Tredaptive

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

31-05-2012

Aktiv bestanddel:
laropiprant, nikotinsyre
Tilgængelig fra:
Merck Sharp Dohme Ltd.
ATC-kode:
C10AD52
INN (International Name):
laropiprant, nicotinic acid
Terapeutisk gruppe:
Lipid modificerende midler
Terapeutisk område:
dyslipidæmi
Terapeutiske indikationer:
Tredaptive er indiceret til behandling af dyslipidaemia, især hos patienter med kombineret blandet dyslipidaemia (karakteriseret ved forhøjede niveauer af lav-density-lipoprotein (LDL) kolesterol og triglycerider og lav høj-density-lipoprotein (HDL ) kolesterol) og hos patienter med primær hyperkolesterolæmi (heterozygous familiær og ikke-familiær). Tredaptive bør anvendes i patienter, der i kombination med 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-co-enzym-A (HMG-CoA)-reduktase hæmmere (statiner), når den kolesterolsænkende effekt af HMG-CoA-reduktase inhibitor monoterapi er utilstrækkelig. Det kan bruges som monoterapi hos patienter, hos hvem HMG-CoA-reduktase hæmmere betragtes som upassende, eller ikke tolereres. Diæt og andre ikke-farmakologiske behandlinger (e. motion, vægttab) bør videreføres under behandling med Tredaptive.
Produkt oversigt:
Revision: 11
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000889
Autorisation dato:
2008-07-03
EMEA kode:
EMEA/H/C/000889

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

31-05-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

11-07-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

31-05-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

31-05-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

31-05-2012

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indlægsseddel: Information til patienten

Tredaptive 1.000 mg/20 mg tabletter med modificeret udløsning

nicotinsyre/laropiprant

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Tredaptive

Sådan skal De tage Tredaptive

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Navnet på Deres medicin er Tredaptive. Den indeholder to forskellige aktive stoffer:

nicotinsyre, medicin som ændrer indholdet af fedtstoffer i blodet og

laropiprant, som mindsker rødmen, der er en almindelig bivirkning ved nicotinsyre.

Sådan virker Tredaptive

Tredaptive bruges som tillæg til diæt for at:

sænke det "dårlige" kolesterol. Dette sker ved at sænke den totale mængde af kolesterol, LDL-

kolesterol, fedtholdige stoffer (triglycerider) og apo-B (en del af LDL) i blodet.

øge mængden af det "gode" kolesterol (HDL-kolesterol) og apo-A-I (en del af HDL).

Hvad bør De vide om kolesterol og triglycerider

Kolesterol er et af flere fedtstoffer i blodet. Totalt kolesterol består hovedsageligt af "dårligt" (LDL)

og "godt" (HDL) kolesterol.

LDL-kolesterol kaldes ofte det "dårlige" kolesterol, fordi det kan ophobe sig i blodårerne og danne

plak. Med tiden kan denne ophobning af plak føre til tilstopning af blodårerne. Denne tilstopning kan

sænke eller blokere blodtilførslen til livsvigtige organer som hjerte og hjerne. Når blodtilførslen

blokeres, kan det resultere i et hjerte- eller slagtilfælde.

HDL-kolesterol kaldes ofte det "gode" kolesterol, fordi det er med til at forhindre det "dårlige"

kolesterol i at tilstoppe blodårerne, og fordi det beskytter mod hjertesygdom.

Triglycerider er et andet fedtstof i blodet, der kan øge risikoen for hjerteproblemer.

Hos de fleste mennesker er der i begyndelsen ingen tegn på kolesterolproblemer. Lægen kan måle

kolesterolet i en enkel blodprøve. Gå til lægen regelmæssigt for at følge Deres kolesteroltal, og tal

med lægen om målet for Dem.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tredaptive bruges som tillæg til diæt og motion hos voksne patienter med

primær

hyperkolesterolæmi

eller blandet dyslipidæmi

(dvs. ændringer i blodets indhold af fedtstoffer):

når mængden af kolesterol ikke kan kontrolleres ved hjælp af et statin alene (en gruppe af

kolesterolsænkende lægemidler, der virker i leveren).

når De ikke kan tåle et statin, eller når De ikke må få et statin.

Patienter med kombineret dyslipidæmi har et højt indhold af det "dårlige" LDL-kolesterol og

triglycerider (en slags fedt) i blodet og et lavt indhold af det "gode" HDL-kolesterol. Ved primær

hyperkolesterolæmi er indholdet af kolesterol i blodet højt. Primær betyder, at årsagen til

hyperkolesterolæmien ikke er kendt.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Tredaptive

Tag ikke Tredaptive hvis

De er allergisk over for nicotinsyre, laropiprant eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tredaptive

(angivet i punkt 6).

De har leverproblemer.

De har mavesår.

De har pulsåreblødning.

Tag ikke Tredaptive, hvis noget af ovenstående passer på Dem. Er De i tvivl, så spørg lægen eller

apoteket, før De tager Tredaptive.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl lægen om Deres helbredstilstand. Kontakt lægen eller apoteket, før De tager medicinen, hvis:

De har allergi.

De tidligere har haft leversygdom, gulsot (leversygdom, der medfører gulfarvning af huden og

det hvide i øjnene) eller sygdom i lever og galdegang (hepatobiliær sygdom).

De har nyreproblemer.

De har problemer med skjoldbruskkirtlen.

De drikker væsentlige mængder alkohol.

De selv eller et nært familiemedlem har en arvelig muskelsygdom, eller hvis De har haft

muskelproblemer under behandling med kolesterolsænkende lægemidler såsom "statiner" eller

fibrater.

De har uforklarlige muskelsmerter, muskelømhed eller muskelsvaghed. Hvis De har disse

symptomer, skal De straks kontakte lægen.

De har forhøjet blodsukker eller diabetes.

De har hjerteproblemer.

De skal opereres.

De har urinsyregigt.

De har lav koncentration af fosfor.

De er over 70 år gammel.

De tager simvastatin (et statin) eller et lægemiddel, der indeholder simvastatin, og De er

kineser.

Hvis De er i tvivl om noget af ovenstående passer på Dem, skal De tale med lægen eller apoteket, før

De tager Tredaptive.

Blodprøver og kontrol

Gå regelmæssigt til lægen for at få kontrolleret Deres LDL (det "dårlige" kolesterol) og HDL

(det "gode" kolesterol) samt indholdet af triglycerider i blodet.

Lægen bør tage en blodprøve, før De begynder at tage Tredaptive for at kontrollere, hvor godt

Deres lever virker.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lægen vil måske også tage blodprøver af og til, efter De er begyndt at tage Tredaptive for at

kontrollere, hvor godt Deres lever virker, og om der er andre bivirkninger.

Børn og teenagere

Tredaptive er ikke undersøgt hos børn og unge under 18 år. Derfor må Tredaptive ikke anvendes til

børn og teenagere under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Tredaptive

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Det er særlig vigtigt for lægen eller apoteket at vide, om De tager følgende:

Medicin til at sænke blodtrykket.

Medicin til at sænke kolesterol kaldet "galdesyrebindende lægemidler", f.eks. colestyramin.

Zidovudin, medicin der bruges til hiv.

Midazolam, medicin der bruges til at gøre Dem søvnig før lægelige indgreb.

Vitaminer eller kosttilskud, som indeholder nicotinsyre.

Clopidogrel og acetylsalicylsyre (ASA), medicin som forebygger blodpropper.

Medicin til at sænke kolesterol kaldet "statiner".

Fortæl det også til lægen, hvis De er kineser og tager simvastatin (et statin) eller medicin, der

indeholder simvastatin.

Hvis De er i tvivl om noget af ovenstående passer på Dem, skal De tale med lægen eller apoteket, før

De tager Tredaptive.

Brug af Tredaptive sammen med mad, drikke og alkohol

For at mindske risikoen for rødmen bør De undgå at drikke alkohol eller varme drikke og at

spise krydret mad tæt på det tidspunkt, hvor De tager Tredaptive.

Det er vigtigt, at De følger vejledningen i afsnit 3

Sådan skal De tage Tredaptive.

Graviditet og amning

Tredaptive må ikke anvendes under graviditet, med mindre det er klart nødvendigt.

Tal med lægen, før De tager Tredaptive, hvis:

De er gravid eller planlægger at blive gravid. Det er ukendt, om Tredaptive kan skade Deres

ufødte barn.

De ammer eller planlægger at amme. Det er ukendt, om Tredaptive går over i modermælken.

Nicotinsyre, der er en af bestanddelene i Tredaptive, går dog over i modermælken.

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager dette lægemiddel. Lægen vil beslutte, om

Tredaptive er rigtigt for Dem.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle mennesker kan føle sig svimle, efter de har taget Tredaptive. Hvis De bliver svimmel, skal De

undgå at køre bil eller betjene maskiner, efter De har taget Tredaptive.

Tredaptive indeholder lactose

Tredaptive indeholder et sukkerstof, der kaldes lactose. Hvis De af Deres læge har fået at vide, at der

er visse sukkestoffer, De ikke kan tåle, skal De kontakte lægen, før De tager denne medicin.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

3.

Sådan skal De tage Tredaptive

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Så meget skal De tage

De bør starte med at tage én tablet om dagen.

Efter 4 uger kan lægen øge dosis til to tabletter om dagen.

