Triumeq

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

26-08-2020

Aktiv bestanddel:
dolutegravir sodium, lamivudine, abacavir (as sulfate)
Tilgængelig fra:
ViiV Healthcare B.V.
ATC-kode:
J05AR13
INN (International Name):
abacavir sulfate / dolutegravir sodium / lamivudine
Terapeutisk gruppe:
Antivirale midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
HIV infektioner
Terapeutiske indikationer:
Triumeq er indiceret til behandling af humane immunsvigtvirus (HIV) -inficerede voksne og unge over 12 år, der vejer mindst 40 kg. Før du starter behandling med abacavir-holdige produkter, screening for transport af HLA-B*5701 allel bør være udført i enhver HIV-smittet patient, uanset race. Abacavir bør ikke anvendes i patienter, der er kendt for at bære HLA-B*5701 allel.
Produkt oversigt:
Revision: 18
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002754
Autorisation dato:
2014-08-31
EMEA kode:
EMEA/H/C/002754

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

14-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

26-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

26-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

26-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

26-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

14-08-2020

52

B. INDLÆGSSEDDEL

53

Indlægsseddel: Information til patienten

Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg filmovertrukne tabletter

dolutegravir/abacavir/lamivudin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Triumeq

Sådan skal du tage Triumeq

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Triumeq er et lægemiddel, der indeholder tre aktive stoffer, til behandling af hiv-infektion: abacavir,

lamivudin og dolutegravir. Abacavir og lamivudin tilhører en gruppe af antiretrovirale lægemidler,

der kaldes

nukleosidanalog revers transkriptase-hæmmere (NRTI’er)

, og dolutegravir tilhører en

gruppe af antiretrovirale lægemidler, der kaldes

integrasehæmmere (INI'er)

Triumeq anvendes til behandling af

hiv (humant immundefektvirus)-infektion

hos voksne og børn

over 12 år, der vejer mindst 40 kg.

Før du får ordineret Triumeq, vil lægen foretage en test for at finde ud af, om du har en bestemt type

gen, der kaldes HLA-B*5701. Triumeq må ikke anvendes til patienter, der har HLA-B*5701-genet.

Patienter med dette gen har en høj risiko for at udvikle en alvorlig overfølsomhedsreaktion (allergisk

reaktion), hvis de får Triumeq (se 'Overfølsomhedsreaktioner' under punkt 4).

Triumeq helbreder ikke hiv-infektion, men det nedsætter mængden af virus i kroppen og holder den

på et lavt niveau. Triumeq øger også antallet af CD4-celler i dit blod. CD4-celler er en type hvide

blodceller, der spiller en vigtig rolle, når kroppen skal bekæmpe infektioner.

Behandlingen med Triumeq virker ikke ens på alle. Lægen vil holde øje med, hvor effektiv din

behandling er.

54

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Triumeq

Tag ikke Triumeq:

hvis du er

allergisk

(overfølsom)

over for dolutegravir, abacavir (eller anden medicin, der

indeholder abacavir), lamivudin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

hvis du tager et lægemiddel, der kaldes

fampridin

(også kendt som dalfampridin; der anvendes

til multipel sklerose)

Læs grundigt alle oplysninger om overfølsomhedsreaktioner under punkt 4.

Fortæl lægen, hvis du tror, at noget af dette gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

VIGTIGT – Overfølsomhedsreaktioner

Triumeq indeholder abacavir og dolutegravir.

Begge disse aktive stoffer kan forårsage en alvorlig

allergisk reaktion kendt som en overfølsomhedsreaktion. Du bør aldrig tage abacavir eller

abacavirholdige produkter igen, hvis du har en overfølsomhedsreaktion: Det kan være livstruende.

Du skal omhyggeligt læse alle oplysninger i afsnittet 'Overfølsomhedsreaktioner' under punkt 4.

Der er vedlagt et

oplysningskort

i pakningen med Triumeq for at gøre dig og sundhedspersonalet

opmærksom på overfølsomhed.

Tag kortet ud, og hav det altid på dig.

Nogle personer, der tager Triumeq eller andre kombinationsbehandlinger mod hiv, har større risiko

for at få alvorlige bivirkninger end andre. Vær opmærksom på en øget risiko:

hvis du har en moderat eller alvorlig leversygdom

hvis du tidligere har haft en

leversygdom

, herunder hepatitis B eller C (hvis du har hepatitis B,

må du ikke stoppe med at tage Triumeq uden at tale med lægen først, da det kan få din hepatitis til

at blusse op igen)

hvis du har nyreproblemer.

Tal med lægen, hvis noget af ovenstående gælder for dig, før du tager Triumeq.

Det kan

være nødvendigt med ekstra undersøgelser, herunder blodprøver, mens du tager din medicin. Se

punkt 4 for at få flere oplysninger.

Overfølsomhedsreaktioner over for abacavir

Selv patienter, der ikke har det gen, som kaldes HLA-B*5701, kan udvikle en

overfølsomhedsreaktion

(en alvorlig allergisk reaktion).

Læs grundigt alle oplysninger om overfølsomhedsreaktioner under punkt 4 i denne

indlægsseddel.

Risiko for hjertetilfælde

Muligheden for at abacavir øger risikoen for at få et hjertetilfælde, kan ikke udelukkes.

Fortæl lægen

, hvis du har hjerteproblemer, hvis du ryger eller har sygdomme, der kan øge

risikoen for at få en hjertesygdom, f.eks. forhøjet blodtryk eller diabetes (sukkersyge). Du må ikke

stoppe med at tage Triumeq, medmindre lægen anbefaler dig at gøre det.

Hold øje med vigtige symptomer

Nogle personer, der tager lægemidler mod hiv-infektion, får andre tilstande, der kan være alvorlige.

Disse tilstande omfatter:

symptomer på infektion og betændelse

ledsmerter, stive led og knogleproblemer.

Det er nødvendigt, at du har kendskab til vigtige tegn og symptomer, som du skal holde øje med,

mens du tager Triumeq.

55

Læs oplysningerne under 'Andre mulige bivirkninger ved kombinationsbehandling af

hiv' i punkt 4 i denne indlægsseddel.

Beskyt andre mennesker

Hiv-infektion spredes ved seksuel kontakt med en person, der har infektionen, eller ved overførsel af

inficeret blod (for eksempel ved at dele injektionsnåle med andre). Du kan stadig smitte andre med

hiv, selvom du tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi, så

det er vigtigt, at du tager din medicin præcis som din læge har fortalt dig. Tal med lægen om, hvilke

forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer.

Børn

Dette lægemiddel er ikke til børn under 12 år. Brugen af Triumeq til børn under 12 år er endnu ikke

undersøgt.

Brug af anden medicin sammen med Triumeq

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at

tage anden medicin.

Tag ikke Triumeq sammen med følgende lægemiddel:

fampridin (også kendt som dalfampridin), anvendt ved

multipel sklerose

Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af Triumeq eller gøre det mere sandsynligt, at du får

bivirkninger. Triumeq kan også påvirke virkningen af andre lægemidler.

