige bivirkninger, som

kræver behandling. Bivirkninger kan forekomme op til 5 måneder efter den sidste behandling.

Kontakt omgående lægen, hvis De får følgende symptomer::

Alvorligt udslæt, nældefeber eller andre tegn på en allergisk reaktion;

Hævelser i ansigt, hænder eller fødder;

Besvær med at trække vejret eller synke;

Stakåndethed ved fysisk anstrengelse eller når De ligger ned, eller hævede fødder;

Tegn og symptomer, som kan tyde på blodsygdomme så som vedvarende feber, blå mærker,

blødning, bleghed.

Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis De får følgende symptomer:

Tegn på infektion, såsom feber, ildebefindende, sår, tandproblemer eller smerter ved

vandladning;

Følelse af svaghed eller træthed;

Hoste;

Snurren og prikken;

Følelsesløshed;

Dobbeltsyn;

Svaghed i arme og ben.

Ovennævnte symptomer kan være tegn på følgende bivirkninger, som er observeret ved brug af

Trudexa:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Meget almindelige (

1/10 patienter):

reaktion ved injektionsstedet (herunder smerter, hævelse, rødme eller kløe).

Almindelige (

1/100 og < 1/10 patienter):

nedre luftvejsinfektioner (herunder bronkitis, lungebetændelse);

Øvre luftvejsinfektioner (herunder forkølelse, løbende næse, bihulebetændelse);

urinvejsinfektion, forkølelsessår, helvedesild;

svimmelhed, herunder vertigo, hovedpine;

øjen-inflammation;

hoste, ondt i halsen;

kvalme, diarré, mavesmerter, sår i munden;

forhøjede leverenzymer;

udslæt, kløe, hårtab;

træthed;

feber.

Usædvanlige (

1/1000 og< 1/100 patienter):

Alvorlige infektioner (såsom sepsis [blodforgiftning]), ledinfektion, svampeinfektion;

hudvorter;

anæmi, lavt antal hvide blodlegemer;

allergiske reaktioner;

forhøjede lipidværdier, appetitforstyrrelser;

angst, depression, træthedsfornemmelse og søvnbesvær;

nervesygdomme (såsom dissemineret sklerose og betændelse i synsnerven), smagsforstyrrelser,

synsforstyrrelser;

øre-ubehag;

fornemmelse af hurtige hjerteslag, forhøjet blodtryk;

astma, forpustethed;

mavesymptomer (såsom opkastning, mavebesvær, forstoppelse), rektal blødning;

hudsygdomme (såsom psoriasis, eksem eller infektioner), kløende udslæt, langsom sår-heling;

muskel-svaghed;

urinvejsforstyrrelser (såsom blod i urinen, øget vandladningstendens);

forøget menstruationsblødning;

influenza-lignende symptomer, brystsmerter, hævede fødder.

Sjælden (< 1/1000)

glaukom;

hudkræft;

forstyrrelse i skjoldbruskkirtlen;

protein i urinen.

Andre bivirkninger observeret hos patienter i Trudexa-behandling:

Tuberkulose og andre opportunistiske infektioner (infektioner, der optræder, når

modstandsdygtigheden over for sygdommen er nedsat);

lungesygdom.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig, hvis De oplever en usædvanlig reaktion, eller hvis De bemærker

nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De oplyse Deres læge eller

apotek herom.

5.

HVORDAN DE OPBEVARER TRUDEXA

Opbevares utilgængeligt for børn.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Anvend ikke Trudexa efter udløbsdatoen, som er angivet på etiketten efter EXP.Udløbsdatoen

refererer til den sidste dag i den pågældende måned.

Opbevares i køleskab( 2 – 8°C).

Opbevar hætteglasset i den ydre karton.

Må ikke nedfryses.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Trudexa 40 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen leveres som en steril opløsning med 40 mg

adalimumab, der er opløst i 0,8 ml opløsning.

Hvad Trudexa indeholder

Det aktive stof er adalimumab.

De øvrige indholdsstoffer er mannitol, cirtonsyremonohydrat, natriumcitrat,

natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 80,

natriumhydroxid og vand til injektionsvæske.

Trudexas udseende og pakningsstørrelse

Trudexa fyldt pen er en engangs grå- og blommefarvede pen, som indeholder en glassprøjte med

Trudexa. Der er to hætter - den ene er grå og mærket ’1’, og den anden er blommefarvet og mærket

’2’. Der er et vindue på hver side af pennen, gennem hvilket De kan se Trudexa-opløsningen inden i

sprøjten.

Trudexa fyldt pen findes i pakninger indeholdende 1, 2, 4 og 6 fyldte penne. Hver fyldt pen leveres

med 1 alkoholserviet. Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres alle steder. Trudexa findes også som

hætteglas og fyldt injektionssprøjte.

Indehaver af markedsføringstilladelse

Abbott Laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

England

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Fremstiller

Abbott Biotechnology Deutschland GmbH

Max-Planck-Ring 2

D – 65205 Wiesbaden

Tyskland

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

Abbott SA

Parc Scientifique

Rue du Bosquet, 2

B-1348 Ottignies/Louvain-la-Neuve

Tél/Tel: + 32 10 475311

Luxembourg/Luxemburg

Abbott SA

Parc Scientifique

Rue du Bosquet, 2

B-1348 Ottignies/Louvain-la-Neuve

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 10 475311

България

Т.П. Абот Лабораторис С.А.

ул. Оборище № 45

София 1504

Teл.: + 359 2 846 8429

Magyarország

Abbott Laboratories (Magyarország) Kft.

Teve u. 1/a-c.

H-1139 Budapest

Tel.: + 36 1 465 2100

Česká republika

Abbott Laboratories s. r. o.

Hadovka Office Park

Evropská 2590/33d

CZ-160 00 Praha 6

Tel: + 420 267 292 111

Malta

V.J.Salomone Pharma Limited

79, Simpson Street,

Marsa HMR 14,

Malta.

Tel: + 356 22983201

Danmark

Abbott Laboratories A/S

Smakkedalen 6

DK-2820 Gentofte

Tlf: + 45 39 77-00-00

Nederland

Abbott BV

Siriusdreef 51

NL-2132 WT Hoofddorp

Tel: + 31 (0) 23 5544400

Deutschland

Abbott GmbH & Co. KG

Max-Planck-Ring 2

D-65205 Wiesbaden

Tel: + 49 (0) 6122 58-0

Norge

Abbott Norge AS

PO Box 1, N-1330 Fornebu

Martin Linges vei 25, N-1367 Snarøya

Tlf: + 47 81 55 99 20

Eesti

Abbott Laboratories Baltics

Vienibas 87h

LV-1004 Riia

Läti

Tel: + 371 7605580

Österreich

Abbott Ges.m.b.H.

Perfektastrasse 84A

A-1230 Wien

Tel: + 43 1 891-22

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ελλάδα

Abbott Laboratories (ΕΛΛΑΣ)Α.Β.Ε.Ε.

Λεωφόρος Βουλιαγµένης 512

GR 174 56 Άλιµος, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 0 9985-222

Polska

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41

PL-02-672 Warszawa

Tel.: + 48 22 606-10-50

España

Abbott Laboratories, S.A.

Avenida de Burgos, 91

E-28050 Madrid

Tel: + 34 9 1 337-5200

Portugal

Abbott Laboratórios, Lda.

Estrada de Alfragide, nº 67

Alfrapark, Edifício D,

P-2610-008 Amadora

Tel: + 351 (0) 21 472 7100

France

Abbott France

10, rue d’Arcueil

BP 90233

F-94528 Rungis Cedex

Tél: + 33 (0) 1 45 60 25 00

România

Abbott Laboratories S.A.

Bucharest Business Park

Şos. Bucureşti-Ploieşti 1A

Corp B, etaj 3, sector 1

013681 Bucureşti

Tel: +40 21 529 30 00

Ireland

Abbott Laboratories, Ireland, Ltd

4051 Kingswood Drive

Citywest Business Campus

IRL – Dublin 24,

Tel: + 353 (0) 1 469-1500

Slovenija

Abbott Laboratories d.o.o.

Dunajska 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: + 386 (1) 43 22 322

Ísland

Vistor hf.

Hörgatún 2

IS-210 Garðabær

Tel: + 354 535 7000

Slovenská republika

Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.

Trnavská cesta 70

SK-821 02 Bratislava 2

Tel: + 421 (0) 2 4445 4176

Italia

Abbott SpA

I-04010 Campoverde di Aprilia

(Latina)

Tel: + 39 06 928921

Suomi/Finland

Abbott OY

Pihatörmä 1A/Gårdsbrinken 1B

FIN-02240 Espoo/Esbo

Puh/Tel: + 358 (0) 9 7518 4120

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Θεοτόκη 4Β

1055 Λευκωσία

Τηλ.: + 357 22 34 74 40

Sverige

Abbott Scandinavia AB

Box 509/Gårdsvägen 8

S-169 29 Solna/S-169 70 Solna

Tel: + 46 (0) 8 5465 67 00

Latvija

Abbott Laboratories Baltics

Vienibas 87h

LV-1004 Rīga

Tel: + 371 7605580

United Kingdom

Abbott Laboratories Ltd

Abbott House

Unit 2, Vanwall Road

Vanwall Business Park

Maidenhead

Berkshire SL6 4XE - UK

Tel: + 44 (0) 1628 773355

Lietuva

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Abbott Laboratories Baltics

Vienibas 87h

LV-1004 Rīga

Latvia

Tel: + 371 7605580

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den {MM/ÅÅÅÅ}

Læs hele dokumentet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Trudexa, 40 mg injektionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert 0,8 ml enkeltdosishætteglas indeholder 40 mg adalimumab.

Adalimumab er et rekombinant humant monoklonalt antistof fremstillet ved ekspression i ovarieceller

fra kinesiske hamstre.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under punkt 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reumatoid artrit

Trudexa i kombination med methotrexat er indiceret til:

behandling af moderat til alvorlig aktiv reumatoid artrit hos voksne patienter, hvor responsen på

sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler, herunder methotrexat, har været utilstrækkelig.

behandling af alvorlig, aktiv og progressiv reumatoid artrit hos voksne patienter, som ikke

tidligere er blevet behandlet med methotrexat.

Trudexa kan gives som monoterapi i tilfælde af intolerans over for methotrexat eller hvis fortsat

behandling med methotrexat er uhensigtsmæssig.

Trudexa har vist sig at hæmme udviklingen af leddestruktion bedømt ved måling med røntgen og at

forbedre den fysiske funktion, når det gives i kombination med methotrexat.

Psoriasisartrit

Trudexa er indiceret til behandling af aktiv og progressiv psoriasisartrit hos voksne patienter, hvor

responset på forudgående behandling med sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler har

været utilstrækkelig.

Ankyloserende spondylitis

Trudexa er indiceret til behandling af voksne med alvorlig aktiv ankyloserende spondylitis, som ikke

har responderet tilstrækkeligt på konventionel behandling.

Crohns sygdom

Trudexa er indiceret til behandling af svær, aktiv Crohns sygdom hos patienter, som på trods af en

adækvat behandling med glukokortikoid og/eller et andet immunosuppressivum ikke har responderet

tilfredsstillende, eller som er intolerante over for eller har medicinske kontraindikationer mod sådanne

behandlinger.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Til induktionsbehandling bør Trudexa gives i kombination med kortikosteroider. Trudexa kan gives

som monoterapi i tilfælde af intolerance over for kortikosteroider, eller når forsat behandling med

kortikosteroider er uhensigtsmæssig (se punkt 4.2).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Trudexa bør initieres og overvåges af speciallæger med erfaring i diagnosticering og

behandling af reumatoid artrit, psoriasisartrit, ankolyserende spondylitis eller Crohns sygdom.

Patienter i Trudexa-behandling bør få udleveret et særligt patientkort.

Efter passende oplæring i injektionsteknik kan patienter selv injicere Trudexa, såfremt lægen finder

det hensigtsmæssigt, og med nødvendig lægelig opfølgning.

Under behandling med Trudexa, bør andre samtidige behandlinger (f.eks., kortikosteroider og/eller

immunmodulerende midler) optimeres.

Voksne

Reumatoid artrit

Den anbefalede dosis af Trudexa til voksne patienter med reumatoid artrit er 40 mg adalimumab givet

som enkeltdosis ved subkutan injektion hver anden uge. Der fortsættes med methotrexat under

behandling med Trudexa.

Der kan fortsættes med glukokortikoider, salicylater, non-steroide antiinflammatoriske eller

analgetiske lægemidler under behandling med Trudexa. Se punkt 4.4 og 5.1 vedrørende kombination

med andre sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler end methotrexat.

Ved behandling med Trudexa alene kan det være en fordel for visse patienter, der oplever faldende

respons, at øge dosis til 40 mg adalimumab hver uge.

Psoriasisartrit og ankyloserende spondylitis

Den anbefalede dosis af Trudexa til patienter med psoriaris artrit er 40 mg adalimumab givet som

enkeltdosis subkutan injektion hver anden uge.

For alle ovenstående indikationer tyder tilgængelige data på, at det kliniske respons sædvanligvis

opnås inden for 12 ugers behandling. Fortsat behandling bør overvejes nøje, hvis patienten ikke

responderer inden for denne periode.

Crohns sygdom

Det anbefalede Trudexa induktions-dosis-regime til voksne patienter med svær Crohns sygdom

er 80 mg i uge 0 efterfulgt af 40 mg i uge 2. I tilfælde, hvor der er brug for et hurtigere respons af

behandlingen, kan regimet 160 mg i uge 0 (dosis kan administreres som fire injektioner på en dag eller

som to injektioner pr. dag i to på hinanden følgende dage), 80 mg i uge 2, anvendes med erkendelse af,

at risikoen for bivirkninger er højere under induktionen.

Efter induktionsbehandling, er den anbefalede dosis 40 mg hver anden uge via subkutan injektion.

Alternativt, kan Trudexa gen-administreres, hvis patienten er stoppet behandling med Trudexa, og

tegn og symptomer på sygdommen kommer igen. Der er begrænset erfaring med gentagen

administration efter mere end 8 uger efter den foregående dosis.

Under vedligeholdelsesbehandling kan kortikosteroider nedtrappes i overenstemmelse med

retningslinier for klinisk praksis.

Nogle patienter, som oplever en nedgang i deres respons, kan have fordel af en stigning i dosis til 40

mg Trudexa hver uge.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Nogle patienter, som ikke har responderet ved uge 4, kan have fordel af fortsat

vedligeholdelsesbehandling i 12 uger. Fortsat behandling bør nøje overvejes hos patienter, der ikke

responderer inden for denne tidsperiode.

Ældre patienter

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Børn og unge

Der er ingen erfaring med børn.

Svækket nyre- og/eller leverfunktion

Trudexa er ikke undersøgt i disse patientpopulationer, hvor dosisanbefaling ikke kan gives.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for den aktive substans eller over for ét eller flere af hjælpestofferne.

Aktiv tuberkulose eller andre alvorlige infektioner, såsom sepsis og opportunistiske infektioner (se

punkt 4.4).

Moderat til alvorlig hjerteinsufficiens (NYHA, klasse III/IV) (se punkt 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Infektioner

Patienter skal monitoreres nøje for infektioner, herunder tuberkulose, før, under og efter behandling

med Trudexa. Da udskillelsen af adalimumab kan vare op til fem måneder, bør monitoreringen

fortsættes i hele denne periode.

Behandling med Trudexa bør ikke initieres hos patienter med aktive infektioner, herunder kroniske

eller lokaliserede infektioner, før infektionerne er under kontrol.

Patienter, der udvikler en ny infektion under behandling med Trudexa, bør monitoreres nøje.

Administration af Trudexa bør ophøre, hvis en patient udvikler en ny alvorlig infektion, indtil denne

infektion er under kontrol. Læger bør være forsigtige, når de overvejer brug af Trudexa til patienter

med anamnese af tilbagevendende infektioner eller med øvrige sygdomstilstande, som kan

prædisponere patienterne for infektioner, inklusive samtidig anvendelse af immunsuppressive

lægemidler.

Alvorlige infektioner, sepsis, tuberkulose og andre opportunistiske infektioner, herunder dødelige, er

rapporteret ved brug af Trudexa.

Alvorlige infektioner:

I kliniske forsøg er der vist en forøget risiko for alvorlige infektioner hos patienter, der modtog

Trudexa, og rapporter fra post-marketing støtter disse fund. Af særlig vigtighed er infektioner som

pneumoni, pyelonefritis, septisk artrit og sepsis.

Tuberkulose:

Der har været rapporter om tuberkulose hos patienter, der modtog Trudexa. Det bør bemærkes, at i

størstedelen af disse rapporter var tuberkulose ekstra-pulmonær, med andre ord dissemineret.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Før behandling med Trudexa påbegyndes, skal alle patienter undersøges for både aktiv og inaktiv

(latent) tuberkuloseinfektion. Denne undersøgelse bør omfatte en detaljeret sygdomshistorie med

personlig tuberkuloseanamnese eller eventuel tidligere eksponering for patienter med aktiv

tuberkulose samt tidligere og/eller samtidig immunsuppressiv behandling. Passende

screeningsundersøgelser, dvs. hudtest med tuberkulin og røntgen af thorax, bør foretages for alle

patienter (i henhold til lokale anbefalinger). Det anbefales, at disse undersøgelser registreres på

patientkortet. Den ordinerende læge bør være opmærksom på risikoen for falsk negative resultater af

tuberkulinhudtest, særligt hos patienter, der er alvorligt syge eller immunkompromitterede.

Hvis der diagnosticeres aktiv tuberkulose, må Trudexa-terapi ikke påbegyndes (se punkt 4.3).

Hvis der diagnosticeres latent tuberkulose, skal passende antituberkuloseprofylakse initieres i

overensstemmelse med lokale anbefalinger, før behandling med Trudexa påbegyndes. I denne

situation bør balancen fordele/ulemper ved behandling med Trudexa overvejes meget nøje.

Patienter bør instrueres i at søge læge, hvis der opstår sygdomstegn/symptomer, der tyder på

tuberkuloseinfektion (f.eks. vedvarende hoste, tæring/vægttab, lav temperatur), under eller efter

behandling med Trudexa.

Andre opportunistiske infektioner:

Der er rapporteret om alvorlige og svære opportunistiske infektioner associeret med Trudexa

behandling, for eksempel pneumocystisk carinii pneumoni, dissemineret histoplasmose, listeria og

aspergillose.

Hvis en patient, der modtager Trudexa viser forlængede/atypiske symptomer/tegn på infektion eller

almindelig svækkelse, skal en florerende opportunistisk infektion overvejes.

Hepatitis B-reaktivering

Der er forekommet reaktivering af hepatitis B hos patienter, der modtog TNF-antagonister

inkluderende Trudexa, som er kroniske bærere af denne virus. Nogle tilfælde har haft fatalt udfald.

Patienter med risiko for HBV-infektion bør undersøges for tidligere tegn på HBV-infektion inden

initiering af behandling med Trudexa. Bærere af HBV, som kræver behandling med Trudexa, bør

overvåges tæt for tegn og symptomer på aktiv HBV-infektion gennem behandlingen og i adskillige

måneder efter afslutningen af behandlingen. Tilstrækkelige data for behandling af patienter, som er

bærere af HBV med anti-viral behandling i forbindelse med TNF-antagonister til forebyggelse af

HBV-reaktivering, er ikke tilgængelige. Hos patienter, der udvikler reaktivering af HBV, bør Trudexa

stoppes og effektiv anti-viral behandling med passende understøttende behandling bør initieres.

Neurologiske tilfælde

TNF-antagonister, herunder Trudexa, er i sjældne tilfælde blevet forbundet med nyt udbrud eller

forværring af kliniske symptomer og/eller radiografiske tegn på demyeliniserende sygdom. Lægen bør

udvise forsigtighed, når behandling med Trudexa overvejes til patienter med allerede eksisterende eller

nyligt opståede demyeliniserende sygdomme i centralnervesystemet.

Allergiske reaktioner

Alvorlige allergiske reaktioner er ikke rapporteret under de kliniske forsøg ved subkutan

administration af Trudexa. Ikkealvorlige allergiske reaktioner relateret til Trudexa var ualmindelige

under de kliniske forsøg. Postmarketing er der meget sjældent rapporteret om alvorlige allergiske

reaktioner, inklusive anafylaksi, efter administration af Trudexa. Hvis der opstår en anafylaktisk

reaktion eller andre alvorlige allergiske reaktioner, bør behandling med Trudexa straks ophøre og

egnet behandling påbegyndes.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kanylens beskyttelseshætte indeholder naturgummi (latex). Dette kan forårsage alvorlige allergiske

reaktioner hos patienter, som er overfølsomme over for latex.

Immunsuppression

I et forsøg, hvor 64 patienter med reumatoid artrit blev behandlet med Trudexa, var der ingen tegn på

nedsat forsinket hypersensitivitet, nedsatte immunglobulinniveauer eller forandring i antallet af

effektor T- og B-celler, NK-celler, monocytter/makrofager og neutrofiler.

Maligniteter og lymfeproliferative sygdomme

I de kontrollerede dele af de kliniske forsøg med TNF-antagonister, blev der observeret flere tilfælde

af maligniteter inklusiv lymfomer blandt de patienter, som modtog TNF-antagonister, sammenlignet

med kontrol patienterne. Imidlertid, var forekomsten sjælden. Ydermere findes der en forøget

baggrundsrisiko for lymfomer hos reumatoid artrit patienter med længerevarende, højaktiv,

inflammatorisk sygdom, som komplicerer estimeringen af risiko. Med den nuværende viden, kan det

ikke udelukkes, at der findes en mulig risiko for udvikling af lymfomer eller andre maligniteter hos

patienter, der behandles med TNF-antagonister.

Der er ikke gennemført nogen forsøg med patienter, der tidligere har haft maligniteter, eller hvor

behandling fortsættes af patienter, der udvikler maligniteter under behandling med Trudexa. Der bør

derfor udvises ekstra forsigtighed, hvis behandling med Trudexa overvejes til sådanne patienter (se

punkt 4.8).

I et eksplorativt klinisk forsøg, hvor anvendelsen af et andet anti-TNF-stof infliximab blev undersøgt

hos patienter med moderat til svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), blev der rapporteret om

flere maligniteter, primært i lunger eller hoved og hals, hos infliximab-behandlede patienter end hos

kontrol-patienter. Alle patienterne havde en fortid med massiv rygning. Der bør derfor udvises

forsigtighed, når der anvendes TNF-antagonister til KOL-patienter og til patienter med en forøget

risiko for malignitet på grund af massiv rygning.

Hæmatologiske reaktioner

Sjældne tilfælde af pancytopeni herunder aplastisk anæmi er rapporteret efter behandling med TNF-

antagonister. Hæmatologiske bivirkninger herunder klinisk signifikant cytopeni (f.eks.

thrombocytopeni, leukopeni) er rapporteret i sjældne tilfælde efter behandling med Trudexa. Alle

patienter bør rådes til at søge læge omgående, hvis de, under behandling med Trudexa, udvikler tegn

og symptomer på bloddyskrasi (f.eks. vedvarende feber, blå mærker, blødning, bleghed). Hos patienter

med bekræftede signifikante hæmatologiske abnormiteter bør det overvejes at afbryde behandlingen

med Trudexa.

Vaccinationer

Der blev observeret et lignede antistof respons på den 23-valente standard pneumokok vaccine og den

trivalente influenza virus vaccine i et forsøg med 226 voksne individer med reumatoid artrit, som blev

behandlet med adalimumab eller placebo. Der er ingen tilgængelige data vedrørende den sekundære

overførsel af infektion med levende vacciner hos patienter, der modtager Trudexa. Patienter i Trudexa

behandling kan modtage samtidige vaccinationer, undtagen med levende vacciner.

Hjerteinsufficiens

I et klinisk forsøg med en anden TNF-antagonist er der observeret forværring af hjerteinsufficiens og

forøget mortalitet som følge af hjerteinsufficiens. Tilfælde af forværret hjerteinsufficiens er også

rapporteret for patienter i behandling med Trudexa. Trudexa bør anvendes med forsigtighed til

patienter med let hjerteinsufficiens (NYHA, klasse I/II). Trudexa kontraindikeres ved moderat til

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

alvorlig hjerteinsufficiens (se punkt 4.3). Behandling med Trudexa skal ophøre hos patienter, som

udvikler nye eller får forværrede symptomer på hjerteinsufficiens.

Autoimmune processer

Behandling med Trudexa kan medføre dannelse af autoimmune antistoffer. Det vides ikke, hvilken

virkning langtidsbehandling med Trudexa har på udviklingen af autoimmune sygdomme. Hvis en

patient efter behandling med Trudexa udvikler symptomer, der tyder på et lupus-lignende syndrom, og

er positiv for antistoffer mod dobbelt-strenget DNA, bør der ikke gives yderligere behandling med

Trudexa (se punkt 4.8).

Samtidig administration af TNF antagonister og anakinra

I kliniske forsøg er der observeret alvorlige infektioner i forbindelse med samtidig administration af

anakinra og en anden TNF-antagonist, etanercept, uden yderligere klinisk virkning end ved anvendelse

af etanercept alene. På grund af typen af bivirkningerne observeret ved kombinationen af etanercept

og anakinra er der risiko for lignende toksicitet ved kombination af anakinra og andre TNF-

antagonister. Samtidig administration af adalimumab og anakinra anbefales derfor ikke.

Kirurgi

Der er begrænset erfaring med sikkerhed efter kirurgiske indgreb hos patienter i behandling med

Trudexa. Den lange halveringstid for adalimumab bør tages med i overvejelserne, når der planlægges

kirurgisk indgreb. En patient, som har behov for et kirurgisk indgreb under behandling med Trudexa,

bør monitoreres tæt for infektioner, og der skal tages passende forholdsregler. Der er begrænset

erfaring med sikkerhed for patienter, som får artroplastik under behandling med Trudexa.

Tyndtarms-obstruktion

Manglende respons på behandling for Crohns sygdom kan være tegn på tilstedeværelse af en fikseret

fibrotisk striktur, som kan kræve kirurgisk behandling. Foreliggende data tyder ikke på, at Trudexa

forværrer eller forårsager forsnævringer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Trudexa er blevet undersøgt hos patienter med reumatoid artrit og psoriasis artrit, der udelukkende

blev behandlet med Trudexa, og hos patienter, der også samtidigt tog methotrexat. Antistofdannelsen

var lavere ved Trudexa i kombination med methotrexat i forhold til ved behandling med Trudexa

alene. Administration af Trudexa uden methotrexat øgede antistofdannelsen, clearance og reducerede

effekten af adalimumab (se punkt 5.1).

4.6

Graviditet og amning

Der foreligger ikke kliniske data om eksponering for Trudexa under graviditet.

I et toksicitetforsøg, hvor man undersøgte udviklinger på aber, var der ingen tegn på maternel

toksicitet, embryotoksicitet eller teratogenicitet. Prækliniske data for adalimumab om postnatal

toksicitet og virkning på fertilitet findes ikke (se punkt 5.3).

På grund af sin TNF

-hæmmende virkning kan adalimumab administreret under graviditet påvirke

normal immunrespons hos nyfødte. Administration af adalimumab kan ikke anbefales under graviditet.

Kvinder i den fertile alder anbefales kraftigt at anvende passende kontraception for at forebygge

graviditet og fortsætte med at anvende den i mindst fem måneder efter den sidste Trudexa-behandling.

Anvendelse under amning

Det vides ikke, om adalimumab udskilles i modermælken eller absorberes systemisk efter indgift.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Eftersom humane immunglobuliner udskilles i modermælken, må kvinder dog ikke amme i mindst

fem måneder efter den sidste Trudexa-behandling.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af midlets indvirkning på evnen til at føre bil eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Kliniske forsøg

Trudexa blev undersøgt hos 5293 patienter i kontrollerede og åbne forsøg i op til 60 måneder. Disse

forsøg omfattede både patienter med reumatoid artrit med kortere og længere sygdomsforløb og

patienter med psoriasisartrit, ankyloserende spondylitis og Crohns sygdom. Data i tabel 1 er baseret på

de kontrollerede forsøg (I-IX, CLASSIC I, GAIN og CHARM) (beskrevet i punkt 5.1), som omfatter

3271 patienter, der fik Trudexa, og 1809 patienter, der fik enten placebo eller aktiv kontrol i den

kontrollerede behandlingsperiode.

Den del af patienterne, som ophørte med behandling på grund af bivirkninger i løbet af den

dobbeltblindede, kontrollerede del af forsøg I-IX, CLASSIC I, GAIN og CHARM udgjorde 5.7 % for

patienter, der fik Trudexa, og 5.3 % for kontrolbehandlede patienter.

Bivirkninger, hvor kausaliteten er mindst muligt relateret til adalimumab for forsøgne I-IX, CLASSIC

I, GAIN og CHARM både klinisk og laboratoriemæssigt, er opført efter organklassesystem og

hyppighed (meget almindelig ≥ 1/10; almindelig

1/100 < 1/10; usædvanlig

1/1.000 til

1/100 og

sjælden <1/1000) i tabel 1 nedenfor. Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter

faldende alvorlighed.

Tabel 1

Bivirkninger i kliniske forsøg

Systemorganklasser

Hyppighed

Bivirkning

Infektiøse og parasitære

sygdomme

Almindelig

nedre luftvejsinfektioner (herunder pneumoni,

bronkitis), virusinfektioner (herunder influenza,

herpesinfektioner), candidiasis, bakterielle

infektioner (herunder urinvejsinfektioner), øvre

luftvejsinfektioner

Usædvanlig

sepsis, opportunistiske infektioner (såsom

tuberkulose eller histoplasmose) abscesser,

ledinfektion, sårinfektion, hudinfektion (herunder

cellulitis og impetigo), , superficielle

svampeinfektioner (herunder i hud, negle og

fødder)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Sjælden

nekrotiserende fascitis, viral meningitis,

diverticulitis

Godartede, ondartede og

uspecificerede svulster

(herunder cyster og

polypper)

Usædvanlig

Hudpapillom

Sjælden

lymfomer, faste organtumorer (herunder i bryst,

ovarie og testikler), spinocellulært karcinom

Sygdomme i blod- og

lymfesystem

Almindelig

Usædvanlig

lymfopeni

neutropeni (herunder agranulocytosis), leukopeni,

, trombocytopeni, anæmi, lymfadenopati,

leukocytose

Sjælden

pancytopeni, idiopatisk trombocytopenisk purpura

Forstyrrelser i

immunsystemet

Usædvanlig

systemisk lupus erythematosus, angioødem,

lægemiddel-allergi, sæsonbestemt allergi

Sjælden

Serumsyge

Endokrine sygdomme

Sjælden

thyreoideasygdom (herunder struma)

Stofskiftesygdomme og

ernæringsbetingede

sygdomme

Usædvanlig

hypokaliæmi, forhøjede lipider,

appetitforstyrrelser (herunder anorexi),

hyperuricaemia

Sjælden

hypercalcæmi

Psykiske lidelser

Usædvanlig

humørforstyrrelser, angst (herunder nervøsitet og

agitation)

Sygdomme i nervesystemet

Almindelig

omtågethed (herunder vertigo), hovedpine,

forstyrrelse af nerve-følsomhed (herunder

paræstesi)

Usædvanlig

synkope, migræne, tremor, søvnforstyrrelser

Sjælden

dissemineret sclerose

Øjensygdomme

Almindelig

infektion, irritation eller inflammation i øjet

Usædvanlig

synsforstyrrelser, okulære føleforstyrrelser

Sjælden

panoftalmitis, iritis, glaukom

Sygdomme i det ydre og det

Usædvanlig

tinnitus, øre-ubehag (herunder smerte og

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

indre øre

hævelse)

Sjælden

høre-tab

Hjertesygdomme

Usædvanlig

arytmier, takykardi, palpitationer

Sjælden

hjertestop, koronar arteriel insufficiens, angina

pectoris, pericardieekssudat

Karsygdomme

Usædvanlig

Hypertension, rødmen, hæmatom

Sjælden

vaskulær okklusion, aortastenose, thromboflebitis,

aortaaneurisme

Sygdomme i

åndedrætsorganer, brysthule

og mediastinum

Almindelig

hoste, nasopharyngeal smerte, nasal

Usædvanlig

astma, dyspnø, dysfoni, nasal kongestion

Sjælden

lungeødem, pharyngealt ødem, pleuraekssudat,

pleuritis

Gastrointestinale sygdomme

Almindelig

diarré, mavesmerter, stomatitis og sår i munden,

kvalme

Usædvanlig

rektal blødning, gastritis. opkastning, dyspepsi,

opsvulmet mave, konstipation,

Sjælden

intestinal stenose, colitis, enteritis, oesophagitis

Sygdomme i lever og

galdeveje

Almindelig

forhøjede leverenzymer

Sjælden

hepatisk nekrose, hepatitis

Sygdomme i hud og

subkutant væv

Almindelig

udslæt, dermatitis og eksem, pruritus, hårtab

Usædvanlig

urtikaria, psoriasis, ekkymose og øget tendens til

blå mærker, purpura

Sjælden

erythema multiforme, panniculitis

Sygdomme i

bevægeapparatet og

bindevæv

Almindelig

smerter i skeletmuskulaturen

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Sjælden

rhabdomyolysis

Sygdomme i nyre og

urinveje

Usædvanlig

haematuri, nyresvækkelse, blære- og urinrørs-

symptomer

Sjælden

proteinura, nyresmerter

Lidelser i det reproduktive

system og brystsygdomme

Usædvanlig

forstyrrelser i menstruationscyklus og blødning fra

livmoder

Almene lidelser og

reaktioner på

indgivelsesstedet

Meget

almindelig

reaktioner på injektionsstedet (herunder smerter,

hævelser, rødme eller kløe)

Almindelig

pyreksi,træthed (herunder asteni og utilpashed)

Usædvanlig

brystsmerter, ødem, influenzalignende sygdom

Undersøgelser

Usædvanlig

forhøjet blod-keratin-fosforkinase, forlænget

aktiveret partiel thromboplastin tid,

tilstedeværelse af autoantistoffer

Skader, forgiftninger

Usædvanlig

tilfældige skader, nedsat helingstendens

Reaktioner ved injektionsstedet

I de tolv kontrollerede forsøg havde 16% af de patienter, som blev behandlet med Trudexa, reaktioner

ved injektionsstedet (erythem og/eller kløe, blødning, smerter eller hævelse) sammenlignet med 10%

af de patienter, som fik placebo eller aktiv kontrol.Reaktioner ved injektionsstedet gjorde det normalt

ikke nødvendigt at indstille behandlingen med lægemidlet.