Hvis De skifter fra et depotlægemiddel, der indeholder 2.000 mg nicotinsyre eller mere, kan

lægen sætte Deres behandling i gang med to Tredaptive-tabletter om dagen. Hvis De skifter fra

et depotlægemiddel, der indeholder mindre end 2.000 mg nicotinsyre, skal De starte med at tage

én Tredaptive tablet om dagen. Efter 4 uger vil lægen måske hæve dosis til to tabletter om

dagen.

Sådan skal De tage Tredaptive

Tag Tredaptive én gang dagligt, om aftenen eller ved sengetid.

Tag Tredaptive sammen med mad.

Slug tabletten hel. For at Deres medicin skal virke efter hensigten, må De ikke dele, bryde,

knuse eller tygge tabletten, før De sluger den.

Undgå at drikke alkohol eller varme drikke og at spise krydret mad tæt på det tidspunkt, hvor

De tager Tredaptive. Dette vil nedsætte risikoen for rødmen (rødme af huden, varmefølelse,

kløe eller prikkende fornemmelse, især i hovedet, på halsen, brystet og den øverste del af

ryggen).

At tage acetylsalicylsyre før De tager Tredaptive vil ikke mindske Deres rødmen mere, end hvis

De tager Tredaptive alene. Det er derfor ikke nødvendigt at tage aspirin for at mindske

symptomerne på rødmen. Hvis De tager aspirin af andre grunde, skal De fortsat følge lægens

råd.

Hvis De har taget for meget Tredaptive

I forbindelse med overdosis har man set følgende bivirkninger:

Rødmen, hovedpine, kløe, kvalme, svimmelhed, opkastning, diarré, mavesmerter/mavegener

samt smerter i ryggen.

Hvis De har taget mere, end De skulle, skal De straks kontakte lægen eller apoteket.

Hvis De har glemt at tage Tredaptive

Hvis De glemmer en dosis, skal De ikke tage en ekstra dosis. Fortsæt med den sædvanlige dosis

den næste aften eller ved sengetid. Men hvis De ikke har taget Tredaptive i 7 dage eller mere i

træk, skal De tale med lægen, før De igen begynder at tage Tredaptive.

Hvis De holder op med at tage Tredaptive

De må ikke holde op med at tage Tredaptive uden at tale med lægen. Deres kolesterolproblemer kan

vende tilbage.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tredaptives bivirkninger er:

Meget almindelige

(kan berøre flere end 1 ud af 10 personer)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Rødmen (som normalt medfører rødme af huden, varmefølelse, kløe eller prikkende

fornemmelse, især i hovedet, på halsen, brystet eller den øverste del af ryggen). Hvis rødmen

forekommer, er symptomerne generelt mest tydelige i starten og aftager normalt med tiden.

Almindelige

(kan berøre op til 1 ud af 10 personer)

Hovedpine

Prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i hænder eller fødder

Mavesmerter

Diarré

Maveproblemer eller halsbrand

Kvalme

Opkastning

Kløe

Udslæt

Nældefeber

Ikke almindelige

(kan berøre op til 1 ud af 100 personer)

Urinsyregigt

Søvnløshed

Svimmelhed

Hjertebanken (man mærker sit hjerteslag)

Lavt blodtryk

Stakåndethed

Tør hud

Udslæt med flade, røde pletter

Muskelsmerter eller -ømhed

Kuldegysninger

Smerter

Hævede fingre, tæer eller ankler

Desuden er en eller flere af følgende symptomer set som del af en allergisk reaktion over for

Tredaptive.

Hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg som kan medføre besvær med at trække vejret

eller synke (angioødem som kan kræve omgående behandling)

Besvimelse

Kortåndethed

Manglende kontrol over urin og afføring

Koldsved

Skælven

Kuldegysninger

Forhøjet blodtryk

Hævede læber

Brændende fornemmelse

Udslæt over hele kroppen

Ledsmerter

Hævede ben

Hurtig hjerterytme

Sjælden

(kan berøre op til 1 ud af 1.000 personer)

Løbenæse

Nedsat glucose-(sukker)tolerance

Angst

Migræne

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Besvimelse

Hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (puls)

Svimmelhed, når man rejser sig op

Opstød

Mavesår

Hudsygdom med mørke, fløjlsagtige pletter kaldet acanthosis nigricans

Mørke hudpletter

Svedtendens

Muskelsvaghed

Svaghed

Udbredt hævelse

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data

Desuden er følgende bivirkninger blevet rapporteret efter markedsføring af Tredaptive og/eller andre

nicotinsyrepræparater (alene og/eller sammen med visse andre kolesterolsænkende lægemidler):

En pludselig alvorlig, allergisk reaktion (anafylaktisk shock). Symptomerne omfattede

besvimelse, kortåndethed, hvæsende vejrtrækning eller besvær med at trække vejret, hævelse af

ansigt, læber, tunge samt kløe eller udslæt på huden.

Denne tilstand kræver omgående

lægehjælp.

Toksisk amblyopi og cystisk makulært ødem, der er øjensygdomme, som kan medføre sløret

eller nedsat syn eller synstab

Gulfarvning af hud og/eller øjne (gulsot)

Blæreformet udslæt

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke

fremgår af denne indlægsseddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakning og blister efter EXP.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte

mod lys og fugt.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tredaptive indeholder:

Aktive stoffer: Nicotinsyre og laropiprant. Hver tablet indeholder 1.000 mg nicotinsyre og

20 mg laropiprant.

Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose (E464), silica (kolloid vandfri) (E551),

natriumstearylfumarat, hydroxypropylcellulose (E463), mikrokrystallinsk cellulose (E460),

croscarmellosenatrium, lactosemonohydrat og magnesiumstearat.

Medicinen fås som en tablet med modificeret udløsning. Det betyder, at et eller flere af de aktive

stoffer frigives langsomt over et stykke tid.

Udseende og pakningsstørrelser

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hver tablet med modificeret udløsning er kapselformet, hvid til off-white, med "552" præget på den

ene side.

Uigennemsigtig PVC/Aclar blister med push-through aluminiumfolie i pakningsstørrelser à 14, 28,

56, 84, 98, 168, 196 tabletter med modificeret udløsning, multipakninger med 196 (2 pakninger à 98)

tabletter med modificeret udløsning og 49 x 1 tabletter med modificeret udløsning i perforeret

enkeltdosisblister.

Aluminium/aluminium blister med push-through folie i pakningsstørrelser à 14, 28, 56, 168 tabletter

med modificeret udløsning og 32 x 1 tabletter med modificeret udløsning i perforeret

enkeltdosisblister.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Fremstiller

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Shotton Lane, Cramlington

Northumberland NE23 3 JU

Storbritannien

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32 (0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél: 0800 38 693 (+32 (0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 53 00

hungary_msd@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

msd_cr@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme

Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 99 99 000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673; (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Eλλάδα

BIANEΞ Α.Ε

Τηλ: +3 0210 80091 11

Mailbox@vianex.gr

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465808

clic@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +4021 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

msd_sk@merck.com

Ιtalia

MSD ItaliaS.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 80000 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364 224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp and Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/YYYY}

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tredaptive 1.000 mg/20 mg tabletter med modificeret udløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet med modificeret udløsning indeholder 1.000 mg nicotinsyre og 20 mg laropiprant.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet med modificeret udløsning

indeholder 128,4 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet med modificeret udløsning.

Kapselformet, hvid/off-white tablet mærket med "552" på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Tredaptive er indiceret til behandling af dyslipidæmi, især hos voksne patienter med kombineret

dyslipidæmi (karakteriseret ved forhøjede koncentrationer af LDL-kolesterol og triglycerider samt

lavt HDL-kolesterol) og hos voksne patienter med primær hyperkolesterolæmi (heterozygot familiær

og non-familiær).

Tredaptive bør anvendes sammen med HMG-CoA reduktasehæmmere (statiner), når den

kolesterolsænkende effekt af monoterapi med HMG-CoA-reduktasehæmmere er utilstrækkelig.

Tredaptive kan anvendes som monoterapi hos patienter, hvor HMG-CoA-reduktasehæmmere anses

for at være uhensigstmæssige eller ikke tåles. Diæt og anden ikke-farmakologisk behandling (f.eks.

motion, vægtreduktion) bør fortsætte under behandlingen med Tredaptive.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Startdosis er én tablet med modificeret udløsning (1.000 mg nicotinsyre/20 mg laropiprant) én gang

dagligt. Efter fire uger bør dosis øges til en vedligeholdelsesdosis på 2.000 mg/40 mg, der tages som

to tabletter med modificeret udløsning (1.000 mg/20 mg hver) én gang dagligt. Daglige doser over

2.000 mg/40 mg er ikke undersøgt og bør derfor ikke anvendes.

Hvis patienten har undladt at tage Tredaptive i færre end 7 på hinanden følgende dage, kan

behandlingen genoptages ved den senest administrerede dosis. Hvis patienten har undladt at tage

Tredaptive i 7 eller flere på hinanden følgende dage, kan behandlingen genoptages med

1.000 mg/20 mg i en uge, før dosis øges til vedligeholdelsesdosis på 2.000 mg/40 mg.