Fortæl lægen

, hvis du tager nogen af de lægemidler,

der står på følgende liste

metformin til behandling af

diabetes

(sukkersyge).

lægemidler kaldet

antacida (syreneutraliserende lægemidler)

til behandling af

fordøjelsesbesvær

halsbrand

Tag ikke et antacida

, i 6 timer før du tager Triumeq, eller

i mindst 2 timer efter at du har taget Triumeq. (

Se også punkt 3

kosttilskud eller multivitaminpræparaterer, der indeholder calcium, jern eller magnesium.

Tag

ikke kosttilskud eller multivitaminpræparater, der indeholder calcium, jern eller

magnesium

i 6 timer før du tager Triumeq, eller i mindst 2 timer efter at du har taget Triumeq

(se også punkt 3)

emtricitabin, etravirin, efavirenz, nevirapin eller tipranavir/ritonavir til behandling af

hiv-

infektion

lægemidler (oftest opløsninger), der indeholder sorbitol eller andre sukkeralkoholer (som f.eks.

xylitol, mannitol, lactitol eller maltitol), hvis de anvendes regelmæssigt

andre lægemidler, der indeholder lamivudin til behandling af

hiv-infektion

eller

hepatitis B-

infektion

cladribin til behandling af

hårcelleleukæmi

rifampicin til behandling af tuberkulose (TB) og andre

bakterieinfektioner

trimethoprim/sulfamethoxazol, et antibiotikum til behandling af

bakterieinfektioner

phenytoin og phenobarbital til behandling af

epilepsi

oxcarbazepin og carbamazepin til behandling af

epilepsi

eller

bipolar lidelse

(sindslidelse).

prikbladet perikon

hypericum perforatum – St. Johns urt

), som er et naturpræparat til

behandling af

depression

methadon

, der anvendes som

erstatning for heroin

Abacavir øger den hastighed, hvormed

methadon udskilles fra kroppen. Hvis du tager methadon, vil lægen holde øje med, om du får

abstinenser. Det kan være nødvendigt at ændre din dosis af methadon.

Fortæl lægen eller apotekspersonalet

, hvis du tager nogen af disse lægemidler. Lægen vil

beslutte, om din dosis skal ændres, eller om du har brug for flere konsultationer.

Graviditet

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid:

56

Tal med lægen

om risici og fordele ved at tage Triumeq.

Hvis du tager Triumeq på tidspunktet for undfangelse eller i de første seks uger af graviditeten, kan

det øge risikoen for en fødselsdefekt, der kaldes neuralrørsdefekt, hvor der f.eks. ses manglende

sammenvoksning af rygraden.

Hvis du kan blive gravid, mens du får Triumeq:

Tal med din læge

og diskuter, om der er behov for prævention, såsom kondom eller p-piller.

Fortæl det straks til lægen, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid. Så vil lægen revurdere

din behandling. Du må ikke stoppe med at tage Triumeq uden først at tale med lægen, da det kan være

skadeligt for dig og dit ufødte barn.

Amning

Det anbefales, at kvinder, der er hiv-positive, ikke ammer

, da hiv-infektionen kan overføres til

barnet gennem mælken. Indholdsstofferne i Triumeq kan også udskilles i små mængder i mælken.

Hvis du ammer eller planlægger at amme:

Tal straks med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Triumeq kan gøre dig svimmel

og give andre bivirkninger, som gør dig mindre agtpågivende.

Du må ikke føre motorkøretøjer eller betjene maskiner

, medmindre du er sikker på, at

din agtpågivenhed ikke er påvirket.

Vigtig information om indholdet af Triumeq tabletter.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. doseringsenhed, dvs. det er i det

væsentlige 'natriumfrit'.

3.

Sådan skal du tage Triumeq

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er 1 tablet én gang daglig.

Synk tabletten med væske. Triumeq kan indtages med eller uden mad.

Brug til børn og unge

Børn og unge i alderen mellem 12 og 17 år, som vejer mindst 40 kg, kan tage den samme dosis som

voksne på 1 tablet én gang daglig.

Tag ikke et antacida

, i 6 timer før du tager Triumeq, eller i mindst 2 timer efter at du har taget

Triumeq. Andre syreneutraliserende lægemidler som ranitidin og omeprazol kan tages på samme

tidspunkt som Triumeq.

Tal med lægen for at få yderligere råd til, hvordan du skal tage syreneutraliserende

lægemidler sammen med Triumeq.

Tag ikke et kosttilskud eller multivitaminpræparater, der indeholder calcium, jern eller

magnesium

i 6 timer før du tager Triumeq, eller i mindst 2 timer efter at du har taget det.

Tal med lægen for at få yderligere råd til, hvordan du skal tage kosttilskud eller

multivitaminpræparater, der indeholder calcium, jern eller magensium sammen med Triumeq.

57

Hvis du har taget for meget Triumeq

Kontakt lægen eller apoteket

, hvis du har taget mere Triumeq, end lægen har foreskrevet. Tag

Triumeqpakningen med, hvis det er muligt.

Hvis du har glemt at tage Triumeq

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis din næste dosis

skal tages inden for 4 timer, skal du dog springe den glemte dosis over og tage den næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt. Fortsæt herefter behandlingen som før.

Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Triumeq

Hvis du er holdt op med at tage Triumeq af en eller anden grund – særligt hvis det er, fordi du mener,

at du får bivirkninger, eller fordi du har en anden sygdom:

Tal med lægen, inden du begynder at tage Triumeq igen.

Lægen vil undersøge, om dine

bivirkninger skyldtes en overfølsomhedsreaktion. Hvis lægen mener, de kan være relateret til en

overfølsomhedsreaktion,

vil lægen råde dig til aldrig mere at tage Triumeq eller nogen anden

medicin, der indeholder abacavir eller dolutegravir

. Det er vigtigt, at du følger lægens råd.

Hvis lægen vurderer, at du kan begynde at tage Triumeq igen, bliver du muligvis bedt om at tage de

første doser på et sted, hvor du hurtigt kan få lægehjælp, hvis det skulle blive nødvendigt.

4.

Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose

i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes

vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Når du bliver behandlet mod hiv-infektion, kan det være svært at afgøre, om et symptom er en

bivirkning ved Triumeq eller andre lægemidler, som du tager, eller om symptomet skyldes selve hiv-

sygdommen.

Det er derfor meget vigtigt, at du fortæller lægen om enhver ændring i dit helbred.

Abacavir kan forårsage en overfølsomhedsreaktion (en alvorlig allergisk reakion), især hos

personer, der bærer en bestemt type gen, der kaldes HLA-B*5701. Selv patienter, der ikke har

HLA-B*5701 genet, kan udvikle

en

overfølsomhedsreaktion,

der er beskrevet i denne

indlægsseddel i afsnittet med overskriften 'Overfølsomhedsreaktioner'.