Infektioner

I de tolv kontrollerede forsøg var infektionshyppigheden 1,49 pr. patientår hos Trudexa-behandlede

patienter og 1,42 pr. patientår hos placebo- og aktiv kontrolbehandlede patienter. Infektionerne var

primært øvre luftvejsinfektioner, bronkitis, og urinvejsinfektioner. De fleste patienter fortsatte med

Trudexa, efter infektionen var overstået.

Incidensen af alvorlige infektioner var 0,03 pr. patientår hos Trudexa-behandlede patienter og 0,03 pr.

patientår hos placebo- og aktiv kontrolbehandlede patienter.

I kontrollerede og åbne forsøg med Trudexa blev der rapporteret alvorlige infektioner (herunder

dødelige infektioner, som forekom sjældent), inklusive rapporter om tuberkulose (herunder

miliærtuberkulose og ekstra-pulmonær tuberkulose) og invasive opportunistiske infektioner (f.eks.

histoplasmose, pneumocystis carinii pneumoni, aspergillose og nocardiose). De fleste

tuberkulosetilfælde forekom inden for de første otte måneder efter behandlingens påbegyndelse og kan

skyldes udbrud af latent sygdom.

Maligniteter og lymfeproliferative sygdomme

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

I de kontrollerede dele af ti Trudexa-forsøg af mindst 12 ugers varighed (I-IX og CHARM) hos

patienter med moderat til svær aktiv reumatoid artrit, psoriasis artrit, ankyloserende spondylitis og

Crohns sygdom blev der observeret maligniteter, fraset lymfomer eller ikke-melanom hudkræft, med

en hyppighed (95 % konfidensinterval) på 5,7 (3,3, 10,1) pr. 1000 patient-år blandt 2887

Trudexabehandlede patienter mod en hyppighed på 4,1 (1,5, 10,9) pr. 1000 patient-år blandt 1570

kontrolpatienter (gennemsnitlig varighed af behandlingen var 5.7 måneder for Trudexa og 5.5 måneder

for de kontro-lbehandlede patienter). Hyppigheden (95 % konfidensinterval) af ikke-melanom

hudkræft var 7,6 (4,7, 12,4) pr. 1000 patient-år blandt Trudexa-behandlede patienter og 2,0 (0,5, 8,2)

pr. 1000 patient-år blandt kontrolpatienterne. Hos disse hudkræfttilfælde forekom planocellulært

karcinom med en hyppighed (95 % konfidensinterval) på 2,4 (1,0, 5,7) pr. 1000 patient-år blandt de

Trudexa-behandlede patienter og 0 pr. 1000 patient-år blandt kontrolpatienterne. Hyppigheden (95 %

konfidensinterval) af lymfomer var 1.0 (0,2, 3,8) pr. 1000 patient-år blandt de Trudexa-behandlede

patienter og 1,0 (0,1, 7,3) pr. 1000 patient-år blandt kontrolpatienterne.

Når de kontrollerede dele af ti forsøg (I-IX og CHARM) og igangværende åbne opfølgningsforsøg

kombineres med en gennemsnitlig varighed på omkring 2 år, inklusive 4843 patienter og over 13000

patient-års behandling, er den observerede hyppighed af maligniteter, fraset lymfomer og ikke-

melanom hudkræft, cirka 13.6 pr. 1000 patient år. Den fundne hyppighed af ikke-melanom hudkræft

er cirka 9,0 pr. 1000 patient-år og den fundne hyppighed af lymfomer er cirka 1,2 pr. 1000 patient-år.

Der er ved post-marketing erfaring fra januar 2003, hovedsageligt hos patienter med reumatoid artrit

rapporteret en hyppighed af andre maligniteter end lymfomer og ikke-melanom hudkræft på cirka 1,7

pr. 1000 patient-år. Den rapporterede hyppighed af ikke-melanom hudkræft og lymfomer er

henholdsvis cirka 0,2 og 0,4 pr. 1000 patient-år (se pkt. 4.4)..

Autoantistoffer

Patienter fik testet serumprøver for autoantistoffer på forskellige tidspunkter i reumatoid artrit

forsøgne I-V. I disse havde 11,9% af de Trudexa-behandlede patienter og 8,1% af de placebo- og aktiv

kontrolbehandlede patienter med negative antinukleære antistoftitere ved baseline positive titere efter

24 uger. To patienter ud af 3441, som blev behandlet med Trudexa i alle reumatoid artrit og

psoriasisartrit forsøg, udviklede kliniske tegn, der tydede på et nyopstået lupuslignende syndrom.

Patienternes tilstand forbedredes efter ophør med behandlingen. Ingen patienter udviklede lupus nefrit

eller symptomer i centralnervesystemet.

Forhøjelse af leverenzymer

Reumatoid artrit-forsøg: I de kontrollerede kliniske reumatoid artrit-forsøg (forsøg I-IV) var

forhøjelsen i ALAT-værdierne hos patienter behandlet med adalimumab og placebo ens. Hos patienter

med tidlig reumatoid artrit (sygdomsvarighed på mindre end 3 år) (forsøg 5) forekom forhøjede

ALAT-værdier oftere i kombinationsarmen (Trudexa/methotrexat) end i methotrexat-

monoterapiarmen eller Trudexa-monoterapiarmen.

Psoriasisartritforsøg: Forhøjede ALAT-værdier forekom oftere hos patienter med psoriasisartrit

(forsøg VI-VII) end hos patienter med reumatoid artrit i kliniske forsøg.

I alle forsøg (I-VII) var patienter med forhøjede ALAT-værdier asymptomatiske, og i de fleste tilfælde

var forhøjelserne forbigående og forsvandt ved fortsat behandling.

Kliniske forsøg med Crohns sygdom: i kontrollererde kliniske forsøg var forhøjelse af ALAT

sammenlignelig hos patienter, der modtog adalimumab eller placebo.

Yderligere bivirkninger fra overvågning efter markedsføring og kliniske fase IV-forsøg

I tabel 2 ses de yderligere bivirkninger, som er rapporteret fra overvågning efter markedsføring eller

kliniske fase IV-forsøg:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 2

Uønskede virkninger iovervågning efter markedsføring

og kliniske fase IV-forsøg

Systemorganklasse

Bivirkning

Sygdomme i lever og galdeveje

reaktivering af hepatitis B

Sygdomme i nervesystemet

demyeliniserende sygdomme (f.eks. optisk

neuritis)

Sygdomme i åndedrætsorganer, brysthule og

mediastinum

interstitiel lungesygdom, herunder pulmonal

fibrose

Sygdomme i hud og subkutant væv

kutan vaskulitis

Forstyrrelser i immunsystemet

Anafylaksi

4.9

Overdosering

Der blev ikke observeret nogen dosisbegrænsende toksicitet i kliniske undersøgelser. Det højeste

dosisniveau, som er evalueret, har været adskillige intravenøse doser på 10 mg/kg.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Selektive immunsuppressive stoffer. ATC-kode: L04AA17

Virkningsmekanisme

Adalimumab binder specifikt til TNF og neutraliserer dennes biologiske funktion ved at blokere dens

interaktion med celleoverflade-TNF-receptorerne p55 og p75.

Adalimumab modulerer også de biologiske responser, som induceres eller reguleres af TNF, herunder

ændringer i niveauerne af de adhæsionsmolekyler, som er ansvarlige for leukocytmigrationen (ELAM-

1, VCAM-1 og ICAM-1 med en IC

på 1-2 x 10

Farmakodynamiske virkninger

Efter behandling med Trudexa blev der hos patienter med reumatoid artrit observeret et hurtigt fald i

niveauet af inflammatoriske akutfasereaktanter (C-reaktivt protein (CRP) og

erytrocytsænkningshastighed (ESR)) og serumcytokiner (IL-6) sammenholdt med baseline.

Serumniveauer af matrixmetalloproteinaser (MMP-1 og MMP-3), som forårsager vævsomdannelse,

der er ansvarlig for bruskdestruktionen, var også nedsatte efter Trudexa-administration.

Hæmatologiske tegn på kronisk inflammation forbedredes sædvanligvis hos patienter behandlet med

Trudexa.

Der blev også fundet et hurtigt fald i CRP hos patienter med Crohns sygdom.

Kliniske forsøg

Reumatoid artrit

Trudexa er vurderet hos mere end 3000 patienter i de kliniske reumatoid artrit forsøg. Nogle patienter

blev behandlet i op til 60 måneder. Trudexas virkning og bivirkningsprofil ved behandling af

reumatoid artrit blev vurderet i fem randomiserede, dobbeltblindede og velkontrollerede forsøg.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Forsøg I evaluerede 271 patienter, der var

18 år, med moderat til alvorlig aktiv reumatoid artrit, hvor

behandling var mislykket med mindst ét sygdomsmodificerende antireumatisk lægemiddel, hvor

methotrexat i doser på 12,5 til 25 mg (10 mg ved methotrexat-intolerans) hver uge havde haft

utilstrækkelig effekt, og hvor methotrexat-dosen forblev konstant på 10 til 25 mg hver uge. Doser på

20, 40 eller 80 mg Trudexa eller placebo blev givet hver anden uge i 24 uger.

Forsøg II evaluerede 544 patienter, der var

18 år, med moderat til alvorlig aktiv reumatoid artrit,

hvor behandling var mislykket med mindst ét sygdomsmodificerende antireumatisk lægemiddel. Doser

på 20 eller 40 mg Trudexa blev givet ved subkutan injektion hver anden uge med placebo i de øvrige

uger eller hver uge i 26 uger; placebo blev givet hver uge i samme periode. Ingen andre

sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler blev tilladt.

Forsøg III evaluerede 619 patienter, der var

18 år, med moderat til alvorlig aktiv reumatoid artrit,

hvor methotrexat i doser på 12,5 til 25 mg (10 mg ved methotrexat-intolerans) hver uge havde haft

utilstrækkelig effekt, og hvor methotrexat-dosen forblev konstant på 12,5 til 25 mg hver uge. Der var

tre grupper i dette forsøg. Den første fik placeboinjektioner hver uge i 52 uger. Den anden fik 20 mg

Trudexa hver uge i 52 uger. Den tredje gruppe fik 40 mg Trudexa hver anden uge og

placeboinjektioner i de øvrige uger. Derefter blev patienterne optaget i et åbent forlængelsesforsøg

hvor 40 mg Trudexa blev administreret hver anden uge i op til 60 måneder.

Forsøg IV vurderede primært sikkerheden hos 636 patienter, der var

18 år, med moderat til alvorlig

aktiv reumatoid artrit. Det var tilladt for patienterne at være enten fri for sygdomsmodificerende

antireumatisk lægemiddel eller at forblive i deres allerede eksisterende reumatologiske terapi, forudsat

at terapien havde været stabil i mindst 28 dage. Disse terapier omfatter methotrexat, leflunomid,

hydrozychloroquine, sulfasalazin og/eller guldsalte. Patienterne blev randomiseret til 40 mg Trudexa

eller placebo hver anden uge i 24 uger.

Forsøg V vurderede 799 methotrexat-naive voksne patienter med moderat til alvorlig aktiv reumatoid

artrit i tidligt stadium (gennemsnitlig sygdomsvarighed på mindre end 9 måneder). Dette forsøg

vurderede virkningen af Trudexa 40 mg hver anden uge/methotrexat-kombinationsterapi, Trudexa

monoterapi 40 mg hver anden uge og methotrexat-monoterapi med hensyn til reduktion af tegn,

symptomer og hastigheden af progressionen af ledskader ved reumatoid artrit i 104 uger.

Det primære end-point i forsøg I, II og III og det sekundære end-point i forsøg IV var den procentdel

af patienter, som fik ACR 20-respons i uge 24 eller 26. Det primære end-point i forsøg V var

procentdelen af patienter, som opnåede et ACR 50 respons i uge 52. Forsøgne III og V havde

yderligere primære end-points i uge 52 med forsinket sygdomsprogression (bestemt ud fra

røntgenresultater). Forsøg III havde også et primært end-point, som var ændringer i livskvalitet.

ACR respons

Den procent af Trudexa-behandlede patienter, der fik ACR 20-, 50- og 70-respons, var konsistent

mellem forsøg I, II og III. Resultaterne for 40 mg hver anden uge er opstillet i tabel 3.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 3: ACR-respons i placebokontrollerede forsøg

(Procent af patienter)

Respons

Forsøg I

Forsøg II

Forsøg III

Placebo/

n=60

Trudexa

/ MTX

n=63

Placebo

n=110

Trudexa

n=113

Placebo/

n=200

Trudexa

n=207

ACR 20

6 måneder

13,3%

65,1%

19,1%

46,0%

29,5%

63,3%

måneder

24,0%

58,9%

ACR 50

6 måneder

6,7%

52,4%

8,2%

22,1%

9,5%

39,1%

måneder

9,5%

41,5%

ACR 70

6 måneder

3,3%

23,8%

1,8%

12,4%

2,5%

20,8%

måneder

4,5%

23,2%

Forsøg I efter 24 uger, Forsøg II efter 26 uger og Forsøg III efter 24 og 52 uger

40 mg Trudexa givet hver anden uge

MTX = methotrexat

**p < 0,01, Trudexa over for placebo

I forsøg I-IV forbedredes alle individuelle komponenter af ACR-responskriterierne (antal af ømme og

hævede led, læge- og patientvurderinger af sygdomsaktivitet og smerter, fysisk

funktionsevneindeksværdier (HAQ) og CRP (mg/dl)-værdier) efter 24 eller 26 uger sammenlignet med

placebo. I forsøg III holdt disse forbedringer sig i 52 uger. I tillæg hertil blev behandlingseffekt

bedømt ved ACR-respons opretholdt hos størstedelen af patienterne, som blev fulgt i det åbne

forlængelsesforsøg til uge 104. Der var 114 ud af 207 patienter, som fortsatte med Trudexa 40 mg

hver anden uge i 60 måneder. Blandt disse havde 86, 72 og 41 patienter ACR response på henholdvis

20/50/70 ved 60 måneder.

I forsøg IV var ACR 20-respons for patienter behandlet med Trudexa plus standardpleje statistisk

signifikant bedre end for patienter behandlet med placebo plus standardpleje (p

<

0,001).

I forsøgne I-IV opnåede Trudexa-behandlede patienter statistisk signifikant ACR 20- og 50-respons

sammenlignet med placebo allerede én til to uger efter behandlingsstart.

I forsøg V med patienter med reumatoid artrit på et tidligt stadium, som var methotrexat-naive, førte

kombinationsbehandlingen med Trudexa og methotrexat til hurtigere og signifikant større ACR

respons end methotrexat-monoterapi og Trudexa-monoterapi i uge 52, og effekten blev opretholdt i

104 uger (se tabel 4).

Tabel 4: ACR Respons i studie V

(Procentdel af patienter)

Respons

MTX

n=257

Trudexa

n=274

Trudexa/MT

X

n=268

p-værdi

a

p-værdi

b

p-værdi

c

ACR 20

Uge 52

62,6%

54,4%

72,8%

0,013

<0,001

0,043

Uge 104

56,0%

49,3%

69,4%

0,002

<0,001

0,140

ACR 50

Uge 52

45,9%

41,2%

61,6%

<0,001

<0,001

0,317

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Uge 104

42,8%

36,9%

59,0%

<0,001

<0,001

0,162

ACR 70

Uge 52

27,2%

25,9%

45,5%

<0,001

<0,001

0,656

Uge 104

28,4%

28,1%

46,6%

<0,001

<0,001

0,864

p-værdi for den parvise sammenligning af methotrexat-monoterapi og Trudexa/methotrexat-

kombinationeterapi ved anvendelse af Mann-Whitney U test.

p-værdi for den parvise sammenligning af Trudexa-monoterapi og Trudexa/methotrexat-

kombinationsterapi ved anvendelse af Mann-Whitney U test

c. p-værdi for den parvise sammenligning af Trudexa-monoterapi og methotrexat-monoterapi ved

anvendelse af Mann-Whitney U test

I uge 52 opnåede 42,9% af patienterne, som fik Trudexa/methotrexat-kombinationsterapi, klinisk

remission (DAS28 < 2,6) sammenlignet med 20,6 % af patienterne, som fik methotrexat-monoterapi

og 23,4% af patienterne, som fik Trudexa-monoterapi. Trudexa/methotrexat-kombinationsterapi var

klinisk og statistisk bedre end methotrexat-monoterapi (p<0,001) og Trudexa-monoterapi (p<0,001) i

opnåelsen af lav sygdomstilstand hos patienter med nylig diagnosticeret moderat til alvorlig reumatoid

artrit. Responset i de to monoterapi-arme var ens (p=0,447).

Radiografisk respons

I forsøg III, hvor de Trudexa-behandlede patienter havde haft reumatoid artrit gennemsnitlig i 11 år,

blev den strukturelle ødelæggelse af leddene vurderet radiografisk og udtrykt som ændringer i den

totale modificerede Sharpscore og dennes delkomponenter, erosionsscore og ledspalteforsnævring

(JSN). Der blev observeret en significant mindre radiografisk progression hos Trudexa-/methotrexat-

patienter end hos patienter som alene fik methotrexat efter 6 måneder og 12 måneder (se Tabel 5).

Data fra det åbne forlængelsesforsøg indikerer, at reduktionen i hastigheden af progression af

strukturel ødelæggelse opretholdes i 60 måneder i en delmængde af patienterne. 133/127 patienter,

der oprindeligt blev behandlet med 40 mg Trudexa hver anden uge, blev radiografisk evalueret ved 5

år. Blandt disse viste 66 patienter ingen af progression af strukturel ødelæggelse defineret som

ændring af TSS på nul eller mindre.

Tabel 5: Gennemsnitlige radiografiske ændringer gennem 12 måneder i Forsøg III

Placebo/

TRUDEXA/MTX

40 mg hver anden

Placebo/MTX-

TRUDEXA/MTX

(95%

konfidensinterval

P-værdi

Total Sharp-score

2,6 (1,4, 3,8)

< 0,001

Erosion score

1,6 (0,9, 2,2)

< 0,001

score

0,9 (0,3, 1,4)

0,002

a

methotrexat

95% Konfidensintervaller for forskellen i ændring af score mellem methotrexat og Trudexa.

Baseret på ranganalyse

Ledspalteforsnævring

I forsøg V blev strukturel ledskade vurderet radiografisk og udtrykt som ændringer i den modificrede

totale Sharp score (se tabel 6).

Tabel 6: Gennemsnitlige radiografiske ændringer i uge 52 i forsøg V

n=257

(95% konfidens-

interval)

Trudexa

n=274

(95% konfidens-

interval)

Trudexa/MT

n=268

(95% konfidens-

interval)

p-værdi

p-værdi

p-værdi

Total Sharp

5,7 (4,2-7,3)

3,0 (1,7-4,3)

1,3 (0,5-2,1)

< 0,001

0,0020

< 0,001

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

score

Erosion score

3,7 (2,7-4,7)

1,7 (1,0-2,4)

0,8 (0,4-1,2)

< 0,001

0,0082

< 0,001

JSN score

2,0 (1,2-2,8)

1,3 (0,5-2,1)

0,5 (0-1,0)

< 0,001

0,0037

0,151

p-værdien for den parvise sammenligning af methotrexat-monoterapi og Trudexa/methotrexat-

kombinationsbehandling ved anvendelse af Mann-Whitney U test.

p-værdien for den parvise sammenligning af Trudexa monoterapi og Trudexa/methotrexat-

kombinationsbehandling ved anvendelse af Mann-Whitney U test

c. p-værdien for den parvise sammenligning af Trudexa monoterapi og methotrexat- monoterapi

ved anvendelse af Mann-Whitney U test

Efter henholdsvis 52 ugers og 104 ugers behandling, var procentdelen af patienter uden progression

(ændring fra baseline i den modificerede totale Sharp score

0,5) signifikant højere med

Trudexa/methotrexat-kombinationsterapi (henholdsvis 63,8% og 61,2%) sammenlignet med

methotrexat-monoterapi (henholdsvis 37,4% og 33,5%, p<0,001) og Trudexa monoterapi (henholdsvis

50,7%, p<0,002 og 44,5%, p<0,001).

Livskvalitet og fysisk funktion

Helbredsrelateret livskvalitet og fysisk funktion blev evalueret ud fra et fysisk funktionsevneindeks fra

Health Assessment Questionnaire (HAQ) i de fire originale adækvate og velkontrollerede forsøg, som

var et allerede specificeret primært end-point ved uge 52 i forsøg III. Alle doser/skemaer for Trudexa i

alle fire forsøg viste statistisk signifikant større forbedring ifølge HAQ’s fysiske funktionsevneindeks

fra baseline til 6. måned sammenlignet med placebo, og i forsøg III blev det samme set efter 52 uger.

Resultater fra Short Form Health Survey (SF 36) for alle doser/skemaer for Trudexa i alle fire forsøg

understøtter disse resultater med statistisk signifikant værdi for physical component summary (PCS)

såvel som med statistisk signifikant værdi for smerte- og vitalitetsområde for 40 mg dosering hver

anden uge. Et statistisk signifikant fald i værdierne for træthed, målt ved funktionel vurdering af

kronisk sygdomsbehandling (FACIT), blev set i alle tre forsøg (forsøg I, III, IV).

I forsøg III blev forbedringer i fysisk funktion opretholdt gennem 260 uger (60 måneder) med åben

behandling. Forbedring af livskvalitet blev målt op til uge 156 (36 måneder) og forbedringen blev

opretholdt gennem hele denne tidsperiode.

I forsøg V var forbedringen i HAQ funktionsevneindeks og den fysiske komponent fra SF 36 større

(p<0,001) for Trudexa/methotrexat-kombinationsterapi end for methotrexat-monoterapi og Trudexa-

monoterapi efter 52 uger. Effekten blev opretholdt i 104 uger.

Psoriasisartrit

Trudexa givet i doser af 40 mg hver anden uge blev undersøgt hos patienter med moderat til alvorlig

aktiv psoriasisartrit i to placebokontrollerede forsøg, forsøgne VI og VII. I forsøg VI blev 313 voksne

patienter , som havde et utilstrækkeligt respons over for nonsteroid anti-inflammatorisk behandling,

behandlet i 24 uger, af disse patienter tog ca. 50% methorexate. I forsøg VII blev 100 patienter, som

havde utilstrækkelig respons over for DMARD-terapi, behandlet i 12 uger.

Der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation for virkningen af Trudexa hos patienter med

ankyloserende spondyltitis-lignende psoriasis arthropati, da kun få patienter er blevet undersøgt (se

tabel 7).

Tabel 7: ACR respons i placebokontrollerede psoriasisartrit forsøg

(Procentdel af patienter)

Forsøg VI

Forsøg VII

Respons

Placebo

N=162

Trudexa

N=151

Placebo

N=49

Trudexa

N=51

ACR 20

Uge 12

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Uge 24

ACR 50

Uge 12

Uge 24

ACR 70

Uge 12

Uge 24

p<0,001 for alle sammenligninger mellem Trudexa og placebo

p<0,05 for alle sammenligninger mellem Trudexa og placebo

N/A not applicable

ACR respons i forsøg VI var det samme med og uden methotrexat-kombinationsbehandling.

Hos patienter behandlet med Trudexa var der signifikant større bedring ifølge HAQ’s fysiske

funktionsevneindeks og Short Form Health Survey (SF 36) fra baseline til uge 24.

Ankyloserende spondylitis

Trudexa 40 mg hver anden uge blev undersøgt i to randomiserede, 24 ugers dobbelt-blinde placebo-

kontrollerede forsøg med 393 patienter med aktiv ankyloserende spondylitis (gennemsnits score ved

baseline for sygdomsaktivitet [Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI)] var

6,3 i alle grupper), som ikke havde responderet tilstrækkeligt på konventionel behandling.

Nioghalvfjerds (20,1%) af patienterne blev samtidigt behandlet med sygdomsmodificerende

antireumatiske lægemidler, og 37 (9,4 %) af patienterne med glukokortikoider. Den blindede periode

blev efterfulgt af en åben periode, hvor patienterne modtog Trudexa 40 mg hver anden uge subkutant i

op til yderligere 28 uger. Forsøgspersoner (n=215, 54,7%), som ikke opnåede ASAS 20 ved uge 12,

eller 16 eller 20 fik tidligere adgang til åben adalimumab 40 mg subkutant hver anden uge og blev

efterfølgende behandlet som non-respondere i de dobbeltblindede statistiske analyser. I det største

forsøg (VIII) med 315 patienter, viste resultaterne statistisk signifikant forbedring af tegn og

symptomer på ankyloserende spondylitis hos patienter behandlet med Trudexa sammenlignet med

placebo. Første signifikante respons blev observeret ved uge 2 og blev opretholdt frem til uge 24

(Tabel 8).

Tabel 8 - Effekt respons i placebo-kontrolleret AS forsøg – forsøg VIII

Reduktion af tegn og symptomer

Respons

Placebo

N=107

Trudexa

N=208

ASAS

Uge 2

42%***

Uge 12

58%***

Uge 24

51%***

ASAS 50

Uge 2

16%***

Uge 12

38%***

Uge 24

35%***

ASAS 70

Uge 2

7%**

Uge 12

23%***

Uge 24

24%***

BASDAI

Uge 2

20%***

Uge 12

45%***

Uge 24

42%***

***,**

Statistisk signifikant på<0,001, <0,01 for alle sammenligning mellem Trudexa og placebo ved uge 2, 12 og

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Assessment in Ankylosing Spondylitis

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

Patienter i behandling med Trudexa havde signifikant større forbedringer ved uge 12, som blev

opretholdt frem til uge 24, i både SF36 og ankyloserende spondylitis livskvalitetsspørgeskema

(ASQoL).

Lignende tendenser (ikke alle statistisk signifikante) blev set i det mindre, randomiserede, dobbelt-

blindede, placebokontrollerede forsøg (IX) på 82 voksne patienter med aktiv ankyloserende

spondylitis.

Crohns sygdom

Sikkerhed og effekt af Trudexa er undersøgt i randomiserede, dobbelt-blinde, placebo-kontrollerede

forsøg i over 1400 patienter med moderat til svær aktiv Crohns sygdom (Crohns sygdoms-

aktivitetsindeks (CDAI)

220 og

450). Af de tilmeldte patienter blev 478 (32%) defineret som

havende en svær sygdom (CDAI score > 300 og samtidig kortikosteroid og/eller immunosuppresiva)

svarende til populationen defineret i indikationen (se pkt. 4.1). Samtidige faste doser af

aminosalicylater, kortikosteroider, og/eller immunmodulerende-midler var tilladt, og 79 % af

patienterne fortsatte med at modtage mindst et af disse lægemidler.

Induktion af klinisk remission (defineret som CDAI < 150) blev undersøgt i to forsøg, CLASSIC I og

GAIN. In CLASSIC I, blev 299 TNF-antagonist-naive patienter randomiseret til en af fire

behandlingsgrupper; placebo i uge 0 og 2, 160 mg Trudexa i uge 0 og 80 mg i uge 2, 80 mg i uge 0 og

40 mg i uge 2, og 40 mg i uge 0 og 20 mg i uge 2. I GAIN, blev 325 patienter, der ikke længere

responderede eller var intolerante over for infliximab, randomiseret til at modtage enten 160 mg

Trudexa i uge 0 og 80 mg i uge 2 eller placebo i uge 0 og 2. De oprindelige non-responders blev

ekskluderet fra forsøgene, og derfor blev disse patienter ikke yderligere undersøgt.

Vedligeholdelse af klinisk remission blev undersøgt i CHARM. I CHARM modtog 854 patienter

open-label 80 mg i uge 0 og 40 mg i uge 2. Ved uge 4 blev patienterne randomiseret til 40 mg hver

anden uge, 40 mg hver uge, eller placebo gennem hele forsøgsforløbet på 56 uger. Patienter i klinisk

respons (nedgang i CDAI ≥ 70) i uge 4 blev stratificeret og analyseret adskilt fra dem, som ikke havde

klinisk respons ved uge 4. Nedtrapning af kortikosteroid var tilladt efter uge 8.

Tabel 9 viser rater for induktion af remission og respons i CLASSIC I og GAIN.

Table 9: Induktion af Klinisk Remission og Respons

(Procent af Patienterne)

CLASSIC I: Infliximab Naive Patienter

GAIN: Infliximab Erfarne Patienter

Placebo

N=74

Trudexa

80/40 mg

N = 75

Trudexa

160/80 mg

N=76

Placebo

N=166

Trudexa

160/80 mg

N=159

Uge 4

Klinisk remission

Klinisk respons (CR-100)

Alle p-værdier er parvise sammenligninger af forholdet for Trudexa vs. placebo

p<0,001

p<0,01

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lignende remissions-rater sås for 160/80 mg og 80/40 mg induktionsregimerne ved uge 8, mens

bivirkninger oftere sås i gruppen med 160/80 mg.

I CHARM var 58% (499/854) af patienterne i klinisk respons i uge 4 og blev vurderet i den primære

analyse. Blandt patienter med klinisk respons i uge 4 havde 48% tidligere været eksponeret for anden

anti-TNF-behandling. Vedligeholdelse af remission- og respons-raterne er vist i Tabel 10. Raterne for

klinisk remission forblev forholdvis konstante uanset tidligere TNF-antagonist-eksposition.

Tabel 10: Vedligeholdelse af Klinisk Remission og Respons

(Procent af Patienter)

Placebo

40 mg Trudexa

hver anden uge

40 mg Trudexa

hver uge

Uge 26

N=170

N=172

N=157

Klinisk remission

40%*

47%*

Klinisk respons (CR-100)

52%*

52%*

Patienter i steroid-fri remission i

>=90 dage

3% (2/66)

19% (11/58)**

15% (11/74)**

Uge 56

N=170

N=172

N=157

Klinisk remission

36%*

41%*

Klinisk respons (CR-100)

41%*

48%*

Patienter i steroid-fri remission i

>=90 dage

5% (3/66)

29% (17/58)*

20% (15/74)**

p<0,001 for Trudexa vs. placebo parvise sammenligninger af forholdet

p<0,02 for Trudexa vs. placebo parvise sammenligninger af forholdet

Af dem som modtog kortikosteroider ved baseline

Blandt de patienter, som ikke havde respons i uge 4, responderede 43 % af patienterne i Trudexa

vedligeholdelsesbehandling ved uge 12 sammenlignet med 30 % af patienter i placebogruppen. Disse

resultater tyder på, at nogle patienter, som ikke har responderet ved uge 4, har fordel af fortsat

vedligeholdelsesbehandling til og med uge 12. Behandling længere end uge 12 resulterede ikke i

signifikant flere respondere (se pkt. 4.2).

Livskvalitet

I CLASSIC I og GAIN, blev der opnået statistisk signifikante forbedringer i total score i det sygdoms-

specifikke tarm-sygdoms-spørgeskema (IBDQ) ved uge 4 for patienter randomiseret til Trudexa 80/40

mg og 160/80 mg sammenlignet med placebo, og i CHARM blev det set ved uge 26 og 56, såvel som

blandt den adalimumab-behandlede-grupper sammenlignet med placebo-gruppen.

Immunogenicitet

Dannelse af adalimumab-antistoffer er forbundet med øget clearence og reduceret effekt af

adalimumab. Der er ikke nogen tydelig sammenhæng mellem tilstedeværelse af antistoffer og

bivirkninger.

Patienterne i forsøg I, II og III blev testet på forskellige tidspunkter for antistoffer mod adalimumab fra

6. til 12. måned. I de pivotale forsøg blev der identificeret anti-adalimumab-antistoffer hos 58/1.053

(5,5%) af de patienter, der blev behandlet med adalimumab, sammenlignet med 2/370 (0,5%) af de

patienter, der fik placebo. Hos patienter, som ikke fik methotrexat samtidig, var incidensen 12,4%

sammenlignet med 0,6%, når adalimumab blev givet i kombination med methotrexat.

