Tepadina

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

26-11-2020

Aktiv bestanddel:
thiotepa
Tilgængelig fra:
ADIENNE S.r.l. S.U.
ATC-kode:
L01AC01
INN (International Name):
thiotepa
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Hematopoietisk stamcelletransplantation
Terapeutiske indikationer:
I kombination med andre kemoterapeutiske lægemidler:med eller uden total body bestråling (TBI) som konditionering behandling forud for allogen eller autolog hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HPCT) hæmatologiske sygdomme hos voksne og pædiatriske patienter, når høj-dosis kemoterapi med HPCT support er passende til behandling af solide tumorer hos voksne og pædiatriske patienter. Det foreslås, at Tepadina skal ordineres af læger med erfaring i plejende behandling forud for hæmatopoietisk stamcelletransplantation.
Produkt oversigt:
Revision: 14
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001046
Autorisation dato:
2010-03-15
EMEA kode:
EMEA/H/C/001046

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

23-12-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

26-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

26-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

26-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

26-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

23-12-2014

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: information til brugeren

TEPADINA 15 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

thiotepa

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge TEPADINA

Sådan skal du bruge TEPADINA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

TEPADINA indeholder det aktive stof thiotepa, som tilhører en gruppe af lægemidler mod kræft, som

kaldes alkylerende midler.

TEPADINA bruges til forberedelse af patienter til knoglemarvstransplantation. Det fungerer ved at

ødelægge knoglemarvsceller, hvilket muliggør transplantation af nye knoglemarvsceller

(hæmatopoietiske progenitorceller). Derved bliver kroppen i stand til at producere sunde blodlegemer.

TEPADINA kan anvendes til voksne, børn og unge.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge TEPADINA

Brug ikke TEPADINA

hvis du er allergisk over for thiotepa

hvis du er gravid eller overvejer at blive gravid

hvis du ammer

hvis du skal vaccineres mod gul feber eller med vacciner, der indeholder levende virus eller

bakterier.

Vær ekstra forsigtig med at bruge TEPADINA

Fortæl det til din læge, hvis du har:

lever- eller nyreproblemer

hjerte- eller lungeproblemer

kramper/anfald (epilepsi), eller du tidligere har haft dette (hvis du behandles med phenytoin

eller fosphenytoin).

Da TEPADINA ødelægger knoglemarvsceller, som er ansvarlige for at producere blodceller, bliver

der taget regelmæssige blodprøver under behandlingen for at kontrollere dine blodlegemer.

Du får midler mod infektion for at forebygge og behandle infektioner.

TEPADINA kan forårsage en anden kræfttype i fremtiden. Lægen vil drøfte denne risiko med dig.

Brug af anden medicin

sammen med TEPADINA

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Fortæl det til lægen, hvis du er gravid, eller hvis du tror, at du kan være gravid, inden du modtager

TEPADINA. Du må ikke anvende TEPADINA under graviditet.

Både kvinder og mænd, der modtager TEPADINA, skal anvende effektiv prævention under

behandlingen.

Det vides ikke, om denne medicin udskilles i modermælk. Som en sikkerhedsforanstaltning må

kvinder ikke amme under behandling med TEPADINA.

TEPADINA kan nedsætte fertiliteten hos mænd og kvinder. Mandlige patienter bør opsøge

præservering af sæd, inden behandling påbegyndes, og må ikke få børn, mens de behandles, og i et år

efter ophør af behandlingen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er sandsynligt, at visse uønskede reaktioner ved thiotepa, som f.eks. svimmelhed, hovedpine og

sløret syn, kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du bruge TEPADINA

Lægen fastlægger din dosis ud fra din kropsoverflade eller -vægt og din sygdom.

Sådan gives TEPADINA

TEPADINA indgives af en kvalificeret sundhedsfaglig person som en intravenøs infusion (drop i en

vene) efter fortynding i det individuelle hætteglas. Hver infusion tager 2-4 timer.

Doseringshyppighed

Du modtager dine infusioner med 12 eller 24 timers mellemrum. Behandlingen kan vare op til 5 dage.

Hyppigheden af doseringerne og varigheden af behandlingen afhænger af din sygdom.

4.

Bivirkninger

TEPADINA kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De alvorligste bivirkninger ved TEPADINA-behandling eller transplantationsproceduren kan omfatte

fald i antallet af blodlegemer (tilsigtet virkning af medicinen for at forberede dig til din

transplantation)

infektion

leverlidelser, herunder blokering af en levervene

graft angriber din krop (

graft versus host-

sygdom)

åndedrætsproblemer

Lægen vil regelmæssigt overvåge niveauet af dine blodlegemer og leverenzymer for at konstatere og

afhjælpe de ovenfor nævnte hændelser.

Bivirkninger ved TEPADINA kan forekomme med bestemte hyppigheder, som er defineret på

følgende måde:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer)

øget modtagelighed for infektioner

betændelsestilstand i hele kroppen (sepsis)

nedsat antal hvide blodlegemer, blodplader og røde blodlegemer (anæmi)

de transplanterede celler angriber din krop (

graft versus host-

sygdom)

svimmelhed, hovedpine, sløret syn

ukontrolleret rysten (krampe)

snurren, prikken eller følelsesløshed i huden (paræstesi)

delvist tab af bevægelsesevne

hjertestop

kvalme, opkastning, diarré

betændelse i slimhinderne i munden (mucositis)

irriteret mave, spiserør og mave-tarm-kanal

tyktarmsbetændelse

anoreksi, nedsat appetit

højt blodsukkerniveau

hududslæt, -kløe og -afskalning

ændret hudfarve (må ikke forveksles med gulsot - se nedenfor)

rødme i huden (erytem

hårtab

ryg- og mavesmerter, smerter

muskel- og ledsmerter

abnorme elektriske impulser i hjertet (arytmi)

betændelse i lungevæv

forstørret lever

ændret organfunktion

blokering af levervene (veno-occlusiv sygdom, VOD)

gulnen af hud og øjne (gulsot)

høreskade

lymfeobstruktion

højt blodtryk

øgede niveauer af lever-, nyre- og fordøjelsesenzymer

abnorme blodelektrolytter

øget vægt

feber, generel svækkelse, kuldegysninger

blødninger

næseblod

generelle hævelser på grund af væskeophobning (ødemer)

smerter eller betændelse ved injektionsstedet

øjenbetændelse (konjunktivitis)

nedsat sædcelletal

vaginal blødning

udeblivende menstruation (amenoré)

hukommelsestab

forsinket vægt- og højdeøgning

blæresvigt

underproduktion af testosteron

utilstrækkelig produktion af tyreoideahormon

utilstrækkelig aktivitet i hypofyse

konfusionstilstand

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 10 personer)

angst, forvirring

abnorm hævelse af pulsårer i hjernen (hjerneaneurisme)