Det er meget vigtigt, at du

læser og forstår oplysningerne om denne alvorlige reaktion.

Ud over de bivirkninger ved Triumeq, der er nævnt nedenfor

, kan der opstå andre tilstande ved

kombinationsbehandling mod hiv.

Det er vigtigt, at du læser oplysningerne under overskriften 'Andre bivirkninger ved

kombinationsbehandling af hiv' senere i dette afsnit.

Overfølsomhedsreaktioner

Triumeq indeholder abacavir og dolutegravir.

Begge disse aktive stoffer kan forårsage en alvorlig

allergisk reaktion kendt som en overfølsomhedsreaktion.

Disse overfølsomhedsreaktioner er oftere blevet set hos personer, der tager lægemidler, som

indeholder abacavir.

58

Hvem får sådanne reaktioner?

Alle, der tager Triumeq, kan få en overfølsomhedsreaktion, der kan være livstruende, hvis de

fortsætter med at tage Triumeq.

Du har større risiko for at få sådan en overfølsomhedsreaktion, hvis du har et gen, som kaldes HLA-

B*5701 (men du kan også få en reaktion, selvom du ikke har dette gen). Du skal derfor undersøges

for, om du har dette gen, inden lægen ordinerer Triumeq. Hvis du ved, at du har dette gen, skal du

fortælle det til lægen.

Hvad er symptomerne?

De almindeligste symptomer er:

feber

(høj kropstemperatur) og

udslæt

Andre almindelige symptomer:

kvalme

, opkastning, diarré, mavesmerter, udtalt træthed.

Øvrige symptomer omfatter:

led- eller muskelsmerter, hævelse af halsen, åndenød, ondt i halsen, hoste, lejlighedsvis hovedpine,

øjenbetændelse (conjunktivitis), mundsår, lavt blodtryk, snurren eller følelsesløshed i hænderne eller

fødderne.

Hvornår opstår disse reaktioner?

Du kan få en overfølsomhedsreaktion på et hvilket som helst tidspunkt under behandlingen med

Triumeq, men risikoen er størst i de første 6 uger af behandlingen.

Kontakt straks lægen:

1

hvis du får udslæt, ELLER

2

hvis du får symptomer fra mindst to af følgende grupper:

-

feber

-

åndenød, ondt i halsen eller hoste

-

kvalme eller opkastning, diarré eller mavesmerter

-

udtalt træthed, ømhed og smerter eller generel følelse af at være syg

Lægen vil muligvis råde dig til at stoppe med at tage Triumeq.

Hvis du er holdt op med at tage Triumeq

Hvis du er stoppet med at tage Triumeq på grund af en overfølsomhedsreaktion,

må du ALDRIG

MERE tage Triumeq eller nogen anden medicin, der indeholder abacavir

Hvis du gør det, kan

du inden for få timer få et alvorligt blodtryksfald, der kan medføre død.

Du bør heller aldrig igen tage

lægemidler, der indeholder dolutegravir.

Hvis du er holdt op med at tage Triumeq af en eller anden grund – særligt hvis det er, fordi du mener,

at du får bivirkninger, eller fordi du har en anden sygdom:

Tal med lægen, inden du begynder at tage Triumeq igen.

Lægen vil undersøge, om dine

bivirkninger skyldtes en overfølsomhedsreaktion. Hvis lægen mener, de kan være forårsaget af en

overfølsomhedsreaktion,

vil lægen råde dig til aldrig mere at tage Triumeq eller nogen anden

medicin, der indeholder abacavir

Du kan også få at vide, at du aldrig mere må tage nogen

lægemidler, der indeholder dolutegravir. Det er vigtigt, at du følger lægens råd.

59

I nogle tilfælde er overfølsomhedsreaktioner opstået hos personer, som genoptog behandlingen med

lægemidler, der indeholdt abacavir, men som kun havde haft ét af symptomerne på oplysningskortet,

før de stoppede med at tage medicinen.

I meget sjældne tilfælde har patienter, som tidligere er blevet behandlet med lægemidler indeholdende

abacavir uden symptomer på overfølsomhed, udviklet overfølsomhedsreaktioner, når de begynder at

tage disse lægemidler igen.

Hvis lægen vurderer, at du kan begynde at tage Triumeq igen, bliver du muligvis bedt om at tage de

første doser på et sted, hvor du hurtigt kan få lægehjælp, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hvis du er overfølsom over for Triumeq, skal du returnere alle dine Triumeqtabletter, så de kan blive

destrueret korrekt. Spørg lægen eller apoteket til råds.

Der er vedlagt et

oplysningskort

i pakningen med Triumeq for at gøre dig og sundhedspersonalet

opmærksom på overfølsomhedsreaktioner.

Tag kortet ud, og hav det altid på dig.

Meget almindelige bivirkninger

Disse kan forekomme hos

flere end 1 ud af 10 personer

hovedpine

diarré

kvalme

søvnproblemer (

insomni

manglende energi (

træthed

Almindelige bivirkninger

Disse kan forekomme hos

op til 1 ud af 10 personer

overfølsomhedsreaktion (

se 'Overfølsomhedsreaktioner' tidligere i dette afsnit

appetitløshed

udslæt

kløe (

pruritus

opkastning

mavesmerter

ubehag i maven

fordøjelsesbesvær

luftafgang fra tarmen (

flatulens

svimmelhed

unormale drømme

mareridt

depression (følelse af dyb bedrøvelse eller af at være værdiløs)

angst

træthed

følelse af døsighed

feber (

høj kropstemperatur

hoste

irriteret eller løbende næse

hårtab

muskelsmerter og ubehag

ledsmerter

svaghed

generel følelse af utilpashed.

60

Almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver, er:

øget niveau af leverenzymer.

Ikke almindelige bivirkninger

Disse kan forekomme hos

op til 1 ud af 100 personer

leverbetændelse (

hepatitis

selvmordstanker eller selvmordsadfærd (særligt hos patienter, som tidligere har haft depression

eller psykiske problemer).

Ikke almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver, er:

nedsat antal af de blodceller, der har betydning for blodets evne til at størkne (

trombocytopeni

lavt antal røde blodceller (

anæmi

) eller lavt antal hvide blodceller (

neutropeni

øget niveau af sukker (glucose) i blodet

øget niveau af triglycerider (en type fedt) i blodet.

Sjældne bivirkninger

Disse kan forekomme hos

op til 1 ud af 1.000 personer

betændelse i bugspytkirtlen (

pancreatitis

nedbrydning af muskelvæv

leversvigt (tegn kan omfatte gulfarvning af huden og det hvide i øjnene eller usædvanlig mørk

urin).