Hos patienter med psoriasis artrit blev der påvist adalimumab antistoffer hos 38/376 patienter (10 %)

behandlet med adalimumab. Hos patienter, der ikke samtidig fik methotrexat, var forekomsten 13,5 %

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

(24/178 patienter), sammenlignet med 7 % (14 ud af 198 patienter), når adalimumab blev anvendt som

tillæg til methotrexat.

Hos patienter med ankyloserende spondylitis blev der påvist antistoffer hos 17/204 patienter (8,3 %)

behandlet med adalimumab. Hos patienter, der ikke samtidig fik methotrexat, var forekomsten 16/185

(8,6 %), sammnelignet med 1/19 (5,3 %), når adalimumab blev anvendt som tillæg til methotrexat.

Hos patienter med Crohns sygdom, blev der identificeret adalimumab-antistoffer hos 7/269 individer

(2,6%) behandlet med adalimumab.

Eftersom immunogenicitetsanalyser er produktspecifikke, giver det ikke nogen mening at

sammenligne antistofhyppigheden med andre produkter.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter subkutan administration af en enkelt 40 mg dosis var absorption og distribution af adalimumab

langsom, og maksimal serumkoncentration blev nået omkring 5 dage efter administration. Den

gennemsnitlige absolutte biotilgængelighed af adalimumab, estimeret ud fra tre forsøg efter en enkelt

40 mg subkutan dosis, var 64%. Efter enkeltvise intravenøse doser på mellem 0,25 og 10 mg/kg var

koncentrationerne dosisrelaterede. Efter doser på 0,5 mg/kg (~ 40 mg) var clearance 11-15 ml/time,

fordelingsvolumen (V

) var mellem 5 og 6 liter, og den gennemsnitlige terminale halveringstid var

cirka to uger. Koncentrationen af adalimumab i synovialvæsken fra adskillige reumatoid artrit-

patienter målt i serum var 31–96%.

Efter subkutan administration af 40 mg Trudexa hver anden uge hos patienter med rheumatoid artrit

(RA) var middel steady-state-koncentrationerne på henholdsvis cirka 5

g/ml (uden kombination med

methotrexat) og 8-9

g/ml (i kombination med methotrexat). Adalimumab-niveauet i serum ved

steady-state-lavpunktet blev forøget omtrent proportionalt med doser på 20, 40 og 80 mg hver anden

uge og hver uge ved subkutan dosering.

Hos patienter med Crohns sygdom, blev der i induktionsperioden med induktionsregime på 80 mg

Trudexa i uge 0 fulgt af 40 mg Trudexa i uge 2, opnået laveste serum-adalimumab koncentrationer på

ca. 5,

g/ml. Ved et induktionsregime på 160 mg Trudexa i uge 0 fulgt af 80 mg Trudexa i uge 2 blev

opnået laveste serum-adalimumab-koncentrationer på ca. 12

g/ml i induktions-perioden.

Gennemsnitlige steady-state laveste niveauer på omtrent 7

g/ml blev set hos patienter med Crohns

sygdom, som modtog vedligeholdelsesdosis på 40 mg Trudexa hver anden uge.

Farmakokinetiske populationsanalyser med data fra flere end 1300 RA patienter viste en tendens til en

tilsyneladende højere clearance af adalimumab med stigende legemsvægt. Efter justering for

vægtforskelle viste køn og alder sig kun at have minimal effekt på clearance af adalimumab.

Serumniveauet i frit adalimumab (dvs. ikke bundet til anti-adalimumab-antistoffer, AAA) blev målt til

at være lavere hos patienter med målbare anti-adalimumab-antistoffer. Trudexa er ikke undersøgt hos

børn eller hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig fare for mennesker på basis af forsøg af toksicitet efter

enkeltdosering, gentagen dosistoksicitet og genotoksicitet.

Et embryoføtalt udviklingstoksicitet-/perinatalt udviklingsforsøg foretaget på cynomolgusaber med

0,30 og 100 mg/kg (9-17 aber/gruppe) viste ingen tegn på fosterskader på grund af adalimumab.

Karcinogenicitetsforsøg og standardvurdering af fertilitet og postnatal toksicitet blev ikke udført med

adalimumab, da der ikke findes passende modeller for et antistof med begrænset krydsreaktivitet over

for gnaver-TNF og udviklingen af neutraliserende antistoffer hos gnavere.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Mannitol

Citronsyremonohydrat

Natriumcitrat

Natriumdihydrogenfosfatdihydrat

Dinatriumfosfatdihydrat

Natriumchlorid

Polysorbat 80

Natriumhydroxid

Vand til injektionsvæske.

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel

ikke blandes med andre lægemidler..

6.3

Opbevaringstid

18 måneder

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 – 8°C). Hætteglasset opbevares i den ydre karton.Må ikke nedfryses

6.5

Emballage (art og indhold)

Trudexa, 40 mg injektionsvæske, opløsning i engangshætteglas (type 1-glas) med gummiprop,

aluminiumklemmer og letaftagelig forsegling.

Pakning:

En blisterpakning indeholdende et hætteglas (0,8 ml steril opløsning), 1 tom steril injektionssprøjte i

pose og 2 alkoholservietter.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel eller affald heraf bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale

bestemmelser.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Abbott Laboratories Ltd.

Queenborough

Kent ME11 5EL

England

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/03/257/001

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

1 september 2003

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

{ MM/ÅÅÅÅ }

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Trudexa, 40 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver fyldte 0,8 ml enkeltdosisinjektionssprøjte indeholder 40 mg adalimumab.

Adalimumab er et rekombinant humant monoklonalt antistof fremstillet ved ekspression i ovarieceller

fra kinesiske hamstre.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under punkt 6.1.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reumatoid artrit

Trudexa i kombination med methotrexat er indiceret til:

behandling af moderat til alvorlig aktiv reumatoid artrit hos voksne patienter, hvor responsen på

sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler, herunder methotrexat, har været utilstrækkelig.

behandling af alvorlig, aktiv og progressiv reumatoid artrit hos voksne patienter, som ikke

tidligere er blevet behandlet med methotrexat.

Trudexa kan gives som monoterapi i tilfælde af intolerans over for methotrexat eller hvis fortsat

behandling med methotrexat er uhensigtsmæssig.

Trudexa har vist sig at hæmme udviklingen af leddestruktion bedømt ved måling med røntgen og at

forbedre den fysiske funktion, når det gives i kombination med methotrexat.

Psoriasisartrit

Trudexa er indiceret til behandling af aktiv og progressiv psoriasisartrit hos voksne patienter, hvor

responset på forudgående behandling med sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler har

været utilstrækkelig.

Ankyloserende spondylitis

Trudexa er indiceret til behandling af voksne med alvorlig aktiv ankyloserende spondylitis, som ikke

har responderet tilstrækkeligt på konventionel behandling.

Crohns sygdom

Trudexa er indiceret til behandling af svær, aktiv Crohns sygdom hos patienter, som på trods af en

adækvat behandling med glukokortikoid og/eller et andet immunosuppressivum ikke har responderet

tilfredsstillende, eller som er intolerante over for eller har medicinske kontraindikationer mod sådanne

behandlinger.

Til induktionsbehandling bør Trudexa gives i kombination med kortikosteroider. Trudexa kan gives

som monoterapi i tilfælde af intolerance over for kortikosteroider, eller når forsat behandling med

kortikosteroider er uhensigtsmæssig (se punkt 4.2).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Trudexa bør initieres og overvåges af speciallæger med erfaring i diagnosticering og

behandling af reumatoid artrit, psoriasisartrit, ankolyserende spondylitis eller Crohns sygdom.

Patienter i Trudexa-behandling bør få udleveret et særligt patientkort.

Efter passende oplæring i injektionsteknik kan patienter selv injicere Trudexa, såfremt lægen finder

det hensigtsmæssigt, og med nødvendig lægelig opfølgning.

Under behandling med Trudexa, bør andre samtidige behandlinger (f.eks., kortikosteroider og/eller

immunmodulerende midler) optimeres.

Voksne

Reumatoid artrit

Den anbefalede dosis af Trudexa til voksne patienter med reumatoid artrit er 40 mg adalimumab givet

som enkeltdosis ved subkutan injektion hver anden uge. Der fortsættes med methotrexat under

behandling med Trudexa.

Der kan fortsættes med glukokortikoider, salicylater, non-steroide antiinflammatoriske eller

analgetiske lægemidler under behandling med Trudexa. Se punkt 4.4 og 5.1 vedrørende kombination

med andre sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler end methotrexat.

Ved behandling med Trudexa alene kan det være en fordel for visse patienter, der oplever faldende

respons, at øge dosis til 40 mg adalimumab hver uge.

Psoriasisartrit og ankyloserende spondylitis

Den anbefalede dosis af Trudexa til patienter med psoriaris artrit er 40 mg adalimumab givet som

enkeltdosis subkutan injektion hver anden uge.

For alle ovenstående indikationer tyder tilgængelige data på, at det kliniske respons sædvanligvis

opnås inden for 12 ugers behandling. Fortsat behandling bør overvejes nøje, hvis patienten ikke

responderer inden for denne periode.

Crohns sygdom

Det anbefalede Trudexa induktions-dosis-regime til voksne patienter med svær Crohns sygdom

er 80 mg i uge 0 efterfulgt af 40 mg i uge 2. I tilfælde, hvor der er brug for et hurtigere respons af

behandlingen, kan regimet 160 mg i uge 0 (dosis kan administreres som fire injektioner på en dag eller

som to injektioner pr. dag i to på hinanden følgende dage), 80 mg i uge 2, anvendes med erkendelse af,

at risikoen for bivirkninger er højere under induktionen.

Efter induktionsbehandling, er den anbefalede dosis 40 mg hver anden uge via subkutan injektion.

Alternativt, kan Trudexa gen-administreres, hvis patienten er stoppet behandling med Trudexa, og

tegn og symptomer på sygdommen kommer igen. Der er begrænset erfaring med gentagen

administration efter mere end 8 uger efter den foregående dosis.

Under vedligeholdelsesbehandling kan kortikosteroider nedtrappes i overenstemmelse med

retningslinier for klinisk praksis.

Nogle patienter, som oplever en nedgang i deres respons, kan have fordel af en stigning i dosis til 40

mg Trudexa hver uge.

Nogle patienter, som ikke har responderet ved uge 4, kan have fordel af fortsat

vedligeholdelsesbehandling i 12 uger. Fortsat behandling bør nøje overvejes hos patienter, der ikke

responderer inden for denne tidsperiode.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ældre patienter

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Børn og unge

Der er ingen erfaring med børn.

Svækket nyre- og/eller leverfunktion

Trudexa er ikke undersøgt i disse patientpopulationer, hvor dosisanbefaling ikke kan gives.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for den aktive substans eller over for ét eller flere af hjælpestofferne.

Aktiv tuberkulose eller andre alvorlige infektioner, såsom sepsis og opportunistiske infektioner (se

punkt 4.4).

Moderat til alvorlig hjerteinsufficiens (NYHA, klasse III/IV) (se punkt 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Infektioner

Patienter skal monitoreres nøje for infektioner, herunder tuberkulose, før, under og efter behandling

med Trudexa. Da udskillelsen af adalimumab kan vare op til fem måneder, bør monitoreringen

fortsættes i hele denne periode.

Behandling med Trudexa bør ikke initieres hos patienter med aktive infektioner, herunder kroniske

eller lokaliserede infektioner, før infektionerne er under kontrol.

Patienter, der udvikler en ny infektion under behandling med Trudexa, bør monitoreres nøje.

Administration af Trudexa bør ophøre, hvis en patient udvikler en ny alvorlig infektion, indtil denne

infektion er under kontrol. Læger bør være forsigtige, når de overvejer brug af Trudexa til patienter

med anamnese af tilbagevendende infektioner eller med øvrige sygdomstilstande, som kan

prædisponere patienterne for infektioner, inklusive samtidig anvendelse af immunsuppressive

lægemidler.

Alvorlige infektioner, sepsis, tuberkulose og andre opportunistiske infektioner, herunder dødelige, er

rapporteret ved brug af Trudexa.

Alvorlige infektioner:

I kliniske forsøg er der vist en forøget risiko for alvorlige infektioner hos patienter, der modtog

Trudexa, og rapporter fra post-marketing støtter disse fund. Af særlig vigtighed er infektioner som

pneumoni, pyelonefritis, septisk artrit og sepsis.

Tuberkulose:

Der har været rapporter om tuberkulose hos patienter, der modtog Trudexa. Det bør bemærkes, at i

størstedelen af disse rapporter var tuberkulose ekstra-pulmonær, med andre ord dissemineret.

Før behandling med Trudexa påbegyndes, skal alle patienter undersøges for både aktiv og inaktiv

(latent) tuberkuloseinfektion. Denne undersøgelse bør omfatte en detaljeret sygdomshistorie med

personlig tuberkuloseanamnese eller eventuel tidligere eksponering for patienter med aktiv

tuberkulose samt tidligere og/eller samtidig immunsuppressiv behandling. Passende

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

screeningsundersøgelser, dvs. hudtest med tuberkulin og røntgen af thorax, bør foretages for alle

patienter (i henhold til lokale anbefalinger). Det anbefales, at disse undersøgelser registreres på

patientkortet. Den ordinerende læge bør være opmærksom på risikoen for falsk negative resultater af

tuberkulinhudtest, særligt hos patienter, der er alvorligt syge eller immunkompromitterede.

Hvis der diagnosticeres aktiv tuberkulose, må Trudexa-terapi ikke påbegyndes (se punkt 4.3).

Hvis der diagnosticeres latent tuberkulose, skal passende antituberkuloseprofylakse initieres i

overensstemmelse med lokale anbefalinger, før behandling med Trudexa påbegyndes. I denne

situation bør balancen fordele/ulemper ved behandling med Trudexa overvejes meget nøje.

Patienter bør instrueres i at søge læge, hvis der opstår sygdomstegn/symptomer, der tyder på

tuberkuloseinfektion (f.eks. vedvarende hoste, tæring/vægttab, lav temperatur), under eller efter

behandling med Trudexa.

Andre opportunistiske infektioner:

Der er rapporteret om alvorlige og svære opportunistiske infektioner associeret med Trudexa

behandling, for eksempel pneumocystisk carinii pneumoni, dissemineret histoplasmose, listeria og

aspergillose.

Hvis en patient, der modtager Trudexa viser forlængede/atypiske symptomer/tegn på infektion eller

almindelig svækkelse, skal en florerende opportunistisk infektion overvejes.

Hepatitis B-reaktivering

Der er forekommet reaktivering af hepatitis B hos patienter, der modtog TNF-antagonister

inkluderende Trudexa, som er kroniske bærere af denne virus. Nogle tilfælde har haft fatalt udfald.

Patienter med risiko for HBV-infektion bør undersøges for tidligere tegn på HBV-infektion inden

initiering af behandling med Trudexa. Bærere af HBV, som kræver behandling med Trudexa, bør

overvåges tæt for tegn og symptomer på aktiv HBV-infektion gennem behandlingen og i adskillige

måneder efter afslutningen af behandlingen. Tilstrækkelige data for behandling af patienter, som er

bærere af HBV med anti-viral behandling i forbindelse med TNF-antagonister til forebyggelse af

HBV-reaktivering, er ikke tilgængelige. Hos patienter, der udvikler reaktivering af HBV, bør Trudexa

stoppes og effektiv anti-viral behandling med passende understøttende behandling bør initieres.

Neurologiske tilfælde

TNF-antagonister, herunder Trudexa, er i sjældne tilfælde blevet forbundet med nyt udbrud eller

forværring af kliniske symptomer og/eller radiografiske tegn på demyeliniserende sygdom. Lægen bør

udvise forsigtighed, når behandling med Trudexa overvejes til patienter med allerede eksisterende eller

nyligt opståede demyeliniserende sygdomme i centralnervesystemet.

Allergiske reaktioner

Alvorlige allergiske reaktioner er ikke rapporteret under de kliniske forsøg ved subkutan

administration af Trudexa. Ikkealvorlige allergiske reaktioner relateret til Trudexa var ualmindelige

under de kliniske forsøg. Postmarketing er der meget sjældent rapporteret om alvorlige allergiske

reaktioner, inklusive anafylaksi, efter administration af Trudexa. Hvis der opstår en anafylaktisk

reaktion eller andre alvorlige allergiske reaktioner, bør behandling med Trudexa straks ophøre og

egnet behandling påbegyndes.

Kanylens beskyttelseshætte indeholder naturgummi (latex). Dette kan forårsage alvorlige allergiske

reaktioner hos patienter, som er overfølsomme over for latex.

Immunsuppression

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

I et forsøg, hvor 64 patienter med reumatoid artrit blev behandlet med Trudexa, var der ingen tegn på

nedsat forsinket hypersensitivitet, nedsatte immunglobulinniveauer eller forandring i antallet af

effektor T- og B-celler, NK-celler, monocytter/makrofager og neutrofiler.

Maligniteter og lymfeproliferative sygdomme

I de kontrollerede dele af de kliniske forsøg med TNF-antagonister, blev der observeret flere tilfælde

af maligniteter inklusiv lymfomer blandt de patienter, som modtog TNF-antagonister, sammenlignet

med kontrol patienterne. Imidlertid, var forekomsten sjælden. Ydermere findes der en forøget

baggrundsrisiko for lymfomer hos reumatoid artrit patienter med længerevarende, højaktiv,

inflammatorisk sygdom, som komplicerer estimeringen af risiko. Med den nuværende viden, kan det

ikke udelukkes, at der findes en mulig risiko for udvikling af lymfomer eller andre maligniteter hos

patienter, der behandles med TNF-antagonister.

Der er ikke gennemført nogen forsøg med patienter, der tidligere har haft maligniteter, eller hvor

behandling fortsættes af patienter, der udvikler maligniteter under behandling med Trudexa. Der bør

derfor udvises ekstra forsigtighed, hvis behandling med Trudexa overvejes til sådanne patienter (se

punkt 4.8).

I et eksplorativt klinisk forsøg, hvor anvendelsen af et andet anti-TNF-stof infliximab blev undersøgt

hos patienter med moderat til svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), blev der rapporteret om

flere maligniteter, primært i lunger eller hoved og hals, hos infliximab-behandlede patienter end hos

kontrol-patienter. Alle patienterne havde en fortid med massiv rygning. Der bør derfor udvises

forsigtighed, når der anvendes TNF-antagonister til KOL-patienter og til patienter med en forøget

risiko for malignitet på grund af massiv rygning.

Hæmatologiske reaktioner

Sjældne tilfælde af pancytopeni herunder aplastisk anæmi er rapporteret efter behandling med TNF-

antagonister. Hæmatologiske bivirkninger herunder klinisk signifikant cytopeni (f.eks.

thrombocytopeni, leukopeni) er rapporteret i sjældne tilfælde efter behandling med Trudexa. Alle

patienter bør rådes til at søge læge omgående, hvis de, under behandling med Trudexa, udvikler tegn

og symptomer på bloddyskrasi (f.eks. vedvarende feber, blå mærker, blødning, bleghed). Hos patienter

med bekræftede signifikante hæmatologiske abnormiteter bør det overvejes at afbryde behandlingen

med Trudexa.

Vaccinationer

Der blev observeret et lignede antistof respons på den 23-valente standard pneumokok vaccine og den

trivalente influenza virus vaccine i et forsøg med 226 voksne individer med reumatoid artrit, som blev

behandlet med adalimumab eller placebo. Der er ingen tilgængelige data vedrørende den sekundære

overførsel af infektion med levende vacciner hos patienter, der modtager Trudexa. Patienter i Trudexa

behandling kan modtage samtidige vaccinationer, undtagen med levende vacciner.

Hjerteinsufficiens

I et klinisk forsøg med en anden TNF-antagonist er der observeret forværring af hjerteinsufficiens og

forøget mortalitet som følge af hjerteinsufficiens. Tilfælde af forværret hjerteinsufficiens er også

rapporteret for patienter i behandling med Trudexa. Trudexa bør anvendes med forsigtighed til

patienter med let hjerteinsufficiens (NYHA, klasse I/II). Trudexa kontraindikeres ved moderat til

alvorlig hjerteinsufficiens (se punkt 4.3). Behandling med Trudexa skal ophøre hos patienter, som

udvikler nye eller får forværrede symptomer på hjerteinsufficiens.

Autoimmune processer

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Behandling med Trudexa kan medføre dannelse af autoimmune antistoffer. Det vides ikke, hvilken

virkning langtidsbehandling med Trudexa har på udviklingen af autoimmune sygdomme. Hvis en

patient efter behandling med Trudexa udvikler symptomer, der tyder på et lupus-lignende syndrom, og

er positiv for antistoffer mod dobbelt-strenget DNA, bør der ikke gives yderligere behandling med

Trudexa (se punkt 4.8).

Samtidig administration af TNF antagonister og anakinra

I kliniske forsøg er der observeret alvorlige infektioner i forbindelse med samtidig administration af

anakinra og en anden TNF-antagonist, etanercept, uden yderligere klinisk virkning end ved anvendelse

af etanercept alene. På grund af typen af bivirkningerne observeret ved kombinationen af etanercept

og anakinra er der risiko for lignende toksicitet ved kombination af anakinra og andre TNF-

antagonister. Samtidig administration af adalimumab og anakinra anbefales derfor ikke.

Kirurgi

Der er begrænset erfaring med sikkerhed efter kirurgiske indgreb hos patienter i behandling med

Trudexa. Den lange halveringstid for adalimumab bør tages med i overvejelserne, når der planlægges

kirurgisk indgreb. En patient, som har behov for et kirurgisk indgreb under behandling med Trudexa,

bør monitoreres tæt for infektioner, og der skal tages passende forholdsregler. Der er begrænset

erfaring med sikkerhed for patienter, som får artroplastik under behandling med Trudexa.

Tyndtarms-obstruktion

Manglende respons på behandling for Crohns sygdom kan være tegn på tilstedeværelse af en fikseret

fibrotisk striktur, som kan kræve kirurgisk behandling. Foreliggende data tyder ikke på, at Trudexa

forværrer eller forårsager forsnævringer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Trudexa er blevet undersøgt hos patienter med reumatoid artrit og psoriasis artrit, der udelukkende

blev behandlet med Trudexa, og hos patienter, der også samtidigt tog methotrexat. Antistofdannelsen

var lavere ved Trudexa i kombination med methotrexat i forhold til ved behandling med Trudexa

alene. Administration af Trudexa uden methotrexat øgede antistofdannelsen, clearance og reducerede

effekten af adalimumab (se punkt 5.1).

4.6

Graviditet og amning

Der foreligger ikke kliniske data om eksponering for Trudexa under graviditet.

I et toksicitetforsøg, hvor man undersøgte udviklinger på aber, var der ingen tegn på maternel

toksicitet, embryotoksicitet eller teratogenicitet. Prækliniske data for adalimumab om postnatal

toksicitet og virkning på fertilitet findes ikke (se punkt 5.3).

På grund af sin TNF

-hæmmende virkning kan adalimumab administreret under graviditet påvirke

normal immunrespons hos nyfødte. Administration af adalimumab kan ikke anbefales under graviditet.

Kvinder i den fertile alder anbefales kraftigt at anvende passende kontraception for at forebygge

graviditet og fortsætte med at anvende den i mindst fem måneder efter den sidste Trudexa-behandling.

Anvendelse under amning

Det vides ikke, om adalimumab udskilles i modermælken eller absorberes systemisk efter indgift.

Eftersom humane immunglobuliner udskilles i modermælken, må kvinder dog ikke amme i mindst

fem måneder efter den sidste Trudexa-behandling.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Der er ikke foretaget undersøgelser af midlets indvirkning på evnen til at føre bil eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Kliniske forsøg

Trudexa blev undersøgt hos 5293 patienter i kontrolleredeog åbne forsøg i op til 60 måneder. Disse

forsøg omfattede både patienter med reumatoid artrit med kortere og længere sygdomsforløb og

patienter med psoriasisartrit, ankyloserende spondylitis og Crohns sygdom. Data i tabel 1 er baseret på

de kontrollerede forsøg (I-IX, CLASSIC I, GAIN og CHARM) (beskrevet i punkt 5.1), som omfatter

3271 patienter, der fik Trudexa, og 1809 patienter, der fik enten placebo eller aktiv kontrol i den

kontrollerede behandlingsperiode.

Den del af patienterne, som ophørte med behandling på grund af bivirkninger i løbet af den

dobbeltblindede, kontrollerede del af forsøg I-IX, CLASSIC I, GAIN og CHARM udgjorde 5.7 % for

patienter, der fik Trudexa, og 5.3 % for kontrolbehandlede patienter.

Bivirkninger, hvor kausaliteten er mindst muligt relateret til adalimumab for forsøgne I-IX, CLASSIC

I, GAIN og CHARM både klinisk og laboratoriemæssigt, er opført efter organklassesystem og

hyppighed (meget almindelig ≥ 1/10; almindelig

1/100 < 1/10; usædvanlig

1/1.000 til

1/100 og

sjælden <1/1000) i tabel 1 nedenfor. Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter

faldende alvorlighed.

Tabel 1

Bivirkninger i kliniske forsøg

Systemorganklasser

Hyppighed

Bivirkning

Infektiøse og parasitære

sygdomme

Almindelig

nedre luftvejsinfektioner (herunder pneumoni,

bronkitis), virusinfektioner (herunder influenza,

herpesinfektioner), candidiasis, bakterielle

infektioner (herunder urinvejsinfektioner), øvre

luftvejsinfektioner

Usædvanlig

sepsis, opportunistiske infektioner (såsom

tuberkulose eller histoplasmose) abscesser,

ledinfektion, sårinfektion, hudinfektion (herunder

cellulitis og impetigo), , superficielle

svampeinfektioner (herunder i hud, negle og

fødder)

Sjælden

nekrotiserende fascitis, viral meningitis,

diverticulitis

Godartede, ondartede og

uspecificerede svulster

(herunder cyster og

polypper)

Usædvanlig

Hudpapillom

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Sjælden

lymfomer, faste organtumorer (herunder i bryst,

ovarie og testikler), spinocellulært karcinom

Sygdomme i blod- og

lymfesystem

Almindelig

Usædvanlig

lymfopeni

neutropeni (herunder agranulocytosis), leukopeni,

, trombocytopeni, anæmi, lymfadenopati,

leukocytose

Sjælden

pancytopeni, idiopatisk trombocytopenisk purpura

Forstyrrelser i

immunsystemet

Usædvanlig

systemisk lupus erythematosus, angioødem,

lægemiddel-allergi, sæsonbestemt allergi

Sjælden

Serumsyge

Endokrine sygdomme

Sjælden

thyreoideasygdom (herunder struma)

Stofskiftesygdomme og

ernæringsbetingede

sygdomme

Usædvanlig

hypokaliæmi, forhøjede lipider,

appetitforstyrrelser (herunder anorexi),

hyperuricaemia

Sjælden

hypercalcæmi

Psykiske lidelser

Usædvanlig

humørforstyrrelser, angst (herunder nervøsitet og

agitation)

Sygdomme i nervesystemet

Almindelig

omtågethed (herunder vertigo), hovedpine,

forstyrrelse af nerve-følsomhed (herunder

paræstesi)

Usædvanlig

synkope, migræne, tremor, søvnforstyrrelser

Sjælden

dissemineret sclerose

Øjensygdomme

Almindelig

infektion, irritation eller inflammation i øjet

Usædvanlig

synsforstyrrelser, okulære føleforstyrrelser

Sjælden

panoftalmitis, iritis, glaukom

Sygdomme i det ydre og det

indre øre

Usædvanlig

tinnitus, øre-ubehag (herunder smerte og

hævelse)

Sjælden

høre-tab

Hjertesygdomme

Usædvanlig

arytmier, takykardi, palpitationer

Sjælden

hjertestop, koronar arteriel insufficiens, angina

pectoris, pericardieekssudat

Karsygdomme

Usædvanlig

Hypertension, rødmen, hæmatom

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Sjælden

vaskulær okklusion, aortastenose, thromboflebitis,

aortaaneurisme

Sygdomme i

åndedrætsorganer, brysthule

og mediastinum

Almindelig

hoste, nasopharyngeal smerte, nasal

Usædvanlig

astma, dyspnø, dysfoni, nasal kongestion

Sjælden

lungeødem, pharyngealt ødem, pleuraekssudat,

pleuritis

Gastrointestinale sygdomme

Almindelig

diarré, mavesmerter, stomatitis og sår i munden,

kvalme

Usædvanlig

rektal blødning, gastritis. opkastning, dyspepsi,

opsvulmet mave, konstipation,

Sjælden

intestinal stenose, colitis, enteritis, oesophagitis

Sygdomme i lever og

galdeveje

Almindelig

forhøjede leverenzymer

Sjælden

hepatisk nekrose, hepatitis

Sygdomme i hud og

subkutant væv

Almindelig

udslæt, dermatitis og eksem, pruritus, hårtab

Usædvanlig

urtikaria, psoriasis, ekkymose og øget tendens til

blå mærker, purpura

Sjælden

erythema multiforme, panniculitis

Sygdomme i

bevægeapparatet og

bindevæv

Almindelig

smerter i skeletmuskulaturen

Sjælden

rhabdomyolysis

Sygdomme i nyre og

urinveje

Usædvanlig

haematuri, nyresvækkelse, blære- og urinrørs-

symptomer

Sjælden

proteinura, nyresmerter

Lidelser i det reproduktive

system og brystsygdomme

Usædvanlig

forstyrrelser i menstruationscyklus og blødning fra

livmoder

Almene lidelser og

reaktioner på

indgivelsesstedet

Meget

almindelig

reaktioner på injektionsstedet (herunder smerter,

hævelser, rødme eller kløe)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Almindelig

pyreksi,træthed (herunder asteni og utilpashed)

Usædvanlig

brystsmerter, ødem, influenzalignende sygdom

Undersøgelser

Usædvanlig

forhøjet blod-keratin-fosforkinase, forlænget

aktiveret partiel thromboplastin tid,

tilstedeværelse af autoantistoffer

Skader, forgiftninger

Usædvanlig

tilfældige skader, nedsat helingstendens

Reaktioner ved injektionsstedet

I de tolv kontrollerede forsøg havde 16% af de patienter, som blev behandlet med Trudexa, reaktioner

ved injektionsstedet (erythem og/eller kløe, blødning, smerter eller hævelse) sammenlignet med 10%

af de patienter, som fik placebo eller aktiv kontrol.Reaktioner ved injektionsstedet gjorde det normalt

ikke nødvendigt at indstille behandlingen med lægemidlet.

Infektioner

I de tolv kontrollerede forsøg var infektionshyppigheden 1,49 pr. patientår hos Trudexa-behandlede

patienter og 1,42 pr. patientår hos placebo- og aktiv kontrolbehandlede patienter. Infektionerne var

primært øvre luftvejsinfektioner, bronkitis, og urinvejsinfektioner. De fleste patienter fortsatte med

Trudexa, efter infektionen var overstået.

Incidensen af alvorlige infektioner var 0,03 pr. patientår hos Trudexa-behandlede patienter og 0,03 pr.

patientår hos placebo- og aktiv kontrolbehandlede patienter.

I kontrollerede og åbne forsøg med Trudexa blev der rapporteret alvorlige infektioner (herunder

dødelige infektioner, som forekom sjældent), inklusive rapporter om tuberkulose (herunder

miliærtuberkulose og ekstra-pulmonær tuberkulose) og invasive opportunistiske infektioner (f.eks.

histoplasmose, pneumocystis carinii pneumoni, aspergillose og nocardiose). De fleste

tuberkulosetilfælde forekom inden for de første otte måneder efter behandlingens påbegyndelse og kan

skyldes udbrud af latent sygdom.

Maligniteter og lymfeproliferative sygdomme

I de kontrollerede dele af ti Trudexa-forsøg af mindst 12 ugers varighed (I-IX og CHARM) hos

patienter med moderat til svær aktiv reumatoid artrit, psoriasis artrit, ankyloserende spondylitis og

Crohns sygdom blev der observeret maligniteter, fraset lymfomer eller ikke-melanom hudkræft, med

en hyppighed (95 % konfidensinterval) på 5,7 (3,3, 10,1) pr. 1000 patient-år blandt 2887

Trudexabehandlede patienter mod en hyppighed på 4,1 (1,5, 10,9) pr. 1000 patient-år blandt 1570

kontrolpatienter (gennemsnitlig varighed af behandlingen var 5.7 måneder for Trudexa og 5.5 måneder

for de kontro-lbehandlede patienter). Hyppigheden (95 % konfidensinterval) af ikke-melanom

hudkræft var 7,6 (4,7, 12,4) pr. 1000 patient-år blandt Trudexa-behandlede patienter og 2,0 (0,5, 8,2)

pr. 1000 patient-år blandt kontrolpatienterne. Hos disse hudkræfttilfælde forekom planocellulært

karcinom med en hyppighed (95 % konfidensinterval) på 2,4 (1,0, 5,7) pr. 1000 patient-år blandt de

Trudexa-behandlede patienter og 0 pr. 1000 patient-år blandt kontrolpatienterne. Hyppigheden (95 %

konfidensinterval) af lymfomer var 1.0 (0,2, 3,8) pr. 1000 patient-år blandt de Trudexa-behandlede

patienter og 1,0 (0,1, 7,3) pr. 1000 patient-år blandt kontrolpatienterne.

