Truberzi

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-03-2020

Aktiv bestanddel:
eluxadoline
Tilgængelig fra:
Allergan Pharmaceuticals International Limited
ATC-kode:
A07
INN (International Name):
eluxadoline
Terapeutisk gruppe:
Antidiarrémidler, tarm antiinflammatorisk / antiinfective agenter
Terapeutisk område:
Irritabel Tarm Syndrom, Diarré
Terapeutiske indikationer:
Truberzi er indiceret hos voksne til behandling af irritabel tarmsyndrom med diarré (IBS D).
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004098
Autorisation dato:
2016-09-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/004098

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

25-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

10-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

10-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

10-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

10-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

25-02-2021

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Truberzi 75 mg filmovertrukne tabletter

Eluxadolin

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se

sidst i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Truberzi

Sådan skal du tage Truberzi

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Truberzi er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof eluxadolin. Det bruges til behandling af

irritabel tyktarm (IBS) med diaré (IBS-D) hos voksne.

IBS er en almindelig tarmlidelse. De mest fremtrædende symptomer på IBS-D er:

mavesmerter

ubehag i maven

diaré

pludselig afføringstrang.

Truberzi virker på tarmens overflade ved at genoprette en normal tarmfunktion og lindre følelsen af

smerter og ubehag hos patienter med IBS-D.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Truberzi

Tag ikke Truberzi:

hvis du er allergisk over for eluxadolin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Truberzi (angivet i

afsnit 6)

hvis du har eller har haft betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)

hvis du fra fødslen ikke har nogen galdeblære, eller din galdeblære er blevet fjernet kirurgisk

hvis du har eller har haft problemer med alkoholmisbrug, alkoholafhængighed, eller hvis du har

et alkoholforbrug

hvis du har eller har haft en hvilken som helst form for blokering i galdeblæren, galdegangene

eller bugspytkirtlen (såsom galdesten, tumor, divertikel på tolvfingertarmen)

hvis du har eller har haft sygdom i sphincter Oddi (en lille rund muskel i den øverste del af

maven, der regulerer strømmen af galde og bugspyt ind i den øverste del af tarmene), eller hvis

sphincter Oddi ikke fungerer korrekt

hvis du har en leversygdom og nedsat leverfunktion

hvis du har haft forstoppelse

i et stykke tid, eller hvis forstoppelse er dit mest fremtrædende

symptom på IBS (kaldes for ‘IBS med forstoppelse’ [IBS-C])

hvis du har eller kan tænkes at have en blokering i tarmene

hvis du tager medicin, som kan øge indholdet af eluxadolin i blodet (såkaldte OATP1B1-

hæmmere, for eksempel ciclosporin).

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du er usikker på, om noget af ovenstående gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Hold op med at tage Truberzi og søg straks læge, hvis du får et eller flere af følgende symptomer,

mens du tager dette lægemiddel:

nye smerter eller forværring af smerter i maveregionen, eventuelt samtidig med kvalme og

opkastning

Smerterne kan komme hurtigt efter, at du er begyndt at tage Truberzi. Du kan have smerter

i højre side af maven eller i det øverste område af maven, lige under ribbenene. Det kan

føles, som om smerterne breder sig til ryggen eller skulderen/skuldrene

Disse symptomer er ikke almindelige og kan være tegn på problemer i bugspytkirtlen eller

galdegangen (for eksempel betændelse i bugspytkirtlen eller kramper i sphincter Oddi)

din risiko for at få problemer i bugspytkirtlen eller galdegangen kan være højere, hvis

du drikker meget alkohol,

kramper i sphincter Oddi forsvinder normalt, når man holder op med at tage Truberzi

svær forstoppelse.

Fortæl din læge:

hvor meget alkohol, du drikker (fx antal genstande om dagen);

hvis du får bivirkninger såsom svimmelhed og søvnighed.

Vær særlig forsigtig, hvis du er 65 år eller derover, da der er øget risiko for, at du får bestemte

bivirkninger (se afsnit 4).

Børn og unge

Truberzi må ikke gives til børn og unge under 18 år, da der ikke findes information om anvendelse af

lægemidlet til denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Truberzi

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Undgå hyppig anvendelse af loperamid (et lægemiddel til behandling af diaré), hvis du tager Truberzi,

da det kan øge risikoen for forstoppelse.

Undgå at tage Truberzi sammen med andre lægemidler, som

kan forårsage forstoppelse, såsom opioider (fx fentanyl [bruges til behandling af smerter]) eller

antikolinerge midler (fx atropin [bruges blandt andet til behandling af hjertesygdomme]).

Nogle lægemidler kan øge indholdet af Truberzi i blodet.

Disse midler kan omfatte:

ciclosporin (et lægemiddel, der undertrykker immunsystemet - bruges til behandling af

betændelseslignende tilstande)

gemfibrozil (bruges til at nedsætte blodets indhold af fedtstoffer)

atazanavir, lopinavir, ritonavir, saquinavir og tipranavir (antiretrovirale midler, der bruges til

behandling af hiv-infektion)

rifampicin (antibiotikum, der bruges til behandling af infektioner)

Lad være med at tage Truberzi sammen med nogen af ovenstående lægemidler.

Truberzi

kan øge indholdet af nogle lægemidler i blodet.

Disse lægemidler kan omfatte:

rosuvastatin (et statin, der bruges til behandling af forhøjet kolesterol og til forebyggelse af

hjerte-karsygdom)

valsartan og olmesartan (bruges til behandling af forhøjet blodtryk)

Truberzi

kan sænke indholdet af nogle lægemidler i blodet.

Disse lægemidler kan omfatte:

erythromycin (bruges til behandling af infektioner)

midazolam (et lægemiddel, der bruges til bedøvelse for eksempel i forbindelse med kikkert-

undersøgelser)

nifedipin (bruges til behandling af forhøjet blodtryk)

-

alfentanil, fentanyl (opioide analgetika, der bruges til behandling af smerter)

-

dihydroergotamin, ergotamin (bruges til behandling af migræne)

-

pimozid (bruges til behandling af psykiske lidelser)

-

kinidin (bruges til behandling af hjertesygdomme)

-

sirolimus, tacrolimus (lægemidler, der undertrykker immunsystemet - bruges til regulering af

kroppens immunreaktion)

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, før du tager Truberzi, hvis noget af ovenstående gælder

for dig. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Graviditet og amning

Du må ikke tage Truberzi, hvis du er gravid eller ammer. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Truberzi vil påvirke din evne til at køre bil eller bruge værktøj eller

maskiner. Du vil dog kunne få bivirkninger såsom søvnighed eller svimmelhed, mens du tager

Truberzi, og det kan påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Lad være med at køre bil

eller betjene maskiner, mens du tager dette lægemiddel, før du ved, hvordan det påvirker dig.

3.

Sådan skal du tage Truberzi

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Den anbefalede dosis er én 100 mg tablet to gange dagligt.

Din læge vil muligvis ordinere en lavere dosis på én 75 mg tablet to gange dagligt, hvis du:

er 65 år eller derover

ikke kan tåle dosen på 100 mg

Tabletterne skal tages oralt (gennem munden) morgen og aften sammen med mad.

Hvis du har taget for meget Truberzi

Fortæl det til lægen eller tag på skadestuen med det samme, hvis du har taget mere Truberzi, end du

skulle.

Hvis du har glemt at tage Truberzi

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis på det

næste planlagte tidspunkt og fortsæt på normal vis.

Hvis du holder op med at tage Truberzi

Du må ikke holde op med at tage Truberzi uden først at tale med din læge om det, da dine symptomer

kan forværres.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige

Hold op med at tage Truberzi og søg straks læge, hvis der opstår nye smerter eller en forværring af

smerter i maveregionen, eventuelt samtidig med kvalme og opkastning, mens du tager Truberzi.

Disse

symptomer forekommer kun sjældent (kan ramme op til 1 ud af 100 personer) og kan være tegn på

problemer i bugspytkirtlen eller galdegangen (for eksempel betændelse i bugspytkirtlen eller kramper i

sphincter Oddi).

