Tolucombi

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

28-09-2020

Aktiv bestanddel:
telmisartan, hydrochlorothiazid
Tilgængelig fra:
Krka, d.d., Novo mesto
ATC-kode:
C09DA07
INN (International Name):
telmisartan, hydrochlorothiazide
Terapeutisk gruppe:
telmisartan og diuretika
Terapeutisk område:
Forhøjet blodtryk
Terapeutiske indikationer:
Tolucombi-fastdosis kombination (80 mg telmisartan / 25 mg hydrochlorthiazid) er indiceret hos voksne, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på Tolucombi 80 mg / 12. 5 mg (80 mg telmisartan/12. 5 mg hydrochlorthiazid) eller voksne, som tidligere har været stabiliseret på telmisartan og hydrochlorthiazid givet separat.
Produkt oversigt:
Revision: 9
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002549
Autorisation dato:
2013-03-13
EMEA kode:
EMEA/H/C/002549

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

28-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

08-04-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

28-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

28-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

28-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

28-09-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tolucombi 40 mg/12,5 mg tabletter

Tolucombi 80 mg/12,5 mg tabletter

Tolucombi 80 mg/25 mg tabletter

telmisartan/hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Tolucombi

Sådan skal du tage Tolucombi

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Tolucombi er en kombination af to aktive stoffer - telmisartan og hydrochlorthiazid - i én tablet.

Begge lægemiddelstoffer anvendes til at sænke forhøjet blodtryk.

Telmisartan er en såkaldt angiotensin II-receptorantagonist. Angiotensin II er et naturligt stof i

kroppen, som får blodkarrene til at snævre ind. Når blodkarrene snævrer ind, stiger blodtrykket.

Telmisartan blokerer angiotensin IIs virkning, så blodkarrene afslappes og blodtrykket falder.

Hydrochlorthiazid er et såkaldt thiazid, som virker vanddrivende. Thiazider får urinmængden til

at stige og det fører til, at blodtrykket falder.

Hvis forhøjet blodtryk ikke behandles, kan der ske skader på blodkarrene i flere organer. Skaderne kan

føre til hjerteanfald, hjerte- eller nyresvigt, slagtilfælde eller blindhed. Man har normalt ingen

symptomer på forhøjet blodtryk, før en skade sker. Derfor er det vigtigt at få målt blodtrykket

regelmæssigt for at finde ud af, om det ligger i normalområdet.

Tolucombi (40 mg/12,5 mg, 80 mg/12,5 mg) bruges til at sænke forhøjet blodtryk (essentiel

hypertension) hos voksne, hvis blodtryk ikke er sænket tilstrækkeligt med telmisartan.

Tolucombi (80 mg/25 mg) bruges til at sænke forhøjet blodtryk (essentiel hypertension) hos voksne,

hvis blodtryk ikke er sænket tilstrækkeligt Tolucombi 80 mg/12,5 mg eller hos patienter, hvis blodtryk

ikke er sænket tilstrækkeligt med enten telmisartan eller med hydrochlorthiazid.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Tolucombi

Tag ikke Tolucombi

hvis du er allergisk over for telmisartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tolucombi

(angivet i pkt. 6).

hvis du er allergisk over for hydrochlorthiazid eller andet sulphonamidholdigt lægemiddel.

hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet. (det er også bedst at undgå

Tolucombi tidligt i graviditeten – se afsnittet ”Graviditet og amning”).

hvis du har alvorlige leverproblemer, som f.eks. galdeophobning i galdegangene eller problemer

med udskillelse af galde fra leveren og galdeblæren.

hvis du har alvorlige leversygdomme.

hvis du har alvorlig nyresygdom.

hvis din læge i en blodprøve finder for lavt indhold af kalium eller for højt indhold af calcium

og dette ikke bedres ved behandling.

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Hvis et af ovennævnte punkter gælder for dig, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet om

det, inden du tager Tolucombi.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Tolucombi, hvis du har eller har haft en medicinsk lidelse eller sygdom,

især hvis det er en af dem, der er nævnt nedenfor:

Lavt blodtryk (hypotension), som kan forekomme, når du er dehydreret (har for lidt

kropsvæske) eller har saltmangel på grund af enten vanddrivende medicin, saltfattig diæt, diaré,

opkastning eller hæmodialyse

Nyresygdom eller nyretransplantation

Forsnævring af blodkarrene til den ene eller begge nyrer (nyre-arteriestenose)

Leversygdom

Hjerteproblemer

Sukkersyge

Urinsyregigt (podagra)

Forhøjet aldosteronniveau (vand og salt ophobning i kroppen og ubalance i blodets indhold af

mineraler)

Bindevævssygdommen systemisk lupus erythematosus (også kaldet lupus eller SLE), en

sygdom, hvor kroppens immunsystem angriber kroppen

Det aktive indholdsstof i hydrochloridthiazide kan forårsage en usædvanlig reaktion, hvilket

medfører nedsat syn og øjensmerter. Dette kan være symptomer på væskeansamling i det

vaskulære lag i øjet (choroidal effusion) eller et øget tryk i dit øje og kan forekomme indenfor

timer til uger efter indtagelse af Tolucombi. Dette kan føre til permanent nedsat syn, hvis det

ikke behandles.

Hvis du har haft hudkræft, eller hvis du udvikler en uventet hudlæsion under behandlingen.

Behandling med hydrochlorthiazid, navnlig ved langtidsbrug af høje doser, kan øge risikoen for

visse typer hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft). Beskyt huden mod sollys og UVstråler,

mens du tager Tolucombi.

Kontakt lægen, før du tager Tolucombi, hvis du tager:

digoxin.

et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyrerproblemer i

forbindelse med sukkersyge

aliskiren.

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke tage

Tolucombi tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i

graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet ”Graviditet og amning”).

Behandling med hydrochlorthiazid kan forårsage ændringer i kroppens saltbalance. Typiske

symptomer på væskemangel eller ubalance mellem kroppens salte er mundtørhed, svaghed, sløvhed,

døsighed, rastløshed, muskelsmerter eller kramper, kvalme, opkastning, trætte muskler og en unormal

hurtig hjerterytme (mere end 100 slag i minuttet). Hvis du oplever ét eller flere af ovenstående

symptomer, bør du tale med din læge.

Fortæl din læge, hvis du ved solbadning hurtigere end ellers oplever symptomer på solskoldning

(såsom rødme, kløe, hævelse, blærer).

Før en operation eller bedøvelse bør du fortælle din læge, at du tager Tolucombi.

Tolucombi kan have en mindre blodtrykssænkende virkning hos sorte patienter.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod

med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Tolucombi”.

