Thyrogen

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-01-2020

Aktiv bestanddel:
thyrotropin alfa
Tilgængelig fra:
Genzyme Europe B.V.
ATC-kode:
H01AB01
INN (International Name):
thyrotropin alfa
Terapeutisk gruppe:
Hypofyseforlaps lap hormoner og analoger, Hypofyse og hypothalamus hormoner og analoger
Terapeutisk område:
Thyroid Neoplasms
Terapeutiske indikationer:
Thyrogen er indiceret til brug med serum thyroglobulin (Tg) testning med eller uden radioiodine imaging til påvisning af skjoldbruskkirtlen rester og godt differentieret skjoldbruskkirtlen kræft i post thyroidektomi patienter vedligeholdes på hormon-bekæmpelse therapy ( THST). Lav-risiko patienter med differentieret thyroidea carcinom, der har målbart serum Tg niveauer på THST og ingen rekombinant human (rh) TSH-stimuleret forhøjelse af Triglycerid-niveauer, der kan blive fulgt op ved at analysere højre TSH-stimuleret Triglycerid-niveauer. Thyrogen er indiceret til præ-terapeutisk stimulation i kombination med 100 mCi (3. 7 GBq) radioiodine til ablation af thyreoideavæv rester i patienter, der har gennemgået en nær alt eller i alt thyroidectomy for godt-opdelte kræft i skjoldbruskkirtlen, og som ikke har bevis for at fjerne metastatisk kræft i skjoldbruskkirtlen.
Produkt oversigt:
Revision: 27
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000220
Autorisation dato:
2000-03-09
EMEA kode:
EMEA/H/C/000220

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

21-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

12-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

21-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

21-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

21-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

21-01-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Thyrogen 0,9 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

Thyrotropin alfa

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Thyrogen

3. Sådan skal du bruge Thyrogen

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Thyrogen indeholder det aktive stof thyrotropin alfa. Thyrogen er et humant thyroidea-stimulerende

hormon (TSH), som er fremstillet via bioteknologiske processer.

Thyrogen bruges til at opspore visse typer af kræft i skjoldbruskkirtlen hos patienter, der har fået

fjernet skjoldbruskkirtlen, og som tager thyroidea-hormoner. En af virkningerne er, at det stimulerer

eventuelt resterende skjoldbruskkirtel-væv til at optage iod, hvilket er vigtigt for billeddannelse med

radioaktivt iod. Det stimulerer også dannelsen af thyroglobulin og thyroidea-hormoner, hvis der er

noget skjoldbruskvæv tilbage. Disse hormoner kan måles i dit blod.

Thyrogen bruges også ved behandling med radioaktivt iod til eliminering (ablation) af det resterende

skjoldbruskvæv efter kirurgisk fjernelse af skjoldbruskkirtlen (resterende) hos patienter, der ikke har

kræft der har spredt sig (metastaser), og som tager thyroideahormon.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Thyrogen

Brug ikke Thyrogen:

hvis du er allergisk over for thyroideastimulerende hormon (TSH) på okse- eller

menneskebasis eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

hvis du er gravid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Thyrogen

hvis du har en nyresygdom, der kræver dialyse. Lægen vil beslutte, hvor meget Thyrogen

du skal have, da du kan have større risiko for at opleve hovedpine og kvalme.

hvis du har nedsat nyrefunktion. Lægen vil beslutte, hvor meget radioaktivt iod, du skal

have.

hvis du har nedsat leverfunktion; du burde stadig kunne få Thyrogen.

Indvirkning på tumorvækst

Hos patienter med thyroideakræft er der indberettet tumorvækst i forbindelse med seponering af

thyroideahormoner til diagnostiske procedurer. Det menes at være relateret til de forhøjede niveauer af

thyroideastimulerende hormon (TSH) over en længere periode. Det er muligt, at Thyrogen også kan

forårsage tumorvækst. Det er dog ikke konstateret ved kliniske forsøg.

På grund af forhøjede TSH-niveauer efter brug af Thyrogen kan patienter med metastaser (kræft, der

har spredt sig) opleve lokal hævelse eller blødning på stedet for disse metastaser, som kan vokse. Hvis

metastaserne sidder i snævre områder, f.eks. i hjernen (intracerebralt) eller i rygmarven, kan

patienterne opleve symptomer, der kan opstå hurtigt, såsom delvis lammelse, der påvirker den ene side

af kroppen (hemiparese), åndedrætsproblemer eller synstab.

Lægen vil afgøre, om du hører til en bestemt gruppe patienter, for hvem en forbehandling med

steroider bør overvejes (for eksempel hvis du har sekundær kræftvækst i din hjerne eller rygmarv).

Spørg din læge, hvis du har nogle spørgsmål.

Børn

På grund af manglende oplysninger om brugen af Thyrogen til børn, bør Thyrogen kun anvendes til

børn under helt specielle omstændigheder.

Ældre

Der er ingen særlige forholdsregler for ældre. Men hvis din skjoldbruskkirtel ikke er fjernet helt, og du

også lider af en hjertesygdom, vil din læge hjælpe dig med at beslutte, om du skal have Thyrogen.

Brug af anden medicin sammen med Thyrogen

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Der er ingen kendte lægemiddelinteraktioner med Thyrogen og de thyroideahormoner, du måske får.

Lægen vil bestemme den nøjagtige aktivitet af radioaktivt iod, der skal bruges til billeddannelse og

tage hensyn til, at du fortsat tager thyroideahormoner.

Graviditet og amning

Du må ikke tage Thyrogen, hvis du er gravid. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er

gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger

dette lægemiddel.

Thyrogen bør ikke gives til kvinder, der ammer. Amning bør kun genoptages efter rådføring med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter kan føle sig svimle eller få hovedpine efter administration af Thyrogen. Dette kan

påvirke evnen til at køre og betjene maskiner.

Thyrogen indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hætteglas, dvs. den er i det

væsentlige ”natriumfri”.

3.

Sådan skal du bruge Thyrogen

Din læge eller en sygeplejerske vil give dig medicinen som en injektion.