Patienter, som skifter fra 2.000 mg eller mere af et nicotinsyredepotpræparat, kan starte behandling

med Tredaptive med en dosis på 2.000 mg/40 mg. Patienter, der skifter fra < 2.000 mg af et

nicotinsyredepotpræparat, bør starte behandling med en startdosis på 1.000 mg/20 mg og gå over til

en vedligeholdelsesdosis på 2.000 mg/40 mg efter fire uger. Patienter, der skifter fra nicotinsyre med

umiddelbar udløsning til Tredaptive, bør starte behandling med 1.000 mg/20 mg og overgå til en

vedligeholdelsesdosis på 2.000 mg/40 mg efter fire uger.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ældre patienter

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter.

Pædiatrisk population

Tredaptive bør ikke anvendes til pædiatriske patienter under 18 år p.g.a. manglende dokumentation

for sikkerhed og virkning. Der foreligger ingen data.

Patienter med lever- eller nyreinsufficiens

Anvendelse af Tredaptive er ikke undersøgt hos patienter med lever- eller nyreinsufficiens. Som andre

nicotinsyrepræparater er Tredaptive kontraindiceret til patienter med signifikant eller uforklarlig

leverinsufficiens. Det bør anvendes med forsigtighed hos patienter med nyreinsufficiens, da

nicotinsyre og dets metabolitter primært udskilles via nyrerne (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Samtidig behandling

Acetylsalicylsyre giver ikke yderligere reduktion af

flushing

, ud over den der opnås ved Tredaptive.

Behandling med acetylsalicylsyre til at mildne symptomerne på

flushing

er ikke nødvendig (se

pkt. 5.1).

Da samtidig administration af galdesyrebindende lægemidler kan reducere biotilgængeligheden af

sure lægemidler, såsom nicotinsyre, bør Tredaptive gives > 1 time før eller > 4 timer efter

administration af et galdesyrebindende lægemiddel (se pkt. 4.5).

Administration

Tabletterne bør tages sammen med mad, om aftenen eller ved sengetid. For at bevare egenskaberne

ved den modificerede udløsning, må tabletterne ikke deles, brydes, knuses eller tygges, før de sluges.

For at reducere risikoen for

flushing

bør det undgås at drikke alkohol eller varme drikke og at spise

krydret mad samtidig med indtagelse af lægemidlet.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Signifikant eller uforklarlig leverinsufficiens.

Aktivt ulcus pepticum.

Arteriel blødning.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Når Tredaptive gives samtidigt med et statin henvises til produktresuméet for dette specifikke

lægemiddel.

Leverpåvirkning

Skift fra nicotinsyre med umiddelbar udløsning (krystallinsk) til Tredaptive er ikke undersøgt. Der er

dog set tilfælde af svær levertoksicitet, herunder fulminant levernekrose, hos patienter, som har skiftet

fra nicotinsyre med umiddelbar udløsning til langtidsvirkende nicotinsyre-præparater i tilsvarende

doser. Patienter, der skifter fra nicotinsyre med umiddelbar udløsning til Tredaptive, bør derfor starte

med 1.000 mg/20 mg.

Tredaptive bør anvendes med forsigtighed hos patienter, som indtager væsentlige mængder alkohol

og/eller har leversygdom i anamnesen.

Som andre lipidsænkende behandlinger er nicotinsyrepræparater blevet forbundet med unormale

leverfunktionsprøver (se pkt. 4.8). Transaminaseforhøjelser var reversible ved seponering af

behandlingen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Leverfunktionsprøver anbefales før behandlingsstart, hver 6.-12. uge i det første år og derefter

periodisk (f.eks. halvårligt). Patienter, som udvikler forhøjede transaminasekoncentrationer, bør

monitoreres, indtil uregelmæssighederne er forsvundet. Hvis en forhøjelse i alaninaminotransferase

(ALAT) eller aspartataminotransferase (ASAT) af ≥ 3 x ULN (øvre normalgrænse) varer ved, bør

Tredaptive reduceres eller seponeres.

Påvirkning af skeletmuskulaturen

Sjældne tilfælde af myopati/rhabdomyolyse er blevet forbundet med samtidig administration af

lipidsænkende doser (≥ 1.000 mg/dag) af nicotinsyre og HMG-CoA-reduktasehæmmere (statiner) (se

pkt. 4.8).

Læger, som overvejer kombinationsbehandling med statiner og Tredaptive, bør nøje overveje de

mulige fordele i forhold til risikoen og bør monitorere patienterne nøje med henblik på tegn og

symptomer på muskelsmerte, -ømhed eller -svaghed, især i de første måneder af behandlingen, og når

doseringen af et af lægemidlerne øges. Periodisk serumkreatinkinase (CK) bør overvejes i sådanne

situationer, men der er ingen sikkerhed for, at monitorering vil forhindre forekomst af svær myopati.

Forsigtighed bør udvises hos patienter med prædisponerende faktorer for rhabdomyolyse.

Alder > 70 år.

Nyreinsufficiens.

Ukontrolleret hypothyroidisme.

Personlig eller familiær historie med arvelige muskelsygdomme.

Muskulær toksicitet i anamnesen med statin eller fibrat.

Alkoholmisbrug.

Hvis muskelsmerter, -svaghed eller -kramper opstår, mens patienten er i behandling med Tredaptive

sammen med et statin, skal CK-koncentrationerne måles. Hvis disse koncentrationer viser sig at være

signifikant forhøjede (> 5 x ULN), uden forudgående hård motion, bør behandlingen stoppes.

Race

I en interimanalyse af en igangværende outcome-undersøgelse identificerede en uafhængig

sikkerhedsmonitoreringskomité en højere incidens af myopati end forventet hos kinesiske patienter,

der tog Tredaptive og simvastatin 40 mg. Der bør derfor udvises forsigtighed, når kinesiske patienter

behandles med Tredaptive sammen med simvastatin eller ezetimibe/simvastatin (især ved

simvastatindoser på 40 mg eller derover). Da risikoen for myopati er dosisrelateret, bør Tredaptive

ikke gives sammen med simvastatin 80 mg eller ezetimibe/simvastatin 10 mg/80 mg til kinesiske

patienter. Det vides ikke, om der er en øget risiko for myopati hos andre asiatiske patienter, som

behandles med Tredaptive samtidigt med simvastatin eller ezetimibe/simvastatin.

Nyreinsufficiens

Da nicotinsyre og dets metabolitter udskilles via nyrerne, bør Tredaptive anvendes med forsigtighed

hos patienter med nyreinsufficiens.

Glucosepåvirkning

Nicotinsyrepræparater er blevet forbundet med øget koncentration af fasteblodsukkeret (se pkt. 4.8).

Diabetikere eller potentielle diabetikere bør observeres. Justering af diæt og/eller hypoglykæmisk

behandling kan være nødvendig.

Akut koronarsyndrom

Som med andre nicotinsyrepræparater bør der udvises forsigtighed, når Tredaptive anvendes til

patienter med ustabil angina eller patienter i den akutte fase af myokardieinfarkt, især når disse

patienter også får vasoaktive lægemidler, såsom nitrater, calciumkanalblokkere eller adrenerge

blokkere.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hæmatologisk påvirkning

Som med andre nicotinsyrepræparater er Tredaptive (2.000 mg/40 mg) blevet forbundet med små

reduktioner i antallet af blodplader (se pkt. 4.8). Patienter, der skal have foretaget en operation, bør

derfor vurderes nøje.

Urinsyrepåvirkning

Som med andre nicotinsyrepræparater er Tredaptive (2.000 mg/40 mg) blevet forbundet med små

stigninger i urinsyrekoncentrationen (se pkt. 4.8). Tredaptive bør derfor anvendes med forsigtighed

hos patienter, der har eller er disponeret for urinsyregigt.

Hypofosfatæmi

Som med andre nicotinsyrepræparater er Tredaptive blevet forbundet med små fald i fosfor. Derfor

bør patientermed risiko for at få hypofosfatæmi følges tæt.

Anden information

Som med andre nicotinsyrepræparater bør patienter med icterus, hepatobiliær sygdom eller ulcus

pepticum observeres nøje (se pkt. 4.2 og 4.3).

Hjælpestof

Tredaptive indeholder lactose. Patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form for arvelig

lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/-galactosemalabsorption bør ikke tage dette

lægemiddel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Indtagelse af alkohol eller varme drikke eller krydret mad kan forstærke

flushing

-effekten og bør

derfor undgås omkring tidspunktet for indtagelse af Tredaptive.

Nicotinsyre

Nicotinsyres indvirkning på andre lægemidler

Antihypertensiv behandling:

Nicotinsyre kan forstærke virkningen af ganglieblokerende stoffer og

vasoaktive lægemidler, såsom nitrater, calciumkanalblokkere og adrenerge receptorblokkere, som kan

resultere i postural hypotension.

HMG-CoA reduktasehæmmere:

Når simvastatin kombineredes med nicotinsyre, sås en beskeden

stigning i simvastatinsyres (den aktive form af simvastatin) AUC og C

, som kan være uden klinisk

relevans. Tredaptives farmakokinetiske interaktion med statiner er kun blevet undersøgt for

simvastatin (se pkt. 4.4).

Andre lægemidlers indvirkning på nicotinsyre

Galdesyrebindende lægemidler:

Da samtidig administration af galdesyrebindende lægemidler kan

reducere biotilgængeligheden af sure lægemidler, såsom nicotinsyre, anbefales det, at Tredaptive

administreres >1 time før eller >4 timer efter administration af et galdesyrebindende lægemiddel.