Alvorlige allergiske reaktioner er forekommet hos nogle mennesker, efter de havde taget 1 eller 2

doser Truberzi. Du skal straks holde op med at tage Truberzi og omgående søge lægehjælp, hvis du

har tegn eller symptomer på en allergisk reaktion, herunder:

hævelser i/af ansigtet, læberne, munden, tungen og/eller svælget

stakåndethed eller andre vejrtrækningsproblemer

smerter i eller trykken for brystet

kløe

udslæt

nældefeber

Svær forstoppelse, som kan medføre hospitalsindlæggelse, er forekommet efter indtagelse af Truberzi.

Du skal straks holde op med at tage Truberzi og omgående ringe til din læge, hvis du får svær

forstoppelse, mens du tager Truberzi.

Undgå at tage Truberzi sammen med anden medicin, der kan give forstoppelse (se afsnit 2: Brug af

anden medicin sammen med Truberzi).

Andre bivirkninger kan omfatte

Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

svimmelhed

søvnighed

forstoppelse

kvalme

mavesmerter

opkastning

luft i maven (flatulens)

oppustethed

halsbrand eller sure opstød

udslæt

unormale resultater af blodprøver (forhøjet indhold af bestemte leverenzymer)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendix

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisteret og kartonen efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Truberzi indeholder:

Aktivt stof: eluxadolin. Hver tablet indeholder 75 mg eluxadolin.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: silicificeret mikrokrystallinsk cellulose (E 460), kolloid vandfri silica (E 551),

crospovidon, type B (E 1202), mannitol (E 421) og magnesiumstearat (E 572).

Filmovertræk: polyvinylalkohol (E 1203), titandioxid (E 171), macrogol 3350 (E 1521), talcum

(E 553B), gul jernoxid (E 172) og rød jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

De filmovertrukne tabletter er modificeret kapselformede, lysegule til lysebrune og præget med

‘FX75’ på den ene side.

Tabletterne er pakket i PCTFE/PVC/Al-blister. Truberzi fås i pakninger, der indeholder 28 eller 56

filmovertrukne tabletter og i multipakninger med 168 filmovertrukne tabletter, der består af 3 æsker,

der hver indeholder 56 filmovertrukne tabletter.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Clonshaugh Business & Technology Park,

Dublin 17, D17 E400,

Irland

Fremstiller

Warner Chilcott Deutschland GmbH

Dr.-Otto-Roehm-Strasse 2-4,

64331 Weiterstadt,

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Allergan n.v

Tél /Tel : +32 (0)2 351 24 24

Ireland/Malta

Allergan Pharmaceuticals International

Limited

Tel: + 1800 931 787 (IE);

+ 356 27780331 (MT)

Česká republika

Allergan CZ s.r.o.

Tel: +420 800 188 818

Latvija/Lietuva/Eesti

Allergan Baltics UAB

Tel: + 371 676 60 831 (LV);

+ 37 052 072 777 (LT);

+ 37 2634 6109 (ET)

Deutschland

Allergan GmbH

Tel: + 49 69 92038-1050

Magyarország

Allergan Hungary Kft.

Tel.: +36 80 100 101

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Allergan Norden AB

Tlf/Puh/Tel: + 4580884560 (DK);

+ 47 80 01 04 97 (NO);

+ 358 800 115 003 (FI);

+ 46 8 594 100 00 (SE)

Österreich

Pharm-Allergan GmbH

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/ Κύπρος

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: +30 210 74 73 300

Polska

Allergan Sp. z o.o.

Tel: +48 22 256 3700

España

Allergan S.A.

Tel: + 34 91 807 6130

Portugal

Profarin Lda

Tel: + 351 21 425 3242

France

Allergan France SAS

Tél: +33 (0)1 49 07 83 00

România

Allergan S.R.L.

Tel: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Tel: + 386 (0) 590 848 40

България

Алерган България ЕООД

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Slovenská republika

Allergan SK s.r.o.

Tel: +421 800 221 223

Ísland

Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf.

Sími: +354 550 3300

United Kingdom

Allergan Ltd

Tel: + 44 (0) 1628 494026

Italia

Allergan S.p.A

Tel: + 39 06 509 562 90

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Indlægsseddel: Information til patienten

Truberzi 100 mg filmovertrukne tabletter

Eluxadolin

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se

sidst i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Truberzi

Sådan skal du tage Truberzi

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Truberzi er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof eluxadolin. Det bruges til behandling af

irritabel tyktarm (IBS) med diaré (IBS-D) hos voksne.

IBS er en almindelig tarmlidelse. De mest fremtrædende symptomer på IBS-D er:

mavesmerter

ubehag i maven

diaré

pludselig afføringstrang.

Truberzi virker på tarmens overflade ved at genoprette en normal tarmfunktion og lindre følelsen af

smerter og ubehag hos patienter med IBS-D.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Truberzi

Tag ikke Truberzi:

hvis du er allergisk over for eluxadolin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Truberzi (angivet i

afsnit 6)

hvis du har eller har haft betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)

hvis du fra fødslen ikke har nogen galdeblære, eller din galdeblære er blevet fjernet kirurgisk

hvis du har eller har haft problemer med alkoholmisbrug, alkoholafhængighed, eller hvis du har

et alkoholforbrug

hvis du har eller har haft en hvilken som helst form for blokering i galdeblæren, galdegangene

eller bugspytkirtlen (såsom galdesten, tumor, divertikel på tolvfingertarmen)

hvis du har eller har haft sygdom i sphincter Oddi (en lille rund muskel i den øverste del af

maven, der regulerer strømmen af galde og bugspyt ind i den øverste del af tarmene), eller hvis

sphincter Oddi ikke fungerer korrekt

hvis du har en leversygdom og nedsat leverfunktion

hvis du har haft

forstoppelse

i et stykke tid, eller hvis forstoppelse er dit mest fremtrædende

symptom på IBS (kaldes for ‘IBS med forstoppelse’ [IBS-C])

hvis du har eller kan tænkes at have en blokering i tarmene

hvis du tager medicin, som kan øge indholdet af eluxadolin i blodet (såkaldte OATP1B1-

hæmmere, for eksempel ciclosporin).

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du er usikker på, om noget af ovenstående gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Hold op med at tage Truberzi og søg straks læge, hvis du får et eller flere af følgende symptomer,

mens du tager dette lægemiddel:

nye smerter eller forværring af smerter i maveregionen, eventuelt samtidig med kvalme og

opkastning

Smerterne kan komme hurtigt efter, at du er begyndt at tage Truberzi. Du kan have smerter

i højre side af maven eller i det øverste område af maven, lige under ribbenene. Det kan

føles, som om smerterne breder sig til ryggen eller skulderen/skuldrene

Disse symptomer er ikke almindelige og kan være tegn på problemer i bugspytkirtlen eller

galdegangen (for eksempel betændelse i bugspytkirtlen eller kramper i sphincter Oddi)

din risiko for at få problemer i bugspytkirtlen eller galdegangen kan være højere, hvis

du drikker meget alkohol,

kramper i sphincter Oddi forsvinder normalt, når man holder op med at tage Truberzi

svær forstoppelse.

Fortæl din læge:

hvor meget alkohol, du drikker (fx antal genstande om dagen);

hvis du får bivirkninger såsom svimmelhed og søvnighed.

Vær særlig forsigtig, hvis du er 65 år eller derover, da der er øget risiko for, at du får bestemte

bivirkninger (se afsnit 4).

Børn og unge

Truberzi må ikke gives til børn og unge under 18 år, da der ikke findes information om anvendelse af

lægemidlet til denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Truberzi

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Undgå hyppig anvendelse af loperamid (et lægemiddel til behandling af diaré), hvis du tager Truberzi,

da det kan øge risikoen for forstoppelse.

Undgå at tage Truberzi sammen med andre lægemidler, som

kan forårsage forstoppelse, såsom opioider (fx fentanyl [bruges til behandling af smerter]) eller

antikolinerge midler (fx atropin [bruges blandt andet til behandling af hjertesygdomme]).

Nogle lægemidler kan øge indholdet af Truberzi i blodet.

Disse midler kan omfatte:

ciclosporin (et lægemiddel, der undertrykker immunsystemet - bruges til behandling af

betændelseslignende tilstande)

gemfibrozil (bruges til at nedsætte blodets indhold af fedtstoffer)

atazanavir, lopinavir, ritonavir, saquinavir og tipranavir (antiretrovirale midler, der bruges til

behandling af hiv-infektion)

rifampicin (antibiotikum, der bruges til behandling af infektioner)

Lad være med at tage Truberzi sammen med nogen af ovenstående lægemidler.