Din behandling bør overvåges af en læge med erfaring inden for kræft i skjoldbruskkirtlen. Thyrogen-

pulver skal opløses i vand til injektionsvæsker. Der skal kun bruges kun ét Thyrogen-hætteglas pr.

injektion. Thyrogen må kun gives i en muskel i endeballen. Medicinen må under ingen

omstændigheder indsprøjtes i en blodåre. Thyrogen må ikke blandes med andre lægemidler i samme

injektionssprøjte.

Den anbefalede dosis Thyrogen er to doser indgivet med 24 timers mellemrum. Din læge eller

sygeplejerske vil injicere 1,0 ml Thyrogen-opløsning.

Når du gennemgår billeddannelse med radioaktivt iod eller elimination (ablation), vil lægen give dig

radioaktivt iod 24 timer efter din sidste Thyrogen-injektion.

Diagnostisk scanning skal gennemføres 48 til 72 timer efter administration af det radioaktive iod (72

til 96 timer efter den sidste Thyrogen-injektion).

Scanningen efter behandlingen kan forsinkes nogle få dage for, at baggrundsstrålingen kan falde.

Med henblik på thyroglobulin (Tg) testning vil din læge eller sygeplejerske tage en serumprøve 72

timer efter den sidste indsprøjtning med Thyrogen.

Brug til børn

Barnets læge vil hjælpe dig med at beslutte, om dit barn bør få Thyrogen.

Hvis du har fået for meget Thyrogen

Patienter, der utilsigtet har fået for meget Thyrogen, har indberettet kvalme, svaghed, svimmelhed,

hovedpine, opkastning og hedeture.

I tilfælde af en overdosering bør væskebalancen genoprettes, og indgivelse af et kvalmestillende

middel bør overvejes.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er rapporteret med Thyrogen:

Meget almindelig

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

kvalme

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

opkastning

træthed

svimmelhed

hovedpine

svaghed

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

følelse af varme

nældefeber (urticaria)

udslæt

influenzasymptomer

feber

kulderystelser

rygsmerter

diarre

prikkende eller stikkende fornemmelse (paræstesi)

nakkesmerter

mistet smagssans (ageusi)

nedsat smagssans (dysgeusi)

influenza

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

hævelse af tumoren

smerter (inklusive smerter i metastaseområder (sekundær kræftvækst))

rystelser

hjerneblødning

hjertebanken (palpitationer)

rødme

kortåndethed

kløe (pruritus)

kraftig svedudskillelse

muskel- eller ledsmerter

rødme, ubehag, kløe, lokale smerter og svie samt et kløende udslæt.

lav TSH-værdi

overfølsomhed (allergiske reaktioner), disse reaktioner omfatter nældefeber (urtikaria), kløe

(pruritus), rødme, åndedrætsbesvær og udslæt.

Meget sjældne tilfælde af

hypertyroidisme

(øget aktivitet af skjoldbruskkirtlen) eller

artrieflimren

blevet indberettet, når Thyrogen er blevet givet til patienter, som har fået fjernet skjoldbruskkirtlen helt

eller delvist.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C).

Hætteglasset opbevares i yderpakningen for at beskytte mod lys.

Thyrogen-opløsningen bør injiceres inden for tre timer efter rekonstitution. Den rekonstituerede

opløsning kan opbevares i op til 24 timer i køleskab (2°C - 8°C) beskyttet mod lys og mikrobiel

forurening.

Du må ikke bruge denne medicin, hvis du får øje på fremmedlegemer, uklarheder eller misfarvning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Thyrogen indeholder:

Aktivt stof: thyrotropin alfa.

Hvert hætteglas indeholder 0,9 mg/ml thyrotropin alfa efter rekonstituering med 1,2 ml vand til

injektionsvæsker. Der skal kun udtages 1 ml, svarende til 0,9 mg thyrotropin alfa.

Øvrige indholdsstoffer:

Mannitol

Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat

Dinatriumphosphatheptahydrat

Natriumchlorid

Thyrogen indeholder natrium, se punkt 2.

Udseende og pakningsstørrelser

Pulver til injektionsvæske, opløsning. Hvidt til offwhite lyofiliseret pulver.

Pakningsstørrelser: en eller to Thyrogen-hætteglas pr. karton.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Genzyme Europe B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Holland

Fremstiller:

Genzyme Ireland Limited

IDA Industrial Park

Old Kilmeaden Road

Waterford

Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Thyrogen, skal du henvende dig til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: + 32 (0) 2 710 54 00

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel. +370 5 275 5224

България

SANOFI BULGARIA

EOOD

Tел: +359 (0)2 970 53 00

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +36 1 505 0050

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Malta

Sanofi S.p.A

Tel: +39 02 39394275

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: + 47 67 10 71 00

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel. +372 627 34 88

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: + 43 1 80 185 - 0

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 1600

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

France

Sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l'etranger: +33 1 57 63 23 23

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 3 4 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 2 33 100 100

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: + 358 (0) 201 200 300

Italia

Sanofi S.p.A

Tel: 800536389

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

United Kingdom

Sanofi

Tel +44 (0)845 372 7101

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om Thyrogen på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Den anbefalede dosis Thyrogen er to indsprøjtninger i musklen med 0,9 mg thyrotropin alfa

administreret med 24 timers interval.

Anvend aseptisk teknik.

Tilsæt 1,2 ml vand til injektionsvæsker til Thyrogen-pulveret i hætteglasset. Hætteglassets indhold

hvirvles forsigtigt rundt, indtil alt materialet er opløst. Opløsningen må ikke rystes. Når pulveret er

opløst, er det samlede volumen i hætteglasset 1,2 ml. pH-værdien af Thyrogen-opløsningen er cirka

7,0.

Kontrollér visuelt Thyrogen-opløsningen i hætteglasset for fremmedlegemer og misfarvning.

Thyrogen-opløsningen bør være en klar, farveløs væske. Hætteglas med fremmedlegemer, uklarheder

eller misfarvning må ikke anvendes.

Udtag 1,0 ml af Thyrogen-opløsningen fra hætteglasset. Dette svarer til 0,9 mg thyrotropin alfa, der

skal injiceres.

Thyrogen indeholder ingen konserveringsmidler. Ikke anvendt opløsning skal omgående bortskaffes.

Ingen særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse.