Børn og teenagere

Tolucombi bør ikke ordineres til børn og teenagere under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Tolucombi

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller for nylig har taget anden

medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Det kan måske være nødvendigt at ændre doseringen af medicinen eller tage andre forholdsregler. I

nogle tilfælde må du stoppe med at tage noget af medicinen. Dette gælder specielt, hvis du samtidig

med Tolucombi tager én af de typer medicin, der er angivet herunder:

Medicin, der indeholder lithium til behandling af visse typer af depression

Medicin, der kan forårsage lavt kaliumindhold i blodet (hypokaliæmi). Det kan være andre

vanddrivende tabletter (diuretika), afføringsmidler (f.eks. amerikansk olie), kortikosteroider

(f.eks. prednison), ACTH (et hormon), amphotericin (mod svampeinfektion), carbenoxolen (til

at behandle mundsår), benzylpenicillin (et antibiotikum) og salicylsyre og hermed beslægtede

stoffer.

Medicin, der kan forhøje indholdet af kalium i blodet, såsom vanddrivende medicin,

kaliumtilskud, saltsubstitutter som indeholder kalium og ACE-hæmmere (blodtrykssænkende

medicin), ciclosporin (undertrykker kroppens immunforsvar) og andre lægemidler såsom

heparinnatrium (blodfortyndende medicin) .

Medicin, der påvirkes af ændringer i kaliumindholdet i blodet, såsom hjertemedicin (f.eks.

digoxin) eller medicin til at kontrollere hjerterytmen (f.eks. quinidin, disopyramid, amiodaron,

sotalol), medicin, som bruges til psykiske lidelser (f.eks. thioridazin, chlorpromazin,

levomepromazin) og andre lægemidler, såsom visse antibiotika (f.eks sparfloxacin, pentamidin)

eller visse lægemidler til behandling af allergiske reaktioner (f.eks terfenadin).

Medicin til behandling af diabetes (insulin eller orale lægemidler såsom metformin).

Colestyramin og colestipol, medicin til at sænke blodets fedtindhold.

Medicin til at øge blodtrykket, såsom noradrenalin.

Muskelafslappende medicin, såsom tubocurarin.

Kalktilskud og/eller D-vitamintilskud.

Anti-cholinerge lægemidler (medicin til behandling af en række forskellige lidelser, såsom

mavekramper, urinblære spasmer, astma, transportsyge, muskelkramper, Parkinsons sygdom og

som en hjælp til bedøvelse) såsom atropin og biperiden.

Amantadin (medicin til behandling af Parkinsons sygdom, som også bruges til at behandle eller

forebygge visse sygdomme forårsaget af virus).

Blodtrykssænkende medicin, binyrebarkhormoner (kortikosteroider), smertestillende medicin

såsom non-steroide antiinflamatoriske lægemider (NSAID), medicin til behandling af cancer,

urinsyregigt (podagra) eller leddegigt.

Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren - se også information under overskriften

”Tag ikke Tolucombi” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”.

Digoxin.

Tolucombi kan øge den blodtrykssænkende virkning, både af anden blodtrykssænkende medicin og af

medicin, der potentielt kan sænke blodtrykket (f.eks. baclofen eller amifostin).

Desuden kan alkohol, barbiturater, morfinlignende smertestillende medicin, og medicin mod

depression yderligere forværre et lavt blodtryk. Du kan opleve det som svimmelhed, når du rejser dig.

Du skal derfor tale med din læge om eventuelt at få ændret doseringen af din medicin.

Blodtrykssænkningen med Tolucombi kan, blive mindre ved samtidig brug af medicin mod gigt og

lette smerter (non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID)), f.eks. acetylsalicylsyre eller

ibuprofen.

Brug af Tolucombi sammen med mad og alkohol

Du kan tage Tolucombi med eller uden mad.

Undgå at drikke alkohol før du har talt med din læge. Alkohol kan få dit blodtryk til falde yderligere

og/eller øge risikoen for at du bliver svimmel eller føler dig mat.

Graviditet og amning

Graviditet

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge vil

normalt råde dig til at stoppe med at tage Tolucombi og tage en anden medicin i stedet for, før du

bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid.

Du bør ikke tage Tolucombi tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3

måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader.

Amning

Du skal fortælle din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage Tolucombi, hvis du

ammer, og din læge vil muligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme, især hvis

dit barn er nyfødt eller født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Man kan føle sig svimmel eller blive træt, når man tager Tolucombi. Kør ikke bil eller motorcykel og

lad være med at cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du føler dig svimmel eller træt.

Tolucombi indeholder lactose, sorbitol og natrium

Kontakt lægen, før De/du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem/dig, at De/du ikke tåler

visse sukkerarter.

Tolucombi 40 mg/12,5 mg indeholder 147,04 mg sorbitol pr. tablet, svarende til 5 mg/kg/dag, hvis

kropsvægten er 29,8 kg.

Tolucombi 80 mg/12,5 mg og Tolucombi 80 mg/25 mg indeholder 294,08 mg sorbitol pr. tablet,

svarende til 5 mg/kg/dag, hvis kropsvægten er 58,8 kg.

Patienter, der vejer 58,8 kg eller derunder skal tage i betragtning, at sorbitol er en kilde til fructose.

Hvis din læge har fortalt dig at du (eller dit barn) har intolerance over for nogle sukkerarter eller hvis

du er blevet diagnosticeret med arvelig fructoseintolerans (HFI), en sjælden genetisk lidelse, hvor en

person ikke kan bryde ned fructose, skal du tale med din læge før du (eller dit barn) tager eller får

dette lægemiddel.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det

væsentlige natrium-fri.

3.

Sådan skal du tage Tolucombi

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis af Tolucombi er én tablet dagligt. Det er bedst at indtage tabletten på samme tid

hver dag. Tabletten kan tages både sammen med mad og alene. Tabletten synkes sammen med vand

eller en anden væske. Det er vigtigt, at du tager Tolucombi hver dag, så længe din læge ikke siger

andet.

Hvis din leverfunktion er nedsat, bør dosis ikke være højere end 40 mg/12,5 mg én gang om dagen.

Hvis du har taget for meget Tolucombi

Hvis du har taget for mange tabletter, kan du få symptomer såsom lavt blodtryk og hjertebanken.

Langsom puls, svimmelhed, opkastning, nedsat nyrefunktion, herunder nyresvigt, er også rapporteret.

På grund af hydrochlorthiazid, kan markant lavt blodtryk og lavt indhold af kalium i blodet også

forekomme, hvilket kan resultere i kvalme, søvnighed og muskelkramper. Ved samtidig brug af

lægemidler som digoxin eller andre antiarytmiske behandlinger kan du få uregelmæssig hjerterytme.