Truberzi

kan øge indholdet af nogle lægemidler i blodet.

Disse lægemidler kan omfatte:

rosuvastatin (et statin, der bruges til behandling af forhøjet kolesterol og til forebyggelse af

hjerte-karsygdom)

valsartan og olmesartan (bruges til behandling af forhøjet blodtryk)

Truberzi

kan sænke indholdet af nogle lægemidler i blodet.

Disse lægemidler kan omfatte:

erythromycin (bruges til behandling af infektioner)

midazolam (et lægemiddel, der bruges til bedøvelse for eksempel i forbindelse med kikkert-

undersøgelser)

nifedipin (bruges til behandling af forhøjet blodtryk)

-

alfentanil, fentanyl (opioide analgetika, der bruges til behandling af smerter)

-

dihydroergotamin, ergotamin (bruges til behandling af migræne)

-

pimozid (bruges til behandling af psykiske lidelser)

-

kinidin (bruges til behandling af hjertesygdomme)

-

sirolimus, tacrolimus (lægemidler, der undertrykker immunsystemet - bruges til regulering af

kroppens immunreaktion)

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, før du tager Truberzi, hvis noget af ovenstående gælder

for dig. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Graviditet og amning

Du må ikke tage Truberzi, hvis du er gravid eller ammer. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Truberzi vil påvirke din evne til at køre bil eller bruge værktøj eller

maskiner. Du vil dog kunne få bivirkninger såsom søvnighed eller svimmelhed, mens du tager

Truberzi, og det kan påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Lad være med at køre bil

eller betjene maskiner, mens du tager dette lægemiddel, før du ved, hvordan det påvirker dig.

3.

Sådan skal du tage Truberzi

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Den anbefalede dosis er én 100 mg tablet to gange dagligt.

Tabletterne skal tages oralt (gennem munden) morgen og aften sammen med mad.

Hvis du har taget for meget Truberzi

Fortæl det til lægen eller tag på skadestuen med det samme, hvis du har taget mere Truberzi, end du

skulle.

Hvis du har glemt at tage Truberzi

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis på det

næste planlagte tidspunkt og fortsæt på normal vis.

Hvis du holder op med at tage Truberzi

Du må ikke holde op med at tage Truberzi uden først at tale med din læge om det, da dine symptomer

kan forværres.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige

Hold op med at tage Truberzi og søg straks læge, hvis der opstår nye smerter eller en forværring af

smerter i maveregionen, eventuelt samtidig med kvalme og opkastning, mens du tager Truberzi.

Disse

symptomer forekommer kun sjældent (kan ramme op til 1 ud af 100 personer) og kan være tegn på

problemer i bugspytkirtlen eller galdegangen (for eksempel betændelse i bugspytkirtlen eller kramper i

sphincter Oddi).

Alvorlige allergiske reaktioner er forekommet hos nogle mennesker, efter de havde taget 1 eller 2

doser Truberzi. Du skal straks holde op med at tage Truberzi og omgående søge lægehjælp, hvis du

har tegn eller symptomer på en allergisk reaktion, herunder:

hævelser i/af ansigtet, læberne, munden, tungen og/eller svælget

stakåndethed eller andre vejrtrækningsproblemer

smerter i eller trykken for brystet

kløe

udslæt

nældefeber

Svær forstoppelse, som kan medføre hospitalsindlæggelse, er forekommet efter indtagelse af Truberzi.

Du skal straks holde op med at tage Truberzi og omgående ringe til din læge, hvis du får svær

forstoppelse, mens du tager Truberzi.

Undgå at tage Truberzi sammen med anden medicin, der kan give forstoppelse (se afsnit 2: Brug af

anden medicin sammen med Truberzi).

Andre bivirkninger kan omfatte

Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

svimmelhed

søvnighed

forstoppelse

kvalme

mavesmerter

opkastning

luft i maven (flatulens)

oppustethed

halsbrand eller sure opstød

udslæt

unormale resultater af blodprøver (forhøjet indhold af bestemte leverenzymer).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendix

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisteret og kartonen efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Truberzi indeholder:

Aktivt stof: eluxadolin. Hver tablet indeholder 100 mg eluxadolin.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: silicificeret mikrokrystallinsk cellulose (E 460), kolloid vandfri silica (E 551),

crospovidon, type B (E 1202), mannitol (E 421) og magnesiumstearat (E 572).

Filmovertræk: polyvinylalkohol (E 1203), titandioxid (E 171), macrogol 3350 (E 1521), talcum

(E 553B), gul jernoxid (E 172) og rød jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

De filmovertrukne tabletter er modificeret kapselformede, pink-orange til ferskenfarvet og præget med

‘FX100’ på den ene side.

Tabletterne er pakket i PCTFE/PVC/Al-blister. Truberzi fås i pakninger, der indeholder 28 eller 56

filmovertrukne tabletter og i multipakninger med 168 filmovertrukne tabletter, der består af 3 æsker,

der hver indeholder 56 filmovertrukne tabletter.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Clonshaugh Business & Technology Park,

Dublin 17, D17 E400,

Irland

Fremstiller

Warner Chilcott Deutschland GmbH

Dr.-Otto-Roehm-Strasse 2-4,

64331 Weiterstadt,

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Allergan n.v

Tél /Tel : +32 (0)2 351 24 24

Ireland/Malta

Allergan Pharmaceuticals International

Limited

Tel: + 1800 931 787 (IE);

+ 356 27780331 (MT)

Česká republika

Allergan CZ s.r.o.

Tel: +420 800 188 818

Latvija/Lietuva/Eesti

Allergan Baltics UAB

Tel: + 371 676 60 831 (LV);

+ 37 052 072 777 (LT);

+ 37 2634 6109 (ET)

Deutschland

Allergan GmbH

Tel: + 49 69 92038-1050

Magyarország

Allergan Hungary Kft.

Tel.: +36 80 100 101

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Allergan Norden AB

Tlf/Puh/Tel: + 4580884560 (DK);

+ 47 80 01 04 97 (NO);

+ 358 800 115 003 (FI);

+ 46 8 594 100 00 (SE)

Österreich

Pharm-Allergan GmbH

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/ Κύπρος

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: +30 210 74 73 300

Polska

Allergan Sp. z o.o.

Tel: +48 22 256 3700

España

Allergan S.A.

Tel: + 34 91 807 6130

Portugal

Profarin Lda

Tel: + 351 21 425 3242

France

Allergan France SAS

Tél: +33 (0)1 49 07 83 00

România

Allergan S.R.L.

Tel: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Tel: + 386 (0) 590 848 40

България

Алерган България ЕООД

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Slovenská republika

Allergan SK s.r.o.

Tel: +421 800 221 223

Ísland

Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf.

Sími: +354 550 3300

United Kingdom

Allergan Ltd

Tel: + 44 (0) 1628 494026

Italia

Allergan S.p.A

Tel: + 39 06 509 562 90

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Truberzi 75 mg filmovertrukne tabletter.

Truberzi 100 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Truberzi 75 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg eluxadolin.

Truberzi 100 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 100 mg eluxadolin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Truberzi 75 mg filmovertrukne tabletter

Modificeret kapselformet lysegul til lysebrun filmovertrukket tablet på cirka 7 mm x 17 mm med

“FX75” præget på den ene side.

Truberzi 100 mg filmovertrukne tabletter

Modificeret kapselformet pink-orange til ferskenfarvet filmovertrukket tablet på cirka 8 mm x 19 mm

med “FX100” præget på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Truberzi er indiceret til voksne til behandling af diaré-domineret irritabel tyktarm (IBS-D).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Behandlingen skal initieres og overvåges af en læge med erfaring i diagnostik og behandling af mave-

tarm-sygdomme.

Den anbefalede dosis er 200 mg dagligt (én 100 mg tablet to gange dagligt).

For patienter, der ikke tåler en dosis på 200 mg dagligt (én 100 mg tablet to gange dagligt), kan dosis

nedsættes til 150 mg dagligt (én 75 mg tablet to gange dagligt).

Ældre

I princippet gælder de generelle dosisanbefalinger også for patienter på 65 år og derover.