Efter rekonstitution skal opløsningen injiceres inden for tre timer. Den rekonstituerede opløsning kan

opbevares i op til 24 timer i køleskab (2°C - 8°C) beskyttet mod lys og mikrobiel forurening.

Det er vigtigt at bemærke, at den mikrobiologiske sikkerhed afhænger af de aseptiske forhold under

tilberedningen af opløsningen.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Thyrogen 0,9 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas med Thyrogen indeholder en nominel værdi på 0,9 mg thyrotropin alfa. Efter

rekonstituering indeholder hvert hætteglas med Thyrogen 0,9 mg thyrotropin alfa i 1,0 ml.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning.

Hvidt til offwhite lyofiliseret pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Thyrogen (thyrotropin alfa) er indiceret til brug ved serum-thyroglobulin(Tg)undersøgelser med eller

uden scanning med radioaktivt iod, som udføres med henblik på detektion af rester af thyroidea og en

veldifferentieret forekomst af thyroideacancer i post-thyreoidektomipatienter, som behandles med

hormonhæmmende terapi (THST).

Lavrisiko-patienter med veldifferentieret thyroideacancer, der har ikke-sporbare Tg-niveauer i serum

ved THST og ingen rh(rekombinant human)TSH-stimuleret forøgelse af Tg-niveauer, kan følges op

ved analyse af rhTSH-stimulerede Tg-niveauer.

Thyrogen er indiceret til præ-terapeutisk stimulering i kombination med radioaktivt iod med en

aktivitet fra 30 mCi (1,1 GBq) til 100 mCi (3,7 GBq) inden ablation af rester af thyroideavæv hos

patienter, der har fået næsten total eller total tyroidektomi af veldifferentieret thyroideacancer, og for

hvem der ikke er evidens for metastaser fra thyroideacancer (se pkt. 4.4).

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal overvåges af læger med ekspertise i thyroideacancer.

Dosering

Den anbefalede dosering er to doser af 0,9 mg thyrotropin alfa administreret som intramuskulær

injektion med 24 timers interval.

Pædiatrisk population

På grund af manglende oplysninger om brugen af Thyrogen til børn, bør Thyrogen kun anvendes til

børn under helt specielle omstændigheder.

Ældre

Resultater fra kontrollerede forsøg tyder på, at der ikke er nogen forskel mellem voksne patienter på

under 65 år og over 65 år med hensyn til Thyrogens sikkerhed og virkeevne, når Thyrogen anvendes

til diagnostiske formål.

Ingen dosisjustering er påkrævet hos ældre (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat nyre-/leverfunktion

Informationer fra overvågning efter markedsføring såvel som publicerede informationer tyder på, at

udskillelsen af Thyrogen sker betydeligt langsommere hos dialysepatienter med terminal nyresygdom

(ESRD), hvilket medfører længerevarende forhøjede niveauer af thyroideastimulerende hormon (TSH)

i flere dage efter behandlingen. Dette kan medføre øget risiko for hovedpine og kvalme. Der foreligger

ingen undersøgelser af alternative dosisregimer for Thyrogen til patienter med ESRD, der kan benyttes

som vejledning for dosisreduktion hos denne population.

Hos patienter med signifikant nyreinsufficiens skal aktiviteten af radioaktivt iod nøje fastsættes af

nuklearmediciner.

Anvendelse af Thyrogen til patienter med nedsat leverfunktion kræver ikke særlige forholdsregler.

Administration

Efter rekonstitution med vand til injektionsvæsker indgives 1,0 ml opløsning (0,9 mg thyrotropin alfa)

ved intramuskulær injektion i natis. For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før

administration, se pkt. 6.6.

Ved scanning eller ablation med radioaktivt iod skal radioaktivt iod indgives 24 timer efter den sidste

Thyrogen-injektion. Diagnostisk scintigrafi skal foretages 48 til 72 timer efter administration af

radioaktivt iod, mens scintigrafi efter ablation kan udskydes nogle dage, for at baggrundsstrålingen

skal have lejlighed til at falde.

Ved diagnostisk opfølgende serumthyroglobulin (Tg) undersøgelse bør serumprøven tages 72 timer

efter den sidste injektion med Thyrogen.

Anvendelse af Thyrogen ved thyroglobulin (Tg)-undersøgelse, som opfølgning efter tyroidektomi hos

patienter med nøje differentieret thyroideacancer, skal ske i overensstemmelse med officielle

retningslinjer.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for bovint eller humant thyroideastimulerende hormon eller over for et eller

flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Graviditet (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Thyrogen bør ikke indgives intravenøst.

Når kombinationen af WBS (Whole Body Scintigrafy – helkropsscintigrafi) - og Tg-undersøgelser

anvendes, efter indgivelse af Thyrogen som alternativ til seponering af thyroideahormon, giver

kombinationen den største følsomhed over for detektion af thyroidearester eller kræft. Falske negative

resultater kan forekomme med Thyrogen. Hvis der fortsat er stærk mistanke om metastatisk sygdom,

bør man overveje en bekræftende indstilling af WBS- og Tg-undersøgelsen.

Forekomst af Tg-antistoffer (TgAb) kan forventes hos 18-40% af patienter med differentieret

thyroideakræft og kan medføre falske negative serum Tg-målinger. Derfor er det nødvendigt at udføre

både TgAb- og Tg-analyser.

Der bør foretages en nøje vurdering af forholdet mellem fordele og risici for Thyrogen-administration

til ældre patienter i højrisikogruppen, som har en hjertesygdom (f.eks. klapfejl, kardiomyopati,

koronararteriesygdom samt tidligere eller aktuel takyarytmi inklusive atrieflimren), og som ikke har

fået foretaget thyroidektomi.

Thyrogen vides at øge serumkoncentrationen af thyroideahormon forbigående, men signifikant, når det

gives til patienter, der stadig har væsentligt thyroidea-væv

in situ

. Derfor skal de individuelle fordele

og ulemper nøje vurderes for patienter med signifikante rester af thyriodea-væv.

Indvirkning på tumorvækst og/eller -størrelse:

Hos patienter med thyroideacancer er der rapporteret adskillige tilfælde af stimuleret tumorvækst i

forbindelse med seponering af thyroideahormoner til diagnostiske procedurer, der er henført til den

tilhørende, langvarige forøgelse i mængden af TSH.