øget kreatinin-niveau

allergiske reaktioner

tillukning af blodkar (embolisme)

hjerterytmeforstyrrelse

hjertesvigt

kardiovaskulære forstyrrelser

iltmangel

væskeansamling i lungerne (lungeødemer)

pulmonær blødning

åndedrætsstop

blod i urinen (hæmaturi) og moderat nyreinsufficiens

blærebetændelse

ubehag ved vandladning og nedsat urinproduktion

øget mængde nitrogenforbindelser i blodbanen

katarakt

leverinsufficiens

hjerneblødning

hoste

forstoppelse og maveproblemer

tarmobstruktion

maveperforation

muskelændringer

udtalt mangel på koordination af muskelbevægelser

skrammer som følge af et lavt antal blodplader

menopausale symptomer

kræft (andre primære maligniteter)

abnorm hjernefunktion

infertilitet hos mænd og kvinder

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 100 personer)

betændelse i huden og afskalning af huden (erytrodermisk psoriasis)

delirium, nervøsitet, hallucination, uro

mavesår

betændelse i hjertets muskelvæv (myocarditis)

abnorm hjertetilstand (kardiomyopati)

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data

forhøjet blodtryk i venerne (blodkar) i lungerne (pulmonal arteriel hypertension)

alvorlige hudskader (f.eks. alvorlige læsioner, væskefyldte blærer etc.), der kan involvere hele

kroppen, hvilket endog kan være livstruende

skader i et område i hjernen (den såkaldte hvide substans), der endog kan være livsfarlige

(leukoencefalopati)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke TEPADINA efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten på hætteglasset.

Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2 °C - 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Efter rekonstitution er lægemidlet stabilt i otte timer, hvis det opbevares ved 2 °C - 8 °C.

Efter fortynding er lægemidlet stabilt i 24 timer, hvis det opbevares ved 2 °C - 8 °C, og i 4 timer, hvis

det opbevares ved 25 °C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør lægemidlet anvendes øjeblikkeligt.

Ikke anvendte lægemidler eller affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

TEPADINA indeholder:

Aktivt stof: thiotepa. Et hætteglas indeholder 15 mg thiotepa. Efter rekonstitution indeholder

hver ml 10 mg thiotepa (10 mg/ml).

TEPADINA indeholder ikke andre ingredienser.

Udseende og pakningsstørrelser

TEPADINA er et hvidt, krystallinsk pulver, som leveres i et hætteglas, der indeholder 15 mg thiotepa.

Hver æske indeholder 1 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

ADIENNE S.r.l. S.U.

Via Galileo Galilei, 19

20867 Caponago (MB) Italien

Tel: +39 02 40700445

adienne@adienne.com

Hvis du vil have yderligere oplysninger om TEPADINA, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Accord Healthcare bv

Tèl/Tel:+32 51 79 40 12

Lietuva

Accord Healthcare AB

Tel: +46 8 624 00 25

България

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Teл.: +48 22 577 28 00

Luxembourg/Luxemburg

Accord Healthcare bv

Tèl/Tel: +32 51 79 40 12

Česká republika

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Magyarország

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 577 28 00

Danmark

Accord Healthcare AB

Tlf: + 46 8 624 00 25

Malta

Accord Healthcare Ireland Ltd

Tel: +44 (0) 208 901 3370

Deutschland

Accord Healthcare GmbH

Tel: +49 89 700 9951 0

Nederland

Accord Healthcare B.V.

Tel: +31 30 850 6014

Eesti

Accord Healthcare AB

Tel: +46 8 624 00 25

Norge

Accord Healthcare AB

Tlf: + 46 8 624 00 25

Ελλάδα

Accord Healthcare Italia Srl

Τηλ: + 39 02 943 23 700

Österreich

Accord Healthcare GmbH

Tel: +43 (0)662 424899-0

España

Accord Healthcare S.L.U.

Tel: +34 93 301 00 64

Polska

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 577 28 00

France

Accord Healthcare France SAS

Tél: +33 (0)320 401 770

Portugal

Accord Healthcare, Unipessoal Lda

Tel: +351 214 697 835

Hrvatska

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

România

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Ireland

Accord Healthcare Ireland Ltd

Tel: +44 (0)1271 385257

Slovenija

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Ísland

Accord Healthcare AB

Sími: + 46 8 624 00 25

Slovenská republika

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Italia

Accord Healthcare Italia Srl

Tel: +39 02 943 23 700

Suomi/Finland

Accord Healthcare Oy

Puh/Tel: + 358 10 231 4180

Κύπρος

Accord Healthcare S.L.U.

Τηλ: + 34 93 301 00 64

Sverige

Accord Healthcare AB

Tel: + 46 8 624 00 25

Latvija

Accord Healthcare AB

Tel: +46 8 624 00 25

United Kingdom

Accord-UK Ltd

Tel: +44 (0)1271 385257

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside

http://www.ema.europa.eu

Nedenstående oplysninger er til sundhedspersonale.

VEJLEDNING I KLARGØRING

TEPADINA 15 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Thiotepa

Læs denne vejledning før klargøring og indgivelse af TEPADINA.

1.

PRÆSENTATION

TEPADINA leveres som 15 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

TEPADINA skal rekonstitueres og fortyndes, før det indgives.

2.

REGLER FOR DESTRUKTION OG ANDEN HÅNDTERING

Generelt

Der skal anvendes procedurer for korrekt håndtering og destruktion af anticancer-lægemidler. Alle

overførselsprocedurer kræver streng overholdelse af aseptiske teknikker, og der bør anvendes

sikkerhedsskærm med vertikalt laminarflow.

Som med andre cytotoksiske stoffer skal der udvises forsigtighed ved håndtering og klargøring af

TEPADINA-opløsninger for at forhindre utilsigtet kontakt med hud eller slimhinder. Der kan

forekomme topikale virkninger efter utilsigtet eksponering for thiotepa. Det tilrådes derfor at anvende

handsker, når opløsningen forberedes til injektion. Hvis thiotepa-opløsningen utilsigtet kommer i

kontakt med huden, skal huden omgående vaskes grundigt med vand og sæbe. Hvis thiotepa utilsigtet

kommer i kontakt med slimhinderne, skal de skylles grundigt med vand.