På grund af muligheden for øget følsomhed for bivirkninger kan det dog overvejes at initiere

behandling med eluxadolin med en dosis på 150 mg dagligt (én 75 mg tablet to gange dagligt). Hvis

denne dosis tåles godt, men ikke giver en tilstrækkelig virkning, kan dosis efterfølgende øges til

200 mg dagligt (én 100 mg tablet to gange dagligt). Se pkt. 4.4.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering på baggrund af nyrefunktion er ikke nødvendig (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Eluxadolins sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til 18 år er endnu ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Fordele og risici ved behandlingen skal vurderes jævnligt og ses i sammenhæng med sværhedsgraden

af patientens symptomer.

Administration

Til oral anvendelse.

Tabletterne skal tages sammen med mad morgen og aften (se pkt. 5.2).

Patienterne skal informeres om, hvis de glemmer en dosis (mere end 4 timer efter det normale

indtagelsestidspunkt), skal de tage den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt og ikke tage to doser

samtidigt som erstatning for den glemte dosis.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for eluxadolin eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

Alkoholisme, alkoholmisbrug, alkoholafhængighed eller kronisk eller akut overforbrug af

alkohol. Disse patienter har forhøjet risiko for akut pancreatitis (se pkt. 4.4).

Kendt eller mistanke om obstruktion i galdeveje og/eller pancreasgangen (fx galdesten, tumor,

periampullær duodenaldivertikel) eller sygdom i eller dysfunktion af sphincter Oddi. Disse

patienter har øget risiko for spasmer i sphincter Oddi (se pkt. 4.4).

Patienter uden galdeblære (fx på grund af kolecystektomi eller agenesi). Disse patienter har øget

risiko for at udvikle alvorlige bivirkninger i form af pancreatitis og/eller spasmer i sphincter

Oddi (se pkt. 4.4).

Patienter i behandling med potente OATP1B1-hæmmere (fx ciclosporin).

Pancreatitis i anamnesen eller kendte eller mistanke om strukturelle sygdomme i pancreas,

herunder obstruktion af ductus pancreaticus. Disse patienter har forhøjet risiko for akut

pancreatitis (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion (Child-Pugh-klasse A-C). Disse patienter har forhøjet risiko for at få

signifikant forhøjet plasmakoncentration af eluxadolin (se pkt. 4.4 og 5.2).

Kronisk eller alvorlig obstipation eller sequelae efter obstipation i anamnesen eller kendt eller

mistanke om mekanisk gastrointestinal obstruktion. Disse patienter kan have risiko for alvorlige

komplikationer af tarmobstruktion.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pancreatitis

Der er en øget risiko for pancreatitis med eller uden spasme i sphincter Oddi (se pkt. 4.3) hos

patienter, der tager eluxadolin. Der er blevet indberettet alvorlige tilfælde, der resulterede i

hospitalsindlæggelse og død, især hos patienter uden galdeblære. Truberzi er kontraindiceret hos

patienter uden galdeblære og ved andre tilstande, der øger risikoen for udvikling af pancreatitis (se

pkt. 4.3). De fleste af de indberettede tilfælde af alvorlig pancreatitis forekom inden for en uge efter

start af behandling med eluxadolin, og nogle patienter udviklede symptomer allerede efter én til to

doser, men der er også indberettet tilfælde af pancreatitis efter længere tids behandling.

Patienter skal oplyses om og overvåges for tegn og symptomer, der indikerer pancreatitis, fx

mavesmerter, der kan udstråle til ryg eller skulder, kvalme og opkastning. Patienter skal instrueres i at

ophøre med at tage lægemidlet og søge lægehjælp, hvis de udvikler disse symptomer, mens de tager

eluxadolin (se pkt. 4.8).

Alle patienter skal instrueres i ikke at indtage alkohol under behandling med eluxadolin.

Spasmer i sphincter Oddi

På grund af eluxadolins antagonistiske virkning på my-opioidreceptoren er der potentielt en øget risiko

for spasmer i sphincter Oddi, som kan medføre pancreatitis eller forhøjede leverenzymer forbundet

med akutte abdominalsmerter (fx galdestens-lignende smerter) hos patienter, der får eluxadolin – især

patienter uden galdeblære (se pkt. 4.3 og 4.8).

Der er efter markedsføring indberettet alvorlige bivirkninger i form af spasme i sphincter Oddi med

eller uden pancreatitis, som medførte hospitalsindlæggelse, især hos patienter uden galdeblære. De

fleste af de indberettede tilfælde af alvorlig spasme i sphincter Oddi forekom inden for en uge efter

start af behandling med eluxadolin, og nogle udviklede symptomer efter en til to doser. Truberzi er

kontraindiceret hos patienter uden galdeblære. Patienter med kendt eller formodet sygdom i eller

dysfunktion af sphincter Oddi og/eller sygdom i galdevejene eller pancreas, herunder pancreatitis i

anamnesen, må ikke få Truberzi (se pkt. 4.3).

Patienterne skal informeres om straks at seponere behandlingen og søge læge, hvis de får symptomer,

der kan tyde på spasmer i sphincter Oddi, såsom akut forværring af abdominalsmerter (fx akutte

epigastriske eller biliære [dvs. højre øvre kvadrant] smerter), som kan stråle ud til ryg eller skulder,

med eller uden kvalme og opkastning. Behandling med Truberzi bør ikke genstartes hos patienter, der

har udviklet galdevejsobstruktion eller spasmer i sphincter Oddi, mens de har fået Truberzi (se pkt.

4.3).

Obstipation

Eluxadolin kan forårsage obstipation. Undgå anvendelse sammen med andre lægemidler, der kan

forårsage obstipation (se pkt. 4.5). Hvis patienterne udvikler svær obstipation, skal de informeres om

at afbryde behandlingen med Truberzi og søge læge.

Risikoen for obstipation ved eluxadolin hos patienter med andre IBS-undertyper er ukendt, men kan

være øget. Der skal udvises forsigtighed ved ordination af eluxadolin til IBS-patienter med et

varierende afføringsmønster.

Døsighed og sedation

Der er potentielt en øget risiko for døsighed og sedation under behandling med eluxadolin (se pkt. 4.8)

hos patienter, der kan få forhøjet plasmaniveau, for eksempel patienter, der er genetisk disponerede for

ringe funktion af OATP1B1-transportøren. Da patientens genetiske disposition kan være ukendt,

anbefales det, at patienterne kontrolleres for svækkelse af deres mentale eller fysiske evne til at udføre

potentielt farlige aktiviteter, for eksempel bilkørsel eller betjening af maskiner (se pkt. 4.7 og 4.8).

Medicinafhængighed og misbrugspotentiale

På baggrund af de fysisk-kemiske og biofarmaceutiske egenskaber (meget lav oral biotilgængelighed)

forventes eluxadolin at have minimal tendens til at medføre misbrug eller afhængighed.

Specielle populationer

Ældre

I de kliniske studier blev bivirkninger samlet set rapporteret med en øget hyppighed hos patienter ≥ 65

år.

Patienter ≥ 65 år, som fik en dosis på 75 mg to gange dagligt, havde imidlertid færre alvorlige

bivirkninger og bivirkninger, som medførte seponering, sammenlignet med patienter, der fik 100 mg

to gange dagligt (se pkt. 4.8.). En dosis på 75 mg to gange dagligt kan derfor overvejes til denne

population, men benefit-risk-forholdet skal vurderes jævnligt og ses i sammenhæng med

sværhedsgraden af patientens symptomer (se pkt. 4.2).

Pædiatrisk population

Eluxadolin bør ikke anvendes til børn og unge, da det ikke er undersøgt i denne population (se pkt.

4.2).

Nedsat nyrefunktion

Hos deltagere med terminalt nyresvigt (end stage renal disease (ESRD)), der endnu ikke var i dialyse,

var eksponeringen for eluxadolin signifikant forhøjet sammenlignet med tilsvarende, raske deltagere

med normal nyrefunktion. Det er dog ikke sandsynligt, at en sådan forhøjelse vil være af klinisk

betydning (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Eluxadolin må ikke anvendes til patienter med kendt eller mistanke om nedsat leverfunktion (Child-

Pugh-klasse A-C) i anamnesen (se pkt. 4.3).