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apotekspersonalet.

Hvis du har glemt at tage Tolucombi

Hvis du glemmer at tage medicinen, skal du tage den straks du kommer i tanke om det, og derefter

fortsætte som du plejer. Hvis du en dag ikke får taget din tablet, skal du blot tage den sædvanlige dosis

næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræver omgående lægehjælp:

Du skal straks kontakte din læge hvis du får nogle af følgende symptomer:

Sepsis* (ofte kaldet "blodforgiftning", en alvorlig infektion med betændelsesreaktion i hele kroppen),

hurtig hævelse af hud og slimhinder (angioødem), blærer og afskalning af det øverste lag af huden

(toksisk epidermal nekrolyse). Disse bivirkninger er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000

brugere) eller er af ukendt hyppigheden (toksisk epidermal nekrolyse), men er meget alvorlige, og

indtagelse af medicinen skal stoppe og læge straks kontaktes. Hvis disse bivirkninger ikke bliver

behandlet kan de være dødelige. En øget forekomst af sepsis er kun set med telmisartan, men kan ikke

udelukkes for Tolucombi.

Bivirkninger ved Tolucombi:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

Svimmelhed.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere):

Nedsat kaliumindhold i blodet, angst, besvimelse, snurrende, prikkende og stikkende fornemmelse

(paræstesi), følelse af at dreje rundt (svimmelhed), hjertebanken (takykardi), forstyrret hjerterytme,

lavt blodtryk, et pludseligt fald i blodtrykket når du rejser dig op, stakåndethed (dyspnø), diaré,

mundtørhed, luftafgang fra tarmen, rygsmerter, muskeltrækninger, muskelsmerter, erektil dysfunktion

(manglende evne til at få eller opretholde erektion), brystsmerter, forhøjet urinsyreindhold i blodet.

Sjældne bivirkninger kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Lungebetændelse (bronkitis), provokation eller forværring af systemisk lupus erythematosus (en

sygdom, hvor kroppens immunsystem angriber kroppen, hvilket forårsager ledsmerter, hududslæt og

feber); ondt i halsen, bihulebetændelse, tristhed (depression), besvær med at falde i søvn (insomni),

forringet syn, besvær med at trække vejret, mavesmerter, forstoppelse, oppustethed (dyspepsi),

utilpashed (opkastning), mavekatar, unormal leverfunktion (japanske patienter har større

sandsynlighed for at få denne bivirkning), rødme af huden, allergiske reaktioner såsom kløe eller

udslæt, øget svedproduktion, nældefeber (urticaria), ledsmerter (arthralgi) og smerter i arme og ben,

muskelkramper, influenzalignende symptomer, smerter. Desuden kan der forekomme forhøjet

urinsyreindhold, nedsat natriumindhold, forhøjet serumkreatinin, forøgede leverenzymer samt

kreatininkinase i blodet.

Nedenstående bivirkninger, der er blevet rapporteret for de to aktive indholdsstoffer, er også mulige

bivirkninger for Tolucombi, selvom de ikke er set i kliniske studier med dette lægemiddel.

Telmisartan

Hos patienter, der kun får telmisartan, er der i tillæg til ovenstående set følgende bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere):

Øvre luftvejsinfektion (f.eks. ondt i halsen, bihulebetændelse, almindelig forkølelse),

urinvejsinfektion, blodmangel (anæmi), høje kaliumniveauer, langsom hjerterytme (bradykardi),

nedsat nyrefunktion inklusive akut nyresvigt, svaghed, hoste.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Lavt blodpladetal (trombocytopeni), øget mængde hvide blodlegemer (eosinofili), alvorlig allergisk

reaktion (f.eks. overfølsomhed, anafylaktisk reaktion, lægemiddelfremkaldt udslæt), lavt blodsukker

(hos diabetes patienter), maveproblemer, eksem, slidgigt, senebetændelse, nedsat hæmoglobin (et

blodprotein), søvnighed.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere):

Tiltagende arvævsdannelse i lungerne (interstitiel lungesygdom)**

* Observationen kan være en tilfældighed eller kan være relateret til en mekanisme, som på

nuværende tidspunkt ikke er kendt.

** Tilfælde af tiltagende arvævsdannelse i lungerne er blevet rapporteret ved indtagelse af telmisartan.

Det er imidlertid ikke kendt, hvorvidt telmisartan var årsagen.

Hydrochlorthiazid

Hos patienter, der kun får hydrochlorthiazid, er der, i tillæg til de bivirkninger, som er nævnt for

Tolucombi, set følgende bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

Utilpashed (kvalme), lavt magnesiumindhold i blodet.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Reduktion i blodplader, som øger risikoen for blødning eller blå mærker (små lilla-røde mærker på

huden eller andet væv forårsaget af blødning), højt calciumindhold i blodet, hovedpine.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere):

Forhøjet pH-værdi (forstyrrelse i syre-base-balancen) på grund af lavt kloridindhold i blodet.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (Hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra

forhåndenværende data):

Betændelse i en spytkirtel, hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft), lavt (eller endda manglende)

indhold af røde og hvide blodlegemer, alvorlig allergisk reaktion (f.eks. overfølsomhed, anafylaktisk

reaktion), appetitløshed, rastløshed, svimmelhed, sløret eller gulligt syn, nedsat syn og øjesmerter

(mulige tegn på væskeansamling i det vaskulære lag i øjet (choroidal effusion) eller akut nærsynethed

eller akut snævervinklet grøn stær), betændelse i blodkarrene (nekrotiserende vaskulit), betændt

bugspytkirtel, maveproblemer, gul i huden eller øjnene (gulsot), lupus-lignende symptomer

(bivirkninger, som ligner en sygdom kaldet systemisk lupus erythematosus, hvor kroppens

immunsystem angriber kroppen), hudsygdomme som f.eks. betændte blodkar i huden, øget følsomhed

for sollys, udslæt, hudrødme, blærer på læber, øjne eller mund, afskalning af hud, feber (mulige tegn

på erythema multiforme), svaghed, nyrebetændelse eller nedsat nyrefunktion, sukker i urinen

(glykosuri), feber, forstyrrelse i elektrolytbalancen, højt indhold af kolesterol i blodet, nedsat

blodvolumen, forhøjet sukkerindhold i blodet, usikkerhed med at kontrollere sukkerindholdet i

blod/urin hos patienter med diabetes mellitus eller forhøjet fedtindhold i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterkort efter ”EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tolucombi indeholder:

Aktive stoffer: telmisartan og hydrochlorthiazid.