Sjældne bivirkninger, der kan ses i blodprøver, er:

øget niveau af et enzym, der kaldes

amylase

Meget sjældne bivirkninger

Disse kan forekomme hos

op til 1 ud af 10.000 personer

følelsesløshed, snurrende fornemmelse i huden (prikken og stikken)

en følelse af svaghed i arme og ben

udslæt, der kan danne blærer, og som ligner små målskiver (mørk plet i midten omgivet af et

lysere område, omsluttet af en mørk ring) (

erythema multiforme

udbredt udslæt med blæredannelse og hudafskalning, særligt omkring munden, næsen, øjnene og

kønsdelene (

Stevens-Johnsons syndrom

) og i alvorlige tilfælde med hudafskalning på mere end

30 % af kroppens overflade (

toksisk epidermal nekrolyse

for meget mælkesyre i blodet (laktacidose).

Meget sjældne bivirkninger, der kan ses i blodprøver, er:

manglende dannelse af nye røde blodceller i knoglemarven (

pure red cell aplasia

Hvis du får bivirkninger

Tal med lægen.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel.

Andre bivirkninger ved kombinationsbehandling af hiv

Kombinationsbehandling som f.eks. Triumeq kan forårsage udvikling af andre tilstande under

behandlingen af hiv.

Symptomer på infektion og betændelse

Personer med fremskreden hiv-infektion eller AIDS har et svækket immunforsvar og har større risiko

for at udvikle alvorlige infektioner (

opportunistiske infektioner

). Sådanne infektioner kan have været

’stille’ og ikke opdaget af det svækkede immunforsvar før behandlingens start. Efter start af

61

behandling, bliver immunforsvaret stærkere, og kan angribe infektionerne, hvilket kan give

symptomer på infektion og betændelse. Symptomer omfatter som regel

feber

, samt nogle af følgende:

hovedpine

mavesmerter

åndenød.

I sjældne tilfælde kan immunforsvaret, når det bliver stærkere, også angribe raskt kropsvæv

autoimmune forstyrrelser

). Symptomerne på autoimmune forstyrrelser kan udvikle sig mange

måneder efter, at du er startet med at tage medicin til behandling af din hiv-infektion. Symptomerne

kan inkludere:

hjertebanken (hurtig eller uregelmæssig hjerterytme) eller rysten

hyperaktivitet (voldsom rastløshed og bevægelse)

svaghed, der starter i hænderne og fødderne og efterfølgende bevæger sig ind mod

kropsstammen.

Hvis du får symptomer på infektion

og betændelse, eller hvis du bemærker nogen af de ovennævnte

symptomer:

Fortæl det omgående til lægen.

Tag ikke andre lægemidler mod infektionen medmindre lægen

har foreskrevet det.

Ledsmerter, stive led og knogleproblemer

Nogle personer, der får kombinationsbehandling mod hiv-infektion, udvikler en tilstand, der kaldes

osteonekrose

. I denne tilstand dør dele af knoglevævet på grund af nedsat blodtilførsel til knoglerne.

Du har større risiko for at få denne tilstand:

hvis du har fået kombinationsbehandling i lang tid

hvis du også tager en form for antiinflammatorisk (betændelsesdæmpende) medicin, der

kaldes kortikosteroider

hvis du drikker alkohol

hvis dit immunforsvar er meget svækket

hvis du er overvægtig.

Symptomerne på osteonekrose omfatter:

stive led

ømhed og smerter i leddene (særligt i hofter, knæ eller skuldre)

bevægelsesbesvær.

Hvis du bemærker nogen af disse symptomer:

Fortæl det til lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og tabletbeholderen efter EXP.

1

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

2

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 50 mg dolutegravir (som natrium), 600 mg abacavir (som

sulfat) og 300 mg lamivudin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet (tablet).

Lilla, bikonvekse, filmovertrukne, ovale tabletter, ca. 22 x 11 mm, præget med "572 Tri" på den ene

side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Triumeq er indiceret til behandling af humant immundefektvirus (hiv)-inficerede voksne og unge over

12 år, som vejer mindst 40 kg (se pkt. 4.4 og 5.1).

Før initiering af behandling med produkter, der indeholder abacavir, skal alle hiv-inficerede patienter,

uanset raceoprindelse, screenes for om de skulle være bærer af HLA-B*5701-allelen (se pkt. 4.4).

Abacavir bør ikke anvendes til patienter, der er bærere af HLA-B*5701-allelen.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal ordineres af en læge med erfaring i behandling af hiv-infektion.

Dosering

Voksne og unge (med en vægt på mindst 40 kg)

Den anbefalede dosis af Triumeq til voksne og unge er 1 tablet én gang daglig.

Triumeq bør ikke administreres til voksne eller unge, der vejer under 40 kg, da det er en fastdosis-

tablet, der ikke kan dosisreduceres.

Triumeq er en fastdosis-tablet og bør ikke ordineres til patienter, der har brug for dosisjusteringer. I

tilfælde hvor ophør med eller dosisjustering af en af de aktive substanser er indiceret, er separate

præparater med dolutegravir, abacavir eller lamivudin tilgængelige. I disse tilfælde bør lægen henvise

til produktinformationen for de individuelle lægemidler.

3

Glemte doser

Hvis patienten glemmer at tage en dosis Triumeq, bør patienten tage den så hurtigt som muligt,

forudsat at den næste dosis ikke skal tages inden for 4 timer. Hvis den næste dosis skal tages inden for

4 timer, bør patienten ikke tage den glemte dosis, men blot genoptage den sædvanlige doseringsplan.

Ældre

Der er en begrænset mængde data tilgængelig om anvendelse af dolutegravir, abacavir og lamivudin

hos patienter på 65 år og derover. Der er ingen tegn på, at ældre patienter har behov for en anden

dosis end yngre voksne patienter (se pkt. 5.2). Særlig forsigtighed er tilrådet hos denne aldersgruppe

på grund af aldersrelaterede ændringer som nedsat nyrefunktion og ændring af hæmatologiske

parametre.

Nedsat nyrefunktion

Triumeq anbefales ikke til brug hos patienter med en kreatininclearance < 50 ml/min (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Abacavir metaboliseres primært i leveren. Der er ingen kliniske data tilgængelig om patienter med

moderat eller svært nedsat leverfunktion og derfor er anvendelsen af Triumeq ikke anbefalet,

medmindre behandling vurderes at være nødvendig. Hos patienter med let nedsat leverfunktion

(Child-Pugh-klasse 5-6) er tæt monitorering påkrævet, herunder monitorering af plasmaniveauer af

abacavir, hvis muligt (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af Triumeq hos børn under 12 år er endnu ikke klarlagt. Der er ingen

tilgængelige data.

Administration

Oral anvendelse.

Triumeq kan tages sammen med eller uden mad (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1. Se pkt. 4.4 og 4.8.

Samtidig administration med lægemidler med smalle terapeutiske vinduer, der er substrater for

organisk kationtransportør (OCT)2, herunder men ikke begrænset til fampridin (også kendt som

dalfampridin; se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overførsel af hiv

Selvom effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har vist sig at nedsætte risikoen for

seksuel overførsel væsentligt, kan en residual risiko ikke udelukkes. Der bør træffes foranstaltninger

med henblik på at forebygge overførsel i overensstemmelse med nationale retningslinjer.