Indvirkning på plasmaniveauet på grund af variationer i OATP1B1-transportørens funktion

Plasmaniveauet er forhøjet hos patienter, der er genetisk disponerede for ringe funktion af OATP1B1-

transportøren, og hos disse patienter kan der forventes en øget hyppighed af bivirkninger, især

bivirkninger i mave-tarm-kanalen og CNS (se pkt. 5.2).

Galdesyremalabsorption

En betydelig andel af patienter med diagnosen IBS-D kan være påvirket af galdesyremalabsorption

som en mulig årsag til IBS-D-symptomerne. Eluxadolins sikkerhed og virkning i denne undergruppe

af IBS-D-patienter er ikke klarlagt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemidler, der forårsager obstipation

Selvom der ikke er påvist direkte interaktioner med andre lægemidler, skal kronisk anvendelse af

loperamid sammen med eluxadolin undgås, da det kan øge risikoen for obstipation. Anvendelse af

eluxadolin sammen med andre lægemidler, der kan forårsage obstipation (for eksempel

antikolinergika, opioider osv.), skal også undgås.

OATP1B1-hæmmere

Samtidig indgift af OATP1B1-hæmmere (ciclosporin, gemfibrozil, antiretrovirale midler [atazanavir,

lopinavir, ritonavir, saquinavir, tipranavir], rifampin) og eluxadolin kan øge eksponeringen for

eluxadolin (se pkt. 5.2). Eluxadolin må ikke indgives samtidig med sådanne lægemidler (se pkt. 4.3).

OATP1B1-substrater

Ved samtidig indgift øger eluxadolin eksponeringen for OATP1B1-substratet rosuvastatin (se pkt. 5.2)

med op til 40 % af den samlede eksponering, hvilket normalt ikke anses for at være klinisk relevant.

Virkningen på andre statiner, der er mere følsomme OATP1B1-substrater (fx simvastatin og

atorvastatin) kan imidlertid være mere udtalt. Der skal derfor udvises forsigtighed hos patienter, der

får sådanne lægemidler, især i høje doser.

Andre OATP1B1-substrater, der potentielt kan påvirkes, omfatter for eksempel sartaner (valsartan,

olmesaran).

CYP3A-substrater

Samtidig indgift af eluxadolin kan nedsætte den systemiske eksponering for lægemidler, der

metaboliseres af CYP3A4. Der kan optræde tab af virkning, især når lægemidler med lav dosis og

smalt terapeutisk indeks (fx alfentanil, dihydroergotamin, ergotamin, fentanyl, pimozid, kinidin,

sirolimus, tacrolimus) indgives samtidig med eluxadolin.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af eluxadolin til gravide kvinder. Dyrestudier indikerer

hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

For en sikkerheds skyld bør Truberzi undgås under graviditet.

Amning

Det er ukendt, om eluxadolin udskilles i human mælk. De tilgængelige

farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyrestudier viser, at eluxadolin udskilles i mælk (se pkt. 5.3

for detaljer). En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Det skal besluttes, om amning eller

behandling med Truberzi skal ophøre, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i

forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende eluxadolins indvirkning på human fertilitet. Hos rotter var der

ingen indvirkning på parring, fertilitet og fertilitetsindeks (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Eluxadolin påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Der skal udvises forsigtighed, da der er observeret døsighed og sedation i kliniske studier (se pkt. 4.4

og 4.5).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger (forekomst > 5 %) er obstipation (7 % og 8 % hos patienter, der

fik henholdsvis 75 mg og 100 mg), kvalme (8 % og 7 % ved henholdsvis 75 mg og 100 mg) samt

abdominalsmerter (6 % og 7 % ved henholdsvis 75 mg og 100 mg). Der kan desuden opstå alvorlige

bivirkninger i form af pancreatitis (0,2 % og 0,3 % ved henholdsvis 75 mg og 100 mg) samt spasmer i

sphincter Oddi (0,2 % og 0,8 % ved henholdsvis 75 mg og 100 mg).

Tabel over bivirkninger

Følgende bivirkninger, fra kliniske studier og spontane indberetninger, og som anses for at være

relateret til eluxadolin-behandling, er klassificeret i henhold til MedDRA’s systemorganklasse og

hyppighedskonvention: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorgan-klasse

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Immunsystemet

Overfølsomhed

Nervesystemet

Svimmelhed

Døsighed

Mave-tarm-kanalen

Obstipation

Kvalme

Abdominalsmerter

Opkastning

Flatulens

Abdominal distention

Gastroøsofageal refluks

Spasmer i sphincter

Oddi

Pancreatitis

Hud og subkutane væv

Udslæt

Undersøgelser

Forhøjet ALAT

Forhøjet ASAT

Termen “døsighed” omfatter: døsighed og sedation

Termen “abdominalsmerter" omfatter: abdominalsmerter, nedre abdominalsmerter og øvre

abdominalsmerter.

Termen “spasmer i sphincter Oddi” omfatter: manifestation som pancreatitis (alkoholisk pancreatitis,

pancreatitis og akut pancreatitis) og forhøjede leverenzymer med abdominalsmerter

(abdominalsmerter, øvre abdominalsmerter, dyspepsi og sphincter Oddi dysfunktion).

Termen “gastroøsofageal refluks” omfatter: gastroøsofageal refluks, dyspepsi og gastritis.

Termen “udslæt" omfatter: dermatitis, allergisk dermatitis, udslæt, generaliseret udslæt,

makulopapuløst udslæt, papuløst udslæt, kløende udslæt, urticaria og idiopatisk urticaria.

Termen “overfølsomhed” omfatter: anafylaksi, angioødem (fx hævet ansigt og/eller svælg), dyspnø,

sammensnøring i halsen og smerter i/trykken for brystet – indberettet spontant i perioden efter

markedsføring.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Obstipation

Cirka 50 % af tilfældene af obstipation opstod inden for de første 2 behandlingsuger.

Forekomsten af alvorlig obstipation var under 1 % hos patienter, der fik 75 mg og 100 mg eluxadolin,

og der var ingen alvorlige komplikationer af obstipation forbundet med eluxadolin i de pivotale

studier. Henholdsvis 1 % af de patienter, der fik 75 mg, og 2 % af de patienter, der fik 100 mg,

seponerede behandlingen eller afbrød den midlertidigt på grund af obstipation sammenlignet med < 1

% i placebogruppen. Patienterne skal informeres om at afbryde behandlingen og søge læge, hvis de får

alvorlig obstipation (se pkt. 4.4).

Spasmer i sphincter Oddi

I kliniske studier blev spasmer i sphincter Oddi, der viste sig som forhøjede leverenzymer forbundet

med abdominalsmerter hos 8 patienter, som pancreatitis hos 1 patient og som abdominalsmerter med

lipasestigning til under 3 gange den øvre normalgrænse hos 1 patient. 80 % (8/10) af tilfældene af

spasmer i sphincter Oddi forekom inden for den første behandlingsuge. Alle tilfælde forsvandt efter

seponering af Truberzi, og symptomerne var typisk bedret den efterfølgende dag. Alle tilfælde af

spasmer i sphincter Oddi opstod hos patienter uden galdeblære. Eluxadolin er derfor kontraindiceret i

denne population og til patienter med tidligere galdevejsproblemer (se pkt. 4.2, 4.3 og 4.4). Forekomst

af sådanne bivirkninger hos patienter med intakte galdeveje kan ikke udelukkes.

Pancreatitis

I kliniske studier blev der også rapporteret tilfælde af pancreatitis, som ikke var forbundet med

spasmer i sphincter Oddi. Ud af de 5 rapporterede tilfælde var 3 forbundet med et overforbrug af

alkohol, 1 var forbundet med galdeslam, og i et tilfælde seponerede patienten eluxadolin 2 uger inden

symptomernes indtræden.

Alle tilfælde af pancreatitis blev retrospektivt vurderet til at være lette, uanset om de var forbundet

med spasmer i sphincter Oddi eller ej, hvilket tyder på, at der ikke var tale om organsvigt eller lokale

eller systemiske komplikationer. Alle tilfælde af pancreatitis forsvandt med normalisering af lipase

efter seponering af eluxadolin; 80 % (4/5) forsvandt inden for 1 uge efter seponering (se pkt. 4.4).

Ældre

Af 1.795 IBS-D-patienter, der deltog i kliniske studier med eluxadolin og blev allokeret til 75 mg eller

100 mg to gange dagligt, var 139 (7,7 %) ≥ 65 år, mens 15 (0,8 %) var ≥ 75 år.