Kosttilskud med nicotinsyre:

Vitaminer eller andre ernæringstilskud med (≥ 50 mg /dag) nicotinsyre

(eller nicotinamid) er ikke blevet undersøgt sammen med Tredaptive. Lægen bør overveje indtaget af

nicotinsyre fra vitaminer og enæringstilskud, når Tredaptive ordineres.

Lægemiddel-/laboratorietest-interaktioner:

I uringlucoseprøver kan nicotinsyre også give falsk

positive reaktioner med opløsning af kobbersulfat (Benedicts prøve).

Laropiprant

Laropiprants indvirkning på andre lægemidler

Midazolam:

Flergangsdosering med laropiprant 40 mg påvirkede ikke midazolams farmakokinetik,

der er et sensitivt CYP3A4-substrat. Derfor er laropiprant ikke en inducer eller hæmmer af CYP3A4.

Plasmakoncentrationen af en af midazolams metabolitter, l'-hydroxymidazolam, steg imidlertid ca. 2

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

gange ved flergangsdosering af laropiprant. Da l'-hydroxymidazolam er en aktiv metabolit, kan

midazolams sedative virkning øges, og forsigtighed bør udvises, når laropiprant gives samtidigt med

midazolam.

Andre lægemidler:

Samtidig administration af laropiprant 40 mg og midazolam øgede AUC

0-∞

og C

for 1'-hydroxymidazolam, en midazolammetabolit, med henholdsvis 98 % og 59 %. 1'-

hydroxymidazolam metaboliseres overvejende af uridindiphosphat glucuronosyltransferaserne (UGT)

2B4 og 2B7. Kliniske og

in vitro

-undersøgelser understøtter den konklusion, at laropiprant er en mild

til moderat hæmmer af UGT2B4/UGT2B7. Meget få lægemidler metaboliseres overvejende af

UGT2B4 eller UGT2B7. Forsigtighed bør udvises, når Tredaptive administreres sammen med

lægemidler, der overvejende metaboliseres af UGT2B4 eller UGT2B7, f.eks. zidovudin.

I interaktionsundersøgelser havde laropiprant ingen klinisk signifikant indvirkning på

farmakokinetikken af følgende lægemidler: Simvastatin, warfarin, perorale kontraceptiva, rosiglitazon

og digoxin. På basis af disse data forventes laropiprant ikke at medføre interaktion med substrater af

CYP-isozymerne 3A4, 2C9, 2C8 og humant P-glycoprotein (P-gp). I

in vitro

-undersøgelser hæmmede

laropiprant ikke CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6 eller CYP2E1-medierede reaktioner.

Clopidogrel:

I en klinisk undersøgelse sås ingen relevant indvirkning af laropiprant på clopidogrels

hæmning af ADP-induceret blodpladeaggregation, men der var en beskeden stigning i clopidogrels

hæmning af kollagen-induceret blodpladeaggregation. Denne effekt forventes ikke at have klinisk

betydning, da laropiprant ikke øgede blødningstiden, når det blev administreret sammen med

clopidogrel i hele doseringsintervallet.

Acetylsalicylsyre:

Sammenlignet med acetylsalicylsyre alene havde samtidig administration af

laropiprant og acetylsalicylsyre ingen indvirkning på kollagen-induceret blodpladeaggregation eller på

blødningstiden i en klinisk undersøgelse (se pkt. 5.1).

Acetylsalicylsyre og clopidogrel:

I en klinisk undersøgelse hos patienter med dyslipidæmi, der fik

både acetylsalicylsyre (81 mg) og clopidogrel (75 mg), medførte laropirant forbigående (4 timer efter

dosering) hæmning af trombocytfunktionen

in vivo

(vurderet på baggrund af blødningstid og

trombocytaggregations-studier), men havde kun lille effekt i hele doseringsintervallet. Patienter, der

får Tredaptive sammen med acetylsalicylsyre og clopidogrel, bør monitoreres tæt, som anbefalet i

produktresuméet for disse lægemidler, og skal informeres om, at det kan tage længere tid end normalt

at stoppe en blødning, og at de skal indberette al unormal blødning (sted eller varighed) til lægen.

Andre lægemidlers indvirkning på laropiprant

CYP3A4-hæmmer:

Clarithromycin (der er en potent hæmmer af CYP3A4 og P-gp) havde ingen

klinisk relevant indvirkning på laropiprants farmakokinetik. Laropiprant er ikke et substrat af humant

P-gp, og derfor forventes andre hæmmere af CYP3A4 og/eller P-gp heller ikke at have en klinisk

relevant indvirkning på laropiprants farmakokinetik.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Tredaptive

Der er ingen data fra samtidig anvendelse af nicotinsyre og laropiprant til gravide kvinder.

Kombinationen er ikke testet i reproduktionstoksicitetsundersøgelser. Den potentielle risiko for

mennesker er ukendt. Tredaptive bør derfor ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart

nødvendigt.

Nicotinsyre

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af højdosis-nicotinsyre til gravide kvinder. Dyreforsøg har

påvist føtal udviklingstoksicitet ved høje doser af nicotinsyre (se pkt. 5.3).

Laropiprant

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Der foreligger ingen data for anvendelsen af laropiprant til gravide. Dyreforsøg har vist føtal

udviklingstoksicitet ved høje doser laropiprant (se pkt. 5.3)

Amning

Tredaptive

Der er ikke udført undersøgelser med Tredaptive hos diegivende dyr. Beslutning om, hvorvidt

amningen eller behandlingen skal fortsætte/ophøre, bør tages i forhold til den gavnlige virkning af

amning for barnet og den gavnlige virkning af Tredaptive for kvinden.

Nicotinsyre

Nicotinsyre udskilles i modermælk.

Laropiprant

Det er ukendt, om laropiprant udskilles i modermælk. Dyreforsøg har vist udskillelse af laropiprant i

mælken.

Fertilitet

Data fra dyreforsøg er utilstrækkelige med hensyn til indvirkning på fertiliteten (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Svimmelhed er blevet rapporteret, hvilket der bør tages hensyn til, når man skal føre motorkøretøj

eller betjene maskiner (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

I kliniske undersøgelser har mere end 5.700 patienter fået Tredaptive alene eller sammen med en

HMG-CoA-reduktasehæmmer.

Opsummering af sikkerhedsprofilen

Flushing

er den mest almindelige bivirkning ved Tredaptive.

Flushing

er mest fremtrædende i

hovedet, på halsen og den øverste del af kroppen. I fire aktive eller placebo-kontrollerede kliniske

undersøgelser (N=4.747, n=2.548, der tog Tredaptive) blev der rapporteret om

flushing

hos 12,3 % af

de patienter, der fik Tredaptive. I disse undersøgelser var procentdelen af patienter, der fik

Tredaptive, nicotinsyre (depotformuleringer, poolede) eller placebo/simvastatin (poolet), og som

stoppede behandlingen på grund af

flushing

-relaterede symptomer (rødme, varme, kløe og prikken i

huden) henholdsvis 7,2 %, 16,6 % og 0,4 %.

Bivirkningstabel

Følgende bivirkninger er rapporteret under de kliniske studier og/eller ved brug af Tredaptive efter

markedsføring (med eller uden et statin).

Bivirkningsfrekvenserne er opstillet i henhold til følgende: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget

sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Sjælden

: rhinitis

Immunsystemet

Ikke almindelig

: overfølsomhedsreaktion (se nedenfor)

Sjælden:

angioødem, type1-overfølsomhed

Ikke kendt

: anafylaktisk shock

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig

: arthritis urica

Sjælden:

nedsat glucosetolerance

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Bivirkning

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig:

søvnløshed

Sjælden:

angst

Nervesystemet

Almindelig:

hovedpine, paræstesi

Ikke almindelig:

svimmelhed

Sjælden:

migræne, synkope

Hjerte

Ikke almindelig:

palpitationer

Sjælden:

atrieflimren og andre hjertearytmier, takykardi

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig: flushing

Ikke almindelig:

hypotension

Sjælden:

ortostatisk hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig:

dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Almindelig:

abdominalsmerter, diarré, dyspepsi, kvalme,

opkastning

Sjælden:

ødem i munden, opstød, ulcus pepticum

Lever og galdeveje

Ikke kendt:

icterus

Hud og subkutane væv

Almindelig:

erytem, pruritus, udslæt, urticaria

Ikke almindelig:

tør hud, makuløst udslæt

Sjælden

: acanthosis nigricans, hyperpigmentering, svedtendens

(natte- eller koldsved)

Ikke kendt

: vesikuløst eller vesikulobulløst udslæt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelig

: myalgi

Sjælden

: muskelsvaghed

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

: varmefølelse

Ikke almindelig

: kuldegysninger, smerter, perifere ødemer

Sjælden

: asteni, ansigtsødem, generaliseret ødem

Undersøgelser

Almindelig

: stigninger i ALAT og/eller ASAT (konsekutivt,

3 X ULN), fasteglucose (se nedenfor)

Ikke almindelig

: stigninger i kreatinkinase (

10 X ULN), LDH,

urinsyre (se nedenfor)

Sjælden:

stigninger i total-bilirubin, amylase, fald i phosphor og

trombocyttal (se nedenfor)

Overfølsomhedsreaktioner

Der er rapporteret om en tilsyneladende overfølsomhedsreaktion (< 1 %). Denne er karakteriseret ved

multiple symptomer, som kan inkludere: Angioødem, pruritus, erythema, paræstesi, bevidsthedstab,

opkastning, urticaria,

flushing

, dyspnø, kvalme, urin- og afføringsinkontinens, koldsved, rysten,

kuldegysninger, forhøjet blodtryk, hævede læber, brændende fornemmelse, medicinudslæt, artralgi,

hævede ben og takykardi.