Overfølsomhedsreaktioner (se pkt. 4.8)

Både abacavir og dolutegravir er forbundet med en risiko for udvikling af overfølsomhedsreaktioner

(se pkt. 4.8). Disse reaktioner har nogle fælles træk, som f.eks. feber og/eller udslæt samt symptomer,

der indikerer, at flere organsystemer er involveret. Klinisk er det ikke muligt at skelne, om en

4

overfølsomhedsreaktion over for Triumeq er forårsaget af abacavir eller dolutegravir. Der er

hyppigere set overfølsomhedsreaktioner over for abacavir, hvoraf nogle har været livstruende, og i

sjældne tilfælde dødelige, når de ikke er blevet håndteret hensigtsmæssigt. Risikoen for at udvikle en

overfølsomhedsreaktion over for abacavir er signifikant større for patienter, der er testet positive for

HLA-B*5701-allelen. Patienter, der ikke er bærer af denne allel, kan dog stadig udvikle en

overfølsomhedsreaktion.

Derfor bør følgende altid overholdes:

- Inden behandling opstartes skal patientens HLA-B*5701 status bestemmes.

- Behandling med Triumeq bør aldrig opstartes hos HLA-B*5701-allel-positive patienter, heller ikke

hos HLA-B*5701-allel-negative patienter, som tidligere har haft en overfølsomhedsreaktion, som

formodes at være forårsaget af abacavir, under behandling med et produkt indeholdende abacavir.

- Behandling

Triumeq skal omgående ophøre

ved mistanke om en overfølsomhedsreaktion, også

selv om patienten er HLA-B*5701-allel-negativ. Forsinket ophør af behandling med Triumeq efter

indtrædelse af en overfølsomhedsreaktion, kan resultere i en livstruende reaktion. Klinisk status,

herunder niveauet af leveraminotransferaser og bilirubin, bør overvåges.

Triumeq eller andre lægemidler med abacavir eller dolutegravir må aldrig påbegyndes igen

hos patienter, som er ophørt behandling på grund af en overfølsomhedsreaktion.

- Genoptages behandling med abacavir efter en overfølsomhedsreaktion vender symptomerne

omgående tilbage inden for timer. Denne tilbagevenden er normalt sværere end den initiale reaktion

og kan eventuelt inkludere livstruende hypotension og død.

- For at undgå genoptagelse af behandling med abacavir og dolutegravir, bør patienter der har oplevet

en formodet overfølsomhedsreaktion instrueres til at bortskaffe resterende Triumeq tabletter.

Klinisk beskrivelse af overfølsomhedsreaktioner

Overfølsomhedsreaktioner er set i <1 % af patienter behandlet med dolutegravir i kliniske studier og

var ofte karakteriseret som udslæt, konstitutionelle fund, og sommetider påvirkning af organer,

heriblandt alvorlige leverreaktioner.

Overfølsomhedsreaktioner forbundet med abacavir er velkarakteriseret gennem kliniske studier og

gennem opfølgende studier efter markedsføring. Symptomerne fremkom sædvanligvis inden for de

første 6 uger (gennemsnitligt 11 dage til symptomdebut) efter start af behandlingen med abacavir,

skønt

reaktionerne kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt under behandlingen.

Næsten alle overfølsomhedsreaktioner omfatter feber og/eller udslæt. Andre tegn og symptomer som

er observeret ved overfølsomhedsreaktioner er beskrevet i detaljer i pkt. 4.8 (beskrivelse af udvalgte

bivirkninger), kan omfatte symptomer fra luftvejene og fordøjelsessystemet. Vigtigt er det, at sådanne

symptomer

kan føre til fejldiagnosticering af overfølsomhed som respiratorisk sygdom

(pneumoni, bronkitis, pharyngitis) eller gastroenteritis.

Symptomerne for

overfølsomhedsreaktioner forværres ved fortsat behandling og

kan være livstruende.

Symptomerne

bedres sædvanligvis ved ophøring af behandling med abacavir.

I sjældne tilfælde har patienter, der tidligere har ophørt behandling med abacavir af andre årsager end

overfølsomhedsreaktioner, oplevet livstruende reaktioner inden for timer efter genoptagelse af

behandling med abacavir (se pkt. 4.8 beskrivelse af udvalgte bivirkninger). Genoptagelse af

5

behandling med abacavir skal derfor ske, hvor muligheden for hurtigt medicinsk indgriben er

tilgængelig.

Vægt og metaboliske parametre

Vægtstigning og forhøjede lipider og glucose i blodet kan forekomme under antiretroviral behandling.

Sådanne forandringer kan til dels være forbundet med sygdomskontrol og livsstil. For lipider er der i

visse tilfælde fundet evidens for en behandlingseffekt, mens der ikke er tydelig evidens for relation

mellem vægtøgning og en specifik behandling. Med hensyn til monitorering af lipider og glucose i

blodet refereres til eksisterende behandlingsguidelines for hiv. Tilstande med forhøjet lipid skal

behandles som klinisk indiceret.

Leversygdom

Sikkerheden og virkningen af Triumeq hos patienter med betydelige underliggende leversygdom er

ikke klarlagt. Triumeq anbefales ikke til patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion (se

pkt. 4.2 og 5.2).

Hos patienter med leverinsufficiens, herunder kronisk aktiv hepatitis, ses oftere abnorm leverfunktion

i forbindelse med antiretroviral kombinationsbehandling, og disse patienter bør monitoreres i henhold

til standardpraksis. Hvis tegn på forværring af leversygdommen observeres hos disse patienter, skal

afbrydelse eller permanent seponering af behandlingen overvejes.

Patienter med kronisk hepatitis B eller C

Patienter med kronisk hepatitis B eller C, behandlet med antiretroviral kombinationsbehandling, har

større risiko for alvorlige og potentielt dødelige leverbivirkninger. Ved samtidig behandling af

hepatitis B eller C med antivirale lægemidler henvises til relevant produktinformation for disse

lægemidler.

Triumeq indeholder lamivudin, der er aktivt mod hepatitis B-virus. Abacavir og dolutegravir er ikke

aktive mod hepatitis B-virus. Monoterapi med lamivudin anses generelt ikke som værende

tilstrækkelig behandling mod hepatitis B, da risikoen for, at hepatitis B-virus udvikler resistens, er

høj. Hvis Triumeq anvendes hos patienter, der er co-inficeret med hepatitis B-virus, er der derfor

generelt behov for yderligere antiviral behandling. Der henvises til retningslinjerne for behandling.