Beregning af dosis af TEPADINA

TEPADINA indgives i forskellige doser i kombination med andre kemoterapeutika ved behandling af

patienter med hæmatologiske sygdomme eller solide tumorer før HPCT.

TEPADINA-dosering beskrives for voksne og børn efter typen af HPCT (autolog eller allogen) og

sygdom.

Dosering for voksne

AUTOLOG HPCT

Hæmatologiske sygdomme

Den anbefalede dosis ved hæmatologiske sygdomme varierer fra 125 mg/m

/dag (3,38 mg/kg/dag) til

300 mg/m

/dag (8,10 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives fra to op til fire på

hinanden følgende dage før autolog HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika,

uden at den totale maksimale kumulerede dosis på 900 mg/m

(24,32 mg/kg) overskrides under hele

konditioneringen.

LYMFOMER

Den anbefalede dosis varierer fra 125 mg/m

/dag (3,38 mg/kg/dag) til 300 mg/m

/dag

(8,10 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives fra to til fire på hinanden følgende dage

før autolog HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika, uden at den totale

maksimale kumulerede dosis på 900 mg/m

(24,32 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

CENTRALNERVESYSTEM (CNS)-LYMFOMER

Den anbefalede dosis er 185 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives i to

på hinanden følgende dage før autolog HPCT, uden at den totale maksimale kumulerede dosis på

370 mg/m

(10 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

MULTIPELT MYELOM

Den anbefalede dosis varierer fra 150 mg/m

/dag (4,05 mg/kg/dag) til 250 mg/m

/dag

(6,76 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives i tre på hinanden følgende dage før

autolog HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika, uden at den totale maksimale

kumulerede dosis på 750 mg/m

(20,27 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

Solide tumorer

Den anbefalede dosis ved solide tumorer varierer fra 120 mg/m

/dag (3,24 mg/kg/dag) til

250 mg/m

/dag (6,76 mg/kg/dag) fordelt på en eller to daglige infusioner, der indgives fra to til fem på

hinanden følgende dage før autolog HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika,

uden at den totale maksimale kumulerede dosis på 800 mg/m

(21,62 mg/kg) overskrides under hele

konditioneringen.

BRYSTKRÆFT

Den anbefalede dosis varierer fra 120 mg/m

/dag (3,24 mg/kg/dag) til 250 mg/m

/dag

(6,76 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives fra tre til fem på hinanden følgende dage

før autolog HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika, uden at den totale

maksimale kumulerede dosis på 800 mg/m

(21,62 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

CNS-TUMORER

Den anbefalede dosis varierer fra 125 mg/m

/dag (3,38 mg/kg/dag) til 250 mg/m

/dag

(6,76 mg/kg/dag) fordelt på en eller to daglige infusioner, der indgives fra tre til fire på hinanden

følgende dage før autolog HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika, uden at den

totale maksimale kumulerede dosis på 750 mg/m

(20,27 mg/kg) overskrides under hele

konditioneringen.

ÆGGESTOKKRÆFT

Den anbefalede dosis er 250 mg/m

/dag (6,76 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives i

to på hinanden følgende dage før autolog HPCT, uden at den totale maksimale kumulerede dosis på

500 mg/m

(13,51 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

KIMCELLETUMORER

Den anbefalede dosis varierer fra 150 mg/m

/dag (4,05 mg/kg/dag) til 250 mg/m

/dag

(6,76 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives i tre på hinanden følgende dage før

autolog HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika, uden at den totale maksimale

kumulerede dosis på 750 mg/m

(20,27 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

ALLOGEN HPCT

Hæmatologiske sygdomme

Den anbefalede dosis ved hæmatologiske sygdomme varierer fra 185 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) til

481 mg/m

/dag (13 mg/kg/dag) fordelt på en eller to daglige infusioner, der indgives fra to til fire på

hinanden følgende dage før allogen HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika,

uden at den totale maksimale kumulerede dosis på 555 mg/m

(15 mg/kg) overskrides under hele

konditioneringen.

LYMFOMER

Den anbefalede dosis ved lymfomer er 370 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) fordelt på to daglige infusioner,

der indgives før allogen HPCT, uden at den totale maksimale kumulerede dosis på 370 mg/m

(10 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

MULTIPELT MYELOM

Den anbefalede dosis er 185 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives før

allogen HPCT, uden at den totale maksimale kumulerede dosis på 185 mg/m

(5 mg/kg) overskrides

under hele konditioneringen.

LEUKÆMI

Den anbefalede dosis varierer fra 185 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) til 481 mg/m

/dag (13 mg/kg/dag)

fordelt på en eller to daglige infusioner, der indgives fra en til to på hinanden følgende dage før

allogen HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika, uden at den totale maksimale

kumulerede dosis på 555 mg/m

(15 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

THALASSÆMI

Den anbefalede dosis er 370 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) fordelt på to daglige infusioner, der indgives

før allogen HPCT, uden at den totale maksimale kumulerede dosis på 370 mg/m

(10 mg/kg)

overskrides under hele konditioneringen.

Pædiatrisk population

AUTOLOG HPCT

Solide tumorer

Den anbefalede dosis ved solide tumorer varierer fra 150 mg/m

/dag (6 mg/kg/dag) til 350 mg/m

/dag

(14 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives fra to op til tre på hinanden følgende dage

før autolog HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika, uden at den totale

maksimale kumulerede dosis på 1050 mg/m

(42 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

CNS-TUMORER

Den anbefalede dosis varierer fra 250 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) til 350 mg/m

/dag (14 mg/kg/dag)

som en enkelt daglig infusion, der indgives i tre på hinanden følgende dage før autolog HPCT

afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika, uden at den totale maksimale kumulerede

dosis på 1050 mg/m

(42 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

ALLOGEN HPCT

Hæmatologiske sygdomme

Den anbefalede dosis ved hæmatologiske sygdomme varierer fra 125 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) til

250 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) fordelt på en eller to daglige infusioner, der indgives fra en til tre på

hinanden følgende dage før allogen HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika,

uden at den totale maksimale kumulerede dosis på 375 mg/m

(15 mg/kg) overskrides under hele

konditioneringen.