Hver tablet indeholder 40 mg telmisartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Hver tablet indeholder 80 mg telmisartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Hver tablet indeholder 80 mg telmisartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer: hydroxypropylcellulose, lactosemonohydrat, magnesiumstearat,

mannitol, meglumin, povidon (K30), rød jernoxid (E172) – kun i 40 mg/12,5 mg og

80 mg/12,5 mg tabletter, kolloid vandfri silica, natriumhydroxid (E524), natriumstearylfumarat,

sorbitol (E420) og gul jernoxid (E172) – kun i 80 mg/25 mg tabletter. Se punkt 2 "Tolucombi

indeholder lactose, sorbitol og natrium".

Udseende og pakningsstørrelser

40 mg/12,5 mg tabletter: dobbeltlaget, hvælvet, oval tablet, hvid til næsten hvid eller svagt lyserød på

den ene side og lyserød marmoreret på den anden side, tabletdimensioner 15 mm x 7 mm.

80 mg/12,5 mg tabletter: dobbeltlaget, hvælvet, oval tablet, hvid til næsten hvid eller svagt lyserød på

den ene side og lyserød marmoreret på den anden side, tabletdimensioner 18 mm x 9 mm.

80 mg/25 mg tabletter: dobbeltlaget, hvælvet, oval tablet, hvid til gullig på den ene side og gult

marmoreret på den anden side, tabletdimensioner 18 mm x 9 mm.

Blisterkort (OPA/Al/PVC folie//Al folie): 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1

og 100 x 1 tablet i en æske.

Blisterkort (OPA/Al/PE folie med tørremiddel//Al folie): 14 x 1 og 98 x 1 tablet i en æske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa, Polen

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: +32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: +32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 (1) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

QUALIA PHARMA S.A.

Τηλ: +30 210 6256177

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KRKA Farmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 81

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

LYFIS ehf.

Sími: + 354 534 3500

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 754 5330

Κύπρος

KI.PA. (PHARMACAL) LIMITED

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

KRKA Latvija SIA

Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 44 (0)203 751 1888

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tolucombi 40 mg/12,5 mg tabletter

Tolucombi 80 mg/12,5 mg tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Tolucombi 40 mg/12,5 mg tabletter

Hver tablet indeholder 40 mg telmisartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Tolucombi 80 mg/12,5 mg tabletter

Hver tablet indeholder 80 mg telmisartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Hver 40 mg/12,5 mg tablet indeholder 57 mg lactose (som monohydrat) og 147,04 mg sorbitol (E420).

Hver 80 mg/12,5 mg tablet indeholder 114 mg lactose (som monohydrat) og 294,08 mg sorbitol

(E420).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet.

Tolucombi 40 mg/12,5 mg tabletter

Tolaget, bikonveks, oval tablet, hvid til næsten hvid eller svagt lyserød på den ene side og lyserød

marmoreret på den anden side, tabletdimensioner 15 mm x 7 mm.

Tolucombi 80 mg/12,5 mg tabletter

Tolaget, bikonveks, oval tablet, hvid til næsten hvid eller svagt lyserød på den ene side og lyserød

marmoreret på den anden side, tabletdimensioner 18 mm x 9 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af essentiel hypertension.

Fastdosiskombinationen Tolucombi (40 mg telmisartan/12,5 mg hydrochlorthiazid og 80 mg

telmisartan/12,5 mg hydrochlorthiazid) er indiceret til voksne, hvis blodtryk ikke kan reguleres

tilfredsstillende med telmisartan alene.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Tolucombi bør tages af patienter, hvis blodtryk ikke kan reguleres tilfredsstillende med telmisartan

alene. Individuel dosistitrering med hver af de to komponenter anbefales, før der skiftes til den faste

dosiskombination. Hvis det er klinisk relevant, kan et direkte skift fra monoterapi til den faste

kombination overvejes.

Tolucombi 40 mg/12,5 mg én gang dagligt er til patienter, hvis blodtryk ikke kan reguleres

tilfredsstillende med telmisartan 40 mg.

Tolucombi 80 mg/12,5 mg én gang dagligt er til patienter, hvis blodtryk ikke kan reguleres

tilfredsstillende med telmisartan 80 mg.

Nedsat nyrefunktion

Periodisk monitorering af nyrefunktionen tilrådes (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion bør dosis ikke overskride Tolucombi

40 mg/12,5 mg én gang dagligt. Tolucombi må ikke gives til patienter med svært nedsat leverfunktion.

Thiazider skal anvendes med forsigtighed hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4).

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Pædiatrisk population

Tolucombi’s sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

Tolucombi tabletter administreres oralt én gang daglig med væske, med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for ét eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Overfølsomhed over for andre derivater af sulphonamid (hydrochlorthiazid er et

sulphonamidderivat).

Andet og tredje trimester af graviditeten (se pkt. 4.4 og 4.6).

Galdeophobning i galdegange og galdeobstruktion.

Svært nedsat leverfunktion.

Svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance <30 ml/min).

Refraktær hypokaliæmi, hypercalcæmi.

Samtidig brug af Tolucombi og lægemidler indeholdende aliskiren er kontraindiceret hos patienter

med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.5 og 5.1).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Graviditet

Behandling med AIIRA’er bør ikke initieres under graviditet. Medmindre fortsat behandling med

AIIRA’er anses for essentiel, bør patienter, der planlægger graviditet, skiftes til alternativ

antihypertensiv behandling, som har en etableret sikkerhedsprofil for anvendelse under graviditet. Når

graviditet konstateres, bør behandling med AIIRA’er seponeres omgående, og hvis det er

hensigtsmæssigt, bør alternativ behandling påbegyndes (se pkt. 4.3 og 4.6).

Nedsat leverfunktion

Tolucombi bør ikke gives til patienter med kolestase, biliære obstruktive sygdomme eller svær

leverinsufficiens (se pkt. 4.3), idet telmisartan overvejende udskilles med galden. Hos disse patienter

kan man forvente at se nedsat hepatisk clearance af telmisartan.

Desuden skal Tolucombi anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion eller

progredierende leversygdom, idet små forskydninger i væske- og elektrolytbalancen kan udløse

hepatisk coma. Der er ingen klinisk erfaring med brug af Tolucombi til patienter med nedsat

leverfunktion.

Renovaskulær hypertension

Der er øget risiko for alvorlig hypotension og nyreinsufficiens, når patienter med bilateral

nyrearteriestenose eller stenose af arterien til en enkelt fungerende nyre behandles med lægemidler,

som påvirker renin-angiotensin-aldosteronsystemet.