Der er en teoretisk mulighed for, at Thyrogen, ligesom seponering af thyroideahormon, kan medføre

stimulation af tumorvækst. Ved kliniske forsøg med thyrotropin alfa, der forårsagede kortvarige

stigninger i mængden af TSH, er der ikke rapporteret nogen tilfælde af tumorvækst.

På grund af forhøjede THS-niveauer efter indgivelse af Thyrogen til patienter med thyroideacancer

med metastaser, især i afgrænsede områder som hjernen, rygmarven og orbita, eller sygdomme, der

infiltrerer halsen, kan opleve lokalt ødem eller fokal blødning på det sted, hvor sådanne metastaser

befinder sig. Dette kan medføre akutte symptomer, der afhænger af vævets anatomiske placering. For

eksempel har der været tilfælde af hemiplegi, hemiparese, synstab hos patienter med CNS-metastaser.

Larynxødem, respirationsbesvær, der kræver trakeotomi, og smerter ved metastaserne er også

rapporteret efter indgivelse af Thyrogen. Det anbefales, at forudgående behandling med

kortikosteroider overvejes til patienter, hos hvem lokal tumorekspansion eventuelt kan skade vitale

anatomiske strukturer.

Natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. injektion, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført nogen formelle interaktionsundersøgelser mellem Thyrogen og andre lægemidler.

Der konstateredes ingen interaktioner mellem Thyrogen og thyroideahormonerne triiodothyronin (T

og thyroxin (T

) ved kliniske forsøg, når de blev indgivet samtidigt.

Brugen af Thyrogen giver mulighed for udførelse af scanning med radioaktivt iod, mens patienter er

euthyreoide på thyroideahormonhæmmende behandling. Kinetik data for radioaktivt iod viser, at

fjernelsen af radioaktivt iod er ca. 50% større, mens patienten er euthyreoid, end i den hypothyreoide

tilstand, hvor nyrefunktionen er nedsat, hvorved der fastholdes mindre radioaktivt iod i kroppen, når

scanningen foretages. Der bør tages hensyn til denne faktor ved valg af det aktivitetsniveau for

radioaktivt iod, der skal anvendes i scanningen med radioaktivt iod.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke foretaget reproduktionsundersøgelser af Thyrogen i dyr.

Det vides ikke, om Thyrogen kan forårsage fosterskader ved indgivelse til gravide kvinder, eller om

det kan påvirke fertiliteten.

Thyrogen i kombination med diagnostisk helkropsskintigrafi med radioaktivt iod er kontraindiceret

hos gravide (se pkt. 4.3) på grund af fosterets udsættelse for en høj radioaktiv dosis.

Amning

Det vides ikke, om thyrotropin alfa/metabolitter udskilles i human mælk. Risiko for det ammede barn

kan ikke udelukkes. Thyrogen bør ikke anvendes under amning.

Fertilitet

Det vides ikke, om Thyrogen kan påvirke fertiliteten hos mennesker.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Thyrogen kan reducere evnen til at køre eller betjene maskiner, da svimmelhed og hovedpine er blevet

rapporteret.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De almindeligst indberettede bivirkninger er kvalme og hovedpine, som opstår hos cirka hhv. 11% og

6% af patienterne.

Tabel over bivirkninger

Bivirkningerne anført i tabellen omfatter bivirkninger fra de seks prospektive kliniske undersøgelser

(N=481) og bivirkninger, der er blevet rapporteret til Genzyme efter godkendelse af Thyrogen.

Inden for hver frekvensgruppe er bivirkninger vist i rækkefølge efter faldende alvorlighed.

Hyppigheden for rapportering klassificeres som meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til

<1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden

(<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

MedDRA

Systemorganklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

influenza

Benigne, maligne og

uspecificerede

tumorer (inkl. cyster

og polypper)

neoplasmehævelse,

metastasesmerter

Nervesystemet

Svimmelhed,

hovedpine

ageusi, dysgeusi,

paræstesi

stroke, tremor

Hjerte

palpitationer

Vaskulære

sygdomme

rødme

Luftveje, thorax og

mediastinum

dyspnø

Mave-tarm-kanalen

kvalme

opkastning

diarré

Hud og subkutane

væv

urticaria, udslæt

pruritus,

hyperhidrose

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

nakkesmerter,

rygsmerter

artralgi, myalgi

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

træthed, asteni

influenzalignende

sygdom, pyreksi,

kulderystelser,

varmefølelse

ubehag, smerter,

pruritus, udslæt og

urticaria ved

injektionsstedet

Undersøgelser

nedsat TSH

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Der er blevet konstateret meget sjældne forekomster af hyperthyroidisme eller atrieflimren, når

Thyrogen 0,9 mg er blevet givet til patienter med enten en partiel eller hel skjoldbruskkirtel.

Usædvanlige tilfælde af overfølsomhed er konstateret i både kliniske undersøgelser og efter

markedsføring. Disse reaktioner bestod i urticaria, udslæt, pruritus, rødmen og respiratoriske tegn og

symptomer.

I kliniske undersøgelser med 481 patienter udviklede ingen patienter antistoffer mod thyrotropin alfa

hverken ved brug en enkelt gang eller efter gentagen, begrænset brug af lægemidlet (27 patienter). Det

anbefales ikke at udføre TSH-analyser efter administration af Thyrogen. Forekomsten af antistoffer,

der eventuelt kan påvirke de endogene TSH-analyser udført under regelmæssige opfølgninger, kan

ikke udelukkes.

Forstørrelse af resterende thyroideavæv eller metastaser kan forekomme efter behandling med

Thyrogen. Dette kan medføre akutte symptomer, som afhænger af vævets anatomiske placering. F.eks.

er hemiplegi, hemiparese eller synstab forekommet hos patienter med CNS-metastaser. Larynxødem,

respirationsbesvær, der kræver trakeotomi, og smerter ved metastaserne er også rapporteret efter

indgivelse af Thyrogen. Det anbefales, at forudgående behandling med kortikosteroider overvejes til

patienter, hos hvem lokal tumor-ekspansion eventuelt kan skade vitale anatomiske strukturer.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Data om eksponering over den anbefalede dosis er begrænsede til kliniske studier og et specielt

behandlingsprogram. Tre patienter i kliniske forsøg og en patient i det specielle behandlingsprogram

fik symptomer efter at have modtaget højere Thyrogen doser end de anbefalede. To personer fik

kvalme efter en 2.7 mg IM dosis, og en af disse patienter oplevede også svaghed, svimmelhed og

hovedpine. Den tredje patient oplevede kvalme, opkastning og hedeture efter en dosis på 3.6 mg IM.