Når de kontrollerede dele af ti forsøg (I-IX og CHARM) og igangværende åbne opfølgningsforsøg

kombineres med en gennemsnitlig varighed på omkring 2 år, inklusive 4843 patienter og over 13000

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

patient-års behandling, er den observerede hyppighed af maligniteter, fraset lymfomer og ikke-

melanom hudkræft, cirka 13.6 pr. 1000 patient år. Den fundne hyppighed af ikke-melanom hudkræft

er cirka 9,0 pr. 1000 patient-år og den fundne hyppighed af lymfomer er cirka 1,2 pr. 1000 patient-år.

Der er ved post-marketing erfaring fra januar 2003, hovedsageligt hos patienter med reumatoid artrit

rapporteret en hyppighed af andre maligniteter end lymfomer og ikke-melanom hudkræft på cirka 1,7

pr. 1000 patient-år. Den rapporterede hyppighed af ikke-melanom hudkræft og lymfomer er

henholdsvis cirka 0,2 og 0,4 pr. 1000 patient-år (se pkt. 4.4)..

Autoantistoffer

Patienter fik testet serumprøver for autoantistoffer på forskellige tidspunkter i reumatoid artrit

forsøgne I-V. I disse havde 11,9% af de Trudexa-behandlede patienter og 8,1% af de placebo- og aktiv

kontrolbehandlede patienter med negative antinukleære antistoftitere ved baseline positive titere efter

24 uger. To patienter ud af 3441, som blev behandlet med Trudexa i alle reumatoid artrit og

psoriasisartrit forsøg, udviklede kliniske tegn, der tydede på et nyopstået lupuslignende syndrom.

Patienternes tilstand forbedredes efter ophør med behandlingen. Ingen patienter udviklede lupus nefrit

eller symptomer i centralnervesystemet.

Forhøjelse af leverenzymer

Reumatoid artrit-forsøg: I de kontrollerede kliniske reumatoid artrit-forsøg (forsøg I-IV) var

forhøjelsen i ALAT-værdierne hos patienter behandlet med adalimumab og placebo ens. Hos patienter

med tidlig reumatoid artrit (sygdomsvarighed på mindre end 3 år) (forsøg 5) forekom forhøjede

ALAT-værdier oftere i kombinationsarmen (Trudexa/methotrexat) end i methotrexat-

monoterapiarmen eller Trudexa-monoterapiarmen.

Psoriasisartritforsøg: Forhøjede ALAT-værdier forekom oftere hos patienter med psoriasisartrit

(forsøg VI-VII) end hos patienter med reumatoid artrit i kliniske forsøg.

I alle forsøg (I-VII) var patienter med forhøjede ALAT-værdier asymptomatiske, og i de fleste tilfælde

var forhøjelserne forbigående og forsvandt ved fortsat behandling.

Kliniske forsøg med Crohns sygdom: i kontrollererde kliniske forsøg var forhøjelse af ALAT

sammenlignelig hos patienter, der modtog adalimumab eller placebo.

Yderligere bivirkninger fra overvågning efter markedsføring og kliniske fase IV-forsøg

I tabel 2 ses de yderligere bivirkninger, som er rapporteret fra overvågning efter markedsføring eller

kliniske fase IV-forsøg:

Tabel 2

Uønskede virkninger iovervågning efter markedsføring

og kliniske fase IV-forsøg

Systemorganklasse

Bivirkning

Sygdomme i lever og galdeveje

reaktivering af hepatitis B

Sygdomme i nervesystemet

demyeliniserende sygdomme (f.eks. optisk

neuritis)

Sygdomme i åndedrætsorganer, brysthule og

mediastinum

interstitiel lungesygdom, herunder pulmonal

fibrose

Sygdomme i hud og subkutant væv

kutan vaskulitis

Forstyrrelser i immunsystemet

Anafylaksi

4.9

Overdosering

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Der blev ikke observeret nogen dosisbegrænsende toksicitet i kliniske undersøgelser. Det højeste

dosisniveau, som er evalueret, har været adskillige intravenøse doser på 10 mg/kg.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Selektive immunsuppressive stoffer. ATC-kode: L04AA17

Virkningsmekanisme

Adalimumab binder specifikt til TNF og neutraliserer dennes biologiske funktion ved at blokere dens

interaktion med celleoverflade-TNF-receptorerne p55 og p75.

Adalimumab modulerer også de biologiske responser, som induceres eller reguleres af TNF, herunder

ændringer i niveauerne af de adhæsionsmolekyler, som er ansvarlige for leukocytmigrationen (ELAM-

1, VCAM-1 og ICAM-1 med en IC

på 1-2 x 10

Farmakodynamiske virkninger

Efter behandling med Trudexa blev der hos patienter med reumatoid artrit observeret et hurtigt fald i

niveauet af inflammatoriske akutfasereaktanter (C-reaktivt protein (CRP) og

erytrocytsænkningshastighed (ESR)) og serumcytokiner (IL-6) sammenholdt med baseline.

Serumniveauer af matrixmetalloproteinaser (MMP-1 og MMP-3), som forårsager vævsomdannelse,

der er ansvarlig for bruskdestruktionen, var også nedsatte efter Trudexa-administration.

Hæmatologiske tegn på kronisk inflammation forbedredes sædvanligvis hos patienter behandlet med

Trudexa.

Der blev også fundet et hurtigt fald i CRP hos patienter med Crohns sygdom.

Kliniske forsøg

Reumatoid artrit

Trudexa er vurderet hos mere end 3000 patienter i de kliniske reumatoid artrit forsøg. Nogle patienter

blev behandlet i op til 60 måneder. Trudexas virkning og bivirkningsprofil ved behandling af

reumatoid artrit blev vurderet i fem randomiserede, dobbeltblindede og velkontrollerede forsøg.

Forsøg I evaluerede 271 patienter, der var

18 år, med moderat til alvorlig aktiv reumatoid artrit, hvor

behandling var mislykket med mindst ét sygdomsmodificerende antireumatisk lægemiddel, hvor

methotrexat i doser på 12,5 til 25 mg (10 mg ved methotrexat-intolerans) hver uge havde haft

utilstrækkelig effekt, og hvor methotrexat-dosen forblev konstant på 10 til 25 mg hver uge. Doser på

20, 40 eller 80 mg Trudexa eller placebo blev givet hver anden uge i 24 uger.

Forsøg II evaluerede 544 patienter, der var

18 år, med moderat til alvorlig aktiv reumatoid artrit,

hvor behandling var mislykket med mindst ét sygdomsmodificerende antireumatisk lægemiddel. Doser

på 20 eller 40 mg Trudexa blev givet ved subkutan injektion hver anden uge med placebo i de øvrige

uger eller hver uge i 26 uger; placebo blev givet hver uge i samme periode. Ingen andre

sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler blev tilladt.

Forsøg III evaluerede 619 patienter, der var

18 år, med moderat til alvorlig aktiv reumatoid artrit,

hvor methotrexat i doser på 12,5 til 25 mg (10 mg ved methotrexat-intolerans) hver uge havde haft

utilstrækkelig effekt, og hvor methotrexat-dosen forblev konstant på 12,5 til 25 mg hver uge. Der var

tre grupper i dette forsøg. Den første fik placeboinjektioner hver uge i 52 uger. Den anden fik 20 mg

Trudexa hver uge i 52 uger. Den tredje gruppe fik 40 mg Trudexa hver anden uge og

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

placeboinjektioner i de øvrige uger. Derefter blev patienterne optaget i et åbent forlængelsesforsøg

hvor 40 mg Trudexa blev administreret hver anden uge I op til 60 måneder.

Forsøg IV vurderede primært sikkerheden hos 636 patienter, der var

18 år, med moderat til alvorlig

aktiv reumatoid artrit. Det var tilladt for patienterne at være enten fri for sygdomsmodificerende

antireumatisk lægemiddel eller at forblive i deres allerede eksisterende reumatologiske terapi, forudsat

at terapien havde været stabil i mindst 28 dage. Disse terapier omfatter methotrexat, leflunomid,

hydrozychloroquine, sulfasalazin og/eller guldsalte. Patienterne blev randomiseret til 40 mg Trudexa

eller placebo hver anden uge i 24 uger.

Forsøg V vurderede 799 methotrexat-naive voksne patienter med moderat til alvorlig aktiv reumatoid

artrit i tidligt stadium (gennemsnitlig sygdomsvarighed på mindre end 9 måneder). Dette forsøg

vurderede virkningen af Trudexa 40 mg hver anden uge/methotrexat-kombinationsterapi, Trudexa

monoterapi 40 mg hver anden uge og methotrexat-monoterapi med hensyn til reduktion af tegn,

symptomer og hastigheden af progressionen af ledskader ved reumatoid artrit i 104 uger.

Det primære end-point i forsøg I, II og III og det sekundære end-point i forsøg IV var den procentdel

af patienter, som fik ACR 20-respons i uge 24 eller 26. Det primære end-point i forsøg V var

procentdelen af patienter, som opnåede et ACR 50 respons i uge 52. Forsøgne III og V havde

yderligere primære end-points i uge 52 med forsinket sygdomsprogression (bestemt ud fra

røntgenresultater). Forsøg III havde også et primært end-point, som var ændringer i livskvalitet.

ACR respons

Den procent af Trudexa-behandlede patienter, der fik ACR 20-, 50- og 70-respons, var konsistent

mellem forsøg I, II og III. Resultaterne for 40 mg hver anden uge er opstillet i tabel 3.

Tabel 3: ACR-respons i placebokontrollerede forsøg

(Procent af patienter)

Respons

Forsøg I

Forsøg II

Forsøg III

Placebo/

n=60

Trudexa

/ MTX

n=63

Placebo

n=110

Trudexa

n=113

Placebo/

n=200

Trudexa

n=207

ACR 20

6 måneder

13,3%

65,1%

19,1%

46,0%

29,5%

63,3%

måneder

24,0%

58,9%

ACR 50

6 måneder

6,7%

52,4%

8,2%

22,1%

9,5%

39,1%

måneder

9,5%

41,5%

ACR 70

6 måneder

3,3%

23,8%

1,8%

12,4%

2,5%

20,8%

måneder

4,5%

23,2%

Forsøg I efter 24 uger, Forsøg II efter 26 uger og Forsøg III efter 24 og 52 uger

40 mg Trudexa givet hver anden uge

MTX = methotrexat

**p < 0,01, Trudexa over for placebo

I forsøg I-IV forbedredes alle individuelle komponenter af ACR-responskriterierne (antal af ømme og

hævede led, læge- og patientvurderinger af sygdomsaktivitet og smerter, fysisk

funktionsevneindeksværdier (HAQ) og CRP (mg/dl)-værdier) efter 24 eller 26 uger sammenlignet med

placebo. I forsøg III holdt disse forbedringer sig i 52 uger. I tillæg hertil blev behandlingseffekt

bedømt ved ACR-respons opretholdt hos størstedelen af patienterne, som blev fulgt i det åbne

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

forlængelsesforsøg til uge 104. Der var 114 ud af 207 patienter, som fortsatte med Trudexa 40 mg

hver anden uge i 60 måneder. Blandt disse havde 86, 72 og 41 patienter ACR response på henholdvis

20/50/70 ved 60 måneder

I forsøg IV var ACR 20-respons for patienter behandlet med Trudexa plus standardpleje statistisk

signifikant bedre end for patienter behandlet med placebo plus standardpleje (p

<

0,001).

I forsøgne I-IV opnåede Trudexa-behandlede patienter statistisk signifikant ACR 20- og 50-respons

sammenlignet med placebo allerede én til to uger efter behandlingsstart.

I forsøg V med patienter med reumatoid artrit på et tidligt stadium, som var methotrexat-naive, førte

kombinationsbehandlingen med Trudexa og methotrexat til hurtigere og signifikant større ACR

respons end methotrexat-monoterapi og Trudexa-monoterapi i uge 52, og effekten blev opretholdt i

104 uger (se tabel 4).

Tabel 4: ACR Respons i studie V

(Procentdel af patienter)

Respons

MTX

n=257

Trudexa

n=274

Trudexa/MT

X

n=268

p-værdi

a

p-værdi

b

p-værdi

c

ACR 20

Uge 52

62,6%

54,4%

72,8%

0,013

<0,001

0,043

Uge 104

56,0%

49,3%

69,4%

0,002

<0,001

0,140

ACR 50

Uge 52

45,9%

41,2%

61,6%

<0,001

<0,001

0,317

Uge 104

42,8%

36,9%

59,0%

<0,001

<0,001

0,162

ACR 70

Uge 52

27,2%

25,9%

45,5%

<0,001

<0,001

0,656

Uge 104

28,4%

28,1%

46,6%

<0,001

<0,001

0,864

p-værdi for den parvise sammenligning af methotrexat-monoterapi og Trudexa/methotrexat-

kombinationeterapi ved anvendelse af Mann-Whitney U test.

p-værdi for den parvise sammenligning af Trudexa-monoterapi og Trudexa/methotrexat-

kombinationsterapi ved anvendelse af Mann-Whitney U test

c. p-værdi for den parvise sammenligning af Trudexa-monoterapi og methotrexat-monoterapi ved

anvendelse af Mann-Whitney U test

I uge 52 opnåede 42,9% af patienterne, som fik Trudexa/methotrexat-kombinationsterapi, klinisk

remission (DAS28 < 2,6) sammenlignet med 20,6 % af patienterne, som fik methotrexat-monoterapi

og 23,4% af patienterne, som fik Trudexa-monoterapi. Trudexa/methotrexat-kombinationsterapi var

klinisk og statistisk bedre end methotrexat-monoterapi (p<0,001) og Trudexa-monoterapi (p<0,001) i

opnåelsen af lav sygdomstilstand hos patienter med nylig diagnosticeret moderat til alvorlig reumatoid

artrit. Responset i de to monoterapi-arme var ens (p=0,447).

Radiografisk respons

I forsøg III, hvor de Trudexa-behandlede patienter havde haft reumatoid artrit gennemsnitlig i 11 år,

blev den strukturelle ødelæggelse af leddene vurderet radiografisk og udtrykt som ændringer i den

totale modificerede Sharpscore og dennes delkomponenter, erosionsscore og ledspalteforsnævring

(JSN). Der blev observeret en significant mindre radiografisk progression hos Trudexa-/methotrexat-

patienter end hos patienter som alene fik methotrexat efter 6 måneder og 12 måneder (se Tabel 5).

Data fra det åbne forlængelsesforsøg indikerer, at reduktionen i hastigheden af progression af

strukturel ødelæggelse opretholdes i 60 måneder i en delmængde af patienterne. 133/127 patienter,

der oprindeligt blev behandlet med 40 mg Trudexa hver anden uge, blev radiografisk evalueret ved 5

år. Blandt disse viste 66 patienter ingen af progression af strukturel ødelæggelse defineret som

ændring af TSS på nul eller mindre.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 5: Gennemsnitlige radiografiske ændringer gennem 12 måneder i Forsøg III

Placebo/

TRUDEXA/MTX

40 mg hver anden

Placebo/MTX-

TRUDEXA/MTX

(95%

konfidensinterval

P-værdi

Total Sharp-score

2,6 (1,4, 3,8)

< 0,001

Erosion score

1,6 (0,9, 2,2)

< 0,001

score

0,9 (0,3, 1,4)

0,002

a

methotrexat

95% Konfidensintervaller for forskellen i ændring af score mellem methotrexat og Trudexa.

Baseret på ranganalyse

Ledspalteforsnævring

I forsøg V blev strukturel ledskade vurderet radiografisk og udtrykt som ændringer i den modificrede

totale Sharp score (se tabel 6).

Tabel 6: Gennemsnitlige radiografiske ændringer i uge 52 i forsøg V

n=257

(95% konfidens-

interval)

Trudexa

n=274

(95% konfidens-

interval)

Trudexa/MT

n=268

(95% konfidens-

interval)

p-værdi

p-værdi

p-værdi

Total Sharp

score

5,7 (4,2-7,3)

3,0 (1,7-4,3)

1,3 (0,5-2,1)

< 0,001

0,0020

< 0,001

Erosion score

3,7 (2,7-4,7)

1,7 (1,0-2,4)

0,8 (0,4-1,2)

< 0,001

0,0082

< 0,001

JSN score

2,0 (1,2-2,8)

1,3 (0,5-2,1)

0,5 (0-1,0)

< 0,001

0,0037

0,151

p-værdien for den parvise sammenligning af methotrexat-monoterapi og Trudexa/methotrexat-

kombinationsbehandling ved anvendelse af Mann-Whitney U test.

p-værdien for den parvise sammenligning af Trudexa monoterapi og Trudexa/methotrexat-

kombinationsbehandling ved anvendelse af Mann-Whitney U test

c. p-værdien for den parvise sammenligning af Trudexa monoterapi og methotrexat- monoterapi

ved anvendelse af Mann-Whitney U test

Efter henholdsvis 52 ugers og 104 ugers behandling, var procentdelen af patienter uden progression

(ændring fra baseline i den modificerede totale Sharp score

0,5) signifikant højere med

Trudexa/methotrexat-kombinationsterapi (henholdsvis 63,8% og 61,2%) sammenlignet med

methotrexat-monoterapi (henholdsvis 37,4% og 33,5%, p<0,001) og Trudexa monoterapi (henholdsvis

50,7%, p<0,002 og 44,5%, p<0,001).

Livskvalitet og fysisk funktion

Helbredsrelateret livskvalitet og fysisk funktion blev evalueret ud fra et fysisk funktionsevneindeks fra

Health Assessment Questionnaire (HAQ) i de fire originale adækvate og velkontrollerede forsøg, som

var et allerede specificeret primært end-point ved uge 52 i forsøg III. Alle doser/skemaer for Trudexa i

alle fire forsøg viste statistisk signifikant større forbedring ifølge HAQ’s fysiske funktionsevneindeks

fra baseline til 6. måned sammenlignet med placebo, og i forsøg III blev det samme set efter 52 uger.

Resultater fra Short Form Health Survey (SF 36) for alle doser/skemaer for Trudexa i alle fire forsøg

understøtter disse resultater med statistisk signifikant værdi for physical component summary (PCS)

såvel som med statistisk signifikant værdi for smerte- og vitalitetsområde for 40 mg dosering hver

anden uge. Et statistisk signifikant fald i værdierne for træthed, målt ved funktionel vurdering af

kronisk sygdomsbehandling (FACIT), blev set i alle tre forsøg (forsøg I, III, IV).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

I forsøg III blev forbedringer i fysisk funktion opretholdt gennem 260 uger (60 måneder) med åben

behandling. Forbedring af livskvalitet blev målt op til uge 156 (36 måneder) og forbedringen blev

opretholdt gennem hele denne tidsperiode.

I forsøg V var forbedringen i HAQ funktionsevneindeks og den fysiske komponent fra SF 36 større

(p<0,001) for Trudexa/methotrexat-kombinationsterapi end for methotrexat-monoterapi og Trudexa-

monoterapi efter 52 uger. Effekten blev opretholdt i 104 uger.

Psoriasisartrit

Trudexa givet i doser af 40 mg hver anden uge blev undersøgt hos patienter med moderat til alvorlig

aktiv psoriasisartrit i to placebokontrollerede forsøg, forsøgne VI og VII. I forsøg VI blev 313 voksne

patienter , som havde et utilstrækkeligt respons over for nonsteroid anti-inflammatorisk behandling,

behandlet i 24 uger, af disse patienter tog ca. 50% methorexate. I forsøg VII blev 100 patienter, som

havde utilstrækkelig respons over for DMARD-terapi, behandlet i 12 uger.

Der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation for virkningen af Trudexa hos patienter med

ankyloserende spondyltitis-lignende psoriasis arthropati, da kun få patienter er blevet undersøgt (se

tabel 7).

Tabel 7: ACR respons i placebokontrollerede psoriasisartrit forsøg

(Procentdel af patienter)

Forsøg VI

Forsøg VII

Respons

Placebo

N=162

Trudexa

N=151

Placebo

N=49

Trudexa

N=51

ACR 20

Uge 12

Uge 24

ACR 50

Uge 12

Uge 24

ACR 70

Uge 12

Uge 24

p<0,001 for alle sammenligninger mellem Trudexa og placebo

p<0,05 for alle sammenligninger mellem Trudexa og placebo

N/A not applicable

ACR respons i forsøg VI var det samme med og uden methotrexat-kombinationsbehandling.

Hos patienter behandlet med Trudexa var der signifikant større bedring ifølge HAQ’s fysiske

funktionsevneindeks og Short Form Health Survey (SF 36) fra baseline til uge 24.

Ankyloserende spondylitis

Trudexa 40 mg hver anden uge blev undersøgt i to randomiserede, 24 ugers dobbelt-blinde placebo-

kontrollerede forsøg med 393 patienter med aktiv ankyloserende spondylitis (gennemsnits score ved

baseline for sygdomsaktivitet [Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI)] var

6,3 i alle grupper), som ikke havde responderet tilstrækkeligt på konventionel behandling.

Nioghalvfjerds (20,1%) af patienterne blev samtidigt behandlet med sygdomsmodificerende

antireumatiske lægemidler, og 37 (9,4 %) af patienterne med glukokortikoider. Den blindede periode

blev efterfulgt af en åben periode, hvor patienterne modtog Trudexa 40 mg hver anden uge subkutant i

op til yderligere 28 uger. Forsøgspersoner (n=215, 54,7%), som ikke opnåede ASAS 20 ved uge 12,

eller 16 eller 20 fik tidligere adgang til åben adalimumab 40 mg subkutant hver anden uge og blev

efterfølgende behandlet som non-respondere i de dobbeltblindede statistiske analyser. I det største

forsøg (VIII) med 315 patienter, viste resultaterne statistisk signifikant forbedring af tegn og

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

symptomer på ankyloserende spondylitis hos patienter behandlet med Trudexa sammenlignet med

placebo. Første signifikante respons blev observeret ved uge 2 og blev opretholdt frem til uge 24

(Tabel 8).

Tabel 8 - Effekt respons i placebo-kontrolleret AS forsøg – forsøg VIII

Reduktion af tegn og symptomer

Respons

Placebo

N=107

Trudexa

N=208

ASAS

Uge 2

42%***

Uge 12

58%***

Uge 24

51%***

ASAS 50

Uge 2

16%***

Uge 12

38%***

Uge 24

35%***

ASAS 70

Uge 2

7%**

Uge 12

23%***

Uge 24

24%***

BASDAI

Uge 2

20%***

Uge 12

45%***

Uge 24

42%***

***,**

Statistisk signifikant på<0,001, <0,01 for alle sammenligning mellem Trudexa og placebo ved uge 2, 12 og

Assessment in Ankylosing Spondylitis

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

Patienter i behandling med Trudexa havde signifikant større forbedringer ved uge 12, som blev

opretholdt frem til uge 24, i både SF36 og ankyloserende spondylitis livskvalitetsspørgeskema

(ASQoL).

Lignende tendenser (ikke alle statistisk signifikante) blev set i det mindre, randomiserede, dobbelt-

blindede, placebokontrollerede forsøg (IX) på 82 voksne patienter med aktiv ankyloserende

spondylitis.

Crohns sygdom

Sikkerhed og effekt af Trudexa er undersøgt i randomiserede, dobbelt-blinde, placebo-kontrollerede

forsøg i over 1400 patienter med moderat til svær aktiv Crohns sygdom (Crohns sygdoms-

aktivitetsindeks (CDAI)

220 og

450). Af de tilmeldte patienter blev 478 (32%) defineret som

havende en svær sygdom (CDAI score > 300 og samtidig kortikosteroid og/eller immunosuppresiva)

svarende til populationen defineret i indikationen (se pkt. 4.1). Samtidige faste doser af

aminosalicylater, kortikosteroider, og/eller immunmodulerende-midler var tilladt, og 79 % af

patienterne fortsatte med at modtage mindst et af disse lægemidler.

Induktion af klinisk remission (defineret som CDAI < 150) blev undersøgt i to forsøg, CLASSIC I og

GAIN. In CLASSIC I, blev 299 TNF-antagonist-naive patienter randomiseret til en af fire

behandlingsgrupper; placebo i uge 0 og 2, 160 mg Trudexa i uge 0 og 80 mg i uge 2, 80 mg i uge 0 og

40 mg i uge 2, og 40 mg i uge 0 og 20 mg i uge 2. I GAIN, blev 325 patienter, der ikke længere

responderede eller var intolerante over for infliximab, randomiseret til at modtage enten 160 mg

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Trudexa i uge 0 og 80 mg i uge 2 eller placebo i uge 0 og 2. De oprindelige non-responders blev

ekskluderet fra forsøgene, og derfor blev disse patienter ikke yderligere undersøgt.

Vedligeholdelse af klinisk remission blev undersøgt i CHARM. I CHARM modtog 854 patienter

open-label 80 mg i uge 0 og 40 mg i uge 2. Ved uge 4 blev patienterne randomiseret til 40 mg hver

anden uge, 40 mg hver uge, eller placebo gennem hele forsøgsforløbet på 56 uger. Patienter i klinisk

respons (nedgang i CDAI ≥ 70) i uge 4 blev stratificeret og analyseret adskilt fra dem, som ikke havde

klinisk respons ved uge 4. Nedtrapning af kortikosteroid var tilladt efter uge 8.

Tabel 9 viser rater for induktion af remission og respons i CLASSIC I og GAIN.

Table 9: Induktion af Klinisk Remission og Respons

(Procent af Patienterne)

CLASSIC I: Infliximab Naive Patienter

GAIN: Infliximab Erfarne Patienter

Placebo

N=74

Trudexa

80/40 mg

N = 75

Trudexa

160/80 mg

N=76

Placebo

N=166

Trudexa

160/80 mg

N=159

Uge 4

Klinisk remission

Klinisk respons (CR-100)

Alle p-værdier er parvise sammenligninger af forholdet for Trudexa vs. placebo

p<0,001

p<0,01

Lignende remissions-rater sås for 160/80 mg og 80/40 mg induktionsregimerne ved uge 8, mens

bivirkninger oftere sås i gruppen med 160/80 mg.

I CHARM var 58% (499/854) af patienterne i klinisk respons i uge 4 og blev vurderet i den primære

analyse. Blandt patienter med klinisk respons i uge 4 havde 48% tidligere været eksponeret for anden

anti-TNF-behandling. Vedligeholdelse af remission- og respons-raterne er vist i Tabel 10. Raterne for

klinisk remission forblev forholdvis konstante uanset tidligere TNF-antagonist-eksposition.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 10: Vedligeholdelse af Klinisk Remission og Respons

(Procent af Patienter)

Placebo

40 mg Trudexa

hver anden uge

40 mg Trudexa

hver uge

Uge 26

N=170

N=172

N=157

Klinisk remission

40%*

47%*

Klinisk respons (CR-100)

52%*

52%*

Patienter i steroid-fri remission i

>=90 dage

3% (2/66)

19% (11/58)**

15% (11/74)**

Uge 56

N=170

N=172

N=157

Klinisk remission

36%*

41%*

Klinisk respons (CR-100)

41%*

48%*

Patienter i steroid-fri remission i

>=90 dage

5% (3/66)

29% (17/58)*

20% (15/74)**

p<0,001 for Trudexa vs. placebo parvise sammenligninger af forholdet

p<0,02 for Trudexa vs. placebo parvise sammenligninger af forholdet

Af dem som modtog kortikosteroider ved baseline

Blandt de patienter, som ikke havde respons i uge 4, responderede 43 % af patienterne i Trudexa

vedligeholdelsesbehandling ved uge 12 sammenlignet med 30 % af patienter i placebogruppen. Disse

resultater tyder på, at nogle patienter, som ikke har responderet ved uge 4, har fordel af fortsat

vedligeholdelsesbehandling til og med uge 12. Behandling længere end uge 12 resulterede ikke i

signifikant flere respondere (se pkt. 4.2).

Livskvalitet

I CLASSIC I og GAIN, blev der opnået statistisk signifikante forbedringer i total score i det sygdoms-

specifikke tarm-sygdoms-spørgeskema (IBDQ) ved uge 4 for patienter randomiseret til Trudexa 80/40

mg og 160/80 mg sammenlignet med placebo, og i CHARM blev det set ved uge 26 og 56, såvel som

blandt den adalimumab-behandlede-grupper sammenlignet med placebo-gruppen.

Immunogenicitet

Dannelse af adalimumab-antistoffer er forbundet med øget clearence og reduceret effekt af

adalimumab. Der er ikke nogen tydelig sammenhæng mellem tilstedeværelse af antistoffer og

bivirkninger.

Patienterne i forsøg I, II og III blev testet på forskellige tidspunkter for antistoffer mod adalimumab fra

6. til 12. måned. I de pivotale forsøg blev der identificeret anti-adalimumab-antistoffer hos 58/1.053

(5,5%) af de patienter, der blev behandlet med adalimumab, sammenlignet med 2/370 (0,5%) af de

patienter, der fik placebo. Hos patienter, som ikke fik methotrexat samtidig, var incidensen 12,4%

sammenlignet med 0,6%, når adalimumab blev givet i kombination med methotrexat.

Hos patienter med psoriasis artrit blev der påvist adalimumab antistoffer hos 38/376 patienter (10 %)

behandlet med adalimumab. Hos patienter, der ikke samtidig fik methotrexat, var forekomsten 13,5 %

(24/178 patienter), sammenlignet med 7 % (14 ud af 198 patienter), når adalimumab blev anvendt som

tillæg til methotrexat.

Hos patienter med ankyloserende spondylitis blev der påvist antistoffer hos 17/204 patienter (8,3 %)

behandlet med adalimumab. Hos patienter, der ikke samtidig fik methotrexat, var forekomsten 16/185

(8,6 %), sammnelignet med 1/19 (5,3 %), når adalimumab blev anvendt som tillæg til methotrexat.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hos patienter med Crohns sygdom, blev der identificeret adalimumab-antistoffer hos 7/269 individer

(2,6%) behandlet med adalimumab.

Eftersom immunogenicitetsanalyser er produktspecifikke, giver det ikke nogen mening at

sammenligne antistofhyppigheden med andre produkter.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter subkutan administration af en enkelt 40 mg dosis var absorption og distribution af adalimumab

langsom, og maksimal serumkoncentration blev nået omkring 5 dage efter administration. Den

gennemsnitlige absolutte biotilgængelighed af adalimumab, estimeret ud fra tre forsøg efter en enkelt

40 mg subkutan dosis, var 64%. Efter enkeltvise intravenøse doser på mellem 0,25 og 10 mg/kg var

koncentrationerne dosisrelaterede. Efter doser på 0,5 mg/kg (~ 40 mg) var clearance 11-15 ml/time,

fordelingsvolumen (V

) var mellem 5 og 6 liter, og den gennemsnitlige terminale halveringstid var

cirka to uger. Koncentrationen af adalimumab i synovialvæsken fra adskillige reumatoid artrit-

patienter målt i serum var 31–96%.

Efter subkutan administration af 40 mg Trudexa hver anden uge hos patienter med rheumatoid artrit

(RA) var middel steady-state-koncentrationerne på henholdsvis cirka 5

g/ml (uden kombination med

methotrexat) og 8-9

g/ml (i kombination med methotrexat). Adalimumab-niveauet i serum ved

steady-state-lavpunktet blev forøget omtrent proportionalt med doser på 20, 40 og 80 mg hver anden

uge og hver uge ved subkutan dosering.

Hos patienter med Crohns sygdom, blev der i induktionsperioden med induktionsregime på 80 mg

Trudexa i uge 0 fulgt af 40 mg Trudexa i uge 2, opnået laveste serum-adalimumab koncentrationer på

ca. 5,

g/ml. Ved et induktionsregime på 160 mg Trudexa i uge 0 fulgt af 80 mg Trudexa i uge 2 blev

opnået laveste serum-adalimumab-koncentrationer på ca. 12

g/ml i induktions-perioden.

Gennemsnitlige steady-state laveste niveauer på omtrent 7

g/ml blev set hos patienter med Crohns

sygdom, som modtog vedligeholdelsesdosis på 40 mg Trudexa hver anden uge.

Farmakokinetiske populationsanalyser med data fra flere end 1300 RA patienter viste en tendens til en

tilsyneladende højere clearance af adalimumab med stigende legemsvægt. Efter justering for

vægtforskelle viste køn og alder sig kun at have minimal effekt på clearance af adalimumab.

Serumniveauet i frit adalimumab (dvs. ikke bundet til anti-adalimumab-antistoffer, AAA) blev målt til

at være lavere hos patienter med målbare anti-adalimumab-antistoffer. Trudexa er ikke undersøgt hos

børn eller hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig fare for mennesker på basis af forsøg af toksicitet efter

enkeltdosering, gentagen dosistoksicitet og genotoksicitet.

Et embryoføtalt udviklingstoksicitet-/perinatalt udviklingsforsøg foretaget på cynomolgusaber med

0,30 og 100 mg/kg (9-17 aber/gruppe) viste ingen tegn på fosterskader på grund af adalimumab.