Nedsat nyrefunktion og nyretransplantation

Tolucombi må ikke anvendes til patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance

<30 ml/min) (se pkt. 4.3). Der er ingen erfaring med anvendelse af Tolucombi til patienter, der kort tid

forinden har fået foretaget en nyretransplantation. Erfaringer med Tolucombi er begrænsede hos

patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion, og derfor anbefales periodisk kontrol af

serumværdierne for kalium, kreatinin og urinsyre. Hos patienter med nedsat nyrefunktion kan thiazid

medføre azotæmi.

Intravaskulær hypovolæmi

Specielt efter første dosis kan der forekomme symptomatisk hypotension hos patienter, som har for

lavt volumen i blodbanen eller natriummangel på grund af kraftig diuretisk behandling, saltfattig diæt,

diarré eller opkastning. Sådanne tilstande bør korrigeres, før behandling med Tolucombi initieres.

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister eller

aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut

nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere med angiotensin II-

receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under supervision

af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion, elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos patienter med

diabetisk nefropati..

Andre tilstande med stimulering af renin-angiotensin-aldosteronsystemet

Hos patienter, hvis vaskulære tonus og nyrefunktion overvejende afhænger af renin-angiotensin-

aldosteronsystemets aktivitet (f.eks. patienter med svær højresidig hjerteinsufficiens eller

tilgrundliggende nyresygdom, herunder nyrearteriestenose), har behandling med lægemidler, som

påvirker dette system, været forbundet med akut hypotension, hyperazotæmi, oliguri eller i sjældne

tilfælde akut nyresvigt (se pkt. 4.8).

Primær aldosteronisme

Patienter med primær aldosteronisme vil generelt ikke respondere på antihypertensiva, som virker ved

at hæmme renin-angiotensin-systemet. Derfor frarådes brug af Tolucombi.

Aorta- og mitralklapstenose, obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

Som ved brug af andre vasodilatatorer bør særlig forsigtighed udvises hos patienter, der lider af aorta-

eller mitralstenose eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

Metaboliske og endokrine virkninger

Thiazidbehandling kan svække glucosetolerancen, mens hypoglykæmi kan forekomme hos

diabetikere, der får insulin- eller antidiabetisk behandling. Derfor bør monitorering af glucose hos

disse patienter overvejes, og dosisjusteringer af insulin eller antidiabetikakan være nødvendig. En

latent diabetes mellitus kan eventuelt blive manifest ved thiazidbehandling.

Stigning i kolesterol- og triglyceridniveauerne kan optræde i forbindelse med

thiaziddiuretikabehandling. Der er dog kun rapporteret om minimal eller ingen påvirkning ved den

mængde thiazid (12,5 mg), som findes i Tolucombi. Hyperurikæmi kan optræde, ligesom arthritis

urica kan udløses hos nogle patienter i thiazidbehandling.

Forstyrrelser i elektrolytbalancen

Som hos andre patienter i behandling med diuretika skal der regelmæssigt foretages bestemmelse af

serumelektrolytter.

Thiazider, herunder hydrochlorthiazid, kan forårsage forstyrrelser i væske- eller elektrolytbalancen

(bl.a. hypokaliæmi, hyponatriæmi og hypochloræmisk alkalose). Advarselstegn på væske- eller

elektrolytforstyrrelser er mundtørhed, tørst, asteni, sløvhed, døsighed, uro, muskelsmerter eller

kramper, muskeltræthed, hypotension, oliguri, takykardi og gastrointestinale problemer i form af

kvalme eller opkastning (se pkt. 4.8).

Hypokaliæmi

Hypokaliæmi kan forekomme ved anvendelse af thiaziddiuretika, men samtidig behandling med

telmisartan kan reducere den diuretika-inducerede hypokaliæmi. Der er større risiko for at få

hypokaliæmi for patienter med levercirrose, med kraftig diurese eller med for lille indtag af

elektrolytter samt for patienter, der får kortikosteroider eller adrenokortikotropt hormon (ACTH) (se

pkt. 4.5).

Hyperkaliæmi

Omvendt kan hyperkaliæmi optræde på grund af telmisartans antagonistiske effekt på angiotensin II

(AT1)-receptorerne. Skønt der ikke er set nogen klinisk signifikant hyperkaliæmi i forbindelse med

Tolucombi, så omfatter risikofaktorerne for udvikling af hyperkaliæmi blandt andet nyreinsufficiens

og/eller hjertesvigt samt diabetes mellitus. Kaliumbesparende diuretika, kaliumsupplementer eller

kaliumholdige saltsubstitutter skal indgives med forsigtighed sammen med Tolucombi (se pkt. 4.5).

Hyponatriæmi og hypochloræmisk alkalose

Der er intet, der tyder på, at Tolucombi kan reducere eller forhindre diuretika-forårsaget

hyponatriæmi. Kloridmangelsymptomer er sædvanligvis milde og kræver normalt ingen behandling.

Hypercalciæmi

Thiaziderne kan reducere udskillelsen af calcium i urinen og forårsage en intermitterende og let

forhøjelse af serumcalcium, uden andre forstyrrelser i calciumstofskiftet. Tydelig hypercalciæmi kan

være et tegn på skjult hyperparatyroidisme. Thiaziderne skal seponeres, inden der foretages

undersøgelser af biskjoldbruskkirtlernes funktion.

Hypomagnesiæmi

Det har vist sig, at thiazider øger magnesiumudskillelsen i urinen, hvilket kan resultere i

hypomagnesiæmi (se pkt. 4.5).

Lactose, sorbitol og natrum

Dette lægemiddel indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose-/galactosemalabsorption.

Tolucombi 40 mg/12,5 mg indeholder 147,04 mg sorbitol pr. tablet, svarende til 5 mg/kg/dag, hvis

kropsvægten er 29,8 kg. Den additive virkning af samtidig administrerede produkter indeholdende

sorbitol (eller fructose) og indtagelse af sorbitol i kosten (eller fructose) bør tages i betragtning.

Indholdet af sorbitol i lægemidler til oral brug kan påvirke biotilgængeligheden af andre lægemidler til

oral brug hvis indgivet samtidig.

Tolucombi 80 mg/12,5 mg indeholder 294,08 mg sorbitol pr. tablet, svarende til 5 mg/kg/dag, hvis

kropsvægten er 58,8 kg. Den additive virkning af samtidig administrerede produkter indeholdende

sorbitol (eller fructose) og indtagelse af sorbitol i kosten (eller fructose) bør tages i betragtning.

Indholdet af sorbitol i lægemidler til oral brug kan påvirke biotilgængeligheden af andre lægemidler til

oral brug hvis indgivet samtidig. Patienter, der vejer 58,8 kg eller derunder med hereditær

fructoseintolerans (HFI) bør ikke tage/få dette lægemiddel.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det

væsentlige natrium-fri.