En 77-årig patient med metastatisk kræft i skjoldbruskkirtlen, som ikke havde fået fjernet

skjoldbruskkirtlen, modtog 4 doser 0,9 mg Thyrogen i løbet af 6 dage gennem det specielle

behandlingsprogram og udviklede atrieflimren, hjertedekompensation og terminal myokardieinfarkt 2

dage senere.

En patient som deltog i et klinisk forsøg fik symptomer efter at have modtaget intravenøst Thyrogen.

Denne patient modtog 0,3 mg Thyrogen som en enkelt intravenøs (IV) bolusinjektion, og oplevede

efter 15 minutter alvorlig kvalme, opkast, diaforese, hypotension og takykardi.

En foreslået behandlingsform ved overdosering ville være at genetablere væskebalancen, og det kan

også overvejes at indgive et antiemetikum.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Hypofyse- og hypothalamushormoner og analoger, Hypofyselap

hormoner og analoger. ATC-kode for thyrotropin alfa: H01AB01

Virkningsmekanisme

Thyrotropin alfa (rekombinant human thyroideastimulerende hormon) er et heterodimerisk

glycoprotein, der produceres ved en rekombinant DNA-teknologi. Det består af to ikke-

kovalentforbundne underenheder. cDNA-kodningen giver en alpha-underenhed på 92 aminosyrerester,

der indeholder to N-forbundne glycosylation-steder, og en beta-underenhed på 118 rester indeholdende

ét N-forbundet glycosylation-sted. De biokemiske egenskaber svarer til dem, man finder i naturligt

humant thyroideastimulerende hormon (TSH). Når thyrotropin alfa bindes til TSH receptorer på

thyroidea epithelialceller, stimuleres iodoptagelsen og organificeringen samt syntesen og afgivelsen af

thyroglobulin, triiodothyronin (T

) og thyroxin (T

Patienter med veldifferentieret thyroideakræft får foretaget en næsten total eller total tyroidektomi. For

at opnå den optimale diagnose af thyroidea rester eller kræft, enten via scanning med radioaktivt iod

eller via thyroglobulin sekretions undersøgelse og radioiod-behandling af thyroidea rester, kræves et

højt TSH-serumniveau for at stimulere optagelsen af radioiod og/eller udskillelsen af thyroglobulin.

Standardfremgangsmåden for at opnå høje TSH-niveauer har været at tage patienter ud af

thyroideahormonhæmmende terapi (THST), hvilket almindeligvis får patienter til at vise tegn og

symptomer på hypotyroidisme. Ved anvendelse af Thyrogen vil den TSH-stimulering, der er

nødvendig for optagelse af radioiod og frigivelse af thyroglobulin blive opnået samtidig med at

patienterne holdes euthyreoide på THST, hvorved man undgår den morbiditet, der er forbundet med

hypotyroidisme.

Klinisk virkning og sikkerhed

Diagnostisk anvendelse

Den effektivitet og sikkerhed, der er forbundet med anvendelse af Thyrogen til scanning med

radioaktivt iod sammen med serum thyroglobulin undersøgelse til udførelse af diagnose af rester af

thyroidea eller -kræft blev påvist ved to undersøgelser. I en af undersøgelserne blev to

doseringsprincipper undersøgt: 0,9 mg intramuskulær for hver 24 timer for to doser (0,9 mg x 2) og

0,9 mg intramuskulær for hver 72 timer for tre doser (0,9 mg x 3). Begge doseringsprincipper var

effektive og uden statistisk forskel sammenlignet med seponering af thyroideahormon ved stimulering

for optagelse af radioaktivt iod for diagnostisk scanning. Begge doseringsprincipper forbedrede

sensitiviteten, nøjagtigheden og den negative forventede (prædiktive) værdi af Thyrogen-stimuleret

thyroglobulin alene eller i kombination med scanning med radioaktivt iod sammenlignet med

undersøgelser, der blev udført, mens patienterne blev behandlet med thyroideahormoner.

Ved udførelse af kliniske forsøg med henblik på detektion af rester af thyroidea eller -kræft i

ablaterede patienter ved hjælp af en thyroglobulinanalyse med en nedre detektionsgrænse på 0,5

ng/ml, svarede Thyrogen-stimulerede thyroglobulin-niveauer på 3 ng/ml, 2 ng/ml og 1 ng/ml til

thyroglobulin-niveauerne efter seponering af thyroideahormon på henholdsvis 10 ng/ml, 5 ng/ml og 2

ng/ml. I disse undersøgelser konstateredes det, at brugen af thyroglobulin-undersøgelse på Thyrogen

var mere følsom end thyroglobulin-undersøgelsen på TSHT. I en Fase III undersøgelse med deltagelse

af 164 patienter lå detektionsraten for thyroidholdigt væv efter Thyrogen thyroglobulin test på 73-

87%, mens der ved brug af thyroglobulin på TSHT var 42-62% for de samme grænseværdier og

tilsvarende referencestandarder.

Metastaser blev bekræftet ved scanning eller lymfeknudebiopsi efter behandlingen hos 35 patienter.

Thyrogen-stimulerede thyroglobulin-niveauer var over 2 ng/ml hos alle 35 patienter, medens

thyroglobulin ved THST var over 2 ng/ml hos 79% af disse patienter.

Præ-terapeutisk stimulering

I en komparativ undersøgelse med 60 lavrisiko-patienter var den procentvise vellykkede ablation af

thyroidea-rester med 100mC/3,7 GBq (± 10 %) radioiod hos post-tyroidektomi-patienter med

thyroideacancer sammenlignelig for patienter, der blev behandlet efter seponering af

thyroideahormoner i forhold til patienter, der blev behandlet efter indgivelse af Thyrogen. De

undersøgte patienter var voksne (> 18 år) med netop diagnosticeret papillært eller follikulært

thyroideakarcinom, herunder også papillær-follikulær-varianten, primært karakteriseret (54 ud af 60)

som T1-T2, N0-N1, M0 (TNM-klassifikation.) Succesraten for ablation af rester blev vurderet ved

imagografi med radioiod og med serum thyroglobulin-undersøgelse 8 ± 1 måneder efter behandling.