Karcinogenicitetsforsøg og standardvurdering af fertilitet og postnatal toksicitet blev ikke udført med

adalimumab, da der ikke findes passende modeller for et antistof med begrænset krydsreaktivitet over

for gnaver-TNF og udviklingen af neutraliserende antistoffer hos gnavere.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Mannitol

Citronsyremonohydrat

Natriumcitrat

Natriumdihydrogenfosfatdihydrat

Dinatriumfosfatdihydrat

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Natriumchlorid

Polysorbat 80

Natriumhydroxid

Vand til injektionsvæske

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel

ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

18 måneder

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 – 8°C). Sprøjten opbevares i den ydre karton. Må ikke nedfryses.

6.5

Emballage (art og indhold)

Trudexa, 40 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt engangssprøjte (type 1-glas) til patientbrug:

Pakninger af:

1 fyldt injektionssprøjte (0,8 ml steril opløsning) med 1 alkoholserviet i en blisterpakning.

2 fyldte injektionssprøjter (0,8 ml steril opløsning) med 2 alkoholservietter i en blisterpakning.

4 fyldte injektionssprøjter (0,8 ml steril opløsning) med 4 alkoholservietter i en blisterpakning.

6 fyldte injektionssprøjter (0,8 ml steril opløsning) med 6 alkoholservietter i en blisterpakning.

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres alle steder.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel eller affald heraf bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale

bestemmelser.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Abbott Laboratories Ltd.

Queenborough

Kent ME11 5EL

England

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/03/257/002

EU/1/03/257/003

EU/1/03/257/004

EU/1/03/257/005

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

1 september 2003

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

{ MM/ÅÅÅÅ }

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Trudexa, 40 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte med beskyttelseshætte.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver fyldte 0,8 ml enkeltdosisinjektionssprøjte indeholder 40 mg adalimumab.

Adalimumab er et rekombinant humant monoklonalt antistof fremstillet ved ekspression i ovarieceller

fra kinesiske hamstre.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under punkt 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte med beskyttelseshætte.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reumatoid artrit

Trudexa i kombination med methotrexat er indiceret til:

behandling af moderat til alvorlig aktiv reumatoid artrit hos voksne patienter, hvor responsen på

sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler, herunder methotrexat, har været utilstrækkelig.

behandling af alvorlig, aktiv og progressiv reumatoid artrit hos voksne patienter, som ikke

tidligere er blevet behandlet med methotrexat.

Trudexa kan gives som monoterapi i tilfælde af intolerans over for methotrexat eller hvis fortsat

behandling med methotrexat er uhensigtsmæssig.

Trudexa har vist sig at hæmme udviklingen af leddestruktion bedømt ved måling med røntgen og at

forbedre den fysiske funktion, når det gives i kombination med methotrexat.

Psoriasisartrit

Trudexa er indiceret til behandling af aktiv og progressiv psoriasisartrit hos voksne patienter, hvor

responset på forudgående behandling med sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler har

været utilstrækkelig.

Ankyloserende spondylitis

Trudexa er indiceret til behandling af voksne med alvorlig aktiv ankyloserende spondylitis, som ikke

har responderet tilstrækkeligt på konventionel behandling.

Crohns sygdom

Trudexa er indiceret til behandling af svær, aktiv Crohns sygdom hos patienter, som på trods af en

adækvat behandling med glukokortikoid og/eller et andet immunosuppressivum ikke har responderet

tilfredsstillende, eller som er intolerante over for eller har medicinske kontraindikationer mod sådanne

behandlinger.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Til induktionsbehandling bør Trudexa gives i kombination med kortikosteroider. Trudexa kan gives

som monoterapi i tilfælde af intolerance over for kortikosteroider, eller når forsat behandling med

kortikosteroider er uhensigtsmæssig (se punkt 4.2).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Trudexa bør initieres og overvåges af speciallæger med erfaring i diagnosticering og

behandling af reumatoid artrit, psoriasisartrit, ankolyserende spondylitis eller Crohns sygdom.

Patienter i Trudexa-behandling bør få udleveret et særligt patientkort.

Efter passende oplæring i injektionsteknik kan patienter selv injicere Trudexa, såfremt lægen finder

det hensigtsmæssigt, og med nødvendig lægelig opfølgning.

Under behandling med Trudexa, bør andre samtidige behandlinger (f.eks., kortikosteroider og/eller

immunmodulerende midler) optimeres.

Voksne

Reumatoid artrit

Den anbefalede dosis af Trudexa til voksne patienter med reumatoid artrit er 40 mg adalimumab givet

som enkeltdosis ved subkutan injektion hver anden uge. Der fortsættes med methotrexat under

behandling med Trudexa.

Der kan fortsættes med glukokortikoider, salicylater, non-steroide antiinflammatoriske eller

analgetiske lægemidler under behandling med Trudexa. Se punkt 4.4 og 5.1 vedrørende kombination

med andre sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler end methotrexat.

Ved behandling med Trudexa alene kan det være en fordel for visse patienter, der oplever faldende

respons, at øge dosis til 40 mg adalimumab hver uge.

Psoriasisartrit og ankyloserende spondylitis

Den anbefalede dosis af Trudexa til patienter med psoriaris artrit er 40 mg adalimumab givet som

enkeltdosis subkutan injektion hver anden uge.

For alle ovenstående indikationer tyder tilgængelige data på, at det kliniske respons sædvanligvis

opnås inden for 12 ugers behandling. Fortsat behandling bør overvejes nøje, hvis patienten ikke

responderer inden for denne periode.

Crohns sygdom

Det anbefalede Trudexa induktions-dosis-regime til voksne patienter med svær Crohns sygdom

er 80 mg i uge 0 efterfulgt af 40 mg i uge 2. I tilfælde, hvor der er brug for et hurtigere respons af

behandlingen, kan regimet 160 mg i uge 0 (dosis kan administreres som fire injektioner på en dag eller

som to injektioner pr. dag i to på hinanden følgende dage), 80 mg i uge 2, anvendes med erkendelse af,

at risikoen for bivirkninger er højere under induktionen.

Efter induktionsbehandling, er den anbefalede dosis 40 mg hver anden uge via subkutan injektion.

Alternativt, kan Trudexa gen-administreres, hvis patienten er stoppet behandling med Trudexa, og

tegn og symptomer på sygdommen kommer igen. Der er begrænset erfaring med gentagen

administration efter mere end 8 uger efter den foregående dosis.

Under vedligeholdelsesbehandling kan kortikosteroider nedtrappes i overenstemmelse med

retningslinier for klinisk praksis.

Nogle patienter, som oplever en nedgang i deres respons, kan have fordel af en stigning i dosis til 40

mg Trudexa hver uge.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Nogle patienter, som ikke har responderet ved uge 4, kan have fordel af fortsat

vedligeholdelsesbehandling i 12 uger. Fortsat behandling bør nøje overvejes hos patienter, der ikke

responderer inden for denne tidsperiode.

Ældre patienter

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Børn og unge

Der er ingen erfaring med børn.

Svækket nyre- og/eller leverfunktion

Trudexa er ikke undersøgt i disse patientpopulationer, hvor dosisanbefaling ikke kan gives.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for den aktive substans eller over for ét eller flere af hjælpestofferne.

Aktiv tuberkulose eller andre alvorlige infektioner, såsom sepsis og opportunistiske infektioner (se

punkt 4.4).

Moderat til alvorlig hjerteinsufficiens (NYHA, klasse III/IV) (se punkt 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Infektioner

Patienter skal monitoreres nøje for infektioner, herunder tuberkulose, før, under og efter behandling

med Trudexa. Da udskillelsen af adalimumab kan vare op til fem måneder, bør monitoreringen

fortsættes i hele denne periode.

Behandling med Trudexa bør ikke initieres hos patienter med aktive infektioner, herunder kroniske

eller lokaliserede infektioner, før infektionerne er under kontrol.

Patienter, der udvikler en ny infektion under behandling med Trudexa, bør monitoreres nøje.

Administration af Trudexa bør ophøre, hvis en patient udvikler en ny alvorlig infektion, indtil denne

infektion er under kontrol. Læger bør være forsigtige, når de overvejer brug af Trudexa til patienter

med anamnese af tilbagevendende infektioner eller med øvrige sygdomstilstande, som kan

prædisponere patienterne for infektioner, inklusive samtidig anvendelse af immunsuppressive

lægemidler.

Alvorlige infektioner, sepsis, tuberkulose og andre opportunistiske infektioner, herunder dødelige, er

rapporteret ved brug af Trudexa.

Alvorlige infektioner:

I kliniske forsøg er der vist en forøget risiko for alvorlige infektioner hos patienter, der modtog

Trudexa, og rapporter fra post-marketing støtter disse fund. Af særlig vigtighed er infektioner som

pneumoni, pyelonefritis, septisk artrit og sepsis.

Tuberkulose:

Der har været rapporter om tuberkulose hos patienter, der modtog Trudexa. Det bør bemærkes, at i

størstedelen af disse rapporter var tuberkulose ekstra-pulmonær, med andre ord dissemineret.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Før behandling med Trudexa påbegyndes, skal alle patienter undersøges for både aktiv og inaktiv

(latent) tuberkuloseinfektion. Denne undersøgelse bør omfatte en detaljeret sygdomshistorie med

personlig tuberkuloseanamnese eller eventuel tidligere eksponering for patienter med aktiv

tuberkulose samt tidligere og/eller samtidig immunsuppressiv behandling. Passende

screeningsundersøgelser, dvs. hudtest med tuberkulin og røntgen af thorax, bør foretages for alle

patienter (i henhold til lokale anbefalinger). Det anbefales, at disse undersøgelser registreres på

patientkortet. Den ordinerende læge bør være opmærksom på risikoen for falsk negative resultater af

tuberkulinhudtest, særligt hos patienter, der er alvorligt syge eller immunkompromitterede.

Hvis der diagnosticeres aktiv tuberkulose, må Trudexa-terapi ikke påbegyndes (se punkt 4.3).

Hvis der diagnosticeres latent tuberkulose, skal passende antituberkuloseprofylakse initieres i

overensstemmelse med lokale anbefalinger, før behandling med Trudexa påbegyndes. I denne

situation bør balancen fordele/ulemper ved behandling med Trudexa overvejes meget nøje.

Patienter bør instrueres i at søge læge, hvis der opstår sygdomstegn/symptomer, der tyder på

tuberkuloseinfektion (f.eks. vedvarende hoste, tæring/vægttab, lav temperatur), under eller efter

behandling med Trudexa.

Andre opportunistiske infektioner:

Der er rapporteret om alvorlige og svære opportunistiske infektioner associeret med Trudexa

behandling, for eksempel pneumocystisk carinii pneumoni, dissemineret histoplasmose, listeria og

aspergillose.

Hvis en patient, der modtager Trudexa viser forlængede/atypiske symptomer/tegn på infektion eller

almindelig svækkelse, skal en florerende opportunistisk infektion overvejes.

Hepatitis B-reaktivering

Der er forekommet reaktivering af hepatitis B hos patienter, der modtog TNF-antagonister

inkluderende Trudexa, som er kroniske bærere af denne virus. Nogle tilfælde har haft fatalt udfald.

Patienter med risiko for HBV-infektion bør undersøges for tidligere tegn på HBV-infektion inden

initiering af behandling med Trudexa. Bærere af HBV, som kræver behandling med Trudexa, bør

overvåges tæt for tegn og symptomer på aktiv HBV-infektion gennem behandlingen og i adskillige

måneder efter afslutningen af behandlingen. Tilstrækkelige data for behandling af patienter, som er

bærere af HBV med anti-viral behandling i forbindelse med TNF-antagonister til forebyggelse af

HBV-reaktivering, er ikke tilgængelige. Hos patienter, der udvikler reaktivering af HBV, bør Trudexa

stoppes og effektiv anti-viral behandling med passende understøttende behandling bør initieres.

Neurologiske tilfælde

TNF-antagonister, herunder Trudexa, er i sjældne tilfælde blevet forbundet med nyt udbrud eller

forværring af kliniske symptomer og/eller radiografiske tegn på demyeliniserende sygdom. Lægen bør

udvise forsigtighed, når behandling med Trudexa overvejes til patienter med allerede eksisterende eller

nyligt opståede demyeliniserende sygdomme i centralnervesystemet.

Allergiske reaktioner

Alvorlige allergiske reaktioner er ikke rapporteret under de kliniske forsøg ved subkutan

administration af Trudexa. Ikkealvorlige allergiske reaktioner relateret til Trudexa var ualmindelige

under de kliniske forsøg. Postmarketing er der meget sjældent rapporteret om alvorlige allergiske

reaktioner, inklusive anafylaksi, efter administration af Trudexa. Hvis der opstår en anafylaktisk

reaktion eller andre alvorlige allergiske reaktioner, bør behandling med Trudexa straks ophøre og

egnet behandling påbegyndes.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kanylens beskyttelseshætte indeholder naturgummi (latex). Dette kan forårsage alvorlige allergiske

reaktioner hos patienter, som er overfølsomme over for latex.

Immunsuppression

I et forsøg, hvor 64 patienter med reumatoid artrit blev behandlet med Trudexa, var der ingen tegn på

nedsat forsinket hypersensitivitet, nedsatte immunglobulinniveauer eller forandring i antallet af

effektor T- og B-celler, NK-celler, monocytter/makrofager og neutrofiler.

Maligniteter og lymfeproliferative sygdomme

I de kontrollerede dele af de kliniske forsøg med TNF-antagonister, blev der observeret flere tilfælde

af maligniteter inklusiv lymfomer blandt de patienter, som modtog TNF-antagonister, sammenlignet

med kontrol patienterne. Imidlertid, var forekomsten sjælden. Ydermere findes der en forøget

baggrundsrisiko for lymfomer hos reumatoid artrit patienter med længerevarende, højaktiv,

inflammatorisk sygdom, som komplicerer estimeringen af risiko. Med den nuværende viden, kan det

ikke udelukkes, at der findes en mulig risiko for udvikling af lymfomer eller andre maligniteter hos

patienter, der behandles med TNF-antagonister.

Der er ikke gennemført nogen forsøg med patienter, der tidligere har haft maligniteter, eller hvor

behandling fortsættes af patienter, der udvikler maligniteter under behandling med Trudexa. Der bør

derfor udvises ekstra forsigtighed, hvis behandling med Trudexa overvejes til sådanne patienter (se

punkt 4.8).

I et eksplorativt klinisk forsøg, hvor anvendelsen af et andet anti-TNF-stof infliximab blev undersøgt

hos patienter med moderat til svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), blev der rapporteret om

flere maligniteter, primært i lunger eller hoved og hals, hos infliximab-behandlede patienter end hos

kontrol-patienter. Alle patienterne havde en fortid med massiv rygning. Der bør derfor udvises

forsigtighed, når der anvendes TNF-antagonister til KOL-patienter og til patienter med en forøget

risiko for malignitet på grund af massiv rygning.

Hæmatologiske reaktioner

Sjældne tilfælde af pancytopeni herunder aplastisk anæmi er rapporteret efter behandling med TNF-

antagonister. Hæmatologiske bivirkninger herunder klinisk signifikant cytopeni (f.eks.

thrombocytopeni, leukopeni) er rapporteret i sjældne tilfælde efter behandling med Trudexa. Alle

patienter bør rådes til at søge læge omgående, hvis de, under behandling med Trudexa, udvikler tegn

og symptomer på bloddyskrasi (f.eks. vedvarende feber, blå mærker, blødning, bleghed). Hos patienter

med bekræftede signifikante hæmatologiske abnormiteter bør det overvejes at afbryde behandlingen

med Trudexa.

Vaccinationer

Der blev observeret et lignede antistof respons på den 23-valente standard pneumokok vaccine og den

trivalente influenza virus vaccine i et forsøg med 226 voksne individer med reumatoid artrit, som blev

behandlet med adalimumab eller placebo. Der er ingen tilgængelige data vedrørende den sekundære

overførsel af infektion med levende vacciner hos patienter, der modtager Trudexa. Patienter i Trudexa

behandling kan modtage samtidige vaccinationer, undtagen med levende vacciner.

Hjerteinsufficiens

I et klinisk forsøg med en anden TNF-antagonist er der observeret forværring af hjerteinsufficiens og

forøget mortalitet som følge af hjerteinsufficiens. Tilfælde af forværret hjerteinsufficiens er også

rapporteret for patienter i behandling med Trudexa. Trudexa bør anvendes med forsigtighed til

patienter med let hjerteinsufficiens (NYHA, klasse I/II). Trudexa kontraindikeres ved moderat til

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

alvorlig hjerteinsufficiens (se punkt 4.3). Behandling med Trudexa skal ophøre hos patienter, som

udvikler nye eller får forværrede symptomer på hjerteinsufficiens.

Autoimmune processer

Behandling med Trudexa kan medføre dannelse af autoimmune antistoffer. Det vides ikke, hvilken

virkning langtidsbehandling med Trudexa har på udviklingen af autoimmune sygdomme. Hvis en

patient efter behandling med Trudexa udvikler symptomer, der tyder på et lupus-lignende syndrom, og

er positiv for antistoffer mod dobbelt-strenget DNA, bør der ikke gives yderligere behandling med

Trudexa (se punkt 4.8).

Samtidig administration af TNF antagonister og anakinra

I kliniske forsøg er der observeret alvorlige infektioner i forbindelse med samtidig administration af

anakinra og en anden TNF-antagonist, etanercept, uden yderligere klinisk virkning end ved anvendelse

af etanercept alene. På grund af typen af bivirkningerne observeret ved kombinationen af etanercept

og anakinra er der risiko for lignende toksicitet ved kombination af anakinra og andre TNF-

antagonister. Samtidig administration af adalimumab og anakinra anbefales derfor ikke.

Kirurgi

Der er begrænset erfaring med sikkerhed efter kirurgiske indgreb hos patienter i behandling med

Trudexa. Den lange halveringstid for adalimumab bør tages med i overvejelserne, når der planlægges

kirurgisk indgreb. En patient, som har behov for et kirurgisk indgreb under behandling med Trudexa,

bør monitoreres tæt for infektioner, og der skal tages passende forholdsregler. Der er begrænset

erfaring med sikkerhed for patienter, som får artroplastik under behandling med Trudexa.

Tyndtarms-obstruktion

Manglende respons på behandling for Crohns sygdom kan være tegn på tilstedeværelse af en fikseret

fibrotisk striktur, som kan kræve kirurgisk behandling. Foreliggende data tyder ikke på, at Trudexa

forværrer eller forårsager forsnævringer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Trudexa er blevet undersøgt hos patienter med reumatoid artrit og psoriasis artrit, der udelukkende

blev behandlet med Trudexa, og hos patienter, der også samtidigt tog methotrexat. Antistofdannelsen

var lavere ved Trudexa i kombination med methotrexat i forhold til ved behandling med Trudexa

alene. Administration af Trudexa uden methotrexat øgede antistofdannelsen, clearance og reducerede

effekten af adalimumab (se punkt 5.1).

4.6

Graviditet og amning

Der foreligger ikke kliniske data om eksponering for Trudexa under graviditet.

I et toksicitetforsøg, hvor man undersøgte udviklinger på aber, var der ingen tegn på maternel

toksicitet, embryotoksicitet eller teratogenicitet. Prækliniske data for adalimumab om postnatal

toksicitet og virkning på fertilitet findes ikke (se punkt 5.3).

På grund af sin TNF

-hæmmende virkning kan adalimumab administreret under graviditet påvirke

normal immunrespons hos nyfødte. Administration af adalimumab kan ikke anbefales under graviditet.

Kvinder i den fertile alder anbefales kraftigt at anvende passende kontraception for at forebygge

graviditet og fortsætte med at anvende den i mindst fem måneder efter den sidste Trudexa-behandling.

Anvendelse under amning

Det vides ikke, om adalimumab udskilles i modermælken eller absorberes systemisk efter indgift.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Eftersom humane immunglobuliner udskilles i modermælken, må kvinder dog ikke amme i mindst

fem måneder efter den sidste Trudexa-behandling.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af midlets indvirkning på evnen til at føre bil eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Kliniske forsøg

Trudexa blev undersøgt hos 5293 patienter i kontrolleredeog åbne forsøg i op til 60 måneder. Disse

forsøg omfattede både patienter med reumatoid artrit med kortere og længere sygdomsforløb og

patienter med psoriasisartrit, ankyloserende spondylitis og Crohns sygdom. Data i tabel 1 er baseret på

de kontrollerede forsøg (I-IX, CLASSIC I, GAIN og CHARM) (beskrevet i punkt 5.1), som omfatter

3271 patienter, der fik Trudexa, og 1809 patienter, der fik enten placebo eller aktiv kontrol i den

kontrollerede behandlingsperiode.

Den del af patienterne, som ophørte med behandling på grund af bivirkninger i løbet af den

dobbeltblindede, kontrollerede del af forsøg I-IX, CLASSIC I, GAIN og CHARM udgjorde 5.7 % for

patienter, der fik Trudexa, og 5.3 % for kontrolbehandlede patienter.

Bivirkninger, hvor kausaliteten er mindst muligt relateret til adalimumab for forsøgne I-IX, CLASSIC

I, GAIN og CHARM både klinisk og laboratoriemæssigt, er opført efter organklassesystem og

hyppighed (meget almindelig ≥ 1/10; almindelig

1/100 < 1/10; usædvanlig

1/1.000 til

1/100 og

sjælden <1/1000) i tabel 1 nedenfor. Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter

faldende alvorlighed.

Tabel 1

Bivirkninger i kliniske forsøg

Systemorganklasser

Hyppighed

Bivirkning

Infektiøse og parasitære

sygdomme

Almindelig

nedre luftvejsinfektioner (herunder pneumoni,

bronkitis), virusinfektioner (herunder influenza,

herpesinfektioner), candidiasis, bakterielle

infektioner (herunder urinvejsinfektioner), øvre

luftvejsinfektioner

Usædvanlig

sepsis, opportunistiske infektioner (såsom

tuberkulose eller histoplasmose) abscesser,

ledinfektion, sårinfektion, hudinfektion (herunder

cellulitis og impetigo), , superficielle

svampeinfektioner (herunder i hud, negle og

fødder)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Sjælden

nekrotiserende fascitis, viral meningitis,

diverticulitis

Godartede, ondartede og

uspecificerede svulster

(herunder cyster og

polypper)

Usædvanlig

Hudpapillom

Sjælden

lymfomer, faste organtumorer (herunder i bryst,

ovarie og testikler), spinocellulært karcinom

Sygdomme i blod- og

lymfesystem

Almindelig

Usædvanlig

lymfopeni

neutropeni (herunder agranulocytosis), leukopeni,

, trombocytopeni, anæmi, lymfadenopati,

leukocytose

Sjælden

pancytopeni, idiopatisk trombocytopenisk purpura

Forstyrrelser i

immunsystemet

Usædvanlig

systemisk lupus erythematosus, angioødem,

lægemiddel-allergi, sæsonbestemt allergi

Sjælden

Serumsyge

Endokrine sygdomme

Sjælden

thyreoideasygdom (herunder struma)

Stofskiftesygdomme og

ernæringsbetingede

sygdomme

Usædvanlig

hypokaliæmi, forhøjede lipider,

appetitforstyrrelser (herunder anorexi),

hyperuricaemia

Sjælden

hypercalcæmi

Psykiske lidelser

Usædvanlig

humørforstyrrelser, angst (herunder nervøsitet og

agitation)

Sygdomme i nervesystemet

Almindelig

omtågethed (herunder vertigo), hovedpine,

forstyrrelse af nerve-følsomhed (herunder

paræstesi)

Usædvanlig

synkope, migræne, tremor, søvnforstyrrelser

Sjælden

dissemineret sclerose

Øjensygdomme

Almindelig

infektion, irritation eller inflammation i øjet

Usædvanlig

synsforstyrrelser, okulære føleforstyrrelser

Sjælden

panoftalmitis, iritis, glaukom

Sygdomme i det ydre og det

Usædvanlig

tinnitus, øre-ubehag (herunder smerte og

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

indre øre

hævelse)

Sjælden

høre-tab

Hjertesygdomme

Usædvanlig

arytmier, takykardi, palpitationer

Sjælden

hjertestop, koronar arteriel insufficiens, angina

pectoris, pericardieekssudat

Karsygdomme

Usædvanlig

Hypertension, rødmen, hæmatom

Sjælden

vaskulær okklusion, aortastenose, thromboflebitis,

aortaaneurisme

Sygdomme i

åndedrætsorganer, brysthule

og mediastinum

Almindelig

hoste, nasopharyngeal smerte, nasal

Usædvanlig

astma, dyspnø, dysfoni, nasal kongestion

Sjælden

lungeødem, pharyngealt ødem, pleuraekssudat,

pleuritis

Gastrointestinale sygdomme

Almindelig

diarré, mavesmerter, stomatitis og sår i munden,

kvalme

Usædvanlig

rektal blødning, gastritis. opkastning, dyspepsi,

opsvulmet mave, konstipation,

Sjælden

intestinal stenose, colitis, enteritis, oesophagitis

Sygdomme i lever og

galdeveje

Almindelig

forhøjede leverenzymer

Sjælden

hepatisk nekrose, hepatitis

Sygdomme i hud og

subkutant væv

Almindelig

udslæt, dermatitis og eksem, pruritus, hårtab

Usædvanlig

urtikaria, psoriasis, ekkymose og øget tendens til

blå mærker, purpura

Sjælden

erythema multiforme, panniculitis

Sygdomme i

bevægeapparatet og

bindevæv

Almindelig

smerter i skeletmuskulaturen

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Sjælden

rhabdomyolysis

Sygdomme i nyre og

urinveje

Usædvanlig

haematuri, nyresvækkelse, blære- og urinrørs-

symptomer

Sjælden

proteinura, nyresmerter

Lidelser i det reproduktive

system og brystsygdomme

Usædvanlig

forstyrrelser i menstruationscyklus og blødning fra

livmoder

Almene lidelser og

reaktioner på

indgivelsesstedet

Meget

almindelig

reaktioner på injektionsstedet (herunder smerter,

hævelser, rødme eller kløe)

Almindelig

pyreksi,træthed (herunder asteni og utilpashed)

Usædvanlig

brystsmerter, ødem, influenzalignende sygdom

Undersøgelser

Usædvanlig

forhøjet blod-keratin-fosforkinase, forlænget

aktiveret partiel thromboplastin tid,

tilstedeværelse af autoantistoffer

Skader, forgiftninger

Usædvanlig

tilfældige skader, nedsat helingstendens

Reaktioner ved injektionsstedet

I de tolv kontrollerede forsøg havde 16% af de patienter, som blev behandlet med Trudexa, reaktioner

ved injektionsstedet (erythem og/eller kløe, blødning, smerter eller hævelse) sammenlignet med 10%

af de patienter, som fik placebo eller aktiv kontrol.Reaktioner ved injektionsstedet gjorde det normalt

ikke nødvendigt at indstille behandlingen med lægemidlet.

Infektioner

I de tolv kontrollerede forsøg var infektionshyppigheden 1,49 pr. patientår hos Trudexa-behandlede

patienter og 1,42 pr. patientår hos placebo- og aktiv kontrolbehandlede patienter. Infektionerne var

primært øvre luftvejsinfektioner, bronkitis, og urinvejsinfektioner. De fleste patienter fortsatte med

Trudexa, efter infektionen var overstået.

Incidensen af alvorlige infektioner var 0,03 pr. patientår hos Trudexa-behandlede patienter og 0,03 pr.

patientår hos placebo- og aktiv kontrolbehandlede patienter.

I kontrollerede og åbne forsøg med Trudexa blev der rapporteret alvorlige infektioner (herunder

dødelige infektioner, som forekom sjældent), inklusive rapporter om tuberkulose (herunder

miliærtuberkulose og ekstra-pulmonær tuberkulose) og invasive opportunistiske infektioner (f.eks.

histoplasmose, pneumocystis carinii pneumoni, aspergillose og nocardiose). De fleste

tuberkulosetilfælde forekom inden for de første otte måneder efter behandlingens påbegyndelse og kan

skyldes udbrud af latent sygdom.

Maligniteter og lymfeproliferative sygdomme

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

I de kontrollerede dele af ti Trudexa-forsøg af mindst 12 ugers varighed (I-IX og CHARM) hos

patienter med moderat til svær aktiv reumatoid artrit, psoriasis artrit, ankyloserende spondylitis og

Crohns sygdom blev der observeret maligniteter, fraset lymfomer eller ikke-melanom hudkræft, med

en hyppighed (95 % konfidensinterval) på 5,7 (3,3, 10,1) pr. 1000 patient-år blandt 2887

Trudexabehandlede patienter mod en hyppighed på 4,1 (1,5, 10,9) pr. 1000 patient-år blandt 1570

kontrolpatienter (gennemsnitlig varighed af behandlingen var 5.7 måneder for Trudexa og 5.5 måneder

for de kontro-lbehandlede patienter). Hyppigheden (95 % konfidensinterval) af ikke-melanom

hudkræft var 7,6 (4,7, 12,4) pr. 1000 patient-år blandt Trudexa-behandlede patienter og 2,0 (0,5, 8,2)

pr. 1000 patient-år blandt kontrolpatienterne. Hos disse hudkræfttilfælde forekom planocellulært

karcinom med en hyppighed (95 % konfidensinterval) på 2,4 (1,0, 5,7) pr. 1000 patient-år blandt de

Trudexa-behandlede patienter og 0 pr. 1000 patient-år blandt kontrolpatienterne. Hyppigheden (95 %

konfidensinterval) af lymfomer var 1.0 (0,2, 3,8) pr. 1000 patient-år blandt de Trudexa-behandlede

patienter og 1,0 (0,1, 7,3) pr. 1000 patient-år blandt kontrolpatienterne.

Når de kontrollerede dele af ti forsøg (I-IX og CHARM) og igangværende åbne opfølgningsforsøg

kombineres med en gennemsnitlig varighed på omkring 2 år, inklusive 4843 patienter og over 13000

patient-års behandling, er den observerede hyppighed af maligniteter, fraset lymfomer og ikke-

melanom hudkræft, cirka 13.6 pr. 1000 patient år. Den fundne hyppighed af ikke-melanom hudkræft

er cirka 9,0 pr. 1000 patient-år og den fundne hyppighed af lymfomer er cirka 1,2 pr. 1000 patient-år.

Der er ved post-marketing erfaring fra januar 2003, hovedsageligt hos patienter med reumatoid artrit

rapporteret en hyppighed af andre maligniteter end lymfomer og ikke-melanom hudkræft på cirka 1,7

pr. 1000 patient-år. Den rapporterede hyppighed af ikke-melanom hudkræft og lymfomer er

henholdsvis cirka 0,2 og 0,4 pr. 1000 patient-år (se pkt. 4.4)..

Autoantistoffer

Patienter fik testet serumprøver for autoantistoffer på forskellige tidspunkter i reumatoid artrit

forsøgne I-V. I disse havde 11,9% af de Trudexa-behandlede patienter og 8,1% af de placebo- og aktiv

kontrolbehandlede patienter med negative antinukleære antistoftitere ved baseline positive titere efter

24 uger. To patienter ud af 3441, som blev behandlet med Trudexa i alle reumatoid artrit og

psoriasisartrit forsøg, udviklede kliniske tegn, der tydede på et nyopstået lupuslignende syndrom.

Patienternes tilstand forbedredes efter ophør med behandlingen. Ingen patienter udviklede lupus nefrit

eller symptomer i centralnervesystemet.

Forhøjelse af leverenzymer

Reumatoid artrit-forsøg: I de kontrollerede kliniske reumatoid artrit-forsøg (forsøg I-IV) var

forhøjelsen i ALAT-værdierne hos patienter behandlet med adalimumab og placebo ens. Hos patienter

med tidlig reumatoid artrit (sygdomsvarighed på mindre end 3 år) (forsøg 5) forekom forhøjede

ALAT-værdier oftere i kombinationsarmen (Trudexa/methotrexat) end i methotrexat-

monoterapiarmen eller Trudexa-monoterapiarmen.

Psoriasisartritforsøg: Forhøjede ALAT-værdier forekom oftere hos patienter med psoriasisartrit

(forsøg VI-VII) end hos patienter med reumatoid artrit i kliniske forsøg.

I alle forsøg (I-VII) var patienter med forhøjede ALAT-værdier asymptomatiske, og i de fleste tilfælde

var forhøjelserne forbigående og forsvandt ved fortsat behandling.

Kliniske forsøg med Crohns sygdom: i kontrollererde kliniske forsøg var forhøjelse af ALAT

sammenlignelig hos patienter, der modtog adalimumab eller placebo.

Yderligere bivirkninger fra overvågning efter markedsføring og kliniske fase IV-forsøg

I tabel 2 ses de yderligere bivirkninger, som er rapporteret fra overvågning efter markedsføring eller

kliniske fase IV-forsøg:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 2

Uønskede virkninger iovervågning efter markedsføring

og kliniske fase IV-forsøg

Systemorganklasse

Bivirkning

Sygdomme i lever og galdeveje

reaktivering af hepatitis B

Sygdomme i nervesystemet

demyeliniserende sygdomme (f.eks. optisk

neuritis)

Sygdomme i åndedrætsorganer, brysthule og

mediastinum

interstitiel lungesygdom, herunder pulmonal

fibrose

Sygdomme i hud og subkutant væv

kutan vaskulitis

Forstyrrelser i immunsystemet

Anafylaksi

4.9

Overdosering

Der blev ikke observeret nogen dosisbegrænsende toksicitet i kliniske undersøgelser. Det højeste

dosisniveau, som er evalueret, har været adskillige intravenøse doser på 10 mg/kg.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Selektive immunsuppressive stoffer. ATC-kode: L04AA17

Virkningsmekanisme

Adalimumab binder specifikt til TNF og neutraliserer dennes biologiske funktion ved at blokere dens

interaktion med celleoverflade-TNF-receptorerne p55 og p75.