Generelt var der en øget hyppighed af bivirkninger i den ældre population sammenlignet med patienter

< 65 år, hvilket var konsistent på tværs af alle behandlingsgrupper, herunder placebogruppen.

Hyppigheden af alvorlige bivirkninger, gastrointestinale bivirkninger og bivirkninger, der medførte

seponering, var oftest lavere ved 75 mg-dosen sammenlignet med 100 mg-dosen. Derfor kan en dosis

på 75 mg to gange dagligt bruges i denne population (se pkt. 4.2 and 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendix V.

4.9

Overdosering

Symptomer

Supraterapeutiske orale enkeltdoser af eluxadolin på op til 1.000 mg og intranasale enkeltdoser på op

til 200 mg var forbundet med en højere forekomst af bivirkninger end en enkelt 100 mg dosis, især

bivirkninger fra mave-tarm-kanalen og centralnervesystemet. En overdosis af eluxadolin kan give

symptomer, der skyldes, at lægemidlets kendte farmakodynamiske virkninger øges.

Behandling

I tilfælde af en akut overdosis skal patienten observeres nøje og have understøttende

standardbehandling efter behov. Gastrisk lavage eller indgift af kul bør overvejes. I lyset af

eluxadolins virkning på opioidreceptorer bør indgift af en my-opioid-antagonist, såsom naloxon,

overvejes. Gentagen indgift kan være nødvendig i betragtning af naloxons korte halveringstid. Hvis

naloxon administreres, skal patienten monitoreres nøje for at vurdere, om symptomerne på

overdosering vender tilbage, hvilket kan tyde på, at en yderligere injektion af naloxon er nødvendig.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antipropulsiva, ATC-kode: A07DA06

Virkningsmekanisme

Eluxadolin er en lokalt virkende blandet my-opioidreceptor-agonist (μOR-agonist) og delta-

opioidreceptor-antagonist (δOR-antagonist). Eluxadolin er desuden en kappa-opioidreceptor- (κOR-)

agonist. Eluxadolins bindingsaffiniteter (Ki) til human μOR og δOR er henholdsvis 1,8 nM og 430

nM. Eluxadolins bindingsaffinitet (Ki) til human κOR er ikke fastlagt, men Ki for marsvins

cerebellum-κOR er 55 nM. Hos dyr interagerer eluxadolin med opioidreceptorer i tarmene. Eluxadolin

har udvist virkning i normaliseringen af den gastrointestinale passage og defækation i flere

dyremodeller af ændret gastrointestinal funktion – enten stressinduceret eller efter gastrointestinal

inflammation. Eluxadolin har meget lav oral biotilgængelighed og udviser ingen påviselige CNS-

medierede virkninger hos dyr efter oral indgift af effektive doser. Eluxadolin reverserer desuden det

hyperalgesiske respons i en dyremodel af akutte colitis-inducerede viscerale smerter.

Farmakodynamisk virkning

Da biotilgængeligheden er begrænset, er eluxadolins farmakodynamiske aktivitet fortrinsvist baseret

på en lokal virkning i mave-tarm-kanalen. Som belæg for manglen på systemiske farmakodynamiske

virkninger findes resultaterne fra et oralt studie af misbrugstendensen med deltagelse af fritids-

opioidmisbrugere (ikke afhængige), som viste, at orale doser på op til 1.000 mg ikke medførte

signifikant pupilkonstriktion eller signifikant smag for stoffet. Et studie af misbrugstendensen med

intranasale doser på 100 mg og 200 mg eluxadolin viste højere systemiske koncentrationer af

eluxadolin, som medførte ændringer i pupildiameter, men var forbundet med modvilje mod stoffet.

Der blev ikke observeret tegn på CNS-medierede bivirkninger hos patienter med IBS-D. Samlet set

tyder disse resultater på, at patienter ikke vil opleve signifikante bivirkninger i centralnervesystemet

eller samme bivirkninger som ved et misbrugsstof, når lægemidlet tages efter anvisningerne og i

terapeutiske doser.

Klinisk virkning og sikkerhed

Eluxadolins virkning og sikkerhed hos IBS-D-patienter blev fastlagt i to randomiserede,

multinationale, dobbeltblinde, placebokontrollerede multicenterstudier (studie 1 og 2). Der deltog i alt

1.282 patienter i studie 1 (IBS-3001) og 1.146 patienter i studie 2 (IBS-3002), som fik Truberzi 75 mg,

Truberzi 100 mg eller placebo to gange dagligt. Patienterne havde en gennemsnitsalder på 45 år (18-

80 år, heraf 10 % ≥ 65 år), 66 % var kvinder, 86 % var hvide, 12 % var sorte, og 27 % var af

latinamerikansk oprindelse.

Alle patienter opfyldte kriterierne for IBS ifølge Rome III og skulle derudover opfylde følgende

kriterier:

En gennemsnitsscore for ‘

Worst Abdominal Pain

’ (WAP) i de forudgående 24 timer på > 3,0 på

en skala fra 0 til 10 i ugen inden randomisering.

En gennemsnitsscore for daglig afføringskonsistens (

Bristol Stool Score

, BSS) på ≥ 5,5 og

mindst 5 dage med en BSS-score på ≥ 5 på en skala fra 1 til 7 i ugen inden randomisering.

En gennemsnitsscore for globale symptomer på > 2,0 på en skala fra 0 til 4 (0 står for ingen

symptomer, 1 står for lette symptomer, 2 står for moderate symptomer, 3 står for kraftige

symptomer, og 4 står for meget kraftige symptomer) i ugen inden randomisering.

Studiernes design var ens i de første 26 uger. Studie 1 (IBS-3001) fortsatte dobbeltblindet i yderligere

26 uger for at undersøge den langsigtede sikkerhed (i alt 52 ugers behandling) efterfulgt af 2 ugers

opfølgning. Studie 2 (IBS-3002) omfattede en 4 ugers enkeltblindet seponeringsperiode med placebo

efter behandlingsperioden på 26 uger.

Eluxadolins virkning blev undersøgt med anvendelse af en samlet respondentanalyse, defineret som en

forbedring i daglig WAP-score på ≥ 30 % sammenlignet med det ugentlige gennemsnit ved

baseline

SAMTIDIG med en reduktion i BSS til < 5 mindst 50 % af dagene inden for et tidsinterval.

Forbedringer i globale symptomer på IBS blev vurderet på baggrund af et responsendepunkt for

tilstrækkelig lindring, defineret som tilstrækkelig lindring af IBS-symptomer mindst 50 % af ugerne,

og et responsendepunkt for globale symptomer, defineret som en daglig klassificering af globale

symptomer som ingen eller lette mindst 50 % af dagene. Endepunkternes udfald var baseret på

patienternes daglige registreringer i elektroniske dagbøger.

Effektresultaterne for ≥ 50 % af respondentdagene (primære sammensatte endepunkt) i 6 måneder

vises i tabel 2. I begge studier var andelen af patienter, som var kombinerede respondenter på Truberzi

100 mg to gange dagligt, statistisk signifikant højere end for placebo.

Andelen af patienter, der var

respondenter med tilstrækkelig lindring, var statistisk signifikant højere for Truberzi 100 mg to gange

dagligt end for placebo i 6 måneders intervallet i begge studier. Andelen af patienter, der var

respondenter med forbedring i globale symptomer, var statistisk signifikant højere for Truberzi

100 mg to gange dagligt end for placebo i intervallet på 6 måneder i studie 2 og numerisk højere end

for placebo i studie 1. Der var ingen forskelle i effekt mellem kønnene.