Hvis Triumeq seponeres hos patienter, der er co-inficeret med hepatitis B-virus, anbefales periodisk

monitorering af både levertal og markører for HBV-replikation, da seponering af lamivudin kan

resultere i en akut forværring af patientens hepatitis.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-inficerede patienter med alvorlig immundefekt kan der på tidspunktet for påbegyndelse af

antiretroviral kombinationsbehandling (CART) opstå en inflammatorisk reaktion på asymptomatiske

eller tilbageværende opportunistiske patogener, som kan forårsage alvorlige kliniske tilstande eller

forværring af symptomer. Sådanne reaktioner er typisk observeret inden for de første få uger eller

måneder efter indledning af CART. Relevante eksempler er cytomegalovirus retinitis, generaliserede

og/eller fokale mykobakterielle infektioner og pneumoni forårsaget af

Pneumocystis jirovecii

pneumoni (ofte omtalt som PCP). Alle inflammatoriske symptomer bør vurderes, og behandling

indledes efter behov. Der er ligeledes rapporteret om autoimmune forstyrrelser (f.eks. Graves' sygdom

6

og autoimmun hepatitis) ved immunreaktivering, men den rapporterede tid til indtrædelse varierer

mere, og disse hændelser kan opstå mange måneder efter behandlingsstart.

Ved opstart af behandling med dolutegravir blev der hos nogle patienter, der var co-inficerede med

hepatitis B- og/eller C-virus, observeret forhøjede leverparametre, som var i overensstemmelse med

immunrekonstitutionssyndrom. Det anbefales at monitorere leverparametre hos patienter, der er co-

inficerede med hepatitis B- og/eller C-virus. (Se 'Patienter med kronisk hepatitis B eller C' tidligere i

dette afsnit og se også pkt. 4.8).

Mitokondriel dysfunktion efter eksponering

in utero

Nukleosid-/nukleotid-analoger kan påvirke mitokondriefunktionen i variende grad, hvilket er mest

udtalt for stavudin, didanosin og zidovudin. Der er rapporteret om mitokondriel dysfunktion hos

hiv-negative spædbørn, som har været eksponeret for nukleosidanaloger

in utero

og/eller postnatalt.

Det har hovedsageligt drejet sig om behandling med regimer indeholdende zidovudin. De hyppigst

rapporterede bivirkninger er hæmatologiske forstyrrelser (anæmi, neutropeni) og metaboliske

forstyrrelser (hyperlaktatæmi, hyperlipasæmi). Bivirkningerne har ofte været forbigående. Sent

forekommende neurologiske forstyrrelser er i sjældne tilfælde blevet rapporteret (hypertoni, kramper,

unormal adfærd). I hvilken udstrækning sådanne neurologiske forstyrrelser er forbigående eller

permanente er p.t. ikke kendt. Mitokondriel dysfunktion bør overvejes hos alle børn med svære

kliniske symptomer af ukendt ætiologi, især neurologiske symptomer, der har været eksponeret for

nukleosid-/nukleotid-analoger

in utero

. Disse fund påvirker ikke de aktuelle nationale anbefalinger

vedrørende brug af antiretroviral behandling hos gravide med henblik på at undgå vertikal

hiv-overførsel.

Myokardieinfarkt

Observationsstudier har vist en forbindelse mellem myokardieinfarkt og brugen af abacavir. I disse

studier omfattede patientgruppen primært patienter, der tidligere havde fået antiretroviral behandling.

Data fra kliniske studier viste et begrænset antal tilfælde af myokardieinfarkt, og der kunne ikke

afvises en let forøget risiko. Generelt viser tilgængelige data fra kohortestudier og randomiserede

studier uoverensstemmelser; således kan der hverken be- eller afkræftes en årsagssammenhæng

mellem abacavirbehandling og risiko for myokardieinfarkt. Indtil nu er der ingen kendt biologisk

mekanisme, som kan forklare en potentielt forøget risiko. Ved ordinering af Triumeq bør det så vidt

muligt forsøges at minimere samtlige påvirkelige risikofaktorer (f.eks. rygning, hypertension og

hyperlipidæmi).

Osteonekrose

Selvom ætiologien anses for at være multifaktoriel (herunder kortikosteroidforbrug, bisphosphonater,

alkoholforbrug, svær immunosuppression, højere BMI), er der rapporteret tilfælde af osteonekrose,

særligt hos patienter med fremskreden hiv-sygdom og/eller langvarig eksponering for CART.

Patienter bør rådes til at søge lægehjælp, hvis de oplever ømme og smertende led, stive led eller

bevægelsesbesvær.

Opportunistiske infektioner

Patienterne bør informeres om, at Triumeq eller en hvilken som helst anden antiretroviral behandling

ikke kurerer hiv-infektion, og at de stadig kan udvikle opportunistiske infektioner og andre

komplikationer fra hiv-infektion. Derfor bør patienterne holdes under tæt klinisk overvågning af læger

med erfaring i behandling af disse hiv-relaterede sygdomme.

7

Lægemiddelresistens

Da den anbefalede dosis af dolutegravir er 50 mg to gange daglig for patienter, der er resistente over

for integrasehæmmere, anbefales brug af Triumeq ikke til patienter, der er resistente over for

integrasehæmmere.

Lægemiddelinteraktioner

Da den anbefalede dolutegravirdosis er 50 mg to gange daglig, når det administreres sammen med

etravirin (uden boostede proteasehæmmere), efavirenz, nevirapin, rifampicin, tipranavir/ritonavir,

carbamazepin, phenytoin, phenobarbital og perikon, anbefales Triumeq ikke til patienter, der tager

disse lægemidler (se pkt. 4.5).

Triumeq bør ikke administreres samtidigt med antacida, der indeholder polyvalente kationer. Det

anbefales at administrere Triumeq 2 timer før eller 6 timer efter disse lægemidler (se pkt. 4.5).

Det anbefales at administrere Triumeq 2 timer før eller 6 timer efter indtagelse af kosttilskud eller

multivitaminpræparater, der indeholder calcium, jern eller magnesium (se pkt. 4.5).

Dolutegravir øger koncentrationen af metformin. Justering af metformindosis bør overvejes ved

opstart eller ophør af samtidig administration af dolutegravir og metfomin for at opretholde

glykæmisk kontrol (se pkt. 4.5). Metformin elimineres renalt, og det er derfor vigtigt at monitorere

nyrefunktionen ved administration sammen med dolutegravir. Denne kombination kan øge risikoen

for laktacidose hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (stadie 3a kreatininclearence [CrCl]

45-59 ml/min), og forsigtighed anbefales. Reduktion i metformindosis bør kraftigt overvejes.

Kombination af lamivudin med cladribin anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Triumeq bør ikke tages samtidigt med andre lægemidler, der indeholder dolutegravir, abacavir,

lamivudin eller emtricitabin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Triumeq indeholder dolutegravir, abacavir og lamivudin. Alle interaktioner, som er identificeret for

disse individuelt, er derfor relevante for Triumeq. Der forventes ingen klinisk signifikante

interaktioner mellem dolutegravir, abacavir og lamivudin.