Undersøgelser

Der er sjældne rapporter om markante og vedvarende stigninger i serumtransaminaser (se pkt. 4.4). I

kontrollerede kliniske undersøgelser var incidensen af klinisk relevante stigninger i

serumtransaminaser (ALAT og/eller ASAT ≥ 3 x ULN (øvre normalgrænse) konsekutivt) 1,0 % for

patienter, der blev behandlet med Tredaptive med eller uden et statin. Disse stigninger var generelt

symptomatiske og vendte tilbage til baseline efter seponering af behandlingen eller ved fortsat

behandling.

Der sås klinisk relevante stigninger i kreatinkinase (≥ 10 x ULN) hos 0,3 % af de patienter, der blev

behandlet med Tredaptive med eller uden et statin (se pkt. 4.4).

Andre unormale, rapporterede laboratorieværdier var stigninger i LDH, fasteglucose, urinsyre, totalt

bilirubin og amylase samt fald i fosfor og fald i antal blodplader (se pkt. 4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Som med andre nicotinsyrepræparater er der i kontrollerede kliniske undersøgelser med Tredaptive

(2.000 mg/40 mg) rapporteret om stigninger i fasteglucose (en gennemsnitlig stigning på ca. 4 mg/dl),

urinsyre (gennemsnitlig ændring i forhold til baseline på +14,7 %) samt fald i antal blodplader (en

gennemsnitlilg ændring i forhold til baseline på -14,0 %) (se pkt. 4.4). Hos diabetikere sås en

gennemsnitlig stigning af HbA1c på 0,2 % (hvor modificering af hypoglykæmisk behandling var

tilladt).

Øvrige bivirkninger, der er rapporteret sammen med andre nicotinsyrepræparater

Yderligere bivirkninger, som er blevet rapporteret sammen med andre nicotinsyrepræparater (med

eller uden statin) ved brug efter markedsføring eller i kliniske studier, omfatter følgende:

Øjne:

Cystisk makulært ødem, toksisk amblyopi.

4.9

Overdosering

Tredaptive

I tilfælde af overdosering er det hensigtsmæssigt at anvende de sædvanlige symptomatiske og

understøttende forholdsregler. Der er rapporteret om tilfælde af overdosering; den højeste dosis, der

var taget, var 5.000 mg/100 mg. Alle patienterne kom sig uden følgevirkninger. De mest almindeligt

rapporterede bivirkninger fra forsøgspersoner, der havde fået disse højere doser, svarede til en høj

dosis af nicotinsyre og omfattede:

Flushing

, hovedpine, kløe, kvalme, svimmelhed, opkastning, diarré,

epigastrisk og abdominal smerte/ubehag samt rygsmerter. Unormale laboratorieværdier inkluderede

forhøjet amylase og lipase, nedsat hæmatokrit og okkult blod i afføringen.

Nicotinsyre

Ved overdosering af nicotinsyre bør understøttende forholdsregler anvendes.

Laropiprant

I kontrollerede kliniske undersøgelser med raske forsøgspersoner var enkeltdoser af op til 900 mg

laropiprant og multiple doser op til 450 mg én gang dagligt i 10 dage generelt veltålt. Der er ingen

erfaring med doser af laropiprant over 900 mg hos mennesker. Forlænget kollageninduceret

blodpladeaggregation sås hos forsøgspersoner, der fik multiple doser på 300 mg eller mere (se

pkt. 5.1).

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Lipidmodificerende midler, nicotinsyre og derivater, ATC-kode:

C10AD52.

Tredaptive indeholder nicotinsyre, som i terapeutiske doser er et lipidmodificerende stof, og

laropiprant, der er en potent, selektiv prostaglandin D

-antagonist (PGD

) receptorsubtype 1 (DP

Nicotinsyre sænker koncentrationen af low-density lipoprotein kolesterol (LDL-C), totalt kolesterol

(TC), very low density lipoprotein kolesterol (VLDL-C), apolipoprotein-B (apo-B, det væsentlige

LDL-protein) triglycerider (TG) og lipoprotein(a) (Lp(a), en modificeret LDL-partikel) og øger

koncentrationen af high-density lipoprotein kolesterol (HDL-C) og apolipoprotein-A-I (apo-A-I, den

væsentlige proteinkomponent i HDL). Laropiprant hæmmer PGD

-medieret

flushing

, som er

forbundet med administration af nicotinsyre. Laropiprant har ingen effekt på lipidniveauerne og

interfererer ikke med nicotinsyres indvirkning på lipider.

Nicotinsyre

Virkningsmekanisme

De mekanismer, hvorved nicotinsyre modificerer plasmalipidprofilen, er ikke fuldstændig forstået.

Nicotinsyre hæmmer frigørelsen af frie fedtsyrer (FFA) fra adipøst væv, som kan bidrage til reduceret

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

plasma LDL-C, TC, VLDL-C, apo-B, TG og Lp(a) samt forhøjet HDL-C og apo-A-I, som alle er

forbundet med lavere kardiovaskulær risiko. Andre forklaringer, som ikke udnævner plasma FFA-

reduktioner som central drivkraft for modificering af lipidprofilen, omfatter nicotinsyremedieret

hæmning af

de novo-

lipogenese eller esterificering af fedtsyrer til TG i leveren.

Farmakodynamiske virkninger

Nicotinsyre forårsager en relativ forandring i fordelingen af LDL-undergrupperne fra små, tætte

(mest aterogene) LDL-partikler til større LDL-partikler. Nicotinsyre øger også HDL

-subfraktionen i

højere grad end HDL

-subfraktionen og øger dermed HDL2:HDL3-ratioen, som er forbundet med

nedsat kardiovalsulær risiko. Det antages, at HDL deltager i transporten af kolesterol fra vævene

tilbage til leveren for at hæmme vaskulær inflammation, der er forbundet med aterosklerose, og for at

have antioxidativ og antitrombotisk effekt.

På samme måde som LDL kan også kolesterol- og triglyceridholdige lipoproteiner, inklusive VLDL,

intermediate-density lipoproteins (IDL) og rester, fremme aterosklerose. Der er hyppigt fundet

forhøjede TG-koncentrationer i plasma i en triade med lave HDL-C-koncentrationer og små LDL-

partikler og også i forbindelse med non-lipide metaboliske risikofaktorer for koronar hjertesygdom.

Behandling med nicotinsyre reducerer risikoen for død og kardiovaskulære hændelser og nedsætter

progressionen eller fremmer regressionen af aterosklerotiske læsioner. Coronary Drug Project, en

fem-årig undersøgelse, der afsluttedes i 1975, viste, at nicotinsyre havde en statistisk signifikant

positivindvirkning på reduktionen af nonfatale, tilbagevendende myokardieinfarkter (MI) hos mænd i

alderen 30-64 år med MI i anamnesen. Selvom total mortalitet var den samme i de to grupper efter

fem år, var der i en 15-årig kumulativ follow-up-undersøgelse 11 % færre dødsfald i

nicotinsyregruppen sammenlignet med placebokohorten.

Laropiprant

Virkningsmekanisme

Nicotinsyreinduceret

flushing

er primært medieret ved frigørelse af prostaglandin D

(PGD

) i huden.

Genetiske og farmakologiske undersøgelser med dyremodeller har vist tegn på, at PGD

, der virker

gennem DP

, en af de to receptorer for PGD

, spiller en vigtig rolle i nicotinsyreinduceret

flushing

Laropiprant er en potent og selektiv antagonist til DP

. Laropiprant forventes ikke at hæmme

produktionen af prostaglandiner.

Farmakodynamiske virkninger

Laropiprant har vist sig at være effektiv til at reducere

flushing

-symptomer, der er induceret af

nicotinsyre. Reduktionen af

flushing

-symptomer (vurderet ved hjælp af patientspørgeskemaer) blev

korreleret med en reduktion i nicotinsyreinduceret vasodilatation (vurderet ved hjælp af målinger af

blodgennemstrømningen i huden). Hos raske forsøgspersoner, der fik Tredaptive, havde forudgående

behandling med acetylsalicylsyre 325 mg ingen yderligere gavnlig effekt på reduktionen af

nicotinsyreinducerede

flushing

-symptomer sammenlignet med Tredaptive alene (se pkt. 4.8).

Laropiprant har også affinitet til tromboxane A

-receptoren (TP) (skønt den er væsentligt mindre

potent ved TP sammenlignet med DP

). TP spiller en rolle i blodpladefunktionen; terapeutiske doser

af laropiprant havde dog ingen klinisk relevant effekt på blødningstiden og den kollageninducerede

blodpladeaggregation (se pkt. 4.5).

Kliniske undersøgelser

Indvirkning på lipider

Tredaptive var konsekvent effektivt på tværs af alle på forhånd specificerede patientundergrupper i

henhold til race, køn, LDL-C, HDL-C og TG ved baseline, alder og diabetesstatus.