Tabel 2: Effektresultater i randomiserede kliniske studier

Studie 1 (IBS 3001)

Studie 2 (IBS 3002)

Truberzi

100 mg

n=426

Truberzi

75 mg

n=427

Place

bo

n=427

Truberzi

100 mg

n=382

Truberzi

75 mg

n=381

Placeb

o

n=382

Kombineret respons

Respondentrater

29 %

23 %

19 %

33 %

30 %

20 %

P-værdier

0,001

0,112

< 0,001

< 0,001

Respons,

abdominalsmerter

Respondentrater

47 %

45 %

43 %

50 %

48 %

45 %

P-værdier

0,355

0,852

0,148

0,448

Respons, BSS på < 5

Respondentrater

34 %

28 %

24 %

40 %

34 %

24 %

P-værdier

0,001

0,186

< 0,001

< 0,001

Respons, tilstrækkelig

lindring

Respondentrater

49,5 %

45,7 %

40,0 %

53,7 %

52,8 %

43,7 %

P-værdier

0,005

0,097

0,006

0,013

Respons, globale

symptomer

Respondentrater

34,7 %

35,1 %

28,8 %

43,2 %

45,1 %

34,3 %

P-værdier

0,063

0,048

0,012

0,002

Hvad angår det daglige kombinerede respons begyndte eluxadolin at adskille sig fra placebo kort tid

efter behandlingsstart, og der blev observeret en maksimal virkning efter 4-6 uger, som blev opretholdt

under hele behandlingsforløbet. Desuden var andelen af patienter, som var kombinerede respondenter

på eluxadolin ved hvert 4 ugers interval i måned 1 til og med måned 6, højere end ved placebo for

begge dosers vedkommende i begge fase 3-studier. Dette viser, at effekten opretholdes ved

kontinuerlig behandling med eluxadolin.

Behandling med eluxadolin medførte desuden signifikante forbedringer hos de patienter, hvis IBS-D-

symptomer ikke blev kontrolleret i tilstrækkelig grad af loperamid inden inklusion i studiet.

Da tærsklen for abdominalsmerte-respons i værste daglige abdominalsmerter blev forhøjet til en

forbedring på ≥ 40 % eller ≥ 50 % i forhold til

baseline

, var andelen af abdominalsmerte-respondenter

6-7 % højere for eluxadolin 100 mg to gange dagligt end for placebo. Dette var statistisk signifikant (p

≤ 0,009) for de samlede (studie 1 og studie 2) data. Patienter, der fik eluxadolin, rapporterede desuden

signifikante fald i afføringshyppighed og oppustethed i abdomen sammenlignet med placebo, hvilket

blev påvist som ændringer i forhold til

baseline

i daglige afføringer og score for oppustethed i uge 12

og uge 26. Patienter, der fik eluxadolin, rapporterede signifikant stigning i dage uden afføringstrang –

både for ≥ 50 % dage uden afføringstrang og ≥ 75 % dage uden afføringstrang. Desuden forbedrer

eluxadolin patienternes livskvalitet signifikant. Dette er vist ved en ændring i scoren på spørgeskemaet

IBS-QOL i forhold til

baseline

i uge 12 og 26.

Der blev ikke påvist nogen tegn på rebound diaré eller abdominalsmerter i den 4 ugers enkeltblinde

seponeringsperiode i studie 2 (IBS-3002).

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Truberzi i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population med IBS-D (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Eluxadolins systemiske eksponering efter oral indgift er lav og i overensstemmelse med lægemidlets

lokale virkning i mave-tarm-kanalen. Det aktive stof har lineær farmakokinetik uden akkumulering

efter gentagen dosering to gange dagligt. Den gennemsnitlige plasmahalveringstid er 5 timer med stor

inter-individuel variation. Eluxadolin udskilles fortrinsvis via galdesystemet, og nyrerne spiller en

minimal rolle i eliminationen. Eluxadolin virker ikke inducerende eller hæmmende på de vigtigste

CYP-enzymer, men har dog et vist potentiale for metabolisme-baseret inaktivering af CYP3A4. Det er

substrat for og hæmmer af leveroptagelsestransportøren OATP1B1 og substrat for

levereffluxtransportøren MRP2. Nedsat leverfunktion eller samtidig indgift af ciclosporin medfører

signifikant stigning i plasmakoncentrationen af eluxadolin.

Absorption

Eluxadolins absolutte biotilgængelighed er ikke fastlagt, men skønnes at være lav på grund af den

begrænsede absorption og

first pass

-effekten. Eluxadolin absorberes hurtigt under faste med en

median T

på 2 timer. Indgift af eluxadolin i forbindelse med et fedtholdigt måltid reducerede både

(50 %) og AUC (60 %) signifikant uden nogen virkning på T

. Der var ingen akkumulering af

det aktive stof efter gentagen administration af orale doser to gange dagligt.

Fordeling

I en farmakokinetisk populationsanalyse var eluxadolins estimerede tilsyneladende fordelingsvolumen

27.100 l. Hos raske forsøgspersoner var eluxadolin moderat (81 %) bundet til plasmaproteiner.

Biotransformation

Eluxadolin udskilles primært i fæces – enten som uabsorberet aktivt stof eller via galdesystemet;

nyrerne spiller en minimal rolle i eliminationen.

In vitro

studier har vist, at eluxadolin er stabilt i humane hepatocytter og lever- og tarmmikrosomer.

Den eneste metabolit af eluxadolin, som blev påvist, var den ubetydelige og inaktive acylglukuronid-

metabolit (M11), der dannes ved glukuronisation af methoxybenzoesyre-delen. Efter en oral dosis på

1.000 mg til raske frivillige mænd blev M11 påvist i urin, men ikke i det systemiske kredsløb.

Eluxadolin findes fortrinsvis som (S,S)-diastereomeren (> 99 %) og gennemgår kun ringe eller slet

ingen chiral omdannelse

in vivo

Eluxadolin har lavt potentiale for lægemiddelinteraktioner på grund af den begrænsede CYP-

hæmning/induktion

in vitro

, og fordi eluxadolin ikke er substrat for CYP’er ved klinisk relevante

koncentrationer.

OATP1B1-hæmmere

Eluxadolin er substrat for leveroptagelsestransportøren OATP1B1. Samtidig indgift af eluxadolin og

ciclosporin (en OATP1B1-hæmmer) øgede eluxadolins eksponering cirka 5 gange (se pkt. 4.3 og 4.5).

MRP2-hæmmere

Eluxadolin er substrat for levereffluxtransportøren MRP2. Samtidig indgift af eluxadolin og

probenecid (en MRP2-hæmmer) medførte en stigning i eksponeringen for eluxadolin på cirka 1,4

gange. Dosisjustering er ikke nødvendig.

OATP1B1-substrater

Eluxadolin hæmmer leveroptagelsestransportøren OATP1B1. Samtidig indgift af eluxadolin og

rosuvastatin (et OATP1B1-substrat) medførte en stigning i eksponeringen for rosuvastatin og den

vigtigste aktive metabolit, n-desmethyl-rosuvastatin, på op til 1,4 gange sammenlignet med indgift af

rosuvastatin alene. Dosisjustering er ikke nødvendig ved samtidig indgift af OATP1B1-substrater. Der

skal dog udvises forsigtighed hos patienter, som får høje doser af OATP1B1-substrater (se pkt. 4.5).

Undersøgelse af lægemiddelinteraktioner

In vitro

studier viser, at eluxadolin hverken inducerer CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 eller

CYP3A4 og heller ikke hæmmer CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2C8 og

CYP2D6 ved klinisk relevante koncentrationer. CYP2E1 blev hæmmet let (50 % hæmmende

koncentration [IC

] cirka 20 µM [11 µg/ml]), om end dette ikke forventes at resultere i klinisk

relevante interaktioner.

In vitro

studier i humane levermikrosomer viste, at eluxadolin ikke er en direkte CYP3A4-hæmmer

ved klinisk relevante koncentrationer [IC

=450 µM], men i humane tarmmikrosomer var eluxadolin

en metabolisme-afhængig CYP3A4-hæmmer med en k

inact

på 0,1 min

og K-

på 450 µM (256 µg/ml).

I kliniske studier hos raske personer medførte en indgift af eluxadolin 100 mg to gange dagligt i en

uge med en enkelt oral dosis på 4 mg midazolam imidlertid ingen ændring i C

for midazolam og en

let nedsættelse af AUC (ca. 10 %). C

og AUC for metabolitten 1-hydroxy-midazolam blev øget

med henholdsvis ca. 14 % og 7 %, hvilket tyder på, at eluxadolin kan være en let CYP3A4-induktor

og kan nedsætte eksponeringen for samdigt indgivne CYP3A4-substrater. (se pkt. 4.5).

In vitro

studier indikerede, at eluxadolin er substrat for og hæmmer af leveroptagelsestransportøren

OATP1B1 og substrat for levereffluxtransportøren MRP2, men ikke substrat for eller hæmmer af P-

gp- og BCRP-transportørerne.