Etniske forskelle

Som ved alle andre angiotensin II-receptorantagonister synes telmisartan at virke mindre

blodtrykssænkende hos negroide end hos ikke-negroide personer. Dette skyldes muligvis en hyppigere

forekomst af lavt reninniveau i den hypertensive negroide population.

Andet

Som ved andre antihypertensiva kan en for kraftig reduktion af blodtrykket hos patienter med

iskæmisk kardiopati eller iskæmisk kardiovaskulær sygdom resultere i myokardieeinfarkt eller

apopleksi (slagtilfælde).

Generelt

Overfølsomhedssreaktioner over for hydrochlorthiazid kan både forekomme hos patienter, som har, og

hos patienter, som ikke har allergi eller bronkial astma i anamnesen. Dog er de mere sandsynlige hos

førstnævnte patientgruppe. Forværring eller aktivering af systemisk lupus erythematosus er rapporteret

ved anvendelsen af thiaziddiuretika herunder hydrochlorthiazid.

Der er set tilfælde af lysoverfølsomhed med thiaziddiuretika (se pkt. 4.8). Det anbefales at stoppe

behandlingen, hvis en lysoverfølsomhedsreaktion forekommer. Hvis fornyet indgift af diuretika er

nødvendig anbefales det, at beskytte eksponerede områder mod solen og mod kunstig UVA.

Choroidal effusion, akut myopi og snævervinklet glaukom

Hydrochlorthiazid, et sulfonamid, kan medføre en idiosynkratisk reaktion, der medfører choroidal

effusion med synsfeltsdefekt, forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom. Symptomerne

omfatter akut synsnedsættelse eller øjensmerter og opstår typisk inden for timer til uger efter

behandlingsstart. Ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan medføre permanent synstab. Primær

behandling er seponering af lægemidlet så hurtigt som muligt. Øjeblikkelig lægehjælp eller operation

kan overvejes, hvis det intraokulære tryk ikke kommer under kontrol. Risikofaktorer for at udvikle

akut snævervinklet glaukom kan omfatte allergi over for sulfonamider eller antibiotika i anamnesen.

Non-melanom hudkræft

I to epidemiologiske studier baseret på det danske Cancerregister er der observeret øget risiko for non-

melanom hudkræft (basalcellekarcinom og pladecellekarcinom) ved en stigende kumulativ dosis af

hydrochlorthiazid. Hydrochlorthiazids fotosensibiliserende virkning kan være en mulig mekanisme i

forhold til non-melanom hudkræft.

Patienter, der tager hydrochlorthiazid, skal informeres om risikoen for non-melanom hudkræft og have

at vide, at de skal tjekke deres hud regelmæssigt for nye læsioner og straks kontakte lægen, hvis de

observerer mistænkelige hudlæsioner. For at minimere risikoen for hudkræft bør patienterne rådes til

at træffe forebyggende foranstaltninger som f.eks. at begrænse eksponeringen for sollys og UV-stråler

og, ved eksponering, at sørge for tilstrækkelig beskyttelse. Mistænkelige hudlæsioner bør straks

undersøges, herunder eventuelt ved hjælp af histologisk biopsianalyse. Det kan også være nødvendigt

at genoverveje, om hydrochlorthiazid bør anvendes hos patienter, der tidligere har haft non-melanom

hudkræft (se også pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lithium

Der er rapporteret reversible stigninger i serum-lithiumkoncentrationerne samt toksicitet ved samtidig

behandling med lithium og ACE-hæmmere. I sjældne tilfælde er dette også set ved behandling med

angiotensin II-receptorantagonister (som Tolucombi). Samtidig administration af lithium og

Tolucombi kan ikke anbefales (se pkt. 4.4). Hvis denne kombination skønnes nødvendig, tilrådes tæt

monitorering af serum-lithium.

Lægemidler, der forbindes med kaliumtab og hypokaliæmi (f.eks.andre kaliuretiske diuretika,

laksantia, kortikosteroider, ACTH, amphotericin, carbenoxolon, benzylpenicillinnatrium, salicylsyre

og derivater).

Hvis disse stoffer gives sammen med hydrochlorthiazid-telmisartan-kombinationen, tilrådes

monitorering af kaliumplasmaniveauet. Disse lægemidler kan øge hydrochlorthiazids påvirkning af

serumkalium (se pkt. 4.4).

Lægemidler, som kan øge kaliumniveauet eller udløse hyperkaliæmi (f.eks. ACE-hæmmere,

kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud, saltsubstitutter der indeholder kalium, ciclosporin eller

andre lægemidler, f.eks. heparin-natrium)

Hvis disse lægemidler gives sammen med hydrochlorthiazid-telmisartankombinationen, tilrådes

monitorering af kalium-plasmaniveauet. Erfaringer med andre lægemidler, som hæmmer renin-

angiotensinsystemet viser, at samtidig brug af ovennævnte produkter kan føre til stigning i

serumkalium. En sådan samtidig brug må derfor frarådes (se pkt. 4.4).

Lægemidler, som påvirkes af serumkaliumforstyrrelser

Når Tolucombi anvendes sammen med lægemidler, hvis effekt påvirkes af serumkaliumforstyrrelser

(såsom digitalisglykosider, antiarytmika) bør serumkalium og EKG monitoreres. Samme anbefaling

gælder for nedenstående ”torsades de pointes”-inducerende lægemidler (herunder visse antiarytmika),

hvor hypokaliæmi er en prædisponerende faktor.

klasse Ia-antiarytmika, (f.eks. quinidin, hydroquinidin, disopyramid)

klasse III-antiarytmika, (f.eks. amiodaron, sotalol, doftilid, ibutilid)

visse antipsykotika (f.eks. thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin,

cyamemazin

sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol)

andre (f.eks. bepridil, cisaprid, diphemanil, erythromycin i.v., halofantrin, mizolastin,

pentamidin, sparfloxacin, terfenadin, vincamin i.v.)

Digitalisglykosider

Thiazidbetinget hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi øger forekomsten af digitalisinducerede arytmier

(se pkt. 4.4).

Digoxin

Ved samtidig administration af telmisartan og digoxin sås stigning i medianværdien for digoxin-C

(49 %) og -C

(20 %). Ved opstart, justering og seponering af telmisartan skal digoxinniveauet

monitoreres for at holde plasmakoncentrationen inden for det terapeutiske område.

Andre antihypertensiva

Telmisartan kan øge den hypotensive virkning af andre antihypertensiva.

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere, angiotensin II-receptorantagonister eller

aliskiren, er forbundet med en højere hyppighed af bivirkninger som hypotension, hyperkaliæmi og

nedsat nyrefunktion (inklusive akut nyresvigt) sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende

lægemiddel (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.1).