I en multicenter, dobbeltblindet, 24-ugers placebokontrolleret undersøgelse havde de patienter, der

tager Tredaptive (2.000 mg/40 mg) med eller uden statin, i sammenligning med placebo, signifikant

nedsat LDL-C (-18,9 %

versus

-0,5 %), TG (-21,7 % versus 3,6 %), LDL-C:HDL-C (-28,9 %

versus

2,3 %), non-HDL-C (-19,0 %

versus

0,8 %) apo-B (-16,4 %

versus

2,5 %), TC (-9,2 %

versus

-0,6 %),

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lp(a) (-17,6 %

versus

1,1 %) og TC:HDL-C (-21,2 %

versus

1,9 %) og havde også signifikant øget

HDL-C (18,8 %

versus

-1,2 %) og apo-A-I (11,2 %

versus

4,3 %) målt som ændring i procent i

forhold til baseline. Generelt var behandlingseffekten på alle lipidparametre imellem grupperne

konsistent på tværs af alle undersøgte patientundergrupper. Patienter, der fik MK524A, nicotinsyre

(depotformulering) eller placebo, tog også statiner (29 % atorvastatin [5-80 mg], 54 % simvastatin

[10-80 mg], 17 % andre statiner [2,5-180 mg] (pravastatin, fluvastatin, rosuvastatin, lovastatin)),

hvoraf 9 % også tog ezetimibe [10 mg]. Indvirkningen på lipider var den samme, hvad enten

Tredaptive blev givet som monoterapi eller blev tilføjet til den igangværende statinbehandling med

eller uden ezetimibe.

Placebojusteret respons for LDL-C, HDL-C og TG forekom højere hos kvinder end hos mænd og

forekom højere hos ældre patienter (≥ 65 år) end hos yngre patienter (< 65 år).

I en multicenter, dobbeltblindet 12-ugers faktoriel undersøgelse reducerede Tredaptive 1.000

mg/20 mg og simvastatin signifikant LDL-C (henholdsvis -44,2 %, -37,4 % og -8,2 %), TG

(henholdsvis -25,8 %, -15,7 % og -18,7 %), TC (henholdsvis -27,9 %, -25,8 % og -4,9 %), når det

blev sammenlignet med simvastatin alene eller Tredaptive 1.000 mg/20 alene i 4 uger. HDL-C øgedes

signifikant (henholdsvis 19,2 %, 4,2 % og 12,5 %). Sammenlignet med simvastatin alene eller

Tredaptive (2.000 mg/40 mg) alene i 12 uger sænkede Tredaptive (2.000 mg/40 mg) sammen med

simvastatin LDL-C (henholdsvis -47,9 %, -37,0 %, -17,0 %), TG (henholdsvis -33,3 %, -14,7 %, -

21,6 %), apo B (henholdsvis -41,0 %, -28,8 %, -17,1 %) og TC (henholdsvis -29,6 %, -24,9 %, 9,1 %)

samt LDL-C:HDL-C (henholdsvis -57,1 %, -39,8 %, -31,2 %), non-HDL-C (henholdsvis -45,8 %, -

33,4 %, -18,1 %) og TC:HDL-C (henholdsvis -43,0 %, -28,0 %, -24,9 %) signifikant og øgede HDL-C

signifikant (henholdsvis 27,5 %, 6,0 %, 23,4 %). Yderligere analyse viste, at Tredaptive (2.000 mg/40

mg) administreret sammen med simvastatin i sammenligning med simvastatin alene øgede apo-A-I

signifikant (henholdsvis 8,6 %, 2,3 %) og reducerede Lp(a) signifikant (henholdsvis -19,8 %, 0,0 %).

Tredaptives sikkerhed og effekt i kombination med simvastatin > 40 mg var ikke inkluderet i denne

undersøgelse.

Flushing

I tre store kliniske undersøgelser, hvor patientrapporterede

flushing

-symptomer blev målt, oplevede de

patienter, der tog Tredaptive, mindre

flushing

end de patienter, der tog nicotinsyre

(depotformuleringer). Hos patienter, der fortsatte i den første undersøgelse (24 uger), aftog

hyppigheden af moderat eller mere udbredt

flushing

hos patienter, der blev behandlet med Tredaptive,

og nærmede sig reaktionen hos de patienter, der fik placebo (se figur 1). Men hos de patienter, der

blev behandlet med nicotinsyre (depotformulering) forblev hyppigheden af

flushing

konstant (efter

uge 6).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Figur 1. Gennemsnitligt antal dage pr. uge med

moderate eller mere udbredte

flushing-symptomer i ugerne 1-24

Tredaptive (1.000 mg/20 mg til 2.000 mg/40 mg ved uge 5)

▲Nicotinsyre (depotformulering 1.000mg to 2.000 mg ved uge 5)

Placebo

*Inkluderer patienter med moderate, svære eller ekstreme

flushing

-symptomer

Øgning af dosis ved uge 5

I den anden undersøgelse (16 uger), hvor acetylsalicylsyre var tilladt, oplevede de patienter, der fik

Tredaptive, signifikant færre dage pr. uge med moderat eller mere udbredt

flushing

sammenlignet med

nicotinsyre (taget som depotformulering med multi-step titrering fra 500 mg til 2.000 mg over 12

uger) (p< 0,001).

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret 32-ugers multicenterstudie til at vurdere

virkningen af seponering af laropiprant viste, at patienter med dyslipidæmi, hvor laropiprant blev

seponeret efter 20 uger på Tredaptive, oplevede signifikant mere

flushing

end patienter, som fortsatte

med at tage Tredaptive i form af antal dage pr. uge med moderat eller mere udbredt

flushing

, p<0,01,

figur 2. Incidensen og hyppigheden af moderat og mere udbredt

flushing

hos patienter, der fik

Tredaptive i hele studiets varighed, faldt.

Uger i behandling

Antal dage/uge

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Figur 2

Procentdel af patienter med moderate eller

mere udbredte flushing-symptomer hen over ugerne 1-32

Tredaptive

Tredaptive

nicotinsyre (laropiprant seponeret ved uge 21)

Placebo

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om fremlæggelse af resultaterne af

studier med Tredaptive hos alle undergrupper af den pædiatriske population ved homozygot familiær

hyperkolesterolæmi. (se pkt. 4.2 for information om pædiatrisk anvendelse).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Tredaptive hos pædiatriske patienter i alderen 7-18 år med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Nicotinsyre

Efter en dosis på 2.000 mg nicotinsyre , der blev administreret peroralt som to tabletter med

modificeret udløsning af nicotinsyre/laropiprant sammen med mad, blev nicotinsyren absorberet med

en mediantid til peak plasmakoncentration (T

) på 4 timer, gennemsnitligt areal under kurven for

plasmakoncentrationen over tid (AUC

0-last

) på ca. 58,0 µM∙t samt gennemsnitlig peak-

plasmakoncentration (C

) på ca. 20,2 µM. Biotilgængeligheden med eller uden mad er mindst 72 %

baseret på fundet af nicotinsyredosen i urinen. Nicotinsyrens orale biotilgængelighed ændres ikke, når

det tages sammen med et måltid med højt fedtindhold.

Laropiprant

Efter en 40 mg laropiprantdosis, der blev administreret peroralt som to tabletter med modificeret

udløsning af nicotinsyre/laropiprant sammen med mad, absorberedes laropiprant hurtigt med en

median T

på 1 time, gennemsnitlig AUC

0-∞

på ca. 13 µM∙t og en gennemsnitlig C

på ca. 1,6 µM.

Absorptionshastigheden og -graden ændredes ikke ved et måltid med højt fedtindhold. Laropiprants

farmakokinetik er lineær og udviser omtrentlige dosisproportionale stigninger i AUC og C

og ingen

tegn på tidsafhængig clearance.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Laropiprants gennemsnitlige absolutte biotilgængelighed er ca. 71 % efter en 40 mg dosis, når denne

administreres som to tabletter med modificeret udløsning af nicotinsyre/laropiprant efter en nats faste.

Distribution

Nicotinsyre

Nicotinsyre er bundet mindre end 20 % til serumproteiner.

Laropiprant

Gennemsnitlig distributionsvolumen ved steady state efter en enkelt 40 mg intravenøs dosis af

laropiprant til raske forsøgspersoner er ca. 70 liter. Laropiprant er i høj grad (>99 %) bundet til

plasmaproteiner, og dets binding er uafhængig af koncentrationen. Laropiprant passerer placenta hos

rotter og kaniner.

Biotransformation

Nicotinsyre

Nicotinsyre gennemgår ekstensiv first-pass-metabolisme ad to veje, som er afhængig af dosis og

dosishastighed. Den første metaboliseringsvej resulterer i dannelsen af nicotinamidadenindinukleotid

(NAD) og nicotinamid. Hos mennesker metaboliseres nicotinamid desuden overvejende til N-

methylnicotinamid (MNA) og til N-methyl-2-pyridon-5-carboxamid (2PY). Den anden

metaboliseringsvej konjugerer glycin med nicotinsyre til dannelsen af nicotinurinsyre (NUA). Ved

lave doser af nicotinsyre eller lavere absorptionshastighed er den første metaboliseringsvej

dominerende. Ved højere doser eller højere absorptionshastigheder er NAD-vejen mættet, og en

stigende fraktion af den perorale dosis når blodbanen uændret som nicotinsyre. Metaboliseringsvejen,

hvor glycin konjugeres, mættes ikke gennem det klinisk relevante dosisområde på basis af den

dosisproportionale stigning i plasmakoncentrationen af NUA fra 1.000-2.000 mg.

in vitro

-undersøgelser hæmmede nicotinsyre og dets metabolitter ikke CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9,

CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 eller CYP3A4-medierede reaktioner eller estradiols UGT1A1-

medierede 3-glucuronidering.