Alle 28 patienter (100%), der blev behandlet efter seponering af THST, og alle 32 patienter (100%),

der blev behandlet efter indgivelse af Thyrogen, havde enten ingen synlig optagelse af radioiod i

thyroidea-underlaget eller, hvis den var synlig, en optagelse i thyroidea-underlaget på <0,1% af den

indgivne aktivitet af radioiod. Succesen for ablation af thyroidea-rester blev også vurderet efter

kriteriet Thyrogen-stimuleret serum Tg-niveau < 2 ng/ml 8 måneder efter ablation, men kun for

patienter, der var negative for interfererende anti-Tg antistoffer. Ved brug af dette Tg-kriterium var

ablation af thyroidea-rester vellykket hos henholdsvis 18/21 patienter (86%) og 23/24 patienter (96%)

i gruppen med THST og Thyrogen-behandlingsgruppen.

Livskvaliteten blev væsentligt reduceret efter seponering af thyroideahormoner, men blev bibeholdt

efter begge Thyrogen-doseringsprincipper for begge indikationer.

Et opfølgende studie blev udført med patienter, der tidligere havde gennemført det initiale studie, og

data er tilgængelige for 51 patienter. Det vigtigste mål med opfølgningsforsøget var at bekræfte status

for ablation af thyroidearester med Thyrogen-stimuleret radioiod ved billeddiagnostik af fikseret hals

ved en kontrolundersøgelse efter gennemsnitligt 3,7 år (mellem 3,4 og 4,4 år) efter ablation med

radioiod. Thyrogen-stimuleret thyroglobulin blev også målt.

Ablation af patienterne blev anset som vellykket, hvis der ikke var synlig thyroidea-optagelse ved

scanningen, eller hvis synlig, at optagelsen var mindre end 0,1 %. For alle patienter, hvis ablation blev

vurderet som vellykket i det første forsøg, blev ablationen bekræftet som vellykket i

opfølgningsforsøget. Derudover havde ingen af patienterne definitivt recidiv i løbet af

opfølgningsperioden på 3,7 år. Samlet set havde 48/51 patienter (94 %) ikke evidens for cancerrecidiv,

1 patient havde muligt cancerrecidiv (selvom det ikke var klart, om denne patient havde ægte recidiv

eller persisterende tumor pga. den lokale sygdom, der bemærkedes i starten af det initiale studie), og 2

patienter kunne ikke vurderes.

Som konklusion på pivotalstudiet og opfølgningsstudiet var Thyrogen non-inferiør i forhold til

seponering af thyroideahormon ved øget TSH-niveau ved præterapeutisk stimulation i kombination

med radioiod inden postkirurgisk ablation af thyroidearester.

To store prospektive randomiserede studier, HiLo-studiet (Mallick) og ESTIMABL1-studiet

(Schlumberger), sammenlignede metoder til ablation af thyroideavæv hos patienter med differentieret

thyroideacancer, der havde fået fjernet skjoldbruskkirtlen. I begge studier blev patienterne

randomiseret til 1 af 4 behandlingsgrupper: Thyrogen + 30 mCi

-I, Thyrogen + 100 mCi

seponering af thyroideahormon + 30 mCi

-I eller seponering af thyroideahormon + 100 mCi

-I, og

patienterne blev vurderet ca. 8 måneder senere. HiLo-studiet randomiserede 438 patienter

(tumorstadier T1-T3, Nx, N0 og N1, M0) på 29 centre. Vurderet ved scanning med radioaktivt iod og

stimulerede Tg-niveauer (n = 421) var hyppigheden for vellykket ablation ca. 86 % i alle fire

behandlingsgrupper. Alle 95 %-konfidensintervallerne for angivelse af forskel var indenfor ± 10 %-

point, indikerende non-inferioritet af radioaktivt iod med lav aktivitet over for radioaktivt iod med høj

aktivitet. Analyser af T3-patienter og N1-patienter viste, at hyppigheden for vellykket ablation i disse

undergrupper var lige så stor som hos patienter med lavere risiko.

ESTIMABL1-studiet randomiserede 752 patienter med thyroideacancer med lav risiko (tumorstadier

pT1 < 1 cm og N1 eller Nx, pT1 >1-2 cm og ethvert N-stadie, eller pT2 N0, alle patienter M0) på 24

centre. Baseret på 684 evaluerbare patienter var den samlede hyppighed for vellykket ablation vurderet

ved ultralyd af hals og stimulerede Tg-niveauer 92 % uden nogen statistisk signifikant forskel mellem

de fire grupper.

I ESTIMABL1-studiet blev 726 (97 %) af de oprindelige 752 patienter fulgt for sygdomsrecidiv.

Gennemsnitlig opfølgningsperiode var 5,4 år (0,5 til 9,2 år).

Nedenstående tabeller viser langtidsopfølgningsdata for ESTIMABL1- og HiLo-studiet.

Tabel 1. Recidivrate hos patienter i ESTIMABL1-studiet som fik RAI med lav eller høj aktivitet

og patienter, som forberedte sig på ablation med Thyrogen eller seponering af thyroideahormon

Thyrogen (N=374)

Seponering af

thyroideahormon

(N=378)

Samlet antal patienter med recidiv (5,4 år)

7 (1,9 %)

4 (1,1 %)

RAI med lav aktivitet (1,1 GBq)

5 (1,3 %)

1 (0,3 %)

RAI med høj aktivitet (3,7 GBq)

2 (0,5 %)

3 (0,8 %)

I HiLo-studiet blev 434 (99 %) af de oprindelige 438 patienter fulgt op for sygdomsrecidiv.

Gennemsnitlig opfølgningsperiode var 6,5 år (4,5 til 7,6 år).