Antidiabetika (orale præparater og insuliner)

Dosisjustering af antidiabetika kan blive nødvendig (se pkt. 4.4).

Metformin

Metformin skal bruges med forsigtighed: Risikoen for laktacidose forårsaget af et muligt funktionelt

nyresvigt i forbindelse med hydrochlorthiazid.

Colestyramin og colestipolresiner

Absorptionen af hydrochlorthiazid svækkes ved tilstedeværelsen af anioniske resiner.

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID’ere)

NSAID’ere (f.eks. acetylsalicylsyre i doser beregnet til anti-inflammatorisk behandling, COX-2-

hæmmere og ikke-selektive NSAID’ere) kan hos nogle patienter nedsætte den diuretiske, natriuretiske

og antihypertensive virkning af thiaziddiuretika og den antihypertensive virkning af angiotensin II-

receptorantagonister.

Samtidig behandling med angiotensin II-receptorantagonister og stoffer der hæmmer cyclo-

oxygenasen, kan medføre en yderligere svækkelse hos nogle patienter, der allerede har nedsat

nyrefunktion (dehydrering, alder). Der kan opstå akut nyresvigt, som i de fleste tilfælde er reversibelt.

Derfor bør samtidig behandling foregå under nøje overvågning, især af ældre patienter. Patienterne

skal indtage tilstrækkeligt med væske, og den behandlende læge bør være opmærksom på

nødvendigheden af at monitorere nyrefunktionen ved initiering af behandlingen og regelmæssigt

derefter.

I et studie medførte samtidig administration af telmisartan og ramipril en stigning i AUC

0-24

og C

ramipril og ramiprilat på op til 2,5 gange. Den kliniske relevans af denne observation er ikke kendt.

Pressor-aminer (f.eks. noradrenalin)

Virkningen af pressor-aminer kan være forringet.

Ikke-depolariserende muskelrelaksantia (f.eks. tubocurarin)

Virkningen af ikke-depolariserende muskelrelaksantia kan forstærkes af hydrochlorthiazid.

Lægemidler, der anvendes til behandling af urinsyregigt (f.eks. probenecid, sulfinpyrazon og

allopurinol)

Dosisjustering af urikosuriske midler kan være nødvendig, idet hydrochlorthiazid kan øge

serumurinsyre. Øgning af probenecid- eller sulfinpyrazondosis kan være nødvendig. Samtidig indgift

af thiazid kan øge forekomsten af overfølsomhedsreaktioner over for allopurinol.

Calciumsalte

Thiaziddiuretika kan øge serumcalciumniveauet på grund af nedsat udskillelse. Hvis der gives

calciumsupplement eller calciumbesparende lægemidler (fx D-vitamin), skal serumcalcium

monitoreres og calciumdoseringen justeres herefter.

Betablokkere og diazoxid

Thiazider kan øge den hyperglykæmiske virkning af betablokkere og diazoxid.

Antikolinergika (f.eks. atropin, biperiden) kan øge biotilgængeligheden af diuretika af thiazidtypen

ved at nedsætte den gastrointestinale motilitet og mavetømningshastigheden.

Amantadin

Thiazider kan øge risikoen for bivirkninger ved behandling med amantadin.

Cytotoksiske lægemidler (f.eks. cyclophosphamid, methotrexat)

Thiazider kan formindske cytotoksiske lægemidlers udskillelse gennem nyrerne og forstærke deres

myelosuppressive virkning.

Følgende præparater har farmakologiske egenskaber, der kan forventes at forstærke den hypotensive

effekt af alle antihypertensiva, herunder telmisartans: Baclofen, amifostin.

Endvidere kan ortostatisk hypotension forværres af alkohol, barbiturater, narkotika eller

antidrepessiva.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Angiotensin II-receptorantagonister(AIIRA’er)

Anvendelse af AIIRA'er kan ikke anbefales i 1. trimester af graviditeten (se pkt. 4.4).

Anvendelse af AIIRA'er er kontraindiceret i 2. og 3. trimester af graviditeten (se pkt. 4.3 og 4.4).

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af Tolucombi til gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Epidemiologisk evidens for risiko for teratogenicitet efter eksponering for ACE-hæmmere i 1.

trimester af graviditeten har ikke været konklusive; en lille risikostigning kan dog ikke udelukkes.

Selvom der ikke findes kontrollerede epidemiologiske data vedrørende risikoen ved angiotensin II-

receptorhæmmere (AIIRA'er), kan de samme risici være forbundet med denne lægemiddelklasse.

Medmindre fortsat AIIRA-behandling anses for at være essentiel, bør patienter, der planlægger

graviditet, skiftes til alternative anithypertensive behandlinger, som har en etableret sikkerhedsprofil

for anvendelse under graviditet. Når graviditet diagnosticeres, bør behandling med AIIRA'er seponeres

omgående, og hvis det er hensigtsmæssigt, bør alternativ behandling påbegyndes.

Eksponering for behandling med AIIRA’er i 2. og 3. trimester vides at inducere føtotoksicitet hos

mennesker (nedsat nyrefunktion, oligohydramnios, forsinket kranieossifikation) og neonatal toksicitet

(nyresvigt, hypotension, hyperkaliæmi) (se også pkt. 5.3).

Hvis eksponering for AIIRA’er har fundet sted fra 2. trimester af graviditeten, anbefales

ultralydskontrol af nyrefunktionen og kraniet. Spædbørn, hvis mødre har taget AIIRA’er, bør

observeres omhyggeligt for hypotension (se også pkt. 4.3 og 4.4).

Hydrochlorthiazid

Der er begrænset erfaring med hydrochlorthiazid under graviditet, specielt i første trimester.

Dyrestudier er utilstrækkelige.

Hydrochlorthiazid passerer placenta. Baseret på hydrochlorthiazids farmakologiske

virkningsmekanisme kan brugen af denne i andet og tredje trimester kompromittere føto-placental

perfusion og kan forårsage føtale og neonatale bivirkninger som ikterus, forstyrrelser af

elektrolytbalancen og thrombocytopeni.

Hydrochlorthiazid må ikke bruges mod graviditetsødem, forhøjet blodtryk under graviditet eller

svangerskabsforgiftning på grund af risikoen for nedsat plasmavolumen og placental hypoperfusion

uden gavnlig virkning på sygdomsforløbet.

Hydrochlorthiazid bør ikke anvendes til essentiel hypertension hos gravide kvinder med undtagelse af

sjældne tilfælde, hvor ingen anden behandling kan anvendes.

Amning

Angiotensin II-receptor-antagonister (AIIRAér)

Da der ikke er tilgængelig information vedrørende anvendelse af Tolucombi under amning, frarådes

det at anvende Tolucombi, og alternative behandlinger med en mere kendt sikkerhedsprofil

vedrørende brug under amning foretrækkes, især hvis barnet er nyfødt eller præmaturt.

Hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid udskilles i små mængder i human mælk. Thiazider i store doser medfører

voldsomme diureser og kan hæmme mælkeproduktionen. Det frarådes at anvende Tolucombi i

ammeperioden. Hvis Tolucombi anvendes ved amning, skal dosis holdes så lav som muligt.

Fertilitet

I prækliniske studier blev der ikke påvist nedsat fertilitet hos hunner eller hanner ved brug af

telmisartan og hydrochlorothiazid.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Tolucombi kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Der kan lejlighedsvis

forekomme svimmelhed eller døsighed ved behandling med Tolucombi.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Den almindeligst rapporterede bivirkning er svimmelhed. Alvorligt angioødem kan forekomme i

sjældne tilfælde (≥1/10.000 til <1/1.000).

I randomiserede, kontrollerede forsøg med alt i alt 1471 patienter, var den totale rapporterede

forekomst af bivirkninger ved brug af telmisartan/hydrochlorthiazid (835 patienter) sammenlignelig

med forekomsten for telmisartan alene (636 patienter). Hyppigheden af bivirkninger var ikke

dosisrelateret og der var ingen korrelation med patienternes køn, alder eller race.

Tabuleret sammendrag af bivirkninger

Tabellen nedenfor viser de bivirkninger, der forekom hyppigere (p ≤0,05) for telmisartan plus

hydrochlorthiazid end for placebo i de kliniske forsøg. Bivirkninger, der er kendt for de enkelte

komponenter, men som ikke er forekommet i de kliniske forsøg, kan forekomme ved behandling med

Tolucombi.

Bivirkningerne er opdelt efter organklasse og opført efter hyppighed ud fra følgende konvention:

meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100);

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Infektioner og parasitære sygdomme

Sjælden:

Bronkit, faryngit, sinuit

Immunsystemet

Sjælden:

Forværring eller aktivering af systemisk lupus erythematosus

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig:

Hypokaliæmi

Sjælden:

Hyperurikæmi, hyponatræmi

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig:

Angst

Sjælden:

Depression

Nervesystemet

Almindelig:

Svimmelhed

Ikke almindelig:

Synkope, paræstesi

Sjælden:

Søvnløshed, søvnforstyrrelser

Øjne

Sjælden:

Synsforstyrrelser, sløret syn

Øre og labyrint

Ikke almindelig:

Vertigo

Hjerte

Ikke almindelig:

Takykardi, arytmi

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig:

Hypotension, ortostatisk hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig:

Dyspnø

Sjælden:

Åndedrætsbesvær (inklusive pneumonit og lungeødem)

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig:

Diarré, mundtørhed, flatulens

Sjælden:

Abdominalsmerter, obstipation, dyspepsi, opkastning, gastrit

Lever og galdeveje

Sjælden:

Unormal leverfunktion/leversygdom

EMA/40538/2013

EMEA/H/C/002549

EPAR - sammendrag for offentligheden

Tolucombi

Telmisartan/hydrochlorothiazid

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Tolucombi. Det

forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Tolucombi bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Tolucombi, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Tolucombi, og hvad anvendes det til?

Tolucombi er et lægemiddel, som indeholder de to aktive stoffer telmisartan og hydrochlorothiazid.

Tolucombi anvendes til patienter med essentiel hypertension (højt blodtryk), som ikke kan kontrolleres

tilfredsstillende ved hjælp af telmisartan alene. ”Essentiel” betyder, at hypertensionen ikke har nogen

umiddelbar årsag.

Tolucombi er et ‘generisk lægemiddel’. Det betyder, at Tolucombi er identisk med et

‘referencelægemiddel’, som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og som hedder

MicardisPlus. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med

spørgsmål og svar her.

Hvordan anvendes Tolucombi?

Tolucombi fås som tabletter (40 mg eller 80 mg telmisartan og 12,5 mg hydrochlorothiazid, 80 mg

telmisartan og 25 mg hydrochlorothiazid), som indtages gennem munden en gang dagligt med væske.

Den dosis af Tolucombi, som skal anvendes, afhænger af den dosis af telmisartan, som patienten tog

tidligere. Patienter, som fik 40 mg telmisartan, skal tage 40/12,5 mg-tabletterne, og patienter, der fik

80 mg telmisartan, skal tage 80/12,5 mg-tabletterne. Tabletterne med 80/25 mg anvendes til

patienter, hvis blodtryk ikke kan kontrolleres med 80/12,5 mg-tabletterne, eller som er blevet

stabiliseret ved hjælp af de to aktive stoffer indtaget separat, inden de skiftede til Tolucombi.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan virker Tolucombi?

Tolucombi indeholder to aktive stoffer, telmisartan og hydrochlorothiazid.

Telmisartan er en ”angiotensin II-receptorantagonist”, som betyder, at den blokerer virkningen af et

hormon i kroppen kaldet angiotensin II. Angiotensin II er en kraftig vasokonstriktor (et stof, der

indsnævrer blodkarrene). Ved at blokere de receptorer, som angiotensin II normalt binder sig til,

forhindrer telmisartan hormonet i at have nogen virkning, og blodkarrene kan således udvide sig.

Hydrochlorothiazid er et diuretikum, som er en anden type behandling mod hypertension. Det virker

ved at øge urinproduktionen, hvorved væskemængden i blodet reduceres og blodtrykket nedsættes.

Kombinationen af de to aktive stoffer har en additiv virkning og sænker blodtrykket mere end de

enkelte lægemidler alene. Ved at nedsætte blodtrykket mindskes de risici, som er forbundet med

forhøjet blodtryk, såsom slagtilfælde.

Hvordan blev Tolucombi undersøgt?

Da Tolucombi er et generisk lægemiddel, har patientundersøgelserne været begrænset til test for at

fastslå, at det er bioækvivalent med referencelægemidlet MicardisPlus. To lægemidler er

bioækvivalente, når de frembringer samme mængde af det aktive stof i kroppen.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Tolucombi?

Da Tolucombi er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med referencelægemidlet, anses

benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Tolucombi godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med

EU’s krav er påvist, at Tolucombi er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med MicardisPlus.

CHMP var derfor af den opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for MicardisPlus.

Udvalget anbefalede, at Tolucombi godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Tolucombi?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Tolucombi anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Tolucombi, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale bør træffe.

Andre oplysninger om Tolucombi

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Tolucombi den 13. marts 2013.

Den fuldstændige EPAR for Tolucombi findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Tolucombi, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2013.

Tolucombi

EMA/40538/2013

Side 2/2

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information