Adalimumab modulerer også de biologiske responser, som induceres eller reguleres af TNF, herunder

ændringer i niveauerne af de adhæsionsmolekyler, som er ansvarlige for leukocytmigrationen (ELAM-

1, VCAM-1 og ICAM-1 med en IC

på 1-2 x 10

Farmakodynamiske virkninger

Efter behandling med Trudexa blev der hos patienter med reumatoid artrit observeret et hurtigt fald i

niveauet af inflammatoriske akutfasereaktanter (C-reaktivt protein (CRP) og

erytrocytsænkningshastighed (ESR)) og serumcytokiner (IL-6) sammenholdt med baseline.

Serumniveauer af matrixmetalloproteinaser (MMP-1 og MMP-3), som forårsager vævsomdannelse,

der er ansvarlig for bruskdestruktionen, var også nedsatte efter Trudexa-administration.

Hæmatologiske tegn på kronisk inflammation forbedredes sædvanligvis hos patienter behandlet med

Trudexa.

Der blev også fundet et hurtigt fald i CRP hos patienter med Crohns sygdom.

Kliniske forsøg

Reumatoid artrit

Trudexa er vurderet hos mere end 3000 patienter i de kliniske reumatoid artrit forsøg. Nogle patienter

blev behandlet i op til 60 måneder. Trudexas virkning og bivirkningsprofil ved behandling af

reumatoid artrit blev vurderet i fem randomiserede, dobbeltblindede og velkontrollerede forsøg.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Forsøg I evaluerede 271 patienter, der var

18 år, med moderat til alvorlig aktiv reumatoid artrit, hvor

behandling var mislykket med mindst ét sygdomsmodificerende antireumatisk lægemiddel, hvor

methotrexat i doser på 12,5 til 25 mg (10 mg ved methotrexat-intolerans) hver uge havde haft

utilstrækkelig effekt, og hvor methotrexat-dosen forblev konstant på 10 til 25 mg hver uge. Doser på

20, 40 eller 80 mg Trudexa eller placebo blev givet hver anden uge i 24 uger.

Forsøg II evaluerede 544 patienter, der var

18 år, med moderat til alvorlig aktiv reumatoid artrit,

hvor behandling var mislykket med mindst ét sygdomsmodificerende antireumatisk lægemiddel. Doser

på 20 eller 40 mg Trudexa blev givet ved subkutan injektion hver anden uge med placebo i de øvrige

uger eller hver uge i 26 uger; placebo blev givet hver uge i samme periode. Ingen andre

sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler blev tilladt.

Forsøg III evaluerede 619 patienter, der var

18 år, med moderat til alvorlig aktiv reumatoid artrit,

hvor methotrexat i doser på 12,5 til 25 mg (10 mg ved methotrexat-intolerans) hver uge havde haft

utilstrækkelig effekt, og hvor methotrexat-dosen forblev konstant på 12,5 til 25 mg hver uge. Der var

tre grupper i dette forsøg. Den første fik placeboinjektioner hver uge i 52 uger. Den anden fik 20 mg

Trudexa hver uge i 52 uger. Den tredje gruppe fik 40 mg Trudexa hver anden uge og

placeboinjektioner i de øvrige uger. Derefter blev patienterne optaget i et åbent forlængelsesforsøg

hvor 40 mg Trudexa blev administreret hver anden uge i op til 60 måneder.

Forsøg IV vurderede primært sikkerheden hos 636 patienter, der var

18 år, med moderat til alvorlig

aktiv reumatoid artrit. Det var tilladt for patienterne at være enten fri for sygdomsmodificerende

antireumatisk lægemiddel eller at forblive i deres allerede eksisterende reumatologiske terapi, forudsat

at terapien havde været stabil i mindst 28 dage. Disse terapier omfatter methotrexat, leflunomid,

hydrozychloroquine, sulfasalazin og/eller guldsalte. Patienterne blev randomiseret til 40 mg Trudexa

eller placebo hver anden uge i 24 uger.

Forsøg V vurderede 799 methotrexat-naive voksne patienter med moderat til alvorlig aktiv reumatoid

artrit i tidligt stadium (gennemsnitlig sygdomsvarighed på mindre end 9 måneder). Dette forsøg

vurderede virkningen af Trudexa 40 mg hver anden uge/methotrexat-kombinationsterapi, Trudexa

monoterapi 40 mg hver anden uge og methotrexat-monoterapi med hensyn til reduktion af tegn,

symptomer og hastigheden af progressionen af ledskader ved reumatoid artrit i 104 uger.

Det primære end-point i forsøg I, II og III og det sekundære end-point i forsøg IV var den procentdel

af patienter, som fik ACR 20-respons i uge 24 eller 26. Det primære end-point i forsøg V var

procentdelen af patienter, som opnåede et ACR 50 respons i uge 52. Forsøgne III og V havde

yderligere primære end-points i uge 52 med forsinket sygdomsprogression (bestemt ud fra

røntgenresultater). Forsøg III havde også et primært end-point, som var ændringer i livskvalitet.

ACR respons

Den procent af Trudexa-behandlede patienter, der fik ACR 20-, 50- og 70-respons, var konsistent

mellem forsøg I, II og III. Resultaterne for 40 mg hver anden uge er opstillet i tabel 3.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 3: ACR-respons i placebokontrollerede forsøg

(Procent af patienter)

Respons

Forsøg I

Forsøg II

Forsøg III

Placebo/

n=60

Trudexa

/ MTX

n=63

Placebo

n=110

Trudexa

n=113

Placebo/

n=200

Trudexa

n=207

ACR 20

6 måneder

13,3%

65,1%

19,1%

46,0%

29,5%

63,3%

måneder

24,0%

58,9%

ACR 50

6 måneder

6,7%

52,4%

8,2%

22,1%

9,5%

39,1%

måneder

9,5%

41,5%

ACR 70

6 måneder

3,3%

23,8%

1,8%

12,4%

2,5%

20,8%

måneder

4,5%

23,2%

Forsøg I efter 24 uger, Forsøg II efter 26 uger og Forsøg III efter 24 og 52 uger

40 mg Trudexa givet hver anden uge

MTX = methotrexat

**p < 0,01, Trudexa over for placebo

I forsøg I-IV forbedredes alle individuelle komponenter af ACR-responskriterierne (antal af ømme og

hævede led, læge- og patientvurderinger af sygdomsaktivitet og smerter, fysisk

funktionsevneindeksværdier (HAQ) og CRP (mg/dl)-værdier) efter 24 eller 26 uger sammenlignet med

placebo. I forsøg III holdt disse forbedringer sig i 52 uger. I tillæg hertil blev behandlingseffekt

bedømt ved ACR-respons opretholdt hos størstedelen af patienterne, som blev fulgt i det åbne

forlængelsesforsøg til uge 104. Der var 114 ud af 207 patienter, som fortsatte med Trudexa 40 mg

hver anden uge i 60 måneder. Blandt disse havde 86, 72 og 41 patienter ACR response på henholdvis

20/50/70 ved 60 måneder.

I forsøg IV var ACR 20-respons for patienter behandlet med Trudexa plus standardpleje statistisk

signifikant bedre end for patienter behandlet med placebo plus standardpleje (p

<

0,001).

I forsøgne I-IV opnåede Trudexa-behandlede patienter statistisk signifikant ACR 20- og 50-respons

sammenlignet med placebo allerede én til to uger efter behandlingsstart.

I forsøg V med patienter med reumatoid artrit på et tidligt stadium, som var methotrexat-naive, førte

kombinationsbehandlingen med Trudexa og methotrexat til hurtigere og signifikant større ACR

respons end methotrexat-monoterapi og Trudexa-monoterapi i uge 52, og effekten blev opretholdt i

104 uger (se tabel 4).

Tabel 4: ACR Respons i studie V

(Procentdel af patienter)

Respons

MTX

n=257

Trudexa

n=274

Trudexa/MT

X

n=268

p-værdi

a

p-værdi

b

p-værdi

c

ACR 20

Uge 52

62,6%

54,4%

72,8%

0,013

<0,001

0,043

Uge 104

56,0%

49,3%

69,4%

0,002

<0,001

0,140

ACR 50

Uge 52

45,9%

41,2%

61,6%

<0,001

<0,001

0,317

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Uge 104

42,8%

36,9%

59,0%

<0,001

<0,001

0,162

ACR 70

Uge 52

27,2%

25,9%

45,5%

<0,001

<0,001

0,656

Uge 104

28,4%

28,1%

46,6%

<0,001

<0,001

0,864

p-værdi for den parvise sammenligning af methotrexat-monoterapi og Trudexa/methotrexat-

kombinationeterapi ved anvendelse af Mann-Whitney U test.

p-værdi for den parvise sammenligning af Trudexa-monoterapi og Trudexa/methotrexat-

kombinationsterapi ved anvendelse af Mann-Whitney U test

c. p-værdi for den parvise sammenligning af Trudexa-monoterapi og methotrexat-monoterapi ved

anvendelse af Mann-Whitney U test

I uge 52 opnåede 42,9% af patienterne, som fik Trudexa/methotrexat-kombinationsterapi, klinisk

remission (DAS28 < 2,6) sammenlignet med 20,6 % af patienterne, som fik methotrexat-monoterapi

og 23,4% af patienterne, som fik Trudexa-monoterapi. Trudexa/methotrexat-kombinationsterapi var

klinisk og statistisk bedre end methotrexat-monoterapi (p<0,001) og Trudexa-monoterapi (p<0,001) i

opnåelsen af lav sygdomstilstand hos patienter med nylig diagnosticeret moderat til alvorlig reumatoid

artrit. Responset i de to monoterapi-arme var ens (p=0,447).

Radiografisk respons

I forsøg III, hvor de Trudexa-behandlede patienter havde haft reumatoid artrit gennemsnitlig i 11 år,

blev den strukturelle ødelæggelse af leddene vurderet radiografisk og udtrykt som ændringer i den

totale modificerede Sharpscore og dennes delkomponenter, erosionsscore og ledspalteforsnævring

(JSN). Der blev observeret en significant mindre radiografisk progression hos Trudexa-/methotrexat-

patienter end hos patienter som alene fik methotrexat efter 6 måneder og 12 måneder (se Tabel 5. Data

fra det åbne forlængelsesforsøg indikerer, at reduktionen i hastigheden af progression af strukturel

ødelæggelse opretholdes i 60 måneder i en delmængde af patienterne. 133/127 patienter, der

oprindeligt blev behandlet med 40 mg Trudexa hver anden uge, blev radiografisk evalueret ved 5 år.

Blandt disse viste 66 patienter ingen af progression af strukturel ødelæggelse defineret som ændring af

TSS på nul eller mindre.

Tabel 5: Gennemsnitlige radiografiske ændringer gennem 12 måneder i Forsøg III

Placebo/

TRUDEXA/MTX

40 mg hver anden

Placebo/MTX-

TRUDEXA/MTX

(95%

konfidensinterval

P-værdi

Total Sharp-score

2,6 (1,4, 3,8)

< 0,001

Erosion score

1,6 (0,9, 2,2)

< 0,001

score

0,9 (0,3, 1,4)

0,002

a

methotrexat

95% Konfidensintervaller for forskellen i ændring af score mellem methotrexat og Trudexa.

Baseret på ranganalyse

Ledspalteforsnævring

I forsøg V blev strukturel ledskade vurderet radiografisk og udtrykt som ændringer i den modificrede

totale Sharp score (se tabel 6).

Tabel 6: Gennemsnitlige radiografiske ændringer i uge 52 i forsøg V

n=257

(95% konfidens-

interval)

Trudexa

n=274

(95% konfidens-

interval)

Trudexa/MT

n=268

(95% konfidens-

interval)

p-værdi

p-værdi

p-værdi

Total Sharp

5,7 (4,2-7,3)

3,0 (1,7-4,3)

1,3 (0,5-2,1)

< 0,001

0,0020

< 0,001

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

score

Erosion score

3,7 (2,7-4,7)

1,7 (1,0-2,4)

0,8 (0,4-1,2)

< 0,001

0,0082

< 0,001

JSN score

2,0 (1,2-2,8)

1,3 (0,5-2,1)

0,5 (0-1,0)

< 0,001

0,0037

0,151

p-værdien for den parvise sammenligning af methotrexat-monoterapi og Trudexa/methotrexat-

kombinationsbehandling ved anvendelse af Mann-Whitney U test.

p-værdien for den parvise sammenligning af Trudexa monoterapi og Trudexa/methotrexat-

kombinationsbehandling ved anvendelse af Mann-Whitney U test

c. p-værdien for den parvise sammenligning af Trudexa monoterapi og methotrexat- monoterapi

ved anvendelse af Mann-Whitney U test

Efter henholdsvis 52 ugers og 104 ugers behandling, var procentdelen af patienter uden progression

(ændring fra baseline i den modificerede totale Sharp score

0,5) signifikant højere med

Trudexa/methotrexat-kombinationsterapi (henholdsvis 63,8% og 61,2%) sammenlignet med

methotrexat-monoterapi (henholdsvis 37,4% og 33,5%, p<0,001) og Trudexa monoterapi (henholdsvis

50,7%, p<0,002 og 44,5%, p<0,001).

Livskvalitet og fysisk funktion

Helbredsrelateret livskvalitet og fysisk funktion blev evalueret ud fra et fysisk funktionsevneindeks fra

Health Assessment Questionnaire (HAQ) i de fire originale adækvate og velkontrollerede forsøg, som

var et allerede specificeret primært end-point ved uge 52 i forsøg III. Alle doser/skemaer for Trudexa i

alle fire forsøg viste statistisk signifikant større forbedring ifølge HAQ’s fysiske funktionsevneindeks

fra baseline til 6. måned sammenlignet med placebo, og i forsøg III blev det samme set efter 52 uger.

Resultater fra Short Form Health Survey (SF 36) for alle doser/skemaer for Trudexa i alle fire forsøg

understøtter disse resultater med statistisk signifikant værdi for physical component summary (PCS)

såvel som med statistisk signifikant værdi for smerte- og vitalitetsområde for 40 mg dosering hver

anden uge. Et statistisk signifikant fald i værdierne for træthed, målt ved funktionel vurdering af

kronisk sygdomsbehandling (FACIT), blev set i alle tre forsøg (forsøg I, III, IV).

I forsøg III blev forbedringer i fysisk funktion opretholdt gennem 260 uger (60 måneder) med åben

behandling. Forbedring af livskvalitet blev målt op til uge 156 (36 måneder) og forbedringen blev

opretholdt gennem hele denne tidsperiode.

I forsøg V var forbedringen i HAQ funktionsevneindeks og den fysiske komponent fra SF 36 større

(p<0,001) for Trudexa/methotrexat-kombinationsterapi end for methotrexat-monoterapi og Trudexa-

monoterapi efter 52 uger. Effekten blev opretholdt i 104 uger.

Psoriasisartrit

Trudexa givet i doser af 40 mg hver anden uge blev undersøgt hos patienter med moderat til alvorlig

aktiv psoriasisartrit i to placebokontrollerede forsøg, forsøgne VI og VII. I forsøg VI blev 313 voksne

patienter , som havde et utilstrækkeligt respons over for nonsteroid anti-inflammatorisk behandling,

behandlet i 24 uger, af disse patienter tog ca. 50% methorexate. I forsøg VII blev 100 patienter, som

havde utilstrækkelig respons over for DMARD-terapi, behandlet i 12 uger.

Der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation for virkningen af Trudexa hos patienter med

ankyloserende spondyltitis-lignende psoriasis arthropati, da kun få patienter er blevet undersøgt (se

tabel 7).

Tabel 7: ACR respons i placebokontrollerede psoriasisartrit forsøg

(Procentdel af patienter)

Forsøg VI

Forsøg VII

Respons

Placebo

N=162

Trudexa

N=151

Placebo

N=49

Trudexa

N=51

ACR 20

Uge 12

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Uge 24

ACR 50

Uge 12

Uge 24

ACR 70

Uge 12

Uge 24

p<0,001 for alle sammenligninger mellem Trudexa og placebo

p<0,05 for alle sammenligninger mellem Trudexa og placebo

N/A not applicable

ACR respons i forsøg VI var det samme med og uden methotrexat-kombinationsbehandling.

Hos patienter behandlet med Trudexa var der signifikant større bedring ifølge HAQ’s fysiske

funktionsevneindeks og Short Form Health Survey (SF 36) fra baseline til uge 24.

Ankyloserende spondylitis

Trudexa 40 mg hver anden uge blev undersøgt i to randomiserede, 24 ugers dobbelt-blinde placebo-

kontrollerede forsøg med 393 patienter med aktiv ankyloserende spondylitis (gennemsnits score ved

baseline for sygdomsaktivitet [Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI)] var

6,3 i alle grupper), som ikke havde responderet tilstrækkeligt på konventionel behandling.

Nioghalvfjerds (20,1%) af patienterne blev samtidigt behandlet med sygdomsmodificerende

antireumatiske lægemidler, og 37 (9,4 %) af patienterne med glukokortikoider. Den blindede periode

blev efterfulgt af en åben periode, hvor patienterne modtog Trudexa 40 mg hver anden uge subkutant i

op til yderligere 28 uger. Forsøgspersoner (n=215, 54,7%), som ikke opnåede ASAS 20 ved uge 12,

eller 16 eller 20 fik tidligere adgang til åben adalimumab 40 mg subkutant hver anden uge og blev

efterfølgende behandlet som non-respondere i de dobbeltblindede statistiske analyser. I det største

forsøg (VIII) med 315 patienter, viste resultaterne statistisk signifikant forbedring af tegn og

symptomer på ankyloserende spondylitis hos patienter behandlet med Trudexa sammenlignet med

placebo. Første signifikante respons blev observeret ved uge 2 og blev opretholdt frem til uge 24

(Tabel 8).

Tabel 8 - Effekt respons i placebo-kontrolleret AS forsøg – forsøg VIII

Reduktion af tegn og symptomer

Respons

Placebo

N=107

Trudexa

N=208

ASAS

Uge 2

42%***

Uge 12

58%***

Uge 24

51%***

ASAS 50

Uge 2

16%***

Uge 12

38%***

Uge 24

35%***

ASAS 70

Uge 2

7%**

Uge 12

23%***

Uge 24

24%***

BASDAI

Uge 2

20%***

Uge 12

45%***

Uge 24

42%***

***,**

Statistisk signifikant på<0,001, <0,01 for alle sammenligning mellem Trudexa og placebo ved uge 2, 12 og

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Assessment in Ankylosing Spondylitis

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

Patienter i behandling med Trudexa havde signifikant større forbedringer ved uge 12, som blev

opretholdt frem til uge 24, i både SF36 og ankyloserende spondylitis livskvalitetsspørgeskema

(ASQoL).

Lignende tendenser (ikke alle statistisk signifikante) blev set i det mindre, randomiserede, dobbelt-

blindede, placebokontrollerede forsøg (IX) på 82 voksne patienter med aktiv ankyloserende

spondylitis.

Crohns sygdom

Sikkerhed og effekt af Trudexa er undersøgt i randomiserede, dobbelt-blinde, placebo-kontrollerede

forsøg i over 1400 patienter med moderat til svær aktiv Crohns sygdom (Crohns sygdoms-

aktivitetsindeks (CDAI)

220 og

450). Af de tilmeldte patienter blev 478 (32%) defineret som

havende en svær sygdom (CDAI score > 300 og samtidig kortikosteroid og/eller immunosuppresiva)

svarende til populationen defineret i indikationen (se pkt. 4.1). Samtidige faste doser af

aminosalicylater, kortikosteroider, og/eller immunmodulerende-midler var tilladt, og 79 % af

patienterne fortsatte med at modtage mindst et af disse lægemidler.

Induktion af klinisk remission (defineret som CDAI < 150) blev undersøgt i to forsøg, CLASSIC I og

GAIN. In CLASSIC I, blev 299 TNF-antagonist-naive patienter randomiseret til en af fire

behandlingsgrupper; placebo i uge 0 og 2, 160 mg Trudexa i uge 0 og 80 mg i uge 2, 80 mg i uge 0 og

40 mg i uge 2, og 40 mg i uge 0 og 20 mg i uge 2. I GAIN, blev 325 patienter, der ikke længere

responderede eller var intolerante over for infliximab, randomiseret til at modtage enten 160 mg

Trudexa i uge 0 og 80 mg i uge 2 eller placebo i uge 0 og 2. De oprindelige non-responders blev

ekskluderet fra forsøgene, og derfor blev disse patienter ikke yderligere undersøgt.

Vedligeholdelse af klinisk remission blev undersøgt i CHARM. I CHARM modtog 854 patienter

open-label 80 mg i uge 0 og 40 mg i uge 2. Ved uge 4 blev patienterne randomiseret til 40 mg hver

anden uge, 40 mg hver uge, eller placebo gennem hele forsøgsforløbet på 56 uger. Patienter i klinisk

respons (nedgang i CDAI ≥ 70) i uge 4 blev stratificeret og analyseret adskilt fra dem, som ikke havde

klinisk respons ved uge 4. Nedtrapning af kortikosteroid var tilladt efter uge 8.

Tabel 9 viser rater for induktion af remission og respons i CLASSIC I og GAIN.

Table 9: Induktion af Klinisk Remission og Respons

(Procent af Patienterne)

CLASSIC I: Infliximab Naive Patienter

GAIN: Infliximab Erfarne Patienter

Placebo

N=74

Trudexa

80/40 mg

N = 75

Trudexa

160/80 mg

N=76

Placebo

N=166

Trudexa

160/80 mg

N=159

Uge 4

Klinisk remission

Klinisk respons (CR-100)

Alle p-værdier er parvise sammenligninger af forholdet for Trudexa vs. placebo

p<0,001

p<0,01

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lignende remissions-rater sås for 160/80 mg og 80/40 mg induktionsregimerne ved uge 8, mens

bivirkninger oftere sås i gruppen med 160/80 mg.

I CHARM var 58% (499/854) af patienterne i klinisk respons i uge 4 og blev vurderet i den primære

analyse. Blandt patienter med klinisk respons i uge 4 havde 48% tidligere været eksponeret for anden

anti-TNF-behandling. Vedligeholdelse af remission- og respons-raterne er vist i Tabel 10. Raterne for

klinisk remission forblev forholdvis konstante uanset tidligere TNF-antagonist-eksposition.

Tabel 10: Vedligeholdelse af Klinisk Remission og Respons

(Procent af Patienter)

Placebo

40 mg Trudexa

hver anden uge

40 mg Trudexa

hver uge

Uge 26

N=170

N=172

N=157

Klinisk remission

40%*

47%*

Klinisk respons (CR-100)

52%*

52%*

Patienter i steroid-fri remission i

>=90 dage

3% (2/66)

19% (11/58)**

15% (11/74)**

Uge 56

N=170

N=172

N=157

Klinisk remission

36%*

41%*

Klinisk respons (CR-100)

41%*

48%*

Patienter i steroid-fri remission i

>=90 dage

5% (3/66)

29% (17/58)*

20% (15/74)**

p<0,001 for Trudexa vs. placebo parvise sammenligninger af forholdet

p<0,02 for Trudexa vs. placebo parvise sammenligninger af forholdet

Af dem som modtog kortikosteroider ved baseline

Blandt de patienter, som ikke havde respons i uge 4, responderede 43 % af patienterne i Trudexa

vedligeholdelsesbehandling ved uge 12 sammenlignet med 30 % af patienter i placebogruppen. Disse

resultater tyder på, at nogle patienter, som ikke har responderet ved uge 4, har fordel af fortsat

vedligeholdelsesbehandling til og med uge 12. Behandling længere end uge 12 resulterede ikke i

signifikant flere respondere (se pkt. 4.2).

Livskvalitet

I CLASSIC I og GAIN, blev der opnået statistisk signifikante forbedringer i total score i det sygdoms-

specifikke tarm-sygdoms-spørgeskema (IBDQ) ved uge 4 for patienter randomiseret til Trudexa 80/40

mg og 160/80 mg sammenlignet med placebo, og i CHARM blev det set ved uge 26 og 56, såvel som

blandt den adalimumab-behandlede-grupper sammenlignet med placebo-gruppen.

Immunogenicitet

Dannelse af adalimumab-antistoffer er forbundet med øget clearence og reduceret effekt af

adalimumab. Der er ikke nogen tydelig sammenhæng mellem tilstedeværelse af antistoffer og

bivirkninger.

Patienterne i forsøg I, II og III blev testet på forskellige tidspunkter for antistoffer mod adalimumab fra

6. til 12. måned. I de pivotale forsøg blev der identificeret anti-adalimumab-antistoffer hos 58/1.053

(5,5%) af de patienter, der blev behandlet med adalimumab, sammenlignet med 2/370 (0,5%) af de

patienter, der fik placebo. Hos patienter, som ikke fik methotrexat samtidig, var incidensen 12,4%

sammenlignet med 0,6%, når adalimumab blev givet i kombination med methotrexat.

Hos patienter med psoriasis artrit blev der påvist adalimumab antistoffer hos 38/376 patienter (10 %)

behandlet med adalimumab. Hos patienter, der ikke samtidig fik methotrexat, var forekomsten 13,5 %

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

(24/178 patienter), sammenlignet med 7 % (14 ud af 198 patienter), når adalimumab blev anvendt som

tillæg til methotrexat.

Hos patienter med ankyloserende spondylitis blev der påvist antistoffer hos 17/204 patienter (8,3 %)

behandlet med adalimumab. Hos patienter, der ikke samtidig fik methotrexat, var forekomsten 16/185

(8,6 %), sammnelignet med 1/19 (5,3 %), når adalimumab blev anvendt som tillæg til methotrexat.

Hos patienter med Crohns sygdom, blev der identificeret adalimumab-antistoffer hos 7/269 individer

(2,6%) behandlet med adalimumab.

Eftersom immunogenicitetsanalyser er produktspecifikke, giver det ikke nogen mening at

sammenligne antistofhyppigheden med andre produkter.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter subkutan administration af en enkelt 40 mg dosis var absorption og distribution af adalimumab

langsom, og maksimal serumkoncentration blev nået omkring 5 dage efter administration. Den

gennemsnitlige absolutte biotilgængelighed af adalimumab, estimeret ud fra tre forsøg efter en enkelt

40 mg subkutan dosis, var 64%. Efter enkeltvise intravenøse doser på mellem 0,25 og 10 mg/kg var

koncentrationerne dosisrelaterede. Efter doser på 0,5 mg/kg (~ 40 mg) var clearance 11-15 ml/time,

fordelingsvolumen (V

) var mellem 5 og 6 liter, og den gennemsnitlige terminale halveringstid var

cirka to uger. Koncentrationen af adalimumab i synovialvæsken fra adskillige reumatoid artrit-

patienter målt i serum var 31–96%.

Efter subkutan administration af 40 mg Trudexa hver anden uge hos patienter med rheumatoid artrit

(RA) var middel steady-state-koncentrationerne på henholdsvis cirka 5

g/ml (uden kombination med

methotrexat) og 8-9

g/ml (i kombination med methotrexat). Adalimumab-niveauet i serum ved

steady-state-lavpunktet blev forøget omtrent proportionalt med doser på 20, 40 og 80 mg hver anden

uge og hver uge ved subkutan dosering.

Hos patienter med Crohns sygdom, blev der i induktionsperioden med induktionsregime på 80 mg

Trudexa i uge 0 fulgt af 40 mg Trudexa i uge 2, opnået laveste serum-adalimumab koncentrationer på

ca. 5,

g/ml. Ved et induktionsregime på 160 mg Trudexa i uge 0 fulgt af 80 mg Trudexa i uge 2 blev

opnået laveste serum-adalimumab-koncentrationer på ca. 12

g/ml i induktions-perioden.

Gennemsnitlige steady-state laveste niveauer på omtrent 7

g/ml blev set hos patienter med Crohns

sygdom, som modtog vedligeholdelsesdosis på 40 mg Trudexa hver anden uge.

Farmakokinetiske populationsanalyser med data fra flere end 1300 RA patienter viste en tendens til en

tilsyneladende højere clearance af adalimumab med stigende legemsvægt. Efter justering for

vægtforskelle viste køn og alder sig kun at have minimal effekt på clearance af adalimumab.

Serumniveauet i frit adalimumab (dvs. ikke bundet til anti-adalimumab-antistoffer, AAA) blev målt til

at være lavere hos patienter med målbare anti-adalimumab-antistoffer. Trudexa er ikke undersøgt hos

børn eller hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig fare for mennesker på basis af forsøg af toksicitet efter

enkeltdosering, gentagen dosistoksicitet og genotoksicitet.

Et embryoføtalt udviklingstoksicitet-/perinatalt udviklingsforsøg foretaget på cynomolgusaber med

0,30 og 100 mg/kg (9-17 aber/gruppe) viste ingen tegn på fosterskader på grund af adalimumab.

Karcinogenicitetsforsøg og standardvurdering af fertilitet og postnatal toksicitet blev ikke udført med

adalimumab, da der ikke findes passende modeller for et antistof med begrænset krydsreaktivitet over

for gnaver-TNF og udviklingen af neutraliserende antistoffer hos gnavere.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Mannitol

Citronsyremonohydrat

Natriumcitrat

Natriumdihydrogenfosfatdihydrat

Dinatriumfosfatdihydrat

Natriumchlorid

Polysorbat 80

Natriumhydroxid

Vand til injektionsvæske.

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel

ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

18 måneder

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 – 8°C). Sprøjten opbevares i den ydre karton. Må ikke nedfryses.

6.5

Emballage (art og indhold)

Trudexa, 40 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt engangssprøjte (type 1-glas) med beskyttelseshætte

til hospitals- og plejepersonalebrug:

Pakning:

1 fyldt injektionssprøjte med beskyttelseshætte (0,8 ml steril opløsning) i en blisterpakning samt en

alkoholserviet.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel eller affald heraf bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale

bestemmelser.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Abbott Laboratories Ltd.

Queenborough

Kent ME11 5EL

England

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/03/257/006

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

1 September 2003

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

{MM/ÅÅÅÅ}

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Trudexa, 40 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver fyldte 0,8 ml enkeltdosis pen indeholder 40 mg adalimumab.

Adalimumab er et rekombinant humant monoklonalt antistof fremstillet ved ekspression i ovarieceller

fra kinesiske hamstre.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under punkt 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reumatoid artrit

Trudexa i kombination med methotrexat er indiceret til:

behandling af moderat til alvorlig aktiv reumatoid artrit hos voksne patienter, hvor responsen på

sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler, herunder methotrexat, har været utilstrækkelig.

behandling af alvorlig, aktiv og progressiv reumatoid artrit hos voksne patienter, som ikke

tidligere er blevet behandlet med methotrexat.

Trudexa kan gives som monoterapi i tilfælde af intolerans over for methotrexat eller hvis fortsat

behandling med methotrexat er uhensigtsmæssig.

Trudexa har vist sig at hæmme udviklingen af leddestruktion bedømt ved måling med røntgen og at

forbedre den fysiske funktion, når det gives i kombination med methotrexat.

Psoriasisartrit

Trudexa er indiceret til behandling af aktiv og progressiv psoriasisartrit hos voksne patienter, hvor

responset på forudgående behandling med sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler har

været utilstrækkelig.

Ankyloserende spondylitis

Trudexa er indiceret til behandling af voksne med alvorlig aktiv ankyloserende spondylitis, som ikke

har responderet tilstrækkeligt på konventionel behandling.

Crohns sygdom

Trudexa er indiceret til behandling af svær, aktiv Crohns sygdom hos patienter, som på trods af en

adækvat behandling med glukokortikoid og/eller et andet immunosuppressivum ikke har responderet

tilfredsstillende, eller som er intolerante over for eller har medicinske kontraindikationer mod sådanne

behandlinger.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Til induktionsbehandling bør Trudexa gives i kombination med kortikosteroider. Trudexa kan gives

som monoterapi i tilfælde af intolerance over for kortikosteroider, eller når forsat behandling med

kortikosteroider er uhensigtsmæssig (se punkt 4.2).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Trudexa bør initieres og overvåges af speciallæger med erfaring i diagnosticering og

behandling af reumatoid artrit, psoriasisartrit, ankolyserende spondylitis eller Crohns sygdom.

Patienter i Trudexa-behandling bør få udleveret et særligt patientkort.

Efter passende oplæring i injektionsteknik kan patienter selv injicere Trudexa, såfremt lægen finder

det hensigtsmæssigt, og med nødvendig lægelig opfølgning.

Under behandling med Trudexa, bør andre samtidige behandlinger (f.eks., kortikosteroider og/eller

immunmodulerende midler) optimeres.

Voksne

Reumatoid artrit

Den anbefalede dosis af Trudexa til voksne patienter med reumatoid artrit er 40 mg adalimumab givet

som enkeltdosis ved subkutan injektion hver anden uge. Der fortsættes med methotrexat under

behandling med Trudexa.