Tabel 2. Recidivrate hos patienter i HiLo-studiet, som fik RAI med lav eller høj aktivitet

RAI med lav

aktivitet (1,1 GBq)

RAI med høj aktivitet (3,7 GBq)

Samlet antal patienter med recidiv

Recidivrate (3 år)

1,5 %

2,1 %

Recidivrate (5 år)

2,1 %

2,7 %

Recidivrate (7 år)

5,9 %

7,3 %

HR: 1,10 [95 % KI 0,47 – 2,59]; p=0,83

Tabel 3. Recidivrate hos patienter i HiLo-studiet, som forberedte sig på ablation med Thyrogen

eller seponering af thyroideahormon

Thyrogen

Seponering af thyroideahormon

Samlet antal patienter med recidiv

Recidivrate (3 år)

1,5 %

2,1 %

Recidivrate (5 år)

2,1 %

2,7 %

Recidivrate (7 år)

8,3 %

5,0 %

HR: 1,62 [95 % KI 0,67 – 3,91], p=0,28

Langtidsopfølgningsdata i ESTIMABL1 og HiLo bekræftede lignende resultater for patienterne i alle

fire behandlingsgrupper.

Sammenfattende understøtter disse studier effekten af radioaktivt iod med lav aktivitet plus thyrotropin

alfa (med nedsat stråleeksponering). Thyrotropin alfa var non-inferiør i forhold til seponering af

thyroideahormon ved præterapeutisk stimulation i kombination med radioaktivt iod til postkirurgisk

ablation af rester af thyroideavæv.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Thyrogens farmakokinetiske egenskaber blev undersøgt i patienter med veldifferentieret

thyroideacancer efter en enkelt 0,9 mg intramuskulær injektion. Efter injektionen var middelværdien

for højeste koncentration (C

) 116 ± 38mU/l, hvilket opstod ca. 13 ± 8 timer efter indgivelsen.

Halveringstiden for udskillelsen var 22 ± 9 timer. Den vigtigste udskillelsesvej for thyrotropin alfa

menes at være gennem nyrerne og i mindre grad gennem leveren.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data er begrænsede, men viser ingen særlig risiko for mennesker som følge af brug af

Thyrogen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol

Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat

Dinatriumphosphatheptahydrat

Natriumchlorid

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnede hætteglas

3 år.

Holdbarhed efter restituering

Det anbefales at injicere Thyrogen-opløsningen inden for tre timer.

Den rekonstituerede opløsning kan opbevares i højst 24 timer mellem 2°C og 8° C beskyttet mod lys

og mikrobiel forurening.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C).

Hætteglasset opbevares i yderpakningen for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Gennemsigtige 5 ml hætteglas (Type I). Lukningen består af en silikonebehandlet butylprop med

børnesikker kapsel. Hvert hætteglas indeholder 1,1 mg thyrotropin alfa. Efter rekonstituering med 1,2

ml vand til injektionsvæsker, udtages 1,0 ml af opløsningen (svarende til 0,9 mg Thyrogen) og

indgives til patienten.

For at opnå en tilstrækkelig mængde til nøjagtig dispensering indeholder hvert hætteglas med

Thyrogen en overfyldning på 0,2 ml.

Pakninger: en eller to hætteglas pr. karton.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Pulveret til injektionsvæsken, opløsning skal rekonstitueres med vand til injektionsvæsker. Der kræves

kun ét Thyrogen hætteglas pr. injektion. Hvert hætteglas med Thyrogen er til engangsbrug.

Anvend aseptisk teknik

Tilsæt 1,2 ml vand til injektionsvæsker til Thyrogen-pulveret i hætteglasset. Hætteglassets indhold

hvirvles forsigtigt rundt, indtil alt materialet er opløst. Opløsningen må ikke rystes. Når pulveret er

opløst, er det samlede volumen i hætteglasset 1,2 ml. pH-værdien af Thyrogen-injektionsvæsken er

cirka 7,0.

Læs hele dokumentet

EMA/727331/2012

EMEA/H/C/000220

EPAR - sammendrag for offentligheden

Thyrogen

thyrotropin-alfa

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Thyrogen. Det

forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem

til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Thyrogen.

Hvad er Thyrogen?

Thyrogen er et pulver, der anvendes til fremstilling af en injektionsvæske, opløsning. Det indeholder

det aktive stof thyrotropin-alfa.

Hvad anvendes Thyrogen til?

Thyrogen anvendes hos patienter, der har fået foretaget tyroidektomi (fjernelse af skjoldbruskkirtlen)

på grund af kræft, for at kontrollere, om der er mere skjoldbruskkirtelvæv tilbage efter operationen.

Thyrogen kan desuden anvendes i kombination med radioaktivt jod til at udrydde eventuelt

tilbageværende skjoldbruskkirtelvæv hos patienter, som har fået hele eller næsten hele

skjoldbruskkirtlen fjernet, og hvor kræften ikke har spredt sig til andre dele af kroppen.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Thyrogen?

Behandlingen med Thyrogen bør overvåges af en læge med erfaring i behandling af

skjoldbruskkirtelkræft.

Det gives som to indsprøjtninger i baldemusklen med 24 timers mellemrum. 72 timer efter den sidste

injektion tages en blodprøve for at kontrollere, om der er et skjoldbruskkirtelprotein kaldet tyreoglobulin

til stede, hvilket i så fald betyder, at der stadig er skjoldbruskkirtelvæv til stede. En anden metode til at

kontrollere, om der er mere væv tilbage, er at give patienten en dosis radioaktivt jod, som kan ses i

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

skjoldbruskkirtelvævet på en scanning. Det radioaktive jod gives 24 timer efter den sidste injektion af

Thyrogen, og scanningen udføres 48-72 timer senere.

Når Thyrogen anvendes til at fjerne tilbageværende skjoldbruskkirtelvæv, gives der desuden

radioaktivt jod 24 timer efter den sidste injektion af Thyrogen. I så fald udføres der en scanning nogle

dage senere for at se, om der er mere skjoldbruskkirtelvæv tilbage.

Hvordan virker Thyrogen?

For at man kan se, om der er skjoldbruskkirtelvæv til stede, skal vævet være aktivt, og dette

forudsætter, at der er et hormon kaldet thyroideastimulerende hormon (TSH) til stede. Patienter, der

har fået fjernet skjoldbruskkirtlen, skal imidlertid have medicin (thyroideahormonerstatning), der

standser produktionen af TSH.