LEUKÆMI

Den anbefalede dosis er 250 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) fordelt på to daglige infusioner, der indgives

før allogen HPCT, uden at den totale maksimale kumulerede dosis på 250 mg/m

(10 mg/kg)

overskrides under hele konditioneringen.

THALASSÆMI

Den anbefalede dosis varierer fra 200 mg/m

/dag (8 mg/kg/dag) til 250 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag)

fordelt på to daglige infusioner, der indgives før allogen HPCT, uden at den totale maksimale

kumulerede dosis på 250 mg/m

(10 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

REFRAKTÆR CYTOPENI

Den anbefalede dosis er 125 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives i tre

på hinanden følgende dage før allogen HPCT, uden at den totale maksimale kumulerede dosis på

375 mg/m

(15 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

GENETISKE SYGDOMME

Den anbefalede dosis er 125 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives i to

på hinanden følgende dage før allogen HPCT, uden at den totale maksimale kumulerede dosis på

250 mg/m

(10 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

SEGLCELLEANÆMI

Den anbefalede dosis er 250 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) fordelt på to daglige infusioner, der indgives

før allogen HPCT, uden at den totale maksimale kumulerede dosis på 250 mg/m

(10 mg/kg)

overskrides under hele konditioneringen.

Rekonstitution

TEPADINA skal rekonstitueres med 1,5 ml sterilt vand til injektion.

Ved hjælp af en sprøjte med kanyle udtrækkes 1,5 ml sterilt vand til injektion aseptisk.

Injicer indholdet af den fyldte sprøjte i hætteglasset gennem gummiproppen.

Fjern sprøjten og kanylen, og bland manuelt ved gentagne inversioner.

Kun farveløse opløsninger uden partikler må anvendes. Rekonstituerede opløsninger kan af og til være

opaliserede. Sådanne opløsninger kan stadig indgives.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

TEPADINA 15 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et hætteglas med pulver indeholder 15 mg thiotepa.

Efter rekonstitution med 1,5 ml vand til injektioner indeholder hver ml opløsning 10 mg thiotepa

(10 mg/ml).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Hvidt, krystallinsk pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

TEPADINA er indiceret i kombination med andre kemoterapeutika:

med eller uden helkropsbestråling (TBI), som konditionering før allogen eller autolog

hæmatopoietisk progenitorcelletransplantation (HPCT) hos børn og voksne med hæmatologiske

sygdomme

når højdosis-kemoterapi med HPCT-støtte er hensigtsmæssig til behandling af solide tumorer

hos børn og voksne.

4.2

Dosering og administration

Indgivelse af TEPADINA skal monitoreres af en læge med erfaring i konditionering før

hæmatopoietisk progenitorcelletransplantation.

Dosering

TEPADINA indgives i forskellige doser i kombination med andre kemoterapeutika ved behandling af

patienter med hæmatologiske sygdomme eller solide tumorer før HPCT.

TEPADINA-dosering beskrives for voksne og børn alt efter typen af HPCT (autolog eller allogen) og

sygdom.

Voksne

AUTOLOG HPCT

Hæmatologiske sygdomme

Den anbefalede dosis ved hæmatologiske sygdomme varierer fra 125 mg/m

/dag (3,38 mg/kg/dag) til

300 mg/m

/dag (8,10 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives fra to til fire på hinanden

følgende dage før autolog HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika, uden at den

totale, maksimale kumulerede dosis på 900 mg/m

(24,32 mg/kg) overskrides under hele

konditioneringen.

LYMFOMER

Den anbefalede dosis varierer fra 125 mg/m

/dag (3,38 mg/kg/dag) til 300 mg/m

/dag

(8,10 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives fra to til fire på hinanden følgende dage

før autolog HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika, uden at den totale

maksimale kumulerede dosis på 900 mg/m

(24,32 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

CENTRALNERVESYSTEM (CNS)-LYMFOMER

Den anbefalede dosis er 185 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives i to

på hinanden følgende dage før autolog HPCT, uden at den totale maksimale kumulerede dosis på

370 mg/m

(10 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

MULTIPELT MYELOM

Den anbefalede dosis varierer fra 150 mg/m

/dag (4,05 mg/kg/dag) til 250 mg/m

/dag

(6,76 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives i tre på hinanden følgende dage før

autolog HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika, uden at den totale maksimale

kumulerede dosis på 750 mg/m

(20,27 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

Solide tumorer

Den anbefalede dosis ved solide tumorer varierer fra 120 mg/m

/dag (3,24 mg/kg/dag) til

250 mg/m

/dag (6,76 mg/kg/dag) fordelt på en eller to daglige infusioner, der indgives fra to til fem på

hinanden følgende dage før autolog HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika,

uden at den totale maksimale kumulerede dosis på 800 mg/m

(21,62 mg/kg) overskrides under hele

konditioneringen.

BRYSTKRÆFT

Den anbefalede dosis varierer fra 120 mg/m

/dag (3,24 mg/kg/dag) til 250 mg/m

/dag

(6,76 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives fra tre til fem på hinanden følgende dage

før autolog HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika, uden at den totale

maksimale kumulerede dosis på 800 mg/m

(21,62 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

CNS-TUMORER

Den anbefalede dosis varierer fra 125 mg/m

/dag (3,38 mg/kg/dag) til 250 mg/m

/dag

(6,76 mg/kg/dag) fordelt på en eller to daglige infusioner, der indgives fra tre til fire på hinanden

følgende dage før autolog HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika, uden at den

totale maksimale kumulerede dosis på 750 mg/m

(20,27 mg/kg) overskrides under hele

konditioneringen.

ÆGGESTOKKRÆFT

Den anbefalede dosis er 250 mg/m

/dag (6,76 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives i

to på hinanden følgende dage før autolog HPCT, uden at den totale maksimale kumulerede dosis på

500 mg/m

(13,51 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

KIMCELLETUMORER

Den anbefalede dosis varierer fra 150 mg/m

/dag (4,05 mg/kg/dag) til 250 mg/m

/dag

(6,76 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives i tre på hinanden følgende dage før

autolog HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika, uden at den totale maksimale

kumulerede dosis på 750 mg/m

(20,27 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

ALLOGEN HPCT

Hæmatologiske sygdomme

Den anbefalede dosis ved hæmatologiske sygdomme varierer fra 185 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) til

481 mg/m

/dag (13 mg/kg/dag) fordelt på en eller to daglige infusioner, der indgives fra en til tre på

hinanden følgende dage før allogen HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika,

uden at den totale maksimale kumulerede dosis på 555 mg/m

(15 mg/kg) overskrides under hele

konditioneringen.