Der kan fortsættes med glukokortikoider, salicylater, non-steroide antiinflammatoriske eller

analgetiske lægemidler under behandling med Trudexa. Se punkt 4.4 og 5.1 vedrørende kombination

med andre sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler end methotrexat.

Ved behandling med Trudexa alene kan det være en fordel for visse patienter, der oplever faldende

respons, at øge dosis til 40 mg adalimumab hver uge.

Psoriasisartrit og ankyloserende spondylitis

Den anbefalede dosis af Trudexa til patienter med psoriaris artrit er 40 mg adalimumab givet som

enkeltdosis subkutan injektion hver anden uge.

For alle ovenstående indikationer tyder tilgængelige data på, at det kliniske respons sædvanligvis

opnås inden for 12 ugers behandling. Fortsat behandling bør overvejes nøje, hvis patienten ikke

responderer inden for denne periode.

Crohns sygdom

Det anbefalede Trudexa induktions-dosis-regime til voksne patienter med svær Crohns sygdom

er 80 mg i uge 0 efterfulgt af 40 mg i uge 2. I tilfælde, hvor der er brug for et hurtigere respons af

behandlingen, kan regimet 160 mg i uge 0 (dosis kan administreres som fire injektioner på en dag eller

som to injektioner pr. dag i to på hinanden følgende dage), 80 mg i uge 2, anvendes med erkendelse af,

at risikoen for bivirkninger er højere under induktionen.

Efter induktionsbehandling, er den anbefalede dosis 40 mg hver anden uge via subkutan injektion.

Alternativt, kan Trudexa gen-administreres, hvis patienten er stoppet behandling med Trudexa, og

tegn og symptomer på sygdommen kommer igen. Der er begrænset erfaring med gentagen

administration efter mere end 8 uger efter den foregående dosis.

Under vedligeholdelsesbehandling kan kortikosteroider nedtrappes i overenstemmelse med

retningslinier for klinisk praksis.

Nogle patienter, som oplever en nedgang i deres respons, kan have fordel af en stigning i dosis til 40

mg Trudexa hver uge.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Nogle patienter, som ikke har responderet ved uge 4, kan have fordel af fortsat

vedligeholdelsesbehandling i 12 uger. Fortsat behandling bør nøje overvejes hos patienter, der ikke

responderer inden for denne tidsperiode.

Ældre patienter

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Børn og unge

Der er ingen erfaring med børn.

Svækket nyre- og/eller leverfunktion

Trudexa er ikke undersøgt i disse patientpopulationer, hvor dosisanbefaling ikke kan gives.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for den aktive substans eller over for ét eller flere af hjælpestofferne.

Aktiv tuberkulose eller andre alvorlige infektioner, såsom sepsis og opportunistiske infektioner (se

punkt 4.4).

Moderat til alvorlig hjerteinsufficiens (NYHA, klasse III/IV) (se punkt 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Infektioner

Patienter skal monitoreres nøje for infektioner, herunder tuberkulose, før, under og efter behandling

med Trudexa. Da udskillelsen af adalimumab kan vare op til fem måneder, bør monitoreringen

fortsættes i hele denne periode.

Behandling med Trudexa bør ikke initieres hos patienter med aktive infektioner, herunder kroniske

eller lokaliserede infektioner, før infektionerne er under kontrol.

Patienter, der udvikler en ny infektion under behandling med Trudexa, bør monitoreres nøje.

Administration af Trudexa bør ophøre, hvis en patient udvikler en ny alvorlig infektion, indtil denne

infektion er under kontrol. Læger bør være forsigtige, når de overvejer brug af Trudexa til patienter

med anamnese af tilbagevendende infektioner eller med øvrige sygdomstilstande, som kan

prædisponere patienterne for infektioner, inklusive samtidig anvendelse af immunsuppressive

lægemidler.

Alvorlige infektioner, sepsis, tuberkulose og andre opportunistiske infektioner, herunder dødelige, er

rapporteret ved brug af Trudexa.

Alvorlige infektioner:

I kliniske forsøg er der vist en forøget risiko for alvorlige infektioner hos patienter, der modtog

Trudexa, og rapporter fra post-marketing støtter disse fund. Af særlig vigtighed er infektioner som

pneumoni, pyelonefritis, septisk artrit og sepsis.

Tuberkulose:

Der har været rapporter om tuberkulose hos patienter, der modtog Trudexa. Det bør bemærkes, at i

størstedelen af disse rapporter var tuberkulose ekstra-pulmonær, med andre ord dissemineret.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Før behandling med Trudexa påbegyndes, skal alle patienter undersøges for både aktiv og inaktiv

(latent) tuberkuloseinfektion. Denne undersøgelse bør omfatte en detaljeret sygdomshistorie med

personlig tuberkuloseanamnese eller eventuel tidligere eksponering for patienter med aktiv

tuberkulose samt tidligere og/eller samtidig immunsuppressiv behandling. Passende

screeningsundersøgelser, dvs. hudtest med tuberkulin og røntgen af thorax, bør foretages for alle

patienter (i henhold til lokale anbefalinger). Det anbefales, at disse undersøgelser registreres på

patientkortet. Den ordinerende læge bør være opmærksom på risikoen for falsk negative resultater af

tuberkulinhudtest, særligt hos patienter, der er alvorligt syge eller immunkompromitterede.

Hvis der diagnosticeres aktiv tuberkulose, må Trudexa-terapi ikke påbegyndes (se punkt 4.3).

Hvis der diagnosticeres latent tuberkulose, skal passende antituberkuloseprofylakse initieres i

overensstemmelse med lokale anbefalinger, før behandling med Trudexa påbegyndes. I denne

situation bør balancen fordele/ulemper ved behandling med Trudexa overvejes meget nøje.

Patienter bør instrueres i at søge læge, hvis der opstår sygdomstegn/symptomer, der tyder på

tuberkuloseinfektion (f.eks. vedvarende hoste, tæring/vægttab, lav temperatur), under eller efter

behandling med Trudexa.

Andre opportunistiske infektioner:

Der er rapporteret om alvorlige og svære opportunistiske infektioner associeret med Trudexa

behandling, for eksempel pneumocystisk carinii pneumoni, dissemineret histoplasmose, listeria og

aspergillose.

Hvis en patient, der modtager Trudexa viser forlængede/atypiske symptomer/tegn på infektion eller

almindelig svækkelse, skal en florerende opportunistisk infektion overvejes.

Hepatitis B-reaktivering

Der er forekommet reaktivering af hepatitis B hos patienter, der modtog TNF-antagonister

inkluderende Trudexa, som er kroniske bærere af denne virus. Nogle tilfælde har haft fatalt udfald.

Patienter med risiko for HBV-infektion bør undersøges for tidligere tegn på HBV-infektion inden

initiering af behandling med Trudexa. Bærere af HBV, som kræver behandling med Trudexa, bør

overvåges tæt for tegn og symptomer på aktiv HBV-infektion gennem behandlingen og i adskillige

måneder efter afslutningen af behandlingen. Tilstrækkelige data for behandling af patienter, som er

bærere af HBV med anti-viral behandling i forbindelse med TNF-antagonister til forebyggelse af

HBV-reaktivering, er ikke tilgængelige. Hos patienter, der udvikler reaktivering af HBV, bør Trudexa

stoppes og effektiv anti-viral behandling med passende understøttende behandling bør initieres.

Neurologiske tilfælde

TNF-antagonister, herunder Trudexa, er i sjældne tilfælde blevet forbundet med nyt udbrud eller

forværring af kliniske symptomer og/eller radiografiske tegn på demyeliniserende sygdom. Lægen bør

udvise forsigtighed, når behandling med Trudexa overvejes til patienter med allerede eksisterende eller

nyligt opståede demyeliniserende sygdomme i centralnervesystemet.

Allergiske reaktioner

Alvorlige allergiske reaktioner er ikke rapporteret under de kliniske forsøg ved subkutan

administration af Trudexa. Ikkealvorlige allergiske reaktioner relateret til Trudexa var ualmindelige

under de kliniske forsøg. Postmarketing er der meget sjældent rapporteret om alvorlige allergiske

reaktioner, inklusive anafylaksi, efter administration af Trudexa. Hvis der opstår en anafylaktisk

reaktion eller andre alvorlige allergiske reaktioner, bør behandling med Trudexa straks ophøre og

egnet behandling påbegyndes.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Kanylens beskyttelseshætte indeholder naturgummi (latex). Dette kan forårsage alvorlige allergiske

reaktioner hos patienter, som er overfølsomme over for latex.

Immunsuppression

I et forsøg, hvor 64 patienter med reumatoid artrit blev behandlet med Trudexa, var der ingen tegn på

nedsat forsinket hypersensitivitet, nedsatte immunglobulinniveauer eller forandring i antallet af

effektor T- og B-celler, NK-celler, monocytter/makrofager og neutrofiler.

Maligniteter og lymfeproliferative sygdomme

I de kontrollerede dele af de kliniske forsøg med TNF-antagonister, blev der observeret flere tilfælde

af maligniteter inklusiv lymfomer blandt de patienter, som modtog TNF-antagonister, sammenlignet

med kontrol patienterne. Imidlertid, var forekomsten sjælden. Ydermere findes der en forøget

baggrundsrisiko for lymfomer hos reumatoid artrit patienter med længerevarende, højaktiv,

inflammatorisk sygdom, som komplicerer estimeringen af risiko. Med den nuværende viden, kan det

ikke udelukkes, at der findes en mulig risiko for udvikling af lymfomer eller andre maligniteter hos

patienter, der behandles med TNF-antagonister.

Der er ikke gennemført nogen forsøg med patienter, der tidligere har haft maligniteter, eller hvor

behandling fortsættes af patienter, der udvikler maligniteter under behandling med Trudexa. Der bør

derfor udvises ekstra forsigtighed, hvis behandling med Trudexa overvejes til sådanne patienter (se

punkt 4.8).

I et eksplorativt klinisk forsøg, hvor anvendelsen af et andet anti-TNF-stof infliximab blev undersøgt

hos patienter med moderat til svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), blev der rapporteret om

flere maligniteter, primært i lunger eller hoved og hals, hos infliximab-behandlede patienter end hos

kontrol-patienter. Alle patienterne havde en fortid med massiv rygning. Der bør derfor udvises

forsigtighed, når der anvendes TNF-antagonister til KOL-patienter og til patienter med en forøget

risiko for malignitet på grund af massiv rygning.

Hæmatologiske reaktioner

Sjældne tilfælde af pancytopeni herunder aplastisk anæmi er rapporteret efter behandling med TNF-

antagonister. Hæmatologiske bivirkninger herunder klinisk signifikant cytopeni (f.eks.

thrombocytopeni, leukopeni) er rapporteret i sjældne tilfælde efter behandling med Trudexa. Alle

patienter bør rådes til at søge læge omgående, hvis de, under behandling med Trudexa, udvikler tegn

og symptomer på bloddyskrasi (f.eks. vedvarende feber, blå mærker, blødning, bleghed). Hos patienter

med bekræftede signifikante hæmatologiske abnormiteter bør det overvejes at afbryde behandlingen

med Trudexa.

Vaccinationer

Der blev observeret et lignede antistof respons på den 23-valente standard pneumokok vaccine og den

trivalente influenza virus vaccine i et forsøg med 226 voksne individer med reumatoid artrit, som blev

behandlet med adalimumab eller placebo. Der er ingen tilgængelige data vedrørende den sekundære

overførsel af infektion med levende vacciner hos patienter, der modtager Trudexa. Patienter i Trudexa

behandling kan modtage samtidige vaccinationer, undtagen med levende vacciner.

Hjerteinsufficiens

I et klinisk forsøg med en anden TNF-antagonist er der observeret forværring af hjerteinsufficiens og

forøget mortalitet som følge af hjerteinsufficiens. Tilfælde af forværret hjerteinsufficiens er også

rapporteret for patienter i behandling med Trudexa. Trudexa bør anvendes med forsigtighed til

patienter med let hjerteinsufficiens (NYHA, klasse I/II). Trudexa kontraindikeres ved moderat til

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

alvorlig hjerteinsufficiens (se punkt 4.3). Behandling med Trudexa skal ophøre hos patienter, som

udvikler nye eller får forværrede symptomer på hjerteinsufficiens.

Autoimmune processer

Behandling med Trudexa kan medføre dannelse af autoimmune antistoffer. Det vides ikke, hvilken

virkning langtidsbehandling med Trudexa har på udviklingen af autoimmune sygdomme. Hvis en

patient efter behandling med Trudexa udvikler symptomer, der tyder på et lupus-lignende syndrom, og

er positiv for antistoffer mod dobbelt-strenget DNA, bør der ikke gives yderligere behandling med

Trudexa (se punkt 4.8).

Samtidig administration af TNF antagonister og anakinra

I kliniske forsøg er der observeret alvorlige infektioner i forbindelse med samtidig administration af

anakinra og en anden TNF-antagonist, etanercept, uden yderligere klinisk virkning end ved anvendelse

af etanercept alene. På grund af typen af bivirkningerne observeret ved kombinationen af etanercept

og anakinra er der risiko for lignende toksicitet ved kombination af anakinra og andre TNF-

antagonister. Samtidig administration af adalimumab og anakinra anbefales derfor ikke.

Kirurgi

Der er begrænset erfaring med sikkerhed efter kirurgiske indgreb hos patienter i behandling med

Trudexa. Den lange halveringstid for adalimumab bør tages med i overvejelserne, når der planlægges

kirurgisk indgreb. En patient, som har behov for et kirurgisk indgreb under behandling med Trudexa,

bør monitoreres tæt for infektioner, og der skal tages passende forholdsregler. Der er begrænset

erfaring med sikkerhed for patienter, som får artroplastik under behandling med Trudexa.

Tyndtarms-obstruktion

Manglende respons på behandling for Crohns sygdom kan være tegn på tilstedeværelse af en fikseret

fibrotisk striktur, som kan kræve kirurgisk behandling. Foreliggende data tyder ikke på, at Trudexa

forværrer eller forårsager forsnævringer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Trudexa er blevet undersøgt hos patienter med reumatoid artrit og psoriasis artrit, der udelukkende

blev behandlet med Trudexa, og hos patienter, der også samtidigt tog methotrexat. Antistofdannelsen

var lavere ved Trudexa i kombination med methotrexat i forhold til ved behandling med Trudexa

alene. Administration af Trudexa uden methotrexat øgede antistofdannelsen, clearance og reducerede

effekten af adalimumab (se punkt 5.1).

4.6

Graviditet og amning

Der foreligger ikke kliniske data om eksponering for Trudexa under graviditet.

I et toksicitetforsøg, hvor man undersøgte udviklinger på aber, var der ingen tegn på maternel

toksicitet, embryotoksicitet eller teratogenicitet. Prækliniske data for adalimumab om postnatal

toksicitet og virkning på fertilitet findes ikke (se punkt 5.3).

På grund af sin TNF

-hæmmende virkning kan adalimumab administreret under graviditet påvirke

normal immunrespons hos nyfødte. Administration af adalimumab kan ikke anbefales under graviditet.

Kvinder i den fertile alder anbefales kraftigt at anvende passende kontraception for at forebygge

graviditet og fortsætte med at anvende den i mindst fem måneder efter den sidste Trudexa-behandling.

Anvendelse under amning

Det vides ikke, om adalimumab udskilles i modermælken eller absorberes systemisk efter indgift.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Eftersom humane immunglobuliner udskilles i modermælken, må kvinder dog ikke amme i mindst

fem måneder efter den sidste Trudexa-behandling.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af midlets indvirkning på evnen til at føre bil eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Kliniske forsøg

Trudexa blev undersøgt hos 5293 patienter i kontrolleredeog åbne forsøg i op til 60 måneder. Disse

forsøg omfattede både patienter med reumatoid artrit med kortere og længere sygdomsforløb og

patienter med psoriasisartrit, ankyloserende spondylitis og Crohns sygdom. Data i tabel 1 er baseret på

de kontrollerede forsøg (I-IX, CLASSIC I, GAIN og CHARM) (beskrevet i punkt 5.1), som omfatter

3271 patienter, der fik Trudexa, og 1809 patienter, der fik enten placebo eller aktiv kontrol i den

kontrollerede behandlingsperiode.

Den del af patienterne, som ophørte med behandling på grund af bivirkninger i løbet af den

dobbeltblindede, kontrollerede del af forsøg I-IX, CLASSIC I, GAIN og CHARM udgjorde 5.7 % for

patienter, der fik Trudexa, og 5.3 % for kontrolbehandlede patienter.

Bivirkninger, hvor kausaliteten er mindst muligt relateret til adalimumab for forsøgne I-IX, CLASSIC

I, GAIN og CHARM både klinisk og laboratoriemæssigt, er opført efter organklassesystem og

hyppighed (meget almindelig ≥ 1/10; almindelig

1/100 < 1/10; usædvanlig

1/1.000 til

1/100 og

sjælden <1/1000) i tabel 1 nedenfor. Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter

faldende alvorlighed.

Tabel 1

Bivirkninger i kliniske forsøg

Systemorganklasser

Hyppighed

Bivirkning

Infektiøse og parasitære

sygdomme

Almindelig

nedre luftvejsinfektioner (herunder pneumoni,

bronkitis), virusinfektioner (herunder influenza,

herpesinfektioner), candidiasis, bakterielle

infektioner (herunder urinvejsinfektioner), øvre

luftvejsinfektioner

Usædvanlig

sepsis, opportunistiske infektioner (såsom

tuberkulose eller histoplasmose) abscesser,

ledinfektion, sårinfektion, hudinfektion (herunder

cellulitis og impetigo), , superficielle

svampeinfektioner (herunder i hud, negle og

fødder)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Sjælden

nekrotiserende fascitis, viral meningitis,

diverticulitis

Godartede, ondartede og

uspecificerede svulster

(herunder cyster og

polypper)

Usædvanlig

Hudpapillom

Sjælden

lymfomer, faste organtumorer (herunder i bryst,

ovarie og testikler), spinocellulært karcinom

Sygdomme i blod- og

lymfesystem

Almindelig

Usædvanlig

lymfopeni

neutropeni (herunder agranulocytosis), leukopeni,

, trombocytopeni, anæmi, lymfadenopati,

leukocytose

Sjælden

pancytopeni, idiopatisk trombocytopenisk purpura

Forstyrrelser i

immunsystemet

Usædvanlig

systemisk lupus erythematosus, angioødem,

lægemiddel-allergi, sæsonbestemt allergi

Sjælden

Serumsyge

Endokrine sygdomme

Sjælden

thyreoideasygdom (herunder struma)

Stofskiftesygdomme og

ernæringsbetingede

sygdomme

Usædvanlig

hypokaliæmi, forhøjede lipider,

appetitforstyrrelser (herunder anorexi),

hyperuricaemia

Sjælden

hypercalcæmi

Psykiske lidelser

Usædvanlig

humørforstyrrelser, angst (herunder nervøsitet og

agitation)

Sygdomme i nervesystemet

Almindelig

omtågethed (herunder vertigo), hovedpine,

forstyrrelse af nerve-følsomhed (herunder

paræstesi)

Usædvanlig

synkope, migræne, tremor, søvnforstyrrelser

Sjælden

dissemineret sclerose

Øjensygdomme

Almindelig

infektion, irritation eller inflammation i øjet

Usædvanlig

synsforstyrrelser, okulære føleforstyrrelser

Sjælden

panoftalmitis, iritis, glaukom

Sygdomme i det ydre og det

Usædvanlig

tinnitus, øre-ubehag (herunder smerte og

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

indre øre

hævelse)

Sjælden

høre-tab

Hjertesygdomme

Usædvanlig

arytmier, takykardi, palpitationer

Sjælden

hjertestop, koronar arteriel insufficiens, angina

pectoris, pericardieekssudat

Karsygdomme

Usædvanlig

Hypertension, rødmen, hæmatom

Sjælden

vaskulær okklusion, aortastenose, thromboflebitis,

aortaaneurisme

Sygdomme i

åndedrætsorganer, brysthule

og mediastinum

Almindelig

hoste, nasopharyngeal smerte, nasal

Usædvanlig

astma, dyspnø, dysfoni, nasal kongestion

Sjælden

lungeødem, pharyngealt ødem, pleuraekssudat,

pleuritis

Gastrointestinale sygdomme

Almindelig

diarré, mavesmerter, stomatitis og sår i munden,

kvalme

Usædvanlig

rektal blødning, gastritis. opkastning, dyspepsi,

opsvulmet mave, konstipation,

Sjælden

intestinal stenose, colitis, enteritis, oesophagitis

Sygdomme i lever og

galdeveje

Almindelig

forhøjede leverenzymer

Sjælden

hepatisk nekrose, hepatitis

Sygdomme i hud og

subkutant væv

Almindelig

udslæt, dermatitis og eksem, pruritus, hårtab

Usædvanlig

urtikaria, psoriasis, ekkymose og øget tendens til

blå mærker, purpura

Sjælden

erythema multiforme, panniculitis

Sygdomme i

bevægeapparatet og

bindevæv

Almindelig

smerter i skeletmuskulaturen

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Sjælden

rhabdomyolysis

Sygdomme i nyre og

urinveje

Usædvanlig

haematuri, nyresvækkelse, blære- og urinrørs-

symptomer

Sjælden

proteinura, nyresmerter

Lidelser i det reproduktive

system og brystsygdomme

Usædvanlig

forstyrrelser i menstruationscyklus og blødning fra

livmoder

Almene lidelser og

reaktioner på

indgivelsesstedet

Meget

almindelig

reaktioner på injektionsstedet (herunder smerter,

hævelser, rødme eller kløe)

Almindelig

pyreksi,træthed (herunder asteni og utilpashed)

Usædvanlig

brystsmerter, ødem, influenzalignende sygdom

Undersøgelser

Usædvanlig

forhøjet blod-keratin-fosforkinase, forlænget

aktiveret partiel thromboplastin tid,

tilstedeværelse af autoantistoffer

Skader, forgiftninger

Usædvanlig

tilfældige skader, nedsat helingstendens

Reaktioner ved injektionsstedet

I de tolv kontrollerede forsøg havde 16% af de patienter, som blev behandlet med Trudexa, reaktioner

ved injektionsstedet (erythem og/eller kløe, blødning, smerter eller hævelse) sammenlignet med 10%

af de patienter, som fik placebo eller aktiv kontrol.Reaktioner ved injektionsstedet gjorde det normalt

ikke nødvendigt at indstille behandlingen med lægemidlet.

Infektioner

I de tolv kontrollerede forsøg var infektionshyppigheden 1,49 pr. patientår hos Trudexa-behandlede

patienter og 1,42 pr. patientår hos placebo- og aktiv kontrolbehandlede patienter. Infektionerne var

primært øvre luftvejsinfektioner, bronkitis, og urinvejsinfektioner. De fleste patienter fortsatte med

Trudexa, efter infektionen var overstået.

Incidensen af alvorlige infektioner var 0,03 pr. patientår hos Trudexa-behandlede patienter og 0,03 pr.

patientår hos placebo- og aktiv kontrolbehandlede patienter.

I kontrollerede og åbne forsøg med Trudexa blev der rapporteret alvorlige infektioner (herunder

dødelige infektioner, som forekom sjældent), inklusive rapporter om tuberkulose (herunder

miliærtuberkulose og ekstra-pulmonær tuberkulose) og invasive opportunistiske infektioner (f.eks.

histoplasmose, pneumocystis carinii pneumoni, aspergillose og nocardiose). De fleste

tuberkulosetilfælde forekom inden for de første otte måneder efter behandlingens påbegyndelse og kan

skyldes udbrud af latent sygdom.

Maligniteter og lymfeproliferative sygdomme

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

I de kontrollerede dele af ti Trudexa-forsøg af mindst 12 ugers varighed (I-IX og CHARM) hos

patienter med moderat til svær aktiv reumatoid artrit, psoriasis artrit, ankyloserende spondylitis og

Crohns sygdom blev der observeret maligniteter, fraset lymfomer eller ikke-melanom hudkræft, med

en hyppighed (95 % konfidensinterval) på 5,7 (3,3, 10,1) pr. 1000 patient-år blandt 2887

Trudexabehandlede patienter mod en hyppighed på 4,1 (1,5, 10,9) pr. 1000 patient-år blandt 1570

kontrolpatienter (gennemsnitlig varighed af behandlingen var 5.7 måneder for Trudexa og 5.5 måneder

for de kontro-lbehandlede patienter). Hyppigheden (95 % konfidensinterval) af ikke-melanom

hudkræft var 7,6 (4,7, 12,4) pr. 1000 patient-år blandt Trudexa-behandlede patienter og 2,0 (0,5, 8,2)

pr. 1000 patient-år blandt kontrolpatienterne. Hos disse hudkræfttilfælde forekom planocellulært

karcinom med en hyppighed (95 % konfidensinterval) på 2,4 (1,0, 5,7) pr. 1000 patient-år blandt de

Trudexa-behandlede patienter og 0 pr. 1000 patient-år blandt kontrolpatienterne. Hyppigheden (95 %

konfidensinterval) af lymfomer var 1.0 (0,2, 3,8) pr. 1000 patient-år blandt de Trudexa-behandlede

patienter og 1,0 (0,1, 7,3) pr. 1000 patient-år blandt kontrolpatienterne.

Når de kontrollerede dele af ti forsøg (I-IX og CHARM) og igangværende åbne opfølgningsforsøg

kombineres med en gennemsnitlig varighed på omkring 2 år, inklusive 4843 patienter og over 13000

patient-års behandling, er den observerede hyppighed af maligniteter, fraset lymfomer og ikke-

melanom hudkræft, cirka 13.6 pr. 1000 patient år. Den fundne hyppighed af ikke-melanom hudkræft

er cirka 9,0 pr. 1000 patient-år og den fundne hyppighed af lymfomer er cirka 1,2 pr. 1000 patient-år.

Der er ved post-marketing erfaring fra januar 2003, hovedsageligt hos patienter med reumatoid artrit

rapporteret en hyppighed af andre maligniteter end lymfomer og ikke-melanom hudkræft på cirka 1,7

pr. 1000 patient-år. Den rapporterede hyppighed af ikke-melanom hudkræft og lymfomer er

henholdsvis cirka 0,2 og 0,4 pr. 1000 patient-år (se pkt. 4.4)..

Autoantistoffer

Patienter fik testet serumprøver for autoantistoffer på forskellige tidspunkter i reumatoid artrit

forsøgne I-V. I disse havde 11,9% af de Trudexa-behandlede patienter og 8,1% af de placebo- og aktiv

kontrolbehandlede patienter med negative antinukleære antistoftitere ved baseline positive titere efter

24 uger. To patienter ud af 3441, som blev behandlet med Trudexa i alle reumatoid artrit og

psoriasisartrit forsøg, udviklede kliniske tegn, der tydede på et nyopstået lupuslignende syndrom.

Patienternes tilstand forbedredes efter ophør med behandlingen. Ingen patienter udviklede lupus nefrit

eller symptomer i centralnervesystemet.

Forhøjelse af leverenzymer

Reumatoid artrit-forsøg: I de kontrollerede kliniske reumatoid artrit-forsøg (forsøg I-IV) var

forhøjelsen i ALAT-værdierne hos patienter behandlet med adalimumab og placebo ens. Hos patienter

med tidlig reumatoid artrit (sygdomsvarighed på mindre end 3 år) (forsøg 5) forekom forhøjede

ALAT-værdier oftere i kombinationsarmen (Trudexa/methotrexat) end i methotrexat-

monoterapiarmen eller Trudexa-monoterapiarmen.

Psoriasisartritforsøg: Forhøjede ALAT-værdier forekom oftere hos patienter med psoriasisartrit

(forsøg VI-VII) end hos patienter med reumatoid artrit i kliniske forsøg.

I alle forsøg (I-VII) var patienter med forhøjede ALAT-værdier asymptomatiske, og i de fleste tilfælde

var forhøjelserne forbigående og forsvandt ved fortsat behandling.

Kliniske forsøg med Crohns sygdom: i kontrollererde kliniske forsøg var forhøjelse af ALAT

sammenlignelig hos patienter, der modtog adalimumab eller placebo.

Yderligere bivirkninger fra overvågning efter markedsføring og kliniske fase IV-forsøg

I tabel 2 ses de yderligere bivirkninger, som er rapporteret fra overvågning efter markedsføring eller

kliniske fase IV-forsøg:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 2

Uønskede virkninger iovervågning efter markedsføring

og kliniske fase IV-forsøg

Systemorganklasse

Bivirkning

Sygdomme i lever og galdeveje

reaktivering af hepatitis B

Sygdomme i nervesystemet

demyeliniserende sygdomme (f.eks. optisk

neuritis)

Sygdomme i åndedrætsorganer, brysthule og

mediastinum

interstitiel lungesygdom, herunder pulmonal

fibrose

Sygdomme i hud og subkutant væv

kutan vaskulitis

Forstyrrelser i immunsystemet

Anafylaksi

4.9

Overdosering

Der blev ikke observeret nogen dosisbegrænsende toksicitet i kliniske undersøgelser. Det højeste

dosisniveau, som er evalueret, har været adskillige intravenøse doser på 10 mg/kg.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Selektive immunsuppressive stoffer. ATC-kode: L04AA17

Virkningsmekanisme

Adalimumab binder specifikt til TNF og neutraliserer dennes biologiske funktion ved at blokere dens

interaktion med celleoverflade-TNF-receptorerne p55 og p75.

Adalimumab modulerer også de biologiske responser, som induceres eller reguleres af TNF, herunder

ændringer i niveauerne af de adhæsionsmolekyler, som er ansvarlige for leukocytmigrationen (ELAM-

1, VCAM-1 og ICAM-1 med en IC

på 1-2 x 10

Farmakodynamiske virkninger

Efter behandling med Trudexa blev der hos patienter med reumatoid artrit observeret et hurtigt fald i

niveauet af inflammatoriske akutfasereaktanter (C-reaktivt protein (CRP) og

erytrocytsænkningshastighed (ESR)) og serumcytokiner (IL-6) sammenholdt med baseline.

Serumniveauer af matrixmetalloproteinaser (MMP-1 og MMP-3), som forårsager vævsomdannelse,

der er ansvarlig for bruskdestruktionen, var også nedsatte efter Trudexa-administration.

Hæmatologiske tegn på kronisk inflammation forbedredes sædvanligvis hos patienter behandlet med

Trudexa.

Der blev også fundet et hurtigt fald i CRP hos patienter med Crohns sygdom.

Kliniske forsøg

Reumatoid artrit

Trudexa er vurderet hos mere end 3000 patienter i de kliniske reumatoid artrit forsøg. Nogle patienter

blev behandlet i op til 60 måneder. Trudexas virkning og bivirkningsprofil ved behandling af

reumatoid artrit blev vurderet i fem randomiserede, dobbeltblindede og velkontrollerede forsøg.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Forsøg I evaluerede 271 patienter, der var

18 år, med moderat til alvorlig aktiv reumatoid artrit, hvor

behandling var mislykket med mindst ét sygdomsmodificerende antireumatisk lægemiddel, hvor

methotrexat i doser på 12,5 til 25 mg (10 mg ved methotrexat-intolerans) hver uge havde haft

utilstrækkelig effekt, og hvor methotrexat-dosen forblev konstant på 10 til 25 mg hver uge. Doser på

20, 40 eller 80 mg Trudexa eller placebo blev givet hver anden uge i 24 uger.

Forsøg II evaluerede 544 patienter, der var

18 år, med moderat til alvorlig aktiv reumatoid artrit,

hvor behandling var mislykket med mindst ét sygdomsmodificerende antireumatisk lægemiddel. Doser

på 20 eller 40 mg Trudexa blev givet ved subkutan injektion hver anden uge med placebo i de øvrige

uger eller hver uge i 26 uger; placebo blev givet hver uge i samme periode. Ingen andre

sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler blev tilladt.

Forsøg III evaluerede 619 patienter, der var

18 år, med moderat til alvorlig aktiv reumatoid artrit,

hvor methotrexat i doser på 12,5 til 25 mg (10 mg ved methotrexat-intolerans) hver uge havde haft

utilstrækkelig effekt, og hvor methotrexat-dosen forblev konstant på 12,5 til 25 mg hver uge. Der var

tre grupper i dette forsøg. Den første fik placeboinjektioner hver uge i 52 uger. Den anden fik 20 mg

Trudexa hver uge i 52 uger. Den tredje gruppe fik 40 mg Trudexa hver anden uge og

placeboinjektioner i de øvrige uger. Derefter blev patienterne optaget i et åbent forlængelsesforsøg

hvor 40 mg Trudexa blev administreret hver anden uge i op til 60 måneder.

Forsøg IV vurderede primært sikkerheden hos 636 patienter, der var

18 år, med moderat til alvorlig

aktiv reumatoid artrit. Det var tilladt for patienterne at være enten fri for sygdomsmodificerende

antireumatisk lægemiddel eller at forblive i deres allerede eksisterende reumatologiske terapi, forudsat

at terapien havde været stabil i mindst 28 dage. Disse terapier omfatter methotrexat, leflunomid,

hydrozychloroquine, sulfasalazin og/eller guldsalte. Patienterne blev randomiseret til 40 mg Trudexa

eller placebo hver anden uge i 24 uger.