Effekt af andre lægemidler på farmakokinetikken af dolutegravir, abacavir og lamivudin

Dolutegravir elimineres overvejende gennem metabolisering via

uridindiphosphatglucuronosyltransferase (UGT) 1A1. Dolutegravir er også et substrat for UGT1A3,

UGT1A9, CYP3A4, P-glycoprotein (Pgp) og brystkræftresistentprotein (BCRP). Samtidig

administration af Triumeq og andre lægemidler, der hæmmer UGT1A1, UGT1A3, UGT1A9,

CYP3A4 og/eller Pgp, kan derfor øge plasmakoncentrationen af dolutegravir. Lægemidler, der

inducerer disse enzymer eller transportere, kan reducere plasmakoncentrationen af dolutegravir og

reducere den terapeutiske effekt af dolutegravir (se tabel 1).

Absorptionen af dolutegravir reduceres af visse syreneutraliserende lægemidler (se tabel 1).

Abacavir metaboliseres via UGT (UGT2B7) og alkoholdehydrogenase. Samtidig administration af

UGT-enzym-induktorer (fx rifampicin, carbamazepin og phenytoin) eller -hæmmere (fx valproinsyre)

eller af forbindelser, der elimineres via alkoholdehydrogenase, kan ændre eksponeringen for abacavir.

8

Lamivudin udskilles renalt. Aktiv renal udskillelse af lamivudin via urinen medieres af OCT2 og

multilægemiddel og toksin ekstrudering transportere (MATE1 og MATE2-K). Trimethoprim (en

hæmmer af disse lægemiddelstoftransportører) har vist sig at øge plasmakoncentrationen af

lamivudin; den resulterende forøgelse var imidlertid ikke klinisk signifikant (se tabel 1). Dolutegravir

er en OCT2- og MATE1-hæmmer, men i et

crossover

-studie var koncentrationen af lamivudin af

samme størrelsesorden med eller uden samtidig administration af dolutegravir, hvilket indikerer, at

dolutegravir ikke har nogen effekt på eksponeringen for lamivudin

in vivo

. Lamivudin er også substrat

for den hepatiske optagstransportør OCT1. Da hepatisk eliminering spiller en mindre rolle i clearance

af lamivudin, er det usandsynligt, at lægemiddelinteraktioner på grund af hæmning af OCT1 vil have

en klinisk betydning.

Selvom abacavir og lamivudin er substrater for BCRP og P-gp

in vitro

, er det usandsynligt, at

hæmmere af disse effluxtransportører vil medføre en klinisk relevant indvirkning på koncentrationen

af abacavir eller lamivudin, givet den høje absolutte biotilgængelighed af abacavir og lamivudin (se

pkt. 5.2).

Virkning af dolutegravir, abacavir og lamivudin på farmakokinetikken af andre lægemidler

In vivo

havde dolutegravir ingen effekt på midazolam, en CYP3A4-probe. På baggrund af

in vivo-

og/eller

in vitro

-data forventes dolutegravir ikke at påvirke farmakokinetikken af lægemidler, der er

substrater for væsentlige enzymer eller transportere såsom CYP3A4, CYP2C9 og P-gp (for yderligere

information se pkt 5.2).

In vitro

hæmmede dolutegravir de renale OCT2 og MATE1 transportere.

In vivo

blev der observeret

et fald i kreatininclearance på 10-14 % hos patienterne (sekretionsfraktionen afhænger af OCT2- og

MATE-1-transport).

In vivo

kan dolutegravir øge plasmakoncentrationen af lægemidler, for hvilke

udskillelsen afhænger af OCT2 og/eller MATE1 (f.eks. fampridin (også kendt som dalfampridin),

metformin) (se tabel 1).

In vitro

hæmmede dolutegravir de organiske anion renale optagstransportere (OAT)1 og OAT3.

Baseret på manglende effekt på

in vivo

-farmakokinetikken af OAT-substratet tenofovir er

in vivo

hæmning af OAT1 usandsynlig. Hæmning af OAT3 er ikke undersøgt

in vivo

. Dolutegravir kan

muligvis øge plasmakoncentrationen af lægemidler, hvis udskillelse er afhængig af OAT3.

In vitro

var abacavir en hæmmer af MATE1; de kliniske konsekvenser er ikke kendt.

In vitro

var lamivudin en hæmmer af OCT1 og OCT2; de kliniske konsekvenser er ikke kendt.

Påviste og teoretiske interaktioner med udvalgte antiretrovirale og ikke-antiretrovirale lægemidler er

anført i tabel 1.

Interaktionstabel

Interaktioner mellem dolutegravir, abacavir, lamivudine og samtidigt administrerede lægemidler er

anført i tabel 1 (stigning er angivet som "↑", fald som "↓", ingen ændring som "↔", arealet under

kurven over koncentration som funktion af tid som "AUC", den observerede

maksimumskoncentration som "C

" og koncentrationen ved slutningen af doseringsintervallet som ”

Cτ”).

Tabellen bør ikke betragtes som værende fuldstændig, men er repræsentativ for de lægemiddelklasser,

der er undersøgt.

9

Tabel 1

Lægemiddelinteraktioner

Lægemidler efter terapeutiske

områder

Interaktion

geometrisk

middelændring (%)

Anbefalinger vedrørende samtidig

administration

Antiretrovirale lægemidler

Non-nukleosid revers transskriptase-hæmmere

Etravirin uden boostede

proteasehæmmere /dolutegravir

Dolutegravir

71 %

52 %

88 %

Etravirin

(induktion af UGT1A1-

og CYP3A-enzymer)

Etravirin uden boostede

proteasehæmmere reducerer

plasmakoncentrationen af dolutegravir.

Den anbefalede dolutegravirdosis er

50 mg 2 gange daglig ved administration

sammen med etravirin uden boostede

proteasehæmmere. Triumeq anbefales

ikke til patienter, som tager etravirin

uden samtidig administration af

atazanavir/ritonavir, darunavir/ritonavir

eller lopinavir/ritonavir (se længere nede

i tabellen).

Lopinavir + ritonavir +

etravirin/dolutegravir

Dolutegravir

11 %

Cmax

28 %

Lopinavir

Ritonavir

Etravirin

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Darunavir + ritonavir +

etravirin/dolutegravir

Dolutegravir

25 %

Cmax

12 %

36 %

Darunavir

Ritonavir

Etravirin

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Efavirenz/dolutegravir

Dolutegravir

57 %

39 %

75 %

Efavirenz

(historiske

kontroller)

(induktion af UGT1A1-

og CYP3A-enzymer)

Da dosis af dolutegravir er 50 mg to

gange daglig, når det administreres

samtidigt med efavirenz, anbefales

samtidig administration af efavirenz og

Triumeq ikke (se pkt. 4.4).

10

Nevirapin/dolutegravir

Dolutegravir

(Ikke undersøgt, et

lignende fald i

eksponering som set med

efavirenz forventes, pga.

induktion).

Administration samtidigt med nevirapin

kan muligvis reducere

plasmakoncentrationen af dolutegravir

på grund af enzyminduktion og er ikke

blevet undersøgt. Effekten af nevirapin

på eksponeringen for dolutegravir er

sandsynligvis af samme størrelsesorden

eller mindre end effekten af efavirenz.