LYMFOMER

Den anbefalede dosis ved lymfomer er 370 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) fordelt på to daglige infusioner,

der indgives før allogen HPCT, uden at den totale maksimale kumulerede dosis på 370 mg/m

(10 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

MULTIPELT MYELOM

Den anbefalede dosis er 185 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives før

allogen HPCT, uden at den totale maksimale kumulerede dosis på 185 mg/m

(5 mg/kg) overskrides

under hele konditioneringen.

LEUKÆMI

Den anbefalede dosis varierer fra 185 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) til 481 mg/m

/dag (13 mg/kg/dag)

fordelt på en eller to daglige infusioner, der indgives fra en til to på hinanden følgende dage før

allogen HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika, uden at den totale maksimale

kumulerede dosis på 555 mg/m

(15 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

THALASSÆMI

Den anbefalede dosis er 370 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) fordelt på to daglige infusioner, der indgives

før allogen HPCT, uden at den totale maksimale kumulerede dosis på 370 mg/m

(10 mg/kg)

overskrides under hele konditioneringen.

Pædiatrisk population

AUTOLOG HPCT

Solide tumorer

Den anbefalede dosis ved solide tumorer varierer fra 150 mg/m

/dag (6 mg/kg/dag) til 350 mg/m

/dag

(14 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives fra to op til tre på hinanden følgende dage

før autolog HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika, uden at den totale

maksimale kumulerede dosis på 1050 mg/m

(42 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

CNS-TUMORER

Den anbefalede dosis varierer fra 250 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) til 350 mg/m

/dag (14 mg/kg/dag)

som en enkelt daglig infusion, der indgives i tre på hinanden følgende dage før autolog HPCT

afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika, uden at den totale maksimale kumulerede

dosis på 1050 mg/m

(42 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

ALLOGEN HPCT

Hæmatologiske sygdomme

Den anbefalede dosis ved hæmatologiske sygdomme varierer fra 125 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) til

250 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) fordelt på en eller to daglige infusioner, der indgives fra en til tre på

hinanden følgende dage før allogen HPCT afhængigt af kombinationen med andre kemoterapeutika,

uden at den totale maksimale kumulerede dosis på 375 mg/m

(15 mg/kg) overskrides under hele

konditioneringen.

LEUKÆMI

Den anbefalede dosis er 250 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) fordelt på to daglige infusioner, der indgives

før allogen HPCT, uden at den totale maksimale kumulerede dosis på 250 mg/m

(10 mg/kg)

overskrides under hele konditioneringen.

THALASSÆMI

Den anbefalede dosis varierer fra 200 mg/m

/dag (8 mg/kg/dag) til 250 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag)

fordelt på to daglige infusioner, der indgives før allogen HPCT, uden at den totale maksimale

kumulerede dosis på 250 mg/m

(10 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

REFRAKTÆR CYTOPENI

Den anbefalede dosis er 125 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives i tre

på hinanden følgende dage før allogen HPCT, uden at den totale maksimale kumulerede dosis på

375 mg/m

(15 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

GENETISKE SYGDOMME

Den anbefalede dosis er 125 mg/m

/dag (5 mg/kg/dag) som en enkelt daglig infusion, der indgives i to

på hinanden følgende dage før allogen HPCT, uden at den totale maksimale kumulerede dosis på

250 mg/m

(10 mg/kg) overskrides under hele konditioneringen.

SEGLCELLEANÆMI

Den anbefalede dosis er 250 mg/m

/dag (10 mg/kg/dag) fordelt på to daglige infusioner, der indgives

før allogen HPCT, uden at den totale maksimale kumulerede dosis på 250 mg/m

(10 mg/kg)

overskrides under hele konditioneringen.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke foretaget undersøgelser hos patienter med nedsat nyrefunktion. Da thiotepa og dets

metabolitter kun i ringe grad udskilles i urinen, anbefales dosisjustering ikke hos patienter med mild

eller moderat nyreinsufficiens. Forsigtighed tilrådes dog (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Thiotepa er ikke undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion. Da thiotepa hovedsagelig

metaboliseres via leveren, skal der udvises forsigtighed, når thiotepa bruges til patienter med allerede

eksisterende nedsat leverfunktion, især patienter med svær leverinsufficiens. Dosisjustering anbefales

ikke ved forbigående ændringer af leverparametre (se pkt. 4.4).

Ældre

Thiotepa er ikke undersøgt specifikt hos ældre patienter. I kliniske undersøgelser modtog en andel af

patienterne på 65 år og derover den samme kumulerede dosis som de øvrige patienter. Dosisjustering

blev ikke skønnet nødvendig.

Indgivelsesmåde

TEPADINA skal indgives af en kvalificeret sundhedsfaglig person som en 2-4 timer lang intravenøs

infusion via et centralvenekateter.

Hvert hætteglas med TEPADINA skal rekonstitueres med 1,5 ml sterilt vand til injektionsvæsker. Det

totale volumen af de rekonstituerede hætteglas, der skal administreres, skal yderligere fortyndes med

500 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske før indgivelse (1000 ml, hvis dosis er højere

end 500 mg). Til børn kan der benyttes et passende volumen natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvæske til at opnå en endelig TEPADINA-koncentration på mellem 0,5 og 1 mg/ml, hvis

dosis er lavere end 250 mg. Se pkt. 6.6 for instruktioner i rekonstitution og fortynding før

administration.

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering og administration af lægemidlet

Der kan forekomme lokale virkninger efter utilsigtet eksponering for thiotepa. Det tilrådes derfor at

anvende handsker, når opløsningen forberedes til infusion. Hvis thiotepa-opløsningen utilsigtet

kommer i kontakt med huden, skal huden omgående vaskes grundigt med vand og sæbe. Hvis thiotepa

utilsigtet kommer i kontakt med slimhinderne, skal de skylles grundigt med vand (se pkt. 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof.

Graviditet og amning (se pkt. 4.6).