Laropiprant

Laropiprant metaboliseres primært via acylglucuronidering med en mindre komponent af oxidativ

metabolisme efterfulgt af udskillelse af glucuronid i fæces (via galden) og urin. Laropiprant og dets

acylglucuronidkonjugat er de største cirkulerende komponenter i plasma hos mennesker.

In vitro

undersøgelser har vist, at laropiprants acylglucuronidkonjugat havde mindst 65 gange reduceret

affinitet til DP

i sammenligning med laropiprant; dette forventes derfor ikke at bidrage til

laropiprants totale DP

-aktivitet. Den største komponent (73 % af radioaktiviteten) i fæces er

laropiprant (bestående af uabsorberet aktiv substans og/eller hydrolyseret glucuronidsyrekonjugat). I

urinen er den primære komponent acylglucuronidkonjugatet (64 % af radioaktiviten) med mindre

bidrag fra stamproduktet (5 %). Laropiprants oxidative metabolisme katalyseres primært af CYP3A4,

mens mange UGT-isoformer (1A1, 1A3, 1A9 og 2B7) katalyserede acylglucuronideringerne.

Elimination

Nicotinsyre

Nicotinsyre udskilles overvejende i urinen som metabolitter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Laropiprant

Laropiprant elimineres primært via acylglucuronidering efterfulgt af glucuronidudskillelse i fæces

(via galden) og urin. Efter peroral administration af

C-laropiprant hos mennesker blev ca. 68 % af

dosis genfundet i fæces (primært som stamprodukt indeholdende uabsorberet aktiv substans og/eller

hydrolyseret glucuronidsyrekonjugat), og 22 % blev genfundet i urinen (primært som metabolitter).

Størstedelen af dosis blev udskilt inden for 96 timer. Den tilsyneladende terminale halveringstid (t½)

efter en dosis på 40 mg laropiprant, som blev administreret som to tabletter med modificeret

udløsning af nicotinsyre/laropiprant sammen med mad, var ca. 17 timer. Farmakokinetisk steady state

opnåedes inden for 2 dage efter dosering én gang dagligt af laropiprant med minimal akkumulation i

AUC (ca. 1,3 gange) og C

(ca. 1,1 gange).

Patientkarakteristika

Nyreinsufficiens

Tredaptive:

Anvendelse til patienter med nyreinsufficiens er ikke undersøgt.

Nicotinsyre:

Se pkt. 4.4.

Laropiprant:

Administration af laropiprant 40 mg til ikke-dialyserede patienter med svær

nyreinsufficiens resulterede ikke i klinisk relevant forandring i laropiprants AUC og C

, når man

sammenlignede med raske kontrolpersoner. Da der ikke sås effekt ved svær nyreinsufficiens,

forventedes ingen effekt hos patienter med mild eller moderat nyreinsufficiens. Indvirkningen af end-

stage renal failure og dialyse på laropiprants farmakokinetik kan ikke udledes fra denne undersøgelse.

Leverinsufficiens

Tredaptive:

Anvendelse til patienter med leverinsufficiens er ikke undersøgt.

Nicotinsyre:

Se pkt. 4.3 og 4.4.

Laropiprant:

I overensstemmelse med karakteristika for et lægemiddel, der primært elimineres via

metabolisme, har moderat leversygdom signifikant indvirkning på laropiprants farmakokinetik med en

stigning i AUC og C

på henholdsvis ca. 2,8 og 2,2 gange.

Køn

Nicotinsyre:

Dosisjustering er ikke nødvendig på basis af køn. Køn har ingen klinisk relevant effekt

på nicotinsyres (depotformulering) farmakokinetik. Der er ingen forskel i nicotinsyres perorale

biotilgængelighed hos mænd og kvinder, der får Tredaptive. Kvinder har en beskeden stigning i

nicotinurinsyres og nicotinsyres plasmakoncentration sammenlignet med mænd.

Laropiprant:

Dosisjustering er ikke nødvendig på basis af køn. Køn har ingen klinisk relevant effekt

på laropiprants farmakokinetik.

Ældre

Nicotinsyre:

Farmakokinetiske data for ældre (≥65 år) er ikke tilgængelige. Alder har ingen klinisk

relevant effekt på nicotinsyres (depotformulering) farmakokinetik på basis af en sammensat analyse af

personer i alderen 18-65 år. Der er ingen ændring i nicotinsyres perorale biotilgængelighed med

alderen.

Laropiprant:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre. Alder har ingen klinisk relevant effekt på

laropiprants farmakokinetik.

Pædiatrisk population

Tredaptive:

Der er ikke udført undersøgelser med børn.

Race

Nicotinsyre:

Dosisjustering er ikke nødvendig på basis af race. Race har ingen klinisk relevant effekt

på nicotinsyres (depotformulering) farmakokinetik på basis af farmakokinetiske data, herunder

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

latinamerikanere, hvide, negroide og indianere. Forsigtighed bør udvises ved behandling af kinesiske

patienter med Tredaptive i kombination med simvastatin eller ezetimibe/simvastatin (især ved

simvastatindoser på 40 mg eller derover). (Se pkt. 4.4).

Laropiprant:

Dosisjustering er ikke nødvendig på basis af race. Race har ingen klinisk relevant effekt

på laropiprants farmakokinetik på basis af en sammensat analyse af farmakokinetiske data, herunder

hvide, latinamerikanere, negroide, asiater og indianere.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Tredaptive

I prækliniske undersøgelser sås kun effekt ved eksponeringer, der blev anset for at være tilstrækkeligt

over den maksimale eksponering for mennesker, hvilket tyder på ringe relevans for brugen til

mennesker.

Sikkerheden af samtidig administration af nicotinsyre og laropiprant blev vurderet hos hunde og

rotter. Toksikologiske fund i disse undersøgelser af samtidig administration var i overensstemmelse

med de fund, der blev gjort, når nicotinsyre og laropiprant blev administreret enkeltvis.

Nicotinsyre

Der blev observeret nedbrydning i maven og levercellevakuolisering hos rotter efter 6 måneders

dosering ved systemiske eksponeringsværdier på mindst 179 gange eksponeringen hos mennesker på

basis af AUC for den anbefalede daglige dosis til mennesker. Retinopati og/eller cornealæsioner sås

hos hunde efter 6 måneders dosering ved systemiske eksponeringsværdier på mindst 240 gange

eksponeringen hos mennesker på basis af AUC for den anbefalede daglige dosis til mennesker.

Nicontinsyre var ikke karcinogent hos mus ved livslang eksponering. Mus i denne undersøgelse fik

ca. 9-13 gange en human nicotinsyredosis på 2.000 mg/dag fastlagt på basis af mg/m

. Nicotinsyre

viste ingen mutagen effekt i

in vitro

-assays.

Der er ikke set nicotinsyrerelaterede bivirkninger hos han- og hunrotter ved eksponeringer, der var op

til ca. 391 gange human AUC for nicotinsyre baseret på AUC ved den anbefalede daglige dosis til

mennesker.

Nicotinsyre var ikke teratogent hos rotter og kaniner ved eksponeringer, der var op til ca. henholdsvis

253 og 104 gange human AUC for nicotinsyre ved anbefalet daglig dosis til mennesker. Hos rotter sås

føtotoksiske virkninger (signifikant nedsat fostervægt associeret med nedsatforbening af korsbenog

halehvirvler og en øget forekomst af fostre med stedvis ufuldstændig forbening af knogler) uden at

der var tegn på maternel toksicitet ved eksponeringer, der var ca. 959 gange human AUC for

nicotinsyre ved anbefalet daglig dosis til mennesker. Lignende behandlingsrelaterede forandringer

blev set hos kaninfostre men med tilstedeværelse af maternel toksicitet ved eksponeringer, der var ca.

629 gange human AUC for nicotinsyre ved anbefalet daglig dosis til mennesker.

Laropiprant

Ketonuri og hepatocellulær centrilobulær hypertrofi sås hos rotter i gentagne

dosistoksicitetsundersøgelser med op til 6 måneders dosering. Den hepatocellulære centrilobulære

hypertrofi var i overensstemmelse med den specifikke enzyminduktion hos gnavere. Niveauet af

doseringer, hvor der ikke observeredes skadelige virkninger (NOAEL), var mindst 118 gange

eksponeringen hos mennesker på basis af AUC for den anbefalede daglige dosis til mennesker.

Stigninger i serumalaninaminotransferase (ALAT) sås i alle hundeundersøgelserne ved systemisk

eksponering, der var mindst 14 gange eksponeringen hos mennesker på basis af AUC for den

anbefalede daglige dosis til mennesker. Der sås ikke andre virkninger i hundeundersøgelser med

eksponeringer på mindst 100 gange eksponeringen hos mennesker på basis af AUC for den anbefalede

daglige dosis til mennesker.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Laropiprant var ikke karcinogent i 2-års undersøgelser på mus og rotter ved de højeste doser, der blev

testet, hvilket repræsenterer mindst 218-289 gange eksponeringen hos mennesker på basis af AUC for

den anbefalede daglige dosis til mennesker.