Da dosis af dolutegravir er 50 mg to

gange daglig, når det administreres

samtidigt med nevirapin, anbefales

samtidig administration af nevirapin og

Triumeq ikke.

Rilpivirin

Dolutegravir

12 %

13 %

22 %

Rilpivirin

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Nukleosid revers transskriptase-hæmmere (NRTI’er)

Tenofovir

Emtricitabin, didanosin,

stavudin, zidovudin

Dolutegravir

Tenofovir

Interaktion ikke

undersøgt.

Det er ikke nødvendigt at justere dosis,

når Triumeq kombineres med nukleosid

revers transskriptase-hæmmere.

Det anbefales ikke at anvende Triumeq i

kombination med produkter, der

indeholder emtricitabin, da både

lamivudin (i Triumeq) og emtricitabin er

cytidinanaloger (dvs. der er en risiko for

intracellulære interaktioner, (se pkt.

4.4)).

Proteasehæmmere

Atazanavir/dolutegravir

Dolutegravir

91 %

50 %

180 %

Atazanavir

(historiske

kontroller)

(hæmning af UGT1A1-

og CYP3A-enzymer)

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Atazanavir + ritonavir/

dolutegravir

Dolutegravir

62 %

34 %

121 %

Atazanavir

Ritonavir

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/134093/2020

EMEA/H/C/002754

Triumeq (dolutegravir/abacavir/lamivudin)

En oversigt over Triumeq, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Triumeq, og hvad anvendes det til?

Triumeq er et lægemiddel til behandling af infektion med humant immundefektvirus type (hiv), det

virus, der forårsager erhvervet immundefektsyndrom (aids). Det anvendes hos voksne og hos unge i

alderen 12 år og derover, som vejer mindst 40 kg.

Triumeq indeholder tre aktive stoffer: dolutegravir, abacavir og lamivudin.

Hvordan anvendes Triumeq?

Triumeq fås kun på recept, og behandling bør ordineres af en læge med erfaring i håndtering af

hivinfektioner.

Alle patienter bør inden behandling med Triumeq undergå en undersøgelse for at fastslå, om de har et

gen kaldet "HLA-B (type 5701)". Patienter med dette gen har øget risiko for en allergisk reaktion over

for abacavir og bør derfor ikke tage Triumeq.

Triumeq findes som tabletter (50 mg dolutegravir/600 mg abacavir/300 mg lamivudin), og den

anbefalede dosis er én tablet om dagen, der kan indtages enten sammen med et måltid eller mellem

måltider.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Triumeq, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Triumeq?

Et af de aktive stoffer i Triumeq, dolutegravir, er en integrasehæmmer. Det blokerer enzymet

integrase, som virusset behøver for at danne nye kopier af sig selv i kroppen. De to andre aktive

stoffer, abacavir og lamivudin, er nukleoside reverse transkriptasehæmmere (NRTI'er). De virker

begge ved at hæmme aktiviteten af revers transkriptase, et enzym, der dannes af hiv, så det kan

danne flere kopier af sig selv i de celler, det har inficeret, og dermed brede sig i kroppen.

Triumeq (dolutegravir/abacavir/lamivudin)

EMA/134093/2020

Side 2/3

Triumeq helbreder ikke hivinfektion, men reducerer mængden af hiv i kroppen og holder den på et lavt

niveau. Dette udsætter den skade på immunsystemet og de infektioner og sygdomme, der er

forbundet med aids.

Alle tre aktive stoffer i Triumeq findes allerede i EU som lægemidler med kun et enkelt aktivt stof:

Abacavir har været godkendt som Ziagen siden 1999, lamivudin som Epivir siden 1996 og dolutegravir

som Tivicay siden 2014. Kombinationen af abacavir og lamivudin har været godkendt som Kivexa siden

2004.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Triumeq?

Kombinationen af dolutegravir, abacavir og lamivudin (som den kendes fra Triumeq) blev evalueret i ét

hovedstudie, der omfattede 833 tidligere ubehandlede patienter. Data fra dette studie var allerede

blevet anvendt i forbindelse med godkendelsen af Tivicay.

Patienterne fik enten Triumeq-kombinationen eller en anden kombination af tre stoffer (Atripla), som

ikke omfattede en integrasehæmmer. Efter 48 uger havde 88 % af de patienter, der fik Triumeq, ikke

længere målelige niveauer af hiv (under 50 kopier pr. ml), sammenlignet med 81 % af de patienter,

der fik Atripla. Data fra dette studie, der blev indsamlet indtil uge 96, viste, at denne effekt holdt sig

over tid.

Virksomheden undersøgte også måden, hvorpå Triumeq blev absorberet i kroppen og sammenlignede

denne med to separate tabletter (dolutegravir og abacavir/lamivudin), der indeholder de tre

lægemidler, der tilsammen udgør Triumeq. Det fremgik af dette studie, at Triumeq blev optaget i

kroppen på samme måde som de særskilte lægemidler.

Hvilke risici er der forbundet med Triumeq?

De hyppigste bivirkninger ved Triumeq (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er

søvnbesvær, hovedpine, kvalme, diarré og træthed. Hos patienter, der tager nogle af indholdsstofferne

i Triumeq, ses alvorlige bivirkninger som hypersensibilitet (allergisk reaktion). Den fuldstændige liste

over bivirkninger ved Triumeq fremgår af indlægssedlen.

Triumeq må ikke anvendes sammen med visse lægemidler såsom fampridin (et lægemiddel mod

multipel sklerose, også kaldet dalfampridin), da dette kan øge mængden af sådanne lægemidler i

kroppen, hvilket medfører alvorlige bivirkninger.

Den fuldstændige liste over begrænsninger ved Triumeq fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Triumeq godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Triumeq opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU. Agenturet konkluderede, at lægemidlet havde vist sig at være

effektivt hos tidligere ubehandlede patienter, og at tilsvarende fordele forventes hos tidligere

behandlede patienter.

Agenturet bemærkede også, at kombinationen af dolutegravir, abacavir og lamivudin i en enkelt tablet

er en yderligere behandlingsmulighed for hivpatienter uden genet HLA-B (type 5701). Det

kombinerede lægemiddel reducerer antallet af tabletter, som patienterne skal tage, og hjælper dem

med at følge deres behandling. Endvidere fandt agenturet, at det var en yderlige fordel, at Triumeq

kan indtages både sammen med et måltid og mellem måltider, i modsætning til andre lignende

Triumeq (dolutegravir/abacavir/lamivudin)

EMA/134093/2020

Side 3/3

lægemidler, der skal indtages enten sammen med et måltid eller på tom mave. Endelig forventedes

Triumeqs sikkerhedsprofil at svare nøje til sikkerhedsprofilen for de enkelte indholdsstoffer og for

andre hivbehandlinger.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Triumeq?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Triumeq.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Triumeq løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Triumeq vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Triumeq

Triumeq fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 1. september 2014.

Yderligere information om Triumeq findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/triumeq

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 04-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information