Samtidig vaccination med vaccine mod gul feber og vacciner med levende vira eller levende bakterier

(se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Som følge af behandlingen med thiotepa ved den anbefalede dosis og doseringsplan opstår der svær

myelosuppression hos alle patienter. Svær granulocytopeni, trombocytopeni, anæmi eller en

kombination heraf kan udvikles. Der skal foretages hyppige komplette blodtællinger, herunder

differential tælling af hvide blodlegemer, samt trombocyttællinger under behandlingen, og indtil

restituering opnås. Trombocyttransfusion og erytrocyttransfusion samt brug af vækstfaktorer, som

f.eks. G-CSF, skal benyttes, hvis det er medicinsk indiceret. Daglig tælling af hvide blodlegemer og

trombocyttal anbefales under behandling med thiotepa og efter transplantation i mindst 30 dage.

Profylaktisk eller empirisk brug af lægemidler mod bakterie-, svampe- og virusinfektioner skal

overvejes med henblik på at forebygge og håndtere infektioner i perioden med neutropeni.

Thiotepa er ikke undersøgt hos patienter med leverinsufficiens. Da thiotepa hovedsagelig

metaboliseres via leveren, skal der udvises forsigtighed, når thiotepa bruges til patienter med allerede

eksisterende nedsat leverfunktion, især patienter med svær leverinsufficiens. Ved behandling af

sådanne patienter anbefales det, at serumtransaminase, alkalisk fosfatase og bilirubin regelmæssigt

monitoreres efter transplantation med henblik på tidlig påvisning af hepatoksicitet.

Patienter, der tidligere har modtaget strålebehandling, mere end eller svarende til 3 cykler kemoterapi

eller tidligere progenitorcelletransplantation, kan have en øget risiko for hepatisk venookklusiv

sygdom (se pkt. 4.8).

Der skal udvises forsigtighed ved patienter med hjertelidelser i anamnesen, og hjertefunktionen skal

monitoreres regelmæssigt hos patienter, der behandles med thiotepa.

Der skal udvises forsigtighed ved patienter med tidligere nyrelidelser, og periodisk overvågning af

nyrefunktionen skal overvejes under behandling med thiotepa.

Thiotepa kan forårsage pulmonar toksicitet, som kan være additiv til den påvirkning der er forårsaget

af andre cytotoksiske stoffer (busulfan, fludarabin og cyklofosfamid) (se pkt. 4.8).

Tidligere hjernebestråling eller kraniospinal bestråling kan bidrage til svære toksiske reaktioner (f.eks.

encefalopati).

Den øgede risiko for sekundær malignitet i forbindelse med thiotepa, et kendt carcinogen for

mennesker, skal forklares for patienten.

Samtidig brug med levende svækkede vacciner (med undtagelse af vacciner mod gul feber), fenytoin

og fosphenytoin anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Thiotepa må ikke indgives samtidig med cyklofosfamid, når begge lægemidler er til stede i samme

konditionering. TEPADINA skal indgives efter gennemførelsen af en cyklofosfamidinfusion (se pkt.

4.5).

Under samtidig brug af thiotepa og CYP2B6- eller CYP3A4-inhibitorer skal patienterne klinisk

monitoreres omhyggeligt (se pkt. 4.5).

Som de fleste alkylerende midler kan thiotepa nedsætte fertiliteten hos mænd og kvinder. Mandlige

patienter bør forsøge kryopræservering af sæd, inden behandling påbegyndes, og må ikke få børn,

mens de behandles, og i et år efter ophør af behandlingen (se pkt. 4.6).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Specifik interaktion med thiotepa

Vacciner med levende vira eller levende bakterier må ikke gives til patienter, der modtager

immunsuppressiv kemoterapi, og der skal gå mindst tre måneder mellem afslutning af behandlingen

og vaccination.

Thiotepa metaboliseres tilsyneladende via CYP2B6 og CYP3A4. Samtidig indgivelse med CYP2B6-

inhibitorer (f.eks. clopidogrel og ticlopidin) eller CYP3A4-inhibitorer (f.eks. azol-svampemidler,

makrolider, herunder erytromycin, clarithromycin og telithromycin, og proteasehæmmere) kan forøge

plasmakoncentrationen af thiotepa og potentielt sænke koncentrationen af den aktive metabolit TEPA.

Samtidig indgivelse af induktorer af cytochrom P450 (f.eks. rifampicin, carbamazepin og

phenobarbital) kan øge metaboliseringen af thiotepa, hvilket kan føre til øget plasmakoncentration af

den aktive metabolit. Under samtidig brug af thiotepa og disse lægemidler skal patienterne derfor

omhyggeligt monitoreres klinisk.

Thiotepa er en svag CYP2B6-inhibitor og kan derved potentielt øge plasmakoncentrationen af stoffer,

der metaboliseres via CYP2B6, f.eks. ifosfamid, tamoxifen, bupropion, efavirenz og cyclofosfamid.

CYP2B6 fungerer som katalysator for den metaboliske omdannelse af cyclofosfamid til dets aktive

form 4-hydroxycyclofosfamid (4-OHCP), og samtidig indgivelse af thiotepa kan derfor føre til lavere

koncentration af aktivt 4-OHCP. Patienter skal derfor monitoreres klinisk under samtidig brug af

thiotepa og disse lægemidler.

Kontraindikationer for samtidig brug

Vaccine mod gul feber: risiko for dødelig generaliseret vaccinefremkaldt sygdom.

Generelt må vacciner med levende vira eller levende bakterier ikke gives til patienter, der modtager

immunsuppressiv kemoterapi, og der skal gå mindst tre måneder mellem afslutning af behandlingen

og vaccination.

Samtidig brug tilrådes ikke

Levende svækkede vacciner (med undtagelse af gul feber): risiko for systemisk, muligvis dødelig

sygdom. Risikoen er forhøjet hos forsøgspersoner, hvis immunforsvaret i forvejen er svækket som

følge af deres underliggende sygdom.

Der skal i stedet bruges en inaktiveret virusvaccine, når det er muligt (poliomyelitis).

Fenytoin: risiko for forværring af kramper som følge af den nedsættelse af den fordøjelsesmæssige

absorption af fenytoin, som det cytotoksiske lægemiddel forårsager, eller risikoen for forstærket

toksicitet og tab af effekt af det cytotoksiske lægemiddel som følge af den øgede levermetabolisme,

der forårsages af fenytoin.