Laropiprant var ikke mutagent eller klastogent i en række af genetiske toksilogiundersøgelser.

Der blev ikke observeret skadelige virkninger på fertiliteten hos han- eller hunrotter, der fik

laropiprant før og under parring, ved systemiske eksponeringsniveauer, der var mindst 289 gange

eksponeringen hos mennesker på basis af AUC for den anbefalede daglige dosis til mennesker.

Laropiprant var ikke teratogent hos rotter eller kaniner ved systemiske eksponeringsniveauer, der var

mindst 153 og 438 gange eksponeringen hos mennesker på basis af AUC for den anbefalede daglige

dosis til mennesker. Undersøgelser vedrørende reproduktionstoksicitet viste lette

behandlingsrelaterede fald i den gennemsnitlige maternelle vægtforøgelse og i fosterets kropsvægt,

lette stigninger i mortaliteten blandt ungerne, og der sås øget incidens af overtallige ribben og

ufuldstændig forbening af sternebra hos fostret hos rotter ved systemiske eksponeringsniveauer på

mindst 513 gange eksponeringen hos mennesker på basis af AUC for den anbefalede daglige dosis til

mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Hypromellose (E464)

Silica, kolloid vandfri (E551)

Natriumstearylfumarat

Hydroxypropylcellulose (E463)

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

Croscarmellosenatrium

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

PVC/Aclar blister: 2 år.

Aluminium/aluminium blister: 18 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte

mod lys og fugt.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Uigennemsigtig PVC/Aclar blister med push-through aluminiumsfolie, der indeholder 14 tabletter

med modificeret udløsning. Pakningsstørrelser à 14, 28, 56, 84, 98, 168, 196 tabletter med modificeret

udløsning, multipakninger med 196 (2 pakninger à 98) tabletter med modificeret udløsning og 49 x 1

tabletter med modificeret udløsning i perforeret enkeltdosisblister.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Aluminium/aluminiumblister med push-through folie, der indeholder 7 tabletter med modificeret

udløsning. Pakningsstørrelser à 14, 28, 56, 168 tabletter med modificeret udløsning og 32 x 1 tabletter

med modificeret udløsning i perforeret enkeltdosisblister.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/08/459/001

EU/1/08/459/002

EU/1/08/459/003

EU/1/08/459/004

EU/1/08/459/005

EU/1/08/459/006

EU/1/08/459/007

EU/1/08/459/008

EU/1/08/459/009

EU/1/08/459/010

EU/1/08/459/011

EU/1/08/459/012

EU/1/08/459/013

EU/1/08/459/014

9.

DATO FOR FØRSTE MAKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 3. juli 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om Tredaptive findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Læs hele dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/889

EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR)

TREDAPTIVE

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Det

forklarer, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) vurderede de

gennemførte undersøgelser og nåede frem til sine anbefalinger om, hvordan lægemidlet skal

anvendes.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CHMP’s anbefalinger, kan du læse den faglige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Tredaptive?

Tredaptive er et lægemiddel, der indeholder de to aktive stoffer nikotinsyre (også kendt som niacin

eller B

-vitamin) og laropiprant. Det findes som tabletter med modificeret udløsning. "Modificeret

udløsning" betyder, at de to aktive stoffer frigives fra tabletten med forskellige hastigheder over nogle

timer.

Hvad anvendes Tredaptive til?

Tredaptive anvendes som supplement til diæt og motion hos patienter med dyslipidæmi (unormalt højt

fedtindhold i blodet), især "kombineret blandet dyslipidæmi" og "primær hyperkolesterolæmi".

Patienter med kombineret blandet dyslipidæmi har et højt blodindhold af det "dårlige" LDL-kolesterol

og triglycerider (en type fedt) og et lavt indhold af det "gode" HDL-kolesterol. Primær

hyperkolesterolæmi er, når blodets kolesterolindhold er højt. Primær betyder, at der ikke kan påvises

en årsag til hyperkolesterolæmien.

Tredaptive anvendes normalt sammen med et statin (standard kolesterolsænkende lægemiddel), når

virkningen af et statin alene er utilstrækkelig. Tredaptive anvendes alene hos patienter, der ikke tåler

statiner.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Tredaptive?

Startdosis for Tredaptive er én tablet én gang dagligt i fire uger, hvorefter dosis øges til to tabletter én

gang dagligt. Tabletterne tages sammen med mad om aftenen eller ved sengetid. Tabletterne skal

sluges hele og må ikke deles, brydes, knuses eller tygges.

Tredaptive anbefales ikke til patienter under 18 år, da der ikke foreligger oplysninger om dets

sikkerhed og virkning hos denne aldersgruppe. Lægemidlet bør anvendes med forsigtighed hos

patienter med nyreinsufficiens og bør ikke anvendes hos patienter med leverinsufficiens.

Hvordan virker Tredaptive?

De to aktive stoffer i Tredaptive, nikotinsyre og laropiprant, har forskellige virkemåder.

Nikotinsyre er et naturligt forekommende stof, der anvendes i lave doser som et vitamin. I højere

doser sænker det blodets fedtindhold via en mekanisme, der ikke kendes nøjagtigt. Det blev først

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

anvendt som et lægemiddel til at ændre fedtindholdet i blodet i midten af 1950'erne, men brugen har

været begrænset på grund af stoffets bivirkninger, navnlig flushing (rødmen af huden).

Flushing fremkaldt af nikotinsyre menes at opstå som følge af frigivelsen af et stof kaldet

"prostaglandin D2" (PGD

) fra hudcellerne, hvilket udvider blodkarrene i huden. Laropiprant blokerer

de receptorer, som PGD

normalt binder sig til. Når receptorerne blokeres, kan PGD

ikke udvide

blodkarrene i huden, hvorved hyppigheden og intensiteten af flushing reduceres.

I Tredaptive-tabletter er der laropiprant i et af lagene, mens det andet lag indeholder nikotinsyre. Når

patienten tager tabletten, frigives laropiprant først til blodbanen og blokerer PGD

-receptorerne.

Nikotinsyren frigives langsommere fra det andet lag og ændrer fedtindholdet i blodet.

Hvordan blev Tredaptive undersøgt?

Virkningerne af Tredaptive blev først afprøvet i forsøgsmodeller, inden de blev undersøgt hos

mennesker.

Tredaptive blev undersøgt i fire hovedundersøgelser af patienter med hyperkolesterolæmi eller blandet

dyslipidæmi.

To undersøgelser så nærmere på Tredaptives virkning med hensyn til sænkning af blodets fedtindhold.

Den første undersøgelse, der omfattede i alt 1 613 patienter, sammenlignede virkningen af Tredaptive

med virkningen af nikotinsyre alene eller med placebo (uvirksom behandling) med hensyn til

sænkning af indholdet af LDL-kolesterol. Denne undersøgelse så også nærmere på flushing-

symptomerne ved hjælp af et specielt udformet spørgeskema.

Den anden undersøgelse sammenlignede kombinationen af Tredaptive og simvastatin (et statin) med

Tredaptive alene eller simvastatin alene hos 1 398 patienter. Det primære mål for virkningen var

ændringen i blodets indhold af LDL-kolesterol efter 12 uger.

Den tredje og fjerde undersøgelse så nærmere på laropiprants virkning med hensyn til at reducere

flushing fremkaldt af nikotinsyre. De omfattede i alt 2 349 patienter, som tog enten Tredaptive eller

nikotinsyre. Flushing blev målt ved hjælp af spørgeskemaet om flushing-symptomer.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Tredaptive?

Tredaptive var effektivt til at sænke blodets indhold af LDL-kolesterol. I den første undersøgelse blev

indholdet af LDL-kolesterol reduceret med 19 % hos patienter, der fik Tredaptive, sammenlignet med

1 % hos dem, der fik placebo. Den anden undersøgelse viste, at indholdet af LDL-kolesterol blev

yderligere sænket, når Tredaptive blev givet sammen med simvastatin (48 % reduktion) sammenlignet

med Tredaptive alene (17 % reduktion) eller simvastatin alene (37 % reduktion).

Når laropiprant blev givet sammen med nikotinsyre, reduceredes symptomerne på flushing fremkaldt

af nikotinsyre. I den første og den tredje undersøgelse oplevede færre patienter, der fik Tredaptive,

moderat, svær eller ekstrem flushing, end det var tilfældet hos patienter, der fik nikotinsyre alene. I

den fjerde undersøgelse optrådte flushing færre dage hos patienter, som fik Tredaptive, end hos dem,

der fik nikotinsyre alene.

Hvilken risiko er der forbundet med Tredaptive?

Den mest almindelige bivirkning ved Tredaptive (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er

flushing. Den fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved Tredaptive fremgår af

indlægssedlen.

Tredaptive bør ikke anvendes hos patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for

nikotinsyre, laropiprant eller andre af indholdsstofferne. Det bør heller ikke anvendes hos patienter

med leverinsufficiens, aktivt mavesår eller arterieblødninger.

Hvorfor blev Tredaptive godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Tredaptive er

større end risiciene ved behandling af dyslipidæmi, især hos patienter med kombineret blandet

dyslipidæmi og patienter med primær hyperkolesterolæmi. Udvalget anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Tredaptive.

Andre oplysninger om Tredaptive:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Tredaptive til Merck Sharp & Dohme Ltd. Den 3. juli 2008.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Den fuldstændige EPAR for Tredaptive findes her.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2008.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information