Forsøg V vurderede 799 methotrexat-naive voksne patienter med moderat til alvorlig aktiv reumatoid

artrit i tidligt stadium (gennemsnitlig sygdomsvarighed på mindre end 9 måneder). Dette forsøg

vurderede virkningen af Trudexa 40 mg hver anden uge/methotrexat-kombinationsterapi, Trudexa

monoterapi 40 mg hver anden uge og methotrexat-monoterapi med hensyn til reduktion af tegn,

symptomer og hastigheden af progressionen af ledskader ved reumatoid artrit i 104 uger.

Det primære end-point i forsøg I, II og III og det sekundære end-point i forsøg IV var den procentdel

af patienter, som fik ACR 20-respons i uge 24 eller 26. Det primære end-point i forsøg V var

procentdelen af patienter, som opnåede et ACR 50 respons i uge 52. Forsøgne III og V havde

yderligere primære end-points i uge 52 med forsinket sygdomsprogression (bestemt ud fra

røntgenresultater). Forsøg III havde også et primært end-point, som var ændringer i livskvalitet.

ACR respons

Den procent af Trudexa-behandlede patienter, der fik ACR 20-, 50- og 70-respons, var konsistent

mellem forsøg I, II og III. Resultaterne for 40 mg hver anden uge er opstillet i tabel 3.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tabel 3: ACR-respons i placebokontrollerede forsøg

(Procent af patienter)

Respons

Forsøg I

Forsøg II

Forsøg III

Placebo/

n=60

Trudexa

/ MTX

n=63

Placebo

n=110

Trudexa

n=113

Placebo/

n=200

Trudexa

n=207

ACR 20

6 måneder

13,3%

65,1%

19,1%

46,0%

29,5%

63,3%

måneder

24,0%

58,9%

ACR 50

6 måneder

6,7%

52,4%

8,2%

22,1%

9,5%

39,1%

måneder

9,5%

41,5%

ACR 70

6 måneder

3,3%

23,8%

1,8%

12,4%

2,5%

20,8%

måneder

4,5%

23,2%

Forsøg I efter 24 uger, Forsøg II efter 26 uger og Forsøg III efter 24 og 52 uger

40 mg Trudexa givet hver anden uge

MTX = methotrexat

**p < 0,01, Trudexa over for placebo

I forsøg I-IV forbedredes alle individuelle komponenter af ACR-responskriterierne (antal af ømme og

hævede led, læge- og patientvurderinger af sygdomsaktivitet og smerter, fysisk

funktionsevneindeksværdier (HAQ) og CRP (mg/dl)-værdier) efter 24 eller 26 uger sammenlignet med

placebo. I forsøg III holdt disse forbedringer sig i 52 uger. I tillæg hertil blev behandlingseffekt

bedømt ved ACR-respons opretholdt hos størstedelen af patienterne, som blev fulgt i det åbne

forlængelsesforsøg til uge 104. Der var 114 ud af 207 patienter, som fortsatte med Trudexa 40 mg

hver anden uge i 60 måneder. Blandt disse havde 86, 72 og 41 patienter ACR response på henholdvis

20/50/70 ved 60 måneder.

I forsøg IV var ACR 20-respons for patienter behandlet med Trudexa plus standardpleje statistisk

signifikant bedre end for patienter behandlet med placebo plus standardpleje (p

<

0,001).

I forsøgne I-IV opnåede Trudexa-behandlede patienter statistisk signifikant ACR 20- og 50-respons

sammenlignet med placebo allerede én til to uger efter behandlingsstart.

I forsøg V med patienter med reumatoid artrit på et tidligt stadium, som var methotrexat-naive, førte

kombinationsbehandlingen med Trudexa og methotrexat til hurtigere og signifikant større ACR

respons end methotrexat-monoterapi og Trudexa-monoterapi i uge 52, og effekten blev opretholdt i

104 uger (se tabel 4).

Tabel 4: ACR Respons i studie V

(Procentdel af patienter)

Respons

MTX

n=257

Trudexa

n=274

Trudexa/MT

X

n=268

p-værdi

a

p-værdi

b

p-værdi

c

ACR 20

Uge 52

62,6%

54,4%

72,8%

0,013

<0,001

0,043

Uge 104

56,0%

49,3%

69,4%

0,002

<0,001

0,140

ACR 50

Uge 52

45,9%

41,2%

61,6%

<0,001

<0,001

0,317

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Uge 104

42,8%

36,9%

59,0%

<0,001

<0,001

0,162

ACR 70

Uge 52

27,2%

25,9%

45,5%

<0,001

<0,001

0,656

Uge 104

28,4%

28,1%

46,6%

<0,001

<0,001

0,864

p-værdi for den parvise sammenligning af methotrexat-monoterapi og Trudexa/methotrexat-

kombinationeterapi ved anvendelse af Mann-Whitney U test.

p-værdi for den parvise sammenligning af Trudexa-monoterapi og Trudexa/methotrexat-

kombinationsterapi ved anvendelse af Mann-Whitney U test

c. p-værdi for den parvise sammenligning af Trudexa-monoterapi og methotrexat-monoterapi ved

anvendelse af Mann-Whitney U test

I uge 52 opnåede 42,9% af patienterne, som fik Trudexa/methotrexat-kombinationsterapi, klinisk

remission (DAS28 < 2,6) sammenlignet med 20,6 % af patienterne, som fik methotrexat-monoterapi

og 23,4% af patienterne, som fik Trudexa-monoterapi. Trudexa/methotrexat-kombinationsterapi var

klinisk og statistisk bedre end methotrexat-monoterapi (p<0,001) og Trudexa-monoterapi (p<0,001) i

opnåelsen af lav sygdomstilstand hos patienter med nylig diagnosticeret moderat til alvorlig reumatoid

artrit. Responset i de to monoterapi-arme var ens (p=0,447).

Radiografisk respons

I forsøg III, hvor de Trudexa-behandlede patienter havde haft reumatoid artrit gennemsnitlig i 11 år,

blev den strukturelle ødelæggelse af leddene vurderet radiografisk og udtrykt som ændringer i den

totale modificerede Sharpscore og dennes delkomponenter, erosionsscore og ledspalteforsnævring

(JSN). Der blev observeret en significant mindre radiografisk progression hos Trudexa-/methotrexat-

patienter end hos patienter som alene fik methotrexat efter 6 måneder og 12 måneder (se Tabel 5).

Data fra det åbne forlængelsesforsøg indikerer, at reduktionen i hastigheden af progression af

strukturel ødelæggelse opretholdes i 60 måneder i en delmængde af patienterne. 133/127 patienter,

der oprindeligt blev behandlet med 40 mg Trudexa hver anden uge, blev radiografisk evalueret ved 5

år. Blandt disse viste 66 patienter ingen af progression af strukturel ødelæggelse defineret som

ændring af TSS på nul eller mindre.

Tabel 5: Gennemsnitlige radiografiske ændringer gennem 12 måneder i Forsøg III

Placebo/

TRUDEXA/MTX

40 mg hver anden

Placebo/MTX-

TRUDEXA/MTX

(95%

konfidensinterval

P-værdi

Total Sharp-score

2,6 (1,4, 3,8)

< 0,001

Erosion score

1,6 (0,9, 2,2)

< 0,001

score

0,9 (0,3, 1,4)

0,002

a

methotrexat

95% Konfidensintervaller for forskellen i ændring af score mellem methotrexat og Trudexa.

Baseret på ranganalyse

Ledspalteforsnævring

I forsøg V blev strukturel ledskade vurderet radiografisk og udtrykt som ændringer i den modificrede

totale Sharp score (se tabel 6).

Tabel 6: Gennemsnitlige radiografiske ændringer i uge 52 i forsøg V

n=257

(95% konfidens-

interval)

Trudexa

n=274

(95% konfidens-

interval)

Trudexa/MT

n=268

(95% konfidens-

interval)

p-værdi

p-værdi

p-værdi

Total Sharp

5,7 (4,2-7,3)

3,0 (1,7-4,3)

1,3 (0,5-2,1)

< 0,001

0,0020

< 0,001

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

score

Erosion score

3,7 (2,7-4,7)

1,7 (1,0-2,4)

0,8 (0,4-1,2)

< 0,001

0,0082

< 0,001

JSN score

2,0 (1,2-2,8)

1,3 (0,5-2,1)

0,5 (0-1,0)

< 0,001

0,0037

0,151

p-værdien for den parvise sammenligning af methotrexat-monoterapi og Trudexa/methotrexat-

kombinationsbehandling ved anvendelse af Mann-Whitney U test.

p-værdien for den parvise sammenligning af Trudexa monoterapi og Trudexa/methotrexat-

kombinationsbehandling ved anvendelse af Mann-Whitney U test

c. p-værdien for den parvise sammenligning af Trudexa monoterapi og methotrexat- monoterapi

ved anvendelse af Mann-Whitney U test

Efter henholdsvis 52 ugers og 104 ugers behandling, var procentdelen af patienter uden progression

(ændring fra baseline i den modificerede totale Sharp score

0,5) signifikant højere med

Trudexa/methotrexat-kombinationsterapi (henholdsvis 63,8% og 61,2%) sammenlignet med

methotrexat-monoterapi (henholdsvis 37,4% og 33,5%, p<0,001) og Trudexa monoterapi (henholdsvis

50,7%, p<0,002 og 44,5%, p<0,001).

Livskvalitet og fysisk funktion

Helbredsrelateret livskvalitet og fysisk funktion blev evalueret ud fra et fysisk funktionsevneindeks fra

Health Assessment Questionnaire (HAQ) i de fire originale adækvate og velkontrollerede forsøg, som

var et allerede specificeret primært end-point ved uge 52 i forsøg III. Alle doser/skemaer for Trudexa i

alle fire forsøg viste statistisk signifikant større forbedring ifølge HAQ’s fysiske funktionsevneindeks

fra baseline til 6. måned sammenlignet med placebo, og i forsøg III blev det samme set efter 52 uger.

Resultater fra Short Form Health Survey (SF 36) for alle doser/skemaer for Trudexa i alle fire forsøg

understøtter disse resultater med statistisk signifikant værdi for physical component summary (PCS)

såvel som med statistisk signifikant værdi for smerte- og vitalitetsområde for 40 mg dosering hver

anden uge. Et statistisk signifikant fald i værdierne for træthed, målt ved funktionel vurdering af

kronisk sygdomsbehandling (FACIT), blev set i alle tre forsøg (forsøg I, III, IV).

I forsøg III blev forbedringer i fysisk funktion opretholdt gennem 260 uger (60 måneder) med åben

behandling. Forbedring af livskvalitet blev målt op til uge 156 (36 måneder) og forbedringen blev

opretholdt gennem hele denne tidsperiode.

I forsøg V var forbedringen i HAQ funktionsevneindeks og den fysiske komponent fra SF 36 større

(p<0,001) for Trudexa/methotrexat-kombinationsterapi end for methotrexat-monoterapi og Trudexa-

monoterapi efter 52 uger. Effekten blev opretholdt i 104 uger.

Psoriasisartrit

Trudexa givet i doser af 40 mg hver anden uge blev undersøgt hos patienter med moderat til alvorlig

aktiv psoriasisartrit i to placebokontrollerede forsøg, forsøgne VI og VII. I forsøg VI blev 313 voksne

patienter , som havde et utilstrækkeligt respons over for nonsteroid anti-inflammatorisk behandling,

behandlet i 24 uger, af disse patienter tog ca. 50% methorexate. I forsøg VII blev 100 patienter, som

havde utilstrækkelig respons over for DMARD-terapi, behandlet i 12 uger.

Der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation for virkningen af Trudexa hos patienter med

ankyloserende spondyltitis-lignende psoriasis arthropati, da kun få patienter er blevet undersøgt (se

tabel 7).

Tabel 7: ACR respons i placebokontrollerede psoriasisartrit forsøg

(Procentdel af patienter)

Forsøg VI

Forsøg VII

Respons

Placebo

N=162

Trudexa

N=151

Placebo

N=49

Trudexa

N=51

ACR 20

Uge 12

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Uge 24

ACR 50

Uge 12

Uge 24

ACR 70

Uge 12

Uge 24

p<0,001 for alle sammenligninger mellem Trudexa og placebo

p<0,05 for alle sammenligninger mellem Trudexa og placebo

N/A not applicable

ACR respons i forsøg VI var det samme med og uden methotrexat-kombinationsbehandling.

Hos patienter behandlet med Trudexa var der signifikant større bedring ifølge HAQ’s fysiske

funktionsevneindeks og Short Form Health Survey (SF 36) fra baseline til uge 24.

Ankyloserende spondylitis

Trudexa 40 mg hver anden uge blev undersøgt i to randomiserede, 24 ugers dobbelt-blinde placebo-

kontrollerede forsøg med 393 patienter med aktiv ankyloserende spondylitis (gennemsnits score ved

baseline for sygdomsaktivitet [Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI)] var

6,3 i alle grupper), som ikke havde responderet tilstrækkeligt på konventionel behandling.

Nioghalvfjerds (20,1%) af patienterne blev samtidigt behandlet med sygdomsmodificerende

antireumatiske lægemidler, og 37 (9,4 %) af patienterne med glukokortikoider. Den blindede periode

blev efterfulgt af en åben periode, hvor patienterne modtog Trudexa 40 mg hver anden uge subkutant i

op til yderligere 28 uger. Forsøgspersoner (n=215, 54,7%), som ikke opnåede ASAS 20 ved uge 12,

eller 16 eller 20 fik tidligere adgang til åben adalimumab 40 mg subkutant hver anden uge og blev

efterfølgende behandlet som non-respondere i de dobbeltblindede statistiske analyser. I det største

forsøg (VIII) med 315 patienter, viste resultaterne statistisk signifikant forbedring af tegn og

symptomer på ankyloserende spondylitis hos patienter behandlet med Trudexa sammenlignet med

placebo. Første signifikante respons blev observeret ved uge 2 og blev opretholdt frem til uge 24

(Tabel 8).

Tabel 8 - Effekt respons i placebo-kontrolleret AS forsøg – forsøg VIII

Reduktion af tegn og symptomer

Respons

Placebo

N=107

Trudexa

N=208

ASAS

Uge 2

42%***

Uge 12

58%***

Uge 24

51%***

ASAS 50

Uge 2

16%***

Uge 12

38%***

Uge 24

35%***

ASAS 70

Uge 2

7%**

Uge 12

23%***

Uge 24

24%***

BASDAI

Uge 2

20%***

Uge 12

45%***

Uge 24

42%***

***,**

Statistisk signifikant på<0,001, <0,01 for alle sammenligning mellem Trudexa og placebo ved uge 2, 12 og

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Assessment in Ankylosing Spondylitis

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

Patienter i behandling med Trudexa havde signifikant større forbedringer ved uge 12, som blev

opretholdt frem til uge 24, i både SF36 og ankyloserende spondylitis livskvalitetsspørgeskema

(ASQoL).

Lignende tendenser (ikke alle statistisk signifikante) blev set i det mindre, randomiserede, dobbelt-

blindede, placebokontrollerede forsøg (IX) på 82 voksne patienter med aktiv ankyloserende

spondylitis.

Crohns sygdom

Sikkerhed og effekt af Trudexa er undersøgt i randomiserede, dobbelt-blinde, placebo-kontrollerede

forsøg i over 1400 patienter med moderat til svær aktiv Crohns sygdom (Crohns sygdoms-

aktivitetsindeks (CDAI)

220 og

450). Af de tilmeldte patienter blev 478 (32%) defineret som

havende en svær sygdom (CDAI score > 300 og samtidig kortikosteroid og/eller immunosuppresiva)

svarende til populationen defineret i indikationen (se pkt. 4.1). Samtidige faste doser af

aminosalicylater, kortikosteroider, og/eller immunmodulerende-midler var tilladt, og 79 % af

patienterne fortsatte med at modtage mindst et af disse lægemidler.

Induktion af klinisk remission (defineret som CDAI < 150) blev undersøgt i to forsøg, CLASSIC I og

GAIN. In CLASSIC I, blev 299 TNF-antagonist-naive patienter randomiseret til en af fire

behandlingsgrupper; placebo i uge 0 og 2, 160 mg Trudexa i uge 0 og 80 mg i uge 2, 80 mg i uge 0 og

40 mg i uge 2, og 40 mg i uge 0 og 20 mg i uge 2. I GAIN, blev 325 patienter, der ikke længere

responderede eller var intolerante over for infliximab, randomiseret til at modtage enten 160 mg

Trudexa i uge 0 og 80 mg i uge 2 eller placebo i uge 0 og 2. De oprindelige non-responders blev

ekskluderet fra forsøgene, og derfor blev disse patienter ikke yderligere undersøgt.

Vedligeholdelse af klinisk remission blev undersøgt i CHARM. I CHARM modtog 854 patienter

open-label 80 mg i uge 0 og 40 mg i uge 2. Ved uge 4 blev patienterne randomiseret til 40 mg hver

anden uge, 40 mg hver uge, eller placebo gennem hele forsøgsforløbet på 56 uger. Patienter i klinisk

respons (nedgang i CDAI ≥ 70) i uge 4 blev stratificeret og analyseret adskilt fra dem, som ikke havde

klinisk respons ved uge 4. Nedtrapning af kortikosteroid var tilladt efter uge 8.

Tabel 9 viser rater for induktion af remission og respons i CLASSIC I og GAIN.

Table 9: Induktion af Klinisk Remission og Respons

(Procent af Patienterne)

CLASSIC I: Infliximab Naive Patienter

GAIN: Infliximab Erfarne Patienter

Placebo

N=74

Trudexa

80/40 mg

N = 75

Trudexa

160/80 mg

N=76

Placebo

N=166

Trudexa

160/80 mg

N=159

Uge 4

Klinisk remission

Klinisk respons (CR-100)

Alle p-værdier er parvise sammenligninger af forholdet for Trudexa vs. placebo

p<0,001

p<0,01

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lignende remissions-rater sås for 160/80 mg og 80/40 mg induktionsregimerne ved uge 8, mens

bivirkninger oftere sås i gruppen med 160/80 mg.

I CHARM var 58% (499/854) af patienterne i klinisk respons i uge 4 og blev vurderet i den primære

analyse. Blandt patienter med klinisk respons i uge 4 havde 48% tidligere været eksponeret for anden

anti-TNF-behandling. Vedligeholdelse af remission- og respons-raterne er vist i Tabel 10. Raterne for

klinisk remission forblev forholdvis konstante uanset tidligere TNF-antagonist-eksposition.

Tabel 10: Vedligeholdelse af Klinisk Remission og Respons

(Procent af Patienter)

Placebo

40 mg Trudexa

hver anden uge

40 mg Trudexa

hver uge

Uge 26

N=170

N=172

N=157

Klinisk remission

40%*

47%*

Klinisk respons (CR-100)

52%*

52%*

Patienter i steroid-fri remission i

>=90 dage

3% (2/66)

19% (11/58)**

15% (11/74)**

Uge 56

N=170

N=172

N=157

Klinisk remission

36%*

41%*

Klinisk respons (CR-100)

41%*

48%*

Patienter i steroid-fri remission i

>=90 dage

5% (3/66)

29% (17/58)*

20% (15/74)**

p<0,001 for Trudexa vs. placebo parvise sammenligninger af forholdet

p<0,02 for Trudexa vs. placebo parvise sammenligninger af forholdet

Af dem som modtog kortikosteroider ved baseline

Blandt de patienter, som ikke havde respons i uge 4, responderede 43 % af patienterne i Trudexa

vedligeholdelsesbehandling ved uge 12 sammenlignet med 30 % af patienter i placebogruppen. Disse

resultater tyder på, at nogle patienter, som ikke har responderet ved uge 4, har fordel af fortsat

vedligeholdelsesbehandling til og med uge 12. Behandling længere end uge 12 resulterede ikke i

signifikant flere respondere (se pkt. 4.2).

Livskvalitet

I CLASSIC I og GAIN, blev der opnået statistisk signifikante forbedringer i total score i det sygdoms-

specifikke tarm-sygdoms-spørgeskema (IBDQ) ved uge 4 for patienter randomiseret til Trudexa 80/40

mg og 160/80 mg sammenlignet med placebo, og i CHARM blev det set ved uge 26 og 56, såvel som

blandt den adalimumab-behandlede-grupper sammenlignet med placebo-gruppen.

Immunogenicitet

Dannelse af adalimumab-antistoffer er forbundet med øget clearence og reduceret effekt af

adalimumab. Der er ikke nogen tydelig sammenhæng mellem tilstedeværelse af antistoffer og

bivirkninger.

Patienterne i forsøg I, II og III blev testet på forskellige tidspunkter for antistoffer mod adalimumab fra

6. til 12. måned. I de pivotale forsøg blev der identificeret anti-adalimumab-antistoffer hos 58/1.053

(5,5%) af de patienter, der blev behandlet med adalimumab, sammenlignet med 2/370 (0,5%) af de

patienter, der fik placebo. Hos patienter, som ikke fik methotrexat samtidig, var incidensen 12,4%

sammenlignet med 0,6%, når adalimumab blev givet i kombination med methotrexat.

Hos patienter med psoriasis artrit blev der påvist adalimumab antistoffer hos 38/376 patienter (10 %)

behandlet med adalimumab. Hos patienter, der ikke samtidig fik methotrexat, var forekomsten 13,5 %

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

(24/178 patienter), sammenlignet med 7 % (14 ud af 198 patienter), når adalimumab blev anvendt som

tillæg til methotrexat.

Hos patienter med ankyloserende spondylitis blev der påvist antistoffer hos 17/204 patienter (8,3 %)

behandlet med adalimumab. Hos patienter, der ikke samtidig fik methotrexat, var forekomsten 16/185

(8,6 %), sammnelignet med 1/19 (5,3 %), når adalimumab blev anvendt som tillæg til methotrexat.

Hos patienter med Crohns sygdom, blev der identificeret adalimumab-antistoffer hos 7/269 individer

(2,6%) behandlet med adalimumab.

Eftersom immunogenicitetsanalyser er produktspecifikke, giver det ikke nogen mening at

sammenligne antistofhyppigheden med andre produkter.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter subkutan administration af en enkelt 40 mg dosis var absorption og distribution af adalimumab

langsom, og maksimal serumkoncentration blev nået omkring 5 dage efter administration. Den

gennemsnitlige absolutte biotilgængelighed af adalimumab, estimeret ud fra tre forsøg efter en enkelt

40 mg subkutan dosis, var 64%. Efter enkeltvise intravenøse doser på mellem 0,25 og 10 mg/kg var

koncentrationerne dosisrelaterede. Efter doser på 0,5 mg/kg (~ 40 mg) var clearance 11-15 ml/time,

fordelingsvolumen (V

) var mellem 5 og 6 liter, og den gennemsnitlige terminale halveringstid var

cirka to uger. Koncentrationen af adalimumab i synovialvæsken fra adskillige reumatoid artrit-

patienter målt i serum var 31–96%.

Efter subkutan administration af 40 mg Trudexa hver anden uge hos patienter med rheumatoid artrit

(RA) var middel steady-state-koncentrationerne på henholdsvis cirka 5

g/ml (uden kombination med

methotrexat) og 8-9

g/ml (i kombination med methotrexat). Adalimumab-niveauet i serum ved

steady-state-lavpunktet blev forøget omtrent proportionalt med doser på 20, 40 og 80 mg hver anden

uge og hver uge ved subkutan dosering.

Hos patienter med Crohns sygdom, blev der i induktionsperioden med induktionsregime på 80 mg

Trudexa i uge 0 fulgt af 40 mg Trudexa i uge 2, opnået laveste serum-adalimumab koncentrationer på

ca. 5,

g/ml. Ved et induktionsregime på 160 mg Trudexa i uge 0 fulgt af 80 mg Trudexa i uge 2 blev

opnået laveste serum-adalimumab-koncentrationer på ca. 12

g/ml i induktions-perioden.

Gennemsnitlige steady-state laveste niveauer på omtrent 7

g/ml blev set hos patienter med Crohns

sygdom, som modtog vedligeholdelsesdosis på 40 mg Trudexa hver anden uge.

Farmakokinetiske populationsanalyser med data fra flere end 1300 RA patienter viste en tendens til en

tilsyneladende højere clearance af adalimumab med stigende legemsvægt. Efter justering for

vægtforskelle viste køn og alder sig kun at have minimal effekt på clearance af adalimumab.

Serumniveauet i frit adalimumab (dvs. ikke bundet til anti-adalimumab-antistoffer, AAA) blev målt til

at være lavere hos patienter med målbare anti-adalimumab-antistoffer. Trudexa er ikke undersøgt hos

børn eller hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig fare for mennesker på basis af forsøg af toksicitet efter

enkeltdosering, gentagen dosistoksicitet og genotoksicitet.

Et embryoføtalt udviklingstoksicitet-/perinatalt udviklingsforsøg foretaget på cynomolgusaber med

0,30 og 100 mg/kg (9-17 aber/gruppe) viste ingen tegn på fosterskader på grund af adalimumab.

Karcinogenicitetsforsøg og standardvurdering af fertilitet og postnatal toksicitet blev ikke udført med

adalimumab, da der ikke findes passende modeller for et antistof med begrænset krydsreaktivitet over

for gnaver-TNF og udviklingen af neutraliserende antistoffer hos gnavere.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Mannitol

Citronsyremonohydrat

Natriumcitrat

Natriumdihydrogenfosfatdihydrat

Dinatriumfosfatdihydrat

Natriumklorid

Polysorbat 80

Natriumhydroxid

Vand til injektionsvæske

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel

ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

18 måneder

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 – 8°C). Den fyldte pen opbevares i den ydre karton. Må ikke nedfryses.

6.5

Emballage (art og indhold)

Trudexa, 40 mg injektionsvæske, opløsning i engangs fyldt pen til patient brug.

Pakninger af:

1 fyldt pen med 1 alkoholserviet i en blisterpakning.

2 fyldte pen med 1 alkoholserviet i en blisterpakning.

4 fyldte pen med 1 alkoholserviet i en blisterpakning.

6 fyldte pen med 1 alkoholserviet i en blisterpakning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel eller affald heraf bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale

bestemmelser.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Abbott Laboratories Ltd.

Queenborough

Kent ME11 5EL

England

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/03/257/007

EU/1/03/257/008

EU/1/03/257/009

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

EU/1/03/257/010

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

1 September 2003

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

{ MM/ÅÅÅÅ }

Læs hele dokumentet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/482

EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR)

TRUDEXA

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR).

Formålet

er

at

forklare,

hvordan

Udvalget

for

Humanmedicinske

Lægemidlers

(CHMP)

vurdering af de gennemførte undersøgelser førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet

som beskrevet nedenfor

.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om grundlaget for CHMP's anbefalinger, kan du læse den faglige

drøftelse (der ligeledes er en del af EPAR).

Hvad er Trudexa?

Trudexa er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof adalimumab. Det leveres som

injektionsvæske, opløsning, i hætteglas, fyldte sprøjter og fyldte injektionspenne, der alle indeholder

40 mg adalimumab.

Hvad anvendes Trudexa til?

Trudexa er et antiinflammatorisk lægemiddel. Det anvendes til behandling af voksne med følgende

sygdomme:

Leddegigt (en sygdom i immunsystemet, der medfører betændelse (inflammation) i leddene).

Trudexa

anvendes

kombination

methotrexat

lægemiddel,

virker

immunsystemet). Det anvendes ved moderat eller svær sygdom, når anden behandling ikke

har virket, og ved svær sygdom, når patienten ikke tidligere har fået methotrexat. Trudexa kan

anvendes alene, hvis patienten ikke kan få methotrexat.

Psoriasisgigt

sygdom,

giver

rød,

skællende

ledbetændelse)

hvor

anden

behandling ikke har virket tilfredsstillende.

Svær ankyloserende spondylitis (Bekhterevs sygdom, en sygdom, der medfører ledbetændelse

og ledsmerter i rygsøjlen), hvor anden behandling ikke har virket tilfredsstillende.

Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Trudexa?

Behandling med Trudexa bør iværksættes og overvåges af en læge med erfaring i behandling af de

sygdomme, der behandles med Trudexa. Den anbefalede dosis af Trudexa er 40 mg, der gives hver

anden uge som en enkelt subkutan injektion (indsprøjtning under huden). Nogle patienter, der har

leddegigt og får Trudexa uden methotrexat, kan have gavn af at få denne dosis en gang om ugen. Efter

oplæring kan patienten selv foretage indsprøjtningen med Trudexa, hvis det godkendes af lægen.

Patienter, der får Trudexa, skal have udleveret et særligt informationskort, der sammenfatter de

vigtigste sikkerhedsoplysninger om lægemidlet.

Hvordan virker Trudexa?

Adalimumab, det aktive stof i Trudexa, er et monoklonalt antistof. Et monoklonalt antistof er en type

protein, der er opbygget, så det genkender og binder sig til en bestemt struktur, der kaldes et antigen

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

EMEA 2007

findes

organismen.

Adalimumab

opbygget,

bindes

kroppens

kemiske

signalstoffer, der kaldes tumornekrosefaktor (TNF). Dette signalstof er en medvirkende årsag til

betændelsestilstande og findes i høje koncentrationer hos patienter med de sygdomme, der behandles

med Trudexa. Ved at blokere TNF bedrer adalimumab betændelsestilstanden og de andre symptomer

på sygdommen.

Hvordan blev Trudexa undersøgt?

Trudexa var genstand for fem undersøgelser, der omfattede næsten 2 900 patienter med moderat til

svær leddegigt. I fire af undersøgelserne (med over 2 000 patienter) blev Trudexa, enten alene eller

tillægsbehandling

anden

medicin,

herunder

methotrexat,

sammenlignet

placebo

(virkningsløs behandling) hos patienter, der for størstedelen tidligere havde fået gigtmidler. Den femte

undersøgelse

omfattede

patienter,

ikke

tidligere

havde

fået

methotrexat.

blev

kombinationen af Trudexa og methotrexat sammenlignet med methotrexat eller Trudexa alene. I alle

fem undersøgelser blev behandlingens virkning hovedsagelig bedømt på ændringen i symptomer efter

6 til 12 måneders behandling.

Til behandling af psoriasisgigt blev Trudexa sammenlignet med placebo (virkningsløs behandling) i to

undersøgelser med 413 patienter. Lægemidlerne blev dels taget alene, dels i kombination med andre

antiinflammatoriske lægemidler, f.eks. methotrexat. To undersøgelser omfattede 397 patienter med

ankyloserende spondylitis. Her blev Trudexa, sammenlignet med placebo, givet som tillægsbehandling

til den medicin, patienterne fik i forvejen. For begge sygdommes vedkommende havde den tidligere

behandling

ikke

virket

tilfredsstillende.

Behandlingens

virkning

blev

hovedsagelig

bedømt

ændringen i symptomer efter 12 ugers behandling.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Trudexa?

Trudexa

mere

effektivt

placebo

lindre

symptomerne

leddegigt.

største

symptomlindring opnåedes i de undersøgelser, hvor Trudexa blev anvendt som tillægsbehandling til

methotrexat: I de to undersøgelser sammenlagt fik ca. to tredjedele af de patienter, der fik 40 mg

Trudexa som tillægsbehandling hver anden uge, en symptomlindring på mindst 20 % efter 6 måneder.

Med placebo som tillægsbehandling fik kun en fjerdedel samme symptomlindring. Efter et års

behandling havde de patienter, der fik Trudexa som tillægsbehandling, færre ledskader og mindre

forringelse af den fysiske funktion end dem, der fik placebo. Af dem, der ikke tidligere havde fået

methotrexat, var der flere, der på ét år opnåede 50 % færre symptomer med Trudexa plus methotrexat,

end med methotrexat alene (hhv. 62 % og 46 %).

For de to andre sygdommes vedkommende gav Trudexa større symptomlindring end placebo.

Hvilken risiko er der forbundet med Trudexa?

I undersøgelserne med Trudexa var de hyppigste bivirkninger (der sås hos mere end 1 af hver 10

patienter) øvre luftvejsinfektioner (forkølelse) og reaktioner på injektionsstedet (smerte, hævelse,

rødme eller kløe). På grund af øget infektionsrisiko skal patienterne overvåges nøje for infektioner,

herunder tuberkulose, under behandlingen og fem måneder efter behandlingen med Trudexa. Den

fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger for Trudexa fremgår af indlægssedlen.

Trudexa

bør

ikke

anvendes

patienter,

være

overfølsomme

(allergiske)

over

adalimumab

eller

andre

indholdsstofferne.

Trudexa

bør

ikke

anvendes

patienter

tuberkulose, andre svære infektioner eller moderat til svært hjertesvigt.

Hvorfor blev Trudexa godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Trudexa opvejer

risiciene til behandling af moderat til svær leddegigt, psoriasisgigt og ankyloserende spondylitis hos

voksne, når andre midler ikke har virket tilfredsstillende. Trudexa er ved leddegigt påvist at hæmme

forværringen af ledskader og forbedre den fysiske funktion, når det gives i kombination med

methotrexat. Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Trudexa.

Andre oplysninger om Trudexa:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Trudexa til Abbott Laboratories Ltd. den 1. september 2003.

Den fuldstændige EPAR for Trudexa findes

her.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

EMEA 2007

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2007.

Lignende produkter