Samtidig brug skal overvejes

Ciclosporin, tacrolimus: overdreven immunsuppression med risiko for lymfoproliferation.

Alkylerende kemoterapeutika, herunder thiotepa, hæmmer pseudocholinesterase i plasma med 35-

70 %. Virkningen af succinylcholin kan forlænges med 5-15 minutter.

Thiotepa må ikke indgives samtidig med cyklofosfamid, når begge lægemidler er til stede i samme

konditionering. TEPADINA skal indgives efter gennemførelsen af en cyklofosfamidinfusion.

Samtidig brug af thiotepa og andre myelosuppressive eller myelotoksiske stoffer (dvs. cyclofosfamid,

melphalan, busulfan, fludarabin eller treosulfan) kan forstærke risikoen for hæmatologiske

bivirkninger som følge af disse lægemidlers overlappende toksicitetsprofiler.

Interaktion, der er almindelig for alle cytotoksiske stoffer

Som følge af den øgede thrombotiske risiko i tilfælde af malignitet anvendes der ofte antikoagulerende

midler. Som følge af den høje intraindividuelle variabilitet af koagulationstilstanden under malignitet

og den potentielle interaktion mellem perorale antikoagulerende midler og kemoterapi mod kræft er

øget overvågning af INR (

International Normalised Ratio

) påkrævet, hvis det besluttes at behandle

patienten med perorale antikoagulerende midler.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen, og en graviditetstest

skal udføres, inden behandlingen påbegyndes.

Graviditet

Der foreligger ingen data om anvendelse af thiotepa under graviditet. I prækliniske undersøgelser har

thiotepa som de fleste alkylerende midler vist sig at forårsage embryoføtal letalitet og teratogenicitet

(se pkt. 5.3). Thiotepa er derfor kontraindiceret under graviditet.

Amning

Det er ukendt, om thiotepa udskilles i human mælk. Som følge af stoffets farmakologiske egenskaber

og dets potentielle toksicitet for nyfødte/spædbørn, der ammes, er amning kontraindiceret under

behandling med thiotepa.

Fertilitet

Som de fleste alkylerende midler kan thiotepa nedsætte fertiliteten hos mænd og kvinder.

Mandlige patienter bør forsøge kryopræservering af sæd, inden behandling påbegyndes, og må ikke få

børn, mens de behandles, og i et år efter ophør af behandlingen (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

TEPADINA kan i væsentlig grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Det er

sandsynligt, at visse bivirkninger ved thiotepa, som f.eks. svimmelhed, hovedpine og sløret syn, kan

påvirke disse funktioner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

Thiotepas sikkerhed er blevet undersøgt ved en gennemgang af bivirkninger rapporteret i publicerede

data fra kliniske studier. I disse studier har i alt 6.588 voksne og 902 børn fået thiotepa som

konditionerende behandling før hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Alvorlig toksicitet, der involverer det hæmatologiske system, leversystemet og luftvejene, blev

betragtet som forventede følger af konditioneringen og transplantationsprocessen. Disse omfatter

infektion og GvHD (

graft versus host

-sygdom, som var hovedårsagen til morbiditet og mortalitet, især

ved allogen HPCT, selv om der ikke var direkte sammenhæng.

De hyppigst indberettede uønskede reaktioner i de forskellige konditioneringer, der omfatter thiotepa,

er: infektioner, cytopeni, akute GvHD og kronisk GvHD, gastrointestinale sygdomme, hæmorragisk

cystitis og slimhindeinflammation.

Leukoencefalopati

Tilfælde af leukoencefalopati er blevet observeret efter behandling med thiotepa hos voksne og

pædiatriske patienter, der tidligere havde fået adskillige kemoterapiregimer, inklusive methotrexat og

radioterapi. Visse tilfælde havde dødeligt udfald.

Tabel over bivirkninger

Voksne

De bivirkninger, som i det mindste med en vis sandsynlighed kan henføres til konditionerende

behandling, der inkluderer thiotepa, og som blev rapporteret hos voksne i mere end et isoleret tilfælde,

er anført nedenfor efter organklasse og hyppighed. De alvorligste bivirkninger inden for hver

hyppighedsgruppe er anført først. Hyppighederne er defineret således: meget almindelig (≥1/10),

almindelig (≥1/100 to <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000),

meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data).

Systemorganklas

se

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Øget følsomhed

for infektioner

Sepsis

Toksisk

shocksyndrom

Benigne, maligne

og uspecificerede

tumorer (inkl.

cyster og

polypper)