Det aktive stof i Thyrogen, thyrotropin-alfa, er en kopi af TSH og anvendes til at stimulere eventuelt

tilbageværende skjoldbruskkirtelvæv i kroppen, herunder kræftvæv. Om der er skjoldbruskkirtelvæv

tilstede, kan kontrolleres ved en blodprøve (som viser, at skjoldbruskkirtelproteinet tyreoglobulin

produceres af eventuelt tilbageværende skjoldbruskkirtelvæv). Hvis patienten har fået radioaktivt jod,

kan man i stedet anvende en scanning (som viser, at det tilbageværende skjoldbruskkirtelvæv aktivt

optager jod).

Thyrogen kan anvendes til at udrydde tilbageværende skjoldbruskkirtelvæv, når en patient får høje

doser radioaktivt jod. Dette skyldes, at Thyrogen stimulerer cellerne i vævet til at optage det

radioaktive jod, hvilket derefter dræber cellerne.

Thyrotropin-alfa fremstilles ved en metode, der kaldes "rekombinant dna-teknologi": Det produceres af

en celle, der har fået indsat et gen (dna), som gør den i stand til at producere hormonet.

Hvordan blev Thyrogen undersøgt?

Thyrogen blev anvendt i to undersøgelser til at afsløre eventuelt tilbageværende skjoldbruskkirtelvæv

hos 381 patienter, der havde fået fjernet skjoldbruskkirtlen. I disse undersøgelser blev Thyrogens evne

til at stimulere tilbageværende skjoldbruskkirtelvæv sammenlignet med patientens eget TSH. Derfor

fik patienterne to gange målt thyroideastimulationen (produktionen af tyreoglobulin og optagelsen af

radioaktivt jod): Én gang efter behandling med Thyrogen, og én gang efter at patienterne var holdt op

med at få erstatningsbehandling, der hæmmer den naturlige TSH-produktion.

Resultaterne af de to målinger blev sammenlignet for at se, om de stemte overens. Virksomheden

fremlagde ligeledes resultaterne af undersøgelser fra den offentliggjorte litteratur, hvor man undersøgte

Thyrogens virkning, når det blev anvendt med en tyreoglobulintest, men uden en scanning med

radioaktivt jod. Tyreoglobulin-testen er et alternativ til scanning med radioaktivt jod for at bestemme

tilbageværende skjoldbruskkirtelvæv, hvilket gøres ved at måle blodets indhold af tyreoglobulin, der

produceres af thyroideavævet.

Thyrogen blev anvendt til at fjerne tilbageværende skjoldbruskkirtelvæv i en undersøgelse med 63

patienter med skjoldbruskkirtelkræft, der fik høje doser af radioaktivt jod. I undersøgelsen blev

Thyrogen desuden sammenlignet med patienternes eget TSH. Det primære effektmål var baseret på

en test, hvor man undersøgte, om patienten havde mere skjoldbruskkirtelvæv tilbage otte måneder

efter behandlingen. Herefter fortsatte 51 af patienterne med en opfølgning i gennemsnitligt tre et halvt

år mere. Virksomheden fremlagde ligeledes resultaterne af 13 undersøgelser fra den offentliggjorte

litteratur, herunder en nøgleundersøgelse, hvor man sammenlignede virkningen af Thyrogen og

virkningen af at stoppe erstatningsbehandlingen hos 394 patienter, som man fulgte op på i ca. to et

Thyrogen

EMA/727331/2012

Side 2/3

halvt år. Der blev gennemført og offentliggjort yderligere to undersøgelser, som omfattede 1 190

patienter, der fik Thyrogen med lave doser af radioaktivt jod.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, der er ved Thyrogen?

Til at påvise, om der var mere skjoldbruskkirtelvæv tilbage efter en operation, virkede Thyrogen lige så

godt som patientens eget TSH efter, at erstatningsbehandlingen var ophørt. Thyrogen har imidlertid den

fordel, at patienterne kan fortsætte med erstatningsbehandlingen, før testen udføres. Derved opnår de

en bedre livskvalitet, da den midlertidige afbrydelse af erstatningsbehandlingen har forbigående

bivirkninger, der ikke altid tåles godt. De offentliggjorte undersøgelser viste, at Thyrogen også var

effektivt til lavrisikopatienter, når tilbageværende væv udelukkende blev påvist ved kun at måle

tyreoglobulinniveauerne, og at det ikke altid var nødvendigt at foretage en scanning med radioaktivt

jod.

Til fjernelse af tilbageværende skjoldbruskkirtelvæv var begge behandlinger 100 % effektive efter otte

måneder. Dette blev bekræftet i opfølgningsundersøgelsen: Hos alle 43 patienter, hvis resultater

kunne evalueres efter yderligere tre et halvt år, var behandlingen effektiv. Ud af disse var der 25

patienter, som anvendte Thyrogen, og 18 patienter, hvis erstatningsbehandling blev stoppet. De mere

omfattende offentliggjorte undersøgelser bekræftede, at Thyrogen havde stort set samme virkning

som at stoppe erstatningsbehandlingen hos patienter, hvor kræften ikke havde spredt sig til andre dele

af kroppen. Thyrogen blev desuden påvist at være effektivt med lavere doser af radioaktivt jod.

Hvilken risiko er der forbundet med Thyrogen?

Den hyppigste bivirkning ved Thyrogen (som ses hos flere end 1 ud af 10 patienter) er kvalme. Den

fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger for Thyrogen fremgår af indlægssedlen.

Thyrogen bør ikke anvendes hos patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for bovint

TSH (fra køer) eller menneskeligt TSH eller over for andre af indholdsstofferne. Thyrogen må ikke

anvendes under graviditet.

Hvorfor blev Thyrogen godkendt?

CHMP konkluderede, at fordelene ved Thyrogen opvejer risiciene og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Thyrogen.

Andre oplysninger om Thyrogen

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Thyrogen den 9. marts 2000.

Den fuldstændige EPAR for Thyrogen findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Thyrogen, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført 11-2012.

Thyrogen

EMA/727331/2012

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information