Elimination

Efter en enkelt oral dosis på 300 mg [

C] eluxadolin til raske mænd blev 82,2 % af det samlede [

eluxadolin påvist i fæces inden for 336 timer, og mindre end 1 % blev påvist i urin inden for 192

timer.

Specielle populationer

Køn, alder, etnicitet

I betragtning af eluxadolins lokale virkning i mave-tarm-kanalen, lave orale biotilgængelighed (F

oral

og manglende metabolisering blev det anset for unødvendigt at gennemføre prospektive kliniske

studier for at undersøge forskelle i forhold til alder,

body mass index

(BMI), etnicitet og køn.

Farmakokinetiske data fra raske frivillige, der blev puljet på tværs af fase 1-studier (med anvendelse af

en enkelt oral dosis på 100 mg) og analyseret for potentielle forskelle baseret på køn, alder, etnicitet og

BMI, viste ingen signifikante forskelle.

Nedsat nyrefunktion

Hos deltagere med ESRD, der endnu ikke var i dialyse, var eluxadolins plasma-C

2,2 gange højere

og AUC

4,2 gange højere end hos tilsvarende, raske deltagere med normal nyrefunktion. Mængden

af uforandret eluxadolin, der blev genfundet i urinen, var 0,01 % og 0,05 % af dosis hos henholdsvis

deltagere med ESRD og raske deltagere. Selvom eksponeringen for eluxadolin var signifikant forhøjet

hos deltagere med ESRD, der endnu ikke var i dialyse, sammenlignet med tilsvarende, raske deltagere

med normal nyrefunktion, er det ikke sandsynligt, at en sådan forhøjelse vil være af klinisk betydning,

fordi den geometriske middelværdi af C

og AUC

hos deltagerne med ESRD lå i samme interval

som den, der blev observeret i flere større studier med raske frivillige.

Nedsat leverfunktion

Den tilsyneladende clearance af eluxadolin er markant reduceret og halveringstiden øget hos patienter

med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3 og 4.4).

Efter en enkelt oral dosis på 100 mg til personer med

forskellige grader af nedsat leverfunktion og til raske personer var plasmaniveauerne af eluxadolin

gennemsnitligt 6 gange, 4 gange og 16 gange højere hos personer med henholdsvis let, moderat og

alvorligt nedsat leverfunktion (Child Pugh-klasse A, B, C), mens halveringstiden var øget 3-5 gange

(se pkt. 4.3 og 4.4).

Haplotyper med ringe funktion af OATP1B1

Plasmaniveauet er forhøjet hos patienter, der er genetisk disponerede for ringe funktion af OATP1B1-

transportøren, og hos disse patienter kan der forventes en øget hyppighed af bivirkninger, især

bivirkninger i mave-tarm-kanalen og CNS (se pkt. 4.4).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, karcinogenicitet samt

reproduktions- og udviklingstoksicitet. Hos rotter blev eluxadolin udskilt i mælk på en tilnærmelsesvis

dosisproportionel måde med en maksimal koncentration, der var lavere end plasmakoncentrationen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Silicificeret mikrokrystallinsk cellulose (E 460)

Kolloid vandfri silica (E 551)

Crospovidon type B (E 1202)

Mannitol (E 421)

Magnesiumstearat (E 572)

Polyvinylalkohol (E 1203)

Titandioxid (E 171)

Macrogol 3350 (E 1521)

Talcum (E 553B)

Gul jernoxid (E 172)

Rød jernoxid (E 172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

PCTFE/PVC/Al-blister med 14 filmovertrukne tabletter.

Pakningsstørrelser med 28, 56 og multipakninger, der indeholder 168 (3 pakninger med 56 i hver)

filmovertrukne tabletter.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Clonshaugh Business & Technology Park,

Dublin 17, D17 E400,

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/16/1126/001-006

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19 September 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

{MM/ÅÅÅÅ}

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/CHMP/517539/2016

EMEA/H/C/004098

EPAR – sammendrag for offentligheden

Truberzi

eluxadolin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Truberzi. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Truberzi bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Truberzi, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Truberzi, og hvad anvendes det til?

Truberzi er et lægemiddel, der virker i mave-tarm-kanalen. Det anvendes til at behandle voksne, der

lider af irritabel tyktarm med diarré. Irritabel tyktarm er en langvarig tarmsygdom med smerter eller

ubehag i maven, oppustethed og ændret afføringsmønster.

Truberzi indeholder det aktive stof eluxadolin.

Hvordan anvendes Truberzi?

Truberzi udleveres kun efter recept. Det fås som tabletter med 75 og 100 mg eluxadolin. Den

anbefalede dosis er 100 mg sammen med mad hver morgen og aften. Hos patienter, der får generende

bivirkninger, kan dosen nedsættes til 75 mg hver morgen og aften.

Hvordan virker Truberzi?

Eluxadolin, det aktive stof i Truberzi, er en opioidreceptor-agonist. Det betyder, at det binder til

opioidreceptorer og virker ligesom kroppens naturlige opioider ved at berolige bølgerne af

muskelsammentrækninger i mave-tarm-kanalen. Dermed bliver maden i tarmen i længere tid, og det

Medicinal product no longer authorised

Truberzi

EMA/CHMP/517539/2016

Side 2/3

øger optagelsen af væsker og reducerer dermed diarré. Da eluxadolin ikke optages i blodet og fordeles

rundt i kroppen, virker det stort set kun i tarmsystemet.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Truberzi?

Truberzi blev vurderet i to hovedundersøgelser med over 2 400 patienter med irritabel tyktarm med

diarré. I begge undersøgelser blev Truberzi sammenlignet med placebo (en uvirksom behandling) over

26 ugers behandling, hvor patienterne dagligt registrerede symptomer på irritabel tyktarm. Virkningen

blev defineret som en forbedring på mere end 30 % med hensyn til mavesmerter kombineret med

fravær af meget løs afføring.

I den første undersøgelse blev der påvist virkning hos 29 % (125 ud af 426) af de patienter, der fik

100 mg Truberzi to gange om dagen, mens dette kun var tilfældet hos 19 % (81 ud af 427) af de

patienter, der fik placebo. I den anden undersøgelse blev der påvist en forbedring af symptomerne hos

33 % (125 ud af 382) af de patienter, der fik 100 mg Truberzi to gange om dagen, mens dette kun var

tilfældet hos 20 % (77 ud af 382) af de patienter, der fik placebo.

Hvilke risici er der forbundet med Truberzi?

De hyppigste bivirkninger ved Truberzi (som kan forekomme hos mere end 5 ud af 100 personer) er

forstoppelse, kvalme og mavesmerter. Alvorlige bivirkninger omfatter betændelse i bugspytkirtlen

(pancreatitis) og kramper i Oddis sfinkter (en smertefuld tilstand, hvor galden og fordøjelsessafter er

forhindret i at flyde ind i tarmsystemet). Den fuldstændige liste over bivirkninger ved Truberzi fremgår

af indlægssedlen.

Truberzi må ikke gives til patienter med leversygdomme, eller som har risiko for at udvikle pancreatitis

(f.eks. patienter, der har haft problemer med bugspytkirtlen, eller som drikker for meget alkohol),

patienter, hvis galdeblære er blevet fjernet, eller som har lidelser, der påvirker udskillelsen af galde i

tarmen, og patienter, som har haft alvorlig eller langvarig forstoppelse eller blokeret tarmsystem.

Truberzi må ikke gives til patienter, der er i behandling med lægemidler, der kaldes potente OATP1B1-

hæmmere (f.eks. cyclosporin, et lægemiddel, der virker på immunsystemet). Den fuldstændige liste

over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Truberzi godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) er af den opfattelse, at fordelene ved Truberzi

er beskedne, men at der er et udækket behov for at behandle irritabel tyktarm med diarré.

Bivirkningerne er hovedsageligt begrænset til fordøjelsessystemet og er for det meste milde. Udvalget

konkluderede derfor, at fordelene ved Truberzi opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til

anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Truberzi?

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Truberzi.

Andre oplysninger om Truberzi

Den fuldstændige EPAR for Truberzi findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

Medicinal product no longer authorised

Truberzi

EMA/CHMP/517539/2016

Side 3/3

oplysninger om behandling med Truberzi, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Medicinal product no longer authorised

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information