Behandlings-

relateret sekundær

malignitet

Blod- og lymfe-

system

Leukopeni

Trombocytopeni

Febril neutropeni

Anæmi

Pancytopeni

Granulocytopeni

Immunsystemet

Akut GvHD

Kronisk GvHD

Overfølsomhed

Det endokrine

system

Hypopituitarisme

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Nedsat appetit

Hyperglykæmi

Psykiske

forstyrrelser

Konfusionstilstan

Ændringer i

psykisk tilstand

Angst

Delirium

Nervøsitet

Hallucination

Agitation

Nervesystemet

Svimmelhed

Hovedpine

Sløret syn

Encefalopati

Krampe

Paræstesi

Intrakraniel

aneurisme

Ekstrapyramidale

symptomer

Kognitiv

forstyrrelse

Hjerneblødning

Leuko-

encefalopati

Øjne

Konjunktivitis

Katarakt

Øre og labyrint

Høreskade

Ototoksicitet

Tinnitus

Hjerte

Arytmi

Takykardi

Hjertesvigt

Kardiomyopati

Myokarditis

Vaskulære

sygdomme

Lymphoedema

Hypertension

Blødninger

Luftveje, thorax

og mediastinum

Idiopatisk

lungesygdom

Næseblod

Lungeødemer

Hoste

Pneumonitis

Hypoksi

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme

Stomatitis

Øsofagitis

Opkastning

Diarré

Fordøjelsesbesvær

Mavesmerter

Enteritis

Colitis

Forstoppelse

Gastrointestinal

perforation

Ileus

Mavesår

Lever og

galdeveje

Venookklusiv

leversygdom

Hepatomegali

Gulsot

Hud og subkutane

væv

Udslæt

Kløe

Alopeci

Erytem

Pigment-

forandringer

Erytrodermisk

psoriasis

Alvorlige

toksiske

hudreaktioner,

heriblandt

Stevens-

Johnsons

syndrom og

toksisk

epidermal

nekrolyse

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Rygsmerter

Myalgi

Artralgi

Nyrer og urinveje

Hæmorragisk

cystitis

Dysuria

Oliguri

Nyresvigt

Cystitis

Hæmatori

Det reproduktive

system og

mammae

Azoospermi

Amenoré

Vaginal blødning

Menopausale

symptomer

Infertilitet, kvinde

Infertilitet, mand

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationsste

Pyreksi

Asteni

Kuldegysninger

Generelt ødem

Betændelse ved

injektionsstedet

Smerter på

injektionsstedet

Slimhindein-

flammation

Multiorgansvigt

Smerte

Undersøgelse

Vægtstigning

Forhøjet bilirubin

i blodet

Forhøjede

aminotransferaser

Forhøjet amylase i

blodet

Forhøjet

blodkreatinin

Forhøjet urinstof i

blodet

Forhøjet gamma-

glutamyl-

transferase

Forhøjet alkalisk

fosfatase i blodet

Forhøjet aspartat-

aminotransferase

EMA/638722/2014

EMEA/H/C/001046

EPAR - sammendrag for offentligheden

Tepadina

thiotepa

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Tepadina. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for Tepadina.

Hvad er Tepadina?

Tepadina er et pulver, der anvendes til at fremstille en infusionsvæske, opløsning (drop i en vene). Det

indeholder det aktive stof thiotepa.

Hvad anvendes Tepadina til?

Tepadina bruges i kombination med kemoterapi (lægemidler til kræftbehandling) på to måder:

som "konditionerende behandling" (forberedelsesbehandling) inden transplantation af

knoglemarvsceller (de celler, der producerer blodlegemer). Denne type transplantation bruges til

patienter, der har brug for nye blodproducerende celler, fordi de lider af en blodsygdom som kræft

i blodet (f.eks. leukæmi) eller en sygdom, der mindsker antallet af røde blodlegemer (f.eks.

thalassæmi eller seglcelleanæmi),

under behandling af faste svulster, hvor det er nødvendigt med store doser kemoterapi efterfulgt

af transplantation af knoglemarvsceller.

Tepadina kan bruges ved transplantation af celler fra en donor eller af celler fra patientens egen krop.

Antallet af patienter i EU, der gennemgår denne type forberedelsesbehandling og transplantation, er

lavt, og Tepadina blev derfor udpeget som lægemiddel til sjældne sygdomme den 29. januar 2007.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan anvendes Tepadina?

Tepadina-behandlingen skal overvåges af en læge med erfaring i behandlinger, der gives inden

transplantation. Lægemidlet skal gives som infusion i en stor vene. Infusionen tager to til fire timer.

Dosis af Tepadina afhænger af den type blodsygdom eller fast svulst, patienten har, og den type

transplantation, der skal udføres. Doseringen afhænger også af patientens kropsoverflade (beregnet ud

fra patientens højde og vægt) eller af patientens vægt. Hos voksne er den daglige dosis 120 til 481 mg

pr. kvadratmeter (m

) i op til fem dage inden transplantationen. Hos børn er den daglige dosis 125 til

350 mg/m

i op til tre dage inden transplantationen. De yderligere oplysninger fremgår af

produktresuméet, der også er en del af denne EPAR.

Hvordan virker Tepadina?

Det aktive stof i Tepadina, thiotepa, tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes alkylerende midler.

Disse stoffer er cytotoksiske. Det betyder, at de ødelægger celler, især celler, som formerer sig hurtigt,

f.eks. kræftceller eller stamceller (celler, der kan udvikle sig til forskellige typer celle). Tepadina bruges

sammen med andre lægemidler inden transplantationen til at ødelægge de unormale celler og

patientens eksisterende blodproducerende celler. Det gør det muligt at transplantere nye celler, da det

skaber plads til dem og mindsker risikoen for, at de afstødes.

Thiotepa har været brugt til at forberede patienter til transplantation af blodproducerende celler i EU

siden sidst i 1980'erne.

Hvordan blev Tepadina undersøgt?

Da thiotepa har været brugt i EU i mange år, fremlagde virksomheden data fra den publicerede

faglitteratur. Den omfatter 109 undersøgelser af omkring 6 000 voksne og 900 børn med

blodsygdomme eller faste svulster, der fik transplanteret blodproducerende celler. I undersøgelserne

gennemgik man, hvor mange transplantationer, der var vellykkede, hvor lang tid det tog, før

sygdommene vendte tilbage, og hvor længe patienterne overlevede.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Tepadina?

De publicerede undersøgelser viser, at thiotepa brugt i kombination med anden kemoterapi er gavnligt

for voksne og børn, der er i behandling for blodsygdomme og faste tumorer. Stoffet hjælper med at

ødelægge patientens eksisterende blodproducerende celler, hvilket giver en vellykket transplantation af

de nye celler, større chance for overlevelse og reduceret risiko for, at sygdommene vender tilbage.

Hvilken risiko er der forbundet med Tepadina?

De hyppigste bivirkninger ved Tepadina, når det anvendes sammen med andre lægemidler, er

infektioner, lavt antal blodlegemer (cytopeni), at de transplanterede celler angriber kroppen (graft-

versus-host disease), tarmlidelser, blødning og betændelse i blæren (blødende cystitis) samt

betændelse i slimhinderne (mucositis). Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved

Tepadina hos voksne og børn fremgår af indlægssedlen.

Tepadina må ikke anvendes til gravide eller ammende kvinder. Det må heller ikke bruges sammen med

vaccine mod gul feber eller vacciner, der indeholder levende virus eller bakterier. Den fuldstændige

liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Tepadina

EMA/638722/2014

Side 2/3

Hvorfor blev Tepadina godkendt?

CHMP noterede sig, at anvendelsen af det aktive stof i Tepadina, thiotepa, er almindeligt anerkendt. Det

betyder, at det har været anvendt i mange år, og at der foreligger tilstrækkelige oplysninger om dets

effektivitet og sikkerhed. Udvalget konkluderede, at fordelene ved Tepadina på baggrund af de

tilgængelige publicerede oplysninger opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Tepadina.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Tepadina?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Tepadina anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Tepadina, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Andre oplysninger om Tepadina

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Tepadina den 15. marts 2010.

Den fuldstændige EPAR for Tepadina findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Tepadina, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Tepadina findes

på agenturets websted under

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designation.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 11-2014.

Tepadina

EMA/638722/2014

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information